FOK!forum / Nieuws & Achtergronden / CPB: Nederlandse financiŽle stelsel kan schokken uitstekend opvangen
Scjvbdinsdag 24 mei 2022 @ 14:15
CPB: Nederlandse financiŽle stelsel kan schokken opvangen

Allen,

In de wetenschap dat thans ťrg veel dingen op rolletjes lopen :s) :s) :s), proostten wij als gulden team B:)B onlangs op div. gunstige ontwikkelingen die zoal onze organisatie te Amsterdam Zuid geen windeieren legt. *)
Oůk in het culinaire en tevens vrij bourgondisch ingestelde Haarlem :Y) was afgelopen weekend nog een bijeenkomst georganiseerd :Y) :9, die in het teken stond van maatschappelijk welzijn en voorspoed, waaronder financiŽn *), en uiteraard werd bijgewoond door m'n partner en ik. :7~

Op locatie Amsterdam B:)B is het tegenwoordig ook erg goed toeven. :Y) En al zeker op gebied van financieel management m.b.t. diverse organisaties, wat vandaag de dag veel betekent voor het bedrijfsleven en gedeeltelijk ook ten goede komt aan de bevolking. :lijstje: Na Corona zijn de verwachtingen voor de toekomst hooggespannen, en voorzien men op hooguit wat kleine onzekerheden na verder geen tegenslag en zulks. *)

En ja, berichtgeving over het Nederlandse financiŽle stelsel uit hoofde van het CPB is eenduidig, en het komt erop neer dat zowel het financiŽle stelsel als plaatselijk management thans voornamelijk professionaliteit bezigt en daardoor uitstekende recensies genereert. :lijstje:
Er resten uiteraard nog 'n paar onzekerheden voor bedrijven en huishoudens; waaronder de terugkeer van Corona, de oorlog in OekraÔne (handelsrelaties met rest van de wereld) en mogelijk toekomstige problemen bij het trouw aflossen van schulden door inflatie en stijgende rentes, wat z'n weerslag kan hebben op banken in de zin van onwenselijk verlies. :{w Maar goed, hoewel men 'n slag om de arm houdt bestaat er veel optimisme en ziet men weinig beren op de weg. :7~

Als bv de huizenprijzen gaan dalen :o, kan dat voor de gelukkige en bovenal tevreden vastgoedbezitters :z resulteren in het financieel onder water komen te staan van huishoudens. :7~
Dat laatste is niet bepaald iets wat men op de betere locaties beoogt of ambieert, maar voor onze medemens on het bezit van duurzaam vastgoed zou dat een schaduw kunnen gaan werpen over het huishoudelijk welzijn. Men zal hier niet persoonlijk van wakker zal liggen :z omdat men op meest verantwoordelijke locaties altijd te goeder trouw wordt gehandeld en overmacht met als gevolg minder goede tijden voor hen helaas niet altijd zijn te voorkomen. *)

Een prima bijkomstigheid is ook het volgende. Voor het eerst in jaren wordt Nederland niet op de vingers getikt door de Europese Commissie vanwege de belastingregels voor bedrijven en beleggers. *) Het kabinet moet nu wel in rap tempo hervormingen doorvoeren op de arbeidsmarkt en verduurzamen. Dat schrijft de Commissie vandaag in de jaarlijkse aanbevelingen aan Nederland.
Het zijn zaken die ook prima te managen blijven, nu veel dingen in 'n stroomversnelling gaan. :lijstje:

Welnu. ''Tevens zal er op toegezien worden dat financieel en maatschappelijk alles zoveel mogelijk in kannen en kruiken blijft voor de medemens'', kan men het grote publiek vertellen vanachter de coulissen.
En dat laatste geldt natuurlijk ook voor het beleid in politiek Den Haag, waar uit eigen ervaring de dagelijkse koffie ook heerlijk smaakt :9, aldus ik en andere waardigheidsbekleders. :7~

Mooie dag!

Scjvb

====

quote:
ECONOMIE • VANDAAG, 10:54

320x180.jpg

De Nederlandse financiŽle sector staat er goed voor en kan toekomstige schokken opvangen. Dat is de belangrijkste boodschap van de jaarlijkse risicorapportage FinanciŽle Markten van het Centraal Planbureau.

Er zijn risico's, waaronder de oorlog in OekraÔne en de stijgende prijzen, maar de Nederlandse banken zijn weerbaar, concluderen de onderzoekers. Toch zouden er wel problemen kunnen ontstaan als meerdere schokken elkaar versterken.

De financiŽle sector is goed uit de coronacrisis gekomen en de buffers van banken zijn aanzienlijk, waardoor die risico's kunnen opvangen. Een aantal van de risico's die de onderzoekers benoemen hangen samen met de oorlog in OekraÔne. De hoge energieprijzen, bijvoorbeeld. Sommige landen in het eurogebied kunnen daardoor harder geraakt worden omdat ze afhankelijker zijn van geÔmporteerde energie. Dat kan ook Nederland raken, vanwege handelsrelaties met die landen.

Meer verdiend op leningen

Ook zou de inflatie ertoe kunnen leiden dat huishoudens en bedrijven hun schulden minder goed kunnen aflossen. Daar komt bij dat de rentes stijgen, waardoor de lasten kunnen toenemen. Als leningen niet kunnen worden afgelost maken banken verlies. Tegelijkertijd kunnen de stijgende rentes ook een voordeel zijn voor de financiŽle sector, omdat daardoor meer kan worden verdiend op leningen.

De stijgende rente is wel een nadeel voor de Nederlandse staatsschuld, want de staat is daardoor meer kwijt aan rentebetalingen. De schulden in Zuid-Europese landen zijn een stuk hoger dan in Nederland, en met name voor die landen vormen de hogere rentes een probleem. Vanwege de verwevenheid van banken is het risico op een Europese schuldencrisis volgens de onderzoekers nog steeds aanwezig.

Ze refereren aan het (dreigende) faillissement van dochterbedrijven van Russische banken. Zo ging eind april in Nederland de Amsterdam Trade Bank failliet als gevolg van de sancties tegen Moskou. Volgens het Centraal Planbureau vallen de risico's voor het Europese financiŽle stelsel mee, omdat deze banken klein zijn en een groot deel van de spaartegoeden is gegarandeerd door het depositogarantiestelsel.

Onder water

De onderzoekers zien ook een risico in een mogelijke omslag op de woningmarkt. De huizenprijzen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen, en mochten die gaan dalen, dan zou een deel van de huishoudens financieel onder water kunnen komen te staan. Grote verliezen bij financiŽle instellingen hierdoor verwachten de onderzoekers niet, omdat mensen relatief trouw hun hypotheek betalen en omdat banken dus aanzienlijke buffers hebben.

Corona blijft een risico, omdat ongewis is of het virus echt weg is of toch weer terugkomt. Daarnaast leidt het nu tot lockdowns in China vanwege het zerocovid-beleid daar. De directe gevolgen daarvan voor Nederland zijn beperkt, maar net als met de oorlog in OekraÔne kan Nederland wel indirect geraakt worden vanwege de handelsrelaties met de rest van de wereld.

© https://nos.nl/artikel/24(...)an-schokken-opvangen


[ Bericht 2% gewijzigd door Scjvb op 24-05-2022 15:35:22 ]