abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
pi_180508401
registreer om deze reclame te verbergen
Vandaag transfernieuws begrijp ik. Ben benieuwd.
  woensdag 18 juli 2018 @ 13:37:14 #102
276822 Monopoly
Ik eet gehaktballen
pi_180557264
Schaamteloze kopie van pec.nu

quote:
In de afgelopen periode is het klankbord, waar PEC.nu onderdeel van is, geïnformeerd door Adriaan Visser (voorzitter) en Gerard Nijkamp (technisch directeur) over een nieuw vijf jarig ontwikkelplan voor de periode van 2019-2024. In dit plan toont de voorzitter ambitie door uit te spreken dat PEC Zwolle in deze periode moet gaan strijden voor plek 4 t/m 8. Een ambitieus plan waarin Visser ook uitlegt hoe dit gerealiseerd moet gaan worden. In het plan staat beschreven dat PEC Zwolle 40% van haar aandelen wil verkopen aan investeerders, met een totale waarde van 20 miljoen euro. Met dit geld is de club ervan overtuigd met gerichte investeringen een stap omhoog te kunnen maken, met het uiteindelijke doel om aan te sluiten bij de subtop. Het woord “investeerders” zorgt voor veel allergie onder de mondiale voetbalsupporter. Niet geheel onterecht, zeker als je kijkt naar de kwakzalvers en miskleunen die de eredivisieclubs hebben voortgebracht. Juist om deze reden willen wij, als redactie van PEC.nu, jullie op een juiste en transparantie manier informeren over dit plan. We willen jullie allereerst meenemen naar het voorbeeld waar Visser ook naar refereert, AZ Alkmaar die hierin een ultiem voorbeeld voor PEC Zwolle moet zijn.

AZ als ultiem voorbeeld

Na de affaire en daarbij behorende faillissement van de DSB Bank (eigendom van Dirk Scheringa, tevens AZ-supporter) was daarmee ook AZ Alkmaar failliet verklaard. Op 1 juni 2010, nadat AZ op 21 oktober 2009 officieel failliet is verklaard, neemt de stichting AZ Alkmaar alle aandelen over voor het symbolische bedrag van 1 euro. In deze periode vind de stichting een grote groep Noord-Hollandse ondernemers die gezamenlijk het huidige AFAS-stadion kopen en zo’n 20-25 miljoen in de club injecteren. Dit geld is besteed om de club te hervormen, de jeugdopleiding uit te bouwen en de spelersgroep, ondanks de vele gedwongen verkopen, gelijk te houden.

Wat heeft het de club nu 8 jaar later gebracht? AZ Alkmaar is de 4e club van het land, met de 3e inter- en nationale erkende jeugdopleiding en stromen er nu jaarlijks 3 tot 4 jeugdspelers met succes door naar het eerste elftal. De jeugdopleiding wordt door menig voetbalkenner geroemd. AZ Alkmaar investeert zo’n 700.000 euro per jaar in de jeugdopleiding, heeft een begroting van 23 miljoen euro en biedt aan 17.023 supporters onderdak tijdens de thuiswedstrijden. Visser heeft benadrukt dat AZ, als voorzitter, een perfect voorbeeld is om te volgen, mede vanwege de organisatorische hervorming en het fundament die het daarmee voor de club is. We kennen allemaal de ‘cowboys’ uit Kerkrade, Arnhem, NEC, Enschede en Den Haag, maar dat kan voorzitter Visser allerminst bekoren. Deze clubs hebben naar de mening van Visser weinig oog voor de organisatie, waardoor volgens hem niet de juiste pionnen op de juiste plek worden gezet. Een stukje mismanagement in de visie van Adriaan Visser. Visser ziet meer heil in een forse injectie in de organisatie zoals AZ Alkmaar dit heeft gedaan en zelf een eventuele degradatie financieren zodat het niet afhankelijk is van derden in het worst-case scenario. Visser heeft in één van zijn columns ook wel eens aangedrongen tot organisatorische hervorming. Bij buitenproportionele groei, zoals PEC Zwolle dit heeft gekend in de laatste jaren, heeft de organisatie hier last van. De sportieve groei gaat eenmaal sneller dan de organisatorische. Echter om dit succes vol te houden moet de organisatorische groei evenredig mee groeien. Je kunt dit dus maar beter voor zijn.

Hoe moet dit plan vorm krijgen?

Om net als de afgelopen jaren lineair te blijven groeien is de club afhankelijk van (externe) investeerders die de club kunnen voorzien van een kapitaal injectie. Het aankomend half jaar zal de club onderzoek doen om te kijken, of de genoemde 20 miljoen, voldoende draagvlak heeft en daarmee 40% van de aandelen verkocht krijgt. Het spelersfonds dat tot tweemaal is opgezet heeft bij veel supporters veel kritiek gekend. Echter moet hier ook op een andere manier naar gekeken worden. Bij het eerste spelersfonds bedroeg de waarde van de gehele selectie circa 5 miljoen euro, en steeg de gemiddelde transferwaarde met ongeveer 500.000 tot 1.500.000 euro. Het tweede fonds zorgde voor een waardestijging van de gehele selectie van 15 tot 17 miljoen euro en bedraagt de gemiddelde transferwaarde zo’n 2 tot 3 miljoen euro. De waarde van het investeringsfonds zit hem vooral in de ruimte voor de contractuele onderhandelingen. Denk hierbij aan verbetering contracten in het eerste fonds van Drost, Mokotjo, Lukoki. Het tweede fonds gaf ruimte voor het openbreken of halen van spelers zoals Thomas, Ehizibue, Sandler en Namli. Deze twee fondsen hebben de club dus ook veel goeds gebracht.

Het uitzetten van aandelen is volgens PEC Zwolle de slimste manier om tot een snelle kapitale injectie te komen, zonder hierbij hoge risico’s te nemen en lopen. Eveneens als bij het opgerichte spelersfonds zal de club door mensen gedragen worden die de club een warm hart toedragen. Een kenmerk van aandelen is dat deze verhandelbaar zijn voor een prijs die ‘de markt’ ervoor geeft of wil betalen. Ook de aandelen die PEC Zwolle uitzet zijn daarmee verhandelbaar tussen investeerder onderling. Echter mogen investeerders niet meer dan 25% van de uitgezette aandelen in hun bezit hebben. Een goede zet, en iets wat je meer ziet bij bedrijven/organisaties, zodat PEC Zwolle altijd zelf het meerderheidsbelang behoud.

Deze ongeletterde aandelen zullen de komende vier jaar vrij van dividend zijn. Vanaf het vijfde jaar keert PEC bij een positief resultaat 40% van het uit te keren dividend uit. Het is 40% omdat de overige 60% in bezit van Stichting PEC United en vrij van dividend blijven. Er kan alleen dividend uitgekeerd worden indien dit de verdere continuïteit van de organisatie niet schaadt. Zodoende is PEC zoveel mogelijk ook voor eventuele risico’s gewaarborgd. Naast dividend zullen de investeerders ook zitting in de RVC nemen.

Ongeveer 2% van de 60% aandelen die Stichting PEC United in bezit heeft zullen aan de supporters, middels een voorgesteld manifest vanuit het klankbord, toekomen. Dit manifest is mede ten doel gestelt om de clubcultuur te borgen. Ter voorbeeld en mogelijk ten overvloede: Indien dit niet zo zou zijn, kan dit betekenen dat een groep investeerders besluit de clubkleuren te veranderen of de speelplaats. Taferelen waar ze in Engeland met name mee te maken hebben gehad. In het RVC zullen drie leden uit de stichting PEC United, één vertegenwoordiger van het manifest (voorzitter supportersvereniging) en twee leden vanuit de investeerders plaatsnemen.

De aankomende periode zal het klankbord, waar PEC.nu onderdeel van is, overleggen hoe eventuele beslissingen en standpunten die betrekking hebben op het manifest in de toekomst genomen kunnen worden. Leidraad van het manifest is het blijven bewaken en borgen van de clubcultuur- en identiteit.

Onderstaand treffen jullie de belangrijkste punten (welke nog in concept is) die in het manifest komen te staan.

Manifest (conceptversie)

Historie door:
• de historie van de club met trots te laten zien en herleven;
• oud PEC’ers actief te betrekken bij de club;
• nieuwelingen op de hoogte te brengen van de rijke historie van de club.

Herkenbaarheid betekent dat PEC Zwolle:
• een vast logo en vaste clubkleuren met vaste kleurcodes hanteert;
• een vaste stijl gebruikt voor het thuisshirt, en eventueel het uitshirt;
• ernaar streeft dat de club gevestigd blijft in de gemeente Zwolle.

PEC Zwolle zal dan ook de volgende elementen bevorderen:
• het stadion en omgeving “PEC Zwolle” laten uitstralen;
• vanaf het seizoen 2021/22 op (hybride)natuurgras te voetballen;
• streven naar een maximale service en veiligheid voor de supporters;
• elementen bij thuiswedstrijden zoals opkomsttune, doelpunttune en mascotte vaststaan.
• zorgen voor goede eet- en drinkvoorzieningen;
• verwachten van supporters dat zij zich als ware ambassadeurs van de club gedragen.

PEC Zwolle wil dan ook voor en met haar supporters:
• de gelegenheid bieden om hun positieve betrokkenheid te uiten;
• open, transparant en duidelijk communiceren;
• streven naar zo gunstig en veilig mogelijke vervoersregelingen voor supporters;
• rekening houden met supporters met een beperking;
• een beleid voeren dat discriminatie en racisme resoluut afwijst en gewelddadig gedrag afkeurt.

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid geldt voor PEC Zwolle, dat de club:
• van iedereen is, niet een speeltje van één individu wordt;
• toegankelijk blijft voor alle lagen van de bevolking;
• een sterke binding met de regio Zwolle behoudt;
• de voetbalacademie als prioriteit heeft;
• direct of via Regio Zwolle United het aanzien van club en spelers voor maatschappelijke projecten wordt ingezet.

Welke investeringen wil PEC Zwolle doen met de injectie?

Evenals AZ Alkmaar wil ook PEC Zwolle fors in haar selectie investeren. PEC Zwolle is hiermee instaat in een grotere vijver te vissen, waardoor verondersteld kan worden dat de kwaliteit en het niveau van de selectie alleen maar beter wordt en PEC Zwolle hiermee naar een sportief hoger plan kan tillen.

Ook zal er geïnvesteerd worden in de jeugdopleiding. Zelf opgeleide spelers zijn niet alleen financieel aantrekkelijk voor PEC Zwolle, maar hebben vaak ook meer binding met de regio, stad, club en met name achterban. Recente voorbeelden zijn hiervan van de Berg en Kingsley. PEC Zwolle wil door de investeringen in de jeugdopleiding deze uitbouwen naar mondiaal-niveau zodat deze op inter- en nationaal niveau erkend gaat worden. De ambitie is dat er op termijn jaarlijks twee tot drie jeugdspelers doorstromen naar het eerste elftal.

Daarnaast wil PEC Zwolle met behulp van de injectie de spelersgroep uitbouwen naar 28 spelers zodat de selectie ook in de breedte groeit. Ook organisatorisch zal er in de breedte gegroeid worden zoals in het plan gedeeld is. De organisatie zal verbeterd worden en uiteindelijk van 51 naar 71 FTE groeien. Een toename van net geen 40%.

Tot slot wil PEC Zwolle gelden reserveren om een ‘worst-case scenario’ te kunnen opvangen en hiermee meer spek op de botten te krijgen. Het wil hierin niet afhankelijk zijn van derden en stelt de club instaat om bij een eventuele degradatie zo snel mogelijk weer de aansluiting te krijgen. Hiermee zal zo’n 2.500.000 euro per jaar gemoeid zijn.

Wat wil PEC Zwolle hiermee bereiken?

Het doel is simpel: Stilstaan is achteruitgaan. In het huidige groeiscenario zet dit PEC Zwolle op plaats 4 t/m 8, terwijl met de huidige begroting PEC Zwolle dient te strijden om de plekken 10 t/m 11. Door deze groei zullen ook de TV-gelden toenemen, indien PEC Zwolle om de twee jaar Europees voetbal speelt zal de waarde van de selectie stijgen tot circa 60 miljoen euro. Met geld, maak je in dit geval geld. Het moge duidelijk zijn dat de ambitie van Visser is het spelen van Europees voetbal om de twee jaar, waardoor de inkomsten op diverse fronten zullen stijgen. Doordat PEC Zwolle met deze ambitie vaker Europees voetbal zal spelen zal PEC Zwolle ook minder afhankelijk zijn van eventuele transfergelden in de zomerperiode doordat deze gelden kunnen worden opgevangen door deelname aan Europese toernooien.

Resumerend:

Uitbreiding selectie tot 28 spelers
Verhoging Spelersbudget
Doorstromen 2a3 jeugdspelers per seizoen
Scouting zowel nationaal als internationaal
Uitbreiding organisatie van 51 naar 71 FTE
Afsluitende woord vanuit PEC.nu

Van deze plannen spat de ambitie en we veronderstellen goed dat het woord investeerders de wenkbrauwen doen fronsen bij menig supporter. Echter zijn wij van mening dat de investeringen zoals ze in het verleden zijn gecreëerd, de club geen windeieren heeft gelegd. Daarnaast zijn wij van mening dat Visser en Nijkamp ook het vertrouwen van de achterban verdienen. Beide mannen hebben de club naar een hoger plan getild waarbij het plafond nog niet bereikt is. Door investeerders te zoeken en niet een eenling die als dictator door de organisatie raast geeft dit de club een beter fundament. Door in de organisatie te investeren zal de club niet achter te feiten aanlopen bij een verdere groei en kunnen tegenslagen worden opgevangen. Dit plan zal, Visser kennende, ook niet uit de lucht zijn komen vallen en er is onderzoek naar zijn gedaan naar de haalbaarheid.
Ik ook.
  woensdag 18 juli 2018 @ 14:52:42 #103
276822 Monopoly
Ik eet gehaktballen
pi_180558777
Prima verhaal wat mij betreft. Goed uitgezet dat het plafond nog niet is bereikt en er zeker meer mogelijk is. Ook dat dit plan nog een concept is en niet door de strot wordt gedrukt doet mij goed.

Ook mooi dat er ballen worden getoond. Ambitie hebben is 1 ding, het waar willen maken en er voor knokken een tweede.
Ik ook.
  woensdag 18 juli 2018 @ 18:47:58 #104
416931 yats
(non) Average Joe
pi_180564482
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
14s.gif Op woensdag 18 juli 2018 13:37 schreef Monopoly het volgende:
Schaamteloze kopie van pec.nu

[..]

Leuk verhaal en leuk plan, maar totaal niet realistisch met 'slechts' 20 miljoen euro. Met die 20 miljoen kan Zwolle net de randvoorwaarden creëeren (bouw trainingscomplex, opzetten van een jeugdopleiding waaruit daadwerkelijk spelers doorbreken etc). Vitesse en Utrecht hebben ongeveer vergelijkbare bedragen hierin moeten investeren en hebben een groter achterland dan Zwolle. Daarnaast waren beide jeugdopleidingen al een flink stuk beter dan die van Zwolle en zal dat voorlopig ook zo blijven aangezien beide clubs internationaal gecertificeerd zijn door de KNVB en hier voorlopig geen nieuwe opleidingen bij zullen komen ivm 'regionale verdeling'. Hoe jammer ook voor Zwolle, maar de betere talenten zullen waarschijnlijk eerder naar Arnhem en Heerenveen blijven gaan...

Overigens, cowboys in Arnhem? Wat een ongelooflijk onnodige en onterechte sneer vanuit Zwolle. Vitesse is juist al jaren bezig met een gedegen plan om te investeren in de jeugd en de randzaken/faciliteiten zodat ze financieel niet van transfers afhankelijk zijn. Het dalende aantal huurlingen van Chelsea (en de toenemende kwaliteit van deze huurlingen) de laatste jaren toont tevens aan dat Vitesse minder op Chelsea bouwt. Verder heeft Vitesse met het 'gouden aandeel' waarin clubkleuren, logo, speelstad, naam etc vastliggen dat altijd in handen is en blijft van de supporters gewoon een solide constructie aangaande continuering van de club, iets wat ik bij bovenstaande plannen juist mis.

[ Bericht 7% gewijzigd door yats op 18-07-2018 18:54:58 ]
Many persons have a wrong idea of what constitutes true happiness. It is not attained through self-gratification but through fidelity to a worthy purpose.
[ Bericht 0% gewijzigd door yats op 11-11-2011 11:22 ]
pi_180565040
quote:
1s.gif Op woensdag 18 juli 2018 18:47 schreef yats het volgende:

[..]
Verder heeft Vitesse met het 'gouden aandeel' waarin clubkleuren, logo, speelstad, naam etc vastliggen dat altijd in handen is en blijft van de supporters gewoon een solide constructie aangaande continuering van de club, iets wat ik bij bovenstaande plannen juist mis.
Er wordt 40% van de aandelen uitgegeven, de overige 60% blijft gewoon in handen van de club. Dan heb je ook geen gouden aandeel nodig. Baas in eigen huis dus.
  vrijdag 27 juli 2018 @ 10:58:39 #106
276822 Monopoly
Ik eet gehaktballen
pi_180763591
Israelson schijnt een transfer te gaan maken naar Panionios
Ik ook.
  zaterdag 28 juli 2018 @ 20:42:31 #107
276822 Monopoly
Ik eet gehaktballen
pi_180799346
registreer om deze reclame te verbergen
PEC heeft vandaag met 3-1 gewonnen van Levante (morgen speelt Feyenoord tegen hen).
INDSTAND PEC Zwolle - Levante 3-1 (‘36 Leemans 1-0, 46 Rochina 1-1, 61. Genreau 2-1, 85. Genreau 3-1)

Genreau blijft scoren. Als dit zo door gaat hebben we voorin en op het middenveld echt een prima selectie. ^O^
Ik ook.
  zondag 29 juli 2018 @ 22:01:19 #108
276822 Monopoly
Ik eet gehaktballen
pi_180822857
Erik Bakker per direct naar de Graafschap!

quote:
Erik Bakker verruilt PEC Zwolle per direct voor De Graafschap. De promovendus profiteert van diens situatie in Zwolle, waar hij geen vaste basisplaats wist af te dwingen onder John van 't Schip.

SC Cambuur werd eerder genoemd als optie, maar die viel al snel af. De Gelderlander meldt dat De Graafschap nu wel succes heeft en dat is niet heel verrassend te noemen. "De middenvelder is een oude bekende van De Graafschap-trainer Henk de Jong. Hij speelde tussen 2011 en 2017 voor Cambuur Leeuwarden, de vorige club van De Jong", zo weet het regionale medium.

De Graafschap trok aanvankelijk aan Joey van den Berg van Reading, maar hij koos verrassend voor NEC. Daarop besloot de promovendus uit de Achterhoek te gaan voor Bakker. Met 309 duels, waarvan honderd op het hoogste niveau, is hij al behoorlijk ervaren in het profvoetbal.
http://www.soccernews.nl/(...)an-met-de-graafschap
Ik ook.
  zondag 5 augustus 2018 @ 00:16:28 #109
276822 Monopoly
Ik eet gehaktballen
pi_180952196
3-0 van RKC gewonnen vandaag. Grenreau blijft ook maar scoren.
Wat is jullie gevoel bij komend seizoen?
Ik ook.
  Redactie Sport / Supervogel dinsdag 7 augustus 2018 @ 10:00:11 #110
270182 crew  Pino112
Pino van Luna O+
pi_180998453
Sainsbury naar PSV, mooie stap.
❤ DeLuna ❤
-------
De FOK! Custom CSS-tool - Top 2000 Stats
pi_181014143
quote:
14s.gif Op dinsdag 7 augustus 2018 10:00 schreef Pino112 het volgende:
Sainsbury naar PSV, mooie stap.
Wel opmerkelijk als je het mij vraagt. Ik vond Sainsbury voor ons een prima verdediger, maar had nooit verwacht dat een Nederlandse topclub hem zou oppikken. Nu is hij al twee jaar weg uit Nederland, in die tijd is hij bij drie clubs niet doorgebroken. En dan haalt PSV hem ineens?

Ik snap dat een goed WK meehelpt voor de zichtbaarheid van zulke spelers maar hij speelt al járen bij het nationale elftal. Nou ja, wel mooie transfer voor hem natuurlijk. Hoop dat hij het goed doet.
pi_181014546
Transferoverzicht dient nodig bijgewerkt te worden. Dus:

Vertrokken
Naam - nieuwe club - contract tot - transfersom

Philippe Sandler - Manchester City - 2020 - 2,5 miljoen excl.
Youness Mokhtar - Ankaragücü - 2018 - transfervrij
Mustafa Saymak - Rizespor - 2018 - transfervrij
Thanasis Karagounis - PAS Lamia - 2018 - transfervrij
Sander van Looy - nnb - 2018 - transfervrij
Queensy Menig - Nantes - 2018 - einde huur
Josef Kvida - NEC - 2018 - transfervrij
Stef Nijland - De Graafschap - 2018 - transfervrij
Ted van de Pavert - De Graafschap - 2018 - transfervrij
Anass Achahbar - NEC - 2020 - huur
Wouter Marinus - FC Emmen - 2018 - transfervrij
Nicolas Freire - CA Torque - 2018 - einde huur
Piotr Parzyszek - Piast Gliwice - 2018 - transfervrij
Erik Israelsson - Valerenga - 2020 - huur
Erik Bakker - De Graafschap - 2018 - transfervrij

Aangetrokken
Naam - oude club - contract tot - transfersom

Zian Flemming - Ajax - 2021 - ¤125.000
Gustavo Hamer - Feyenoord - 2021 - ¤300.000
Josef Kvida - Almere City - was verhuurd
Darryl Lachman - Willem II - 2020 - transfervrij
Kenneth Paal - PSV - 2019 - huur
Mike van Duinen - Excelsior - 2021 - ¤750.000
Denis Genreau - Melbourne City - 2019 - huur
Vito van Crooij - VVV - 2022 - ¤650.000
Clint Leemans - VVV - 2021 - ¤350.000

Aanvullingen of verbeteringen welkom. Transferbedragen via transfermarkt.de.

[ Bericht 1% gewijzigd door Tchock op 07-08-2018 20:29:27 ]
pi_181014662
quote:
14s.gif Op zondag 5 augustus 2018 00:16 schreef Monopoly het volgende:
3-0 van RKC gewonnen vandaag. Grenreau blijft ook maar scoren.
Wat is jullie gevoel bij komend seizoen?
Ik ben nog vrij voorzichtig. Ik denk dat de aankopen heel goed zijn, daar weinig op aan te merken. Maar het is wel zorgwekkend dat zowat een heel basiselftal is vertrokken. Enerzijds is het afwachten of we genoeg nieuw talent hebben aangetrokken om dat op te vangen, anderzijds verbaast het me ook zeer dat op Sandler na geen enkele speler een cent heeft opgebracht (!). Voor elke speler zit daar wel een reden of een verhaal achter, maar onderaan de streep is er van de recordopbrengst van Sandler na de aankopen nog geen vier ton over. En er moet zeker nog wat bijkomen.

Op dit moment bestaat de selectie exclusief keepers nog maar uit 18 spelers. Dat is bij lange na niet genoeg voor een heel seizoen.
  Redactie Sport / Supervogel vrijdag 10 augustus 2018 @ 11:36:10 #114
270182 crew  Pino112
Pino van Luna O+
pi_181075923
Thomas ook naar PSV :o
❤ DeLuna ❤
-------
De FOK! Custom CSS-tool - Top 2000 Stats
pi_181076281
quote:
14s.gif Op vrijdag 10 augustus 2018 11:36 schreef Pino112 het volgende:
Thomas ook naar PSV :o
Beste speler die we in vele jaren hebben gehad. Hoop dat hij het goed doet bij PSV!

Benieuwd naar transfersom.
  Redactie Sport / Supervogel vrijdag 10 augustus 2018 @ 12:25:30 #116
270182 crew  Pino112
Pino van Luna O+
pi_181076845
quote:
1s.gif Op vrijdag 10 augustus 2018 11:53 schreef Tchock het volgende:

[..]

Beste speler die we in vele jaren hebben gehad. Hoop dat hij het goed doet bij PSV!

Benieuwd naar transfersom.
Miljoentje of 4.
pec_nu twitterde op vrijdag 10-08-2018 om 12:24:40 Bronnen melden ons dat er ca 4 miljoen voor @RyanThomas_30 betaald is. #psv #peczwolle #ryanthomas reageer retweet
❤ DeLuna ❤
-------
De FOK! Custom CSS-tool - Top 2000 Stats
pi_181078327
quote:
14s.gif Op vrijdag 10 augustus 2018 12:25 schreef Pino112 het volgende:

[..]

Miljoentje of 4.
pec_nu twitterde op vrijdag 10-08-2018 om 12:24:40 Bronnen melden ons dat er ca 4 miljoen voor @RyanThomas_30 betaald is. #psv #peczwolle #ryanthomas reageer retweet
Keurig bedrag.
  vrijdag 10 augustus 2018 @ 17:26:04 #118
276822 Monopoly
Ik eet gehaktballen
pi_181083750
Inclusief bonussen (net geen) 4 miljoen. Mooie prijs, maar vooral voor Thomas een mooie stap. Als hij bij PSV het laat zien, dan lonkt de Premier League over een jaar of 3.
Benieuwd wat de liquide middelen gaan doen voor de transfercarrousel dicht gaat.
Ik ook.
  vrijdag 10 augustus 2018 @ 17:27:31 #119
276822 Monopoly
Ik eet gehaktballen
pi_181083771
Wat denken we er van vanavond trouwens?
Heerenveen is Veerman ook kwijt (al was hij een supersub). Ik ben benieuwd hoe het middenveld vanavond wordt opgevuld. Thomas en Clint vonden elkaar wel lekker op het middenveld. Nu Ryan vanavond niet mee doet, is dat op het middenveld wel andere koek.

Ik denk een 3-1 overwinning, met een 1-0 voorsprong, de 1-1 nog voor de rust, en na die tijd spelen we ze uit.
Ik ook.
  vrijdag 10 augustus 2018 @ 17:35:29 #120
202014 JJH
Nightdriver.
pi_181083914
Ik hoop dat je gelijk krijgt mono. Ik teken ervoor.
pi_181084103
Ik durf niet te voorspellen, daarvoor is zo'n eerste wedstrijd veel te onvoorspelbaar. Heb er wel erg veel zin in.

Heerenveen is er trouwens met Lammers voor Veerman behoorlijk op vooruit gegaan als je het mij vraagt.
  vrijdag 10 augustus 2018 @ 17:50:04 #122
276822 Monopoly
Ik eet gehaktballen
pi_181084132
quote:
14s.gif Op vrijdag 10 augustus 2018 17:47 schreef Tchock het volgende:
Ik durf niet te voorspellen, daarvoor is zo'n eerste wedstrijd veel te onvoorspelbaar. Heb er wel erg veel zin in.

Heerenveen is er trouwens met Lammers voor Veerman behoorlijk op vooruit gegaan als je het mij vraagt.
Lammers heeft wel veel kwaliteit. Ik denk dat hij nog wel eens kan uitgroeien tot leukste speler van het seizoen. Heerenveen had vroeger nog wel problemen met nieuwe jongens die niet konden aanpassen in Heerenveen, maar dat is nu wel anders.
Ik verwacht een frisse ploeg die misschien iets afwachtend zal spelen op het begin maar gaandeweg wel gevaarlijk kan worden.
Ik ook.
  vrijdag 10 augustus 2018 @ 20:38:51 #123
276822 Monopoly
Ik eet gehaktballen
pi_181087893
quote:
1s.gif Op vrijdag 10 augustus 2018 17:35 schreef JJH het volgende:
Ik hoop dat je gelijk krijgt mono. Ik teken ervoor.
Tot nu toe gaat het goed.
Ik ook.
  vrijdag 10 augustus 2018 @ 20:39:11 #124
276822 Monopoly
Ik eet gehaktballen
pi_181087914
Oh. Laat maar.
Ik ook.
  vrijdag 10 augustus 2018 @ 20:39:28 #125
276822 Monopoly
Ik eet gehaktballen
pi_181087925
Waardeloze verdediging weer. Drama dit.
Ik ook.
abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')