FOK!forum / Nieuws & Achtergronden / Accountantskantoor Accon avm in problemen door ............
ikweethetooknietwoensdag 24 november 2021 @ 09:22
boekhoudfraude :D _O- _O- _O- _O-

Huisbankier ING heeft Accon in bijzonder beheer geplaatst, een maatregel voor bedrijven die in financiŽle problemen verkeren.

In het kort

• De financiŽle huishouding bij accountantskantoor Accon avm is niet op orde.
• Het kantoor heeft de jaarrekening over 2020 moeten uitstellen en de ceo is geschorst.
• De raad van commissarissen laat de kwestie onderzoeken en heeft een interim-ceo aangesteld.

quote:
Accountantskantoor Accon avm is mogelijk getroffen door boekhoudfraude door de bestuursvoorzitter. De raad van commissarissen heeft een extern bureau onderzoek laten doen naar de cijfers van het Arnhemse kantoor. De financiŽle verslaggeving blijkt niet op orde, en opzet wordt niet uitgesloten.
Bestuursvoorzitter Guus Delger is inmiddels geschorst. Hij zit sinds eind september ziek thuis en is sindsdien vervangen door interim-bestuurder Theo de Vries. 'Delger is als bestuursvoorzitter en eerder als cfo eindverantwoordelijk voor de ontstane situatie', zegt De Vries.

Door de problemen heeft Accon de jaarrekening over 2020 weken moeten uitstellen. Wel is duidelijk dat het accountantskantoor het jaar met verlies afsluit. Ook in het nog lopende boekjaar maakt het kantoor verlies, zegt De Vries. Hoeveel precies, kan hij nog niet zeggen.

'Wij moeten behoorlijk forse correcties doen op het eigen vermogen en de post goodwill, over een paar weken moet uit de jaarrekening blijken hoeveel dat precies is.' Huisbankier ING heeft Accon in bijzonder beheer geplaatst, een maatregel voor bedrijven die in financiŽle problemen verkeren.

SPOILER
Over de oorzaken van onregelmatigheden wil De Vries nu niets zeggen. Bij de publicatie van het jaarverslag moet meer duidelijk worden over hoe het gat in de boekhouding kon ontstaan. De geschorste Delger was niet bereikbaar voor commentaar.

Veertig vestigingen
Accon is een middelgroot accountantskantoor met een omzet van circa §90 mln, ruim 800 medewerkers en 40 vestigingen door heel Nederland. De Vries wil niet vooruitlopen op de gevolgen voor Accon avm. Een forse sanering acht hij vooralsnog niet nodig. 'Onze winstmarge blijft achter bij de concurrent, maar ik denk niet dat grote ingrepen nodig zijn om die te verbeteren en winstgevend te zijn.'

De Vries is op verzoek van de raad van commissarissen aangesteld om orde op zaken te stellen toen ceo Delger in september ziek thuis kwam te zitten. Kort daarna vertrok ook een ander bestuurslid. Toen bleek al dat de cijfers niet klopten. Inmiddels is duidelijk dat de problemen een stuk groter zijn. Interim-bestuurder De Vries (67) was zelf jarenlang accountant, en viel al eerder in als bestuursvoorzitter bij concurrent Flynth toen dat een paar jaar geleden in financiŽle problemen kwam.

Kritiek van AFM :D
Accon kreeg vooral bekendheid door zich als relatief kleine speler te begeven op de markt voor beursgenoteerde en financiŽle ondernemingen. De controle van deze zogeheten organisaties van openbaar belang (oob's) vergt een speciale vergunning van toezichthouder AFM. Het lukte Accon voet aan de grond te krijgen in deze markt, onder meer door genoteerde ondernemingen als verzamelfonds Value8 en biotechbedrijf Esperite als klant aan te nemen. Bij dat laatste bedrijf weigerde Accon de cijfers over 2017 goed te keuren.

De AFM vond de controles echter onder de maat, waarop Accon de oob-vergunning in 2019 uiteindelijk inleverde. De firma volgde daarmee het voorbeeld van sectorgenoten Grant Thornton en Baker Tilly, die dezelfde stap terug deden na onderzoek van de waakhond. Sindsdien hebben steeds meer kleinere beursfondsen moeite om een accountant te vinden. Er zijn nog maar zes kantoren die oob's mogen controleren.

Van origine is Accon avm een kantoor met wortels in de agrarische sector, net als andere middelgrote kantoren als Alfa Accountants en Flynth. Die laatste firma kwam dit jaar in de schijnwerpers nadat ruzie in de top leidde tot het vertrek van de volledige raad van commissarissen. Accon avm kent net als Flynth geen partnerstructuur maar is in handen van een stichting.
https://fd.nl/bedrijfslev(...)lijke-boekhoudfraude

Nou Grapperhaus, zet de landsadvocaat er maar op die heeft er ervaring mee :') _O-
NWS / Oud-topman bij landsadvocaat Pels Rijcken sluisde miljoenen weg
Starhopperwoensdag 24 november 2021 @ 09:37
Wat een zooitje :D :D :D

Ik snap dat niet. Ze verdienen al heel veel geld. Waarom zou je dit dan doen? :')
Alpha0woensdag 24 november 2021 @ 09:39
Er is een tekort aan accountants dus zie ze het nog wel overleven ook.
ikweethetooknietwoensdag 24 november 2021 @ 09:48
Guus Delger, Accon avm: Je moet jezelf blijven professionaliseren. :') _O- _O- _O-

Als een van de grotere accountantsorganisaties in Nederland zit Accon avm boordevol ambitie. Groeiambitie wel te verstaan. Maar om die doelstellingen te verwezenlijken is het belangrijk dat de medewerkers zich er prettig bij voelen. 'Wij zoeken naar de juiste mensen op de juiste plaats.'

Een paar maanden geleden maakte Guus Delger de overstap naar Accon avm. Na eerst elf jaar bij KPMG te hebben gewerkt, gevolgd door een carriŤre van acht jaar als concerncontroller bij PCM Uitgevers.

Mede door de veranderende aandeelhoudersstructuur, de onduidelijke strategie van het bedrijf en het feit dat de werkomgeving steeds verder van hem af ging staan, vond hij het tijd voor een nieuwe uitdaging. Bovendien wilde Delger liever buiten de Randstad wonen. Toen bleek dat accountantsorganisatie Accon avm uit Arnhem op zoek was naar een financieel directeur, greep hij zijn kans.

Accon avm is een accountantsorganisatie die zich richt op de kleine en middelgrote ondernemingen. Het bedrijf is gespecialiseerd op het gebied van accountancy, fiscaal- en juridisch advies, agrarisch advies en bedrijfseconomische dienstverlening.

De klantenportefeuille bestaat voornamelijk uit ondernemers in het MKB, de agrarische sector, overheid en non-profit. Verspreid door heel Nederland beschikt Accon avm over 45 regiokantoren. 'Het bedrijf richt zich erg op groei, dat spreekt mij wel aan', aldus de kersverse financieel directeur.

Nog maar net in dienst, viel hij meteen met zijn neus in de boter. Begin dit jaar besloot het bedrijf de Noordelijke Accountants Unie over te nemen, waardoor de omvang van Accon avm flink toenam.

'We werken in een snel veranderende omgeving. Een paar jaar geleden had het bedrijf nog maar 500 man in dienst. Nu zijn dat er 1200. Ineens gaat het bedrijf groeien en dat heeft veel gevolgen.' Zo moet de managementrapportage verbeterd en uitgebreid worden.
'De financiŽle afdeling moet daarom voortdurend een professionaliseringsslag maken. Bij een overname krijg je bijvoorbeeld te maken met banken, die weer hun eigen specifieke eisen stellen aan de rapportages.'

Bij de accountantsorganisatie werken nagenoeg alleen financials. 'De gebruikers weten veel van financiŽn af en zijn dus erg kritisch. Fouten in de rapportages worden meteen opgemerkt. Daardoor zie je dat de managementrapportage leeft. Iedereen heeft verbetersuggesties en denkt met je mee. Dat is erg leuk.'

Uiteraard heb je op de centrale financiŽle afdeling mensen nodig die kritisch zijn. Een vacature op de financiŽle afdeling lijkt daarom snel intern vervuld. 'Dat is niet zo', legt de financieel directeur uit. 'Het is niet standaard om vacatures op de financiele administratie vanuit de accountancypraktijk te vervullen. Wij zoeken naar goede mensen op de juiste plaats.'

De financiŽn voor de 45 regiokantoren is centraal geregeld. Een team van twaalf mensen zorgt voor de factuurafhandeling, verslaglegging en controle van de cijfers. 'Ook hebben een medewerker die continue betrokken is bij overnames.'

Binden en boeien
Het binden en boeien van mensen staat centraal in de organisatie. 'Het is de kracht van het bedrijf. Onze dienstverlening wordt alleen maar beter als er goede mensen in dienst komen.'

Door de snelle groei van de organisatie moet de financiŽle functie mee veranderen, zodat we het primaire proces optimaal kunnen blijven ondersteunen. 'Je moet jezelf blijven professionaliseren.'

Het hoofdkantoor draagt bij aan een betere besluitvorming bij de regiokantoren. Hierdoor krijgen de accountants beter inzicht in de cijfers. 'Er is een open structuur. Er wordt niet geheimzinnig gedaan over cijfers tussen de kantoren onderling. Dat heeft een positieve uitwerking op de werksfeer.'

Accon avm doet veel om het personeel tegemoet te komen. 'Elk jaar zijn er persoonlijk-ontwikkel-plan gesprekken, waarin iemand kan aangeven wat hij wil gaan doen om zijn carriŤre te ontwikkelen en eventuele opleiding wordt gekozen. Aan het einde van het jaar vindt een evaluatie plaats waarin de doelstellingen voor dat jaar worden gemeten. Overigens zit daaraan ook een beloningssysteem gekoppeld.'

Delger ervaart het als positief als het vanuit de werkgever ondersteund wordt als iemand zich in een bepaald vakgebied wil ontwikkelen. 'We willen voorkomen dat iemand altijd maar hetzelfde werk doet.' Hij vindt dat medewerkers continue gecoacht moeten worden.

'In de dagelijkse gang van zaken ben je er eigenlijk iedere dag mee bezig. Letterlijk naast iemand gaan zitten en kijken hoe hij of zij iets doet, verbeterpunten aangeven, maar er zelf ook iets van kunnen leren. Uiteindelijk moet je elkaar kunnen helpen en als team opereren, maar iemand moet in de toekomst eventueel ook intern kunnen doorstromen.'

Nieuw talent
Accon avm is volop in ontwikkeling. 'We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe diensten en vaak horen daar weer nieuwe mensen bij. Voor de administratieve afhandeling is dat weer anders. We willen de zaken efficiŽnter inrichten, meer activiteiten betekent niet automatisch meer mensen. Momenteel denken we bijvoorbeeld na over het digitaliseren van de factuurafhandeling, waardoor dit in de toekomst sneller gaat. Daarvoor meer mensen aantrekken, zou een achteruitgang betekenen.'

Naar verwachting zal de groei van de onderneming de komende jaren nog verder doorzetten. 'We bevinden ons in een omslagfase en willen ons in de toekomst meer toeleggen op het geven van fiscaal- en juridisch advies, agrarisch advies en bedrijfseconomische dienstverlening.'

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt voor financials is het voor alle accountantskantoren momenteel erg moeilijk om aan goede mensen te komen. 'We willen daarom via hogescholen en universiteiten proberen nieuw talent te vinden, die bij ons aan de slag willen. Ze krijgen begeleiding en eventueel een aanvullende opleiding.' Het bedrijf doet er alles aan jong talent aan zich te binden.

'De concurrentie met de vier bekendste accountantskantoren is groot, maar dat stelt ons in staat om een toegevoegde waarde te leveren. We begeven ons niet op internationaal terrein, maar richten ons juist op het midden- en kleinbedrijf. Niets is leuker dan rechtstreeks contact hebben met de klant en dat maakt het werk aantrekkelijk. We streven er niet naar om de grootste te zijn, maar wel de beste in ons segment.'

CHECKLIST TALENT MANAGEMENT
- voldoende mogelijkheden voor opleiding bieden
- goede begeleiding en coaching
- open staan voor kritiek
- doorgroeimogelijkheden

Naam: Guus Delger
Functie: Financieel directeur
Leeftijd: 39
Opleiding: Register Accountant
CarriŤre: Begonnen als accountant bij KPMG. Na 11 jaar hield hij dat voor gezien en stapte hij over naar PCM Uitgevers waar hij vervolgens 8 jaar als concerncontroller werkte. Sinds 2 april is hij werkzaam als financieel directeur bij Accon avm.
Hobby's: Klussen aan zijn boerderij uit 1860, schapen houden en oude gebouwen bekijken.

Bedrijf: Accon AVM
Omzet: 100 miljoen euro
Aantal medewerkers: 900 fte, met de recente overname van NAU groeit het aantal medewerkers naar 1100 fte
Aantal fte in financiŽle functie: 12 mensen
Typering team: Jong en enthousiast, sommigen naast het werk nog bezig met studie
Belangrijkste issue: Groei en bijbehorende professionalisering
Softwarepakket: SAP

https://financieel-manage(...)-professionaliseren/

:') :') :') _O- _O- _O-
Starhopperwoensdag 24 november 2021 @ 09:51
quote:
6s.gif Op woensdag 24 november 2021 09:48 schreef ikweethetookniet het volgende:
Guus Delger, Accon avm: Je moet jezelf blijven professionaliseren. :') _O- _O- _O-

.........................
.........................

:') :') :') _O- _O- _O-
_O-
Bugno3woensdag 24 november 2021 @ 09:56
quote:
0s.gif Op woensdag 24 november 2021 09:50 schreef CoolGuy het volgende:

Ach, ik snap een deel van de frustratie wel. Het is frappant en stuitend hoeveel misstanden er plaatsvinden binnen de financiŽle sector, de controlerende organen en aanverwanten.

[ Bericht 16% gewijzigd door Frutsel op 30-11-2021 08:34:11 ]
ikweethetooknietwoensdag 24 november 2021 @ 19:10
quote:
0s.gif Op woensdag 24 november 2021 09:50 schreef CoolGuy het volgende:
TS is ooit ontslagen door een accountantskantoor of heeft de sollicitatierondes niet overleefd want de haat zit heel diep :D
:')
Oplichters met een stropdas nu zelf een keer opgelicht door hun eigen baas
Leuker wordt het niet *O* *O*
ikweethetooknietwoensdag 24 november 2021 @ 22:04
'Bestuursvoorzitter Accon rommelde met werkvoorraad om balans op te poetsen'

Dinsdag bleek dat accountantskantoor Accon in de problemen is gekomen door onregelmatigheden in de boekhouding.

In het kort

• De geschorste bestuursvoorzitter van accountantskantoor Accon avm blijkt te hebben gerommeld met de post
• 'onderhanden werk'.
• Dat zegt de voorzitter van de aandeelhoudersstichting van Accon, die 'geschokt' is door de malversaties.
• Dinsdag meldde de firma dat er een gat in de boekhouding was ontdekt waarvoor het de voormalige baas
• verantwoordelijk houdt.

De geschorste bestuursvoorzitter van Accon avm, Guus Delger, heeft met verschillende posten op de balans van het accountantskantoor gerommeld, waaronder de hoeveelheid zogeheten 'onderhanden werk'. Dat zijn gewerkte uren waarvoor nog geen rekeningen zijn verstuurd. Deze post ophogen kan boekhoudkundig een gunstig effect hebben op het eigen vermogen.

Dat zegt voorzitter Riet Nelisse van de Stichting Accon avm, de aandeelhouder van het Arnhemse accountantskantoor. Dinsdag bleek dat Accon in de problemen is gekomen door onregelmatigheden in de boekhouding. Bestuursvoorzitter Guus Delger is als eindverantwoordelijke daarvoor geschorst.

Accon bracht het nieuws dinsdag naar buiten, maar wilde niet zeggen hoe er precies met de boeken was gerommeld. De firma wilde woensdag niet reageren op de nieuwe informatie. Guus Delger was niet bereikbaar voor commentaar. De kwestie bij Accon is saillant: het gebeurt zelden dat bij een accountantskantoor zelf met de boeken is gerommeld.

Dat er opzet in het spel is, staat volgens Nelisse wel vast. 'Deze fouten in de jaarrekening zijn er niet per ongeluk in gekomen.'

quote:
Ze stelt bovendien dat het 'heel fijn zou zijn geweest' als accountant Mazars dit al eerder had ontdekt.
:') _O- _O- _O-

SPOILER
Maar het zit ook complex in elkaar en de bestuursvoorzitter was natuurlijk gepokt en gemazeld in het vak.'
Geschokt

De voorzitter van de aandeelhoudersstichting is 'geschokt' over de ontdekking van wat zij 'malversaties' noemt. Volgens Nelisse was het conceptjaarverslag af en had de accountant daar al naar gekeken, toen er toch nog vragen bleken te zijn over verschillende balansposten.

Inmiddels zou uit het onderzoek zijn gebleken dat er verschillende boekingen door Delgers zijn verricht, in verschillende voorzieningen op de balans. De bestuursvoorzitter zou niet zichzelf hebben verrijkt, maar vooral bezig zijn geweest de cijfers op te poetsen.

Volgens Nelisse kwamen de boekingen pas na herhaalde vragen van de accountant boven water. De malversaties zijn zo complex dat Accon nog steeds in contact met enkele klanten aan het reconstrueren is wat er niet klopt. De ervaren forensisch accountant Peter Schimmel voert dat onderzoek uit.

Delger begon zijn carriŤre bij KPMG en was daarna enige jaren intern controller bij uitgever PCM. Hij stapte in 2007 over naar Accon, om daar als financieel directeur op te klimmen tot bestuurslid. Sinds mei 2019 was hij voorzitter van het bestuur.
Tuchtklacht

Nelisse vindt het te vroeg om al te kunnen zeggen of de aandeelhouders stappen tegen Delger en de accountant ondernemen, zoals een tuchtklacht. 'Maar ik kan dat zeker niet uitsluiten.' Ze maakt zich vooral zorgen over het kantoor. 'Ik ben heel erg teleurgesteld, en dan denk ik vooral ook aan de mensen die werken bij Accon en hun gezinnen.'

Voorzitter van de raad van commissarissen Ron Droste vindt het nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken omdat het onderzoek nog loopt. Hij wil niet ingaan op de vraag of hij zelf steken heeft laten vallen. 'Je hebt als commissaris een rol in het toezicht op het bestuur, daar zul je altijd naar moeten kijken als het achter de rug is.'
FinanciŽle tegenvallers

Accon is een accountantskantoor dat geen partnerstructuur heeft, maar in handen is van een stichting. Die vorm stamt uit de agrarische geschiedenis van voorgangers van de firma, die door een reeks fusies en overnames fors groeide. Daardoor staat er nog voor §45 mln aan overwaarde (goodwill) op de balans, waarop Accon jaarlijks ruim §6 mln moet afschrijven. Deze post drukt daarmee flink op de winst.

Omdat Accon geen partnerstructuur heeft, zijn financiŽle tegenvallers meteen een groot probleem. De firma is voor de financiering volledig afhankelijk van huisbankier ING, omdat er geen vermogen is bij de aandeelhouders. ING heeft Accon inmiddels in bijzonder beheer geplaatst
https://fd.nl/bedrijfslev(...)balans-op-te-poetsen

Accon accountant belazerde huisaccountant en collega Mazars :') _O- _O- _O-
myShizzlewoensdag 24 november 2021 @ 22:10
Vaak bu-j te bank
tjoptjopdonderdag 25 november 2021 @ 01:40
ikweethetookniet accountancytopics _O_
LangeTabbetjedonderdag 25 november 2021 @ 08:37
quote:
0s.gif Op woensdag 24 november 2021 09:56 schreef Bugno3 het volgende:

[..]
Ach, ik snap een deel van de frustratie wel. Het is frappant en stuitend hoeveel misstanden er plaatsvinden binnen de financiŽle sector, de controlerende organen en aanverwanten.
Het zijn net mensen............
Kapitein_Scheurbuikdonderdag 25 november 2021 @ 09:17
quote:
0s.gif Op donderdag 25 november 2021 08:37 schreef LangeTabbetje het volgende:

[..]
Het zijn net mensen............
Wel mensen een zeer onderontwikkeld moreel en ethisch besef.
supernigerdonderdag 25 november 2021 @ 10:15
Die ken ik niet.
ikweethetooknietdonderdag 25 november 2021 @ 10:28
quote:
0s.gif Op donderdag 25 november 2021 09:17 schreef Kapitein_Scheurbuik het volgende:
Wel mensen een zeer onderontwikkeld moreel en ethisch besef.
quote:
1s.gif Op donderdag 25 november 2021 10:15 schreef superniger het volgende:
Die ken ik niet.
CDA zit er vol mee :7 _O- _O-
ikweethetooknietdonderdag 25 november 2021 @ 10:31
Het mysterie van de verdwenen jaarrekening 2020 van Accon avm :') _O-

De telefoon rinkelde. Een tipgever. Of we de jaarrekening 2020 van Accon avm ook hadden gevonden? Die zou namelijk begin oktober op de website van het kantoor zijn gepubliceerd. De informant had het jaarverslag gelezen – inclusief de details van de omzetdaling. En toen – poef! – verdween het jaarverslag alsnog van het internet…

Dus, nee, dat hadden we niet gevonden. We hadden het natuurlijk dolgraag willen vinden. Niet voor niets controleerden we vrijwel dagelijks het handelsregister. Vergeefs.

Het vergeetachtige internet
Ik was dan ook aanstonds geÔntrigeerd door de tip. Ik ben namelijk van de generatie journalisten die heeft geleerd dat het internet niets vergeet. Het is nog geen tien jaar geleden dat je in loze dagen nieuws kon maken met de verveelde google-zoekopdracht ‘[NAAM-BEDRIJF] filetype:doc’ of ‘filetype:xls’. Vooral accountantskantoren stonden erom bekend nogal eens onbedoeld privacygevoelige informatie op het hoogsteigen webdomein te jassen. Met de extensie ‘filetype’ kun je je zoekresultaten beperken tot Word- of Excelbestanden – die leverden doorgaans meer nieuwswaardige inhoud op dan de gepolijste corporate powerpoints en pdf’s.

(Gratis tip voor de vennoten onder de accountants die dit lezen: google het domein van je kantoor eens op deze manier!)

Omtrekkende beweging
Tips als die van onze informant wakkeren dan ook de speurzin in ons journalisten aan. In ons repertoire hebben we voldoende middelen om direct mee aan de slag te gaan. Dat doen we liefst in een omtrekkende beweging: natuurlijk kunnen we de woordvoerder van Accon avm bellen om de vraag voor te leggen. Maar waarom niet de zaak al spittend eigenstandig verifiŽren? Als dat lukt, dan kun je een voldongen feit presenteren. Is in de browsergeschiedenis van de tipgever de pdf van het jaarverslag bijvoorbeeld alsnog vindbaar? En kunnen we rondbellen? Er zijn voldoende accountants van het kaliber ‘klooien met computers’ die de pdf kunnen hebben gezien.

Graven in het digitale geheugen
En dan is er nog de Google-cache: het geheugen van de zoekgigant is enigszins doorzoekbaar, mits je de juiste URL weet. Die weten we: http://www.acconavm.nl/jaarverslagen-accon-avm/ Maar helaas. Ook dat niet. Tot slot is het historische internetarchief via de zogenaamde Wayback Machine doorzoekbaar. En ook daar is geen jaarverslag te traceren. Na een tijdje speuren, moest ik concluderen dat mijn middelpuntvliedende opties uitgeput waren.

AV-Top 50
Ik besloot eerst maar eens onze Accountancy Vanmorgen Top 50 te publiceren. Daarin hebben wij de omzet van Accon avm geraamd op 87 miljoen euro – een daling van 3,7 procent. Ik liet de zaak voorlopig liggen.

Tot deze week. Want het bleef knagen: dat een accountantskantoor de eigen cijfers niet binnen de wettelijke termijn publiceert is al een veeg teken, maar dat het ze vervolgens wel publiceert, om binnen ťťn dag de publicatie opnieuw in te trekken? Dat heet een menetekel.

Dubbelcijferige omzetdaling?
Bovendien had de tipgever niet alleen gezegd dŠt het jaarverslag gepubliceerd en binnen ťťn dag weer van het internet verwijderd was, maar ook wŠt het jaarverslag vermeldde. Namelijk een omzet, in boekjaar 2020, van zo’n 80 miljoen euro. Dat zou een onwaarschijnlijke daling van meer dan 10 procent betekenen. Ongekend in de accountancy. Begin deze week nam ik dan ook alsnog contact op met Accon avm. De timing bleek te passen: afgelopen dinsdag werden de werknemers geÔnformeerd over de onregelmatigheden in de boeken en over het besluit tot schorsing van voormalig bestuursvoorzitter Guus Delger. Wij konden daarna bellen met interim-bestuursvoorzitter Theo de Vries. Hem stelde ik deze vraag:

Klopt het dat het jaarverslag al online heeft gestaan?
‘Dat kan kloppen. Het jaarverslag was al verborgen op de site klaargezet, maar stond nog niet online. Kennelijk heeft Google het echter al wel geÔndexeerd. Dat was een les voor ons. Als je nog niet definitief gaat publiceren, moet je het nog niet op verborgen plekken online zetten.’

We hebben vernomen dat in het jaarverslag staat dat de omzet is gedaald tot 80 miljoen euro. Klopt dat?
‘Dat weet ik ook nog niet 100 procent. We moeten de correcties nog doorvoeren. Maar ga er maar van uit dat het dichter bij 80 miljoen ligt, dan bij 90 miljoen euro.’

Maar als de 80 miljoen al in de publicatie heeft gestaan, zouden de correcties die Accon avm nu nog overweegt te verrichten, niet moeten leiden tot een omzet van nog minder dan 80 miljoen euro?
‘Nee, absoluut niet. Daar zitten niet echt de grote correcties in. Die zitten ’m in de balansposten. In december hopen we daarover uitsluitsel te geven.’

En daar blijft het bij. Tenzij een tweede tipgever de pdf alsnog in de mailbox wilbert@uitgeversvanmorgen.nl deponeert, moet u voor de precieze cijfers in december de site van Accon avm actief volgen. Voor de duiding ervan kunt u tegen die tijd gegarandeerd bij Accountancy Vanmorgen terecht.

https://www.accountancyva(...)-2020-van-accon-avm/

Wat een prutsers :') _O-
ikweethetooknietdonderdag 25 november 2021 @ 10:36
Ben jij ook zo handig met cijfers? _O- _O- _O- _O-

Heb jij affiniteit met plussen en minnen? Puzzel je graag met input zodat er een kloppend geheel ontstaat? Wil je stappen zetten in de wereld van de accountancy en je verder doorontwikkelen? Pak dan nu je kans. Accon avm zoekt per direct een Gevorderde Assistent Accountancy Agro voor de vestiging in Barneveld.

Accon avm zoekt een enthousiaste en ambitieuze ‘young professional’, die zich bezig gaat houden met het samenstellen van een agrarische jaarrekening en de fiscale aangiften (IB, VPB). Dat doe je in samenspraak met klanten uit de agrarische sector en de relatiebeheerder van accon avm. Een functie waarin superveel ruimte is om je te manifesteren en te ontwikkelen. Hierbij krijg je alle support met behulp van de accon avm academy, voor je persoonlijke ontwikkeling.

Arianne Overeem (21), Assistent Accountancy Agro, werkt nu bijna vier jaar bij accon avm in Barneveld en heeft lol in wat ze doet, legt ze uit: ,,Ik verzorg de agrarische jaarrekeningen, doe de Btw-aangiftes en draag de input over aan onze relatiebeheerder die hiermee naar de klant gaat. Zelf heb ik veel affiniteit met de agrarische sector, ben afkomstig van een melkveebedrijf. Je begrijpt de klant daarmee iets beter, hoewel dit geen eis is voor deze functie hoor. Er is voldoende ruimte om de mensen achter de agrarische sector te leren kennen.”

Arianne ervaart haar werkgever als flexibel en vindt dat er een relaxte sfeer hangt: ,,In eerste instantie gaat het om accuraat werk. Je moet je goed kunnen focussen, want de cijfers moeten natuurlijk wel kloppen onder aan de streep. Verder vind ik dat er genoeg ruimte is voor een goede werk-privť balans. Het is maatwerk. In overleg kan veel.” Overigens is er meer dan ‘debet en credit’ alleen, benadrukt Arianne: ,,Klantcontact is een belangrijk onderdeel van de functie. Dat maakt mijn werk zo afwisselend. Erg leuk. Daarnaast krijg je veel ruimte om te leren.”

Recruiter Deborah Matser: ,,Wij beschikken over een eigen academy met als doel dat je de ruimte krijgt om je te blijven ontwikkelen en beter te worden in wat je doet. Groei stimuleren we graag. Cursussen, webinars of andere scholingen vergoeden we bijna allemaal. Alles in samenspraak met jou, gedurende het hele jaar.” Wil jij de cijfers ook op de juiste zetten plaats en de klant daarin helemaal ontzorgen? Reageer dan nu op de vacature (24-40 uur/ uren bespreekbaar).

Kijk op de website voor de volledige vacaturetekst. Heb je vragen? Neem dan contact op met Recruiter Deborah Matser: 06-82804272. E: d.matser@acconavm.nl I: www.werkenbijacconavm.nl (zie bij vestiging Barneveld)

https://www.barneveldsekr(...)-handig-met-cijfers-

Even iemand helpen die in een dipje zit ........

Mijn naam is Guus Delger en ik ben heel erg handig met cijfers.....
Ik hoorde dat jullie een probleem hadden met de huisbankier en de jaarrekening
Is het een idee om de voorraad werk wat te verhogen zodat alles weer in orde lijkt :?
Ik hoor graag van jullie, want momenteel ben ik in between jobs en toe aan een nieuwe uitdaging :')
Toedels
Guus
ikweethetooknietdonderdag 25 november 2021 @ 10:38
accon■avm adviseurs en accountants
Handweg 159, Amstelveen

1,0 ster :') _O-
7 reviews

7 maanden geleden
Kritiek: Kwaliteit, Professionaliteit, Responsiviteit, Waarde
Mijn inkomstenbelasting 2018 en 19 weigeren ze te doen. Op emails en telefoontjes wordt niet gereageerd. Schandalig is het. Dit bedrijf bezorgt mij gezondheidsproblemen en problemen met de belastingdienst

Onder capaciteit op de werkvloer en ondermaatse kennis en administratie.

Je betaalt netjes je maandelijkse verplichtingen, maar mag vervolgens door …Meer

Na vorige week te zijn afgewimpeld door ťťn van jullie collega's die er weinig verstand van had, is het deze week weer raak. Er worden afspraken gemaakt en vervolgens wordt dit niet nageleefd waardoor andere daar de dupe van worden. Enige …Meer

Niet professioneel rommelig en duur .Ze veranderen persoonel elke 2 maanden .100 % hooftpijn dat is de enige garantie wat kan je van ACOON krijgen .

Neem mensen aan die weten hoe ze een telefoon moeten opnemen en hoe ze klanten te woord moeten staan. De dame die ik gesproken heb, heeft er weinig verstand van.

2 jaar geleden
Worst accountants ever! Avoid at all costs. They can't seem to process annual returns, VAT, or anything else timeously. It takes weeks to get a response from them, months if you use the info mail address. Bunch of muppets in suits. …Meer

:') _O- _O- _O- _O- _O-
KaBufdonderdag 25 november 2021 @ 10:39
quote:
6s.gif Op woensdag 24 november 2021 19:10 schreef ikweethetookniet het volgende:

[..]
:')
Oplichters met een stropdas nu zelf een keer opgelicht door hun eigen baas
Leuker wordt het niet *O* *O*
De meeste accountants dragen geen stropdas meer hoor! :)
ikweethetooknietdonderdag 25 november 2021 @ 21:19
Geschorste Accon-baas Delger ontkent fraude: 'Jaarrekening was zelfs al goedgekeurd'

In het kort

De geschorste baas van Accon avm Guus Delger ontkent te hebben gerommeld met de boeken.
Hij slaat keihard terug in een uitgebreide reactie waarin hij de huidige top van het kantoor beschuldigt van laster.
Bovendien stelt hij dat de jaarrekening over 2020 al goedgekeurd is door accountant Mazars.

De geschorste Accon-bestuursvoorzitter Guus Delger heeft donderdag fel uitgehaald naar de top van de accountantsfirma. Hij ontkent dat hij met de cijfers heeft gerommeld, en noemt het 'lasterlijk' dat Accon hem dat verwijt. 'Zonder exact de inhoud te kennen van hetgeen mij nu wordt verweten, ontken ik met klem dat ik “opzettelijk” dan wel “bewust” zaken onjuist heb voorgesteld', schrijft Delger donderdag in een brief.

SPOILER
Hij stelt dat de jaarrekening over 2020 al in juni is goedgekeurd door accountant Mazars en is vastgesteld op de aandeelhoudersvergadering. Dat is opmerkelijk, omdat Accon zegt pas in december met de juiste cijfers naar buiten te kunnen komen vanwege onregelmatigheden in de cijfers van het kantoor.

Accon maakte dinsdag bekend dat Delger is geschorst. Die stap volgde op het ontdekken van fouten in de boekhouding, waar het kantoor de bestuursvoorzitter verantwoordelijk voor houdt. Woensdag zei de voorzitter van de aandeelhoudersstichting van Accon, Riet Nelisse, bovendien dat de fouten 'niet per ongeluk in het jaarverslag zijn beland.'
'Juist Nelisse is verantwoordelijk'

Guus Delger zegt donderdag dat juist Nelisse verantwoordelijk is voor problemen bij Accon. De jarenlange strategie van overnames en het aantrekken van beursgenoteerde bedrijven als klant is volgens hem de oorzaak voor de huidige verliezen bij het Arnhemse kantoor, de nummer tien van Nederland.

'De financiŽle gevolgen daarvan zullen helaas nog jaren merkbaar zijn in de resultaten van Accon. Mevrouw Nelisse is hiervoor, in haar rol van voorzitter van het Stichtingsbestuur en tot 1 juli 2018 voorzitter van de RvC, in hoge mate verantwoordelijk', aldus Delger. Nelisse was donderdag niet bereikbaar voor commentaar.

Accon had tot begin 2019 enige jaren de zware AFM-vergunning voor de controle van genoteerde en financiŽle ondernemingen, zogeheten organisaties van openbaar belang (oob's). Het was onder meer accountant van bedrijven als Value8 en Esperite, waarbij regelmatig discussies waren over de jaarcijfers. Bij dat laatste bedrijf moest Accon zelfs in 2017 afzien van goedkeuring.
Grote schoonmaak

Delger zegt dat hij bij zijn aantreden als bestuursvoorzitter begin 2019 de koers wijzigde en de AFM-vergunning voor oob's inleverde, tegen de zin van de aandeelhouders. Die zouden hem daarom nu kwijt willen. Dat zou ook de wens van de huidige bestuurders van de firma zijn. Er is volgens hem sprake van 'een grote schoonmaak' waarbij zij proberen hem 'definitief buiten spel te zetten en waarbij vooral het eigen straatje wordt schoongemaakt.'

De verwijten van Delger wijzen erop dat de verhoudingen binnen Accon al langer gespannen zijn. Zo schrijft hij dat de benoeming van een nieuw bestuurslid, Emma Lammens, in april dit jaar is doorgedrukt door de aandeelhoudersstichting, een stap die niet binnen de normale bestuurlijke verhoudingen past. Ze zou bovendien buiten Delgers en de aandeelhoudersvergadering om met medewerkers en de raad van commissarissen hebben gesproken over de jaarrekening.

De AFM is op de hoogte van de problemen, omdat Accon avm als vergunninghouder melding moet maken van incidenten zoals het schorsen van bestuurders en het uitstellen van de jaarrekening. De toezichthouder wil vanwege de geheimhoudingsplicht alleen kwijt dat het klopt dat die melding is gedaan. Ook controlerend accountant Mazars heeft zich hoogstwaarschijnlijk bij de AFM gemeld, maar een woordvoerder van dat kantoor wil geen enkele mededeling doen over de kwestie.

Een woordvoerder van Accon avm liet donderdag weten dat het kantoor Delgers brief heeft gelezen, en niet inhoudelijk wil reageren.
https://fd.nl/bedrijfslev(...)zelfs-al-goedgekeurd

Ik pak de popcorn en zij de modder *O* *O*
Bart2002donderdag 25 november 2021 @ 21:26
quote:
0s.gif Op woensdag 24 november 2021 09:50 schreef CoolGuy het volgende:

Ook dit zou je als moderator niet moeten doen. Wat je doet is posten van "jaloers" "afgunst" "frustratie".

Dat is jouw eigen particuliere mening omdat niets anders dan jouw eigen situatie je interesseert. Zoveel is duidelijk. Maar probeer die vooringenomenheid eens niet te ventileren. Niemand heeft daar iets aan. Je bent enkel verstorend bezig. Gelijk in een topic waar je drie posts deed met als enige commentaar "HUILEN..."

Stop daar eens mee. Ik vind het sowieso bijzonder dat je daar nooit voor tot de orde geroepen wordt. Het is reteirritant i.i.g.

Deze TS stelt doorgaans echte misstanden aan de kaak. Dat jij dan weer je riedeltje van "haat" moet doen... Hou daar toch eens mee op en ga gewoon goed modereren waar nodig. Dat is jouw taak.

[ Bericht 8% gewijzigd door Frutsel op 30-11-2021 08:34:35 ]
Fervrijdag 26 november 2021 @ 00:10
We bijzonder dat ze opeens geld tekort zouden hebben. Accountancy lijkt mij een vrij constante stroom inkomsten van je vele vaste klanten.

Die gaan toch niet opeens tijdens Corona allemaal weg of failliet?
ikweethetooknietmaandag 29 november 2021 @ 18:24
Mazars gaf goedkeuring aan gebrekkige jaarrekening accountantskantoor Accon

In het kort:
• Accountant Mazars keurde de jaarrekening van het door problemen geplaagde Accon avm al in juni goed maar trok die handtekening ook weer te in.
• De controlerend accountant deed dat naar eigen zeggen direct na het zien van 'mogelijke onjuistheden'.
• Accon meldde vorige week problemen in de boekhouding, waarvoor het bestuursvoorzitter Guus Delger op non-actief zette.

Accountantskantoor Mazars is in grote verlegenheid gebracht door zijn controle van de boeken van branchegenoot Accon avm. De controlerend accountant blijkt al in juni akkoord te zijn gegaan met de jaarrekening van Accon, dat door malversaties in de problemen is geraakt. Mazars nam daarna de opmerkelijke stap om die handtekening weer in te trekken, na melding van 'mogelijke onjuistheden'.

Dat zegt Mazars maandag in een verklaring. :') _O-
Het is zeer ongebruikelijk dat een accountant zijn eerdere goedkeurende verklaring intrekt. Dat kan niet zomaar: er moeten grote problemen opduiken wil een accountant deze stap nemen, die meteen de vraag oproept of hij zijn werk wel goed heeft gedaan. Het is bovendien een indicatie dat de mogelijke boekhoudfraude bij Accon echt ernstig is.

Mazars zal het incident moeten melden bij de toezichthouder AFM. Die kan aanleiding zien om een onderzoek te starten naar mogelijke fouten.

SPOILER
Accountantskantoor Accon, naar omzet de nummer 10 van Nederland, kwam vorige week naar buiten met problemen in de boekhouding. Een forensisch accountant onderzoekt dat nog, maar bestuursvoorzitter Guus Delger is hiervoor sinds begin deze maand geschorst als eindverantwoordelijke. Accon sluit opzet niet uit.
'Malversaties'

De voorzitter van de aandeelhoudersstichting van Accon, Riet Nelisse spreekt van 'malversaties' door Delger, die volgens haar met verschillende balansposten heeft gerommeld. Zo zou onder meer met het totaalbedrag 'onderhanden werk' een te rooskleurig beeld zijn geschetst van de financiŽle situatie bij Accon. Dat is de post waarop al gemaakte uren worden geboekt die nog niet in rekening zijn gebracht. Het kantoor is door hoofdfinancier ING Bank al in bijzonder beheer geplaatst.

Hoe groot de schade is, moet blijken uit de jaarrekening die nu voor december op de rol staat. Interim-bestuurder Theo de Vries wil niet meer kwijt dan dat hij 'forse correcties' zegt te verwachten.

De geschorste bestuursvoorzitter Delger reageerde eind vorige week met een felle brief waarin hij alle verdenkingen van boekhoudfraude tegensprak. Hij meldde toen al dat Mazars akkoord was gegaan met de jaarrekening, net als de aandeelhoudersvergadering met het stichtingsbestuur en de raad van commissarissen.

Accon kent niet de gebruikelijke partnerstructuur, maar de aandelen zijn in handen van een stichting. Dat stamt nog uit de agrarische geschiedenis waaruit de firma uit is voortgekomen.
Vijfde controle

Mazars wil niet zeggen wanneer de handtekening is ingetrokken. 'Na het ondertekenen van de controleverklaring zijn wij geÔnformeerd over mogelijke onjuistheden in de jaarrekening 2020. Dat heeft ertoe geleid dat wij direct onze controleverklaring hebben ingetrokken', schrijft het kantoor dat verder niet inhoudelijk wil reageren. Wel zegt het kantoor 'dat niemand op deze ingetrokken verklaring kan steunen', een verwijzing naar de opmerking van de geschorste ceo Delger.

Accon wil bij monde van een woordvoerder niet inhoudelijk reageren. Wel bevestigt de firma dat de eerdere handtekening van de accountant volgde op de officiŽle vaststelling van de jaarrekening door de aandeelhoudersvergadering. Die vond plaats op 24 juni, de handtekening van Mazars volgde een dag later.

Mazars is sinds 2017 de controlerend accountant van Accon avm. De jaarrekening over 2020 waar nu de problemen over zijn ontstaan, is de vijfde waar deze firma voor heeft getekend. Accon is al die jaren door dezelfde partner van Mazars gecontroleerd, Joeri Galas.
https://fd.nl/bedrijfslev(...)-eerdere-goedkeuring

Prutser controleert prutser en ziet fouten niet :') _O- _O-
tjoptjopmaandag 29 november 2021 @ 20:00
quote:
6s.gif Op maandag 29 november 2021 18:24 schreef ikweethetookniet het volgende:
Accountantskantoor Mazars is in grote verlegenheid gebracht door zijn controle van de boeken van branchegenoot Accon avm. De controlerend accountant blijkt al in juni akkoord te zijn gegaan met de jaarrekening van Accon, dat door malversaties in de problemen is geraakt. Mazars nam daarna de opmerkelijke stap om die handtekening weer in te trekken, na melding van 'mogelijke onjuistheden'.
_O-

Doet me denken aan een bepaalde aflevering van Yes, Minister
56art7.jpg
ikweethetooknietdonderdag 23 december 2021 @ 21:48
Accon wankelt door miljoenenverliezen door boekhoudfraude en wordt hoogstwaarschijnlijk overgenomen.

Accountantskantoor Accon avm blijkt in zeer ernstige financiŽle problemen te zijn geraakt door jarenlange manipulatie van de boekhouding, en wordt daarom hoogstwaarschijnlijk op heel korte termijn overgenomen. Het eigen vermogen van circa §25 mln is na correcties vrijwel volledig verdampt, omdat winst, omzet en verschillende balansposten jarenlang te rooskleurig zijn voorgesteld. Dat blijkt uit de nog niet gepubliceerde jaarcijfers van Accon over boekjaar 2020, die het FD heeft ingezien.

SPOILER
Interim-bestuurder Theo de Vries van Accon heeft alle medewerkers donderdag laten weten dat hij in vergevorderde gesprekken is over aansluiting bij een ander accountantskantoor. Hij hoopt 'zeer binnenkort, wellicht nog voor de kerst' meer bekend te kunnen maken. Goed ingevoerde bronnen stellen dat accountantskantoor Flynth, het op vijf na grootste kantoor van Nederland, in gesprek zou zijn met Accon. Zowel Flynth als Accon willen dat echter niet bevestigen en zeggen niet te reageren op 'speculaties in de markt'.
Forse correcties

Accon is naar omzet het tiende accountantskantoor van Nederland met §80 mln omzet en ruim achthonderd medewerkers. De firma meldde vorige maand 'forse correcties' in de boeken te moeten doen vanwege mogelijke boekhoudfraude, en is door de bank onder bijzonder beheer geplaatst. De accountant trok bovendien zijn handtekening in. Nu blijkt de financiŽle situatie veel wankeler dan gedacht.

Uit de gecorrigeerde jaarcijfers blijkt dat er miljoenverliezen zijn geleden waar Accon eerder winst presenteerde. Die klappen komen bovenop forse afschrijvingen op onder meer de balanspost onderhanden werk, uren die al wel zouden zijn gemaakt maar nog niet in rekening zijn gebracht. Accon stelde nog ruim §13 mln te kunnen incasseren, maar dat bleek §9,5 mln te hoog. Dat stond als bezit op de balans en zorgde dus voor meer eigen vermogen.

Accon zegt nu nog maar §5 mln eigen vermogen te hebben, maar dat is zonder het nog onbekende verlies dat het kantoor ook dit jaar zegt te gaan lijden, onder meer door reorganisatielasten. Bovendien is er een belastingschuld van bijna §17 mln opgebouwd, omdat Accon die door corona mocht uitstellen.
Boekhoudfraude

Accon staat sinds enkele maanden onder leiding van crisismanager De Vries. Die vervangt bestuursvoorzitter Guus Delger die verantwoordelijk wordt gehouden voor de foute boekhouding en inmiddels ontslagen is. De voorzitter van de aandeelhoudersstichting Riet Nelisse sprak van 'malversaties', maar Delger ontkent dat met klem. Hij zegt het kantoor uitgewerkt te zijn door onder meer Nelisse, die het niet eens zou zijn geweest met zijn beleid.

De Vries meldde dat separaat forensisch onderzoek naar de 'manipulatie' van de financiŽle resultaten nog loopt en wilde op vragen van medewerkers niet speculeren over de schuldvraag. De controlerend accountant heeft echter al terug moeten zoeken tot en met 2015, een indicatie dat er langdurig met cijfers zou zijn gerommeld.

Accon corrigeert nu alle fouten die sindsdien in de boeken blijken te hebben gestaan in ťťn klap in de jaarrekening 2020. Die verschijnt vrijdag, is de verwachting. Daarin zal Accon melden dat 2020 is afgesloten met een verlies van §6,6 mln en 2019 na correctie een verlies opleverde van §6,4 mln.
De kwestie is saillant omdat de mogelijke boekhoudfraude plaatsvindt bij een accountant. :P
Die is er juist om dit soort malversaties tegen te gaan bij de bedrijven die ze controleert, zodat banken en beleggers zeker weten dat de cijfers kloppen. Het brengt bovendien Mazars als controleur in verlegenheid, omdat het Accon al jaren als klant heeft en dus akkoord ging met gemanipuleerde cijfers.
quote:
De jaarrekening over 2020 waar nu de problemen over ontstonden, is de vijfde waar deze firma voor heeft getekend.
:') _O- _O-

https://fd.nl/bedrijfslev(...)-door-boekhoudfraude
Bart2002vrijdag 24 december 2021 @ 12:54
quote:
6s.gif Op donderdag 23 december 2021 21:48 schreef ikweethetookniet het volgende:
De kwestie is saillant omdat de mogelijke boekhoudfraude plaatsvindt bij een accountant.
Nou ja, zij weten natuurlijk exact hoe dat moet. :)
ikweethetooknietvrijdag 24 december 2021 @ 20:24
Accon-bestuurder Theo de Vries: ‘Ons administratieve systeem was niet berekend op manipulatie van de post onderhanden werk’ :') :') _O- _O-

Volgens interim-bestuursvoorzitter Theo de Vries hebben er manipulaties plaatsgevonden in de posten onderhanden werk en de koopsomverplichtingen aan vennoten die hun kantoor bij Accon avm hebben ondergebracht. ‘Ons administratief systeem is complex. Daar hebben die manipulaties plaatsgevonden.’ Accountancy Vanmorgen vroeg hem naar het hoe dan precies en het hoe nu verder.

De op dinsdag geplande aandeelhoudersvergadering is twee keer uitgesteld en vond uiteindelijk gisteravond plaats. Heeft u nog een beetje geslapen?
‘Ik heb vannacht heel goed geslapen. Na de achtbaan van afgelopen dagen ben ik heel blij met de goedkeuring van de jaarstukken. De jaarcijfers zijn gisteravond om 22 uur vastgesteld.’

Tijdens ons vorige gesprek kondigde u aan om in december de eerder geconstateerde manipulaties toe te lichten. Wat kunt u daarover zeggen?
‘Dit gesprek is bedoeld als een toelichting op de jaarcijfers. We hebben gezegd dat we gestuit zijn op manipulaties. En we gaan nu verder onderzoeken hoe die manipulaties tot stand zijn gekomen en wie daarvoor verantwoordelijk is. Dat Delger is geschorst en uiteindelijk ontslagen heeft als achtergrond dat hij eindverantwoordelijke is voor de ontstane financiŽle situatie.’

Dat komt op mij over als een afzwakking van wat u eerder aangekondigd heeft. Is er een verandering in de positionering van het bestuur van Accon avm ten opzichte van uw voorganger Guus Delger?
‘Ik kan niets over personen zeggen. We moeten dit eerst serieus onderzoeken, voordat wij iets roepen. Je kunt de geconstateerde manipulaties niet linken aan ťťn persoon. Daarvoor is eerst meer onderzoek nodig. Maar Delger was eindverantwoordelijke voor Accon avm. Daarbij past dat onze raad van commissarissen en ons stichtingsbestuur over zijn gegaan tot schorsing en ontslag.’

Betreft het onderzoek potentieel ook andere voormalige bestuurders?
‘Ik kan er niets over zeggen.’

Mijn analyse van het foutherstel in de jaarstukken is dat de post overlopende activa hťt heikele punt geweest. De correctie van die post heeft consequenties voor de complete balans ťn de winst- en verliesrekening. Bent u het eens met die analyse?
‘Het gaat in de kern om twee posten. De post onderhanden werk is te hoog voorgesteld. En de verplichtingen zijn te laag voorgesteld. Denk aan verplichtingen, zoals de vakantiedagen. Maar ook schulden aan oud-vennoten zijn te laag voorgesteld, de zogenaamde koopsomverplichtingen. Als je een balans in evenwicht wil krijgen, en je verhoogt je eigen vermogen, dan moet je anderzijds je schuldenpositie verlagen. Dat is wat er is gebeurd en dat zijn de voornaamste posten die zijn verwerkt.’

Laten we inzoomen op de overlopende activa, de post onderhanden werk. Dat is een post die per balansdatum de verwachte inkomstenstroom weergeeft die in januari nog zal binnenkomen. Maar de jaarrekeningen worden doorgaans in april, mei, juni – nu zelfs in december – afgerond. Dan zien de directie en de controlerend accountant toch allang of die geldstroom daadwerkelijk is binnengekomen? Hoe kan die post in de praktijk dan toch gemanipuleerd worden?
‘Ja, we hebben bij Accon avm een vrij complex systeem van registratie van onderhanden werk. Daar hebben die manipulaties plaatsgevonden.’

Hoe dan precies?
‘Nou, je telt aan het eind van het jaar het aantal gewerkte uren op, dat je nog niet bij je klant in rekening hebt gebracht. Je kijkt of je die uren-maal-uurtarief in rekening kunt brengen. En daar zullen uren bij zitten die je achteraf niet in rekening zult kunnen brengen en die je vervolgens moet afwaarderen. Als je vervolgens in het nieuwe jaar aangeeft dat die post nog wat hoger kan, omdat je nog iets in rekening kunt brengen dat juist betrekking heeft op het oude jaar, dan kun je stapsgewijs die post verhogen – als dat structureel gebeurt, neemt het resultaat van het boekjaar toe. Het resultaat wordt immers bepaald door datgene wat je factureert, en door de mutaties in onderhanden werk. Dat is de techniek. Dat alles is op zich niet erg, zolang je de geldstroom maar daadwerkelijk ontvangt in de loop het jaar.’

Dat laatste lijkt me een eenvoudige klus voor controlerend accountant Mazars. De controlerend accountant moet de periode tussen afloop van het boekjaar en de goedkeuring van de jaarrekening gebruiken voor een afloopcontrole, waarmee de daadwerkelijke geldstroom in kaart wordt gebracht?
‘Dat is een van de redenen dat de accountant met zijn voortgezette controle de tijd heeft genomen om dat helemaal uit te pluizen. Meer kan ik daar niet over zeggen.’

Als zzp’er kan ik daar niet bij: ik weet in maart heus wel of mijn klant mijn in december verstuurde factuur heeft betaald of niet. Hoe kan het dat een accountantskantoor dat proces niet onder controle heeft?
‘Met onze klanten is niets mis. Het is gewoon een tijdelijke manipulatie van de cijfers geweest, die met de werkelijkheid niets te maken had…’

…en waar het administratieve systeem van Accon avm niet op berekend was…
‘Ja.’

…en waar de controlerend accountant jarenlang in zijn controle geen degelijk zicht op heeft gekregen?
‘Nou ja, dat hoort bij de vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren. Dat moeten we nog evalueren. En ja, dat is iets wat ons geweldig bezighoudt. Dat kun je je wel voorstellen.’

Wat wordt bedoeld met de post onvoorwaardelijke koopsomverplichtingen die u opwaarts heeft bijgesteld?
‘De onvoorwaardelijke koopsomverplichtingen in ons jaarverslag zijn in feite schulden aan oud-vennoten, die in het verleden hun kantoor aan Accon avm hebben verkocht. Die hebben een deel van hun belang in het bedrijf laten zitten, dat geleidelijk aan hen wordt afgelost. Hoe de manipulatie met die post werkt? Door die post te laag voor te stellen, kun je je balans weer in evenwicht brengen. We hebben daarom ook een noodzakelijke correctie op die koopsomverplichtingen moeten doorvoeren.’

Nu we het over acquisities hebben, Accon avm heeft geen impairment op de goodwill genomen. Waarom niet?
‘Altijd als een bedrijf verlieslatend is, is dat een trigger voor een impairmentanalyse. Die analyse heeft onze accountant uitgevoerd. Zelf hebben wij ook die analyse gedaan.
quote:
We zijn tot de conclusie gekomen dat die waardering goed is en dat een impairment niet noodzakelijk is.’
:') _O-

Gezien de overnamemachine die Accon avm was, en gezien de langjarige omzetdaling van Accon avm, vind ik dat verbazingwekkend…
‘Sja… Dat hangt samen met de manier waarop je de noodzaak tot een impairment berekent. Daarom hebben wij, om zeker te zijn van de juistheid van de conclusie van de accountant, onafhankelijk laten onderzoeken of een impairment echt niet nodig is. Daar kwam dezelfde conclusie uit. We hebben namelijk geen enkel belang bij een bepaalde uitkomst van de cijfers. Het moeten de juiste cijfers zijn.’

Accon avm staat wel in de etalage voor een fusie met of overname door een concurrent. Dat betekent dat u een belang heeft bij het voorkomen van een negatief eigen vermogen. Dat laatste lijkt me namelijk nadelig voor uw onderhandelingspositie, nietwaar?
‘Nee, weet je, je moet bij de waarde van de onderneming kijken naar de kasstromen, niet naar het eigen vermogen. De kasstromen zijn goed. Dat vertegenwoordigt een grote waarde. Daar staan schulden tegenover, maar de geldstroom is enorm. Dat vertegenwoordigt de waarde van het bedrijf. Niet het eigen vermogen.’

Tegelijk is uw bankafspraak gebaseerd op solvabiliteit, en dus op de hoogte van het eigen vermogen.
‘Natuurlijk. Maar de bank financiert op zekerheid. Dat hebben we verloren door slechte bedrijfsvoering en door de geconstateerde manipulaties.’

Nu is het bijna 31 december 2021. Hoe zorgt u ervoor dat de balans volgende week wel een correcte post overlopende activa bevat?
‘We hebben alles opgeschoond, alle lucht is eruit. Elke post is wel dertig keer omgedraaid. Het uitgangspunt is nu correct. En wij hebben correcte cijfers in onze administratie. Maar die werden, telkens als die klaar waren, gemanipuleerd. Er is nu geen enkele reden om te veronderstellen dat dat opnieuw gebeurt. We hebben nu keurige cijfers. Dit jaar zullen we op een omzet van ongeveer 81,5 miljoen euro uitkomen. En niet ineens op 90 miljoen euro of een veel gunstiger getal.’

De manipulatie betekende dus het handmatig aanpassen van de administratie om de werkelijkheid gunstiger voor te stellen?
‘Dat is waar het wel op lijkt, maar hoe en wat moeten we nog verder onderzoeken.’

Is de accountant in juli wakker geworden voor de manipulatie van de post overlopende activa?
‘Ik weet niet of de term wakker worden op zijn plaats is. Je kunt niet op voorhand zeggen dat de accountant zijn werk niet goed heeft gedaan. Een accountant is ook afhankelijk van wat hij voorgeschoteld krijgt. We hebben klokkenluidersmeldingen van binnen de organisatie ontvangen, die er in de zomer toe hebben geleid dat onze ogen open zijn gegaan en dat de cijfers die destijds gereed waren, niet klopten. Toen is het balletje gaan rollen en heeft de accountant zijn goedkeurende verklaring ingetrokken. Je kunt dus niet zeggen dat de accountant heeft zitten slapen.’

quote:
De huidige jaarrekening is ondertekend door een andere accountant dan de eerdere goedkeurende verklaring van afgelopen zomer. Waarom?
‘Dat was een keuze van Mazars.’
:D _O-

In het jaarverslag staat vermeld dat een rekening-courantfaciliteit van ING van bijna 4 miljoen euro is afgelost ‘via de vrijgekomen geldmiddelen’ door het uitstellen van de belastingafdracht in verband met de coronacrisis. Heeft de bank geprofiteerd van de coulance van de coronanoodmaatregelen?
‘Dat is een beslissing van het bestuur geweest. Het is een feit dat door het uitstel van onze belastingverplichtingen geldmiddelen zijn vrijgespeeld voor onze organisatie. Dat is onze redding geweest, zo zijn we deze periode doorgekomen. Anderzijds was het een terechte beslissing, want Accon avm heeft veel mensen aangenomen in 2019, die vervolgens thuis met de handen over elkaar zaten toen eenmaal de coronacrisis uitbrak. Dat heeft verliezen opgeleverd. Je kunt niet zeggen dat ING voordrong op de fiscus. ING heeft ons overigens de gelegenheid gegeven om voorlopig geen aflossingen te doen. De bank geeft ons alle ruimte om onze zaken voort te zetten.’

De bank heeft Accon avm de tijd gegeven tot 1 april 2022, meldt het jaarverslag. Het jaarverslag meldt dat de aandelen in onderpand zijn gegeven bij ING. Wat is de precieze afspraak met ING?
‘We hebben de afspraak dat ING ons blijft bevoorschotten. ING heeft veel vertrouwen in ons reorganisatieplan. De aandelen zijn inderdaad verpand aan ING. Dat is een verruiming van hun pandrecht, want voorheen bezat de bank als zekerheid een pandrecht op onze activa, op de vorderingen op klanten. Omdat wij niet aan onze convenanten voldoen, heeft ING besloten ons in ruil voor een pandrecht op de aandelen te bevoorschotten en aan ons een rekening-courantkrediet beschikbaar te stellen.’

Wat gebeurt er als Accon avm op 1 april geen koper heeft?
‘Daar kan ik niet op vooruitlopen. Ons reorganisatieplan zal ertoe leiden dat we in korte tijd weer uit de financiŽle problemen zijn. We koersen dan weer aan op een positief resultaat. We missen het weerstandsvermogen op dit moment, maar operationeel zijn we binnen een jaar in de plus. De bank zou de aandelen kunnen opeisen op 1 april, maar ik ga er niet van uit dat we tegen die tijd geen oplossing hebben. Ofwel we hebben een voortgezette relatie met ING Bank, ofwel we zijn dan onderdeel van een andere organisatie.’

De controlepraktijk van Accon avm is zwaar verlieslatend. In 2019 was de praktijk verlieslatend met 1,3 miljoen euro, in 2020 met nog eens 1,1 miljoen euro. Het eigen vermogen bedraagt negatief 2,7 miljoen euro. Moet u de controlepraktijk niet sluiten?
‘Je moet je voorstellen dat een controlepraktijk met behoorlijke kwaliteitskosten gepaard gaat. Het is een kwestie van kostentoerekening. Het kan best zo zijn dat de kosten van de controlepraktijk veel te zwaar drukken op de praktijk. Ik heb me er onvoldoende in verdiept, maar het kan zijn dat als we de kosten aan de rest van de praktijk toerekenen, er een heel ander beeld ontstaat. Ik moet daar nog eens induiken.’

U bent in onderhandeling met Flynth, zo meldt Flynth vandaag. Hoe lang zijn de gesprekken al gaande?
‘We zijn nu sinds drie weken in gesprek met elkaar. Die gesprekken gaan voort. Wat we met Flynth hebben afgesproken publiek bekend te maken, staat in het persbericht. Voor verdere vragen verwijs ik je naar de woordvoerder van Flynth.’

De woordvoerder van Flynth wilde niet ingaan op verdere vragen van Accountancy Vanmorgen.

https://www.accountancyva(...)st-onderhanden-werk/

Prutsers daar, lekker laten ploffen die kneuzenkermis en partners leegplukken en in het gevang
en de rest= ongeschikt en omscholen :7
ikweethetooknietmaandag 27 december 2021 @ 10:30
Accountantskantoor Flynth wil wankelend Accon overnemen

In het kort
Accountantskantoor Flynth wil concurrent Accon avm inlijven.
Dat kantoor wankelt, omdat het in de financiŽle problemen is geraakt door boekhoudfraude.
Flynth kwam eerder dit jaar zelf in het nieuws door een brisante ruzie tussen de raad van commissarissen, het bestuur en de aandeelhoudersstichting.

SPOILER
Accountantskantoor Flynth wil concurrent Accon avm overnemen. De beide Arnhemse firma's zijn daarover in onderhandeling. Flynth verwacht de overname in het eerste kwartaal rond te kunnen krijgen en zou daarmee de redder worden van het door boekhoudfraude geplaagde Accon.

Accon avm wankelt door grote financiŽle problemen, veroorzaakt door manipulatie van de boekhouding. Het accountantskantoor blijkt jarenlang te veel winst en omzet te hebben gemeld waarmee het een te rooskleurige balans had. Het eigen vermogen van §25 mln is na correctie vrijwel volledig verdampt.

Donderdag bleek dat Accon niet zelfstandig door zou kunnen gaan. Ook meldden bronnen aan het FD dat concurrent Flynth de firma wel wilde overnemen. Dat bevestigt dat kantoor vrijdag in een persbericht.
Ruzie bij Flinth :') _O-
Flynth kwam eerder dit jaar zelf in het nieuws door een brisante ruzie tussen de raad van commissarissen, het bestuur en de aandeelhoudersstichting. Dat leidde in maart tot het vertrek van de voltallige rvc, die pas deze week is opgevolgd door een reeks zwaargewichten uit de financiŽle sector, onder wie ex-ABN Amro topman Kees van Dijkhuizen.

SPOILER
Flynth spreekt van 'constructieve en exclusieve' onderhandelingen. Volgens het kantoor past de overname bij haar strategie en ambities. Bovendien hebben de kantoren dezelfde achtergrond, stelt Flynth: ze komen allebei voort uit de agrarische sector.

Zowel Flynth als Accon hebben veel werk in die markt. Daarnaast doen ze veel accountants- en adviesklussen voor het mkb. De combinatie zou een omzet krijgen van circa §225 mln met ruim 2000 medewerkers en enkele tientallen kantoren in heel Nederland. Flynth blijft daarmee naar omzet het op vijf na grootste kantoor.

Volgens kenners van de markt passen Accon en Flynth goed bij elkaar. De regio's en vestigingen overlappen niet, en het levert schaalvoordelen op als je een veel grotere klantengroep dezelfde diensten kunt aanbieden. Dan zal er mogelijk wel gesneden moeten worden in de belangrijkste kostenpost: medewerkers.

Ook de structuur van beide kantoren komt sterk overeen. Ze zijn allebei in handen van een stichting en zeggen daarmee vanuit een coŲperatieve gedachte te werken. Niet voor de winst, maar voor de klanten. Het maakt in ieder geval een overname, in welke vorm dan ook, eenvoudiger. Nog een voordeel: de huidige hoofdkantoren liggen allebei aan dezelfde Arnhemse straat.
quote:
De overnamegesprekken komen op een moment dat Flynth net een vorige fusie heeft verteerd. Het samengaan met de GIBO Groep in 2011 bleek niet zo succesvol als gepland. Flynth kreeg financiŽle problemen, kwam onder bijzonder beheer bij de Rabobank en krabbelde maar langzaam uit het dal. Het kostte de tijdelijke topman van Flynth Theo de Vries een paar jaar om de boel weer op de rit te krijgen.
Dezelfde De Vries staat nu sinds een paar maanden aan het roer bij Accon. :') _O- _O-

https://fd.nl/bedrijfslev(...)lend-accon-overnemen

Net uit bijzonder beheer en alweer de volgende onder bijzonder beheer overnemen _O- _O- _O-
Idisrommaandag 27 december 2021 @ 11:09
Ik waardeer jouw speurwerk hier ten zeerste @ikweethetookniet
ikweethetooknietmaandag 27 december 2021 @ 14:50
quote:
0s.gif Op maandag 27 december 2021 11:09 schreef Idisrom het volgende:
Ik waardeer jouw speurwerk hier ten zeerste @:ikweethetookniet
Dank daarvoor ^O^
ikweethetooknietdinsdag 28 december 2021 @ 11:43
Weinig eigen vermogen

Uit de jaarcijfers van 2020 komt een verlies naar voren van § 6,6 miljoen in 2020. Over 2019 is het verlies nu vastgesteld op § 6,4 miljoen, dat was voor de correctie nog een winst van § 0,5 miljoen. De omzet in 2020 is vastgesteld op § 80,1 miljoen. Voor 2019 is de omzet gecorrigeerd naar bijna § 83 miljoen (dat was eerst § 90,3 miljoen).

Voor boekjaar 2021 wordt eveneens gerekend op een verlies, onder meer door maatregelen om de winstgevendheid te verbeteren. De resultaten in de jaren 2015 tot en met 2019 zijn aangepast vanwege de correcties. Dat leidt er al met al toe dat het eigen vermogen per 1 januari 2020 is bijgesteld van § 25,1 miljoen naar § 11,8 miljoen. Door het verlies in 2020 resteerde eind 2020 nog een eigen vermogen van §5,2 miljoen. Als daar in het huidige jaar ook nog een verlies afgaat, blijft vrijwel geen buffer meer over. :o _O-

https://www.gfactueel.nl/(...)e-Accon-AVM-836056E/

En dat wil je dan overnemen :') :|W _O-
ikweethetooknietdinsdag 4 januari 2022 @ 12:31
Taalkundig mistgordijn is slechte verdediging

Te vaak wordt duidelijke taal bewust vermeden door accountants. De woordkeuze moet dan boze opzet verhullen: liever 'fouten' dan 'fraude'. Ook in de casus Accon avm hindert vage taal de waarheidsvinding, schrijft hoogleraar Marcel Pheijffer in zijn opiniebijdrage.

SPOILER
Zodra er met een jaarrekening iets misgaat en er met de vinger naar de accountant wordt gewezen, komt deze meestal met de ‘verwachtingskloof’ op de proppen. Geduldig legt de accountant dan uit dat belanghebbenden in het maatschappelijk verkeer niet begrijpen wat de accountant wel en niet moet en kan doen.

Als oplossing voor het onbegrip belooft de accountant voortaan duidelijker te communiceren. Steevast eindigt het betoog met de constatering dat het niet aan hem of haar te wijten is. Dat is lang niet altijd zo. Niet zelden eindigt bijvoorbeeld een boekhoudschandaal in een tuchtrechtelijke veroordeling voor de accountant en/of het treffen van een schikking met de accountantsorganisatie.

Een dergelijk einde volgt vaak na een lange fase van juridische strijd en ontkenning. Verzekeraars, financiŽle belangen en de koppigheid van accountants(organisaties) zijn daar debet aan. Met reputatieschade tot gevolg, hetgeen kan worden beperkt indien direct duidelijke taal wordt gesproken, evidente fouten worden erkend en schade wordt vergoed.

Beschamende kwestie
Accountants hebben echter moeite om duidelijke taal te spreken. Het afgelopen jaar sloot af met een kwestie bij accountantsorganisatie Accon avm waarin dat weer eens werd bevestigd. Een beschamende kwestie, omdat de omzet, het resultaat, het onderhanden werk en het eigen vermogen over het boekjaar 2019 fors neerwaarts moesten worden bijgesteld. Dit kwam aan het licht door klokkenluidersmeldingen binnen Accon avm. Overigens nadat collega-accountant Mazars de jaarrekening 2020 afgelopen zomer reeds had goedgekeurd.

De casus roept vragen op die om antwoorden schreeuwen. Wat is er precies gebeurd? Hoe heeft dat – nota bene binnen een accountantsorganisatie – kunnen gebeuren? Waarom heeft Mazars dat als controlerend accountant niet ontdekt? Wat was de rol van het bestuur en waar waren de commissarissen van Accon avm?
De antwoorden zou je in de opnieuw opgestelde jaarrekening 2020 mogen verwachten. Maar niets is minder waar: Accon avm werpt een mistgordijn op. Zo stelt het bestuur – bestaande uit twee accountants – dat er sprake was van ‘onregelmatigheden’, ‘jaarcijfers zouden zijn gemanipuleerd’ en ‘fouten’ zijn hersteld. Daarnaast wordt gesproken over ‘onjuistheden’ door een ‘te hoge’ en ‘te lage’ voorstelling van posten in de jaarrekening.

Angstvallig vermijdt het bestuur van Accon avm hier het woord ‘fraude’. Woorden als ‘onregelmatigheden’ en ‘manipuleren’ wijzen echter wel degelijk in de richting van frauduleus handelen. Woorden als ‘onjuistheden’ en ‘fouten’ doen dat echter juist niet. Immers, bij fraude is sprake van ‘opzettelijk’ handelen, fouten worden daarentegen ‘per ongeluk’ gemaakt. Een wezenlijk verschil, met name als het gaat om de gevolgen die aan het handelen van verantwoordelijken moeten worden verbonden.

quote:
‘Angstvallig vermijdt het bestuur van Accon avm het woord fraude’
SPOILER
De raad van commissarissen heeft echter aan de aandeelhouder, de Stichting Accon avm, voorgesteld de voormalig ceo eerst te schorsen en hem daarna te ontslaan. Maar waarom dan: fraude of fouten? Het antwoord treffen we niet aan in het jaarverslag van Accon avm. Maar via het FD vernamen we dat de voorzitter van de aandeelhoudersstichting, Riet Nelisse, spreekt over ‘malversaties’ en: ‘Deze fouten in de jaarrekening zijn er niet per ongeluk in gekomen’. Ze stelde bovendien dat het ‘heel fijn zou zijn geweest’ als accountant Mazars het eerder had ontdekt.

En wat zegt Mazars dan precies in de controleverklaring? Ook deze accountant – die eerder de aangepaste jaarrekeningen al wel goedkeurde – schenkt geen klare wijn. Verwezen wordt naar de pagina’s waarop Accon avm spreekt over ‘foutherstel’ en ‘onjuistheden’.

Ondertussen heeft Accon avm forensisch accountant Peter Schimmel ingeschakeld om nader onderzoek te doen. Hij weet van wanten en zal het mistgordijn kunnen doen optrekken. Maar veel feiten zijn al bekend. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een interview op het platform accountancyvanmorgen.nl met Theo de Vries, de interim bestuursvoorzitter van Accon avm. In het interview legt hij uit op welke wijze de jaarrekening is gemanipuleerd.

Bijzonder storend en onzorgvuldig is dat in het interview meer duidelijkheid over de ‘manipulaties’ wordt gegeven dan in het jaarverslag van Accon avm. Dat is immers het document waarmee de accountantsorganisatie hoort te communiceren en waarmee verantwoording behoort te worden afgelegd.
Goodwill heikel punt

Het gevolg is dat Accon avm het eigen vermogen heeft zien verdampen van ruim §25 mln ultimo 2019 naar net iets meer dan §5 mln per ultimo 2020. Het afgelopen jaar zou ook verlieslatend zijn, met een verdere uitholling van het eigen vermogen tot gevolg. Het balanstotaal ultimo 2020 is bijna §74 mln, de schulden bedragen ruim §62 mln. De belangrijkste bezitting is dan de goodwill van meer dan §38 mln. Echter, de jaarlijkse afschrijving op de goodwill is hoog. Accon avm realiseert – nu de cijfers zijn herzien – bovendien al enkele jaren verlies
Bankiers weten dat goodwill niet meer is dan ingeschat toekomstgeluk. Het grootste probleem in het jaarverslag is dan ook niet de vraag of er sprake was van fraude of fouten. De grootste vraag is waarop de winstverwachtingen van Accon avm en de goodwillwaardering zijn gebaseerd. Een vraag die niet duidelijk in het jaarverslag wordt beantwoord. En evenmin in het interview met bestuursvoorzitter De Vries: ‘We zijn tot de conclusie gekomen dat die waardering goed is’.

Tsja, zo lust ik er nog wel een paar.

https://fd.nl/opinie/1425(...)-slechte-verdediging

Accountants kunnen zo de politiek in hoop gelul en geen verantwoording willen nemen :r
tjoptjopdinsdag 4 januari 2022 @ 13:46
Wel mooi hoe die kerel gewoon de standaard modus operandi beschrijft :D
ikweethetooknietdinsdag 4 januari 2022 @ 15:24
quote:
0s.gif Op dinsdag 4 januari 2022 13:46 schreef tjoptjop het volgende:
Wel mooi hoe die kerel gewoon de standaard modus operandi beschrijft :D
Ken je deze al :?

Marcel Pheijffer blijft zijn bijdrage leveren aan het accountantsvak. Maar niet langer als lid van de NBA.

Ik ben ruim 25 jaar ingeschreven in het accountantsregister en daarmee lid van de NBA. Daaraan komt nu een einde: ik laat mij per 31 december 2021 uitschrijven. De reden: de emmer van ongenoegen over de wijze van bestuurlijke besluitvorming en onzorgvuldig handelen richting de leden in het algemeen en ondergetekende in het bijzonder, is door de handelwijze rond een recent bestuursbesluit overgelopen. Het gaat mij niet primair om dit incident en de uitkomst van de besluitvorming, maar wel om meer structurele zaken, zoals slecht bestuur, onzuivere verantwoording, gebrek aan openheid en integriteit.

Mooi vak, maar ook schaamte
De keuze voor het accountantsvak en de accountantsopleiding heeft mij veel gebracht. Ik voel mij bevoorrecht door de kansen die ik heb gekregen binnen de Belastingdienst (met name binnen de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)) en Nyenrode om kennis, kunde en ervaring op te doen. Met plezier heb ik mij ingezet voor bijvoorbeeld de opleiding en permanente educatie van accountants, regelgevende trajecten, diverse commissies en de organisatie van congressen. Wat ik overigens ook in de toekomst zal blijven doen.

Ik heb eerder diverse momenten gehad dat ik mij binnen de beroepsorganisatie niet echt thuis voelde. Momenten waarop ik mij schaamde voor wat er binnen de sector gebeurde en hoe daarop door belangrijke actoren, waaronder de beroepsorganisatie, werd gereageerd. Momenten waarop ik uit plaatsvervangende schaamte niet trots meer kon zijn op de accountantstitel. Momenten waarop het Accounting Establishment evidente maar onwelgevallige feiten ontkende of daar een eigen draai aan gaf. Momenten die mij telkens weer stimuleerden om mijn schouders eronder te zetten en impulsen te geven voor een steviger beroep.

De belangrijkste reden waarom ik op die momenten toch NBA-lid bleef, is dat ik als lid mijn stem kon laten horen op de Algemene Ledenvergadering (ALV) en daar mijn standpunten kon uitdragen over belangrijke kwesties. Uitschrijving uit het register zou mij die mogelijkheid ontnemen. Dat is nu dan ook het belangrijkste gevolg van mijn besluit.

Verplichtingen inzake continuÔteit en fraude
Wat mij betreft zijn de onderwerpen continuÔteit en fraude twee belangrijke onderwerpen, die bovendien velen binnen en buiten ons vakgebied bezighouden. Onderwerpen waar het publiek belang in het geding kan komen. Onderwerpen naar aanleiding waarvan de nodige kritiek - vaak terecht - op accountants wordt geuit. Onderwerpen - het is vaak gezegd en niet alleen door ondergetekende - ten aanzien waarvan accountants scherper en alerter moeten acteren en waaraan zij meer aandacht, mensen, tijd en middelen moeten besteden.

Onlangs heeft het NBA-bestuur besloten een verplichting in te voeren die erop neerkomt dat accountants moeten gaan rapporteren over hun werkzaamheden inzake continuÔteit en fraude. De inmiddels uitgetreden NBA-voorzitter had over de invoering van deze verplichting in 2020 al een belofte gedaan aan Tweede Kamerleden.

Daarna is een pilot gehouden, volgde een consultatieronde en een stevig debat, waarna het Adviescollege voor Beroepsreglementering (ACB) een advies aan het NBA-bestuur uitbracht. Een pilot die naar mijn mening weinig uitkomsten laat zien dat deze verplichting noodzakelijk is, een consultatieronde die een zeer gemengd beeld opleverde en een debat waarin - met name door ondergetekende - flink tegengas is gegeven over de invoering van de verplichting. Een debat waaraan ik pas deel wilde nemen nadat mij door de NBA was toegezegd dat het geen herhaling van zetten zou worden en niet louter voor de bŁhne zou worden gedaan. Dat was het, ondanks die toezeggingen, uiteindelijk echter toch wel.

Verplichtingen zonder meerwaarde, besluitvorming een farce
Ik zie in de verplichting om over werkzaamheden te rapporteren geen meerwaarde. Het zou wat mij betreft moeten gaan om het rapporteren over de bevindingen van de accountant en dan alleen als er ook daadwerkelijk iets te melden valt. Uit de consultatie is gebleken dat met name de big four dit standpunt niet delen (andere partijen overigens wel).

Als jurist weet ik dat het NBA-bestuur bevoegd was tot het nemen van dit besluit en het besluit an sich heb ik dan ook te respecteren. Maar als jurist ken ik ook de spelregels die een bestuur heeft na te leven inzake zorgvuldige, deugdelijke, transparante en professionele besluitvorming alsmede accountability. Spelregels waarop ik het NBA-bestuur als lid heb aangesproken. Spelregels die het NBA-bestuur heeft te respecteren.

Dit weekend schreef ik daarom een column, waarin ik onderbouwd beschreef dat de wijze waarop het proces en het besluit over de in te voeren verplichting is vormgegeven wat mij betreft een farce was. De koers van het NBA-bestuur is van meet af aan geweest: 'We gaan het zo doen.' De rest - pilot, consultatie en het debat - was uiteindelijk toch vooral voor de bŁhne.

Die column is vanuit de NBA afgedaan als 'onvolledig', 'inconsistent' en geen schets van 'een getrouw beeld' inzake de besluitvorming. Duidelijke taal, die ik ter harte heb genomen. Ik heb meerdere pogingen gedaan om de onderbouwing daarvan vanuit de NBA te vernemen en besloot daarom zorgvuldigheidshalve de column (nog) niet te laten plaatsen. De onderbouwing heb ik voor de ALV desgevraagd niet gekregen.

De ALV
Daarom had ik geen andere mogelijkheden dan mijn vragen over het bestuursbesluit tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NBA te stellen. En wel aan de bestuursvoorzitter, die immers de belofte aan Tweede Kamerleden heeft gedaan, die zich meerdere malen over de verplichting heeft uitgelaten en daarover nadrukkelijk tweemaal het woord nam tijdens het eind november gevoerde debat. Een voorzitter die echter tijdens de ALV nadrukkelijk wegdook.

quote:
De inmiddels uitgetreden bestuursvoorzitter had namelijk geen trek om mijn vragen in deze te beantwoorden en speelde die door naar een secondant, een ander NBA-bestuurslid afkomstig van een big four-kantoor. Het is jammer dat de voorzitter hier geen verantwoordelijkheid nam en mij nauwelijks te woord stond. Vervolgens kwam er een antwoord van de secondant. De kern: "Wij hebben een due process gevolgd en dus is het besluit goed." De zelfgenoegzaamheid en de zelfvoldaanheid spatte van de bestuurdersgezichten af: "Zo, die Pheijffer hebben we mooi afgeserveerd."
:D :D

Maar het is niet aan een bestuur(slid) om de conclusie te trekken dat het een due process was. Dat is de slager die zijn eigen vlees keurt. Bovenal is dat geen deugdelijke weerlegging van de feiten in een vraagstuk waarin het draait om de vraag of je als bestuur naar de leden toe zorgvuldig hebt gehandeld. Daarover gingen namelijk mijn vragen.

Wat daar ook van zij: het gaat mij niet om personen, maar om de inhoud. Er ligt een bestuursbesluit dat naar mijn mening niet afdoende is gemotiveerd en onderbouwd met een evenwichtige weergave van de uitkomsten van de pilot en de consultatie. De uitkomsten en kritiekpunten naar aanleiding van het gevoerde debat zijn ongemotiveerd terzijde gelegd. Het advies van het ACB aan het bestuur is niet openbaar gemaakt.

NBA leeft spelregels niet na :D
Als gezegd hebben bestuurders - ook die van de NBA - bepaalde spelregels na te leven. Dat is naar mijn mening niet gebeurd. Ik weet dat ik daarin niet alleen sta. Een ander lid mailde mij gisteren dat de houding van het bestuur 'tenenkrommend' was en zij bedankte mij voor de kritische vragen aan het bestuur. Het is slechts een voorbeeld van de steun die ik de afgelopen weken - naast kritiek - ontving.

Het genomen besluit is conform de consultatiereacties van de big four. Ik ben op de ALV te woord gestaan door twee functionarissen van de big four, op een wijze waarmee ik grote moeite heb. Dit in een proces van besluitvorming dat de schoonheidsprijs niet verdient. Besluitvorming, waarbij de spelregels van behoorlijk bestuur ondergeschikt zijn gemaakt en de kennelijk ervaren druk om de verplichting vrijwel per direct in te voeren prevaleerde. Dit om een voorbarig naar buiten gebrachte, politieke belofte na te komen.

Het bestuursbesluit is voor mij – en ik zeg dat nadrukkelijk, om misverstanden te voorkomen – niet de enige reden om uit de NBA te stappen. Het was wel de druppel die mij daartoe het besluit heeft doen nemen. Ik moet dat doen om voor mezelf geloofwaardig en consequent te blijven en mijn waardigheid te behouden. Normen en waarden die voor mij zwaarder tellen dan een titel van twee letters, hoezeer het mij ook spijt en aan het hart gaat dat ik daar afstand van doe.

Nuances en schijnzekerheid
Er zijn altijd nuances. De NBA stelt dat de nieuwe verplichting onderdeel is van een groter pakket. Dat het gesprek tussen de gecontroleerde en controleur beter zal worden. Dat het accountants dwingt om beter na te denken over wat zij (moeten) doen. Dat de communicatie naar het maatschappelijk verkeer duidelijker wordt. Dat het aansluit op andere maatregelen in de keten. Dat minister Hoekstra en de AFM ook achter de ingeslagen richting staan.

Dat moge allemaal zo zijn. Maar de indruk die we als accountants wekken, is dat we als beroepsgroep met de genoemde verplichting een stevige stap vooruitzetten. Dat waag ik te betwijfelen - althans: de pilot, de consultatiereacties en het debat bieden daarvoor onvoldoende steun en houvast - en zie ik daarom als het verstrekken van schijnzekerheid. En daar horen we als accountants verre van te blijven. Bovendien zou de stap die we zetten veel groter zijn als accountants duidelijk gaan rapporteren over hun bevindingen wanneer daartoe aanleiding is. Die stap is echter niet gezet.

Lichtpunten
Er zijn overigens ook lichtpunten. Het recente rapport van de AFM en de presentatie daarvan kent een positieve toonzetting. De sector beweegt de goede kant op. Dat is ook mijn mening en die heb ik de laatste jaren - naast opbouwende kritiek - meerdere malen geuit. Maar dat bewegen mocht ook wel: de sector komt immers van ver. Een inhoudelijke beoordeling van het AFM-rapport geeft, ondanks de positieve presentatie, overigens minder reden tot juichen (ik kom daar nog wel op terug en volsta thans met een verwijzing naar het redactioneel commentaar in het FD heden).

Voorts ben ik hoopvol over de jonge garde, de toekomst van het beroep. Met name de Busy Season Talks geven een positieve vibe. Ook ben ik voorzichtig positief over de benoeming van Kris Douma als nieuwe NBA-voorzitter. Hopelijk stelt hij zich onafhankelijk en autonoom op en handelt en oordeelt hij op basis van feiten. Maar hij heeft wel te maken met zes bestuursleden die net als de uitgetreden voorzitter verantwoordelijk zijn voor het genomen besluit en de verantwoording dienaangaande.

Stemmen voor Kris Douma was mijn laatste daad als NBA-lid. Ik wens hem en mijn vakgenoten veel succes, we blijven elkaar vast hier op de site of elders ontmoeten. Ik was, ben en blijf bereid een constructieve bijdrage te leveren aan het accountantsvak. Daarom zal ik mij blijven inzetten om accountants op te leiden. En uiteraard blijf ik schrijven over het vak - ook op deze website - en zal ik waar nodig blijven prikkelen. Al is het alleen maar om invulling te geven aan de leeropdracht van mijn leerstoel als hoogleraar: opinieleiderschap binnen de accountancy.

Nafschrift NBA-bestuur

Wij herkennen ons niet in de kritiek van Marcel Pheijffer. :') :') _O-

Het bestuur heeft bij de totstandkoming van Standaard 700 een zorgvuldige afweging gemaakt en wij staan achter het proces dat is gevolgd. Het ACB heeft de uitkomsten van de pilot en het fraudedebat willen afwachten voordat ze haar advies uit heeft gebracht. Het ACB zal het uitgebrachte advies binnenkort openbaar maken. Het ACB heeft het advies in de bestuursvergadering van 8 december op hoofdlijnen uitgebracht en mondeling toegelicht.

Het bestuur heeft bij haar besluitvorming de belangen van het maatschappelijk verkeer, in het bijzonder gerepresenteerd door de gebruikers van de jaarrekening, zwaar laten wegen. Zoals eerder aangegeven wordt het opnemen van uitkomsten en waarnemingen dan ook aangemoedigd. Een verplichting is echter op dit moment een brug te ver, omdat er meer ervaringen moeten worden opgedaan in de praktijk en de consequenties daarvan nog duidelijk moeten worden. Dat geldt ook voor mogelijke aanpassingen in de huidige regelgeving. Dit punt evalueren we over een jaar.

Besloten is om over twee jaar Šlle effecten van de aanpassingen (oob en niet-oob) te evalueren.

Tot slot. Wij betreuren het besluit van Marcel Pheijffer om zich uit te schrijven uit het register van de NBA. Hij heeft in de afgelopen jaren een grote bijdrage geleverd aan beroep en beroepsorganisatie en wij vertrouwen er op dat hij zijn kritische rol zal blijven vervullen.

https://www.accountant.nl(...)ccountantsregister/#

Prachtkerel ^O^ _O_ _O_
tjoptjopdinsdag 4 januari 2022 @ 15:27
quote:
6s.gif Op dinsdag 4 januari 2022 15:24 schreef ikweethetookniet het volgende:
Ken je deze al :?

Ken die hele kerel niet, maar ik ga vanavond die tekst even lezen ^O^
ikweethetooknietzaterdag 6 augustus 2022 @ 13:19
Geheime bandopname is voor Accon hťt bewijs: topman Delger rommelde zelf met de boeken :D

SPOILER
Grote ambities, een reeks overnames en een forse schuld. Alleen dankzij financieel kunst- en vliegwerk wist accountantsfirma Accon overeind te blijven. Tot vorig jaar het doek valt voor topman Delger: boekhoudfraude is het slotstuk van een aangekondigde ondergang.

In het kort
In oktober 2021 is het gedaan met de rust van Guus Delger: de Accon-topman wordt de wacht aangezegd.
Zijn president-commissaris heeft zijn reilen onderzocht en beschuldigt hem van fraude.
Delger is nu 53 jaar en zijn wereld staat op instorten. Hoe heeft het zover kunnen komen?

In oktober 2021 ontvangt Guus Delger, de topman van 'boerenaccountant' Accon avm, thuis een aangetekende brief. Hij woont midden in de weilanden van de Achterhoek in een hoeve uit 1885 en wijdt zich daar met zijn vrouw aan zijn grootste hobby: schapen houden.

Het is gedaan met zijn rust: de brief bevat slecht nieuws. Zijn president-commissaris, Ron Droste, beschuldigt hem van fraude en zegt hem de wacht aan. Droste heeft het reilen en zeilen van zijn bestuursvoorzitter laten onderzoeken en trekt bikkelharde conclusies. Hij rept van 'onweerlegbare feiten waarvoor geen rechtvaardiging bestaat', van 'een zodanig ernstig karakter dat het voornemen bestaat u op basis hiervan te ontslaan'.

Delger heeft het gevoel dat hij 'aan de schandpaal wordt genageld met ongefundeerde en lasterlijke beschuldigingen', schrijft hij in zijn aanklacht tegen de onderzoeker. Feit is dat hij na een ziekmelding sinds 19 augustus 2021 thuiszit en al weken op ramkoers ligt met zijn eigen kantoor. Hij is nu 53 jaar en zijn wereld staat op instorten. Hoe heeft het zover kunnen komen?

Delger stapt in 2006 over naar Accon. De accountant werkte eerder elf jaar voor KPMG en was daarna acht jaar concerncontroller bij PCM Uitgevers. De geboren Groninger is het leven in de drukke Randstad zat. Voor de, dan nog, financieel directeur van het Arnhemse Accon gaat een wens in vervulling: een topfunctie combineren met een privťleven op een oude boerderij in de Achterhoek.
Groeihonger

Accon is dan al een tijdje op overnamepad. Tegenover vakblad Financieel Management zegt Delger dat jaar dat zijn nieuwe werkgever in enkele jaren van 500 naar 1200 medewerkers is gegaan. Er zijn 45 regiokantoren, de omzet is §100 mln. En daar mag het niet bij blijven. Toenmalig topman Peter Feijtel schetst een vergezicht waaraan zijn financiŽle man, Delger, zich heeft gecommitteerd: Accon wil een alternatief zijn voor Deloitte, EY, KPMG en PwC, de big four die samen al zo lang de accountants- en adviesmarkt domineren.

In 2006 heeft het bedrijf onder andere 7000 boeren als klant. Maar Feijtel wil dat Accon toetreedt tot de streng gereguleerde Champions League van de accountancy: het moet ook beursfondsen en andere 'organisaties van openbaar belang' (oob) controleren.
Guus Delger

Dat vergt aanpassingen, zegt Delger in het vakblad: 'Ineens gaat het bedrijf groeien en dat heeft veel gevolgen.' De financiŽn van de regiokantoren zijn centraal geregeld. Op het hoofdkantoor doen twaalf mensen de factuurafhandeling, verslaglegging en cijfercontrole.

Vanwege Feijtels groeihonger is ťťn medewerker 'continu betrokken bij de overnames' en moet zijn financiŽle afdeling 'voortdurend een professionaliseringsslag' maken, zegt Delger. 'Bij een overname krijg je bijvoorbeeld te maken met banken, die weer hun eigen specifieke eisen stellen aan de rapportages.'

Pas tien jaar later, in 2016, debuteert Accon daadwerkelijk in de hoogste accountancydivisie en controleert het zijn eerste beursfonds. Dat zijn er een jaar later al acht, waaronder het Value8 van oud-VEB-voorzitter Peter Paul de Vries. Dat klinkt indrukwekkender dan het is. Accon is ondanks diverse overnames omzet verloren: van de §100 mln uit 2006 is nog circa §90 mln over.

Bovendien betreft het kleine beursfondsen, waaraan ook nog eens de nodige risico's kleven. Value8 moet meerdere keren zijn jaarcijfers uitstellen. En Esperite heeft het aan de stok met toezichthouder AFM. Later krijgt de controlerend accountant van Accon in dit dossier zelfs een tuchtmaatregel.

Daarmee is de gifbeker nog niet leeg. In 2017 en 2018 onderzoekt de AFM de Next 5, de kantoren die qua omvang direct na de big four komen. Accon zakt daarbij door het ijs. De AFM dreigt zelfs de vergunning in te trekken die nodig is om beursfondsen te controleren. Zover komt het niet: Accon levert de vergunning zelf al in voordat de AFM actie kan ondernemen. En topman Feijtel stapt op.
Nieuwe bestuursvoorzitter

Per 27 maart 2019 is Delger de nieuwe bestuursvoorzitter. Reden voor een feestje is dat niet: 'Door de mislukte overname- en oob-strategie (...) is meer dan §100 mln aan overgenomen omzet verloren gegaan. Iedereen binnen Accon wist dat', zegt Delger daarover bij de rechter.

Delger wil dan ook niet langer concurreren met de big four, eerst moet zijn tent maar eens op de rails. In Accons jaarverslag over 2019 schrijft hij de ontnuchterende woorden: ‘Na jarenlange focus op [...] groei door overnames, is autonome ontwikkeling het speerpunt van beleid geworden.' De tijd van grote dromen is definitief voorbij.

Sterker nog: Delger zit met een probleem. Accon heeft, mede door het ambitieuze bewind van zijn voorganger, jarenlang op te grote voet geleefd. Het torst een bankschuld mee van §7,4 mln en dreigt zijn verplichtingen bij huisbank ING niet te kunnen nakomen. Een berg goodwill en schuld aan overgenomen partners kosten ook miljoenen per jaar.
quote:
Knoeien met de cijfers
Om alle problemen te verbloemen, husselen Feijtel en Delger vermoedelijk al jarenlang met de cijfers, blijkt uit een vertrouwelijk onderzoek in handen van het FD. Een e-mail beschrijft hoe in 2012 al miljoenen aan kosten moet worden 'gecorrigeerd' in een rapportage aan de commissarissen. Die wijkt af 'van de uit de financiŽle administratie blijkende cijfers', meldden de klokkenluiders volgens het rapport.
SPOILER
Deze e-mail is ťťn van de weinige schriftelijke instructies die zijn teruggevonden van de jarenlange boekhoudfraude. Om cijfers te manipuleren instrueerde Delger liever mondeling twee controllers van zijn team, zeggen bronnen tegenover het FD. 'Dat ging niet via de mail of via WhatsApp. Hij fluisterde de mutaties als het ware in', zegt een insider. Dat is typisch voor zijn 'modus operandi', zegt een andere bron. 'Hij wilde zo weinig mogelijk sporen achterlaten.'

Het gaat dan ook pas mis voor Delger als de rvc op 15 april 2021 Emmy Lammens als cfo aanstelt. De twee in de fraude meegezogen controllers zien hun kans schoon. Geplaagd door wroeging kloppen ze op 7 juni aan bij de nieuwe cfo en stellen dat Accon, dat duizenden bedrijven controleert, zelf een schaduwboekhouding runt.

Lammens vindt het 'een raar verhaal', maar denkt dat accountant Mazars wel duidelijkheid zal geven. Als ze kort daarop halfjaarcijfers opstelt, 'valt het kwartje' en licht ze de rvc in. Mazars heeft dan al goedkeuring gegeven voor de jaarcijfers 2020.

De coronacrisis duwt Accon verder het moeras in, de belastingschuld loopt op tot §22,5 mln. Maar Delger rapporteert aan de rvc en ING 'een onjuist beeld' van §11,1 mln. Hij heeft ook voor meer dan §2 mln nieuwe leningen afgesloten, zonder de commissarissen in te lichten, zo blijkt.

Om geen slapende honden wakker te maken bij ING, laat hij in 2020 een extra omzetbijboeking doen van §500.000. Hij leidt de bank om de tuin door op 26 augustus een door hem persoonlijk ondertekend compliancecertificaat te verstrekken met valse ratio's. De totale schuld loopt uiteindelijk op naar §34 mln.
Extern onderzoek

Op de klokkenluidersmelding volgt extern onderzoek door forensisch account Peter Schimmel. Delger zit dan al ziek thuis. Kort nadat Schimmel in oktober met zijn rapport is gekomen, ontvangt Delger de aangetekende brief waarin zijn ontslag wordt aangekondigd.
quote:
Op een ingelaste aandeelhoudersvergadering van 30 november, laat Schimmel commissarissen en aandeelhouders een audiofragment horen waarin Delger zijn twee controllers instrueert om cijfers te manipuleren. De opname was stiekem, Delger is er deze keer zelf ingeluisd. 'Die opname was de smoking gun', zegt een bron die bij de vergadering was. Niemand twijfelt meer. Nog diezelfde dag krijgt Delger zijn ontslag aangezegd.
Vier maanden later, op 19 april 2022, maakt branchegenoot Flynth bekend dat het Accon heeft overgenomen, voor §1,- plus alle schulden.

SPOILER
Naschrift: Voor deze reconstructie maakte het FD gebruik van gerechtelijke stukken, vertrouwelijke correspondentie en openbare publicaties. Verder sprak het FD op anonieme basis met diverse betrokkenen. Peter Feijtel laat weten 'geen behoefte te hebben' om commentaar te geven. Guus Delger zegt: 'Ik heb er in de rechtbank voldoende over gezegd. Daar wil ik het voor nu bij laten.'
https://fd.nl/bedrijfslev(...)e-zelf-met-de-boeken

Komt van KPMG af, garantie voor succes :') _O- _O-
ikweethetooknietzaterdag 6 augustus 2022 @ 13:28
Tuchtzaak tegen accountant Mazars na falende controle bij branchegenoot Accon :o _O-

SPOILER
In het kort

Accountant Mazars controleerde jarenlang de boeken van branchegenoot Accon, dat omviel toen boekhoudfraude aan het licht kwam.
Toezichthouder AFM gaat nu een tuchtklacht indienen.
Ook voormalig Accon-topman Guus Delger hangt een tuchtzaak boven het hoofd.

Mazars, een van de grotere accountantsfirma's van Nederland, krijgt een tuchtklacht van de Autoriteit FinanciŽle Markten aan zijn broek. Aanleiding is de boekhoudfraude die Accon, zowel klant als branchegenoot van Mazars, vorig jaar de kop kostte. Dat bevestigen bronnen na onderzoek van het FD. Mazars controleerde jarenlang de boeken van Accon, en moet zich daar nu voor verantwoorden.

De tuchtzaak is opmerkelijk. De toezichthouder schakelt de Accountantskamer doorgaans alleen in bij zware kwesties. Vorig jaar bijvoorbeeld was er een zaak tegen de Deloitte-accountant die het Zuid-Afrikaanse meubelconcern Steinhoff controleerde. Die kreeg drie maanden schorsing. Wat een tuchtklacht mede zo zwaarwegend maakt, is dat de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) in haar rol als toezichthouder verwijten beter en grondiger kan onderbouwen.

Vorig jaar bleek dat de top van accountantskantoor Accon jarenlang met de boeken heeft gerommeld. Er werden bijvoorbeeld ten onrechte miljoenen euro's aan onbetaalde uren opgevoerd, waardoor het eigen vermogen veel hoger leek.

Niet alleen is boekhoudfraude op deze schaal al zeldzaam, dat het juist bij een accountant plaatsvond, maakt het uniek. Bovendien werpt het een schaduw over een sector die toch al worstelt met zijn reputatie.

Toen de malversaties aan het licht kwamen, schorste en ontsloeg Accon direct de topman die ervoor verantwoordelijk was, Guus Delger, zo bleek na forensisch onderzoek. Mazars moest de goedkeuring voor de jaarrekening intrekken.

Een grondige controle van de boeken, eind 2021, legde de ernst van de situatie bloot: Accon stond op omvallen. Het bedrijf leed verlies, het eigen vermogen was vrijwel verdampt, en het was door huisbank ING onder bijzonder beheer geplaatst. Uiteindelijk nam concurrent Flynth de firma begin dit jaar over.
Klokkenluiders

Het doorslaggevende bewijs voor het gesjoemel bij Accon is afkomstig van twee klokkenluiders, blijkt uit een reconstructie van het FD. Voormalig topman Guus Delger heeft altijd ontkend zelf met cijfers te hebben geknoeid of in de boeken te hebben geschoven met posten. Maar een medewerker nam een gesprek met Delger op, en daarin is te horen hoe hij opdrachten geeft om boekingen in de administratie aan te passen.
reconstructie
Geheime opname bewijst: Accon-topman rommelde zelf met de boeken
quote:
Uit het forensisch onderzoek van Peter Schimmel naar de foute cijfers was toen binnen Accon al bekend dat er sinds 2012 met de administratie werd gerommeld. Dit blijkt uit een e-mail die tijdens het onderzoek opdook. Het gesjoemel begon met relatief kleine bedragen, maar later zou met miljoenen zijn geschoven om de bank en de commissarissen te misleiden. Ze kregen verschillende cijfers te zien om een rooskleuriger beeld van de financiŽle situatie te schetsen.
:') _O-

Rechtszaken
quote:
De tuchtklacht van de AFM betreft de werkzaamheden van Joeri Galas, accountant en partner bij Mazars, die Accon de laatste vijf jaar controleerde. Galas kreeg eerder dit jaar al een maand schorsing opgelegd door de Accountantskamer wegens fouten bij de controle van drankenhandel Mitra.
:') _O-

De AFM kan alleen de kantoren zelf aanpakken, problemen met individuele accountants moeten via het tuchtrecht worden opgelost. Het is niet bekend of de toezichthouder ook maatregelen neemt tegen Mazars, dat verantwoordelijk was voor de controle van Accon. De AFM wilde niet ingaan op vragen over individuele accountants of firma's onder hun toezicht. Mazars is meerdere keren om commentaar gevraagd, maar daar kwam geen reactie op.

Ook Guus Delger moet zich mogelijk voor de rechter verantwoorden. Accon is formeel eigendom van een aandeelhoudersstichting, en de voorzitter daarvan liet eerder al weten dat wordt overwogen een tuchtzaak tegen de voormalig topman aan te spannen.

quote:
Er zou wel zijn overwogen om aangifte van fraude te doen, maar dat is uiteindelijk niet doorgezet omdat dan de fiscale opsporingsdienst Fiod diepgravend onderzoek zou gaan doen. Dat zou had dan mogelijk ook gevolgen kunnen hebben voor andere betrokkenen, zoals het stichtingsbestuur en de raad van commissarissen, waarvan veel leden al jaren toezicht hielden op het kantoor en het bestuur.
:o :o

SPOILER
Delger spande eerder dit jaar al een zaak aan bij de tuchtrechter tegen forensisch accountant Peter Schimmel, die de fraude onderzocht. De oud-topman werd in alle twaalf verwijten in het ongelijk gesteld door de Accountantskamer, zo bleek eind vorige maand. Nu het onderzoek van Schimmel geen schade heeft opgelopen in die zaak, is de weg vrij voor de aandeelhouderstichting om de tuchtklacht tegen Delger in te dienen.
https://fd.nl/bedrijfslev(...)le-bij-branchegenoot

Fiod inschakelen te gevaarlijk voor anderen :D _O- _O-
ikweethetooknietzaterdag 6 augustus 2022 @ 13:33
Joeri Galas
Partner | Register accountant

Persoonlijke quote / visie
quote:
Ondernemers die de discussie aan willen gaan over verbeteringen en uitdagingen is wat mij inspireert. Die discussies zetten mij op scherp en leren mij na te denken over hoe werkzaamheden slimmer en anders kunnen. Ik verplaats mijzelf daarbij in de positie van de klant om naar de juiste oplossing te zoeken. Dat, in combinatie met mijn branchekennis, maakt dat ik voor mijn klanten toegevoegde waarde kan creŽren.
Specialistische ervaring
Corporate en internationaal vertakte ondernemingen.
Gespecialiseerd in ondernemingen die actief zijn in de sector Technologie, Media en Telecom.
Vaktechniek.
Kwaliteitsbeheersing. :') _O-
IFRS.
IPO.
Specifieke klantervaring
Assurance leader van Mazars Rotterdam.
Lid van de internationale PIE-board van Mazars (Public Interest Entities).
Gespecialiseerd in International Financial Reporting Standards (IFRS) en Corporate Governance.
Lid van internationale Global Capital Markets Team.
Actief op het gebied van vaktechniek en kwaliteitsbeheersing. :') _O-
Spreker op interne en externe bijeenkomsten over vaktechnische en algemene onderwerpen.

https://www.mazars.nl/Users/Our-team/Joeri-Galas

Even aanvullen met twee regeltjes:
Maand geschorst door tuchtraad ivm Mitra
Nu tuchtklacht door Accon werkzaamheden

FTFY Joeri :7