abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
  Moderator / Redactie Sport / Weblog woensdag 29 mei 2013 @ 20:37:12 #251
17650 crew  rubbereend
JUICHEN
pi_127170762
registreer om deze reclame te verbergen
hebben ze de stemmingen door elkaar gehaald?
DeLuna vindt me dik ;(
Op zondag 22 juni 2014 12:30 schreef 3rdRock het volgende:
pas als jullie gaan trouwen. nu ben je gewoon die Oom Rubber die met onze mama leuke dingen doet :)
  woensdag 29 mei 2013 @ 22:03:51 #252
366229 Oldie57
Neoliberalisme Macht Frei
pi_127176528
Kan het CDA beter niet fuseren met de PVV? Het CDA is net zo'n links-rechtse anti-partij.
pi_127333482
iemand de toespraak van Buma en zijn 7 punten plan gezien?

niet de overheid , niet de markt, maar de mensen
  Moderator / Redactie Sport / Weblog zondag 2 juni 2013 @ 21:47:52 #254
17650 crew  rubbereend
JUICHEN
pi_127336464
registreer om deze reclame te verbergen
kleinere overheid, maar ik heb even gemist welke taken de overheid dan af gaat stoten
DeLuna vindt me dik ;(
Op zondag 22 juni 2014 12:30 schreef 3rdRock het volgende:
pas als jullie gaan trouwen. nu ben je gewoon die Oom Rubber die met onze mama leuke dingen doet :)
pi_127336669
Nou de kinderopvang en de bejaardenhuizen.. want dat moeten we zelf doen.. whaha
  Moderator / Redactie Sport zondag 2 juni 2013 @ 21:51:21 #256
92686 crew  borisz
Keurmeester
pi_127336683
• Het gaat om de samenleving, niet de overheid.
• Om een land waar iedereen een taak heeft.
• Waar we een eerlijke economie tot stand brengen.
• Waar we nee zeggen tegen profiteurs.
• Waar de familie ons fundament is.
• Een zelfbewust Nederland verbonden aan Europa.
• En waar wij keuzes maken voor de toekomst van onze kinderen.”

Aldus Buma. Tja.
winnaar wielerprono 2007 :) Last.FM
  Moderator / Redactie Sport / Weblog zondag 2 juni 2013 @ 21:51:28 #257
17650 crew  rubbereend
JUICHEN
pi_127336692
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
0s.gif Op zondag 2 juni 2013 21:51 schreef arjan1212 het volgende:
Nou de kinderopvang en de bejaardenhuizen.. want dat moeten we zelf doen.. whaha
_O-
DeLuna vindt me dik ;(
Op zondag 22 juni 2014 12:30 schreef 3rdRock het volgende:
pas als jullie gaan trouwen. nu ben je gewoon die Oom Rubber die met onze mama leuke dingen doet :)
  Moderator / Redactie Sport / Weblog zondag 2 juni 2013 @ 21:52:10 #258
17650 crew  rubbereend
JUICHEN
pi_127336729
quote:
• Waar de familie ons fundament is.
;(

alleenstaanden hebben we niks aan
DeLuna vindt me dik ;(
Op zondag 22 juni 2014 12:30 schreef 3rdRock het volgende:
pas als jullie gaan trouwen. nu ben je gewoon die Oom Rubber die met onze mama leuke dingen doet :)
  Moderator / Redactie Sport maandag 23 september 2013 @ 11:12:51 #259
92686 crew  borisz
Keurmeester
pi_131472688
Het 'alternatief' van het CDA --> https://www.cda.nl/docume(...)_2014_DEFINITIEF.pdf
winnaar wielerprono 2007 :) Last.FM
  woensdag 30 oktober 2013 @ 09:37:28 #260
275286 Bondsrepubliek
Weltmeister 2014
pi_132715968
quote:
De verrechtsing van het CDA: de Thee Partij

Groene Amsterdammer: 24-10-2013 16:01 uur

Door Marcel ten Hooven/De Groene Amsterdammer – CDA-partijleider Sybrand van Haersma Buma zet in op ‘een kleinere overheid, lagere lasten, geen nivellering’. Compassie is niet meer het leidende motief. De vraag rijst wat het CDA nog tot een christen-democratische partij maakt.

Is de ruk naar rechts van het cda méér dan strategisch opportunisme met het doel in de electorale vijver van de vvd te vissen? Steekt er ook een diepere overtuiging achter? Daar heeft het alle schijn van. Eerder dan een breuk is de koers die partijleider Sybrand van Haersma Buma uitzet een continuüm in de geschiedenis van het cda. Zijn inzet op ‘een kleinere overheid, lagere lasten, geen nivellering’ is de geradicaliseerde versie van het ideologische programma dat zijn voorgangers Elco Brinkman en Jan Peter Balkenende met het cda wilden uitvoeren ter ontmanteling van de verzorgingsstaat. Dat programma behelst een combinatie van moreel conservatisme, onder het motto ‘Fatsoen moet je doen!’, met economisch liberalisme.

Solidariteit en rentmeesterschap

Op het eerste gezicht is het verwonderlijk dat het cda zó ver uit het midden wegtrekt. In een kenschets van Ernst Hirsch Ballin is de lakmoesproef voor de christen-democratie dat zij in dienst van de ander staat. Programmatisch kwam dat bij het cda tot uitdrukking in idealen als solidariteit en rentmeesterschap, bestuurlijk in een houding van wendbaar pragmatisme om samenwerking met andersdenkenden mogelijk te maken. ‘Zal ik even met je meedenken?’ luidde de legendarische standaardzin waarmee premier Lubbers (1982-’94) een minister die vastliep in een conflict weer op weg hielp. Met zijn voorkeur voor het compromis boven polarisatie gaf het cda rust en stabiliteit aan het landsbestuur, wat zeker in tijden van crisis een verdienste was. Iemand als Wim Kok weigerde daarom schamper te doen over de lenigheid en vindingrijkheid van het cda bij het zoeken naar compromissen.

Meteen na zijn aantreden als pvda-leider in 1986 kwam hij met rapporten als Schuivende panelen en Bewogen beweging in het geweer tegen de polarisatie van zijn partij jegens politieke tegenstanders. ‘We waren hartstikke gek’, zei Ed van Thijn naderhand over die bejegening van andersdenkenden, in het bijzonder over de botheid waarmee de pvda de eigen standpunten als ‘ononderhandelbare strijdpunten’ in onderhandelingen met andere partijen inbracht.

Kiezerstrouw

In de onderhandelingen met het kabinet-Rutte over de begroting van 2014 maakte Buma zo’n strijdpunt van zijn trits ‘kleinere overheid, lagere lasten, geen nivellering’, waardoor het cda al gauw belandde in het kamp van de ‘nee-zeggers’ van sp en pvv. Gooit Buma misschien slechts tijdelijk de beuk erin, om het cda in afwachting van de volgende verkiezingen zo duidelijk mogelijk te profileren? Strategisch is de keuze om in het vvd-electoraat te hengelen een logische, gezien het feit dat cda en vvd elkaars directe electorale concurrenten zijn. Het verlies van de een is potentiële winst voor de ander. Het cda kan dus profijt trekken van Buma’s rechtse profilering, nu de vvd in de coalitie met de pvda concessies moet doen die haar achterban onwelgevallig zijn. Dat soort strategische overwegingen weegt in de politiek steeds zwaarder, nu partijen om elke kiezer moeten vechten.

Kiezerstrouw aan één partij is een verschijnsel uit het verleden, waardoor er in Den Haag een soort permanente verkiezingskoorts heerst. Vanaf de dag van de verkiezingen beïnvloedt de volgende stembusslag de keuzes die politici maken, mede onder druk van het peilingencircus op tv. Aan het Binnenhof prezen adviseurs in de buurt van Buma zich dan ook gelukkig met de zetelwinst waarop het cda even in de peilingen stond.

‘Samenleving, niet de overheid’

Veel wijst er niettemin op dat Buma’s motieven dieper steken. Al sinds de oprichting wordt het cda getekend door interne spanningen over het doel van het politieke handelen. Buma is een uitgesproken vertegenwoordiger van de cda’ers voor wie de christen-democratie vooral een leer is over de meest wenselijke maatschappelijke ordening, met een zo klein mogelijke overheid en een dito verzorgingsstaat.

Hun doel is dat de overheid zich zo ver mogelijk uit het maatschappelijk leven terugtrekt. ‘De samenleving, niet de overheid’, luidde dan ook het eerste van de zeven ‘principes’ die Buma dit voorjaar op het cda-congres als zijn politieke motivatie benoemde. In die sleutelrede sprak hij louter over de overheid als een sta-in-de-weg, te traag, te groot en te machtig, die de gezinnen als ‘melkkoe’ misbruikt.

Compassie

Het woord ‘compassie’ ontbrak in Buma’s rede, hoewel een door partijvoorzitter Ruth Peetoom geïnitieerde partijcommissie dat niet veel eerder nog had gemunt als ‘de ziel’ en ‘het kloppend hart’ van het cda. Peetoom deed naderhand vergeefse pogingen om ‘compassie’, nader geduid als ‘de bereidheid je te laten raken door het lot van een ander’, op te nemen in richtinggevende
geschriften van het cda, zoals het verkiezingsprogramma. Critici in eigen kring reageerden zuur op het woord. Te soft, te vaag. Het riep in hun ogen een eerder meelijwekkend dan zelfbewust beeld van het cda op, als een club van ‘zielige mensen’.

Compassie was destijds niettemin een leidend motief in wat bekend is geworden als de ‘Bergrede’ van Willem Aantjes, zijn roemruchte toespraak uit 1975. Aan de vooravond van de totstandkoming van het cda wilde hij nog één keer zeggen dat ook een grote partij in het centrum van de macht idealen niet uit het oog mag verliezen: ‘De hongerigen te voeden, dorstigen te drinken te geven, vreemdelingen te huisvesten, naakten te kleden en gevangenen te bezoeken.’

Regels en subsidies

Behalve een ideaal lag in die bijbeltekst (Mattheüs 25) een opdracht besloten, zei Aantjes, óók voor de overheid: ‘Want kijk eens om je heen. De hongerigen worden niet gevoed, zij sterven als ratten. De dorstigen worden niet gelaafd, zij worden aan hun lot overgelaten. De vreemdelingen worden niet gehuisvest, zij worden gediscrimineerd en uitgewezen. De naakten worden niet gekleed, zij worden uitgestoten. En de gevangenen worden niet bezocht, zij worden gemarteld.’

Voor cda’ers die in deze traditie staan hoeft de overheid niet per se zo klein mogelijk te zijn, als zij haar plaats maar kent. Dat kan betekenen dat de overheid soms om wille van de publieke gerechtigheid juist in het maatschappelijk leven moet interveniëren, met regels en subsidies. Buma daarentegen wil de overheid zonder meer laten terugtreden, om burgers en bedrijven zo veel mogelijk ruimte te geven.

Tea Party

De ironie wil dat zijn betoog de herinnering oproept aan het Amerikaanse conservatisme dat ‘compassie’ als zijn trefwoord heeft. Michael Gerson, een naaste medewerker van George Bush, zei daarover: ‘Compassionate conservatism is de theorie dat de overheid de aanwezigheid van sociale diensten aanmoedigt, zonder ze zelf te leveren.’
Ethicus Frits de Lange zag de Nederlandse variant van deze opvatting terug in de woorden van een ouderling tot een bedelaar bij de kerkpoort: ‘Wat jij nodig hebt is een schop onder je kont.’

‘De overheid heeft de samenleving verdrongen’, zei Buma in de congresrede over zijn principes. In al zijn overdrijving is dat een bijna Tea Party-achtige bewering. Op de keper beschouwd kopieert Buma met zijn trits ‘kleinere overheid, lagere lasten, geen nivellering’ het programma waarmee Ronald Reagan en Margaret Thatcher, de toenmalige leiders van de Angelsaksische wereld, in de jaren tachtig de neoliberale revolutie ontketenden. Misschien goed voor de economie, hoewel ook dat na de schuldencrisis van 2008 de vraag is, maar minder goed voor de maatschappij, door de toenemende ongelijkheid.

Ongelijkheid als politieke keuze

In een terugblik op de afgelopen dertig jaar in The International New York Times schreef de Amerikaanse econoom Joseph Stiglitz, oudchef- econoom van de Wereldbank, vorige week dat ongelijkheid een ‘politieke keuze’ is, geen onvermijdelijk bijeffect van de moderne economie. In dat licht valt het op hoe Buma als Hans Wiegel in zijn beste dagen het woord ‘nivelleren’ bijna uitspuwt, als diskwalificatie van de inzet van het kabinet om de lasten van de crisis naar draagkracht te delen.

Als kandidaat-lijsttrekker van het cda, begin jaren negentig, opperde Elco Brinkman al eens ‘solidariteit’ als christen-democratisch beginsel te schrappen. Dat was volgens hem een woord van voorbije tijden. Het zei nieuwe generaties niet veel meer en het werkte daarom eerder afstotend dan appellerend om het te handhaven als een van de vier basisprincipes van het cda. Achter deze uitspraak ging méér schuil dan Brinkmans profileringsdrang als de leider die het cda bij de tijd zou brengen en ook het stoffige boeltje in bestuurlijk Nederland eens zou opschudden.

Met zijn pleidooi voor maatregelen als extra bezuinigingen en lagere lasten, een bevriezing van het minimumloon en een hardere aanpak van de wao streefde hij een kleinere overheid en een kleinere verzorgingsstaat na. Destijds roerden de tegenkrachten in het cda zich al spoedig. Zij kregen gelijk van de partijcommissie- Gardeniers die na de verkiezingsnederlaag van 1994 concludeerde dat Brinkmans ‘eenzijdig harde toon’ afbreuk had gedaan aan het sociale profiel van het cda.

Ontmanteling van de verzorgingsstaat

Anno 2013 blijft het in het cda opvallend stil, hoewel Buma in de voetsporen van Brinkman treedt. Misschien komt dat doordat Jan Peter Balkenende na Brinkman met een fundamenteler, ideologisch doordacht betoog de geesten in het cda rijp heeft gemaakt voor een ontmanteling van de verzorgingsstaat. Zijn beleid om de overheidszorg terug te brengen tot ‘een basisvoorziening’, zoals hij dat in de regeringsverklaring van zijn tweede kabinet noemde, is een bewuste keuze geweest, waarvoor hij de zorgen in eigen kring over het ‘sociale gezicht’ van het cda op de koop toe nam.

Met goede bedoelingen na de oorlog opgebouwd om mensen te bevrijden van allerlei zorgen, ontnam de verzorgingsstaat in Balkenende’s visie mensen nu hun verantwoordelijkheid. In plaats van vrij waren ze afhankelijk gemaakt. Volgens hem kon het kabinet dus de vrijheid van mensen vergroten door hen minder afhankelijk te maken van overheidszorg.

Met de terugdringing van de verzorgingsstaat beoogde Balkenende dit morele doel, naast de financiële noodzaak om de kosten van de overheid terug te brengen. In zijn ogen had de verzorgingsstaat bovendien het cement tussen mensen weggehaald. Ze konden volgens hem altijd bij de staat terecht voor ondersteuning, waardoor ze geen verantwoordelijkheden jegens elkaar meer hadden, alleen afdwingbare rechten bij de overheid.

Buiten het radicale midden

Zijn leermeester Arie Oostlander, in de jaren tachtig zijn baas bij het Wetenschappelijk Instituut voor het cda, kritiseerde Balkenende. Voorzover hij met zijn beleid een vruchtbare bodem dacht te creëren voor nieuw particulier initiatief, een spontaan proces waarin burgers zich opnieuw organiseren, rekende Balkenende zich rijk, meende Oostlander. Volgens hem was die verwachting gebaseerd op een illusoir beeld van Nederland als een levendige civil society. ‘Ik zou dat vertrouwen niet zo hebben’, zei Oostlander. ‘Het gevaar is dat als dat proces van zelforganisatie niet op gang komt we een liberale woestenij overhouden waarin individuen zich maar moeten zien te redden.’

Met de excentrische positie van ‘nee-zegger’ tegen het compromis en een geradicaliseerde versie van het programma van Brinkman en Balkenende bevindt het cda zich ver buiten het ‘radicale midden’ waarvoor het partijcongres zich vorig jaar nog uitsprak. De spindoctors rond Buma mogen zich verheugen over de virtuele werkelijkheid van zetelwinst in de peilingen, de prijs is wel dat het allengs minder duidelijk is wat het cda tot een christen-democratische partij maakt.

Zinledig etiketje

Op de jubileumviering van het dertigjarige cda, in 2010, karakteriseerde oud-voorzitter Marja van Bijsterveldt haar partij nog als ‘christelijk-sociaal’. Maar zonder substantie, als het ideologische programma niet meer inhoudt dan dat de overheid zich zo ver mogelijk uit het maatschappelijk leven moet terugtrekken, is dat een zinledig etiketje. De Christen- Unie wacht haar kans als redelijk en christelijksociaal alternatief ondertussen af

http://politiek.theposton(...)ing-cda-thee-partij/
Het CDA onder Buma omarmt inniger het neoliberalisme en laat het sociale gezicht varen. De mantra kleinere overheid, geen nivellering en lagere lasten is er nu leidend zoals dat ook al het geval is bij de neoliberale partijen D66 en VVD. Zo onderhand is er in Nederland geen traditionele partij meer over dat nog een nadrukkelijk sociaal gezicht heeft. Misschien de PVDA een beetje met hun zogenaamde derde weg wat moet doorgaan als neoliberalisme met een sociaal gezicht. Maar dat sociale gezicht van de PVDA is voornamelijk nog nadrukkelijk te horen in campagnetijd.
pi_143907220
quote:
Buma wil dat Nederland zelfvoorzienend wordt

'We moeten strategisch kiezen voor een Nederlandse landbouwsector die voorziet in de productie van ons dagelijks voedsel.' Dat schrijft CDA-leider Sybrand Buma vandaag in een opiniestuk in de Volkskrant.

Dat pleidooi voor een zelfvoorzienende landbouw wordt ingegeven door de onrust in de wereld. Het ligt voor Buma in het verlengde van onafhankelijkheid op het gebied van energie en defensie.

'De Nederlandse landbouw leunt nu sterk op innovatie en op nicheproducten', licht Buma toe. 'We moeten ook bulk produceren. De graankraan uit Oekraïne of Rusland kan zomaar worden dichtgedraaid. Het kan zomaar dat de groenten uit Kenia of Tanzania ons niet meer bereiken. Daar moet je je op voorbereiden. De kennis op dat gebied mag hier niet verdwijnen. '
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
pi_143908859
Hee, nog een stuk in de Volkskrant, van 'm zelf.

quote:
'Word eindelijk wakker voor de dreiging van buitenaf'

Deze zomer is gebleken dat ons omgaan met elkaar in vrede en vrijheid krachtig moet worden verdedigd, schrijft CDA-leider Sybrand Buma.
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
  Moderator / Redactie Sport / Weblog donderdag 28 augustus 2014 @ 13:54:31 #263
17650 crew  rubbereend
JUICHEN
pi_143914930
quote:
0s.gif Op donderdag 28 augustus 2014 07:42 schreef Perrin het volgende:

[..]

_O- dus als andere landen dat ook gaan denken zijn we in de aap gelogeerd. Want ze zien je aankomen. We willen wel exporteren maar niet meer importeren
DeLuna vindt me dik ;(
Op zondag 22 juni 2014 12:30 schreef 3rdRock het volgende:
pas als jullie gaan trouwen. nu ben je gewoon die Oom Rubber die met onze mama leuke dingen doet :)
pi_144189501
Deze week werd bekend dat dat Eddy van Hijum komend voorjaar de Tweede Kamer verlaat om lijsttrekker te worden in Overijssel. Van Hijum is na Buma het meest ervaren kamerlid dat er zit (ruim 11 jaar) en tevens één van de weinigen die we weleens in de media zien.

Zojuist is ook uitgelekt dat "kroonprins" Sander de Rouwe, de nummer 3 van de kandidatenlijst bij de verkiezingen, weggaat. Hij wordt lijsttrekker in Friesland. In een recent verleden stapten gedoodverfde kroonprinsen als Camiel Eurlings en Jan Kees de Jager al vroegtijdig op uit de politiek. Wat langer geleden gold dat voor Joop Wijn.

Als je kijkt naar de kandidatenlijst van 2010, krijg je toch echt een ontluisterend beeld.

Jan-Peter Balkenende (#1) zag na de verkiezingsnederlaag begrijpelijkerwijs af van z'n kamerzetel. Ank Bijleveld (#2) verliet Den Haag en werd CdK in Overijssel. Maxima Verhagen (#3) is inmiddels weg uit de politiek en nu voorzitter van Bouwend Nederland.

Ab Klink (#4) is opgestapt, van Marja van Bijsterveldt (#5) horen we niks meer. Op #6 stond Jan Kees de Jager. Op 7 Joop Atsma; inmiddels ook exit. Op #8 Elly Blanksma-van den Heuvel. Die zou bij de TK-verkiezingen 2012 op een vierde plaats van de kandidatenlijst komen, maar trok zich terug om burgemeester van Helmond te worden.

Gerda Verburg, in 2010 nog op #9, verliet in 2011 de Teweede Kamer voor een functie bij de Wereldvoedselorganisatie. Op 10 stond Buma, op 11 Ger Koopmans, die in 2012 aan de kant werd gezet en nu gedeputeerde in Limburg is. Op 12 hadden we Henk Jan Ormel; ook al weg uit de Haagse politiek.

Op 13 stond Mirjam Sterk, die in 2012 niet terugkeerde op de kandidatenlijst. Op 14 Van Hijum, hierboven al genoemd. Op 15 Jack de Vries, die na privé-schandalen opstapte. Op 16 Margreeth Smilde; ook exit in 2012. Verder onder meer nog de opgestapte Kathleen Ferrier (#19) en Ad Koppejan (#20). Ook de met voorkeursstemmen verkozen Sabine Uitslag (#31) keerde in 2012 niet terug.

En dan nog te bedenken dat het Kamerlid dat nu veruit het meest zichtbaar is en excelleert, Pieter Omtzigt, door de partij van de kandidatenlijst in 2012 werd geweerd. Het congres zette hem op een "onverkiesbare" 39e plaats en Omtzigt behaalde een enorme lading voorkeursstemmen. Daarom zit hij nu waar hij zit.

Als je dit zo op een rij zet, ga je je toch afvragen wat voor slangenkuil het CDA is. Hoe kan het dat kamerleden als De Rouwe en Van Hijum ineens opstappen?
  Moderator / Redactie Sport / Weblog vrijdag 5 september 2014 @ 17:29:27 #265
17650 crew  rubbereend
JUICHEN
pi_144208291
Of die zien hun kans schoon nu het CDA het goed doet om belangrijk te worden als gedeputeerde in de provincie ipv in de kamerbankjes zitten
DeLuna vindt me dik ;(
Op zondag 22 juni 2014 12:30 schreef 3rdRock het volgende:
pas als jullie gaan trouwen. nu ben je gewoon die Oom Rubber die met onze mama leuke dingen doet :)
pi_144215001
quote:
0s.gif Op vrijdag 5 september 2014 17:29 schreef rubbereend het volgende:
Of die zien hun kans schoon nu het CDA het goed doet om belangrijk te worden als gedeputeerde in de provincie ipv in de kamerbankjes zitten
Zou ook kunnen, maar ik vind de Haagse leegloop toch wel frappant. Stel dat het CDA bij de volgende verkiezingen inderdaad flink meer zetels haalt dan nu, welke beginnelingen willen ze dan allemaal in de Tweede Kamer zetten? En stel dat ze meeregeren, wie moeten dan de bewindspersonen worden? Ik zie, op Omtzigt na, vrijwel geen enkel geschikt persoon.
  Moderator / Redactie Sport vrijdag 5 september 2014 @ 20:46:38 #267
92686 crew  borisz
Keurmeester
pi_144216151
Mona op VWS :P
winnaar wielerprono 2007 :) Last.FM
  Moderator / Redactie Sport / Weblog vrijdag 5 september 2014 @ 21:02:52 #268
17650 crew  rubbereend
JUICHEN
pi_144216992
quote:
0s.gif Op vrijdag 5 september 2014 20:23 schreef Elfletterig het volgende:

[..]

Zou ook kunnen, maar ik vind de Haagse leegloop toch wel frappant. Stel dat het CDA bij de volgende verkiezingen inderdaad flink meer zetels haalt dan nu, welke beginnelingen willen ze dan allemaal in de Tweede Kamer zetten? En stel dat ze meeregeren, wie moeten dan de bewindspersonen worden? Ik zie, op Omtzigt na, vrijwel geen enkel geschikt persoon.
In die fractie van 2010 heeft gewoon een ordinaire zuivering plaats gevonden van iedereen die moeilijk deed. Buma greep de macht en alles wat te links leek mocht niet te hoog
DeLuna vindt me dik ;(
Op zondag 22 juni 2014 12:30 schreef 3rdRock het volgende:
pas als jullie gaan trouwen. nu ben je gewoon die Oom Rubber die met onze mama leuke dingen doet :)
pi_145315813
quote:
0s.gif Op vrijdag 5 september 2014 20:23 schreef Elfletterig het volgende:

[..]

Zou ook kunnen, maar ik vind de Haagse leegloop toch wel frappant. Stel dat het CDA bij de volgende verkiezingen inderdaad flink meer zetels haalt dan nu, welke beginnelingen willen ze dan allemaal in de Tweede Kamer zetten? En stel dat ze meeregeren, wie moeten dan de bewindspersonen worden? Ik zie, op Omtzigt na, vrijwel geen enkel geschikt persoon.
Die zitten allemaal in de gemeentes, provincies en in de organisatie zonder op de lijst te willen. Er zit niet minder capabel volk dan in de andere partijen of iets dergelijks, maar ze willen vaak gewoon niet landelijk. CDA is natuurlijk in de provincie gewoon een landbouwpartij, dat kan er mee te maken hebben. Bestuurders die ik spreek hebben eerder een regionale of juist Europese mindset dan een Nederlandse.
  Moderator / Redactie Sport maandag 19 januari 2015 @ 21:30:43 #270
92686 crew  borisz
Keurmeester
pi_148856753
quote:
Ruth Peetoom is door het partijbestuur van het CDA voorgedragen voor een tweede termijn als voorzitter. Dat heeft de partij maandag bekendgemaakt.
Uit een eerste sollicitatieronde zijn geen andere kandidaten naar voren gekomen.

Peetoom (47) is sinds april 2011 voorzitter van het CDA. In oktober gaf ze al aan voor een tweede termijn te willen gaan. Hoewel er momenteel geen tegenkandidaten zijn, is het nog niet zeker dat ze aan die tweede periode mag beginnen.

Tot en met 14 februari kunnen zich nog leden melden, die beschikken over de steun van in ieder geval drie provinciale, tien gemeentelijke afdelingen of 1 procent van de leden.

De verkiezing van de nieuwe voorzitter vindt plaats op 11 april, tijdens het voorjaarscongres van de partij.
http://www.nu.nl/algemeen(...)ampaign=nunl_twitter
winnaar wielerprono 2007 :) Last.FM
  Moderator / Redactie Sport / Weblog maandag 19 januari 2015 @ 21:32:47 #271
17650 crew  rubbereend
JUICHEN
pi_148856876
quote:
heeft ze nog iets te zeggen? Van de door haar ingezette lijn is niks over _O-
DeLuna vindt me dik ;(
Op zondag 22 juni 2014 12:30 schreef 3rdRock het volgende:
pas als jullie gaan trouwen. nu ben je gewoon die Oom Rubber die met onze mama leuke dingen doet :)
  Moderator / Redactie Sport dinsdag 24 november 2015 @ 08:54:46 #272
92686 crew  borisz
Keurmeester
pi_157779114
quote:
Het CDA-Kamerlid Peter Oskam verlaat na drie jaar de Tweede Kamer. Hij wordt in januari burgemeester van Capelle aan den IJssel.

Bij de Kamerverkiezingen van 2012 stond hij op de tiende plaats van de kandidatenlijst; het CDA haalde 13 zetels. Een jaar later maakte hij deel uit van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties.

Peter Oskam werkte zich op van politieman in Den Haag naar officier van justitie in Rotterdam en kinderrechter in Den Haag en Amsterdam.

Begin januari

De gemeenteraad van Capelle heeft hem vanavond voorgedragen als opvolger van burgemeester Frank Koen. De ministerraad moet hem nog wel benoemen, maar dat is een formaliteit.

Als alles volgens plan verloopt, begint de 55-jarige Oskam op 4 januari aan zijn nieuwe baan.
http://nos.nl/artikel/207(...)ter-van-capelle.html
winnaar wielerprono 2007 :) Last.FM
  Moderator / Redactie Sport / Weblog dinsdag 24 november 2015 @ 15:12:45 #273
17650 crew  rubbereend
JUICHEN
pi_157786606
dat is wel erg vlot :')
DeLuna vindt me dik ;(
Op zondag 22 juni 2014 12:30 schreef 3rdRock het volgende:
pas als jullie gaan trouwen. nu ben je gewoon die Oom Rubber die met onze mama leuke dingen doet :)
  Moderator / Redactie Sport / Weblog woensdag 2 december 2015 @ 14:02:30 #274
17650 crew  rubbereend
JUICHEN
pi_157964163
quote:
treurigheid ten top :')
DeLuna vindt me dik ;(
Op zondag 22 juni 2014 12:30 schreef 3rdRock het volgende:
pas als jullie gaan trouwen. nu ben je gewoon die Oom Rubber die met onze mama leuke dingen doet :)
pi_161097440
Hierbij wil ik het CDA graag feliciteren met de met 12% toegenomen CO2-uitstoot door energiebedrijven.
abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')