abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
pi_171728400
registreer om deze reclame te verbergen
Oorspronkelijke OP:
quote:
Er is in Nederland verwarring over de betekenis van het begrip 'neo-liberalisme'. Laat ik uiteenzetten wat de burger in Nederland is voorgehouden in de periode die daarbij hoort (1980 - 2010).

Het begon met de stelling dat de groep niet bestaat. Alle begrippen die daarmee samenhangen, zoals algemeen belang en solidariteit, zijn om die reden onzinnig. Zoals Thatcher het stelde: "De samenleving bestaat niet".

Vervolgens werd het begrip 'egoisme' geherdefinieerd. Tot die tijd betekende egoisme dat iemand zo'n groot ego heeft, dat hij onvoldoende rekening houdt met de anderen in de groep. Omdat de groep niet bestaat, was een nieuwe betekenis nodig. Egoisme betekent sindsdien dat je handelt naar je eigen motieven. Omdat ieder mens handelt naar zijn eigen motieven was daarmee iedereen een egoist. Een oplichter die de boel oplicht voor eigen gewin en een zorgzame mantelzorger zijn even egoistisch, daar ze beide handelen naar hun eigen motieven.

Vervolgens werd Andries Moberg de nieuwe CEO bij Ahold. Hij ging 10 miljoen gulden per jaar verdienen (een topsalaris). Iedereen gleed van verbazing van zijn stoel. Wat kon iemand doen dat zoveel geld waard was? De verklaring is, dat in een markteconomie iedereen exact verdient wat hij in de markt betaald krijgt. Dat volgt uit een economisch model dat veronderstelt dat de markt ideaal en in evenwicht is, en iedere deelnemer volledige kennis heeft van alles wat rondgaat. In dat geval zijn ook alle bedrijfswinsten nul. Maar de bedrijfswinsten waren niet nul. Een bezwaar dat met een alternatieve verklaring werd gepareerd: je bent gewoon jaloers.

Een daarmee verwante kwestie was het bonusbeleid. Men stelde dat dit een onontbeerlijk element was voor een goede bedrijfsvoering. Zo zouden resultaatgerichte medewerkers een specifieke prijsprikkel hebben bij het streven naar het gewenste doel. Het bonusbeleid veronderstelt dat een bedrijf de toekomst voldoende kan inschatten om het parcours uit te zetten, met vette worsten lang de gewenste route. Dat leidt tot een serieus informatieprobleem, dat iemand moet kunnen oplossen, en de rest is als een rat in het leerexperiment van een klassieke behaviorist.

Vervolgens werden we verrast met de gedachte dat de enige bestaansreden van een bedrijf is: winst maken, aandeelhouderswaarde creeren. Verbazing alom. Tot dan toe dacht iedereen dat bedrijven er waren om producten te maken. Maar nee, bedrijven zijn er alleen om mensen met geld de mogelijk te bieden om hun geld te vermeerderen.

Vervolgens werd het begrip 'verantwoordelijkheid' herzien. Omdat de groep niet bestaat, heb je geen verantwoordelijkheid naar anderen, maar alleen naar jezelf. Alleen eigen verantwoordelijkheid is de juiste opvatting van verantwoordelijkheid. Waar het ging om anderen, was dat hun eigen verantwoordelijkheid, niet de jouwe. Dat betekende concreet dat iedereen dat zijn eigen broek moest zien op te houden.

Niet iedereen slaag daar altijd in. Men stelde dat daarvoor geen goede reden kan bestaan, omdat iedere probleem teruggevoerd kan worden op een gebrek aan de juiste moraal. "Alles is gewoon een keuze" werd de nieuwe leuze. In dat geval heeft ook niemand een excuus. Iemand die toch zijn omgeving erbij betrekt, als hij zijn situatie wil verklaren, wordt slachtoffergedrag verweten.

De bevolking werd dit niet uitgelegd. Het kwam tot ons in de vorm van slogans, die eindeloos werden herhaald. Men dacht waarschijnlijk dat het klootjesvolk te stom is om het te kunnen begrijpen, zodat imprinting de enige haalbare manier was om deze inzichten over te dragen. Net zoals op de lagere school de tafels van 10 erin gestampt worden.

Het was raar, want wij dachten dat kennis en inzicht iets was dat je bij uitstek leert op een universiteit. Nu bleek dat de faculteit
- sociologie kon worden opgeheven (want de samenleving bestaat niet eens).
- psychologie kon worden opgeheven (want alles is gewoon een keuze)
- natuurkunde kon worden opgeheven (want wat is causaliteit?).
- etc ...

Zo is het neo-liberalisme in Nederland geintroduceerd. Een ideologisch programma, zo gebracht dat het nauwelijks mogelijk is om je tanden erin te zetten. Geen betogen of uiteenzettingen, maar propaganda die iedere analyse uitsluit. Daarom is het bovenstaande de beste definitie die ik van het begrip 'neo-liberalisme' kan geven.

Ik dacht daarover na, en concludeerde dat de bestuurselite zwakzinnig geworden was. Toen dacht ik er nog een keer over na, en besefte dat er nog een mogelijkheid was. Men begreep wel dat het ideologische onzin was, en manipuleerde daarmee moedwillig de bevolking plat. Toen dacht ik er nog een keer over na en realiseerde me dat het niet veel uitmaakt, of de bestuurselite intellectueel of moreel zwakzinnig is. Want in beide gevallen zijn ze ongeschikt voor hun functie.

Rest de vraag:
Kun je het interpreteren als een verkapte klassenstrijd?
De 5 delen die aan deel 1 vooraf gingen:
POL / Neo-liberalisme, wat houdt het in?
POL / Neo-liberalisme, wat houdt het in?
POL / Neo-liberalisme, wat houdt het in?
POL / Neo-liberalisme, wat houdt het in?
Wat antineoliberaal tegengif.

Hier een goed boek over het neoliberalisme:
Undoing the demos
Neoliberalism's stealth revolution
Wendy Brown
Undoingthedemos.jpg
https://www.amazon.com/Un(...)lution/dp/1935408534
Een deel kan je lezen op Amazon.
  vrijdag 16 juni 2017 @ 11:15:42 #2
275286 Bondsrepubliek
Weltmeister 2014
pi_171728916
Nu de economie de wind in de zeilen heeft vinden sommigen dat de lonen omhoog kunnen. Maar daar zullen vooral degenen van profiteren die een vast contract hebben. Het precariaat waar met name de flexibele arbeid zit zal er niet op vooruitgaan waardoor de kloof nog groter wordt. Met dank aan de neoliberale partij VVD66 waar ze flex als het ideaal beschouwen. Nou ja voor anderen dan, uiteraard niet voor zichzelf.

quote:
Is Klaas Knot echt een working class hero?

De Kwestie

Door: Peter de Waard 15 juni 2017, 02:00

Hij spreekt op 1 mei nog niet de gestaalde kaders toe, hoewel hij een welklinkende naam zou hebben voor een working class hero.

Noch beklimt Klaas Knot met rode vlag de barricaden. Maar de president van De Nederlandsche Bank (DNB) is al vier jaar de belangrijkste pleitbezorger van hogere lonen. 'Loonmatiging is niet langer nodig. De Nederlandse economie is concurrerend genoeg', zei hij al in 2013, toen Rutte II nog in de kinderschoenen stond.

Als Knot zelf het pleidooi voor het biefstuksocialisme niet voert, vindt hij er altijd een adjudant voor, zoals Job Swank, die het afgelopen maandag dunnetjes over deed. In 2013 groeide de Nederlandse economie nog amper en konden de lonen al omhoog. Nu, bij een groei van 2,5 procent in 2017, is het tijd geworden voor de grote inhaalslag. 'Einde aan de loonslavernij' stond nog net niet op een spandoek aan het Frederiksplein.

Het pleit voor de centrale bank, die in de tijd van wijlen Willem Duisenberg altijd de kampioen was van de loonmatiging. En het idealisme lijkt nog groter, omdat de DNB-directeuren van nu gezien de Wet normering topinkomens zelf tonnen salaris moeten inleveren.

Maar het is de vraag of het de juiste actie is om de huidige economische groei te vertalen in hogere lonen. Zo zou die ook kunnen worden gebruikt om jongeren meer zekerheid te geven of via hogere belastingen de zorg te verbeteren of desnoods, zoals een deel van de goegemeente op het Binnenhof wil, er nieuwe tanks van te kopen.

Hogere, in cao's vastgelegde lonen komen grotendeels terecht bij de mensen die het financieel al goed voor elkaar hebben: de wat oudere werknemers met een vaste baan. Omdat zij probleemloos de noodzakelijke dingen kunnen kopen, zetten ze nogal wat van de extra gelden op spaarrekeningen of kopen daar nog mooiere huizen of speculatieve aandelen voor, hetgeen tot zeepbellen kan leiden.

Daarom is er veel voor te zeggen de loonruimte die er is te gebruiken voor het dichten van de kloof tussen vast en flex. Drie miljoen Nederlanders zijn nu via een flexibel contract aangewezen op vaak slechtbetaalde en onzekere banen. Bedrijven willen ondanks de mooie winsten die flexibele schil nog liever vergroten dan verkleinen, uit angst dat het economische tij keert en ze mensen moeten lozen. Wettelijke maatregelen zouden die flexibiliteit moeten inperken, zoals verplichte verzekeringen en minimumtarieven voor flexwerkers en zzp'ers.

Hoger loon zal de inkomensverschillen in Nederland alleen maar vergroten. De mensen die het geld het minst nodig hebben, krijgen meer en de mensen die het hardst door de crisis zijn getroffen, komen verder op achterstand.

Eigenlijk laat Knot zich voor het karretje van de werkgevers spannen. Nu de economie het kan lijen even zwaaien met de geldzak, zodat de rode vlag juist niet zal wapperen en de barricaden niet worden beklommen.

PeterdeWaard twitterde op donderdag 15-06-2017 om 07:51:10 Klaas Knot praat voor de vakbonden maar helpt de werkgevers https://t.co/tvURWFFiWf via @volkskrant reageer retweet
  vrijdag 16 juni 2017 @ 19:31:43 #3
275286 Bondsrepubliek
Weltmeister 2014
pi_171738256
Doden naar aanleiding van neoliberaal woonbeleid.

quote:
Brand in Londense flat symbool voor kloof tussen arm en rijk

VANDAAG, 17:20 BUITENLAND

Het uitgebrande geraamte van de Grenfell-flat in Londen is een wreed symbool voor de kloof tussen arm en rijk in de Britse hoofdstad. In de flat woonden de allerarmsten. En het lijkt erop dat bij hun onderkomens de doorgaans strenge Britse bouw- en brandvoorschriften minder precies worden nageleefd, dan in de woningen van rijkere Londenaren.

Bij de brand zijn tenminste dertig mensen omgekomen. De politie waarschuwt dat dat aantal nog verder kan oplopen: veel bewoners worden nog vermist.
Beplating

Hoewel het onderzoek naar de precieze oorzaak van de brand nog loopt, zijn er aanwijzingen dat het plaatmateriaal op de gevel het vuur niet voldoende heeft vertraagd. De verhuurder Kensington and Chelsea Tenant Management Organisation (KCTMO) zegt dat het gebouw vorig jaar is gerenoveerd. Nu blijkt dat bij de nieuwe beplating is gekozen voor een variant die twee Britse pond per vierkante meter goedkoper is, dan een variant die minder brandbaar is.

Ook horen er in het gebouw per verdieping zogeheten brandbruggen te zijn, maar die zouden in de Grenfell-flat ontbreken.

Genegeerd

De sociale woningbouw is in de jaren 80, toen de Conservatieve partij aan de macht was, geprivatiseerd. Daarbij kwamen veel arbeiderswoningen in handen van huisjesmelkers. Anders dan in Nederland werd daarbij ook het toezicht op de veiligheid van de sociale woningen overdragen aan de private verhuurders.

Aangezien die maar weinig verdienen aan de huisvesting van de allerarmsten, werd er ook relatief weinig genvesteerd in de woningen.

Klachten over de veiligheid in Britse woonflats zijn lang genegeerd. Na een grote brand in een flat in 2009, waarbij 6 mensen omkwamen, zouden de veiligheidseisen aangescherpt worden. Maar een Conservatieve minister heeft die aanbevelingen in een la gelegd. In die aanbeveling staat expliciet dat beplating aan de buitenzijde van flats vaak onvoldoende brandwerend is.

Woede

De woede richt zich nu dan ook op de partij van premier May. Andrea Leadsom, een prominent lid van de Conservatieve partij, bezocht vandaag de getroffen wijk. Ze werd geconfronteerd door boze en verbijsterde omwonenden die haar vroegen hoe dit kon gebeuren.

Guardian-journaliste Dawn Foster wijst er in een gesprek met Nieuwsuur op dat er ongeveer vierduizend flats in Groot-Brittanni staan die vergelijkbaar zijn met de Grenfell-flat. Voor al die flats zijn de veiligheidseisen nog altijd niet aangescherpt en kan een brand dus dezelfde gevolgen hebben als bij de ramp in Londen.

http://nos.nl/nieuwsuur/a(...)sen-arm-en-rijk.html
pi_171748492
registreer om deze reclame te verbergen
https://nieuws.nl/algemee(...)nepanelenparken-aan/

Samenleving legt zelf zonnepanelenparken aan. Een particulier beleggingsfonds noemde men toch altijd het bedrijfsleven. Of kwam dat omdat we toen nog dachten dat de samenleving niet bestaat? Betekent dit ook dat de samenleving de criminaliteit organiseert? Guess so. Marketing boys will be marketing boys.

[ Bericht 0% gewijzigd door deelnemer op 17-06-2017 17:23:38 ]
The view from nowhere.
pi_171760077
7384514ff2e5b0683ecc88453693e73d.jpg
Let er op welke lijn welke volgt. ;)
Let er ook op hoe groot het verschil in inkomensverdeling is in functie van de aansluiting van werknemers bij vakbonden.
Hoe krijgen we de Nederlander aan zijn verstand gebracht dat die weer lid moet worden van de vakbond en dat ze desnoods maar de bestuurders die al te klef zijn met onze politici eruit moeten knikkeren?
Het is trouwens wel knap van de neoliberalen, in de jare 50 gebruikten ze grof geweld om vakbonden het leven zuur te maken, nu hebben ze de bestuurders van vakbonden gemanipuleerd om zelf de vakbonden uit te schakelen, onder andere door oud-bestuurders in te lijven in de politiek (Kok) en oud-politici te dirigeren naar het directeurschap van een vakbond (Terpstra). De bekende carousel.

[ Bericht 35% gewijzigd door Bram_van_Loon op 17-06-2017 23:07:35 ]
ING en ABN investeerden honderden miljoenen euro in DAPL.
#NoDAPL
pi_171760310
quote:
0s.gif Op vrijdag 16 juni 2017 19:31 schreef Bondsrepubliek het volgende:
Doden naar aanleiding van neoliberaal woonbeleid.

[..]

http://nos.nl/nieuwsuur/a(...)sen-arm-en-rijk.html
Correct. In jouw vorige reactie snijdt jij een belangrijk punt aan, iets waar vakbonden niet gemakkelijk iets aan zouden kunnen veranderern als we weer terug echte vakbonden zouden krijgen in Nederland en veel werknemers erbij zouden aansluiten: dat de wetgever het te gemakkelijk heeft gemaakt om te veel mensen als 'flexibele' en rechtenarme werknemer te laten werken.
ING en ABN investeerden honderden miljoenen euro in DAPL.
#NoDAPL
  zaterdag 17 juni 2017 @ 23:33:23 #7
149454 GSbrder
Les extrmes se touchent
pi_171760968
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
0s.gif Op zaterdag 17 juni 2017 23:01 schreef Bram_van_Loon het volgende:

Het is trouwens wel knap van de neoliberalen, in de jare 50 gebruikten ze grof geweld om vakbonden het leven zuur te maken, nu hebben ze de bestuurders van vakbonden gemanipuleerd om zelf de vakbonden uit te schakelen, onder andere door oud-bestuurders in te lijven in de politiek (Kok) en oud-politici te dirigeren naar het directeurschap van een vakbond (Terpstra). De bekende carousel.
Waren er al neoliberalen in de jaren '50 actief? Ik dacht dat de consensus hier onder tegenstanders van het neoliberalisme was, dat deze stroming vooral in de jaren '80 opkwam met Thatcher en Reagan als internationale exponenten. Desalniettemin, meer inhoudelijk op deze grafiek, de afnemende bereidwilligheid onder arbeiders om lid te worden van een vakbond is natuurlijk niet alleen te danken aan neoliberale externaliteiten of gebrainwashte arbeiders. Ook vakbonden zijn een koers ingeslagen waarbij ze arbeiders bedienen die vast werk hebben, een goede ontslagbescherming en een relatief sterke positie op de arbeidsmarkt. Dit botst met de aanwas van jonge leden, die dan ook stagneert.

Leuk als je een vakbond hebt die strijdt voor de Wet Werk en Zekerheid, maar als dat voorkomt dat je als jongere een derde contract krijgt en daarom thuis moet gaan zitten, is dat niet echte reclame voor de FNV. Mooi als de vakbond op de barricaden gaat voor ouwelullendagen, maar als dit uitgeruild wordt tegen loonsverhoging, dan ben je daar niet echt blij mee als jonge werknemer. Zo holt de vakbond zelf haar eigen lidmaatschap uit.

[ Bericht 0% gewijzigd door GSbrder op 17-06-2017 23:42:18 ]
Power is a lot like real estate, it's all about location, location, location.
The closer you are to the source, the higher your property value.
pi_171761028
quote:
15s.gif Op zaterdag 17 juni 2017 23:33 schreef GSbrder het volgende:

[..]

Waren er al neoliberalen in de jaren '50 actief? Ik dacht dat de consensus hier onder tegenstanders van het neoliberalisme was, dat deze stroming vooral in de jaren '80 opkwam met Thatcher en Reagan als internationale exponenten. Desalniettemin, meer inhoudelijk op deze grafiek, de afnemende bereidwilligheid onder arbeiders om lid te worden van een vakbond is natuurlijk niet alleen te danken aan neoliberale externaliteiten of gebrainwashte arbeiders. Ook vakbonden zijn een koers ingeslagen waarbij ze arbeiders bedienen die vast werk hebben, een goede ontslagbescherming en een relatief sterke positie op de arbeidsmarkt. Dit botst met de aanwas van jonge leden, die dan ook stagneert.

Leuk als je een vakbond hebt die strijd voor de Wet Werk en Zekerheid, maar als dat voorkomt dat je als jongere een derde contract krijgt en daarom thuis moet gaan zitten, is dat niet echte reclame voor de FNV. Mooi als de vakbond op de barricaden gaat voor ouwelullendagen, maar als dit uitgeruild wordt tegen loonsverhoging, dan ben je daar niet echt blij mee als jonge werknemer. Zo holt de vakbond zelf haar eigen lidmaatschap uit.
Goede post. Dat is de andere kant van het verhaal.
vrijdag 9 december 2016 15:58 schreef Ringo het volgende:
Welke discussie? Ik zie alleen maar harige kerels die elkaar de rug inzepen.
  zaterdag 17 juni 2017 @ 23:44:35 #9
149454 GSbrder
Les extrmes se touchent
pi_171761296
quote:
0s.gif Op zaterdag 17 juni 2017 23:35 schreef Bart2002 het volgende:

[..]

Goede post. Dat is de andere kant van het verhaal.
Er zijn inmiddels bijna vijf keer zoveel 65-plussers lid van een vakbond als leden onder de 25 jaar.
De afgelopen twintig jaar hebben vakbonden ruim 40% minder leden in de jongste leeftijdscategorie.
Power is a lot like real estate, it's all about location, location, location.
The closer you are to the source, the higher your property value.
  zaterdag 17 juni 2017 @ 23:46:03 #10
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_171761323
quote:
0s.gif Op zaterdag 17 juni 2017 23:01 schreef Bram_van_Loon het volgende:
[ afbeelding ]
Let er op welke lijn welke volgt. ;)

chart.jpeg
spurious-correlations.png
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  zaterdag 17 juni 2017 @ 23:53:12 #11
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_171761543
quote:
0s.gif Op zaterdag 17 juni 2017 23:09 schreef Bram_van_Loon het volgende:

[..]

Correct. In jouw vorige reactie snijdt jij een belangrijk punt aan, iets waar vakbonden niet gemakkelijk iets aan zouden kunnen veranderern als we weer terug echte vakbonden zouden krijgen in Nederland en veel werknemers erbij zouden aansluiten: dat de wetgever het te gemakkelijk heeft gemaakt om te veel mensen als 'flexibele' en rechtenarme werknemer te laten werken.
Begin een bedrijf en neem alleen mensen aan met een vast contract!
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
pi_171761628
quote:
1s.gif Op zaterdag 17 juni 2017 23:46 schreef Pietverdriet het volgende:
Het is inderdaad zo dat flauwekul en willekeurige zaken zich ook verplaatsen en gedragen volgens een patroon waar je een lijntje bij kunt trekken. Je kunt daar echter niet mee aantonen dat alles wat zich zodanig laat duiden daarom onzin is. Dat doe jij altijd en dat is een hele grote fout om zo te denken. Jij post ook altijd dat ding van de afnemende piraten populatie. Je snapt dan m.i. niet wat de crux is. Voor jou staat zin gelijk aan onzin omdat je ze beide in een grafiek kunt duiden. Daar moet je toch echt eens over nadenken. En hangende dat mee stoppen.
vrijdag 9 december 2016 15:58 schreef Ringo het volgende:
Welke discussie? Ik zie alleen maar harige kerels die elkaar de rug inzepen.
  zondag 18 juni 2017 @ 08:03:34 #13
275286 Bondsrepubliek
Weltmeister 2014
pi_171765489
Met dank aan VVD66.

MeyerRon twitterde op zaterdag 17-06-2017 om 10:06:02 Grootbedrijf anno 2017: extreem hoge winsten. Extreem veel flex. Extreem veel werkende armen. #VNONCW https://t.co/HJCbKFlWq2 reageer retweet
DCgiNGNWsAEvazs.jpg
pi_171765841
quote:
0s.gif Op zaterdag 17 juni 2017 23:01 schreef Bram_van_Loon het volgende:
[ afbeelding ]
Let er op welke lijn welke volgt. ;)
Let er ook op hoe groot het verschil in inkomensverdeling is in functie van de aansluiting van werknemers bij vakbonden.
Hoe krijgen we de Nederlander aan zijn verstand gebracht dat die weer lid moet worden van de vakbond en dat ze desnoods maar de bestuurders die al te klef zijn met onze politici eruit moeten knikkeren?
Het is trouwens wel knap van de neoliberalen, in de jare 50 gebruikten ze grof geweld om vakbonden het leven zuur te maken, nu hebben ze de bestuurders van vakbonden gemanipuleerd om zelf de vakbonden uit te schakelen, onder andere door oud-bestuurders in te lijven in de politiek (Kok) en oud-politici te dirigeren naar het directeurschap van een vakbond (Terpstra). De bekende carousel.
Alsof die twee zaken nu met elkaar in verband staan. Je kan zoveel dingen bedenken die absoluut niets met elkaar te maken hebben en die in een vergelijkbaar grafiekje samen te brengen zijn.

De vakbonden hebben zichzelf uitgehold door kortzichtige beslissingen gericht op het korte termijn financieel belang van hun belangrijkste groep leden waarmee ze een dikke vinger opstaken naar de jongere werknemers.

Eigenlijk hetzelfde gedrag als wat je ziet bij grote bedrijven die ieder kwartaal maximaal winst willen maken, daarbij een dikke vinger opstekend naar het milieu, de zwakste groep werknemers (in lage lonen landen).

Grote bedrijven zijn langzaamaan duurzamer aan het worden, vakbonden nog steeds eigenwijs as fuck.

En je zou nog heerlijk met je vinger kunnen wijzen naar het systeem die dit oproept, maar feitelijk is het human nature. En hele slimme mensen maken daar gebruik van. Dat is die stijgende lijn in jouw grafiek. Meer niet.
pi_171765901
quote:
0s.gif Op zaterdag 17 juni 2017 23:55 schreef Bart2002 het volgende:

[..]

Het is inderdaad zo dat flauwekul en willekeurige zaken zich ook verplaatsen en gedragen volgens een patroon waar je een lijntje bij kunt trekken. Je kunt daar echter niet mee aantonen dat alles wat zich zodanig laat duiden daarom onzin is. Dat doe jij altijd en dat is een hele grote fout om zo te denken. Jij post ook altijd dat ding van de afnemende piraten populatie. Je snapt dan m.i. niet wat de crux is. Voor jou staat zin gelijk aan onzin omdat je ze beide in een grafiek kunt duiden. Daar moet je toch echt eens over nadenken. En hangende dat mee stoppen.
Zijn terechte punt is dat de grafiek op zichzelf niets zegt.

Ik zeg dat er wel een verband is, maar dan toegenomen welvaart (al dan niet gevoel van welvaart). Mede daarom is de aanwas van bonden gedaald. En (naar dat zul je niet willen horen) dat is mede het gevolg van dat er weer echt geld verdiend mocht en kon worden. Al kun je ook betogen dat er andere verklaringen zijn, ik kies nu even gewoonweg een andere verklaring.

De geclaimde 'afbraak' zit nu juist in de jaren 80 en daarna (zie bv Noam Chomsky in zijn stelling dat de Amerikaanse droom overleden is).

Daarmee zit er een flink gat tussen wat geclaimd wordt dat de grafiek bewijst en de feiten.

Bovendien: de blauwe lijn daalt vanaf 1950, de rode lijn stijgt vanaf 1980. Je zou dus eigenlijk moeten constateren dat er geen verband is, in plaats van wel.
  zondag 18 juni 2017 @ 09:46:41 #16
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_171766156
quote:
1s.gif Op zondag 18 juni 2017 09:17 schreef VEM2012 het volgende:

[..]

Zijn terechte punt is dat de grafiek op zichzelf niets zegt.

Ik zeg dat er wel een verband is, maar dan toegenomen welvaart (al dan niet gevoel van welvaart). Mede daarom is de aanwas van bonden gedaald. En (naar dat zul je niet willen horen) dat is mede het gevolg van dat er weer echt geld verdiend mocht en kon worden. Al kun je ook betogen dat er andere verklaringen zijn, ik kies nu even gewoonweg een andere verklaring.

De geclaimde 'afbraak' zit nu juist in de jaren 80 en daarna (zie bv Noam Chomsky in zijn stelling dat de Amerikaanse droom overleden is).

Daarmee zit er een flink gat tussen wat geclaimd wordt dat de grafiek bewijst en de feiten.

Bovendien: de blauwe lijn daalt vanaf 1950, de rode lijn stijgt vanaf 1980. Je zou dus eigenlijk moeten constateren dat er geen verband is, in plaats van wel.
Nee, het dalende ledental van de bonden is omdat mensen goed door hebben dat bonden voor hun bejaarde leden kozen en niet voor jongeren. Die betalen nu voor alle maatregelen waar de oude leden gebruik van maakten (VUT, vroeg met pensioen, niet ingrijpen op de pensioen problemen)
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  zondag 18 juni 2017 @ 10:21:05 #17
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_171766527
Echt, wat een hardnekkige propaganda hier.

Het is gewoon een feit dat er enorme repressie op de vakbonden is losgelaten, vanuit alle hoeken. Van de ECJ tot de anti terreur wetgeving om occupy wall street neer te knuppelen.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
pi_171767210
quote:
1s.gif Op zondag 18 juni 2017 09:46 schreef Pietverdriet het volgende:

[..]

Nee, het dalende ledental van de bonden is omdat mensen goed door hebben dat bonden voor hun bejaarde leden kozen en niet voor jongeren. Die betalen nu voor alle maatregelen waar de oude leden gebruik van maakten (VUT, vroeg met pensioen, niet ingrijpen op de pensioen problemen)
Dat lijkt mij niet al het geval geweest in 1950. Later heeft dat zeker meegespeeld, dat ben ik met je eens.
pi_171767270
quote:
0s.gif Op zondag 18 juni 2017 10:21 schreef Klopkoek het volgende:
Echt, wat een hardnekkige propaganda hier.

Het is gewoon een feit dat er enorme repressie op de vakbonden is losgelaten, vanuit alle hoeken. Van de ECJ tot de anti terreur wetgeving om occupy wall street neer te knuppelen.
Als jouw held Chomsky roept dat dat pas in de jaren 80 is gaan spelen, dan kan dat in ieder geval niet al in 1950 gespeeld hebben.

Niet dat Chomsky er nooit naast zit: zijn bewering dat de middenklasse op de nullijn zit in de VS sinds de jaren 80 wijkt wel heel erg af van de feitelijke 150%.

Maar goed, we hebben het dan ook over iemand die jij waarschijnlijk maar een beetje rechts vindt.
  zondag 18 juni 2017 @ 12:35:59 #20
312994 deelnemer
ff meedenken
pi_171768571
quote:
15s.gif Op zaterdag 17 juni 2017 23:33 schreef GSbrder het volgende:

[..]

Waren er al neoliberalen in de jaren '50 actief? Ik dacht dat de consensus hier onder tegenstanders van het neoliberalisme was, dat deze stroming vooral in de jaren '80 opkwam met Thatcher en Reagan als internationale exponenten.
Volgens Chomski begint de neoliberale trend eind jaren 70. Je ziet in de grafiek rond die tijd een versnelling in de afname van het vakbondslidmaatschap en een toename van de ongelijkheid.

In de VS was al in de jaren 50 een consumenten cultuur aan het ontstaan, die hier veel later kwam (en de jeugdcultuur rond rock-and-roll).

quote:
Desalniettemin, meer inhoudelijk op deze grafiek, de afnemende bereidwilligheid onder arbeiders om lid te worden van een vakbond is natuurlijk niet alleen te danken aan neoliberale externaliteiten of gebrainwashte arbeiders. Ook vakbonden zijn een koers ingeslagen waarbij ze arbeiders bedienen die vast werk hebben, een goede ontslagbescherming en een relatief sterke positie op de arbeidsmarkt. Dit botst met de aanwas van jonge leden, die dan ook stagneert.

Leuk als je een vakbond hebt die strijdt voor de Wet Werk en Zekerheid, maar als dat voorkomt dat je als jongere een derde contract krijgt en daarom thuis moet gaan zitten, is dat niet echte reclame voor de FNV. Mooi als de vakbond op de barricaden gaat voor ouwelullendagen, maar als dit uitgeruild wordt tegen loonsverhoging, dan ben je daar niet echt blij mee als jonge werknemer. Zo holt de vakbond zelf haar eigen lidmaatschap uit.
De grafiek gaat over de VS. Maar het is juist, dat de vakbonden zich hier vooral hard maakte voor hun vergrijzende ledenbestand, en minder voor jongeren. Net zoals de werkgeversorganisatie meer deed voor multinationals dan het mkb.

Dat is ook het nadeel van vakbonden versus werkgeversorganisaties. Het zijn belangenorganisaties (special interests). Die richten zich niet van nature op het algemeen belang.

De flexibilisering van de arbeidsmarkt ging / gaat uit van de werkgeversorganisatie. Dat de vakbond niet in staat was voldoende tegenwicht te bieden, betekent niet dat de werkgeversorganisatie verstandig bezig was.

De neoliberale marktideologie was wereldomvattend en zo dominant dat het de gehele samenleving diepgaand heeft beinvloed. De overheid, als drager van het algemeen belang, links en de vakbonden waren allemaal geidentificeerd als de vijanden die verslagen moesten worden. In de ideologische trend ging de politiek staan voor de ontmanteling van de overheid, links ging staan voor een heropvoeding van hun achterban, en de vakbonden bungelde aan alle kanten.

De neoliberale / marktideologie veroverde de wereld met hun belofte, dat volmaaktheid bestaat uit zuiver consumentisme en egoisme. Deze populistische en kinderachtige opwinding heeft nu alles overwoekerd. Zozeer, dat niets gezaghebbender is, dan klauwen voor je eigenbelang, als dat betekent dat je in autootje van 2 ton rijdt ipv 1 ton. Het leidt tot desinteresse en corrupte praktijken. Het probleem is niet dat autootje, maar alles wat je als een verwent groot kind niet meer kunt denken (intellectuele luiheid).
The view from nowhere.
  zondag 18 juni 2017 @ 12:42:17 #21
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_171768670
quote:
1s.gif Op zondag 18 juni 2017 11:15 schreef VEM2012 het volgende:

[..]

Als jouw held Chomsky roept dat dat pas in de jaren 80 is gaan spelen, dan kan dat in ieder geval niet al in 1950 gespeeld hebben.

Niet dat Chomsky er nooit naast zit: zijn bewering dat de middenklasse op de nullijn zit in de VS sinds de jaren 80 wijkt wel heel erg af van de feitelijke 150%.

Maar goed, we hebben het dan ook over iemand die jij waarschijnlijk maar een beetje rechts vindt.
avg-income-percentile.png

Zelfs het door Reagan doorgedrukte aanpassen van definities (en Lubbers hier) kan dat niet compleet verhullen.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
pi_171768728
quote:
0s.gif Op zondag 18 juni 2017 12:35 schreef deelnemer het volgende:

[..]

Volgens Chomski begint de neoliberale trend eind jaren 70. Je ziet in de grafiek rond die tijd een versnelling in de afname van het vakbondslidmaatschap en een toename van de ongelijkheid.

In de VS was al in de jaren 50 een consumenten cultuur aan het ontstaan, die hier veel later kwam (en de jeugdcultuur rond rock-and-roll).

[..]

De grafiek gaat over de VS. Maar het is juist, dat de vakbonden zich hier vooral hard maakte voor hun vergrijzende ledenbestand, en minder voor jongeren. Net zoals de werkgeversorganisatie meer deed voor multinationals dan het mkb.

Dat is ook het nadeel van vakbonden versus werkgeversorganisaties. Het zijn belangenorganisaties (special interests). Die richten zich niet van nature op het algemeen belang.

De flexibilisering van de arbeidsmarkt ging / gaat uit van de werkgeversorganisatie. Dat de vakbond niet in staat was voldoende tegenwicht te bieden, betekent niet dat de werkgeversorganisatie verstandig bezig was.

De neoliberale marktideologie was wereldomvattend en zo dominant dat het de gehele samenleving diepgaand heeft beinvloed. De overheid, als drager van het algemeen belang, links en de vakbonden waren allemaal geidentificeerd als de vijanden die verslagen moesten worden. In de ideologische trend ging de politiek staan voor de ontmanteling van de overheid, links ging staan voor een heropvoeding van hun achterban, en de vakbonden bungelde aan alle kanten.

De neoliberale / marktideologie veroverde de wereld met hun belofte, dat volmaaktheid bestaat uit zuiver consumentisme en egoisme. Deze populistische en kinderachtige opwinding heeft nu alles overwoekerd. Zozeer, dat niets gezaghebbender is, dan klauwen voor je eigenbelang, als dat betekent dat je in autootje van 2 ton rijdt ipv 1 ton. Het leidt tot desinteresse en corrupte praktijken. Het probleem is niet dat autootje, maar alles wat je als een verwent groot kind niet meer kunt denken (intellectuele luiheid).
Wat je nu doet is kijken naar de grafiek en daar de gewenste feitjes bij roep zodat je 'gelijk hebt'.

Onder de streep is het verband er niet en is het niets anders als de grafiekjes van Piet.
  zondag 18 juni 2017 @ 16:16:04 #23
321876 Cherna
Fuck the System
pi_171772249
quote:
1s.gif Op zondag 18 juni 2017 09:46 schreef Pietverdriet het volgende:

[..]

Nee, het dalende ledental van de bonden is omdat mensen goed door hebben dat bonden voor hun bejaarde leden kozen en niet voor jongeren. Die betalen nu voor alle maatregelen waar de oude leden gebruik van maakten (VUT, vroeg met pensioen, niet ingrijpen op de pensioen problemen)
Je kunt de zaak ook omdraaien. Omdat jongeren geen lid meer willen worden krijgen ouderen die lid zijn een voorsprong.

Maar er is nog een probleem. Jongeren worden ouder en hebben dan precies dezelfde belangen als ouderen nu. Plots worden jongeren zodra ze ouder worden wel lid.

De vakbonden kun je niet alle schuld geven als het om pensioenen gaat. Het is notabene de overheid die het niet toelaat terwijl juist mijn vakbond een flexibel pensioen graag zou willen zien met een keuze voor een hogere persoonlijke inleg om toch eerder te kunnen stoppen etc etc.

Maar de dag zonder vakbonden voor lager tot middelbaar opgeleiden hoop ik nooit mee te maken.

Het word tijd dat jongeren zelf bonden oprichten naar hun wensen ipv deze jongeren wijs te maken dat vakbonden nutteloos zijn.
krik, krak, sjiemela, sjiemela, sjiemela
krik, krak, sjiemela, sjiemela
pi_171773439
quote:
1s.gif Op zondag 18 juni 2017 12:42 schreef Klopkoek het volgende:

[..]

[ afbeelding ]

Zelfs het door Reagan doorgedrukte aanpassen van definities (en Lubbers hier) kan dat niet compleet verhullen.
Het valt me mee dat dat voor velen een flatline is. Lijkt me nog behoorlijk geflatteerd. Je kunt dit soort zaken m.i. niet echt goed meten. Maar wel de trends aangeven. Kapitaal stroomt geheel in strijd met natuurkundige wetten opwaarts. Het is het 9e wereldwonder. Zij die profiteren zijn het daar mee eens. Het gaat "uitstekend" als wij geen oog hebben voor de scherpe kantjes van het geheel.
vrijdag 9 december 2016 15:58 schreef Ringo het volgende:
Welke discussie? Ik zie alleen maar harige kerels die elkaar de rug inzepen.
pi_171773616
quote:
1s.gif Op zondag 18 juni 2017 16:16 schreef Cherna het volgende:

[..]

Je kunt de zaak ook omdraaien. Omdat jongeren geen lid meer willen worden krijgen ouderen die lid zijn een voorsprong.

Maar er is nog een probleem. Jongeren worden ouder en hebben dan precies dezelfde belangen als ouderen nu. Plots worden jongeren zodra ze ouder worden wel lid.

De vakbonden kun je niet alle schuld geven als het om pensioenen gaat. Het is notabene de overheid die het niet toelaat terwijl juist mijn vakbond een flexibel pensioen graag zou willen zien met een keuze voor een hogere persoonlijke inleg om toch eerder te kunnen stoppen etc etc.

Maar de dag zonder vakbonden voor lager tot middelbaar opgeleiden hoop ik nooit mee te maken.

Het word tijd dat jongeren zelf bonden oprichten naar hun wensen ipv deze jongeren wijs te maken dat vakbonden nutteloos zijn.
Dit zijn toch echt twee verdraaiingen van de werkelijkheid.

1. Jongeren zijn als vanzelf in de minderheid gekomen door de vergrijzing.

2. Veel van die deals die de vakbonden gemaakt hebben waren niet voor alle ouderen (dus ook in de toekomst), maar juist uitsterfregelingen, dus puur voor de groep haves. En de not haves konden de tering krijgen. Logisch dat die groep er nooit meer over peinst om lid te worden van die club die je zonder met de ogen te knipperen vol in je reet genaaid heeft.
abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')