abonnement bol.com Unibet Coolblue
pi_10708529
quote:
Op donderdag 22 mei 2003 15:22 schreef Ma3stro het volgende:
Ben zelf samen met mijn ouders in zo eenzelfde actie getrapt. Alleen dan van Aegon Spaarbeleg, hierbij kan je gelukking achteraf nooit een schuld overhouden, maar ik ben bijna zeker al mijn inleg kwijt. Zo een 4 duizend euro. Er is nergens uit de folders van toen te halen dat dit risico er was. We gingen er altijd vanuit dat we een minimum bedrag zouden krijgen en zo werd het ook gepresenteerd.
Aegon is bezig om dit soort contracten kosteloos te verlengen of terug te betalen. Hebben jullie daar nog niets over/van gehoord?

Zie onderstaand bericht, wat tevens goed voor iedereen kan dienen ter nadere info inzake Dexia en de omstredenheid hiervan. Waarbij je tevens in je achterhoofd mag houden dat Aegon de (mede-)initiatoor was van dit alles...

Aegon stelt leaseklanten schadeloos 17-02-2003
AMSTERDAM - Aegon haalt met onmiddellijke ingang het product 'Vermogensrendement' uit de markt. 'Vermogensrendement', dat optieconstructies combineert met een traditioneel aandelenleaseproduct, is in de de ogen van de verzekeraar te risicovol en onacceptabel 'naar de normen van vandaag'. Met de ongeveer 350 klanten worden gesprekken gestart over een schadevergoeding. Als alle klanten maximaal worden gecompenseerd, kost dit Aegon euro 20 mln, aldus een woordvoerder zondag.

'Vermogensrendement' is een financieel product waarbij Aegon een aandelenleaseproduct leverde. Beleggers lenen geld waarmee aandelen worden gekocht en betalen hier rente over. Via enkele tientallen tussenpersonen werden met de aandelenportefeuille optiecontracten geconstrueerd, die erg lucratief waren in tijden van stijgende aandelenkoersen. Beleggers konden hierdoor maandelijks hun leasecontract opzeggen. De opbrengsten van het optiecontract waren hoger dan de kosten van de rente van de lening en de boete van het opzeggen van het contract.

Het is het gecombineerde karakter van de constructie dat Aegon deed besluiten om het product te stoppen. Klanten van bijvoorbeeld het aandelenleaseproduct Sprintplan van Spaarbeleg is enige maanden geleden een voorstel gedaan om de looptijd van het contract op kosten van Aegon te verlengen.

Aegon is indirect betrokken bij de problemen van Dexia met Legiolease-beleggers. Legio is een onderdeel van Bank Labouchere, die Dexia in 2000 van Aegon overnam. Ruim 60.000 Legio-beleggers zijn een juridische strijd met Dexia aangegaan. Dexia onderzoekt of de overname van Labouchere kan worden teruggedraaid.

Bron: Financieele Dagblad

*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
pi_10708576
quote:
Op donderdag 22 mei 2003 15:42 schreef Steijn het volgende:

[..]

Nee maar zo gaat het meestal, pas als iets mis gaat komt de kritiek. Trouwens de klanten van Dexia enzo zijn niet boos omdat de beurs is gedaald maar omdat Dexia hen verkeerd zou hebben voorgelicht over de risico's van het product en niet heeft gekeken (zoals dat bijvoorbeeld bij hypotheken wel gebeurd) of het wel verantwoord was voor de klant, en dat moet volgens de wet wel.


Jij hebt het door Steijn. Door deze grove vorm van nalattigheid zijn de meesten hier in gestonken. Middels leugens en bedrog.

Mazzeltov;

Ralph

*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
pi_10708803
quote:
Op vrijdag 23 mei 2003 23:20 schreef BloodhoundFromHell het volgende:

[..]

mij dus ook, maar ik heb aan den lijve ondervonden hoe men je probeerde te indoctrineren. Daarom heb ik wel begrip voor de eisers.


En zo is het!

Men zou eerst is alle feiten moeten kennen en dan moeten oordelen inplaats van dat geblaat hoe slim men was et cetera.
Dexia heeft heel veel, zo niet alles, nagelaten.
Er zijn gevallen bekend van ouderen die nu van het AOW nog honderden euro's moeten betalen. Van studenten en jonge gezinnen die bankroet dreigen te gaan, et cetera.

Als Dexia, toendertijd Legio-Lease, openheid van zaken had gegeven, het verplichte risico profiel had opgemaakt en de bijsluiter had bijgevoegd, dan zouden er veel minder gedupeerden zijn.

Overigens word er ook vanuit Brussel, EU, met meer dan gemiddelde interesse naar de handel van wandel van Dexia gekeken.

Finally, Dexia probeert middels het zogenaamde 'Dexia-aanbod' de gedupeerden tegemoet te komen. Deze aanbiedingen zijn zo opgesteld dat deze rechtstreeks onder de term intimidatie vallen.
Vreemde is overigens dat Dexia in deze aanbiedingen stelt dat men enkel en alleen gebruik kan maken hiervan als men afziet van de wettelijke rechten...
Vreemde eissen van een organisatie die beweerd dat men gelijk heeft...

Last but not least, Dexia is ook al druk doende om de overname van dit alles van Aegon, ongedaan te maken..ook dit stemt tot nadenken.

Mazzeltov;

Ralph

*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
pi_10708831
quote:
Op zaterdag 24 mei 2003 01:53 schreef Aernout het volgende:

[..]

Er zijn ook massa's mensen die verblind door hebzucht voor 80 gulden in UPC zijn gestapt. Moeten we die dan ook maar gaan compenseren?


Appels & Peren...
*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
  dinsdag 27 mei 2003 @ 13:47:13 #55
50355 Toni_Soprano
Nah, I got stugots
pi_10708989
He Captain, wat is jouw relatie met Dexia?
Zelf ook gedupeerd of volg je het uit interesse??
Sad is good, unconscious isn't!
pi_10709088
Nog ff in aanvulling op wat de meeste in here roepen betrekking hebbende op het al dan niet aan of afwezige intellect.

De gedupeerden zijn een afspiegeling van de maatschappij, er zitten academici in, zelfs gepromoveerde lieden, overheidsdienaren, politiefunctionarissen e.d., studenten, gepensioneerden, jonge gezinnen en wat al niet meer zij. Gaat hier om circa 400.000 gedupeerde landgenoten he, ongeveer 2,5 % van de Nederlandse bevolking, uitgaande van 16 miljoen inwoners.

Het is IMHO nogal dom om te roepen dat iedereen het had kunnen weten. Weten en weten zijn vaak meer als 1 ding!

Overigens nog 'Oog dat nog gezien' afgelopen zondag met Jan Marijnissen?

*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
pi_10709170
quote:
Op dinsdag 27 mei 2003 13:47 schreef Toni_Soprano het volgende:
He Captain, wat is jouw relatie met Dexia?
Zelf ook gedupeerd of volg je het uit interesse??
Ik ben ook de l*l. Over de jaren fl.50.000,00 ingelegd. En alles bij elkaar nu een schuld van circa fl.100.000,00.
Resumerend in een periode van 3-4 jaar ben ik anderhalve ton in guldens kwijt.

Ondanks dit alles ga ik niet bij de pakken neer zitten. Ik vertrouw op het rechtssysteem. Al hapert dit bij tijd en wijle wel. En anders. Tsja wat ik niet heb kan en zal ik niet betalen. Simpel zat.

Mazzeltov;

Ralph

*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
pi_10709275
Nog vergeten te vermelden de AFM doet momenteel een onderzoek naar de handel en wandel van Dexia-Legio. Resultaat had al bekend moeten zijn. Daarnaast staat Dexia onder verscherpt toezicht.

"Kamervragen lid De Haan over Legio Lease (31-03-2003)"

Kamervragen lid De Haan over Legio Lease

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het kamerlid De Haan die mij werden toegezonden bij brief van 31 maart 2003 onder nummer 2020309540.

1.Hoe beoordeelt u de opstelling van de Autoriteit FinanciŽle Markten (Autoriteit FM) in de ontwikkelingen rondom Legio Lease?


De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) houdt toezicht op de naleving van de effectenregelgeving in den brede en de door financiŽle instellingen in acht te nemen zorgplicht en informatieplicht in het bijzonder. In eerste instantie is de naleving van deze wettelijke verplichtingen de verantwoordelijkheid van de onder toezicht staande instellingen zelf. Het toezicht op deze instellingen kan nooit garanderen dat alle financiŽle instellingen zich altijd aan alle regels houden. Het toezicht is er wel op gericht om de kans dat regels worden overtreden zo beperkt mogelijk te houden.

De AFM heeft in het voorjaar van 2001 gewaarschuwd voor het gebruik van aandelenleaseproducten. Tijdens de presentatie van het jaarverslag heeft de toezichthouder (toen nog Stichting Toezicht Effectenverkeer, STE) duidelijk gemaakt de reclame-uitingen van aanbieders van aandelenlease producten kritisch te bekijken. Op 9 mei 2001 heeft de toezichthouder aangekondigd een onderzoek te zullen doen naar reclame-uitingen over aandelenleaseproducten. De toezichthouder meende dat aanbieders van aandelenleaseproducten teveel de nadruk legden op de in het verleden gerealiseerde rendementen en te weinig wezen op de risicos van de producten.

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de AFM aanbieders van aandelenleaseproducten per 1 september 2001 voorgeschreven[1] dat in de informatieverstrekking over deze producten de volgende mededeling moest worden opgenomen: U belegt (deels) met geleend geld. Dit betekent dat u het risico loopt dat u uw inleg verliest of zelfs een schuld overhoudt. Daarnaast heeft de AFM zich in december 2001 middels een vraaggesprek met de Telegraaf en een openbare waarschuwing op haar website kritisch uitgelaten over te verwachten prestaties van aandelenleaseplannen en heeft de toezichthouder de consument er op gewezen dat door beleggen met geleend geld het risico veel hoger is en dat de kans op een positief rendement sterk afneemt. In haar rapport over de markt voor aandelenleaseproducten van oktober 2002 ( aandelenlease: niet bij rendement alleen) heeft de AFM haar uitlatingen over aandelenleaseproducten verder onderbouwd.

Bij haar keuze om een onderzoek in te stellen maakt de AFM onder meer gebruik van signalen van beleggers. Tot aan het moment waarop de sterke daling van de beurskoersen (voorjaar 2000) zijn intrede deed, heeft de AFM vrijwel geen klachten ontvangen van beleggers in aandelenleaseproducten, ook niet van klanten van Dexia-dochter Legio.

Naar aanleiding van een uitzending van het televisieprogramma TROS Radar van 25 maart 2002 heeft de AFM duizenden klachten toegestuurd gekregen over aandelenleaseproducten van Legio. Legio wordt door een aantal van haar klanten verweten onzorgvuldig te hebben gehandeld bij het aanbieden haar aandelenleaseconstructie. In het bijzonder wordt Legio door deze klanten ten laste gelegd dat er op een onjuiste wijze invulling is gegeven aan de zorgplicht die een effecteninstelling in acht moeten nemen jegens een (potentiŽle) klant. Daarnaast wordt Legio verweten dat ze haar (potentiŽle) klanten niet juist heeft voorgelicht over deze aandelenleaseproducten.

Deze klachten waren voor de AFM aanleiding om op 10 april 2002 bekend te maken dat ze een onderzoek was begonnen naar de handelspraktijken bij aandelenleaseproducten en dat dit onderzoek zich in het bijzonder toespitste op Legio, maar dat ook andere aanbieders werden onderzocht. Zoals uw Kamer is bericht naar aanleiding van de vragen van het lid Wijn[2] zal de AFM na afloop van dit onderzoek bezien of mededelingen kunnen worden gedaan over mogelijke algemene bevindingen uit dit onderzoek en de daaruit getrokken conclusies. Het onderzoek is in het jaar 2002 afgerond en bevindt zich momenteel in de fase van hoor- en wederhoor.

2. Is de Autoriteit FM in haar onderzoek van oktober 2002 ook tot de conclusie gekomen dat in bepaalde gevallen bij de verkoop van aandelenleaseproducten niet aan de zorgplicht is voldaan? Zo nee, hoe verklaart u dan de grote hoeveelheid signalen die het tegendeel uitspreken? Zo ja, zijn passende maatregelen genomen tegen betrokken instellingen?

Wanneer de AFM een onderzoek instelt naar gedragingen van een onderneming of instelling die onder haar toezicht valt vanwege de toepasselijkheid van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (onder meer bij aandelenlease producten), dient de AFM een geheimhoudingsplicht in acht te nemen. Deze geheimhoudingsplicht is neergelegd in artikel 31 van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 en is ingegeven door Europese regelgeving. Genoemde geheimhoudingsbepaling verbiedt de AFM onder meer gegevens of inlichtingen te publiceren over afzonderlijke ondernemingen en instellingen en schrijft voor dat informatie die zij heeft verkregen ingevolge de uitoefening van de haar bij wet toebedeelde taken voor een ieder geheim moet blijven.

De AFM dient niet alleen informatie geheim te houden over de inhoud van een eventueel onderzoek naar de handelspraktijken van een specifieke financiŽle instelling, maar ook over de bevindingen en conclusies uit dit onderzoek. Mocht naar aanleiding van het onderzoek ten aanzien van een bepaalde onderneming zijn komen vast te staan dat in bepaalde contacten met (potentiŽle) afnemers onvoldoende invulling is gegeven aan de zorgplicht, dan zal de AFM dit gegeven niet openbaar kunnen maken. Dit behoudens de situatie dat een onderzoek van de AFM heeft geresulteerd in een boete of een last onder dwangsom. De AFM kan in dit geval met het oog op de adequate functionering van de effectenmarkten of de positie van de belegger op die markten ruchtbaarheid geven aan het feit terzake waarvan de boete is opgelegd, het voorschrift dat is overtreden en de identiteit van de onderneming die het voorschrift heeft overtreden.

Daarbij is het aan de AFM om te bepalen of van deze bevoegdheid tot openbaarmaking gebruik moet worden gemaakt. Ik vertrouw erop dat de AFM, voordat zij tot publicatie besluit, een deugdelijke afweging maakt tussen de belangen van de consument of marktpartij, de betrokken financiŽle instelling en het belang van de financiŽle sector. De AFM kan na afloop van een onderzoek (ook indien deze niet heeft geresulteerd in een boete of last onder dwangsom) altijd bezien of mededelingen kunnen worden gedaan over mogelijke algemene bevindingen en de daaruit getrokken conclusies, mits deze mededelingen niet kunnen worden herleid tot afzonderlijke ondernemingen of instellingen. Dergelijke mededelingen zijn tot op heden niet gedaan.

3. Bent u bereid tot actie met als doel nadere afspraken met aanbieders van financiŽle diensten en financiŽle tussenpersonen over heldere voorlichting bij financiŽle producten en afspraken waar genoemde instelling ook op aangesproken kunnen worden?

Met de invoering van de regel van de AFM dat in de informatievoorziening over een aandelenleaseproduct de zinsneden moeten worden opgenomen U belegt (deels) met geleend geld. Dit betekent dat u het risico loopt dat u uw inleg verliest of zelfs een schuld overhoudt en de FinanciŽle Bijsluiter per 1 juli 2002 zijn de wettelijke informatievereisten waaraan financiŽle ondernemingen die aandelenleaseproducten aanbieden moeten voldoen aanzienlijk aangescherpt. In de begroting 2003 werd aangekondigd dat aan het eind van 2003 zal worden gestart met een evaluatie van de FinanciŽle Bijsluiter. Mocht blijken dat het wenselijk is om aanvullende eisen te stellen aan financiŽle ondernemingen wat betreft informatieverstrekking aan (potentiŽle) afnemers, bijvoorbeeld ten aanzien van een bepaalde productgroep, dan zal dit zeker niet worden nagelaten.

4. Is de Autoriteit FM in voldoende mate toegerust om tijdig toe te zien op de zorgplicht bij de verkoop van dergelijke risicovolle producten?

De (algemene) zorgplicht schrijft voor dat een effecteninstelling moet handelen in het belang van de (potentiŽle) klant en dat de financiŽle dienstverlener zich onder meer moet vergewissen van de financiŽle positie, de ervaring (en daarmee de informatiebehoefte) en de beleggingsdoelstellingen van de (potentiŽle) klant. De manier waarop een (potentiŽle) afnemer benaderd moet worden door een financiŽle dienstverlener is dus voor een belangrijke mate afhankelijk van de eigenschappen van deze (potentiŽle) afnemer.

Omdat de zorgplicht van belang is in alle contacten tussen effecteninstelling en klant is het praktisch onmogelijk om de AFM op al deze contacten toezicht te laten houden. In het toezicht ligt derhalve de nadruk op een systematische beoordeling van de mate waarin de onderneming zich bewust is van haar verantwoordelijkheden en de wijze waarop hieraan in de organisatie van het werk vorm is gegeven. Ook kan - ex post door middel van onderzoeken worden nagegaan of instellingen in concreto op adequate wijze invulling hebben gegeven aan hun verplichtingen. Daarnaast is de AFM (mede) afhankelijk van concrete klachten van beleggers.

Indien de AFM naar aanleiding van de resultaten van een onderzoek een overtreding van de effectenregelgeving constateert, kan de toezichthouder gebruik maken van de volgende bevoegdheden.Ten eerste beschikt de AFM over de bevoegdheid om een financiŽle instelling die in overtreding van deze regelgeving is een aanwijzing te geven met betrekking tot een te volgen gedragslijn. Deze aanwijzing kan worden gegeven met het oog op een adequate functionering van de effectenmarkten of de positie van de beleggers op die markten. Daarnaast is de AFM sinds 1 januari 2000 bevoegd boetes en lasten onder dwangsom op te leggen aan financiŽle instellingen, onder meer indien niet genoegzaam gevolg wordt gegeven aan een door haar gegeven aanwijzing. Bovendien is de AFM bevoegd een ontheffing of vergunning van een financiŽle instelling in te trekken, onder andere wanneer de normen die zijn gesteld in de Wet toezicht effectenverkeer 1995 en de daarop gebaseerde regelgeving onvoldoende worden naleeft.


De minister van FinanciŽn,

*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
pi_10709311
Verscherpt toezicht Dexia, vandaar dat alles zo goed gaat en dat de gedupeerden zo dom zijn toch? Volgens sommige in here...

Dexia onder verscherpt toezicht
Publicatiedatum: 24/5/2003

van onze redacteur

AMSTERDAM - De Nederlandsche Bank heeft het solvabiliteitstoezicht op aanbieders van effectenleaseproducten geÔntensiveerd. Dat blijkt uit het gisteren verschenen jaarverslag van de toezichthouder.

Aanbieders als Dexia Bank Nederland, eigenaar van Legio Lease, worden bestookt door schadeclaims van teleurgestelde leasebeleggers. Dexia heeft 80.000 vorderingen ontvangen. Wanneer die allemaal zouden worden toegewezen, gaat het om een bedrag dat in de miljarden kan lopen. De bank, onderdeel van het gelijknamige Belgische concern, heeft een voorziening van euro 496 mln getroffen voor schade die uit het conflict kan voortvloeien.

Dexia liet woensdag weten dat 75.000 leasebeleggers haar aanbod ter (gedeeltelijke) compensatie van de geleden verliezen hebben geaccepteerd. Maar 100.000 beleggers hebben nog niets van zich laten horen en 22.000 beleggers wijzen het aanbod af.

DNB waakt over financiŽle soliditeit van banken, maar onderzoekt niet zelfstandig de merites van de beleggersclaims. Deze liggen op het terrein van de Autoriteit FinanciŽle Markten.

Copyright (c) 2003 Het Financieele Dagblad

*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
pi_10709371
Genoeg (na)lees werk voor iedere geinteresseerde in here.

Mag dit tot een meer gestructureerde discussie leiden waarbij men op basis van feiten en omstandigheden oordeeld en niet de gedupeerden onnodig onheus en denigrerend bejegend.

Mazzeltov;

Ralph

*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
  dinsdag 27 mei 2003 @ 15:34:18 #61
50355 Toni_Soprano
Nah, I got stugots
pi_10711750
Captain,

Ook ik ben dupe van de beloofde gouden bergen van de winstverdriedubbelaar! Mijn restschuld is relatief niet zo hoog. Maar voor een student is een som van 4800 euro aan rustschuld exclusief het inleggeld een behoorlijk pak met geld!!
Vind je de doelstelling van stichting leaseverlies niet een beetje naif en utopisch als ze vinden dat iedereen schadeloos moet worden gesteld?
Ook al wint de stichting, dan nog zullen er persoonlijke rechtelijke gevechten zijn tussen Dexia en individuele ex-klanten!
Ofwel het wordt een lang gevecht met een onzeker resultaat voor al de gedupeerden!

Sad is good, unconscious isn't!
pi_10712606
Goedemiddag Toni,
quote:
Op dinsdag 27 mei 2003 15:34 schreef Toni_Soprano het volgende:
Captain,

Ook ik ben dupe van de beloofde gouden bergen van de winstverdriedubbelaar! Mijn restschuld is relatief niet zo hoog. Maar voor een student is een som van 4800 euro aan rustschuld exclusief het inleggeld een behoorlijk pak met geld!!


Je bent een van de vele.
quote:
Vind je de doelstelling van stichting leaseverlies niet een beetje naif en utopisch als ze vinden dat iedereen schadeloos moet worden gesteld?
Neen, gezien de ingenomen stelling sluit deze houding het beste aan bij hun te voeren actie.
quote:
Ook al wint de stichting, dan nog zullen er persoonlijke rechtelijke gevechten zijn tussen Dexia en individuele ex-klanten!
Ofwel het wordt een lang gevecht met een onzeker resultaat voor al de gedupeerden!
Helaas heb je hierin gelijk. Dat maakt het ook zo moeilijk & moeizaam allemaal. Daarnaast, dat is of zal de politieke nasleep zijn, is er de overheid genoeg te verwijten. Dit los van de discussie inzake de eigen verantwoordelijkheid. De diverse toezichthouders, STE tegenwoordig AFM, DSI en weet ik wie al meer, hadden veel eerder tegen dit soort zaken in het geweer moeten komen. Men is er nu wel mee bezig, edoch dit had heel erg veel ellende kunnen voorkomen.

Los van de persoonlijke kwestie en uitgaande van een positieve uitsprak, in eerste aanleg, ten gunste van de gedupeerden, zal het sowieso een slepende zaak worden.
Dexia zal zich tot in den treure verdedigen, waarschijnlijk zal men uiteindelijk de boel laten klappen.

Persoonlijk zie ik het zo, vanaf juni zet ik alle betalingen stop en zal ik via een schrijven dit handelen verklaren en Dexia aansprakelijk stellen van alle materiele en immateriele schade welke men mij direct en indirect berokkend, heeft berokkend of zal gaan berokkenen.
In eerste instantie zal ik hun reactie dan afwachten, als dit te lang duurt ga ik zelf een procedure opstarten.

Het enige middel waardoor Dexia nog tot inkeer kan komen is dat wij als gedupeerden per direct onze betalingen staken. Dit merkt Dexia direct en het is niet realistisch om binnen onze huidige rechtsstelsel duizenden, zo niet 10 duizenden, individuele rechtzaken op te gaan starten. Als iedere gedupeerde hieraan mee werkt, dan maken we nog een kans, los van ieders persoonlijk/individuele kwestie.

Voordat andere hierop reageren, Dexia mag dan wel dreigen met incassomaatregelen en zelfs in sommige gevallen de deurwaarder langs sturen. Zonder een rechterlijkbevel i.e. vonnis, begint men niets. Dit zijn allemaal vormen van intimidatie/pressie.

Ik wens je su6 met de te volgen weg(en) Toni, en uiteraard ook andere (meelezende) mede-gedupeerden).
Weet je overigens al wat te doen?

Mazzeltov;

Ralph

*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
pi_10712823
Wat info ter onderbouwing van wat ik zojuist poste.

"Incassobureau of deurwaarder?"
Op de site van de Stichting De Ombudsman:
Incassobureau of deurwaarder?

Regelmatig krijgt Stichting De Ombudsman brieven of telefoontjes van mensen die te maken krijgen met een incassobureau of deurwaarder. Vaak is het onduidelijk wat in zo'n geval uw plichten en rechten zijn en waar u een eventuele klacht kunt indienen. Daarom geven wij u hier algemene informatie.

Incassobureau of deurwaarder?

De verwarring begint al met deze onduidelijkheid. Want er zijn grote praktische en wettelijke verschillen. Een incassobureau heeft geen wettelijke status. Iedereen kan een incassobureau beginnen. Een beperkt aantal is lid van de NVIO, de Nederlandse Vereniging voor Incasso-Ondernemingen.


Omdat een incassobureau geen wettelijke status heeft, mogen zij ook geen dwangmiddelen gebruiken. Zo kunnen zij geen beslag leggen op uw loon, uitkering, inboedel of huis. Zij mogen alleen met brieven u steeds indringender vragen te betalen. Helpt dat niet dan moeten zij een echte deurwaarder inschakelen.

Een deurwaarder heeft wel een wettelijke status. Hij is dan ook aan vele wettelijke regels gebonden. Deurwaarders zijn lid van de Koninklijke beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders. Een deurwaarder kan wel beslag leggen. Maar vrijwel altijd is daar een vonnis van de rechter of kantonrechter voor nodig.
Om de verwarring compleet te maken, blijken de meeste deurwaarder er ook een incasso-afdeling op na te houden. Het komt regelmatig voor dat een deurwaarder niet erg duidelijk is of hij nu als deurwaarder of als incassobureau optreedt. Wij vinden dit kwalijk. Daarnaast treden zij bij de kantonrechter soms op als rechtskundig adviseur, een soort advo-
caat.


Gang van zaken bij een incassobureau


Een incassobureau werkt in opdracht van een opdrachtgever. Dat kan een winkel of een postorderbedrijf zijn maar ook een (semi-)overheidsinstelling als bv. de Informatiseringsbank uit Groningen die over de studiebeurzen gaat. Als u het niet eens bent met het bedrag heeft u de neiging om in discussie te gaan met het incassobureau. Dat heeft alleen zin wanneer het bureau lid is van de NVIO. Die
incassobureaus horen te beschikken over uw volledige dossier. Maar dan nog is het per schuldeiser verschillend welke bevoegdheden het bureau heeft om met u te onderhandelen.
Incassobureaus die geen lid zijn van de NVIO weten vaak alleen het bedrag dat zij moeten incasseren en niet de reden waarom u nog zou moeten betalen. Voor discussie over de inhoud van de schuld moet u dan meestal bij de opdrachtgever zijn. Maar die heeft daar meestal geen zin in. Om die reden heeft hij de schuld nu net uit handen gegeven aan een incassobureau. En u voelt zich van het kastje naar de muur ge-
stuurd.

Gang van zaken bij een deurwaarder

Een deurwaarder komt pas in aktie als er een heus juridisch conflict is ontstaan. Zij hebben de wettelijke taak om vonnissen uit te voeren. Zij kunnen een zaak in opdracht van hun opdrachtgever ook aankaarten bij de rechter. Na het vonnis mogen zij beslag leggen en andere maatregelen nemen om u te dwingen te betalen. De kosten die zij in rekening brengen zijn wettelijk vastgelegd.


Hoe om te gaan met een incassobureau?

Het is verstandig om altijd te reageren als u een brief krijgt van een incassobureau. Bent u het met de schuld niet eens, schrijf dat dan aan het incassobureau maar schrijf ook een brief naar de schuldeiser. Weet u totaal niet waar de schuld over gaat, vraag dan uitleg aan de
schuldeiser. Laat u niet afschepen met het argument dat "alles nu in handen is van het incassobureau".
Bent u het wel eens met de schuld, maar kunt u niet in een keer betalen, maak dan een schriftelijke afbetalingsregeling met het incassobureau.


De kosten die een incassobureau u in rekening brengt

Bent u het niet eens met de kosten die een incassobureau u in rekening brengt, vraag dan een specificatie. Het is niet altijd aan te geven of u die kosten moet betalen of niet. Als u van tevoren kon weten dat u bij niet-betalen kosten zou oplopen dan moet u ze betalen wanneer de schuld terecht is. Vaak staat is Algemene Voorwaarden dat u bij niet-betalen 15% van de schuld als kosten moet betalen. U weet het dan van tevoren. Geld dat u betaalt aan een incassobureau
gaat altijd eerst van de kosten af en dan pas van de schuld.


Hoe om te gaan met een deurwaarder

Komt een deurwaarder bij u langs, reageer dan altijd. Overtuig uzelf ervan of de deurwaarder inderdaad als deurwaarder optreedt of als incassobureau. Meestal betekent een bezoek van de deurwaarder dat er al een uitspraak van de (kanton-)rechter ligt. Vraag dan een kopie van dat vonnis. En zoek juridische hulp, b.v. bij uw vakbond, rechtsbijstands-verzekeraar of Bureau Rechtshulp. Alleen een deurwaarder mag het vonnis ten uitvoer leggen. Daarvoor kan hij beslag leggen op uw inkomen, uw koophuis of uw inboedel.
Als u niet weet dat er een proces bij de rechter is geweest, vraag dan na hoe dat komt. Het kan zijn dat de schuldeiser met een oud adres van u werkt. Dat is een veel voorkomende reden dat post - dus ook die van de deurwaarder - u niet bereikt. U bent wel zelf verantwoordelijk voor het juiste adres. Zorg daarom dat u altijd met uw huidige adres in de
Gemeenschappelijke Basis Administratie (= het oude bevol-
kingsregister) staat. Soms is er sprake van naamsverwarring of een grote communicatiestoornis. Vandaar ons advies om juridische hulp te zoeken. Bent u het eens met de schuld, maar kunt u niet in een keer
betalen, maak dan een schriftelijke afbetalingsregeling met het incassobureau.


De kosten die een deurwaarder u in rekening brengt

Deurwaarders kennen een vaste tarievenlijst. Deze ligt vast in het besluit tarieven gerechtsdeurwaarders. Geld dat u betaalt aan een deurwaarder gaat altijd eerst van de kosten af en dan pas van de schuld.

Indienen van een klacht bij de geschillencommissie van Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVIO).


Mocht u na het lezen van bovenstaande informatie denken een gegronde klacht te hebben over het functioneren van een incassobureau, dan kunt u een klacht indienen bij de Raad van
Toezicht van het NVIO). Veel incassobureaus zijn bij deze geschillencommissie aangesloten, maar helaas niet allemaal.
Wanneer u een klacht heeft over een incassobureau welke niet is aangesloten, is de enige mogelijkheid om nog iets te ondernemen, een rechtszaak aanspannen. Wij verwijzen u in dat geval naar het Bureau Rechtshulp voor advies en eventueel juridische bijstand.


Indienen van een klacht tegen een deurwaarder


Een klacht zou kunnen zijn dat u vindt dat een deurwaarder u nodeloos een handeling in rekening brengt. Of dat hij weigert u inzage te geven in het vonnis of in de schuld of in de kosten. Klachten over de manier waarop een deurwaarder optreedt, moet u eerst per brief voorleggen aan de deurwaarder zelf. Helpt dat niet dan kunt u uw klacht voorleggen aan
de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders bij de rechtbank Amsterdam.


Adressen

NVIO
Postbus 65707
2506 EA Den Haag
tel. 070-3629745

Koninklijke beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders
Postbus 8138
3503 RC Utrecht
tel. 030 - 68 98 924

Rechtbank Amsterdam
Postbus 84.500
1080 BN Amsterdam


Bureau Rechtshulp
zie onder de B in het telefoonboek van uw provinciehoofdstad

De tekst van alle wettelijke regels voor deurwaarders vindt u op de website www.kbvg.nl.


Tips

Doe zoveel mogelijk schriftelijk.

Bewaar altijd een kopie van brieven die u schrijft

Wacht niet te lang met het vragen van juridische hulp.

Reageer altijd op een incassobureau of deurwaarder.

Vraag altijd om een specificatie van de schuld en apart van de kosten.

*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
  dinsdag 27 mei 2003 @ 18:35:27 #64
50355 Toni_Soprano
Nah, I got stugots
pi_10715893
quote:
Op dinsdag 27 mei 2003 16:07 schreef Captain-America het volgende:


Ik wens je su6 met de te volgen weg(en) Toni, en uiteraard ook andere (meelezende) mede-gedupeerden).
Weet je overigens al wat te doen?


Mijn contract gaat komende 2 juni aflopen. Ik ben echt niet van plan om te gaan betalen. Ik heb die financiele middelen niet eens! Vervolgens zal ik een acceptgiro krijgen met te betalen 4800 euro, die ik dus "gewoon" ga negeren. Ben niet ingegaan op hun schijnheilige aanbod en dus heb ik mijn rechten die ik eventueel in de toekomst krijg niet verspeelt. Ik wacht gewoon af en zie wel wat toekomstige activiteiten van de verschillende anti-Dexia stichtingen gaan brengen. Wat ik begrijp uit verschillende info en uit je post in deze topic is dat Dexia toch niet zo snel met deurwaarders en incassobureau's gaan komen.
Ik dacht toch dat wij als gedupeerden toch enige rechten hebben tegenover Dexia???
Sad is good, unconscious isn't!
pi_10719019
Navond Toni,
quote:
Op dinsdag 27 mei 2003 18:35 schreef Toni_Soprano het volgende:

[..]

Mijn contract gaat komende 2 juni aflopen. Ik ben echt niet van plan om te gaan betalen. Ik heb die financiele middelen niet eens!


Dat geld dus letterlijk en figuurlijk voor de meeste gedupeerden.
Daarom had dit alles dus nooit plaats mogen en kunnen vinden.
Als Dexia, toendertijd Legio, zich goed gekweten had van hun taak, had men geconstateerd dat het merendeel niet in aanmerking had kunnen komen conform, de BKR notering(en), het verplicht op te stellen risicoprofiel, en andere ter zake doende zaken.
quote:
Vervolgens zal ik een acceptgiro krijgen met te betalen 4800 euro, die ik dus "gewoon" ga negeren.
Let goed op, het hangt er vanaf hoe je deze kwestie wil gaan aanpakken. Als je het op 'dwaling' wil gooien, dan moet je inzake het opstarten van een procedure dit binnen 3 jaar of nadat je je bewust was van het feit dat je gedwaald heb, hierna gaat die termijn in, moet gebeuren.
Als je alles afwacht en het komt voor, gerechterlijke procedure kun je ten alle tijde als verweer 'dwaling' aanvoeren, in verweer verjaard dit namelijk niet.
quote:
Ben niet ingegaan op hun schijnheilige aanbod en dus heb ik mijn rechten die ik eventueel in de toekomst krijg niet verspeelt. Ik wacht gewoon af en zie wel wat toekomstige activiteiten van de verschillende anti-Dexia stichtingen gaan brengen. Wat ik begrijp uit verschillende info en uit je post in deze topic is dat Dexia toch niet zo snel met deurwaarders en incassobureau's gaan komen.
Ze doen alsof, sturen wel incassobureau's en in sommige gevallen deurwaarders. Edoch deze kunnen en mogen niets anders doen als wat ik al eerder poste.
quote:
Ik dacht toch dat wij als gedupeerden toch enige rechten hebben tegenover Dexia???
Soms lijkt dat zo en denken mensen dat, gevoelsmatig en sociaal. Helaas is het Neerlands recht maar al te grillig.
Mijn ervaring is dat recht hebben en recht krijgen nog altijd een wereld van verschil is. Zal je daar niet mee vermoeien.

Wat ik je aan wil raden is om lid te worden, of te overwegen dat te doen, van een van de stichtingen. Daarnaast is het zou eigelijk zeggen noodzakelijk dat je je gaat inlezen.
Dexia speelt een heel erg smerig spel, daar moet je dus op bedacht en beducht wezen. Is nu net schaken, probeer divers zetten vooruit te denken. Elk 'iets' wat je kunt vinden kan later meer dan bruikbaar zijn.

Het is overigens ook niet wijs om al dit soort zaken publiekelijk in here of elders te bespreken. Er word meegelezen en da's geen grapje!

Kom je d'r niet uit, mail me dan ok?

Su6

Mazzeltov;

Ralph*Don Dexia*

*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
  woensdag 28 mei 2003 @ 00:00:58 #66
1234 HiZ
Istanbullu
pi_10723307
quote:
Op dinsdag 27 mei 2003 13:50 schreef Captain-America het volgende:
Nog ff in aanvulling op wat de meeste in here roepen betrekking hebbende op het al dan niet aan of afwezige intellect.

De gedupeerden zijn een afspiegeling van de maatschappij, er zitten academici in, zelfs gepromoveerde lieden, overheidsdienaren, politiefunctionarissen e.d., studenten, gepensioneerden, jonge gezinnen en wat al niet meer zij. Gaat hier om circa 400.000 gedupeerde landgenoten he, ongeveer 2,5 % van de Nederlandse bevolking, uitgaande van 16 miljoen inwoners.

Het is IMHO nogal dom om te roepen dat iedereen het had kunnen weten. Weten en weten zijn vaak meer als 1 ding!

Overigens nog 'Oog dat nog gezien' afgelopen zondag met Jan Marijnissen?


Bullshit, ik kan me nog herinneren dat een collega me op mijn werk heel enthousiast zat te vertellen over hoe geweldig het leasen van aandelen wel niet was. En ondanks het feit dat ik geen donder wist van beleggen kon ik toen al zeggen dat het net zo erg stonk als het eerste beste piramidespel. Waar andere collega's instonken en waar ik ook geen medelijden mee had toen ze hun geld kwijt waren.
pi_10728255
quote:
Op woensdag 28 mei 2003 00:00 schreef HiZ het volgende:

[..]

Bullshit, ik kan me nog herinneren dat een collega me op mijn werk heel enthousiast zat te vertellen over hoe geweldig het leasen van aandelen wel niet was. En ondanks het feit dat ik geen donder wist van beleggen kon ik toen al zeggen dat het net zo erg stonk als het eerste beste piramidespel. Waar andere collega's instonken en waar ik ook geen medelijden mee had toen ze hun geld kwijt waren.


Een opmerking geheel in lijn en HIZ-waardig!
Had ook niet anders van je verwacht.
*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
  woensdag 28 mei 2003 @ 11:47:41 #68
37150 livelink
keek op de week ( © DJ11)
pi_10729677
Het is inderdaad te makkelijk om te zeggen dat alle gedupeerden niet goed voorgelicht zijn. Het is ook vaak een kwestie van wie je wilt geloven. Mijn schoonouders stonden een paar jaar geleden bij ons op de stoep, ze wilden hier ook aan meedoen en of wij hen konden adviseren.
Ik en mijn vriend hebben hen geadviseerd om het niet te doen, met alle argumenten. Bovendien hadden ze genoeg eigen geld om eventueel mee te gaan beleggen. Maar ja, de mensen van de biljartclub en de kaartclub zeiden andere dingen en wat zij zeiden was natuurlijk aantrekkelijker, dan wat wij hen vertelden. Kortom, ze hebben het toch gedaan. Gelukkig niet voor zo'n heel groot bedrag, maar toch...
Ik heb geen medelijden met ze. Ze hebben toendertijd geluisterd naar wie ze wilden luisteren.
Als je goed om je heen kijkt zie je dat alles gekleurd is.
pi_10731476
Het is niet zozeer de kwestie van al dan niet goed voorgelicht zijn, dit is een, niet onbelangrijk aspect, maar ook van het verlenen van kredieten onder ander noemers en zelfs zonder dat dit, indien men de wettelijke regels in acht had genomen, had mogen plaatsvinden.

Dit i.c.m. de persoonlijke omstandigheden van iedere gedupeerde maakt het wat het nu is.

M.b.t. die voorlichting kan ik nog 'legio' (passend in deze context) voorbeelden vermelden hoe dat gegaan is, incl. de verkoop larie van Legio en of haar medewerkers.

Mazzeltov;

Ralph

*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
pi_10731684
Uiteraard vind ik het heel triest voor de mensen die veel geld kwijt zijn.

Maar die verhalen van 'slecht voorgelicht' enzo gaan er bij mij toch niet in.
Deze producten werden juist aangeprezen vanwege het grote hefboom effect dat ze hebben: met een gering bedrag financier je de lening van een groot bedrag waarmee je vervolgens gaat beleggen. Juist dit hefboom effect maakte het product voor veel mensen aantrekkelijk en was voor velen de reden om in te stappen.

Het probleem ligt daarom niet in het slecht voorgelicht zijn of in het niet begrijpen van het product, maar gewoon in het verkeerd inschatten van de markt. Veel mensen dachten dat de beurs alleen maar kon stijgen. Toen bleek dat het ook nog omlaag kon werden veel beleggers hard getroffen, vooral diegenen die met geleend geld hadden belegd zoals de legioleasers en winstverdriedubbellaars. Maar ook de mensen die de overwaarde van hun huis in aandelen hebben gestoken (wat feitelijk op hetzelfde neerkomt).

  woensdag 28 mei 2003 @ 13:31:19 #71
1234 HiZ
Istanbullu
pi_10732015
quote:
Op woensdag 28 mei 2003 13:17 schreef Aernout het volgende:....

Het probleem ligt daarom niet in het slecht voorgelicht zijn of in het niet begrijpen van het product, maar gewoon in het verkeerd inschatten van de markt. Veel mensen dachten dat de beurs alleen maar kon stijgen. Toen bleek dat het ook nog omlaag kon werden veel beleggers hard getroffen, vooral diegenen die met geleend geld hadden belegd zoals de legioleasers en winstverdriedubbellaars. Maar ook de mensen die de overwaarde van hun huis in aandelen hebben gestoken (wat feitelijk op hetzelfde neerkomt).


Exact!!! Al deze mensen hebben een moment gehad van 'god, wat kun je rijk worden van beleggen op de beurs, jammer dat ik er geen geld voor heb'. En voor dat soort mensen zijn producten als legio lease bedacht; voor mensen die geen geld hadden om te beleggen en dat toch wilden doen.

Maar nu moeten we kennelijk geloven dat deze gokkers ervan overtuigd waren dat er zoiets was als een wonderbaarlijke geldschepping uit het niets. *poef* nu hebt u geld om te beleggen, waar het vandaan komt hoeft u niet over na te denken.

  woensdag 28 mei 2003 @ 13:34:09 #72
1234 HiZ
Istanbullu
pi_10732089
quote:
Op woensdag 28 mei 2003 10:43 schreef Captain-America het volgende:

[..]

Een opmerking geheel in lijn en HIZ-waardig!
Had ook niet anders van je verwacht.


Net zomin als het voor mij onverwacht is dat elk zielige kulverhaaltje jou naar je gebatikte snotterdoekje doet grijpen.

Captain America for all your hopeless causes.

pi_10743187
quote:
Op woensdag 28 mei 2003 13:17 schreef Aernout het volgende:
Uiteraard vind ik het heel triest voor de mensen die veel geld kwijt zijn.

Maar die verhalen van 'slecht voorgelicht' enzo gaan er bij mij toch niet in.
Deze producten werden juist aangeprezen vanwege het grote hefboom effect dat ze hebben: met een gering bedrag financier je de lening van een groot bedrag waarmee je vervolgens gaat beleggen. Juist dit hefboom effect maakte het product voor veel mensen aantrekkelijk en was voor velen de reden om in te stappen.

Het probleem ligt daarom niet in het slecht voorgelicht zijn of in het niet begrijpen van het product, maar gewoon in het verkeerd inschatten van de markt. Veel mensen dachten dat de beurs alleen maar kon stijgen. Toen bleek dat het ook nog omlaag kon werden veel beleggers hard getroffen, vooral diegenen die met geleend geld hadden belegd zoals de legioleasers en winstverdriedubbellaars. Maar ook de mensen die de overwaarde van hun huis in aandelen hebben gestoken (wat feitelijk op hetzelfde neerkomt).


Het enige wat ik, los van het voorafgaande kan toevoegen is:
Kijk is op de diverse andere fora zoals:
http://www.trosradar.nl
http://www.pay-back.nl/
En andere aanverwante sites.
*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
pi_10743300
quote:
Op woensdag 28 mei 2003 13:34 schreef HiZ het volgende:

[..]

Net zomin als het voor mij onverwacht is dat elk zielige kulverhaaltje jou naar je gebatikte snotterdoekje doet grijpen.


Kortzichtigheid is tenslotte niet iedereen gegeven behalve 1...

quote:
Captain America for all your hopeless causes.
*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
pi_10744010
Ter info en voor de gedupeerden:

Bron: http://www.rechten.nl

Aandelenlease
(1 mei 2003)
Wenst u ontslagen worden uit uw verplichtingen uit aandelenlease-overeenkomst(en)? Dient u binnenkort een groot bedrag aan de bank te betalen en is een door de bank gedaan aanbod of een door de bank aangeboden hardheidsclausule geen alternatief voor u? Dan bevindt u zich in een penibele situatie die om acuut ingrijpen vraagt. Onderstaand zetten wij uiteen wat ons kantoor voor u kan betekenen, op basis van welke grondslagen en tegen welke kosten. Ook gaan wij in op uw positie indien u deelneemt aan de stichting Leaseverlies.
1. Tot wie richt u zich:
Deze informatie is op u van toepassing indien u een of meerdere overeenkomsten tot aandelenlease heeft gesloten met een bank. Mogelijk heeft u gecontracteerd met Dexia Bank Nederland N.V. (h.o.d.n. Legio en Labouchere), of Aegon Bank N.V. (h.o.d.n. Spaarbeleg), maar ook andere aandelenlease aanbieders zijn mogelijk.

Wellicht zijn uw overeenkomsten tot stand gekomen met behulp van een tussenpersoon, zoals medewerkers van Spaarselect of Spaarbeleg, maar ook een andere tussenpersoon is mogelijk.

Indien uw overeenkomst tot stand is gekomen door middel van een tussenpersoon heeft u niet ťťn, maar twee wederpartijen. Wij spreken waar mogelijk altijd de bank ťn de tussenpersoon aan. Waar mogelijk combineren wij dit in ťťn procedure.

2. Wat vordert u:
Er van uitgaande dat uw dossier daartoe aanleiding geeft vordert u:

a. vernietiging, althans ontbinding van de ten laste van u gesloten overeenkomst(en);
b. vergoeding van de door u geleden schade (geleden verlies, gederfde winst, rente, buitengerechtelijke kosten);

U kunt de bovengenoemde vorderingen naar eigen behoefte instellen. Afhankelijk van de omstandigheden zou u er ook voor kunnen kiezen om geen betalingen (meer) te verrichten en te wachten totdat u door de bank wordt gedagvaard. In de procedure die daar vervolgens uit voort vloeit kunt u allereerst verweer voeren. Daarnaast kunt u ook een tegen-eis instellen waarbij u het bovenstaande onder a en b vordert.

Daarnaast kunt u in spoedeisende gevallen vorderen dat de Voorzieningenrechter in kort geding zal bepalen dat uw verplichtingen uit overeenkomst(en) mogen worden opgeschort, bijvoorbeeld totdat de rechter in een bodemprocedure waarin u partij bent, een (eind)vonnis zal hebben gewezen. Indien u in kort geding gelijk krijgt, dient de bank de uitslag van een bodemprocedure af te wachten en mag zij intussen geen incassomaatregelen tegen u nemen.

3. Wat is de grondslag van uw vordering(en):
De grondslagen voor uw vordering jegens de bank zijn vernietiging, wanprestatie en onrechtmatige daad. De vordering tot vernietiging is gebaseerd op art. 1:88 BW (bescherming van het huwelijksvermogen door de niet instemmende partner).

Aandelenlease is te zien als "overeenkomsten van koop op afbetaling" zoals bedoeld in art. 1:88 BW. Voor het aangaan van zulke overeenkomsten behoeft de ene echtgenoot toestemming van de andere echtgenoot. Indien deze toestemming niet is gegeven, kan de huwelijkspartner de overeenkomst vernietigen.

Sommige banken bestrijden dat artikel 1:88 BW van toepassing is op aandelenlease. Volgens die banken is dit artikel louter geschreven voor roerende zaken en aandelen zijn geen roerende zaken maar vermogensrechten.

Deze zeer theoretische en vergezochte stelling van de banken vindt volgens ons geen steun in het recht, maar het staat hun natuurlijk vrij om dit standpunt in te nemen.

Vernietiging kan zo mogelijk ook zijn gebaseerd op art. 6:228 BW (dwaling). Gebleken is namelijk dat veel cliŽnten de aandelenlease-overeenkomst(en) hebben afgesloten onder een onjuiste voorstelling van zaken. Aan sommige cliŽnten is o.a. de fiscale aftrekbaarheid van de leaserente voorgespiegeld op een moment dat reeds bekend was dat deze zou worden afgeschaft. Ook blijkt dat tussenpersonen vaak tegen beter weten in onverantwoord positieve scenarios hebben geschetst over de waarde-ontwikkeling van de geleasde aandelen, en de financiŽle gevolgen van het afsluiten van de overeenkomst(en). Een beroep op vernietiging kan rechtsgeldig slechts binnen drie jaar worden gedaan. Om bewijsproblemen te voorkomen berekenen wij deze termijn met ingang van de contractsdatum. Omdat de drie jaren termijn vaak al is verstreken, dient u uw vordering ook nog op andere grondslagen te baseren, waaronder zo mogelijk de volgende:

De bank heeft jegens u wanprestatie gepleegd indien zij niet heeft voldaan aan de (bijzondere) zorgplicht die zij jegens beleggende cliŽnten heeft, en die is neergelegd in art. 2 Algemene Bankvoorwaarden (ABV). Indien de bank de regels uit de effectenregelgeving schendt, dan handelt zij in strijd met art. 2 ABV en pleegt zij jegens u wanprestatie waardoor zij aansprakelijk wordt voor de schade die daardoor is ontstaan.

Een door de bank en/of de tussenpersoon gepleegde onrechtmatige daad kan gelegen zijn in art. 6:194 BW (misleiding) alsmede in schending van de destijds geldende effectenwetgeving, met name de Nadere Regeling Toezicht Effectenverkeer 1999 (NR). Zo blijkt in vrijwel alle aandelenlease zaken die in behandeling zijn bij ons kantoor, de volgende regelgeving geschonden:


art. 28 Nadere Regeling (er is geen risicoprofiel van de cliŽnt opgesteld en/of er is niet gehandeld in overeenstemming met een voor de cliŽnt geldend risicoprofiel);
art. 32 NR (misleidende voorstelling omtrent de waarde ontwikkeling van de aandelen en de risicos van de overeenkomst);
art. 33 NR (onjuiste informatie omtrent risicos van de overeenkomst);
art. 7.5 van Bijlage 7 bij de NR (het verplicht vermelden van het feit dat er een lening wordt aangegaan onder vermelding van de volgende waarschuwing: u belegt deels met geleend geld, dit betekent dat u het risico loopt dat u uw inleg verliest of zelfs een schuld overhoudt);
art. 7.8 sub 2 van Bijlage 7 NR (de verplichting om bij prognoses de potentiŽle rendementen van het aangeboden product, zowel in positieve als in negatieve scenarios weer te geven).

Vervolgens blijken veel cliŽnten ongevraagd telefonisch te zijn benaderd. De klachtencommissie DSI heeft bepaald dat dit een ongeoorloofde agressieve verkoopmethode is. Ook blijken cliŽnten er vaak niet van op de hoogte dat de geliquideerde overwaarde van hun woning is gestort in een depot dat niet uit geld maar uit aandelen bestaat. Uit dit depot zouden gedurende (tenminste) de eerste zestig maanden de verplichtingen uit de aandelenlease overeenkomsten worden voldaan.
Maar nu door koersdalingen het depot leeg is, dienen cliŽnten onverwacht de vaak grote maandlasten uit hun gewone exploitatie te voldoen. Veel cliŽnten zijn daartoe niet in staat. De vraag is wie opdracht heeft gegeven tot de aankoop van dit depot.

Aan de tussenpersoon die heeft bemiddeld bij de totstandkoming van de overeenkomst(en) kan daarnaast (dus: naast al het bovenstaande) het volgende worden verweten:

6. Overtreding van de artikelen 6, 7 en 8 Colportagewet (colportage met geldleningen is verboden);
7. Overtreding van de Wet op het Consumentenkrediet (is er getoetst of de cliŽnt de betalingsverplichtingen kon dragen?).

Tenslotte moet worden onderzocht of de desbetreffende tussenpersoon in het bezit was van een vergunning, dan wel een ontheffing of een vrijstelling in het kader van de Wet Toezicht Effectenverkeer. Gebleken is dat niet elke tussenpersoon aan deze vereisten voldoet.

Indien de bank jegens u de bovengenoemde normen heeft overschreden, dan is zij voor de gevolgen daarvan aansprakelijk. Indien de tussenpersoon jegens u de bovengenoemde normen heeft overschreden, is de bank voor de schade die ten gevolge daarvan is ontstaan aansprakelijk, indien de tussenpersoon optrad als hulppersoon van de bank in de zin van art. 6:171 en/of 6:172 BW. Een opdrachtgever is eenmaal aansprakelijk voor de fouten van een door hem ingeschakelde hulppersoon.

Gelet op (de inhoud van) de bovengenoemde regelgeving waaraan het afsluiten van aandelenlease overeenkomsten moet worden getoetst, is kans op succes aanwezig. Intussen heeft ons kantoor zeer veel aandelenlease dossiers in behandeling.

4. Wat is uw positie indien u deelneemt aan de stichting Leaseverlies:
De Stichting Leaseverlies heeft Dexia Nederland N.V. gedagvaard namens vele tienduizenden deelnemers. De procedure van de Stichting bevindt zich in een pril stadium: de dagvaarding is aangebracht, de conclusie van antwoord is nog niet ingediend. Daarna kunnen nog volgen: een conclusie van repliek, een conclusie van dupliek, een comparitie, getuigenverhoren en nadere conclusies. Na een wachttijd van vele maanden volgt dan een vonnis. Op korte termijn bent u daarmee niet geholpen. Intussen dringt de bank wellicht aan op spoedige betaling van uw restschuld, althans ten minste op betaling van de maandelijkse verplichtingen.

Bovendien is in een collectieve actie geen plaats om de feiten en omstandigheden, die in elk individueel geval hebben geleid tot het afsluiten van de desbetreffende overeenkomst(en) per deelnemer, uitgebreid aan bod laten komen. Toch is dit belangrijk. Er zijn veel soorten aandelenlease overeenkomsten en elke individuele casus is anders. De jurisprudentie toont dat de toepasselijke regelgeving steeds wordt getoetst aan de feiten en omstandigheden van het individuele geval. In een individuele procedure kan uitputtend worden ingegaan op de feiten en omstandigheden van het geval.

Wist u, dat de klachtencommissie DSI uw individuele klacht niet in behandeling neemt indien u bent aangesloten bij de stichting Leaseverlies? De door de stichting gevoerde procedure wordt dan mede namens u gevoerd. Voorwaarde voor klachtenbehandeling door DSI is echter dat uw klacht niet ůůk bij een rechter aanhangig is of wordt.

5. Wat kan Rompelberg & Ruiter advocaten voor u betekenen:
Dit is afhankelijk van (de achtergronden van) de totstandkoming van de overeenkomst(en) waarbij u partij bent. Om daar een op uw situatie afgestemd oordeel over te kunnen geven hebben wij meer informatie nodig, bijvoorbeeld over:


uw achtergrond (leeftijd, opleiding, ervaring, werk, inkomen en vermogen, gehuwd, aantal minderjarige thuiswonende kinderen, beleggingsdoelstelling, ervaring met beleggingen);


de totstandkoming van de lease-overeenkomst(en):
a. wie heeft contact opgenomen met wie?
b. heeft u met de bank of de tussenpersoon gesproken over uw beleggingsdoelstellingen? Is uw beleggersprofiel opgesteld en is dit schriftelijk vastgelegd? Paste aandelenlease in uw profiel?
c. heeft de bank of de tussenpersoon getoetst of u aan de verplichtingen uit de overeenkomst(en) kon voldoen?
d. wanneer en onder welke omstandigheden heeft ondertekening plaatsgevonden?
e. heeft uw huwelijkspartner de aandelenleaseovereenkomst(en) mede-ondertekend?


de informatie die voorafgaand aan de ondertekening is verstrekt:
a. is er gebruik gemaakt van foldermateriaal, zo ja: welke informatie wordt hierin verschaft?
b. welke toekomstverwachtingen werden gewekt?
c. is u verteld dat u een lening aanging, waaruit u een restschuld kon overhouden?
d. (deze vraag is alleen van toepassing indien een depot is gevormd van waaruit de maandelijkse leasebetalingen zouden moeten worden verricht): is u verteld dat de geliquideerde overwaarde van uw woning werd gestort in een depot, bestaande uit koersgevoelige producten?
e. zijn er ook prognoses geschetst in negatieve scenario's?

Aan de hand van bovengenoemde informatie schrijft ons kantoor een brief aan de bank (en indien van toepassing: de tussenpersoon) met de nodige vragen en opmerkingen. Daarna volgt zo mogelijk vernietiging c.q. ontbinding van de overeenkomst en aansprakelijkheidsstelling. Aan de hand van de reactie van de bank en/of de tussenpersoon kan vervolgens worden gekozen voor het starten van een gerechtelijke procedure. Als uw casus daartoe aanleiding geeft kan daarnaast in een kort geding worden gevorderd dat u uw (maandelijkse) betalingsverplichting mag opschorten, bijvoorbeeld totdat de rechter in een bodemprocedure waarbij u partij bent vonnis zal hebben gewezen.

6. De kosten van onze dienstverlening:
De kosten die wij voor onze dienstverlening berekenen zijn afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Gelet op de complexiteit van de materie, nemen wij geen aandelenleasezaken in behandeling op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging).

Indien u gezien uw inkomen en vermogen voor een toevoeging in aanmerking zou komen, dan maken we met u een vaste prijsafspraak. Het af te spreken bedrag wordt hoger indien er meerdere overeenkomsten zijn gesloten, er nŠŠst de bank ook een tussenpersoon kan worden aangesproken, of als er een voorlopige voorziening moet worden gevorderd.

Indien u niet voor een toevoeging in aanmerking komt, dan berekenen wij een uurtarief. Vooraf geven wij een indicatie van het aantal uren dat vermoedelijk gemoeid zal zijn met de behandeling van uw zaak.

Bovengenoemde tarieven betreffen het advocatenhonorarium voor de behandeling van de zaak in eerste aanleg, en zijn exclusief kosten als griffierecht en deurwaarderskosten. Het overeengekomen tarief wordt schriftelijk aan u bevestigd. Onze declaraties zijn steeds uitvoerig gespecificeerd.

7. Hoe verder?
Indien u geÔnteresseerd bent in onze dienstverlening dan verzoeken wij u ons te voorzien van de hierboven onder 5 genoemde informatie, liefst per mail of per post, en zo mogelijk voorzien van alle relevante bescheiden.

Na analyse van uw zaak nemen wij kort daarna contact met u op, waarbij wij u zullen voorzien van passend advies. Indien u besluit van onze diensten gebruik te maken, dan wordt uw opdracht alsmede het overeengekomen tarief schriftelijk bevestigd. Vervolgens gaan wij onmiddellijk aan de slag.

Op dit rechtsgebied zijn Mr. M.M.H.J. Rompelberg en mr. J.-P. van Dyck werkzaam.

U kunt hier rechtstreeks uw zaak aan ons voorleggen. Ook kunt u vrijblijvend vragen stellen over dit onderwerp.

*Meeting (still) is sometimes Disconnecting...*
abonnement bol.com Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')