abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
pi_119593986
registreer om deze reclame te verbergen
Zou jij meewerken aan een onderzoek als dat in de Vaatstra-zaak is verricht, AchJa?
pi_119594140
quote:
7s.gif Op zondag 25 november 2012 12:03 schreef Sloggi het volgende:
Zou jij meewerken aan een onderzoek als dat in de Vaatstra-zaak is verricht, AchJa?
Nee en verder wat mu zegt :)
De oude oude layout was veel beter!!
vosss is de naam,
met dubbel s welteverstaan.
  maandag 26 november 2012 @ 17:11:05 #279
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_119643493
registreer om deze reclame te verbergen
Chaos troef bij opsporingsdatabase CIOT

Al jaren grasduint de politie structureel onrechtmatig in de CIOT-telecomdatase zonder proces verbaal of controle. Een nieuw onderzoeksrapport concludeert nu: het is nog steeds een bende.

De regels en beperkingen voor bevragingen in de CIOT database, die wettelijk zijn vastgelegd, worden door bijna alle politiekorpsen met de voeten getreden. Dit ondanks talloze eerdere onderzoeken, rapporten, aanbevelingen, strenge woorden en beloftes van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.
2,3 miljoen keer toegang

In de CIOT-database worden telefoonnummers, mailadressen en internetgegevens van Nederlandse burgers gekoppeld aan hun NAW-gegevens. De politiediensten gebruiken deze data voor opsporing van verdachten om te achterhalen wie er achter een bepaald telefoonnummer of ip-adres schuilgaat. Telco's en internetproviders uploaden daarvoor dagelijks verplicht hun gehele actuele klantenbestand naar de database.

Deze privacygevoelige database wordt jaarlijks ruim 2 miljoen keer geraadpleegd door politie en Justitie. Vandaar dat de toegang tot deze bestanden streng is gereguleerd en minister Opstelten benadrukt "de privacy van de burger van het allergrootste belang" te vinden.
Stelselmatige slordigheid

Maar uit nieuw onderzoek van Justitie zelf blijkt dat politiekorpsen nog steeds stelselmatig de wet overtreden bij het opvragen van informatie uit de CIOT. Documenten ontbreken, processen verbaal zijn incompleet, er is geen controle op wie wat opzoekt en mocht die er wel controle zijn, dan wordt deze niet vastgelegd.

Slechts drie korpsen gebruiken een geautomatiseerd toegangs- en loggingssysteem voor CIOT, PoliOM geheten, waardoor controle achteraf mogelijk is. De overige korpsen konden in maar liefst driekwart van de onderzochte bevragingen niet de vereiste documenten tonen, constateert de Inspectie Veiligheid en Justitie (VenJ). Hierdoor was het dus op voorhand onmogelijk om de rechtmatigheid van deze bevragingen te controleren.

Ook de CIOT-auditing binnen de korpsen zelf is een zooitje. "Een kleine minderheid van de korpsen heeft dit proces beschreven. Van de uitgevoerde controles vindt bovendien geen vastlegging plaats."
Regels overtreden niet onrechtmatig

De Inspectie VenJ trekt echter een opvallend milde maar onjuiste conclusie. "Het ontbreken van de vereiste documenten wil niet zeggen dat er sprake is van een onrechtmatige bevraging", concluderen de onderzoekers. Uiteraard wordt precies deze zin door Opstelten overgenomen in zijn brief aan de Kamer.

De Inspectie spreekt zichzelf echter tegen met deze conclusie, want elders in het rapport constateert het dat bijvoorbeeld alleen al de vermelding van het misdrijf "een vereiste van rechtmatigheid" is. En dit gegeven ontbreekt bijvoorbeeld bij 20 procent van de onderzochte bevragingen.
Jarenlange misstanden

Medio 2010 bleek dat dat opsporingsambtenaren regelmatig hun CIOT-inloggegevens uitwisselen, waardoor mensen die niet bevoegd zijn toch de database in kunnen. Privacywaakhond CBP deed onderzoek en constateerde stelselmatig misbruik van bevoegdheden. Uit een ander onderzoek bleek dat de database leunt op wankele ict en belabberde security. Opstelten sprak strenge woorden en beloofde in maart 2011 binnen twee maanden schoon schip te maken.

De Inspectie constateert nu: "Vastgesteld wordt dat deze constateringen medio 2012 nog niet hebben geleid tot een adequate landelijke aanpak door de politiekorpsen en het ministerie van VenJ."

Begin 2012 stelde hoogleraar telecom- en privacyrecht Gerrit-Jan Zwenne dat het toepassen van de sleepnettechnieken, waarbij soms honderden bevragingen tegelijk worden gedaan, in strijd met de wet is.
Opstelten doet nieuwe beloften

De Inspectie doet een aantal aanbevelingen die minister Opstelten overneemt. In 2013 komt het deze keer echt goed met de naleving van de CIOT-regels door de politie, belooft Opstelten de Tweede Kamer.

Webwereld
pi_119729076
Afgeven encryptiesleutel wordt wettelijk verplicht

Minister Opstelten wil dat verdachten van kinderporno worden verplicht om hun sleutel tot beveiligde bestanden op hun computer af te staan. De bewindsman wil dat in de wet opnemen.

De minister schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij de voortgang bespreekt over de aanpak van kinderpornografie. De 'ontsleutelplicht' is al enige tijd bron van onderzoek, zeker na de gebeurtenissen rond de omvangrijke Amsterdamse kinderpornozaak.

In 2010 vond de minister het voorstel van het CDA om verdachten te verplichten toegang te geven tot versleutelde bestanden nog maar zo-zo, omdat dat in strijd zou zijn met het strafrechtbeginsel dat verdachten niet hoeven mee te werken aan de eigen veroordeling. Ook Jet Hoogendijk, hoofdofficier van justitie in Amsterdam, vond in 2011 dat het het versleutelen strafbaar moest worden gesteld. "Mensen moeten dan hun wachtwoord geven in bepaalde gevallen."
Uitkomsten onderzoek biedt mogelijkheden

De minister kondigde 10 maanden geleden aan alsnog een onderzoek te doen naar het verplichting van onder anderen verdachten in kinderpornozaken om mee te werken bij het toegankelijk maken van gegevens op hun computer als die zijn versleuteld. Uit dat onderzoek komt volgens de minister nu naar voren dat deze ontsleutelplicht "wel verenigbaar is met het nemo tenetur-beginsel". Dat beginsel gaat er vanuit dat een verdachte niet actief hoeft mee te werken aan de eigen veroordeling.

De minister zet wel wat kanttekeningen bij zo'n wetswijziging. Het moet "met voldoende waarborgen worden omkleed", zoals proportionaliteit. Dat houdt in dat het publieke belang van een dergelijke 'medewerking' van de verdachte groot genoeg moet zijn om diezelfde verdachte daartoe te kunnen dwingen. Ook moet worden gekeken naar de rol van het te verkrijgen bewijs. Hoe groter de belangen, des te meer waarborgen voor rechtsbescherming, zegt de minister.
Komende maanden kijken naar nieuwe wet

Opstelten wil in de komende maanden bekijken welke concrete mogelijkheden er zijn om de uitkomsten van het onderzoek te vertalen naar beleid en wetgeving. Hij staat positief tegenover het in de wet regelen van de ontsleutelplicht. "Wel zal een ontsleutelplicht op zichzelf staan niet altijd de ultieme oplossing zijn", voegt hij eraan toe. Hij wil die plicht verder koppelen aan andere maatregelen in een brief over de wetgeving op het gebied van cybercrime, die hij toezegt op korte termijn aan de Tweede Kamer te sturen.

Webwereld

'Decryptiebevel zal breed worden gebruikt'

Minister Opstelten wil in de wet opnemen dat verdachten verplicht worden bestanden te ontsleutelen. Zo'n bevel zou - net als eerder het tapbevel - terughoudend worden ingezet.

Minister Opstelten van Veiligheid & Justitie stelt dat het verplichten van verdachten een sleutel voor beveiligde bestanden af te geven niet in strijd met de wet is. Maar aan zo'n bevel hangen nogal wat haken en ogen.

Opstelten zegt dat onderzoek uitwijst dat een decryptiebevel 'niet onverenigbaar' is met het beginsel dat een verdachte niet hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Hij werkt al langer aan een wetsvoorstel om verdachten te dwingen hun sleutel af te geven.
Wet zal breed worden ingezet

Om aan de strikte voorwaarden van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) te voldoen, mag de maatregel slechts terughoudend worden ingezet. Maar daar zijn twijfels bij. "Ik heb niet de illusie dat deze wet terughoudend zal worden toegepast", zegt advocaat Tjalling van der Goot. Hij wijst op het recente verleden met de introductie van het tapbevel.

"Dat zou terughoudend worden toegepast, maar inmiddels is Nederlands koploper in het aftappen geworden. Ook een decryptiebevel zal ruimhartig worden ingezet", voorspelt de advocaat. In 2008 bleek dat Nederland wereldwijde tapkampioen is. Per dag worden evenveel mensen afgeluisterd als in de Verenigde Staten in een heel jaar gebeurt.
Onafhankelijke toezichthouder

Hoogleraar Bert-Jaap Koops van de Universiteit van Tilburg schrijft in het onderzoek dat Opstelten aanhaalt (PDF) dat er wel aan drie voorwaarden moet worden voldaan om aan het EVRM te voldoen. Er moet sprake zijn van aantoonbare ernstige gevallen, de wet moet terughoudend worden toegepast en er moet een stelsel van procedurele waarborgen zijn.

In het Verenigd Koninkrijk wordt de ontsleutelverplichting al toegepast. "De Britse regeling - die de meeste aanknopingspunten biedt voor de Nederlandse beleidsvorming - past enerzijds in de Britse tendens van een surveillance-maatschappij (die Nederland niet op alle onderdelen volgt) maar kent anderzijds ook waarborgen die Nederland niet kent, zoals een onafhankelijke toezichthouder", schrijft Koops.
Verdachte werkt mee aan veroordeling

Opstelten schrijft aan de Tweede Kamer dat het dwangbevel alleen in zware gevallen zal worden gebruikt en dat alleen de rechter-commissaris het bevel kan uitvaardigen bij een 'dringend opsporingsbelang'. Volgens hem zal dat alleen bij 'doortrapte criminelen' gaan waarbij het de bedoeling is dat er direct een einde wordt gemaakt aan strafbare handelingen, vaak met betrekking tot minderjarigen.

Het meest aangehaalde voorbeeld is de Amsterdamse zedenzaak. De verdachte daarin, Robert M., werkte volgens zijn advocaat Tjalling van der Goot mee aan het ontsleutelen van zijn bestanden. Hij heeft praktische bezwaren op het plan. "Je weet niet wat erop de computer staat, maar om er toegang tot te krijgen moet je juist onderbouwen wat er op het systeem te vinden is. Dat is lastig te onderbouwen."

Ook op principiŽle gronden vindt de advocaat het wetsvoorstel geen goed idee. "We hebben in Nederland een fundamenteel beginsel van een eerlijk proces. Een dwangbevel om bestanden te ontsleutelen staat wat mij betreft gelijk aan het afdwingen van een bekentenis", aldus Van der Goot.
Bewijs voor versleuteling

Digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom (BoF) is fel tegen een decryptieverplichting. Rejo Zenger schrijft op de site van BoF dat zo'n wet niet effectief is en Nederland zelfs onveiliger maakt. BoF vreest dat mensen worden verplicht bestanden te ontsleutelen waarvan ze allang geen sleutel meer hebben. Met een verplichting zou het zomaar kunnen zijn dat verdachten extra gestraft worden voor het bezit van versleutelde bestanden.

"Als je je wachtwoord ťcht niet meer kunt herinneren, moet je daarvoor dan gestraft worden?", vraagt Zenger zich af. Op deze manier worden burgers ontmoedigd om versleuteling te gebruiken. BoF ziet liever dat om bijvoorbeeld kinderporno te bestrijden, de opsporing effectiever wordt gemaakt. "Van schijnoplossingen wordt niemand beter", aldus Zenger.

Opstelten wil dat het weigeren mee te werken aan een decryptiebevel zwaarder wordt gestraft dan het weigeren van een dwangbevel. Bij het gebruik van zulke zwaardere straffen, moet er aan de drie strengere voorwaarden worden voldaan. In het voorjaar komt Opstelten met een wetsvoorstel waarin duidelijk moet worden wat de precieze straf is voor weigering.

Webwereld
pi_119730631
En de enigen die er weer wat tegen proberen te doen is bof weer. Althans, zo lijkt het. Steun ze, mensen! Www.bof.nl
జ్ఞ‌ా
pi_119741098
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
Bluetooth Used To Track Traffic Times
"The City of Calgary, AB has introduced a new traffic congestion/timing information platform for drivers. 'The system collects the publicly available data from Bluetooths to estimate the travel time and congestion between points along those roads and displays the information on overhead message boards to motorists.' Currently only available on the Deerfoot Trail (the city's main highway artery) but will be 'expanded in the future to include sections of Crowchild Trail and Glenmore Trail in the southwest.' As for privacy concerns the city says it cannot connect the MAC address collected to the device owner."
pi_120083567
XIoDg.png

http://www.whatistheitu.org/

quote:
Internet: democratie in optima forma of geensureerd?

In Dubai worden de komende dagen belangrijke besluiten genomen over de toekomst van het internet. Daar bepalen de 193 landen van de wereld of, en zoja hoe, het wereldwijde web gereguleerd moet worden. Democratie in optima forma? Of een verkapte manier van overheden en bedrijven om greep op het internet te krijgen en de gewone gebruiker het nakijken te geven? Internetdeskundige Dirk Poot vreest het ergste.

Hieronder kunt u dit gesprek terug luisteren

http://radiobox2.omroep.nl/audiofragment/file/89223/fragment.mp3

Bron: http://www.tros.nl/tros-r(...)e5bf0c509a3b2607cf8f
Ronduit stuitend overigens, het aandeel van die rokersstem in het gesprek. :')

Ook op geenstijl:

quote:
Geheim internetcongres faalt met geheim zijn

Op het ITU internetcongres des doods zijn de hoge omes van mensenhatende overheden (Iran, Noord-Korea, Rusland etc.) bezig hun ideeŽn over het internet te copypasten op wereldwijd geldende verdragen van de Verenigde Naties. Hoop in bange dagen zijn de Yanks die met een leger diplomaten proberen te redden wat er te redden valt, daarbij lastig gevallen door hooggeplaatste parasieten uit Hollywood. Het ITU congres blijft bijzonder goed uit het nieuws, en dat is precies de bedoeling. Zoveel mogelijk achter gesloten deuren het internet kapot maken met richtlijnen, controlemechanismen en feitelijk een vrijwel oneindige lijst aan vrijheids- en privacyhatende regeltjes. Alles zit achter slot en grendel dus het is voor alle geÔnteresseerden gissen waar de TimKuikensģ het nou eigenlijk over hebben. Een belangrijk onderwerp is in ieder geval 'deep packet inspection' (DPI) waarmee de overheid precies in de smiezen kan houden wat u zoal uitvoert in uw rukbunker. Zoals te doen gebruikelijk is overheid + ICT, ook in het buitenland, net zo'n goede combinatie als amateurvoetbal en rotjochies met een autoriteitsprobleem. Gegarandeerde faal. Twee dagen geleden vroeg de oplettende blogger @Asher_Wolf via de Twitters om wat documenten van het congres. Ubern00b en pseudo-ambtenaar @Toby_Johnson reageerde vrolijk en stuurde wat geheime concept-documenten op. Wolf mailde die uiteraard direct door naar andere bloggers en een zootje journo's, waarop er vijf uur later de mededeling kwam dat de documenten toch echt 'for your eyes only' waren. Samenvattend: een ambtenaar stuurt geheime documenten van een nog geheimer internetcongres op naar een duidelijk activistische blogger en is vervolgens verrast dat de hele mik online wordt geplempt. Fijn om te weten dat het in ieder geval kundige mensen zijn die internetvrijheid haten.

http://www.geenstijl.nl/m(...)internetcongres.html
En voor degenen die de bovenste link in deze post niet hebben aangeklikt:

Je suis Charlie Sheen
  zaterdag 8 december 2012 @ 20:14:33 #284
172669 Papierversnipperaar
CafeÔne is ook maar een drug.
pi_120083987
quote:
Twee dagen geleden vroeg de oplettende blogger @Asher_Wolf via de Twitters om wat documenten van het congres. Ubern00b en pseudo-ambtenaar @Toby_Johnson reageerde vrolijk en stuurde wat geheime concept-documenten op. Wolf mailde die uiteraard direct door naar andere bloggers en een zootje journo's, waarop er vijf uur later de mededeling kwam dat de documenten toch echt 'for your eyes only' waren.
_O-
Free Assange! Hack the Planet
[b]Op dinsdag 6 januari 2009 19:59 schreef Papierversnipperaar het volgende:[/b]
De gevolgen van de argumenten van de anti-rook maffia
  zaterdag 8 december 2012 @ 20:21:59 #285
172669 Papierversnipperaar
CafeÔne is ook maar een drug.
pi_120084224
quote:
quote:
Buried in a recent 158-page U.N. report on how terrorists use the Internet is the so-called “protocol of a systematic approach.” The protocol, which was authored by an elite Italian special operations unit called the Raggruppamento, is significant because it has been implemented by authorities across the world, according to the United Nations.

The document outlines the stages law enforcement agencies should go through when conducting electronic surveillance of suspects: first, by obtaining data and “cookies” stored by websites like Facebook, Google, eBay and Paypal; second, by obtaining location data from servers used by VoIP Internet phone services (like Skype); then, by conducting a “smart analysis” of these data before moving on to the most serious and controversial step: intercepting communications, exploiting security vulnerabilities in communications technologies for “intelligence-gathering purposes,” and even infecting a target computer with Trojan-horse spyware to mine data.

Almost without exception, law enforcement agencies around the world refuse to talk publicly about these tactics and how they use them because they say doing so could compromise security. Despite civil liberties groups pushing for more transparency, internal police surveillance manuals or guidelines are closely guarded, and on the rare occasions they are released, they will tend to be heavily redacted.
https://www.unodc.org/doc(...)rrorist_Purposes.pdf
Free Assange! Hack the Planet
[b]Op dinsdag 6 januari 2009 19:59 schreef Papierversnipperaar het volgende:[/b]
De gevolgen van de argumenten van de anti-rook maffia
pi_121552339
NWS / Ministers willen gebruik privťdata makkelijker maken

Volgens de Europese voorvechter van digitale burgervrijheden EDRi wil de Ierse voorzitter van de Europese Raad van Ministers bedrijven grotere vrijheden geven in de omgang met persoonlijke data van Europese burgers.
జ్ఞ‌ా
pi_121717391
Erg interessant topic dit. Zeer mooi overzicht. Ben zelf op dit moment onderzoek aan het doen naar privacy en heb al een geruim aantal handige artikelen uit dit topic kunnen halen. Ga zo door :)
pi_122206450
quote:
Google faces legal action over alleged secret iPhone tracking

10 million UK iPhone users could have grounds to sue Google after it sidestepped Apple security settings to monitor web habits

Google is facing a fresh privacy battle in the UK over its alleged secret tracking of the internet habits of millions of iPhone users.

An estimated 10 million Britons could have grounds to launch a privacy claim over the way Google circumvented Apple's security settings on the iPhone, iPad and desktop versions of its Safari web browser to monitor their behaviour.

meer
-edit- shit, geen wet, wel een ontwikkeling.
జ్ఞ‌ా
  dinsdag 29 januari 2013 @ 20:12:42 #289
172669 Papierversnipperaar
CafeÔne is ook maar een drug.
pi_122227217
quote:
quote:
January 28 marks International Privacy Day. Different countries are celebrating this day calling attention to their own events and campaigns. This year, EFF is honoring the day by sharing some advocacy strategies utilized by human rights advocates and activists from Argentina, the UK, Canada, and the United States, that have helped to defeat overreaching surveillance proposals that threaten civil liberties.

As we’ve continued to report, states throughout the world are demanding private data in ever-greater volumes—and are succeeding at getting it. They are obtaining detailed logs of our entire lives online, and they are doing so under weaker legal standards than ever before. Several laws and proposals now afford many states warrantless snooping powers and nearly limitless data collection capabilities. These practices remain shrouded in secrecy, despite some private companies’ attempts to shine a light on the alarming measures states are taking to obtain information about the populace.

These are some of the biggest success stories we have seen:
Free Assange! Hack the Planet
[b]Op dinsdag 6 januari 2009 19:59 schreef Papierversnipperaar het volgende:[/b]
De gevolgen van de argumenten van de anti-rook maffia
  zondag 3 februari 2013 @ 18:13:29 #290
156695 Tism
Sinds 24, Aug, 2006
pi_122427119
quote:
Nederland 'paradijs cybercriminelen'

Toegevoegd: zondag 3 feb 2013, 18:02

Nederland is een paradijs voor cybercriminelen. Dat zegt het beveiligingsbedrijf McAfee na onderzoek. De Tweede Kamer maakt zich zorgen en wil dat er meer wordt gedaan aan internetveiligheid.

Cybercriminelen gebruiken volgens McAfee 154 servers in Nederland om dagelijks honderdduizenden computers over de hele wereld te besturen. Ze versturen spam, stelen inloggegevens en wachtwoorden, kraken bankgegevens en stelen vertrouwelijke bedrijfs- en overheidsgegevens.

Nederland wordt omschreven als een aantrekkelijk land voor cybercriminelen, omdat er een goede infrastructuur is voor internet. "Een van de grootste internetschakelpunten is gevestigd in Nederland en we hebben een zeer groot aantal hostingbedrijven", zegt vicepresident Van Campen van McAfee. Het gaat om zo'n 1500 bedrijven.

Verder is Nederland aantrekkelijk omdat strenge regels omtrent cybercrime er ontbreken. "Privacy staat heel hoog in het vaandel. Dat is een belemmering", zegt Van Campen.

In de Tweede Kamer vragen steeds meer partijen, zoals VVD, D66, CDA en SP, zich af of er niet te veel waarde wordt gehecht aan privacy. Regeringspartij VVD wil ruimere methoden voor het opsporen van cybercrime. "Dat is nodig. Je laat een politieman ook niet met een blinddoek op straat surveilleren", aldus het VVD-Kamerlid Dijkhoff.

Het D66-Kamerlid Verhoeven erkent dat privacy en internetveiligheid op gespannen voet staan. "Door een scherp briefgeheim kan je niet zo snel achterhalen waar iemand mee bezig is", aldus Verhoeven. "We moeten de balans eens goed bekijken. De veiligheid van computers bij je thuis is in het geding."

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie werkt na lang aandringen van de Tweede Kamer aan wetgeving om de opsporingsbevoegdheden op internet te verruimen.
....nachtrijder...Nachtzwelgje!
  dinsdag 5 februari 2013 @ 21:56:20 #291
172669 Papierversnipperaar
CafeÔne is ook maar een drug.
pi_122529631
quote:
quote:
Het idee was toen dat de gegevens van iedereen in het elektronisch patiŽntendossier zouden worden opgenomen, tenzij mensen daartegen bezwaar aantekenden. Nu is dat net omgekeerd. Alleen als je expliciet toestemming geeft, doe je mee.
quote:
Ook voor de huisartsen is deelname vrijwillig. Ze mogen, net als patiŽnten, besluiten om niet mee te doen. Wie wel meedoet, krijgt een tegemoetkoming in de kosten. Bovendien mag voorlopig maar een beperkte groep medici de gegevens van patiŽnten inzien. Over een eventuele uitbreiding van die groep moet later worden besloten.
Free Assange! Hack the Planet
[b]Op dinsdag 6 januari 2009 19:59 schreef Papierversnipperaar het volgende:[/b]
De gevolgen van de argumenten van de anti-rook maffia
  vrijdag 8 februari 2013 @ 10:39:42 #292
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_122630738
Minister: afspraken met VS over datagraaien in EPD

Minister Schippers is niet bang dat Amerikanen in Nederlandse patiŽntendossiers gaan graaien. In een kamerbrief stelt ze dat er afdoende afspraken zijn gemaakt met de Amerikaanse EPD-uitvoerder CSC.

Volgens de minister van Volksgezondheid wordt de Nederlandse privacywet voldoende nageleefd in de overeenkomst tussen EPD-koepelorganisatie VZVZ en de Amerikaanse ict-uitvoerder CSC. Dit bedrijf valt onder de Amerikaanse wet FISA waardoor het volgens juristen gedwongen kan worden om gegevens van Nederlanders over te dragen.

Minister Schippers stelt (PDF) dat zo'n eventuele overtreding reden zou zijn om het contract met het Amerikaanse bedrijf te beŽindigen. Daarnaast heeft de VZVZ van CSC geŽist dat eventuele wijzigingen die toezichthouders eisen worden doorgevoerd. Daarmee is de naleving van privacywetten voldoende gewaarborgd, aldus de minister.
Angst voor datagraaiers

Een overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt gezien als wanprestatie en is daarom reden voor ontbinding van de overeenkomst, stelt minister Schippers in een brief naar de Tweede Kamer. In aanvullend overleg heeft het VZVZ gesteld dat eventuele wijzigingen die van toezichthouders wordt geŽist over privacykwesties door het CSC wordt uitgevoerd. Als dat niet het geval is, wordt het contract met de uitvoerder beŽindigd.

Schippers wijst erop dat de zorgen om het datagraaien bij cloudinformatie niet alleen spelen bij het elektronische patiŽntendossier, maar dat dit een 'Rijksbreed vraagstuk' is. Ze speelt deze bal dan ook graag door naar het ministerie van Veiligheid en Justitie.

"Ik heb richting mijn collega van Veiligheid en Justitie mijn zorgen voor wat betreft medische gegevens aangegeven", schrijft de minister. "Bij een informele Europese raad in Dublin afgelopen januari heeft mijn collega de problematiek rondom de Patriot Act aan de orde gesteld." Daarnaast wijst ze naar de op handen zijnde Europese dataprotectieregels die in 2014 rond zouden moeten komen.
Waakhond op de loer

Het College Bescherming Persoonsgegevens wordt geÔnformeerd over de gesprekken. De privacywaakhond functioneert onafhankelijk van ministeries en zal als daar aanleiding voor is een eigen onderzoek starten. Het CBP laat Webwereld weten geen uitspraken te doen over al dan niet lopende onderzoeken, maar zegt de ontwikkelingen scherp in de gaten te houden.

In december maande de privacywaakhond de VZVZ er nog toe om per 1 januari de dossiers te verwijderen van patiŽnten die geen expliciete toestemming hebben gegeven via een opt-in . De komende tijd probeert de koepelorganisatie Nederlanders zover te krijgen zich in te schrijven voor de uitwisseling van medische dossiers via het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Een van de grootste verenigingen van huisartsen, de LHV, stemde deze week in met het LSP. Dit betekent dat huisartsen die zich bij de vereniging hebben aangesloten de komende drie jaar dossiers met elkaar kunnen uitwisselen, mits zij zich in dezelfde regio beginnen. Hiervan gebruik maken is overigens niet verplicht voor LHV-huisartsen.

Webwereld
pi_122636235
quote:
Facebook's Graph Search: Kiss Your Privacy Goodbye
"Software developer Jeff Cogswell is back with an extensive under-the-hood breakdown of Facebook's Graph Search, trying to see if peoples' privacy concerns about the social network's search engine are entirely justified. His conclusion? 'Some of the news articles I've read talk about how Graph Search will start small and slowly grow as it accumulates more information. This is wrong—Graph Search has been accumulating information since the day Facebook opened and the first connections were made in the internal graph structure,' he writes. 'People were nervous about Google storing their history, but it pales in comparison to the information Facebook already has on you, me, and roughly a billion other people.' There's much more at the link, including a handy breakdown of graph theory."
  vrijdag 8 februari 2013 @ 13:37:13 #294
172669 Papierversnipperaar
CafeÔne is ook maar een drug.
pi_122636337
quote:
0s.gif Op vrijdag 8 februari 2013 10:39 schreef AchJa het volgende:

[...]
Minister Schippers stelt (PDF) dat zo'n eventuele overtreding reden zou zijn om het contract met het Amerikaanse bedrijf te beŽindigen.
[..]
Maar dan is het dus al gebeurd. :')
Free Assange! Hack the Planet
[b]Op dinsdag 6 januari 2009 19:59 schreef Papierversnipperaar het volgende:[/b]
De gevolgen van de argumenten van de anti-rook maffia
  zondag 10 februari 2013 @ 22:12:26 #295
172669 Papierversnipperaar
CafeÔne is ook maar een drug.
pi_122732926
quote:
Software that tracks people on social media created by defence firm

Exclusive: Raytheon's Riot program mines social network data like a 'Google for spies', drawing ire from civil rights groups

A multinational security firm has secretly developed software capable of tracking people's movements and predicting future behaviour by mining data from social networking websites.

A video obtained by the Guardian reveals how an "extreme-scale analytics" system created by Raytheon, the world's fifth largest defence contractor, can gather vast amounts of information about people from websites including Facebook, Twitter and Foursquare.

Raytheon says it has not sold the software – named Riot, or Rapid Information Overlay Technology – to any clients.

But the Massachusetts-based company has acknowledged the technology was shared with US government and industry as part of a joint research and development effort, in 2010, to help build a national security system capable of analysing "trillions of entities" from cyberspace.

The power of Riot to harness popular websites for surveillance offers a rare insight into controversial techniques that have attracted interest from intelligence and national security agencies, at the same time prompting civil liberties and online privacy concerns.

The sophisticated technology demonstrates how the same social networks that helped propel the Arab Spring revolutions can be transformed into a "Google for spies" and tapped as a means of monitoring and control.

Using Riot it is possible to gain an entire snapshot of a person's life – their friends, the places they visit charted on a map – in little more than a few clicks of a button.

In the video obtained by the Guardian, it is explained by Raytheon's "principal investigator" Brian Urch that photographs users post on social networks sometimes contain latitude and longitude details – automatically embedded by smartphones within so-called "exif header data."

Riot pulls out this information, showing not only the photographs posted onto social networks by individuals, but also the location at which the photographs were taken.

"We're going to track one of our own employees," Urch says in the video, before bringing up pictures of "Nick," a Raytheon staff member used as an example target. With information gathered from social networks, Riot quickly reveals Nick frequently visits Washington Nationals Park, where on one occasion he snapped a photograph of himself posing with a blonde haired woman.

"We know where Nick's going, we know what Nick looks like," Urch explains, "now we want to try to predict where he may be in the future."

Riot can display on a spider diagram the associations and relationships between individuals online by looking at who they have communicated with over Twitter. It can also mine data from Facebook and sift GPS location information from Foursquare, a mobile phone app used by more than 25 million people to alert friends of their whereabouts. The Foursquare data can be used to display, in graph form, the top 10 places visited by tracked individuals and the times at which they visited them.

The video shows that Nick, who posts his location regularly on Foursquare, visits a gym frequently at 6am early each week. Urch quips: "So if you ever did want to try to get hold of Nick, or maybe get hold of his laptop, you might want to visit the gym at 6am on a Monday."

Mining from public websites for law enforcement is considered legal in most countries. In February last year, for instance, the FBI requested help to develop a social-media mining application for monitoring "bad actors or groups".

However, Ginger McCall, an attorney at the Washington-based Electronic Privacy Information Centre, said the Raytheon technology raised concerns about how troves of user data could be covertly collected without oversight or regulation.

"Social networking sites are often not transparent about what information is shared and how it is shared," McCall said. "Users may be posting information that they believe will be viewed only by their friends, but instead, it is being viewed by government officials or pulled in by data collection services like the Riot search."

Raytheon, which made sales worth an estimated $25bn (£16bn) in 2012, did not want its Riot demonstration video to be revealed on the grounds that it says it shows a "proof of concept" product that has not been sold to any clients.

Jared Adams, a spokesman for Raytheon's intelligence and information systems department, said in an email: "Riot is a big data analytics system design we are working on with industry, national labs and commercial partners to help turn massive amounts of data into useable information to help meet our nation's rapidly changing security needs.

"Its innovative privacy features are the most robust that we're aware of, enabling the sharing and analysis of data without personally identifiable information [such as social security numbers, bank or other financial account information] being disclosed."

In December, Riot was featured in a newly published patent Raytheon is pursuing for a system designed to gather data on people from social networks, blogs and other sources to identify whether they should be judged a security risk.

In April, Riot was scheduled to be showcased at a US government and industry national security conference for secretive, classified innovations, where it was listed under the category "big data – analytics, algorithms."

According to records published by the US government's trade controls department, the technology has been designated an "EAR99" item under export regulations, which means it "can be shipped without a licence to most destinations under most circumstances".
Free Assange! Hack the Planet
[b]Op dinsdag 6 januari 2009 19:59 schreef Papierversnipperaar het volgende:[/b]
De gevolgen van de argumenten van de anti-rook maffia
  maandag 11 februari 2013 @ 14:31:51 #296
13456 AchJa
Shut up!!!
  maandag 11 februari 2013 @ 14:32:45 #297
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_122750441
Privacy patiŽntdossier lek

door Jan-Willem Navis
AMSTERDAM -

Informatie in het Elektronisch PatiŽntendossier (EPD) is makkelijk naar een persoon te herleiden, omdat ook de postcode van patiŽnten wordt opgevraagd.

Het door de overheid gesubsidieerde medisch onderzoeksinstituut Nivel verzamelt momenteel alle patiŽntdossiers van Nederlanders. ''De gegevens van de patiŽnten zijn volstrekt niet meer anoniem'', schrijft de directeur van softwareleverancier Labelsoft op een afgesloten internetpagina voor huisartsen. In openbare informatie is nergens te vinden dat de medische dossiers van Nederlanders zonder hun toestemming door derden wordt ingezien.

Buitenechtelijke relatie

Het Nivel verzamelt alle informatie uit consulten en medicatiedossiers. Maar het krijgt ook inzicht in zogeheten contra-informatie. In dit deel van het patiŽntendossier kan bijvoorbeeld te zien zijn of iemand een buitenechtelijke relatie heeft, omdat dit van belang kan zijn bij seksueel overdraagbare aandoeningen.

Daarnaast worden ook de geboortedatum, het geslacht en de vier cijfers van de postcode meegestuurd. Met deze informatie valt in 80 procent van de gevallen een dossier te matchen met een persoon, zegt dr. Matthijs Koot van de UvA, die vorig jaar promoveerde op dit onderwerp.

Telegraaf
  maandag 11 februari 2013 @ 14:32:58 #298
13456 AchJa
Shut up!!!
pi_122750859
quote:
0s.gif Op maandag 11 februari 2013 14:32 schreef AchJa het volgende:
Privacy patiŽntdossier lek

door Jan-Willem Navis
AMSTERDAM -

* knip *

Telegraaf
We worden genaaid waar we bij staan...
  maandag 11 februari 2013 @ 14:51:37 #300
172669 Papierversnipperaar
CafeÔne is ook maar een drug.
pi_122751108
quote:
GGZ stuurt per ongeluk patiŽntgegevens naar ICT-bedrijf

GGZ Eindhoven heeft afgelopen week per ongeluk gevoelige medische gegevens naar een ICT-bedrijf gestuurd. Dat bevestigt een woordvoerder van de GGZ na berichtgeving daarover op Nu.nl.

Een medewerker van de geestelijke gezondheidszorg had onder meer de diagnose en de gebruikte medicatie van een patiŽnt naar een algemeen adres van ICT-bedrijf CARE doorgestuurd.

Volgens de GGZ wordt er normaal gesproken nooit vertrouwelijke informatie per e-mail verstuurd. 'Hier is echt sprake van een zeer bereidwillige, maar onachtzame medewerker. Hij wist dat het niet mocht maar dacht het toch 'even gauw' te versturen', aldus een zegsvrouw.

Directielid Joost Sanders van CARE liet Nu.nl weten op het algemene e-mailadres regelmatig informatie te ontvangen die duidelijk niet voor CARE bedoeld is. Hij vindt het 'bizar en schandalig' dat persoonlijke informatie 'zo onzorgvuldig wordt behandeld', zeker gezien de recente discussies rondom het elektronisch patiŽntendossier (epd) en 50Plus-voorman Henk Krol die in 2012 inbrak in Diagnostiek voor U. Dat is een overkoepelend systeem met medische gegevens van duizenden Brabanders. Krol kreeg daar toegang toe met een vijfcijferige code van GGZ Eindhoven.
Free Assange! Hack the Planet
[b]Op dinsdag 6 januari 2009 19:59 schreef Papierversnipperaar het volgende:[/b]
De gevolgen van de argumenten van de anti-rook maffia
abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')