abonnement bol.com Unibet Coolblue
pi_208504641
In de sterk verouderde statuten van onze vereniging (1989, moeten dringend herzien worden) wordt de term algemene vergadering gebruikt voor ledenvergaderingen (bij ons 4x per jaar). En daarnaast de term jaarvergadering. Voor goedkeuring jaarcijfers wordt uiteraard verwezen naar de jaarvergadering.
Op verenigingen.nl kan ik over de rechten op besluitvorming door de leden vrijwel niets vinden. Of is het gewoon logisch dat de leden bij lle besluitvorming het laatste woord hebben in de algemene vergaderingen? De volgende vragen gaan volgens mij over het algemene wettelijke kader, ongeacht aparte (verouderde) bepalingen in statuten.

1-Heet iedere ledenvergadering tegenwoordig Algemene vergadering? Ongeacht of dat 1x of 6x per jaar is?
1-Kunnen lle (door het bestuur voorbereide) besluiten op iedere ledenvergadering door de leden met stemrecht aangenomen of verworpen worden?
2-Kunnen de leden voor iedere ledenvergadering zelf besluiten voorbereiden en ter stemming aanbieden (en is het bestuur dan verplicht te volgen?)
3-Kunnen ook wijzigingen van statuten en huishoudelijk reglement bij iedere ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd worden buiten de jaarvergadering?
4-Kunnen de leden bij iedere ledenvergadering met meerderheid van stemmen bestuurders of het bestuur wegsturen?
5-Zijn er vaste regels voor vereiste aanwezigheid van een minimum aantal leden (of stemmen bij volmacht) om rechtsgeldige besluiten te nemen? (ik ken verenigingen waar gemiddeld niet meer dan 20 van de 150 leden aanwezig zijn op de algemene vergaderingen, volgens mij bepalen die met z'n gemiddeld twintigen het hele beleid)
pi_208518857
1) de naam maakt niet uit
2) ik weet niet of leden op een vergadering in 2023 alsnog een besluit van 2020 kunnen verwerpen, maar het staat volgens mij de leden ten alle tijd vrij om een nieuw besluit te nemen en het bestuur opdracht te geven dat besluit uit te voeren.
3) ja - en het bestuur kan dat of opvolgen, of opstappen
4) volgens mij bevatten de statuten details over hoeveel leden aanwezig moeten zijn en hoe lang van te voren een vergadering aangekondigd moet zijn voor statuten gewijzigd kunnen worden. Het is uiteraard niet zo dat 2 leden die elkaar op vrijdag 23:15 in het caf tegenkomen samen kunnen besluiten de statuten te wijzigen.
5) of daarvoor een meerderheid van leden of van aanwezigen nodig is, staat als het goed is in je staturen. Meer informatie bv. hier: https://www.verenigingen.nl/hoe-ontsla-je-een-bestuurslid/
6) dat staat in je statuten.

Ik heb net in mijn vereniging een statutenwijziging achter de rug. 750 leden, eerst 2x een ALV met 30 leden - niet genoeg voor een statutenwijziging, pas de 3e keer speelde het aantal aanwezigen geen rol meer en was een simpele meerderheid van de aanwezigen voldoende.
unieke geschenken, exclusieve cadeaus uit de mooiste Nederlandse bomen:
handgemaakte houten vazen http://www.hetmooistehout.nl
handgemaakte houten schalen http://www.houtenschalen.nl
pi_208520236
0: Dat statuten oud zijn, betekent niet automatisch dat de statuten ook verouderd zijn. Als statuten degelijk zijn opgesteld, is een wijziging van statuten zelden nodig. En gelukkig maar, want je zit vast aan een gang naar de notaris wat voor veel verenigingen relatief duur is.

1: ja. Hoe je het beestje noemt is niet zo van belang. De gebruikelijke naam anno nu is "algemene ledenvergadering", vaak afgekort tot ALV.
Op welke wijze een stemming wordt aangenomen, dat staat nu juist in de statuten van je vereniging. Voor de meeste voorstellen geldt doorgaans dat wanneer de vergadering correct bijeen geroepen is een eenvoudige meerderheid van stemmen tot een besluit leidt (voorstel aangenomen of afgewezen).

2: Ja. Elk lid kan op de voorgeschreven wijze een voorstel indienen. En indien het voorstel wordt aangenomen, dient het zittende bestuur de uitvoering van de voorstel te faciliteren.
Leden kunnen indien gewenst ook zelf een vergadering bijeen roepen op de voorgeschreven wijze.
In de statuten staat wat de voorgeschreven wijze is.
Het bestuur heeft slechts een uitvoerende taak (en uiteraard wat bevoegdheden binnen die uitvoerende taak), maar mag zelf geen serieuze besluiten nemen.

3: ja, onder voorbehoud van het volgen van de juiste procedures zoals beschreven in de huidige statuten. Voor het wijzigen van huishoudelijk reglement en/of statuten is een absolute meerderheid vaak niet voldoende. Een tweederde of driekwart meerderheid aan voor-stemmers kan nodig zijn. Ook kan het zijn dat er een minimum aantal/percentage aan leden aanwezig moet zijn om een geldige stemming te kunnen doen.

4: kijk in de statuten hoe je bestuursleden uit hun functie kunt ontheven voordat de normale zittingsperiode is verstreken. Je zal in elk geval de vergadering op de juiste wijze bijeen moeten roepen. En welke meerderheid er nodig is kan verschillen.

5: nee, daar zijn geen vaste regels voor. Die regels staan in de statuten van de vereniging.
  Moderator / Redactie FP + Sport vrijdag 24 maart 2023 @ 18:00:06 #4
408813 crew  trein2000
pi_208520300
quote:
0s.gif Op vrijdag 24 maart 2023 17:52 schreef Ivo1985 het volgende:
Het bestuur heeft slechts een uitvoerende taak (en uiteraard wat bevoegdheden binnen die uitvoerende taak), maar mag zelf geen serieuze besluiten nemen.

Definieer ‘serieuze besluiten’, het hangt ook voor een groot deel van je statuten af natuurlijk. Maar ik kan je genoeg voorbeelden geven van hele serieuze besluiten die een bestuur kan nemen, van royement tot het (in de context van een sportvereniging) terugtrekken uit de competitie of het aangaan van bepaalde overeenkomsten.

Dat kun je in je statuten allemaal anders regelen, dat klopt. Maar de gedachte dat het bestuur (bijna) niets kan zonder de leden is ook niet juist
Trots daw veur Twente bint!
We zijn gehaat en asociaal
We zijn de allermooiste club van allemaal
pi_208520627
Dank weer zover! @Ivo1985: Nee, de statuten zijn juist niet degelijk opgesteld, er zijn ook artikelen opgenomen die veel beter in het Huishoudelijk reglement opgenomen hadden kunnen worden omdat die over praktische zaken gaan die met beleid te maken hebben . En dus gemakkelijk in de loop van de tijd kunnen veranderen.
En dus krijg je vanzelf ons probleem dat bij ons ook het HR in de loop van twee decennia na een paar wijzigingen een eigen leven is gaan leiden, in meerdere artikelen conflicterend met de statuten. Wat sowieso niet mag. De huidige bestuurspraktijk is vooral gebaseerd op het HR, niet op de statuten. Omdat statutenwijziging geld kost hebben ze daar van afgezien in het verleden. Ik wil die zaken zo spoedig mogelijk (ik ben nu zelf sinds kort lid n bestuurslid) weer recht gaan breien. En ben bezig het bestuur te confronteren met nalatig gedrag.
In het HR staat bv dat de jaarvergadering plaatsvindt in mei (en dat gebeurt ook al een aantal jaren). In de oude statuten staat echter nog altijd november. Omdat de leden een hele goede reden hebben om die jaarvergadering deze keer enkele maanden vooruit te schuiven is het bestuur op de statuten aangesproken en hebben we doorschuiven naar november geist. Want de statuten gaan tenslotte boven het HR. Maar ik heb te maken met twee vastgeroeste mede bestuurders die helemaal vergeten zijn dat het de leden zijn die het uiteindelijk voor het zeggen hebben en niet het bestuur. En de leden hebben zich dat uit onwetendheid ook veel te lang laten aanleunen...Vandaar ook mijn vragen over de rechten van de leden als het op besluitvorming aankomt op eigen initiatief (niet voorbereid door het bestuur dus).

Mijn laatste vraag over vereiste minimum aantal aanwezigen: er mag ook met machtiging gestemd worden, en ik lees dat ook digitaal stemmen al tot de gangbare praktijk behoort. Voor wijziging statuten/HR staat bij ons: een minimum aantal van 2/3 van de stemgerechtigden moet stemmen en daarvan moet ook 2/3 vr wijziging zijn.
Over 'gewone' besluiten op initiatief van de leden zijn de statuten erg vaag, ze zijn vooral vanuit het bestuur gedacht, niet vanuit de leden. en gaan vooral uit van de gangbare procedure dat het bestuur alle voorstellen gereedmaakt.
pi_208520985
quote:
0s.gif Op vrijdag 24 maart 2023 18:00 schreef trein2000 het volgende:

[..]
Definieer ‘serieuze besluiten’, het hangt ook voor een groot deel van je statuten af natuurlijk. Maar ik kan je genoeg voorbeelden geven van hele serieuze besluiten die een bestuur kan nemen, van royement tot het (in de context van een sportvereniging) terugtrekken uit de competitie of het aangaan van bepaalde overeenkomsten.

Dat kun je in je statuten allemaal anders regelen, dat klopt. Maar de gedachte dat het bestuur (bijna) niets kan zonder de leden is ook niet juist
Wat het bestuur 'mag', staat in de statuten en het huishoudelijk reglement. Een royement lijkt mij daarin doorgaans ver gaan. Een directe schorsing door het bestuur, gevolgd door een royement door de vergadering lijkt mij gebruikelijker als er aanleidingen zijn voor een royement.

Een ander voorbeeld is werkzaamheden aan het verenigingsgebouw. Het bestuur mag doorgaans geen opdracht geven voor een verbouwing of renovatie, maar wel om de kapotte keukenafvoer te repareren.

Het bestuur regelt de zaken die nodig zijn voor het behalen van de vastgelegde doelstellingen in de statuten en het huishoudelijk reglement. Dit op basis van besluiten uit eerdere vergaderingen met betrekking tot de koers die gevolgd wordt binnen de kaders van de statuten.
Ja, een bestuur neemt soms vrij veel beslissingen. Maar uit de praktijk weet ik dat het bestuur daarin regelmatig eigenlijk te ver gaat. En daarmee wil ik absoluut bestuurders van verenigingen niet aanvallen of over n kam scheren. Want de praktijk bij veel verenigingen is immers dat je op de ledenvergadering naast de bestuursleden en andere vrijwilligers slechts een handjevol stemgerechtigde leden ziet. En dat zijn dan ook nog altijd dezelfde betrokken leden. Als je dan toch met zo'n beperkt clubje de kar trekt, gebeurt het simpelweg dat er ook zonder officile vergadering onderhands wat besloten wordt. Zolang dat goed gaat, gaat het goed.
Totdat er een paar leden het eens zijn met de koers die de vereniging aanhoudt en die leden ook andere leden weten te motiveren om zich tegen het 'machtige bestuur' te verzetten.
pi_208525266
quote:
Ja, een bestuur neemt soms vrij veel beslissingen. Maar uit de praktijk weet ik dat het bestuur daarin regelmatig eigenlijk te ver gaat. En daarmee wil ik absoluut bestuurders van verenigingen niet aanvallen of over n kam scheren. Want de praktijk bij veel verenigingen is immers dat je op de ledenvergadering naast de bestuursleden en andere vrijwilligers slechts een handjevol stemgerechtigde leden ziet. En dat zijn dan ook nog altijd dezelfde betrokken leden. Als je dan toch met zo'n beperkt clubje de kar trekt, gebeurt het simpelweg dat er ook zonder officile vergadering onderhands wat besloten wordt. Zolang dat goed gaat, gaat het goed.
Totdat er een paar leden het eens zijn met de koers die de vereniging aanhoudt en die leden ook andere leden weten te motiveren om zich tegen het 'machtige bestuur' te verzetten.
Klopt helemaal ook bij ons. je laatste zinnetje (je bedoelt natuurlijk tot leden het ONeens zijn met de koers) is helemaal van toepassing. Veel van onze leden wten niet eens dat ze ook zelf initiatief mogen nemen buiten het bestuur om. En het bestuur heeft daar ook gebruik van gemaakt door bij alles te zeggen dat alles via het bestuur moet en bij het bestuur moet worden ingediend. Waarna vervolgens van die initiatieven vaak niets meer gehoord werd, en de leden steeds vaker gingen zeggen: "Ik zeg maar niks meer want er wordt tch niet naar me geluisterd" En waarna het bestuur dan zei: "De leden ondernemen niks, dus wij meten het wel doen". En die oude bestuurscultuur moet nu heel snel veranderen om weer fris vooruit te kunnen.
pi_208529157
Aanvulling op mijn vraag over een eventueel vereist minimum aantal aanwezige leden dat nodig is om rechtsgeldige besluiten te nemen: In onze statuten wordt alleen voor statutenwijziging een aantal aanwezigen van 2/3 van de leden vereist. Voor alle andere besluitvorming wordt nergens een minimum aantal vereiste aanwezigen genoemd. Besluiten worden vervolgens met 'volstrekte meerderheid' genomen. (Wel wordt voor enkele bijzondere zaken een 2/3 meerderheid vereist).
Als ik onze statuten goed lees, zijn in feite (op z'n extreemst) in de algemene vergadering 2 van de in totaal 3 aanwezigen van de 40 leden (de rest heeft geen zin om te komen of is ziek, ondanks een correcte oproeping van alle leden) in staat om belangrijke besluiten te nemen en van het bestuur te eisen dat die ze uitvoert.

Omdat mij dat eigenlijk toch een beetje raar lijkt, stelde ik de vraag of er ook een algemeen geldend verenigingsrecht bestaat waarin dat soort dingen rond een minimum aantal stemmen in goede banen geleid wordt.
abonnement bol.com Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')