abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
  zondag 1 april 2018 @ 17:33:14 #201
396730 EttovanBelgie
Alles komt goed.
pi_178240045
registreer om deze reclame te verbergen
Overigens, de vroege kerk (de Katholieke), leerde de eerste eeuwen vrijwel nooit over een 'eeuwige hel' of 'eeuwige straf', eerder over eeuwige vernietiging.

Het is jammer dat de Kerk onder de veel te grote invloed van de door het ManicheÔsme beÔnvloedde Augustinus die oerdogma's heeft laten varen.
Omnibus in omnibus.
  zondag 1 april 2018 @ 17:33:38 #202
396730 EttovanBelgie
Alles komt goed.
pi_178240054
Origenes zou in ere hersteld moeten worden, trouwens. En Pelagius helemaal.
Omnibus in omnibus.
pi_178240081
quote:
0s.gif Op zondag 1 april 2018 17:20 schreef bianconeri het volgende:

[..]

De RKK gebruikt de Bijbel zelf niet eens en heeft de Bijbel zelf volledig aangepast.
De RKK gelooft alleen nog maar in hun eigen traditie en de pauselijke leer.

Woorden als de hel hebben ze er eeuwen later ingestopt. Gods Naam hebben ze er uitgehaald.
Gelukkig zijn er oorspronkelijke geschriften dan wel oudere stukken gevonden waar dit soort valse praktijken uit gebleken zijn, waar Gods Naam wel in staat en waar uit blijkt dat de hel een RKK verzinsels is.

[..]

Volgens Jezus en God is de straf waar de niet rechtvaardigen mee gestraft worden de eeuwige vernietiging.
Een eeuwige pijniging zou niet bij een God van liefde passen. Daarnaast komt een leerstelling als de hel niet voor in de Bijbel, het woord hel zelfs 0x in de Bijbel. Dus het zou sowieso een eigen verzinsel zijn als je dat de rechtvaardige straf zijn en niet een Bijbelse leerstelling.
Hou nou toch eens op dat God alleen liefde zou zijn en totale onzin. Dan moet je toch echt de bijbel beter gaan lezen.Brachten de apostelen een “God houdt van u”-evangelie of ligt de nadruk op vergiffenis van zonden door Jezus de Messias. Het probleem is dat wanneer wij vandaag het woord “liefde” gebruiken, en in het bijzonder als wij zeggen “God houdt van u”, dat veel mensen dan automatisch het volgende horen:
“God houdt van mij. Het maakt voor Hem niet uit wie ik ben of wat ik doe, Hij zal mij niet straffen. Liefde betekent dat ik wordt geaccepteerd, juist zoals ik ben. Hij houdt van mij zoals ik ben en ik hoef niet drastisch te veranderen. Hij zal mijn vergissingen (zonden!) door de vingers zien want Hij is zoals een vriendelijke oude grootvader. Hij heeft niets van mij nodig. Hij is altijd nabij voor als ik hulp nodig heb in een crisissituatie. Hij zal luisteren als ik wil praten, maar verder zal Hij Zich niet opdringen in mijn leven”.Dit is zover weg van de bijbelse leer over God en Zijn liefde als je maar kan gaan. Veel christenen hebben de leugen geloofd dat ieders grootste behoefte liefde is - maar dat is niet zo. Het is verzoening met God, het verkrijgen van vergiffenis.

Gij haat alle werkers der ongerechtigheid” - Psalm 5:6.

De HEERE proeft de rechtvaardige; maar de goddeloze, en hem, die geweld liefheeft, haat Zijn ziel” - Psalm 11:5.

En Ik zal uw hoogten verderven, en uw zonnebeelden uitroeien, en zal uw dode lichamen op de dode lichamen van uw drekgoden werpen; en Mijn ziel zal van u walgen” - Lev. 26:30

Die in de hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten” - Psalm 2:4

En nu, laat Mij toe, dat Mijn toorn tegen hen ontsteke, en hen vertere…” - Ex. 32:10

Deze zes haat de HEERE; ja, zeven zijn Zijn ziel een gruwel…” - Spr. 6:16-19

Wie de goddeloze rechtvaardigt, en de rechtvaardige verdoemt, zijn de HEERE een gruwel, ja, die beiden” - Spr. 17:15

God is een rechtvaardige Rechter, en een God, Die te allen dage toornt. Indien hij zich niet bekeert, zo zal Hij Zijn zwaard wetten; Hij heeft Zijn boog gespannen, en die bereid. En heeft dodelijke wapens voor hem gereed gemaakt; Hij zal Zijn pijlen tegen de hittige vervolgers te werk stellen” - Psalm 7:12-14

Het moet daarom duidelijk zijn dat de afgezaagde frase “God heeft de zondaar lief, maar haat de zonde” een ernstig ontoereikend begrip verraad over Gods liefde en Zijn globale kijk op de zondigende mensheid.

De belangrijkste eigenschappen van God zijn Heiligheid, Wijsheid, Liefde, Gerechtigheid, Kracht, en laten we niet vergeten dat Hij ook een naijverige (jaloerse) God is (Ex. 20:5; Deut. 4:24). Hij is ook een “verterend vuur” (b.v. Deut. 4:24; Hebr. 12:29). Wij moeten de liefde er niet uit isoleren en de gerechtigheid negeren, omdat dit ons goed uitkomt. God is een beloner van de goede maar ook een bestraffer van de kwade. Hij laat de zon opgaan over goeden en slechten, maar aan de eindstreep wordt de afrekening gemaakt: hemel of hel. En voor christenen zal de rechterstoel van Christus een maat van beloning schenken, maar sommigen zullen verlies lijden (1 Kor. 3:12-17).
Sommigen hebben tot hun eigen dwaasheid en schande de bijbelse leer van de pijnlijke hel willen ontkrachten en zetten daar grote websites over op. Zij zijn “universalisten”1 geworden en kneden een God die niet straft, maar hoe zullen zij bedrogen uitkomen! Wij moeten God op een gezonde manier vrezen.

Jezus stierf aan het kruis om Gods toorn af te wenden van zondaars. Daarom is geloof en bekering in Christus de enige manier om gered te worden van Gods toorn. Redding betekent in eerste instantie gered zijn van Gods toorn:
“Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van de toorn” - Rom. 5:9.
“Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij heeft opgewekt uit de doden, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn” - 1 Thess. 1:10.
Het evangelie gaat niet over een “aardige” God die de mensen smeekt om tot Hem te komen, omdat Hij de zondaar liefheeft maar slechts de zonde haat. In tegendeel:
“Want U bent geen God Die vreugde vindt in goddeloosheid, de kwaaddoener zal bij U niet verblijven” - Psalm 5:5.

Jezus sprak regelmatig over de hel:

Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u, want het is beter voor u, dat ťťn uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde. Mat5:29

En weest niet bevreesd voor hen, die wŤl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel. Mat10:28

Wee u, schriftgeleerden en FarizeeŽn, gij huichelaars, want gij trekt zee en land rond, om ťťn bekeerling te maken, en wanneer hij het wordt, maakt gij van hem een kind der hel, tweemaal zo erg als gij het zelf zijt. Mat23:15

Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? Mat23:33

Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem! Luk12:5
  zondag 1 april 2018 @ 17:36:52 #204
396730 EttovanBelgie
Alles komt goed.
pi_178240126
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
0s.gif Op zondag 1 april 2018 17:34 schreef Doedelzak77 het volgende:

[..]

Hou nou toch eens op dat God alleen liefde zou zijn en totale onzin. Dan moet je toch echt de bijbel beter gaan lezen.Brachten de apostelen een “God houdt van u”-evangelie of ligt de nadruk op vergiffenis van zonden door Jezus de Messias. Het probleem is dat wanneer wij vandaag het woord “liefde” gebruiken, en in het bijzonder als wij zeggen “God houdt van u”, dat veel mensen dan automatisch het volgende horen:
“God houdt van mij. Het maakt voor Hem niet uit wie ik ben of wat ik doe, Hij zal mij niet straffen. Liefde betekent dat ik wordt geaccepteerd, juist zoals ik ben. Hij houdt van mij zoals ik ben en ik hoef niet drastisch te veranderen. Hij zal mijn vergissingen (zonden!) door de vingers zien want Hij is zoals een vriendelijke oude grootvader. Hij heeft niets van mij nodig. Hij is altijd nabij voor als ik hulp nodig heb in een crisissituatie. Hij zal luisteren als ik wil praten, maar verder zal Hij Zich niet opdringen in mijn leven”.Dit is zover weg van de bijbelse leer over God en Zijn liefde als je maar kan gaan. Veel christenen hebben de leugen geloofd dat ieders grootste behoefte liefde is - maar dat is niet zo. Het is verzoening met God, het verkrijgen van vergiffenis.

Gij haat alle werkers der ongerechtigheid” - Psalm 5:6.

De HEERE proeft de rechtvaardige; maar de goddeloze, en hem, die geweld liefheeft, haat Zijn ziel” - Psalm 11:5.

En Ik zal uw hoogten verderven, en uw zonnebeelden uitroeien, en zal uw dode lichamen op de dode lichamen van uw drekgoden werpen; en Mijn ziel zal van u walgen” - Lev. 26:30

Die in de hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten” - Psalm 2:4

En nu, laat Mij toe, dat Mijn toorn tegen hen ontsteke, en hen vertere…” - Ex. 32:10

Deze zes haat de HEERE; ja, zeven zijn Zijn ziel een gruwel…” - Spr. 6:16-19

Wie de goddeloze rechtvaardigt, en de rechtvaardige verdoemt, zijn de HEERE een gruwel, ja, die beiden” - Spr. 17:15

God is een rechtvaardige Rechter, en een God, Die te allen dage toornt. Indien hij zich niet bekeert, zo zal Hij Zijn zwaard wetten; Hij heeft Zijn boog gespannen, en die bereid. En heeft dodelijke wapens voor hem gereed gemaakt; Hij zal Zijn pijlen tegen de hittige vervolgers te werk stellen” - Psalm 7:12-14

Het moet daarom duidelijk zijn dat de afgezaagde frase “God heeft de zondaar lief, maar haat de zonde” een ernstig ontoereikend begrip verraad over Gods liefde en Zijn globale kijk op de zondigende mensheid.

De belangrijkste eigenschappen van God zijn Heiligheid, Wijsheid, Liefde, Gerechtigheid, Kracht, en laten we niet vergeten dat Hij ook een naijverige (jaloerse) God is (Ex. 20:5; Deut. 4:24). Hij is ook een “verterend vuur” (b.v. Deut. 4:24; Hebr. 12:29). Wij moeten de liefde er niet uit isoleren en de gerechtigheid negeren, omdat dit ons goed uitkomt. God is een beloner van de goede maar ook een bestraffer van de kwade. Hij laat de zon opgaan over goeden en slechten, maar aan de eindstreep wordt de afrekening gemaakt: hemel of hel. En voor christenen zal de rechterstoel van Christus een maat van beloning schenken, maar sommigen zullen verlies lijden (1 Kor. 3:12-17).
Sommigen hebben tot hun eigen dwaasheid en schande de bijbelse leer van de pijnlijke hel willen ontkrachten en zetten daar grote websites over op. Zij zijn “universalisten”1 geworden en kneden een God die niet straft, maar hoe zullen zij bedrogen uitkomen! Wij moeten God op een gezonde manier vrezen.

Jezus stierf aan het kruis om Gods toorn af te wenden van zondaars. Daarom is geloof en bekering in Christus de enige manier om gered te worden van Gods toorn. Redding betekent in eerste instantie gered zijn van Gods toorn:
“Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van de toorn” - Rom. 5:9.
“Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij heeft opgewekt uit de doden, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn” - 1 Thess. 1:10.
Het evangelie gaat niet over een “aardige” God die de mensen smeekt om tot Hem te komen, omdat Hij de zondaar liefheeft maar slechts de zonde haat. In tegendeel:
“Want U bent geen God Die vreugde vindt in goddeloosheid, de kwaaddoener zal bij U niet verblijven” - Psalm 5:5.

Jezus sprak regelmatig over de hel:

Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u, want het is beter voor u, dat ťťn uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde. Mat5:29

En weest niet bevreesd voor hen, die wŤl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel. Mat10:28

Wee u, schriftgeleerden en FarizeeŽn, gij huichelaars, want gij trekt zee en land rond, om ťťn bekeerling te maken, en wanneer hij het wordt, maakt gij van hem een kind der hel, tweemaal zo erg als gij het zelf zijt. Mat23:15

Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? Mat23:33

Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem! Luk12:5
Wat een GOTSPE.

Dat is PRECIES wat JIJ gelooft: dat je kunt doen wat je wil en toch niet gestraft zal worden, want eens gered is altijd gered.
Omnibus in omnibus.
pi_178240146
quote:
1s.gif Op zondag 1 april 2018 17:27 schreef Manke het volgende:

[..]

Aanvulling

Rom 3:21-22 HSV 21 Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd: 22 namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid.

Rom 4:5 HSV Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid.

Wat ik me afvraag:
Iemand die van nature en zonder kennis van de wet (rom 2:12+) z'n naaste liefheeft als zichzelf (wat de wet vervult), is deze dan volgens de wet gerechtvaardigd?
Nou tenzij hij de rest van de wet vervuld wel,maar dat is onmogelijk want ieder klein leugentje of scheldwoord of lust en iedere andere zonde en dan al niet meer en overtreedt je alle wetten.
  zondag 1 april 2018 @ 17:39:24 #206
40150 Manke
'tis but a scratch
pi_178240185
quote:
0s.gif Op zondag 1 april 2018 17:31 schreef EttovanBelgie het volgende:

[..]

Dat is doedelzak's geloof in een notendop, het onzalige gevolg van zowel calvinisme als pinkergemeente.

Eens gered, altijd gered. Dus doedelzak, de geredde, zou in theorie gewoon een moord kunnen plegen, wel meerdere, en toch gaat 'ie naar de hemel, want 'eens gered, altijd gered'. Iemand die een leven vol naastenliefde leidt (a la MattheŁs 25,31-46) maar niet als een doemprediker overal kwezelt over hoe zondig en slecht de mensheid is, en dat je 'je hart aan de heer moet geven', die gaat alsnog naar een plaats van eeuwige marteling en pijn, simpelweg omdat 'hij niet gelooft'.

Een walgelijk geloof dat met het Evangelie niets te maken heeft.
Wat was het evangelie ook al weer? Ff back to basics :P
pi_178240208
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
0s.gif Op zondag 1 april 2018 17:20 schreef bianconeri het volgende:

[..]

Volgens Jezus en God is de straf waar de niet rechtvaardigen mee gestraft worden de eeuwige vernietiging.
Een eeuwige pijniging zou niet bij een God van liefde passen. Daarnaast komt een leerstelling als de hel niet voor in de Bijbel, het woord hel zelfs 0x in de Bijbel. Dus het zou sowieso een eigen verzinsel zijn als je dat de rechtvaardige straf zijn en niet een Bijbelse leerstelling.
En waa rhaal jij een God van liefde vandaan? Dat is een dogma dat gewoon niet bijbels is. Lees het oude testament maar. En ook het NT (waar zelfs niet christenen zo van vinden dat het liefdevol is) is er geen liefdevolle God te vinden. Een God die zijn eigen zoon opoffert om mensen te kunnen en willen vergeven. Erg liefdevol hoor!

quote:
0s.gif Op zondag 1 april 2018 17:33 schreef EttovanBelgie het volgende:
Overigens, de vroege kerk (de Katholieke), leerde de eerste eeuwen vrijwel nooit over een 'eeuwige hel' of 'eeuwige straf', eerder over eeuwige vernietiging.

Het is jammer dat de Kerk onder de veel te grote invloed van de door het ManicheÔsme beÔnvloedde Augustinus die oerdogma's heeft laten varen.
Het is jammer dat je doet alsof je zo goed bent en dat jij wel de leer van het evangelie verstaat maar dat je zaken die Doedelzak aangeeft niet eens serieus neemt. Het is geen dogma van een kerkvader dat mensen die goed doen maar niet geloven er niet komen. Het is een bijbels gegeven, Paulus schrijft hierover.

Ook is het niet zo dat omdat in Mattheus staat dat mensen die goed doen er komen, dit waar is. Wat dat betreft kan je de bijbel gebruiken zoals je wil. Alle ideeen die christenen (RK, protestanten, jehova's etc) hebben bedacht hebben ze gehaald uit de Bijbel. Het is net een spoorboekje.

Ook vreemd dat je doet alsof het geloof in de hel heidens is en dat dit niet strookt met een liefdevolle God. Dat God liefdevol is is namelijk jouw eigen bedenksel. Uit de verhalen in de Bijbel haal je dit niet.

Alle ideeen van kwade signatuur lijk jij af te doen als heidense bedenksel. Of van mensen die nu ketters genoemd worden (zoals het manicheÔsme). Wat dat betreft ben je wel een goede katholiek.
pi_178240209
quote:
0s.gif Op zondag 1 april 2018 17:31 schreef EttovanBelgie het volgende:

[..]

Dat is doedelzak's geloof in een notendop, het onzalige gevolg van zowel calvinisme als pinkergemeente.

Eens gered, altijd gered. Dus doedelzak, de geredde, zou in theorie gewoon een moord kunnen plegen, wel meerdere, en toch gaat 'ie naar de hemel, want 'eens gered, altijd gered'. Iemand die een leven vol naastenliefde leidt (a la MattheŁs 25,31-46) maar niet als een doemprediker overal kwezelt over hoe zondig en slecht de mensheid is, en dat je 'je hart aan de heer moet geven', die gaat alsnog naar een plaats van eeuwige marteling en pijn, simpelweg omdat 'hij niet gelooft'.

Een walgelijk geloof dat met het Evangelie niets te maken heeft.
Nee ben geen Calvanist of Pinksterlid en als je echt gered bent ga je geen moord plegen en denk je niet over dat soort dingen na,maar wil je doen wat God wil dat je doet en dat wil er maar niet in want dan is je geloof onzin en dat je weet je heel goed!!! en je moet je verantwoorden voor alles alleen wordt het opgebrand is wat de BIJBEL leert.
pi_178240248
quote:
0s.gif Op zondag 1 april 2018 17:36 schreef EttovanBelgie het volgende:

[..]

Wat een GOTSPE.

Dat is PRECIES wat JIJ gelooft: dat je kunt doen wat je wil en toch niet gestraft zal worden, want eens gered is altijd gered.
Neeeeee ik kan niet doen wat ik wil want dan zou ik niet gered zijn!!!!!!! ik doe wat Jezus wil je moet je eigen leven en wil opgeven!!!! wat snap je nou niet
  zondag 1 april 2018 @ 17:43:53 #210
396730 EttovanBelgie
Alles komt goed.
pi_178240257
quote:
0s.gif Op zondag 1 april 2018 17:41 schreef Berjan.G het volgende:

[..]

En waa rhaal jij een God van liefde vandaan? Dat is een dogma dat gewoon niet bijbels is. Lees het oude testament maar. En ook het NT (waar zelfs niet christenen zo van vinden dat het liefdevol is) is er geen liefdevolle God te vinden. Een God die zijn eigen zoon opoffert om mensen te kunnen en willen vergeven. Erg liefdevol hoor!

[..]

Het is jammer dat je doet alsof je zo goed bent en dat jij wel de leer van het evangelie verstaat maar dat je zaken die Doedelzak aangeeft niet eens serieus neemt. Het is geen dogma van een kerkvader dat mensen die goed doen maar niet geloven er niet komen. Het is een bijbels gegeven, Paulus schrijft hierover.

Ook is het niet zo dat omdat in Mattheus staat dat mensen die goed doen er komen, dit waar is. Wat dat betreft kan je de bijbel gebruiken zoals je wil. Alle ideeen die christenen (RK, protestanten, jehova's etc) hebben bedacht hebben ze gehaald uit de Bijbel. Het is net een spoorboekje.

Ook vreemd dat je doet alsof het geloof in de hel heidens is en dat dit niet strookt met een liefdevolle God. Dat God liefdevol is is namelijk jouw eigen bedenksel. Uit de verhalen in de Bijbel haal je dit niet.

Alle ideeen van kwade signatuur lijk jij af te doen als heidense bedenksel. Of van mensen die nu ketters genoemd worden (zoals het manicheÔsme). Wat dat betreft ben je wel een goede katholiek.
Waar schrijf ik dat ik 'goed' ben?

Ik baseer me gewoon op de oudste kerkvaders en de traditie. En daarin staan inderdaad zaken die met de pseudo-ManicheÔstische augustiniaanse variant van het dominante christendom weinig van doen hebben.

Overigens, de Katholieke Kerk heeft nooit geleerd dat 'geloof alleen' genoeg is. Het is het startpunt. Maar zonder werken is het een lege huls. En zo ook beschrijven de vroegste kerkvaders het geloof: een synthese van geloof ťn werken. Dat is echt geen nieuwigheid of zo. Zie Justinus de Martelaar, Ireneaus van Lyon, Ignatius van AntiochiŽ. Nergens wordt daar Paulus geÔnterpreteerd zoals jij dat nu doet: vanuit een calvinistisch oogpunt waarin werken geheel gescheiden zijn van de leer.
Omnibus in omnibus.
  zondag 1 april 2018 @ 17:48:43 #211
396730 EttovanBelgie
Alles komt goed.
pi_178240342
quote:
0s.gif Op zondag 1 april 2018 17:43 schreef Doedelzak77 het volgende:

[..]

Neeeeee ik kan niet doen wat ik wil want dan zou ik niet gered zijn!!!!!!! ik doe wat Jezus wil je moet je eigen leven en wil opgeven!!!! wat snap je nou niet
Eens gered, altijd gered, Doedelzak. Je kunt doen wat je wil. De hel, die is voor de rest.
Omnibus in omnibus.
pi_178240345
quote:
0s.gif Op zondag 1 april 2018 17:36 schreef EttovanBelgie het volgende:
view.php?pic=29hb2d&s=9#.WsD_VX9cKUk
[..]

Wat een GOTSPE.

Dat is PRECIES wat JIJ gelooft: dat je kunt doen wat je wil en toch niet gestraft zal worden, want eens gered is altijd gered.
gVVkN7

[ Bericht 5% gewijzigd door Doedelzak77 op 01-04-2018 17:58:18 ]
pi_178240368
quote:
0s.gif Op zondag 1 april 2018 17:43 schreef EttovanBelgie het volgende:

[..]

Waar schrijf ik dat ik 'goed' ben?

Ik baseer me gewoon op de oudste kerkvaders en de traditie. En daarin staan inderdaad zaken die met de pseudo-ManicheÔstische augustiniaanse variant van het dominante christendom weinig van doen hebben.
Dat jij het juist hebt en dat de rest het niet heeft. Je doet dit wel op een betere manier dan Doedelzak en dergelijke maar dat maakt het idee dat jij het niet goed hebt niet minder waar.

In de Bijbel staan gewoon zaken die duiden op een eeuwige hel. Bijvoorbeeld het vuur dat niet ophoudt met branden. En dit is geschreven door mensen die leefden voordat het manicheistische geloof zijn opwachting deed. Ook is het zo dat ook de eerste bijbel teksten al zijn beinvloed door het zogenaamde heidendom. Zoals Genesis bijvoorbeeld, tot aan de andere teksten aan toe. Dus steeds maar wijzen op "onze God is een liefdevolle God en alles wat anders uitwijst zoals een eeuwige hel komt van de heidenen" is een typisch christelijk dogma dat nergens door ondersteunt wordt. Zelfs die liefdevolle God is een dogma dat nergens door ondersteunt wordt. Maar negeer dit maar.
  zondag 1 april 2018 @ 17:50:21 #214
396730 EttovanBelgie
Alles komt goed.
pi_178240369
Hieruit blijkt trouwens hoe zwaar de Lutherse en Calvinistische ideeŽn de Nederlandse kijk op het christendom hebben beÔnvloed.

Neem Berjan, die pretendeert dat de Kerk t.a.t. heeft geleerd dat werken nutteloos zijn, dat geloof alleen rechtvaardig maakt, dat de straf voor de zonde alsnog eeuwig leven is, zij het in de hel.

Lees de vroege kerkvaders en zie het verschil
Omnibus in omnibus.
  zondag 1 april 2018 @ 17:52:55 #215
396730 EttovanBelgie
Alles komt goed.
pi_178240408
quote:
0s.gif Op zondag 1 april 2018 17:50 schreef Berjan.G het volgende:

[..]

Dat jij het juist hebt en dat de rest het niet heeft. Je doet dit wel op een betere manier dan Doedelzak en dergelijke maar dat maakt het idee dat jij het niet goed hebt niet minder waar.

In de Bijbel staan gewoon zaken die duiden op een eeuwige hel. Bijvoorbeeld het vuur dat niet ophoudt met branden. En dit is geschreven door mensen die leefden voordat het manicheistische geloof zijn opwachting deed. Ook is het zo dat ook de eerste bijbel teksten al zijn beinvloed door het zogenaamde heidendom. Zoals Genesis bijvoorbeeld, tot aan de andere teksten aan toe. Dus steeds maar wijzen op "onze God is een liefdevolle God en alles wat anders uitwijst zoals een eeuwige hel komt van de heidenen" is een typisch christelijk dogma dat nergens door ondersteunt wordt. Zelfs die liefdevolle God is een dogma dat nergens door ondersteunt wordt. Maar negeer dit maar.
Het vuur houdt niet op met branden... waar staat echter dat de mensen die erin verdwijnen voor eeuwig blijven leven?

Jezus sprak over Gehenna, het dal van Hinnom, waar, zoals Jeremia beschrijft, mensen hun kinderen aan Moloch offerden door ze levend te verbranden. God liet weten hier niets van te willen weten en verdoemde de plaats, het dal van Ben Hinnom, wat in de tijd van Jezus een vuilstortplaats was geworden. Aldaar werd het vuilnis, alsmede de lijken van geŽxecuteerde misdadigers in verbrand: het eeuwige vuur.

Je kunt het vandaag de dag zelfs gewoon bezoeken. Net buiten Jerusalem.

Hoe kun je precies het idee van 'straf voor de zonde is de dood' rijmen met een eeuwig leven in een vuilstortplaats?
Omnibus in omnibus.
pi_178240420
quote:
0s.gif Op zondag 1 april 2018 17:50 schreef EttovanBelgie het volgende:
Hieruit blijkt trouwens hoe zwaar de Lutherse en Calvinistische ideeŽn de Nederlandse kijk op het christendom hebben beÔnvloed.

Neem Berjan, die pretendeert dat de Kerk t.a.t. heeft geleerd dat werken nutteloos zijn, dat geloof alleen rechtvaardig maakt, dat de straf voor de zonde alsnog eeuwig leven is, zij het in de hel.

Lees de vroege kerkvaders en zie het verschil
Ik pretendeer dit niet. Paulus pretendeert dit in zijn brieven. Maar jij cherry pickt net zoveel als die andere gelovigen. Alles wat jou niet goed uitkomt dat negeer je gewoon.

Gelukkig geloof ik niet meer, anders zou ik jou serieus nemen.

Wat meteen de dwaasheid van "eens gered altijd gered" aantoont waar Doedelzak in blijkt te geloven. En er zijn mensen geweest die eens geloofden, toen niet, en toen weer wel. Wat meteen de dwaasheid van Paulus aantoont met zijn "mensen die eens geloofden kunnen niet weer tot geloof gebracht worden. Anders zou Christus voor de tweede keer gekruisigd moeten worden"....

Zo zie je maar weer, in de bijbel zijn mensen aan het woord die net zoveel onzin verkondigen als de gewone mens.
  zondag 1 april 2018 @ 17:54:57 #217
396730 EttovanBelgie
Alles komt goed.
pi_178240433
quote:
0s.gif Op zondag 1 april 2018 17:53 schreef Berjan.G het volgende:

[..]

Ik pretendeer dit niet. Paulus pretendeert dit in zijn brieven. Maar jij cherry pickt net zoveel als die andere gelovigen. Alles wat jou niet goed uitkomt dat negeer je gewoon.

Gelukkig geloof ik niet meer, anders zou ik jou serieus nemen.

Wat meteen de dwaasheid van "eens gered altijd gered" aantoont waar Doedelzak in blijkt te geloven. En er zijn mensen geweest die eens geloofden, toen niet, en toen weer wel. Wat meteen de dwaasheid van Paulus aantoont met zijn "mensen die eens geloofden kunnen niet weer tot geloof gebracht worden. Anders zou Christus voor de tweede keer gekruisigd moeten worden"....

Zo zie je maar weer, in de bijbel zijn mensen aan het woord die net zoveel onzin verkondigen als de gewone mens.
Vreemd dan dat in de eerste eeuwen van het Christendom die paulinische visie zoals jij die brengt helemaal niet geleerd werd.

Derhalve moet die van elders komen. Want er was iets daarvoor.
Omnibus in omnibus.
  zondag 1 april 2018 @ 17:56:09 #218
40150 Manke
'tis but a scratch
pi_178240451
quote:
0s.gif Op zondag 1 april 2018 17:52 schreef EttovanBelgie het volgende:

[..]

Het vuur houdt niet op met branden... waar staat echter dat de mensen die erin verdwijnen voor eeuwig blijven leven?

Jezus sprak over Gehenna, het dal van Hinnom, waar, zoals Jeremia beschrijft, mensen hun kinderen aan Moloch offerden door ze levend te verbranden. God liet weten hier niets van te willen weten en verdoemde de plaats, het dal van Ben Hinnom, wat in de tijd van Jezus een vuilstortplaats was geworden. Aldaar werd het vuilnis, alsmede de lijken van geŽxecuteerde misdadigers in verbrand: het eeuwige vuur.

Je kunt het vandaag de dag zelfs gewoon bezoeken. Net buiten Jerusalem.

Hoe kun je precies het idee van 'straf voor de zonde is de dood' rijmen met een eeuwig leven in een vuilstortplaats?
Wat betekent bereid voor de duivel en z'n engeltjes? Dit zijn geesten.
  zondag 1 april 2018 @ 17:57:27 #219
396730 EttovanBelgie
Alles komt goed.
pi_178240470
80140100924410L.jpg

De heidense wortels van de hel verklaard, alsmede hoe de eerste christenen spraken over deze plaats. Aanrader.
Omnibus in omnibus.
  zondag 1 april 2018 @ 17:58:02 #220
396730 EttovanBelgie
Alles komt goed.
pi_178240480
quote:
1s.gif Op zondag 1 april 2018 17:56 schreef Manke het volgende:

[..]

Wat betekent bereid voor de duivel en z'n engeltjes? Dit zijn geesten.
Inderdaad, geen sterfelijke mensen.
Omnibus in omnibus.
pi_178240533
quote:
0s.gif Op zondag 1 april 2018 17:52 schreef EttovanBelgie het volgende:

[..]

Het vuur houdt niet op met branden... waar staat echter dat de mensen die erin verdwijnen voor eeuwig blijven leven?

Jezus sprak over Gehenna, het dal van Hinnom, waar, zoals Jeremia beschrijft, mensen hun kinderen aan Moloch offerden door ze levend te verbranden. God liet weten hier niets van te willen weten en verdoemde de plaats, het dal van Ben Hinnom, wat in de tijd van Jezus een vuilstortplaats was geworden. Aldaar werd het vuilnis, alsmede de lijken van geŽxecuteerde misdadigers in verbrand: het eeuwige vuur.

Je kunt het vandaag de dag zelfs gewoon bezoeken. Net buiten Jerusalem.

Hoe kun je precies het idee van 'straf voor de zonde is de dood' rijmen met een eeuwig leven in een vuilstortplaats?
Dat gebruikte Jezus als beeldspraak en de hel ziet er net zo uit snap dat nou eens dus Gehenna = de hel
pi_178240548
quote:
1s.gif Op zondag 1 april 2018 17:56 schreef Manke het volgende:

[..]

Wat betekent bereid voor de duivel en z'n engeltjes? Dit zijn geesten.
  zondag 1 april 2018 @ 18:02:37 #223
396730 EttovanBelgie
Alles komt goed.
pi_178240560
quote:
0s.gif Op zondag 1 april 2018 18:01 schreef Doedelzak77 het volgende:

[..]

Dat gebruikte Jezus als beeldspraak en de hel ziet er net zo uit snap dat nou eens dus Gehenna = de hel
Dat wil je heel graag, anders heb jij het idee dat je geloof geen zin heeft. Er moet en zal immers gestraft worden.
Omnibus in omnibus.
  zondag 1 april 2018 @ 18:02:49 #224
396730 EttovanBelgie
Alles komt goed.
pi_178240563
quote:
0s.gif Op zondag 1 april 2018 17:58 schreef EttovanBelgie het volgende:

[..]

Inderdaad, geen sterfelijke mensen.
Omnibus in omnibus.
  zondag 1 april 2018 @ 18:03:57 #225
40150 Manke
'tis but a scratch
pi_178240580
quote:
0s.gif Op zondag 1 april 2018 17:58 schreef EttovanBelgie het volgende:

[..]

Inderdaad, geen sterfelijke mensen.
Dus gehenna is in de geestelijke wereld
abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')