abonnement bol.com Unibet Coolblue
pi_203191393
Bijna alle kerken ter wereld houden hun kerkdiensten op zondag. Dit is een traditie die al eeuwenlang bestaat. Hier worden verschillende redenen gegeven, waarvan de voornaamste zijn:

Jezus Christus is op de eerste dag van de week (zondag) uit de dood opgestaan.
Sommige verzen in handelingen melden dat de discipelen op de eerste dag van de week samenkwamen om brood te breken.

Toch is er in wezen geen enkel vers in de bijbel dat aangeeft dat de eerste dag van de week een speciale dag is die door God of Jezus Christus is aangewezen als rustdag.

Er is geen enkel positief gebod of instructie om op de eerste dag van de week samen te komen.

Als we dergelijke teksten bestuderen, zien we dan ook dat de eerste discipelen in werkelijkheid simpelweg de sabbat, de zevende dag van de week, of zaterdag, observeerden.

Wat is er nu zo bijzonder aan de zevende dag van de week?

Dit is de enige dag in de week die God heeft 'gezegend' en 'geheiligd'.

Genesis 2:2 Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.
3En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken.

God had dus in 6 dagen de hemelen en de aarde gemaakt, en deze gevuld met schepsels.

Op de 7e dag had hij dit werk echter voltooid en vulde hij deze dag met zichzelf. Waarom weten we dat God deze dag met zichzelf heeft gevuld? Omdat alleen Gods aanwezigheid iets of iemand heilig maakt, want alleen God is heilig.

God heeft van de 7e dag dus een speciale dag gemaakt, waarin er een speciale zegening voor handen is.

Deze dag werd gezegend nog voordat de mens had gezondigd. De sabbat was dus onderdeel van Gods plan voor de wereld nog voordat de mens Hem de rug had toegekeerd.

Er is geen enkel vers in de bijbel waarin wordt aangegeven dat God ook een andere terugkerende dag van de week speciaal zegende en heeft uitgekozen voor 'rust' dan de zevende dag van de week. Om deze reden gaf God dan ook het gebod om deze dag te herinneren en te heiligen:

Exodus 20:8 Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt.
9 Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen,
10maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is.
11Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.

Deuteronomium 5:12Neem de sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de HEERE, uw God, u geboden heeft.
13Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen,
14maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw rund, noch uw ezel, noch enig vee van u, noch uw vreemdeling, die binnen uw poorten is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u.
15Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de HEERE, uw God, u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de HEERE, uw God, u geboden de dag van de sabbat te houden.

God draagt dus op om net als hem 6 dagen van de week te werken, maar de 7e dag is een speciale, gezegende rustdag waarin we niet werken, maar waarin we ons volledig laten zegenen door Gods eigen aanwezigheid.

De bovenstaande geboden noemen 2 redenen hiervoor:

God heeft de wereld in 6 dagen gemaakt en de 7e dag gerust.
God heeft het volk, dat slaaf was in Egypte, bevrijd.

De sabbat krijgt dus ook de functie om ons te herinneren dat God degene is die ons heeft gemaakt, en dat God degene is die ons heeft gered.

Het verhaal van de HebreeŽn die uit Egypte zijn gered, is een fysieke weergave van een spirituele realiteit: namelijk dat God, via het bloed van Jezus Christus (het paaslam), de mens uit zijn spirituele slavernij redt, en na de doop (de rode zee) en beproevingen waarin we leren om volledig op God te vertrouwen (door het manna te eten, het brood uit de hemelen, wat Jezus zichzelf noemt, en van de rots te drinken, die Jezus ook is), om uiteindelijk het beloofde land Kanašn in te kunnen (het hemelse Kanašn).

Dus hoewel er in het gebod een verwijzing staat naar de fysieke verlossing uit Egypte, is dit in werkelijkheid ook een verwijzing naar de spirituele verlossing van de zonde en de dood, en de reis naar het koninkrijk van God.

De sabbat is dus veel meer dan simpelweg een rustdag, het is dag om onze relatie met God te voeden, door ons door God te laten zegenen en ons te herinneren dat Hij onze maker en onze verlosser is.

Over het algemeen heeft geen enkele Christen moeite met de andere 9 geboden, en vindt elke Christen het ook vanzelfsprekend om zijn best te doen om die zo goed mogelijk te volgen.

Echter is de sabbat een struikelblok, omdat de kerkelijke zondagtraditie de door de bijbel voorgeschreven rustdag heeft verdrongen. Toch zijn er in de loop van geschiedenis altijd Christelijke groepen geweest die de sabbatstraditie in stand hebben gehouden.

De bijbel zegt nergens dat Jezus Christus de geboden weg zou nemen. Nee, in plaats daarvan gaf Jezus de werkelijke spirituele uitleg van de geboden, zoals in de bergrede, waarin Hij iemand haten gelijkstelde aan moord, het verlangen naar een andere vrouw gelijkstelde aan overspel, enzovoorts.

Jezus probeerde dus zowel in woord als in daad de werkelijke betekenis en de geest van de geboden te illustreren, wat tot een boel weerstand leidde van degenen die dit eigenlijk zelf moesten doen, maar die eigenlijk slechts toneel speelden en geen goed hart hadden. Jezus legde feilloos hun hypocrisie bloot.

Een voorbeeld hiervan met betrekking tot de sabbat is wanneer Jezus en de discipelen door een korenveld lopen en eten. Zij worden ervan beschuldigd te werken. Wat is het antwoord van Jezus?

De mens is niet voor de sabbat gemaakt, maar de sabbat voor de mens. Daarom is de Zoon des mensen ook Heer van de sabbat.

God, die liefde is, doet alles vanuit onzelfzuchtige liefde, en elk gebod dat hij geeft, is bedoeld om het leven, het welzijn, de blijdschap, de gezondheid, de vrijheid van en de liefde tussen zijn schepsels te waarborgen. De geboden zijn niet bedoeld als een zwaar juk, maar voor ons eigen welzijn, zoals elk land wetten invoert om mensen te beschermen tegen het kwaad dat ze elkaar kunnen aandoen.

Het sabbatsgebod is hier geen uitzondering op, en Jezus geeft dus ook aan dat de sabbat altijd al is bedoeld als een zegening voor de mens, een cadeau van God. God had de mens ook een week van 6 dagen kunnen geven om te werken, maar hij voegt er een speciale dag aan toe om ons volledig te concentreren op wat er daadwerkelijk essentieel is: onze relatie met God, de schepper van het universum, die ons het leven heeft gegeven en ons leven heeft gered.

Er is geen enkel vers in de bijbel dat erop wijst dat God zijn oorspronkelijke zegening van de sabbat heeft weggenomen. Deze zegening is nog altijd beschikbaar voor iedereen die hem aanvaardt. Er is ook geen enkel vers in de bijbel dat aangeeft dat God wil dat wij op een andere dag rusten om ons volledig op hem te concentreren. We dienen onze relatie met God elke dag te onderhouden, maar niet elke dag is een gezegende, speciale en heilige rustdag zoals de zevende dag van de week.

Ik zou elke Christen daarom willen aanmoedigen om weer in harmonie te komen met onze Schepper en Verlosser, en deze zegening volledig te omarmen.

Gezegende sabbat gewenst.

[ Bericht 0% gewijzigd door Ali_Kannibali op 14-01-2022 19:58:01 ]
  vrijdag 14 januari 2022 @ 19:55:29 #2
272296 Jan_Lul
Ik zit hier niet voor
pi_203191533
Zondag is de zevende dag, daarom is dat de rustdag.
Het heet niet voor niets weekend, en niet weekendandbegin.
pi_203191591
Lekker belangrijk.
  Moderator vrijdag 14 januari 2022 @ 20:19:42 #4
146299 crew  laforest
Pandenverhuurder
pi_203192131
Who cares? Die gast heeft nooit bestaan en zťker niet uit de dood opgestaan. :')
...the understanding is itself the source of the laws of nature Kant A127
pi_203192855
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 januari 2022 20:19 schreef laforest het volgende:
Who cares? Die gast heeft nooit bestaan en zťker niet uit de dood opgestaan. :')
:')
pi_203193046
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 januari 2022 20:19 schreef laforest het volgende:
Who cares? Die gast heeft nooit bestaan en zťker niet uit de dood opgestaan. :')
Ik zou zeggen:

Die gast heeft zeker wel bestaan en is zeker niet uit de dood opgestaan.
pi_203199972
Ach, misschien heeft hij wel bestaan. Feit is wel dat het een vrij irrelevant mannetje was. Pas later heeft Paulus het hele verhaal uit z'n duim gezogen voor eigen gewin en nu zijn er nog steeds allemaal losers die daar heilig in geloven :D
Conscience do cost.
  zaterdag 15 januari 2022 @ 12:27:00 #8
260796 DecoAoreste
aka Aleimon Thimble
pi_203201272
Ik werk niet op zaterdag, noch op zondag. Dus kan van beide dagen de zegeningen plukken. De katholieke kerk houdt verder eucharistievieringen op zaterdag en op zondag. Prima toch?
pi_203212229
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 januari 2022 19:49 schreef Ali_Kannibali het volgende:
Bijna alle kerken ter wereld houden hun kerkdiensten op zondag. Dit is een traditie die al eeuwenlang bestaat. Hier worden verschillende redenen gegeven, waarvan de voornaamste zijn:

Jezus Christus is op de eerste dag van de week (zondag) uit de dood opgestaan.
Sommige verzen in handelingen melden dat de discipelen op de eerste dag van de week samenkwamen om brood te breken.

Toch is er in wezen geen enkel vers in de bijbel dat aangeeft dat de eerste dag van de week een speciale dag is die door God of Jezus Christus is aangewezen als rustdag.

Er is geen enkel positief gebod of instructie om op de eerste dag van de week samen te komen.

Als we dergelijke teksten bestuderen, zien we dan ook dat de eerste discipelen in werkelijkheid simpelweg de sabbat, de zevende dag van de week, of zaterdag, observeerden.

Ik zou elke Christen daarom willen aanmoedigen om weer in harmonie te komen met onze Schepper en Verlosser, en deze zegening volledig te omarmen.

Gezegende sabbat gewenst.
Kerel, de sabbat word gehouden door de joden tijdens het eerste verbond. Christendom is tweede of nieuwe verbond en daarom wordt er op zondag een rustdag gehouden...

Ben je overigens ook voor besnijdenis in plaats van de doop?
En houdt je de andere joodse regels ook? Die zijn ook niet letterlijk in de Bijbel afgeschaft. Zoals stenigen van mensen.
pi_203234027
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 januari 2022 22:37 schreef KereldeGrote het volgende:

[..]
Kerel, de sabbat word gehouden door de joden tijdens het eerste verbond. Christendom is tweede of nieuwe verbond en daarom wordt er op zondag een rustdag gehouden...
Het verbond doet er niet toe. De sabbat werd gemaakt nog voordat er een verbond was, nog voordat er zonde was. Deze zegening is bedoeld voor de gehele mensheid. God verandert niet, de sabbatzegening staat. Er is ook geen enkele reden om aan te nemen dat ook maar iets van de tien geboden is weggenomen door Jezus Christus, of dat er een gebod is gegeven om de sabbat naar de zondag te verplaatsen. Dit is een puur menselijke traditie, en zoals Jezus zegt kunnen tradities Gods wet ondermijnen als ze er tegen indruisen.

quote:
Ben je overigens ook voor besnijdenis in plaats van de doop?
En houdt je de andere joodse regels ook? Die zijn ook niet letterlijk in de Bijbel afgeschaft. Zoals stenigen van mensen.
De bijbel bevat een hele reeks aan verschillende soorten wetten, die niet allemaal op ťťn hoop worden gegooid, maar van elkaar worden gescheiden.

Zo zien we een duidelijke scheiding tussen de tien geboden, die op steen met de vinger van God werden geschreven, en in de ark van het verbond werden geplaatst.

De overige wetten werden in boeken geschreven door Mozes en naast de ark van het verbond geplaatst.

Elke wet heeft zijn eigen rol, functie en duur.

De ceremoniŽle wetten van het jodendom zijn niet meer geldig, want deze zijn vervuld door Jezus Christus. Daarom brengen we ook geen offers meer. Besnijdenis maakt hier deel van uit.

Er zijn een boel wetten met betrekking tot de _natie_ IsraŽl, deze zijn dus beperkt tot de jurisdictie van IsraŽl. Maar aangezien deze natie, als in politieke entiteit, is ontbonden in 70 na Christus, en de Christen niet in een politieke natie leeft, maar in het koninkrijk van God met hogere principes en zonder landsgrenzen, gelden deze niet meer.

Er zijn een heleboel wetten die echter wel degelijk nuttig zijn, omdat ze gebaseerd zijn op zaken die niet zijn veranderd. Zo is het nog steeds verstandig om hygiŽnisch te leven en alleen dingen te eten die ook daadwerkelijk door God zijn voorgeschreven als voedsel.

Maar geen enkele Christen zal beweren dat de principes van de tien geboden niet meer gelden, behalve als het op de sabbat aankomt. Daarom is dat een struikelblok. Echter zal geen enkel Christen beweren dat het okť is om andere goden te aanbidden, om te stelen of te moorden, om overspel te plegen, enzovoorts. De sabbat is niet anders dan deze geboden, dus waarom deze wel overboord gooien?

Als de sabbat niet in de wet was opgenomen, zouden we ook niet weten wie de wet heeft gegeven. Daarmee is de sabbat als het ware de handtekening van God de Schepper onder zijn schepping, zijn verlossing en zijn wet, waardoor we weten wie we aanbidden en volgen.
pi_203240513
Prima dat jij je rustdag op zaterdag houdt, ik hou fijn de zondag aan.

[ Bericht 0% gewijzigd door #ANONIEM op 17-01-2022 18:24:53 ]
pi_203241014
quote:
88s.gif Op maandag 17 januari 2022 18:24 schreef DarkwingDuck het volgende:
Prima dat jij je rustdag op zaterdag houdt, ik hou fijn de zondag aan.
Het gaat er niet zozeer om wie wanneer zijn rustdag houdt, maar welke dag God heeft gemaakt als rustdag en deze daarvoor heeft gezegend en geheiligd.
pi_203241121
quote:
0s.gif Op maandag 17 januari 2022 18:54 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Het gaat er niet zozeer om wie wanneer zijn rustdag houdt, maar welke dag God heeft gemaakt als rustdag en deze daarvoor heeft gezegend en geheiligd.
Daar verschillende de meningen dus over. De meeste christenen houden de zondag, een klein clubje zevendedagsadventisten de zaterdag. Doe lekker waar jij je fijn bij voelt.
pi_203241309
quote:
0s.gif Op maandag 17 januari 2022 19:00 schreef DarkwingDuck het volgende:

[..]
Daar verschillende de meningen dus over. De meeste christenen houden de zondag, een klein clubje zevendedagsadventisten de zaterdag. Doe lekker waar jij je fijn bij voelt.
Zo werkt religie dus niet. 'Je fijn voelen' is geen criterium om te bepalen welke koers je moet varen.
pi_203241403
quote:
0s.gif Op maandag 17 januari 2022 19:11 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Zo werkt religie dus niet. 'Je fijn voelen' is geen criterium om te bepalen welke koers je moet varen.
Werkt prima hoor. En als je wat meer kaders nodig hebt dan sluit je je aan bij een kerk naar keuze en ga je mee in hun tradities en koers.
Naar hartenlust knippen en plakken in de bijbel kan ook werken hoor, maar met het christendom heeft dat maar zijdelings te maken. Dat is meer bijbelisme. Maar ook daar zijn wat christelijke kerken van waarbij je je zo kan aansluiten.
Voor ieder wat wils dus. :)

[ Bericht 3% gewijzigd door #ANONIEM op 17-01-2022 19:17:16 ]
pi_203243306
quote:
14s.gif Op maandag 17 januari 2022 19:16 schreef DarkwingDuck het volgende:

[..]
Werkt prima hoor. En als je wat meer kaders nodig hebt dan sluit je je aan bij een kerk naar keuze en ga je mee in hun tradities en koers.
Naar hartenlust knippen en plakken in de bijbel kan ook werken hoor, maar met het christendom heeft dat maar zijdelings te maken. Dat is meer bijbelisme. Maar ook daar zijn wat christelijke kerken van waarbij je je zo kan aansluiten.
Voor ieder wat wils dus. :)
Ik denk dat God ons een routekaart heeft gegeven en dat wij oprecht moeten zoeken naar hoe God wil hoe wij ons leven leiden. De bijbel is daarbij geen optie, maar een vereiste.

2 TimotheŁs 16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,
17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.
pi_203243473
quote:
0s.gif Op maandag 17 januari 2022 20:43 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Ik denk dat God ons een routekaart heeft gegeven en dat wij oprecht moeten zoeken naar hoe God wil hoe wij ons leven leiden. De bijbel is daarbij geen optie, maar een vereiste.

2 TimotheŁs 16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,
17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

Je weet dat de bijbel een verzameling boeken is en dat het bundelen van die boeken muv het oude testament pas vrij laat na het ontstaan van het christendom heeft plaatsgevonden? Met het 'heel de Schrift' zal hier dus waarschijnlijk het OT bedoeld worden en niet de bijbel zelf. Dat laatste zou sowieso niet kunnen chronologisch gezien.

Vele generaties christenen hebben in ieder geval nooit een bijbel gekend, enkel het OT aangevuld met wat mondelinge overleveringen.

[ Bericht 5% gewijzigd door #ANONIEM op 17-01-2022 20:51:39 ]
pi_203251873
quote:
1s.gif Op maandag 17 januari 2022 20:50 schreef DarkwingDuck het volgende:

[..]
Je weet dat de bijbel een verzameling boeken is en dat het bundelen van die boeken muv het oude testament pas vrij laat na het ontstaan van het christendom heeft plaatsgevonden? Met het 'heel de Schrift' zal hier dus waarschijnlijk het OT bedoeld worden en niet de bijbel zelf. Dat laatste zou sowieso niet kunnen chronologisch gezien.

Vele generaties christenen hebben in ieder geval nooit een bijbel gekend, enkel het OT aangevuld met wat mondelinge overleveringen.
Het OT is dan ook voldoende om het belang van de sabbat aan te tonen. Ik heb er hierboven uitvoerig uit geciteerd.

Het feit dat veel christenen nooit een bijbel hebben gekend, wil natuurlijk niet zeggen dat het niet de bedoeling was dat ze die bijbel hadden.

De joden raakten hun bijbel (het OT) dus ook weleens kwijt, met afgoderij en dergelijke als gevolg.
En dan vonden ze tijdens een verbouwing van de tempel het OT weer terug, en dat zorgde voor een reformatie.

Zonder de bijbel krijg je spirituele droogte en honger.
pi_203251902
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 januari 2022 12:12 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Het OT is dan ook voldoende om het belang van de sabbat aan te tonen. Ik heb er hierboven uitvoerig uit geciteerd.
Christenen zijn al lang geen joden meer. Dat was slechts in het begin van het christendom zo. Christenen kunnen ook gewoon niet koosjer eten.
pi_203251921
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 januari 2022 12:14 schreef DarkwingDuck het volgende:

[..]
Christenen zijn al lang geen joden meer. Dat was slechts in het begin van het christendom zo. Christenen kunnen ook gewoon niet koosjer eten.
Helaas begrijpen veel christenen het belang van het OT inderdaad niet.
pi_203272942
quote:
0s.gif Op maandag 17 januari 2022 11:34 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Het verbond doet er niet toe. De sabbat werd gemaakt nog voordat er een verbond was, nog voordat er zonde was.
Hier ga je dus al de fout in... De joden geloofden in een zesdaagse schepping omdat ze al een zesdaagse week hadden. De Sabbat is pas veel later bedacht, dan het "volk" Israel.

quote:
Deze zegening is bedoeld voor de gehele mensheid. God verandert niet, de sabbatzegening staat. Er is ook geen enkele reden om aan te nemen dat ook maar iets van de tien geboden is weggenomen door Jezus Christus, of dat er een gebod is gegeven om de sabbat naar de zondag te verplaatsen. Dit is een puur menselijke traditie, en zoals Jezus zegt kunnen tradities Gods wet ondermijnen als ze er tegen indruisen.
Lulkoek.. Vroeger had slaven die 7/24 moesten werken. Tegenwoordig heb je vijfdaagse werkweken en weekenden vrij. Of andere dagen dan weekenden als je in het weekend moet werken. Veel beter dan de sabbat, waar je ook nog allerlei dingen moet doen.

En waarom zou Jezus niet een van de tien geboden wegnemen en de rest dan wel wegnemen? Of ken je de rest van de geboden niet die voor de joden golden?

quote:
De bijbel bevat een hele reeks aan verschillende soorten wetten, die niet allemaal op ťťn hoop worden gegooid, maar van elkaar worden gescheiden.

Zo zien we een duidelijke scheiding tussen de tien geboden, die op steen met de vinger van God werden geschreven, en in de ark van het verbond werden geplaatst.

De overige wetten werden in boeken geschreven door Mozes en naast de ark van het verbond geplaatst.

Elke wet heeft zijn eigen rol, functie en duur.

De ceremoniŽle wetten van het jodendom zijn niet meer geldig, want deze zijn vervuld door Jezus Christus. Daarom brengen we ook geen offers meer. Besnijdenis maakt hier deel van uit.

Er zijn een boel wetten met betrekking tot de _natie_ IsraŽl, deze zijn dus beperkt tot de jurisdictie van IsraŽl. Maar aangezien deze natie, als in politieke entiteit, is ontbonden in 70 na Christus, en de Christen niet in een politieke natie leeft, maar in het koninkrijk van God met hogere principes en zonder landsgrenzen, gelden deze niet meer.
Naar mijn idee doe je gewoon aan cherrypicken. Jezus werd besneden om maar even iets te noemen? Waarom christenen dan niet?

quote:
Er zijn een heleboel wetten die echter wel degelijk nuttig zijn, omdat ze gebaseerd zijn op zaken die niet zijn veranderd. Zo is het nog steeds verstandig om hygiŽnisch te leven en alleen dingen te eten die ook daadwerkelijk door God zijn voorgeschreven als voedsel.
Serieus? Dus jij bent ook onderling een woestijnvolk, dat daarom ideeen kreeg van dieren die men wel kon eten en welke dieren niet?
Dat is namelijk de enige reden waarom joden geen varkens eten..
En in die wetten buiten de tien geboden staan nog meer dieren die men wel en niet mag eten. Erg verstandig, voor een woestijnvolk. Niet voor een volk met een koelkast.

quote:
Maar geen enkele Christen zal beweren dat de principes van de tien geboden niet meer gelden, behalve als het op de sabbat aankomt. Daarom is dat een struikelblok. Echter zal geen enkel Christen beweren dat het okť is om andere goden te aanbidden, om te stelen of te moorden, om overspel te plegen, enzovoorts. De sabbat is niet anders dan deze geboden, dus waarom deze wel overboord gooien?
Omdat ze zich daarmee onderscheiden van de joden?
Iets wat jullie sekten vergeten, zowel de jg als de zevendedagadvertenties.

quote:
Als de sabbat niet in de wet was opgenomen, zouden we ook niet weten wie de wet heeft gegeven. Daarmee is de sabbat als het ware de handtekening van God de Schepper onder zijn schepping, zijn verlossing en zijn wet, waardoor we weten wie we aanbidden en volgen.
_O-
  woensdag 19 januari 2022 @ 18:49:37 #22
464166 Captain_Jack_Sparrow
Why is all the rum gone?
pi_203273144
quote:
0s.gif Op maandag 17 januari 2022 19:11 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Zo werkt religie dus niet. 'Je fijn voelen' is geen criterium om te bepalen welke koers je moet varen.
Hmm, misschien moet je daar eens met @Libertarisch over van gedachten wisselen. :')
"This is the day you will always remember as the day you almost caught Captain Jack Sparrow".
  maandag 24 januari 2022 @ 12:13:25 #23
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_203343568
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 januari 2022 19:49 schreef Ali_Kannibali het volgende:
11Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.
De schepping is dus toch in 6 dagen van 24 uur gebeurd, ipv "lange periodes die als dagen worden aangeduid". Anders zou deze vergelijking niet kloppen.
  maandag 24 januari 2022 @ 12:14:42 #24
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_203343577
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 januari 2022 11:14 schreef ems. het volgende:
Ach, misschien heeft hij wel bestaan. Feit is wel dat het een vrij irrelevant mannetje was. Pas later heeft Paulus het hele verhaal uit z'n duim gezogen voor eigen gewin en nu zijn er nog steeds allemaal losers die daar heilig in geloven :D
Paulus weet helemaal niets over het leven van Jezus en heeft daarover dus weinig uit zijn duim gezogen. De evangelisten, die nŗ Paulus kwamen, daarentegen...

[ Bericht 1% gewijzigd door hoatzin op 24-01-2022 15:22:30 ]
pi_203343699
quote:
0s.gif Op maandag 24 januari 2022 12:13 schreef hoatzin het volgende:

[..]
De schepping is dus toch in 6 dagen van 24 uur gebeurd, ipv "lange periodes die als dagen worden aangeduid". Anders zou deze vergelijking niet kloppen.
Ik heb nooit het tegendeel beweerd.
pi_203444195
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 januari 2022 22:37 schreef KereldeGrote het volgende:

[..]
Kerel, de sabbat word gehouden door de joden tijdens het eerste verbond. Christendom is tweede of nieuwe verbond en daarom wordt er op zondag een rustdag gehouden...

Ben je overigens ook voor besnijdenis in plaats van de doop?
En houdt je de andere joodse regels ook? Die zijn ook niet letterlijk in de Bijbel afgeschaft. Zoals stenigen van mensen.
Er zijn wel degelijk joodse regels letterlijk afgeschaft in de Bijbel. De joodse spijswetten bijvoorbeeld kwamen te vervallen nadat God de apostelen toestond om de maaltijd te nuttigen met de Romeinen en Grieken, die deze wetten niet toepasten. Tevens wordt de onreinheid van bepaalde levensmiddelen in de joodse spijswetten ontleend aan de relatie die deze levensmiddelen hebben tot de dood (bijvoorbeeld varkens, die van nature onder andere aas eten en niet vies zijn van uitwerpselen) en kwam dit te vervallen nadat door de wederopstanding van Christus de dood werd overwonnen.

De besnijdenis is ook uitdrukkelijk afgeschaft in de Bijbel, als vereiste. De apostel Paulus, zelf een Griekssprekende jood, verklaarde bij de gratie Gods dat heidenen die zich bekeerden tot het christendom niet de besnijdenis hoefden te ondergaan. Zijn uitspraken op dit vlak zijn opgenomen in het Nieuwe Testament en zijn daarmee onderdeel van de Bijbel en worden door alle christelijke stromingen als canonisch beschouwd.
  maandag 31 januari 2022 @ 14:13:07 #27
494321 -Sigaartje
Grappigste user van 2023
pi_203446107
Ik denk niet dat ik door God na mijn dood ter verantwoording zal worden geroepen omdat ik de zondag in plaats van de zaterdag tot rustdag koos.
De Maarten van Rossem van FOK!
  maandag 31 januari 2022 @ 14:56:26 #28
311622 Bargehassus
Hoogst merkwaardig
pi_203446726
"In BelgiŽ en Nederland geldt tegenwoordig volgens ISO 8601 en NEN 2772 officieel de maandag als de eerste dag."

https://nl.wikipedia.org/wiki/Week

Dus zondag is nu de 7e dag van de week. Nu jullie weer, JG, zevende dag adventisten en co.
Het einde van de dag is nabij als kleine mensen lange schaduwen werpen.
  User die het meest klaagt 2022 maandag 31 januari 2022 @ 23:50:33 #29
414785 sirdanilot
pi_203453811
Het is een onderdeel van vervangingstheologie maar ik denk dat het niet zoveel uitmaakt.
Let's all accept each other's differences and different opinions and live together in harmony :)
pi_203470969
quote:
1s.gif Op maandag 17 januari 2022 20:50 schreef DarkwingDuck het volgende:

[..]
Je weet dat de bijbel een verzameling boeken is en dat het bundelen van die boeken muv het oude testament pas vrij laat na het ontstaan van het christendom heeft plaatsgevonden? Met het 'heel de Schrift' zal hier dus waarschijnlijk het OT bedoeld worden en niet de bijbel zelf. Dat laatste zou sowieso niet kunnen chronologisch gezien.

Vele generaties christenen hebben in ieder geval nooit een bijbel gekend, enkel het OT aangevuld met wat mondelinge overleveringen.
Dat klopt, maar het geen wat de "ongelelovige" mensen toen verteld werd door de apostelen, evangelisten etc, was hen bekend want dat heeft Jezus zelf aan hen of hun voorgangers verteld.
En hun de opdracht gegeven om de mensen te onderwijzen in wat Jezus hun dus verteld heeft en hen te dopen, zie de volgende tekst.
Verder zijn de enigste "rituelen" die we zouden moeten houden het dopen en het avondmaal, dat laatste is om te gedenken wat Jezus voor ons heeft gedaan.
En ook niet vergeten om de onderlinge samenkomst in welke vorm dan ook niet te verzaken.
Dus het zij in een(kerk) gebouw, het zij bij iemand thuis.

MattheŁs 28:16 En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had.
17. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden.
18. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
19. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
20. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.
I'm no longer a slave of fear.
I am a child of God
God is not dead.
pi_203471153
quote:
0s.gif Op maandag 31 januari 2022 14:13 schreef -Sigaartje het volgende:
Ik denk niet dat ik door God na mijn dood ter verantwoording zal worden geroepen omdat ik de zondag in plaats van de zaterdag tot rustdag koos.
nee, het gaat er om of je gelooft hebt of niet.
Als je niet hebt gelooft in Jezus en dat Hij zijn bloed voor jouw zonden heeft gegeven/ vergoten.
Dat Hij dus voor jou aan het kruis is gegaan. Dan ben je al veroordeeld. Lees Johannes 3 vers 16 t/m 18 er maar op na.

Het is de christenen ook niet op gelegd om bijvoorbeeld de zondag of zaterdag te nemen als "Rustdag" het is wel goed voor de mens om minimaal 1 dag in de week "rust" te houden. Dat is gewoon goed voor de gemoeds toestand van de mens om even op adem te komen, en zo nodig dus ook geestelijk gevoed te worden.
Hoewel je dat in principe elke dag wel kan doen tegenwoordig, want er zijn genoeg youtube filmpjes o.i.d. van overdenkingen, preken etc. :)
I'm no longer a slave of fear.
I am a child of God
God is not dead.
  Kunstzinnigste/artistiekste user 2022 woensdag 2 februari 2022 @ 12:19:55 #32
74056 crew  ToT
pi_203471195
TL;DR
Ben atheÔst, maar ben wel katholiek opgevoed.
Ik heb altijd geleerd dat de zondag het begin van de week is en zaterdag het einde.
Einde van de week = 7e dag, dus logisch dat dat dan de sabbat moet zijn.
  woensdag 2 februari 2022 @ 12:41:48 #33
494321 -Sigaartje
Grappigste user van 2023
pi_203471481
quote:
0s.gif Op woensdag 2 februari 2022 11:59 schreef sjoemie1985 het volgende:

[..]
Dat klopt, maar het geen wat de "ongelelovige" mensen toen verteld werd door de apostelen, evangelisten etc, was hen bekend want dat heeft Jezus zelf aan hen of hun voorgangers verteld.
En hun de opdracht gegeven om de mensen te onderwijzen in wat Jezus hun dus verteld heeft en hen te dopen, zie de volgende tekst.
Verder zijn de enigste "rituelen" die we zouden moeten houden het dopen en het avondmaal, dat laatste is om te gedenken wat Jezus voor ons heeft gedaan.
En ook niet vergeten om de onderlinge samenkomst in welke vorm dan ook niet te verzaken.
Dus het zij in een(kerk) gebouw, het zij bij iemand thuis.

MattheŁs 28:16 En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had.
17. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden.
18. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
19. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
20. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.
Voor jou wil ik niet zeggen, want ik kwam daarna.
De Maarten van Rossem van FOK!
  woensdag 2 februari 2022 @ 12:47:12 #34
545 dop
:copyright: dop
pi_203471550
Stelling is sowieso stompzinnig omdat je dan ook een andere jaartelling zou moeten gaan volgen.
En dat is nu weer typisch iets dat je niet goed aan de hand van de bijbel kunt opmaken.
Hoe lang duurde de scheppingsdagen nu werkelijk?

Of toch de joodse kalender?
Nou succes, als je terug gaat rekenen zul je zien dat je dan toch wel heel vaak op de verkeerde dag sabbat hebt gehouden.

[ Bericht 25% gewijzigd door dop op 02-02-2022 12:52:55 ]
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_203491022
quote:
0s.gif Op maandag 31 januari 2022 11:47 schreef Helikopterpilootje het volgende:

[..]
Er zijn wel degelijk joodse regels letterlijk afgeschaft in de Bijbel. De joodse spijswetten bijvoorbeeld kwamen te vervallen nadat God de apostelen toestond om de maaltijd te nuttigen met de Romeinen en Grieken, die deze wetten niet toepasten. Tevens wordt de onreinheid van bepaalde levensmiddelen in de joodse spijswetten ontleend aan de relatie die deze levensmiddelen hebben tot de dood (bijvoorbeeld varkens, die van nature onder andere aas eten en niet vies zijn van uitwerpselen) en kwam dit te vervallen nadat door de wederopstanding van Christus de dood werd overwonnen.

De besnijdenis is ook uitdrukkelijk afgeschaft in de Bijbel, als vereiste. De apostel Paulus, zelf een Griekssprekende jood, verklaarde bij de gratie Gods dat heidenen die zich bekeerden tot het christendom niet de besnijdenis hoefden te ondergaan. Zijn uitspraken op dit vlak zijn opgenomen in het Nieuwe Testament en zijn daarmee onderdeel van de Bijbel en worden door alle christelijke stromingen als canonisch beschouwd.
Alleen Paulus heeft het afgeschaft. Jezus zelf niet bijvoorbeeld, volgens de Bijbel..
Paulus deed dit ook alleen maar om zo heidenen tot zijn godsdienst te krijgen omdat de joden hem niet erkenden.

Zo weten we dat Petrus een visioen kreeg in Handelingen. Maar Handelingen is opgeschreven door iemand die Paulus volgde (volgens de verhalen Lucas). Of Petrus dit visioen daadwerkelijk kreeg is niet bekend.
pi_203499151
quote:
0s.gif Op maandag 31 januari 2022 14:56 schreef Bargehassus het volgende:
"In BelgiŽ en Nederland geldt tegenwoordig volgens ISO 8601 en NEN 2772 officieel de maandag als de eerste dag."

https://nl.wikipedia.org/wiki/Week

Dus zondag is nu de 7e dag van de week. Nu jullie weer, JG, zevende dag adventisten en co.
Tja, dit zegt natuurlijk niets over wat de volgorde in de bijbel is.
pi_203499155
quote:
0s.gif Op maandag 31 januari 2022 14:13 schreef -Sigaartje het volgende:
Ik denk niet dat ik door God na mijn dood ter verantwoording zal worden geroepen omdat ik de zondag in plaats van de zaterdag tot rustdag koos.
Waarom heeft God dan zelf het sabbatsgebod opgenomen in de tien geboden?

Zijn de andere negen geboden ook niet belangrijk?
pi_203499218
quote:
0s.gif Op woensdag 2 februari 2022 12:16 schreef sjoemie1985 het volgende:

[..]
nee, het gaat er om of je gelooft hebt of niet.
Als je niet hebt gelooft in Jezus en dat Hij zijn bloed voor jouw zonden heeft gegeven/ vergoten.
Dat Hij dus voor jou aan het kruis is gegaan. Dan ben je al veroordeeld. Lees Johannes 3 vers 16 t/m 18 er maar op na.

Het is de christenen ook niet op gelegd om bijvoorbeeld de zondag of zaterdag te nemen als "Rustdag" het is wel goed voor de mens om minimaal 1 dag in de week "rust" te houden. Dat is gewoon goed voor de gemoeds toestand van de mens om even op adem te komen, en zo nodig dus ook geestelijk gevoed te worden.
Hoewel je dat in principe elke dag wel kan doen tegenwoordig, want er zijn genoeg youtube filmpjes o.i.d. van overdenkingen, preken etc. :)
Is gelovigen het enige dat telt?

Openbaringen 14: 6 En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk.
12 Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier zijn degenen (komen openbaar) die de geboden van God en het geloof van Jezus in acht nemen.

1 Johannes 5:2Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden bewaren.
3 Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last.
4Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.
5 Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?

Johannes 14:15 Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.

Enzovoorts.

Het bewaren van de geboden van God wordt constant gekoppeld aan het geloof.

Niet om gerechtvaardigd te worden, maar als gevolg van rechtvaardiging (door het geloof).

Het geloof geeft het leven en het leven inspireert ons en geeft ons de kracht om de geboden van God te bewaren.

Geen enkele Christen zal daar een probleem van maken als het om de 'standaardgeboden' gaat, maar men struikelt over het sabbatgebod.
pi_203499224
quote:
1s.gif Op woensdag 2 februari 2022 12:47 schreef dop het volgende:
Stelling is sowieso stompzinnig omdat je dan ook een andere jaartelling zou moeten gaan volgen.
En dat is nu weer typisch iets dat je niet goed aan de hand van de bijbel kunt opmaken.
Hoe lang duurde de scheppingsdagen nu werkelijk?

Of toch de joodse kalender?
Nou succes, als je terug gaat rekenen zul je zien dat je dan toch wel heel vaak op de verkeerde dag sabbat hebt gehouden.
De joden vieren al sinds Mozes onophoudelijk de sabbat op de zevende dag van de week.

Ik heb het zelf nooit nagerekend maar dit schijnt geen probleem te zijn geweest.
  vrijdag 4 februari 2022 @ 10:52:51 #40
494321 -Sigaartje
Grappigste user van 2023
pi_203499444
quote:
0s.gif Op donderdag 3 februari 2022 18:46 schreef KereldeGrote het volgende:

[..]
Alleen Paulus heeft het afgeschaft. Jezus zelf niet bijvoorbeeld, volgens de Bijbel..
Paulus deed dit ook alleen maar om zo heidenen tot zijn godsdienst te krijgen omdat de joden hem niet erkenden.

Zo weten we dat Petrus een visioen kreeg in Handelingen. Maar Handelingen is opgeschreven door iemand die Paulus volgde (volgens de verhalen Lucas). Of Petrus dit visioen daadwerkelijk kreeg is niet bekend.
Hetzelfde met kerst en pasen. De datums zijn afgeleid van heidense Germaanse feesten (midwinter-verdrijving van demonen en terugkeer van licht en vruchtbaarheid.

Ik kan daar eerlijk gezegd niet wakker van liggen.
De Maarten van Rossem van FOK!
  vrijdag 4 februari 2022 @ 10:54:32 #41
311622 Bargehassus
Hoogst merkwaardig
pi_203499468
quote:
0s.gif Op vrijdag 4 februari 2022 10:27 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Tja, dit zegt natuurlijk niets over wat de volgorde in de bijbel is.
Ik heb het niet over de volgorde. Als je de rustdag wil vieren op de laatste dag van de week, de zevende dag, is dat nu in Nederland de zondag.
Het einde van de dag is nabij als kleine mensen lange schaduwen werpen.
  vrijdag 4 februari 2022 @ 11:01:38 #42
494321 -Sigaartje
Grappigste user van 2023
pi_203499562


[ Bericht 100% gewijzigd door -Sigaartje op 04-02-2022 11:03:32 ]
De Maarten van Rossem van FOK!
  vrijdag 4 februari 2022 @ 11:03:29 #43
311622 Bargehassus
Hoogst merkwaardig
pi_203499585
quote:
0s.gif Op vrijdag 4 februari 2022 11:01 schreef -Sigaartje het volgende:

[..]
Nee. Zondag is de eerste dag van de week in Nederland.
Niet meer.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Week
Het einde van de dag is nabij als kleine mensen lange schaduwen werpen.
  vrijdag 4 februari 2022 @ 11:04:33 #44
494321 -Sigaartje
Grappigste user van 2023
pi_203499599
quote:
Je hebt gelijk. Even gegoogeld. Maar waarom zegt mijn weekkalender iets anders?
De Maarten van Rossem van FOK!
  vrijdag 4 februari 2022 @ 11:12:50 #45
311622 Bargehassus
Hoogst merkwaardig
pi_203499714
Dus volgens hun eigen uitleg van de Bijbel zouden veel Christenen nu op maandag naar de kerk moeten. >:)
Het einde van de dag is nabij als kleine mensen lange schaduwen werpen.
  vrijdag 4 februari 2022 @ 11:18:16 #46
545 dop
:copyright: dop
pi_203499782
quote:
0s.gif Op vrijdag 4 februari 2022 10:33 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
De joden vieren al sinds Mozes onophoudelijk de sabbat op de zevende dag van de week.

Ik heb het zelf nooit nagerekend maar dit schijnt geen probleem te zijn geweest.
als jij je argumenten zo simpel houdt, dan ik ook.
Christenen vieren al eeuwen lang op de zondag hun rustdag.
Ook nooit een probleem geweest.
Klaar opgelost.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_203500025
quote:
0s.gif Op vrijdag 4 februari 2022 10:33 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
De joden vieren al sinds Mozes onophoudelijk de sabbat op de zevende dag van de week.

Ik heb het zelf nooit nagerekend maar dit schijnt geen probleem te zijn geweest.
Christenen vieren al eeuwen en eeuwen de zondag als rustdag. De dag van de opstanding van Jezus.
Wil jij het echter op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag of zaterdag vieren dan moet je dat vooral doen.
  vrijdag 4 februari 2022 @ 11:41:30 #48
311622 Bargehassus
Hoogst merkwaardig
pi_203500114
quote:
0s.gif Op vrijdag 4 februari 2022 11:35 schreef DarkwingDuck het volgende:

[..]
Christenen vieren al eeuwen en eeuwen de zondag als rustdag. De dag van de opstanding van Jezus.
Wil jij het echter op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag of zaterdag vieren dan moet je dat vooral doen.
Neenee, dat is te makkelijk. Volgens de Bijbel is Jezus niet opgestaan op zondag maar op de eerste dag van de week. Jarenlang hebben de meeste Christelijke stromingen te vuur en te zwaard verdedigd dat de rustdag op de eerste dag van de week gevierd moet worden en niet op de sabbat (zaterdag). En aangezien maandag nu de eerste dag van de week is...
Het einde van de dag is nabij als kleine mensen lange schaduwen werpen.
pi_203504163
quote:
1s.gif Op vrijdag 4 februari 2022 11:18 schreef dop het volgende:

[..]
als jij je argumenten zo simpel houdt, dan ik ook.
Christenen vieren al eeuwen lang op de zondag hun rustdag.
Ook nooit een probleem geweest.
Klaar opgelost.
Wat ik dus bedoel te zeggen is dat de volgorde van de dagen in al die tijden niet is veranderd en de zevende dag nog steeds de zevende dag is, al sinds Mozes.
pi_203504222
quote:
0s.gif Op vrijdag 4 februari 2022 11:35 schreef DarkwingDuck het volgende:

[..]
Christenen vieren al eeuwen en eeuwen de zondag als rustdag. De dag van de opstanding van Jezus.
Wil jij het echter op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag of zaterdag vieren dan moet je dat vooral doen.
Dat klopt dat Christenen (niet allemaal) dat al eeuwen doen.

De vraag is dus of die traditie ook te verdedigen is op basis van de geboden die God heeft gegeven.

Het gaat dan niet zozeer om de dag, maar om wie of wat je gehoorzaamt, waar je je aan onderwerpt.

Als God zegt de zevende dag, lijkt het me niet meer dan logisch dat we ons daar aan houden.
pi_203504320
quote:
0s.gif Op vrijdag 4 februari 2022 15:42 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Dat klopt dat Christenen (niet allemaal) dat al eeuwen doen.

De vraag is dus of die traditie ook te verdedigen is op basis van de geboden die God heeft gegeven.
Ja hoor, prima te verdedigen. Je loopt ook niet meer met kwastjes aan je kleding en eet ook gewoon varkensvlees.

quote:
Het gaat dan niet zozeer om de dag, maar om wie of wat je gehoorzaamt, waar je je aan onderwerpt.

Als God zegt de zevende dag, lijkt het me niet meer dan logisch dat we ons daar aan houden.
God zal vast niet zo kleinzielig zijn dat Hij het erg vind dat je op de dag van de wederopstanding van God de Zoon samenkomt ipv op de sjabbat.

[ Bericht 0% gewijzigd door #ANONIEM op 04-02-2022 16:02:33 ]
  vrijdag 4 februari 2022 @ 17:39:08 #52
545 dop
:copyright: dop
pi_203505768
quote:
0s.gif Op vrijdag 4 februari 2022 15:39 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Wat ik dus bedoel te zeggen is dat de volgorde van de dagen in al die tijden niet is veranderd en de zevende dag nog steeds de zevende dag is, al sinds Mozes.
Ah dus jij leeft volgens de joodse kalender?
De dagen in de schepping zijn ook gelijk aan de dagen in de joodse kalender?
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_203520581
quote:
0s.gif Op donderdag 3 februari 2022 18:46 schreef KereldeGrote het volgende:

[..]
Alleen Paulus heeft het afgeschaft. Jezus zelf niet bijvoorbeeld, volgens de Bijbel..
Paulus deed dit ook alleen maar om zo heidenen tot zijn godsdienst te krijgen omdat de joden hem niet erkenden.

Zo weten we dat Petrus een visioen kreeg in Handelingen. Maar Handelingen is opgeschreven door iemand die Paulus volgde (volgens de verhalen Lucas). Of Petrus dit visioen daadwerkelijk kreeg is niet bekend.
De door Paulus verkondigde leerstellingen zijn gewoon onderdeel van de canonische tekst van het Nieuwe Testament en daarmee van de Bijbel.

Het is geheel irrelevant welke motivatie erachter zit, voor het argument dat ik maak: namelijk dat er voorbeelden zijn van Bijbelpassages waarin expliciet genoemde joodse wetten zijn afgeschaft.
pi_203542726
quote:
0s.gif Op zaterdag 5 februari 2022 14:32 schreef Helikopterpilootje het volgende:

[..]
De door Paulus verkondigde leerstellingen zijn gewoon onderdeel van de canonische tekst van het Nieuwe Testament en daarmee van de Bijbel.

Het is geheel irrelevant welke motivatie erachter zit, voor het argument dat ik maak: namelijk dat er voorbeelden zijn van Bijbelpassages waarin expliciet genoemde joodse wetten zijn afgeschaft.
Pauolus heeft God niet gekend en ook Jezus niet. Hij deed alsof...

Een beetje zoals de mormonen zijn ontstaan, die oprichter deed ook of hij een lijntje met God had.
  woensdag 9 februari 2022 @ 08:58:10 #55
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_203578920
quote:
0s.gif Op maandag 17 januari 2022 20:43 schreef Ali_Kannibali het volgende:
2 TimotheŁs 16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,
Wil dit zeggen dat elke Bijbeltekst nuttig is en ter lering?
pi_203590157
quote:
1s.gif Op vrijdag 4 februari 2022 15:48 schreef DarkwingDuck het volgende:

[..]
Ja hoor, prima te verdedigen. Je loopt ook niet meer met kwastjes aan je kleding en eet ook gewoon varkensvlees.
Wat heeft dat met de tien geboden te maken?

Verder eet ik geen varkensvlees nee. Ik eet helemaal geen vlees. En als ik wel vlees zou eten, dan zeker geen varkensvlees.

quote:
God zal vast niet zo kleinzielig zijn dat Hij het erg vind dat je op de dag van de wederopstanding van God de Zoon samenkomt ipv op de sjabbat.
Hij was 'kleinzielig' (jouw woorden) genoeg om er een speciaal gebod voor te maken in de tien geboden, het langste gebod zelfs in die hele wet.

Waarom?
pi_203590169
quote:
0s.gif Op woensdag 9 februari 2022 20:40 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Wat heeft dat met de tien geboden te maken?

Verder eet ik geen varkensvlees nee. Ik eet helemaal geen vlees. En als ik wel vlees zou eten, dan zeker geen varkensvlees.
[..]
Hij was 'kleinzielig' (jouw woorden) genoeg om er een speciaal gebod voor te maken in de tien geboden, het langste gebod zelfs in die hele wet.

Waarom?
Tijden veranderen en wij zijn geen joden. Er is geen reden om de oude wet te houden.
pi_203590180
quote:
0s.gif Op woensdag 9 februari 2022 20:41 schreef DarkwingDuck het volgende:

[..]
Tijden veranderen en wij zijn geen joden. Er is geen reden om de oude wet te houden.
Mag je wel stelen dan?

Moorden?

Andere goden aanbidden?

Is dat ook allemaal 'oude wet'?

Waarom zegt God over het nieuwe verbond dat hij zijn wet in onze harten zal schrijven, als hij ze zou hebben afgeschaft?

Jeremia 31:33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van IsraŽl sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zŪj zullen Mij tot een volk zijn.
pi_203590220
quote:
0s.gif Op woensdag 9 februari 2022 20:41 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Mag je wel stelen dan?

Moorden?

Andere goden aanbidden?

Is dat ook allemaal 'oude wet'?
Jij mag aanbidden wie je wil.
Doden mag niet hebben we als mensheid met elkaar afgesproken in de meeste landen. Tenzij het oorlog is of uit zelfverdediging, dan mag het vaak wel.
pi_203590233
quote:
0s.gif Op woensdag 9 februari 2022 20:44 schreef DarkwingDuck het volgende:

[..]
Jij mag aanbidden wie je wil.
Doden mag niet hebben we als mensheid met elkaar afgesproken in de meeste landen. Tenzij het oorlog is of uit zelfverdediging, dan mag het vaak wel.
Wacht even, ik dacht dat je gelovig was.

Zo ja, zijn wetten die mensen met elkaar afspreken belangrijker dan wetten die God heeft gegeven?

Bepaalt de cultuur waar in je leeft je geloof? Moet het niet andersom zijn?
pi_203590252
quote:
0s.gif Op woensdag 9 februari 2022 20:44 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Wacht even, ik dacht dat je gelovig was.

Zo ja, zijn wetten die mensen met elkaar afspreken belangrijker dan wetten die God heeft gegeven?
Ik ben een christen ja. En van mij mag jij aanbidden wie je wil. Wie ben ik om jou wat op te leggen?
Wetten als geen varkensvlees eten en de sabbat houden zijn achterhaald. Christus heeft de nieuwe wet gebracht.
pi_203590268
quote:
0s.gif Op woensdag 9 februari 2022 20:46 schreef DarkwingDuck het volgende:

[..]
Ik ben een christen ja. En van mij mag jij aanbidden wie je wil. Wie ben ik om jou wat op te leggen?
Wetten als geen varkensvlees eten en de sabbat houden zijn achterhaald. Christus heeft de nieuwe wet gebracht.
Het gaat er niet om wat ik mag, maar wat we van God mogen.

Wat is 'de nieuwe wet'?

Waaruit blijkt dat de tien geboden zijn afgeschaft?
pi_203590317
quote:
0s.gif Op woensdag 9 februari 2022 20:47 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Het gaat er niet om wat ik mag, maar wat we van God mogen.

Wat is 'de nieuwe wet'?

Waaruit blijkt dat de tien geboden zijn afgeschaft?
Die vraag heb je vaker gesteld en daar is vaak inhoudelijk antwoord op gegeven. Waarom zou je het deze keer wel onthouden? Blader gerust terug. En voor de nieuwe wet, loop eens een plaatselijke normale kerk in tijdens een viering/dienst.
pi_203590454
quote:
0s.gif Op woensdag 9 februari 2022 20:49 schreef DarkwingDuck het volgende:

[..]
Die vraag heb je vaker gesteld en daar is vaak inhoudelijk antwoord op gegeven. Waarom zou je het deze keer wel onthouden? Blader gerust terug. En voor de nieuwe wet, loop eens een plaatselijke normale kerk in tijdens een viering/dienst.
Je duikt, jammer.

De waarheid is dat de Jezus de tien geboden nooit heeft afgeschaft, maar de lat alleen maar hoger heeft gelegd:

17Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.
18Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet ťťn jota of ťťn tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.
19 Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.
20Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de FarizeeŽn, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.

Denk je echt dat Jezus zijn missie op die manier is begonnen, om vervolgens te sterven en de hele wet af te schaffen?

Nee, Jezus stierf nu juist omdat de wet van kracht was. Anders had Jezus niet voor de zonden van de wereld hoeven te sterven, dan was iedereen automatisch vergeven omdat er geen wet meer was die hen veroordeelde.

Jezus heeft ons vrijgemaakt van de vloek door onze overtredingen van de wet, de dood. Niet van de wet zelf. De wet is bindend voor de hele mensheid. Dat de christelijke wereld dit grotendeels niet meer gelooft, maakt het niet minder waar.
pi_203591203
quote:
0s.gif Op woensdag 9 februari 2022 20:58 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Je duikt, jammer.

Nee hoor, je kan gewoon terugbladeren naar eerdere antwoorden op diezelfde vraag.
Verwacht van mensen niet dat ze constant dezelfde vraag beantwoorden die reeds herhaaldelijk beantwoord is.

Verder heb ik met een jaar of 15 op Credible wel gemerkt dat dit soort gesprekken op niets uitlopen. Zeker niet met zevendedagsadventisten. Veel plezier met je bijbel en het lustig knippen en plakken daarmee. Het maakt geen enkele indruk, niet op gelovigen en niet op ongelovigen.
pi_203591326
quote:
0s.gif Op woensdag 9 februari 2022 21:45 schreef DarkwingDuck het volgende:

[..]
Nee hoor, je kan gewoon terugbladeren naar eerdere antwoorden op diezelfde vraag.
Verwacht van mensen niet dat ze constant dezelfde vraag beantwoorden die reeds herhaaldelijk beantwoord is.

Verder heb ik met een jaar of 15 op Credible wel gemerkt dat dit soort gesprekken op niets uitlopen. Zeker niet met zevendedagsadventisten. Veel plezier met je bijbel en het lustig knippen en plakken daarmee. Het maakt geen enkele indruk, niet op gelovigen en niet op ongelovigen.
Wat doe je zelf dan als je zegt dat 'Christus de nieuwe wet heeft gebracht'?

Heb je dat niet uit de bijbel gehaald?

Ik zou het op prijs stellen als je daar dan een ondersteunende tekst voor kan geven. Anders moet ik het als persoonlijk verzinsel beschouwen. Ook niet bepaald indrukwekkend.
pi_203591759
quote:
0s.gif Op woensdag 9 februari 2022 21:51 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Wat doe je zelf dan als je zegt dat 'Christus de nieuwe wet heeft gebracht'?

Heb je dat niet uit de bijbel gehaald?

Ik zou het op prijs stellen als je daar dan een ondersteunende tekst voor kan geven. Anders moet ik het als persoonlijk verzinsel beschouwen. Ook niet bepaald indrukwekkend.
Zoals ik al aangaf, ga naar je lokale kerk, wees een gemeenschap met je medechristenen en breng het in de praktijk. Selectief geknipte bijbeltekstjes gaan je daarbij net helpen. Christendom staat niet gelijk aan bijbelisme zoals je lijkt te denken. Losstaande bijbelteksten zijn voor mij betekenisloos.

[ Bericht 6% gewijzigd door #ANONIEM op 09-02-2022 22:13:34 ]
pi_203593195
quote:
1s.gif Op woensdag 9 februari 2022 22:12 schreef DarkwingDuck het volgende:

[..]
Zoals ik al aangaf, ga naar je lokale kerk, wees een gemeenschap met je medechristenen en breng het in de praktijk. Selectief geknipte bijbeltekstjes gaan je daarbij net helpen. Christendom staat niet gelijk aan bijbelisme zoals je lijkt te denken. Losstaande bijbelteksten zijn voor mij betekenisloos.
Op basis waarvan denk je dat ik niet naar een lokale kerk ga, geen deel ben van een gemeenschap, mijn geloof niet in de praktijk breng?

Omdat ik hier op een discussieforum een discussie voer over de bijbel?

Als je geen interesse daarin hebt, doe er dan niet aan mee, want dit soort opmerkingen draagt echt niets bij.

[ Bericht 8% gewijzigd door Ali_Kannibali op 10-02-2022 00:56:05 ]
  donderdag 10 februari 2022 @ 02:20:24 #69
498815 -Mellon-
Vriend in het Sindarijns
pi_203593301
Ali brengt hier steeds goede punten naar voren, jammer dat die steeds ontweken worden.

quote:
0s.gif Op woensdag 9 februari 2022 20:46 schreef DarkwingDuck het volgende:

[..]
Ik ben een christen ja. En van mij mag jij aanbidden wie je wil. Wie ben ik om jou wat op te leggen?
Wetten als geen varkensvlees eten en de sabbat houden zijn achterhaald. Christus heeft de nieuwe wet gebracht.
"Niet een ieder, die tot mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.
pi_203593761
quote:
0s.gif Op donderdag 10 februari 2022 02:20 schreef -Mellon- het volgende:
"Niet een ieder, die tot mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.
Die is leuk idd. Die zouden bijbelisten als tegeltje in hun huis moeten hebben. Wellicht dat het dan als soort van spiegeltje kan dienen.
pi_203594431
quote:
0s.gif Op donderdag 10 februari 2022 07:53 schreef DarkwingDuck het volgende:

[..]
Die is leuk idd. Die zouden bijbelisten als tegeltje in hun huis moeten hebben. Wellicht dat het dan als soort van spiegeltje kan dienen.
Mag ik vragen wat je als inspiratiebron voor je geloof gebruikt? Als handleiding? Hoe onderscheid je recht van onrecht, Gods wil van zonde, waarheid van valse leer?

Oprechte vraag, een serieus antwoord zou ik op prijs stellen.
pi_203594485
quote:
0s.gif Op donderdag 10 februari 2022 09:10 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Mag ik vragen wat je als inspiratiebron voor je geloof gebruikt? Als handleiding? Hoe onderscheid je recht van onrecht, Gods wil van zonde, waarheid van valse leer?

Oprechte vraag, een serieus antwoord zou ik op prijs stellen.
Zware materie vraag je. Mijn inspiratiebron om Łberhaupt terug te keren naar het christendom is een persoonlijke openbaring van de maagd Maria. De Heilige Geest maakt dat ik waarheid van vals kan onderscheiden geholpen door de Kerk. Daarnaast vind ik de leefregels van de Karmelieten inspirerend en de praktijk zoals bijvoorbeeld Titus Brandsma daarmee omging.
pi_203594508
quote:
0s.gif Op donderdag 10 februari 2022 09:16 schreef DarkwingDuck het volgende:

[..]
Zware materie vraag je. Mijn inspiratiebron om Łberhaupt terug te keren naar het christendom is een persoonlijke openbaring van de maagd Maria. De Heilige Geest maakt dat ik waarheid van vals kan onderscheiden geholpen door de Kerk. Daarnaast vind ik de leefregels van de Karmelieten inspirerend en de praktijk zoals bijvoorbeeld Titus Brandsma daarmee omging.
Bedankt, nu begrijp ik je standpunten.
  donderdag 10 februari 2022 @ 13:51:00 #74
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_203598385
quote:
0s.gif Op donderdag 10 februari 2022 02:20 schreef -Mellon- het volgende:
Ali brengt hier steeds goede punten naar voren, jammer dat die steeds ontweken worden.
[..]
"Niet een ieder, die tot mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.
En als die mensen dat in alle oprechtheid deden? Je profeteert niet voor de lol in de naam des Heren. Zoiets doe je toch uit volle overtuiging?
  donderdag 10 februari 2022 @ 17:37:56 #75
498815 -Mellon-
Vriend in het Sindarijns
pi_203601890
quote:
0s.gif Op donderdag 10 februari 2022 13:51 schreef hoatzin het volgende:

[..]
En als die mensen dat in alle oprechtheid deden? Je profeteert niet voor de lol in de naam des Heren. Zoiets doe je toch uit volle overtuiging?
Voor Jezus ging het niet alleen om geloven, maar ook om werken en je houden aan de geboden. Het gaat in die tekst meer om mensen die een mentaliteit hebben van: "Ik ben gelovig, maar de regels zijn achterhaald en hou ik me niet aan." Vandaar ook: "gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid". Wat mij weer doet denken aan wat in Marcus 7 staat:

"... 6 Maar Hij antwoordde: ‘Hoe treffend is de profetie die Jesaja heeft uitgesproken over huichelaars als u! Er staat immers geschreven: “Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij; 7 tevergeefs vereren ze Mij, want wat ze onderwijzen zijn voorschriften van mensen.” 8 De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast.’ 9 En Hij vervolgde: ‘Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities te kunnen onderhouden! ..."

Dat zie je nu ook: Gelovigen die de geboden compleet overboord gooien, om het te vervangen met een moderne levenswijze/gedachtegoed (voorschriften van mensen/tradities).
  donderdag 10 februari 2022 @ 20:42:19 #76
260796 DecoAoreste
aka Aleimon Thimble
pi_203605004
quote:
0s.gif Op donderdag 10 februari 2022 09:16 schreef DarkwingDuck het volgende:

[..]
Zware materie vraag je. Mijn inspiratiebron om Łberhaupt terug te keren naar het christendom is een persoonlijke openbaring van de maagd Maria. De Heilige Geest maakt dat ik waarheid van vals kan onderscheiden geholpen door de Kerk. Daarnaast vind ik de leefregels van de Karmelieten inspirerend en de praktijk zoals bijvoorbeeld Titus Brandsma daarmee omging.
O+
  Beste debater 2022 donderdag 10 februari 2022 @ 23:54:04 #77
396730 EttovanBelgie
Alles komt goed.
pi_203607352
quote:
0s.gif Op donderdag 10 februari 2022 17:37 schreef -Mellon- het volgende:

[..]
Voor Jezus ging het niet alleen om geloven, maar ook om werken en je houden aan de geboden. Het gaat in die tekst meer om mensen die een mentaliteit hebben van: "Ik ben gelovig, maar de regels zijn achterhaald en hou ik me niet aan." Vandaar ook: "gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid". Wat mij weer doet denken aan wat in Marcus 7 staat:

"... 6 Maar Hij antwoordde: ‘Hoe treffend is de profetie die Jesaja heeft uitgesproken over huichelaars als u! Er staat immers geschreven: “Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij; 7 tevergeefs vereren ze Mij, want wat ze onderwijzen zijn voorschriften van mensen.” 8 De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast.’ 9 En Hij vervolgde: ‘Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities te kunnen onderhouden! ..."

Dat zie je nu ook: Gelovigen die de geboden compleet overboord gooien, om het te vervangen met een moderne levenswijze/gedachtegoed (voorschriften van mensen/tradities).
Wat intens tegenstrijdig...

Als we iets te horen krijgen van voornamelijk protestanten en evangelicals is het juist SOLA FIDE, geloof alleen. Werken baten tot niets. Alleen geloof, genade en schrift.

Verder is die tekst natuurlijk gefundenes fressen voor al diegenen die pretenderen dat het geloof zonder tradities kan, ja zelfs dient te bestaan. Terwijl het geloof door traditie is overgeleverd, zoals ook aangehaald door Paulus in 2 Tess. Iedereen die het evangelie leest ziet daarin heel duidelijk terug wat Jezus bedoelt met geboden, wetten en regels... BARMHARTIGHEID. Hij verwijst er zelfs naar door de profeet Hosea aan te halen: "Barmhartigheid wil ik en geen offers." Daaronder dient men m.i. met offers ook te verstaan: die kwezelige theologische haarkloverij, dat blindstaren op dogma en 'de regels', terwijl de essentie niets meer is dan: wees goed voor elkaar.

Dat mis ik altijd bij de bijbel-thumpers: de nadruk die Christus legt op naastenliefde. Het is altijd gedweep met 'geloof', 'de schrift', 'de geest', en uiteraard krijgt eenieder ervan langs die durft te zeggen dat het wel wat meer betekent christen te zijn dan te 'geloven'. Hetgeen ik ook sowieso zie als een manco bij veel behoudend protestantse stromingen: die haast onvermijdelijke egocentrische kijk op het geloof. Mijn redding, mijn zaligheid, mijn genade. Werkelijk alles daarbuiten moet dienen als bevestiging daarvan; niet de acties en de naaste staan centraal, maar de eigen verlossing. Het zijn werktuigen, de naasten, waaraan de gelovige zijn genadestaat kan meten.

Het grootste gebod blijft dan ook God lief te hebben boven alles en je NAASTE als jezelf. DAT wordt inderdaad stelselmatig overboord gegooid, en niet door liberale, maar juist door conservatieve christenen die meer waarde hechten aan HUN tradities (bijvoorbeeld SOLA FIDE, SOLA GRATIA, SOLA SCRIPTURA) dan aan het grootste gebod van Christus zelf.
Omnibus in omnibus.
Ad Maiorem Dei Gloriam
  Beste debater 2022 vrijdag 11 februari 2022 @ 00:00:01 #78
396730 EttovanBelgie
Alles komt goed.
pi_203607401
quote:
0s.gif Op woensdag 9 februari 2022 20:47 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Het gaat er niet om wat ik mag, maar wat we van God mogen.

Wat is 'de nieuwe wet'?

Waaruit blijkt dat de tien geboden zijn afgeschaft?
Nogal een misselijkmakende wending...

Christenen die op zondag de samenkomst houden hebben de sabbat helemaal niet 'afgeschaft'. Dat ze deze houden op een dag die voor hun als meest heilig geldt - ook op basis van exegese en soteriologie - maar afwijkt van de jouwe betekent niet dat ze een gebod geschrapt hebben... Waanzin dat te stellen.

Overigens, ben je besneden?
Omnibus in omnibus.
Ad Maiorem Dei Gloriam
  vrijdag 11 februari 2022 @ 07:43:56 #79
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_203608255
quote:
0s.gif Op donderdag 10 februari 2022 17:37 schreef -Mellon- het volgende:

[..]
Voor Jezus ging het niet alleen om geloven, maar ook om werken en je houden aan de geboden. Het gaat in die tekst meer om mensen die een mentaliteit hebben van: "Ik ben gelovig, maar de regels zijn achterhaald en hou ik me niet aan." Vandaar ook: "gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid". Wat mij weer doet denken aan wat in Marcus 7 staat:

"... 6 Maar Hij antwoordde: ‘Hoe treffend is de profetie die Jesaja heeft uitgesproken over huichelaars als u! Er staat immers geschreven: “Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij; 7 tevergeefs vereren ze Mij, want wat ze onderwijzen zijn voorschriften van mensen.” 8 De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast.’ 9 En Hij vervolgde: ‘Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities te kunnen onderhouden! ..."

Dat zie je nu ook: Gelovigen die de geboden compleet overboord gooien, om het te vervangen met een moderne levenswijze/gedachtegoed (voorschriften van mensen/tradities).
Welke geboden moeten christen van nu zich wel aan houden en aan welke niet (meer)? Waarom mogen we de naam van God niet ijdel gebruiken (gebod 3) maar wordt de sabbat (zaterdag dus) niet meer geheiligd (gebod 4)?

Heb ik het nog niet eens over varkensvlees. Jezus at als vrome jood geen varkensvlees.

[ Bericht 0% gewijzigd door hoatzin op 11-02-2022 08:46:20 ]
  vrijdag 11 februari 2022 @ 07:44:42 #80
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_203608261
quote:
0s.gif Op donderdag 10 februari 2022 23:54 schreef EttovanBelgie het volgende:
Als we iets te horen krijgen van voornamelijk protestanten en evangelicals is het juist SOLA FIDE, geloof alleen. Werken baten tot niets. Alleen geloof, genade en schrift.
Wel eens in een protestantse kerk geweest? Wat je zegt is onzin. Net of er in de protestantse de leer gepredikt wordt: leef er maar op los mensen, doe waar je zin in hebt, maar geloof en je wordt behouden. Niets van dat! Integendeel zelfs.

[ Bericht 6% gewijzigd door hoatzin op 11-02-2022 09:23:35 ]
  vrijdag 11 februari 2022 @ 08:18:25 #81
311622 Bargehassus
Hoogst merkwaardig
pi_203608475
quote:
0s.gif Op donderdag 10 februari 2022 23:54 schreef EttovanBelgie het volgende:

[..]
Het grootste gebod blijft dan ook God lief te hebben boven alles en je NAASTE als jezelf. DAT wordt inderdaad stelselmatig overboord gegooid, en niet door liberale, maar juist door conservatieve christenen die meer waarde hechten aan HUN tradities (bijvoorbeeld SOLA FIDE, SOLA GRATIA, SOLA SCRIPTURA) dan aan het grootste gebod van Christus zelf.
Daar moet ik je toch corrigeren. In een aantal conservatieve kerken wordt zelfs na het voorlezen van de 10 geboden 's ochtends de wet samengevat: Gij zult de HEERE uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. Het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als u zelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

Pin me hier niet letterlijk op vast, maar het komt aardig in de richting.
Het einde van de dag is nabij als kleine mensen lange schaduwen werpen.
  vrijdag 11 februari 2022 @ 15:05:56 #82
498815 -Mellon-
Vriend in het Sindarijns
pi_203616011
quote:
0s.gif Op donderdag 10 februari 2022 23:54 schreef EttovanBelgie het volgende:

[..]
Wat intens tegenstrijdig...

Als we iets te horen krijgen van voornamelijk protestanten en evangelicals is het juist SOLA FIDE, geloof alleen. Werken baten tot niets. Alleen geloof, genade en schrift.

Verder is die tekst natuurlijk gefundenes fressen voor al diegenen die pretenderen dat het geloof zonder tradities kan, ja zelfs dient te bestaan. Terwijl het geloof door traditie is overgeleverd, zoals ook aangehaald door Paulus in 2 Tess. Iedereen die het evangelie leest ziet daarin heel duidelijk terug wat Jezus bedoelt met geboden, wetten en regels... BARMHARTIGHEID. Hij verwijst er zelfs naar door de profeet Hosea aan te halen: "Barmhartigheid wil ik en geen offers." Daaronder dient men m.i. met offers ook te verstaan: die kwezelige theologische haarkloverij, dat blindstaren op dogma en 'de regels', terwijl de essentie niets meer is dan: wees goed voor elkaar.

Dat mis ik altijd bij de bijbel-thumpers: de nadruk die Christus legt op naastenliefde. Het is altijd gedweep met 'geloof', 'de schrift', 'de geest', en uiteraard krijgt eenieder ervan langs die durft te zeggen dat het wel wat meer betekent christen te zijn dan te 'geloven'. Hetgeen ik ook sowieso zie als een manco bij veel behoudend protestantse stromingen: die haast onvermijdelijke egocentrische kijk op het geloof. Mijn redding, mijn zaligheid, mijn genade. Werkelijk alles daarbuiten moet dienen als bevestiging daarvan; niet de acties en de naaste staan centraal, maar de eigen verlossing. Het zijn werktuigen, de naasten, waaraan de gelovige zijn genadestaat kan meten.

Het grootste gebod blijft dan ook God lief te hebben boven alles en je NAASTE als jezelf. DAT wordt inderdaad stelselmatig overboord gegooid, en niet door liberale, maar juist door conservatieve christenen die meer waarde hechten aan HUN tradities (bijvoorbeeld SOLA FIDE, SOLA GRATIA, SOLA SCRIPTURA) dan aan het grootste gebod van Christus zelf.
Ik heb niets met die strijd en haat tussen bepaalde christelijke stromingen die in elke discussie wordt aangewakkerd. Je spreekt over 'barmhartigheid/liefde', laat die banier hier dan zelf ook niet los.

De geboden, regels, wetten zijn idd een barmhartigheid, wanneer je je eraan houdt, niet wanneer je ze loslaat. Het is alsof je zegt dat de Nederlandse wet of huisregels die door ouders worden opgesteld een barmhartigheid zijn en dat je er dus verder niet aan hoeft te houden.

Wat Jezus in de aangehaalde citaten (en veel andere) zegt is duidelijk en onomwonden. Dat hoor je niet af te zwakken of ongeldig te verklaren. Zeg niet: Jezus zei wit en herhaalde nog eens wit en wees daarbij naar een witte kleed, maar hij "bedoelde" zwart.

Het ging Jezus niet alleen om de geest van de Wet, of alleen om de letter, maar om zowel de letter als de geest van de Wet. Daar waar de farizeeŽrs alleen de letter van de Wet volgden, is men nu in een andere extreme gevallen: het volgen van alleen de geest ervan. Barmhartigheid en naastenliefde zijn belangrijke aspecten van het geloof, maar dat kan je ook tonen door je aan de geboden en wetten te houden. Het is niet alleen dit of alleen dat. In de Bergrede zie je ook duidelijk hoe Jezus, in verschillende bewoordingen, de Wet verder aanscherpt ipv opheft. Jezus liet er zelf geen misverstand over bestaan: "Denk maar niet ..."
  vrijdag 11 februari 2022 @ 15:10:46 #83
498815 -Mellon-
Vriend in het Sindarijns
pi_203616063
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 februari 2022 07:43 schreef hoatzin het volgende:

[..]
Welke geboden moeten christen van nu zich wel aan houden en aan welke niet (meer)? Waarom mogen we de naam van God niet ijdel gebruiken (gebod 3) maar wordt de sabbat (zaterdag dus) niet meer geheiligd (gebod 4)?

Heb ik het nog niet eens over varkensvlees. Jezus at als vrome jood geen varkensvlees.
Dat zijn goede vragen, ik kan alleen voor mezelf spreken en niet voor anderen. Iig aan de tien geboden. Dingen laten is voor mij makkelijk, zoals varkensvlees. Dingen opnieuw aanleren kost meer tijd.
  vrijdag 11 februari 2022 @ 15:23:23 #84
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_203616191
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 februari 2022 15:10 schreef -Mellon- het volgende:

[..]
Dat zijn goede vragen, ik kan alleen voor mezelf spreken en niet voor anderen. Iig aan de tien geboden. Dingen laten is voor mij makkelijk, zoals varkensvlees. Dingen opnieuw aanleren kost meer tijd.
Ik naam aan dat je wel kleding draagt van verschillende stoffen? Mag niet volgens God.
pi_203616246
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 februari 2022 15:23 schreef hoatzin het volgende:

Ik naam aan dat je wel kleding draagt van verschillende stoffen? Mag niet volgens God.
Altijd staan als er iemand in de kamer is die ouder dan jij is.
Nooit zitten op een stoel waar een menstruerende vrouw ooit op heeft gezeten.
Je haar nooit knippen, ook je baard niet.

En zo gaat het rijtje een hele tijd door. Het boek 'The Year of Living Biblically' van A.J.Jacobs was echt geweldig _O_ (conclusie: het is niet te doen)

Elke gelovige doet aan pick & chose, de hele tijd door.
"Dear life, When I said "can my day get any worse?" it was a rhetorical question, not a challenge."
  vrijdag 11 februari 2022 @ 16:42:40 #86
498815 -Mellon-
Vriend in het Sindarijns
pi_203617175
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 februari 2022 15:23 schreef hoatzin het volgende:

[..]
Ik naam aan dat je wel kleding draagt van verschillende stoffen? Mag niet volgens God.
Wil jij als atheÔst voor God spreken en een gelovige vertellen wat hij wel/niet mag? Ik heb geen kleding dat een mix is van wol en linnen.
  vrijdag 11 februari 2022 @ 17:43:03 #87
137134 Iblardi
Non semper idem
pi_203617890
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 februari 2022 15:28 schreef Isabeau het volgende:

[..]
Altijd staan als er iemand in de kamer is die ouder dan jij is.
Nooit zitten op een stoel waar een menstruerende vrouw ooit op heeft gezeten.
Je haar nooit knippen, ook je baard niet.

En zo gaat het rijtje een hele tijd door. Het boek 'The Year of Living Biblically' van A.J.Jacobs was echt geweldig _O_ (conclusie: het is niet te doen)

Elke gelovige doet aan pick & chose, de hele tijd door.
Ik zie dan toch eerder een hyperorthodoxe jood in de tijd van het Oude Testament voor me. Met Jezus wordt het allemaal wat losser en ongedwongener. Dat bekeert ook wat gemakkelijker als je je activiteiten vooral op de gojim richt.
pi_203618006
quote:
0s.gif Op woensdag 9 februari 2022 20:44 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Wacht even, ik dacht dat je gelovig was.

Zo ja, zijn wetten die mensen met elkaar afspreken belangrijker dan wetten die God heeft gegeven?

Bepaalt de cultuur waar in je leeft je geloof? Moet het niet andersom zijn?
En je denkt dat de wetten "van God" niet door de cultuur die er toen was gekomen is?
Er is weinig goddelijks aan, als je het mij vraagt (als je mij niet vraagt ook trouwens)..

quote:
0s.gif Op woensdag 9 februari 2022 20:41 schreef Ali_Kannibali het volgende:

Waarom zegt God over het nieuwe verbond dat hij zijn wet in onze harten zal schrijven, als hij ze zou hebben afgeschaft?

Hypocriet zeg...

De wet van God is wel wat groter dan de tien geboden die iedere zondag/zaterdag in de kerk te horen zijn.
  vrijdag 11 februari 2022 @ 18:05:41 #89
137134 Iblardi
Non semper idem
pi_203618141
quote:
0s.gif Op woensdag 9 februari 2022 20:44 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Bepaalt de cultuur waar in je leeft je geloof? Moet het niet andersom zijn?
Het geloof komt voort uit de cultuur. In dit geval een cultuur uit het Midden-Oosten die ons in oorsprong vreemd was.

De volkeren van West-Europa hadden hun eigen religies met verschillende goden en andere entiteiten die nauw verbonden waren met hun cultuur en met de omgeving waarin ze leefden. Zo zal dat ook bij het Joodse volk zijn geweest voordat het monotheÔsme zich onder hen ontwikkelde. Een pluriforme wereld waarin niet ťťn volk constant probeerde zijn specifieke godsbeeld op te dringen aan alle anderen.

[ Bericht 24% gewijzigd door Iblardi op 11-02-2022 18:18:10 ]
pi_203618317
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 februari 2022 17:43 schreef Iblardi het volgende:

[..]
Ik zie dan toch eerder een hyperorthodoxe jood in de tijd van het Oude Testament voor me. Met Jezus wordt het allemaal wat losser en ongedwongener. Dat bekeert ook wat gemakkelijker als je je activiteiten vooral op de gojim richt.
Dat laatste is gebeurt met Paulus, niet met Jezus... Paulus was dan ook de apostel der heidenen...

Heeft Jezus nooit gezien of gehoord, maar wel het christendom voor een groot deel bepaalt. Aan de ene kant knap van Paulus, aan de andere kant dom van zijn volgelingen..

"God heeft zijn zoon in mij geopenbaard" was voldoende om hem die macht te geven.

https://www.gic.nl/nieuws(...)ent-voor-de-romeinen
_O_
  vrijdag 11 februari 2022 @ 18:48:56 #91
137134 Iblardi
Non semper idem
pi_203618574
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 februari 2022 18:23 schreef KereldeGrote het volgende:

[..]
Dat laatste is gebeurt met Paulus, niet met Jezus... Paulus was dan ook de apostel der heidenen...

Heeft Jezus nooit gezien of gehoord, maar wel het christendom voor een groot deel bepaalt. Aan de ene kant knap van Paulus, aan de andere kant dom van zijn volgelingen..

"God heeft zijn zoon in mij geopenbaard" was voldoende om hem die macht te geven.

https://www.gic.nl/nieuws(...)ent-voor-de-romeinen
_O_
Ik begrijp niet waarom mensen naar zulke fantastische theorieŽn grijpen om een historische persoon te "verklaren"... Alsof iemand als Paulus niet kan bestaan zonder dat er een complot van een overheid achter moet zitten. Dat hij als geprivilegieerde Jood met Romeins burgerrecht een grote mate van loyaliteit voelde ten opzichte van de Romeinse machthebbers vind ik niet spectaculair en het sluit een oprechte persoonlijke bekering ook helemaal niet uit.
pi_203618683
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 februari 2022 18:48 schreef Iblardi het volgende:

[..]
Ik begrijp niet waarom mensen naar zulke fantastische theorieŽn grijpen om een historische persoon te "verklaren"... Alsof iemand als Paulus niet kan bestaan zonder dat er een complot van een overheid achter moet zitten. Dat hij als geprivilegieerde Jood met Romeins burgerrecht een grote mate van loyaliteit voelde ten opzichte van de Romeinse machthebbers vind ik niet spectaculair en het sluit een oprechte persoonlijke bekering ook helemaal niet uit.
Waarom is dit een fantastische theorie? Vind je het normaal dat iemand eerst een fanatieke vervolger was en dan ineens bekeerd? De man heeft niemand van de jezusvolgelingen gesproken VOORDAT hij naar de heidenen ging. Dus kon hij mooi zijn eigen theorie en verhaal verzinnen..

Allemaal omdat "God zijn zoon in hem heeft geopenbaard"... Doet mij denken aan de leiders van die jonge christelijke sekten. Of mensen die beweren dat zij channelen met Jantje en Pietje of met de heilige maagd Maria (haar geest)..Vroeger geloofde men dit misschien maar tegenwoordig minder.

Tevens is het hele nieuwe Testament pas tot stand gekomen NA Paulus zijn brieven. Met Handelingen heeft de schrijver ook het verhaal mooi verschoven naar Paulus. De "echte" volgelingen van Jezus (zij die hem gekend schijnen te hebben) komen er mooi bekaaid af met een paar briefjes..

Ik zeg niet dat Paulus een spion was, maar hij is wel erg ongeloofwaardig. We geloven hem pas omdat dit het bias is. Haal de bias weg en Paulus zal omvallen als iemand die niet geloofwaardig is omtrent Jezus.
  vrijdag 11 februari 2022 @ 19:04:18 #93
137134 Iblardi
Non semper idem
pi_203618734
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 februari 2022 18:59 schreef KereldeGrote het volgende:

[..]
Waarom is dit een fantastische theorie? Vind je het normaal dat iemand eerst een fanatieke vervolger was en dan ineens bekeerd?
Persoonlijk niet, maar zo'n overstap naar de tegenpartij komt vaker voor.
https://visie.eo.nl/artikel/2019/02/joram-is-moslim-geworden
pi_203618791
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 februari 2022 19:04 schreef Iblardi het volgende:

[..]
Persoonlijk niet, maar zo'n overstap naar de tegenpartij komt vaker voor.
https://visie.eo.nl/artikel/2019/02/joram-is-moslim-geworden
Oke, maar dat is bekering naar een al bestaande religie. Dan praat je met mensen van vlees en bloed. Krijgt daardoor een droom. (die je per abuis als "van Jezus zelf" ervaart).
Paulus daarentegen is bij geen mens te rade gegaan (volgens een van zijn eigen brieven). God heeft "zijn zoon in hem geopenbaard"..

Dus alles wat de man zegt komt van Jezus zelf.. Dat is wel meer dan een bekering. Hij stichtte een eigen godsdienst. Hij schold mensen uit die anders dachten "die zij vervloekt"..
Doet mij erg denken aan bepaalde sekten, waar de leider ook contact met van Boven had. Kan nu zo geen bij naam noemen, maar de "kinderen van Ruinerwold" hadden een vader die zo was.
  vrijdag 11 februari 2022 @ 19:09:57 #95
137134 Iblardi
Non semper idem
pi_203618811
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 februari 2022 18:59 schreef KereldeGrote het volgende:

[..]
De man heeft niemand van de jezusvolgelingen gesproken VOORDAT hij naar de heidenen ging. Dus kon hij mooi zijn eigen theorie en verhaal verzinnen..
De kans dat hij hier en daar eens een gesprek met een christen heeft gehad (en dat dit een rol heeft gespeeld in zijn bekering) lijkt me groter dan dat hij ze nooit heeft gesproken. Waarom niet? Ze behoorden tot hetzelfde volk en misschien heeft hij weleens een gedachtewisseling gehad met een paar prominenten onder hen om ze terug te doen keren tot het Joodse geloof.

Zo schijnt het met die Joram van Klaveren ook ongeveer te zijn gegaan. Hij wou een boek schrijven tťgen de islam, raakte in gesprek met een imam en liet zich bekeren. Volgens mij stond je dan van meet af aan al niet sterk in de schoenen, maar goed, het gebeurt dus.

quote:
Allemaal omdat "God zijn zoon in hem heeft geopenbaard"... Doet mij denken aan de leiders van die jonge christelijke sekten. Of mensen die beweren dat zij channelen met Jantje en Pietje of met de heilige maagd Maria (haar geest)..Vroeger geloofde men dit misschien maar tegenwoordig minder.
Ja, en dat zijn bij mijn weten ook geen spionnen van de AIVD en de FBI en dergelijke.

quote:
Tevens is het hele nieuwe Testament pas tot stand gekomen NA Paulus zijn brieven. Met Handelingen heeft de schrijver ook het verhaal mooi verschoven naar Paulus. De "echte" volgelingen van Jezus (zij die hem gekend schijnen te hebben) komen er mooi bekaaid af met een paar briefjes..

Ik zeg niet dat Paulus een spion was, maar hij is wel erg ongeloofwaardig. We geloven hem pas omdat dit het bias is. Haal de bias weg en Paulus zal omvallen als iemand die niet geloofwaardig is omtrent Jezus.
Ja, natuurlijk is het ongeloofwaardig.
  vrijdag 11 februari 2022 @ 19:13:19 #96
137134 Iblardi
Non semper idem
pi_203618844
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 februari 2022 19:08 schreef KereldeGrote het volgende:

[..]
Oke, maar dat is bekering naar een al bestaande religie. Dan praat je met mensen van vlees en bloed. Krijgt daardoor een droom. (die je per abuis als "van Jezus zelf" ervaart).
Paulus daarentegen is bij geen mens te rade gegaan (volgens een van zijn eigen brieven). God heeft "zijn zoon in hem geopenbaard"..

Dus alles wat de man zegt komt van Jezus zelf.. Dat is wel meer dan een bekering. Hij stichtte een eigen godsdienst. Hij schold mensen uit die anders dachten "die zij vervloekt"..
Doet mij erg denken aan bepaalde sekten, waar de leider ook contact met van Boven had. Kan nu zo geen bij naam noemen, maar de "kinderen van Ruinerwold" hadden een vader die zo was.
Ja, maar dat soort zelfbenoemde profeten heb je nu eenmaal. Om die houding te verklaren zijn helemaal geen fantastische theorieŽn over spionage nodig.
pi_203618867
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 februari 2022 19:09 schreef Iblardi het volgende:

[..]
De kans dat hij hier en daar eens een gesprek met een christen heeft gehad (en dat dit een rol heeft gespeeld in zijn bekering) lijkt me groter dan dat hij ze nooit heeft gesproken. Waarom niet? Ze behoorden tot hetzelfde volk en misschien heeft hij weleens een gedachtewisseling gehad met een paar prominenten onder hen om ze terug te doen keren tot het Joodse geloof.
anno 50 waren er nog geen christenen. Die kwamen er pas na Paulus.. Daarom stichtte de man ook gemeenten.

quote:
Ja, en dat zijn bij mijn weten ook geen spionnen van de AIVD en de FBI en dergelijke.
Nee klopt. Maar men is dat idee gaan aanhangen om Paulus wel erg vriendjes was van de Romeinen. Hij werkte zelfs voor ze als tentenmaker. Dan is het niet zo vreemd om te denken dat de Romeinen dachten "if you can't beat them, join them".

quote:
Ja, natuurlijk is het ongeloofwaardig.
Daarom is het knap van Paulus en dom van de eerste gelovigen.. De gelovigen van nu weten niet beter dan dat Paulus echt contact had met Christus en daarna met Petrus..
Maar zelfs de Petrus uit de evangelieen is fixie waarschijnlijk.

Waarschijnlijk weten de eerste volgelingen van Jezus niet wat ze zien als ze de christenen anno nu zien.
pi_203619942
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 februari 2022 18:05 schreef Iblardi het volgende:

[..]
Het geloof komt voort uit de cultuur. In dit geval een cultuur uit het Midden-Oosten die ons in oorsprong vreemd was.

De volkeren van West-Europa hadden hun eigen religies met verschillende goden en andere entiteiten die nauw verbonden waren met hun cultuur en met de omgeving waarin ze leefden. Zo zal dat ook bij het Joodse volk zijn geweest voordat het monotheÔsme zich onder hen ontwikkelde. Een pluriforme wereld waarin niet ťťn volk constant probeerde zijn specifieke godsbeeld op te dringen aan alle anderen.
Dit is niet echt relevant voor het punt wat ik probeer te maken.

Het argument wat wordt gegeven is: 'we vieren al honderden jaren de zondag, dat is de Christelijke cultuur'.

Dat is prima, maar de geschriften schrijven de zevende dag voor.

Dus wat verdient nu autoriteit: cultuur of geschriften.

Ik ben van mening de geschriften.

Die geschriften zijn binnen een bepaalde cultuur ontstaan, maar dat is niet relevant voor de vraag of je die geschriften autoriteit geeft in een andere cultuur of niet. Dat is overigens een persoonlijke keuze, niet iets wat wordt opgedrongen.
  Beste debater 2022 vrijdag 11 februari 2022 @ 20:57:06 #99
396730 EttovanBelgie
Alles komt goed.
pi_203620431
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 februari 2022 20:19 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Dit is niet echt relevant voor het punt wat ik probeer te maken.

Het argument wat wordt gegeven is: 'we vieren al honderden jaren de zondag, dat is de Christelijke cultuur'.

Dat is prima, maar de geschriften schrijven de zevende dag voor.

Dus wat verdient nu autoriteit: cultuur of geschriften.

Ik ben van mening de geschriften.

Die geschriften zijn binnen een bepaalde cultuur ontstaan, maar dat is niet relevant voor de vraag of je die geschriften autoriteit geeft in een andere cultuur of niet. Dat is overigens een persoonlijke keuze, niet iets wat wordt opgedrongen.
Jij neemt de zes dagen van de schepping zoals in Genesis verwoord letterlijk als 24-uurse dagen?
Omnibus in omnibus.
Ad Maiorem Dei Gloriam
pi_203620561
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 februari 2022 20:57 schreef EttovanBelgie het volgende:

[..]
Jij neemt de zes dagen van de schepping zoals in Genesis verwoord letterlijk als 24-uurse dagen?
Ja, dat is waar het woord yŰm op wijst.
  Beste debater 2022 vrijdag 11 februari 2022 @ 21:31:34 #101
396730 EttovanBelgie
Alles komt goed.
pi_203620856
quote:
0s.gif Op vrijdag 11 februari 2022 21:10 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]
Ja, dat is waar het woord yŰm op wijst.
Nee hoor.

https://hermeneutics.stac(...)lated-as-an-aeon-age

De auteur(s) van Genesis gebruiken dat woord voor zowel 12-urige en 24-urige dagen, voor de scheppingsweek, voor veertig dagen, voor meerdere maanden, voor een levensduur, voor een lange maar eindige tijd en voor de eeuwigheid:

Genesis 4,3: yom slaat hier op een seizoen
Gen. 43,9: yom slaat hier op een eeuwigheid
Gen. 44,32: idem
Deut. 4,40: yom slaat hier op een menselijke levensduur
Deut. 10,10: yom slaat hier op 40 dagen
Deut. 18,15: op een eeuwigheid
Deut. 19,9: idem.

Alleen al in het scheppingsverhaal zelf wordt yom op vier manieren aangewend:

Gen. 1,5: een 12-urige dag
Gen. 1,14: een 24-urige dag
Gen. 2,4: de gehele scheppingsweek

En na elk slotstuk per scheppingsdag.

https://www.oldearth.org/word_study_yom.htm
Omnibus in omnibus.
Ad Maiorem Dei Gloriam
abonnement bol.com Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')