FOK!forum / Brave New World / Laag frequent geluid
fokablemaandag 13 juli 2020 @ 23:35
Vorig jaar organiseerden regionale omroepverenigingen in samenwerking met de NOS een enquête over laag frequent geluid en de mate waarin mensen hiervan last hebben. Op de link hieronder het artikel van de NOS hierover.

https://nos.nl/artikel/23(...)-meer-onderzoek.html

Ik zelf woon in Groningen en heb hier sinds ongeveer anderhalf jaar veel last van.

Een korte omschrijving van wat laag frequent geluid is
Laag Frequent Geluid (LFG) is geluid met een frequentie beneden 100/125 Herz. Geluid met frequenties onder 20 Hz Hertz wordt infra-geluid genoemd. Dit is alleen waarneembaar voor mensen als het heel sterk is; de waarneming is dan niet als geluid te herkennen maar meer als ‘druk op de oren’ of als trilling. Volgens het RIVM ondervind 2 procent van de Nederlandse bevolking sterke hinder door laagfrequent geluid, en 8 procent lichte hinder.

Laagfrequente geluiden komen veel voor in het dagelijks leven en worden geproduceerd door natuurlijke bronnen (golven, wind) of door de mens, zoals industriële installaties, huishoudelijke apparaten en wegverkeer. Door geluid reducerende maatregelen tegen bijvoorbeeld wegverkeersgeluid, zoals stil wegdek, geluidschermen en gevelisolatie, wordt laagfrequent geluid juist beter gehoord (Campmans, 2018). Als geluid van hogere frequenties wegvalt, is laagfrequent geluid juist sterker hoorbaar.

Aangetoonde gezondheidseffecten van laagfrequent geluid zijn hinder en in mindere mate slaapverstoring. Hinder is meestal het gevolg van mechanisch gegenereerd laagfrequent geluid, bijvoorbeeld door een koelkast of het brommende geluid van een stationair draaiende motor. Over andere gezondheidseffecten bestaat geen overeenstemming. Wel kan er van worden uitgegaan dat dagelijkse hinder van laagfrequent geluid via stressreacties op den duur kan leiden tot effecten op het hart en vaatstelsel, zoals dat voor geluid van midden- en hoge frequenties is aangetoond.
Er bestaat geen regelgeving met betrekking tot laagfrequent geluid in Nederland.

Ik vermoed dat er zeer veel mensen last van dit verschijnsel hebben, ook zonder een bromtoon of trillingen te ervaren. Hier is nu dus onderzoek gedaan door alle regionale omroepverenigingen. Voor mij is het een gegeven, echter post ik het toch in dit onderdeel van het forum.

Hieronder een heel stuk wat ik geschreven heb naar aanleiding van deze enquête, ik vind het belangrijk om dit te delen, misschien herkennen sommige mensen zich erin. Ik ben geen natuurkundige of elektricien dus heb slechts geschreven vanuit mijn inzicht.

Ervaringen
Wat ik ervaar is een continue trilling, als een wasmachine die aan het centrifugeren is. Ik hoor het niet naar mijn idee. Ook kan ik er fysiek last van hebben bijv. hoofdpijn of rommelende maag en een drukkend gevoel.
Als het begint ervaar ik vaak gedurende ongeveer 5/10 seconden lichte hoofdpijn(steken) of spiertrillingen/aanspanningen, net of je aangetikt wordt. Dit herhaalt zich gedurende enkele minuten nog een paar keer en komt bijvoorbeeld een half uur later op een nieuwe piek weer voor.
De klachten die ik ervaar worden door heel veel mensen ervaren die hun melding doen op de site van stichting laagfrequent geluid en worden benoemd als LFG+(het betreft meer dan een bromtoon)
De sterkte waarin ik het ervaar verschilt per keer. Ik ervaar deze trillingen vaak ook (in lichtere mate) overdag, en ervaar het zowel binnen als buiten.
Dit is in november 2018 begonnen en vanaf april tot oktober 2019 sterk verergerd zowel qua mate waarin het voorkomt, duur waarmee het aanhoudt als intensiteit. Vanaf eind oktober is het over het algemeen afgenomen, echter in sommige weken is er weer een sterke toename.
Sinds maart is de frequentie van voorkomen en vooral de intensiteit van de trillingen over het algemeen sterk afgenomen. Wel blijven er dagen/weken dat ik er meer last van heb. Ook is het sinds maart vaak s'nachts betrekkelijk rustig, maar tegen de ochtend beginnen de trillingen. Sinds juni lijkt er weer sprake van een lichte toename. Zo intens als ik vorig jaar soms trillingen ervaren heb komt het al een tijd niet meer voor. Wel lijkt het zich meer over de dag te verspreiden.

Tijdstippen
De trillingen hebben een op en afzwellend karakter met vaak een vast tijdstip van begin. Deze begintijden zijn afgelopen jaar door de maanden heen veranderd. In het begin van vorig jaar op het hele of halve uur, daarna was dat rond kwart voor het hele of halve uur. Sinds ongeveer begin september was dat 10 voor het hele of halve uur. Tijden die toen regelmatig voorkwamen waren bijv. 23:50, 00:50 en 02:20. Tegenwoordig is de begintijd is niet meer zo duidelijk vast te stellen. Vanaf kwart voor het hele of halve uur begint het vaak licht en houdt dan bijvoorbeeld tien minuten aan, vanaf het hele of het halve uur is er weer een soort piek van 5 minuten.

Meestal houdt het ongeveer 2 uur aan, maar het begint vaak een paar uur later weer opnieuw.Ook zijn er pieken in de sterkte, die zich volgens een vast patroon herhalen. Vorig jaar was dat bijvoorbeeld vaak een piek rond ieder half uur(vanaf de begintijd) van 10 minuten. Tegenwoordig vaak meerdere pieken, meestal rond het kwartier vanaf begintijd.
S'ochtends neem ik gedurende korte tijd ook dezelfde trillingen sterk waar, dit houdt dan bijv. 5 minuten aan. En herhaalt zich een uur later weer. Overdag en s'avonds zijn er vaak al lichtere trillingen.

Er lijkt een duidelijk patroon in te zitten qua tijdstippen. Begint het bijvoorbeeld s'middags om kwart over 3, en houdt het een paar uur aan met op en afzwelling ieder half uur, dan begint het bijvoorbeeld om kwart over 6 s'avonds weer(een paar uur) en daarna om kwart over 9 etc.

Frequentie
In het begin kwam het vaak een keer peer 2/3 nachten voor, van april tot oktober 2019 vaak meerdere nachten achtereen(vrijwel iedere nacht soms) en meerdere keren per nacht. Sommige dagen in de zomer had ik er vrijwel de hele dag last van, overdag in lichtere mate en s'nachts heel sterk gedurende meerdere uren. Vanaf oktober is het weer wat afgenomen, echter in sommige weken neemt de frequentie weer sterk toe, en komt het bijv. weer 3 nachten achtereen voor. Zoals vanaf begin november en januari.

Gevolgen
Het gevolg van deze trillingen is dat ik vaak meerdere malen per nacht hiervan wakker wordt en wakker lig. Ik woon zelf in Groningen, maar verbleef ook veel bij mijn ouders in die in Schipborg (bij Zuidlaren, Drenthe) wonen. Hier ervaar ik de klachten nog in sterkere mate dan in Groningen, met ook fysieke klachten als gevolg, een drukkend gevoel/hoofdpijn, rommelende maag, algeheel een naar gevoel. Door deze frequente verstoringen heb ik extreem weinig energie. Bovendien geeft het mij ook veel spanning als het overdag optreed, omdat het een continue storende prikkel is.

De gevolgen voor mij en ik denk ontzettend veel mensen zijn enorm. Ik denk dat ook mensen die geen lage toon of trillingen ervaren er s'nachts door verstoord raken, zonder te weten waarom. Dit kan invloed hebben op de gezondheid en energie en mogelijk zelfs veiligheid(denk aan verkeersveiligheid bijvoorbeeld) van enorm veel mensen. Wellicht dat dit ook aangetoond kan worden met data over het afgelopen jaar, op verschillende gebieden.

Mogelijke oorzaken
Bij veel mensen is de hinder een bromtoon, veroorzaakt door bijv. waterpompen of ventilatiesystemen. Dit is hoewel het geluid een groot bereik kan hebben wel locatiegebonden.
Mensen die last hebben van klachten onder de noemer LFG+ ervaren dit vaak ook op andere plekken in het land. Hierbij zijn de omschrijvingen van tijdstippen, bepaalde patronen hierin en overeenkomsten in variatie in intensiteit opvallend te noemen.

Ik heb hier zelf veel onderzoek naar gedaan, tijdenlang heb ik mij afgevraagd waar het vandaan kwam. In het begin dacht ik dat het van de buren afkomstig was, later dat het van apparatuur in huis zoals de koelkast en meterkast. Na ongeveer 4 maanden ging ik naar buiten en merkte dat ik het daar ook op dezelfde wijze ervoer en dat het dus vooral van buiten komt.

Per toeval fietste ik toen ik bij mijn ouders was en overdag in sterke mate deze trillingen ervoer langs een groot transformatorhuis(een paar kilometer van ons huis), naast/tegenover de volkstuinvereniging Zuid-Es in Zuidlaren. Er kwam toen een vrij sterk normaal hoorbaar geluid uit dit gebouw. Op andere momenten is het er stil. Later toen ik deze trillingen weer ervoer ben ik erheen gefietst en er kwam toen weer geluid uit het gebouw. Echter dit kan natuurlijk op toeval berusten. Ik had toen wel een heel vervelende lichamelijke ervaring toen ik voor het transformatorhuis langs liep, hoofdpijn, duizeligheid, misselijk etc. Net of al mijn zintuigen in de war raakten. Dit was voor mij sterke aanwijzing dat mijn klachten hiermee verband houden.

Om te onderzoeken of het hoorbare geluid uit dit gebouw qua tijdstippen overeenkomt met mijn ervaren trillingen kilometers verderop heb ik een voicerecorder aangeschaft en deze s'avonds laat naast het gebouw gelegd. Die nacht ervoer ik trillingen vanaf 00:45 en later weer een piek rond 06:45. Volgende ochtend de voicerecorder weer opgehaald en de opname ingeladen op mijn pc. De begin tijden waarop ik het hoorbare geluid hoorde kwamen overeen met mijn eigen ervaring van de trillingen, inclusief het aanzwellende karakter.

Voor mij is dit een heel duidelijk bewijs dat er een causaal verband is. Het is ook een methode die herhaalt kan worden.
Ik heb al bij diverse transformatorhuisjes vastgesteld dat er hoorbaar geluid uit komt op momenten waarop ik trillingen ervaar. Ben om te onderzoeken of ik in andere plaatsen ook last heb van de trillingen bijv. in Appelscha en Leeuwarden geweest. In Leeuwarden ervoer ik deze trillingen ook op dezelfde wijze, maar wat minder sterk qua intensiteit. Op sommige plekken zal het minder verstorend zijn. In Appelscha ervoer ik de trillingen wel sterk. Kwam er de volgende dag achter dat er een (weliswaar klein) transformatorhuisje stond vlak bij de stacaravan waar ik verbleef. Ook heb ik soms naast deze huisjes een lichte lichamelijke ervaring gehad(hoofdpijn). Voor mijzelf een indicatie dat de trillingen die ik ervaar afkomstig zijn uit deze huisjes en stations, hoewel het voor andere mensen ook om bijvoorbeeld windmolens of waterpompen kan gaan.
Ik denk echter ook dat er misschien een algehele overactiviteit in het elektriciteitsnetwerk is op bepaalde momenten waarop ook andere apparaten een reactie vertonen, zoals bijv ventilatiesystemen. Dit zou kunnen doordat elk elektrisch apparaat een transformator bevat die een geluid van 50 Hz(de algemene netfrequentie) produceert.
Dat zou dan voor laag(maar hoorbaar) geluid kunnen zorgen door sommige apparataten.
Een theorie is dat er op bepaalde momenten veel energie verwerkt wordt en er een verhoogde spanning in het elektriciteitsnetwerk bestaat. Waarom dit nachts ook gebeurt weet ik niet, maar wellicht is dit een continue proces over de dag.
Doordat dit de afgelopen jaren misschien veel vaker voorkomt dan eerder het geval is(wellicht door de energietransitie), heeft dit zijn effect op ik denk met name transformatorhuizen en stations. Misschien zijn deze huizen hier niet op berekend. Dit zou in steeds sterkere mate kunnen voorkomen. Waarschijnlijk is de meeste overlast dan afkomstig van de grotere transformatorhuizen en stations en verschilt de mate van overlast per locatie.

Door een aantal observaties de afgelopen maanden ben ik vrijwel zeker dat mijn klachten door een (te) grote netbelasting komen. Het is voor mij onzeker of de klachten die ik ervaar het gevolg zijn van laag frequent geluid of van bijvoorbeeld van ELF(extreem laagfrequente) magnetische velden. De laatste kunnen onder andere als bijproduct ontstaan van de opwekking, het transport of het gebruik van elektriciteit. Ik dacht lange tijd dat het om laag frequent geluid ging. Ik denk nu dat het misschien een combinatie van elektromagnetische velden en laagfrequent geluid betreft, waarbij het voor mij niet precies zeker is wat welke van mijn klachten veroorzaakt.

De observaties die ik gemaakt heb de afgelopen maanden:
Ik ben er achter gekomen dat wanneer ik in de herfst en winter veel last had van de trillingen(wat per week/dag kan variëren), zoals begin november en begin januari, dit bijna altijd ongeveer na een week voorkwam van een aantal dagen waarin er veel wind stond. Ook omgekeerd, wanneer ik een aantal dagen weinig last had van de trillingen, bleek dit ongeveer een week na wind stille dagen, te gebeuren. In 6 van de 7 gevallen die ik na ben gegaan met mijn ervaringen en gegevens van het KNMI was dit verband erg duidelijk, de 7e keer iets minder.

Ik heb een staande lamp met dimmer. Wanneer ik deze ongeveer op de helft zet(of lager) komt het regelmatig voor dat de lamp een of meerdere minuten flikkert. Daarna beginnen er vrijwel altijd trillingen, ik heb dit al tientallen keren waargenomen.

Op de site www.tennet.eu/nl/e-insights/energietransitie zijn verschillende data te vinden over het elektriciteitsnetwerk, zoals de hoeveelheid opgewekte energie door wind en zon per dag en de verticale netbelasting, dit kan tot een aantal jaar terug bekeken worden. De verticale netbelasting houdt verband met zowel de hoeveelheid gebruikte als opgewekte energie. Je kunt hierbij zelf een interval definiëren. Ik ben er achter gekomen, dat wanneer ik een toename van trillingen ervaar, bijv, 10 s'avonds, dit overeenkomt met een toename van de verticale netbelasting volgens de gegevens op deze site. De verticale netbelasting is dan aan het toenemen of verkeert op zijn piek.
Ook valt op dat er herhalende patronen van pieken en dalen zijn, vaak bijvoorbeeld van 6 of 12 uur. Dit is ook mijn ervaring.

Bij elkaar lijkt het vrijwel zeker dat de oorzaak van de trillingen en andere klachten die ik ervaar(die benoemd zijn als LFG+) het gevolg zijn van een steeds grotere belasting van het elektriciteitsnetwerk.

Ideeën voor onderzoek
Naar mijn idee zijn er een aantal manieren om onderzoek naar de oorzaak en gevolgen naar te doen:

Allereerst denk ik dat het voor het bepalen van de oorzaak heel belangrijk is dat een groot aantal mensen bijvoorbeeld een week lang de begin en eindtijden van hun ervaringen noteren. Dit kan dan vergeleken worden met gegevens van bijvoorbeeld een energienetwerkbeheerder zoals Tennet of met bijv. gegevens van een netwerkbeheerder zoals KPN(het zou dan kunnen gaan over de momenten van activiteit). Ook sluit een landelijk onderzoek hiernaar plaatselijke bronnen zoals windmolens, waterpompen etc. uit.

Het monitoren van hoorbaar(normaal) geluid wat afkomstig is uit transformatorhuizen en dit vergelijken met de ervaringen van mensen wat betreft laag geluid en trillingen. Zoals ik eerder schreef kwamen bij mijn onderzoek op deze manier tijden overeen terwijl ik kilometers verderop verbleef.

Het meten van laag frequent geluid op diverse plekken met daarvoor geschikte microfoons. Ten eerste is dit een methode waarvan het resultaat vastgelegd kan worden. Hierdoor zouden bronnen opgespoord kunnen worden en misschien nog belangrijker is is dat hiermee kan vastgesteld worden wanneer deze laag frequente tonen voorkomen, en kunnen de begin en eindtijden hiervan vergeleken worden met normaal hoorbaar geluid afkomstig uit transformatorhuizen in de omgeving
Ditzelfde zou gedaan moeten worden met elektromagnetische velden..

Wat ik opvallend vind is dat vrijwel altijd als de intensiteit van de trillingen hoog is, ik ook in mijn kamer tikjes van bijv. de muur hoor komen. In de zomer gebeurt dit met nog veel meer lawaai, dan echter als gevolg van de zon die er s'ochtends op staat. Ik denk zelf dat de druk die de geluidsgolven op materiaal uitoefenen, bijv. een gipsplaat of spouw hier de oorzaak van is. Het geluid van deze tikjes kan ook gemonitoord worden. Tegenwoordig hoor ik dit niet meer vaak want de trillingen zijn minder sterk.

Het zou kunnen dat mensen op dagen en weken met veel zon en wind meer klachten ervaren. Als dit door een grote groep mensen bijgehouden wordt zou dit ook een indicatie kunnen zijn dat dit gerelateerd is aan de verandering in energiestromen door zonnepalen en windmolens.

Bij elkaar zou dit al een vrij goed beeld kunnen geven.

Tevens zou aan bijvoorbeeld een groep mensen gevraagd kunnen worden een fitness-tracker te dragen zowel overdag als nachts. Hierdoor is misschien een directe fysieke reactie op de begintijden van gemeten laag frequent geluid vast te stellen. Ook is hiermee vast te stellen hoeveel procent van de onderzoeksgroep last heeft en in welke mate.
Er zou dan om dit wetenschappelijk aan te pakken als reden voor dit onderzoek iets anders opgegeven kunnen worden(bijv. invloed van beweging op gezondheid).

Mogelijke oplossingen
Ik weet niet in hoeverre is vastgesteld dat de klachten die ik en veel andere mensen ervaren, zoals trillingen en een drukkend gevoel (die vallen onder de noemer LFG+), het gevolg zijn van meetbare laag frequente geluidsgolven. Het lijkt mij heel belangrijk dat wordt onderzocht of de ervaren klachten van mensen ook het gevolg kunnen zijn van elektromagnetische straling, of bijvoorbeeld 5G. Ik denk zelf dat het om een combinatie van elektromagnetische straling(afkomstig van elektriciteitsnetwerk) en laagfrequent geluid zou kunnen gaan.

Als vastgesteld is dat deze laag frequente golven afkomstig zijn uit transformatorhuizen (en wellicht andere apparatuur) als gevolg van een verandering in het elektriciteitsnetwerk is natuurlijk de vraag wat deze verandering heeft veroorzaakt. De verandering zou verhoogde spanning op bepaalde momenten kunnen betreffen of een andere manier van verwerking. Meerdere dingen zullen onderzocht kunnen worden, is het bijvoorbeeld een gevolg van de energietransitie en de sterk toegenomen hoeveelheid stroomtransport op bepaalde momenten.

Mocht het om geluidsgolven gaan zou een oplossing dan het isoleren van een transformatorhuis of station kunnen zijn.
In Londen is dit gedaan naar aanleiding van veel klachten van omwonenden betreffende geluid uit het transformatorstation.
https://www.nbd-online.nl(...)-effectief-verholpen

Ook zou er gekeken kunnen worden wat er mogelijk is in het aanpassen en verminderen van de belasting van het elektriciteitsnetwerk. Directe opslag van energie in bijvoorbeeld waterstof zorgt voor ontlasting van het elektriciteitsnetwerk.

Tot Slot
Ik ben erg blij dat RTV Noord en andere omroepverenigingen hier nu onderzoek naar doen.
Voor mij heeft dit sinds een jaar grote gevolgen. Ik denk dat slechts een heel klein percentage van de mensen die werkelijk het lage geluid of de trillingen ervaren dit melden bij de overheid of instanties. Ik denk ook dat heel veel mensen door dit probleem verstoort raken, zonder bijv. trillingen te ervaren, en het dus op zichzelf betrekken. De mate waarin dit probleem het afgelopen jaar in deze regio toegenomen is is naar mijn idee enorm. Ik vind het dan ook van het grootste belang dat hier zoals nu onderzoek naar gedaan wordt. Door het bewust maken van mensen van wat laag frequent geluid is en de bijbehorende klachten kan de schaal in kaart gebracht worden en zullen er hopelijk snel maatregelen genomen kunnen worden.

Ik heb nog een aantal ideeën betreft de enquête:

Ik denk dat het erg belangrijk is dat de klacht niet alleen als een bromtoon omschreven wordt.
Ik zelf en veel andere mensen ook ervaren het vooral als het voelen van een trilling zoals een wasmachine die centrifugeerd of een dieselmotor, vrijwel zonder geluid waar te nemen. Ook denk ik dat het heel belangrijk is dat er vermeld wordt dat mensen verstoord kunnen raken zonder te weten waarom, dus zonder bromtoon of trillingen te ervaren.

Bij de vraag: Wanneer ervaar je de bromtoon, is het slechts mogelijk om een optie aan te geven.
Ik zelf ervaar de trillingen zowel overdag als nachts, maar ook vaak op dezelde tijdstippen, tegenwoordig vaak om 10 voor het hele en halve uur. Ik kies voor de optie zowel overdag als s'nachts (in plaats van op een bepaalde tijd), maar zou ook erg graag de specifieke tijdstippen en vooral de regelmaat in begintijd willen aangeven.
Misschien is het een idee om beide opties te kunnen kiezen of hier een extra vraag over te stellen, specifiek op tijden gericht. Naar mijn idee is dit heel belangrijk om een indicatie kunnen geven over de oorzaak. Bedankt voor het opstellen van deze enquête, dit betekent denk ik veel.

[ Bericht 0% gewijzigd door fokable op 13-07-2020 23:40:41 ]
Adrie072maandag 13 juli 2020 @ 23:45
Is niet fijn inderdaad.
Banaanvragenmaandag 13 juli 2020 @ 23:45
Hebben ze bij jullie al 5G?
xpompompomxdinsdag 14 juli 2020 @ 09:08
tl;dr
illusionsdinsdag 14 juli 2020 @ 09:16
quote:
0s.gif Op maandag 13 juli 2020 23:45 schreef Banaanvragen het volgende:
Hebben ze bij jullie al 5G?
Er is nog geen 5G in Nederland.
Banaanvragendinsdag 14 juli 2020 @ 09:50
quote:
0s.gif Op dinsdag 14 juli 2020 09:16 schreef illusions het volgende:

[..]

Er is nog geen 5G in Nederland.
Dat denk jij ;)
illusionsdinsdag 14 juli 2020 @ 09:55
quote:
0s.gif Op dinsdag 14 juli 2020 09:50 schreef Banaanvragen het volgende:

[..]

Dat denk jij ;)
Dat weet ik, maar de illuminade zal het intussen vast aangezet hebben.
illusionsdinsdag 14 juli 2020 @ 10:06
TS, heb je niet toevallig verrotte verwarmingspijpen ofzo? Klinkt niet echt als iets wat door externe factoren buiten je huis om bepaald wordt namelijk.

Post overigens nog niet helemaal gelezen, maar je hebt er duidelijk moeite in gestoken dus ben benieuwd wat er allemaal in staat.

[ Bericht 33% gewijzigd door illusions op 14-07-2020 10:13:53 ]
xpompompomxdinsdag 14 juli 2020 @ 10:06
Ik neem aan dat SOROSGOD wel vergaande plannen heeft voor 5G in Nederland.
PSVCLdinsdag 14 juli 2020 @ 16:13


[ Bericht 100% gewijzigd door SuperHartje op 14-07-2020 16:20:17 (Niet doen) ]
fokablezaterdag 18 juli 2020 @ 17:11
quote:
0s.gif Op dinsdag 14 juli 2020 10:06 schreef illusions het volgende:
TS, heb je niet toevallig verrotte verwarmingspijpen ofzo? Klinkt niet echt als iets wat door externe factoren buiten je huis om bepaald wordt namelijk.

Post overigens nog niet helemaal gelezen, maar je hebt er duidelijk moeite in gestoken dus ben benieuwd wat er allemaal in staat.
Het ligt niet aan mijn verwarming.
Het is inderdaad zo dat de cv ook een brom kan veroorzaken, maar dit is niet te vergelijken(eigenlijk alleen een lage toon) Ik ervaar dit overal in meer of mindere mate en op dezelfde momenten. Opvallend is dat heel veel mensen dezelfde ervaring hebben zowel qua klachten(trillingen) als bijvoorbeeld de wisselende intensiteit en tijdstippen. Dit duidt op een algemene oorzaak, naar mijn idee een overbelasting van het elektriciteitsnetwerk.
theguyverzaterdag 18 juli 2020 @ 19:09
🤔 door de corona naaien we de aarde minder.
Dus ik gok een enorme ondergrondse vibrator!

Nee geintje ik heb geen flauw idee maar heb het wel eerder gehoord.
Althans de berichtgeving jaar of wat geleden.. ik ga even zoeken.
MatthijsDJwoensdag 22 juli 2020 @ 19:21
Tip, misschien veel minder mee bezig zijn.. En je reactie erop proberen te corrigeren.

Moeten de mensen die Tinnitus hebben ook.. En nee is niet makkelijk en gaat met vallen en opstaan..