abonnement bol.com Coolblue
pi_203409803
Beste allemaal,

Aangezien ik het leuk vind om de bijbel te lezen en bestuderen en daar graag ook over uitwissel, open ik dit topic om bijbelverhalen onder de loep te nemen.

De bijbel is een van de belangrijkste boeken (of eigenlijk: bundel geschriften) ter wereld, het meest vertaalde en meest gelezen boek ooit, en daar is een goede reden voor: het is hartstikke interessant en heeft gigantisch veel diepgang. Het heeft een enorme rol gespeeld in de geschiedenis van de wereld en in onze maatschappij. Zelfs zonder er bewust van te zijn, worden wij door de bijbel beinvloed: in onze cultuur, in onze taal, onze normen en waarden. Als je de bijbel leest en bestudeert, ontdek je dat er altijd weer iets nieuws is en dat je eigenlijk nooit uitgestudeerd raakt. Daarom verdient de bijbel een speciaal topic.

Dit topic is wel bedoeld:

1) Om teksten te bestuderen
2) Om van perspectief uit te wisselen
3) Om vragen te stellen en beantwoorden

Dit topic is niet bedoeld:
1) Om gelovigen te vertellen dat het idioten/dwazen en dergelijke zijn
2) Om te bewijzen dat de bijbel niet/wel betrouwbaar is
3) Om andere religies/filosofieen te bespreken

Het gaat hier dus puur om de bestudering van bijbelteksten. Is er een tekst die je opmerkelijk vindt, heb je een vraag, een stelling? Plaats het hier en we dan zien we wel wat eruit komt.

Probeer het ontopic en respectvol te houden.

Veel plezier gewenst.
  zondag 30 januari 2022 @ 18:15:34 #2
396730 EttovanBelgie
Alles komt goed.
pi_203436222
quote:
0s.gif Op zaterdag 29 januari 2022 20:05 schreef KereldeGrote het volgende:
Gelovigen zijn dwazen. Vooral als ze nog geloven in een zesdaagse schepping...

Dat soort mensen kan beter de eer aan zichzelf houden en geen topics openen. Mentaal gehandicapten doen dat toch ook niet?
Dit lijkt me niet nodig.
Omnibus in omnibus.
Ad Maiorem Dei Gloriam
pi_203436274
TS, je zou het gilgamesh-epos ernaast moeten lezen/bestuderen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gilgamesj-epos
  zondag 30 januari 2022 @ 18:24:56 #4
494321 -Sigaartje
De Maarten van Rossem van FOK!
pi_203436324
quote:
0s.gif Op vrijdag 28 januari 2022 21:24 schreef Ali_Kannibali het volgende:
Beste allemaal,

Aangezien ik het leuk vind om de bijbel te lezen en bestuderen en daar graag ook over uitwissel, open ik dit topic om bijbelverhalen onder de loep te nemen.

De bijbel is een van de belangrijkste boeken (of eigenlijk: bundel geschriften) ter wereld, het meest vertaalde en meest gelezen boek ooit, en daar is een goede reden voor: het is hartstikke interessant en heeft gigantisch veel diepgang. Het heeft een enorme rol gespeeld in de geschiedenis van de wereld en in onze maatschappij. Zelfs zonder er bewust van te zijn, worden wij door de bijbel beinvloed: in onze cultuur, in onze taal, onze normen en waarden. Als je de bijbel leest en bestudeert, ontdek je dat er altijd weer iets nieuws is en dat je eigenlijk nooit uitgestudeerd raakt. Daarom verdient de bijbel een speciaal topic.

Dit topic is wel bedoeld:

1) Om teksten te bestuderen
2) Om van perspectief uit te wisselen
3) Om vragen te stellen en beantwoorden

Dit topic is niet bedoeld:
1) Om gelovigen te vertellen dat het idioten/dwazen en dergelijke zijn
2) Om te bewijzen dat de bijbel niet/wel betrouwbaar is
3) Om andere religies/filosofieen te bespreken

Het gaat hier dus puur om de bestudering van bijbelteksten. Is er een tekst die je opmerkelijk vindt, heb je een vraag, een stelling? Plaats het hier en we dan zien we wel wat eruit komt.

Probeer het ontopic en respectvol te houden.

Veel plezier gewenst.
Dan heb ik alvast een eerste: Ik snap Lucas 4:25-29 niet.
Moet het logisch zijn? Moet het rationeel zijn? Volgens mij niet, het hoeft niet eens te kloppen. Geloof maar wat. (Libertarisch 10 juni 2022 over religie)
  zondag 30 januari 2022 @ 19:21:05 #5
396730 EttovanBelgie
Alles komt goed.
pi_203437171
quote:
0s.gif Op zondag 30 januari 2022 18:24 schreef -Sigaartje het volgende:
Lucas 4:25-29
Deze verzen dienen verstaan te worden, zeg ik op basis van traditie, als de voorspelling dat Jezus niet enkel de zonden van de Joden op zich zou nemen, maar van alle mensen, meer specifiek de heidenen. Daarbij staan de weduwe van Sarepta en Našman de SyriŽr symbool, of als prototype, voor de heidenen. Het past in het verhaal van een profeet die voor zijn eigen volk is gezonden, niet wordt gehoord, en juist door lieden buiten dat volk wordt aangenomen.

Deze verzen zijn echter in de loop der tijd ook ingezet om een virulent antisemitisch plaatje te creŽren, waarbij het bijna dogma werd dat de Joden als geheel verworpen zouden zijn door Jezus, en de heidenen hun plaats zouden innemen. Vervangingstheologie.

Mijn persoonlijke lezing is dat het heilsoffer van Christus universeel is en voor allen geldend.
Omnibus in omnibus.
Ad Maiorem Dei Gloriam
  zondag 30 januari 2022 @ 21:58:14 #6
494321 -Sigaartje
De Maarten van Rossem van FOK!
pi_203439498
quote:
0s.gif Op zondag 30 januari 2022 19:21 schreef EttovanBelgie het volgende:

[..]
Deze verzen dienen verstaan te worden, zeg ik op basis van traditie, als de voorspelling dat Jezus niet enkel de zonden van de Joden op zich zou nemen, maar van alle mensen, meer specifiek de heidenen. Daarbij staan de weduwe van Sarepta en Našman de SyriŽr symbool, of als prototype, voor de heidenen. Het past in het verhaal van een profeet die voor zijn eigen volk is gezonden, niet wordt gehoord, en juist door lieden buiten dat volk wordt aangenomen.

Deze verzen zijn echter in de loop der tijd ook ingezet om een virulent antisemitisch plaatje te creŽren, waarbij het bijna dogma werd dat de Joden als geheel verworpen zouden zijn door Jezus, en de heidenen hun plaats zouden innemen. Vervangingstheologie.

Mijn persoonlijke lezing is dat het heilsoffer van Christus universeel is en voor allen geldend.
Ah nu snap ik het! Het was de tekst van vandaag in het bijbelboekje, maar die uitleg stond er niet bij.
Moet het logisch zijn? Moet het rationeel zijn? Volgens mij niet, het hoeft niet eens te kloppen. Geloof maar wat. (Libertarisch 10 juni 2022 over religie)
pi_203476883
quote:
0s.gif Op zondag 30 januari 2022 21:58 schreef -Sigaartje het volgende:

[..]
Ah nu snap ik het! Het was de tekst van vandaag in het bijbelboekje, maar die uitleg stond er niet bij.
Ik ben het met de uitleg van EttovanBelgiŽ eens.

Het gaat erom dat Jezus door de Joden zou worden verworpen (of in ieder geval de Joodse autoriteiten en degenen die hen volgden, aangezien praktisch alle eerste Christenen, duizenden, allemaal Joden waren), terwijl hij juist naar hen op de eerste plaats was gestuurd.

Echter denk ik dat we in deze tekst nog een aantal elementen kunnen herkennen, thema's, die verwijzen naar elementen in de rest van de bijbel en de tekst daarom nog meer lading geven.

Weduwen: weduwen zijn vrouwen zonder man. De relatie tussen God en mens wordt vergeleken met een huwelijk. Wij dienen van de zonde te worden gescheiden en te trouwen met God: 2 KorinthiŽrs 11:2 Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan ťťn Man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen.

Romeinen 7:1Of, broeders, weet u niet - ik spreek immers tot mensen die de wet kennen - dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft?
2 Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond.
3 Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt.
4Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een Ander zou toebehoren, namelijk aan Hem Die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God.

Deze weduwen stellen dus in spirituele zin volkeren voor die opnieuw konden 'trouwen', met God, maar niet allemaal waren ze daartoe bereid.

Elia: de profeet ten tijde van grote afgoderij onder Ahab en Jezebel. Johannes de Doper, de voorloper van Christus, wordt vergeleken met Elia, en heeft dezelfde geest en kracht: Lukas 1:17 En hij zal voor Hem uit gaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken.

Elia wordt dus specifiek gekoppeld aan een taak om het volk van God weer tot hun God te doen keren, zoals ook Johannes de Doper vlak voor de terugkomst van Christus.

3,5 jaar geen regen: Regen wordt in de bijbel als symbool gebruikt voor de heilige geest die neerdaalt op de mensen, als regen die de grond bevrucht en zorgt dat die veel vruchtendragende planten voortbrengt, en het leven-gevende Woord van God. Een droogte van 3,5 jaar leidt tot een grote hongersnood.

Hongersnood: letterlijke honger omdat er niets groeide, maar ook spirituele honger: honger naar het woord van God. Brood is een symbool voor Jezus Christus, die zichzelf vergelijk het met manna en het ware brood dat uit de hemelen is gekomen: Johannes 6:32 Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel.
33 Want het brood van God is Hij Die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft.
34 Zij zeiden dan tegen Hem: Heere, geef ons altijd dat brood.
35 En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.

3,5 jaar geen reden en hongersnood is dus ook een spirituele honger door een gebrek aan het levende water en het brood des levens.

De periode van 3,5 jaar komen we herhaaldelijk tegen en houdt verband met 2 specifieke tijden:

- De tijd van Jezus' missie op aarde, die 3,5 jaar duurde
- De tijd van onderdrukking door de 'man van zonde', die 3,5 profetische jaren duurt.

In deze 3,5 profetische jaren van zonde, is ook sprake van spirituele honger door een gebrek aan de geest van God en het spirituele brood, het Woord van God.

Elia bidde dat het niet zou regenen vanwege de grote afgoderij in het land. IsraŽl was ver afgedwaald van God, hij dacht dat hij de enige trouwe dienaar was (dat was hij niet, maar het land was er niet best aan toe).

Door naar dit tijdperk te verwijzen, vergelijk Jezus de aanwezigen (waarschijnlijk grotendeels Joodse autoriteiten) dus met afgodendienaars die het niet verdienen om Gods zegeningen te ontvangen. Zelfs de heidenen (zoals in het verhaal) zijn die zegeningen meer waard dan hen.

Dit raakt een gevoelige snaar, aangezien deze lieden een hoge pet van zichzelf ophadden. Ze werden in hun trots gekrenkt en ontstoken daarom in woede.

Over Elia en de profetische en typologische betekenis van de gebeurtenissen in zijn leven kunnen we ontzettend uitweiden, maar voor dit verhaal dekt dit ongeveer de lading denk ik.

Voor ons als moderne Christenen is het denk ik een waarschuwing: ook wij kunnen beetje bij beetje terugvallen in onze vleselijke manier van denken, doordat we steeds een beetje verder afdwalen van God. We kunnen er zelf van overtuigd zijn dat we God nog dienen of aan de goede kant staan, terwijl God eigenlijk een appeltje met ons te schillen heeft. We kunnen zelfs gaan neerkijken op niet-Christenen, zoals de Joden daar ook een handje van hadden.

Laten we dus oppassen dat ook wij de boot niet missen door onze ontrouw en te waken voor de houding die we hebben naar God toe, onze praktische invulling van ons geloof en hoe we ons opstellen tegen niet-gelovigen, die we juist dienen te dienen. Dat is een van de boodschappen die ik er zelf uithaal.

[ Bericht 3% gewijzigd door Ali_Kannibali op 03-02-2022 10:46:24 ]
pi_203490451
quote:
0s.gif Op zondag 30 januari 2022 18:15 schreef EttovanBelgie het volgende:

[..]
Dit lijkt me niet nodig.
Dat was een grapje... Omdat Ali dit expliciet had gevraagd...
Maar de fok gestapo kan er niet tegen, meteen weer verwijderen...

Maar goed, mensen die geloven in een zesdaagse schepping leven toch nog in de middeleeuwen (en zelfs daar zouden ze een minderheid zijn)..
pi_203660307
quote:
0s.gif Op zondag 30 januari 2022 19:21 schreef EttovanBelgie het volgende:

[..]
Deze verzen dienen verstaan te worden, zeg ik op basis van traditie, als de voorspelling dat Jezus niet enkel de zonden van de Joden op zich zou nemen, maar van alle mensen, meer specifiek de heidenen. Daarbij staan de weduwe van Sarepta en Našman de SyriŽr symbool, of als prototype, voor de heidenen. Het past in het verhaal van een profeet die voor zijn eigen volk is gezonden, niet wordt gehoord, en juist door lieden buiten dat volk wordt aangenomen.

Deze verzen zijn echter in de loop der tijd ook ingezet om een virulent antisemitisch plaatje te creŽren, waarbij het bijna dogma werd dat de Joden als geheel verworpen zouden zijn door Jezus, en de heidenen hun plaats zouden innemen. Vervangingstheologie.

Mijn persoonlijke lezing is dat het heilsoffer van Christus universeel is en voor allen geldend.
Het evangelie was in eerste instantie voor de joden in IsraŽl, maar een groot deel van de bevolking wilde dit niet aannemen.

Er staat ook ergens dat het eerst voor de Jood was maar ook voor de "griek" wat dus symbool staat voor alle niet joden of te wel de heidenen.

Maar zoals Paulus meermaals aanhaalt, is het volk nooit geheel verstoten en dat dus de gelovigen uit de heiden het nieuwe IsraŽl zouden zijn.
Want wij christenen zijn juist als wilde loot geŽnt op de stam.

IsraŽl is de stam en wij worden door ons geloof daarop geŽnt.
I'm no longer a slave of fear.
I am a child of God
God is not dead.
  dinsdag 15 februari 2022 @ 09:26:44 #10
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_203669744
quote:
0s.gif Op maandag 14 februari 2022 16:19 schreef sjoemie1985 het volgende:
Er staat ook ergens dat het eerst voor de Jood was maar ook voor de "griek" wat dus symbool staat voor alle niet joden of te wel de heidenen.
Door Jezus "honden" genoemd. :)

En hond was nou niet bepaald vlijend lijkt me.
pi_203670985
quote:
0s.gif Op dinsdag 15 februari 2022 09:26 schreef hoatzin het volgende:

[..]
Door Jezus "honden" genoemd. :)

En hond was nou niet bepaald vlijend lijkt me.
Op welke bijbel tekst baseer jij dat?
En het je het over de joden of de heidenen?

Want wat een christen nu vaak een heiden noemt, was in die tijd anders.
Voor IsraŽl/ de joden waren toen alle niet
Joden heidenen. ;)
I'm no longer a slave of fear.
I am a child of God
God is not dead.
  dinsdag 15 februari 2022 @ 10:42:01 #12
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_203671093
quote:
0s.gif Op dinsdag 15 februari 2022 10:33 schreef sjoemie1985 het volgende:

[..]
Op welke bijbel tekst baseer jij dat?
En het je het over de joden of de heidenen?

Want wat een christen nu vaak een heiden noemt, was in die tijd anders.
Voor IsraŽl/ de joden waren toen alle niet
Joden heidenen. ;)
marcus 7, matth 15

Jezus noemt heidenen honden.

[ Bericht 2% gewijzigd door hoatzin op 15-02-2022 10:55:57 ]
pi_203671653
quote:
0s.gif Op dinsdag 15 februari 2022 10:42 schreef hoatzin het volgende:

[..]
marcus 7, matth 15

Jezus noemt heidenen honden.
Ik zal proberen het uit te leggen.

je moet ten eerste weten dat Jezus in eerste instantie is gekomen om het ware evangelie bekend te maken onder de joodse bevolking.
En de betreffende vrouw was dat niet en in eerste instantie gaf Hij haar Łberhaupt geen aandacht .
Waarschijnlijk om te kijken hoe vast haar geloof werkelijk was of dat ze snel zou opgeven.
Dus daarom denk ik dat Hij ook zegt dat het niet goed is om het brood van de kinderen weg te geven aan de honden.
Wat zoiets betekend als dat het evangelie (het brood) niet meteen afgepakt moet worden van de gene voor wie het in eerste instantie bedoelt is (de kinderen/ Joden).
Maar toch blijft zij volharden in het geloof dat Jezus haar dochter kan en ook wel wil genezen.
Dus ze zegt dat de kruimeltjes op de grond vallen en dat daar de honden een beetje kracht uit halen.
En die kruimels zijn wellicht de woorden die toch zijdelings ook bij de niet joden terecht komen en dat het gene wat Jezus verkondigt toch ook wel deels voor die mensen is.
Ze gaat dus diep door het stof om toch de genezing te krijgen voor haar dochter.
De vrouw stelt zich zelf uiteindelijk ook gelijk met een hond, die toch ook van de kruimeltjes eten.

Ze wordt niet eens boos dat Jezus haar er Łberhaupt mee vergelijkt is dat niet ook heel bijzonder, ik denk dat als jij die vrouw was dat jij uit je slof zou schieten vermoed ik. ;)

Maar dit stuk maakt dus ook duidelijk dat als we volharden in ons geloof of juist ons zeer nederig durven op te stellen naar God toe dat we zullen ontvangen waar we om vragen.

Wat niet betekend dat we echt alles zullen ontvangen wat we vragen, dus geen nieuwe porsche bijvoorbeeld.
Maar als je in strijd bent met of moeten blijven bij je huidige werkgever of dat je juist iets anders moet gaan doen.
Dat je God dus ook mag vragen om zijn hulp of zelfs een teken ontvangen, waar aan je kunt herkennen wat je keuze moet zijn.
Dat je God dus vraagt om bijvoorbeeld een totaal voor je zelf onlogisch teken wat dient als bevestiging om een bepaalde keuze te maken en ook dan mag je ook als zekerheid soms om nog een teken te vragen.

Als je die hele tekst ook leest, lees je zelfs dat zij Jezus al noemt naar wie hij ůůk is: Zoon van David.
Zie had dus al door wie Jezus werkelijk was.
Mogelijk kende zij ook wat geschriften daar over, wat dus de bevolking en anderen rondom Jezus waarschijnlijk grotendeels nog niet door hadden, had zij wel door. ondanks dat zij dus een niet Jood was.

[ Bericht 7% gewijzigd door sjoemie1985 op 15-02-2022 11:42:19 ]
I'm no longer a slave of fear.
I am a child of God
God is not dead.
  dinsdag 15 februari 2022 @ 11:50:51 #14
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_203671879
quote:
0s.gif Op dinsdag 15 februari 2022 11:35 schreef sjoemie1985 het volgende:

[..]
Ik zal proberen het uit te leggen.

je moet ten eerste weten dat Jezus in eerste instantie is gekomen om het ware evangelie bekend te maken onder de joodse bevolking.
En de betreffende vrouw was dat niet en in eerste instantie gaf Hij haar Łberhaupt geen aandacht .
Waarschijnlijk om te kijken hoe vast haar geloof werkelijk was of dat ze snel zou opgeven.
Oh dat had Jezus (God dus) niet eens door?
quote:
Dus daarom denk ik dat Hij ook zegt dat het niet goed is om het brood van de kinderen weg te geven aan de honden.
Wat zoiets betekend als dat het evangelie (het brood) niet meteen afgepakt moet worden van de gene voor wie het in eerste instantie bedoelt is (de kinderen/ Joden).
Maar toch blijft zij volharden in het geloof dat Jezus haar dochter kan en ook wel wil genezen.
Dus ze zegt dat de kruimeltjes op de grond vallen en dat daar de honden een beetje kracht uit halen.
En die kruimels zijn wellicht de woorden die toch zijdelings ook bij de niet joden terecht komen en dat het gene wat Jezus verkondigt toch ook wel deels voor die mensen is.
Ze gaat dus diep door het stof om toch de genezing te krijgen voor haar dochter.
De vrouw stelt zich zelf uiteindelijk ook gelijk met een hond, die toch ook van de kruimeltjes eten.

Ze wordt niet eens boos dat Jezus haar er Łberhaupt mee vergelijkt is dat niet ook heel bijzonder, ik denk dat als jij die vrouw was dat jij uit je slof zou schieten vermoed ik. ;)

Maar dit stuk maakt dus ook duidelijk dat als we volharden in ons geloof of juist ons zeer nederig durven op te stellen naar God toe dat we zullen ontvangen waar we om vragen.

Wat niet betekend dat we echt alles zullen ontvangen wat we vragen, dus geen nieuwe porsche bijvoorbeeld.
Maar als je in strijd bent met of moeten blijven bij je huidige werkgever of dat je juist iets anders moet gaan doen.
Dat je God dus ook mag vragen om zijn hulp of zelfs een teken ontvangen, waar aan je kunt herkennen wat je keuze moet zijn.
Dat je God dus vraagt om bijvoorbeeld een totaal voor je zelf onlogisch teken wat dient als bevestiging om een bepaalde keuze te maken en ook dan mag je ook als zekerheid soms om nog een teken te vragen.

Als je die hele tekst ook leest, lees je zelfs dat zij Jezus al noemt naar wie hij ůůk is: Zoon van David.
Zie had dus al door wie Jezus werkelijk was.
Mogelijk kende zij ook wat geschriften daar over, wat dus de bevolking en anderen rondom Jezus waarschijnlijk grotendeels nog niet door hadden, had zij wel door. ondanks dat zij dus een niet Jood was.
Een hele lap tekst die niet uitlegt waarom Jezus heidenen (anders gelovigen) honden noemt.

In jouw optiek: God noemt ongelovigen honden.
  dinsdag 15 februari 2022 @ 14:04:06 #15
498815 -Mellon-
Vriend in het Sindarijns
pi_203673507
quote:
0s.gif Op dinsdag 15 februari 2022 11:50 schreef hoatzin het volgende:

[..]
Oh dat had Jezus (God dus) niet eens door?
[..]
Een hele lap tekst die niet uitlegt waarom Jezus heidenen (anders gelovigen) honden noemt.

In jouw optiek: God noemt ongelovigen honden.
Joden worden schapen genoemd, Jezus is herder en heidenen honden. Ook honden hebben een plaats bij de herder en kunnen hem dienen.

  dinsdag 15 februari 2022 @ 14:56:40 #16
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_203674190
quote:
0s.gif Op dinsdag 15 februari 2022 14:04 schreef -Mellon- het volgende:

[..]
Joden worden schapen genoemd, Jezus is herder en heidenen honden. Ook honden hebben een plaats bij de herder en kunnen hem dienen.

[ afbeelding ]
Leuk geprobeerd.

Ik heb ook een gristelijke website gezien waar wordt uitgelegd dat Jezus geen "honden" zei maar "hondekens". Dus geen grote ruige rothonden maar lieve kleine schoothondjes. Dan komt het niet zo hard aan.

Ook leuk gevonden overigens.
pi_203674428
quote:
0s.gif Op dinsdag 15 februari 2022 14:56 schreef hoatzin het volgende:

[..]
Leuk geprobeerd.

Ik heb ook een gristelijke website gezien waar wordt uitgelegd dat Jezus geen "honden" zei maar "hondekens". Dus geen grote ruige rothonden maar lieve kleine schoothondjes.
Niet alleen "gristelijke websites"; het Griekse "kunarion" i.p.v. "kuon" (hond) lijkt inderdaad een verkleinwoord te zijn dat alleen op die beide tekstplaatsen wordt gebruikt in het NT. Zie b.v.

http://lexiconcordance.com/greek/2952.html
-----------------------------------------------------------------
pi_203674449
quote:
0s.gif Op dinsdag 15 februari 2022 14:04 schreef -Mellon- het volgende:

[..]
Joden worden schapen genoemd, Jezus is herder en heidenen honden. Ook honden hebben een plaats bij de herder en kunnen hem dienen.

[ afbeelding ]
Dus de heidenen moeten de commando's van jezus interpreteren om de joden te sturen? :?
  dinsdag 15 februari 2022 @ 15:34:31 #19
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_203674787
quote:
0s.gif Op dinsdag 15 februari 2022 15:11 schreef Haushofer het volgende:

[..]
Niet alleen "gristelijke websites"; het Griekse "kunarion" i.p.v. "kuon" (hond) lijkt inderdaad een verkleinwoord te zijn dat alleen op die beide tekstplaatsen wordt gebruikt in het NT. Zie b.v.

http://lexiconcordance.com/greek/2952.html
Zekers, hondekens of hondjes, maar deze websites leggen uit dat het daarom lieve hondjes zijn en geen gemene grote bijters. Om daarmee Jezus' uitspraak te verzachten.

[ Bericht 2% gewijzigd door hoatzin op 15-02-2022 15:40:26 ]
  dinsdag 15 februari 2022 @ 15:38:36 #20
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_203674849
quote:
0s.gif Op dinsdag 15 februari 2022 15:13 schreef MAY-be het volgende:

[..]
Dus de heidenen moeten de commando's van jezus interpreteren om de joden te sturen? :?
Zij begrepen als eerste de hoedanigheid van Jezus (de Kananese vrouw, de centurion bij het kruis die eigenlijk een soort van eerste credo uitsprak...) De discipelen die hem dagelijks meemaakten worden daarentegen als sukkels afgeschilderd die eigenlijk niets snappen.
  dinsdag 15 februari 2022 @ 15:45:34 #21
498815 -Mellon-
Vriend in het Sindarijns
pi_203674946
quote:
0s.gif Op dinsdag 15 februari 2022 14:56 schreef hoatzin het volgende:

[..]
Leuk geprobeerd.

Ik heb ook een gristelijke website gezien waar wordt uitgelegd dat Jezus geen "honden" zei maar "hondekens". Dus geen grote ruige rothonden maar lieve kleine schoothondjes. Dan komt het niet zo hard aan.

Ook leuk gevonden overigens.
Heeft niks met leuk proberen te maken. Ik zie er niks negatiefs in. In het verhaal worden joden met schapen vergeleken, de hondjes zitten echter bij de tafel waar hun heer eet.In het verhaal prees Jezus zelfs de vrouw voor haar geloof door het antwoord die ze gaf en hielp haar.
  dinsdag 15 februari 2022 @ 16:29:25 #22
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_203675468
quote:
0s.gif Op dinsdag 15 februari 2022 15:45 schreef -Mellon- het volgende:

[..]
Heeft niks met leuk proberen te maken. Ik zie er niks negatiefs in. In het verhaal worden joden met schapen vergeleken, de hondjes zitten echter bij de tafel waar hun heer eet.

[ afbeelding ]

In het verhaal prees Jezus zelfs de vrouw voor haar geloof door het antwoord die ze gaf en hielp haar.
Prima hoor als jij dat er uit wilt halen.
pi_203696619
quote:
0s.gif Op dinsdag 15 februari 2022 09:26 schreef hoatzin het volgende:

[..]
Door Jezus "honden" genoemd. :)

En hond was nou niet bepaald vlijend lijkt me.
Ik denk dat hij dat doet omdat de joden de heidenen als honden beschouwden, niet omdat hij dat zelf ook deed. Dat was toen de cultuur, de mindset, ook van die vrouw zelf.
pi_203698825
quote:
0s.gif Op woensdag 16 februari 2022 22:07 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Ik denk dat hij dat doet omdat de joden de heidenen als honden beschouwden, niet omdat hij dat zelf ook deed. Dat was toen de cultuur, de mindset, ook van die vrouw zelf....
... en dus waarschijnlijk ook van Jezus. Tenminste, als je Jezus niet idealiseert en gelooft dat hij een godmens was.
-----------------------------------------------------------------
  donderdag 17 februari 2022 @ 08:37:31 #25
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_203698910
quote:
0s.gif Op woensdag 16 februari 2022 22:07 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Ik denk dat hij dat doet omdat de joden de heidenen als honden beschouwden,
Ja dat denk ik ook.
quote:
niet omdat hij dat zelf ook deed.
Jezus was een volbloed jood.
quote:
Dat was toen de cultuur, de mindset, ook van die vrouw zelf.
Deze houding heeft ze bijna de kop gekost. En hun prachtige stad en tempel.
pi_203699142
quote:
0s.gif Op donderdag 17 februari 2022 08:32 schreef Haushofer het volgende:

[..]
... en dus waarschijnlijk ook van Jezus. Tenminste, als je Jezus niet idealiseert en gelooft dat hij een godmens was.
Gezien zijn houding jegens heidenen, met wie hij vrijelijk associeert, eet, converseert, geneest, aanmoedigt, verdedigt, denk ik niet, op basis van de evangeliŽn.
pi_203699165
quote:
0s.gif Op donderdag 17 februari 2022 08:37 schreef hoatzin het volgende:

[..]
Ja dat denk ik ook.
[..]
Jezus was een volbloed jood.
Je 'ras' bepaalt je gedrag niet.
.
  donderdag 17 februari 2022 @ 09:23:25 #28
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_203699425
quote:
0s.gif Op donderdag 17 februari 2022 08:59 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Je 'ras' bepaalt je gedrag niet.
.
Je cultuur wel. Wat is je punt?
pi_203700058
quote:
0s.gif Op donderdag 17 februari 2022 09:23 schreef hoatzin het volgende:

[..]
Je cultuur wel. Wat is je punt?
Dat begrijp je best wat mijn punt is.
  donderdag 17 februari 2022 @ 10:48:48 #30
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_203701023
quote:
0s.gif Op donderdag 17 februari 2022 10:05 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Dat begrijp je best wat mijn punt is.
Nee dat begrijp ik niet.
quote:
Gezien zijn houding jegens heidenen, met wie hij vrijelijk associeert, eet, converseert, geneest, aanmoedigt, verdedigt, denk ik niet, op basis van de evangeliŽn.
Dit strookt dan niet met deze passage. Hoe moeten we deze onvriendelijke en neerbuigende houding van Jezus volgens jou uitleggen?
pi_203701141
quote:
0s.gif Op donderdag 17 februari 2022 10:48 schreef hoatzin het volgende:

[..]
Nee dat begrijp ik niet.
[..]
Dit strookt dan niet met deze passage. Hoe moeten we deze onvriendelijke en neerbuigende houding van Jezus volgens jou uitleggen?
Het was een demonstratie voor andere joden met deze houding die dergelijke gedachten hadden, in het bijzonder de discipelen zelf.

Na haar antwoord was haar dochter meteen genezen.
  donderdag 17 februari 2022 @ 11:25:05 #32
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_203701595
quote:
0s.gif Op donderdag 17 februari 2022 10:55 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Het was een demonstratie voor andere joden met deze houding die dergelijke gedachten hadden, in het bijzonder de discipelen zelf.
Aha, en uit de evangeliŽn blijkt duidelijk dat de leerlingen hier wat van opstaken?

Niet dus, ze worden voortdurend als domoren neergezet die blijkbaar weinig leren!
quote:
Na haar antwoord was haar dochter meteen genezen.
Ja uiteraard. Genezing hangt af van een ander. Dit zie je nu nog bij voorbedes en dergelijke.

Was de moeder niet naar Jezus gegaan dan was de dochter niet genezen. Dit is uiteraard rechtvaardig...
pi_203701640
quote:
0s.gif Op donderdag 17 februari 2022 11:25 schreef hoatzin het volgende:

[..]
Aha, en uit de evangeliŽn blijkt duidelijk dat de leerlingen hier wat van opstaken?

Niet dus, ze worden voortdurend als domoren neergezet die blijkbaar weinig leren!

Pas na Jezus' dood en wederopstanding begon te dagen wat er nu eigenlijk was gebeurd inderdaad, en op de weg naar EmaŁs.

quote:
Ja uiteraard. Genezing hangt af van een ander. Dit zie je nu nog bij voorbedes en dergelijke.

Was de moeder niet naar Jezus gegaan dan was de dochter niet genezen. Dit is uiteraard rechtvaardig...
Dus Jezus geneest iemand en jij vindt dat een reden om te klagen.

Ieder zijn ding.
  donderdag 17 februari 2022 @ 11:40:51 #34
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_203701815
quote:
0s.gif Op donderdag 17 februari 2022 11:28 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Pas na Jezus' dood en wederopstanding begon te dagen wat er nu eigenlijk was gebeurd inderdaad, en op de weg naar EmaŁs.
Hoe komt het dan toch dat de heidenen zoals deze Kananese vrouw en ook de centurion bij Jezus'graf spontaan de boodschap en persoon van Jezus herkenden? En zijn eigen leerlingen, die hem dagelijks meemaakten, er voortdurend maar weinig van snapten?
quote:
[..]
Dus Jezus geneest iemand en jij vindt dat een reden om te klagen.

Ieder zijn ding.
Je draait er weer lekker omheen he?
pi_203701890
quote:
0s.gif Op donderdag 17 februari 2022 11:40 schreef hoatzin het volgende:

[..]
Hoe komt het dan toch dat de heidenen zoals deze Kananese vrouw en ook de centurion bij Jezus'graf spontaan de boodschap en persoon van Jezus herkenden? En zijn eigen leerlingen, die hem dagelijks meemaakten, er voortdurend maar weinig van snapten?
Misschien omdat de heidenen geen wereldse messias verwachten die de Romeinen zou verdrijven en Israel tot het summum van de wereld zou maken.

quote:
Je draait er weer lekker omheen he?
Nee, ik vind je opmerking eerlijk gezegd behoorlijk stompzinnig.

Wat is er mis mee dat Jezus een kind geneest op verzoek van een moeder?

Moet dat kind dat per se zelf vragen? Wat als het te ziek was om uit bed te komen? Of simpelweg te jong?

Ik vind het klagen om het klagen, muggenziften, faultfinding. Jezus doet iets positief, en jij gebruikt dat om hem van onrechtvaardigheid te beschuldigen. Je lijkt wel een farizeeŽr, die deden dat ook. 'Oohhh, hij geneest iemand op de sabbat, hij breekt de wet'. Vermoeiend.
  donderdag 17 februari 2022 @ 11:55:39 #36
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_203701959
quote:
0s.gif Op donderdag 17 februari 2022 11:48 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Misschien omdat de heidenen geen wereldse messias verwachten die de Romeinen zou verdrijven en Israel tot het summum van de wereld zou maken.
zoals de profetieŽn zeiden? Je weet wel: eeuwige vrede en zo..

Misschien hoor...misschien ook niet.
quote:
[..]
Nee, ik vind je opmerking eerlijk gezegd behoorlijk stompzinnig.

Wat is er mis mee dat Jezus een kind geneest op verzoek van een moeder?

Moet dat kind dat per se zelf vragen? Wat als het te ziek was om uit bed te komen? Of simpelweg te jong?

Ik vind het klagen om het klagen, muggenziften, faultfinding. Jezus doet iets positief, en jij gebruikt dat om hem van onrechtvaardigheid te beschuldigen. Je lijkt wel een farizeeŽr, die deden dat ook. 'Oohhh, hij geneest iemand op de sabbat, hij breekt de wet'. Vermoeiend.
ok. Sorry dat ik je vermoei.

[ Bericht 1% gewijzigd door hoatzin op 17-02-2022 12:04:57 ]
pi_203704609
quote:
0s.gif Op dinsdag 15 februari 2022 11:50 schreef hoatzin het volgende:

[..]
Oh dat had Jezus (God dus) niet eens door?
[..]
Een hele lap tekst die niet uitlegt waarom Jezus heidenen (anders gelovigen) honden noemt.

In jouw optiek: God noemt ongelovigen honden.
Hij maakt hooguit de vergelijking van dat het evangelie niet voor hen bedoelt was in eerste instantie, met het geven van het brood van kinderen aan honden.

Het is een vergelijking en ik denk niet dat hij letterlijk heeft willen zeggen dat heidenen, honden zijn.

En heidenen waren in die tijd, iedereen die geen Jood was.
en dan maakte het ook niet uit of men ergens anders in geloofde of nergens in.
ze konden in ieder geval niet geloven in de zogenaamde "oerknal"/ uitdijing van heelal of hoe de theorie ook heet tegenwoordig, want die bestond toen nog niet.
I'm no longer a slave of fear.
I am a child of God
God is not dead.
  donderdag 17 februari 2022 @ 17:04:27 #38
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_203706145
quote:
0s.gif Op donderdag 17 februari 2022 15:04 schreef sjoemie1985 het volgende:

[..]
Hij maakt hooguit de vergelijking van dat het evangelie niet voor hen bedoelt was in eerste instantie, met het geven van het brood van kinderen aan honden.

Het is een vergelijking en ik denk niet dat hij letterlijk heeft willen zeggen dat heidenen, honden zijn.
Ok ik bak het wat bont. Maar netjes is het niet van de heiland.
quote:
En heidenen waren in die tijd, iedereen die geen Jood was.
en dan maakte het ook niet uit of men ergens anders in geloofde of nergens in.
ze konden in ieder geval niet geloven in de zogenaamde "oerknal"/ uitdijing van heelal of hoe de theorie ook heet tegenwoordig, want die bestond toen nog niet.
Hahaa die zit. _O_
pi_203719172
quote:
0s.gif Op donderdag 17 februari 2022 17:04 schreef hoatzin het volgende:

[..]
Ok ik bak het wat bont. Maar netjes is het niet van de heiland.
[..]
Hahaa die zit. _O_
:P :P
I'm no longer a slave of fear.
I am a child of God
God is not dead.
pi_205133496
In deze bizarre tijden ben ik steeds meer onderzoek gaan doen. Ik kan slecht tegen onduidelijkheid. Probeer vanuit meerdere hoeken zicht te krijgen over wat er gaande is.
Ik ben gelovig opgevoed maar heb er verder niks mee. Ik hoorde nu steeds vaker de term " mark of the beast voorbij komen. Is iemand hiermee bekend?

Ik werd nieuwsgierig dus ben vervolgens de bijbel aan het uitpluizen.
Moet zeggen dat nu ik de texten bewust lees dat er vrij veel bizarre gebeurtenissen in beschreven staan waar ik niks van wist. Of die stukken vermijden ze bewust in de kerkdienst?

Dit zijn overigens gewoon de dingen wat me opvalt. Geen kritiek.

1. Mark of the beast.
Een voorstelling? Een merkteken van het beest op het voorhoofd of rechter hand( ze zijn al micro-needles als een soort pleister die het "vaccin" op die manier inbrengen. Deze laat dan ook meteen een soort tatoeage achter. Zo kunnen ze de geprikte van de ongeprikte uit elkaar houden.
Dus soort Mark of the beast.
Zonder dit teken kan men niet kopen of verkopen.
Dit zie je nu in Iran. Voedselbonnen staan bij het digital ID op. Geen prik = Geen eten

Heeft iemand hier ook Openbaringen bestudeerd? Ik zou graag willen weten wat jullie daar van vinden
pi_205133531
quote:
0s.gif Op vrijdag 24 juni 2022 03:02 schreef PinkyBrain het volgende:
In deze bizarre tijden ben ik steeds meer onderzoek gaan doen. Ik kan slecht tegen onduidelijkheid. Probeer vanuit meerdere hoeken zicht te krijgen over wat er gaande is.
Ik ben gelovig opgevoed maar heb er verder niks mee. Ik hoorde nu steeds vaker de term " mark of the beast voorbij komen. Is iemand hiermee bekend?

Ik werd nieuwsgierig dus ben vervolgens de bijbel aan het uitpluizen.
Moet zeggen dat nu ik de texten bewust lees dat er vrij veel bizarre gebeurtenissen in beschreven staan waar ik niks van wist. Of die stukken vermijden ze bewust in de kerkdienst?

Dit zijn overigens gewoon de dingen wat me opvalt. Geen kritiek.

1. Mark of the beast.
Een voorstelling? Een merkteken van het beest op het voorhoofd of rechter hand( ze zijn al micro-needles als een soort pleister die het "vaccin" op die manier inbrengen. Deze laat dan ook meteen een soort tatoeage achter. Zo kunnen ze de geprikte van de ongeprikte uit elkaar houden.
Dus soort Mark of the beast.
Zonder dit teken kan men niet kopen of verkopen.
Dit zie je nu in Iran. Voedselbonnen staan bij het digital ID op. Geen prik = Geen eten
Gewoon nieuwsgierig: Heb je deze uitleg zelf bedacht?

quote:
Heeft iemand hier ook Openbaringen bestudeerd? Ik zou graag willen weten wat jullie daar van vinden
De uitleg die ik kreeg over het beest is dat het alle politieke machten aanduidt. Het merkteken is het getal 666, geeft aan dat het menselijk is. Dus de menselijke wereldmacht. Waarom wordt het het beest genoemd? Vanwege het bloed dat de politiek had vergoten (kenmerk van een beest), blijkt uit de geschiedenis.
pi_205133892
quote:
0s.gif Op donderdag 17 februari 2022 17:04 schreef hoatzin het volgende:
Hahaa die zit. _O_
Als Sjoemie bij de hemelpoort mag komen, dan zal Jezus trots op hem zijn.

"Dank je wel Sjoemie, dat je al die jaren zovaak desinformatie hebt zitten spuien, geen enkele moeite hebt gedaan om je te verdiepen in Mijn prachtige schepping waar ik vanaf het begin zo bij was betrokken, en hebt zitten liegen en bedriegen omtrent wetenschap. De HEERE Jezus is heel erg trots op je. Hier, krijg je nog een extra consumptiemunt voor aan de bar".

:Y
-----------------------------------------------------------------
pi_205133906
quote:
0s.gif Op vrijdag 24 juni 2022 03:02 schreef PinkyBrain het volgende:

Ik ben gelovig opgevoed maar heb er verder niks mee. Ik hoorde nu steeds vaker de term " mark of the beast voorbij komen. Is iemand hiermee bekend?

Heeft iemand hier ook Openbaringen bestudeerd? Ik zou graag willen weten wat jullie daar van vinden
Ja. De Openbaringen-brief wordt tegenwoordig vooral gelezen vanwege zijn vele 'voorspellingen', apocalyptische ideeŽn en visioenen, maar was bij schrijven vooral bedoeld als troostbrief voor onderdrukte christenen. Dat je dezelfde soort thema's tegenkomt als nu is niet zo gek, maar het laat veel christenen toegeven aan een stevig staaltje apofenie (https://en.wikipedia.org/wiki/Apophenia) oftewel doorgeschoten patroonherkenning. Waar vervolgens complotdenken weer heel goed op gedijt, natuurlijk :7
-----------------------------------------------------------------
  vrijdag 24 juni 2022 @ 11:14:00 #44
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_205135192
quote:
0s.gif Op vrijdag 24 juni 2022 03:02 schreef PinkyBrain het volgende:
In deze bizarre tijden ben ik steeds meer onderzoek gaan doen. Ik kan slecht tegen onduidelijkheid. Probeer vanuit meerdere hoeken zicht te krijgen over wat er gaande is.
Ik ben gelovig opgevoed maar heb er verder niks mee. Ik hoorde nu steeds vaker de term " mark of the beast voorbij komen. Is iemand hiermee bekend?

Ik werd nieuwsgierig dus ben vervolgens de bijbel aan het uitpluizen.
Moet zeggen dat nu ik de texten bewust lees dat er vrij veel bizarre gebeurtenissen in beschreven staan waar ik niks van wist. Of die stukken vermijden ze bewust in de kerkdienst?

Dit zijn overigens gewoon de dingen wat me opvalt. Geen kritiek.

1. Mark of the beast.
Een voorstelling? Een merkteken van het beest op het voorhoofd of rechter hand( ze zijn al micro-needles als een soort pleister die het "vaccin" op die manier inbrengen. Deze laat dan ook meteen een soort tatoeage achter. Zo kunnen ze de geprikte van de ongeprikte uit elkaar houden.
Dus soort Mark of the beast.
Zonder dit teken kan men niet kopen of verkopen.
Dit zie je nu in Iran. Voedselbonnen staan bij het digital ID op. Geen prik = Geen eten

Heeft iemand hier ook Openbaringen bestudeerd? Ik zou graag willen weten wat jullie daar van vinden
Ja en in WO II was de Jodenster "the mark of the beast". Probeer Openbaring te zien als een product van zijn tijd. Het is verder geraaskal van een geloofswaanzinnige. Beesten uit de zee, draken, luchten vol strijdende ruiters en engelen met bazuingeschal...
pi_205135704
@hoatzin

Wat kan het brein toch rare dingen bedenken he :P
  vrijdag 24 juni 2022 @ 12:30:11 #46
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_205135808
quote:
0s.gif Op vrijdag 24 juni 2022 12:17 schreef Libertarisch het volgende:
@:hoatzin

Wat kan het brein toch rare dingen bedenken he :P
gelukkig wel, anders werd het een saaie boel he?
pi_205135934
quote:
0s.gif Op vrijdag 24 juni 2022 12:30 schreef hoatzin het volgende:

[..]
gelukkig wel, anders werd het een saaie boel he?
Ja, het leven moet vooral leuk blijven :P
pi_205165060
Ik vind Christendom ✝, Bijbel, kerk ⛪ prachtig.
Wat voelt het zo vredig als ik bid en uit Bijbel lees en meezing. Het maakt mij niet uit of het Orthodoxe kerk , katholieke kerk of protestantse kerk is en al is het mormonen of Jehova’s Getuigen.
Natuurlijk is de hindoetempels 🛕 en boeddhistische tempel ook vredig.
Jammer dat sommige gelovigen het verpesten en daarom worden mensen atheÔst.
Wraak is zoet maar vergeving zoeter
pi_205165127
Wie zijn jullie favoriete straat predikussen?

Dorre Love - staat heel sterk in zijn woorden en is ook fors/confronterend in het verspreiden van de Bijbel. Wordt dagelijks aangevallen maar blijft volhouden, mad respect.

Pastor David - legt theorie uit de bijbel goed uit
Begin de dag met een dansje, begin de dag met een lach.
Want wie vrolijk kijkt in de morgen, die lacht de hele dag! JAAA die lacht de hele dag!!!!
  dinsdag 28 juni 2022 @ 11:32:15 #50
396730 EttovanBelgie
Alles komt goed.
pi_205169253
quote:
0s.gif Op maandag 27 juni 2022 20:14 schreef KroketBroodje het volgende:
Wie zijn jullie favoriete straat predikussen?

Dorre Love - staat heel sterk in zijn woorden en is ook fors/confronterend in het verspreiden van de Bijbel. Wordt dagelijks aangevallen maar blijft volhouden, mad respect.

Pastor David - legt theorie uit de bijbel goed uit
:')
Omnibus in omnibus.
Ad Maiorem Dei Gloriam
abonnement bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')