abonnement bol.com Coolblue
pi_53422679
Iedereen die zit te wachten op halo 3 en het verhaal van deel 1 en 2 + de boeken eens wil opfrissen komt hier aan zijn trekken.


100 000 voor christus
Afrika, de bakermat van de beschaving. De soort Homo Sapiens betreed het toneel. Het is hier dat onze prille voorouders voor het eerst in contact komen met de forerunners. De forerunner zijn al eeuwen bezig met een oorlog tegen de flood. Een parasiet die alle levensvormen tot zich neemt, ze muteert en zo gebruikt voor zijn eigen doeleinden. De Forerunner zien geen uitweg meer en besluiten om het ultieme wapen te gebruiken om zo de flood de controle over het universum te ontzeggen. De halo installatie. Deze bestaat uit 7 ringen en kunnen, als ze allen synchroon worden afgevuurd, al het leven in het universum vernietigen en zo dus de flood hun grondstof ontnemen. Zonder levensvormen kan de flood immers niet evolueren of groeien.

Dit speelt zich allemaal af ver voor de gebeurtenissen in halo 1. Veel van het verhaal omtrent dit eerste gebruik van de halo installatie en het oude technologisch zeer ver gevorderde ras, de forerunner is nog volledig in mysterie gehuld. Hoe komt het dat wij hier nog zijn? Zijn de forerunner zelf uitgestorven? Waarom kozen ze de aarde? ...

1945-2250
De vorming van de UN. Tegen 2100 is deze getransformeerd tot de UNSC (United Nations Space Command) en zijn bijna alle landend lid. We zijn goed op weg om ons zonnestelsel te koloniseren. Planeten zoals Mars en de manen Io en Europa zijn de thuisbasisen van de eerste kolonisten. Naar het einde toe (2160-2200) komt de menselijke aard weer boven. Politieke spanningen zorgen voor de eerste grote inter-planetaire conflicten.

2250-2400
Een grote stap voor de mensheid. Het intergalactische tijdperk breekt aan en het kolonizeren van de ruimte buiten ons zonnestelsel kan nu echt beginnen dankzij de ontwikkeling van de Shaw-Fujikawa Slipspace Drive. Door de overpopulatie in ons zonnestelsel wordt het zeer aantrekkelijk om de stap te zetten naar een ver afgelegen planeet. In 2362 wordt dit ook echt mogelijk dankzij de Oddysey-1, een kollosaal schip dat alles bij zich heeft om een planeet te kunnen omzetten naar een bewoonbare begint aan zijn eerste tocht. Al snel volgt het ene schip na het andere en de kolonisatie draait nu op volle toeren. Tegen 2390 zijn er al meer dan 210 planeten in het bezit van de mensheid.

2400-2500
Naar het einde toe (2490) hebben we al meer dan 800 werelden in ons bezit. De meeste ervan zijn gelegein in de Orion arm van ons melkwegstelsel. Deze staan bekend als de InnerKolonies. Het is ook rond deze tijd dat de planeet Reach uitgebouwd wordt tot de bewaker van Terra (onze geboorteplaats, de aarde). Ze ligt "vlak" voor onze deur en is zowat de uitvalsbasis van het UNSC leger. Het is ook daar dat de grootste scheepswerven, wapenopslagplaatsen en trainingskampen liggen. Door de 20 MAC orbital Satellites en het feit dat zowat de halve UNSC vloot er lag gestationeerd werd deze planeet gezien als een onineembaar fort. Een tweede aarde voor de mensheid, een echte trots.

2511
John-117 (de Master Chief) ziet het levenslicht in Elysium City op Eridanus II! ONI (Office of Naval Intelligence, zoiets als de CIA) stuit op eeuwenoude ruines en artifacten van een verloren ras (de forerunner) op de planeet Onyx. De planeet haar bestaan wordt gewist en alles verdwijnt in de archieven van ONI.

2517
Het begin van het Spartan-II project. 75 6-jaar oude kinderen worden gestolen van hun gezinnen. Deze kinderen zijn op elk gebied het beste dat de mensheid te bieden heeft. Genetisch, IQ, kracht, hun zintuigen, ... Alles is perfect afgestemd op de toekomst die de UNSC voor hun in petto heeft. De jaren die volgen worden ze zeer hard getraind. Op 14 jarige leeftijd moeten ze als deel van hun training al missies uitvoeren.

2525
De spartanen ondergaan intense en radicale operaties. Ze worden biologisch, neurologisch en fysiologisch helemaal uit elkaar gehaald, aangepast en terug in elkaar gestoken. Veel van hun "onderdelen" werden verwisseld met niet biologisch materiaal en de meeste biologische organen ondergingen een drastische upgrade. Door de risicovolle operaties sterven er 30 spartanen en 12 ervan eindigen met een zware handicap en zijn dus niet meer geschikt voor het leger. 33 overlevenden slagen erin zich volledig aan te passen aan hun nieuwe lichaam en al hun modificaties. Na een korte periode van gewenning ontvangen ze hun nieuwe huid, de MJOLNIR MkIV armor. De 33 overlevende Spartans zijn klaar voor de strijd en studeren af.

2/3/2525
Alle contact met de Uiterste Kolonie Harverst wordt verloren. Er wordt een scoutschip, de Argo, uitgestuurd maar ook dat laat niets meer van zich horen.

07/10/2525
Een UNSC oorlogsgroep (1 Destroyer en 2 Frigates) betreedt het Harvest stelsel. De Planeet Harvest is volledig verglast en er is geen teken van leven meer te bespeuren op 1 vreemd schip na dat in een baan rond Harvest hangt. Voor dat zowel de destroyer als 1 van de frigates wordt vernietigd zend het de volgende boodschap uit.
"Your destruction is the will of the Gods... and we are their instrument"

Het eerste contact met de covenant.

2530
John-117's thuiswereld, Eredianus II wordt vernietigd door de covenant. Door het gigantische technologische overwicht van de covenant schiet er van de UNSC vloot niet veel meer over. De ene na de andere wereld valt.

2531
Het Spartan-III project gaat van start. Een afgezwakte versie van het Spartan-II project. Het leger heeft wegens de oorlog dringend meer spartans nodig dus ze gaat voor minder sterke armor, grotere companieen en een minder lange trainingstijd zodat ze sneller over de nieuwe spartans kunnen beschikken. De planeet Onyx word gekozen voor hun training aangezien deze officieel niet bestaat en dus ideaal is voor de geheimhouding van dit project

2535
Alle UitersteKolonies zijn ofwel verglast/verlaten of overgenomen door de covenant. Het word duidelijk dat het voortbestaan van de mensheid op het spel staat. Het Cole Protocol treed in werking. Om ervoor te zorgen dat de covenant de locatie van de aarde niet te weten komen mogen schepen die in contact komen met de covenant niet rechstreeks terugtrekken naar het melkwegstelsel. Als het beschikt over een FTLengine (Faster Than Light) dan moet het eerst een omweg maken door middel van een blinde sprong in een richting weg van de aarde. Als het niet beschikt over FTL moet het zichzelf en de onboard AI vernietigen.

2537
De volledige Spartan-III alpha companie vind de dood. Ze nemen wel een 1000 tal covenant schepen met zich mee. Het Spartan-III beta programma wordt goedgekeurt.

2542
De covenant vinden de eerste InnerKolonies en beginnen weer met hun uiterst doeltreffende taktiek... vernietigen en volgende.

2545
298 spartanen van de Spartan-III beta groep vinden de dood tijdens operatie Torped. Ze slagen er wel in een volledige covenant scheepswerf planeet te vernietigen.

2550
De Halcyon klasse cruiser "The Pillar of Autumn" wordt heruitgerust voor een uiterst geheime missie.

2551
Spartan-III Gamma company studeert af.

2552
Juli
Tijdens de slag nabij Sigma Octanus IV planten de covenant een tracker op de romp van het schip de Iraquios. Zoals elk militair schip keert het terug naar Reach voor reparaties en herbewapening.

Augustus
John-117 krijgt een neurologische implant en wordt voorgesteld aan Cortana. Een AI die hij vanaf nu altijd bij zich zal dragen. Bovendien krijgt hij ook een upgrade van zijn huidige Spartan armor. Hij word geinformeerd dat hij deel uitmaakt van een uiterst geheime missie. Hij moet aan boord van de UNSC Pillar of Autumn op zoek gaan naar de covenant thuiswereld en een van hun leiders met zich meebrengen. De UNSC begrijpt dat dit een bijna onmogelijke opdracht is maar als ze niets doen stopt de mensheid te bestaan.

Voor de eerste keer sneuvelen de onstefelijken. De Spartan-IIs. Ze bevinden zich op het oppervlak van reach als er plots een gigantische covenant vloot opduikt vanuit slipspace. De Iraquios tracker heeft ze rechtstreeks naar Reach geleid. De Spartan-IIs kunnen niets doen. Vanuit de ruimte komt Reach onder zwaar plasma vuur te liggen. Ook de covenant lijden zware verliezen maar toch slagen ze erin om de slag om Reach te winnen. Reach wordt grotendeels verglast tesamen met het merendeel van de Spartan-IIs.

De Pillar of Autumn die ook nabij Reach geankerd lag slaagt erin te ontsnappen. Hij wordt echter wel op de voet gevolgd door een hele Armada van de covenant. Bij uitvoering van het Cole Protocol moeten ze wegspringen van de aarde. Normaal gezien is dat met een blinde sprong en dan loop je het risico om in een zon terecht te komen. Dankzij Cortana die echter coordinaten van een Forerunner artifact had opgeslagen (die ze via Dr Halsey heeft kunnen bestuderen) was het toch geen volledige blinde sprong maar een sprong richting die coordinaten. Wat ze vonden was... Halo Installatie 04

September
De UNSC Pillar of Autumn maakt een crashlanding op de ring. John-117 bereikt op tijd een reddingscapsule en slaagt erin om zo het oppervlak van de ring te bereiken. Een aanzienlijk deel van de bemanning van de Pillar is daar ook in geslaagd. Captain Keyes wordt gevangen genomen door de covenant en meegenomen naar de covie cruiser "Truth and Reconciliation".

De MC besluit om met een groep marines de cruiser te boarden en de kapitein terug te halen. Ze slagen in hun opzet en onstnappen via een buitgemaakt dropship. Tijdens zijn gevangenschap heeft Keyes opgevangen dat halo een Controle kamer heeft. Als de covenant er achter zoek moeten wij het eerst vinden en dus beveelt Keyes de MC om een forerunner installatie te infiltreren "the Silent Cartographer" die een map zou moeten bevatten van de halo. Zo zouden ze meer info kunnen opdoen omtrent de ring waarop ze zich bevinden.

De chief kennende is dat voor hem natuurlijk niet echt een probleem en een miliseconde later heeft hij dan ook de maproom gevonden en is hij al op weg naar de daarop aangeduide controlekamer. In de controlekamer zet de MC cortana over in de computer van Installatie 04. Een panikerende Cortana geeft de MC de boodschap om Keyes die met een squad marines een wapenopslagplaats ging plunderen kost wat kost tegen te houden. De wapenopslagplaats is volgens Cortana een Quarantine faciliteit. and oh boy don't we just hate it that she's right...

De MC slaagt er niet in om nog keyes, nog de covenant tegen te houden. Om precieser te zijn is iedereen oftewel dood of verdwenen. De Quarantine faciliteit is geopend. Blijkbaar zijn we erin geslaagd om een 100 000 jaar oude universum bedreigende parasiet wakker te schudden en los te laten. De Flood.

De flood is zich al aan het verspreiden doorheen het hele gebied en de MC maakt dat hij wegkomt. Op zijn weg naar het evacuatiepunt word hij opgepikt door de monitor. Guilty Spark 343. De concierge van Installatie 04.

De monitor maakt de MC duidelijk dat halo een wapen is waarme hij de flood kan vernietigen. Hij moet enkel de Index, de sleutel die het wapen activeert van de bibliotheek naar het vuurmechanisme in de controlekamer brengen. Dit kan om een op de moment nog onbekende reden enkel gedaan worden door een "reclaimer" en de MC is er dus duidelijk een van (in halo 2 ontdekken we dat alle mensen reclaimers zijn). In de controlekamer wacht onze teergeliefde Cortana ons op met enkele wijze woorden van raad. Akkoord de ring is een wapen. Maar het is wel een wapen dat ALLE leven uitroeit in een straal van 3 galactic radii (ver ). Cortana neemt de index af en de chief neemt haar terug met zich mee. De monitor is niet blij met deze evolutie aangezien het zijn taak is om de ring te vuren bij een onstnapping van de flood en keert zich nu tegen de chief. Jammer genoeg voor ons beschikt hij ook over een leger sentinels (vliegende robotten met pijnlijke lasers).

Aangezien de ring nu op manueel vuren staat en het systeem geunlocked is door het eventjes inbrengen van de index kan de monitor de ring alsnog vuren. De MC en Cortana besluiten om de Pillar of Autumn's zelfvernietiging mechanisme in werking te zetten. Aangezien hij gigantische fusion reactoren aan boord heeft zou de ontploffing moeten volstaan om de ring te vernietigen. Ze winnen nog wat tijd door de pulse generators uit te schakelen (systemen die de ring nodig heeft voor hij kan vuren). Het zelfvernietigingsmechanisme kan enkel geactiveerd worden via de neurologische chip van Captain Keyes (de commander van de pillar). De MC gaat naar hem op zoek en vind hem terug in een gemuteerde massa flood stuff die druk bezig is Keyes zijn hersenen te verteren en alle informatie ervan op te slagen. Aangezien Keyes al meer dood is dan levend en toch niet gered kan worden gaat de chief voor brutte kracht en ramt hij zijn arm door het hoofd van keyes om zo de chip te bemachtigen.

MC en Cortana hebben nu alles wat ze nodig hebben voor hun vuurwerk en keren terug naar de crashsite van de Pillar. De monitor probeert hem nog tegen te houden maar deze is natuurlijk geen match voor de MC. De chief slaagt erin de reactoren van de Pillar in een toestand van overheating te krijgen en koopt zich zo meteen nog 5 minuten tijd voor de boel ontploft.

Er volgt een race tegen de tijd en de chief en Cortana slagen erin een werkende longsword fighter te bemachtigen uit de hangar van de Pillar en onstappen zo op het nippertje aan hun eigen vuurwerk. Jammer genoeg blijken zij de enige 2 overlevende van het hele avontuur. Maar al bij al zijn ze er wel in geslaagd om een hele covenant armada en de ring te vernietigen. (Johnson, Linda en enkele anderen worden nog door hen opgepikt in de boeken vooraleer ze aan hun trip naar huis beginnen in een buitgemaakte covenant cruiser.)

<Hier eindigt halo 1 en begint nr 2>

Bij zijn thuiskomst wordt de MC ontvangen als een held en krijgt hij een geupgrade versie van zijn armor cadeau. De MJOLNIR MkVI. Tegelijkertijd wordt de leider van de covenant Armada niet zo prachtig onthaald. Hij wordt verantwoordelijk geacht voor het verliezen van het heilige voorwerp. De ringen en dus installatie 04 zijn heilig voor de covenant want die hebben ze nodig voor hun great journey. De covenant geloven dat het eeuwenoude Forerunner ras goden zijn en aangezien zij ooit de ringen hebben geactiveerd willen zij dat ook doen. Ze geloven dat het activeren ervan garant staat voor het begin van hun grote reis. (naar het hiernamaals maar dat weten zij natuurlijk niet). De covenant leider wordt gebrandmerkt en uitgeroepen tot een heretic. Jammer genoeg worden heretics ter dood veroordeeld... De profeten (de leiders van de covenant) besluiten om hem nog een laatste kans te geven. Hij mag de rol van arbiter op zich nemen. Zo kan hij misschien zijn eer herstellen.

Een van de covenant profeten die door de andere werd uitgestoten heeft perongeluk de aarde gevonden (men weet nog niet hoe maar dat wordt waarschijnlijk in nr 3 wel verklaard). Hij was er duidelijk niet op voorbereid want zijn vloot was veel te klein om iets te kunnen uithalen tegen de 300 MAC orbital stations die de aarde omringen. De Chief die zich op een van de stations bevind, notabene voor zijn welkomstceremonie, wordt direct terug in het gevecht gegooid. Hij moet de covenant die proberen het station te enteren afhouden. Hij slaagt hier natuurlijk vanzelf in en vernietigt tegelijkertijd nog een covenant capitol class cruiser of 2.

Er is echter 1 schip door de in de ruimte hangede defensie muur geraakt en deze dropt covenant grond troepen in New Mombasa - Afrika. Wat de covenant daar zoeken is nog steeds niet helemaal duidelijk (waarschijlijk de arc). Wie mag New Mombasa weer een veilge plek maken om met je kinderen te gaan wandelen? Je raad het al. De MC natuurlijk

Na een hele resem gevechten op de begane grond wordt de jacht geopend op de covenant cruiser. Deze maakt een sprong in New Mombasa waarbij deze stad door de scheur in slipspace volledig van de kaart wordt geveegd. Hij wordt echter op de hielen gezeten door de frigate "In amber Clad" onder de leiding van Miranda Keyes (dochter van) en de chief is natuurlijk aan boord.

De Arbiter heeft ondertussen de opdracht gekregen om de heretic leider op te sporen en te doden. De heretics zijn een afgescheurde beweging van de covenant en geloven niet in de forerunner als goden. Ze geloven ook niet dat de ringen het beginpunt zijn van een heilige reis en ze nemen geen orders aan van de profeten van de covenant. De profeten hebben dus redenen genoeg om hen te doden. De Arbiter beiendigt zijn missie met glans en Tartarus, een brute (covenant ras) gaat met de eer lopen. De heretic leader was in het bezit van guilty spark 343 (die de halo 04 ramp overleefde, kijk maar naar het filmpje na de credits van halo 1) en Tartarus neemt deze mee naar de profeten als trofee.

Tot hun verbazing merken MC en Cortana aan boord van de "In Amber Clad" dat er een tweede halo bestaat. De covenant cruiser die ze via de slipspace scheur volgden heeft hen er recht naar toe geleid. De MC opent de jacht op de profeet (die aan boord was van de cruiser) die de ring wil activeren en slaagt er ook in om deze zijn leven vroegtijdig te beindigen. Als wraakactie openen de juist aangekomen covenant schepen in orbit rond de ring het vuur op zijn locatie en de MC is verplicht een verfirssende duik te nemen in een nabij gelegen meer. Het is hier dat we voor het eerst in contact komen met Gravemind. De flood intelligentie. Er is nog niet veel geweten van dit gedrocht maar men vermoed dat het een soort van hivemind is die alle flood controleert.

De arbiter's volgende missie vind eveneens plaats op de nieuwe halo. De covenant zijn dolblij met hun nieuwe religieuze item en zijn dan ook in man en macht aanwezig. De arbiter moet net zoals de MC de index zoeken om de ring te activeren. De profeten van de covenant willen "the great journey" beginnen. De arbiter slaagt in zijn opzet maar wordt weer veraden door tartarus die hem in de index kamer de afgrond inwerpt. Het is echter nog niet met hem afgelopen want ook hij maakt kennis met de gravemind.

De gravemind is nu in het bezit van de MC en de arbiter en hij heeft voor hen beiden een missie in petto. De MC stuurt hij achter de profeten die zich bevinden in de heilige stad, high charity. zij willen immers de ringen activeren en dat is voor niemand goed. De arbiter wordt naar de Halo 05 controlekamer gestuurd om de brutes tegen te houden die de ring willen activeren (de brutes hebben miranda keyes gevangen genomen omdat enkel zij een reclaimer is die de ring kan activeren).

Ondertussen breekt er een burgeroorlog uit onder de covenant. De profeten zijn niet langer tevreden met de elites en willen de brutes als hun persoonlijke bodyguards. De elites zien dat niet zitten want zij bezien de brutes als barbaren en vinden dat enkel zij zo'n hooggeplaatste functie mogen uitvoeren. Iedereen kiest een kant (grunts+hunters+elites vs jackals+drones+brutes) en de chaos is compleet.

De arbiter slaagt erin Tartarus te doden maar jammer genoeg net iets te laat. De Index was reeds ingebracht. Miranda kan hem er nog net uithalen voor dat de dodelijke golf wordt afgevuurd. De monitor informeerd hen echter dat alle installaties nu op standby staan... Er blijken nog 5 ringen te bestaan en er is een locatie van waar deze allemaal tegelijk kunnen worden gecontroleerd. De Arc.

De Master Chief baant zich een weg door High Charity waar de burgeroorlog eveneens volop bezig is en slaagt erin om het forerunner super schip te bereiken waarmee de covenant tesamen met de rest van hun vloot de aarde willen aanvallen. Het spel eindigt met de master chief aan boord van het schip dat vertrekt richiting aarde.

Niet alleen alle ringen staan nu op standbye. Doorheen het hele universum komen alle forerunner installaties terug online. Zo ook de Shieldworld Onyx. De wereld blijkt gemaakt te zijn van sentinels die een kleine bal bewaken. Een Dyson Sphere. De bal bevat een slipspace rift waarin tijd en ruimte volledig gescheiden zijn van de fysische wereld. De bal is juist groot genoeg om in te stappen maar eens daar betreed je een wereld die 2au groot is oftewel 150 miljoen kilometer in diameter.


[imgl]http://media.teamxbox.com/games/ss/1353/full-res/1190510954.jpg[/imgl]
4 player Live Co-op - Team drop.

Kan zijn dat ik een hoop vergeten ben en ik heb ook een hoop veldslagen en andere side stories achterwege gelaten omdat deze niet rechtstreeks in verband staan met de main verhaallijn maar al bij al denkik dat dit zowat de belangrijkste gebeurtenissen zijn,

[ Bericht 0% gewijzigd door DaFreak4ever op 24-09-2007 02:24:31 ]
  maandag 24 september 2007 @ 02:05:24 #2
12888 Skull-splitter
your selection of the finest
pi_53423118
TVP

Wellicht toch maar eens uit gaan spelen, die games...
I'm fed up with all this Wi-fi-high-fiving
Steam: Skullsplitter
Origin-naam:013skullsplitter
pi_53423581
Nice , ik heb namelijk vrij weinig begrepen van de eerste 2 delen.
"What will I get for christmas santa?"
-" Well Andy, you'll get cancer."
XBL gamertag: MaskedMuchachoO
pi_53423689
Wow, bedankt hiervoor!

ik heb de boeken wel gelezen en Halo 1 gespeeld, maar dit helpt wel.

Binnenkort halo2 maar eens spelen (op de pc)
abonnement bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')