abonnement bol.com Unibet Coolblue
pi_207749044
Op het moment van dit schrijven, zit TS in een verkoop/aankoopproces van een woning.

De casus is grofweg als volgt:
Verkoper wil een appartement te koop aanbieden. Het appartement wordt daarom 'verkoopklaar' gemaakt door Verkoper. De muren en het plafond worden gewit. In de weken daarop volgen bezichtigingen.
De woning kan omschreven worden als een 'opknapwoning', met een bouwjaar uit 1950. Desondanks is het appartement goed ge´soleerd en heeft het een energielabel met specificatie B. Het appartement ligt op de hoogste verdieping van het appartementencomplex in een grote stad in Nederland.
Verkoper reikt ten tijde van de bezichtiging een brochure uit waarin de voordelen van het planmatige onderhoud en de onderhoudsgarantie worden omschreven. Het gaat hierbij om een woning waarbij het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten door de VvE is afgekocht.

Koper heeft een koopovereenkomst getekend voor de aankoop van het appartement.
Koper heeft geen bouwkundige keuring laten uitvoeren binnen de termijn waarop dit mogelijk was.
Koper heeft na ondertekening van de koopovereenkomst tweemaal de sleutel gekregen van Verkoper. Eens om de woning te laten taxeren door een taxateur en eens om een aannemer naar de woning te laten kijken ten behoeve van de verbouwing van de woning.
Koper besluit om in het bijzijn van zijn aannemer en zonder toestemming van Verkoper de gemeenschappelijke zolderruimte te betreden, die zich boven het appartement bevindt.
Koper treft in de zolderruimte meerdere lekkages aan voorzien van schimmel langs de muren en het dak.
Koper maakt melding van de lekkages en geeft aan dat hij zich zorgen maakt over een eventueel doorlekrisico en de invloed die de lekkages zouden kunnen hebben op het appartement.
Koper geeft aan dat verkoper in een eerder stadium meldde dat er sprake was van een plat dak en dat dit ook terug te lezen was in de door verkoper verstrekte brochure en de online advertentie.
Koper geeft aan dat er geen sprake is geweest van planmatig onderhoud, gezien de toestand van de zolder.
Koper geeft aan dat hij graag de leveringsdatum zou willen opschuiven tot er meer helderheid is.
Verkoper geeft aan dat er geen sprake is van een gebrek aangezien de lekkage zich in een gemeenschappelijke ruimte bevindt en Koper daarvan geen eigenaar wordt.
Verkoper schakelt diezelfde dag een gespecialiseerd bedrijf in om de lekkage zo snel mogelijk te verhelpen. Verkoper vraagt het gespecialiseerde bedrijf om Koper een update te geven van de werkzaamheden die worden verricht.
Koper krijgt het bericht dat er sprake is van twee lekkages. EÚn lekkage wordt veroorzaakt door het verschuiven van dakpannen en wordt opgelost. De andere lekkage is hardnekkiger, maar daarvan is de kans op doorlekken nihil, aldus de dakbedekkingsspecialist.
Verkoper stuurt aan op een levering op de geplande leveringsdatum.

Verkoper bezoekt samen met Koper op de leveringsdatum het appartement ten behoeve van een eindinspectie.
Koper en Verkoper treffen een lekkageplek aan op het plafond van het appartement in de slaapkamer.
Verkoper maakt een foto van de lekkageplek en geeft aan dat zij de kosten hiervan op zich zal nemen en het zo snel mogelijk zal verhelpen.
Koper kiest ervoor om niet door te gaan met ondertekening van de leveringsakte bij de notaris.
Verkoper verstuurd geen ingebrekestelling voor het niet ondertekenen van de leveringsakte.
Verkoper geeft aan dat ook indien sprake is van een oude lekkageplek, deze plek door het gewitte plafond kan trekken en het mogelijk geen actieve lekkage betreft.
Koper vraagt of hij een loodgieter naar de plek kan laten kijken de volgende dag om te laten checken of er sprake is van een actieve, of een oude lekkage.
Verkoper geeft nogmaals de sleutels aan Koper om dit te laten onderzoeken.
De loodgieter geeft de volgende dag aan dat de lekkageplek licht vochtig aanvoelt en de lekkageplek lijkt op basis van foto's groter geworden dan de dag ervoor. De lekkage bevindt zich onder de lekkage op de zolder en er lopen verder geen leidingen in de buurt van de lekkage, aldus de loodgieter. De loodgieter kan desondanks niet vaststellen dat er sprake is van een actieve lekkage in de woning en ook niet dat er een oorzakelijk verband is tussen de lekkage op de zolder en de lekkageplek in de woning.
Verkoper schakelt zelf ook een loodgieter in om de lekkage te laten bekijken. Deze loodgieter zal drie dagen na de oorspronkelijke datum van levering aanwezig kunnen zijn en heeft betere apparatuur tot zijn beschikking om vast te kunnen stellen of er sprake is van een actieve lekkage en of deze samenhangt met de lekkage op de zolder.

Verkoper geeft aan de levering zo snel mogelijk te willen laten plaatsvinden en dat zij er alles aan gedaan heeft om in de wensen van Koper te voorzien. Verkoper houdt Koper aan de afspraak uit de koopovereenkomst.

Koper geeft aan Verkoper aan dat hij op meerdere punten verkeerd is ingelicht door Verkoper. Koper spreekt de voorkeur uit om in overleg de koopovereenkomst te laten ontbinden. Koper geeft aan anders de leveringsdatum te willen opschuiven tot na afronding van de werkzaamheden of anders financieel gecompenseerd te willen worden voor de lekkagerisico's die de zolder met zich meebrengt.

Overigens is Verkoper ook de partij die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het planmatig onderhoud. De VvE heeft dus een contract met Verkoper. Verkoper is een woningcorporatie.

Wat zijn de kansen van Koper en Verkoper? Beide partijen staan niet per se te juichen om juridische stappen te ondernemen.

Ik heb bewust achterwege proberen te laten of ik de kopende of verkopende partij ben, maar ongetwijfeld is dat er wel uit af te lezen.

Vic

Edit:

Verkoper geeft telefonisch aan dat indien er onvoldoende budget zou zijn in de VvE kas, zij hiervoor op zal draaien. Koper schrijft per e-mail: "Ik heb telefonisch begrepen dat in het geval van een gebrek aan financiŰle middelen in de VvE, Verkoper het budget voor een gebrek in een gemeenschappelijk ruimte zou aanvullen.". Dit was vrijdagavond, het is nu zondag (weekend). Koper wacht op een reactie met schriftelijke bevestiging.

https://ibb.co/4N8VbDh
https://ibb.co/s1mJ1qJ
https://ibb.co/tzWW1Jp
https://ibb.co/d5Rm0xK

Bovenstaand foto's van de lekkage op de zolder en in de slaapkamer van het appartement zelf.

[ Bericht 2% gewijzigd door Vicsnikker op 29-01-2023 11:53:50 ]
pi_207749109
Ik volg.
pi_207749131
Dit moet je echt niet zelf willen oplossen, hier heb je juridische hulp bij nodig, zeker bij een lekkend dak van een ander

Volgend jaar concludeert de VVE dat het dak niet gerepareerd kan worden en volledig vervangen moet worden omdat de spanten verrot zijn (bij wijze van) en dat niet begroot is…. Of alle eigenaren (dus de nieuwe bewoner/koper) ff duizenden euro’s willen lappen, om vervolgens de koper en verkoper tegenover elkaar staan en het alleen maar erger word
pi_207749639
Erg lastige casus.
Naar mijn mening vind ik dat de verkoper zich eigenlijk prima gedraagt. Planmatig onderhoud is in mijn ogen niet helemaal hetzelfde als dat het complex vrij is van schades. Het lijkt mij dat de kosten van de schade behoren tot de VVE (en dan daarna dus alleen voor het aantal % dat de verkoper zit in de VVE. In hoeverre de VVE schade kan verhalen op de garanties die het heeft is evenmin het probleem van de koper).

Zeker een woning vanuit 1950 zal vast wel allerlei mooie clausules in de koopovereenkomst hebben dat je niet een perfect huis mag verwachten.

Al snap ik een deel van de angst van de koper wel, ik snap niet zo goed waarom het verhelpen van die schade nu precies een leveringsdatum zou moeten verplaatsen. Natuurlijk moet er compensatie/reparatie gebeuren, maar waarom dat nu blokkerend moet zijn om de koop/verkoop door te laten gaan is mij niet helemaal duidelijk.

[ Bericht 7% gewijzigd door snabbi op 28-01-2023 18:03:24 ]
  zaterdag 28 januari 2023 @ 18:08:55 #5
38065 TheFreshPrince
Ik doe ook maar wat.
pi_207749894
Verplaatsen geeft natuurlijk wel een "stok achter de deur" om dingen geregeld te krijgen.

Geen bouwkundige keuring laten uitvoeren is wel wat jammer als je zoiets koopt.

En wat nu gerepareerd is, geeft bij zo'n woning natuurlijk geen garantie voor de toekomst, dus je zal een gezonde VVE nodig hebben al is me nu niet helemaal duidelijk of de VVE nu wel of niet verantwoordelijk was, ivm met dat "afkopen van onderhoud". En zo niet, wie dan wel?
  zaterdag 28 januari 2023 @ 18:11:32 #6
545 dop
:copyright: dop
pi_207749936
Wat staat er in het voorlopig koopcontract.
Waarom heeft de koper geen bouwtechnische keuring uitgevoerd (onderzoeksplicht)
Waarom heeft de verkoper dit gebrek niet tijdig gemeld.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_207749977
Snappi -

Bedankt voor je input.

De uitgereikte brochure bevat het volgende.
Onder “Planmatig Onderhoud” wordt verstaan: het volgens een vooraf vastgesteld plan te plegen onderhoud dat er op is gericht dat het Gebouw casu quo de Eengezinswoning in de toekomst blijft verkeren in de bouwkundige staat en de bouwtechnische kwaliteit, zoals die beoogd was bij de stichting of na een renovatie van het Gebouw casu quo de Eengezinswoning. Onder het Planmatig Onderhoud worden gebracht: het casco: fundering, dragende muren en dak van het Gebouw, (...).

quote:
0s.gif Op zaterdag 28 januari 2023 17:47 schreef snabbi het volgende:
Zeker een woning vanuit 1950 zal vast wel allerlei mooie clausules in de koopovereenkomst hebben dat je niet een perfect huis mag verwachten.
De koopovereenkomst bevat niet zo'n bepaling. Wel het volgende:

Art. 5.1 Toestand bij aflevering:
De aflevering van het Registergoed aan koper zal geschieden in de staat waarin
het zich bij het tot stand komen van deze overeenkomst bevindt, behoudens normale slijtage.

Art. 5.3 Aflevering leeg en ontruimd
Koper verklaart ermee bekend te zijn, dat Verkoper het Registergoed
nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van casu quo gebreken aan het Registergoed welke hij niet kende doch waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het Registergoed zelf feitelijk had gebruikt.

En ook:

Art. 12 Informatieplicht Verkoper, Onderzoeksplicht Koper
Verkoper staat er voor in aan koper met betrekking tot het Registergoed die informatie te hebben gegeven die naar geldende verkeersopvattingen door Verkoper ter kennis van koper behoort te worden gebracht.
Koper aanvaardt uitdrukkelijk :
a de resultaten van het onderzoek naar die feiten en omstandigheden die naar geldende verkeersopvattingen tot kopers onderzoeksgebied behoren en welke voor risico van koper komen (voor zover deze aan Verkoper thans niet bekend zijn);
b die lasten en beperkingen kenbaar uit de openbare registers als hiervoor omschreven, die voor koper uit de feitelijke situatie kenbaar zijn en/of voor koper geen wezenlijk zwaardere belasting betekenen;
c die lasten en beperkingen die kenbaar zijn uit de documenten die aan deze akte zijn gehecht of waarnaar in deze akte wordt verwezen. (zie artikel 6)

[ Bericht 0% gewijzigd door Vicsnikker op 29-01-2023 11:45:34 ]
pi_207750018
quote:
0s.gif Op zaterdag 28 januari 2023 18:08 schreef TheFreshPrince het volgende:
Verplaatsen geeft natuurlijk wel een "stok achter de deur" om dingen geregeld te krijgen.
En door de levering de eerste keer niet door te laten gaan, is dat ook wel gebeurt. Volgens mij erkent de verkoper gewoon dat dit geregeld moet worden en werkt deze ook actief mee aan het vinden van de oplossing.

Het enige gat wat ik zelf zie is dat de koper iets moet hebben met een garantie vanuit de verkoper over hoe de kosten verder afgewikkeld worden. Ik kan de emotie wel snappen dat de koper geen gedoe wil en wil afzien van de koop, maar aangezien de verkoper daar niet in mee gaat lijkt het mij vooral neer te komen op wel de koop af te ronden en die schade goed af te wikkelen.

quote:
En wat nu gerepareerd is, geeft bij zo'n woning natuurlijk geen garantie voor de toekomst,
Dat is ook waar, maar dat had je sowieso bij een complex van 1950. Het voelt wat anders, maar de kans dat er iets gebeurd is nu eenmaal normaal als huiseigenaar.
  zaterdag 28 januari 2023 @ 18:25:17 #9
10213 Fe2O3
Ja das roest
pi_207750099
De koper had moeten afbreken na het vinden van de zooi, en al helemaal niet moeten tekenen voor overdracht.

Blijkbaar is de verkoper zich niet bewust van het gedeelde eigendom van het dak
Blijkbaar is de VVE een zooitje
Blijkbaar is het onderhoud een zooitje
Blijkbaar moet er straks een berg geld tegenaan

Als het een beetje een standaard contract is kan koper zich nog wel op het eea beroepen, maar let wel dat de koper ook zelf een onderzoeksplicht heeft.

Waarom je uberhaupt doorzet na het vinden van het gebrek, voor bovenstaande duidelijk is, is mij een raadsel.

Als verkoper zijnde zou ik als de sodeflikker achter de VVE aangaan.
Dum de dum
pi_207750140
Dop -

Welke informatie zou je willen uit het koopcontract?

quote:
1s.gif Op zaterdag 28 januari 2023 18:11 schreef dop het volgende:
Wat staat er in het voorlopig koopcontract.
Waarom heeft de koper geen bouwtechnische keuring uitgevoerd (onderzoeksplicht)
Waarom heeft de verkoper dit gebrek niet tijdig gemeld.
Koper geeft schriftelijk aan dat hij uit is gegaan van de informatie die hij schriftelijk kreeg over de onderhoudsgarantie voor wat betreft de gemeenschappelijke ruimtes. Tijdens de bezichtiging is volgens hem tevens mondeling medegedeeld dat de onderhoudsgarantie een voordeel was bij de aankoop van het appartement. Verder geeft hij aan dat hij bij de bezichtiging geen lekkages zag op het plafond. Hij geeft aan dat hij uit ging van een plat dak en dat hij daarmee dacht dat hij de kans op een lekkend dak voldoende had onderzocht.

Verkoper geeft mondeling aan dat er juist is ge´nformeerd.

[ Bericht 0% gewijzigd door Vicsnikker op 28-01-2023 18:48:07 ]
pi_207750186
Fe2023 -

Koper gaf aan de trap richting de zolder pas een week voor de overdracht te hebben gevonden en kon zich toen niet langer beroepen op het artikel uit de koopovereenkomst dat ziet op de bouwkundige staat. De termijn hiervan was toen al verlopen.

Koper heeft niet getekend voor de overdracht. Er is geen nieuwe datum van overdracht afgesproken. Verkoper wil dat Koper zo snel mogelijk tekent.

quote:
0s.gif Op zaterdag 28 januari 2023 18:25 schreef Fe2O3 het volgende:
De koper had moeten afbreken na het vinden van de zooi, en al helemaal niet moeten tekenen voor overdracht.
(...)
Als verkoper zijnde zou ik als de sodeflikker achter de VVE aangaan.

De koopovereenkomst bevat het volgende:
Art. 15.4 Overige ontbindende voorwaarden:
Ontbinding kan worden gevorderd door koper wanneer uit een bouwtechnisch rapport blijkt dat de kosten voor direct noodzakelijk achterstallig onderhoud meer bedragen dan Ą 2.500,00 exclusief omzetbelasting. Ontbinding is mogelijk binnen twee weken na ondertekening van deze koopovereenkomst onder bijvoeging van het bouwtechnisch rapport.

Overigens is Verkoper ook de partij die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het planmatig onderhoud. De VvE heeft dus een contract met Verkoper. Dit heb ik toegevoegd aan de start post.

[ Bericht 4% gewijzigd door Vicsnikker op 29-01-2023 11:45:25 ]
pi_207750518
quote:
0s.gif Op zaterdag 28 januari 2023 18:18 schreef snabbi het volgende:
Het enige gat wat ik zelf zie is dat de koper iets moet hebben met een garantie vanuit de verkoper over hoe de kosten verder afgewikkeld worden. Ik kan de emotie wel snappen dat de koper geen gedoe wil en wil afzien van de koop, maar aangezien de verkoper daar niet in mee gaat lijkt het mij vooral neer te komen op wel de koop af te ronden en die schade goed af te wikkelen.
Snabbi -

Hoe zou je voorstellen dat Koper en Verkoper zich opstellen bij het bepalen van de kostenverdeling?
Verkoper geeft op dit moment aan dat zij niet in de kosten wil delen, omdat zij het gewoon op gaat lossen.
Koper geeft aan dat hij wel gecompenseerd zou willen worden, aangezien hij nu gas/water/elektra zal moeten betalen na een levering, langer zit met dubbele woonlasten en niet kan starten met een verbouwing zolang de lekkage aanwezig blijft.
pi_207752534
Om eerlijk te zijn heb ik te weinig ervaring met dit soort zaken om je een echt advies te kunnen geven. Ik weet niet hoe ernstig de lekkage is om echt te kunnen beoordelen of we echt kunnen spreken van dat de woning 'onbewaarbaar' is danwel dat de geplande verbouwing 'zware vertraging' oploopt.

Het lijkt mij iets meer een non-argument op basis van de beschrijving, waarbij de koper eigenlijk geen zin meer had in de koop en daardoor nu maar zoveel mogelijk een slaatje er uit probeert te slaan.

Normaal krijg je bij een ingebreke stelling toch ook gewoon een bepaalde tijd om iets op te lossen. Zoals gezegd heb ik daar geen ervaring mee, maar het is zeker niet zo dat altijd alles maar instant is opgelost en ook niet dat een koper altijd zelf maar een aannemer in dienst kan nemen en de kosten kan verhalen.
Gas/water/licht vind ik zelf echt overdreven, maar wellicht is daar wel jurisprudentie over.

Uiteindelijk heeft de koper ook gewoon nagelaten om tijdig het probleem te signaleren (dus voor ondertekening van de overeenkomst). Dus alle schuld 1 kant op schuiven lijkt me niet juist.
  zaterdag 28 januari 2023 @ 21:03:45 #14
10213 Fe2O3
Ja das roest
pi_207752971
quote:
0s.gif Op zaterdag 28 januari 2023 18:33 schreef Vicsnikker het volgende:
De koopovereenkomst omvat het volgende:
Art. 15.4 Overige ontbindende voorwaarden:
Ontbinding kan worden gevorderd door koper wanneer uit een bouwtechnisch rapport blijkt dat de kosten voor direct noodzakelijk achterstallig onderhoud meer bedragen dan Ą 2.500,00 exclusief omzetbelasting. Ontbinding is mogelijk binnen twee weken na ondertekening van deze koopovereenkomst onder bijvoeging van het bouwtechnisch rapport.

Overigens is Verkoper ook de partij die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het planmatig onderhoud. De VvE heeft dus een contract met Verkoper. Dit heb ik toegevoegd aan de start post.
Als koper zou ik als de sodeflikker alsnog een bouwtechnische keuring, door een eigen ingehuurde expert, laten uitvoeren.

En daarna wat juridisch advies inwinnen.

Kosten voor dat zijn peanuts tov. de kosten van een huis kopen, of een VVE pot vullen.

Wat is Řberhaupt de staat van de VVE?
Dum de dum
pi_207753207
quote:
0s.gif Op zaterdag 28 januari 2023 21:03 schreef Fe2O3 het volgende:

[..]
Als koper zou ik als de sodeflikker alsnog een bouwtechnische keuring, door een eigen ingehuurde expert, laten uitvoeren.

En daarna wat juridisch advies inwinnen.

Kosten voor dat zijn peanuts tov. de kosten van een huis kopen, of een VVE pot vullen.

Wat is Řberhaupt de staat van de VVE?
in de opening staat dat de koper dat niet heeft gedaan binnen de termijn die daar voor staat, dus die vlieger gaat niet meer op. Ook is een lekkage niet perse gelijk aan echte grote schade imho
pi_207753496
quote:
0s.gif Op zaterdag 28 januari 2023 20:49 schreef snabbi het volgende:
Om eerlijk te zijn heb ik te weinig ervaring met dit soort zaken om je een echt advies te kunnen geven. Ik weet niet hoe ernstig de lekkage is om echt te kunnen beoordelen of we echt kunnen spreken van dat de woning 'onbewaarbaar' is danwel dat de geplande verbouwing 'zware vertraging' oploopt.

Het lijkt mij iets meer een non-argument op basis van de beschrijving, waarbij de koper eigenlijk geen zin meer had in de koop en daardoor nu maar zoveel mogelijk een slaatje er uit probeert te slaan.

Normaal krijg je bij een ingebreke stelling toch ook gewoon een bepaalde tijd om iets op te lossen. Zoals gezegd heb ik daar geen ervaring mee, maar het is zeker niet zo dat altijd alles maar instant is opgelost en ook niet dat een koper altijd zelf maar een aannemer in dienst kan nemen en de kosten kan verhalen.
Gas/water/licht vind ik zelf echt overdreven, maar wellicht is daar wel jurisprudentie over.

Uiteindelijk heeft de koper ook gewoon nagelaten om tijdig het probleem te signaleren (dus voor ondertekening van de overeenkomst). Dus alle schuld 1 kant op schuiven lijkt me niet juist.
Snabbi -

Het gaat om een lekkageplek van ongeveer 0.5 x 0.3 m die een donkere plek achterlaat in de hoek van een slaapkamer. Het zal de woning niet onbewoonbaar maken, maar zou volgens de loodgieter stucwerk in de huidige staat zinloos maken.

Koper heeft inderdaad aangegeven liever niet door te gaan met de levering. Hij geeft aan dat de woning niet hetzelfde is als wanneer hij tekende nu het risico op lekkages in de woning groter is dan voorheen kon worden aangenomen.

De lekkage in de woning was op het moment van ondertekenen c.q. tijdens de bezichtiging nog niet aanwezig of in ieder geval niet zichtbaar, zo stellen zowel Koper als Verkoper. Koper was ook graag op de hoogte gesteld van de staat van de zolder ten tijde van de bezichtiging. Verkoper stelt dat dit niet tot het verkochte behoord.
  Moderator / Redactie FP + Sport zaterdag 28 januari 2023 @ 21:49:19 #17
408813 crew  trein2000
pi_207754541
quote:
0s.gif Op zaterdag 28 januari 2023 21:10 schreef snabbi het volgende:

[..]
in de opening staat dat de koper dat niet heeft gedaan binnen de termijn die daar voor staat, dus die vlieger gaat niet meer op. Ook is een lekkage niet perse gelijk aan echte grote schade imho
En toch zou ik het willen. Dan staat in ieder geval maar onafhankelijk op papier hoe erg de situatie op dit moment is. Ondervangt verweren als 'is na levering gebeurd, jouw probleem'.
Trots daw veur Twente bint!
We zijn gehaat en asociaal
We zijn de allermooiste club van allemaal
pi_207759842
quote:
0s.gif Op zaterdag 28 januari 2023 21:49 schreef trein2000 het volgende:

[..]
En toch zou ik het willen. Dan staat in ieder geval maar onafhankelijk op papier hoe erg de situatie op dit moment is. Ondervangt verweren als 'is na levering gebeurd, jouw probleem'.
Mee eens maar raar verhaal met die vve. De verkoper is een onderhoudspartij die een appartement verkoopt?
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
pi_207760285
https://ibb.co/4N8VbDh
https://ibb.co/s1mJ1qJ
https://ibb.co/tzWW1Jp
https://ibb.co/d5Rm0xK

Bovenstaand foto's van de lekkage op de zolder en in de slaapkamer van het appartement zelf.

quote:
0s.gif Op zondag 29 januari 2023 05:33 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:

[..]
Mee eens maar raar verhaal met die vve. De verkoper is een onderhoudspartij die een appartement verkoopt?
Verkoper is eigenaar van meerdere appartementen in de VvE en tevens verantwoordelijk voor het onderhoud voor de VvE.
pi_207760428
Heb je wel papieren gezien dat de VVE een meer jaren onderhoud plan (mjop) heeft en de begroting die hierbij hoort incl de huidige cash positie van de VVE. Het klinkt erg vaag allemaal die zogenaamde vve.
pi_207760561
quote:
0s.gif Op zondag 29 januari 2023 09:35 schreef Basp1 het volgende:
Heb je wel papieren gezien dat de VVE een meer jaren onderhoud plan (mjop) heeft en de begroting die hierbij hoort incl de huidige cash positie van de VVE. Het klinkt erg vaag allemaal die zogenaamde vve.
Ja erg raar construct. Een eigenaar van de appartementen die ook de vve beheert? Aan dat soort constructies beginnen de meeste corporaties niets eens aan.
1/10 Van de rappers dankt zijn bestaan in Amerika aan de Nederlanders die zijn voorouders met een cruiseschip uit hun hongerige landen ophaalde om te werken op prachtige plantages.
"Oorlog is de overtreffende trap van concurrentie."
pi_207760576
quote:
0s.gif Op zondag 29 januari 2023 09:18 schreef Vicsnikker het volgende:
https://ibb.co/4N8VbDh
https://ibb.co/s1mJ1qJ
https://ibb.co/tzWW1Jp
https://ibb.co/d5Rm0xK

Bovenstaand foto's van de lekkage op de zolder en in de slaapkamer van het appartement zelf.
[..]
Verkoper is eigenaar van meerdere appartementen in de VvE en tevens verantwoordelijk voor het onderhoud voor de VvE.
Ah de verkoper is dan een woningbouwvereniging of iets dergelijks?
pi_207760708
quote:
0s.gif Op zondag 29 januari 2023 09:35 schreef Basp1 het volgende:
Heb je wel papieren gezien dat de VVE een meer jaren onderhoud plan (mjop) heeft en de begroting die hierbij hoort incl de huidige cash positie van de VVE. Het klinkt erg vaag allemaal die zogenaamde vve.
Voor de bezichtiging zijn documenten beschikbaar gesteld, waaronder een 15-jaars MJOP. Hierin wordt onder meer onder het kopje 'Daken' het volgende genoemd:
Ongeballast vlak dak: bitumen/kunststof - vervangen - 261m2, gepland voor het jaar 2029.
Goten (m.u.v. houtwerk bij goten) - vervangen - 466m1, gepland voor het jaar 2024
Risico dakveiligheid - aanbrengen - 1pst - dakveiligheidstoeslag daktoegang - gepland voor het jaar 2029

Daarnaast is de documentatie van de begroting en het balans resultaat verstrekt door Verkoper.
Er wordt jaarlijks ongeveer 160k aan VvE bijdragen betaald. 91k hiervan wordt betaald aan planmatig onderhoud (jaarlijks). Hierin zitten ook de kosten voor het MJOP.
pi_207760739
quote:
1s.gif Op zondag 29 januari 2023 09:46 schreef Doedezemaar het volgende:
Ah de verkoper is dan een woningbouwvereniging of iets dergelijks?
Dat klopt, een woningcorporatie.
pi_207760879
Oef, Aangezien je blijkbaar ook na overdracht nog veel met elkaar te maken blijft hebben - lijkt mij professionele ondersteuning de beste weg. En die ondersteuning is echt niet direct het voor de rechter brengen, maar wel gewoon meedenken aan een oplossing. Ook voor problemen waar je zelf nog niet aan denkt.
  zondag 29 januari 2023 @ 13:24:32 #26
10213 Fe2O3
Ja das roest
pi_207763938
quote:
0s.gif Op zaterdag 28 januari 2023 21:10 schreef snabbi het volgende:

[..]
in de opening staat dat de koper dat niet heeft gedaan binnen de termijn die daar voor staat, dus die vlieger gaat niet meer op. Ook is een lekkage niet perse gelijk aan echte grote schade imho
De verkoop ligt stil, het is in beider belang. Kan gewoon geregeld worden. Het gebrek is sowieso niet meer verborgen nu.

Zegt de verkoper nee, dan vd koop afzien ;)
Dum de dum
pi_207768874
Ik probeer nu een beetje op orde te krijgen hoe het juridisch zit. De advocaten van vereniging eigen huis zijn (logischerwijs) dicht in het weekend, dus ik probeer wat voorwerk te doen. Volgens mij zit het zoals hieronder.

De woning is mijns inziens heel anders dan ten tijde van het tekenen van de koopovereenkomst. Er lijkt nu een materieel lekkage risico te zijn die mijn woongenot be´nvloedt waarvan ik niet wist / kon weten ten tijde van de koop. Dat zie ik als een gebrek.

Volgens mij is de vraag vervolgens of de lekkageplek in de woning direct samenhangt met de situatie op de zolder of dat het iets incidenteels is.

Als de lekkageplek iets incidenteels is, kan Verkoper het gebrek in de woning oplossen door die lekkageplek in de woning op te lossen. De woning is dan weer in dezelfde staat als afgesproken ten tijde van het tekenen van de koopovereenkomst. Na overdracht kan ik dan de VvE aanspreken voor de aparte lekkage situatie op de zolder.

Als de lekkageplek direct samenhangt met de situatie op de zolder hoort de eigenaar de VvE daarop aan te spreken. Nu is Verkoper nog eigenaar en hoort Verkoper de VvE daarop aan te spreken zodat zij de woning kan leveren aan mij in de staat zoals afgesproken. Als ik Verkoper formeel in gebreke stel, kan Verkoper alleen nog in dezelfde staat leveren als de VvE een noodoplossing treft Ún Verkoper de lekkageplek in de woning verhelpt binnen 8 dagen. Ik zou bij ingebrekestelling van de koop af willen zien en een 10% boete eisen of anders de woning alleen willen kopen tegen een lagere prijs. Dat zou ik eigenlijk allemaal niet willen doen, maar Verkoper wil dus niet afzien van de verkoop.

Van de loodgieter die de dag na de oorspronkelijke leveringsdatum (27 januari) ter plaatse was begreep ik dat er geen leidingen lopen boven de lekkageplek in de slaapkamer (en dat het water dus waarschijnlijk afkomstig is van het dak). 12 januari (twee en een halve week geleden) werd mij verteld (door Verkoper die het hoorde van het gespecialiseerde bedrijf die door Verkoper was ingeschakeld) dat er inderdaad een lekkage op de zolder was en dat deze binnen twee weken zou worden verholpen. Ik zou daarvan op de hoogte worden gehouden, maar dit is niet meer gebeurd. Het lijkt er daardoor sterk op dat het niet incidenteel is, maar samenhangt met de situatie in de zolder.

Verkoper geeft volgens mij indirect aan dat ik niet of onvoldoende heb voldaan aan mijn onderzoeksplicht door geen bouwkundig onderzoek te doen binnen de termijn die hiervoor gesteld was. Verkoper zegt dat een bouwkundig specialist ook de gemeenschappelijke ruimtes had onderzocht (niet alleen het appartement zelf) en dat het onderzoeken van de zolder behoorde bij de onderzoeksplicht van mij. Ik had dus eerder kunnen weten van de lekkage risico's (het gebrek) als ik de zolder had onderzocht.

Verkoper geeft daarnaast aan dat zij mij voldoende heeft medegedeeld. De zolder hoort bij de VvE en daarom is de lekkage aldaar geen verantwoordelijkheid van de Verkoper. Ik hoor dus de VvE aan te spreken en niet Verkoper.

Ik denk dat ik wel aan mijn onderzoeksplicht heb voldaan. Ten tijde van de bezichtiging was ik onder de veronderstelling dat er een plat dak was, zoals aldaar werd medegedeeld, te lezen was in de brochure alsook in de online-advertentie (Funda). Ik heb daarom binnen de woning gezocht naar lekkages die bij een plat dak snel zichtbaar zouden moeten zijn binnen de woning. Ik begrijp online tevens dat het ongebruikelijk is om bij de aankoop van een appartementsrecht ook de gemeenschappelijke ruimtes te laten inspecteren bij een bouwkundig onderzoek.

Ik denk daarnaast dat Verkoper niet heeft voldaan aan zijn mededelingsplicht door aan te geven dat er een plat dak was en vermeldde dat er sprake was van een goed planmatig onderhoud / onderhoudsgarantie voor de gemeenschappelijke ruimtes zowel mondeling als schriftelijk. Tevens is niet medegedeeld dat er lekkageplekken zaten op het plafond v˛˛r het plafond werd gewit bij het verkoopklaar maken van de woning.

Wat ik kwalijk vind is dat Verkoper betoogt dat het wÚl mijn verantwoordelijkheid was om het dak te onderzoeken door middel van bijvoorbeeld een bouwkundig onderzoek ookal is het onderdeel van de VvE, maar het tegelijkertijd niet als haar verantwoordelijkheid ziet om mij hierover mede te delen, ook omdat het behoorde tot de VvE. Dat lijkt vrij tegenstrijdig.

Risico voor mij is denk ik het scenario dat de hypotheekverstrekker zijn geld terug wil van de notaris en de Verkoper het snel weet op te lossen. Ik zou dan zelf vervolgens in gebreke kunnen wordt gesteld omdat ik niet op tijd mijn financiering opgehaald zou hebben voor de aankoop. Een soort backfire.

Het alternatief is denk ik braaf doorgaan met de koop en vervolgens hopen dat de VvE (lees: Verkoper) en de onderhoudspartij (lees: Verkoper) naar mij blijven luisteren na het zetten van een handtekening terwijl ik wacht tot het probleem opgelost is om te kunnen starten met een verbouwing.

Wat denken jullie?

[ Bericht 0% gewijzigd door Vicsnikker op 29-01-2023 20:01:16 ]
abonnement bol.com Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')