abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
pi_178206342
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
0s.gif Op vrijdag 30 maart 2018 18:44 schreef Doedelzak77 het volgende:

[..]

Je komt er nog wel achter dat het bestaat want dat is waar de zonde je brengt en valse geloven ook die de ware redding niet willen horen
En hoe weet jij dat wat in de Bijbel staat God's woord is ?
pi_178206667
quote:
0s.gif Op vrijdag 30 maart 2018 19:20 schreef Doedelzak77 het volgende:
God dreigt zelf met de hel als mensen niet van de zonde willen afstappen
Hoe weet jij dat ?
pi_178211394
quote:
1s.gif Op vrijdag 30 maart 2018 22:49 schreef Stompzinnig het volgende:
Ik ben totaal niet gelovig dus meng me verder niet in deze (toch best interessante) discussie.

Wel wil ik Etto prijzen. Van de gelovigen in dit topic is hij tot dusverre de enige die niet schreeuwt in de zin van: "IK WEET WAT GOD DENKT EN ALS JE HET NIET MET ME EENS BENT ZUL JE BRANDEN!"

Etto verdedigt de leer van zijn geloof. Jandoedel en de rest verketteren een ieder die anders denkt.
De bijbel is niet een boek waar je maar van kan denken wat je wil en het is gewoon lezen wat er staat en het gewoon geloven en staat geen eigen interpretatie toe. Dat is wat een echte gelovige behoort te doen en daarom is Etto ook van een vals geloof omdat ze liever een eigen versie van het woord maken.De God van het oude testament is dezelfde als van het nieuwe testament alleen benadrukt het een andere kant van God meer.Dus God is ook streng,jaloers en rechtvaardig en voor vele soorten zonde werd je al te dood veroordeeld vroeger en nu hebben we genade maar ongelovigen worden net zo zwaar gestraft hoor,net als mensen die een vals geloof of een vals evangelie verkondigen. En ik laat Etto steeds weer zien dat hij het niet juist heeft en tegen het woord van God ingaat maar hij wil het gewoon niet horen.

Er zullen in de eeuwigheid geen dood, geen rouw, geen tranen meer zijn (Openb. 21 : 4). Maar dat houdt niet in dat de poel des vuurs verdwijnt! Want in Openb. 21 : 8 staat: "Maar de vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al de leugenaars, hun deel is in de poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood". En Openb. 20 : 10 is dan duidelijk genoeg: "...en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid".

In het Koninkrijk is geen pijn, geen dood, geen rouw. Maar in die poel des vuurs blijkt niets anders dan tranen, pijn en knersing van tanden te zijn. In die poel des vuurs bevinden zich, zoals Openb. 21 : 8 laat zien, niet alleen de gruwelijken, doodslagers, hoereerders, etc., maar ook de ongelovigen! Natuurlijk verwijst dit naar de ongelovigen uit de Grote Verdrukking en het Duizendjarig Vrederijk, maar ook naar de ongelovigen van de Gemeente-bedeling, die niet eerder worden opgewekt dan het oordeel van de Grote Witte Troon, en die zullen eindigen in de poel des vuurs. In feite zien we hier dat God de ongelovigen op n lijn stelt met de gruwelijken, de doodslagers, de hoereerders, de afgodendienaars, de tovenaars, de vreesachtigen en de leugenaars. 'Goed doen' kan een mens niet redden! En de ongelovige, die denkt alles zelf wel te kunnen, want hij kijkt om naar de armen, hij is sociaal, hij doet zijn werk goed, hij is trouw aan zijn echtgenote, etc., stelt God op n lijn met o.a. de hoereerders, de leugenaars en de afgodendienaars! Waarom? Omdat niemand de Wet kan houden! Niemand is volmaakt, er is er niet n die goed doet, zegt de Bijbel (Rom. 3 : 12). En: wanneer iemand door de Wet behouden wil worden, zal hij alle geboden moeten doen, want zegt Jak. 2 : 10: "Want wie de gehele wet zal houden, en in n zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle". Voor de zonden van de ongelovige is wel betaald, maar de ongelovige heeft het volbrachte werk niet aangenomen. Hij is dan ook niet gerechtvaardigd in Jezus Christus (2 Kor. 5 : 21)! Wanneer hij liegt, begaat hij zonde en is schuldig aan de hele wet. De ongelovige is in Gods ogen schuldig aan alle geboden, en God stelt de ongelovige daarmee op n lijn met een hoereerder, een afgodendienaar, een leugenaar, een vreesachtige! Maar hoe zit het dan met de wederom geboren gelovige? Aangezien wij niet volmaakt zijn, en zondigen in ons vlees besloten ligt (Rom. 7 : 13 - 26), is de Heere Jezus voor ons tot een vloek geworden, en Hij heeft ons daarmee verlost van de vloek der wet (Gal. 3 : 13). Wanneer wij ons vertrouwen stellen in Zijn vergoten bloed voor ons leven, ziet God ons in Christus gerechtvaardigd aan (2 Kor. 5 : 21). Met andere woorden: ons vlees verleidt ons tot zonde (wij kunnen dus zondigen), maar in Christus zijn we behouden! Belijden wij onze zonden niet, dan moeten we dat voor de Rechterstoel van Christus wegdragen, maar we zijn wel behouden (1 Kor. 3 : 14, 15); wel zullen we daardoor schade lijden, en een deel van de erfenis (het loon) missen. Een wedergeboren Christen kan hoererij begaan (als zonde), maar is niet gelijk aan een hoereerder! Een Christen kan liegen (zonde begaan), maar is geen leugenaar. Als gevolg van het begaan van de zonde kan een wedergeboren Christen veel verliezen, maar hij is en blijft een Christen en is behouden. De ongelovige is echter verweven met de zonde, en komt uiteindelijk in de poel des vuurs.

[ Bericht 5% gewijzigd door Doedelzak77 op 31-03-2018 13:21:23 ]
pi_178211547
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
0s.gif Op vrijdag 30 maart 2018 21:15 schreef Hexx. het volgende:

[..]

Okay, dus iedereen wordt een geest. Er bestaan dan geen mensen meer. Want mensen zijn gn geesten.

[..]

Ik heb er niks aan als jij met me praat met teksten. Want als je mij teksten geeft zal ik daar de JG interpretatie van zien. Wat ik wil weten is wat jij gelooft.

[..]

Dat vertelt totaal niks over wie er op aarde gaat wonen. Mensen? Welke mensen, want ze zijn toch geesten die bij God in de hemel wonen? Of is die hemel de nieuwe hemel en aarde in n geheel waar er geen zon en maan is? Maar waar mensen wonen samen met God? Is de aarde dan ook geestelijk of heb je echt helemaal nooit nagedacht wat je hier allemaal denkt te geloven? Wat zie je eigenlijk voor je?
We lezen we in Openb. 21 : 2 dat het Nieuwe Jeruzalem “toebereid is als een bruid”. En in Openb. 21 : 9 zegt een engel tegen Johannes: “…Kom herwaarts, ik zal u tonen de Bruid, de Vrouw des Lams”. En vervolgens ziet Johannes “de grote stad, het heilige Jeruzalem, neerdalende uit de hemel van God” (Openb. 21 : 10). Velen zeggen, vanwege het feit dat Jeruzalem de hoofdstad van Isral is, dat in die zin Isral de bruid van het Lam is, of de vrouw van het Lam is. Inderdaad vinden we in de Bijbel de verwijzingen dat Isral de vrouw van God is (Hos. 2 : 18 – 22; Jes. 54 : 5, 6)! Maar we vinden nooit de verwijzing dat Isral de vrouw van het Lam is! Het aardse Jeruzalem is dan wel de hoofdstad van Isral, maar het hemelse, het Nieuwe Jeruzalem, is de woonplaats van God, en is de woonplaats van hen die in Christus zijn. Het Nieuwe Jeruzalem is de woonplaats van de Gemeente! De relatie van de Heere Jezus en de Gemeente wordt in Ef. 5 vergeleken met de relatie tussen man en vrouw in het huwelijk. Vandaar dat in de hemel in Openb. 19, vlak voor de Tweede Komst, reeds het huwelijk, de Bruiloft van het Lam, kan plaatsvinden. De Gemeente is opgenomen, is voor de Rechterstoel van Christus verschenen, en kan huwen met haar Man, Jezus Christus. Om de binding van de Gemeente met het Nieuwe Jeruzalem te onderstrepen, vinden we bijv. in Gal. 4 : 26 dat tegen de Gemeente van Jezus Christus gezegd wordt: “Jeruzalem, dat boven is, dat is vrij, hetwelk is ons aller moeder”. Het Nieuwe Jeruzalem is dus de verblijfplaats, die bereid is voor de bruid van het Lam, die in Openb. 21 en 22 alreeds getrouwd is. Vandaar dat Openb. 21 : 9 ook spreekt over “de Bruid, de Vrouw des Lams”. Een verblijfplaats voor ons bereid? Ja! En dat is exact wat de Heere Jezus Zijn volgelingen beloofde, toen Hij sprak dat Hij naar de Vader zou gaan. In Joh. 14 : 2 – 4 staat: “In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben. En waar Ik heenga, weet gij, en de weg weet gij”. Dat is exact waar wij als Gemeente op wachten. Niet de Grote Verdrukking en de antichrist, die we als tekenen der tijden wel zien aankomen, maar wij verwachten het moment dat de Heere Jezus ons zal komen ophalen, in een punt van de tijd, in een ogenblik, en dat Hij ons zal thuisbrengen. Vanaf dat moment is het Nieuwe Jeruzalem ons Thuis! En na het Duizendjarig Vrederijk zal het afdalen naar de nieuwe aarde, en wij als Gemeente zullen er wonen.
pi_178211710
quote:
0s.gif Op zaterdag 31 maart 2018 01:09 schreef ATON het volgende:

[..]

En hoe weet jij dat wat in de Bijbel staat God's woord is ?
In Openb. 21 : 5 krijgt Johannes nota bene de opdracht: “Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw”. Gods Woord is de Waarheid (Joh. 17 : 17). Past u alstublieft op voor de theologen die, met name bij het boek Openbaring, altijd om het hardst roepen dat het een symbolisch boek betreft. We hebben daar in de studie over het Duizendjarig Vrederijk, waar het ging over de duizend jaren, al bij stilgestaan, en gezien dat wanneer de Heere in Zijn Woord symboliek gebruikt, Hij dat ook uitlegt in Zijn Woord! Gods Woord is waarachtig en getrouw. Ok het boek Openbaring (Openb. 21 : 5)! Wij moeten het Woord niet onnodig vergeestelijken!

Wanneer we Gods Woord niet bewaren, en er aan toevoegen of er van af doen, door bijvoorbeeld het Woord overal naar willekeur symbolisch te maken, en daardoor ondergeschikt aan onze eigen uitleg (2 Petr. 1 : 20), dan komen we uiteindelijk op rare straten uit.
pi_178213363
quote:
0s.gif Op zaterdag 31 maart 2018 13:22 schreef Doedelzak77 het volgende:

[..]

In Openb. 21 : 5 krijgt Johannes nota bene de opdracht: “Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw”. Gods Woord is de Waarheid (Joh. 17 : 17). Past u alstublieft op voor de theologen die, met name bij het boek Openbaring, altijd om het hardst roepen dat het een symbolisch boek betreft. We hebben daar in de studie over het Duizendjarig Vrederijk, waar het ging over de duizend jaren, al bij stilgestaan, en gezien dat wanneer de Heere in Zijn Woord symboliek gebruikt, Hij dat ook uitlegt in Zijn Woord! Gods Woord is waarachtig en getrouw. Ok het boek Openbaring (Openb. 21 : 5)! Wij moeten het Woord niet onnodig vergeestelijken!

Wanneer we Gods Woord niet bewaren, en er aan toevoegen of er van af doen, door bijvoorbeeld het Woord overal naar willekeur symbolisch te maken, en daardoor ondergeschikt aan onze eigen uitleg (2 Petr. 1 : 20), dan komen we uiteindelijk op rare straten uit.
Tja, ook weer uit een boek en je weet, papier is verduldig. Dit zijn woorden van een schrijver en niet van God.
  zaterdag 31 maart 2018 @ 17:15:15 #157
396730 EttovanBelgie
Alles komt goed.
pi_178215862
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
0s.gif Op zaterdag 31 maart 2018 13:22 schreef Doedelzak77 het volgende:

[..]

In Openb. 21 : 5 krijgt Johannes nota bene de opdracht: “Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw”. Gods Woord is de Waarheid (Joh. 17 : 17). Past u alstublieft op voor de theologen die, met name bij het boek Openbaring, altijd om het hardst roepen dat het een symbolisch boek betreft. We hebben daar in de studie over het Duizendjarig Vrederijk, waar het ging over de duizend jaren, al bij stilgestaan, en gezien dat wanneer de Heere in Zijn Woord symboliek gebruikt, Hij dat ook uitlegt in Zijn Woord! Gods Woord is waarachtig en getrouw. Ok het boek Openbaring (Openb. 21 : 5)! Wij moeten het Woord niet onnodig vergeestelijken!

Wanneer we Gods Woord niet bewaren, en er aan toevoegen of er van af doen, door bijvoorbeeld het Woord overal naar willekeur symbolisch te maken, en daardoor ondergeschikt aan onze eigen uitleg (2 Petr. 1 : 20), dan komen we uiteindelijk op rare straten uit.
Wat een gotspe weer.

Je hanteert een gemutileerde bijbel waar de boeken Tobit, Judit, Wijsheid, 1 en 2 Makkabeen, Baruch en Ben Sirach uit zijn verwijderd.

Verder weer je standaard 'ik kan niet wachten om mensen te zien branden in de hel'-retoriek.
Omnibus in omnibus.
  zaterdag 31 maart 2018 @ 17:17:26 #158
396730 EttovanBelgie
Alles komt goed.
pi_178215910
quote:
0s.gif Op zaterdag 31 maart 2018 13:22 schreef Doedelzak77 het volgende:

[..]

In Openb. 21 : 5 krijgt Johannes nota bene de opdracht: “Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw”. Gods Woord is de Waarheid (Joh. 17 : 17). Past u alstublieft op voor de theologen die, met name bij het boek Openbaring, altijd om het hardst roepen dat het een symbolisch boek betreft. We hebben daar in de studie over het Duizendjarig Vrederijk, waar het ging over de duizend jaren, al bij stilgestaan, en gezien dat wanneer de Heere in Zijn Woord symboliek gebruikt, Hij dat ook uitlegt in Zijn Woord! Gods Woord is waarachtig en getrouw. Ok het boek Openbaring (Openb. 21 : 5)! Wij moeten het Woord niet onnodig vergeestelijken!

Wanneer we Gods Woord niet bewaren, en er aan toevoegen of er van af doen, door bijvoorbeeld het Woord overal naar willekeur symbolisch te maken, en daardoor ondergeschikt aan onze eigen uitleg (2 Petr. 1 : 20), dan komen we uiteindelijk op rare straten uit.
Gilles Quispel heeft het boek Openbaring prachtig uitgelegd en maakt brandhout van die apocalyptische nonsense die jij en je broeders verspreiden.

Steeds meer begrijp ik waarom de Katholieke Kerk huiverig was om de bijbel maar door jan en alleman te laten lezen. Zie wat er van komt: miljarden interpretaties, en vooral natuurlijk Openbaring, waar dezelfde jan en alleman al pak 'm beetje 500 jaar mee aan de haal is gegaan om z'n eigen rotzooi te verkondigen als waarheid.
Omnibus in omnibus.
  zaterdag 31 maart 2018 @ 17:18:43 #159
396730 EttovanBelgie
Alles komt goed.
pi_178215932
quote:
0s.gif Op zaterdag 31 maart 2018 13:01 schreef Doedelzak77 het volgende:

[..]

De bijbel is niet een boek waar je maar van kan denken wat je wil en het is gewoon lezen wat er staat en het gewoon geloven en staat geen eigen interpretatie toe. Dat is wat een echte gelovige behoort te doen en daarom is Etto ook van een vals geloof omdat ze liever een eigen versie van het woord maken.De God van het oude testament is dezelfde als van het nieuwe testament alleen benadrukt het een andere kant van God meer.Dus God is ook streng,jaloers en rechtvaardig en voor vele soorten zonde werd je al te dood veroordeeld vroeger en nu hebben we genade maar ongelovigen worden net zo zwaar gestraft hoor,net als mensen die een vals geloof of een vals evangelie verkondigen. En ik laat Etto steeds weer zien dat hij het niet juist heeft en tegen het woord van God ingaat maar hij wil het gewoon niet horen.

Er zullen in de eeuwigheid geen dood, geen rouw, geen tranen meer zijn (Openb. 21 : 4). Maar dat houdt niet in dat de poel des vuurs verdwijnt! Want in Openb. 21 : 8 staat: "Maar de vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al de leugenaars, hun deel is in de poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood". En Openb. 20 : 10 is dan duidelijk genoeg: "...en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid".

In het Koninkrijk is geen pijn, geen dood, geen rouw. Maar in die poel des vuurs blijkt niets anders dan tranen, pijn en knersing van tanden te zijn. In die poel des vuurs bevinden zich, zoals Openb. 21 : 8 laat zien, niet alleen de gruwelijken, doodslagers, hoereerders, etc., maar ook de ongelovigen! Natuurlijk verwijst dit naar de ongelovigen uit de Grote Verdrukking en het Duizendjarig Vrederijk, maar ook naar de ongelovigen van de Gemeente-bedeling, die niet eerder worden opgewekt dan het oordeel van de Grote Witte Troon, en die zullen eindigen in de poel des vuurs. In feite zien we hier dat God de ongelovigen op n lijn stelt met de gruwelijken, de doodslagers, de hoereerders, de afgodendienaars, de tovenaars, de vreesachtigen en de leugenaars. 'Goed doen' kan een mens niet redden! En de ongelovige, die denkt alles zelf wel te kunnen, want hij kijkt om naar de armen, hij is sociaal, hij doet zijn werk goed, hij is trouw aan zijn echtgenote, etc., stelt God op n lijn met o.a. de hoereerders, de leugenaars en de afgodendienaars! Waarom? Omdat niemand de Wet kan houden! Niemand is volmaakt, er is er niet n die goed doet, zegt de Bijbel (Rom. 3 : 12). En: wanneer iemand door de Wet behouden wil worden, zal hij alle geboden moeten doen, want zegt Jak. 2 : 10: "Want wie de gehele wet zal houden, en in n zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle". Voor de zonden van de ongelovige is wel betaald, maar de ongelovige heeft het volbrachte werk niet aangenomen. Hij is dan ook niet gerechtvaardigd in Jezus Christus (2 Kor. 5 : 21)! Wanneer hij liegt, begaat hij zonde en is schuldig aan de hele wet. De ongelovige is in Gods ogen schuldig aan alle geboden, en God stelt de ongelovige daarmee op n lijn met een hoereerder, een afgodendienaar, een leugenaar, een vreesachtige! Maar hoe zit het dan met de wederom geboren gelovige? Aangezien wij niet volmaakt zijn, en zondigen in ons vlees besloten ligt (Rom. 7 : 13 - 26), is de Heere Jezus voor ons tot een vloek geworden, en Hij heeft ons daarmee verlost van de vloek der wet (Gal. 3 : 13). Wanneer wij ons vertrouwen stellen in Zijn vergoten bloed voor ons leven, ziet God ons in Christus gerechtvaardigd aan (2 Kor. 5 : 21). Met andere woorden: ons vlees verleidt ons tot zonde (wij kunnen dus zondigen), maar in Christus zijn we behouden! Belijden wij onze zonden niet, dan moeten we dat voor de Rechterstoel van Christus wegdragen, maar we zijn wel behouden (1 Kor. 3 : 14, 15); wel zullen we daardoor schade lijden, en een deel van de erfenis (het loon) missen. Een wedergeboren Christen kan hoererij begaan (als zonde), maar is niet gelijk aan een hoereerder! Een Christen kan liegen (zonde begaan), maar is geen leugenaar. Als gevolg van het begaan van de zonde kan een wedergeboren Christen veel verliezen, maar hij is en blijft een Christen en is behouden. De ongelovige is echter verweven met de zonde, en komt uiteindelijk in de poel des vuurs.
Jij predikt dan ook niet het woord van God maar van Marc Verhoeven en zijn club van fantasten.
Omnibus in omnibus.
  zaterdag 31 maart 2018 @ 17:21:37 #160
396730 EttovanBelgie
Alles komt goed.
pi_178215976
quote:
0s.gif Op zaterdag 31 maart 2018 13:01 schreef Doedelzak77 het volgende:

. Een wedergeboren Christen kan hoererij begaan (als zonde), maar is niet gelijk aan een hoereerder! Een Christen kan liegen (zonde begaan), maar is geen leugenaar. Als gevolg van het begaan van de zonde kan een wedergeboren Christen veel verliezen, maar hij is en blijft een Christen en is behouden. De ongelovige is echter verweven met de zonde, en komt uiteindelijk in de poel des vuurs.
Godslasterlijke onzin, verkondigt door 'eens gered altijd gered' adepten die hun 'redding' gebruiken als carte blanche om precies dezelfde zonden te begaan als de niet-gelovige.

Je geloof is een weerzinwekkend, immoreel, blasfemisch gedrocht.
Omnibus in omnibus.
  zaterdag 31 maart 2018 @ 17:28:50 #161
396730 EttovanBelgie
Alles komt goed.
pi_178216076
Laten we nog eens even kijken op basis waarvan Jezus tijdens het grote oordeel de bokken zal scheiden van de schapen...

Lees je even mee, Doedelzak? Matthes 25,31-46.

Wat zien we daar? Even ervan uitgaan dat je blasfemische idee van de hel als plaats van eeuwige marteling waar is, om welke reden worden de bokken uiteindelijk naar die vuurpoel verbannen?

Wegens hun 'ongeloof'? Wegens het feit dat ze 'de Heer niet in hart hebben aangenomen'? Omdat ze niet veertig keer per dag lopen te kwezelen over hoe slecht en zondig ze zijn en dat ze heel veel van Jezus houden? Omdat ze niet hebben lopen te halleluja-en op straat, mensen waarschuwend voor het vuur?

Niets van dat alles.

De bokken worden verworpen wegens hun onbarmhartigheid jegens de minsten, wegens hun schijnheiligheid, wegens hun hardheid van hart (wat wat anders is dan dat debiele '"Heb jij de heer reeds in je hartje aangenomen?"-geblaat van jou) en complete onachtzaamheid waar het het lot van de armen, de zieken, de naakten, de gevangenen, de bedroefden betreft.

Dus die Marc Verhoeven van je kan blijven geilen op het idee dat mensen die goed doen (en daadwerkelijk Jezus' leer volgen) alsnog voor eeuwig geroosterd zullen worden in de hel, terwijl 'echte christenen' als hijzelf, die gewoon mogen zondigen zoveel ze willen (eens gered altijd gered), vanuit hun hemelse woonstee het geknarsetand van de verdoemden mogen aanzien, met Jezus en zijn leer heeft het NIHIL te maken.

Maar blijf vooral je achterlijke doemsdagprofetien verspreiden, blijf vooral mensen veroordelen omdat ze niet zoals jij een gemutileerd, blasfemisch, menshatend geloof aanhangen. Aan de vruchten zal men de mensen herkennen.
Omnibus in omnibus.
pi_178222839
quote:
0s.gif Op zaterdag 31 maart 2018 17:21 schreef EttovanBelgie het volgende:

[..]

Godslasterlijke onzin, verkondigt door 'eens gered altijd gered' adepten die hun 'redding' gebruiken als carte blanche om precies dezelfde zonden te begaan als de niet-gelovige.

Je geloof is een weerzinwekkend, immoreel, blasfemisch gedrocht.
Zijn fanatisme is volgens mij in de plaats gekomen voor een drugsverslaving. Dus van de ene extreme houvast naar de ander geslingerd.

Die mate van extremisme zegt denk ik alles over de angst en onzekerheid waarmee Doedel moet dealen. Waarom zou je anders op een forum dit soort hel en verdoemenis gaan preken? Ik denk vooral om jezelf tte overtuigen.
pi_178222914
Verder snap ik Doedels godsbeeld wel. Als ik het OT lees, dan zie ik ook een bloeddorstig, jaloers, wispelturig en haatdragend Godsbeeld naar voren komen, dus zo onbijbels vind ik Doedels godsbeeld niet. Voor mij is het allemaal gekkigheid, of je nou katholiek bent of doemprediker.
  zaterdag 31 maart 2018 @ 23:27:22 #164
396730 EttovanBelgie
Alles komt goed.
pi_178223654
quote:
0s.gif Op zaterdag 31 maart 2018 22:52 schreef Haushofer het volgende:
Verder snap ik Doedels godsbeeld wel. Als ik het OT lees, dan zie ik ook een bloeddorstig, jaloers, wispelturig en haatdragend Godsbeeld naar voren komen, dus zo onbijbels vind ik Doedels godsbeeld niet. Voor mij is het allemaal gekkigheid, of je nou katholiek bent of doemprediker.
En juist in het OT lezen we niets over een eeuwige, brandende hel.

(In het Nieuwe Testament ook niet, maar je weet wat ik bedoel).
Omnibus in omnibus.
pi_178227859
quote:
0s.gif Op zaterdag 31 maart 2018 13:13 schreef Doedelzak77 het volgende:

[..]

We lezen we in Openb. 21 : 2 dat het Nieuwe Jeruzalem “toebereid is als een bruid”. En in Openb. 21 : 9 zegt een engel tegen Johannes: “…Kom herwaarts, ik zal u tonen de Bruid, de Vrouw des Lams”. En vervolgens ziet Johannes “de grote stad, het heilige Jeruzalem, neerdalende uit de hemel van God” (Openb. 21 : 10). Velen zeggen, vanwege het feit dat Jeruzalem de hoofdstad van Isral is, dat in die zin Isral de bruid van het Lam is, of de vrouw van het Lam is. Inderdaad vinden we in de Bijbel de verwijzingen dat Isral de vrouw van God is (Hos. 2 : 18 – 22; Jes. 54 : 5, 6)! Maar we vinden nooit de verwijzing dat Isral de vrouw van het Lam is! Het aardse Jeruzalem is dan wel de hoofdstad van Isral, maar het hemelse, het Nieuwe Jeruzalem, is de woonplaats van God, en is de woonplaats van hen die in Christus zijn. Het Nieuwe Jeruzalem is de woonplaats van de Gemeente! De relatie van de Heere Jezus en de Gemeente wordt in Ef. 5 vergeleken met de relatie tussen man en vrouw in het huwelijk. Vandaar dat in de hemel in Openb. 19, vlak voor de Tweede Komst, reeds het huwelijk, de Bruiloft van het Lam, kan plaatsvinden. De Gemeente is opgenomen, is voor de Rechterstoel van Christus verschenen, en kan huwen met haar Man, Jezus Christus. Om de binding van de Gemeente met het Nieuwe Jeruzalem te onderstrepen, vinden we bijv. in Gal. 4 : 26 dat tegen de Gemeente van Jezus Christus gezegd wordt: “Jeruzalem, dat boven is, dat is vrij, hetwelk is ons aller moeder”. Het Nieuwe Jeruzalem is dus de verblijfplaats, die bereid is voor de bruid van het Lam, die in Openb. 21 en 22 alreeds getrouwd is. Vandaar dat Openb. 21 : 9 ook spreekt over “de Bruid, de Vrouw des Lams”. Een verblijfplaats voor ons bereid? Ja! En dat is exact wat de Heere Jezus Zijn volgelingen beloofde, toen Hij sprak dat Hij naar de Vader zou gaan. In Joh. 14 : 2 – 4 staat: “In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben. En waar Ik heenga, weet gij, en de weg weet gij”. Dat is exact waar wij als Gemeente op wachten. Niet de Grote Verdrukking en de antichrist, die we als tekenen der tijden wel zien aankomen, maar wij verwachten het moment dat de Heere Jezus ons zal komen ophalen, in een punt van de tijd, in een ogenblik, en dat Hij ons zal thuisbrengen. Vanaf dat moment is het Nieuwe Jeruzalem ons Thuis! En na het Duizendjarig Vrederijk zal het afdalen naar de nieuwe aarde, en wij als Gemeente zullen er wonen.
Dus de nieuwe hemel en nieuwe aarde worden n en dezelfde?
pi_178234158
quote:
0s.gif Op zaterdag 31 maart 2018 13:22 schreef Doedelzak77 het volgende:
Wanneer we Gods Woord niet bewaren, en er aan toevoegen of er van af doen, door bijvoorbeeld het Woord overal naar willekeur symbolisch te maken, en daardoor ondergeschikt aan onze eigen uitleg (2 Petr. 1 : 20), dan komen we uiteindelijk op rare straten uit.
Volgens mij schrijft de schrijver dit enkel over Openbaring, aangezien de canon van de bijbel nog niet was opgesteld.

Wat je overigens bedoeld met "onze eigen uitleg" is niet helemaal duidelijk. Aangezien het allemaal eigen uitleg is, een beetje verbeterd met "de heilige geest zegt mij dit en dat"... Mensen die niet geloven trappen hier niet in. Niet fundi's ook niet.
pi_178234230
quote:
1s.gif Op zaterdag 31 maart 2018 22:48 schreef Haushofer het volgende:

[..]

Zijn fanatisme is volgens mij in de plaats gekomen voor een drugsverslaving. Dus van de ene extreme houvast naar de ander geslingerd.

Die mate van extremisme zegt denk ik alles over de angst en onzekerheid waarmee Doedel moet dealen. Waarom zou je anders op een forum dit soort hel en verdoemenis gaan preken? Ik denk vooral om jezelf tte overtuigen.
Volgens mij is dat een andere wedergeboren christen. Manke of zo.

quote:
0s.gif Op zaterdag 31 maart 2018 22:52 schreef Haushofer het volgende:
Verder snap ik Doedels godsbeeld wel. Als ik het OT lees, dan zie ik ook een bloeddorstig, jaloers, wispelturig en haatdragend Godsbeeld naar voren komen, dus zo onbijbels vind ik Doedels godsbeeld niet. Voor mij is het allemaal gekkigheid, of je nou katholiek bent of doemprediker.
Precies...

Het "godslasterlijke blasfemie" waar Etto het over heeft is dan ook gebaseerd op het erkennen van de gruwelijkheid van de eeuwige hel en het niet kunnen verbinden met een liefdevolle God. Maar helaas voor Etto bestaat die liefdevolle God dan ook niet. Bijbels gezien.
pi_178235112
quote:
0s.gif Op zaterdag 31 maart 2018 14:57 schreef ATON het volgende:

[..]

Tja, ook weer uit een boek en je weet, papier is verduldig. Dit zijn woorden van een schrijver en niet van God.
Niet zomaar een boek God woord maar dat zal je toch nooit geloven.
pi_178235387
quote:
1s.gif Op donderdag 29 maart 2018 16:25 schreef Hexx. het volgende:

[..]

Voor de JG bestaat lichamelijke opstanding, maar die zullen op aarde in het paradijs leven.
Het paradijs is een andere benaming voor de hemel en geen n JG zal er zijn want ze geloven in een niet bijbels en dus vals evangelie,die niet in Jezus = God geloven niet in de drie-eenheid geloven en dus ook niet in de Heilige Geest welke je nodig hebt en krijgt als je opnieuw geboren wordt en er zonder niet in komt.
pi_178235804
quote:
0s.gif Op zaterdag 31 maart 2018 22:52 schreef Haushofer het volgende:
Verder snap ik Doedels godsbeeld wel. Als ik het OT lees, dan zie ik ook een bloeddorstig, jaloers, wispelturig en haatdragend Godsbeeld naar voren komen, dus zo onbijbels vind ik Doedels godsbeeld niet. Voor mij is het allemaal gekkigheid, of je nou katholiek bent of doemprediker.
Jezus kwam grotendeels om ons te redden van de hel en ons eeuwig leven te geven en ons te verlossen van de duisternis aka de zonde en als je Hem wil volgen ga je van de duisternis waar deze wereld is zit naar het licht.Dus ik verkondig gewoon Gods woord en ook in het oude testament wordt er voor gewaarschuwd. Het Oude Testament leert duidelijk dat mensen die de enige ware God verwerpen en de Messias die hij beloofde, de eeuwige toorn van God zouden ervaren (Jesaja 66:24; Daniel 12: 2).
pi_178235971
quote:
1s.gif Op zondag 1 april 2018 07:28 schreef Hexx. het volgende:

[..]

Dus de nieuwe hemel en nieuwe aarde worden n en dezelfde?
Openb. 21 : 1: “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde…” en daarop volgend: “en ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalende van God uit de hemel…” (Openb. 21 : 2). Het Nieuwe Jeruzalem komt pas naar beneden, als de nieuwe aarde en de nieuwe hemel er zijn! Dan pas is ook de scheiding, de zee van kristal, tussen de tweede hemel (het uitspansel) en de derde hemel (de woonplaats van God) weggerold en verbrand! Het zal dus letterlijk een hemel op aarde zijn

[ Bericht 2% gewijzigd door Doedelzak77 op 01-04-2018 15:24:26 ]
pi_178236261
quote:
1s.gif Op zaterdag 31 maart 2018 22:48 schreef Haushofer het volgende:

[..]

Zijn fanatisme is volgens mij in de plaats gekomen voor een drugsverslaving. Dus van de ene extreme houvast naar de ander geslingerd.

Die mate van extremisme zegt denk ik alles over de angst en onzekerheid waarmee Doedel moet dealen. Waarom zou je anders op een forum dit soort hel en verdoemenis gaan preken? Ik denk vooral om jezelf tte overtuigen.
Gods woord is zoals hij is en is niet te veranderen want staat vast als een rots,tenminste als je een echte christen bent. En ik heb geen angst noch onzekerheid en voordat ik gered was wel en terecht ook want de hel is echt en duurt eeuwig,want onze ziel is onsterfelijk namelijk.Het is gewoon wat het woord leert,maar vele willen of kunnen niet geloven dat God mensen voor eeuwig straft. Maar God laat niet voor niets zijn Zoon een gruwelijke dood tegemoet gaan als de hel niet zou bestaan en mensen gewoon dood gaan voor altijd of dat iedereen gered wordt. Dan slaat zijn offer totaal nergens op!!! De bijbel zegt ook hij heeft de dood overwonnen dus dat betekent dat er ook na de dood iets is want anders zou Lazarus ook niet uit de dood kunnen herrijzen. En als iedereen uiteindelijk gered zou worden,is zijn dood ook nutteloos en kon dat ook zonder zijn offer.
pi_178236436
quote:
0s.gif Op zondag 1 april 2018 14:39 schreef Doedelzak77 het volgende:

[..]

Niet zomaar een boek God woord maar dat zal je toch nooit geloven.
En waarom zou ik dat moeten geloven ? Zeer onwaarschijnlijk dat dit Gods woord is gezien het vol fouten staat.
pi_178236601
quote:
0s.gif Op zondag 1 april 2018 15:23 schreef ATON het volgende:

[..]

En waarom zou ik dat moeten geloven ? Zeer onwaarschijnlijk dat dit Gods woord is gezien het vol fouten staat.
Dat zeg jij ja omdat je het niet gelooft en je dus een ongelovige bent. Geloven is: vertrouwen op Gods Woord. Je wordt zalig door het geloof en dat geloof rust op Gods Woord. Het Woord van God, de Heilige Schrift, is niet minder dan het fundament van mijn geloof en op de betrouwbaarheid van het fundament moet ik aan kunnen. De vraag die zich aan ons opdringt is wie de betrouwbaarheid van Gods Woord bepaalt. Zou er een instantie buiten de Schrift zelf zijn die voor mij de zekerheid van de waarheid van de Bijbel vaststelt? Kan die zekerheid rusten op een menselijk getuigenis? Bijvoorbeeld de wetenschap. Wanneer de wetenschap onomstotelijk heeft vastgesteld dat de boodschap van de Schrift betrouwbaar is en jij je daaraan met een gerust hart kunt overgeven, vindt dan je hart, dat verontrust is over haar zonden en naar de HEERE als de bron van het leven dorst, werkelijk rust? Of anders gezegd. Heb jij een onomstotelijk weerwoord tegen de twijfel in je hart of de aanvechting van de satan of de spot van de wereld over je eeuwig behoud door te wijzen op de wetenschap die toch de vastheid van de Bijbel heeft geroemd met haar wetenschappelijke onderbouwing? Nee toch!

Want wanneer er op een gegeven moment een wetenschapper opstaat die beweert bij nader onderzoek tot andere inzichten te zijn gekomen, dan wankel je weer en steekt de twijfel de kop op. Met andere woorden, nooit kan de betrouwbaarheid van de Schrift berusten op een menselijk oordeel. Vindt mijn geloof rust in een oordeel dat de mens over de Bijbel uitspreekt? Laten we wel zijn, dat is een wankel en gevaarlijk fundament. De Bijbel ontleent haar gezag aan Zichzelf. De Bijbel als Gods Woord draagt Goddelijk gezag. Tegelijk kan ik zeggen dat de Bijbel haar gezag aan God ontleent. De Schrift heeft een hemelse, een Goddelijke oorsprong. De leer der waarheid waaraan wij onze troost en zaligheid ontlenen komt van God. God Zelf spreekt in de Schrift. De Bijbel is Zijn Woord en op dat Woord kun je volkomen aan omdat God volkomen betrouwbaar is. Zijn Woord is boven alle twijfel verheven omdat het niet minder dan Godsopenbaring is.

Dat Woord is weliswaar tot ons gekomen door middel van mensen, profeten en apostelen. Doch zij hebben gesproken gedreven door en doorademd van de Heilige Geest. Petrus schrijft: ”En wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde hebben ze gesproken” (2 Petrus 2:19 en 21). En Paulus schrijft: ”Daarom danken wij ook God zonder ophouden dat, als gij het woord der prediking Gods van ons ontvangen hebt, dat gij het aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar gelijk het waarlijk is, als Gods Woord dat ook werkt in u die gelooft” ( 1 Thess.2:13).
pi_178236896
quote:
0s.gif Op zaterdag 31 maart 2018 17:28 schreef EttovanBelgie het volgende:
Laten we nog eens even kijken op basis waarvan Jezus tijdens het grote oordeel de bokken zal scheiden van de schapen...

Lees je even mee, Doedelzak? Matthes 25,31-46.

Wat zien we daar? Even ervan uitgaan dat je blasfemische idee van de hel als plaats van eeuwige marteling waar is, om welke reden worden de bokken uiteindelijk naar die vuurpoel verbannen?

Wegens hun 'ongeloof'? Wegens het feit dat ze 'de Heer niet in hart hebben aangenomen'? Omdat ze niet veertig keer per dag lopen te kwezelen over hoe slecht en zondig ze zijn en dat ze heel veel van Jezus houden? Omdat ze niet hebben lopen te halleluja-en op straat, mensen waarschuwend voor het vuur?

Niets van dat alles.

De bokken worden verworpen wegens hun onbarmhartigheid jegens de minsten, wegens hun schijnheiligheid, wegens hun hardheid van hart (wat wat anders is dan dat debiele '"Heb jij de heer reeds in je hartje aangenomen?"-geblaat van jou) en complete onachtzaamheid waar het het lot van de armen, de zieken, de naakten, de gevangenen, de bedroefden betreft.

Dus die Marc Verhoeven van je kan blijven geilen op het idee dat mensen die goed doen (en daadwerkelijk Jezus' leer volgen) alsnog voor eeuwig geroosterd zullen worden in de hel, terwijl 'echte christenen' als hijzelf, die gewoon mogen zondigen zoveel ze willen (eens gered altijd gered), vanuit hun hemelse woonstee het geknarsetand van de verdoemden mogen aanzien, met Jezus en zijn leer heeft het NIHIL te maken.

Maar blijf vooral je achterlijke doemsdagprofetien verspreiden, blijf vooral mensen veroordelen omdat ze niet zoals jij een gemutileerd, blasfemisch, menshatend geloof aanhangen. Aan de vruchten zal men de mensen herkennen.
De “schapen” zijn zij, die deze predikers van de komende Koning hebben ontvangen, en tot wie deze genadevolle woorden worden gericht: “Kom, gezegenden van Mijn Vader, berf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld” (25:34). Zij gaan het duizendjarige rijk in om te genieten van al de zegeningen van Christus’ aardse koningschap. De “bokken” daarentegen zijn zij, die deze boodschappers verworpen en geweigerd hebben de genade te aanvaarden, en tot hen worden deze verschrikkelijke woorden uitgesproken: “Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is” (25:41).

En als je echt gered bent wil je juist niet zondigen en dat komt door de genade die we eigenlijk niet verdienen, want door de wet kan NIEMAND gered worden want NIEMAND kan zich daaraan houden en 1 wet overtreden is alle wetten overtreden. En als je zondigt schaadt dat de relatie met de Heer en dat ga je merken ook en dus zorg je dat je dat zo min mogelijk doet. Maar als je het doet kan je er niet meer door worden veroordeeld,want daar was de wet voor en daar vallen we niet meer onder en als je dat wel doet zoals jij en vele andere geloven dan kan je niet gered worden en plaats je jezelf weer onder de wet en wordt je er ook door veroordeelt en ga je verloren,want Jezus heeft het allemaal al gedaan slimpie!!!

[ Bericht 5% gewijzigd door Doedelzak77 op 01-04-2018 15:45:00 ]
abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')