abonnement bol.com Unibet Coolblue
  vrijdag 21 juli 2023 @ 08:59:41 #51
38496 Perrin
Toekomst. Made in Europe.
pi_209977561
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 juli 2023 06:35 schreef Bondsrepubliek het volgende:
Aan hitterecords geen gebrek in 2023 maar de CO2-uitstot neemt nog steeds toe. Alsof het Parijse akkoord uit 2015 nooit ondertekend is.
[..]
Het is onmiskenbaar dat door menselijk handelen het klimaatprobleem steeds groter wordt. En toch zullen straks bij de tweede Kamerverkiezingen in 2023 weer volop op partijen gestemd worden waarvan je kan weten (als je wel eens een krant leest) dat die de opwarming onvoldoende aanpakken. En dat gaat het niet alleen over de ontkenners namelijk de populisten maar ook over de tech-optimisten van D66. Waarom stemmen mensen op dergelijke politieke partijen terwijl je dan weet dat je kiest voor een Aarde die onleefbaar wordt? Jos de Mul hoogleraar wijsgerige antropologie doet een poging met zijn afscheidslezing. Hij gaat met emeritaat.
De lezing: http://www.demul.nl/nl/it(...)ns-in-het-symbioceen
Zelfs als we de toename in concentratie CO2 (en methaan) in de atmosfeer nu per direct zouden stoppen blijft de opwarming nog een hele poos voortduren.

We doen ons echt ons uiterste best om zo hard mogelijk de betonnen klimaatmuur te raken.
фак араунд энд файнд аут
pi_210312941
Vandaag gaan Jetten en Van Rij in gesprek met ondertekenaars van de brandbrief Stop fossiele subsidies. Ondanks het Parijse akkoord uit 2015 en de toenemende impact van de opwarming weigeren VVD, D66, CDA en CU subsidies voor fossiel af te bouwen. Wat natuurlijk ook veel zegt over welke belangen de meeste prioriteit hebben voor deze politieke partijen. Het is te hopen op het resultaat dat de prikkels die stimuleren om maar door te gaan met fossiel die door dit kabinet dus in leven worden gehouden eindelijk wel aangepakt gaan worden. Maar is het reëel om dat te verwachten? Korte termijn economische belangen staan bij VVD, D66, CDA en CU nog immer hoog op de agenda. Om een voorbeeld te geven; een van de eerste besluiten van Rutte 4 was om financieel garant te staan voor een project van Boskalis op de Filipijnen zodat het bedrijf het project wel aandurfde om uit te voeren. Voor dat project werden mangrove bossen gekapt voor de bouw van een nieuw vervuilend groot vliegveld.
quote:
15 AUGUSTUS 2023
Coalitie ‘stop fossiele subsidies’ in gesprek met demissionair minister Rob Jetten en staatssecretaris Marnix van Rij

Op donderdag 17 augustus tussen 12:00 en 12:45 uur gaan demissionair minister Jetten en staatssecretaris Van Rij met een brede maatschappelijke coalitie in gesprek over fossiele subsidies. Afgelopen mei stuurden zij de brandbrief ‘Stop fossiele subsidies’ naar het kabinet, die inmiddels is ondertekend door meer dan 270 bedrijven en organisaties en zo’n 30.000 personen.
In totaal zijn elf vertegenwoordigers aanwezig vanuit verschillende sectoren; van de sierteelt tot de energieleverancier, van de bouwsector tot de vakbond. Samen laten zij het brede draagvlak zien voor het afschaffen van fossiele subsidies.

Minister Jetten beloofde alle fossiele subsidies uiterlijk in het voorjaar van 2023 in kaart te brengen, maar heeft dit nog steeds niet gedaan. De deelnemers van het gesprek zullen aandringen op een snel afbouwplan voor fossiele subsidies. Tijdens het gesprek zullen de vertegenwoordigers concrete voorbeelden geven van fossiele regelingen in hun sector die de omslag naar een duurzame en circulaire economie in de weg staan.

Een voorbeeld hiervan geeft Jan Kadijk van de Dutch Green Building Council: “De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor ongeveer 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Die 40% moet snel naar beneden. Dat betekent: twee derde van het energiegebruik van gebouwen reduceren én bouwen en renoveren met andere materialen. De biobased bouweconomie is daarvoor een enorme kanskaart. De overheid stimuleert nu echter het tegenovergestelde: de CO2-intensieve bouwmaterialen: staal, cement, glas, aluminium, steenwol, baksteen krijgen nu een belastingkorting op hun hoge energieverbruik. Ook voor gebouwen die er al staan geldt hetzelfde principe: gebouwen met een hoog energieverbruik betalen per kilowattuur energie minder belasting.”

Het rechtvaardig afbouwen van fossiele subsidies betekent twee vliegen in één klap: zowel minder emissies van broeikasgassen als extra inkomsten voor een versnelling van een rechtvaardige transitie. Ook hier zal aandacht aan besteed worden tijdens het gesprek. Bas van Weegberg (FNV): “Het geld dat vrijkomt door fossiele subsidies af te schaffen, zou in plaats daarvan besteed moeten worden aan de structurele omslag naar een duurzame economie en bijvoorbeeld worden aangewend om een transitiefonds in te richten voor werknemers die geraakt worden door de energietransitie.”

Aan het gesprek nemen deel: FNV, Greenchoice, de Dutch Green Building Council, ASN Bank, Sprinklr, Kringloop Nederland, transitiewetenschapper Derk Loorbach van Drift, LSVb, De Tolhuistuin en klimaatorganisaties WISE en Fossielvrij NL.
https://wisenederland.nl/(...)aris-marnix-van-rij/

De brandbrief:
quote:
BRANDBRIEF AAN HET KABINET

Het halen van de klimaatdoelen is een race tegen de klok. De gevolgen van de klimaatcrisis zijn nu al overal zichtbaar, van levensbedreigende droogtes in Afrika tot overstromingen in Limburg.

U voert klimaatbeleid maar geeft tegelijkertijd nog steeds miljarden uit aan vrijstellingen en andere belastingvoordelen voor de winning en het gebruik van fossiele brandstoffen. Miljarden vloeien vanuit de samenleving weg naar vervuilende bedrijven. Terwijl de samenleving versnelt blijft u, geacht Kabinet, met één voet krachtig op de rem trappen.

Het laatste IPCC-rapport onderstreept wat we al wisten: we moeten NU onze uitstoot verminderen om verdere klimaatontwrichting te beperken.
Het volledig afschaffen van fossiele subsidies, volgens de definitie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), levert een belangrijke bijdrage aan het halen van de gestelde klimaatdoelen. In Nederland kan dit, met groene herinvesteringen, de uitstoot met wel 7,5% omlaag brengen.

U praat al twintig jaar over het afschaffen van de fossiele subsidies, maar telkens wordt het onderwerp weer van tafel geveegd. Verder uitstel is nu echt niet meer uit te leggen. Het is oneerlijk en strijdig met het principe ‘de vervuiler betaalt’.

Het volledig afschaffen van fossiele subsidies is laaghangend fruit; het maakt miljarden beschikbaar voor een rechtvaardige transitie, waarbij we de lusten en de lasten eerlijk kunnen verdelen. Het geeft ook duidelijkheid aan bedrijven. Het houdt Nederland gezond, innovatief en creatief.

Tijd om de daad bij het woord te voegen.

Stop fossiele subsidies.

Ondertekend door meer dan 270 organisaties
https://www.brandbriefaanhetkabinet.nl/
pi_210337428
Het verslag van het gesprek die Jetten en Van Rij hadden met de ondertekenaars van de brandbrief stop fossiele subsidies (zie de post hierboven). Jetten is dus niet van plan om de fossiele subsidies snel af te bouwen. Er ligt nog niet eens een plan daarvoor. Klimaatdrammer in de beeldvorming maar in daad is Jetten dus een belangenbehartiger voor de fossiele sector. Momenteel wordt Canada geconfronteerd met de heftigste bosbranden ooit maar voor Jetten hebben de gevestigde belangen nog immer meer prioriteit dan de alternatieven die nodig zijn voor de noodzakelijke transitie wat uiteraard een conservatieve benadering is. Voor de verkiezingscampagne zal D66 zich opnieuw neerzetten als een groene partij zoals ze dat eerder ook deden terwijl de kabinetten Rutte 3 en 4 niet echt groen waren. Gelukkig voor D66 laat een flink deel van het electoraat de stemkeuze enkel bepalen door de marketing van politieke partijen, verder kijken dan dat doet dat deel niet. Kiezers die D66 stemmen en daarmee denken een goede zaak te doen voor het klimaat zijn dan ook de domste mensen die er zijn.

Het verslag:
quote:
Met minister Jetten in gesprek over fossiele subsidies

Met een brede coalitie hebben we bij klimaatminister Jetten en staatssecretaris Van Rij aangedrongen op een snel afbouwplan voor fossiele subsidies. Een verslag van ons gesprek.

Donderdag 17 augustus gingen we in gesprek met demissionair klimaatminister Jetten en staatssecretaris Van Rij (financiën) over fossiele subsidies. Met elf afgevaardigden – van vakbond FNV, ASN bank, energieleverancier Greenchoice, de Dutch Green Building Council, sierteeltbedrijf Sprinklr, branchevereniging Kringloop Nederland, Groene Zorg Alliantie, culturele ontmoetingsplaats Tolhuistuin, klimaatorganisaties WISE en Fossielvrij NL, en transitiewetenschapper Derk Loorbach zaten we aan tafel. Namens de meer dan 270 organisaties en 33.000 individuen die de brandbrief aan het kabinet hebben getekend drongen we aan op een snel afbouwplan.

Allereerst het goede nieuws: bij de Miljoenennota in september komt eindelijk een overzicht van alle regelingen die fossiel gebruik bevorderen, met een bedrag eraan gekoppeld. Er komt ook een impactanalyse bij: wat zijn de gevolgen als deze regelingen worden afgeschaft? Dit overzicht was er nog helemaal niet, en werd eerder door de minister beloofd voor het voorjaar. Het is belangrijk én winst dat dit overzicht er nu eindelijk komt.

Helaas werd bij het gesprek ook duidelijk dat een snel en allesomvattend afbouwplan (nog) niet in de maak is. Dit is een teleurstellende boodschap: de klimaatcrisis wacht niet, en al vijftien jaar lang doet de Nederlandse overheid beloftes om fossiele subsidies af te bouwen.

Tijdens het gesprek met de bewindslieden viel op dat de blik binnen de ministeries erg gericht is op de oude economie: ‘hoe kan de regering voorkomen dat bestaande bedrijven last gaan krijgen van de afbouw van die subsidies?’ In plaats van de oude vervuilende economie als uitgangspunt te nemen, is het nu noodzakelijk om te kijken naar welke economie juist gestimuleerd moet worden.

De vertegenwoordigers van onze coalitie kwamen met treffende voorbeelden hoe fossiele subsidies de blokkades zijn voor die omslag die nodig is. Wij hebben benadrukt hoeveel er te winnen is als we de miljarden – die we nu mislopen aan fossiele subsidies – juist inzetten om een rechtvaardige, circulaire en duurzame samenleving mogelijk te maken. Want hoe wordt biobased bouwen de standaard als staal, cement, glas,

aluminium, steenwol en baksteen belastingkortingen blijven krijgen op hun hoge energieverbruik? Hoe moeten duurzame tuinders concurreren met producenten die lage prijzen kunnen vragen doordat ze draaien op gesubsidieerd gas, met goedkope energie geproduceerde kunstmest of met planten en snijbloemen die met onbelaste kerosine worden ingevlogen? En van een andere orde: hoe behouden we vertrouwen van jongeren in de aanpak van de klimaatcrisis, als ze zien dat de overheid zo tegen alle adviezen in fossiel verbruik blijft bevorderen?

Kortom: een stop op fossiele subsidies gaat over afbouw van wat schadelijk is, maar ook van opbouw van wat nodig is. Wij hebben in het gesprek erop aangedrongen om juist die positieve effecten mee te nemen in de impactanalyse van de regelingen.

Na Prinsjesdag – dan verschijnt de Miljoenennota en de lijst met regelingen – gaan we opnieuw in gesprek. Want het kan niet alleen bij een lijst blijven, we hebben nu echt actie nodig.
https://gofossilfree.org/(...)-fossiele-subsidies/
pi_210337526
New IPCC climate report is the clearest guidebook for selecting a future

We now know some new things, and we still know some old things.

It has been eight years since the last major report from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), though it has produced smaller reports since then. But today, the first piece of the 6th Assessment Report is out. Most of it should not surprise you--the basics of climate science have been known for decades. And the general outlines were already obvious: almost all of the warming is due to human activities, and, without immediate action, we're poised to blow past 1.5º C of warming.

Still, each report is a little more useful than the last, and we're going to go over what has changed in terms of the science and what has changed in how that information is being shared with the public.

The IPCC is the product of a United Nations organization that coordinates--but does not write--these reports. The writing is done by scientists from around the world who volunteer their time to create these daunting tomes that seek to summarize the entire state of scientific knowledge for all kinds of decision-makers. Each major report is split into three working groups. The first focuses on the physical science of the climate system, the second on the impacts of climate change on humans and other species, and the third on methods for mitigating climate change.

Today's release is the Working Group I section of the report. It's massive--a product of 751 scientists that references over 14,000 studies and data sources. The scientists addressed tens of thousands of comments submitted by reviewers, and its Summary for Policymakers underwent a line-by-line approval process. National delegates can ask for clarification of any sentence, with scientists either obliging them or explaining why a requested change would be inaccurate.Wat een sturende en leugenachtige propaganda is die quote weer.
En ook nog een slechte, want dom en kinderachtig geschreven.
pi_210337577
quote:
0s.gif Op dinsdag 9 mei 2023 19:44 schreef zoost het volgende:

[..]
Misschien op wereldschaal, maar niet op Groenland (zie de vorige plaatjes). En volgens mij ook niet in Europa (zie Medieval Warm Period). Grappige is dat als ik nu zoek via Google ik alleen maar plaatjes met de hockeystick tegenkom. Terwijl de data heel duidelijk stelt.

TK.M. Cuffey, in Encyclopedia of Quaternary Science (Second Edition), 2013

Greenland
Analyses from central and southern Greenland (see Greenland Stable Isotopes) show that this region did experience a Medieval Warm Period (culminating around ad 1000), a Little Ice Age cool period (ad 1500-1900), and warming to the mid-twentieth century (Alley and Koci, 1990; Cuffey et al., 1994; Dahl-Jensen et al., 1998). In contrast to some other regions of the Arctic, such as northern Alaska and Siberia, Greenland did not have renewed warming through the latter decades of the twentieth century. The Medieval Warm Period was approximately 1 °C warmer than present, and the Little Ice Age 0.6 °C cooler than present, in central Greenland.

These also reveal a persistent Climatic Optimum through the early-mid Holocene with temperatures at least 2 °C warmer than present (in central Greenland), terminating in cooling between 4 and 2 ka BP


Bron
Data zijn lichtelijk aangepast om aan de klimaatideologie te voldoen. Dat heeft het KNMI een paar jaar terug ook gedaan.

[ Bericht 0% gewijzigd door nomina op 19-08-2023 08:13:34 ]
pi_210338125
quote:
0s.gif Op dinsdag 9 mei 2023 19:07 schreef zoost het volgende:

[..]
Mag deze wel?


[ afbeelding ]

Of anders deze

[ afbeelding ]
quote:
0s.gif Op dinsdag 9 mei 2023 19:07 schreef zoost het volgende:

[..]
Mag deze wel?


[ afbeelding ]

Of anders deze

[ afbeelding ]
Dit is bekende data. Het laatste data punt is van 95 jaar before present. Er staat onder de grafiek dat present gedefinieerd wordt als 2000, maar ik weer dat dit niet klopt. Present is 1950, deze grafiek eindigt dus in 1855.
pi_210478961
Ik vind dit soort acties zo verschrikkelijk dom:

https://www.ad.nl/binnenl(...)lfsprekend~a419dbbd/

Deze regeringsadviseur poneert een totaal onhaalbaar iets (de meeste Nederlanders kunnen helemaal niet zonder auto) en iets wat ook bijna niemand wil als een feit. De auto staat als ultiem voorbeeld symbool voor vrijheid, maar is voor de meeste mensen ook echt het enige vervoermiddel waarmee ze bij voorzieningen als het ziekenhuis kunnen komen. Het enige wat hij hiermee bereikt is dat men het nu massaal heeft over 'ze willen onze auto afpakken', daarmee bereik je alleen maar weerstand tegen de klimaatmaatregelen en speel je vooral populitische partijen in de kaart. Hier gaan de PVV, FvD en BBB echt reclame mee maken (bij ons is uw auto veilig!). Terwijl het helemaal geen optie is wat die man zegt, want daar hebben we de OV infrastructuur niet voor en gezien hoe Nederland is gebouwd kunnen we die infrastructuur ook nooit meer aanleggen (het spoor zit al vol, ruimte voor dingen als de randstadrail is er ook nauwelijks).

Zou zo iemand nou niet een paar seconden kunnen nadenken voor hij dingen de media in slingert? Is incompetentie een voorwaarde voor zo'n functie?

Echt, dit soort mensen doen meer tegen de klimaatmaatregelen dan de gemiddelde klimaatontkennende influencer.
Misschien is er geen gevoel dat groter geluk geeft dan dat men voor andere mensen iets kan betekenen (Dietrich Bonhoeffer )
pi_210483342
quote:
Oliegigant ExxonMobil voorspelt: klimaatopwarming zal boven cruciale grens pieken zonder "dramatische" ingrepen

De wereld zal er niet in slagen om de klimaatdoelen van Parijs te halen als de energietransitie niet snel "dramatisch" opgeschaald wordt. Dat zegt het Amerikaanse olie- en gasbedrijf ExxonMobil in zijn jaarlijkse vooruitblik die deze week werd gepubliceerd. Volgens Exxon zal de wereld steeds meer energie nodig hebben door de stijgende wereldbevolking. Zoals het er nu naar uitziet, zal veel van die energie in 2050 nog steeds van fossiele brandstoffen komen.

Vincent Merckx
wo 30 aug 17:27

Op de VN-Klimaattop van Parijs, in 2015, werd een van de belangrijkste klimaatakkoorden in de geschiedenis afgeklopt. Toen spraken de wereldleiders af om de opwarming van de aarde te beperken tot "ver onder" de 2 graden Celsius in vergelijking met pre-industriële tijden. Zeg maar vóór de wereld massaal olie, gas en kolen begon te verstoken.

Volgens de Amerikaanse oliegigant zal de wereld die belangrijke grens van 2 graden Celsius vóór 2050 al overschreden hebben. Dat zegt het bedrijf in zijn jaarlijkse Global Outlook-rapport dat maandag verscheen. Dat is een vooruitblik waarin de energiereus een resem factoren doorrekent naar de toekomst: hoe sterk de wereldbevolking zal stijgen bijvoorbeeld, en daarmee ook de economie. Maar hij houdt ook rekening met hoe de energiemix evolueert, bijvoorbeeld hoe snel zonne-energie of windenergie groeien.

De wereld zal er wel in slagen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, denkt Exxon, maar dat zal niet snel genoeg gaan om onder de 2 graden Celsius te blijven.

Minder, maar nog steeds te veel
Exxon berekende specifiek de uitstoot van broeikasgassen die met energie te maken hebben. Die is goed voor driekwart van alle uitstoot wereldwijd.

Om het even in droge cijfers te gieten: in 2050 zal de wereld nog steeds jaarlijks 25,6 miljard ton CO₂ uitstoten bij het opwekken van energie. Dat is 24 procent minder dan in 2021 (33,5 miljard ton) en min of meer vergelijkbaar met de uitstoot in het jaar 2000. Maar het is dus nog altijd te veel.

Hoe dat komt? Exxon ziet twee belangrijke oorzaken. De eerste is de bevolkingsgroei. Exxon verwacht dat die nog met 2 miljard zal aangroeien tegen 2050. Dat denken de Verenigde Naties overigens ook. Bovendien verwacht het bedrijf dat de wereldeconomie zal verdubbelen.

Het oliebedrijf geeft het voorbeeld van China. Daar wordt vandaag drie keer meer energie verbruikt dan twintig jaar geleden.

Die groeiende wereldbevolking zal dus meer energie nodig hebben. Zo'n 15 procent meer, schat Exxon. En hoewel zonne- en windenergie zullen vervijfvoudigen tegen 2050, zullen die groene energiebronnen tegen dan nog steeds maar 11 procent van de wereldwijde energievraag afdekken. Een groot deel van die vraag zal nog steeds door olie, gas en kolen ingevuld moeten worden. Dat zijn de energiebronnen die bij verbranding broeikasgassen veroorzaken, en daarmee ook de klimaatverandering.

"De wereld zal (in 2050, red.) anders zijn. Maar de nood aan betrouwbare en betaalbare energie die zorgt voor economische vooruitgang en een betere levensstandaard, zal even hoog blijven als vandaag. Daar horen olie en gas bij", voorspelt Exxon in het rapport.

Dat de klimaatverandering door die fossiele brandstoffen de levensstandaard van veel aardbewoners net naar beneden haalt, vermeldt Exxon niet. Zo schat de Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat de klimaatverandering tegen 2030 elk jaar 250.000 extra sterfgevallen kan veroorzaken. De gezondheidskosten worden dan weer geraamd op 2 tot 4 miljard dollar per jaar tegen 2030. Die gevolgen laten zich bovendien het meest voelen in de ontwikkelingslanden in het Zuiden.

Een oliegigant die voorspelt dat fossiele brandstoffen nodig zullen blijven: het klinkt allemaal wat als een handelaar die voor zijn eigen winkel spreekt. En toch. Het persbureau Bloomberg merkt op dat Exxon in het verleden al vaak gelijk kreeg met zijn voorspellingen. Zo berekende het in 1985 al zo goed als perfect de wereldwijde temperatuurstijging door de uitstoot van CO₂.

En het klopt dat cruciale sectoren zoals de luchtvaart, de scheepvaart en de metaal- en cementindustrie het op dit moment nog erg moeilijk hebben om te verduurzamen. Als die groeiende wereldbevolking wil gaan reizen zoals veel inwoners van het Westen, dan zal dat nog vooral met fossiele brandstoffen moeten gebeuren.

Niet gedoemd
Zijn we dan gedoemd? Niet helemaal, denkt Exxon. Maar dan zal "de wereld zijn lage-emissietechnologieën dramatisch moeten opschalen, sterker dan het huidige traject".

Hoe ver de wereld de grens van de 2 graden overschrijdt, zal volgens het bedrijf afhangen van drie belangrijke factoren: "constructief beleid, nieuwe technologieën en marktgedreven mechanismes". Met andere woorden: politieke klimaatmaatregelen zoals er nu in de VS en de EU al doorgevoerd zijn (en die liefst de markt niet verstoren) en nieuwe ontwikkelingen.

Exxon kijkt vooral naar drie technologieën: CCS (carbon capture and storage, of het afvangen en opslaan van broeikasgassen), waterstof en biobrandstoffen. Het klinkt daar wel nogal optimistisch. Exxon noemt CCS "een bewezen en veilige technologie om de uitstoot te verminderen" maar in de realiteit staat die technologie nog in zijn kinderschoenen. En waterstof wordt op dit moment nog maar mondjesmaat met groene energie geproduceerd, waardoor het nog steeds voor veel uitstoot zorgt.

"Business-as-usual is een illusie"
Er zijn nog andere manieren om de wereldwijde uitstoot sneller omlaag te krijgen, zegt energie-expert Bram Claeys. Hij werkt voor de ngo RAP en adviseert overheden in de energietransitie. Claeys kan zich vinden in Exxons voorspelling dat het energiegebruik met 15 procent zal toenemen.

"Maar dan is de vraag: hoe ga je die energie opwekken? En daar lijkt Exxon uit te gaan van een business as usual-scenario." Doorgaan zoals we bezig zijn, met andere woorden. In dat geval zal het globale zuiden zijn groei inderdaad vooral stutten met fossiele brandstoffen. "Maar dat mogen we niet laten gebeuren. Die landen vragen al decennialang op klimaatconferenties om de technologie die de geïndustrialiseerde landen ontwikkelen, ook naar het zuiden te laten doorstromen. Zo kunnen zij ontwikkelen met hernieuwbare energie."

"Ik ben daar trouwens niet zo pessimistisch in. Het klopt dat bijvoorbeeld de luchtvaart en de scheepvaart moeilijk te decarboniseren zijn. Maar ook daar wordt gezocht naar alternatieven voor fossiele brandstoffen. Niet zo snel als we zouden willen, maar toch."

"Tegelijk is het ook duidelijk dat we het energieverbruik ook aan de vraagkant naar beneden moeten krijgen. Een paar keer per jaar het vliegtuig nemen voor een tripje, zoals in de geïndustrialiseerde landen, dat kunnen we niet blijven doen. Er zullen meer langeafstandstreinen moeten komen waarmee we die verplaatsingen snel en comfortabel kunnen doen. En corona heeft al getoond dat je heel wat contacten ook perfect via online platformen kan houden. Pas op, persoonlijk contact zal nodig blijven en we moeten kunnen blijven reizen. Maar het is een illusie om te denken dat we kunnen blijven doen zoals we nu bezig zijn."

1,5 graden of 2 graden, wat is het verschil? Om de ergste gevolgen te vermijden, moeten we de opwarming van de aarde volgens klimaatwetenschappers beperken tot maximaal 1,5 graden Celsius. Dat is de ondergrens die ook is afgesproken op de klimaatconferentie in Parijs. Boven de 2 graden Celsius stijgt de kans zeer snel dat we in onbekend terrein komen. Dan weten klimaatwetenschappers eigenlijk niet goed meer wat we kunnen verwachten. Op dit moment zitten we al aan 1,2 graden Celsius en nu al krijgen we te maken met intensere bosbranden en extreme hittegolven op land en in zee.
https://www.vrt.be/vrtnws(...)imaatopwarming-niet/
  donderdag 31 augustus 2023 @ 06:47:32 #59
56749 BlaZ
Torpitudo peius est quam mors.
pi_210483450
quote:
1s.gif Op dinsdag 9 mei 2023 19:12 schreef Hanca het volgende:

Kortom: je plaatje klopt niet.

Dat plaatje klopt ook, echter regionale klimaatspatronen kunnen sterk afwijken van globale klimaatpatronen. De dataset die hier hebt gepost is inderdaad een dataset voor de wereldwijde situatie. Het argument om dit regionale patroon toe te passen op de wereldwijde situatie is dus ook vals zoals je al opmerkte.

Bij Europese datasets zie je vaak de Romeinse en Middeleeuwse warme periode die in Europa overeen komen met het klimaat in Europa anno 2000. Die zijn dus ook niet werkbaar op wereldwijde schaal.

Zie: No evidence for globally coherent warm and
cold periods over the pre-industrial Common Era

https://boris.unibe.ch/132301/7/333323_4_merged_1557735881.pdf
Ceterum censeo Turciam delendam esse.
pi_210527210
Bedankt VVD, D66, CDA en CU voor jullie bijdrage aan het kapot maken van de planeet.
quote:
NOS Nieuws

Vandaag, 03:52
Onderzoek: jaarlijks 37,5 miljard euro subsidie naar fossiele sector

Niet de eerder genoemde 4,5 miljard euro, niet 17 miljard, niet 30 miljard, maar 37,5 miljard euro subsidie ontvangt de fossiele sector jaarlijks, volgens milieuorganisaties. Milieudefensie, SOMO en Oil Change International deden er onderzoek naar. Eerder kondigde het kabinet aan alle fossiele subsidies te willen afbouwen, maar een plan om dat te doen is er nog altijd niet...
https://nos.nl/artikel/24(...)naar-fossiele-sector
  maandag 4 september 2023 @ 07:57:29 #61
38496 Perrin
Toekomst. Made in Europe.
pi_210527433
quote:
1s.gif Op maandag 4 september 2023 06:26 schreef Bondsrepubliek het volgende:
Bedankt VVD, D66, CDA en CU voor jullie bijdrage aan het kapot maken van de planeet.
[..]
https://nos.nl/artikel/24(...)naar-fossiele-sector
Ja zo schiet het natuurlijk niet op met de energietransitie als je fossiel zo massaal sponsort vanuit de overheid.
фак араунд энд файнд аут
pi_210527637
Klopt door de subsidies wordt het maar liefst 0,000035 graad warmer. Dat zet zoden aan de dijk
Ik noem een henkie spanky, tinny treus en natuurlijk willy wortel. Allemaal helden uit de brouwerij.
pi_210527954
quote:
0s.gif Op maandag 4 september 2023 08:35 schreef hertogjan_lekkerman het volgende:
Klopt door de subsidies wordt het maar liefst 0,000035 graad warmer. Dat zet zoden aan de dijk
We hebben er weer eentje :')
beter een knipoog dan een blauw oog
pi_210527981
quote:
0s.gif Op maandag 4 september 2023 08:35 schreef hertogjan_lekkerman het volgende:
Klopt door de subsidies wordt het maar liefst 0,000035 graad warmer. Dat zet zoden aan de dijk
Bedankt Hans.
ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn
pi_210528140
quote:
0s.gif Op maandag 4 september 2023 09:15 schreef Knipoogje het volgende:

[..]
We hebben er weer eentje :')
klopt want je praat volledige onzin met die fossiele subsidies. Komt eerder als een vorm van zelfhaat over
Ik noem een henkie spanky, tinny treus en natuurlijk willy wortel. Allemaal helden uit de brouwerij.
pi_210528244
quote:
0s.gif Op maandag 4 september 2023 09:42 schreef hertogjan_lekkerman het volgende:

[..]
klopt want je praat volledige onzin met die fossiele subsidies. Komt eerder als een vorm van zelfhaat over
Dan kunnen we natuurlijk beter mensen zoals jou hebben die hard gaan op de zelfdestructie van de moderne wereld. ^O^
pi_210528333
Als nu zelfs klimaatwappies zoals die bierliefhebber het klimaatbeleid van de coalitie gaan verdedigen zou ik als ik op één van die vier partijen had gestemd nou niet bepaald als een compliment ervaren.
pi_210528366
quote:
0s.gif Op maandag 4 september 2023 10:11 schreef Bondsrepubliek het volgende:
Als nu zelfs klimaatwappies zoals die bierliefhebber het klimaatbeleid van de coalitie gaan verdedigen zou ik als ik op één van die vier partijen had gestemd nou niet bepaald als een compliment ervaren.
Is het ook niet, al is het wel wat losjes omgaan met de werkelijkheid als je dit 'het klimaatbeleid van de coalitie' noemt. Dat beleid bevat natuurlijk veel meer. Maar dat deze subsidie, die in werkelijkheid vooral een korting voor grootverbruikers van energie is, moet worden afgebouwd klopt helemaal. Ooit was deze korting logisch, omdat het banen opleverde. Maar inmiddels is niet meer te verdedigen dat een groot bedrijf een zo veel lager tarief op gas en elektriciteit heeft. Sterker: die grote bedrijven moeten zo snel mogelijk van het gas af.
Misschien is er geen gevoel dat groter geluk geeft dan dat men voor andere mensen iets kan betekenen (Dietrich Bonhoeffer )
  maandag 4 september 2023 @ 10:31:18 #69
38496 Perrin
Toekomst. Made in Europe.
pi_210528448
quote:
0s.gif Op maandag 4 september 2023 10:15 schreef Hanca het volgende:

[..]
Is het ook niet, al is het wel wat losjes omgaan met de werkelijkheid als je dit 'het klimaatbeleid van de coalitie' noemt. Dat beleid bevat natuurlijk veel meer. Maar dat deze subsidie, die in werkelijkheid vooral een korting voor grootverbruikers van energie is, moet worden afgebouwd klopt helemaal. Ooit was deze korting logisch, omdat het banen opleverde. Maar inmiddels is niet meer te verdedigen dat een groot bedrijf een zo veel lager tarief op gas en elektriciteit heeft. Sterker: die grote bedrijven moeten zo snel mogelijk van het gas af.
Banen opleverde? Niet voor het MKB die de volle mep betaalt. Nogal oneerlijke concurrentie :{ En idd een perverse prikkel voor gebruik van fossiele energie.
фак араунд энд файнд аут
pi_210528478
quote:
1s.gif Op maandag 4 september 2023 10:31 schreef Perrin het volgende:

[..]
Banen opleverde? Niet voor het MKB die de volle mep betaalt. Nogal oneerlijke concurrentie :{ En idd een perverse prikkel voor gebruik van fossiele energie.
Ja, het leverde banen op. Grootste deel gaat ook gewoon naar energieintensieve bedrijven die niet concurreren met een MKB variant die niet onder dit tarief valt. Sterker: een heel deel zal gewoon naar MKB gaan. MKB is tot een omzet van 50 miljoen en 250 fte aan werknemers, he? Zo enorm veel bedrijven groter dan dat hebben we helemaal niet.

Maar dit moet zo snel als mogelijk is zonder de bedrijven over de kop te jagen worden afgebouwd, met ook positieve prikkels om zo snel mogelijk over te gaan op volledig groene energie en vooral ook zo min mogelijk energieverbruik. Dat de afgelopen 2 kabinetten daar niet aan toe zijn gekomen is inderdaad teleurstellend.
Misschien is er geen gevoel dat groter geluk geeft dan dat men voor andere mensen iets kan betekenen (Dietrich Bonhoeffer )
pi_210528605
quote:
0s.gif Op maandag 4 september 2023 10:15 schreef Hanca het volgende:

[..]
Is het ook niet, al is het wel wat losjes omgaan met de werkelijkheid als je dit 'het klimaatbeleid van de coalitie' noemt. Dat beleid bevat natuurlijk veel meer. Maar dat deze subsidie, die in werkelijkheid vooral een korting voor grootverbruikers van energie is, moet worden afgebouwd klopt helemaal. Ooit was deze korting logisch, omdat het banen opleverde. Maar inmiddels is niet meer te verdedigen dat een groot bedrijf een zo veel lager tarief op gas en elektriciteit heeft. Sterker: die grote bedrijven moeten zo snel mogelijk van het gas af.
In werkelijkheid zijn het wel subsidies staat in het NOS artikel:
quote:
De definitie van subsidie die ze daarbij hanteren, is dezelfde die de Wereldhandelsorganisatie en ook het kabinet gebruiken. Het gaat om bijvoorbeeld belastingvoordelen, prijssteun en overheidsinvesteringen.
Dat banenargument vind ik ook apart. Hoeveel banen in de groene sector zouden die subsidies voor fossiel eigenlijk hebben opgeleverd? Daarnaast zou de keuze tussen wat banen nu of de planeet leefbaar houden voor de lange termijn overduidelijk moeten zijn.
pi_210528675
quote:
0s.gif Op maandag 4 september 2023 10:56 schreef Bondsrepubliek het volgende:

[..]
Dat banenargument vind ik ook apart. Hoeveel banen in de groene sector zouden die subsidies voor fossiel eigenlijk hebben opgeleverd? Daarnaast zou de keuze tussen wat banen nu of de planeet leefbaar houden voor de lange termijn overduidelijk moeten zijn.
Ja, ik weet dat ze kortingen op de tarieven onder subsidies scharen. Ook terecht, maar het is wel een ander beeld dan bedrijven echt rechtstreeks een subsidie geven.


En dat banenargument is niet vreemd. Als je dat vreemd vindt, klink je echt als de SP. Die vindt het behouden of creëren van banen ook altijd totaal onbelangrijk, alsof de mensen er op zitten te wachten om werkloos te worden. Dat dit lagere tarief voor grootverbruikers wat al decennia bestaat werk heeft opgeleverd is gewoon duidelijk, dat kun je gewoon niet ontkennen. Dat die grootverbruikers zo snel mogelijk om moeten naar groen of energieneutraal is ook duidelijk.
Misschien is er geen gevoel dat groter geluk geeft dan dat men voor andere mensen iets kan betekenen (Dietrich Bonhoeffer )
pi_210529319
quote:
0s.gif Op maandag 4 september 2023 10:15 schreef Hanca het volgende:
. Sterker: die grote bedrijven moeten zo snel mogelijk van het gas af.
Nou laat ons een realistische scenarios zien hoe bijvoorbeeld de grote staal producenten dat voor elkaar kunnen gaan krijgen. Onrealistische doelstellingen voor grootverbruikers met wat loos geroep zonder enige technische achtergrond kennis hoe het zou kunnen en moeten ben ik erg allergisch voor.
  maandag 4 september 2023 @ 12:35:07 #74
38496 Perrin
Toekomst. Made in Europe.
pi_210529349
quote:
0s.gif Op maandag 4 september 2023 12:31 schreef Basp1 het volgende:

[..]
Nou laat ons een realistische scenarios zien hoe bijvoorbeeld de grote staal producenten dat voor elkaar kunnen gaan krijgen. Onrealistische doelstellingen voor grootverbruikers met wat loos geroep zonder enige technische achtergrond kennis hoe het zou kunnen en moeten ben ik erg allergisch voor.
Deze doen hun best:
https://climate.ec.europa(...)uction-2023-06-20_en
фак араунд энд файнд аут
pi_210529435
quote:
0s.gif Op maandag 4 september 2023 12:31 schreef Basp1 het volgende:

[..]
Nou laat ons een realistische scenarios zien hoe bijvoorbeeld de grote staal producenten dat voor elkaar kunnen gaan krijgen. Onrealistische doelstellingen voor grootverbruikers met wat loos geroep zonder enige technische achtergrond kennis hoe het zou kunnen en moeten ben ik erg allergisch voor.
In Zweden gaan ze over op waterstof, waarom zou dat hier niet kunnen?

Edit: ze zijn zelfs al over, ze produceren al 2 jaar: https://www.deingenieur.n(...)ait-eerste-productie
Misschien is er geen gevoel dat groter geluk geeft dan dat men voor andere mensen iets kan betekenen (Dietrich Bonhoeffer )
abonnement bol.com Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')