FOK!forum / Werk, Geldzaken & Recht / [Crowdfunding] #194 Komkommertijd 2018 is begonnen
djh77dinsdag 10 juli 2018 @ 13:05
ztv2ifcv9bvj7.jpg

Crowdfunding is hot! In 2017 is in Nederland 223 miljoen euro opgehaald middels crowdfunding. Dat betekent opnieuw flinke groei van het fenomeen ten opzichte van het voorgaande jaar, toen de teller nog bleef steken op 170 miljoen euro. Crowdfunding maakte vorig jaar de realisatie van meer dan 4800 projecten en ondernemingsplannen mogelijk. En dat in een jaar dat crowdfunding ook onder een vergrootglas is komen te liggen omdat de risico's onderschat werden.

Vormen van crowdfunding
Er zijn 4 vormen van crowdfunding:
• Lening crowdfunding
• Aandelen crowdfunding
• Schenking / Donatie crowdfunding
• Aanschaf (nog te ontwikkelen) product / reward crowdfunding

Dit topic gaat voornamelijk over crowdfunding op basis van een lening die wordt terugbetaald.

Met crowdfunding betalen meerdere (soms honderden mensen) mee aan de lening van een bedrijf of particulier. Omdat er bij crowdfunding geen tussenkomst is van een financiŽle instelling zijn de kosten vaak lager en de rendementen over de investering over het algemeen hoger. Het risico is dat bedrijven 'omvallen' en je het geld kwijt bent.

Crowdfundingplatformen leningen
Geldvoorelkaar (GVE), leningen voor MKB en particulieren.
Collin Crowdfund (CCF), leningen voor MKB met crowdfundcoach.
Funding Circle (FNC), leningen voor MKB.
Kapitaal Op Maat (KOM), leningen voor MKB.
Samen In Geld (SIG), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Horeca Crowdfunding Nederland (HCN), leningen voor horeca.
Investormatch (IVM), kosteloos investeren in MKB projecten.
Waarde voor je Geld (WvjG), leningen met een christelijk normen- en waardenkader voor het MKB.
Capital Circle (CC), leningen voor MKB.
Crowdestate (CET), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
All4funding (A4F), inspirerend investeren
Lendahand (LDH), opkomende economieŽn met rentes van tussen 3 - 6%.
Knab crowdfunding (KNAB), investeren met een knab bankrekening
Duurzaam Investeren, combinatie van maatschappelijk en financieel rendement.
Bouwaandeel (BAD), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
New Funding, investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Crowd About Now (CAN), leningen voor food, horeca, retail.
Crowdpartners, investeren in het mkb
Crowdbricks, investeren in onroerend goed
NPEX, handel in aandelen en obligaties van MKB-bedrijven.
Zonnepanelen Delen, investeren in ZonneDelen van collectieve zonne-energieprojecten.
One Planet Crowd, groene investeringen, vorm: leningen, donaties, rewards, etc.
Green Crowd, markt plaats voor de financiering van duurzame-energie-projecten.
Voordegroei, leningen voor MKB.
Lenderspender, peer-to-peer lending
Lendico, kredieten MKB.
Aygo!Dutch (AGD), leningen voor MKB.

Resultaten crowdfundingplatformen
Via onderstaande links zijn de rapportages van de crowdfundingplatforms te raadplegen.
Geldvoorelkaar
Collin Crowdfund
Funding Circle
Kapitaal Op Maat
Lendahand
Investormatch
Horeca Crowdfunding Nederland
Crowd About Now
Knab Crowdfunding
Capital Circle
Oneplanetcrowd
The Dutch Deal
Voordegroei

ExitstrategieŽn platformen
Collin Crowdfund
Funding Circle
Kapitaal op Maat
Samen in Geld
Horeca Crowdfunding Nederland
Waarde voor je Geld
Investormatch

Scorings-matrix exit/continuÔteitsstrategie van CF platformen per 11-12-2017:
SPOILER
7b9se8tb.png

Toelichting bij de scoringsmatrix exit/continuÔteitsstrategie:
In overleg met een aantal investeerders zijn er 10 items geformuleerd die in onze ogen nodig zijn in een goede exit /continuÔteitsstrategie.

Voor de eenvoud hebben we ieder item een max score van 10 punten gegeven.

Die items die voor een platform niet aan de orde zijn worden buiten beschouwing gelaten.

Als einduitslag resulteert er een cijfer tussen 0 en 10 welke een indicatie geeft hoe goed de exit geregeld is. Eindcijfer 0 niets geregeld. Eindcijfer 10 goed geregeld, je hebt een goede kans dat als het platform in moeilijkheden raakt de betalingen, uitwinning van zekerheden, en het inzien van admin. via dashboard etc op internet gewoon blijft functioneren zonder bijkomende kosten.

Is een score matrix zaligmakend? Nee maar het geeft je in een oogopslag inzicht in de situatie. Bovendien kan je zien hoe het platform scoort op items die jij belangrijk vind in de exit strategie.

Ad1. Met een verdienmodel voor het platform met inkomsten gedurende de looptijd scoor je hoog max 10. Met een ander verdien model zal het platform aan moeten tonen dat er maatregelen genomen zijn om dit nadeel weg te nemen.

Ad 2. Scheiding van Geldstromen. Spreekt voor zich.

Ad3 Onderbrenging van zekerheden als Hypotheken, Pandrecht etc. Sommige platformen doen hier niet aan dan NVT

Ad4, Ad5. Stichtingen Zekerheden en Derden gelden dienen controleerbaar gekwalificeerde bestuurders te hebben. Met name in tijden wanneer het minder gaat met het CF bedrijf kunnen de belangen van CF platform en Stichtingen uit elkaar lopen. Dus bestuur idealiter >50% geen platform medewerker met tenminste een bestuurslid aantoonbaar belangenbehartiger van investeerders.

Ad 6 Zekerheden dienen goed vastgelegd te zijn, zeker als het cf bedrijf niet meer bestaat. Hier wordt een score gegeven waarin ervaringen uit het verleden meetellen.

Ad 7 Software en data moeten beschikbaar/te gebruiken zijn voor stichtingen/back-up provider. Hier dient een duidelijke overeenkomst over te zijn. Het kan niet zo zijn dat bij wegvallen van het CF bedrijf er gesteggeld moet worden over deze zaken met curator of toeleverend software bedrijf. De investeerder dient op normale wijze bij zijn data(contracten, betalingsdata etc) te kunnen en betalingen moeten gewoon doorgang kunnen vinden en niet gestoord worden door administratieve problemen.

Ad 8 De financiering van ad7 moet duidelijk geregeld zijn. Ad 1 kan helpen , maar ook moet duidelijk worden dat dit voldoende is. Is er geen goede continue inkomensstroom dan moet duidelijk zijn dat er een andere bron is waaruit het door functioneren betaald kan worden. Investeerders moeten niet verast worden door extra kosten.

Ad9 Er moet een toetsing zijn van het exit stappen plan door een externe deskundige bijvoorbeeld een gespecialiseerde externe register accountant. Alleen de mededeling dat er een stappenplan is door een CF directie met blauwe ogen geeft geen zekerheid

Ad 10 Er dient duidelijk op de website op een separate pagina/item gecommuniceerd te worden hoe de exit/continuÔteitsstrategie in elkaar zit. Alle onderdelen dienen benoemd te worden zodat de investeerder weet hoe het in elkaar steekt en waar hij aan toe is.


E-mail alerts
Er zijn meer mensen die willen investeren dan geld nodig hebben. Het is daarom van belang op tijd er bij te zijn als er een goed project voorbij komt. Vanuit FOK!-users is er een service die nieuwe projecten bijhoudt en een alert stuurt per @mail.

Aanmelden: Stuur een mail met onderwerp "gve" en/of "kom" en/of "ccf" en/of "agd" en/of "fnc" naar [email protected].
Zet 'fok' in de tekst, anders wordt je mail genegeerd. Je krijgt een bevestiging terug per inschrijving.

Afmelden: Om je uit te schrijven mail je "gve" en/of "kom" en/of "ccf" en/of "agd" en/of "fnc" naar [email protected].
Krijg je liever een melding via telegram, ga dan naar https://telegram.me/crowdfund

Andere crowdfundingplatformen
SPOILER
Symbid: voor startups en MKB. (vorm: aandelen)
Kickstarter: kickstart projecten. Daar is een ander topic voor.
Buitenlandse platformen
SPOILER
Uiteraard is crowdfunding internationaal, en zo zijn dus ook enkele internationale platformen interessant. Onderstaand zijn enkel nog platformen waarbij je daadwerkelijk investeert, niet uitleent, je krijgt dus aandelen in het betreffende bedrijf en het rendement zal onzekerder zijn.

Seedrs.com is een Engels crowdfundingplatform welk intussen enkele jaren bezig is. De aangeboden projecten zijn zeer gevarieerd. Zo kan je projecten tegenkomen voor een lokale winkel, maar ook voor wereldwijde internetplatformen. Naast aandelen in bedrijven, biedt Seedrs met grote regelmaat ook investeringsfondsen aan om in te investeren.
Companisto.com is een crowdfundingplatform van onze oosterburen. Het Duitse platform biedt ook zeer gevarieerde projecten aan. Het zijn nooit echt veel projecten maar degene die er staan zijn meestal wel interessant om in ieder geval te bestuderen.
Crowdcube.com is een Engels platform welke mooie projecten aanbiedt. Helaas is er het nadeel dat je als buitenlander een debitcard van Visa of Mastercard moet hebben om er te investeren. Een debitcard, dus geen creditcard, ook niet een prepaid creditcard.
Lendingclub.com is een groter amerikaans crowdfunding platform. Hierbij zal het faillissement risico waarschijnlijk wat lager zijn. Een ander voordeel is dat je hier automatisch diversificatie kunt toepassen, met een minimum van $25 per stuk. Dit vermindert je risico aanzienlijk. Echter, voor niet-Amerikanen is het minimale investeringsbedrag $100.000. (bron)
Mintos, a peer-to-peer lending marketplace that connects investors with borrowers of non-bank lenders. It is an easy and transparent alternative to the traditional banking system. At Mintos both retail and institutional investors can invest in fractions of loans originated across Europe. Currently, we serve mortgage loans, personal unsecured loans, secured car loans, and small business loans. The minimum investment in one loan is EUR 10. Loan originators, on the other hand, by connecting to the Mintos platform get an instant access to investors that are looking to purchase loans.
Twino, a privately-owned marketplace lender operating across 7 countries. The company, previously known as Finabay, started operations in 2009 in Latvia and has originated over EUR 240 million in unsecured consumer loans since then. In 2015, TWINO launched an investment marketplace, offering investors from across Europe the opportunity to earn premium returns by investing in unsecured consumer loans originated by its daughter companies in Poland, Georgia and Denmark. In combination with the company's strong management team, local presence and proprietary scoring models, the investment marketplace fuels the growth of the company in the existing markets, as well as its geographical expansion.
Bondora, a leading peer-to-peer lending platform for investing in European non-bank personal loans. All loans are issued by our mother company Bondora AS that retains a share of risk in all loans it sells through Bondora.com marketplace.
EstateGuru is a leading Nordic online peer-to-peer lending platform established by property and FinTech professionals facilitating short- and mid-term property loans. The cross-border marketplace offers flexible terms for borrowers and premium interest to its investors. The loans of EUR 50 000- 3 000 000 facilitated through the EstateGuru platform are secured against property with a maximum LTV of 75%.

Een overzicht van crowdfunding platforms staat op: wikipedia.
Risico
SPOILER
Crowdlending is risicovol!
Projecten kunnen failliet gaan. Dan ben je meestal al je geld kwijt!
Crowdfunding heeft een hoger risico op verlies dan sparen en beleggen in aandelen.
Informeer jezelf goed over de risico's, spreid je geld over meerdere projecten en over meerdere platformen en investeer alleen kleine bedragen.

Bij sommige crowdfundplatformen moet ook rekening gehouden worden met het risico dat het crowdfundplatform failliet kan gaan. Dit is minder van belang bij diverse platforms die via een derdenrekening werken en waar de contracten direct afgesloten worden tussen lener en verstrekker.
Zekerheden
SPOILER
Crowdlending is risicovol!
Als je je geld uitleent wil je de beste zekerheid dat je het terug krijgt. Alleen 100% zekerheid dat je je geld behoud heb je als je niets uitleent! In alle andere gevallen kan je je geld kwijtraken.

Hoe kan je nu aan een project zien of het een project is met risico's die aanvaardbaar zijn:

o Eerst kijk je naar de primaire zaken. Hoe staat het met het eigen vermogen, hoe is het eigen vermogen opgebouwd, hoe zit het met de solvabiliteit, liquiditeit en winstgevendheid nu en in de toekomst. Is er een non-ontrekkingsverklaring t.a.v. de hoogte van de solvabiliteit? Zijn er nog meer leninggevers in het spel en wat zijn hun rechten? Tekenen alle B.V.'s van de eigenaren mee met de lening overeenkomst? Of wordt er nu juist een belangrijke vergeten zodat de ondernemer makkelijk verder kan zonder de lening af te lossen? Zijn de mensen bekwaam? Bestaat het bedrijf al langer of is het een starter? Zijn de prognoses reŽel of gaat men er met de hockeystick methode tegenaan. Je moet er achter zien te komen of de lening bij een reŽle bedrijfsvoering en ook met een beetje tegenwind terug betaald kan worden. Platformen kunnen je helpen bij dit onderzoek met hun ratings en rapporten echter de praktijk heeft geleerd dat deze hulpmiddelen van platformen niet altijd kloppen en soms zelfs er geheel naast zitten. Je bent dus altijd zelf verantwoordelijk voor je beslissing om te kijken naar deze primaire zekerheid heeft het bedrijf of particulier genoeg mogelijkheden om de lening terug te betalen.

o De secundaire zekerheden. Wat krijg ik nog terug als er te veel tegenwind is en de lening nemer de lening niet meer kan terug betalen. Als een lening nemer zijn schulden niet meer kan betalen gaat hij in de meeste gevallen failliet. Daar er dan meestal preferente schuldeisers zijn ( fiscus, UWV en pandhouders) blijft er in het algemeen niets over uit de failliete boedel voor de CF geld uitlener zonder zekerheden. Daarom eisen sommige platformen extra (secundaire) zekerheden voor als de lening nemer niet meer aan zijn verplichtingen voldoet om toch nog een deel van de geleende bedrag terug te kunnen betalen aan de CF geld uitlener. Welke zeker heden praten we dan over:
o Hoofdelijke aansprakelijkheid van de eigenaren (materieel of moreel)
o Borgstellingen van personen voor een bepaald bedrag (materieel of moreel)
o Hypothecaire zekerheden op onroerend goed of schepen
o Verpanding van inventaris, machines, voorraad, debiteuren, contracten etc
Zekerheden dienen zo hard mogelijk te zijn, door hier op het forum mee te lezen leer je welke zekerheden hard zijn. Harde zekerheden verkleinen het risico en kunnen er voor zorgen dat je een deel van je geld alsnog terug krijgt.

Een voorbeeld van een boterzachte zekerheid:
De heer x geeft een borgstelling af van 100.000 euro. Deze borg stelling is op dit moment van morele aard. (Hier staat dus de heer x garant voor 100K maar x heeft niets)

Een voorbeeld van een harde zekerheid:
De heer x heeft een huis dat een maand geleden getaxeerd is op een waarde van 210.000 euro. Dit huis is op dit moment niet hypothecair belast. Voor de deelnemers aan deze lening wordt een eerste hypotheek afgegeven van 100K (100K is de grootte van de lening) aan de stichting zekerheden van het platform. De 1e hypotheek wordt via de notaris geregeld en het platform betaald pas uit na registratie van de hypotheek.

Hier een link naar een beschrijving van als het mis gaat en hoe een platform dat kan afhandelen. Dit https://www.aygodutch.com/als-het-mis-gaat/ is een voorbeeld van een platform dat de afhandeling redelijk/tot goed voor elkaar heeft. Je kan hier ook lezen hoe de volgorde van afhandeling is van zekerheden bij een faillissement. Let op! Niet alle platformen hebben deze afhandeling goed voor elkaar. Ook de communicatie aangaande mislukte projecten en het uitwinnen van de zekerheden laat vaak te wensen over.
Effectieve rente
SPOILER
Geldvoorelkaar (GVE) bruto rente-0,6% = netto rente
Collin Crowdfund (CCF) bruto rente-1,04%* = netto rente
Funding Circle (FNC) bruto rente -1,0% = netto rente
KapitaalOpMaat (KOM) netto rendement* fluctueert met looptijd**
Lendahand (LDH) bruto rente = netto rente
Investormatch (IVM) bruto rente = netto rente
Horecacrowdfunding (HCN) netto rendement fluctueert met looptijd**
SamenInGeld (SIG) bruto rente -0.30% = netto rente
NewFunding
Bouwaandeel (BAD) bruto rente = netto rente
Crowdestate netto rendement fluctueert met looptijd**
CrowdAboutNow (CAN) bruto rente = netto rente
Waardevoorjegeld bruto rente -1,0% = netto rente
Capital circle
Moneybrothers netto rendement fluctueert met looptijd**
Lendico bruto rente -1,0% = netto rente
Aygo!Dutch (AGD) netto rendement fluctueert met looptijd**
NPEX
Zonnepanelendelen
OnePlanetCrowd
GreenCrowd
Duurzaam investeren netto rendement fluctueert met looptijd**
Doorgaan

* Door veel te investeren krijg je een korting op de standaard fee. Door de korting op de fee neemt je netto rendement toe.
** Hoe langer de lening loopt hoe kleiner het verschil tussen bruto en netto. Bijvoorbeeld:
==> 36 maanden bruto rente - 0,6%= netto rente
==> 60 maanden bruto rente - 0,3%= netto rente.

Nominale en effectieve rente bij annuÔtaire lening:
Sommige Platformen geven het nominale (GvE) en andere het effectieve rente percentage (KOM, AGD, FNC, ...) op. In de effectieve rente wordt niet 1x per jaar de volledige rente vergoed maar elke maand 1/12. Bij gelijk rentepercentage krijg je bij effectieve rente meer dan bij nominaal voor je investering per jaar.

Precies omrekenen:
http://www.berekenhet.nl/berekenen/nominale-rente.html
http://www.berekenhet.nl/berekenen/effectieve-rente.html
Belastingen en de belastingdienst
SPOILER
Bent u particulier? In vrijwel alle gevallen valt de waarde van de lening - het saldo - in "box 3 voor de inkomstenbelasting. Dat betekent dat u het saldo moet opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting. Net zoals u dit doet met het saldo van uw bankrekening (saldo = waarde per 1 januari van het jaar waarover de belastingopgave wordt gedaan). De rente hoeft niet te worden opgegeven, tenzij deze wordt bijgeschreven bij het banksaldo.

Er kan een uitzondering worden gemaakt op bovenstaande als u als particulier (volgens de fiscus) aan meer dan normaal vermogensbeheer doet. Raadpleeg bij vragen hierover uw belastingadviseur.

Bent u ondernemer en handelt u vanuit een zakelijk account? Voor ondernemers/bedrijven die in het kader van hun onderneming handelen, vormt het uitgeleende bedrag een (vreemd vermogen) vordering die op de balans gezet moet worden. Ontvangen rente behoort tot het resultaat (de winst). Voor IB ondernemers wordt de winst belast in box 1, voor BVs valt e.e.a. onder de vennootschapsbelasting. Indien de lening onverhoopt niet kan worden afgelost, kan afgewaardeerd worden ten laste van de winst.

Zie hiervoor ook: WGR / Crowdfunden en de belastingdienst Zeker weten? Bel dan zelf de belastingdienst.
Kan ik wat aan het CF uitlenen overhouden?
SPOILER
Kan ik wat aan Crowdfunding leningen overhouden of kan ik mijn geld beter op een andere manier beleggen, sparen of misschien nog beter uitgeven of in de oude sok stoppen?
Dat is natuurlijk altijd de grote vraag. Onderstaande globale NRDZ sigarendoos berekening kan je helpen je koers te bepalen.

40 echte defaults van 1100 projecten bij GVE, KOM, CCF, HCN is op dit moment (december 2015) de beste schatting. Dus zo'n 3.6% van alle projecten is vroegtijdig definitief gestopt met betalen.

Bierviltjes berekening bij random gespreide investering in projecten:
• 100.000 euro geÔnvesteerd gespreid over alle projecten
• Opgegeven rente gemiddeld over alle projecten 7%
• Gemiddelde looptijd 4 jaar
• Rente te ontvangen over de gehele looptijd is dus ongeveer 14000 euro
• Fee gemiddeld 1% is ongeveer 1000 euro
• Default gemiddeld na 0.37 deel looptijd. (berekend uit de huidige bekende defaults)
• Default verlies inleg exclusief rente verlies 0.63 * 3600 euro is ongeveer 2300 euro
• Rente verlies defaults ongeveer 300 euro

Wat hou je dus over? Ongeveer 10000 euro oftewel ongeveer 5% netto per jaar over uitstaand kapitaal.

Kanttekeningen:
• 3.6% is het default percentage in aantal op dit moment. In geld ligt het iets hoger daar grotere projecten eerder in default gaan als projecten met een kleine geldswaarde.
• 3.6% default zou over de gehele looptijd van de fictieve investering van 100000 euro zomaar het dubbele of meer kunnen worden gezien de fase waarin de meeste van de 1100 projecten zich bevinden.
• Als default percentage verdubbelt dan hou je ongeveer 7500 euro over is zo'n 3.75 % netto rente per jaar over uitstaand kapitaal.
• Nog steeds 2.25% meer dan bij een deposito van 2 tot 4 jaar die op dit moment ongeveer 1.5% doen.
• Heb je 12% tot 13% van je initiŽle projecten in default dan speel je nog steeds quite t.o.v een deposito. Je moet dan wel kans zien je te verbeteren anders kan je beter stoppen en je geld op de bank zetten.

Crowdfunding heeft wel meer risico, met veel meer werk, maar ook met meer fun. Je kan benchmarken tegen de gemiddelden en kijken of je het zelf beter doet met het selectief uitzoeken van projecten.

Als je het goed doet beloning in extra rendement en een schouderklopje van je zelf.

Deze bierviltjes berekening geeft een aardige indicatie. Wil je het precies uitrekenen dan kan dat natuurlijk en ik zou zeggen doe je best een excel sheet is geduldig. Wil je het echt precies weten dan moet je wachten tot je projecten klaar zijn met aflossen want ook in de laatste maand van een lening kan er een ongelukje gebeuren.
Projecten met problemen
SPOILER
Aangezien vooralsnog te weinig openheid wordt gegeven over projecten in problemen en defaults door de platformen, hieronder een onvolledige lijst van projecten met problemen van GvE, KOM, CCF, HCN, FNC, AGD, IVM

Bij bedrijven met naam XXXXXXXXXXXX zijn er nog mogelijkheden dat het goed komt. Er is een nieuwe categorie problemen aangemeld maar betaald nog conform contract. Ook bij de andere projecten met naam genoemd kan nog steeds uitwinning plaats vinden uit boedel of persoonlijke aansprakelijkheid. Heb je info over defaults die niet vermeld staan of zich niet lenen voor een post op het forum dan graag een PM naar NRDZ. Zie je fouten in de lijsten dan ook graag je opmerkingen. bijgewerkt tot 09-10-2017

GVE 2n69rwi.jpg

KOM,CCF,AGD,LDH,HCN,FNC, etc idadcl.jpg

Projecten in problemen grafisch weergegeven per 03-12-2015 en per 11-01-2017.

2itq9ns.jpg

Note: de gegevens zijn zo goed mogelijk verzameld maar kunnen fouten bevatten.
Statistieken
SPOILER
kyy4wj9z9i.jpg

hn6n55jfu.png

ltgcqfozqil.png

b9xpgb4th6t.png

lgc1egyfrsa.png

q5mdvthquyz.png

Punt van orde:
We hebben gemerkt dat elk platform helaas wel eens een betaling een paar dagen te laat doet. Dit is vervelend, maar mag de discussies niet gaan overheersen. We hebben daarom besloten alleen achterstanden van meer dan 3 werkdagen hier op het forum te melden.

Disclaimer: de informatie in dit topic is hoogstens informatief. Informeer je altijd goed zelf voordat je investeert. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
troepjepdatdinsdag 10 juli 2018 @ 15:24
quote:
0s.gif Op dinsdag 10 juli 2018 11:06 schreef djh77 het volgende:
Goed nieuws van NPFC:

[..]

Zomer 2019 alles terugbetaald. Openstaand bedrag E 403.788 / E 28.000 = 15 maanden (waarbij een deel openstaand bedrag regulier doorloopt conform terugbetalingsschema na zomer 2019)
Inderdaad goed nieuws, alles terug over een kleine anderhalf jaar; al is het zonder extra rente.
chesstigerdinsdag 10 juli 2018 @ 16:00
Gve betalingsissue

SPOILER
U ontvangt dit bericht als investeerder in het project 6479 | De Bakgigant.
Onderdeel van de afspraak was dat u periodiek overschrijvingen zou ontvangen. Om dit te kunnen doen, incasseren wij de termijnbedragen bij de geldnemer. Bij deze lening hebben wij op termijn 49 een storno ontvangen. Het gevolg daarvan is dat wij deze termijn op dit moment niet aan u kunnen uitbetalen.

bleyenburgdinsdag 10 juli 2018 @ 16:01
ik dacht al: waar blijven ze deze week
#sarcasticmode
Horsemendinsdag 10 juli 2018 @ 16:14
quote:
1s.gif Op dinsdag 10 juli 2018 16:00 schreef chesstiger het volgende:
Gve betalingsissue

SPOILER
U ontvangt dit bericht als investeerder in het project 6479 | De Bakg****.
Onderdeel van de afspraak was dat u periodiek overschrijvingen zou ontvangen. Om dit te kunnen doen, incasseren wij de termijnbedragen bij de geldnemer. Bij deze lening hebben wij op termijn 49 een storno ontvangen. Het gevolg daarvan is dat wij deze termijn op dit moment niet aan u kunnen uitbetalen.

Helaas inderdaad weer een project bij GvE in de problemen. En het was zo lang goed gegaan bij mij…. :X

SPOILER
U ontvangt dit bericht als investeerder in het project 6479, De Bakg*****.
Voldaan 48/60 termijnen
Kredietbedrag 53K
Classificatie 4
Rente 9%.
Ik heb er toch nog wel hoop op dat er nog wat gaat terug komen. Er is namelijk 2x een aanvullende borgstellingen afgegeven van in totaal 25k door familie. Deze zou dus al dekkend moeten zijn voor het restbedrag. Of deze borgstelling ook materiŽle waarde heeft vertelde de pitch in mei 2014 nog niet. Maar goed, nog een laag restbedrag en 4 personen waarop wat te verhalen moet zijn… We gaan het zien, uiterlijk in week 35 horen we meer.
tuiniertjedinsdag 10 juli 2018 @ 18:42
Vervroegde aflossing bij HCN
SPOILER
Munch Amsterdam
In goed overleg heeft de ondernemer samen met HCN besloten om de lening vervroegd in te lossen. Dit heeft tot gevolg dat u vandaag het nog resterende aflossingsdeel en de in rekening gebrachte bemiddelingsfee a 1% teruggestort krijgt. Tevens ontvangt u 1% extra dividend.
ML45dinsdag 10 juli 2018 @ 19:17
Weer een project waarbij het Crowdfunding platform het voorwerk mag doen en een financier een beter aanbod doet waardoor het project niet doorgaat:
SPOILER
Vorige week heeft u geÔnvesteerd in project 18371 | Overname Assurantieportefeuille, waarvoor hartelijk dank.

Helaas moeten wij u via deze weg laten weten dat de ondernemer op het laatste moment heeft besloten om de financiering via Geldvoorelkaar.nl terug te trekken en elders onder te brengen. Zijn keuze hiervoor heeft hij in bijgaande bericht toegelicht.

Het spijt ons u niet anders te kunnen berichten. Vandaag zullen wij het project formeel terugtrekken en zal uw statistiekpagina worden bijgewerkt. Voor dit project was nog geen betaalverzoek verstuurd
.
Horsemendinsdag 10 juli 2018 @ 19:20
quote:
0s.gif Op dinsdag 10 juli 2018 18:42 schreef tuiniertje het volgende:
Vervroegde aflossing bij HCN
SPOILER
Munch Amsterdam
In goed overleg heeft de ondernemer samen met HCN besloten om de lening vervroegd in te lossen. Dit heeft tot gevolg dat u vandaag het nog resterende aflossingsdeel en de in rekening gebrachte bemiddelingsfee a 1% teruggestort krijgt. Tevens ontvangt u 1% extra dividend.
Ik weet niet hoeveel vervroegd dit is maar over het algemeen niet iets om blij mee te moeten zijn. 1% over de vordering en de bemiddelingsfee retour is wel heel minimaal. Wel erg netjes van HcN dat ze uit hun eigen zak de bemiddelingsfee retour betalen.
djh77dinsdag 10 juli 2018 @ 19:42
quote:
1s.gif Op dinsdag 10 juli 2018 19:20 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ik weet niet hoeveel vervroegd dit is maar over het algemeen niet iets om blij mee te moeten zijn. 1% over de vordering en de bemiddelingsfee retour is wel heel minimaal. Wel erg netjes van HcN dat ze uit hun eigen zak de bemiddelingsfee retour betalen.
Ik vermoed na 13/48 maanden. Was een 2 sterren project.
AQuila360dinsdag 10 juli 2018 @ 21:55
quote:
14s.gif Op dinsdag 10 juli 2018 16:14 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Helaas inderdaad weer een project bij GvE in de problemen. En het was zo lang goed gegaan bij mij…. :X

SPOILER
U ontvangt dit bericht als investeerder in het project 6479, De Bakg*****.
Voldaan 48/60 termijnen
Kredietbedrag 53K
Classificatie 4
Rente 9%.
Ik heb er toch nog wel hoop op dat er nog wat gaat terug komen. Er is namelijk 2x een aanvullende borgstellingen afgegeven van in totaal 25k door familie. Deze zou dus al dekkend moeten zijn voor het restbedrag. Of deze borgstelling ook materiŽle waarde heeft vertelde de pitch in mei 2014 nog niet. Maar goed, nog een laag restbedrag en 4 personen waarop wat te verhalen moet zijn… We gaan het zien, uiterlijk in week 35 horen we meer.
Heb je al meer bericht gehad? Dit heb ik wel eens vaker gehad en daarna liep het weer gewoon door. Net of ze dat voorheen niet melde als de incasso een keer niet lukte en sinds een tijd wel.
Horsemendinsdag 10 juli 2018 @ 22:54
quote:
1s.gif Op dinsdag 10 juli 2018 21:55 schreef AQuila360 het volgende:

[..]

Heb je al meer bericht gehad? Dit heb ik wel eens vaker gehad en daarna liep het weer gewoon door. Net of ze dat voorheen niet melde als de incasso een keer niet lukte en sinds een tijd wel.
Nee, dit was het eerste bericht over dit project. Er is wel contact geweest met leningnemer maar er is is klaarblijkelijk wel een echte probleem wat niet snel is op te lossen. Ligt nu bij de deurwaarder.
ML45dinsdag 10 juli 2018 @ 22:55
Een nieuw project bij Waardevoorjegeld, ziet er op het eerste gezicht netjes uit:
DenS Product Gorinchem § 75.000 voor 4 jaar 8,75%
https://waardevoorjegeld.nl/project/1gwqs15d7b5
bridgetofarwoensdag 11 juli 2018 @ 08:16
quote:
1s.gif Op dinsdag 10 juli 2018 19:20 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ik weet niet hoeveel vervroegd dit is maar over het algemeen niet iets om blij mee te moeten zijn. 1% over de vordering en de bemiddelingsfee retour is wel heel minimaal. Wel erg netjes van HcN dat ze uit hun eigen zak de bemiddelingsfee retour betalen.
Bij vrijwillig vervroegde aflossing is men conform de voorwaarden van HCN naast de uitstaande hoofdsom altijd 2% van het oorspronkelijke leningsbedrag verschuldigd.
djh77woensdag 11 juli 2018 @ 08:20
quote:
0s.gif Op woensdag 11 juli 2018 08:16 schreef bridgetofar het volgende:

[..]

Bij vrijwillig vervroegde aflossing is men conform de voorwaarden van HCN naast de uitstaande hoofdsom altijd 2% van het oorspronkelijke leningsbedrag verschuldigd.
Klopt al heb ik ook weleens alle toekomstige rente ontvangen. Dit was het geval bij een achterstand. Staat ook zo in de voorwaarden:
quote:
Algehele aflossing kan alleen door het voldoen van de volledige openstaande geleende hoofdsom. Dit kan uitsluitend indien er geen achterstanden zijn (ontstaan) in de aflossings- en renteverplichtingen. Bij algehele vervroegde aflossing betaalt de Kredietnemer ťťnmalig 2% over de gehele hoofdsom van de lening bij aanvang. Deze 2% wordt direct uitbetaald aan de Investeerders inclusief het resterende af te lossen bedrag.
escortmk2woensdag 11 juli 2018 @ 08:50
Even geen tijd om het na te kijken, maar is dit niet onlangs veranderd in de algemene voorwaarden van HCN?

Kan dan natuurlijk niet met terugwerkende kracht.
OpDieFietswoensdag 11 juli 2018 @ 09:15
quote:
0s.gif Op dinsdag 10 juli 2018 22:55 schreef ML45 het volgende:
Een nieuw project bij Waardevoorjegeld, ziet er op het eerste gezicht netjes uit:
DenS Product Gorinchem § 75.000 voor 4 jaar 8,75%
https://waardevoorjegeld.nl/project/1gwqs15d7b5
Ik begrijp de foto erbij niet helemaal...
NaRegenDeZonwoensdag 11 juli 2018 @ 10:01
quote:
1s.gif Op dinsdag 10 juli 2018 22:54 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Nee, dit was het eerste bericht over dit project. Er is wel contact geweest met leningnemer maar er is is klaarblijkelijk wel een echte probleem wat niet snel is op te lossen. Ligt nu bij de deurwaarder.
Je zou toch verwachten dat zo'n project dat bijna 4 van de 5 jaren keurig betaald heeft ook dat vijfde jaar de zaak rond kan breien. Ik had eerder deze maand ook al zo'n project
SPOILER
Heja Teff Specialiteiten Bakkerij VOF
bij GvE dat niet ver voor de finish de handdoek in de ring gooit en niet meer wenst te betalen. Hoop niet dat dit de nieuwe trend wordt.
djh77woensdag 11 juli 2018 @ 10:05
quote:
0s.gif Op woensdag 11 juli 2018 09:15 schreef OpDieFiets het volgende:

[..]

Ik begrijp de foto erbij niet helemaal...
Hij zal wel schoonmaakmaterialen leveren aan de lokale autodealer
djh77woensdag 11 juli 2018 @ 10:11
Update steigerbouwer:
SPOILER
Hierbij sturen wij een update over ........ Met onze hulp is het de deurwaarder gelukt beslag te leggen op de bankrekening van de ondernemer. Ondanks het geringe bedrag dat hierop stond heeft dit wel opnieuw de dialoog geopend tussen de deurwaarder en de ondernemer. De ondernemer bespreekt nu een betalingsregeling met de deurwaarder.

Ik hoop volgende week de regeling met u te kunnen delen.
NaRegenDeZonwoensdag 11 juli 2018 @ 10:22
quote:
0s.gif Op woensdag 11 juli 2018 10:11 schreef djh77 het volgende:
Update steigerbouwer:
SPOILER
Hierbij sturen wij een update over ........ Met onze hulp is het de deurwaarder gelukt beslag te leggen op de bankrekening van de ondernemer. Ondanks het geringe bedrag dat hierop stond heeft dit wel opnieuw de dialoog geopend tussen de deurwaarder en de ondernemer. De ondernemer bespreekt nu een betalingsregeling met de deurwaarder.

Ik hoop volgende week de regeling met u te kunnen delen.
Ben benieuwd of de euro's nu eindelijk weer gaan rollen of dat deze ondernemer zich weer onder zijn verplichtingen weet uit te wurmen.

@IVM Nu ook nog even achter de ondernemer van de Milksupply aangaan want ik heb sterk de indruk dat deze man ook met allerlei gladde praatjes eerst ons geld uit de zak heeft geklopt en nu zijn luchtkasteel is ingestort onder zijn HA uit probeert te komen.
NaRegenDeZonwoensdag 11 juli 2018 @ 10:30
Heb trouwens net ook weer een mail naar GvE gestuurd aangaande de Ballenbak ondernemer die zijn aqua park heeft verkocht. zie dit topic in april.
Er is voor deze verkoop geld opgehaald via Collin maar tot op heden heb ik nog niets gezien van een algehele aflossing van de GvE lening welke ik conform de voorwaarden van GvE zou moeten verwachten.
Het zou toch nu-3 maanden na het geld ophalen bij Collin -toch eindelijk tot een algehele vervroegde aflossing aan de GvE investeerders in dit project moeten komen!!!!
bleyenburgwoensdag 11 juli 2018 @ 11:08
helemaal eens NRDZ
En wat te denken van een aantal projecten waar al tijden per maand wordt afbetaald maar dat geld in een groot zwart incasso gat verdwijnt?
Geen overzicht, niks!
Alleen de mededeling dat de betaalde maand betalingen gebruikt worden om Flanderijn te voeden.

Kan best zo zijn, maar laat gewoon per maand de stand van zaken zien:
bijv.: nog openstaande incassokosten, reeds betaald, verwachte hervatte uitkering afbetaling aan investeerders.

Ik heb er een paar waar echt al tijden geld per maand op binnenkomt en alles naar Flanderijn gaat.
Ik mag vervolgens maar een beetje afwachten.
Zonder ook maar enig inzicht in de actuele stand van zaken.
obligatairewoensdag 11 juli 2018 @ 11:14
quote:
0s.gif Op dinsdag 10 juli 2018 00:17 schreef WvjG het volgende:

[..]

Zwarte cijfers, positief eigen vermogen, Potentieel klantenbestand. Wij zijn al blij, nu de investeerders nog. Wordt vervolgd. Goede nacht gewenst!
Dag, bedankt voor het uitvoerige dossier. Dat zien we graag. Willen jullie dat verhaal over de opgeheven holding nog wat toelichten (desnoods in een spoiler?). Ik begrijp dat niet goed. Een holding boven een werk bv is over het algemeen erg nuttig om fiscale redenen bijvoorbeeld en/of bedrijfsopvolging in de toekomst. Waarom dan opheffen? Qua kosten valt het toch wel mee lijkt me.

Zijn er in de Holding nog verplichtingen achtergebleven waarvoor de onderneming aansprakelijk is?
Red_arrowwoensdag 11 juli 2018 @ 11:36
quote:
0s.gif Op woensdag 11 juli 2018 11:08 schreef bleyenburg het volgende:
helemaal eens NRDZ
En wat te denken van een aantal projecten waar al tijden per maand wordt afbetaald maar dat geld in een groot zwart incasso gat verdwijnt?
Geen overzicht, niks!
Alleen de mededeling dat de betaalde maand betalingen gebruikt worden om Flanderijn te voeden.

Kan best zo zijn, maar laat gewoon per maand de stand van zaken zien:
bijv.: nog openstaande incassokosten, reeds betaald, verwachte hervatte uitkering afbetaling aan investeerders.

Ik heb er een paar waar echt al tijden geld per maand op binnenkomt en alles naar Flanderijn gaat.
Ik mag vervolgens maar een beetje afwachten.
Zonder ook maar enig inzicht in de actuele stand van zaken.
Hier ben ik het ook helemaal mee eens. Gewoon ieder kwartaal bijvoorbeeld een overzichtje met (nog openstaande) kosten en ontvangen betalingen, zodat je een idee hebt wanneer je een termijn kunt ontvangen.
WvjGwoensdag 11 juli 2018 @ 11:55
quote:
0s.gif Op woensdag 11 juli 2018 11:14 schreef obligataire het volgende:

[..]

Dag, bedankt voor het uitvoerige dossier. Dat zien we graag. Willen jullie dat verhaal over de opgeheven holding nog wat toelichten (desnoods in een spoiler?). Ik begrijp dat niet goed. Een holding boven een werk bv is over het algemeen erg nuttig om fiscale redenen bijvoorbeeld en/of bedrijfsopvolging in de toekomst. Waarom dan opheffen? Qua kosten valt het toch wel mee lijkt me.

Zijn er in de Holding nog verplichtingen achtergebleven waarvoor de onderneming aansprakelijk is?
Dank voor de vraag. Hierbij de reactie:

Gedurende de oprichting is gestart met 2 oprichters (afrekening nog zichtbaar in jaarrekening 2016) Toen is gekozen om 2 beheren en 1 werkmaatschappij op te richten.

Deze samenwerking heeft niet gebracht wat verwacht werd en is kort daarna beŽindigd. Vandaar ook dat de onderneming vanaf 2015 echt van de grond is gekomen.

Deze combinatie van erg dure adviseurs en het afwikkelen van de oorspronkelijke partner heeft ervoor gezorgd dat behoefte was aan eenvoud in structuur en kosten.

Als de prognoses gerealiseerd worden zal mogelijk in de toekomst gekeken worden om wel weer een beheer bv op te richten door middel van het doorzakken van de activiteiten in een nieuwe bv. Door de hoge kosten die werden doorberekend in de tijd dat nog geen daadwerkelijke behoefte was aan een beheer bv is deze keuze gemaakt omdat in de eerste jaren altijd gepuzzeld is om zakelijk en privť alles netjes te kunnen regelen.

Nee, er zijn geen verplichtingen meer vanuit de Holding. dat is allemaal keurig afgewikkeld.
djh77woensdag 11 juli 2018 @ 12:44
Nieuwe op SiG
https://investeren.sameni(...)0-en-54-te-rotterdam
Lijkt me met een andere heer Law dan andere projecten
Met een iets hogere rente dan anders.

[ Bericht 7% gewijzigd door djh77 op 11-07-2018 13:04:52 ]
Frandderouwwoensdag 11 juli 2018 @ 13:11
quote:
0s.gif Op woensdag 11 juli 2018 12:44 schreef djh77 het volgende:
Nieuwe op SiG
https://investeren.sameni(...)0-en-54-te-rotterdam
Lijkt me met een andere heer Law dan andere projecten
Met een iets hogere rente dan anders.
Mijn oog viel op:

SPOILER
S.W.O.T. analyse uit taxatierapport: Taxatieonzekerheid (J.)
obligatairewoensdag 11 juli 2018 @ 13:35
quote:
0s.gif Op woensdag 11 juli 2018 11:55 schreef WvjG het volgende:

[..]

Dank voor de vraag. Hierbij de reactie:

Gedurende de oprichting is gestart met 2 oprichters (afrekening nog zichtbaar in jaarrekening 2016) Toen is gekozen om 2 beheren en 1 werkmaatschappij op te richten.

Deze samenwerking heeft niet gebracht wat verwacht werd en is kort daarna beŽindigd. Vandaar ook dat de onderneming vanaf 2015 echt van de grond is gekomen.

Deze combinatie van erg dure adviseurs en het afwikkelen van de oorspronkelijke partner heeft ervoor gezorgd dat behoefte was aan eenvoud in structuur en kosten.

Als de prognoses gerealiseerd worden zal mogelijk in de toekomst gekeken worden om wel weer een beheer bv op te richten door middel van het doorzakken van de activiteiten in een nieuwe bv. Door de hoge kosten die werden doorberekend in de tijd dat nog geen daadwerkelijke behoefte was aan een beheer bv is deze keuze gemaakt omdat in de eerste jaren altijd gepuzzeld is om zakelijk en privť alles netjes te kunnen regelen.

Nee, er zijn geen verplichtingen meer vanuit de Holding. dat is allemaal keurig afgewikkeld.
Helder antwoord ;) Ik vind het een interessant project en overweeg om een bijdrage te doen. Betreft de borgstelling het volledige (rest)bedrag en is deze materieel te noemen?
WvjGwoensdag 11 juli 2018 @ 14:12
quote:
0s.gif Op woensdag 11 juli 2018 13:35 schreef obligataire het volgende:

[..]

Helder antwoord ;) Ik vind het een interessant project en overweeg om een bijdrage te doen. Betreft de borgstelling het volledige (rest)bedrag en is deze materieel te noemen?
Het betreft een niet gesecureerde borgstelling. Wij zullen dit nog in de tekst vermelden. Dank!
Horsemenwoensdag 11 juli 2018 @ 15:30
quote:
0s.gif Op woensdag 4 juli 2018 09:56 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Nieuw GvE met 1 ste hypotheek annuÔteit 10jaar 5% - kosten.
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18376
quote:
14s.gif Op vrijdag 6 juli 2018 09:56 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Dit project gaat zo live. Ik twijfel nog een beetje mede door de geboden rente na kosten (kosten wel iets lager door de langere looptijd) en de erg hoge LTV bij aanvang. Wel zal deze natuurlijk snel terug lopen. Ook heb ik mijn vragen nog niet beantwoord kunnen krijgen vanuit GvE en dat maakt mij twijfel alleen maar groter.....
quote:
0s.gif Op vrijdag 6 juli 2018 11:51 schreef impact9 het volgende:

[..]

Welke vragen heb je gesteld?
Ik wacht dan wellicht ook nog even af;)

Rente vind ik persoonlijk ook net 1% te laag icm huidige LTV
Gisteren heb ik de taxatierapporten ontvangen en vandaag even doorgekeken. Op een kleine afwijking na in de genoemde marktwaarde van de pitch zijn mij geen rare zaken opgevallen. Van deze kleine afwijking heb ik GvE op de hoogte gebracht.

De WOZ waarden per 01-01-2017 van beide panden liggen ook dicht bij de taxatiewaarde (pand 1 WOZ 80k, pand 2 WOZ 77k)

Verder staan beide op eigengrond/geen erfpacht. Bij pand 1 is er verder een goede VvE die de juist reserveringen gedaan heeft alsmede een meerjarig onderhoudsplan bij pand 2 is de reservering wat te laag en ontbreekt er ook een meerjarig onderhoudsplan.

Al met al geen onaardig project maar is de LTV bij aanvang wel erg hoog maar deze zal, omdat het een annuÔteitenlening betreft, wel snel dalen. De rente zou eigenlijk een procentje hoger moeten maar verder weinig mis mee wat mij betreft. Ik neem hem mee en zal mijn investering verhogen als de rente naar 6% gaat.
djh77woensdag 11 juli 2018 @ 15:31
quote:
14s.gif Op woensdag 11 juli 2018 15:30 schreef Horsemen het volgende:

[..]

[..]

[..]

Gisteren heb ik de taxatierapporten ontvangen en vandaag even doorgekeken. Op een kleine afwijking na in de genoemde marktwaarde van de pitch zijn mij geen rare zaken opgevallen. Van deze kleine afwijking heb ik GvE op de hoogte gebracht.

De WOZ waarden per 01-01-2017 van beide panden liggen ook dicht bij de taxatiewaarde (pand 1 WOZ 80k, pand 2 WOZ 77k)

Verder staan beide op eigengrond/geen erfpacht. Bij pand 1 is er verder een goede VvE die de juist reserveringen gedaan heeft alsmede een meerjarig onderhoudsplan bij pand 2 is de reservering wat te laag en ontbreekt er ook een meerjarig onderhoudsplan.

Al met al geen onaardig project maar is de LTV bij aanvang wel erg hoog maar deze zal, omdat het een annuÔteitenlening betreft, wel snel dalen. De rente zou eigenlijk een procentje hoger moeten maar verder weinig mis mee wat mij betreft. Ik neem hem mee en zal mijn investering verhogen als de rente naar 6% gaat.
Dank voor de update!
djh77woensdag 11 juli 2018 @ 15:36
Mode voor de werkende man op KoM:
https://www.kapitaalopmaat.nl/Kharakter-BV
quote:
• De ondernemers investeren bij de oprichting in 2017 al §350.000.
• Eind 2018 heeft de onderneming een negatief eigen vermogen van -§373.265
• Eind 2019 heeft de onderneming een negatief eigen vermogen van -§474.319
• Hoofdelijke aansprakelijkheid is sterk aangeraden, maar niet gehonoreerd door ondernemers
:Z

[ Bericht 16% gewijzigd door djh77 op 11-07-2018 15:50:17 ]
Horsemenwoensdag 11 juli 2018 @ 15:53
quote:
0s.gif Op woensdag 11 juli 2018 15:36 schreef djh77 het volgende:
Mode voor de werkende man op KoM:
https://www.kapitaalopmaat.nl/Kharakter-BV

[..]

:Z
Man, man, man, ik ga hem op basis van bovenstaande geeneens lezen. :N 8)7
bleyenburgwoensdag 11 juli 2018 @ 15:55
te gek voor woorden.
disaster waiting to happen
obligatairewoensdag 11 juli 2018 @ 16:00
quote:
0s.gif Op woensdag 11 juli 2018 15:36 schreef djh77 het volgende:
Mode voor de werkende man op KoM:
https://www.kapitaalopmaat.nl/Kharakter-BV

[..]

:Z
Ze zijn tenminste wel open bij KOM. Bij CCF zou men de lening van de aandeelhouder vrolijk bij het Eigen vermogen geteld worden en dan vermelden dat het EV ongeveer nihil is. :%

[ Bericht 0% gewijzigd door obligataire op 11-07-2018 17:01:43 ]
bleyenburgwoensdag 11 juli 2018 @ 16:05
iemand enige onderbouwing van die prognoses gezien?
bleyenburgwoensdag 11 juli 2018 @ 16:05
zijn die prognoses gemaakt via NVWT methode?
bleyenburgwoensdag 11 juli 2018 @ 16:08
stel ik me nou aan als ik zeg dat ik een hekel heb aan dat popi jopi gedoe met afkortingen en medeklinkers weglaten?
rechtsbackjewoensdag 11 juli 2018 @ 16:08
quote:
14s.gif Op woensdag 11 juli 2018 15:30 schreef Horsemen het volgende:

[..]

[..]

[..]

Gisteren heb ik de taxatierapporten ontvangen en vandaag even doorgekeken. Op een kleine afwijking na in de genoemde marktwaarde van de pitch zijn mij geen rare zaken opgevallen. Van deze kleine afwijking heb ik GvE op de hoogte gebracht.

De WOZ waarden per 01-01-2017 van beide panden liggen ook dicht bij de taxatiewaarde (pand 1 WOZ 80k, pand 2 WOZ 77k)

Verder staan beide op eigengrond/geen erfpacht. Bij pand 1 is er verder een goede VvE die de juist reserveringen gedaan heeft alsmede een meerjarig onderhoudsplan bij pand 2 is de reservering wat te laag en ontbreekt er ook een meerjarig onderhoudsplan.

Al met al geen onaardig project maar is de LTV bij aanvang wel erg hoog maar deze zal, omdat het een annuÔteitenlening betreft, wel snel dalen. De rente zou eigenlijk een procentje hoger moeten maar verder weinig mis mee wat mij betreft. Ik neem hem mee en zal mijn investering verhogen als de rente naar 6% gaat.
Bij een annuiteitenlening daalt de LTV juist niet snel...
bleyenburgwoensdag 11 juli 2018 @ 16:09
bij FNC zou KHRKTR makkelijk 19,9% doen (en terecht....)

die verpande voorraad levert straks § 0,25 de kilo op
FINONAFwoensdag 11 juli 2018 @ 16:29
quote:
0s.gif Op woensdag 11 juli 2018 16:08 schreef rechtsbackje het volgende:

[..]

Bij een annuiteitenlening daalt de LTV juist niet snel...
In vergelijking met een aflossingsvrije lening waarbij alleen rente wordt betaald natuurlijk wel...
Horsemenwoensdag 11 juli 2018 @ 16:46
quote:
0s.gif Op woensdag 11 juli 2018 16:29 schreef FINONAF het volgende:

[..]

In vergelijking met een aflossingsvrije lening waarbij alleen rente wordt betaald natuurlijk wel...
Dat is precies wat ik bedoel of als vergelijking met een schijf 2 (en 1) lening bij SiG.
FINONAFwoensdag 11 juli 2018 @ 16:52
quote:
0s.gif Op woensdag 11 juli 2018 16:09 schreef bleyenburg het volgende:
bij FNC zou KHRKTR makkelijk 19,9% doen (en terecht....)

die verpande voorraad levert straks § 0,25 de kilo op
Ja, ongelofelijk dat KOM er niet de hoogste rente aan koppelt. Dit zou daarvoor wel voldoende voor moeten zijn "Hoofdelijke aansprakelijkheid is sterk aangeraden, maar niet gehonoreerd door ondernemers". Blijkbaar hebben ze zelf niet veel vertrouwen in hun hockeystickprognose.
impact9woensdag 11 juli 2018 @ 16:58
quote:
0s.gif Op woensdag 11 juli 2018 16:52 schreef FINONAF het volgende:

[..]

Ja, ongelofelijk dat KOM er niet de hoogste rente aan koppelt. Dit zou daarvoor wel voldoende voor moeten zijn "Hoofdelijke aansprakelijkheid is sterk aangeraden, maar niet gehonoreerd door ondernemers". Blijkbaar hebben ze zelf niet veel vertrouwen in hun hockeystickprognose.
KOM zou dit soort posten gewoon moeten afwijzen.
Ze zijn simpelweg het afvalputje van CF-land
obligatairewoensdag 11 juli 2018 @ 17:55
quote:
0s.gif Op woensdag 11 juli 2018 13:11 schreef Frandderouw het volgende:

[..]

Mijn oog viel op:

SPOILER
S.W.O.T. analyse uit taxatierapport: Taxatieonzekerheid (J.)
Pfff, het is wel een afgeleefde keet met dat antieke aanrecht en die kleine tegeltjes.
Mag idd wel wat aan gebeuren...

Zou het de vader van David zijn :) gezien de leeftijden.
obligatairewoensdag 11 juli 2018 @ 17:57
quote:
14s.gif Op woensdag 11 juli 2018 15:30 schreef Horsemen het volgende:

[..]

[..]


Al met al geen onaardig project maar is de LTV bij aanvang wel erg hoog maar deze zal, omdat het een annuÔteitenlening betreft, wel snel dalen. De rente zou eigenlijk een procentje hoger moeten maar verder weinig mis mee wat mij betreft. Ik neem hem mee en zal mijn investering verhogen als de rente naar 6% gaat.
Dat zal nodig zijn want het loopt voor geen meter......:)
Baklapperwoensdag 11 juli 2018 @ 18:17
update ballebak gve:

SPOILER
Bericht inzake project 12092

U ontvangt dit bericht als investeerder in het project 12092 | De Ballebak Rotterdam-Ommoord/ Aquapretpark.

Onlangs heeft De heer Bosveld de Ballebak Ommoord verkocht. In de bijlage treft u het bericht van de geldnemer aan waarin hij een toelichting geeft.

Omdat de aan dit project verbonden bedrijfsactiviteiten niet meer actief zijn onder de heer Bosveld, zijn er gesprekken gevoerd over hoe de aflossing van deze lening kan worden gewaarborgd. De heer Bosveld is en blijft hoofdelijk aansprakelijk hierin. De termijnen zijn tot op heden volgens schema voldaan.

Door de verkoop van het bedrijf is er een bedrag van § 70.000,- overgemaakt naar de rekening van Geldvoorelkaar.nl. Hierdoor zijn de maandtermijnen tot en met maart 2019 (termijn 41) voldaan. De termijnen zullen deze week als losse betalingen naar u worden overgemaakt. Zodra de toegezegde aflossing van de resterende termijnen (verwacht eind september) door ons is ontvangen, zullen wij u daarover berichten. Tot die tijd blijven wij in contact met de heer Bosveld.

De in de bijlage genoemde positieve / negatieve hypotheekverklaring op de eigen woning en het verhuurde winkelpand is in ons bezit.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geÔnformeerd.
Aaroenz0rwoensdag 11 juli 2018 @ 18:36
Wow, superveel achterstallige betalingen bij Lender en Spender deze maand.

Ze hebben wel het Dashboard met nuttige info geupdated

Capture.png
crowdiefunderwoensdag 11 juli 2018 @ 18:53
En allemaal vrij nieuwe leningen ook.
Ron1986woensdag 11 juli 2018 @ 19:02
quote:
0s.gif Op woensdag 11 juli 2018 18:53 schreef crowdiefunder het volgende:
En allemaal vrij nieuwe leningen ook.
De pest is dat je geen enkele invloed hebt op de personen aan wie de leningen verstrekt worden. Tevens zijn ze enkel ha en heb je weinig andere zekerheiden (voorzover ik me niet vergis).
Ron1986woensdag 11 juli 2018 @ 19:03
dubbel
NaRegenDeZonwoensdag 11 juli 2018 @ 20:17
quote:
1s.gif Op woensdag 11 juli 2018 18:17 schreef Baklapper het volgende:
update ballebak gve:

SPOILER
Bericht inzake project 12092

U ontvangt dit bericht als investeerder in het project 12092 | De Ballebak Rotterdam-Ommoord/ Aquapretpark.

Onlangs heeft De heer Bosveld de Ballebak Ommoord verkocht. In de bijlage treft u het bericht van de geldnemer aan waarin hij een toelichting geeft.

Omdat de aan dit project verbonden bedrijfsactiviteiten niet meer actief zijn onder de heer Bosveld, zijn er gesprekken gevoerd over hoe de aflossing van deze lening kan worden gewaarborgd. De heer Bosveld is en blijft hoofdelijk aansprakelijk hierin. De termijnen zijn tot op heden volgens schema voldaan.

Door de verkoop van het bedrijf is er een bedrag van § 70.000,- overgemaakt naar de rekening van Geldvoorelkaar.nl. Hierdoor zijn de maandtermijnen tot en met maart 2019 (termijn 41) voldaan. De termijnen zullen deze week als losse betalingen naar u worden overgemaakt. Zodra de toegezegde aflossing van de resterende termijnen (verwacht eind september) door ons is ontvangen, zullen wij u daarover berichten. Tot die tijd blijven wij in contact met de heer Bosveld.

De in de bijlage genoemde positieve / negatieve hypotheekverklaring op de eigen woning en het verhuurde winkelpand is in ons bezit.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geÔnformeerd.
Kennelijk heeft mijn mail de boel weer wat opgeschud dat er binnen dag een reactie was. Het blijft natuurlijk ontzettend vervelend en ongepast dat je weer moet zeuren om informatie.

Op het eerste gezicht denk je, als je de mail leest, nou dat hebben ze aardig opgelost maar dat is het natuurlijk niet! :(

Als je een ondernemer ondersteunt om een schoenenreparatie bedrijf te beginnen en hij heeft daar om wat voor reden geen zin meer in en wil liever ijsjes gaan verkopen dan overleg je vooraf met de investeerders. Volgens de leningvoorwaarden heeft de investeerder recht om zijn geld op te eisen als het leendoel niet meer bestaat!

Met andere woorden als deze meneer liever Pizza''s wil gaan verkopen en hij om die reden zijn speelparadijzen verkoopt dan zal GvE het geld van de verkoop op moeten opeisen en de ondernemer in kwestie zal een nieuwe lening uit moeten schrijven voor de nieuwe activiteiten.
Dan wel zal de GvE/ondernemer de investeerder toestemming moeten vragen of hij de opbrengsten uit verkoop mag gebruiken om Pizza's te gaan verkopen.

Ben hier niet blij mee! Overweeg een officiŽle klacht!

[ Bericht 0% gewijzigd door NaRegenDeZon op 11-07-2018 20:22:16 ]
obligatairewoensdag 11 juli 2018 @ 21:27
Het kan zijn dat hij de opbrengst in termijnen zal ontvangen. Ik begreep dat de rest van de (toegezegde) aflossing wellicht eind september al komt dus dat duidt er niet op dat hij een deel van de verkoopsom al heeft geherinvesteerd. Denk ik :)
Voor de rest heb je natuurlijk volkomen gelijk.

Als dit jaar nog alle 29 termijnen binnenkomen, inclusief volledige rente, hoor je mij niet mopperen.
De zekerheden pos/neg.verklaring, blijven intact dus dat is altijd goed om te weten.

[ Bericht 6% gewijzigd door obligataire op 11-07-2018 21:33:28 ]
rechtsbackjewoensdag 11 juli 2018 @ 21:34
quote:
0s.gif Op woensdag 11 juli 2018 20:17 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Kennelijk heeft mijn mail de boel weer wat opgeschud dat er binnen dag een reactie was. Het blijft natuurlijk ontzettend vervelend en ongepast dat je weer moet zeuren om informatie.

Op het eerste gezicht denk je, als je de mail leest, nou dat hebben ze aardig opgelost maar dat is het natuurlijk niet! :(

Als je een ondernemer ondersteunt om een schoenenreparatie bedrijf te beginnen en hij heeft daar om wat voor reden geen zin meer in en wil liever ijsjes gaan verkopen dan overleg je vooraf met de investeerders. Volgens de leningvoorwaarden heeft de investeerder recht om zijn geld op te eisen als het leendoel niet meer bestaat!

Met andere woorden als deze meneer liever Pizza''s wil gaan verkopen en hij om die reden zijn speelparadijzen verkoopt dan zal GvE het geld van de verkoop op moeten opeisen en de ondernemer in kwestie zal een nieuwe lening uit moeten schrijven voor de nieuwe activiteiten.
Dan wel zal de GvE/ondernemer de investeerder toestemming moeten vragen of hij de opbrengsten uit verkoop mag gebruiken om Pizza's te gaan verkopen.

Ben hier niet blij mee! Overweeg een officiŽle klacht!
Een geluk bij een ongeluk, bij de verkoop van zijn binnenspeelparadijs had deze meneer een vooruitziende blik. Veel paradijzen hebben al maanden zware tijden als gevolg van de hoge temperaturen. Pizza´s worden ook wel bij warm weer gegeten.
investeerdertjewoensdag 11 juli 2018 @ 21:42
quote:
0s.gif Op woensdag 11 juli 2018 18:36 schreef Aaroenz0r het volgende:
Wow, superveel achterstallige betalingen bij Lender en Spender deze maand.

Ze hebben wel het Dashboard met nuttige info geupdated

[ link | afbeelding ]
Wat ik nog veel bijzonderder vind is dat de leningen met 2+ maanden achterstand, NIET de leningen zijn die vorige maand 1 maand achterstand hadden, of lees ik dit nu heel erg fout?
investeerdertjewoensdag 11 juli 2018 @ 21:49
Zojuist Lender&Spender via de email om opheldering verzocht betreffende de rare administratie:
SPOILER
Geachte,

Op 18 juni 2018 heb ik via de mail contact met jullie opgenomen betreffende de 1 maands achterstanden welke reeds ontstaan waren. Tot mijn grote genoegen zie ik zojuist dat deze achterstanden niet verder gegroeid zijn, er zijn duidelijke meldingen weergegeven dat er betalingsafspraken met deze geldnemers gemaakt zijn en dat deze nagekomen worden. Hiervoor mijn complimenten.

Toen ik vanmorgen even keek of er nog extra betalingsachterstanden waren zag ik dat de 1-maands categorie niet in de index pagina van het dashboard stond. Hier had ik zo snel nog niets achter gezocht, maar vervolgens werd ik er op gewezen dat er toch iets meer achterstanden ontstaan waren dan het overzicht aangaf.

Nu heb ik de vorige keer naar 3 leningen in achterstand gevraagd, dit waren alle leningen die achterstanden hadden. Twee hiervan waren van het 55 en 51 jarige stel uit Limburg. Hoe kan het dan nu ineens zo zijn dat er 2 leningen zijn die 2!! maanden achter lopen terwijl dit eerst niet het geval was en minstens 1 daarvan volgens jullie eigen overzichten geheel geen achterstand hadden.

Kunt u hier enige verduidelijking over geven, deze administratie vergroot bij mij niet het vertrouwen in uw platform.

Hopende spoedig van u te horen,

Met vriendelijke groet,
Investeerdertje


[ Bericht 0% gewijzigd door investeerdertje op 11-07-2018 21:56:11 ]
djh77donderdag 12 juli 2018 @ 05:20
quote:
0s.gif Op woensdag 11 juli 2018 21:27 schreef obligataire het volgende:
Het kan zijn dat hij de opbrengst in termijnen zal ontvangen. Ik begreep dat de rest van de (toegezegde) aflossing wellicht eind september al komt dus dat duidt er niet op dat hij een deel van de verkoopsom al heeft geherinvesteerd. Denk ik :)
De investeerders van CCF in het aquapark hebben 165k ingelegd tbv de overname. Dit is fors meer dan de 70k die nu is betaald. Of er een opbrengst is geweest uit de verkoop van de indoorspeeltuin weten we natuurlijk niet. Ik denk toch ook wat slechter dat een deel van de opbrengst richting franchisefee van de pizzatent is gegaan. Als we een funding gaan tegenkomen voor deze pizzatent weten we genoeg.
quote:
De opstartkosten bedragen ongeveer § 180.000. Een deel van dat bedrag, ongeveer § 40.000, moet de franchisenemer zelf inbrengen. ‘Je moet risico nemen als ondernemer.’
Edit het vreemde van dit verhaal is dat de ondernemer in 2014, 2015 en 2017 al actief was voor New York Pizza Breda:
http://www.werkenbijnewyorkpizza.nl/vacature/1084
http://www.werkenbijnewyorkpizza.nl/vacature/1090
http://www.werkenbijnewyorkpizza.nl/vacature/1085
http://www.werkenbijnewyorkpizza.nl/vacature/1087

[ Bericht 9% gewijzigd door djh77 op 12-07-2018 05:42:43 ]
djh77donderdag 12 juli 2018 @ 10:03
Peter Verhaar
quote:
@CollinCrowdfund heeft er weer een, na acht (8) termijnen failliet, in deze tijd van hoogconjuctuu
investeerdertjedonderdag 12 juli 2018 @ 10:22
Antwoord van lenderspender:
SPOILER
Beste Investeerdertje,

Dank voor je bericht en begrijpelijke vragen. We lichten de ontwikkelingen graag toe.

Met de overgang naar de nieuwe juridische structuur hebben we ervoor gekozen om meer
inzage te geven in de achterstanden. In eerste instantie was de keuze gemaakt om ook
de leningen met 1 betaling in achterstand te laten zien op het dashboard.

Bij elke incassoronde zijn er een 5-10 leningen waar de betaling mislukt door een te
laag saldo. Het grootste gedeelte van deze gemiste betalingen wordt over het
algemeen binnen een paar weken alsnog voldaan nadat geldnemers
betalingsherinneringen hebben ontvangen. In deze situatie is nog geen sprake van
problemen. Deze categorie is door de aanpassingen aan de website pas sinds de update
vorige maand zichtbaar geworden.

Echter, we hebben geconstateerd dat veel investeerders teveel gewicht hangen aan
deze categorie wanneer deze zichtbaar is op het dashboard. We hebben er daarom voor
gekozen om op het dashboard deze categorie niet meer te laten zien. Via de “Mijn
vorderingen” sectie is deze categorie leningen echter wel inzichtelijk.
Een uitgebreide toelichting vind je ook in de FAQ: "Wat gebeurt er wanneer een
geldnemer een betaling mist?"

Dat er nu twee leningen twee periodes in achterstand zijn, komt omdat consumenten de
mogelijkheid hebben om automatische incasso's te storneren (tot 56 dagen na
incassodatum). Het is toeval dat bij beide leningen deze week twee incasso's zijn
gestorneerd, waardoor beide geldnemers direct twee betalingen in achterstand zijn.
We hebben echter al contact gehad en de toezegging ontvangen dat de achterstand snel
wordt ingelopen.

Met vriendelijke groet,

<naam>
Lender & Spender
Horsemendonderdag 12 juli 2018 @ 11:03
quote:
1s.gif Op donderdag 12 juli 2018 10:03 schreef djh77 het volgende:
Peter Verhaar

[..]

Over welk project zal dit gaan?
Horsemendonderdag 12 juli 2018 @ 11:09
quote:
0s.gif Op donderdag 12 juli 2018 10:22 schreef investeerdertje het volgende:
Antwoord van lenderspender:
SPOILER
Beste Investeerdertje,

Dank voor je bericht en begrijpelijke vragen. We lichten de ontwikkelingen graag toe.

Met de overgang naar de nieuwe juridische structuur hebben we ervoor gekozen om meer
inzage te geven in de achterstanden. In eerste instantie was de keuze gemaakt om ook
de leningen met 1 betaling in achterstand te laten zien op het dashboard.

Bij elke incassoronde zijn er een 5-10 leningen waar de betaling mislukt door een te
laag saldo. Het grootste gedeelte van deze gemiste betalingen wordt over het
algemeen binnen een paar weken alsnog voldaan nadat geldnemers
betalingsherinneringen hebben ontvangen. In deze situatie is nog geen sprake van
problemen. Deze categorie is door de aanpassingen aan de website pas sinds de update
vorige maand zichtbaar geworden.

Echter, we hebben geconstateerd dat veel investeerders teveel gewicht hangen aan
deze categorie wanneer deze zichtbaar is op het dashboard. We hebben er daarom voor
gekozen om op het dashboard deze categorie niet meer te laten zien. Via de “Mijn
vorderingen” sectie is deze categorie leningen echter wel inzichtelijk.
Een uitgebreide toelichting vind je ook in de FAQ: "Wat gebeurt er wanneer een
geldnemer een betaling mist?"

Dat er nu twee leningen twee periodes in achterstand zijn, komt omdat consumenten de
mogelijkheid hebben om automatische incasso's te storneren (tot 56 dagen na
incassodatum). Het is toeval dat bij beide leningen deze week twee incasso's zijn
gestorneerd, waardoor beide geldnemers direct twee betalingen in achterstand zijn.
We hebben echter al contact gehad en de toezegging ontvangen dat de achterstand snel
wordt ingelopen.

Met vriendelijke groet,

<naam>
Lender & Spender
Weer een mooi verhaal echter als mensen bedragen storneren ligt daar wel een probleem aan ten grondslag dus of dit nu zo 123 opgelost is vraag ik mij af.

Ik ben wel blij met de nu geboden inzichtelijkheid van de achterstanden want het kon de afgelopen periode natuurlijk niet zo zijn geweest dat deze er niet waren. Nu kan je het risico ook wat beter inschatten. Vooralsnog loopt het prima wat mij betreft.
investeerdertjedonderdag 12 juli 2018 @ 11:20
quote:
14s.gif Op donderdag 12 juli 2018 11:09 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Weer een mooi verhaal echter als mensen bedragen storneren ligt daar wel een probleem aan ten grondslag dus of dit nu zo 123 opgelost is vraag ik mij af.

Ik ben wel blij met de nu geboden inzichtelijkheid van de achterstanden want het kon de afgelopen periode natuurlijk niet zo zijn geweest dat deze er niet waren. Nu kan je het risico ook wat beter inschatten. Vooralsnog loopt het prima wat mij betreft.
SPOILER
Goedemorgen Lender&Spender,

Ik begrijp de reden waarom jullie gekozen hebben voor meer inzage, dit was bij mijn weten ook iets waar de AFM de verschillende platformen om verzocht had. Ik waardeerde ook de openheid over het aantal leningen met 1 periode achterstand aangezien dit mij een inzicht geeft in de risico's welke bij een platform horen.

Dat er altijd 5 tot 10 leningen zijn waarvan ene incasso verkeerd gaat, dat is opzich geen enkel probleem. Het is begrijpelijk dat incasso's diverse andere rekeningen e.d. wel eens kunnen kruizen. Hier zult u mij dus ook niet over horen klagen.

Ik begrijp dat veel investeerders veel gewicht aan deze categorie hangen, aangezien het voor, een deel van hen, vaak toch om geld gaat wat zij niet kunnen missen. Ook kan het zo zijn dat men door het gebrek aan transparantie bij de vorige layout geen enkele vorm van vertragingen verwacht had. Ik verwacht dus dat, op het moment dat jullie deze gegevens gewoon laten staan, het aantal vragen gewoon zal dalen en de betrokken vragenstellers, waaronder ik, hier minder naar zullen vragen. Dit al helemaal in combinatie met de betere redengeving bij achterstanden.

Met betrekking tot deze 2 maandse achterstanden, duidelijk verhaal en mogelijk iets om te verduidelijken op de website. Dit omwille van de onduidelijkheid met betrekking tot de storneringsperiode.

Met vriendelijke groet,

Investeerdertje
Het gaat wat mij betreft zeker prima, alleen de transparantie die men had verkregen had van mij wel mogen blijven voortbestaan. De dubbele storneringen zie ik tot heden dus ook degelijk als een probleemgeval.
Mynheer007donderdag 12 juli 2018 @ 11:50
Ik snap die optimistische verhalen over Lender&Spender niet helemaal. Met de geboden rentes mag er weinig fout gaan want voor je het weet zit je met een negatief rendament. En mijn ervaringen met p2p-leningen beloven niet veel goeds.
Frandderouwdonderdag 12 juli 2018 @ 11:57
quote:
0s.gif Op donderdag 12 juli 2018 11:50 schreef Mynheer007 het volgende:
Ik snap die optimistische verhalen over Lender&Spender niet helemaal. Met de geboden rentes mag er weinig fout gaan want voor je het weet zit je met een negatief rendament. En mijn ervaringen met p2p-leningen beloven niet veel goeds.
En besef dat we nu in een economische+ tijd zitten. De horizon is ver weg bij Lender Spender . Wat mij betreft staat het % in geen verhouding tot de risico's.
Speekselklierdonderdag 12 juli 2018 @ 13:14
KOM kan even niet uitbetalen zijn de bankpas kwijt.

quote:
Ten gevolge van een technisch probleem (bankpas) zijn we helaas niet in staat om direct door te betalen. We verwachten de betaling direct na het weekend uit te kunnen voeren. Excuses voor het ongemak.
Het moet toch niet gekker worden zeg.

[ Bericht 2% gewijzigd door Speekselklier op 12-07-2018 13:21:56 ]
Horsemendonderdag 12 juli 2018 @ 14:11
quote:
0s.gif Op donderdag 12 juli 2018 13:14 schreef Speekselklier het volgende:
KOM kan even niet uitbetalen zijn de bankpas kwijt.

[..]

Het moet toch niet gekker worden zeg.
Tja zoals gezegd, wel eerlijk en kan een keer gebeuren natuurlijk. Als ze slim zijn zorgen ze nu wel dat er een ook een pas komt voor een tweede tekenbevoegde.
Beagle_Wdonderdag 12 juli 2018 @ 14:24
quote:
0s.gif Op donderdag 12 juli 2018 11:50 schreef Mynheer007 het volgende:
Ik snap die optimistische verhalen over Lender&Spender niet helemaal. Met de geboden rentes mag er weinig fout gaan want voor je het weet zit je met een negatief rendament. En mijn ervaringen met p2p-leningen beloven niet veel goeds.
Zat je destijds ook in het Boober debacle?

(Toelichting voor mensen die het niet kennen: Boober was eerste P2P platform in NL. Platform ging failliet. Leners werden niet meer geÔncasseerd. Administratie was een puinhoop. Een aantal investeerders heeft het voor elkaar gekregen dit weer op te starten na dik 2 (!) jaar. Van het nog uitstaande bedrag van ongeveer 2 miljoen is nu (weer 4 jaar later) ruim 60% geÔnd.
Dat er - ondanks grote inspanning - zo weinig is teruggekomen komt deels omdat leningen niet aan de meest kredietwaardige mensen verstrekt werden.
)
Mynheer007donderdag 12 juli 2018 @ 14:43
quote:
1s.gif Op donderdag 12 juli 2018 14:24 schreef Beagle_W het volgende:

[..]

Zat je destijds ook in het Boober debacle?

(Toelichting voor mensen die het niet kennen: Boober was eerste P2P platform in NL. Platform ging failliet. Leners werden niet meer geÔncasseerd. Administratie was een puinhoop. Een aantal investeerders heeft het voor elkaar gekregen dit weer op te starten na dik 2 (!) jaar. Van het nog uitstaande bedrag van ongeveer 2 miljoen is nu (weer 4 jaar later) ruim 60% geÔnd.
Dat er - ondanks grote inspanning - zo weinig is teruggekomen komt deels omdat leningen niet aan de meest kredietwaardige mensen verstrekt werden.
)
Ik zat daar zelf gelukkig niet in, maat heb toentertijd wel de verhalen mee gekregen.
djh77donderdag 12 juli 2018 @ 14:47
Vastgoed GvE zonder hypotheek
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18416
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18415
Horsemendonderdag 12 juli 2018 @ 15:08
quote:
Ik wens ze allemaal veel succes, niets voor mij.
Frandderouwdonderdag 12 juli 2018 @ 15:23
Update MOGO leningen bij Mintos

SPOILER
Following the successful issuance of a EUR 50 million bond, secured car loan provider Mogo will refinance its existing funding facilities. Among others, this will include loans funded by investors on Mintos.


Starting from July 13, 2018, Mogo will partially repurchase loans from investors on Mintos using their call option as stipulated in the assignment agreement. During July, Mogo plans to gradually repurchase in total up to EUR 16 million net of loans issued to borrowers in Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, and Romania and funded through Mintos. More specifically, Mogo intends to repurchase approximately:


EUR 1.1 million of loans originated in Bulgaria;

EUR 4.1 million of loans originated in Estonia;

EUR 5.1 million of loans originated in Latvia;

EUR 4.0 million of loans originated in Lithuania;

EUR 0.5 million of loans originated in Poland;

EUR 1.1 million of loans originated in Romania.


Mogo will repurchase both performing and non-performing loans from investors. The composition of loans that will be repurchased will reflect the composition of all loans originated by Mogo, with the same loan term and interest rate parameters in the respective country, and currently outstanding on Mintos.


On Mintos, the performance and quality of loans, along with the financial stability and size of the loan originator, are some of the aspects that determine the interest rate at which loans are offered to investors on the marketplace. Following the issuance of the bond, the Mogo group has further diversified their funding sources and brought down the weighted average cost of financing, thus strengthening its financial position.


As a result, Mogo will reduce the interest rate at which it sells loans to investors on the marketplace. The net annual return rate for Mogo loans will be up to 11%. This reflects the lower risk profile of Mogo as a loan originator and loan servicer, whilst still providing ample opportunities for investors to earn great risk-adjusted returns.Mintos provides a flexible and scalable funding model and Mogo will continue funding a significant part of their loan volume through Mintos. The company will continue to offer loans from both the current countries available on the marketplace and new geographies for investment. In addition to placing new loans on Mintos, Mogo plans to repurchase a volume of the loans originated in the countries mentioned above, and currently outstanding on the marketplace, and replace them at lower rates.


Mogo now operates in Albania, Belarus, Bulgaria, Estonia, Georgia, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland and Romania. As of June 30, 2018, total loans outstanding on Mintos originated by Mogo amounted to EUR 85 million, while Mogo group's total net loan portfolio amounted to EUR 120 million.


NB! Please note, that if you are purchasing Mogo originated loans on the secondary market on Mintos, they may be repurchased soon and you could be at risk of losing the premium paid.
investeerdertjedonderdag 12 juli 2018 @ 15:29
NB! Please note, that if you are purchasing M originated loans on the secondary market on M, they may be repurchased soon and you could be at risk of losing the premium paid.

Waarom snap ik die niet....
Mynheer007donderdag 12 juli 2018 @ 15:56
quote:
0s.gif Op donderdag 12 juli 2018 15:29 schreef investeerdertje het volgende:
NB! Please note, that if you are purchasing M originated loans on the secondary market on M, they may be repurchased soon and you could be at risk of losing the premium paid.

Waarom snap ik die niet....
Leningen op de secondary market kunnen voor een hogere prijs dan het uitstaande kapitaal verkocht worden(omdat leningen schaars zijn, en investeerders bereid zijn meer te betalen dan het uistaande kapitaal omdat ze er vanuit gaan dat wel terug te verdienen door de redelijk hoge rentes). Als je een lening tegen een premium prijs koopt, en als Mogo dan besluit de lening terug te kopen en slechts het uitstaande kapitaal vergoed, maak je als investeerder verlies.
investeerdertjedonderdag 12 juli 2018 @ 16:23
quote:
1s.gif Op donderdag 12 juli 2018 15:56 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]

Leningen op de secondary market kunnen voor een hogere prijs dan het uitstaande kapitaal verkocht worden(omdat leningen schaars zijn, en investeerders bereid zijn meer te betalen dan het uistaande kapitaal omdat ze er vanuit gaan dat wel terug te verdienen door de redelijk hoge rentes). Als je een lening tegen een premium prijs koopt, en als Mogo dan besluit de lening terug te kopen en slechts het uitstaande kapitaal vergoed, maak je als investeerder verlies.
Oh wacht, ja check. Ik las het helemaal verkeerd. Ik snap hem nu inderdaad.
obligatairedonderdag 12 juli 2018 @ 18:02
SPOILER
Beste investeerder,

Vanwege twee achterstallige termijnen (25 mei en 25 juni) hebben wij op 27 juni 2018 uitvoerig gesproken met de heer Bennink van de onderneming Stael.

De heer Bennink vertelde ons dat de splitsing in 2015 van de onderneming in twee vestigingen geen succes is geworden. De omzet daalde fors terwijl de kosten stegen. Hierdoor was de exploitatie verlieslatend en langzaam verdampten de reserves. Dit resulteerde in liquiditeitsproblemen die grotendeels afgewenteld zijn op de fiscus en bedrijfsvereniging. Vanwege een achterstallige administratie zijn bovendien de fiscale aangiftes niet adequaat verzorgd. Daarom heeft de belastingdienst, de bedrijfsvereniging en de ex-echtgenote beslag gelegd op de bankrekeningen (privť en zakelijk). Dit heeft erin geresulteerd dat de maandelijkse termijnen jegens Collin over mei en juli niet zijn voldaan en bovendien ook komende maanden niet kunnen worden voldaan. Om het tij te keren heeft de ondernemer ondertussen ťťn vestiging gesloten, een kostensanering doorgevoerd en probeert men de administratie zo snel mogelijk op orde te krijgen. In dit kader hebben wij hem geadviseerd ondersteuning te zoeken bij juridisch/financieel specialisten. Immers, indien er niet een passende oplossing met de beslagleggers wordt gevonden is de continuÔteit van de onderneming in gevaar. Gegeven het vertrouwen dat de ondernemer heeft in de toekomst van zijn bedrijf zou een deconfiture op korte termijn wel heel erg jammer zijn.

Hoewel de zomermaanden voor Stael altijd minder gunstige maanden zijn, verwacht de ondernemer de tweede helft van 2018 met een positief resultaat af te sluiten. Dat is dan ook een belangrijke reden voor de ondernemer om door te gaan. Om enig ‘lucht’ te hebben in de liquiditeitsontwikkeling wordt Collin verzocht om de aflossingen van juni tot en met november op te schorten. Hierdoor wordt de looptijd verlengd met zes maanden. De rente en kosten zullen deze periode wel voldaan worden.

Wij hebben onvoldoende (financieel) inzicht in de onderneming om goed het toekomstperspectief te kunnen beoordelen. Echter, afgelopen jaren heeft de ondernemer steeds aan zijn verplichtingen jegens de investeerders voldaan. Mits de heer Bennink erin slaagt om goede afspraken te maken met de beslagleggers ťn administratief orde op zaken te stellen, geloven wij dat de onderneming voldoende potentie heeft om er bovenop te komen. Om de succeskans te vergroten ondersteunen wij dan ook graag het verzoek van de heer Bennink.

Wij leggen het verzoek met een positief advies aan u voor en adviseren u in te stemmen met het verzoek, zoals hiervoor geformuleerd en nodigen u uit om uw stem binnen een termijn van 14 dagen uit te brengen, via een respons op dit mailbericht met de keuze eens of oneens. De uitgebrachte stemmen worden gewogen naar rato van de investering.

Zodra de stemronde is afgerond zullen wij u informeren over de uitkomst en de vervolgstappen. Voor een akkoord is een (pro rata) meerderheid van de uitgebrachte stemmen benodigd.

Met vriendelijke groet,
BD
Wat een ongelooflijke sukkel zeg. Je ex niet betalen, Fiscus niet, aangiften niet indienen.
Dat wordt afschrijven voor de laatste volle 13 termijnen. :X

SPOILER
Mark is cijfermatig sterk onderlegd en dat resulteert dan ook in vijftien schuldenvrije jaren als ondernemer.
Pff als zelfs cijfermatig sterk onderlegde personen hun administratie al verslonzen, dan belooft dat weinig goeds voor de rest.

[ Bericht 2% gewijzigd door obligataire op 12-07-2018 18:16:37 ]
djh77donderdag 12 juli 2018 @ 18:59
Pizza hut is overgestapt van GvE naar CCF
https://www.collincrowdfund.nl/pizza-hut-nederland/
NaRegenDeZondonderdag 12 juli 2018 @ 19:07
quote:
0s.gif Op donderdag 12 juli 2018 18:02 schreef obligataire het volgende:
SPOILER
Beste investeerder,

Vanwege twee achterstallige termijnen (25 mei en 25 juni) hebben wij op 27 juni 2018 uitvoerig gesproken met de heer Bennink van de onderneming Stael.

De heer Bennink vertelde ons dat de splitsing in 2015 van de onderneming in twee vestigingen geen succes is geworden. De omzet daalde fors terwijl de kosten stegen. Hierdoor was de exploitatie verlieslatend en langzaam verdampten de reserves. Dit resulteerde in liquiditeitsproblemen die grotendeels afgewenteld zijn op de fiscus en bedrijfsvereniging. Vanwege een achterstallige administratie zijn bovendien de fiscale aangiftes niet adequaat verzorgd. Daarom heeft de belastingdienst, de bedrijfsvereniging en de ex-echtgenote beslag gelegd op de bankrekeningen (privť en zakelijk). Dit heeft erin geresulteerd dat de maandelijkse termijnen jegens Collin over mei en juli niet zijn voldaan en bovendien ook komende maanden niet kunnen worden voldaan. Om het tij te keren heeft de ondernemer ondertussen ťťn vestiging gesloten, een kostensanering doorgevoerd en probeert men de administratie zo snel mogelijk op orde te krijgen. In dit kader hebben wij hem geadviseerd ondersteuning te zoeken bij juridisch/financieel specialisten. Immers, indien er niet een passende oplossing met de beslagleggers wordt gevonden is de continuÔteit van de onderneming in gevaar. Gegeven het vertrouwen dat de ondernemer heeft in de toekomst van zijn bedrijf zou een deconfiture op korte termijn wel heel erg jammer zijn.

Hoewel de zomermaanden voor Stael altijd minder gunstige maanden zijn, verwacht de ondernemer de tweede helft van 2018 met een positief resultaat af te sluiten. Dat is dan ook een belangrijke reden voor de ondernemer om door te gaan. Om enig ‘lucht’ te hebben in de liquiditeitsontwikkeling wordt Collin verzocht om de aflossingen van juni tot en met november op te schorten. Hierdoor wordt de looptijd verlengd met zes maanden. De rente en kosten zullen deze periode wel voldaan worden.

Wij hebben onvoldoende (financieel) inzicht in de onderneming om goed het toekomstperspectief te kunnen beoordelen. Echter, afgelopen jaren heeft de ondernemer steeds aan zijn verplichtingen jegens de investeerders voldaan. Mits de heer Bennink erin slaagt om goede afspraken te maken met de beslagleggers ťn administratief orde op zaken te stellen, geloven wij dat de onderneming voldoende potentie heeft om er bovenop te komen. Om de succeskans te vergroten ondersteunen wij dan ook graag het verzoek van de heer Bennink.

Wij leggen het verzoek met een positief advies aan u voor en adviseren u in te stemmen met het verzoek, zoals hiervoor geformuleerd en nodigen u uit om uw stem binnen een termijn van 14 dagen uit te brengen, via een respons op dit mailbericht met de keuze eens of oneens. De uitgebrachte stemmen worden gewogen naar rato van de investering.

Zodra de stemronde is afgerond zullen wij u informeren over de uitkomst en de vervolgstappen. Voor een akkoord is een (pro rata) meerderheid van de uitgebrachte stemmen benodigd.

Met vriendelijke groet,
BD
Wat een ongelooflijke sukkel zeg. Je ex niet betalen, Fiscus niet, aangiften niet indienen.
Dat wordt afschrijven voor de laatste volle 13 termijnen. :X

SPOILER
Mark is cijfermatig sterk onderlegd en dat resulteert dan ook in vijftien schuldenvrije jaren als ondernemer.
Pff als zelfs cijfermatig sterk onderlegde personen hun administratie al verslonzen, dan belooft dat weinig goeds voor de rest.
quote:
0s.gif Op maandag 25 juni 2018 19:24 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Problemen bij een project van Collin, Horeca pnr. 14953 90K, 35 van de 48 termijnen betaald. Een van de twee zaken gesloten. Nu twee maanden achterstand. Hopen dat hij er weer bovenop komt.
Het is toch een goede tijd voor horeca dan is het toch wel vreemd dat zo'n tent na 3 van de 4 jaar nog in de problemen komt.
Lees op linkedin dat de bedrijfsleider die in de pitch als drijvende kracht vermeld stond in 2017 andere baan gevonden heeft. Kan de oorzaak zijn,,,,,,,,,,,,,,, Horeca is mensen werk. We gaan het binnenkort horen.
Zou me niets verbazen dat de bedrijfsleidster die in 2017 vertrok ook zijn echtgenoot/partner was.

Afijn het enige wat je kan doen is akkoord gaan met 6 maanden alleen rente en hopen dat hij weer een leuke, vlotte, slimme bedrijfsleidster/partner tegen het lijf loopt zodat de boel vlot getrokken wordt.
dyna18donderdag 12 juli 2018 @ 19:28
https://www.ad.nl/utrecht(...)-souvenirs~a2c188af/

Winkeleigenaar haalt binnen 3 minuten 50.000 euro op voor typisch Utrechtse souvenirs
NaRegenDeZondonderdag 12 juli 2018 @ 19:36
quote:
0s.gif Op donderdag 12 juli 2018 18:59 schreef djh77 het volgende:
Pizza hut is overgestapt van GvE naar CCF
https://www.collincrowdfund.nl/pizza-hut-nederland/
Er wordt door deze heren driftig op los geleend!
220k, 250k en 340k bij GvE nu nog eens 370k bij Collin. Wat me opvalt dat er bij Collin weer een andere Holding B.V bij betrokken is.

Blijkbaar is er toch ergens wat geld/vermogen dat er een bank garantie van 120k afgegeven kan worden.aan Collin door de B.V.'s.

De persoonlijke borgestellingen zijn van morele aard. Bij de eerste GvE lening was er bij beide heren nog 35k materieel.

Ik blijf hiervan weg.
NaRegenDeZondonderdag 12 juli 2018 @ 19:40
quote:
0s.gif Op donderdag 12 juli 2018 19:28 schreef dyna18 het volgende:
https://www.ad.nl/utrecht(...)-souvenirs~a2c188af/

Winkeleigenaar haalt binnen 3 minuten 50.000 euro op voor typisch Utrechtse souvenirs
leuk artikel! dank voor het delen.
obligatairedonderdag 12 juli 2018 @ 19:54
quote:
0s.gif Op donderdag 12 juli 2018 19:07 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

[..]

Zou me niets verbazen dat de bedrijfsleidster die in 2017 vertrok ook zijn echtgenoot/partner was.

Afijn het enige wat je kan doen is akkoord gaan met 6 maanden alleen rente en hopen dat hij weer een leuke, vlotte, slimme bedrijfsleidster/partner tegen het lijf loopt zodat de boel vlot getrokken wordt.
Dat dacht ik ook al, alleen uit de pitch kreeg je de indruk dat het puur zakelijk was. Ook een andere achternaam al zegt dat niet meer zo veel.

Tsja de liefde heeft al menig man opgebroken, je zult maar de verkeerde tegenkomen na 15 jaar schuldenvrij te zijn geweest en een mooie zaak te hebben opgebouwd.

Maar als hij eerder al alimentatieplichting was (ten tijde van de pitch) dan had CCF dat moeten melden. Of er 1 of 2 gezinnen moeten leven van de winst, dat scheelt nogal.

Vermoed dat de ondernemer deze maand nog bij de faillissementen te vinden is.
obligatairedonderdag 12 juli 2018 @ 20:11
Waarde voor je geld staat open voor inschrijving.
Ron1986donderdag 12 juli 2018 @ 20:12
Geen betaling van deze maand ontvangen van KOM project, nog geen update vanuit kom ontvangen..

SPOILER
Salon Backstage 10/60

Vorige 2 maanden waren ook al niet op tijd, afgelopen maand een mooi praatje gekregen van d'r (wat naar mijn idee iets te optimistisch is..) zie onderstaand:

Beste investeerders,

Naar aanleiding van het bericht van gisteren wil ik graag de volgende reactie geven.

De laatste termijn van juni is inmiddels voldaan en ťťn en ander heeft elkaar helaas gekruist. De reden dat dit zo laat is gebeurd, komt doordat de resulaten het eerste kwartaal van 2018 achter bleven op de verwachting. Doordat we van een drietal medewerkers afscheid moesten nemen en er twee collega´s met zwangerschapsverlof gingen, onstond er een capaciteits probleem. Elke maand volle bak, maar met een kleiner team. Dit probleem is inmiddels opgelost met 1 parttime collega en 2 fulltime stylisten erbij en dat is meteen ook te zien aan de omzet. Omdat hierdoor wel een cashflow probleem is ontstaan en ik toch graag iedereen zijn vakantiegeld en leveranciers hun facturen wilde betalen, is de termijn voor u 2 weken later voldaan dan gebruikelijk. Hiervoor mijn welgemeende excuses. We zijn druk doende met de cijfers om de achterstand in te lopen en kijken vol vertrouwen naar de toekomst met een stabiel team en mooie samenwerkingen waaronder de Flagship Salon overeenkomst met Moroccanoil , ons grootste brand in haarverzorging. Hiervoor zijn wij Brand Ambassador en zitten zowel ikzelf als twee collega´s in het educatie team. Ook dit zal extra inkomsten genereren. Als laatste wil ik, na een tip van 1 van u, benadrukken dat dit natuurlijk ook nieuw voor mij is en ik er niet aan gedacht heb u op langs deze weg op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van uw investering. Ik zal dat dan ook wat vaker doen en verwijs u ook graag naar onze website en social media voor de laatste nieuwtjes ťn wellicht nog wat tips en tricks;) voor mooi haar!
have a nice (hair) day!
Eva
www.salonbackstage.nl
FB: facebook.com/salonbackstage
INSTA: @salonbackstage_

obligatairedonderdag 12 juli 2018 @ 20:24
quote:
0s.gif Op donderdag 12 juli 2018 19:36 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Er wordt door deze heren driftig op los geleend!
220k, 250k en 340k bij GvE nu nog eens 370k bij Collin. Wat me opvalt dat er bij Collin weer een andere Holding B.V bij betrokken is.

Blijkbaar is er toch ergens wat geld/vermogen dat er een bank garantie van 120k afgegeven kan worden.aan Collin door de B.V.'s.

De persoonlijke borgestellingen zijn van morele aard. Bij de eerste GvE lening was er bij beide heren nog 35k materieel.

Ik blijf hiervan weg.
SPOILER
De beide aandeelhouders Etnolife B.V en Shanischar B.V. geven een gezamenlijke zakelijke borgstelling af van § 180.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel en wordt gesecureerd door het afgeven van een bankgarantie van § 120.000,- en door de verpanding van een vordering ter waarde van § 50.000,-.
Die vordering vind ik nogal vaag (op wie?) maar in principe is het geheel toch voor bijna de helft afgedekt zo? Een bankgarantie is hard of zit daar nog een adder onder het gras?

[ Bericht 0% gewijzigd door obligataire op 12-07-2018 20:29:32 ]
BruderKlausdonderdag 12 juli 2018 @ 20:44
quote:
0s.gif Op donderdag 12 juli 2018 15:23 schreef Frandderouw het volgende:
Update MOGO leningen bij Mintos

SPOILER
Following the successful issuance of a EUR 50 million bond, secured car loan provider Mogo will refinance its existing funding facilities. Among others, this will include loans funded by investors on Mintos.


Starting from July 13, 2018, Mogo will partially repurchase loans from investors on Mintos using their call option as stipulated in the assignment agreement. During July, Mogo plans to gradually repurchase in total up to EUR 16 million net of loans issued to borrowers in Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, and Romania and funded through Mintos. More specifically, Mogo intends to repurchase approximately:


EUR 1.1 million of loans originated in Bulgaria;

EUR 4.1 million of loans originated in Estonia;

EUR 5.1 million of loans originated in Latvia;

EUR 4.0 million of loans originated in Lithuania;

EUR 0.5 million of loans originated in Poland;

EUR 1.1 million of loans originated in Romania.


Mogo will repurchase both performing and non-performing loans from investors. The composition of loans that will be repurchased will reflect the composition of all loans originated by Mogo, with the same loan term and interest rate parameters in the respective country, and currently outstanding on Mintos.


On Mintos, the performance and quality of loans, along with the financial stability and size of the loan originator, are some of the aspects that determine the interest rate at which loans are offered to investors on the marketplace. Following the issuance of the bond, the Mogo group has further diversified their funding sources and brought down the weighted average cost of financing, thus strengthening its financial position.


As a result, Mogo will reduce the interest rate at which it sells loans to investors on the marketplace. The net annual return rate for Mogo loans will be up to 11%. This reflects the lower risk profile of Mogo as a loan originator and loan servicer, whilst still providing ample opportunities for investors to earn great risk-adjusted returns.Mintos provides a flexible and scalable funding model and Mogo will continue funding a significant part of their loan volume through Mintos. The company will continue to offer loans from both the current countries available on the marketplace and new geographies for investment. In addition to placing new loans on Mintos, Mogo plans to repurchase a volume of the loans originated in the countries mentioned above, and currently outstanding on the marketplace, and replace them at lower rates.


Mogo now operates in Albania, Belarus, Bulgaria, Estonia, Georgia, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland and Romania. As of June 30, 2018, total loans outstanding on Mintos originated by Mogo amounted to EUR 85 million, while Mogo group's total net loan portfolio amounted to EUR 120 million.


NB! Please note, that if you are purchasing Mogo originated loans on the secondary market on Mintos, they may be repurchased soon and you could be at risk of losing the premium paid.
Ben benieuwd. Ben "ietwat" overwogen in Mogo op het moment op Mintos met dank aan de cashback bonus eerder dit jaar. Wel jammer dat de rente op nieuwe leningen naar beneden aangepast gaat worden.
Ron1986donderdag 12 juli 2018 @ 21:34
quote:
14s.gif Op woensdag 11 juli 2018 15:30 schreef Horsemen het volgende:

[..]

[..]

[..]

Gisteren heb ik de taxatierapporten ontvangen en vandaag even doorgekeken. Op een kleine afwijking na in de genoemde marktwaarde van de pitch zijn mij geen rare zaken opgevallen. Van deze kleine afwijking heb ik GvE op de hoogte gebracht.

De WOZ waarden per 01-01-2017 van beide panden liggen ook dicht bij de taxatiewaarde (pand 1 WOZ 80k, pand 2 WOZ 77k)

Verder staan beide op eigengrond/geen erfpacht. Bij pand 1 is er verder een goede VvE die de juist reserveringen gedaan heeft alsmede een meerjarig onderhoudsplan bij pand 2 is de reservering wat te laag en ontbreekt er ook een meerjarig onderhoudsplan.

Al met al geen onaardig project maar is de LTV bij aanvang wel erg hoog maar deze zal, omdat het een annuÔteitenlening betreft, wel snel dalen. De rente zou eigenlijk een procentje hoger moeten maar verder weinig mis mee wat mij betreft. Ik neem hem mee en zal mijn investering verhogen als de rente naar 6% gaat.
Ik wacht nog even wellicht dat deze nog naar 6% gaan, met deze rente blijft er effectief maar 4,4% over.
Ron1986donderdag 12 juli 2018 @ 21:44
quote:
0s.gif Op donderdag 12 juli 2018 10:22 schreef investeerdertje het volgende:
Antwoord van lenderspender:
SPOILER
Beste Investeerdertje,

Dank voor je bericht en begrijpelijke vragen. We lichten de ontwikkelingen graag toe.

Met de overgang naar de nieuwe juridische structuur hebben we ervoor gekozen om meer
inzage te geven in de achterstanden. In eerste instantie was de keuze gemaakt om ook
de leningen met 1 betaling in achterstand te laten zien op het dashboard.

Bij elke incassoronde zijn er een 5-10 leningen waar de betaling mislukt door een te
laag saldo. Het grootste gedeelte van deze gemiste betalingen wordt over het
algemeen binnen een paar weken alsnog voldaan nadat geldnemers
betalingsherinneringen hebben ontvangen. In deze situatie is nog geen sprake van
problemen. Deze categorie is door de aanpassingen aan de website pas sinds de update
vorige maand zichtbaar geworden.

Echter, we hebben geconstateerd dat veel investeerders teveel gewicht hangen aan
deze categorie wanneer deze zichtbaar is op het dashboard. We hebben er daarom voor
gekozen om op het dashboard deze categorie niet meer te laten zien. Via de “Mijn
vorderingen” sectie is deze categorie leningen echter wel inzichtelijk.
Een uitgebreide toelichting vind je ook in de FAQ: "Wat gebeurt er wanneer een
geldnemer een betaling mist?"

Dat er nu twee leningen twee periodes in achterstand zijn, komt omdat consumenten de
mogelijkheid hebben om automatische incasso's te storneren (tot 56 dagen na
incassodatum). Het is toeval dat bij beide leningen deze week twee incasso's zijn
gestorneerd, waardoor beide geldnemers direct twee betalingen in achterstand zijn.
We hebben echter al contact gehad en de toezegging ontvangen dat de achterstand snel
wordt ingelopen.

Met vriendelijke groet,

<naam>
Lender & Spender
Als je het weet te brengen trappen ze d'r wel in zal je zeggen, net als het 'kwartje van..' die komt ook nooit meer terug. _O- . Maar goed als ik het goed berekend heb is zo'n 2,5% van de 500 termijn betalingen niet geÔncasseerd..

Blijft vreemd dat het tot voor kort nog geen vuiltje aan de lucht was ťn nu lijkt t steeds meer te worden (of men was hier nooit eerlijk over)..
investeerdertjedonderdag 12 juli 2018 @ 22:21
quote:
0s.gif Op donderdag 12 juli 2018 21:44 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

Als je het weet te brengen trappen ze d'r wel in zal je zeggen, net als het 'kwartje van..' die komt ook nooit meer terug. _O- . Maar goed als ik het goed berekend heb is zo'n 2,5% van de 500 termijn betalingen niet geÔncasseerd..

Blijft vreemd dat het tot voor kort nog geen vuiltje aan de lucht was ťn nu lijkt t steeds meer te worden (of men was hier nooit eerlijk over)..
Nouja, tot op heden is de ervaring anders. Ik sta al even op pauze, maar we gaan zien wat de toekomst brengt. En het was niet dat ze niet eerlijk waren, ze hebben het gewoon nooit gezegd 😂
OpDieFietsdonderdag 12 juli 2018 @ 22:33
Voortijdige volledige aflossing van FNC project “Administratiekantoor Inventaris”, na 7 van 36 termijnen.
petercvrijdag 13 juli 2018 @ 08:56
Van Lennepstraat 48, 50 en 54 te Rotterdam // SamenInGeld om 10.30u open.

vlgs mij inderdaad Law sr, en het oogt misschien allemaal wat passť, maar het is en blijft OG
Horsemenvrijdag 13 juli 2018 @ 09:20
quote:
12s.gif Op vrijdag 13 juli 2018 08:56 schreef peterc het volgende:
Van Lennepstraat 48, 50 en 54 te Rotterdam // SamenInGeld om 10.30u open.

vlgs mij inderdaad Law sr, en het oogt misschien allemaal wat passť, maar het is en blijft OG
Ik heb geen achterliggende stukken maar ik zie bij het Kadaster (als ik het goed zie) maar 1 kadastraal nummer op deze panden.
• Kan het zijn dat ze niet gesplitst zijn? Dit zou namelijk betekenen dat dit eerst zou moeten gebeuren als de woning onverhoopt los verkocht zouden moeten worden.
• Als de woning niet gesplitst zijn is dit dan wel probleemloos mogelijk in Rotterdam?
• Als de woningen niet gesplitst zijn is hier dan rekening mee gehouden met het bepalen van de taxatie waarde?
• Als ze wel gesplitst zijn is er dan ook een splitsingsacte?

Iemand hier die daar toevallig al onderzoek naar gedaan heeft?
djh77vrijdag 13 juli 2018 @ 09:29
quote:
14s.gif Op vrijdag 13 juli 2018 09:20 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ik heb geen achterliggende stukken maar ik zie bij het Kadaster (als ik het goed zie) maar 1 kadastraal nummer op deze panden.
• Kan het zijn dat ze niet gesplitst zijn? Dit zou namelijk betekenen dat dit eerst zou moeten gebeuren als de woning onverhoopt los verkocht zouden moeten worden.
• Als de woning niet gesplitst zijn is dit dan wel probleemloos mogelijk in Rotterdam?
• Als de woningen niet gesplitst zijn is hier dan rekening mee gehouden met het bepalen van de taxatie waarde?
• Als ze wel gesplitst zijn is er dan ook een splitsingsacte?

Iemand hier die daar toevallig al onderzoek naar gedaan heeft?
Moet misschien nog gebeuren?
quote:
Onlangs hebben ze de zolder die ze niet gebruikten vrij gegeven. Wij willen de zolder opknappen en ombouwen met vergunningen tot 2 studios om deze daarna te gaan verhuren. De daaruit te realiseren hogere huuropbrengst is in deze aanvraag niet meegenomen maar is extra
Ik had al besloten niet mee te doen
djh77vrijdag 13 juli 2018 @ 10:33
Betaalverzoek Heidestraat 35 zonder dat de onduidelijkheid van Heidestraat 37 is opgelost oO/ Dit terwijl er een duidelijke juridische link is tussen beide panden
quote:
U heeft geÔnvesteerd in het project Heidestraat 35 te Geleen met de toezegging het geld in een later stadium beschikbaar te stellen. Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat het project inmiddels voor 100% gefinancierd is.

Omdat wij ernaar streven binnen een week de hypotheek te vestigen en de investeringen rentedragend te maken, verzoeken wij u binnen 3 dagen zorg te dragen voor het daadwerkelijk betalen van de door u toegezegde investering.
De laatste investeerder in dit project heeft trouwens zo'n 48k geÔnvesteerd. Fundingzekerheid....

[ Bericht 3% gewijzigd door djh77 op 13-07-2018 10:47:29 ]
NaRegenDeZonvrijdag 13 juli 2018 @ 10:41
quote:
0s.gif Op donderdag 12 juli 2018 20:24 schreef obligataire het volgende:

[..]

SPOILER
De beide aandeelhouders Etnolife B.V en Shanischar B.V. geven een gezamenlijke zakelijke borgstelling af van § 180.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel en wordt gesecureerd door het afgeven van een bankgarantie van § 120.000,- en door de verpanding van een vordering ter waarde van § 50.000,-.
Die vordering vind ik nogal vaag (op wie?) maar in principe is het geheel toch voor bijna de helft afgedekt zo? Een bankgarantie is hard of zit daar nog een adder onder het gras?
Verpanding van de vordering van 50k geeft geen enkele zekerheid. Als de vordering ingelost wordt aan de B.V. die de vordering heeft, is de zekerheid weg en valt de 50k in de vrije "besteedbaarheid" van de B.V.

De bank garantie van 120K is natuurlijk wel wat. De vraag is of deze onvoorwaardelijk is toegezegd gedurende de gehele looptijd van de lening voor de volle 120K, dan wel dat er voorwaarden aan deze garantie verbonden zijn die niet vermeld zijn.
Horsemenvrijdag 13 juli 2018 @ 10:42
quote:
0s.gif Op vrijdag 13 juli 2018 10:33 schreef djh77 het volgende:
Betaalverzoek Heidestraat 35 zonder dat de onduidelijkheid van Heidestraat 37 is opgelost oO/ Dit terwijl er een duidelijke juridische link is tussen beide panden

[..]

Schandalig!

Ik ga er vanuit dat de mensen die hebben ingeschreven op nr 35 nog niet geÔnformeerd zijn over dit conflict alsmede dat de investeerders van nr 35 een deel van de verpanden huurpenningen niet krijgen (zoals wel gebruikelijk is) omdat die al verpand zijn aan de investeerders in nr. 37.Nogmaals schandalig en als ik zou hebben ingeschreven op nr. 35 zou ik zeker niet betalen zolang er geen helderheid is. :( }) -O-
Frandderouwvrijdag 13 juli 2018 @ 10:55
vooraankondiging nieuwe HCN

SPOILER
PREVIEW NIEUW PROJECT WOK! VREDENBURG UTRECHT
RENTE 8,0% - LOOPTIJD 48 MAANDEN – 5 STERREN
Recensie HCN: er is sprake van een zeer ervaren ondernemer (franchisegever) die zijn sporen
ruimschoots heeft verdiend. Het concept is een logische vervolg op de reeds opgebouwde expertise.
De locatie beoordelen wij als uitstekend voor dit laagdrempelige kwalitatief hoogwaardige concept.
Een 5 sterren classificatie is naar onze mening derhalve te rechtvaardigen.
Het concept
Wok! Vredenburg is de eerste vestiging van het nieuwe eigentijds Aziatische restaurantconcept binnen
de Wok To Go franchiseformule. Inmiddels zijn er 19 (!) vestigingen van Wok To Go actief in Nederland.
Waar de Wok To Go vestigingen primair zijn gericht op afhaal en fast-service, ligt de focus bij deze '2.0
vestiging' meer op (shared) dining. De gerechten die wij hier aanbieden hebben invloeden uit alle
Aziatische regio’s. Er wordt gebruik gemaakt van luxe ingrediŽnten, zoals baby asperge, shiitake,
sugarsnaps en garnalen. Het is onze doelstelling om snel kwalitatief hoogstaande gerechten vers te
bereiden tegen een betaalbare prijs. De locatie op Vredenburg krijgt ruim 150 zitplaatsen. Deze A1
locatie is ideaal en ligt pal tegenover het bekende Tivoli theater. Een paar deuren verder zit o.a. Piatto,
het Italiaanse restaurant dat ook gefinancierd is via dit platform.
De ondernemer
Hung Yip is geboren in 1970 in Hong Kong. Al vanaf jonge leeftijd werkte hij in de horeca, onder andere
bij het restaurant van zijn ouders. Zijn vader leerde hem hier koken en zijn moeder leerde hem het
gastheerschap, management, de inkoop en de boekhouding. Na zijn bouwkundige study werd hij in
1993 ondernemer van een (interieur)bouwbedrijf in Utrecht en deed hij veel projecten in Duitsland,
waar hij voor meer dan 30 Aziatische restaurants concepten heeft ontworpen en verbouwd. Voordat hij
veertien jaar geleden managing director werd van Woktogo Corporation, was hij samen met zijn vrouw
eigenaar van meerdere succesvolle Japanse restaurants. Bij Woktogo Corporation is hij onder andere
verantwoordelijk over de strategische richting van de franchise en voor de centrale productiekeuken
die aan alle vestigingen levert. Yip werkt nauw samen met zijn creatieve team, toeleveranciers en
experts uit de branche. Gedeelde waardes en diepgewortelde betrokkenheid worden gecombineerd
om de efficiŽntie en het onderscheidende vermogen verder te verhogen ten opzichte van de
concurrentie. Directe gevolgen hiervan zijn de snelle innovaties en gezonde verrassende producten.
"Door ons team bewust klein te houden en elke fases met de juiste experts samen te werken, is Woktogo
nu in staat om snel van opkomende markttrends alsmede operationele sterke en zwakke punten van
organisaties efficiŽnt te innoveren." De locatie op Vredenburg biedt ons de mogelijkheid om de 1e
vestiging van WOK! te realiseren.
De financiering
De financiering is bestemd voor de verbouwing en inrichting van het nieuwe XL concept. Er is sprake
van een casco locatie. De totale financieringsbehoefte inclusief voorfinanciering btw, voorraden en
huurwaarborg bedraagt afgerond § 570.000 De eigen inbreng bedraagt afgerond § 220.000. De
resterende langlopende financieringsbehoefte komt daarmee uit op § 350.000.
De vooruitzichten
De geprognosticeerde netto-omzet voor het eerste volledige exploitatiejaar is begroot op § 1.8 mln. De
kasstroom (inclusief management fee) is het eerste jaar begroot op afgerond § 289.000,- en zal naar
verwachting oplopen naar een niveau van § 342.000 in het 4e exploitatiejaar. De financiŽle projectie
gebaseerd op de ruime beschikbare benchmarkgegevens vanuit de groep. De beschikbare kasstroom
is ruim voldoende om aan de langlopende aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. Daarbij is de
ondernemer niet afhankelijk van inkomen uit deze exploitatie.
Crowdfunding
Crowdfunding is voor ons een ideale manier om snel te kunnen schakelen en ambassadeurs voor onze
formule te creŽren. Wij hebben al eerder een vestiging van onze franchiseformule) gefinancierd. Met
crowdfunding kunnen we veel sneller publiciteit genereren en dat is belangrijk bij de ontwikkeling van
een nieuwe concept binnen ons formulehuis. Samenwerking met Horeca Crowdfunding Nederland was
vanaf het begin duidelijk. Ze kennen de sector door en door en vormen naast een kritische beoordelaar
ook een aangename sparringpartner.
Meer informatie
Website woktogo
Facebook pagina Woktogo
Facebook pagina Wok
Website Wok
OpDieFietsvrijdag 13 juli 2018 @ 11:17
quote:
0s.gif Op vrijdag 13 juli 2018 09:29 schreef djh77 het volgende:

[..]

Moet misschien nog gebeuren?

[..]

Ik had al besloten niet mee te doen
Ik ook. Het begint wat mij betreft allemaal een wat te hoog huisjesmelker-gehalte te krijgen.
NaRegenDeZonvrijdag 13 juli 2018 @ 11:33
quote:
14s.gif Op vrijdag 13 juli 2018 09:20 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ik heb geen achterliggende stukken maar ik zie bij het Kadaster (als ik het goed zie) maar 1 kadastraal nummer op deze panden.
• Kan het zijn dat ze niet gesplitst zijn? Dit zou namelijk betekenen dat dit eerst zou moeten gebeuren als de woning onverhoopt los verkocht zouden moeten worden.
• Als de woning niet gesplitst zijn is dit dan wel probleemloos mogelijk in Rotterdam?
• Als de woningen niet gesplitst zijn is hier dan rekening mee gehouden met het bepalen van de taxatie waarde?
• Als ze wel gesplitst zijn is er dan ook een splitsingsacte?

Iemand hier die daar toevallig al onderzoek naar gedaan heeft?
Dit is een goede vraag! Die denk ik zeer belangrijk is voor de verkoopbaarheid bij eventuele problemen.

Ik heb eergisteren wel het Tax rapport opgevraagd. En heb naar aanleiding van je vraag wat zaken op/uitgezocht.
Ik vind geen splitsingsakte in Tax rapport. Dus het pand zal vermoedelijk niet gesplitst zijn.
Vreemd is wel dat voor de waarde bepaling het pand in het tax verslag gerefereerd wordt aan de verkoop van etages in de buurt die officieel gesplitst zijn.

Volgens het Tax rapport is de onderhoudssituatie matig. d.w.z. dat er onderhoud op korte termijn nodig is.


Is een pand in Rotterdam makkelijk te splitsen? Ik heb de verordening nagelezen. Dit kom ik o.a. tegen.

Leges ongeveer 1000 euro per appartement
Je moet langs de notaris voor een splitsingsakte
Geen achterstallig onderhoud
Geen Asbest
*Geen extra eenheden creŽren.

*Heb ook gekeken bij het creŽren van extra eenheden, Ook hier leges betalen. Voldoen aan bouwbesluit en nog een waslijst aan voorwaarden.

Kortom splitsen en extra eenheden creŽren kan je naar mijn idee zo goed als vergeten in dit pand met deze leeftijd.
Met het gereserveerde verbouwingsbudget kan dus maximaal een "grijze " oplossing gecreŽerd worden. Met alle gevolgen voor de opbrengst van het pand als er gedwongen verkocht moet worden daar hypotheek bij een officiŽle instelling onmogelijk is.

Ik was voornemens deze mee te nemen, maar pas nu voorlopig.
Nogmaals dank Horsemen voor je oplettendheid. Als mijn zienswijze verkeerd is hoor ik het graag. Heb jij toevallig je vragen ook bij SIG neergelegd? En zo ja antwoord gekregen?

Na schrift: Nog wat meer gelezen in tax rapport, taxateur schrijft ook inderdaad dat het pand niet gesplitst is op dit moment en dat hij vergelijkt met gesplitste etages maar dat dit niet van invloed is op zijn taxatie prijs daar die gebaseerd is op verhuur en exploitatie in verhuur voor de komende 10 jaar.
tnhbvrijdag 13 juli 2018 @ 11:45
Heeft iemand de opmerkingen van de investeerders van landgoederij-54-te-almere bij sig bekeken?

Ik zag daar het volgende:

SPOILER
Anonieme investeerder zegt: "overeengekomen 6,5% in afwijking van de offerte"

Iemand die daar meer kennis/ info over heeft, want als er per investeerder verschillende renet % worden gehanteerd of worden onderhandeld dan is het eind natuurlijk zoek
petercvrijdag 13 juli 2018 @ 11:49
quote:
0s.gif Op vrijdag 13 juli 2018 09:29 schreef djh77 het volgende:

[..]

Moet misschien nog gebeuren?

[..]

Ik had al besloten niet mee te doen
WOZ nr 48 = 115k = 118m2 idennr 059900046710
WOZ nr 50 = 115k = 118m2 idennr 059900211126
WOZ nr 54 = nb = 1572 is bijeenkomstfunctie / restaurant

De zolder zal nog niet afgesplitst zijn. Weet niet hoe dit soort trajecten lopen in R'dam.
Hele actie neigt naar het mede scheppen van liquiditeiten voor ombouw van de zolder tot 2 studio's om vervolgens te verhuren.

Zelf vindt ik het woordje ' DEZE ' opvallend, neem aan dat het wijst naar de Van Lennepstraat 48 50 & 54, welke zij in beheer hebben, beheer dus nog geen eigendom ? of wel eigendom en hypotheek vrij ?

De aanvraag bij SamenInGeld voor het pand aan de Van Lennepstraat 54, 50 & 48 is een goede aanvulling voor ons. Deze panden die wij in beheer hebben zijn inmiddels hypotheekvrij. Daarom is deze uitbreiding ook goed mogelijk. Het plan is om deze...


Voorlopig ff op hold, tot de toelichting
djh77vrijdag 13 juli 2018 @ 11:51
Simgas Lendahand deel 2:
quote:
Afgelopen week is vast komen te staan dat de geplande aflossingen van SimGas, die gedurende de 1e 10 werkdagen van juli zouden moeten plaatsvinden, met tenminste 4 weken zijn vertraagd. De rente die u zou ontvangen wordt deze maand wel op de wallets gestort.
NaRegenDeZonvrijdag 13 juli 2018 @ 11:54
IVM durft wel om de horloge verkoper als succesverhaal te delen. Met zo'n groot negatief eigen vermogen en hokeystick prognoses zou dit bedrijf zo maar eens de 3e maar nu dubbele default kunnen worden bij IVM ipv succesverhaal! We gaan het de komende tijd zien of deze mooie jongens het hoofd boven water houden zonder nog een nieuwe lening om de liquiditeit op peil te houden.

https://www.investormatch(...)logemerk-fromanteel/
TisIkvrijdag 13 juli 2018 @ 11:56
quote:
0s.gif Op vrijdag 13 juli 2018 11:33 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Dit is een goede vraag! Die denk ik zeer belangrijk is voor de verkoopbaarheid bij eventuele problemen.

Ik heb eergisteren wel het Tax rapport opgevraagd. En heb naar aanleiding van je vraag wat zaken op/uitgezocht.
Ik vind geen splitsingsakte in Tax rapport. Dus het pand zal vermoedelijk niet gesplitst zijn.
Vreemd is wel dat voor de waarde bepaling het pand in het tax verslag gerefereerd wordt aan de verkoop van etages in de buurt die officieel gesplitst zijn.

Volgens het Tax rapport is de onderhoudssituatie matig. d.w.z. dat er onderhoud op korte termijn nodig is.

Is een pand in Rotterdam makkelijk te splitsen? Ik heb de verordening nagelezen. Dit kom ik o.a. tegen.

Leges ongeveer 1000 euro per appartement
Je moet langs de notaris voor een splitsingsakte
Geen achterstallig onderhoud
Geen Asbest
*Geen extra eenheden creŽren.

*Heb ook gekeken bij het creŽren van extra eenheden, Ook hier leges betalen. Voldoen aan bouwbesluit en nog een waslijst aan voorwaarden.

Kortom splitsen en extra eenheden creŽren kan je naar mijn idee zo goed als vergeten in dit pand met deze leeftijd.
Met het gereserveerde verbouwingsbudget kan dus maximaal een "grijze " oplossing gecreŽerd worden. Met alle gevolgen voor de opbrengst van het pand als er gedwongen verkocht moet worden daar hypotheek bij een officiŽle instelling onmogelijk is.

Ik was voornemens deze mee te nemen, maar pas nu voorlopig.
Nogmaals dank Horsemen voor je oplettendheid. Als mijn zienswijze verkeerd is hoor ik het graag. Heb jij toevallig je vragen ook bij SIG neergelegd? En zo ja antwoord gekregen?

Na schrift: Nog wat meer gelezen in tax rapport, taxateur schrijft ook inderdaad dat het pand niet gesplitst is op dit moment en dat hij vergelijkt met gesplitste etages maar dat dit niet van invloed is op zijn taxatie prijs daar die gebaseerd is op verhuur en exploitatie in verhuur voor de komende 10 jaar.
Bedankt voor deze uitstekende analyse en voor het delen van die analyse! ^O^
Red_arrowvrijdag 13 juli 2018 @ 12:08
Ik vind bij SIG de leeftijd van de aanvragers ook aan de hoge kant, ik neem aan dat er geen overlijdensrisicoverzekering is en ze geven niet aan of er nog meer vastgoed in bezit is buiten dit pand. Wat zou er gebeuren als de aanvrager(s) binnen 5 jaar komen te overlijden, blijft de hypotheekschuld dan van toepassing?
bleyenburgvrijdag 13 juli 2018 @ 12:11
@NRDZ: Ik blijf erbij dat het pas een succes is als de laatste euro is terugbetaald.

Ik heb echt zů'n hekel aan die slingers en polonaise als het geld is binnengeharkt
djh77vrijdag 13 juli 2018 @ 12:15
quote:
0s.gif Op vrijdag 13 juli 2018 12:08 schreef Red_arrow het volgende:
Ik vind bij SIG de leeftijd van de aanvragers ook aan de hoge kant, ik neem aan dat er geen overlijdensrisicoverzekering is en ze geven niet aan of er nog meer vastgoed in bezit is buiten dit pand. Wat zou er gebeuren als de aanvrager(s) binnen 5 jaar komen te overlijden, blijft de hypotheekschuld dan van toepassing?
Schuld gaat over naar de kinderen. Staat ook zoiets in de pitch dat het de bedoeling is dat de panden eigendom worden van kinderen en (hierna) kleinkinderen.

quote:
Als iemand met een restschuld komt te overlijden gaat de schuld over op de erfgenamen die de erfenis aanvaarden. Bij verwerping van de erfenis kan de schuld doorschuiven tot de zesde generatie in erfopvolging en als die ook verwerpt vervalt de erfenis aan de Staat. Als de Staat de erfenis krijgt met daarin een huis met restschuld, zal het huis waarschijnlijk bij opbod worden verkocht. De bank (in dit geval SiG) zal zijn vordering vervolgens bij de Staat kunnen indienen.
xzazvrijdag 13 juli 2018 @ 13:21
SPOILER
17911 bij gve zou betaald hebben maar nu niet meer?
Ron1986vrijdag 13 juli 2018 @ 13:26
Ik heb een soortgelijk iets met een ander project, ben er al over aan het mailen. Zal wel iets mis gegaan zijn met een batch..
Ron1986vrijdag 13 juli 2018 @ 13:27


[ Bericht 100% gewijzigd door Ron1986 op 13-07-2018 13:27:48 ]
djh77vrijdag 13 juli 2018 @ 13:37
quote:
1s.gif Op vrijdag 13 juli 2018 10:42 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Schandalig!

Ik ga er vanuit dat de mensen die hebben ingeschreven op nr 35 nog niet geÔnformeerd zijn over dit conflict alsmede dat de investeerders van nr 35 een deel van de verpanden huurpenningen niet krijgen (zoals wel gebruikelijk is) omdat die al verpand zijn aan de investeerders in nr. 37.Nogmaals schandalig en als ik zou hebben ingeschreven op nr. 35 zou ik zeker niet betalen zolang er geen helderheid is. :( }) -O-
Blijkbaar is het nu geregeld, De notaris had een fout gemaakt.
Horsemenvrijdag 13 juli 2018 @ 13:53
quote:
0s.gif Op vrijdag 13 juli 2018 11:33 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Dit is een goede vraag! Die denk ik zeer belangrijk is voor de verkoopbaarheid bij eventuele problemen.

Ik heb eergisteren wel het Tax rapport opgevraagd. En heb naar aanleiding van je vraag wat zaken op/uitgezocht.
Ik vind geen splitsingsakte in Tax rapport. Dus het pand zal vermoedelijk niet gesplitst zijn.
Vreemd is wel dat voor de waarde bepaling het pand in het tax verslag gerefereerd wordt aan de verkoop van etages in de buurt die officieel gesplitst zijn.

Volgens het Tax rapport is de onderhoudssituatie matig. d.w.z. dat er onderhoud op korte termijn nodig is.

Is een pand in Rotterdam makkelijk te splitsen? Ik heb de verordening nagelezen. Dit kom ik o.a. tegen.

Leges ongeveer 1000 euro per appartement
Je moet langs de notaris voor een splitsingsakte
Geen achterstallig onderhoud
Geen Asbest
*Geen extra eenheden creŽren.

*Heb ook gekeken bij het creŽren van extra eenheden, Ook hier leges betalen. Voldoen aan bouwbesluit en nog een waslijst aan voorwaarden.

Kortom splitsen en extra eenheden creŽren kan je naar mijn idee zo goed als vergeten in dit pand met deze leeftijd.
Met het gereserveerde verbouwingsbudget kan dus maximaal een "grijze " oplossing gecreŽerd worden. Met alle gevolgen voor de opbrengst van het pand als er gedwongen verkocht moet worden daar hypotheek bij een officiŽle instelling onmogelijk is.

Ik was voornemens deze mee te nemen, maar pas nu voorlopig.
Nogmaals dank Horsemen voor je oplettendheid. Als mijn zienswijze verkeerd is hoor ik het graag. Heb jij toevallig je vragen ook bij SIG neergelegd? En zo ja antwoord gekregen?

Na schrift: Nog wat meer gelezen in tax rapport, taxateur schrijft ook inderdaad dat het pand niet gesplitst is op dit moment en dat hij vergelijkt met gesplitste etages maar dat dit niet van invloed is op zijn taxatie prijs daar die gebaseerd is op verhuur en exploitatie in verhuur voor de komende 10 jaar.
Ja, deze vragen heb ik vanmorgen gesteld maar nog geen reactie op gekregen.
Horsemenvrijdag 13 juli 2018 @ 14:04
quote:
0s.gif Op vrijdag 13 juli 2018 13:37 schreef djh77 het volgende:

[..]

Blijkbaar is het nu geregeld, De notaris had een fout gemaakt.
Niet alleen de notaris volgens mij en verder is er nog niets geregeld. Het voornemen is er om het te gaan regelen. Er is volgens mij nog niets getekend en wat we ontvangen hebben is een concept voorstel tot rectificatie van de hypotheekakte.

Volgens mij Heeft SiG heel veel fouten gemaakt.

* Pitch is/was niet juist aangezien er niets in stond mbt nr. 35B
* Het is SiG niet opgevallen dat er 2 essentiŽle fouten zaten in de hypotheekakte, die ze zelf mede ondertekend hebben. Waarom zien wij dit wel en SiG dit niet?
* Daarnaast staat er niks in de pitch over het feit dat de perceelgrote klaarblijkelijk nu nog steeds niet correct is vastgelegd bij het Kadaster.

Zijn de investeerders in nr. 35 nu wel goed op de hoogte dat 35B NIET bij hun onderpand/hypotheek zit, ook als ze hier niet meelezen?
djh77vrijdag 13 juli 2018 @ 14:24
De top 10 van week 28:
jz48pe2w6g3v.png
djh77vrijdag 13 juli 2018 @ 14:41
quote:
14s.gif Op vrijdag 13 juli 2018 14:04 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Niet alleen de notaris volgens mij en verder is er nog niets geregeld.
Hier heb je gelijk in. Ik bedoelde dat akte niet juist bleek en de notaris hier primair verantwoordelijk voor is (maar geldnemer en SiG hadden dit vooraf ook moeten constateren). Uiteindelijk hebben alle partijen behoorlijke fouten gemaakt en ook de pitches van SiG blijken niet volledig genoeg.
djh77vrijdag 13 juli 2018 @ 14:46
bridgetofar: je hebt gelijk

[ Bericht 87% gewijzigd door djh77 op 13-07-2018 14:59:11 ]
bridgetofarvrijdag 13 juli 2018 @ 14:58
quote:
0s.gif Op vrijdag 13 juli 2018 14:46 schreef djh77 het volgende:
Holding Overdulve / OOS International (CCF) loopt achteruit.
Van de week nog 811k gefund, nu nog maar 794k
Je maakt een denkfout. 794 is nog te gaan en dat was eerder 811. Nu is er 706 opgehaald en dat was eerder 689. Maar 1.500.000 zal onmogelijk worden en zelfs het minimumbedrag van 1.000.000 zal niet gehaald worden denk ik.

[ Bericht 0% gewijzigd door bridgetofar op 13-07-2018 15:09:11 ]
djh77vrijdag 13 juli 2018 @ 15:46
De rente gewoon gelijk houden
quote:
U bent ťťn van de investeerders in project 18376 | Aankoop Beleggingspanden. Dit project is op moment van schrijven voor 39% volgeschreven. In verband met het verlopen van ontbindende voorwaarden is besloten dit project terug te trekken en een nieuwe lening te publiceren voor de aankoop van slechts ťťn van de panden. Het nieuwe project wordt waarschijnlijk morgen ter inzage gepubliceerd. Houd onze website en social media dus even in de gaten.

De uitgangspunten van de herpublicatie zijn:
Aankoop van ťťn beleggingspand aan de Wilhelminastraat in Vlissingen (dit was: twee beleggingspanden)
Looptijd: 96 maanden (dit was: 120 maanden)
Rente: 5,0% (onveranderd)
Risicoclassificatie: 1 (dit was: classificatie 2)
Zekerheden:
Hoofdelijke aansprakelijkheid in privť, van materiŽle waarde (onveranderd)
Eerste hypotheekrecht op het aan te kopen pand (dit was: eerste hypotheekrecht op twee aan te kopen panden)
Depotregeling ter hoogte van 2 maandtermijnen (onveranderd)
LTV: 108% (dit was: 105%)
Uw investering in project 18376 wordt vanmiddag door ons teruggetrokken. U zult hier per email een automatische bevestiging van ontvangen. Eventuele vooruitbetalingen voor dit project zullen wij maandag terugbetalen.

Wanneer u wilt investeren in de herpublicatie, dan kunt u opnieuw uw investering op de gebruikelijke wijze toezeggen. De ontbindende voorwaarde van financiering voor het aan te kopen pand verloopt op 26 juli en de geplande overdrachtsdatum is 13 augustus. U kunt derhalve investeren tot 25 juli aanstaande. Mocht het project op die datum niet volledig volgeschreven zijn, dan zal de herpublicatie eveneens teruggetrokken worden
Ron1986vrijdag 13 juli 2018 @ 15:51
quote:
0s.gif Op vrijdag 13 juli 2018 15:46 schreef djh77 het volgende:
De rente gewoon gelijk houden

[..]

Snap niet goed waarom het betreffende project wel 60 dagen erop staat dan ůf zet het in de pitch erbij..
Ron1986vrijdag 13 juli 2018 @ 15:56
Bericht gve;

13-7-2018 15:29:08
Martijn van Schelven neemt per 1 augustus afscheid als bestuurder/aandeelhouder van Geldvoorelkaar.nl. De operationele leiding van het platform ligt nu bij medeoprichter en directeur Edwin Adams.

Martijn spreekt met trots over wat Geldvoorelkaar.nl in de afgelopen jaren heeft gerealiseerd. "Niet alleen voor al die bedrijven die we van financiering hebben kunnen voorzien maar ook de impact die we hebben gehad op het gehele financieringslandschap. Inmiddels is er een hele industrie ontstaan op het gebied van alternatieve financiŽle dienstverlening en crowdfunding is niet meer weg te denken uit dit geheel. Banken, overheid, toezichthouders, klanten en allerhande markpartijen zijn inmiddels bekend met crowdfunding. Daar waar banken niet meer thuis gaven, hebben wij niet alleen gekeken en commentaar geleverd, maar hebben we daadwerkelijk wat gedaan aan de financierbaarheid binnen het MKB. En dat allemaal begonnen op een zolderkamer in Rhenen. Van daar uit hebben we de markt op een duurzame en blijvende manier daadwerkelijk veranderd."

"Ruim 8 jaar geleden heb ik samen met Edwin Adams Geldvoorelkaar.nl na een intensieve voorbereiding opgericht. Ik ben ontzettend trots op hetgeen we met Geldvoorelkaar.nl hebben bereikt. Inmiddels zijn er via ons platform meer dan 1.300 financieringen verstrekt door meer dan 12.000 investeerders voor een totaal van ongeveer § 135.000.000,-. Indrukwekkende getallen. Voor mijzelf is het moment aangebroken om het stokje definitief over te dragen. Vanaf 1 augustus aanstaande neem ik dan ook afscheid als bestuurder/aandeelhouder van Geldvoorelkaar.nl, maar vertrek met de geruststellende gedachte dat de toekomst van Geldvoorelkaar.nl in bekwame handen ligt.

De succesvolle groei van ons bedrijf is het directe resultaat van de toewijding van onze hardwerkende collega's maar uiteraard ook van u, onze gewaardeerde klanten die in het concept en in ons platform geloven. Ik dank dan ook alle gebruikers die trouw gebruik maken van ons platform, zowel de investeerders als de geldnemers.

Er zijn nog ongekende mogelijkheden voor crowdfunding en voor Geldvoorelkaar.nl in het bijzonder. Er komen veel positieve ontwikkelingen ten aanzien van alternatieve financieringen aan. Ik wens mijn collega's in de toekomst dan ook alle succes toe en ben ervan overtuigd dat de verdere potentie zal worden waargemaakt. Bedankt voor de samenwerking en we komen elkaar ongetwijfeld weer tegen."

Geldvoorelkaar.nl dankt Martijn voor zijn de jarenlange inzet en bijdrage aan de ontwikkeling van crowdfunding in Nederland. Martijn is een van de pioniers in de wereld van alternatieve financieringen voor het MKB, en daarmee heeft hij het ondernemen in Nederland blijvend veranderd. Uiteraard wensen wij hem alle goeds voor de toekomst.
Horsemenvrijdag 13 juli 2018 @ 16:56
quote:
0s.gif Op vrijdag 13 juli 2018 15:46 schreef djh77 het volgende:
De rente gewoon gelijk houden

[..]

Daar is hij dan: GvE Aankoop beleggingspand Vlissingen (18620)
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18620

Naam: Aankoop beleggingspand Vlissingen
Leendoel: Onroerend goed
Bedrag: 85.000 euro
Rente: 5,0%
Looptijd: 96 maanden
Classificatie: 1
Graydon rating:
Horsemenvrijdag 13 juli 2018 @ 17:04
quote:
0s.gif Op vrijdag 13 juli 2018 15:51 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

Snap niet goed waarom het betreffende project wel 60 dagen erop staat dan ůf zet het in de pitch erbij..
Mee eens. Zelf denk ik dat ze de rente gewoon niet willen verhogen en er nu op gokken dat met een lager bedrag het project wel vol komt. Die kans is natuurlijk ook groter. Als deze volloopt volgt misschien het andere pand nog wel.
quote:
14s.gif Op woensdag 11 juli 2018 15:30 schreef Horsemen het volgende:

Gisteren heb ik de taxatierapporten ontvangen en vandaag even doorgekeken. Op een kleine afwijking na in de genoemde marktwaarde van de pitch zijn mij geen rare zaken opgevallen. Van deze kleine afwijking heb ik GvE op de hoogte gebracht.

De WOZ waarden per 01-01-2017 van beide panden liggen ook dicht bij de taxatiewaarde (pand 1 WOZ 80k, pand 2 WOZ 77k)

Verder staan beide op eigengrond/geen erfpacht. Bij pand 1 is er verder een goede VvE die de juist reserveringen gedaan heeft alsmede een meerjarig onderhoudsplan bij pand 2 is de reservering wat te laag en ontbreekt er ook een meerjarig onderhoudsplan.

Al met al geen onaardig project maar is de LTV bij aanvang wel erg hoog maar deze zal, omdat het een annuÔteitenlening betreft, wel snel dalen. De rente zou eigenlijk een procentje hoger moeten maar verder weinig mis mee wat mij betreft. Ik neem hem mee en zal mijn investering verhogen als de rente naar 6% gaat.
Het pand waar het in het nieuwe project over gaat is pand 2 uit mijn bovenstaande beschrijving. De mindere van de twee en daarbij stijgt de LTV nog hoger naar 108% met een VvE die niet op orde is. De looptijd gaat van 10 naar 8 jaar waardoor de kosten van de fee dus net nog wat hoger uitkomen maar misschien dat andere hier juist wel blij mee zijn. Al met al een slechter voorstel en ik laat hem nu lopen.

[ Bericht 1% gewijzigd door Horsemen op 13-07-2018 17:36:16 ]
Ron1986vrijdag 13 juli 2018 @ 17:23
quote:
14s.gif Op vrijdag 13 juli 2018 17:04 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Mee eens. Zelf denk ik dat ze de rente gewoon niet willen verhogen en er nu op gokken dat met een lager bedrag het project wel vol komt. Die kans is natuurlijk ook groter. Als deze volloopt volgt misschien het andere pand nog wel.

[..]

Het project waar het in het nieuwe project over gaat is pand 2 uit mijn bovenstaande beschrijving. De mindere van de twee en daarbij stijgt de LTV nog hoger naar 108% met een VvE die niet op orde is. De looptijd gaat van 10 naar 8 jaar waardoor de kosten van de fee dus net nog wat hoger uitkomen maar misschien dat andere hier juist wel blij mee zijn. Al met al een slechter voorstel en ik laat hem nu lopen.
Tja ik denk dr t zelfde over.. schiet weer lekker op blijft een kunst om de betere projecten dr uit te vissen. Ook vwb die projecten zonder hypotheek in den haag voel ik me niet geroepen.
djh77vrijdag 13 juli 2018 @ 18:16
5e lening monkeytown Leeuwarden op gve
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18429
crowdiefundervrijdag 13 juli 2018 @ 19:15
quote:
0s.gif Op vrijdag 13 juli 2018 18:16 schreef djh77 het volgende:
5e lening monkeytown Leeuwarden op gve
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18429
Ik dacht eerst, dit is de 5e lening van een monkeytown, deze keer in Leeuwarden. Maar het is de 5e lening van dezelfde monkeytown:)

Anyway: dat soort dingen loopt hier aan de andere kant van het land altijd goed, ik kom er regelmatig (wat minder in de zomer) en het is vaak druk. Of ik deze meeneem weet ik nog niet.
gaanmetdiebanaanvrijdag 13 juli 2018 @ 19:36
Deze neem ik wel mee denk ik, ik kom er ook met regelmaat op verschillende locaties, is een prima concept dat goed loopt. En de ondernemers in Leeuwarden weten wat ze doen zo te zien, de omzet is vanaf overname in 2013 gestegen van 450k naar 650k met navenante winststijging. Dat is keurig netjes, de leningen zijn effectief ingezet kennelijk.

En als ik de Google recensies lees is de voornaamste klacht dat het er druk is. Prima dus!

[ Bericht 12% gewijzigd door gaanmetdiebanaan op 13-07-2018 19:43:16 ]
Ron1986vrijdag 13 juli 2018 @ 19:52
quote:
14s.gif Op vrijdag 13 juli 2018 19:36 schreef gaanmetdiebanaan het volgende:
Deze neem ik wel mee denk ik, ik kom er ook met regelmaat op verschillende locaties, is een prima concept dat goed loopt. En de ondernemers in Leeuwarden weten wat ze doen zo te zien, de omzet is vanaf overname in 2013 gestegen van 450k naar 650k met navenante winststijging. Dat is keurig netjes, de leningen zijn effectief ingezet kennelijk.

En als ik de Google recensies lees is de voornaamste klacht dat het er druk is. Prima dus!
Denk dat dit d'r eentje word waar je stipt om 15:00 klaar moet zitten.. Laag bedrag, goede rente, korte looptijd.
petercvrijdag 13 juli 2018 @ 20:54
quote:
12s.gif Op vrijdag 13 juli 2018 19:52 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

Denk dat dit d'r eentje word waar je stipt om 15:00 klaar moet zitten.. Laag bedrag, goede rente, korte looptijd.
zo lezend komen ze in 1e instantie over als serieuze ondernemers, welke volgens een plan werken. Lijken bewust bezig te zijn met hun toko. Ik denk er nog over na, maar denk dat ik het wel durf. Morgen nog ff info zoeken en checken
obligatairezaterdag 14 juli 2018 @ 00:20
https://www.voordegroei.n(...)os-ilumy-innovation/

Ik doe er zelf niets mee. Historische cijfers overtuigen niet. Erg rooskleurige prognose m.i.
mrbombasticzaterdag 14 juli 2018 @ 00:24
Wel een classificatie 5 (de meeste defaults hebben classificatie 5) nu. 3 jaar geleden was de classificatie nog 2.
En verder nagenoeg geen eigen vermogen in het bedrijf.
obligatairezaterdag 14 juli 2018 @ 00:47
quote:
0s.gif Op zaterdag 14 juli 2018 00:24 schreef mrbombastic het volgende:
Wel een classificatie 5 (de meeste defaults hebben classificatie 5) nu. 3 jaar geleden was de classificatie nog 2.
En verder nagenoeg geen eigen vermogen in het bedrijf.
Inderdaad (bij nader inzien), maar ze maken wel een enorme positieve ontwikkeling door. Ik krijg wel de indruk dat ze veel financiering uit het verleden gebruikt hebben om hun eigen privť opnamen af te dekken.

[ Bericht 13% gewijzigd door obligataire op 14-07-2018 10:16:33 ]
djh77zaterdag 14 juli 2018 @ 05:19
quote:
0s.gif Op zaterdag 14 juli 2018 00:24 schreef mrbombastic het volgende:
Wel een classificatie 5 (de meeste defaults hebben classificatie 5) nu. 3 jaar geleden was de classificatie nog 2.
En verder nagenoeg geen eigen vermogen in het bedrijf.
M.i. duidelijke toelichting in de pitch. Waar mogelijk hebben ze leningen (waarschijnlijk van de franchisegever) vervroegd afgelost. Daarnaast lopen er 4 van de 5 leningen af binnen 1 jaar. Dit geeft ruimte voor de nieuwe lening.
rechtsbackjezaterdag 14 juli 2018 @ 09:11
quote:
0s.gif Op zaterdag 14 juli 2018 00:20 schreef obligataire het volgende:
https://www.voordegroei.n(...)os-ilumy-innovation/

Ik doe er zelf niets mee. Historische cijfers overtuigen niet. Erg rooskleurige prognose m.i.
Deze opmerkingen worden ook altijd bij banken gemaakt... Zelf vind ik het een mooie propositie voor crowdfunding, al had de prognose voor dit jaar beter onderbouwd kunnen worden. Het aandeel van de terugkerende licentievergoedingen is daarentegen hoog. Vind het wel bijzonder dat een dergelijk jong bedrijf aan het dure en onhandige Rokin moet gaan zitten, maar dat is een detail.
obligatairezaterdag 14 juli 2018 @ 10:01
Voor een project van minimaal 500 euro inleg wil ik een vťťl beter gevoel hebben dan nu het geval is.

Ik lees nogal 'enge' dingen over het activeren van ontwikkelingskosten en andere immateriŽle activa. Levert niets op als het mis gaat. Zekerheden alleen pand op debiteuren. Niets vermeld over HA, borg en hypotheekrechten. Kortom als het mis gaat staan de crowdfunders met lege handen.

De passage over de niet uitgekeerde management fee van de directie zit me ook niet echt lekker. Niets verdienen en toch fee declareren? Hopelijk niet met de centjes van de funders :N
gaanmetdiebanaanzaterdag 14 juli 2018 @ 10:05
quote:
0s.gif Op zaterdag 14 juli 2018 00:24 schreef mrbombastic het volgende:
En verder nagenoeg geen eigen vermogen in het bedrijf.
Dat is wel een puntje ja, ik lees de bijlage van de pitch nu pas. Vrij hoge prive-ontrekkingen ook. Kan allemaal prima zo lang de winst op het huidige niveau blijft natuurlijk, maar toch.
obligatairezaterdag 14 juli 2018 @ 10:20
quote:
14s.gif Op zaterdag 14 juli 2018 10:05 schreef gaanmetdiebanaan het volgende:

[..]

Dat is wel een puntje ja, ik lees de bijlage van de pitch nu pas. Vrij hoge prive-ontrekkingen ook. Kan allemaal prima zo lang de winst op het huidige niveau blijft natuurlijk, maar toch.
Ik vraag me af of een VOF voor deze mensen nog wel de juiste rechtsvorm is omdat ze met deze winst (2 IB ondernemers) enorm veel aan belastingen kwijt zijn. Dat heeft mede zijn invloed op de privť opnamen.

Afgelopen drie jaar hebben ze telkens kunnen toevoegen aan hun Eigen vermogen (wat inhoudt dat de situatie drie jaar geleden wel hťťl erg slecht geweest moet zijn). Fijn om te weten als je juist in die periode geld aan ze hebt geleend :%

Met de huidige stand van zaken en de ontwikkeling die ze doormaken, durf ik wel een bescheiden bedrag in te leggen.... Overigens las ik deze week dat de indoor paleizen erg veel last hebben van de warmte de laatste weken.....ik neem aan dat dit niets met deze kredietaanvraag te maken heeft gezien de lange doorlooptijd van een financieringsaanvraag.

[ Bericht 8% gewijzigd door obligataire op 14-07-2018 10:28:05 ]
djh77zaterdag 14 juli 2018 @ 13:27
quote:
0s.gif Op woensdag 11 juli 2018 15:36 schreef djh77 het volgende:
Mode voor de werkende man op KoM:
https://www.kapitaalopmaat.nl/Kharakter-BV

[..]

:Z
Funding nu al mislukt. Doel gaan ze nooit halen. Bij CCF had het waarschijnlijk wel gelukt.
FINONAFzaterdag 14 juli 2018 @ 16:51
quote:
1s.gif Op zaterdag 14 juli 2018 13:27 schreef djh77 het volgende:

[..]

Funding nu al mislukt. Doel gaan ze nooit halen. Bij CCF had het waarschijnlijk wel gelukt.
De heer Spaargaren geeft iedere geval zeer uitgebreid antwoord op de vragen die worden gesteld. Maar blijft HA weigeren. Blijf erbij dat er een hoop luchtfietserij bij zit, zal ook niet investeren.
rechtsbackjezaterdag 14 juli 2018 @ 17:22
quote:
0s.gif Op zaterdag 14 juli 2018 16:51 schreef FINONAF het volgende:

[..]

De heer Spaargaren geeft iedere geval zeer uitgebreid antwoord op de vragen die worden gesteld. Maar blijft HA weigeren. Blijf erbij dat er een hoop luchtfietserij bij zit, zal ook niet investeren.
Hij kan het blijven uitleggen, maar hij snapt blijkbaar niet dat een investeerder bij een mislukking niets heeft aan reeds geinvesteerd geld en aan een borgstelling bij een achtergestelde lening (waarom is ie dan achtergesteld...). Dergelijke financieringen kunnen simpelweg niet zonder HA. Hij zou zich beter moeten laten adviseren,
rechtsbackjezaterdag 14 juli 2018 @ 18:07
quote:
0s.gif Op zaterdag 14 juli 2018 10:20 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ik vraag me af of een VOF voor deze mensen nog wel de juiste rechtsvorm is omdat ze met deze winst (2 IB ondernemers) enorm veel aan belastingen kwijt zijn. Dat heeft mede zijn invloed op de privť opnamen.

Afgelopen drie jaar hebben ze telkens kunnen toevoegen aan hun Eigen vermogen (wat inhoudt dat de situatie drie jaar geleden wel hťťl erg slecht geweest moet zijn). Fijn om te weten als je juist in die periode geld aan ze hebt geleend :%

Met de huidige stand van zaken en de ontwikkeling die ze doormaken, durf ik wel een bescheiden bedrag in te leggen.... Overigens las ik deze week dat de indoor paleizen erg veel last hebben van de warmte de laatste weken.....ik neem aan dat dit niets met deze kredietaanvraag te maken heeft gezien de lange doorlooptijd van een financieringsaanvraag.
Het warme weer is niet van de laatste weken, maar van de laatste maanden. Mei had 21 dagen met 20C plus. Ik weet van andere paradijzen dat de omzet zeer mager is. Nu heeft deze Monkey Town een flinke marge, maar ik vind het vreemd dat er niks wordt gezegd over de ontwikkelingen in 2018.
FINONAFzaterdag 14 juli 2018 @ 18:29
Cameraman bij FNC. Mooie cijfers maar wel een E met een rente van 19,90%. Blijkbaar vertellen de cijfers niet alles. Lening wordt deel gebruikt voor het herfinancieren van een lening bij Nederlandse voorschotbank. Pfff wat voor rente rekenen die dan wel niet...

https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab1
tnhbzaterdag 14 juli 2018 @ 18:42
re: Van Lennepstraat 48 50 & 54

Is iemand al opgevallen dat de taxatie over "Marktewaarde vrij van huur en gebruik" wordt gesproken terwijl de financiele analyse dezelfde euro waarde gebruikt maar dan onder de noemer "Marktwaarde in verhuurde staat".

Nu hebben al wel vaker wat vreemde verschillen tussen de waarde verhuurde en niet-verhuurde staat gezien in taxaties, maar in dit geval worden ze dus gewoon door elkaar gebruikt!
djh77zaterdag 14 juli 2018 @ 19:48
quote:
0s.gif Op zaterdag 14 juli 2018 18:42 schreef tnhb het volgende:
re: Van Lennepstraat 48 50 & 54

Is iemand al opgevallen dat de taxatie over "Marktewaarde vrij van huur en gebruik" wordt gesproken terwijl de financiele analyse dezelfde euro waarde gebruikt maar dan onder de noemer "Marktwaarde in verhuurde staat".

Nu hebben al wel vaker wat vreemde verschillen tussen de waarde verhuurde en niet-verhuurde staat gezien in taxaties, maar in dit geval worden ze dus gewoon door elkaar gebruikt!
Is de waarde verhuurd en en onverhuurd niet gewoon gelijk aan elkaar (zie taxatiewaardes). Met dit soort panden waar je behoorlijke huren kan vragen zou dat goed kunnen.
obligatairezaterdag 14 juli 2018 @ 20:43
quote:
0s.gif Op zaterdag 14 juli 2018 18:07 schreef rechtsbackje het volgende:

[..]

Het warme weer is niet van de laatste weken, maar van de laatste maanden. Mei had 21 dagen met 20C plus. Ik weet van andere paradijzen dat de omzet zeer mager is. Nu heeft deze Monkey Town een flinke marge, maar ik vind het vreemd dat er niks wordt gezegd over de ontwikkelingen in 2018.
Ieder jaar heeft een aantal zomerse dagen. Het wordt pas een probleem als het er veel meer zijn dan normaal. Dat weet je pas aan het einde van de zomer. Maar voor nu is het wel iets om rekening mee te houden, ik ga zeker geen groot bedrag inleggen, houd het bescheiden.
Crowdfunder99zaterdag 14 juli 2018 @ 21:21
quote:
0s.gif Op zaterdag 14 juli 2018 18:29 schreef FINONAF het volgende:
Cameraman bij FNC. Mooie cijfers maar wel een E met een rente van 19,90%. Blijkbaar vertellen de cijfers niet alles. Lening wordt deel gebruikt voor het herfinancieren van een lening bij Nederlandse voorschotbank. Pfff wat voor rente rekenen die dan wel niet...

https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab1
Of is juist het krediet bij de Nederlandse Voorschotbank misschien juist door hen (om redenen) opgezegd ?
kopersneekzaterdag 14 juli 2018 @ 23:02
Enkele weken geleden werd ik uitgenodigd om een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen bij FnC. De vragen gingen voornamelijk over de vraag of ik meer zou investeren als er een secundaire markt zou komen. Nu weet ik dat het in de UK mogelijk is om loan parts te kopen/verkopen. Weet iemand of dit ook (binnenkort) in NL gaat komen? Is hier iets over gezegd tijdens de informatiebijeenkomst toevallig? Secundaire markt geeft wel een schwung aan FnC volgens mij...
obligatairezondag 15 juli 2018 @ 11:24
quote:
0s.gif Op zaterdag 14 juli 2018 23:02 schreef kopersneek het volgende:
Enkele weken geleden werd ik uitgenodigd om een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen bij FnC. De vragen gingen voornamelijk over de vraag of ik meer zou investeren als er een secundaire markt zou komen. Nu weet ik dat het in de UK mogelijk is om loan parts te kopen/verkopen. Weet iemand of dit ook (binnenkort) in NL gaat komen? Is hier iets over gezegd tijdens de informatiebijeenkomst toevallig? Secundaire markt geeft wel een schwung aan FnC volgens mij...
Wat zou jouw overweging zijn om iets te kopen op de secundaire markt? Persoonlijk zou ik al gauw denken dat er iets mis is met de aangeboden projecten. In de zin van, ze betalen nog wel, maar er zit iets aan te komen waarvan personen die er dichter bij staan, van op de hoogte zijn?
En het aanbod op de primaire markt is ruim voldoende; eerder teveel zou ik zeggen :)
kopersneekzondag 15 juli 2018 @ 12:05
Zeker, genoeg aanbod, al vind ik zelf dat de "kwaliteit" wat achteruit gegaan is de laatste maanden. Maar dit is redelijk gevoelsmatig want wat haal je nu uit een pitch van 10 zinnen icm cijfers van 2016.. Voor mij zou het aantrekkelijk zijn om wat te lossen uit mijn portefeuille. Ben in januari begonnen en iets te fanatiek van start gegaan. Zit qua bedragen per investering, looptijd en platform scheef, dus ja, daarom eigenlijk. Ben benieuwd of ik die vragen kreeg omdat ik bij een eerdere vraag aangaf dat te missen of dat er een standaard vragenlijstje wordt doorlopen...
djh77zondag 15 juli 2018 @ 15:12
quote:
12s.gif Op vrijdag 13 juli 2018 19:52 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

Denk dat dit d'r eentje word waar je stipt om 15:00 klaar moet zitten.. Laag bedrag, goede rente, korte looptijd.
Klopt. Heel snel vol
Ron1986zondag 15 juli 2018 @ 15:17
quote:
1s.gif Op zondag 15 juli 2018 15:12 schreef djh77 het volgende:

[..]

Klopt. Heel snel vol
Op tijd m'n duit in t zakje kunnen doen :). Zullen die entreekaartjes persoonsgebonden zijn?
peterczondag 15 juli 2018 @ 16:21
PREVIEW NIEUW PROJECT MADAM CHEN BY 5NUL5 ROTTERDAM!
RENTE 8,0% - LOOPTIJD 48 MAANDEN – 5 STERREN
SPOILER
Recensie HCN: er is sprake van ervaren ondernemers. Daarnaast heeft het concept reeds in Amsterdam een gedegen track record opgebouwd. Op basis van de geprognosticeerde kasstroom en de ervaring van de ondernemers is naar onze mening een 5 sterrenclassificatie te rechtvaardigen. De ondernemers tekenen hoofdelijk mee en HCN heeft verpanding op de inventaris.
Het concept
Madam Chen wordt de nieuwste hotspot in Rotterdam op een prachtige locatie aan het plein bij station Blaak tegenover de bekende markthal. De plek voor je all day behoefte aan internationaal street food met asian roots. De grootte locatie midden in het hart van Rotterdam valt op door kenmerkende entree en zal straks qua design niet onderdoen. Het design kenmerkt zich door een kleurrijke mix van internationale stijlen waarbij alle werelddelen aanbod komen. Zing mee in de luxe karaoke kamer, dans in de private SILENT DISCO kluis, deel wat heerlijke gerechtjes met een cocktail aan de bar met vrienden of dineer heerlijk in 1 van de luxe booths. Madam Chen is jou stop voor heerlijk eten, drinken en entertainment in het hart van havenstad waar alle culturen samenkomen. Bij Madam Chen geniet je ŗ la carte van de populairste Aziatische gerechten uit o.a. Japan, China, Thailand, Vietnam en Zuid-Korea. Madam Chen is geÔnspireerd door 5NUL5 die haar deuren opende in 2014 in Amsterdam-Oost.
Madam Chen is 7 dagen in de week geopend voor lunch en diner. Daarnaast maken DJ optredens in de avond dit ook de ideale locatie voor een gezellige borrel. De gerechten kosten gemiddeld slechts §7 tot §9, waardoor gasten voor minder dan § 20 p.p. gegeten kunnen hebben. Binnen 150 couverts en een terras met circa 100 zitplaatsen tegenover de markthal. Madam Chen is een ontwerp van Hospitality Cowboys. Dit creatieve bureau heeft o.a. brasserie Bodon in Amsterdam ontwikkeld en de bekende SNCKBR formule.

De ondernemers
Joost Hu is geboren in 1982 in Enschede. Hij studeerde aan de universiteit in KŲln en later rond hij een studie Wholesale en foreign trade manager af in Hong Kong. In 2012 werkt hij als bartender en chef de cuisine bij Dragon-I in Hong Kong. In 2014 wordt hij mede eigenaar van 5nul5 in Amsterdam waar hij verantwoordelijk is voor de keuken.
Michael Hu is geboren in 1972 in Eindhoven. Al tijdens zijn studies aan de Middelbare Hotelschool en de Hogeschool voor Economische Studies is Michael actief in de horeca. In 2008 begon hij als Sales

Directeur FB Europe International, waar hij tot op heden werkt en restaurants begeleidt op het gebied van stroomlijning van de organisatie en personeelswerving. Daarnaast werkt hij nu 8 jaar als marketing manager bij The Food Spot in Utrecht en was hij conceptontwikkelaar van ONO Restaurant. Inmiddels is Michael Hu samen met Celine Chen mede eigenaar van twee Sumo restaurants.
Celine Chen is geboren in 1984 in China. Na haar studie International Business werd ze in 2005 eigenaresse van cafetaria Family in Rotterdam. Vervolgens was ze van 2008 tot 2012 eigenaresse van Hotel Restaurant Kinderdijk. Hier was ze o.a. verantwoordelijk voor de administratie, personele zaken en marketing. Sinds 2012 is ze eigenaresse van diverse Delifrance zaken in Rotterdam en Spijkenisse, waar ze verantwoordelijk is voor de personeelsplanning, verkoop en inkoop management. Recent is ze ook mede-eigenaar geworden van Sumo Arnhem en Sumo Hilversum.
De financiering
De financiering is bestemd voor de verbouwing en inrichting van het casco pand. De totale financieringsbehoefte bedraagt § 545.000. De eigen inbreng bedraagt § 125.000. Daarnaast wordt door een leverancier § 150.000 meegefinancierd. De resterende langlopende financieringsbehoefte komt daarmee uit op § 270.000.
De vooruitzichten
De geprognosticeerde omzet voor het eerste exploitatiejaar bedraagt afgerond §1.4 mln. De kasstroom voor dit jaar is begroot op afgerond §220.000. De geprognosticeerde kasstroom is ruim voldoende om aan de aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. Tevens zijn de ondernemer(s) voor hun inkomen niet afhankelijk van de bedrijfseconomische prestaties van 5nul5. Dat biedt een extra remweg bij eventuele onvoorziene tegenvallers. Naar verwachting zal de omzet verder groeien naar een niveau van afgerond §1.5 mln. in 2020 met een kasstroom van afgerond §280.000.
Crowdfunding
Wij hebben bewust voor crowdfunding gekozen, omdat we door middel van crowdfunding naamsbekendheid en ambassadeurs voor ons bedrijf kunnen creŽren. Ook biedt crowdfunding ons de mogelijkheid om snel te kunnen schakelen. De beoordelaars van Horeca Crowdfunding Nederland denken actief mee in realisatie van onderscheidende concepten. Hun netwerk binnen de horeca is eveneens waardevol.
Incentives
Alle investeerders krijgen ťťnmalig een kortingsbon van 20% op de rekening.
Investeringen vanaf §2.000 euro worden beloond met een gratis 3 gangen diner voor twee personen.
Meer informatie
Facebookpagina: https://nl-nl.facebook.com/vijfnulvijf/
Website: http://vijfnulvijf.nl/
OpDieFietszondag 15 juli 2018 @ 17:07
Wat vinden jullie van de technisch installateur die nu open staat op FNC? Vind hem wel interessant geloof ik. Zwak puntje is misschien dat het eigen vermogen nogal laag is en bovendien iets afgenomen ondanks de niet onaardige winst (hoge prive uitgaven?)

https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/45138
gaanmetdiebanaanzondag 15 juli 2018 @ 18:18
quote:
0s.gif Op zondag 15 juli 2018 15:17 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

Op tijd m'n duit in t zakje kunnen doen :). Zullen die entreekaartjes persoonsgebonden zijn?
+1. Kaartjes zullen echt niet op naam staan. De 10-rittenkaart is denk ik zelfs in alle monkeytown vestigingen geldig.
paardendokterzondag 15 juli 2018 @ 20:01
quote:
0s.gif Op zondag 15 juli 2018 17:07 schreef OpDieFiets het volgende:
Wat vinden jullie van de technisch installateur die nu open staat op FNC? Vind hem wel interessant geloof ik. Zwak puntje is misschien dat het eigen vermogen nogal laag is en bovendien iets afgenomen ondanks de niet onaardige winst (hoge prive uitgaven?)

https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/45138
Ik blijf -bij gebrek aan nadere info- weg bij dit soort middelman-constructies. Vaak bestaat het grootste gedeelte van de omzet uit een of twee opdrachten en dan ben je als funder meer een kredietverzekeraar dan financier. Niet zelden ontstaan er problemen in de driehoek opdrachtnemer-middelman-opdrachtgever/klant
OpDieFietsmaandag 16 juli 2018 @ 09:31
FD heeft vandaag een artikel over secundaire markt voor crowdfunding:

https://fd.nl/beurs/12611(...)-maar-stuiten-op-afm

SPOILER
Crowdfunders willen verhandelbare aandelen en leningen, maar stuiten op AFM

Nederlandse crowdfundingplatforms willen dat beleggers in start-ups hun aandelen en schuldpapier kunnen verhandelen, net als op een echte beurs. Maar toezichthouder Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) staat nog niet toe dat zij eigen marktplaatsen opzetten. Dat blijkt uit een rondvraag door Het Financieele Dagblad.
Bij leningen- en aandelencrowdfunding, niet te verwarren met charitatieve crowdfunding, zoeken beleggers in start-ups naar rendement, maar betalen investeringen zich soms laat uit. Wie geen geduld meer heeft kan lastig uitstappen, waardoor de Nederlandse start-upwereldmet een tekort aan handel kampt.
Terwijl daar wel behoefte aan is, zeggen crowdfundplatforms Geldvoorelkaar.nl, ZIB Crowdfunding, Oneplanetcrowd en Symbid. Met name beleggers met aandelen in start-ups snakken naar de optie om een eventuele beursgang of overname niet af te wachten, bijvoorbeeld omdat zij hun geld weer nodig hebben.

Langere looptijd, minder animo
Maar ook particulieren die via crowdfunding geld aan vastgoedprojecten lenen, zouden liever niet aan hun beleggingen vastzitten, vertelt Coos van den Ouden van ZIB Crowdfunding. 'Vastgoedleningen hebben lange looptijden, en de gemiddelde leeftijd van beleggers ligt betrekkelijk hoog.' Hoe langer de looptijd, hoe minder animo er is, merkt ook Edwin Adams van Geldvoorelkaar, wat volume betreft de grootste Nederlandse leningencrowdfunder. 'Daarom is verhandelbaarheid zo belangrijk.'
De mogelijkheid om uit te kunnen stappen zou de drempel om in te stappen aanzienlijk verlagen, maar de AFM geeft crowdfundbedrijven nog geen toestemming voor het opzetten van zogeheten secundaire markten.

Britse concurrentie
Tot grote frustratie van vooral Symbid. Dit Rotterdamse bedrijf heeft een zogeheten 'BO- vergunning' voor beleggingsondernemingen, maar zit nog altijd met de toezichthouder om tafel.
Ondertussen gaat Britse concurrent Seedrs, dat een vergelijkbare vergunning heeft, er met de buit vandoor.
Seedrs is de grootste Europese aandelencrowdfunder en actief op de Nederlandse markt, maar staat onder Brits toezicht. Hierdoor kon het bedrijf een jaar geleden een eigen handelsplatform opzetten, waar kopers en verkopers een keer per maand een week lang mogen handelen. Dit gebeurde oorspronkelijk onder strikte voorwaarden, die nu geleidelijk worden versoepeld, zegt David Mozes, manager Benelux bij Seedrs. 'We laten de teugels steeds ietsje vieren, en zijn nu vijf keer groter dan een jaar terug.'

Scootermaker
Op de marktplaats staan aandelen van de Nederlandse elektrische scootermaker Bolt en beleggingsapp BUX in de top 10 meest verhandelde stukken. Dat het verhandelde volume nog steeds niet boven de paar miljoen euro uitkomt, deert daarbij niet, vindt Mozes. 'Wat ons betreft moet je investeerders een uitgang bieden. Als je op wereldreis gaat, moet je kunnen verkopen. En als je een start-up bijna hyped vindt, moet je je winst kunnen nemen.'
Om precies die redenen zou Symbid klanten dolgraag hetzelfde aanbieden, zegt oprichter Maarten van der Sanden. 'Toen we Symbid op een studentenkamer bedachten, zeiden we al: hoe mooi zou het zijn als we ook een beurs erbij aanbieden? Daarom voelt het scheef dat Seedrs al een versimpelde marktplaats heeft, maar wij geen fiat krijgen van de AFM.'
De toezichthouder schrijft in een reactie dat 'nog niet is uitgekristalliseerd' of crowdfundingplatforms met een BO-vergunning eigen marktplaatsen mogen opzetten, zoals Symbid. 'We begrijpen de wens, maar dit moet in bredere, en mogelijk Europese context bezien worden.'

Groei crowdfunding
Aandelencrowdfunding had in 2017 'slechts' 9% van de totale crowdfundingmarkt in handen, maar groeit wel hard in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van crowdfundmarkt.nl. Zo nam de totale Nederlandse crowdfundingmarkt in 2017 met 36% toe tot §182,5 mln - en bleef daarmee achter bij andere Europese landen - maar groeide aandelencrowdfunding juist met 73%. Ook vastgoedfinanciering heeft geen enorm marktaandeel, maar zit wel in de lift: in 2017 steeg het aandeel vastgoedprojecten naar 13% van de totale omvang van crowdfundfinanciering, tegenover 7% in 2016.

'Een miljoen verder'
Volgens Van der Sanden lijkt het er voorlopig op dat Symbid 'een hele zware MTF-vergunning' nodig heeft, maar dat dit zonder samenwerking met andere Europese partijen niet gaat lukken. 'Zo kostbaar is het.'
'Je bent al gauw een miljoen euro verder', zegt NPEX-directeur Alan van Griethuysen over de kosten van zo’n MTF-vergunning. Bij NPEX kunnen ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (mkb) geld ophalen door aandelen of leningen te plaatsen. Het handelsplatform kreeg dit jaar als een van de weinige partijen een MTFvergunning, maar moest daarvoor een grondige financiŽle herstructurering doorvoeren.
Bedrijven die zo'n handelsvergunning willen, moeten niet alleen een financiŽle buffer van ruim zeven ton hebben, maar ook hun volledige administratie en handelssysteem doorlichten. Dat leidt al snel tot een papierwerk van 'duizend tot twaalfhonderd pagina's', zegt Van Griethuysen.

Aankloppen bij NPEX
Kleinere crowdfunders krijgen dit lastiger voor elkaar. Bij NPEX kunnen bedrijven pas terecht als ze minimaal een miljoen willen ophalen, bij Symbid al met een paar duizend euro. Niet voor niets vroegen meerdere crowdfundingbedrijven Van Griethuysen of zij het handelssysteem van NPEX konden gebruiken, maar daar zit de mkb-beurs nu niet op te wachten.
Lex van Teeffelen, lector FinanciŽle en Economische Advisering aan de Hogeschool Utrecht, is kritisch over de opstelling van de AFM, en niet alleen vanwege de verhandelbaarheid. 'Op secundaire markten zie je ten minste wat de gek ervoor geeft.'

'AFM maakt het moeilijk'
Van Teeffelen begrijpt dat de AFM particuliere beleggers wil beschermen, bijvoorbeeld tegen speculatie met voorkennis, maar zegt dat je risico's eenvoudig kunt beperken. 'Aan het Verenigd Koninkrijk zie je heel mooi dat restricties, zoals een grens van §1000 per belegging, ervoor zorgen dat er weinig te belazeren valt. Je kan het heel simpel houden, maar de AFM maakt het juist heel moeilijk. Dat is niet de bedoeling.'
OpDieFietsmaandag 16 juli 2018 @ 09:33
quote:
0s.gif Op zondag 15 juli 2018 20:01 schreef paardendokter het volgende:

[..]

Ik blijf -bij gebrek aan nadere info- weg bij dit soort middelman-constructies. Vaak bestaat het grootste gedeelte van de omzet uit een of twee opdrachten en dan ben je als funder meer een kredietverzekeraar dan financier. Niet zelden ontstaan er problemen in de driehoek opdrachtnemer-middelman-opdrachtgever/klant
Bedankt voor je analyse!
Horsemenmaandag 16 juli 2018 @ 09:39
quote:
0s.gif Op maandag 16 juli 2018 09:31 schreef OpDieFiets het volgende:
FD heeft vandaag een artikel over secundaire markt voor crowdfunding:

https://fd.nl/beurs/12611(...)-maar-stuiten-op-afm

SPOILER
Crowdfunders willen verhandelbare aandelen en leningen, maar stuiten op AFM

Nederlandse crowdfundingplatforms willen dat beleggers in start-ups hun aandelen en schuldpapier kunnen verhandelen, net als op een echte beurs. Maar toezichthouder Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) staat nog niet toe dat zij eigen marktplaatsen opzetten. Dat blijkt uit een rondvraag door Het Financieele Dagblad.
Bij leningen- en aandelencrowdfunding, niet te verwarren met charitatieve crowdfunding, zoeken beleggers in start-ups naar rendement, maar betalen investeringen zich soms laat uit. Wie geen geduld meer heeft kan lastig uitstappen, waardoor de Nederlandse start-upwereldmet een tekort aan handel kampt.
Terwijl daar wel behoefte aan is, zeggen crowdfundplatforms Geldvoorelkaar.nl, ZIB Crowdfunding, Oneplanetcrowd en Symbid. Met name beleggers met aandelen in start-ups snakken naar de optie om een eventuele beursgang of overname niet af te wachten, bijvoorbeeld omdat zij hun geld weer nodig hebben.

Langere looptijd, minder animo
Maar ook particulieren die via crowdfunding geld aan vastgoedprojecten lenen, zouden liever niet aan hun beleggingen vastzitten, vertelt Coos van den Ouden van ZIB Crowdfunding. 'Vastgoedleningen hebben lange looptijden, en de gemiddelde leeftijd van beleggers ligt betrekkelijk hoog.' Hoe langer de looptijd, hoe minder animo er is, merkt ook Edwin Adams van Geldvoorelkaar, wat volume betreft de grootste Nederlandse leningencrowdfunder. 'Daarom is verhandelbaarheid zo belangrijk.'
De mogelijkheid om uit te kunnen stappen zou de drempel om in te stappen aanzienlijk verlagen, maar de AFM geeft crowdfundbedrijven nog geen toestemming voor het opzetten van zogeheten secundaire markten.

Britse concurrentie
Tot grote frustratie van vooral Symbid. Dit Rotterdamse bedrijf heeft een zogeheten 'BO- vergunning' voor beleggingsondernemingen, maar zit nog altijd met de toezichthouder om tafel.
Ondertussen gaat Britse concurrent Seedrs, dat een vergelijkbare vergunning heeft, er met de buit vandoor.
Seedrs is de grootste Europese aandelencrowdfunder en actief op de Nederlandse markt, maar staat onder Brits toezicht. Hierdoor kon het bedrijf een jaar geleden een eigen handelsplatform opzetten, waar kopers en verkopers een keer per maand een week lang mogen handelen. Dit gebeurde oorspronkelijk onder strikte voorwaarden, die nu geleidelijk worden versoepeld, zegt David Mozes, manager Benelux bij Seedrs. 'We laten de teugels steeds ietsje vieren, en zijn nu vijf keer groter dan een jaar terug.'

Scootermaker
Op de marktplaats staan aandelen van de Nederlandse elektrische scootermaker Bolt en beleggingsapp BUX in de top 10 meest verhandelde stukken. Dat het verhandelde volume nog steeds niet boven de paar miljoen euro uitkomt, deert daarbij niet, vindt Mozes. 'Wat ons betreft moet je investeerders een uitgang bieden. Als je op wereldreis gaat, moet je kunnen verkopen. En als je een start-up bijna hyped vindt, moet je je winst kunnen nemen.'
Om precies die redenen zou Symbid klanten dolgraag hetzelfde aanbieden, zegt oprichter Maarten van der Sanden. 'Toen we Symbid op een studentenkamer bedachten, zeiden we al: hoe mooi zou het zijn als we ook een beurs erbij aanbieden? Daarom voelt het scheef dat Seedrs al een versimpelde marktplaats heeft, maar wij geen fiat krijgen van de AFM.'
De toezichthouder schrijft in een reactie dat 'nog niet is uitgekristalliseerd' of crowdfundingplatforms met een BO-vergunning eigen marktplaatsen mogen opzetten, zoals Symbid. 'We begrijpen de wens, maar dit moet in bredere, en mogelijk Europese context bezien worden.'

Groei crowdfunding
Aandelencrowdfunding had in 2017 'slechts' 9% van de totale crowdfundingmarkt in handen, maar groeit wel hard in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van crowdfundmarkt.nl. Zo nam de totale Nederlandse crowdfundingmarkt in 2017 met 36% toe tot §182,5 mln - en bleef daarmee achter bij andere Europese landen - maar groeide aandelencrowdfunding juist met 73%. Ook vastgoedfinanciering heeft geen enorm marktaandeel, maar zit wel in de lift: in 2017 steeg het aandeel vastgoedprojecten naar 13% van de totale omvang van crowdfundfinanciering, tegenover 7% in 2016.

'Een miljoen verder'
Volgens Van der Sanden lijkt het er voorlopig op dat Symbid 'een hele zware MTF-vergunning' nodig heeft, maar dat dit zonder samenwerking met andere Europese partijen niet gaat lukken. 'Zo kostbaar is het.'
'Je bent al gauw een miljoen euro verder', zegt NPEX-directeur Alan van Griethuysen over de kosten van zo’n MTF-vergunning. Bij NPEX kunnen ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (mkb) geld ophalen door aandelen of leningen te plaatsen. Het handelsplatform kreeg dit jaar als een van de weinige partijen een MTFvergunning, maar moest daarvoor een grondige financiŽle herstructurering doorvoeren.
Bedrijven die zo'n handelsvergunning willen, moeten niet alleen een financiŽle buffer van ruim zeven ton hebben, maar ook hun volledige administratie en handelssysteem doorlichten. Dat leidt al snel tot een papierwerk van 'duizend tot twaalfhonderd pagina's', zegt Van Griethuysen.

Aankloppen bij NPEX
Kleinere crowdfunders krijgen dit lastiger voor elkaar. Bij NPEX kunnen bedrijven pas terecht als ze minimaal een miljoen willen ophalen, bij Symbid al met een paar duizend euro. Niet voor niets vroegen meerdere crowdfundingbedrijven Van Griethuysen of zij het handelssysteem van NPEX konden gebruiken, maar daar zit de mkb-beurs nu niet op te wachten.
Lex van Teeffelen, lector FinanciŽle en Economische Advisering aan de Hogeschool Utrecht, is kritisch over de opstelling van de AFM, en niet alleen vanwege de verhandelbaarheid. 'Op secundaire markten zie je ten minste wat de gek ervoor geeft.'

'AFM maakt het moeilijk'
Van Teeffelen begrijpt dat de AFM particuliere beleggers wil beschermen, bijvoorbeeld tegen speculatie met voorkennis, maar zegt dat je risico's eenvoudig kunt beperken. 'Aan het Verenigd Koninkrijk zie je heel mooi dat restricties, zoals een grens van §1000 per belegging, ervoor zorgen dat er weinig te belazeren valt. Je kan het heel simpel houden, maar de AFM maakt het juist heel moeilijk. Dat is niet de bedoeling.'
Bedankt voor het delen!
ETphonehomemaandag 16 juli 2018 @ 09:55
Heeft iemand nog (geschreven) reactie ontvangen van FnC met betrekking tot het herfinancieren tegen een lagere rente, een week of twee geleden?
Ik werd opgebeld door een van de medewerkers, die de opdracht had gekregen mijn mail af te handelen. De afhandeling was simpel: meneer ET, u woont niet in Nederland, dus bij deze blokkeren wij uw account voor verdere investeringen. Wij hebben ons beleid herzien en richten ons vanaf nu alleen op in Nederland woonachtige investeerders.
Mynheer007maandag 16 juli 2018 @ 10:31
quote:
0s.gif Op maandag 16 juli 2018 09:55 schreef ETphonehome het volgende:
Heeft iemand nog (geschreven) reactie ontvangen van FnC met betrekking tot het herfinancieren tegen een lagere rente, een week of twee geleden?
Ik werd opgebeld door een van de medewerkers, die de opdracht had gekregen mijn mail af te handelen. De afhandeling was simpel: meneer ET, u woont niet in Nederland, dus bij deze blokkeren wij uw account voor verdere investeringen. Wij hebben ons beleid herzien en richten ons vanaf nu alleen op in Nederland woonachtige investeerders.
Lekkere reactie is dat. Ik ben zelf ook niet woonachtig in Nederland, maar heb tot op heden niks vernomen. Zolang je binnen de EU woont kunnen ze je ook niet uitsluiten lijkt mij.
djh77maandag 16 juli 2018 @ 11:40
WOK! Vredenburg staat open:
https://horecacrowdfundin(...)-vredenburg-3107f1f1
djh77maandag 16 juli 2018 @ 11:47
Begin me toch een beetje af te vragen of de zaken rond de bankgarantie van Cruise Travel (GVE) goed zijn geregeld.
quote:
Geldvoorelkaar.nl dient in bezit te zijn van het garantiedocument vůůr uitboeking van de gelden.
Het geld is 1 juli overgemaakt naar de ANWB. De annuÔteitenlening is 6 juli tot stand gekomen, maar de aflossingsvrije lening nog steeds niet.
bridgetofarmaandag 16 juli 2018 @ 11:48
quote:
0s.gif Op maandag 16 juli 2018 09:55 schreef ETphonehome het volgende:
Heeft iemand nog (geschreven) reactie ontvangen van FnC met betrekking tot het herfinancieren tegen een lagere rente, een week of twee geleden?
Ik werd opgebeld door een van de medewerkers, die de opdracht had gekregen mijn mail af te handelen. De afhandeling was simpel: meneer ET, u woont niet in Nederland, dus bij deze blokkeren wij uw account voor verdere investeringen. Wij hebben ons beleid herzien en richten ons vanaf nu alleen op in Nederland woonachtige investeerders.
IK heb onderstaand antwoord ontvangen waarop ik weer een mail heb gestuurd en daar nog niets van vernomen:

Geachte heer C,

U gaat volledig voorbij aan hetgeen ik gezegd heb. De enigen die beter worden van aflossing en een nieuwe aanvraag via U is de debiteur en Funding Circle.
Debiteur lagere rente en lagere lasten. Funding Circle extra inkomen en de investeerder blijft achter met lagere rente inkomsten.

In het specifieke geval en verglijkbare situaties vraag ik alleen om ook aan de investeerder te denken want dat doet u in deze constructie niet. Daar waar de debiteur voortijdig aflost en niet bij U een nieuwe aanvraag indient hebt u volledig gelijk en daar heb ik vrede mee en dan hebt u weliswaar de provisie snel verdient maar dat is all-in the game.
Nu krijgt Funding tweemaal afsluitprovisie en ook dezelfde 1% van het lening bedrag maandelijks (zelfs over een hoger leenbedrag). Een pro rata vergoeding van een gedeelte van de afsluitprovisie die U krijgt over het resterende oude lening bedrag aan de investeerder van de oude lening zou u mee aantonen ook de belangen van investeerders belangrijk te vinden en te respecteren.

Ook het feit dat u nog steeds niet in staat bent om late betalingen van debiteuren direct over te boeken naar de investeerder geeft U een duidelijk signaal af dat u de investeerder niet belangrijk genoeg vindt. Eenmaal per maand een overzicht is leuk maar directe betalingen zijn veel belangrijker. Dan heeft de investeerder direct inzicht in betalingsgedrag van de debiteur.

Ik zal voorlopig geen enkele investering meer doen tot het moment dat U ofwel de eerste situatie verandert en de tweemaal afsluitprovisie voor Funding Circle ten dele tegemoet laat komen aan de desbetreffende investeerders van de oude lening ofwel dat Funding Circle een keiharde toezegging doet dat men op zeer korte termijn (maximaal binnen twee maanden) verlate betalingen direct (binnen drie werkdagen) doorboekt aan de investeerder.
als u noch het eerste noch het tweede aan mij toezegt kent U de consequentie wat mij betreft.

Geachte heer

Bedankt voor uw reactie.

In dit geval gebruikt de ondernemer niet alleen de financiering voor het inlossen van de huidige financiering. Er wordt meer aangevraagd dan het openstaande bedrag, tegen een langere looptijd en ook een lagere rente (door een gewijzigd risicoprofiel), waardoor de maandlasten voor deze ondernemer dalen.

Het staat u vrij om niet opnieuw in deze nieuwe financiering te investeren. Investeerders die dit wel doen kiezen bewust voor een lager risico en daarmee een lagere rente. Andere investeerders kiezen voor een hoger risicoprofiel en kunnen de ontvangen gelden in andere projecten investeren die hier beter bij passen.

Wij zijn het ook niet met u eens dat de investeerder de dupe is van een vervroegde terugbetaling. De investeerder heeft inmiddels tijdig alle rente en aflossingsverplichtingen mogen ontvangen, de investeerder kan opnieuw de ontvangen gelden uitlenen op ons platform en daarbij kiezen uit een zeer divers aanbod met verschillende rendementen.

Wij zouden het vervelend vinden als u besluit te stoppen met het investeren via Funding Circle.

Met vriendelijke groet,Funding Circle Nederland B.V.

-
Geachte heer C,

Dat bedrijven boetevrij kunnen aflossen is mij bekend. Al heb ik tegen een volledig boetevrije aflossing geprotesteerd in het verleden daar heb ik mij inmiddels bij neergelegd, omdat dit bekend is en was en U daar niets aan wilt veranderen.

De reden dat U dot niet wilde veranderen is dat U het de bedrijven zo makkelijk mogelijk wilde maken om desgewenst ook voortijdig af te lossen. Ik gaf toen al aan dat het voor U ook goed uitkomt als door goede voorwaarden veel bedrijven mede daardoor aanvragen bij U indienen en u hetzelfde blijft verdienen ook als er voortijdig wordt afgelost. Sterker U verdient meer, omdat vanaf dat moment er ook geen beheer meer behoeft te worden gepleegd over die lening.

Waar ik U nu voor benaderd heb is als er een lening tegen een lagere rente bij U wordt aangevraagd om een bestaande lening bij U af te lossen. Het bedrijf verdient door lagere lasten en U als FNC verdient opnieuw door afsluitprovisie. De enige die er duidelijk slechter van wordt in dat geval is de investeerder. Als U niet alleen uw belangen voorop stelt maar zoals U zegt FNC ook blij is met mij en anderen als investeerder dan moet U in deze situatie de investeerder tegemoet komen door een gedeelte van uw nieuwe afsluitprovisie te delen met de investeerder pro rata op basis van de oude lening.

Zolang U in deze situatie hier niet aan de investeerder tegemoet komt zal ik geen enkele investering meer doen, omdat U aangeeft de investeerder niet belangrijk te vinden en nog sterker gezegd alleen uw eigen belang voorop stelt. Ik vermeld daarbij nogmaals dat i k niet in de waterbehandelaar heb geÔnvesteerd maar het gaat mij om toekomstige gelijke situaties.

In afwachting van een positieve reactie van Uw bedrijf.

[ Bericht 0% gewijzigd door Danny op 18-07-2018 21:11:46 ]
bleyenburgmaandag 16 juli 2018 @ 11:58
@NRDZ: Ik had niet anders verwacht. Verder prima actie en reactie uwerzijds.
Wat mij betreft mag de issue met de cijfers ook nog een keer aangekaart worden.
Ondanks al hun argumenten en reacties blijf ik van mening dat het belachelijk is dat er van het gros van de pitches in, nota bene, juli (!!!!) geen deugdelijke cijfers van het voorgaande jaar gepresenteerd kunnen worden.
Los van het feit dat Ūk het belachelijk vind, is het ook nog eens in strijd met AFM beleid.
najra1990maandag 16 juli 2018 @ 12:38
quote:
0s.gif Op maandag 16 juli 2018 11:58 schreef bleyenburg het volgende:
@NRDZ: Ik had niet anders verwacht. Verder prima actie en reactie uwerzijds.
Wat mij betreft mag de issue met de cijfers ook nog een keer aangekaart worden.
Ondanks al hun argumenten en reacties blijf ik van mening dat het belachelijk is dat er van het gros van de pitches in, nota bene, juli (!!!!) geen deugdelijke cijfers van het voorgaande jaar gepresenteerd kunnen worden.
Los van het feit dat Ūk het belachelijk vind, is het ook nog eens in strijd met AFM beleid.
Gelukkig mogen we in Nederland gewoon nog zelf kiezen in welke projecten we investeren. Geen cijfers over 2017 is geen investering. Punt. Vrij simpel en niet meer mijn probleem.
CFrealistmaandag 16 juli 2018 @ 12:41
quote:
0s.gif Op dinsdag 10 juli 2018 22:55 schreef ML45 het volgende:
Een nieuw project bij Waardevoorjegeld, ziet er op het eerste gezicht netjes uit:
DenS Product Gorinchem § 75.000 voor 4 jaar 8,75%
https://waardevoorjegeld.nl/project/1gwqs15d7b5
Net voor een klein bedrag meegepakt. Volgens mij een nette rente voor dit bedrijf.
CFrealistmaandag 16 juli 2018 @ 13:13
Vanaf maart 2015 ben ik inmiddels ruim drie jaar bezig met crowdfunding. Van de eerste drie platformen waar ik mee ben begonnen doe ik vrijwel niets meer met GVE en KOM. Bij GVE 5 defaults en bij KOM 2 defaults en 2 vertragingen. Ondanks alle negatieve posts over FNC heb ik daar van mijn 39 projecten nog geen enkele default of vertraging. En daar zitten ook echt D en E projecten in.

Collin verpakt veel vertragingen in oprekken van de looptijd, gelukkig daar nog geen default, maar wel een 180 dagen+ vertraging.
WvjG en CC hebben beiden als platform nog geen enkele vertraging of default, maar bestaan nog niet zo lang.

Ik merk dat ik steeds gevoeliger voor de aanduiding 0% default. Dat wordt volgens mij het toekomstige keurmerk. Zou goed zijn, want het dwingt platforms om zich niet allen te richten op binnenharken succesfee, maar op juiste selectie aan de poort.

Mijn investeringen bij FNC zijn eigenlijk irrationeel, want FNC neemt een loopje met alles wat goed is voor een investeerder, maar korte looptijden en hoge rentes vergoeden wel veel.
xzazmaandag 16 juli 2018 @ 13:32
Iemand nog info gevraagd aan GVE omtrent

SPOILER
17911
? Anders doe ik het nog even.
Ron1986maandag 16 juli 2018 @ 13:37
quote:
0s.gif Op maandag 16 juli 2018 11:47 schreef djh77 het volgende:
Begin me toch een beetje af te vragen of de zaken rond de bankgarantie van Cruise Travel (GVE) goed zijn geregeld.

[..]

Het geld is 1 juli overgemaakt naar de ANWB. De annuÔteitenlening is 6 juli tot stand gekomen, maar de aflossingsvrije lening nog steeds niet.
Toevallig al navraag gedaan?
Ron1986maandag 16 juli 2018 @ 13:57
quote:
0s.gif Op maandag 16 juli 2018 13:13 schreef CFrealist het volgende:
Vanaf maart 2015 ben ik inmiddels ruim drie jaar bezig met crowdfunding. Van de eerste drie platformen waar ik mee ben begonnen doe ik vrijwel niets meer met GVE en KOM. Bij GVE 5 defaults en bij KOM 2 defaults en 2 vertragingen. Ondanks alle negatieve posts over FNC heb ik daar van mijn 39 projecten nog geen enkele default of vertraging. En daar zitten ook echt D en E projecten in.

Collin verpakt veel vertragingen in oprekken van de looptijd, gelukkig daar nog geen default, maar wel een 180 dagen+ vertraging.
WvjG en CC hebben beiden als platform nog geen enkele vertraging of default, maar bestaan nog niet zo lang.

Ik merk dat ik steeds gevoeliger voor de aanduiding 0% default. Dat wordt volgens mij het toekomstige keurmerk. Zou goed zijn, want het dwingt platforms om zich niet allen te richten op binnenharken succesfee, maar op juiste selectie aan de poort.

Mijn investeringen bij FNC zijn eigenlijk irrationeel, want FNC neemt een loopje met alles wat goed is voor een investeerder, maar korte looptijden en hoge rentes vergoeden wel veel.
Hoeveel projecten heb je dan totaal bij gve en kom? Ofwel hoeveel % is dr van in default en zijn dit bijv allemaal hoge risico leningen? Denk dat je dr ook wel geluk bij moet hebben.

Ben zelf ook vanaf 2015 bezig merendeel in gve. Beetje kom, hcn, funding circle, estate guru, Lendahand en lender en spender.

Op dit moment slechts een default gve, wel vrij aan t begin. Netto rendement na 90 dagen default is 4,67%.

Wel ga ik vanaf volgend jaar meer in de aandelen, voornamelijk de losse met dividend en ja deze zijn ook duur maar als je de gene zoekt welke op bijv 52 week low staan en een goed dividend uitkeren bijv 3M. Kun je naar mijn inzien meer rendement krijgen dan met CF. voordeel is ook dat je dr vrijwel direct uit kunt mocht je geen vertrouwen meer in de toko hebben.
bleyenburgmaandag 16 juli 2018 @ 14:10
Uit een email van FNC d.d. 11-06-2018 j.l.quote:
Binnenkort zullen er enkele wijzigingen plaatsvinden, waarvan wij u graag op de hoogte brengen. Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u omstreeks de 10e van de maand een update over de projecten met een achterstand of waarvan de lening is opgeŽist. Vanaf heden zult u de maandelijkse update op de 15e van de maand ontvangen. Indien de 15e in het weekend valt of op een feestdag, dan ontvangt u deze e-mail op de eerstvolgende werkdag na de 15e. Deze verbetering stelt ons in staat om u een zo accuraat en compleet mogelijk overzicht te geven van de vertraagde projecten.
Nou, ben benieuwd.....de dag is nog niet om, zullen we maar zeggen
Aaroenz0rmaandag 16 juli 2018 @ 14:18
jep, heb ook 2 fnc projecten die al bijna 2 weken te laat zijn dus...
ETphonehomemaandag 16 juli 2018 @ 14:28
quote:
1s.gif Op maandag 16 juli 2018 10:31 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]

Lekkere reactie is dat. Ik ben zelf ook niet woonachtig in Nederland, maar heb tot op heden niks vernomen. Zolang je binnen de EU woont kunnen ze je ook niet uitsluiten lijkt mij.
Ja he, ik heb gevraagd om mij een en ander per mail te besvestigen. Citaat uit deze mail:
"Zoals besproken hanteren wij het beleid dat een investeerder Nederlands ingezetene dient te zijn wanneer een investeerder middels ons platform wenst te investeren"
Per telefoon werd mij verteld dat dit recent beleid was, en dat ik naar aanleiding van mijn vraag een van de eerste was waar dit beleid geimplementeerd werd. Ik ben benieuwd wanneer ze de rest van hun investeerders door de zeef gooien, jij zou daar dan dus ook in moeten blijven hangen.
Ron1986maandag 16 juli 2018 @ 14:33
quote:
0s.gif Op maandag 16 juli 2018 14:28 schreef ETphonehome het volgende:

[..]

Ja he, ik heb gevraagd om mij een en ander per mail te besvestigen. Citaat uit deze mail:
"Zoals besproken hanteren wij het beleid dat een investeerder Nederlands ingezetene dient te zijn wanneer een investeerder middels ons platform wenst te investeren"
Per telefoon werd mij verteld dat dit recent beleid was, en dat ik naar aanleiding van mijn vraag een van de eerste was waar dit beleid geimplementeerd werd. Ik ben benieuwd wanneer ze de rest van hun investeerders door de zeef gooien, jij zou daar dan dus ook in moeten blijven hangen.
Lijkt me eerder dat ze je een “lastige” klant vinden en je op deze manier eenvoudig kunnen weren? Investeerders genoeg, een minder boeit ze niet zo lang er maar nieuwe aanvragen komen vinden ze het wel best. Ze zijn toch de grootste..
OpDieFietsmaandag 16 juli 2018 @ 14:34
quote:
0s.gif Op maandag 16 juli 2018 14:28 schreef ETphonehome het volgende:

[..]

Ja he, ik heb gevraagd om mij een en ander per mail te besvestigen. Citaat uit deze mail:
"Zoals besproken hanteren wij het beleid dat een investeerder Nederlands ingezetene dient te zijn wanneer een investeerder middels ons platform wenst te investeren"
Per telefoon werd mij verteld dat dit recent beleid was, en dat ik naar aanleiding van mijn vraag een van de eerste was waar dit beleid geimplementeerd werd. Ik ben benieuwd wanneer ze de rest van hun investeerders door de zeef gooien, jij zou daar dan dus ook in moeten blijven hangen.
Heb je bij het aanmaken van je account of op enig moment daarna zelf aangegeven dat je buiten NL woont?
Ron1986maandag 16 juli 2018 @ 14:44
Staat dit dan wel ergens in de voorwaarden of FAQ? Beetje vreemd hoor, ik kan toch ook gewoon op de Duitse investeren vanuit nl..
djh77maandag 16 juli 2018 @ 14:46
quote:
0s.gif Op maandag 16 juli 2018 14:44 schreef Ron1986 het volgende:
Staat dit dan wel ergens in de voorwaarden of FAQ? Beetje vreemd hoor, ik kan toch ook gewoon op de Duitse investeren vanuit nl..
dit staat in de FAQ:
quote:
Wie mag geld investeren bij Funding Circle?
Geld investeren bij Funding Circle kan iedereen die:
een verblijfplaats in Nederland heeft;
meerderjarig is;
beschikt over een bankrekening bij een Nederlandse bank.
Voor Duitsland:
quote:
Wer darf bei Funding Circle Geld anlegen?
Geld anlegen bei Funding Circle kann jeder, der einen Wohnsitz in Deutschland hat, volljšhrig ist und auŖerdem Łber ein lastschriftfšhiges Konto bei einer deutschen Bank verfŁgt.
ETphonehomemaandag 16 juli 2018 @ 14:47
quote:
0s.gif Op maandag 16 juli 2018 14:34 schreef OpDieFiets het volgende:

[..]

Heb je bij het aanmaken van je account of op enig moment daarna zelf aangegeven dat je buiten NL woont?
Ja, dit heb ik bij het aanmaken van mijn account aangegeven.
Dit om vastlopen met bankrekening check te voorkomen: ik heb een rekening bij een Nederlandse bank, waar ook mijn buitenlandse adres is opgegeven, en ben in het verleden een keer vastgelopen (niet bij FnC) dat mijn bankrekening gekoppeld was aan een ander adres als dat ik bij mijn account bij dat bedrijf had aangemaakt.
@Ron1986: dat was ook het eerste wat bij mij op kwam: lastige klant.
petercmaandag 16 juli 2018 @ 14:49
quote:
0s.gif Op maandag 16 juli 2018 12:38 schreef najra1990 het volgende:

[..]

Gelukkig mogen we in Nederland gewoon nog zelf kiezen in welke projecten we investeren. Geen cijfers over 2017 is geen investering. Punt. Vrij simpel en niet meer mijn probleem.
correct. FNC staat ook bij mij op hold,
Horsemenmaandag 16 juli 2018 @ 14:57
quote:
0s.gif Op vrijdag 13 juli 2018 11:33 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Dit is een goede vraag! Die denk ik zeer belangrijk is voor de verkoopbaarheid bij eventuele problemen.

Ik heb eergisteren wel het Tax rapport opgevraagd. En heb naar aanleiding van je vraag wat zaken op/uitgezocht.
Ik vind geen splitsingsakte in Tax rapport. Dus het pand zal vermoedelijk niet gesplitst zijn.
Vreemd is wel dat voor de waarde bepaling het pand in het tax verslag gerefereerd wordt aan de verkoop van etages in de buurt die officieel gesplitst zijn.

Volgens het Tax rapport is de onderhoudssituatie matig. d.w.z. dat er onderhoud op korte termijn nodig is.

Is een pand in Rotterdam makkelijk te splitsen? Ik heb de verordening nagelezen. Dit kom ik o.a. tegen.

Leges ongeveer 1000 euro per appartement
Je moet langs de notaris voor een splitsingsakte
Geen achterstallig onderhoud
Geen Asbest
*Geen extra eenheden creŽren.

*Heb ook gekeken bij het creŽren van extra eenheden, Ook hier leges betalen. Voldoen aan bouwbesluit en nog een waslijst aan voorwaarden.

Kortom splitsen en extra eenheden creŽren kan je naar mijn idee zo goed als vergeten in dit pand met deze leeftijd.
Met het gereserveerde verbouwingsbudget kan dus maximaal een "grijze " oplossing gecreŽerd worden. Met alle gevolgen voor de opbrengst van het pand als er gedwongen verkocht moet worden daar hypotheek bij een officiŽle instelling onmogelijk is.

Ik was voornemens deze mee te nemen, maar pas nu voorlopig.
Nogmaals dank Horsemen voor je oplettendheid. Als mijn zienswijze verkeerd is hoor ik het graag. Heb jij toevallig je vragen ook bij SIG neergelegd? En zo ja antwoord gekregen?

Na schrift: Nog wat meer gelezen in tax rapport, taxateur schrijft ook inderdaad dat het pand niet gesplitst is op dit moment en dat hij vergelijkt met gesplitste etages maar dat dit niet van invloed is op zijn taxatie prijs daar die gebaseerd is op verhuur en exploitatie in verhuur voor de komende 10 jaar.
quote:
14s.gif Op vrijdag 13 juli 2018 13:53 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ja, deze vragen heb ik vanmorgen gesteld maar nog geen reactie op gekregen.
En nog steeds geen reactie van SiG mogen ontvangen over project Van Lennepstraat 48, 50 en 54. Het blijft een rommeltje en keer op keer onduidelijkheden en/of verkeerde informatie in de pitches. Echt even helemaal klaar met SiG.
Ron1986maandag 16 juli 2018 @ 15:10
quote:
0s.gif Op maandag 16 juli 2018 14:46 schreef djh77 het volgende:

[..]

dit staat in de FAQ:

[..]

Voor Duitsland:

[..]

Toch heb ik zonder problemen een account aankunnen maken bij de Duitse fc dan zullen ze dit ook bij de registratie moeten aangeven. ik heb nog geen investering gedaan maar weet dat andere van dit forum ook hebben kunnen investeren.

Beetje krom allemaal weer, handhaaf dan je voorwaarden...
djh77maandag 16 juli 2018 @ 15:24
quote:
1s.gif Op maandag 16 juli 2018 15:10 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

Toch heb ik zonder problemen een account aankunnen maken bij de Duitse fc dan zullen ze dit ook bij de registratie moeten aangeven. ik heb nog geen investering gedaan maar weet dat andere van dit forum ook hebben kunnen investeren.

Beetje krom allemaal weer, handhaaf dan je voorwaarden...
Of het is inderdaad heel erg recent ingesteld als voorwaarde
bleyenburgmaandag 16 juli 2018 @ 15:36
ik krijg zojuist een mail met de vraag wat ik van hun zomeractie vind.
erg aardig en attent hoor, maar ik zie toch echt even liever de update m.b.t. mijn achterlopende betalingen die, zoals duidelijk gecommuniceerd, uiterlijk vandaag in mijn mailbox zou moeten zitten....
djh77maandag 16 juli 2018 @ 15:38
Er is nog iemand klaar met FNC:
peterverhaar twitterde op maandag 16-07-2018 om 14:05:48 werkelijk mensen: STOP MET INVESTEREN VIA @FundingCircleNL , stop er nu mee, deze partij heeft geen enkel oog voor belegger, alleen haar eigen belangen staan voorop reageer retweet
peterverhaar twitterde op maandag 16-07-2018 om 14:14:59 helaas zit ik tot 2020 nog vast aan @FundingCircleNL reageer retweet
tnhbmaandag 16 juli 2018 @ 16:39
quote:
FAQ: "een verblijfplaats in Nederland heeft"

Mail: "Nederlands ingezetene dient te zijn"
Dat lijkt hetzelfde, maar is het niet.

Ik verwacht dat er beste mensen te vinden zijn met een verblijfplaats in Nederland maar daardoor nog niet automatisch ingezetene zijn. (denk bijvoorbeeld aan Belgen en Duitsers die in Zeeland een vakantiewoning hebben)

Maar 't is wel een makelijke manier om lastige mensen het stilzwijgen proberen op te leggen :N
Mynheer007maandag 16 juli 2018 @ 16:40
Zojuist heb ik bericht van GvE gekregen over
SPOILER
luxury suites
. Ondanks een redelijk uitgebreide brief in de bijlage ben ik het overzicht een beetje kwijt. Hopelijk komt er snel duidelijkheid, maar als ze het al over juni 2019 hebben, vrees ik dat dat niet het geval zal zijn.

Als naieve beginnende crowdfunder heb ik destijds een te groot bedrag ingelegd in beide projecten (ongeveer 5% van mijn GvE-totaal), dus voor mij is het wel redelijk belangrijk dat dit tot een goed einde wordt gebracht.
ML45maandag 16 juli 2018 @ 18:04
quote:
1s.gif Op maandag 16 juli 2018 12:41 schreef CFrealist het volgende:

[..]

Net voor een klein bedrag meegepakt. Volgens mij een nette rente voor dit bedrijf.
Ik had DenS bij WvjG zondag al meegenomen.
Zelf zit ik ruim 2,5 jaar in Crowdfunding en ben sinds enige maanden gestopt bij Collin, KOM, SIG en FNC. GvE blijft voor mij een redelijk alternatief, wel jammer dat ze zo weinig projecten meer hebben.
Crowdfunder99maandag 16 juli 2018 @ 20:02
quote:
0s.gif Op maandag 16 juli 2018 14:10 schreef bleyenburg het volgende:
Uit een email van FNC d.d. 11-06-2018 j.l.

[..]

Nou, ben benieuwd.....de dag is nog niet om, zullen we maar zeggen
Klopt, kan nog komen, maar het is helaas niet de 1e ste keer dat men eigen gemaakte afspraken niet na komt. Morgenochtend maar eens een mail sturen. Ik zit met een aantal projecten met betalingsachterstand en wil gewoon weten waar ik aan toe ben.
Crowdfunder99maandag 16 juli 2018 @ 20:09
quote:
0s.gif Op maandag 16 juli 2018 15:36 schreef bleyenburg het volgende:
ik krijg zojuist een mail met de vraag wat ik van hun zomeractie vind.
erg aardig en attent hoor, maar ik zie toch echt even liever de update m.b.t. mijn achterlopende betalingen die, zoals duidelijk gecommuniceerd, uiterlijk vandaag in mijn mailbox zou moeten zitten....
Heb de mail ook ontvangen. Zal hem beantwoorden en dan gelijk vragen waar het toegezegde overzicht blijft. Wel benieuwd wanneer de fles wijn bezorgd wordt (als je minimaal in 15 projecten belegt voor 31 augustus), als ze net zo snel zijn als met de cashback actie wordt het rond Kerst bezorgd.
investeerdertjemaandag 16 juli 2018 @ 20:16
quote:
0s.gif Op maandag 16 juli 2018 20:09 schreef Crowdfunder99 het volgende:

[..]

Heb de mail ook ontvangen. Zal hem beantwoorden en dan gelijk vragen waar het toegezegde overzicht blijft. Wel benieuwd wanneer de fles wijn bezorgd wordt (als je minimaal in 15 projecten belegt voor 31 augustus), als ze net zo snel zijn als met de cashback actie wordt het rond Kerst bezorgd.
Dat is wel op tijd voor het familie diner
AQuila360maandag 16 juli 2018 @ 20:49
quote:
1s.gif Op maandag 16 juli 2018 16:40 schreef Mynheer007 het volgende:
Zojuist heb ik bericht van GvE gekregen over
SPOILER
luxury suites
. Ondanks een redelijk uitgebreide brief in de bijlage ben ik het overzicht een beetje kwijt. Hopelijk komt er snel duidelijkheid, maar als ze het al over juni 2019 hebben, vrees ik dat dat niet het geval zal zijn.

Als naieve beginnende crowdfunder heb ik destijds een te groot bedrag ingelegd in beide projecten (ongeveer 5% van mijn GvE-totaal), dus voor mij is het wel redelijk belangrijk dat dit tot een goed einde wordt gebracht.
Ik zat ook behoorlijk in dat project ja, maar dit geeft me wel weer wat hoop.
xaban06maandag 16 juli 2018 @ 22:42
Ik zit sinds kort ook op GvE. Wat mij niet helemaal duidelijk is of je bij iedere investering een nieuw overeenkomst moet tekenen of moet dat eenmalig.

Ik heb toegezegd te investeren in Monkey Town. Project is gesloten. Wanneer moet ik betalen en krijg ik daar bericht van?

Dankjewel!
CFrealistmaandag 16 juli 2018 @ 22:50
quote:
1s.gif Op maandag 16 juli 2018 13:57 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

Hoeveel projecten heb je dan totaal bij gve en kom? Ofwel hoeveel % is dr van in default en zijn dit bijv allemaal hoge risico leningen? Denk dat je dr ook wel geluk bij moet hebben.

Ben zelf ook vanaf 2015 bezig merendeel in gve. Beetje kom, hcn, funding circle, estate guru, Lendahand en lender en spender.

Op dit moment slechts een default gve, wel vrij aan t begin. Netto rendement na 90 dagen default is 4,67%.

Wel ga ik vanaf volgend jaar meer in de aandelen, voornamelijk de losse met dividend en ja deze zijn ook duur maar als je de gene zoekt welke op bijv 52 week low staan en een goed dividend uitkeren bijv 3M. Kun je naar mijn inzien meer rendement krijgen dan met CF. voordeel is ook dat je dr vrijwel direct uit kunt mocht je geen vertrouwen meer in de toko hebben.
Bij GVE heb ik er 41 en bij KOM 16. Het zijn niet allemaal hoog risico projecten. Wel zijn het veelal projecten uit mijn begintijd in 2015/2016. Ben inmiddels wel kritischer geworden. De laatste 8 maanden vrijwel niets meer gedaan bij CCF, GVE en KOM. Bijna al mijn investeringen in 2018 zijn in FNC, CC en WVJG. De laatste twee uit veiligheid en FNC voor de gok.
investeerdertjemaandag 16 juli 2018 @ 23:16
Alhoewel ik steeds kritischer word over L&S, de achterstanden beginnen aardig in te lopen.
Ron1986maandag 16 juli 2018 @ 23:46
quote:
0s.gif Op maandag 16 juli 2018 23:16 schreef investeerdertje het volgende:
Alhoewel ik steeds kritischer word over L&S, de achterstanden beginnen aardig in te lopen.
Wel goed dat ze nu als je op het i tje klikt in het overzicht er een afspraak bij staat bijv. Heeft regeling getroffen. Is natuurlijk wel de vraag wat komende maand gaat brengen.
ML45dinsdag 17 juli 2018 @ 00:17
quote:
0s.gif Op maandag 16 juli 2018 22:42 schreef xaban06 het volgende:
Ik zit sinds kort ook op GvE. Wat mij niet helemaal duidelijk is of je bij iedere investering een nieuw overeenkomst moet tekenen of moet dat eenmalig.

Ik heb toegezegd te investeren in Monkey Town. Project is gesloten. Wanneer moet ik betalen en krijg ik daar bericht van?

Dankjewel!
De site van GvE geeft natuurlijk ook de antwoorden maar hierbij:
- de overeenkomst is eenmalig
- je krijgt van GvE eerst per e-mail een voorbericht en later een bericht met een code om binnen enkele dagen te betalen, dit kan overigens rustig een maand duren dus heb geduld.
Ron1986dinsdag 17 juli 2018 @ 04:29
quote:
0s.gif Op maandag 16 juli 2018 22:42 schreef xaban06 het volgende:
Ik zit sinds kort ook op GvE. Wat mij niet helemaal duidelijk is of je bij iedere investering een nieuw overeenkomst moet tekenen of moet dat eenmalig.

Ik heb toegezegd te investeren in Monkey Town. Project is gesloten. Wanneer moet ik betalen en krijg ik daar bericht van?

Dankjewel!
https://www.geldvoorelkaar.nl/geldvoorelkaar/faq/investeren.aspx

In het start post staat ook veel nuttige info vwb crowdfunding, spreiden is het voornaamste zo kun je je risico enorm reduceren. Hanteer je eigen strategie en spreid ook de je platformen.

Vaak kiezen bedrijven niet voor niks voor crowdfunding..
investeerdertjedinsdag 17 juli 2018 @ 06:59
quote:
1s.gif Op maandag 16 juli 2018 23:46 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

Wel goed dat ze nu als je op het i tje klikt in het overzicht er een afspraak bij staat bijv. Heeft regeling getroffen. Is natuurlijk wel de vraag wat komende maand gaat brengen.
Helemaal mee eens. Maar aan de andere kant is het wel jammer dat ze de openheid op het dashboard weggehaald hebben. (1 mnd achterstand) nu moet ik zelf weer extra klikkerdieklik doen om te kijken of ik mij kan vinden in hun risicoschets 😅
djh77dinsdag 17 juli 2018 @ 08:06
Escaperoom met stapelfinanciering Rabo op CcF
https://www.collincrowdfund.nl/wintertuin-experience/
bridgetofardinsdag 17 juli 2018 @ 09:19
quote:
0s.gif Op maandag 16 juli 2018 20:02 schreef Crowdfunder99 het volgende:

[..]

Klopt, kan nog komen, maar het is helaas niet de 1e ste keer dat men eigen gemaakte afspraken niet na komt. Morgenochtend maar eens een mail sturen. Ik zit met een aantal projecten met betalingsachterstand en wil gewoon weten waar ik aan toe ben.
Nog niets gezien dus deze mail maar gezonden:

Helaas moet ik opnieuw constateren dat de belangen van de investeerder bij U op een laag peil staat.
Daar waar eerst rond de 10e van een maand dit overzicht werd verzonden, gaf U in een bericht aan dat U dit ging wijzigen in de 15e van de maand. Als de 15e in een weekend zou vallen dan werd het de eerste werkdag na het weekend.

Volgens mij betekent dit dat ik op de 16e juli het overzicht had moeten ontvangen. U raadt het al ik heb niets gezien.
Als u de belangen van de investeerder op een juiste wijze wilt behartigen dan zorgt U ervoor dat U uw toezegging altijd nakomt ofwel stuurt U die dag een mail dat dit onmogelijk is met de reden ervan.
bleyenburgdinsdag 17 juli 2018 @ 09:33
wel gisteren mailtje over fles Prosecco gehad.
tja, waar liggen de prioriteiten......
Aaroenz0rdinsdag 17 juli 2018 @ 10:17
Volgens mij heeft het mailtje geholpen, heb net een mail van FNC binnen
bleyenburgdinsdag 17 juli 2018 @ 10:32
hier idem
Aster1Xdinsdag 17 juli 2018 @ 10:52
Hier ook mail van FnC binnen. Ik krijg steeds meer een haat-liefde verhouding met FnC. De omgang met investeerders is dramatisch en eigenlijk reden voor een principiele uitsluiting van FnC. De cijfers geven echter een heel ander verhaal. Van de 22 projecten tot nu toe, 10 volledig terugbetaald (1 vervroegd) en 1 met wat achterstand maar ik verwacht dat de laatste 2 maandtermijnen ook wel binnen komen. Principe of cijfers, waar kies je voor...?
bridgetofardinsdag 17 juli 2018 @ 10:52
quote:
0s.gif Op dinsdag 17 juli 2018 10:17 schreef Aaroenz0r het volgende:
Volgens mij heeft het mailtje geholpen, heb net een mail van FNC binnen
Mail gezonden om 9.17 en overzicht gekregen 10.01.
NaRegenDeZondinsdag 17 juli 2018 @ 11:07
quote:
0s.gif Op dinsdag 17 juli 2018 08:06 schreef djh77 het volgende:
Escaperoom met stapelfinanciering Rabo op CcF
https://www.collincrowdfund.nl/wintertuin-experience/
Tja dan vraag je je wederom af waarom de Rabo ook die laatste 50k niet financiert!
FINONAFdinsdag 17 juli 2018 @ 12:40
quote:
0s.gif Op dinsdag 17 juli 2018 10:52 schreef Aster1X het volgende:
Hier ook mail van FnC binnen. Ik krijg steeds meer een haat-liefde verhouding met FnC. De omgang met investeerders is dramatisch en eigenlijk reden voor een principiele uitsluiting van FnC. De cijfers geven echter een heel ander verhaal. Van de 22 projecten tot nu toe, 10 volledig terugbetaald (1 vervroegd) en 1 met wat achterstand maar ik verwacht dat de laatste 2 maandtermijnen ook wel binnen komen. Principe of cijfers, waar kies je voor...?
Ik heb vandaag mijn eerste afboeking gedaan op een project bij FNC. Ruim anderhalf jaar bezig bij FNC. 117 projecten. Leningnemer is failliet verklaard en dan weten het wel wat er met schulden van concurrente crediteuren gebeurd. Afgeboekt bedrag is circa 0,8% van totale investering. Vooralsnog geen reden om te stoppen met FNC.
gaanmetdiebanaandinsdag 17 juli 2018 @ 12:51
quote:
0s.gif Op dinsdag 17 juli 2018 11:07 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Tja dan vraag je je wederom af waarom de Rabo ook die laatste 50k niet financiert!
Waarom zouden ze risico lopen, als ze nu vrijwel zonder risico kunnen uitlenen (75k staatsgarantie, 25k prive borgtocht met materiele waarde, pandrecht inventaris en voorraden voor een 100k lening)? Als ik bank was zou ik het precies zo doen als het kon.
djh77dinsdag 17 juli 2018 @ 14:28
Camper zonder zekerheden op gve
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18573
NaRegenDeZondinsdag 17 juli 2018 @ 14:53
quote:
14s.gif Op dinsdag 17 juli 2018 12:51 schreef gaanmetdiebanaan het volgende:

[..]

Waarom zouden ze risico lopen, als ze nu vrijwel zonder risico kunnen uitlenen (75k staatsgarantie, 25k prive borgtocht met materiele waarde, pandrecht inventaris en voorraden voor een 100k lening)? Als ik bank was zou ik het precies zo doen als het kon.
Zeker is dat hun goed recht, maar dan zal ik dus ook blijven passen om in dit soort leningen te participeren.
obligatairedinsdag 17 juli 2018 @ 17:22
quote:
0s.gif Op dinsdag 17 juli 2018 14:28 schreef djh77 het volgende:
Camper zonder zekerheden op gve
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18573
Als ze dat ding zouden verpanden was misschien een ander verhaal geweest, gemiste kans...en dat voor 5%.
Crowdfunder99dinsdag 17 juli 2018 @ 17:58
Vandaag vanuit FundingCircle het overzicht met achterstallige betalingen ontvangen.


SPOILER
Uitstaande terugbetalingen
Zodra een betalingstermijn is verlopen neemt onze afdeling Collections & Recoveries direct contact op met de kredietnemer om de aard van de betalingsachterstand te achterhalen. Er worden direct afspraken gemaakt om de achterstand in te lopen.

De onderstaande projecten hebben een betalingsachterstand.


E [1%CB] Bedrijfswagen Isolatiebedrijf
De incasso van juni is niet geslaagd. Wij zijn in contact met de kredietnemer en hij heeft aangegeven dat hij de termijn juni niet heeft kunnen voldoen omdat hij nog niet is betaald door zij debiteuren. Wij hebben de afspraak gemaakt dat de incasso van juli in ieder geval zal slagen en dat de kredietnemer daarna de achterstand zal inlopen.


E [1%CB] Extra Consultant IT-bedrijf
De incasso van juni is niet geslaagd. Wij hebben van de kredietnemer een toezegging gehad dat de achterstand nog voor de volgende incasso betaald zal worden. Wij zullen dit nauwgezet volgen zodat de kredietnemer de betaalafspraken nakomt. Wanneer wij de achterstallige termijn ontvangen hebben, zullen wij u deze zo spoedig mogelijk overmaken.


E [1%CB] Onderhoudsbedrijf Hefbruggen
De incasso van juni is niet geslaagd. Wij hebben contact met de kredietnemer, maar wij hebben nog geen betaling of toezegging ontvangen. Wij hebben derhalve het formele incassoproces opgestart met als doel de betaling alsnog zo spoedig mogelijk voldaan te krijgen.
DeGewoneMandinsdag 17 juli 2018 @ 20:30
Update FnC:

Onderhoud aan Eigen Vastgoed (D) - Openstaand: 31.63%

quote:
De incasso van juni is niet geslaagd. Wij hebben contact gehad met de kredietnemer en hebben een toezegging ontvangen voor de nieuwe incasso. De kredietnemer verontschuldigde zich voor de mislukte incasso en gaf aan dat hij ervoor zal zorgen dat de de incasso's vanaf julie steeds zullen slagen.
Voorraadvergroting Primera (D) - Openstaand: 75.88%

quote:
Het faillissement van kredietnemer is uitgesproken op 12 juni 2018. Wij hebben onze vordering ingediend bij de curator en zullen aankomende maand contact opnemen om de stand van zaken met de curator te bespreken. Ook zullen we dan overleggen met de curator over de zaak die is overgedragen en vragen of de curator deze handeling zal vernietigen.
[1%CB] Onderhoudsbedrijf Hefbruggen (E) - Openstaand: 100%

quote:
De incasso van juni is niet geslaagd. Wij hebben contact met de kredietnemer, maar wij hebben nog geen betaling of toezegging ontvangen. Wij hebben derhalve het formele incassoproces opgestart met als doel de betaling alsnog zo spoedig mogelijk voldaan te krijgen.
Assortimentsuitbreiding Groothandel (D) - Openstaand: 92.54%

quote:
De zaak van de kredietnemer is ontruimd en de kredietnemer zal een schuldhulp-traject ingaan. Wij hebben nog geen gegevens van de gemeente of bevestiging van dit traject ontvangen. Dit kan meestal vier tot zes weken duren. Wij verwachten dat deze maand wel te krijgen en zullen dan bij de gemeente aandringen om meer informatie over de schuldenpositie van de kredietnemer te ontvangen. Het familielid van de kredietnemer heeft aangegeven dat de kredietnemer hoogstwaarschijnlijk een aanvraag zal indienen tot de wettelijke schuldsanering.
tnhbdinsdag 17 juli 2018 @ 21:04
quote:
0s.gif Op dinsdag 17 juli 2018 11:07 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Tja dan vraag je je wederom af waarom de Rabo ook die laatste 50k niet financiert!
Dat is mij inmiddels duidelijk. Ze mogen werkelijk geen enkel risico meer nemen. Al 10 jaar lening lopen voor financiering bedrijfspand, heel recent een discussie gehad over nieuwe rente, bijna 0,5% hoger dan in 2015 terwijl basis % lager was, zekerheden beter waren en cijfers en toekomst verwachtingen ook beter waren. Reden: "opslagen zijn veel hoger geworden en we mogen niet meer zo laag gaan". Ik heb ze vriendelijk bedankt en de lening afgelost :W
Groepfunderdinsdag 17 juli 2018 @ 22:35
quote:
0s.gif Op dinsdag 17 juli 2018 10:52 schreef Aster1X het volgende:
Principe of cijfers, waar kies je voor...?
Lastige keuze. Bij FNC haal ik vooralsnog een goed rendement. En al vind ik dat ze de belangen van investeerders niet in alle opzichten voldoende behartigen; er wordt ten minste wel elke maand een update gestuurd over de achterstanden. Recovery lijkt het platform heel aardig in de vingers te hebben. Mijn cijfers:
Totaal: 42 projecten.
Geheel terugbetaald: 6 projecten
Vertraagd: 2 projecten
Afgeboekt: 1 project
Behaald rendement volgens FNC: 5.80 %

En dus heb ik vandaag toch weer mijn standaard bedrag (= het minimumbedrag) toegezegd voor een lening aan een groothandelaar voor supermarkten. Volgens mij redelijke cijfers, althans over 2016 .... zucht.
Termijn: 1 jaar
Risico-categorie: C
Nominale rente: 10.99 %
obligatairedinsdag 17 juli 2018 @ 23:38
quote:
0s.gif Op dinsdag 17 juli 2018 20:30 schreef DeGewoneMan het volgende:
Update FnC:
[1%CB] Onderhoudsbedrijf Hefbruggen (E) - Openstaand: 100%

[..]

Als dit maar geen Belhamels # 2 wordt :r
investeerdertjedinsdag 17 juli 2018 @ 23:50
quote:
0s.gif Op dinsdag 17 juli 2018 23:38 schreef obligataire het volgende:

[..]

Als dit maar geen Belhamels # 2 wordt :r
en toch vraag ik mij soms af hoe dit nu kan als de ondernemer niet dood neergevallen is. Kom op, 0% terug betaald?
djh77woensdag 18 juli 2018 @ 05:47
Chocolaterie op CcF
https://www.collincrowdfund.nl/friandries/
quote:
Over vijf jaar willen ze een bekend merk zijn in Nederland met meerdere winkels, verspreid over heel Nederland
Omdat het kan.
Dit snap ik niet:
quote:
De lening van de stille vennoot ter hoogte van § 50.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening
quote:
Met deze lening via Collin Crowdfund kan men de plannen voor 2018 realiseren en is er volgens de prognose een ruim toereikende liquiditeit met een verwachte current ratio van 2,2 per ultimo 2018. De investeerder is dan voor een deel afgelost


[ Bericht 42% gewijzigd door djh77 op 18-07-2018 05:56:49 ]
djh77woensdag 18 juli 2018 @ 06:12
quote:
0s.gif Op dinsdag 17 juli 2018 20:30 schreef DeGewoneMan het volgende:
Update FnC:
Assortimentsuitbreiding Groothandel (D) - Openstaand: 92.54%
Deze past al in het rijtje Belhamels. Nog even geld ophalen bij de crowd en dan failliet laten verklaren.
Horsemenwoensdag 18 juli 2018 @ 07:19
quote:
1s.gif Op woensdag 18 juli 2018 05:47 schreef djh77 het volgende:
Chocolaterie op CcF
https://www.collincrowdfund.nl/friandries/

[..]

Omdat het kan.
Dit snap ik niet:

[..]


[..]

Inderdaad onduidelijk.
Ook lees ik in de pitch:
"Leendoel:
De financiering is voor de investering in een aantal machines voor de productie, inrichting van de winkel, aflossing bestaande lening en voor aanvullend werkkapitaal."

Ik denk dat ze met deze "aflossing bestaande lening" bedoelen de 10k die klaarblijkelijk gebruikt gaat worden om een bankfinanciering terug te betalen?

Wel een lekkere incentive :9~
djh77woensdag 18 juli 2018 @ 08:53
quote:
0s.gif Op maandag 16 juli 2018 11:47 schreef djh77 het volgende:
Begin me toch een beetje af te vragen of de zaken rond de bankgarantie van Cruise Travel (GVE) goed zijn geregeld.

[..]

Het geld is 1 juli overgemaakt naar de ANWB. De annuÔteitenlening is 6 juli tot stand gekomen, maar de aflossingsvrije lening nog steeds niet.
Vermoeden klopte. Bankgarantie was ten tijde van overmaking van de gelden nog niet binnen. Inmiddels is dit gelukkig gecorrigeerd en is de lening alsnog tot stand gekomen. De gelden van de aflossingsvrije lening zijn achtergehouden totdat de bankgarantie binnen was.

[ Bericht 2% gewijzigd door djh77 op 18-07-2018 10:05:03 ]
dyna18woensdag 18 juli 2018 @ 09:13
Nog een artikel over CF in Utrecht.

"De schoenenzaak op het Vredenburg maakt binnenkort plaats voor het eerste restaurant van Wok To Go. De keten haalde binnen ťťn dag 350.000 euro op om zijn nieuwe project te financieren.
[...]
In september hoopt WOK! de sleutel te krijgen en in december wil ze de nieuwe zaak openen."

https://www.ad.nl/utrecht(...)to-go-komt~aef1d87a/
investeerdertjewoensdag 18 juli 2018 @ 09:17
quote:
1s.gif Op woensdag 18 juli 2018 05:47 schreef djh77 het volgende:
Chocolaterie op CcF
https://www.collincrowdfund.nl/friandries/

[..]

Omdat het kan.
Dit snap ik niet:

[..]


[..]

Welke naam kunnen we voor de stille vennoot verzinnen die iets meer frian bevat? Anders met fri, als Dries eigenlijk Andries heet 😅
NaRegenDeZonwoensdag 18 juli 2018 @ 11:39
quote:
1s.gif Op woensdag 18 juli 2018 07:19 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Inderdaad onduidelijk.
Ook lees ik in de pitch:
"Leendoel:
De financiering is voor de investering in een aantal machines voor de productie, inrichting van de winkel, aflossing bestaande lening en voor aanvullend werkkapitaal."

Ik denk dat ze met deze "aflossing bestaande lening" bedoelen de 10k die klaarblijkelijk gebruikt gaat worden om een bankfinanciering terug te betalen?

Wel een lekkere incentive :9~
De stille vennoot heeft de machines al grotendeels voorgeschoten. Zou hij het risico te groot zien worden doordat de beoogde extra omzet niet of te laat op gang komt en dit machine geld terug wil? Er wordt tenslotte daarnaast ook 25k extra werkkapitaal opgehaald. 10k bankkrediet wordt afgelost om verpanding mogelijk te maken. Mijn conclusie is dat deze ronde van 100K niet uit weelde tot stand komt. :X

Ik kan met droge ogen niet mee doen daar er geen doosjes van 32euro als intensive gereed staan. :)

[ Bericht 2% gewijzigd door NaRegenDeZon op 18-07-2018 12:29:14 ]
NaRegenDeZonwoensdag 18 juli 2018 @ 11:46
quote:
1s.gif Op woensdag 18 juli 2018 06:12 schreef djh77 het volgende:

[..]

Deze past al in het rijtje Belhamels. Nog even geld ophalen bij de crowd en dan failliet laten verklaren.
Ben bang dat het duikcentrum ook in die categorie valt!
petercwoensdag 18 juli 2018 @ 11:48
Madam Chen Rotterdam by 5nul5 HCN staat open
djh77woensdag 18 juli 2018 @ 11:52
Keukens op ccf:
https://www.collincrowdfund.nl/kvik-almere/
Mynheer007woensdag 18 juli 2018 @ 11:56
quote:
12s.gif Op woensdag 18 juli 2018 11:48 schreef peterc het volgende:
Madam Chen Rotterdam by 5nul5 HCN staat open
Bedankt voor de tip. Ik heb hem meegepakt. HA van ervaren ondernemers met meerdere zaken die ook een redelijke eigen inbreng leveren, is mij wel wat waard. Daarnaast is het de latste tijd lastig om voldoende projecten te vinden, en dan is dit toch ťťn van de betere die langs komt.

Hoewel de incentive bescheiden is voor de kleine investeerder, vind ik het nog steeds een pluspunt dat je voor een gereduceerd tarief kennis kan maken met dit restaurant.
NaRegenDeZonwoensdag 18 juli 2018 @ 12:11
quote:
Ik heb via KOM in zo''n kvik franchiser geÔnvesteerd. Die had aanmerkelijk minder nodig om zo'n showroom op te starten in Hoofddorp (lening 90k).
Deze man uit hoofddorp heeft trouwens de afgelopen 2.5jaar keurig op tijd betaald. Ook hier was de terugkoop garantie van het hoofdkantoor van toepassing als ik me goed herinner.
djh77woensdag 18 juli 2018 @ 12:19
quote:
0s.gif Op woensdag 18 juli 2018 12:11 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Ik heb via KOM in zo''n kvik franchiser geÔnvesteerd. Die had aanmerkelijk minder nodig om zo'n showroom op te starten in Hoofddorp (lening 90k).
Deze man uit hoofddorp heeft trouwens de afgelopen 2.5jaar keurig op tijd betaald. Ook hier was de terugkoop garantie van het hoofdkantoor van toepassing als ik me goed herinner.
Ik dacht even dat je een gratis keuken kreeg als incentive
quote:
Investeerders vanaf § 1.000,- ontvangen een waardebon voor een volledige keuken. Dat betekent dat u een complete keuken kan aanschaffen zůnder 21% BTW te hoeven betalen
Vreemde omschrijving
Tsundokuwoensdag 18 juli 2018 @ 12:40
quote:
1s.gif Op woensdag 18 juli 2018 11:56 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]

Bedankt voor de tip. Ik heb hem meegepakt. HA van ervaren ondernemers met meerdere zaken die ook een redelijke eigen inbreng leveren, is mij wel wat waard. Daarnaast is het de latste tijd lastig om voldoende projecten te vinden, en dan is dit toch ťťn van de betere die langs komt.

Hoewel de incentive bescheiden is voor de kleine investeerder, vind ik het nog steeds een pluspunt dat je voor een gereduceerd tarief kennis kan maken met dit restaurant.
Heb hem ook meegepakt, ik heb wel vertrouwen in deze ondernemer. De zaak in Amsterdam (5nul5) zit vrijwel altijd vol, terwijl de locatie niet geweldig is. Ik heb er laatst nog gegeten, was prima.
investeerdertjewoensdag 18 juli 2018 @ 12:47
quote:
1s.gif Op woensdag 18 juli 2018 12:19 schreef djh77 het volgende:

[..]

Ik dacht even dat je een gratis keuken kreeg als incentive

[..]

Vreemde omschrijving
Alleen de BTW vrij maakt het al zowat waard om hem mee te pakken als je een nieuwe keuken moet. Ik twijfel even
xzazwoensdag 18 juli 2018 @ 13:22
Dit geeft ook gelijk aan hoezeer de prijzen in Nederland door een paar grote spelers (te) hoog wordt gehouden. 21% van een prijs af kunnen doen en dan er nog steeds iets aan overhouden voldoet naar mijns inziens met een probleem in de marktwerking.
bleyenburgwoensdag 18 juli 2018 @ 13:36
hoezo?
denk jij dat marges van rond de 20 % normaal en/of gezond zijn?
investeerdertjewoensdag 18 juli 2018 @ 13:43
quote:
1s.gif Op woensdag 18 juli 2018 12:19 schreef djh77 het volgende:

[..]

Ik dacht even dat je een gratis keuken kreeg als incentive

[..]

Vreemde omschrijving
Weet jij toevallig wanneer deze open zal gaan?

De omschrijving is overigens verbeterd
djh77woensdag 18 juli 2018 @ 13:48
quote:
0s.gif Op woensdag 18 juli 2018 13:43 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Weet jij toevallig wanneer deze open zal gaan?

De omschrijving is overigens verbeterd
Dat weet je nooit bij CCF. ieder geval minimaal 48 uur na publicatie.
investeerdertjewoensdag 18 juli 2018 @ 14:00
quote:
0s.gif Op woensdag 18 juli 2018 13:48 schreef djh77 het volgende:

[..]

Dat weet je nooit bij CCF. ieder geval minimaal 48 uur na publicatie.
Zucht. Dat was het inderdaad met CCF :(

Nouja, ik heb alleen nog even een vraag gedaan hoe lang deze waardebon geldig is.
djh77woensdag 18 juli 2018 @ 14:02
Flink bedrag voor CAN
quote:
Visrestaurant Pesca (https://crowdaboutnow.nl/campagnes/pesca) heeft maandagnacht een crowdfundingcampagne via CrowdAboutNow afgesloten met 152 procent. Het bedrijf wist hierdoor 761.046 euro op te halen. Naar eigen zeggen is Pesca nu het eerste restaurant in Nederland dat via crowdfunding zo’n groot bedrag ophaalt.
Aflossing juli 2022 ineens (incl alle rente); Met 0 zekerheden... = alles of niets

[ Bericht 4% gewijzigd door djh77 op 18-07-2018 15:07:53 ]
OpDieFietswoensdag 18 juli 2018 @ 14:16
quote:
0s.gif Op woensdag 18 juli 2018 14:02 schreef djh77 het volgende:
Flink bedrag voor CAN

[..]

Met 0 zekerheden...
Ik vind dit soort projecten niet passend voor CAN. Voor een startende ondernemer die met een leuk idee een zaakje op wil zetten kan ik me nog wel vinden in het "gunfactor" model van CAN zonder zekerheden en met niet markt-conforme lage rente. Maar ik vind eigenlijk dat ondernemers die al een dergelijk serieus bedrijf (40 medewerkers) hebben opgebouwd hun financiering elders zouden moeten zoeken, uit respect naar hun investeerders.
OpDieFietswoensdag 18 juli 2018 @ 14:22
quote:
1s.gif Op woensdag 18 juli 2018 11:56 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]

Bedankt voor de tip. Ik heb hem meegepakt. HA van ervaren ondernemers met meerdere zaken die ook een redelijke eigen inbreng leveren, is mij wel wat waard. Daarnaast is het de latste tijd lastig om voldoende projecten te vinden, en dan is dit toch ťťn van de betere die langs komt.
Ik heb hem ook meegenomen, ondanks dat ik deze week al in een andere Aziatische restaurantformule heb geinvesteerd :)
Mynheer007woensdag 18 juli 2018 @ 14:31
quote:
0s.gif Op woensdag 18 juli 2018 14:02 schreef djh77 het volgende:
Flink bedrag voor CAN

[..]

Aflossing juli 2022 ineens (incl alle rente); Met 0 zekerheden... = gelijk aan roulette Zwart of Rood...
Enige verschil is dat je in geval van winst maar slechts 5 procent op jaarbasis krijgt
djh77woensdag 18 juli 2018 @ 14:35
quote:
1s.gif Op woensdag 18 juli 2018 14:31 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]

Enige verschil is dat je in geval van winst maar slechts 5 procent op jaarbasis krijgt
:Y inderdaad.
Horsemenwoensdag 18 juli 2018 @ 15:15
quote:
14s.gif Op maandag 16 juli 2018 14:57 schreef Horsemen het volgende:

[..]

[..]

En nog steeds geen reactie van SiG mogen ontvangen over project Van Lennepstraat 48, 50 en 54. Het blijft een rommeltje en keer op keer onduidelijkheden en/of verkeerde informatie in de pitches. Echt even helemaal klaar met SiG.
Na nogmaals enig aandringen vandaag een reactie mogen ontvangen op mijn vraag aan SiG. Waar NRDZ al bang voor was is het pand inderdaad niet gesplitst en zullen de verschillende huisnummers dus niet zo maar los verkocht kunnen worden als dit onverhoopt nodig zou zijn. Volgens SiG zou hiermee rekening gehouden zijn met de taxatiewaarde. Het laatste heb ik ter kennisname aangenomen maar ik laat dit project aan mij voorbij gaan, mede omdat ik twijfel aan deze taxatiewaarde omdat zoals NRDZ al aangaf er voor de waarde bepaling van het pand in het taxatieverslag gerefereerd wordt aan de verkoop van etages in de buurt die wel officieel gesplitst zijn.
Horsemenwoensdag 18 juli 2018 @ 16:33
Nieuw project van GvE:

Naam: Restaurant Orizaba
Leendoel: Overname
Bedrag: 190.000 euro
Rente: 7,0%
Looptijd: 72 maanden
Classificatie: 5
Graydon rating: 0,06

https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18499
petercwoensdag 18 juli 2018 @ 16:37
quote:
14s.gif Op woensdag 18 juli 2018 15:15 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Na nogmaals enig aandringen vandaag een reactie mogen ontvangen op mijn vraag aan SiG. Waar NRDZ al bang voor was is het pand inderdaad niet gesplitst en zullen de verschillende huisnummers dus niet zo maar los verkocht kunnen worden als dit onverhoopt nodig zou zijn. Volgens SiG zou hiermee rekening gehouden zijn met de taxatiewaarde. Het laatste heb ik ter kennisname aangenomen maar ik laat dit project aan mij voorbij gaan, mede omdat ik twijfel aan deze taxatiewaarde omdat zoals NRDZ al aangaf er voor de waarde bepaling van het pand in het taxatieverslag gerefereerd wordt aan de verkoop van etages in de buurt die wel officieel gesplitst zijn.
Doen ze (SIG) nog een opmerking toevoegen aan de pitch hieromtrent. Dan kunnen investeerders alsnog een gewogen bewuste keuze maken aangaande dit project.

Herhaal verbeterpuntje voor SIG, ben volledig en transparant, en je voorkomt een hoop gedoe.
SIG let op!!!!
petercwoensdag 18 juli 2018 @ 16:47
quote:
14s.gif Op woensdag 18 juli 2018 16:33 schreef Horsemen het volgende:
Nieuw project van GvE:

Naam: Restaurant Orizaba
Leendoel: Overname
Bedrag: 190.000 euro
Rente: 7,0%
Looptijd: 72 maanden
Classificatie: 5
Graydon rating: 0,06

https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18499
weet nog niet aangaande dit project, alles nog lezen, maar de toevoeging van een haalbaarheidsstudie vindt ik al een plus, hiernaast interessant om dit een keer zo te lezen
Horsemenwoensdag 18 juli 2018 @ 16:49
quote:
12s.gif Op woensdag 18 juli 2018 16:37 schreef peterc het volgende:

[..]

Doen ze (SIG) nog een opmerking toevoegen aan de pitch hieromtrent. Dan kunnen investeerders alsnog een gewogen bewuste keuze maken aangaande dit project.

Herhaal verbeterpuntje voor SIG, ben volledig en transparant, en je voorkomt een hoop gedoe.
SIG let op!!!!
Dat hoop ik. Een opmerking van SiG vanuit de reactie die ik van ze ontvangen heb was "
quote:
Misschien een goed idee om dit nog meer te belichten in de pitch.
Mijn reactie hierop was: Ik ben met u eens dat het een goed idee is om dit meer te belichten in een pitch.
Even afwachten dus O-)
djh77woensdag 18 juli 2018 @ 18:01
Probleem GvE
SPOILER
U heeft geÔnvesteerd in project 11774 | Fit & ...... Onderdeel van de afspraak was dat u periodiek overschrijvingen zou ontvangen. Om dit te kunnen doen, incasseren wij de termijnbedragen bij de geldnemer.

Bij deze lening hebben wij op termijn 32 een storno ontvangen. Vaak wordt een storno veroorzaakt door een tijdelijk ontoereikend saldo bij de debiteur, of door een weigering door deze debiteur. Het gevolg daarvan is dat wij deze termijn op dit moment niet aan u kunnen uitbetalen.

Wij hebben de debiteur hiervoor reeds aangeschreven. Zodra wij de betaling hebben ontvangen, zullen wij uw verwachte termijnbedrag uiteraard direct naar u overmaken.
Class. 3, 8%,31/60 voldaan. Facebook is actueel, dus moet nog geld binnenkomen. Was stapel, dus misschien Rabo...

[ Bericht 6% gewijzigd door djh77 op 18-07-2018 19:28:14 ]
djh77woensdag 18 juli 2018 @ 18:12
Cocktailbar met handgranaten op de stoep op CAN
https://crowdaboutnow.nl/campagnes/suzywong
Ik pas
petercwoensdag 18 juli 2018 @ 18:55
GVE ; na vertraging met termijn 21, nu wederom problems. Staat nu op 32% aflossing, (22 terms op 60) Bij project is sprake van een 36% borgstelling (70k op 190k) door derde.

SPOILER
U heeft geÔnvesteerd in project 14926 | …….... Onderdeel van de afspraak was dat u periodiek overschrijvingen zou ontvangen. Om dit te kunnen doen, incasseren wij de termijnbedragen bij de geldnemer.

Bij deze lening hebben wij op termijn 23 een storno ontvangen. Vaak wordt een storno veroorzaakt door een tijdelijk ontoereikend saldo bij de debiteur, of door een weigering door deze debiteur. Het gevolg daarvan is dat wij deze termijn op dit moment niet aan u kunnen uitbetalen.

Wij hebben de debiteur en de borg hiervoor reeds aangeschreven. Zodra wij de betaling hebben ontvangen, zullen wij uw verwachte termijnbedrag uiteraard direct naar u overmaken.

Mocht u vragen hebben over uw betalingen dan kunt u contact met ons opnemen.
investeerdertjewoensdag 18 juli 2018 @ 19:07
quote:
0s.gif Op woensdag 18 juli 2018 18:12 schreef djh77 het volgende:
Cocktailbar met handgranaten op de stoep op CAN
https://crowdaboutnow.nl/campagnes/suzywong
Ik pas
Sowieso nachtleven in handgranatensteden is een no go. Die burgemeesters zijn onvoorspelbaar
namliamwoensdag 18 juli 2018 @ 19:09
weet niet zeker of dit al gepost is, ik heb em niet voorbij zien komen.
Probleem bij Lendahand
SPOILER
Onderstaande mail is afgelopen donderdag verzonden. Naar nu blijkt is de mail niet bij iedereen aangekomen door een korte storing tijdens het versturen. Vandaar dat we deze mail nogmaals sturen.

Afgelopen week is vast komen te staan dat de geplande aflossingen van SimGas, die gedurende de 1e 10 werkdagen van juli zouden moeten plaatsvinden, met tenminste 4 weken zijn vertraagd. De rente die u zou ontvangen wordt deze maand wel op de wallets gestort.

Oorzaak
Recent heeft een geldverstrekker van SimGas zich onverwacht teruggetrokken. Als gevolg daarvan heeft een andere geldverstrekker (een grote Franse energieleverancier), die eisen had tav het aantal financierders van SimGas, de eerder toegezegde gelden voorlopig on hold gezet. Op korte termijn is de liquiditeitspositie van SimGas daardoor onder druk komen te staan. Voor zowel SimGas als Lendahand komt deze situatie onverwacht.

Aanpak SimGas
SimGas heeft met een drietal partijen, waaronder de hierboven genoemde energieleverancier, afrondende gesprekken over een nieuwe kapitaalinjectie ter hoogte van EUR 4.5 miljoen. Indien er overeenstemming wordt bereikt, zal het geld in tranches worden overgemaakt, te beginnen in september. Tegelijkertijd wordt nu onderzocht hoe de periode tot september financieel gezien overbrugd kan worden met een kredietfaciliteit (waarmee terugbetalingen aan Lendahand kunnen geschieden). De financiŽle situatie van SimGas zou in september weer onder controle moeten zijn.

Rente en fee
Over de verlate aflossingen wordt rente vergoed (+ 2 procentpunt per jaar). Deze rente wordt berekend en uitgekeerd nadat de achterstand is weggewerkt.
De fee die Lendahand normaal gesproken inhoudt op de SimGas terugbetaling, zal volledig naar de rente en aflossingen gaan, zolang er sprake is van een achterstand.

Procedure terugbetalingen
De komende betalingen van SimGas worden, zolang SimGas verwacht aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, eerst gebruikt voor de langst openstaande investeringen bij SimGas (behalve de rente, die wordt wel op de wallet gestort in de maand waarin die rente zou moeten worden terugbetaald).

Verwachting
De verwachting is op dit moment dat alle terugbetalingen, inclusief rente, gewoon door SimGas kunnen worden overgemaakt. Uiteraard melden wij ons direct als de situatie op wat voor manier dan ook wijzigt.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over bovenstaande, schroom niet contact met ons op te nemen.
Dit is een project waar je met extra korting kon inschrijven, in der tijd.
investeerdertjewoensdag 18 juli 2018 @ 19:11
quote:
12s.gif Op woensdag 18 juli 2018 18:55 schreef peterc het volgende:
GVE ; na vertraging met termijn 21, nu wederom problems. Staat nu op 32% aflossing, (22 terms op 60) Bij project is sprake van een 36% borgstelling (70k op 190k) door derde.

SPOILER
U heeft geÔnvesteerd in project 14926 | …….... Onderdeel van de afspraak was dat u periodiek overschrijvingen zou ontvangen. Om dit te kunnen doen, incasseren wij de termijnbedragen bij de geldnemer.

Bij deze lening hebben wij op termijn 23 een storno ontvangen. Vaak wordt een storno veroorzaakt door een tijdelijk ontoereikend saldo bij de debiteur, of door een weigering door deze debiteur. Het gevolg daarvan is dat wij deze termijn op dit moment niet aan u kunnen uitbetalen.

Wij hebben de debiteur en de borg hiervoor reeds aangeschreven. Zodra wij de betaling hebben ontvangen, zullen wij uw verwachte termijnbedrag uiteraard direct naar u overmaken.

Mocht u vragen hebben over uw betalingen dan kunt u contact met ons opnemen.
Maar was die borgstelling niet immaterieel?
obligatairewoensdag 18 juli 2018 @ 19:25
quote:
0s.gif Op woensdag 18 juli 2018 19:09 schreef namliam het volgende:
weet niet zeker of dit al gepost is, ik heb em niet voorbij zien komen.
Probleem bij Lendahand
SPOILER
Onderstaande mail is afgelopen donderdag verzonden. Naar nu blijkt is de mail niet bij iedereen aangekomen door een korte storing tijdens het versturen. Vandaar dat we deze mail nogmaals sturen.

Afgelopen week is vast komen te staan dat de geplande aflossingen van SimGas, die gedurende de 1e 10 werkdagen van juli zouden moeten plaatsvinden, met tenminste 4 weken zijn vertraagd. De rente die u zou ontvangen wordt deze maand wel op de wallets gestort.

Oorzaak
Recent heeft een geldverstrekker van SimGas zich onverwacht teruggetrokken. Als gevolg daarvan heeft een andere geldverstrekker (een grote Franse energieleverancier), die eisen had tav het aantal financierders van SimGas, de eerder toegezegde gelden voorlopig on hold gezet. Op korte termijn is de liquiditeitspositie van SimGas daardoor onder druk komen te staan. Voor zowel SimGas als Lendahand komt deze situatie onverwacht.

Aanpak SimGas
SimGas heeft met een drietal partijen, waaronder de hierboven genoemde energieleverancier, afrondende gesprekken over een nieuwe kapitaalinjectie ter hoogte van EUR 4.5 miljoen. Indien er overeenstemming wordt bereikt, zal het geld in tranches worden overgemaakt, te beginnen in september. Tegelijkertijd wordt nu onderzocht hoe de periode tot september financieel gezien overbrugd kan worden met een kredietfaciliteit (waarmee terugbetalingen aan Lendahand kunnen geschieden). De financiŽle situatie van SimGas zou in september weer onder controle moeten zijn.

Rente en fee
Over de verlate aflossingen wordt rente vergoed (+ 2 procentpunt per jaar). Deze rente wordt berekend en uitgekeerd nadat de achterstand is weggewerkt.
De fee die Lendahand normaal gesproken inhoudt op de SimGas terugbetaling, zal volledig naar de rente en aflossingen gaan, zolang er sprake is van een achterstand.

Procedure terugbetalingen
De komende betalingen van SimGas worden, zolang SimGas verwacht aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, eerst gebruikt voor de langst openstaande investeringen bij SimGas (behalve de rente, die wordt wel op de wallet gestort in de maand waarin die rente zou moeten worden terugbetaald).

Verwachting
De verwachting is op dit moment dat alle terugbetalingen, inclusief rente, gewoon door SimGas kunnen worden overgemaakt. Uiteraard melden wij ons direct als de situatie op wat voor manier dan ook wijzigt.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over bovenstaande, schroom niet contact met ons op te nemen.
Dit is een project waar je met extra korting kon inschrijven, in der tijd.
Het lijkt wel of die clubjes allemaal van financiering en herfinanciering aan elkaar hangen. Net zolang totdat iemand met de hete aardappel blijft zitten :r
Door de kortingsactie valt de schade hoe dan ook mee.
investeerdertjewoensdag 18 juli 2018 @ 19:39
quote:
0s.gif Op woensdag 18 juli 2018 19:09 schreef namliam het volgende:
weet niet zeker of dit al gepost is, ik heb em niet voorbij zien komen.
Probleem bij Lendahand
SPOILER
Onderstaande mail is afgelopen donderdag verzonden. Naar nu blijkt is de mail niet bij iedereen aangekomen door een korte storing tijdens het versturen. Vandaar dat we deze mail nogmaals sturen.

Afgelopen week is vast komen te staan dat de geplande aflossingen van SimGas, die gedurende de 1e 10 werkdagen van juli zouden moeten plaatsvinden, met tenminste 4 weken zijn vertraagd. De rente die u zou ontvangen wordt deze maand wel op de wallets gestort.

Oorzaak
Recent heeft een geldverstrekker van SimGas zich onverwacht teruggetrokken. Als gevolg daarvan heeft een andere geldverstrekker (een grote Franse energieleverancier), die eisen had tav het aantal financierders van SimGas, de eerder toegezegde gelden voorlopig on hold gezet. Op korte termijn is de liquiditeitspositie van SimGas daardoor onder druk komen te staan. Voor zowel SimGas als Lendahand komt deze situatie onverwacht.

Aanpak SimGas
SimGas heeft met een drietal partijen, waaronder de hierboven genoemde energieleverancier, afrondende gesprekken over een nieuwe kapitaalinjectie ter hoogte van EUR 4.5 miljoen. Indien er overeenstemming wordt bereikt, zal het geld in tranches worden overgemaakt, te beginnen in september. Tegelijkertijd wordt nu onderzocht hoe de periode tot september financieel gezien overbrugd kan worden met een kredietfaciliteit (waarmee terugbetalingen aan Lendahand kunnen geschieden). De financiŽle situatie van SimGas zou in september weer onder controle moeten zijn.

Rente en fee
Over de verlate aflossingen wordt rente vergoed (+ 2 procentpunt per jaar). Deze rente wordt berekend en uitgekeerd nadat de achterstand is weggewerkt.
De fee die Lendahand normaal gesproken inhoudt op de SimGas terugbetaling, zal volledig naar de rente en aflossingen gaan, zolang er sprake is van een achterstand.

Procedure terugbetalingen
De komende betalingen van SimGas worden, zolang SimGas verwacht aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, eerst gebruikt voor de langst openstaande investeringen bij SimGas (behalve de rente, die wordt wel op de wallet gestort in de maand waarin die rente zou moeten worden terugbetaald).

Verwachting
De verwachting is op dit moment dat alle terugbetalingen, inclusief rente, gewoon door SimGas kunnen worden overgemaakt. Uiteraard melden wij ons direct als de situatie op wat voor manier dan ook wijzigt.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over bovenstaande, schroom niet contact met ons op te nemen.
Dit is een project waar je met extra korting kon inschrijven, in der tijd.
Wacht lees ik dit goed? De langst lopende investeringen worden eerst vergoed, dat klinkt als de oudere projecten eerst en de nieuweren wachten maar?
crowd-fundiwoensdag 18 juli 2018 @ 19:46
quote:
0s.gif Op woensdag 18 juli 2018 19:39 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Wacht lees ik dit goed? De langst lopende investeringen worden eerst vergoed, dat klinkt als de oudere projecten eerst en de nieuweren wachten maar?
Nee, dat lees je niet goed. Er staat: de langst openstaande investeringen. Zelfde procedure dus als bij NPFC. Eerst wordt mei afgewerkt, daarna juni enz.
investeerdertjewoensdag 18 juli 2018 @ 19:47
quote:
0s.gif Op woensdag 18 juli 2018 19:46 schreef crowd-fundi het volgende:

[..]

Nee, dat lees je niet goed. Er staat: de langst openstaande investeringen. Zelfde procedure dus als bij NPFC. Eerst wordt mei afgewerkt, daarna juni enz.
nou dan vind ik de woordkeuze "investeringen" niet bijster best, want volgens mij is niet elke maand een aparte investering. Was het woord betalingen dan niet beter geweest?
crowd-fundiwoensdag 18 juli 2018 @ 19:48
quote:
0s.gif Op woensdag 18 juli 2018 19:47 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

nou dan vind ik de woordkeuze "investeringen" niet bijster best, want volgens mij is niet elke maand een aparte investering. Was het woord betalingen dan niet beter geweest?
Inderdaad, daar geef ik je helemaal gelijk in. Het is beter om over de langst openstaande betalingen te spreken.
xaban06woensdag 18 juli 2018 @ 19:59
quote:
0s.gif Op woensdag 18 juli 2018 13:22 schreef xzaz het volgende:
Dit geeft ook gelijk aan hoezeer de prijzen in Nederland door een paar grote spelers (te) hoog wordt gehouden. 21% van een prijs af kunnen doen en dan er nog steeds iets aan overhouden voldoet naar mijns inziens met een probleem in de marktwerking.
Mwah, je zal 21% korting krijgen op de list-price. Ons keuken kostte in de eerste 5 minuten zo een 16.000 euro, na 2 uur babbelen hebben we 7.700 moeten betalen.

Dus 21% op 16.000 is niet zo heel denderend.

Of doet Kvik niet mee aan woekerprijzen en zijn de list-prijzen gewoon oke?

/edit
Ik ga naar Kvik.nl en wat kom ik tegen...
quote:
EEN GARDEROBE ZONDER BTW
Op onze garderobes kun je nu de btw besparen. Maak dus vandaag nog een afspraak bij je lokale Kvik winkel.
Die 21% krijg je dus ook zonder te investeren :)
petercwoensdag 18 juli 2018 @ 20:39
quote:
1s.gif Op woensdag 18 juli 2018 19:11 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Maar was die borgstelling niet immaterieel?
re GVE 14926

SPOILER
Tot slot is er een borgstelling verkregen van de vader van de heer T...…….. voor een bedrag van § 70.000,-gedurende de gehele looptijd van de lening.
Ik acht deze borgstelling wel materieel, maar moet nog wel blijken, als het echt nodig is, wachten af, kijken of ik iets gevonden kan krijgen over T........... senior *O* w/
djh77donderdag 19 juli 2018 @ 05:03
quote:
14s.gif Op vrijdag 13 juli 2018 16:56 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Daar is hij dan: GvE Aankoop beleggingspand Vlissingen (18620)
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18620

Naam: Aankoop beleggingspand Vlissingen
Leendoel: Onroerend goed
Bedrag: 85.000 euro
Rente: 5,0%
Looptijd: 96 maanden
Classificatie: 1
Graydon rating:
Gisteren maar 600 euro ingelegd. Project lijkt weer te stranden met nog maar 7 dagen te gaan.
GvE moet dit gewoon zo niet meer aanbieden. Of hogere rente voor hele project of project opdelen in 1e en 2e hypotheek waarbij alleen voor deel 2 een hogere rente geldt.
Tjalaladonderdag 19 juli 2018 @ 06:13
Ik probeer in deze komkommertijd een beetje alles hier mee te lezen en heb inmiddels ook al me eerste investeringen gedaan. Ik vroeg me af wat jullie ervaringen zijn met Lendahand?

Daarnaast werken onderstaande links uit de OP niet goed, websites werken wel gewoon.

SPOILER
• Crowdpartners, investeren in het mkb
• Crowdbricks, investeren in onroerend goed
investeerdertjedonderdag 19 juli 2018 @ 06:26
quote:
0s.gif Op donderdag 19 juli 2018 06:13 schreef Tjalala het volgende:
Ik probeer in deze komkommertijd een beetje alles hier mee te lezen en heb inmiddels ook al me eerste investeringen gedaan. Ik vroeg me af wat jullie ervaringen zijn met Lendahand?

Daarnaast werken onderstaande links uit de OP niet goed, websites werken wel gewoon.

SPOILER
• Crowdpartners, investeren in het mkb
• Crowdbricks, investeren in onroerend goed
Tot op heden heb ik geen negatieve ervaringen met lendahand. Ze keren netjes uit en ik heb aldaar (nog) geen achterstanden
djh77donderdag 19 juli 2018 @ 06:44
quote:
1s.gif Op donderdag 19 juli 2018 06:26 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Tot op heden heb ik geen negatieve ervaringen met lendahand. Ze keren netjes uit en ik heb aldaar (nog) geen achterstanden
Goed om te melden is dat er wel achterstanden zijn. NPFC en Simgas. Rente is relatief erg laag tov het risico

[ Bericht 3% gewijzigd door djh77 op 19-07-2018 07:06:38 ]
Horsemendonderdag 19 juli 2018 @ 07:23
quote:
1s.gif Op donderdag 19 juli 2018 05:03 schreef djh77 het volgende:

[..]

Gisteren maar 600 euro ingelegd. Project lijkt weer te stranden met nog maar 7 dagen te gaan.
GvE moet dit gewoon zo niet meer aanbieden. Of hogere rente voor hele project of project opdelen in 1e en 2e hypotheek waarbij alleen voor deel 2 een hogere rente geldt.
Dit is het project wat eerder is aangeboden met twee verschillende locaties als onderpand. Dit liep naar verhouding beter alleen was daar (al) de rente iets te laag. In plaats van deze iets te verhogen bieden ze nu alleen het kwalitatief mindere pand van de twee aan, met een hogere ltv, een kortere looptijd waardoor de fee wat hoger uitkomt en dat tegen de zelfde te lage rente 8)7 Tja, dan moeten ze zich niet verbazen dat hij niet loopt. Ik had mij ook op het vorige project ingeschreven maar nu niet.
investeerdertjedonderdag 19 juli 2018 @ 07:29
quote:
1s.gif Op donderdag 19 juli 2018 06:44 schreef djh77 het volgende:

[..]

Goed om te melden is dat er wel achterstanden zijn. NPFC en Simgas. Rente is relatief erg laag tov het risico
Dat er achterstanden zijn is erg duidelijk op hun website aangegeven, maar inderdaad het is het aangeven waard.

Ik moet overigens zeggen dat ik gezien de riante zekerheden bij lendahand het geld wat ik daar stop zie als ontwikkelingshulp en karma punten.
optrandjedonderdag 19 juli 2018 @ 07:31
quote:
0s.gif Op donderdag 19 juli 2018 06:13 schreef Tjalala het volgende:
Ik vroeg me af wat jullie ervaringen zijn met Lendahand?

Op zich goed. Echter namen ze geen genoegen met een specifiek voor hun gemerkte kopie id. Ze eisen een ongemerkte id, en dat krijgt niemand van me. Daardoor kan ik nu niet meer bij ze investeren.
djh77donderdag 19 juli 2018 @ 07:37
quote:
1s.gif Op donderdag 19 juli 2018 07:29 schreef investeerdertje het volgende:
Ik moet overigens zeggen dat ik gezien de riante zekerheden bij lendahand het geld wat ik daar stop zie als ontwikkelingshulp en karma punten.
Die instelling had ik eerst ook, toch van teruggekomen toen NPFC met een rente (3%) obv een laagste risico 'zomaar' ernstig in de problemen kon komen en dat Lendahand dit niet had voorzien.
djh77donderdag 19 juli 2018 @ 07:45
quote:
1s.gif Op donderdag 19 juli 2018 07:23 schreef Horsemen het volgende:
In plaats van deze iets te verhogen bieden ze nu alleen het kwalitatief mindere pand van de twee aan, met een hogere ltv, een kortere looptijd waardoor de fee wat hoger uitkomt en dat tegen de zelfde te lage rente 8)7 Tja, dan moeten ze zich niet verbazen dat hij niet loopt. Ik had mij ook op het vorige project ingeschreven maar nu niet.
Ik bent bang dat GvE hier wel verbaasd over zal zijn, anders publiceer je zo'n pitch niet. Echter niemand heeft baat bij projecten die niet worden gefund. Heb ook vragen over gesteld bij GvE en kreeg de indruk dat GvE bewust voor deze voorwaarden heeft gekozen.
investeerdertjedonderdag 19 juli 2018 @ 07:54
quote:
1s.gif Op donderdag 19 juli 2018 07:37 schreef djh77 het volgende:

[..]

Die instelling had ik eerst ook, toch van teruggekomen toen NPFC met een rente (3%) obv een laagste risico 'zomaar' ernstig in de problemen kon komen en dat Lendahand dit niet had voorzien.
Ik investeer er op dit moment niet heel hard meer. Dit komt onder andere omdat ik er weinig voor voel om op opensteltijd een wekker te moeten zetten omdat je anders te laat bent. Voor de percentages die ze hier bieden, ga ik dat niet doen.
crowd-fundidonderdag 19 juli 2018 @ 08:49
quote:
1s.gif Op donderdag 19 juli 2018 07:54 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Ik investeer er op dit moment niet heel hard meer. Dit komt onder andere omdat ik er weinig voor voel om op opensteltijd een wekker te moeten zetten omdat je anders te laat bent. Voor de percentages die ze hier bieden, ga ik dat niet doen.
Nog een half uur, dan kun je weer in Umati investeren tegen 8,5%
Mijn ervaringen zijn prima. Geen default, wel achterstanden. Het lijkt er op, dat er nu toch een vergoedinkje gaat komen voor misgelopen rente. Bij NPFC nog 0%, bij SimGas 2%. Als het ze tenminste lukt om terug te betalen. SimGas is wel wat anders dan NPFC.
Communicatie verloopt uitstekend. Binnen een dag krijg je inhoudelijke antwoorden op je vragen.
investeerdertjedonderdag 19 juli 2018 @ 09:58
quote:
0s.gif Op donderdag 19 juli 2018 08:49 schreef crowd-fundi het volgende:

[..]

Nog een half uur, dan kun je weer in Umati investeren tegen 8,5%
Mijn ervaringen zijn prima. Geen default, wel achterstanden. Het lijkt er op, dat er nu toch een vergoedinkje gaat komen voor misgelopen rente. Bij NPFC nog 0%, bij SimGas 2%. Als het ze tenminste lukt om terug te betalen. SimGas is wel wat anders dan NPFC.
Communicatie verloopt uitstekend. Binnen een dag krijg je inhoudelijke antwoorden op je vragen.
Over de behandeling vanuit LaH hoor je mij zeker niet klagen. Umati heb ik al aardig wat, net als de solarworks tegen 7,5%
jsuijkerdonderdag 19 juli 2018 @ 10:04
quote:
0s.gif Op donderdag 19 juli 2018 06:13 schreef Tjalala het volgende:
Ik probeer in deze komkommertijd een beetje alles hier mee te lezen en heb inmiddels ook al me eerste investeringen gedaan. Ik vroeg me af wat jullie ervaringen zijn met Lendahand?

Daarnaast werken onderstaande links uit de OP niet goed, websites werken wel gewoon.

SPOILER
• Crowdpartners, investeren in het mkb
• Crowdbricks, investeren in onroerend goed
Bedenk in ieder geval dat je bij lendahand puur in de lokale partner investeert. De verschillende projecten van 1 partner zijn meer een marketingsstunt.

Bij achterstanden wordt het namelijk per langst openstaande betaling ingehaald en dan maakt het niet uit (je weet het zelfs niet) of jouw project netjes betaalt of juist niet
petercdonderdag 19 juli 2018 @ 12:43
SIG van Lennepstraat Rotterdam, schijf 2 is vol , schijf 1 op 44%, toch verrassend de tussensprint
Horsemendonderdag 19 juli 2018 @ 14:59
quote:
1s.gif Op donderdag 19 juli 2018 07:45 schreef djh77 het volgende:

[..]

Ik bent bang dat GvE hier wel verbaasd over zal zijn, anders publiceer je zo'n pitch niet. Echter niemand heeft baat bij projecten die niet worden gefund. Heb ook vragen over gesteld bij GvE en kreeg de indruk dat GvE bewust voor deze voorwaarden heeft gekozen.
Ik denk dat als ze hier hadden meegelezen ze hadden kunnen weten dat de gemiddelde investeerder hier niet blij mee zou zijn.
Als ze de rente naar 6% hadden gebracht dan was het oude project hoogstwaarschijnlijk gewoon vol gelopen. Die suggestie had ik ze ook gedaan.
djh77donderdag 19 juli 2018 @ 17:50
OAMKB op gve
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18465
quote:
Ik heb ruim 25 jaar ervaring als financieel- en ICT-manager bij verschillende bedrijven, zowel in Nederland als internationaal
De 25k is van morele waarde....
investeerdertjedonderdag 19 juli 2018 @ 18:13
quote:
1s.gif Op donderdag 19 juli 2018 17:50 schreef djh77 het volgende:
OAMKB op gve
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18465

[..]

De 25k is van morele waarde....
En dat kantoor ligt net zo erg in Meppel als dat Groningen airport Eelde in Groningen ligt. Niet.

Website bestaat sinds afgelopen mei, dus de klanten van daarvoor (4 mnd) zullen wel meegekomen zijn van zijn oude baas.

Inderdaad een financieel adviseur/financieel en IT manager die een morele waarde inbrengt en krap 8k, ik weet natuurlijk niet wat er vooraf is geweest maarja.

In het verleden is wel een naam bv op een oud adres geweest. Voor mij in ieder geval genoeg reden weg te blijven.
bridgetofardonderdag 19 juli 2018 @ 18:21
Horeca Crowdfund is erg actief de laatste maanden. Weer eentje:

https://www.horecacrowdfu(...)ing/statusupdate/171.
djh77donderdag 19 juli 2018 @ 18:30
quote:
0s.gif Op donderdag 19 juli 2018 18:21 schreef bridgetofar het volgende:
Horeca Crowdfund is erg actief de laatste maanden. Weer eentje:

https://www.horecacrowdfu(...)ing/statusupdate/171.
1,3 miljoen investering... Pffff dat is een hoop
obligatairedonderdag 19 juli 2018 @ 19:42
quote:
1s.gif Op donderdag 19 juli 2018 18:30 schreef djh77 het volgende:

[..]

1,3 miljoen investering... Pffff dat is een hoop
Tsja dit is een heel ander kaliber dan wat je op andere platformen ziet. Kapitaalkrachtige professionals. Ik twijfel nog een beetje over de hoogte van de inleg.

Loopt de 48 uurs termijn vanaf vandaag?
Tjalaladonderdag 19 juli 2018 @ 20:04
quote:
1s.gif Op donderdag 19 juli 2018 07:29 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Dat er achterstanden zijn is erg duidelijk op hun website aangegeven, maar inderdaad het is het aangeven waard.

Ik moet overigens zeggen dat ik gezien de riante zekerheden bij lendahand het geld wat ik daar stop zie als ontwikkelingshulp en karma punten.
Aangezien degene die ik aan het sponsoren was voor het goede doel tijdens de vierdaagse heeft opgegeven heb ik dat geld maar ingelegd vandaag. We zullen wel zien hoe dat loopt. Bedankt allemaal voor de feedback.
rechtsbackjedonderdag 19 juli 2018 @ 20:18
quote:
0s.gif Op donderdag 19 juli 2018 19:42 schreef obligataire het volgende:

[..]

Tsja dit is een heel ander kaliber dan wat je op andere platformen ziet. Kapitaalkrachtige professionals. Ik twijfel nog een beetje over de hoogte van de inleg.

Loopt de 48 uurs termijn vanaf vandaag?
Vader heet John de Jong en die heeft een wat twijfelachtig verleden, maar het gaat maar om een relatief kleine financiering. En als je de leveranciers voor 890.000 mee kunt krijgen, is dat ook een prestatie.
djh77donderdag 19 juli 2018 @ 20:33
quote:
0s.gif Op donderdag 19 juli 2018 19:42 schreef obligataire het volgende:

[..]

Tsja dit is een heel ander kaliber dan wat je op andere platformen ziet. Kapitaalkrachtige professionals. Ik twijfel nog een beetje over de hoogte van de inleg.

Loopt de 48 uurs termijn vanaf vandaag?
Bij hcn is het nooit heel duidelijk wanneer funding start, meestal is dat op een doordeweekse dag. Wanneer je meer dan 250 wil inleggen, kan je het beste automatisch investeren instellen.
Mynheer007donderdag 19 juli 2018 @ 21:14
quote:
0s.gif Op donderdag 19 juli 2018 20:18 schreef rechtsbackje het volgende:

[..]

Vader heet John de Jong en die heeft een wat twijfelachtig verleden, maar het gaat maar om een relatief kleine financiering. En als je de leveranciers voor 890.000 mee kunt krijgen, is dat ook een prestatie.
En ik heb het vermoeden dat hier cf echt wordt ingezet voor de publiciteit, want als je zelf 1.150k uit de markt kan halen, dan lukt dat me laatste 150k ook wel.

Ik denk dat ik deze ook weer mee pak. Voorheen was ik altijd heel terughoudend met horeca, en dat ben ik in het algemeen nog steeds, maar voor HCN maak ik graag een uitzondering want de rendementen en de defaultpercentages zijn uitstekend.
investeerdertjedonderdag 19 juli 2018 @ 21:18
quote:
1s.gif Op donderdag 19 juli 2018 21:14 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]

En ik heb het vermoeden dat hier cf echt wordt ingezet voor de publiciteit, want als je zelf 1.150k uit de markt kan halen, dan lukt dat me laatste 150k ook wel.

Ik denk dat ik deze ook weer mee pak. Voorheen was ik altijd heel terughoudend met horeca, en dat ben ik in het algemeen nog steeds, maar voor HCN maak ik graag een uitzondering want de rendementen en de defaultpercentages zijn uitstekend.
Kan je mij overtuigen? Ik krijg mijn gedachten nog niet over de drempels en horrorverhalen 😅
petercdonderdag 19 juli 2018 @ 23:23
quote:
1s.gif Op donderdag 19 juli 2018 21:18 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Kan je mij overtuigen? Ik krijg mijn gedachten nog niet over de drempels en horrorverhalen 😅
https://www.parool.nl/ams(...)n-the-city~a4499390/

Er was indertijd nog wel wat gedoe hierover, en ook in meen ik Kijkduin was wat gedoe met een toko. FF wat info terughalen op het forum ten tijde van funding van de Oyster Club.
Blijft ook bij mij de vraag waarom alles aankomt op de laatste 150k? Als je 1.300k nodig hebt en je beschikt al over 1.150k. Ik vind het een forse invest in total, And 3.000k turnover a year is ook een uitdaging
investeerdertjedonderdag 19 juli 2018 @ 23:31
quote:
12s.gif Op donderdag 19 juli 2018 23:23 schreef peterc het volgende:

[..]

https://www.parool.nl/ams(...)n-the-city~a4499390/

Er was indertijd nog wel wat gedoe hierover, en ook in meen ik Kijkduin was wat gedoe met een toko. FF wat info terughalen op het forum ten tijde van funding van de Oyster Club.
Blijft ook bij mij de vraag waarom alles aankomt op de laatste 150k? Als je 1.300k nodig hebt en je beschikt al over 1.150k. Ik vind het een forse invest in total, And 3.000k turnover a year is ook een uitdaging
Ik bedoelde eigenlijk niet alleen de bommen en granaten, maar ook meer dat de meeste faillissementjes die ik hier voorbij zie komen horeca zijn...
crowdiefunderdonderdag 19 juli 2018 @ 23:42
quote:
1s.gif Op donderdag 19 juli 2018 23:31 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Ik bedoelde eigenlijk niet alleen de bommen en granaten, maar ook meer dat de meeste faillissementjes die ik hier voorbij zie komen horeca zijn...
In de openingspost staat het aantal probleemgevallen bij de platforms. HCN heeft er betrekkelijk weinig en is allemaal horeca :)
investeerdertjevrijdag 20 juli 2018 @ 00:54
quote:
1s.gif Op donderdag 19 juli 2018 23:42 schreef crowdiefunder het volgende:

[..]

In de openingspost staat het aantal probleemgevallen bij de platforms. HCN heeft er betrekkelijk weinig en is allemaal horeca :)
Hehe ja, en als ik terug lees lees ik horeca na horeca. Prima dat dat niet bij hcn is, maar ben daardoor ietwat sceptisch over horeca financieringen
bridgetofarvrijdag 20 juli 2018 @ 07:48
quote:
1s.gif Op donderdag 19 juli 2018 23:42 schreef crowdiefunder het volgende:

[..]

In de openingspost staat het aantal probleemgevallen bij de platforms. HCN heeft er betrekkelijk weinig en is allemaal horeca :)
Persoonlijk vind ik HCN de beste om in te investeren tenzij er bij anderen een lening wordt uitgegeven die volledig gedekt is door hypothecaire inschrijving. Rente is goed, dekking goed vastgelegd, afboeking zeer minimaal en vragen worden erg snel beantwoord.
Mynheer007vrijdag 20 juli 2018 @ 08:14
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 juli 2018 07:48 schreef bridgetofar het volgende:

[..]

Persoonlijk vind ik HCN de beste om in te investeren tenzij er bij anderen een lening wordt uitgegeven die volledig gedekt is door hypothecaire inschrijving. Rente is goed, dekking goed vastgelegd, afboeking zeer minimaal en vragen worden erg snel beantwoord.
Ja, en het belangrijkste punt is voor mij dat ze expertise hebben in een bepaalde sector, zodat ze zelf het kaf van het koren kunnen scheiden.
escortmk2vrijdag 20 juli 2018 @ 09:36
Precies dat Mynheer007. Ik zeg al een tijdje tegen mezelf dat ik eigenlijk ook wat meer spreiding over platforms wil, maar HCN blijft mijn favoriete platform.

Puur op basis van onderbuik sla ik deze trouwens wel over.
investeerdertjevrijdag 20 juli 2018 @ 09:55
Ik heb antwoord gekregen van CCF betreffende de keukenboer. De geboden waardebon is een half jaar geldig.
djh77vrijdag 20 juli 2018 @ 10:27
Het door innercircle?? bijstorten van Overdulve Holding (CCF) is begonnen:
quote:
investeerder-59208 heeft § 71.500 geÔnvesteerd.
20-07-2018 om 9:37
Nog 191k te gaan om de ondergrens te halen = +/- 13k per dag
Frandderouwvrijdag 20 juli 2018 @ 10:32
Mintos voor het eerst een tekort aan openstaande leningen.

Mogo heeft een groot gedeelte van zijn leningen opgekocht. Inmiddels is er een tekort aan openstaande leningen om het geld weer te herinvesteren. Mooi moment om e.e.a eens af te romen
ETphonehomevrijdag 20 juli 2018 @ 10:36
KoM kondigde per udate vanochtend weer 2 potentiele afschrijvingen aan:
SPOILER
Lagooni, rolstoelenbouwer
.

Tranch 1: april 2016, Eur 45K, 60 maanden 8% rating C
Tranch 2: Oktober 2017, Eur 75K, 60 maanden 7.5% rating B

SPOILER
Het bedrijf heeft nu 60K nodig om acuut omvallen te voorkomen, heeft dit blijkbaar gevonden, met als voorwaarde dat er de komende 12 maanden niet op de KoM leningen afgelost wordt
Quote uit de zekerheden uit tranch 2:
SPOILER
Dit is de tweede lening die Lagooni BV via Kapitaal Op Maat gaat financieren. De vermelde prognoses bij project 1 worden ruimschoots gehaald.
In de brief veel "vanaf nu gaat alles beter, er is veel vraag naar ons product".
Ik zit in tranch 1, ik hoop maar dat het bedrijf het redt met deze injectie.
Aaroenz0rvrijdag 20 juli 2018 @ 10:37
Mogo leningen waren 14%, nu opeens 11

Maar ik zie vooralsnog geen tekort?
Knipsel.png
djh77vrijdag 20 juli 2018 @ 10:38
Aflossingsvrij project De Veentjes (New Funding) zal begin volgende maand volledig afgelost moeten worden. De betreffende woningen staan sinds een paar weken in de verkoop:
http://www.beekmanhartman(...)48-De-Veentjes-0ong/
https://www.funda.nl/koop(...)0696052-de-veentjes/
investeerdertjevrijdag 20 juli 2018 @ 10:49
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 juli 2018 10:37 schreef Aaroenz0r het volgende:
Mogo leningen waren 14%, nu opeens 11

Maar ik zie vooralsnog geen tekort?
[ link | afbeelding ]
Ze hebben door een overschot aan eigen vermogen een buyback gedaan met een herfinanciering aan een deel van vermogen. Dit was aangekondigd. Het tekort is vast volgens zijn eigen filters
rechtsbackjevrijdag 20 juli 2018 @ 11:59
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 juli 2018 10:27 schreef djh77 het volgende:
Het door innercircle?? bijstorten van Overdulve Holding (CCF) is begonnen:

[..]

Nog 191k te gaan om de ondergrens te halen = +/- 13k per dag
Als het zo lang duurt, zijn er ook elke dag weglopers. Collin had beter het concern erbij kunnen betrekken. De geconsolideerde cijfers hadden een betere indruk gemaakt.
djh77vrijdag 20 juli 2018 @ 12:30
De top 10 van week 29:
zuz0mgud.png
djh77vrijdag 20 juli 2018 @ 14:47
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 juli 2018 10:36 schreef ETphonehome het volgende:
KoM kondigde per udate vanochtend weer 2 potentiele afschrijvingen aan:
SPOILER
Lagooni, rolstoelenbouwer
.

Tranch 1: april 2016, Eur 45K, 60 maanden 8% rating C
Tranch 2: Oktober 2017, Eur 75K, 60 maanden 7.5% rating B

SPOILER
Het bedrijf heeft nu 60K nodig om acuut omvallen te voorkomen, heeft dit blijkbaar gevonden, met als voorwaarde dat er de komende 12 maanden niet op de KoM leningen afgelost wordt
Quote uit de zekerheden uit tranch 2:
SPOILER
Dit is de tweede lening die Lagooni BV via Kapitaal Op Maat gaat financieren. De vermelde prognoses bij project 1 worden ruimschoots gehaald.
In de brief veel "vanaf nu gaat alles beter, er is veel vraag naar ons product".
Ik zit in tranch 1, ik hoop maar dat het bedrijf het redt met deze injectie.
De brief is in te zien na inloggen op de site van KoM
djh77vrijdag 20 juli 2018 @ 14:49
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 juli 2018 11:59 schreef rechtsbackje het volgende:

[..]

Als het zo lang duurt, zijn er ook elke dag weglopers. Collin had beter het concern erbij kunnen betrekken. De geconsolideerde cijfers hadden een betere indruk gemaakt.
Eens