FOK!forum / Nieuws & Achtergronden / Gemeenten houden zich onvoldoende aan de privacywet.
Netsplitterdinsdag 24 mei 2022 @ 09:24
We deden onderzoek naar de naleving van de privacywet door de tien grootste gemeenten. Helaas scoorden de meeste gemeenten een onvoldoende, ondanks dat de wet vandaag vier jaar bestaat.

Vier kaarsjes voor de privacywet

Vier jaar geleden trad op 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze wet verving de Wet bescherming persoonsgegevens. Er kwamen meer regels voor organisaties die ervoor moesten zorgen dat zij beter verantwoording zouden afleggen over de manier waarop ze omgaan met persoonsgegevens. Ook moest de privacywet meer zeggenschap en controlemogelijkheden geven aan mensen.

We vroegen ons af hoe goed de wet in de praktijk werkt. We besloten onderzoek te doen onder gemeenten. Dat zijn bij uitstek dť organisaties die veel verschillende en heel gevoelige persoonsgegevens verwerken van burgers, vaak zonder dat burgers daar een keuze in hebben. Gemeenten mogen en moeten persoonsgegevens namelijk vaak verwerken op grond van een wettelijke taak of plicht.

We kozen voor de tien grootste gemeenten van Nederland: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Groningen, Tilburg, Almere, Breda en Nijmegen. Ten eerste omdat deze tien gemeenten bij elkaar opgeteld de gegevens verwerken van zo’n 3,8 miljoen mensen. Ten tweede besteden kleine gemeenten regelmatig werkzaamheden uit aan grote gemeenten, en is de stand van zaken bij de grote gemeenten dus ook relevant voor de kleinere gemeenten. Ten derde vervullen grote gemeenten een voorbeeldfunctie voor kleinere gemeenten. We hebben bij de tien grootste gemeenten een Wob-verzoek ingediendDownload hier een ZIP-bestand met alle opgevraagde documenten met de vraag ons alle rapportages van de Functionarissen Gegevensbescherming op te sturen vanaf 2017 tot nu, samen met alle rapportages over de informatiebeveiliging. Ook hebben we gevraagd de interne reacties daarop met ons te delen.

Vandaag publiceren we ons rapport naar aanleiding van ons onderzoek op basis van deze documenten.

* Gemeenten hebben de basis gegevenshuishouding nog niet goed op orde. Verwerkingsregisters zijn niet compleet en actueel, waardoor gemeenten niet voldoende weten welke gegevens ze verwerken, met welk doel, of die verwerking rechtmatig en veilig is en met wie er wordt samengewerkt. Zonder goed overzicht kunnen gemeenten niet goed inschatten wat mogelijke risico’s zijn voor burgers.

* Gemeenten tonen zich tegelijkertijd wel ambitieus in het datagedreven werken en uitproberen van nieuwe technologieŽn. Dat is onverstandig als de basis nog niet op orde is, omdat de gegevens waarvan de rechtmatigheid, betrouwbaarheid en actualiteit nog niet gecontroleerd zijn, vervolgens gebruikt worden als input bij het gebruik van bijvoorbeeld big data of algoritmen. Het risico bestaat dan dat er onrechtmatig of onjuiste data wordt ingevoerd, wat weer onrechtmatige of onjuiste resultaten kan opleveren, en dat schaadt burgers.

Bron: https://www.bitsoffreedom(...)t-uit-ons-onderzoek/

Goed om in ieder geval te zien dat Utrecht en Rotterdam hun best doen om zaken zo goed mogelijk geregeld te hebben.
De rest moeten bestuurlijke boetes krijgen voor het nog steeds niet op orde hebben van de privacywet.
Mike-The-Situationdinsdag 24 mei 2022 @ 09:36
Goh
heywoodudinsdag 24 mei 2022 @ 09:44
Toevallig eerder deze maand nog een brief gekregen op naam van een of andere Roemeen, dat zijn inschrijving op ons adres voltooid was. Uh...

Bleek een foutje in de adressering, hij staat wel op een ander adres ingeschreven (gelukkig, nooit van de beste man gehoord namelijk) maar ons adres stond per abuis als zijn adres. Ze hadden wel lekker Šl zijn gegevens erbij verzonden, oeps.
sjorsie1982dinsdag 24 mei 2022 @ 09:52
Met boetes opleggen wordt het niet anders. Alleen met capabele managers verandert het.
bianconeridinsdag 24 mei 2022 @ 10:40
Weg met de AVG.