abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
pi_41607992
Toestemming van de OR, het informeren van het personeel, of een stukje in je arbeidsovereenkomst, is natuurlijk niet voldoende grond om de privacy van werknemers te mogen schenden.

Er moeten zwaarwegende belangen zijn, etc etc.

Het mag niet zomaar.
pi_41609430
quote:
Op vrijdag 8 september 2006 08:07 schreef DennisMoore het volgende:
Toestemming van de OR, het informeren van het personeel, of een stukje in je arbeidsovereenkomst, is natuurlijk niet voldoende grond om de privacy van werknemers te mogen schenden.

Er moeten zwaarwegende belangen zijn, etc etc.

Het mag niet zomaar.
Weet je dat ,of hoop je dat ?
pi_41609788
quote:
Op dinsdag 5 september 2006 19:52 schreef Albinoneger het volgende:
Afgelopen donderdag merkte mijn baas einde dag op dat hij vond dat ik te vaak met dingen bezig was die niet to mijn werkzaamheden behoorden in de negatieve zin van het woord. Het was niet erg als ik eens wat deed wat niet bij het werk hoorde maar hij kreeg de indruk dat ik te vaak met andere dingen bezig was. Wat het was liet hij buiten zijn commentaar, dus het kan van alles zijn; van fokken tot het aanpassen van een website van een kennis e.d.

Goed, nadat te horen te hebben gekregen heb ik het vrijdag maar anders aangepakt; nauwelijks nog recensies lezen van film, nauwelijks tot niet meer fokken, geen mail meer over en weer sturen met mijn vriendin etc.

en dat natuurlijk vandaag en gister ook. Nou moest ik toevallig een bestand hebben van de hd van de systeembeheerder vandaag en ik zag een document staan getiteld "Remote Desktop Picture.tif" Dus ik even kijken welk desktop dat is en vervolgens zie ik mijn eigen scherm van een paar uur geleden op een moment dat ik een map van de server van mijn neef haal omdat er een spelfout in een scriptje staat waardoor het niet werkt. De systeembeheerder zit dus mee te kijken op mijn scherm van een afstand... iets waar ik eigenlijk best van schrok. Ook weet vrijwel zeker dat ik de enige ben die gemonitord wordt. Ik heb mijn systeem nagekeken en idd stond Remote Desktop aan en toen ik nog eens keek in de shared map van de systeembeheerder stond daar dat Remote Desktop Progje. Afgelopen vrijdag vroeg hij nb nog aan mij waar ik ook alweer de serienummers vandaan haalde, hoogstwaarschijnlijk dus voor dat progje...

Ik vind dit niet normaal, of vergis ik me nu? Stiekem meekijken opmijn monitor. Ik zou maar een intieme mail versturen aan mijn vriendin of ontvangen en hij zit ff mee telezen Zou ik dit moeten bespreken of niet?
Erg netjes is het niet, maar je bent toch aan het werk?
Lieutenant General Omar Bradley
"I have returned many times to honour the valiant men who died…every man who set foot on Omaha Beach was a hero."
pi_41615751
Tjonge jonge wat een heilige boontjes allemaal over dat werken. Ik internet ook vreselijk veel op mijn werk. Sterker nog, in ons handboek staat dat je prive MAG internetten zolang je werk maar niet in het gedrang komt. Kan ik er wat aan doen dat ik een baan heb waarbij ik zoveel tijd overhou?

Ik vind dat stiekem monitoren van je baas zeer onfatsoenlijk.
Gaap Goals rulezzz!
pi_41616713
quote:
Op vrijdag 8 september 2006 09:44 schreef Limburger_noord het volgende:

Weet je dat ,of hoop je dat ?
Informatief zijn bijvoorbeeld http://www.ivir.nl/publicaties/overig/emailgeheim.html en http://www.cbpweb.nl/documenten/av_21_goed_werken_in_netwerken.stm?refer=true&theme=purple

Een kleine greep:
quote:
In boek 7 titel 10 BW wordt de arbeidsovereenkomst geregeld. Een bepaling die de privacy van de werknemer op de werkvloer beschermt, komt daarin niet voor. Wel is een algemene instructiebevoegdheid van de werkgever opgenomen. De werkgever is gerechtigd tot het geven van voorschriften voor het verrichten van de arbeid en het nemen van maatregelen ter bevordering van de goede orde in de onderneming, aldus art. 7: 660 BW. Op basis hiervan mag hij in beginsel ook het gebruik van email en Internet reguleren en controleren. Deze bevoegdheid kan echter niet ongelimiteerd zijn. Dat verdraagt zich niet met de hierboven door ons geschetste uitgangspunten. Het recht op privacy en het communicatiegeheim zullen aan deze werkgeversbevoegdheid grenzen stellen.
quote:
De ondernemer heeft op grond van art. 27 lid 1 sub k en l WOR toestemming van de ondernemingsraad nodig voor een voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van regelingen ten aanzien van registratie van en omgang met persoonsgegevens en regelingen ten aanzien van personeelsvolgsystemen. Onder personeelsvolgsystemen verstaat de wet voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag, prestaties van de in de onderneming werkzame personen; een en ander voorzover betrekking hebbende op alle of een groep van de in onderneming werkzame personen. Ook een intranet is geschikt voor registratie en observatie van het personeel en als zodanig een personeelsvolgsysteem. Als een dergelijk systeem eenmaal met toestemming van de ondernemingsraad is ingevoerd, houdt de inspraak van de OR op. Dit artikel ziet niet op het gebruik van de met behulp van het systeem verkregen gegevens. Veel waarborgen voor de privacy of het communicatiegeheim biedt het artikel dus niet. Overigens bindt de instemming van de ondernemingsraad de individuele werknemers niet.
quote:
Artikel 7 WBP bepaalt dat het verzamelen van dergelijke gegevens uitsluitend is toegestaan ten behoeve van een welbepaald uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel. Emailgebruik leidt tot een verzameling persoonsgegevens, aangezien deze gegevens gedurende enige tijd zullen worden bewaard. In de praktijk komt art. 7 Wbp erop neer, dat de werkgever vooraf doel en omvang van een controle zal moeten vaststellen. Bovendien moet de controle proportioneel zijn.
quote:
In de jurisprudentie lijkt een trend waarneembaar dat wanneer het gaat om het constateren van strafbare feiten gepleegd door werknemers, en als de mogelijkheid van controle (vooraf) kenbaar is, controle niet onredelijk wordt geacht. [35] Permanente controle zal slechts bij hoge uitzondering toegestaan zijn.
quote:
Dat controle van computergebruik een bedreiging voor de privacy van de werknemer betekent, erkent de Registratiekamer uitdrukkelijk. Een aantal legitieme werkgeversbelangen kan echter controle vereisen. Deze controle moet volgens de Registratiekamer voldoende kenbaar zijn voor de werknemer en aan eisen van proportionaliteit en subsidiariteit voldoen.
quote:
In zijn algemeenheid is een totaal verbod op privé-gebruik van e-mail en internet niet aanvaardbaar. Alleen bij communicatiefaciliteiten met een specifieke doelstelling, kan het privé-gebruik verboden worden. De werknemer moet dan wel andere communicatiemogelijkheden ter beschikking hebben. Overigens zou ook bij een algeheel verbod op privé-gebruik de werkgever nog niet het recht hebben om continue het gebruik te controleren. Dit zou immers een ingrijpende en niet-evenredige inmenging in het functioneren van de werknemers betekenen. Continue controle wordt door de Arbeidsomstandighedenwetgeving dan ook met reden als schadelijk gezien voor de gezondheid en het welzijn van de werknemer en zal in het algemeen ook niet kunnen worden gekwalificeerd als goed werkgeverschap.
De basis voor een verbod op te ingrijpende controle is de wet. En de wet kun je niet omzeilen door een akkoord van de OR en een handtekening van een werknemer.
pi_41616775
quote:
Op vrijdag 8 september 2006 14:35 schreef DennisMoore het volgende:

[..]

Informatief zijn bijvoorbeeld http://www.ivir.nl/publicaties/overig/emailgeheim.html en http://www.cbpweb.nl/documenten/av_21_goed_werken_in_netwerken.stm?refer=true&theme=purple

Een kleine greep:
[..]


[..]


[..]


[..]


[..]


[..]

De basis voor een verbod op te ingrijpende controle is de wet. En de wet kun je niet omzeilen door een akkoord van de OR en een handtekening van een werknemer.
Ik lees steeds weer dat continue gebruik verboden is maar steekproefen (met toestemming van de OR lijkt me niet verboden als ik dit zo lees ?
pi_41617332
quote:
Op vrijdag 8 september 2006 14:38 schreef Limburger_noord het volgende:

Ik lees steeds weer dat continue gebruik verboden is maar steekproefen (met toestemming van de OR lijkt me niet verboden als ik dit zo lees ?
http://www.ivir.nl/publicaties/overig/emailgeheim.html
quote:
Echter, ook om het uitlekken van bedrijfsgeheimen tegen te gaan en negatieve publiciteit te voorkomen heeft automatische content-filtering de voorkeur van de Registratiekamer. Emails die bepaalde woorden bevatten die op een ongewenste inhoud duiden, kunnen opzij gezet worden, zodat de werkgever er later kennis van kan nemen. Content-filtering kan feitelijk echter vrij gemakkelijk omzeild worden. Daarom heeft de werkgever naar de mening van de Registratiekamer het recht na een gerezen verdenking steekproefsgewijs de inhoud van email controleren.

Als blijkt dat werknemers zich niet aan de regels houden, moeten zij zo spoedig mogelijk op hun gedrag te worden aangesproken. De Registratiekamer overweegt dat de werkgever zich zoveel mogelijk dient te onthouden van het inzien van privé-mail. Hij zal niet alle privé-email mogen controleren. Alleen als er een gewichtige reden is, zal hij kennis mogen nemen van een specifiek bericht.

Voor beoordeling en begeleiding van individuele werknemers kan volgens de Registratiekamer controle van de inhoud van zakelijke email rechtens toegestaan zijn. Zij stelt dan wel als voorwaarde dat er een rechtstreeks verband met de taken van de werknemer moet bestaan.

De Registratiekamer acht controle van de inhoud niet toegestaan wanneer zij slechts dient om de kosten van communicatiefaciliteiten te beperken. Kennisname van de verkeersgegevens is immers voldoende om de werknemer op zijn gedrag aan te spreken, zo stelt zij.

In elk geval moet volgens de Registratiekamer de omvang van de controle zo beperkt mogelijk worden gehouden qua tijdsduur, frequentie en de gecontroleerde personen. Het emailgebruik van geprivilegieerden zoals bedrijfsartsen en OR-leden mag überhaupt niet inhoudelijk gecontroleerd worden.
quote:
Indien de werkgever voldoende aanleiding heeft de email van de werknemer te controleren, staan hem verschillende niveaus van controle ten dienst. Zo kan hij de hoeveelheid capaciteit bekijken die zijn werknemer verstuurt en downloadt. Pas als die controle wijst op onregelmatig gebruik kan hij verder gaan. Daarnaast kan hij filteren op gebruik van bepaalde woorden in de subject line, kan hij de inhoud van de mails zelf filteren op gebruik van bepaalde woorden en kan hij de verzonden attachments controleren. De meest ingrijpende vorm van controle is het inzien van de door zijn werknemer verstuurde en ontvangen emails. Het inzien van de inhoud komt dus pas als allerlaatste controlemiddel in aanmerking.
Die toestemming van de OR is een vereiste, maar zeker niet voldoende. In niet alle bedrijven is er een OR, en 'iedereen weet' dat de OR in te veel bedrijven naar de pijpen van de directie danst.
pi_41617741
quote:
Op vrijdag 8 september 2006 14:56 schreef DennisMoore het volgende:

Die toestemming van de OR is een vereiste, maar zeker niet voldoende. In niet alle bedrijven is er een OR, en 'iedereen weet' dat de OR in te veel bedrijven naar de pijpen van de directie danst.


bij jouw bedrijf misschien wel

Het ligt er maar net aan wat je leest ,nogmaals volgens mij mag de 'directeur ' dus best wel veel volgens de wet
quote:
quote:Daarom heeft de werkgever naar de mening van de Registratiekamer het recht na een gerezen verdenking steekproefsgewijs de inhoud van email controleren.
Dus als ik iemand verdenk mag het ...
quote:
Als blijkt dat werknemers zich niet aan de regels houden, moeten zij zo spoedig mogelijk op hun gedrag te worden aangesproken. De Registratiekamer overweegt dat de werkgever zich zoveel mogelijk dient te onthouden van het inzien van privé-mail.
Dus 'zoveel mogelijk onthouden ,dus niet verboden
quote:
Hij zal niet alle privé-email mogen controleren. Alleen als er een gewichtige reden is, zal hij kennis mogen nemen van een specifiek bericht.
Niet alles maar wel een deel ?
quote:
Voor beoordeling en begeleiding van individuele werknemers kan volgens de Registratiekamer controle van de inhoud van zakelijke email rechtens toegestaan zijn. Zij stelt dan wel als voorwaarde dat er een rechtstreeks verband met de taken van de werknemer moet bestaan.

De Registratiekamer acht controle van de inhoud niet toegestaan wanneer zij slechts dient om de kosten van communicatiefaciliteiten te beperken. Kennisname van de verkeersgegevens is immers voldoende om de werknemer op zijn gedrag aan te spreken, zo stelt zij.
Dus niet om kosten te besparen ? ...maar verder wel
quote:
In elk geval moet volgens de Registratiekamer de omvang van de controle zo beperkt mogelijk worden gehouden qua tijdsduur, frequentie en de gecontroleerde personen.
Dus niet 24uur per dag monitoren ,aar nog steeds niet verboden ?
quote:
Het emailgebruik van geprivilegieerden zoals bedrijfsartsen en OR-leden mag überhaupt niet inhoudelijk gecontroleerd worden.
Logisch
quote:
quote:Indien de werkgever voldoende aanleiding heeft de email van de werknemer te controleren, staan hem verschillende niveaus van controle ten dienst. Zo kan hij de hoeveelheid capaciteit bekijken die zijn werknemer verstuurt en downloadt. Pas als die controle wijst op onregelmatig gebruik kan hij verder gaan.


Dus geen willekeur maar als hij iemand verdenkt ...toegestaan !
quote:
Daarnaast kan hij filteren op gebruik van bepaalde woorden in de subject line, kan hij de inhoud van de mails zelf filteren op gebruik van bepaalde woorden en kan hij de verzonden attachments controleren. De meest ingrijpende vorm van controle is het inzien van de door zijn werknemer verstuurde en ontvangen emails
.

Gaat vrij ver ,maar mag dus
quote:
Het inzien van de inhoud komt dus pas als allerlaatste controlemiddel in aanmerking.
Of quote ik de artikelen verkeerd ?


Als laatste middel ...niet verboden
pi_41618362
Controle op inhoud van de e-mails mag dus pas als er een verdenking is op basis van de hoeveelheid dataverkeer. Ik denk dat het legaal gebruiken van een remote-desktop prog erg twijfelachtig is.
"To learn who rules over you, simply find out who you are not allowed to criticize" -Voltaire
pi_41618615
quote:
Op vrijdag 8 september 2006 15:26 schreef Ridocar het volgende:
Controle op inhoud van de e-mails mag dus pas als er een verdenking is op basis van de hoeveelheid dataverkeer. Ik denk dat het legaal gebruiken van een remote-desktop prog erg twijfelachtig is.
Klopt..maar het ging toch meer of het uberhaupt toegestaan was ?
En dat lijkt me wel ..onder bepaalde voorwaarden
pi_41619566
Tja, er is nog niet zoveel jurispredentie hierover geloof ik.

Wanneer moet er worden beoordeeld of controle was toegestaan of niet?
Vaak denk ik pas als er op ontslag wordt aangestuurd.

Een kantonrechter zal dan alles moeten meewegen: was er sprake van een strafbaar feit of van ongeoorloofd gebruik, was er gegronde reden om te controleren, was de OR ingelicht, was de werknemer individueel op de hoogte gebracht, was hij gewaarschuwd, bestonden zijn werkzaamheden voor een groot deel uit e-mailen en internetten, had hij andere mogelijkheden om privé te communiceren, etc etc...
pi_41620049
quote:
Op vrijdag 8 september 2006 15:26 schreef Ridocar het volgende:

Controle op inhoud van de e-mails mag dus pas als er een verdenking is op basis van de hoeveelheid dataverkeer. Ik denk dat het legaal gebruiken van een remote-desktop prog erg twijfelachtig is.
Dan nog is het controleren van de inhoud pas een allerlaatste middel.

Je zal bijvoorbeeld eerst over de afdeling moeten communiceren dat er uit geanonimiseerde metingen is gebleken dat er te veel dataverkeer is, en dat men zich verantwoordelijker moet gaan gedragen.

Helpt dat niet, dan zul je de hoeveelheid data per werknemer in de gaten houden, en kijken of hij bijvoorbeeld grote attachments verstuurd. Nog steeds zonder de inhoud te lezen.

Daarna spreek je de individuele werknemer er op aan.

Dit gaat al vrij ver, nog steeds zonder dat er naar inhoud is gekeken.
pi_41623454
quote:
Op vrijdag 8 september 2006 16:16 schreef DennisMoore het volgende:

[..]

Dan nog is het controleren van de inhoud pas een allerlaatste middel.

Je zal bijvoorbeeld eerst over de afdeling moeten communiceren dat er uit geanonimiseerde metingen is gebleken dat er te veel dataverkeer is, en dat men zich verantwoordelijker moet gaan gedragen.

Helpt dat niet, dan zul je de hoeveelheid data per werknemer in de gaten houden, en kijken of hij bijvoorbeeld grote attachments verstuurd. Nog steeds zonder de inhoud te lezen.

Daarna spreek je de individuele werknemer er op aan.

Dit gaat al vrij ver, nog steeds zonder dat er naar inhoud is gekeken.
En natuurlijk is de stap van zien dat je iets doet ,wat niet de bedoeling is , en ontslag als het goed is niet dezelfde
  zaterdag 9 september 2006 @ 01:04:38 #169
102582 Asics
Asics HIGH !!!
pi_41636801
quote:
Op donderdag 7 september 2006 22:45 schreef Limburger_noord het volgende:

[..]

Als de (bedrijfs)PC goed genoeg is 'dichtgespijkerd ' kun je niet zomaar even iets instaleren en bij de meeste bedrijven is het ook niet toegestaan dat je iets zelf installeerd (weet natuurlijk niet of zulke regels ook bij TS gelden
)
je zou netstat -n kunnen proberen
Asics neemt de tijd.
Asics geniet. Lees mijn columns op http://www.raaskal.com
pi_41641088
quote:
Op zaterdag 9 september 2006 01:04 schreef Asics het volgende:

[..]

je zou netstat -n kunnen proberen
Tja als je dat niet geblokeerd hebt is de machine ook niet 'dicht '
  zondag 10 september 2006 @ 11:39:06 #171
135430 Sargon
Canes latrantes non mordent
pi_41669814
hoe het er ook staat, MIJN computer, het is niet jouw computer droplul
pi_41670006
quote:
Op zondag 10 september 2006 11:39 schreef Sargon het volgende:

droplul
Lekker nodig ook...
  zondag 10 september 2006 @ 12:33:53 #173
21560 dr.dunno
shrivel me testes!
pi_41671250
quote:
Op dinsdag 5 september 2006 19:52 schreef Albinoneger het volgende:
Afgelopen donderdag merkte mijn baas einde dag op dat hij vond dat ik te vaak met dingen bezig was die niet to mijn werkzaamheden behoorden in de negatieve zin van het woord. Het was niet erg als ik eens wat deed wat niet bij het werk hoorde maar hij kreeg de indruk dat ik te vaak met andere dingen bezig was. Wat het was liet hij buiten zijn commentaar, dus het kan van alles zijn; van fokken tot het aanpassen van een website van een kennis e.d.

Goed, nadat te horen te hebben gekregen heb ik het vrijdag maar anders aangepakt; nauwelijks nog recensies lezen van film, nauwelijks tot niet meer fokken, geen mail meer over en weer sturen met mijn vriendin etc.

en dat natuurlijk vandaag en gister ook. Nou moest ik toevallig een bestand hebben van de hd van de systeembeheerder vandaag en ik zag een document staan getiteld "Remote Desktop Picture.tif" Dus ik even kijken welk desktop dat is en vervolgens zie ik mijn eigen scherm van een paar uur geleden op een moment dat ik een map van de server van mijn neef haal omdat er een spelfout in een scriptje staat waardoor het niet werkt. De systeembeheerder zit dus mee te kijken op mijn scherm van een afstand... iets waar ik eigenlijk best van schrok. Ook weet vrijwel zeker dat ik de enige ben die gemonitord wordt. Ik heb mijn systeem nagekeken en idd stond Remote Desktop aan en toen ik nog eens keek in de shared map van de systeembeheerder stond daar dat Remote Desktop Progje. Afgelopen vrijdag vroeg hij nb nog aan mij waar ik ook alweer de serienummers vandaan haalde, hoogstwaarschijnlijk dus voor dat progje...

Ik vind dit niet normaal, of vergis ik me nu? Stiekem meekijken opmijn monitor. Ik zou maar een intieme mail versturen aan mijn vriendin of ontvangen en hij zit ff mee telezen Zou ik dit moeten bespreken of niet?
1. hij heeft groot gelijk als ik lees wat je allemaal doet in de baas z'n tijd.
2. schakel remote desktop service gewoon uit (klinkt als slecht gerund bedrijf met amateur systeembeheerder, dus je hebt vast lokale admin rechten (en anders hack je die erin met een novell/linux flop).
3. bel de bsa dat je baas illegale software gebruikt.
4. meet het resultaat van dit alles breed uit in dit topic.
Wie haar benen spreidt, spreidt gezelligheid.
laptop | reda instrumente | surgical instruments
pi_41671762
quote:
Op zondag 10 september 2006 11:39 schreef Sargon het volgende:
hoe het er ook staat, MIJN computer, het is niet jouw computer droplul


Je zou eens wat met je vingers eens wat minder vaak in het stopcontact moeten stoppen .
Waar slaat zo'n reaktie nou weer op ?
pi_41671939
quote:
Op zondag 10 september 2006 12:33 schreef dr.dunno het volgende:

[..]

1. hij heeft groot gelijk als ik lees wat je allemaal doet in de baas z'n tijd.
quote:
2. schakel remote desktop service gewoon uit (klinkt als slecht gerund bedrijf met amateur systeembeheerder, dus je hebt vast lokale admin rechten (en anders hack je die erin met een novell/linux flop).
Lijkt me wel een reden tot ontslag als ze daar achterkomen
quote:
3. bel de bsa dat je baas illegale software gebruikt.
En je weet dat het een illegale versie is omdat?... (lijkt me trouwens ook niet echt de manier om 'populair 'te worden bij je baas )
quote:
4. meet het resultaat van dit alles breed uit in dit topic.
Dat vind ik een prima idee...ben benieuwd
pi_41672480
Dit mag alleen als dit voorheen duidelijk is gemaakt, dit is toch vertrouwelijke informatie en mag niet zomaar op een pctje bereikbaar zijn...

dingen die niet mogen, moeten gewoon door beheer onmogelijk gemaakt worden. hier zou ik wel degelijk een gesprek over voeren met mijn baas en systeembeheer.

je werkgever heeft trouwens ook alle recht je hier op aan te spreken, en jij heb ook zeker het recht op inzage in de documenten/screens van monitoring.

Je moet trouwens wel van te voren zijn ingelicht dat er gemonitored word op de zaak, en dit moet ook in bedrijfsregelement of zo staan , of bv op pc/desktop of wat dan ook.....
pi_41672656
quote:
Op dinsdag 5 september 2006 19:59 schreef RipCore het volgende:
En nee, ik vind dat niet normaal. De vraag is, wat doe je er aan?
De vraag is natuurlijk of het wel normaal is dat je onder werktijd bezig bent met niet-werkgerelateerde bezigheden. En zoals werkgever van TS al aangaf:
quote:
Het was niet erg als ik eens wat deed wat niet bij het werk hoorde maar hij kreeg de indruk dat ik te vaak met andere dingen bezig was.
Tegenwoordig moet je Dr. Ir. zijn om een beetje correct Nederlands te kunnen neerpleuren.
Abusing semicolons since 1987.
pi_41672680
Ben het eens met Schorpioen en Light. Ik heb eens administratief werk gedaan bij een grote bank en daar hielden ze dit soort dingen zo overdreven strikt in de gaten en zeiden er al wat van als je anderhalve minuut te laat terug kwam van de lunch en wat krijg je als gevolg daarvan: werknemers hadden zoiets van: "jullie lullig doen, wij ook lullig doen": als iemand van beneden nietjes en paperclips moest hebben liep hij eerst helemaal naar beneden voor nietjes en daarna nog een keer voor paperclips. Om tien voor vijf begon iedereen z'n pc af te sluiten, want no way dat er iemand van plan was om om 1 minuut over vijf nog even iets af te maken.

Je creeert als manager zo echt een kutsfeer en daar gaat je productie gigantisch van achteruit.
pi_41672779
quote:
Op zondag 10 september 2006 13:23 schreef thaleia het volgende:
Ben het eens met Schorpioen en Light. Ik heb eens administratief werk gedaan bij een grote bank en daar hielden ze dit soort dingen zo overdreven strikt in de gaten en zeiden er al wat van als je anderhalve minuut te laat terug kwam van de lunch en wat krijg je als gevolg daarvan: werknemers hadden zoiets van: "jullie lullig doen, wij ook lullig doen": als iemand van beneden nietjes en paperclips moest hebben liep hij eerst helemaal naar beneden voor nietjes en daarna nog een keer voor paperclips. Om tien voor vijf begon iedereen z'n pc af te sluiten, want no way dat er iemand van plan was om om 1 minuut over vijf nog even iets af te maken.

Je creeert als manager zo echt een kutsfeer en daar gaat je productie gigantisch van achteruit.
Ik denk niet dat dit zo is bij het bedrijf waar TS werkt, tenslotte heb ik niet gehoort dat TS van zijn baas helemaal niet op internet mag of zoiets , maar niet 'te veel' of 'zodat zijn wer er onder lijd '
Zoals jij het beschrijft is het idd erg extreem en dan creeer je een 'kutsfeer' , maar ergens mag een bedrijf toch wel een grens trekken ?
Of moet echt alles maar kunnen omdat het anders ten koste gaat van de sfeer?
pi_41672801
quote:
Op zondag 10 september 2006 13:23 schreef thaleia het volgende:
Je creeert als manager zo echt een kutsfeer en daar gaat je productie gigantisch van achteruit.
Maar dat lijkt niet het geval, gezien de coulance van de werkgever met betrekking tot het doen van werkvermijdend gedrag.
Tegenwoordig moet je Dr. Ir. zijn om een beetje correct Nederlands te kunnen neerpleuren.
Abusing semicolons since 1987.
pi_41672885
quote:
Op zondag 10 september 2006 13:27 schreef Limburger_noord het volgende:
Ik denk niet dat dit zo is bij het bedrijf waar TS werkt, tenslotte heb ik niet gehoort dat TS van zijn baas helemaal niet op internet mag of zoiets , maar niet 'te veel' of 'zodat zijn wer er onder lijd '
Dat is waar. Blijft alleen nog de vraag openstaan of je iemands pc mag monitoren zonder dat je hem daarvan van te voren op de hoogte hebt gesteld.
pi_41672937
quote:
Op zondag 10 september 2006 13:31 schreef thaleia het volgende:

Dat is waar. Blijft alleen nog de vraag openstaan of je iemands pc mag monitoren zonder dat je hem daarvan van te voren op de hoogte hebt gesteld.
Da's geen vraag. Het mag gewoon niet. .
pi_41673090
quote:
Op zondag 10 september 2006 13:33 schreef DennisMoore het volgende:

[..]

Da's geen vraag. Het mag gewoon niet. .
En welke juridische achtergrond heb jij, dat je dat zo stellig durft te beweren?
Tegenwoordig moet je Dr. Ir. zijn om een beetje correct Nederlands te kunnen neerpleuren.
Abusing semicolons since 1987.
pi_41673388
quote:
Op zondag 10 september 2006 13:33 schreef DennisMoore het volgende:

[..]

Da's geen vraag. Het mag gewoon niet. .
Tenzij hij het had kunnen weten, omdat het in bv de arbeidsvoorwaarden stond (niet iedereen leest die ook ), of het hem wel verteld was ,maar hij het niet heeft (willen ) horen ?
pi_41674138
quote:
Op zondag 10 september 2006 13:49 schreef Limburger_noord het volgende:

Tenzij hij het had kunnen weten, omdat het in bv de arbeidsvoorwaarden stond (niet iedereen leest die ook ), of het hem wel verteld was ,maar hij het niet heeft (willen ) horen ?
Nee, dan nog niet.
Het is niet zó simpel om inbreuk te mogen maken op privacy.
pi_41674213
quote:
Op zondag 10 september 2006 13:39 schreef rekenwonder het volgende:

En welke juridische achtergrond heb jij, dat je dat zo stellig durft te beweren?
Ik informeer mijzelf. Er is online voldoende te vinden over o.a.
- wet bescherming persoonsgegevens
- briefgeheim
- goed werkgeverschap

Eerder in dit topic vind je wat quotes.
pi_41674243
quote:
Op zondag 10 september 2006 14:17 schreef DennisMoore het volgende:

[..]

Nee, dan nog niet.
Het is niet zó simpel om inbreuk te mogen maken privacy.
Waneer wel volgens jou dan ?
Als je er van uit gaat dat :
Ik jou schriftelijk en evt mondeling heb geinformeerd
reden heb aan te nemen dat je meer op internet zit als wenselijk is
en toestemming heb van de OR voldoe ik volgens mij aan alle voorwaarden
Lijkt het mij genoeg reden om jouw activiteiten op het internet te controleren (heb het hier niet over het lezen van 'prive ' mail )

Lees anders ff terug in de topic naar wat de regels zijn
pi_41674395
quote:
Op zondag 10 september 2006 14:21 schreef Limburger_noord het volgende:

Waneer wel volgens jou dan ?
Als je er van uit gaat dat :
Ik jou schriftelijk en evt mondeling heb geinformeerd
reden heb aan te nemen dat je meer op internet zit als wenselijk is
en toestemming heb van de OR voldoe ik volgens mij aan alle voorwaarden
Lijkt het mij genoeg reden om jouw activiteiten op het internet te controleren (heb het hier niet over het lezen van 'prive ' mail )
Je moet bijvoorbeeld heel duidelijk aan kunnen geven wat het doel is van dit 'monitoren'. En de reden "Anders werkt men niet hard genoeg" is niet zwaar genoeg om inbreuk te mogen maken op de privacy. Als dat voldoende was, dan zouden in ieder bedrijf camera's hangen om in de gaten te houden of men wel hard genoeg werkt.

Je mag bijvoorbeeld wel kijken naar de hoeveelheid dataverkeer die TS genereert... of filteren op bepaalde woorden. Z'n baas zou eigenlijk gewoon moeten beoordelen of hij voldoende werk aflevert.

Screenshots bekijken is natuurlijk gelijk aan het lezen van privé-email als hij net op dat moment een privé-email open heeft staan.
pi_41675188
quote:
Op zondag 10 september 2006 14:29 schreef DennisMoore het volgende:

[..]

Je moet bijvoorbeeld heel duidelijk aan kunnen geven wat het doel is van dit 'monitoren'.
Dus bij de uitgang kijken of mensen bedrijfseigendommen meenemen (omdat er de laatste tijd veel gestolen wordt ) mag ook niet ?
Je werkt op een bedrijf om te werken ..(ook al denken bepaalde mensen daar duidelijk anders over) ,als je wilt chatten ,op een forum zitten o porno wilt downloaden ga je maar thuis zitten ..
Als het bedrijf het toelaat dat mensen min of meer de vrijheid hebben om internet te gebruiken mag hij toch zeker wel grenzen stellen ?

En de reden "Anders werkt men niet hard genoeg" is niet zwaar genoeg om inbreuk te mogen maken op de privacy

Als je het zo stelt niet nee
Als jij onder privacy verstaat dat ik niet mag kijken of je wel werkt dan heb je in mijn ogen geen privacy op het werk (of ren je snel weg als je baas naar je werkplek komt om iets te vragen )
nee, je sluit gauw die site waar je op zat en die niets met je werk te maken heeft of niet soms ? als je dan zo in je recht staat waarom doen de meeste mensen dit dan ?
Omdat ik anders jouw privacy schendt ?..wel nee, omdat je heel goed weet wat wel en niet mag
quote:
. Als dat voldoende was, dan zouden in ieder bedrijf camera's hangen om in de gaten te houden of men wel hard genoeg werkt.
Zou kunnen ja,
Maar waarom hebben we teamleiders,Managers,prikklokken (in welke variant dan ook ),werk targets en arbeidsvoorwaarden ?
Dit dient allemaal (in meer of mindere mate ) om de productiviteit te meten en te controleren (dus denk niet dat je niet gecontroleerd word )
quote:
Je mag bijvoorbeeld wel kijken naar de hoeveelheid dataverkeer die TS genereert... of filteren op bepaalde woorden. .
Misschien heeft hij dat allang gedaan en komt daarom met deze maatregel ?
De 'volgende stap' zogezegt ?
quote:
Z'n baas zou eigenlijk gewoon moeten beoordelen of hij voldoende werk aflevert
Misschien dacht hij dat TS niet meer aankon (hij is tenslotte pas een jaar daar ) en dacht dus dat hij al 8 uur werk had ?
Toen hij echter zag dat hij 4 uur per dag op internet zat voelde hij zich wat bedonderd

Dit is natuurlijk pure speculatie ,ik claim niet te weten hoe de systutie daar is was maar schets schlechts een mogelijk scenario
quote:
Screenshots bekijken is natuurlijk gelijk aan het lezen van privé-email als hij net op dat moment een privé-email open heeft staan.
En als iemand voorbij loopt kan die het ook lezen...conclusie ..gewoon geen 'gevoelige' prive mails sturen van het werk
De meeste bedrijven staan dit oogluikend toe..wees blij het had ook verboden kunnen zijn
  zondag 10 september 2006 @ 14:59:31 #190
21560 dr.dunno
shrivel me testes!
pi_41675253
quote:
Op zondag 10 september 2006 12:58 schreef Limburger_noord het volgende:

[..]


[..]

Lijkt me wel een reden tot ontslag als ze daar achterkomen
ze zullen eerst moeten bewijzen dat jij dat wachtwoord hebt gekraakt en subsidiair dat je de normale bedrijfsvoering dusdanig hebt geschaad, dat er verwijtbare schade is ontstaan.

buiten dat het achterhalen van een wachtwoord (of wijzigen ervan) lokaal geen schade toebrengt, vraag ik me af of ze daar überhaupt kaas gegeten hebben van fatsoenlijk systeembeheer en ga ik er dus vanuit dat iedereen daar al admin rechten heeft.
[..]
quote:
En je weet dat het een illegale versie is omdat?... (lijkt me trouwens ook niet echt de manier om 'populair 'te worden bij je baas )
[..]
ik las in de OP dat men vroeg naar een serienummer, dat doe je niet als je licenties hebt liggen
quote:
Dat vind ik een prima idee...ben benieuwd
ik ook
Wie haar benen spreidt, spreidt gezelligheid.
laptop | reda instrumente | surgical instruments
pi_41675868
quote:
Op zondag 10 september 2006 14:59 schreef dr.dunno het volgende:

[..]

ze zullen eerst moeten bewijzen dat jij dat wachtwoord hebt gekraakt en subsidiair dat je de normale bedrijfsvoering dusdanig hebt geschaad, dat er verwijtbare schade is ontstaan.
Je moet dat idd bewijzen
Dat van die schade klopt maar ten dele
Als je bv de toegang tot de loonadministratie kraakt (en allen leest en niets doorstuurt) of bij de bedrijfsarta 'inbreekt' is dat wel degelijk een reden voor ontslag ook al heb je geen werkelijke 'schade ' veroorzaakt (Inbreken is nl strafbaar of zichzelf )
quote:
buiten dat het achterhalen van een wachtwoord (of wijzigen ervan) lokaal geen schade toebrengt, vraag ik me af of ze daar überhaupt kaas gegeten hebben van fatsoenlijk systeembeheer en ga ik er dus vanuit dat iedereen daar al admin rechten heeft.
[..]
Ben bang dat je gelijk hebt ..erg dat die bedrijven nog bestaan (of is het een 3 mans zaakje TS,de baas ,en een systeembeheerder )
[..]
quote:
ik las in de OP dat men vroeg naar een serienummer, dat doe je niet als je licenties hebt liggen
Misschien had hij die prive nodig ?
Als ik er als 'chef' achterkom dat mijn Systeembeheerder zelf illegale software op het netwerk gebruikt kon hij gelijk zijn biezen pakken (als hij er al mee begint hoe kun je dan nog ven hem verwachten dat hij het personeel er op aanspreekt ? )

BTW het is niet zeker waarvoor die serienummers nodig waren :

Ts schreef :
quote:
Afgelopen vrijdag vroeg hij nb nog aan mij waar ik ook alweer de serienummers vandaan haalde, hoogstwaarschijnlijk dus voor dat progje...
pi_41753036
hehe, wat betreft dat ons softwarebeleid. Bijna alles is legit. De grote proggies van adobe e.d. zowiezo. Alleen ik heb een muziekprogramma op mijn HD staan die ik zelf geregd heb en dus illegaal is, maar dat gebruik ik enkel voor privedoeleinden. Zit er ook over te denken omdat voortaan vanaf mijn iPod te draaien. Mjah verder wordt er weinig illegaal gerotzooid. Ik vermoed dat de discussie als volgt is gegaan;

Baas: kunnenw e niet die albinoneger in de gaten houden?
Sys: ja daar moeten programma;s voor zijn
B: oh nou probeerr dat eens
Sys; ja dan download ik er wel een
Sys: albinoneger; ik heb een serienummer nodig, waar aal jij ze vandaan

Ze gaan natuurlijk niet voor een of 2 dagen meekijken een licentie kopen

Overigens is het vooralsnog bij die 2 screendumps gebleven, verder niets meer aangetroffen.

Wat overigens wel weer zo is is dat ik vandaag een tergende saaie kutklus had waarvan de rsi door mijn schouders en arm gierde. Vervolgens sta ik op een gegeven moment naar een opengeslagen krant op mijn bureau te staren. Ik heb nog geen tijd gehad om hem te lezen, ik heb slechts 15 minuten pauze gehad om naar het postkantoor te gaan en ben gelijk bij binnenkomst weer vderder gegaan terwijl anderen nog zaten te lunchen. Terwijl ik staar hoor ik zo op de achtergrond op een pissige toon;

"hey albinoneger, leg dat dingn nou eens weg man"

of iets in die trend, waarop ik en anderen hem vaag aankijken.

Toch maar eens op zoek naar een andere baan.
pi_41753633
quote:
Op dinsdag 12 september 2006 22:43 schreef Albinoneger het volgende:
hehe, wat betreft dat ons softwarebeleid. Bijna alles is legit. De grote proggies van adobe e.d. zowiezo. Alleen ik heb een muziekprogramma op mijn HD staan die ik zelf geregd heb en dus illegaal is, maar dat gebruik ik enkel voor privedoeleinden. Zit er ook over te denken omdat voortaan vanaf mijn iPod te draaien. Mjah verder wordt er weinig illegaal gerotzooid. Ik vermoed dat de discussie als volgt is gegaan;

Baas: kunnenw e niet die albinoneger in de gaten houden?
Sys: ja daar moeten programma;s voor zijn
B: oh nou probeerr dat eens
Sys; ja dan download ik er wel een
Sys: albinoneger; ik heb een serienummer nodig, waar aal jij ze vandaan

Ze gaan natuurlijk niet voor een of 2 dagen meekijken een licentie kopen

Overigens is het vooralsnog bij die 2 screendumps gebleven, verder niets meer aangetroffen.

Wat overigens wel weer zo is is dat ik vandaag een tergende saaie kutklus had waarvan de rsi door mijn schouders en arm gierde. Vervolgens sta ik op een gegeven moment naar een opengeslagen krant op mijn bureau te staren. Ik heb nog geen tijd gehad om hem te lezen, ik heb slechts 15 minuten pauze gehad om naar het postkantoor te gaan en ben gelijk bij binnenkomst weer vderder gegaan terwijl anderen nog zaten te lunchen. Terwijl ik staar hoor ik zo op de achtergrond op een pissige toon;

"hey albinoneger, leg dat dingn nou eens weg man"

of iets in die trend, waarop ik en anderen hem vaag aankijken.

Toch maar eens op zoek naar een andere baan.
Een leuke baan als systeem beheerder niets voor jou
  woensdag 13 september 2006 @ 10:24:00 #194
133023 Zwaffel
freaking frack
pi_41763031
quote:
Op dinsdag 12 september 2006 22:43 schreef Albinoneger het volgende:
hehe, wat betreft dat ons softwarebeleid. Bijna alles is legit. De grote proggies van adobe e.d. zowiezo. Alleen ik heb een muziekprogramma op mijn HD staan die ik zelf geregd heb en dus illegaal is, maar dat gebruik ik enkel voor privedoeleinden. Zit er ook over te denken omdat voortaan vanaf mijn iPod te draaien. Mjah verder wordt er weinig illegaal gerotzooid. Ik vermoed dat de discussie als volgt is gegaan;

Baas: kunnenw e niet die albinoneger in de gaten houden?
Sys: ja daar moeten programma;s voor zijn
B: oh nou probeerr dat eens
Sys; ja dan download ik er wel een
Sys: albinoneger; ik heb een serienummer nodig, waar aal jij ze vandaan

Ze gaan natuurlijk niet voor een of 2 dagen meekijken een licentie kopen

Overigens is het vooralsnog bij die 2 screendumps gebleven, verder niets meer aangetroffen.

Wat overigens wel weer zo is is dat ik vandaag een tergende saaie kutklus had waarvan de rsi door mijn schouders en arm gierde. Vervolgens sta ik op een gegeven moment naar een opengeslagen krant op mijn bureau te staren. Ik heb nog geen tijd gehad om hem te lezen, ik heb slechts 15 minuten pauze gehad om naar het postkantoor te gaan en ben gelijk bij binnenkomst weer vderder gegaan terwijl anderen nog zaten te lunchen. Terwijl ik staar hoor ik zo op de achtergrond op een pissige toon;

"hey albinoneger, leg dat dingn nou eens weg man"

of iets in die trend, waarop ik en anderen hem vaag aankijken.

Toch maar eens op zoek naar een andere baan.
Op zoek gaan naar een andere baan is heel erg slim IMHO. Ook zou ik gewoon niet meer in de pauze gaan werken. Dikke lul kan die krijgen. Pauze is voor pauze en aangezien je baas IMHO wel erg kinderachtig doet is het misschien tijd om hetzelfde te gaan doen? Dus in de pauze netjes pauze houden en niet gaan doorwerken. Niet meer gaan overwerken en strak naar huis gaan als je vrij bent.

Hij kinderachtig,jij ook
pi_41776580
TS is eigenlijk maar een zeikerd (en als het je niet bevalt, waarom hou je het daar dan niet voor gezien?). De werkgever komt op mij, ondanks de propaganda van TS, altijd nog heel redelijk over.
quote:
Alleen ik heb een muziekprogramma op mijn HD staan die ik zelf geregd heb en dus illegaal is, maar dat gebruik ik enkel voor privedoeleinden. Zit er ook over te denken omdat voortaan vanaf mijn iPod te draaien.
Je zit toch op je werk? Het is mij niet duidelijk of de werkgever aansprakelijk is voor illegale privepraktijken, maar ik kan me goed voorstellen dat men niet de proef op de som wilt nemen.
Tegenwoordig moet je Dr. Ir. zijn om een beetje correct Nederlands te kunnen neerpleuren.
Abusing semicolons since 1987.
pi_41776663
quote:
Op woensdag 13 september 2006 18:12 schreef rekenwonder het volgende:
TS is eigenlijk maar een zeikerd (en als het je niet bevalt, waarom hou je het daar dan niet voor gezien?). De werkgever komt op mij, ondanks de propaganda van TS, altijd nog heel redelijk over.
[..]

Je zit toch op je werk? Het is mij niet duidelijk of de werkgever aansprakelijk is voor illegale privepraktijken, maar ik kan me goed voorstellen dat men niet de proef op de som wilt nemen.
De werkgever is aansprakelijk voor alles wat er op de PC staat (illegale software) en hij krijgt dan ook de boete als het misgaat
pi_41779608
Ik surf meestal alleen tijdens pauzes. Bij mijn vorige werkgever werd zelfs nadrukkelijk gezegd dat je bij prive gebruik van internet ontslagen kon worden, vond ik onzinning omdat er al filters op de pc waren geinstalleerd waardoor allleen websites die met de werkzaamheden te maken hadden bezocht konden worden.
Being happy doesn't mean that everything is perfect. It means that you have decided to look beyond the imperfections
  woensdag 13 september 2006 @ 20:26:45 #198
102582 Asics
Asics HIGH !!!
pi_41781170
quote:
Op zaterdag 9 september 2006 06:57 schreef Limburger_noord het volgende:

[..]

Tja als je dat niet geblokeerd hebt is de machine ook niet 'dicht '
je moest eens weten wat er bij een heleboel bedrijven allemaal open staat
Asics neemt de tijd.
Asics geniet. Lees mijn columns op http://www.raaskal.com
pi_41784591
quote:
Op woensdag 13 september 2006 20:26 schreef Asics het volgende:

[..]

je moest eens weten wat er bij een heleboel bedrijven allemaal open staat
Weet ik helaas maar al te goed
  maandag 18 september 2006 @ 11:15:02 #200
133023 Zwaffel
freaking frack
pi_41914785
en TS? hoe is het nu?
pi_41923730
Vind het persoonlijk niet kunnen, maargoed het zal wel in het regelement van het bedrijf staan, en dan heb je geen poot om op te staan Wel vind ik dat ze je er wel wat van hadden mogen zeggen.
pi_41927311
quote:
Op maandag 18 september 2006 11:15 schreef Zwaffel het volgende:
en TS? hoe is het nu?
Vandaag was het erger dan nooit tevoren en dat terwijl ik vrijdag 2 spoedklussen ruim binnen tijd af had... klussen waarvan ze me een voor 8 uur inschatte en die ik binnen 2 uur afhad !

Magoe vandaag viel het me in ene op dat het icoontje bovenin mijn scherm aangaf dat er op mijn computer werd meegekeken. Een poos geleden voor zover ik weet. Afijn dus op het moment dat sysbeheer achter zijn pc weg was eens gekeken en ja hoor, er was weer een screenshot gemaakt. Ik kijken: bleek het een venster te zijn waarop gewoon te zien is dat ik met werk bezig ben. Geen idee waar hij dat weer voor nodig heeft.

Verder heb ik toen hij van zijn plaats was mijn mail opengegooid en een screendump gemaakt dat er gelogd wordt terwijl ik mail lees. Inbreuk op privacy, schending van het briefgeheim e.d.

Verder is het rustig, af en toe zag ik vandaag dat hij behoorlijke lange periodes bij me ingelogd stond maar verder niets deed. Als ik opstond had hij nooit RD op de voorgrond en er kwamen ook geennieuwe screenshots bij. Zit er over te denken om einde week eens die RD poort dicht te gooien

Verder wordt het al gebruikt voor grappen en grollen; toen ik naar huis was hadden ze van afstand voor de grap een pornosite geopend en die open laten staan zodat mensen raar opkeken als ze langs mijn comp liepen terwijl ik al uren weg was ... wat een grapjurken
  maandag 18 september 2006 @ 19:13:04 #203
133023 Zwaffel
freaking frack
pi_41927553
terwijl je al wegwas? en toen?

aangesproken door iemand erover? Ik vraag me af of het slim is om die poort dicht te gooien. Veroorzaak je denk ik enkel ellende mee.
pi_41933791
quote:
Op maandag 18 september 2006 19:05 schreef Albinoneger het volgende:

[..]

Vandaag was het erger dan nooit tevoren en dat terwijl ik vrijdag 2 spoedklussen ruim binnen tijd af had... klussen waarvan ze me een voor 8 uur inschatte en die ik binnen 2 uur afhad !

Magoe vandaag viel het me in ene op dat het icoontje bovenin mijn scherm aangaf dat er op mijn computer werd meegekeken. Een poos geleden voor zover ik weet. Afijn dus op het moment dat sysbeheer achter zijn pc weg was eens gekeken en ja hoor, er was weer een screenshot gemaakt. Ik kijken: bleek het een venster te zijn waarop gewoon te zien is dat ik met werk bezig ben. Geen idee waar hij dat weer voor nodig heeft.

Verder heb ik toen hij van zijn plaats was mijn mail opengegooid en een screendump gemaakt dat er gelogd wordt terwijl ik mail lees. Inbreuk op privacy, schending van het briefgeheim e.d.

Verder is het rustig, af en toe zag ik vandaag dat hij behoorlijke lange periodes bij me ingelogd stond maar verder niets deed. Als ik opstond had hij nooit RD op de voorgrond en er kwamen ook geennieuwe screenshots bij. Zit er over te denken om einde week eens die RD poort dicht te gooien

Verder wordt het al gebruikt voor grappen en grollen; toen ik naar huis was hadden ze van afstand voor de grap een pornosite geopend en die open laten staan zodat mensen raar opkeken als ze langs mijn comp liepen terwijl ik al uren weg was ... wat een grapjurken
Wat een kneus die systeembeheerder ...laat zijn PC achter zonder hem eerst te 'locken ' ?
pi_41935371
quote:
Op maandag 18 september 2006 21:56 schreef Limburger_noord het volgende:

[..]

Wat een kneus die systeembeheerder ...laat zijn PC achter zonder hem eerst te 'locken ' ?
we halen projecten van elkaars computer af dus geen enkel computer heeft de filesharing dicht staan
pi_41935487
quote:
Op maandag 18 september 2006 22:35 schreef Albinoneger het volgende:

[..]

we halen projecten van elkaars computer af dus geen enkel computer heeft de filesharing dicht staan
Geen fileserver op dat bedrijf?
  maandag 18 september 2006 @ 22:41:29 #207
133023 Zwaffel
freaking frack
pi_41935601
quote:
Op maandag 18 september 2006 22:38 schreef Limburger_noord het volgende:

[..]

Geen fileserver op dat bedrijf?
blijkbaar niet he
pi_41935678
quote:
Op maandag 18 september 2006 22:41 schreef Zwaffel het volgende:

[..]

blijkbaar niet he
Beveiliging uit het jaar 0
Maar dacht trouwens uit jouw tekst op te maken dat je fysiek aan zijn PC was geweest ipv 'remote' ?
  maandag 18 september 2006 @ 22:46:19 #209
133023 Zwaffel
freaking frack
pi_41935831
quote:
Op maandag 18 september 2006 22:43 schreef Limburger_noord het volgende:

[..]

Beveiliging uit het jaar 0
Maar dacht trouwens uit jouw tekst op te maken dat je fysiek aan zijn PC was geweest ipv 'remote' ?
huh? ik maak uit de openingspost op dat het om remote ging

pi_41936100
quote:
Op maandag 18 september 2006 22:46 schreef Zwaffel het volgende:

[..]

huh? ik maak uit de openingspost op dat het om remote ging

Ik ging van deze zin uit : [deleted]

sorry je hebt gelijk ...las de zin verkeerd

[ Bericht 16% gewijzigd door Limburger_noord op 18-09-2006 23:01:00 ]
  dinsdag 19 september 2006 @ 08:50:52 #211
133023 Zwaffel
freaking frack
pi_41943066
quote:
Op maandag 18 september 2006 22:53 schreef Limburger_noord het volgende:

[..]

Ik ging van deze zin uit : [deleted]

sorry je hebt gelijk ...las de zin verkeerd
tis fijn om gelijk te krijgen
pi_41943844
quote:
Op dinsdag 19 september 2006 08:50 schreef Zwaffel het volgende:

[..]

tis fijn om gelijk te krijgen
weet ik
  dinsdag 19 september 2006 @ 09:51:30 #213
133023 Zwaffel
freaking frack
pi_41943951
Ik vraag me af wat TS hier nou mee gaat doen. Ik verwacht iig niet dat het contract van TS verlengt wordt en ik denk dat als hij zn baas er op "aanspreekt" er een nog kuttere werksfeer ontstaat
pi_41944160
quote:
Op dinsdag 19 september 2006 09:51 schreef Zwaffel het volgende:
Ik vraag me af wat TS hier nou mee gaat doen. Ik verwacht iig niet dat het contract van TS verlengt wordt en ik denk dat als hij zn baas er op "aanspreekt" er een nog kuttere werksfeer ontstaat
Ik snap echter ook niet waarom die zelf niet opstapt als hij zich zo belaagt (bespioneert ) voelt op dat bedrijf
  dinsdag 19 september 2006 @ 10:08:17 #215
133023 Zwaffel
freaking frack
pi_41944239
quote:
Op dinsdag 19 september 2006 10:03 schreef Limburger_noord het volgende:

[..]

Ik snap echter ook niet waarom die zelf niet opstapt als hij zich zo belaagt (bespioneert ) voelt op dat bedrijf
Nah,daar kan ik nog wel inkomen. Tis niet dat dat werk nou voor het oprapen ligt. En als je zelf opstapt kun je fluiten naar je WW. Ik maak uit dit hele topic op dat TS opzoek is naar een andere baan. IMHO is het slim om dan toch zolang je die niet hebt wel bij het huidge te blijven. Nu heeft TS immers elke maand loon. Kan me voorstellen dat hij niet zonder kan.
  dinsdag 19 september 2006 @ 10:13:59 #216
2964 Armageddon
Oldbies Automatisering BV.
pi_41944360
Het werkt ligt niet voor het oprapen?

Man heb je de kranten en internet de laatste tijd wel eens bekeken?
  dinsdag 19 september 2006 @ 10:15:14 #217
133023 Zwaffel
freaking frack
pi_41944380
quote:
Op dinsdag 19 september 2006 10:13 schreef Armageddon het volgende:
Het werkt ligt niet voor het oprapen?

Man heb je de kranten en internet de laatste tijd wel eens bekeken?
Ja. Ik ben zelf voor iemand ook opzoek.

Dan mag jij me vertellen waar ik in omgeving amsterdam een vacature voor een flasher/grafisch vormgever vindt.

Ik heb er 3 gevonden. Meer niet.
  dinsdag 19 september 2006 @ 10:18:37 #218
2964 Armageddon
Oldbies Automatisering BV.
pi_41944446
quote:
Op dinsdag 19 september 2006 10:15 schreef Zwaffel het volgende:

[..]

Ja. Ik ben zelf voor iemand ook opzoek.

Dan mag jij me vertellen waar ik in omgeving amsterdam een vacature voor een flasher/grafisch vormgever vindt.

Ik heb er 3 gevonden. Meer niet.
Daar noem je ook wat. Dat is inderdaad aan de karige kant. Moet je ook maar een echt vak leren.

http://www.nationalevacaturebank.nl/zoek/vacatures/?snelz=1&HPtrefwoord=grafisch+vormgever®io=&functiegroep=&opl_niveau=
  dinsdag 19 september 2006 @ 10:32:50 #219
133023 Zwaffel
freaking frack
pi_41944736
quote:
Op dinsdag 19 september 2006 10:18 schreef Armageddon het volgende:

[..]

Daar noem je ook wat. Dat is inderdaad aan de karige kant. Moet je ook maar een echt vak leren.

http://www.nationalevacaturebank.nl/zoek/vacatures/?snelz=1&HPtrefwoord=grafisch+vormgever®io=&functiegroep=&opl_niveau=
dat is een echt vak betweter

Ik zei toch dat er niet veel was
  dinsdag 19 september 2006 @ 10:41:15 #220
2964 Armageddon
Oldbies Automatisering BV.
pi_41944910
quote:
Op dinsdag 19 september 2006 10:32 schreef Zwaffel het volgende:

[..]

dat is een echt vak betweter

Ik zei toch dat er niet veel was
Omscholen maar dan hè.
pi_57031077
quote:
Op dinsdag 19 september 2006 10:03 schreef Limburger_noord het volgende:

[..]

Ik snap echter ook niet waarom die zelf niet opstapt als hij zich zo belaagt (bespioneert ) voelt op dat bedrijf
dat is dan ook gebeurd... ik werk nu bij een relaxter bedrijf waar ik ook nog eens flink meer verdien
abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')