abonnement iBood bol.com Vodafone Ziggo Coolblue
pi_57776249
quote:
Lucia de B. tijdelijk op vrije voeten
Uitgegeven: 2 april 2008 10:45
Laatst gewijzigd: 2 april 2008 11:02

DEN HAAG - De Haagse verpleegkundige Lucia de B. komt tijdelijk op vrije voeten. Dat hebben minister Ernst Hirsch Ballin en staatsecretaris Nebahat Albayrak van Justitie besloten.

De straf van De B. wordt met ingang van woensdag tijdelijk onderbroken. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad pleit voor een herziening van de zaak-Lucia de B.

Hij vindt dat het door het gerechtshof geleverde bewijs van digoxinevergiftiging van patiŽnten geen stand kan houden.

www.nu.nl
Deze reactie was waarschijnlijk bedoeld om mijn naamsbekendheid te vergroten.
  woensdag 2 april 2008 @ 12:35:21 #2
147503 Iblis
aequat omnis cinis
pi_57777383
Die herziening lijkt me uitermate wenselijk. Ondanks dat men stelt dat het statistische bewijs geen noemenwaardige rol heeft gespeeld in de uiteindelijke veroordeling, lijkt me dit niet waar. Er is geen heterdaad, de rest van de bewijzen over de giftige stoffen zijn afgebrokkeld, en de statistische berekening rammelt aan alle kanten.

Het is ongelooflijk dat er door statistische onbenullen zo stellig over ‘toeval’ en ‘kansen’ is gesproken.
Daher iſt die Aufgabe nicht ſowohl, zu ſehn was noch Keiner geſehn hat, als, bei Dem, was Jeder ſieht, zu denken was noch Keiner gedacht hat.
  woensdag 2 april 2008 @ 13:33:21 #3
79102 Pool
Noord noch Zuid
pi_57778537
quote:
Op woensdag 2 april 2008 12:35 schreef Iblis het volgende:
Die herziening lijkt me uitermate wenselijk. Ondanks dat men stelt dat het statistische bewijs geen noemenwaardige rol heeft gespeeld in de uiteindelijke veroordeling, lijkt me dit niet waar. Er is geen heterdaad, de rest van de bewijzen over de giftige stoffen zijn afgebrokkeld, en de statistische berekening rammelt aan alle kanten.

Het is ongelooflijk dat er door statistische onbenullen zo stellig over ‘toeval’ en ‘kansen’ is gesproken.
Tja, uiteindelijk moeten rechters uitspraak doen... Vooral de coŲrdinatie tussen de statistici en juristen was niet goed. Juristen hebben verkeerde vragen voorgelegd aan statistici en/of statistici hebben verkeerde antwoorden gegeven op de juiste vragen. Hoewel de herziening volgens onderstaand persbericht niet zozeer gaat over de statistiek, maar over het bewijs voor vergiftiging.

Zie hieronder meer info in het persbericht van de P-G zelf:
quote:
Persbericht Procureur-Generaal bij de Hoge Raad in de zaak Lucia de B.

's-Gravenhage, 2 april 2008 - Op 26 oktober 2007 heeft de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad een verzoek van het College van procureurs-generaal ontvangen in de zaak Lucia de B. Het College verzocht om op basis van het rapport van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (CEAS) integraal te beoordelen of in het rapport aanleiding kan worden gezien tot het indienen van een vordering tot herziening. In de persverklaring van de Procureur-Generaal van 23 november 2007 is aangekondigd dat nader onderzoek zou worden verricht omdat de Advocaat-Generaal die zich over het verzoek had gebogen, tot de slotsom was gekomen dat het rapport van de CEAS op zichzelf onvoldoende grond biedt voor het indienen van een vordering tot herziening bij de Hoge Raad.
Vandaag is het rapport dat de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad, mr. G. Knigge, op basis van het door hem verrichte onderzoek heeft opgesteld, aangeboden aan de voorzitter van het College van procureurs-generaal. Het onderzoek heeft alleen betrekking gehad op de veroordeling van mevr. De B. ter zake van moord op een patiŽntje door het toedienen van een overdosis digoxine, omdat met betrekking tot deze veroordeling naar het oordeel van de CEAS sprake is van een novum. Naar de andere levensdelicten waarvoor mevr. De B. is veroordeeld, is geen onderzoek ingesteld.
De belangrijkste conclusie van de Advocaat-Generaal is dat de door het Hof gegeven bewijsvoering van digoxinevergiftiging geen stand kan houden. De Advocaat-Generaal bereidt een vordering tot herziening voor en streeft ernaar deze binnen een maand bij de Hoge Raad in te dienen.
De Procureur-Generaal heeft in overleg met de Advocaat-Generaal aan de voorzitter van het College van procureurs-generaal in overweging gegeven te bevorderen dat aan mevr. De B. in afwachting van het verdere verloop van de procedure strafonderbreking zal worden verleend.
De integrale tekst van het rapport is gepubliceerd op de website van de Hoge Raad. Klik hier voor de gehele tekst. Het laatste hoofdstuk van het rapport bevat een samenvatting.

De door de CEAS aangedragen punten van onderzoek
In het CEAS-rapport wordt als novum dat tot herziening zou kunnen leiden, aangemerkt een wetenschappelijk verschil van inzicht tussen enerzijds prof. Koren en anderzijds prof. De Wolff en dr. Lusthof over de vraag of sprake kan zijn geweest van een digoxinevergiftiging. De deskundigenoordelen van laatstgenoemden heeft het Hof voor het bewijs gebruikt. Uit nadere bevraging van prof. Koren moet worden afgeleid dat het in het CEAS-rapport geciteerde oordeel van prof. Koren niet is gebaseerd op een zodanig onderzoek van deze zaak dat het een novum zou kunnen opleveren. Uit de antwoorden van de over genoemd verschil van inzicht geraadpleegde deskundigen volgt bovendien dat aan het patiŽntje buiten de voorgeschreven medicatie om digoxine is toegediend.
Met het oog op de vraag of het aantal medisch onverklaarbare sterfgevallen in de periode waarin mevr. De B. op de desbetreffende ziekenhuisafdeling werkte, een afwijking van het normale patroon vormde, adviseerde de CEAS nader onderzoek. In het in dit verband gedane onderzoek zijn ook reanimaties betrokken. Geconstateerd is dat in de periode waarin mevr. De B. op genoemde ziekenhuisafdeling werkte een aanmerkelijk groter aantal incidenten (sterfgevallen en reanimaties) plaatsvond dan in vergelijkbare periodes voorafgaand en volgend op de tijd dat zij daar werkte. Een novum kan daarin dus niet worden gevonden.

De overige onderzoeksresultaten
Het onderzoek is, mede vanwege de door prof. Derksen in zijn boek geuite kritiek, niet beperkt gebleven tot de door de CEAS aangedragen punten.
Daarnaast is nader onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak van het patiŽntje door prof. J. Meulenbelt, hoofd van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, dat deel uitmaakt van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ook is nader onderzoek gedaan naar het tijdpad in de nacht van het overlijden.
De belangrijkste bevindingen in dit deel van het onderzoek zijn de volgende. (1) Prof. Meulenbelt acht een natuurlijke doodsoorzaak (uitputting als gevolg van zuurstoftekort) het meest waarschijnlijk. (2) Voorts is hij van oordeel dat het door het Hof voor het bewijs gebruikte bloedmonster – anders dan het Hof heeft aangenomen – niet representatief is. In een second opinion heeft prof. Tytgat (KU Leuven), het oordeel van prof. Meulenbelt op dit punt volledig onderschreven. (3) Naar het oordeel van prof. Meulenbelt kan uit de digoxineconcentratie die in de orgaanweefsels is aangetroffen, niet de conclusie worden getrokken dat een acute digoxinevergiftiging de doodsoorzaak is geweest. (4) Uit het tijdpadonderzoek volgt dat de bewijsconstructie van het Hof ter zake van het tijdstip van toediening van de digoxine niet juist kan zijn. Op het tijdstip waarop volgens het Hof de digoxine door mevr. De B. zou zijn toegediend, was de monitor niet – zoals het Hof oordeelde – om een onverklaarbare reden uitgeschakeld maar omdat het patiŽntje door artsen lichamelijk werd onderzocht. (5) Het Hof heeft de ter terechtzitting afgelegde verklaringen van dr. Lusthof en prof. De Wolff wat betreft het tijdstip van toediening van de digoxine niet juist geÔnterpreteerd.
Dit is door zowel prof. De Wolff als dr. Lusthof schriftelijk bevestigd. Door deze bevindingen is de bewijsconstructie van het Hof niet langer houdbaar.

Afronding van het onderzoek
Vaststaat wel dat aan het betrokken patiŽntje op enig moment buiten de voorgeschreven medicatie om digoxine is toegediend. Daarom is volledigheidshalve aan deskundigen de vraag voorgelegd hoe waarschijnlijk het is dat zeer kort voor het overlijden een zeer forse, tot een acute hartstilstand leidende overdosis digoxine is toegediend. Het antwoord wordt op korte termijn verwacht. Er is geen reden om te verwachten dat het resultaat van dit onderzoek van invloed zal zijn op het voornemen een vordering tot herziening in te dienen.

Verdere gang van zaken
Nadat de vordering tot herziening is ingediend, zal de Hoge Raad deze vordering in behandeling nemen en daarover een beslissing nemen. Over de termijn waarbinnen de Hoge Raad zal beslissen, kan door of namens de Procureur-Generaal geen uitspraak worden gedaan.
Indien de Hoge Raad besluit tot een gehele of gedeeltelijke herziening van de veroordeling van mevrouw De B., zal een ander gerechtshof opnieuw de vraag onderzoeken of zij schuldig is aan de feiten ten aanzien waarvan de Hoge Raad herziening gelast.
Bron: rechtspraak.nl
  woensdag 2 april 2008 @ 13:49:08 #4
147503 Iblis
aequat omnis cinis
pi_57778872
quote:
Op woensdag 2 april 2008 13:33 schreef Pool het volgende:
Tja, uiteindelijk moeten rechters uitspraak doen... Vooral de coŲrdinatie tussen de statistici en juristen was niet goed. Juristen hebben verkeerde vragen voorgelegd aan statistici en/of statistici hebben verkeerde antwoorden gegeven op de juiste vragen. Hoewel de herziening volgens onderstaand persbericht niet zozeer gaat over de statistiek, maar over het bewijs voor vergiftiging.
Klopt, maar het hele zaakje is in gang gezet doordat iemand met een amateuristische statistische berekening alarm geslagen had. Verder zijn de statistici-getuigen die met kansen als ‘1 op 384 miljoen’ kwamen o.i.d. amateur-statistici geweest. Er is nooit een hoogleraar in de mathematische statistiek gevraagd om hier z'n zegje over te doen. Het hof moet inderdaad gebruik maken van expert-verklaringen, maar het heeft natuurlijk wťl de verantwoordelijkheid die experts te zoeken en dat is m.i. echt wel nagelaten.
Daher iſt die Aufgabe nicht ſowohl, zu ſehn was noch Keiner geſehn hat, als, bei Dem, was Jeder ſieht, zu denken was noch Keiner gedacht hat.
pi_57782452
waar staan die berekeningen?

ik ben heel benieuwd namelijk, zit wel een beetje in die materie, en fouten pluk ik er vaak vrij snel uit
  woensdag 2 april 2008 @ 16:34:01 #6
147503 Iblis
aequat omnis cinis
pi_57782570
Het handigste is om http://nl.wikipedia.org/wiki/Lucia_de_B#Statistisch_bewijs te lezen, daar staan veel links in voetnoten.
Daher iſt die Aufgabe nicht ſowohl, zu ſehn was noch Keiner geſehn hat, als, bei Dem, was Jeder ſieht, zu denken was noch Keiner gedacht hat.
pi_57805935
Ik heb zelf jaren in de verpleging (in een groot algemeen ziekenhuis)gewerkt...Tijdens een week van nachtdiensten kwam(en) mijn collega en ik ('s-nacht hadden twee verpl. dienst op een afd. van ongev. 40/50 pat.)...soms op een dodental van 10 of meer.
Gemiddeld hadden wij dus per persoon p/week soms een gemiddeld sterftecijfer van 5 tot 6.
Gelukkig hadden wij destijds niet te maken met dreigend ontslag, jaloezie of andere verpestende werkomstandigheden.

Er moeten toch vooral meer mensen in de Zorg komen werken...dit lijkt mij met deze tragische gebeurtenis in het achterhoofd, nou niet bepaald een aanmoediging om voor het beroep van Verpleegkundige te kiezen.
Werken in de zorg...vaak zeer zwaar en vies lichamelijk en geestelijk werk...(tillen bukken wassen en vaak braaksel poep of bloed opruimen, daarbij word je ook regelmatig, vaak onverwacht geconfronteerd met de Dood)
Ga er maar aanstaan ...En dat allemaal voor een middelmatig salaris!!
Gezien mijn eigen ervaringen en deze onzinnige "waarschijnlijkheidstheorien" heb ik nooit aan de onschuld van deze Lucia de B. getwijfeld.
Je gaat namelijk niet in de Verpleging werken als je geen gevoel voor mensen hebt..
Er zijn gevallen bekend, zoals de bejaardenverzorgster de 'Engel des Doods' die demente oudjes voortijdig uit hun lijden verloste...Maar die kwam er geljk eerlijk voor uit als ik mij herinner.

De Rechtspraak en de bijbehorende "vriendjespolitiek" zouden ook eens aan een diepgravend onderzoek onderworpen moeten worden.
(En daarmee bedoel ik een toetsing omtrent de geestelijke vermogens van deze vaak oude mannen)
Deze zg deskundigen,.. lees ..-hun vrinden die ze ook een klusje gunnen-..willen best tegen een uiteraard zeer ruime gage, de grootste onzin komen vertellen, om een weerloze hardwerkende vrouw te bestoken en daarna LEVENSLANG het gevang in te sturen..SCHANDE
Hopelijk krijgt zij een grote schadevergoeding zodat zij dit kutland gauw kan verlaten

[ Bericht 14% gewijzigd door koekie2008 op 04-04-2008 01:30:42 ]
abonnement iBood bol.com Vodafone Ziggo Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')