FOK!forum / Werk, Geldzaken & Recht / [Crowdfunding] #193 pitches fnc zonder jaarcijfers 2017
djh77vrijdag 22 juni 2018 @ 13:22
ztv2ifcv9bvj7.jpg

Crowdfunding is hot! In 2017 is in Nederland 223 miljoen euro opgehaald middels crowdfunding. Dat betekent opnieuw flinke groei van het fenomeen ten opzichte van het voorgaande jaar, toen de teller nog bleef steken op 170 miljoen euro. Crowdfunding maakte vorig jaar de realisatie van meer dan 4800 projecten en ondernemingsplannen mogelijk. En dat in een jaar dat crowdfunding ook onder een vergrootglas is komen te liggen omdat de risico's onderschat werden.

Vormen van crowdfunding
Er zijn 4 vormen van crowdfunding:
• Lening crowdfunding
• Aandelen crowdfunding
• Schenking / Donatie crowdfunding
• Aanschaf (nog te ontwikkelen) product / reward crowdfunding

Dit topic gaat voornamelijk over crowdfunding op basis van een lening die wordt terugbetaald.

Met crowdfunding betalen meerdere (soms honderden mensen) mee aan de lening van een bedrijf of particulier. Omdat er bij crowdfunding geen tussenkomst is van een financiële instelling zijn de kosten vaak lager en de rendementen over de investering over het algemeen hoger. Het risico is dat bedrijven 'omvallen' en je het geld kwijt bent.

Crowdfundingplatformen leningen
Geldvoorelkaar (GVE), leningen voor MKB en particulieren.
Collin Crowdfund (CCF), leningen voor MKB met crowdfundcoach.
Funding Circle (FNC), leningen voor MKB.
Kapitaal Op Maat (KOM), leningen voor MKB.
Samen In Geld (SIG), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Horeca Crowdfunding Nederland (HCN), leningen voor horeca.
Investormatch (IVM), kosteloos investeren in MKB projecten.
Waarde voor je Geld (WvjG), leningen met een christelijk normen- en waardenkader voor het MKB.
Capital Circle (CC), leningen voor MKB.
Crowdestate (CET), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
All4funding (A4F), inspirerend investeren
Lendahand (LDH), opkomende economieën met rentes van tussen 3 - 6%.
Knab crowdfunding (KNAB), investeren met een knab bankrekening
Duurzaam Investeren, combinatie van maatschappelijk en financieel rendement.
Bouwaandeel (BAD), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
New Funding, investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Crowd About Now (CAN), leningen voor food, horeca, retail.
Crowdpartners, investeren in het mkb
Crowdbricks, investeren in onroerend goed
NPEX, handel in aandelen en obligaties van MKB-bedrijven.
Zonnepanelen Delen, investeren in ZonneDelen van collectieve zonne-energieprojecten.
One Planet Crowd, groene investeringen, vorm: leningen, donaties, rewards, etc.
Green Crowd, markt plaats voor de financiering van duurzame-energie-projecten.
Voordegroei, leningen voor MKB.
Lenderspender, peer-to-peer lending
Lendico, kredieten MKB.
Aygo!Dutch (AGD), leningen voor MKB.

Resultaten crowdfundingplatformen
Via onderstaande links zijn de rapportages van de crowdfundingplatforms te raadplegen.
Geldvoorelkaar
Collin Crowdfund
Funding Circle
Kapitaal Op Maat
Lendahand
Investormatch
Horeca Crowdfunding Nederland
Crowd About Now
Knab Crowdfunding
Capital Circle
Oneplanetcrowd
The Dutch Deal
Voordegroei

Exitstrategieën platformen
Collin Crowdfund
Funding Circle
Kapitaal op Maat
Samen in Geld
Horeca Crowdfunding Nederland
Waarde voor je Geld
Investormatch

Scorings-matrix exit/continuïteitsstrategie van CF platformen per 11-12-2017:
SPOILER
7b9se8tb.png

Toelichting bij de scoringsmatrix exit/continuïteitsstrategie:
In overleg met een aantal investeerders zijn er 10 items geformuleerd die in onze ogen nodig zijn in een goede exit /continuïteitsstrategie.

Voor de eenvoud hebben we ieder item een max score van 10 punten gegeven.

Die items die voor een platform niet aan de orde zijn worden buiten beschouwing gelaten.

Als einduitslag resulteert er een cijfer tussen 0 en 10 welke een indicatie geeft hoe goed de exit geregeld is. Eindcijfer 0 niets geregeld. Eindcijfer 10 goed geregeld, je hebt een goede kans dat als het platform in moeilijkheden raakt de betalingen, uitwinning van zekerheden, en het inzien van admin. via dashboard etc op internet gewoon blijft functioneren zonder bijkomende kosten.

Is een score matrix zaligmakend? Nee maar het geeft je in een oogopslag inzicht in de situatie. Bovendien kan je zien hoe het platform scoort op items die jij belangrijk vind in de exit strategie.

Ad1. Met een verdienmodel voor het platform met inkomsten gedurende de looptijd scoor je hoog max 10. Met een ander verdien model zal het platform aan moeten tonen dat er maatregelen genomen zijn om dit nadeel weg te nemen.

Ad 2. Scheiding van Geldstromen. Spreekt voor zich.

Ad3 Onderbrenging van zekerheden als Hypotheken, Pandrecht etc. Sommige platformen doen hier niet aan dan NVT

Ad4, Ad5. Stichtingen Zekerheden en Derden gelden dienen controleerbaar gekwalificeerde bestuurders te hebben. Met name in tijden wanneer het minder gaat met het CF bedrijf kunnen de belangen van CF platform en Stichtingen uit elkaar lopen. Dus bestuur idealiter >50% geen platform medewerker met tenminste een bestuurslid aantoonbaar belangenbehartiger van investeerders.

Ad 6 Zekerheden dienen goed vastgelegd te zijn, zeker als het cf bedrijf niet meer bestaat. Hier wordt een score gegeven waarin ervaringen uit het verleden meetellen.

Ad 7 Software en data moeten beschikbaar/te gebruiken zijn voor stichtingen/back-up provider. Hier dient een duidelijke overeenkomst over te zijn. Het kan niet zo zijn dat bij wegvallen van het CF bedrijf er gesteggeld moet worden over deze zaken met curator of toeleverend software bedrijf. De investeerder dient op normale wijze bij zijn data(contracten, betalingsdata etc) te kunnen en betalingen moeten gewoon doorgang kunnen vinden en niet gestoord worden door administratieve problemen.

Ad 8 De financiering van ad7 moet duidelijk geregeld zijn. Ad 1 kan helpen , maar ook moet duidelijk worden dat dit voldoende is. Is er geen goede continue inkomensstroom dan moet duidelijk zijn dat er een andere bron is waaruit het door functioneren betaald kan worden. Investeerders moeten niet verast worden door extra kosten.

Ad9 Er moet een toetsing zijn van het exit stappen plan door een externe deskundige bijvoorbeeld een gespecialiseerde externe register accountant. Alleen de mededeling dat er een stappenplan is door een CF directie met blauwe ogen geeft geen zekerheid

Ad 10 Er dient duidelijk op de website op een separate pagina/item gecommuniceerd te worden hoe de exit/continuïteitsstrategie in elkaar zit. Alle onderdelen dienen benoemd te worden zodat de investeerder weet hoe het in elkaar steekt en waar hij aan toe is.


E-mail alerts
Er zijn meer mensen die willen investeren dan geld nodig hebben. Het is daarom van belang op tijd er bij te zijn als er een goed project voorbij komt. Vanuit FOK!-users is er een service die nieuwe projecten bijhoudt en een alert stuurt per @mail.

Aanmelden: Stuur een mail met onderwerp "gve" en/of "kom" en/of "ccf" en/of "agd" en/of "fnc" naar [email protected].
Zet 'fok' in de tekst, anders wordt je mail genegeerd. Je krijgt een bevestiging terug per inschrijving.

Afmelden: Om je uit te schrijven mail je "gve" en/of "kom" en/of "ccf" en/of "agd" en/of "fnc" naar [email protected].
Krijg je liever een melding via telegram, ga dan naar https://telegram.me/crowdfund

Andere crowdfundingplatformen
SPOILER
Symbid: voor startups en MKB. (vorm: aandelen)
Kickstarter: kickstart projecten. Daar is een ander topic voor.
Buitenlandse platformen
SPOILER
Uiteraard is crowdfunding internationaal, en zo zijn dus ook enkele internationale platformen interessant. Onderstaand zijn enkel nog platformen waarbij je daadwerkelijk investeert, niet uitleent, je krijgt dus aandelen in het betreffende bedrijf en het rendement zal onzekerder zijn.

Seedrs.com is een Engels crowdfundingplatform welk intussen enkele jaren bezig is. De aangeboden projecten zijn zeer gevarieerd. Zo kan je projecten tegenkomen voor een lokale winkel, maar ook voor wereldwijde internetplatformen. Naast aandelen in bedrijven, biedt Seedrs met grote regelmaat ook investeringsfondsen aan om in te investeren.
Companisto.com is een crowdfundingplatform van onze oosterburen. Het Duitse platform biedt ook zeer gevarieerde projecten aan. Het zijn nooit echt veel projecten maar degene die er staan zijn meestal wel interessant om in ieder geval te bestuderen.
Crowdcube.com is een Engels platform welke mooie projecten aanbiedt. Helaas is er het nadeel dat je als buitenlander een debitcard van Visa of Mastercard moet hebben om er te investeren. Een debitcard, dus geen creditcard, ook niet een prepaid creditcard.
Lendingclub.com is een groter amerikaans crowdfunding platform. Hierbij zal het faillissement risico waarschijnlijk wat lager zijn. Een ander voordeel is dat je hier automatisch diversificatie kunt toepassen, met een minimum van $25 per stuk. Dit vermindert je risico aanzienlijk. Echter, voor niet-Amerikanen is het minimale investeringsbedrag $100.000. (bron)
Mintos, a peer-to-peer lending marketplace that connects investors with borrowers of non-bank lenders. It is an easy and transparent alternative to the traditional banking system. At Mintos both retail and institutional investors can invest in fractions of loans originated across Europe. Currently, we serve mortgage loans, personal unsecured loans, secured car loans, and small business loans. The minimum investment in one loan is EUR 10. Loan originators, on the other hand, by connecting to the Mintos platform get an instant access to investors that are looking to purchase loans.
Twino, a privately-owned marketplace lender operating across 7 countries. The company, previously known as Finabay, started operations in 2009 in Latvia and has originated over EUR 240 million in unsecured consumer loans since then. In 2015, TWINO launched an investment marketplace, offering investors from across Europe the opportunity to earn premium returns by investing in unsecured consumer loans originated by its daughter companies in Poland, Georgia and Denmark. In combination with the company's strong management team, local presence and proprietary scoring models, the investment marketplace fuels the growth of the company in the existing markets, as well as its geographical expansion.
Bondora, a leading peer-to-peer lending platform for investing in European non-bank personal loans. All loans are issued by our mother company Bondora AS that retains a share of risk in all loans it sells through Bondora.com marketplace.
EstateGuru is a leading Nordic online peer-to-peer lending platform established by property and FinTech professionals facilitating short- and mid-term property loans. The cross-border marketplace offers flexible terms for borrowers and premium interest to its investors. The loans of EUR 50 000- 3 000 000 facilitated through the EstateGuru platform are secured against property with a maximum LTV of 75%.

Een overzicht van crowdfunding platforms staat op: wikipedia.
Risico
SPOILER
Crowdlending is risicovol!
Projecten kunnen failliet gaan. Dan ben je meestal al je geld kwijt!
Crowdfunding heeft een hoger risico op verlies dan sparen en beleggen in aandelen.
Informeer jezelf goed over de risico's, spreid je geld over meerdere projecten en over meerdere platformen en investeer alleen kleine bedragen.

Bij sommige crowdfundplatformen moet ook rekening gehouden worden met het risico dat het crowdfundplatform failliet kan gaan. Dit is minder van belang bij diverse platforms die via een derdenrekening werken en waar de contracten direct afgesloten worden tussen lener en verstrekker.
Zekerheden
SPOILER
Crowdlending is risicovol!
Als je je geld uitleent wil je de beste zekerheid dat je het terug krijgt. Alleen 100% zekerheid dat je je geld behoud heb je als je niets uitleent! In alle andere gevallen kan je je geld kwijtraken.

Hoe kan je nu aan een project zien of het een project is met risico's die aanvaardbaar zijn:

o Eerst kijk je naar de primaire zaken. Hoe staat het met het eigen vermogen, hoe is het eigen vermogen opgebouwd, hoe zit het met de solvabiliteit, liquiditeit en winstgevendheid nu en in de toekomst. Is er een non-ontrekkingsverklaring t.a.v. de hoogte van de solvabiliteit? Zijn er nog meer leninggevers in het spel en wat zijn hun rechten? Tekenen alle B.V.'s van de eigenaren mee met de lening overeenkomst? Of wordt er nu juist een belangrijke vergeten zodat de ondernemer makkelijk verder kan zonder de lening af te lossen? Zijn de mensen bekwaam? Bestaat het bedrijf al langer of is het een starter? Zijn de prognoses reëel of gaat men er met de hockeystick methode tegenaan. Je moet er achter zien te komen of de lening bij een reële bedrijfsvoering en ook met een beetje tegenwind terug betaald kan worden. Platformen kunnen je helpen bij dit onderzoek met hun ratings en rapporten echter de praktijk heeft geleerd dat deze hulpmiddelen van platformen niet altijd kloppen en soms zelfs er geheel naast zitten. Je bent dus altijd zelf verantwoordelijk voor je beslissing om te kijken naar deze primaire zekerheid heeft het bedrijf of particulier genoeg mogelijkheden om de lening terug te betalen.

o De secundaire zekerheden. Wat krijg ik nog terug als er te veel tegenwind is en de lening nemer de lening niet meer kan terug betalen. Als een lening nemer zijn schulden niet meer kan betalen gaat hij in de meeste gevallen failliet. Daar er dan meestal preferente schuldeisers zijn ( fiscus, UWV en pandhouders) blijft er in het algemeen niets over uit de failliete boedel voor de CF geld uitlener zonder zekerheden. Daarom eisen sommige platformen extra (secundaire) zekerheden voor als de lening nemer niet meer aan zijn verplichtingen voldoet om toch nog een deel van de geleende bedrag terug te kunnen betalen aan de CF geld uitlener. Welke zeker heden praten we dan over:
o Hoofdelijke aansprakelijkheid van de eigenaren (materieel of moreel)
o Borgstellingen van personen voor een bepaald bedrag (materieel of moreel)
o Hypothecaire zekerheden op onroerend goed of schepen
o Verpanding van inventaris, machines, voorraad, debiteuren, contracten etc
Zekerheden dienen zo hard mogelijk te zijn, door hier op het forum mee te lezen leer je welke zekerheden hard zijn. Harde zekerheden verkleinen het risico en kunnen er voor zorgen dat je een deel van je geld alsnog terug krijgt.

Een voorbeeld van een boterzachte zekerheid:
De heer x geeft een borgstelling af van 100.000 euro. Deze borg stelling is op dit moment van morele aard. (Hier staat dus de heer x garant voor 100K maar x heeft niets)

Een voorbeeld van een harde zekerheid:
De heer x heeft een huis dat een maand geleden getaxeerd is op een waarde van 210.000 euro. Dit huis is op dit moment niet hypothecair belast. Voor de deelnemers aan deze lening wordt een eerste hypotheek afgegeven van 100K (100K is de grootte van de lening) aan de stichting zekerheden van het platform. De 1e hypotheek wordt via de notaris geregeld en het platform betaald pas uit na registratie van de hypotheek.

Hier een link naar een beschrijving van als het mis gaat en hoe een platform dat kan afhandelen. Dit https://www.aygodutch.com/als-het-mis-gaat/ is een voorbeeld van een platform dat de afhandeling redelijk/tot goed voor elkaar heeft. Je kan hier ook lezen hoe de volgorde van afhandeling is van zekerheden bij een faillissement. Let op! Niet alle platformen hebben deze afhandeling goed voor elkaar. Ook de communicatie aangaande mislukte projecten en het uitwinnen van de zekerheden laat vaak te wensen over.
Effectieve rente
SPOILER
Geldvoorelkaar (GVE) bruto rente-0,6% = netto rente
Collin Crowdfund (CCF) bruto rente-1,04%* = netto rente
Funding Circle (FNC) bruto rente -1,0% = netto rente
KapitaalOpMaat (KOM) netto rendement* fluctueert met looptijd**
Lendahand (LDH) bruto rente = netto rente
Investormatch (IVM) bruto rente = netto rente
Horecacrowdfunding (HCN) netto rendement fluctueert met looptijd**
SamenInGeld (SIG) bruto rente -0.30% = netto rente
NewFunding
Bouwaandeel (BAD) bruto rente = netto rente
Crowdestate netto rendement fluctueert met looptijd**
CrowdAboutNow (CAN) bruto rente = netto rente
Waardevoorjegeld bruto rente -1,0% = netto rente
Capital circle
Moneybrothers netto rendement fluctueert met looptijd**
Lendico bruto rente -1,0% = netto rente
Aygo!Dutch (AGD) netto rendement fluctueert met looptijd**
NPEX
Zonnepanelendelen
OnePlanetCrowd
GreenCrowd
Duurzaam investeren netto rendement fluctueert met looptijd**
Doorgaan

* Door veel te investeren krijg je een korting op de standaard fee. Door de korting op de fee neemt je netto rendement toe.
** Hoe langer de lening loopt hoe kleiner het verschil tussen bruto en netto. Bijvoorbeeld:
==> 36 maanden bruto rente - 0,6%= netto rente
==> 60 maanden bruto rente - 0,3%= netto rente.

Nominale en effectieve rente bij annuïtaire lening:
Sommige Platformen geven het nominale (GvE) en andere het effectieve rente percentage (KOM, AGD, FNC, ...) op. In de effectieve rente wordt niet 1x per jaar de volledige rente vergoed maar elke maand 1/12. Bij gelijk rentepercentage krijg je bij effectieve rente meer dan bij nominaal voor je investering per jaar.

Precies omrekenen:
http://www.berekenhet.nl/berekenen/nominale-rente.html
http://www.berekenhet.nl/berekenen/effectieve-rente.html
Belastingen en de belastingdienst
SPOILER
Bent u particulier? In vrijwel alle gevallen valt de waarde van de lening - het saldo - in "box 3 voor de inkomstenbelasting. Dat betekent dat u het saldo moet opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting. Net zoals u dit doet met het saldo van uw bankrekening (saldo = waarde per 1 januari van het jaar waarover de belastingopgave wordt gedaan). De rente hoeft niet te worden opgegeven, tenzij deze wordt bijgeschreven bij het banksaldo.

Er kan een uitzondering worden gemaakt op bovenstaande als u als particulier (volgens de fiscus) aan meer dan normaal vermogensbeheer doet. Raadpleeg bij vragen hierover uw belastingadviseur.

Bent u ondernemer en handelt u vanuit een zakelijk account? Voor ondernemers/bedrijven die in het kader van hun onderneming handelen, vormt het uitgeleende bedrag een (vreemd vermogen) vordering die op de balans gezet moet worden. Ontvangen rente behoort tot het resultaat (de winst). Voor IB ondernemers wordt de winst belast in box 1, voor BVs valt e.e.a. onder de vennootschapsbelasting. Indien de lening onverhoopt niet kan worden afgelost, kan afgewaardeerd worden ten laste van de winst.

Zie hiervoor ook: WGR / Crowdfunden en de belastingdienst Zeker weten? Bel dan zelf de belastingdienst.
Kan ik wat aan het CF uitlenen overhouden?
SPOILER
Kan ik wat aan Crowdfunding leningen overhouden of kan ik mijn geld beter op een andere manier beleggen, sparen of misschien nog beter uitgeven of in de oude sok stoppen?
Dat is natuurlijk altijd de grote vraag. Onderstaande globale NRDZ sigarendoos berekening kan je helpen je koers te bepalen.

40 echte defaults van 1100 projecten bij GVE, KOM, CCF, HCN is op dit moment (december 2015) de beste schatting. Dus zo'n 3.6% van alle projecten is vroegtijdig definitief gestopt met betalen.

Bierviltjes berekening bij random gespreide investering in projecten:
• 100.000 euro geïnvesteerd gespreid over alle projecten
• Opgegeven rente gemiddeld over alle projecten 7%
• Gemiddelde looptijd 4 jaar
• Rente te ontvangen over de gehele looptijd is dus ongeveer 14000 euro
• Fee gemiddeld 1% is ongeveer 1000 euro
• Default gemiddeld na 0.37 deel looptijd. (berekend uit de huidige bekende defaults)
• Default verlies inleg exclusief rente verlies 0.63 * 3600 euro is ongeveer 2300 euro
• Rente verlies defaults ongeveer 300 euro

Wat hou je dus over? Ongeveer 10000 euro oftewel ongeveer 5% netto per jaar over uitstaand kapitaal.

Kanttekeningen:
• 3.6% is het default percentage in aantal op dit moment. In geld ligt het iets hoger daar grotere projecten eerder in default gaan als projecten met een kleine geldswaarde.
• 3.6% default zou over de gehele looptijd van de fictieve investering van 100000 euro zomaar het dubbele of meer kunnen worden gezien de fase waarin de meeste van de 1100 projecten zich bevinden.
• Als default percentage verdubbelt dan hou je ongeveer 7500 euro over is zo'n 3.75 % netto rente per jaar over uitstaand kapitaal.
• Nog steeds 2.25% meer dan bij een deposito van 2 tot 4 jaar die op dit moment ongeveer 1.5% doen.
• Heb je 12% tot 13% van je initiële projecten in default dan speel je nog steeds quite t.o.v een deposito. Je moet dan wel kans zien je te verbeteren anders kan je beter stoppen en je geld op de bank zetten.

Crowdfunding heeft wel meer risico, met veel meer werk, maar ook met meer fun. Je kan benchmarken tegen de gemiddelden en kijken of je het zelf beter doet met het selectief uitzoeken van projecten.

Als je het goed doet beloning in extra rendement en een schouderklopje van je zelf.

Deze bierviltjes berekening geeft een aardige indicatie. Wil je het precies uitrekenen dan kan dat natuurlijk en ik zou zeggen doe je best een excel sheet is geduldig. Wil je het echt precies weten dan moet je wachten tot je projecten klaar zijn met aflossen want ook in de laatste maand van een lening kan er een ongelukje gebeuren.
Projecten met problemen
SPOILER
Aangezien vooralsnog te weinig openheid wordt gegeven over projecten in problemen en defaults door de platformen, hieronder een onvolledige lijst van projecten met problemen van GvE, KOM, CCF, HCN, FNC, AGD, IVM

Bij bedrijven met naam XXXXXXXXXXXX zijn er nog mogelijkheden dat het goed komt. Er is een nieuwe categorie problemen aangemeld maar betaald nog conform contract. Ook bij de andere projecten met naam genoemd kan nog steeds uitwinning plaats vinden uit boedel of persoonlijke aansprakelijkheid. Heb je info over defaults die niet vermeld staan of zich niet lenen voor een post op het forum dan graag een PM naar NRDZ. Zie je fouten in de lijsten dan ook graag je opmerkingen. bijgewerkt tot 09-10-2017

GVE 2n69rwi.jpg

KOM,CCF,AGD,LDH,HCN,FNC, etc idadcl.jpg

Projecten in problemen grafisch weergegeven per 03-12-2015 en per 11-01-2017.

2itq9ns.jpg

Note: de gegevens zijn zo goed mogelijk verzameld maar kunnen fouten bevatten.
Statistieken
SPOILER
kyy4wj9z9i.jpg

hn6n55jfu.png

ltgcqfozqil.png

b9xpgb4th6t.png

lgc1egyfrsa.png

q5mdvthquyz.png

Punt van orde:
We hebben gemerkt dat elk platform helaas wel eens een betaling een paar dagen te laat doet. Dit is vervelend, maar mag de discussies niet gaan overheersen. We hebben daarom besloten alleen achterstanden van meer dan 3 werkdagen hier op het forum te melden.

Disclaimer: de informatie in dit topic is hoogstens informatief. Informeer je altijd goed zelf voordat je investeert. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Horsemenvrijdag 22 juni 2018 @ 13:55
quote:
0s.gif Op woensdag 20 juni 2018 14:34 schreef djh77 het volgende:

[..]

Volgens de hypotheekakte is het Heidestraat nr 37, 37A en 37B. 35B maakt in juridische zin geen geen onderdeel uit van het onderpand. :o. Staat nu iets over verpanding in de akte betreffende 35b
Sorry voor mijn late reactie maar ik ben momenteel even druk met andere dingen.

Het moge duidelijk zijn dat dit volstrekt niet conform de toegezegde zekerheden is :? . Ook met dit project geeft SiG weer aan dat er een totale chaos heerst in de aangeboden zekerheden en dat met een duidelijk product als een hypotheek! Hoe kan dit??? Ondanks dat we al anderhalf jaar verzoeken om volstrekte helderheid over de onderpanden is er ook in dit geval weer een puinhoop van gemaakt. Jammer dat SiG dit mooie concept volledig de nek om aan het draaien is. We kunnen er klaarblijkelijk niet meer op vertrouwen dat geboden zekerheden ook daadwerkelijk afgegeven worden :(

Ik snap overigens niet dat er binnen dit forum niet meer mensen op je berichtje gereageerd hebben terwijl hun zekerheden met maar liefs 20% afnemen, je zal maar in schijf 2 zitten, pfff. In de pitch van SiG staat namelijk een WOZ waarde van 214k terwijl dit in werkelijkheid dus 43k lager is (WOZ waarde nr. 35B is namelijk 43k.)

Het enige wat er, als ik het goed lees/begrijp in de akte staat mbt nr35B is dat er een verpanding is van de huurinkomsten (wat dus weer een nadeel is voor het huidige openstaande project) en dat dit pand in juridische zin geen deel uitmaakt van het onderpand :N

Verder zie ik in de akte ook nog een opmerking staan dat er volgens het kadaster klaarblijkelijk een geschil is over de grensvaststelling van het perceel. Ook dat is informatie die ik graag vooraf zou willen weten. Er is geen bank die hiermee akkoord zou gaan zonder aanvullende informatie. Al met al weer een opeenstapeling van onwaarheden en onduidelijkheden.

Ik ga nog even nadenken over het hoe of wat maar ik ga hier zeker niet zomaar mee akkoord.
Horsemenvrijdag 22 juni 2018 @ 14:02
quote:
0s.gif Op donderdag 21 juni 2018 00:37 schreef dyna18 het volgende:

[..]

Horseman, had je nog antwoord gekregen op deze klacht bij SiG van het wijzigen van bedragen in de wallet? Ik ben benieuwd hoe ze hier op reageerden.
Ja, die heb ik vrij snel gekregen.

De strekking van de mail die ik gekregen heb is dat mijn constatering juist was en dat dit iets is wat zeker niet mag gebeuren. Volgens SiG ook hier weer een storing bij Intersolve (ook een heel fijn bedrijf maar niet heus). SiG heeft hierover gesproken met Intersolve en aangegeven dat dit eens maar nooit weer op deze wijze kan en mag plaatsvinden. Vanaf de kant van SiG maar ook vanaf Intersolve zijn er nu extra beveiligingsmaatregelen genomen die ervoor moeten zorgen dat dit niet nog een keer kan gebeuren.
djh77vrijdag 22 juni 2018 @ 14:05
quote:
14s.gif Op vrijdag 22 juni 2018 13:55 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Sorry voor mijn late reactie maar ik ben momenteel even druk met andere dingen.

Het moge duidelijk zijn dat dit volstrekt niet conform de toegezegde zekerheden is :? . Ook met dit project geeft SiG weer aan dat er een totale chaos heerst in de aangeboden zekerheden en dat met een duidelijk product als een hypotheek! Hoe kan dit??? Ondanks dat we al anderhalf jaar verzoeken om volstrekte helderheid over de onderpanden is er ook in dit geval weer een puinhoop van gemaakt.

Ik snap overigens niet dat er binnen dit forum niet meer mensen op je berichtje gereageerd hebben terwijl hun zekerheden met maar liefs 20% afnemen, je zal maar in schijf 2 zitten, pfff. In de pitch van SiG staat namelijk een WOZ waarde van 214k terwijl dit in werkelijkheid dus 43k lager is (WOZ waarde nr. 35B is namelijk 43k.)

Het enige wat er, als ik het goed lees/begrijp in de akte staat mbt nr35B is dat er een verpanding is van de huurinkomsten (wat dus weer een nadeel is voor het huidige openstaande project) en dat dit pand in juridische zin geen deel uitmaakt van het onderpand :N

Ik ga nog even nadenken over het hoe of wat maar ik ga hier zeker niet zomaar mee akkoord.
Ik zit in schijf 2 obv de pitch en de aflossing in 10 jaar IPV 30 jaar. Ik heb SiG om opheldering gevraagd, maar het blijft erg stil....
Aalsmeer15vrijdag 22 juni 2018 @ 14:31
zou die 35 B misschien in beide panden zitten dus stukje in 35 en deel in 37.
Het blijft raden en gissen bij sig
NaRegenDeZonvrijdag 22 juni 2018 @ 14:58
quote:
0s.gif Op vrijdag 22 juni 2018 14:31 schreef Aalsmeer15 het volgende:
zou die 35 B misschien in beide panden zitten dus stukje in 35 en deel in 37.
Het blijft raden en gissen bij sig
Gaat deze discussie nu over project Heidestraat 35 (7 appartementen+3 kamers) wat nu open staat of over Heidestraat 37 (4 appartementen)?
Als het over nummer 37 gaat , daar zit ik ook in. Zowel in schijf 1 als in 2.
Zou iemand op een rijtje kunnen zetten wat er exact mis is want ik heb/kan het niet helemaal meer volgen.
Overigens, dat zie ik nu pas, staat bij beide projecten het zelfde plaatje van het huis bij de pitch?????!!!!? Zit nr 35 en 37 in het zelfde pand? Ik kan me dat moeilijk voorstellen 11 appartementen en nog eens 3 te verhuren kamers bij deze voorgevel.
djh77vrijdag 22 juni 2018 @ 15:06
quote:
0s.gif Op vrijdag 22 juni 2018 14:58 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Gaat deze discussie nu over project Heidestraat 35 (7 appartementen+3 kamers) wat nu open staat of over Heidestraat 37 (4 appartementen)?
Als het over nummer 37 gaat , daar zit ik ook in. Zowel in schijf 1 als in 2.
Zou iemand op een rijtje kunnen zetten wat er exact mis is want ik heb/kan het niet helemaal meer volgen.
Overigens, dat zie ik nu pas, staat bij beide projecten het zelfde plaatje van het huis bij de pitch?????!!!!? Zit nr 35 en 37 in het zelfde pand? Ik kan me dat moeilijk voorstellen 11 appartementen en nog eens 3 kamers bij deze voorgevel.
Heidestraat 37 heeft juridisch maar 3 appartementen IPV 4. Er is ook maar op 3 appartementen een hypotheek gevestigd. WOZ in de pitch klopt niet en waarschijnlijk ook de waarde vrije verkoop en verhuurde staat aangezien 35b niet in de taxatie is opgenomen van Heidestraat 35 en waarschijnlijk wel in taxatie van nr. 37.

Ze hebben het proberen op te lossen door verpanding van huurinkomsten van 35b naar investeerders van nr 37. De projecteigenaren zijn hiermee akkoord gegaan, terwijl juist de investeerders hiermee akkoord hadden moeten gaan (maar dit is niet gevraagd).

Ik denk dat ze de muur tussen 35 en 37 hebben doorgebroken en dat de huurder van 35b via nr 37 zijn woning moet bereiken oid.

[ Bericht 2% gewijzigd door djh77 op 22-06-2018 15:21:01 ]
Horsemenvrijdag 22 juni 2018 @ 15:45
quote:
1s.gif Op vrijdag 22 juni 2018 15:06 schreef djh77 het volgende:

[..]

Heidestraat 37 heeft juridisch maar 3 appartementen IPV 4. Er is ook maar op 3 appartementen een hypotheek gevestigd. WOZ in de pitch klopt niet en waarschijnlijk ook de waarde vrije verkoop en verhuurde staat aangezien 35b niet in de taxatie is opgenomen van Heidestraat 35 en waarschijnlijk wel in taxatie van nr. 37.

Ze hebben het proberen op te lossen door verpanding van huurinkomsten van 35b naar investeerders van nr 37. De projecteigenaren zijn hiermee akkoord gegaan, terwijl juist de investeerders hiermee akkoord hadden moeten gaan (maar dit is niet gevraagd).

Ik denk dat ze de muur tussen 35 en 37 hebben doorgebroken en dat de huurder van 35b via nr 37 zijn woning moet bereiken oid.
Echt wat een puinhoop :( En dan had ik er vooraf nog wel zoveel tijd in gestopt om helder te krijgen waarop we nu precies een hypotheekrecht zouden krijgen -O-

Ook de nu openstaande pitch https://investeren.sameni(...)estraat-35-te-geleen is dus weer (op zijn minst) niet volledig. Ik zie namelijk nergens in de pitch staan dat er een pandrecht is afgegeven op de huuropbrengsten ten aanzien van onderpand Heidestraat 35B t.b.v. de investeerders van nr. 37. Ik ben blij dat ik niet ook in dit project geïnvesteerd heb, want anders zou ik mij zeker hebben teruggetrokken.

Inmiddels heb ik mijn vragen en officiële klacht ingediend bij SiG m.b.t. project Heidestr. 37. Kijken of het net zo stil blijft als bij djh77.

#Baal hier van :R
djh77vrijdag 22 juni 2018 @ 15:57
Project Almere sig wordt volgegooid door een internationale investeerder:
quote:
Het project Landgoederij 54 te Almere loopt nog 5 dagen en staat momenteel op 64%.

Voor dit project heeft SamenInGeld een internationale investeerder gevonden die bekend is bij onze betaaldienst verlener en verder anoniem wenst te blijven. Deze investeerder heeft toegezegd om het bedrag wat nog nodig is aan te vullen tot 100%. Dit project gaat dus door.
NaRegenDeZonvrijdag 22 juni 2018 @ 16:36
quote:
14s.gif Op vrijdag 22 juni 2018 15:45 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Echt wat een puinhoop :( En dan had ik er vooraf nog wel zoveel tijd in gestopt om helder te krijgen waarop we nu precies een hypotheekrecht zouden krijgen -O-

Ook de nu openstaande pitch https://investeren.sameni(...)estraat-35-te-geleen is dus weer (op zijn minst) niet volledig. Ik zie namelijk nergens in de pitch staan dat er een pandrecht is afgegeven op de huuropbrengsten ten aanzien van onderpand Heidestraat 35B t.b.v. de investeerders van nr. 37. Ik ben blij dat ik niet ook in dit project geïnvesteerd heb, want anders zou ik mij zeker hebben teruggetrokken.

Inmiddels heb ik mijn vragen en officiële klacht ingediend bij SiG m.b.t. project Heidestr. 37. Kijken of het net zo stil blijft als bij djh77.

#Baal hier van :R
Ik had als ik dit geweten had ook nooit in dit project geïnvesteerd.
Nu geen tijd zal me er begin volgende week eens in verdiepen wat ik hier mee aan moet.
Ik heb er ook behoorlijk de pest in dat ik hier moet lezen dat ik niet gekregen heb wat ik via de pitch aangeboden heb gekregen zonder enige info van SIG.
Zekerheden moeten gewoon in orde zijn zo niet dan kan/mag een project niet tot stand komen!!
Horsemenvrijdag 22 juni 2018 @ 16:49
quote:
1s.gif Op vrijdag 22 juni 2018 16:36 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Ik heb er ook behoorlijk de pest in dat ik hier moet lezen dat ik niet gekregen heb wat ik via de pitch aangeboden heb gekregen zonder enige info van SIG.

Ze hebben er een volstrekt onduidelijke, onvolledige en ontoereikende opmerking over gemaakt in de mail van 20-6-2018 waarbij ze o.a. de akte hebben toegevoegd.
investeerdertjevrijdag 22 juni 2018 @ 17:32
quote:
14s.gif Op vrijdag 22 juni 2018 14:02 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ja, die heb ik vrij snel gekregen.

De strekking van de mail die ik gekregen heb is dat mijn constatering juist was en dat dit iets is wat zeker niet mag gebeuren. Volgens SiG ook hier weer een storing bij Intersolve (ook een heel fijn bedrijf maar niet heus). SiG heeft hierover gesproken met Intersolve en aangegeven dat dit eens maar nooit weer op deze wijze kan en mag plaatsvinden. Vanaf de kant van SiG maar ook vanaf Intersolve zijn er nu extra beveiligingsmaatregelen genomen die ervoor moeten zorgen dat dit niet nog een keer kan gebeuren.
Extra beveiliging? Het is gewoon een database waarin mensen werken, in zo een korte termijn zijn die extra wijzigingen onmogelijk. Klinkt als een procedure aanpassing, maar dat de mogelijkheid om de boekhouding aan te passen er nog steeds is.
dyna18vrijdag 22 juni 2018 @ 19:06
Bedankt voor alle informatie over heidestraat, Geleen.
Ik heb SiG om opheldering gevraagd.

quote:
Beste Samen In Geld,

Ik heb geïnvesteerd in de Heidestraat 37 te Geleen.
Online lees ik echter opmerkingen dat er verwarring is tussen pand 35, 35B en 37. En de WOZ waarde van deze panden.

Ik ben op basis van de volgende informatie een investering met u aangegaan:
Onderpand: Heidestraat 37 te Geleen, met een WOZ waarde van 214.000 euro.
De marktwaarde in verhuurde staat van het pand Heidestraat 37 te Geleen bedraagt 289.000
Hierop wordt een 1e en 2e hypotheek gevestigd. Waarbij het te lenen bedrag 68.9% bedraagt van de waarde van het onderpand in verhuurde staat.
Mijn volledige investering is daarmee gedekt op basis van hypothecaire zekerheid.

Mochten hierin onjuist heden zijn, dan hoor ik dat graag direct.
Klopt het dat de WOZ waarde van Heidestraat 37 te Geleen 214.000 euro bedraagt?
Klopt het dat er een overeenkomst wordt aangegaan, waarbij er een hypothecaire zekerheid wordt gevestigd op een onderpand ter waarde van 214.000 euro?
Klopt het dat marktwaarde in verhuurde staat van het pand Heidestraat 37 te Geleen 289.000 euro bedraagt?
Klopt het dat de verhouding tussen gevraagde financiering en de waarde van het onderpand waarop hypotheek gegeven wordt 68.9% bedraagt?

Met vriendelijke groet,
Bovenstaande is toch wat er in de pitch van #37 staat, of heb ik dat verkeerd gelezen?
djh77vrijdag 22 juni 2018 @ 20:03
De top10 van week 25:
k2regn8l7.png
petercvrijdag 22 juni 2018 @ 20:21
HCN morgen ff goed lezen

PREVIEW NIEUW PROJECT ICH BIN EIN HAMBURGER DEN HAAG
RENTE 8,5% - LOOPTIJD 36 MAANDEN – 4 STERREN

SPOILER
Recensie HCN: er is sprake van een bestaande exploitatie met een ervaren ondernemer. De locatie en het concept beoordelen wij als goed. De exploitatie realiseert een bedrijfseconomisch verantwoord omzetniveau. Het te verstrekken leenbedrag met de daaraan gekoppelde zekerheden beoordelen wij als verantwoord. Op basis van de geprognosticeerde kasstroom is een vier sterrenclassificatie naar onze mening te rechtvaardigen.

Het concept
Ich bin ein Hamburger opende in juli 2015 haar deuren op de Prins Hendrikstraat 53. De Prins Hendrikstraat is gelegen in een kleinschalig horeca concentratiegebied in het centrum van Den Haag. De naam "Ich bin ein Hamburger" is een subtiele mindf*ck die gasten onder valse voorwendselen binnenlokt onder het mom van "even een hamburger scoren". Vervolgens wordt de gast overvallen door het unieke pand (een oude drukkerij uit eind 1800) en een hamburgerconcept met een Jazzy Twist, funky cocktailkaart en een uitgebreide wijkaart bestaande uit meer dan 200 wijnen! De basis van de gerechten zijn terug te herleiden uit de klassieke Franse keuken met subtiele internationale invloeden. Hamburgers als "Confit de Canard met een vijgensaus" of "Beefburger Rossini met een truffelMadeira saus" sieren de menukaart. Minimaal 2 keer per week geniet je hier van live Jazz muziek op het hoogste niveau. We hebben al verschillende muzikanten van New York tot St. Petersburg en van Brazilië tot aan Japan mogen verwelkomen! Ich bin ein Hamburger heeft circa 70 couverts en een separaat cafegedeelte. Het restaurant is alleen voor diner geopend van dinsdag t/m zondag.
De ondernemer
Stéphane Benjamins is in 1977 geboren in Amsterdam en sinds 1983 getogen in Den Haag. Van 1997 tot 2003 studeerde hij aan de Hotelschool Den Haag. In 2003 opende hij restaurant Caracter aan de Nieuwe Schoolstraat, welke hij in 2006 verkocht om vervolgens in de wijnhandel zijn expertise verder te ontwikkelen. Tussen 2009 en 2014 werkte hij als manager van verschillende restaurants in Den Haag. Waaronder It Rains Fishes en Bistro Mer & De Boucherie. Sinds 2015 is hij eigenaar van Ich bin ein Hamburger.
De financiering
De financiering is o.a. bestemd voor additionele investeringen in de keuken en het restaurant (apparatuur en koelingen). Daarnaast worden bestaande crediteuren geherfinancierd. De ondernemer wenst de kortlopende schulden om te zetten in een langlopende lening. De totale financieringsbehoefte bedraagt ¤ 100.000. De huidige langlopende leningverstrekkers worden achtergesteld ten opzichte van de lening van Horeca Crowdfunding Nederland.

De vooruitzichten
De totale omzet voor heel 2018 is begroot op afgerond ¤ 640.000 met een geprognosticeerde EBITDA van afgerond ¤ 108.000 en een kasstroom van ¤ 80.000. Dat is ruim voldoende om aan de aflossingsverplichtingen jegens de langlopende lening te kunnen voldoen. Voor de daaropvolgende jaren wordt een lichte stijging verwacht van de omzet en EBITDA. In principe zou de lening ook binnen twee jaar afgelost kunnen worden. Door bewust een langere looptijd toe te passen zal de betrokkenheid van onze nieuwe ambassadeurs eveneens langer blijven.
Crowdfunding
Er wordt bewust voor crowdfunding gekozen, omdat de bekendheid van het restaurant na financiering verder zal toenemen. Investeerders worden hopelijk ook onze gasten. Daar gaan we in ieder geval wel vanuit. Horeca Crowfunding Nederland keert maandelijks uit. Dat betekent dat ons restaurant gedurende 36 maanden maandelijks in beeld is. De bancaire rente op kort lopend vreemd vermogen ligt in de buurt van de gemiddelde rente die via crowdfunding geboden wordt. Dan is de keuze snel gemaakt. De mensen achter Horeca Crowdfunding Nederland kennen de Haagse horeca goed.
Meer informatie
Website: http://www.ichbineinhamburger.com
Facebookpagina: https://www.facebook.com/ichbineinhamburger/
wat mij opvalt is dat er gesproken wordt over EBITDA. Herfinanciering impliceert toch enige druk op liquiditeiten. En het spreken over EBITDA, naast de gemelde cashflow geeft mogelijk iets aan over de winstgevendheid van de toko. Zoals ik al opmerkte, nog ff goed lezen & googlen *O* w/

[ Bericht 3% gewijzigd door peterc op 22-06-2018 20:30:24 ]
obligatairezaterdag 23 juni 2018 @ 10:00
quote:
12s.gif Op vrijdag 22 juni 2018 20:21 schreef peterc het volgende:
HCN morgen ff goed lezen

PREVIEW NIEUW PROJECT ICH BIN EIN HAMBURGER DEN HAAG
RENTE 8,5% - LOOPTIJD 36 MAANDEN – 4 STERREN

SPOILER
Recensie HCN: er is sprake van een bestaande exploitatie met een ervaren ondernemer. De locatie en het concept beoordelen wij als goed. De exploitatie realiseert een bedrijfseconomisch verantwoord omzetniveau. Het te verstrekken leenbedrag met de daaraan gekoppelde zekerheden beoordelen wij als verantwoord. Op basis van de geprognosticeerde kasstroom is een vier sterrenclassificatie naar onze mening te rechtvaardigen.

Het concept
Ich bin ein Hamburger opende in juli 2015 haar deuren op de Prins Hendrikstraat 53. De Prins Hendrikstraat is gelegen in een kleinschalig horeca concentratiegebied in het centrum van Den Haag. De naam "Ich bin ein Hamburger" is een subtiele mindf*ck die gasten onder valse voorwendselen binnenlokt onder het mom van "even een hamburger scoren". Vervolgens wordt de gast overvallen door het unieke pand (een oude drukkerij uit eind 1800) en een hamburgerconcept met een Jazzy Twist, funky cocktailkaart en een uitgebreide wijkaart bestaande uit meer dan 200 wijnen! De basis van de gerechten zijn terug te herleiden uit de klassieke Franse keuken met subtiele internationale invloeden. Hamburgers als "Confit de Canard met een vijgensaus" of "Beefburger Rossini met een truffelMadeira saus" sieren de menukaart. Minimaal 2 keer per week geniet je hier van live Jazz muziek op het hoogste niveau. We hebben al verschillende muzikanten van New York tot St. Petersburg en van Brazilië tot aan Japan mogen verwelkomen! Ich bin ein Hamburger heeft circa 70 couverts en een separaat cafegedeelte. Het restaurant is alleen voor diner geopend van dinsdag t/m zondag.
De ondernemer
Stéphane Benjamins is in 1977 geboren in Amsterdam en sinds 1983 getogen in Den Haag. Van 1997 tot 2003 studeerde hij aan de Hotelschool Den Haag. In 2003 opende hij restaurant Caracter aan de Nieuwe Schoolstraat, welke hij in 2006 verkocht om vervolgens in de wijnhandel zijn expertise verder te ontwikkelen. Tussen 2009 en 2014 werkte hij als manager van verschillende restaurants in Den Haag. Waaronder It Rains Fishes en Bistro Mer & De Boucherie. Sinds 2015 is hij eigenaar van Ich bin ein Hamburger.
De financiering
De financiering is o.a. bestemd voor additionele investeringen in de keuken en het restaurant (apparatuur en koelingen). Daarnaast worden bestaande crediteuren geherfinancierd. De ondernemer wenst de kortlopende schulden om te zetten in een langlopende lening. De totale financieringsbehoefte bedraagt ¤ 100.000. De huidige langlopende leningverstrekkers worden achtergesteld ten opzichte van de lening van Horeca Crowdfunding Nederland.

De vooruitzichten
De totale omzet voor heel 2018 is begroot op afgerond ¤ 640.000 met een geprognosticeerde EBITDA van afgerond ¤ 108.000 en een kasstroom van ¤ 80.000. Dat is ruim voldoende om aan de aflossingsverplichtingen jegens de langlopende lening te kunnen voldoen. Voor de daaropvolgende jaren wordt een lichte stijging verwacht van de omzet en EBITDA. In principe zou de lening ook binnen twee jaar afgelost kunnen worden. Door bewust een langere looptijd toe te passen zal de betrokkenheid van onze nieuwe ambassadeurs eveneens langer blijven.
Crowdfunding
Er wordt bewust voor crowdfunding gekozen, omdat de bekendheid van het restaurant na financiering verder zal toenemen. Investeerders worden hopelijk ook onze gasten. Daar gaan we in ieder geval wel vanuit. Horeca Crowfunding Nederland keert maandelijks uit. Dat betekent dat ons restaurant gedurende 36 maanden maandelijks in beeld is. De bancaire rente op kort lopend vreemd vermogen ligt in de buurt van de gemiddelde rente die via crowdfunding geboden wordt. Dan is de keuze snel gemaakt. De mensen achter Horeca Crowdfunding Nederland kennen de Haagse horeca goed.
Meer informatie
Website: http://www.ichbineinhamburger.com
Facebookpagina: https://www.facebook.com/ichbineinhamburger/
wat mij opvalt is dat er gesproken wordt over EBITDA. Herfinanciering impliceert toch enige druk op liquiditeiten. En het spreken over EBITDA, naast de gemelde cashflow geeft mogelijk iets aan over de winstgevendheid van de toko. Zoals ik al opmerkte, nog ff goed lezen & googlen *O* w/
Tegelijkertijd zeggen ze dat de lening ook in twee jaar afgelost zou kunnen worden, dat duidt wel weer op kracht, en een bedrijf gaat eerder stuk op gebrek aan kasstroom dan aan gebrek aan winst :)

Hoe verzinnen ze zo'n naam trouwens, volkomen smakeloos :r maar dat is slechts mijn mening.....
NaRegenDeZonzaterdag 23 juni 2018 @ 10:35
quote:
0s.gif Op zaterdag 23 juni 2018 10:00 schreef obligataire het volgende:

[..]

Tegelijkertijd zeggen ze dat de lening ook in twee jaar afgelost zou kunnen worden, dat duidt wel weer op kracht, en een bedrijf gaat eerder stuk op gebrek aan kasstroom dan aan gebrek aan winst :)

Hoe verzinnen ze zo'n naam trouwens, volkomen smakeloos :r maar dat is slechts mijn mening.....
Lijkt me ook wel een aardig project. Is ere al een investeringslink voorhanden voor de fokinnercircle?😎
peterczaterdag 23 juni 2018 @ 10:55
quote:
0s.gif Op zaterdag 23 juni 2018 10:00 schreef obligataire het volgende:

[..]

Tegelijkertijd zeggen ze dat de lening ook in twee jaar afgelost zou kunnen worden, dat duidt wel weer op kracht, en een bedrijf gaat eerder stuk op gebrek aan kasstroom dan aan gebrek aan winst :)

Hoe verzinnen ze zo'n naam trouwens, volkomen smakeloos :r maar dat is slechts mijn mening.....
Klopt. Maar het een is het gevolg van het ander. Ook is er nog sprake van ander VV dat achtergesteld wordt. Maar oke de 8,5% past er dan wel ook bij, de 36 mnd is prettig. Nog ff iens googlen
obligatairezaterdag 23 juni 2018 @ 20:04
https://www.tripadvisor.n(...)olland_Province.html

Pak deze mee denk ik. Lijkt me dat ze gezonde marges maken met deze prijzen, je bent voor een prima hamburger met wat frietjes en sla en drinken, rond de 25 euro kwijt. Maar dan zit je ook in een mooi pand te eten.

[ Bericht 3% gewijzigd door obligataire op 23-06-2018 20:11:51 ]
investeerdertjezondag 24 juni 2018 @ 17:17
Lender&Spender heeft gehoor gegeven aan mijn verzoek de overzichten aan te passen. Toekomstige betalingen zijn weer in te zien :)
Ron1986zondag 24 juni 2018 @ 18:09
quote:
0s.gif Op zondag 24 juni 2018 17:17 schreef investeerdertje het volgende:
Lender&Spender heeft gehoor gegeven aan mijn verzoek de overzichten aan te passen. Toekomstige betalingen zijn weer in te zien :)
Beide leningen waren we van dezelfde personen, bij navraag. In de toekomst zou er ook n uniek nummer per leningnemer bij komen te staan in het overzicht.
investeerdertjezondag 24 juni 2018 @ 19:14
quote:
1s.gif Op zondag 24 juni 2018 18:09 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

Beide leningen waren we van dezelfde personen, bij navraag. In de toekomst zou er ook n uniek nummer per leningnemer bij komen te staan in het overzicht.
*zijn, ze zijn nog steeds niet ingelopen. Het kan aan mij liggen maar het is volgens mij sowieso onwenselijk om leningen zo te presenteren, laat staan te verstrekken.
Ron1986zondag 24 juni 2018 @ 19:33
quote:
0s.gif Op zondag 24 juni 2018 19:14 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

*zijn, ze zijn nog steeds niet ingelopen. Het kan aan mij liggen maar het is volgens mij sowieso onwenselijk om leningen zo te presenteren, laat staan te verstrekken.
Werd mij ook telefonisch verteld vwb de achterstanden dat word komende maand wel rechtgetrokken. Beetje vreemd dat hier niet direct achteraan gegaan word..
djh77zondag 24 juni 2018 @ 19:47
Dit weekend zijn er behoorlijk wat reacties verstuurd naar SiG inzake
SPOILER
Heidestraat 37
Laten we hopen dat we snel van SiG horen hoe ze de zaken gaan oplossen.
dyna18zondag 24 juni 2018 @ 20:10
quote:
1s.gif Op zondag 24 juni 2018 19:47 schreef djh77 het volgende:
Dit weekend zijn er behoorlijk wat reacties verstuurd naar SiG inzake
SPOILER
Heidestraat 37
Laten we hopen dat we snel van SiG horen hoe ze de zaken gaan oplossen.
Dat hoop ik inderdaad ook.
Nog even dubbel checken, wat ik in deze post schreef klopt toch, qua wat er in de pitch staat?

vrijdag 22 juni 2018 19:06
investeerdertjezondag 24 juni 2018 @ 20:18
quote:
1s.gif Op zondag 24 juni 2018 19:33 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

Werd mij ook telefonisch verteld vwb de achterstanden dat word komende maand wel rechtgetrokken. Beetje vreemd dat hier niet direct achteraan gegaan word..
Dat het wel recht getrokken word geloof ik wel. Denk ook wel dat men al wel contact heeft gehad met de schuldenaren.

Twee leningen aan 1 huishouden verstrekken vind ik erger.
NaRegenDeZonzondag 24 juni 2018 @ 20:29
quote:
1s.gif Op zondag 24 juni 2018 19:47 schreef djh77 het volgende:
Dit weekend zijn er behoorlijk wat reacties verstuurd naar SiG inzake
SPOILER
Heidestraat 37
Laten we hopen dat we snel van SiG horen hoe ze de zaken gaan oplossen.
Tja het is een probleem dat snel om een oplossing vraagt.
Naar mijn idee van levensbelang voor een platform als SIG.
Als je niet meer kan vertrouwen op het het feit dat hypotheken conform wat er beloofd is worden vastgelegd is het al snel einde verhaal voor een platform dat zich toegelegd heeft op het verstrekken van hypotheken.

Afijn vooralsnog geef ik de directie van SIG een paar dagen de tijd om met een voor mij aanvaardbare oplossing te komen.

Deze lening op nr 37 had op deze wijze nooit tot stand mogen komen. Ik heb dan ook verzocht aan SIG samen met de lening nemer mij schadeloos te stellen en de lening te beëindigen. Een goede oplossing zou zijn de lening conform de leningvoorwaarden vervroegd af te lossen. Kost SIG samen met de leningnemer een paar maanden extra rente maar brengt wel het vertrouwen terug.

De lening op nr 37 kan dan met gewijzigde voorwaarden opnieuw uitgeschreven worden.

Heeft ook als voordeel dat de lening op nummer 35, die nu open staat, gewoon verder afgewikkeld kan worden conform wat in de pitch van deze lening staat. Immers door de verandering die in de uiteindelijke hypotheekakte van nr 37 zijn aangebracht kan ook de lening op nr 35 niet meer op de juiste wijze afgewikkeld worden. Beëindig je de lening op nr 37 zoals nu tot stand gekomen dan heb je daar geen last meer van.

Opnieuw gaan rommelen in de hypotheekakten om de boel te proberen recht te breien zal ik zeker niet accepteren!

[ Bericht 0% gewijzigd door NaRegenDeZon op 24-06-2018 20:39:08 ]
Ron1986zondag 24 juni 2018 @ 21:12
quote:
0s.gif Op zondag 24 juni 2018 20:18 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Dat het wel recht getrokken word geloof ik wel. Denk ook wel dat men al wel contact heeft gehad met de schuldenaren.

Twee leningen aan 1 huishouden verstrekken vind ik erger.
Lijkt me idd dat een bank dat niet snel zou doen. Eerder de bestaande lening verhogen, maar was daar niet mogelijk omdat de aflossing op annutaire basis ging.
investeerdertjezondag 24 juni 2018 @ 21:14
quote:
1s.gif Op zondag 24 juni 2018 21:12 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

Lijkt me idd dat een bank dat niet snel zou doen. Eerder de bestaande lening verhogen, maar was daar niet mogelijk omdat de aflossing op annutaire basis ging.
Gelet op het totale uitstaande bedrag vooral toen (en een beetje nu) is het ook een dermate aanzienlijk bedrag dat het bedrijfstechnisch onverstandig is.
djh77maandag 25 juni 2018 @ 09:50
quote:
12s.gif Op vrijdag 22 juni 2018 20:21 schreef peterc het volgende:
HCN morgen ff goed lezen

PREVIEW NIEUW PROJECT ICH BIN EIN HAMBURGER DEN HAAG
RENTE 8,5% - LOOPTIJD 36 MAANDEN – 4 STERREN
quote:
0s.gif Op zaterdag 23 juni 2018 20:04 schreef obligataire het volgende:
https://www.tripadvisor.n(...)olland_Province.html

Pak deze mee denk ik. Lijkt me dat ze gezonde marges maken met deze prijzen, je bent voor een prima hamburger met wat frietjes en sla en drinken, rond de 25 euro kwijt. Maar dan zit je ook in een mooi pand te eten.
quote:
1s.gif Op zaterdag 23 juni 2018 10:35 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Lijkt me ook wel een aardig project. Is ere al een investeringslink voorhanden voor de fokinnercircle?😎
Ich bin ein Hamburger staat open:
https://www.horecacrowdfu(...)er-den-haag-a0394c59
obligatairemaandag 25 juni 2018 @ 10:24
En nog 6% te gaan........
Horsemenmaandag 25 juni 2018 @ 10:46
quote:
0s.gif Op maandag 25 juni 2018 09:50 schreef djh77 het volgende:

[..]

[..]


[..]

Ich bin ein Hamburger staat open:
https://www.horecacrowdfu(...)er-den-haag-a0394c59
Ook meegenomen en vol.
Ron1986maandag 25 juni 2018 @ 10:52
Zit er toevallig iemand in het nieuwe project van:

SPOILER
GvE Eigen Thermen en Resort
Zo ja, is er al een mail gekomen voor de betaling?
djh77maandag 25 juni 2018 @ 10:58
quote:
0s.gif Op maandag 25 juni 2018 10:52 schreef Ron1986 het volgende:
Zit er toevallig iemand in het nieuwe project van:

SPOILER
GvE Eigen Thermen en Resort
Zo ja, is er al een mail gekomen voor de betaling?
Ja dinsdag 12-6 rond 17uur. In je dashboard kan je zien of er een verzoek tot betaling te gedaan (kolom overmaken).
Ron1986maandag 25 juni 2018 @ 11:01
quote:
0s.gif Op maandag 25 juni 2018 10:58 schreef djh77 het volgende:

[..]

Ja dinsdag 12-6 rond 17uur. In je dashboard kan je zien of er een verzoek tot betaling te gedaan (kolom overmaken).
Klopt, maar ik zit in het andere project wat middels deze lening afgelost gaat worden, dus heb ik daar geen inzake toe toch..?
djh77maandag 25 juni 2018 @ 11:04
quote:
0s.gif Op maandag 25 juni 2018 11:01 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

Klopt, maar ik zit in het andere project wat middels deze lening afgelost gaat worden, dus heb ik daar geen inzake toe toch..?
Lekker duidelijk dan. Je bedoelt dus de uitbetaling ipv de betaling. De nieuwe lening is nog niet tot stand gekomen, dus ik neem aan dat je hierop moet wachten voordat de investeerders van het eerste project uitbetaald krijgen.
Ron1986maandag 25 juni 2018 @ 11:06
quote:
0s.gif Op maandag 25 juni 2018 11:04 schreef djh77 het volgende:

[..]

Lekker duidelijk dan. Je bedoelt dus de uitbetaling ipv de betaling. De nieuwe lening is nog niet tot stand gekomen, dus ik neem aan dat je hierop moet wachten voordat de investeerders van het eerste project uitbetaald krijgen.
Ja dat klopt, sorry wou even weten wat ongeveer de status was ;). Maar ik zie dat ik wel kan zien of de lening tot stand is gekomen.
petercmaandag 25 juni 2018 @ 12:38
quote:
14s.gif Op maandag 25 juni 2018 10:46 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ook meegenomen en vol.

net te laat dus *O* w/ gemist, all in the game,
bridgetofarmaandag 25 juni 2018 @ 12:47
quote:
12s.gif Op maandag 25 juni 2018 12:38 schreef peterc het volgende:

[..]

net te laat dus *O* w/ gemist, all in the game,
Als je aan een project mee wil doen bij Horecacrowdfund dan kun je automatisch investeren steeds aan en uit zetten. Dat doe ik ook steeds
escortmk2maandag 25 juni 2018 @ 13:08
Ik heb van HCN nog niet eens de mail over dit project gehad. Goed dat ie snel vol zat, jammer voor mij, had ‘m wel mee willen nemen. Automatisch investeren stond nog ingesteld op het vorige project 😬

(Meer sterren = hogere inleg kan dus niet standaard)
bridgetofarmaandag 25 juni 2018 @ 13:33
quote:
0s.gif Op maandag 25 juni 2018 13:08 schreef escortmk2 het volgende:
Ik heb van HCN nog niet eens de mail over dit project gehad. Goed dat ie snel vol zat, jammer voor mij, had ‘m wel mee willen nemen. Automatisch investeren stond nog ingesteld op het vorige project 😬

(Meer sterren = hogere inleg kan dus niet standaard)
Je moet dan iedere keer automatisch opnieuw instellen voor de plaatsing en afmelden erna. Heb je een lening die je aanstaat dan kun je zowel sterren looptijd als bedrag aangeven voor die lening en nadat je de investering hebt gedaan zet je hem weer uit enz.
escortmk2maandag 25 juni 2018 @ 13:41
snap ik, ik had nog een (relatief hoge) inleg ingesteld op het vorige 5* project.
Omdat deze 4* was had ik 'm voor een wat lager bedrag mee willen nemen en dus mijn automatisch investeren aan moeten passen, maar dat had ik dus nog niet gedaan.

Geen ramp verder, maar het gebeurt niet vaak dat een HCN project al vol zit nog voordat ik er een mail over gehad heb. Ik doe relatief veel bij HCN en ben eigenlijk heel tevreden over het platform.
djh77maandag 25 juni 2018 @ 17:27
Renovatie met 2x2e hypotheek op ccf:
https://www.collincrowdfu(...)e-oos-international/
De onderneming heeft reeds financiering lopen via GvE zonder hypotheek: https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=10933
Onduidelijk is of deze lening (of andere leningen) wordt geherfinancieerd of dat de gve investeerders nu pas na de CcF investeerders aan de beurt komen.

[ Bericht 2% gewijzigd door djh77 op 25-06-2018 19:30:49 ]
NaRegenDeZonmaandag 25 juni 2018 @ 19:24
Problemen bij een project van Collin, Horeca pnr. 14953 90K, 35 van de 48 termijnen betaald. Een van de twee zaken gesloten. Nu twee maanden achterstand. Hopen dat hij er weer bovenop komt.
Het is toch een goede tijd voor horeca dan is het toch wel vreemd dat zo'n tent na 3 van de 4 jaar nog in de problemen komt.
Lees op linkedin dat de bedrijfsleider die in de pitch als drijvende kracht vermeld stond in 2017 andere baan gevonden heeft. Kan de oorzaak zijn,,,,,,,,,,,,,,, Horeca is mensen werk. We gaan het binnenkort horen.

[ Bericht 9% gewijzigd door NaRegenDeZon op 25-06-2018 19:52:31 ]
djh77maandag 25 juni 2018 @ 19:32
Net als de ijszaak van GvE die er in mei de brui aan gaf... Snap ik ook gewoon niet.
dubbeltjezmaandag 25 juni 2018 @ 20:33
Insecten nieuws

SPOILER
de vorige eigenaar van delibugs Ger vd Wal heeft een nieuwe job als keurmeester. Zou daar nog wat geld van terug kunnen komen?

ML45maandag 25 juni 2018 @ 22:07
quote:
1s.gif Op woensdag 20 juni 2018 05:56 schreef djh77 het volgende:

[..]

De hele haven is bijna gefinancierd via cf:

+ Deze bakker is begin 2015 via Ccf gefinancierd:
https://www.collincrowdfund.nl/bikken-bakken/

+ Deze interieurzaak is eind 2016 via GvE gefinancierd:
https://www.crowdfundmarkt.nl/crowdfundingproject/pier31

+ Deze stadskombuis is begin 2016 via Ccf gefinancierd:
https://www.collincrowdfund.nl/stadskombuis-harboury/

+ Deze chocoladewinkel is eind 2015 via Ccf gefinancierd:
https://www.collincrowdfund.nl/huize-geers/
Ben dit weekeind in de Piushaven te Tilburg geweest en gegeten bij de Harboury. Uitstekend restaurant dat redelijk vol zat, het heeft ook een mooi buiten terras dat overdag zeker vol heeft gezeten. Boot 13 zag er troosteloos uit en m.i. is het veel geld waarbij ik mij af vraag hoe zij dit gaan terug verdienen. Voor de gehele Piushaven denk ik dat het huidige aanbod reeds ruim voldoende is. Voor mij dus meerdere redenen om Boot 13 links te laten liggen.
Horsemenmaandag 25 juni 2018 @ 22:09
quote:
0s.gif Op maandag 25 juni 2018 22:07 schreef ML45 het volgende:

[..]

Ben dit weekeind in de Piushaven te Tilburg geweest en gegeten bij de Harboury. Uitstekend restaurant dat redelijk vol zat, het heeft ook een mooi buiten terras dat overdag zeker vol heeft gezeten. Boot 13 zag er troosteloos uit en m.i. is het veel geld waarbij ik mij af vraag hoe zij dit gaan terug verdienen. Voor de gehele Piushaven denk ik dat het huidige aanbod reeds ruim voldoende is. Voor mij dus meerdere redenen om Boot 13 links te laten liggen.
Dank voor je verslag!
Horsemenmaandag 25 juni 2018 @ 22:13
Iemand nog iets van IvM gehoord betreffende de steigerbouwer want het blijft steeds langer stil :O Volgens mij hadden we twee weken geleden een bericht moeten krijgen.
djh77dinsdag 26 juni 2018 @ 07:49
GvE gaat annuïteiten leningen met een restschuld aanbieden (CCF doet dit al):
quote:
Het grootste crowdfundingsplatform van Nederland, Geldvoorelkaar.nl, werkt aan een nieuw product dat speciaal gericht is op vastgoedbeleggers.

Het nieuwe product dat Geldvoorelkaar.nl ontwikkelt, combineert leningen met een aflossingsvrije en een annuïtaire component met verschillende looptijden. Directeur Edwin Adams van Geldvoorelkaar.nl constateert dat in de markt veel behoefte bestaat aan deze combinatie: "Wij willen bereiken dat geld ophalen via crowdfunding steeds gebruikelijker wordt in de vastgoedmarkt."

Verhuren
Het crowdfundingsplatform heeft inmiddels veel projecten van vastgoedbeleggers weten te financieren. "Dit betreft dan meestal box-3 panden die zijn bedoeld om te verhuren. Een belegger koopt het pand, en maakt het (weer) geschikt voor bewoning. Vervolgens wordt het verhuurd."

Waarom zou een vastgoedbelegger kiezen voor deze manier van financieren? "Het is een nieuwe manier om het te organiseren. Het is aantrekkelijk nu bestaande partijen waaronder de banken dat maar in beperkte mate doen”, legt Adams uit.

Onderpand
Voor de crowdfunding-investeerders is een lening met eerste hypotheekrecht als onderpand interessant. "Het eerste hypotheekrecht verschaft de investeerders zekerheid."

Crowdfunding is geld lenen van een grote groep investeerders. Degene die geld leent, de geldnemer, betaalt het geleende bedrag met rente terug. De terugbetalingen worden via het crowdfundingsplatform Geldvoorelkaar.nl weer verdeeld onder de investeerders.

Geslaagde combinatie
Inmiddels worden op Geldvoorelkaar.nl al projecten gepubliceerd met een aflossingsvrije en een annuïtaire component. Het gaat dan niet alleen om vastgoed. Zo werd onlangs voor een bedrijfsovername meer dan een miljoen euro gefinancierd met deze constructie.

Wanneer de combinatie ook als nieuw product zal worden aangeboden, kan Adams nog niet precies zeggen. "We zijn nog bezig met de afwerking. Zo'n lening is een hele verantwoordelijkheid. Pas als alles netjes staat opgelijnd, zullen we het product presenteren. De verwachting is dat we het ergens na de zomervakantie kunnen gaan aanbieden."

“Ook in de aanloop naar de introductie van dit nieuwe product denkt Geldvoorelkaar.nl al graag mee met vastgoedbeleggers over de mogelijkheden,” aldus Adams.
gaanmetdiebanaandinsdag 26 juni 2018 @ 09:22
quote:
1s.gif Op maandag 25 juni 2018 17:27 schreef djh77 het volgende:
Renovatie met 2x2e hypotheek op ccf:
https://www.collincrowdfu(...)e-oos-international/
De onderneming heeft reeds financiering lopen via GvE zonder hypotheek: https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=10933
Onduidelijk is of deze lening (of andere leningen) wordt geherfinancieerd of dat de gve investeerders nu pas na de CcF investeerders aan de beurt komen.
Ik heb het GvE voorgelegd. Uit de CCF pitch blijkt niet welke leningen worden afgelost, maar de GvE pitch spreekt over een hypotheekverklaring op het pand waar nu een 2e hypotheek op wordt gevestigd, dus dat kan niet zomaar als het goed is.

CCF pitch heeft het over 470k aflossing maar ook over ca 1.8mio schuld na herfinanciering (dus nog ca 300k schuld bovenop de CCF lening).

Openstaand bij GvE is 345k hoofdsom en 56k rente maakt ca. 400k. Kostbare grap om die vervroegd af te lossen (is nog eentje waarbij alle rente moet worden betaald volgens mij), maar van mij mag het.

[ Bericht 4% gewijzigd door gaanmetdiebanaan op 26-06-2018 09:29:13 ]
investeerdertjedinsdag 26 juni 2018 @ 09:27
Update achterstanden
SPOILER
Lender&Spender

Voor wat betreft de achterstanden zullen wij binnenkort per vordering een schriftelijke toelichting gaan opnemen om investeerders een goed beeld te geven van wat er speelt. Voor wat betreft de huidige leningnemers geldt dat met de eerste een afspraak is gemaakt dat de achterstand in extra betalingen van EUR 75,- per maand wordt voldaan en heeft de andere een herinnering en een aanmaning ontvangen om het bedrag in achterstand te voldoen. Bij beide gevallen geldt dat vertragingsrente wordt gerekend, zodat de gemiste betalingen niet ten koste zullen gaan van het rendement.
NaRegenDeZondinsdag 26 juni 2018 @ 11:08
quote:
1s.gif Op maandag 25 juni 2018 17:27 schreef djh77 het volgende:
Renovatie met 2x2e hypotheek op ccf:
https://www.collincrowdfu(...)e-oos-international/
De onderneming heeft reeds financiering lopen via GvE zonder hypotheek: https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=10933
Onduidelijk is of deze lening (of andere leningen) wordt geherfinancieerd of dat de gve investeerders nu pas na de CcF investeerders aan de beurt komen.
Voor de liefhebber heb ik nog even de woz waarden (Peildatum 01-01-2017) nagezocht en wat andere data op een rijtje gezet.

Villa Oostkapelseweg 4
Peildatum 01-01-2017 WOZ waarde 1205k
Tax vrije verkoop waarde jun-2018 Collin 1600k, Tax waarde jun-2015 GvE na restauratie 1650k
Vloeropp 1148 m2
1 ste hypotheek derden ¤ 805.204,00
2 de hypotheek Collin ¤ 1.200.000,00

KoetshuisOostkapelseweg 2a
Peildatum 01-01-2017 WOZ waarde 959K
Taxatie waarde Collin 1800K (geen datum, geen toevoeging na restauratie)
Vloeropp 467 m2
1 ste hypotheek derden ¤ 1.300.000,00
2 de hypotheek Collin ¤ 800.000,00

Ik zie vreemde zaken in combinatie van vloeroppervlak en tax waarden. Daarnaast overtreffen de hypotheken de woz waarden behoorlijk. Ik zou niet zoveel waarde hechten aan deze 2 e hypotheken als er echt stront aan de knikker is en er verkoop bij executie plaatsvindt,

let op volgens mij is er geen HA van de eigenaar van het bedrijf.

Mijn conclusie alleen schijnzekerheden en aangezien ik geen blind vertrouwen heb in het business model van dit bedrijf (b.v.)stap ik niet in.
djh77dinsdag 26 juni 2018 @ 11:43
Dierspecialist op gve:
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18442
djh77dinsdag 26 juni 2018 @ 11:50
quote:
14s.gif Op dinsdag 26 juni 2018 09:22 schreef gaanmetdiebanaan het volgende:

[..]

Ik heb het GvE voorgelegd. Uit de CCF pitch blijkt niet welke leningen worden afgelost, maar de GvE pitch spreekt over een hypotheekverklaring op het pand waar nu een 2e hypotheek op wordt gevestigd, dus dat kan niet zomaar als het goed is.

CCF pitch heeft het over 470k aflossing maar ook over ca 1.8mio schuld na herfinanciering (dus nog ca 300k schuld bovenop de CCF lening).

Openstaand bij GvE is 345k hoofdsom en 56k rente maakt ca. 400k. Kostbare grap om die vervroegd af te lossen (is nog eentje waarbij alle rente moet worden betaald volgens mij), maar van mij mag het.
peterverhaar twitterde op dinsdag 26-06-2018 om 10:57:49 @CollinCrowdfund en @geldvoorelkaar rotzooien maar wat aan en denken echt dat we idioot zijn: Collin geeft lening met hypotheek uit op pand waar al hypotheek op zit via GvE: wat een amateurisme (en dan niets zeggen...............) reageer retweet
gaanmetdiebanaandinsdag 26 juni 2018 @ 12:15
quote:
14s.gif Op dinsdag 26 juni 2018 09:22 schreef gaanmetdiebanaan het volgende:

[..]

Ik heb het GvE voorgelegd. Uit de CCF pitch blijkt niet welke leningen worden afgelost, maar de GvE pitch spreekt over een hypotheekverklaring op het pand waar nu een 2e hypotheek op wordt gevestigd, dus dat kan niet zomaar als het goed is.

CCF pitch heeft het over 470k aflossing maar ook over ca 1.8mio schuld na herfinanciering (dus nog ca 300k schuld bovenop de CCF lening).

Openstaand bij GvE is 345k hoofdsom en 56k rente maakt ca. 400k. Kostbare grap om die vervroegd af te lossen (is nog eentje waarbij alle rente moet worden betaald volgens mij), maar van mij mag het.
GvE lening gaat worden afgelost is mij verteld door GvE. Zij hebben dit vanochtend bevestigd gekregen door de ondernemer, dus er zal nog wel een mail naar de investeerders gaan vermoed ik. *O*
NaRegenDeZondinsdag 26 juni 2018 @ 12:25
quote:
14s.gif Op dinsdag 26 juni 2018 12:15 schreef gaanmetdiebanaan het volgende:

[..]

GvE lening gaat worden afgelost is mij verteld door GvE. Zij hebben dit vanochtend bevestigd gekregen door de ondernemer, dus er zal nog wel een mail naar de investeerders gaan vermoed ik. *O*
Maar dan zal er waarschijnlijk wel 1500K opgehaald moeten worden. Hoe zit het als er maar 1000K opgehaald wordt? Afijn ik zit niet in de GvE lening en laat ook de Collin lening aan mij voorbij gaan. Ik kijk van een (grote) afstand toe! 8-)
Gijsbertusdinsdag 26 juni 2018 @ 12:27
Grote schoonmaak in de "problemen" inbox bij Collin.

SPOILER
Beste investeerder,

We hebben u op 15 mei jl. geïnformeerd inzake de betalingsachterstand van Restaurant Le Beau.

Op 30 mei heeft er een afspraak plaatsgevonden met de ondernemer. De ondernemer heeft zijn zaak verkocht. De getekende koopovereenkomst hebben wij ontvangen. Echter zijn de middelen uit de verkoop nog niet vrijgegeven, omdat er sprake is van een discussie met de verhuurder. De achterstallige Collin termijnen van april en mei 2018 zijn door de ondernemer ingelopen, waarbij wij de afspraak hebben gemaakt dat de achterstand niet meer dan één maand mag bedragen. De ondernemer heeft een hardloop en wandel speciaalzaak geopend in Goes. Uit de exploitatie van deze speciaalzaak zullen de toekomstige termijnen worden betaald. Uitgangspunt is dat per 1 oktober aanstaande of zoveel eerder als mogelijk de Collin lening algeheel vervroegd afgelost gaat worden uit de gelden die vrijkomen uit de verkoop of een mogelijke herfinanciering. Tevens wordt onderzocht hoe meer grip te krijgen op de verkoopopbrengst uit hoofde van de overeenkomst.

Op basis van de gemaakte afspraken zullen wij heden dan ook de termijnen van mei en juni op uw rekening-courant bijstorten, ondanks het feit dat wij de termijn van juni nog niet hebben ontvangen. In de veronderstelling dat de gemaakte afspraken worden nagekomen en er geen grotere achterstand gaat ontstaan dan één maand.
Merendeel van de projecten wel betalingsachterstanden of speciale gevallen.
snoopy40dinsdag 26 juni 2018 @ 13:11
Deze soap bij ccf betekent ook het einde van de investeringen bij ccf voor mij. Blijft alleen nog npex over, ondanks hun poedel met wakuwaku. Anders wachten we maar op andere tijden voordat we weer investeren, en volgens de experts komen de andere tijden er binnenkort aan....
djh77dinsdag 26 juni 2018 @ 15:26
Franchise Kenneth Smit Training op CC:
https://www.capitalcircle(...)h-smit-lex-antonisse
rechtsbackjedinsdag 26 juni 2018 @ 16:10
quote:
0s.gif Op dinsdag 26 juni 2018 13:11 schreef snoopy40 het volgende:
Deze soap bij ccf betekent ook het einde van de investeringen bij ccf voor mij. Blijft alleen nog npex over, ondanks hun poedel met wakuwaku. Anders wachten we maar op andere tijden voordat we weer investeren, en volgens de experts komen de andere tijden er binnenkort aan....
quote:
0s.gif Op dinsdag 26 juni 2018 13:11 schreef snoopy40 het volgende:
Deze soap bij ccf betekent ook het einde van de investeringen bij ccf voor mij. Blijft alleen nog npex over, ondanks hun poedel met wakuwaku. Anders wachten we maar op andere tijden voordat we weer investeren, en volgens de experts komen de andere tijden er binnenkort aan....
Als GVE wordt afgelost, dan valt het toch wel mee met de soap... Reactie van Peter Verhaar vind ik te kort door de bocht.
obligatairedinsdag 26 juni 2018 @ 17:13
quote:
0s.gif Op dinsdag 26 juni 2018 16:10 schreef rechtsbackje het volgende:

[..]

[..]

Als GVE wordt afgelost, dan valt het toch wel mee met de soap... Reactie van Peter Verhaar vind ik te kort door de bocht.
Welke reactie doel je op?
obligatairedinsdag 26 juni 2018 @ 17:18
quote:
0s.gif Op dinsdag 26 juni 2018 12:27 schreef Gijsbertus het volgende:
Grote schoonmaak in de "problemen" inbox bij Collin.

SPOILER
Beste investeerder,

We hebben u op 15 mei jl. geïnformeerd inzake de betalingsachterstand van Restaurant Le Beau.

Op 30 mei heeft er een afspraak plaatsgevonden met de ondernemer. De ondernemer heeft zijn zaak verkocht. De getekende koopovereenkomst hebben wij ontvangen. Echter zijn de middelen uit de verkoop nog niet vrijgegeven, omdat er sprake is van een discussie met de verhuurder. De achterstallige Collin termijnen van april en mei 2018 zijn door de ondernemer ingelopen, waarbij wij de afspraak hebben gemaakt dat de achterstand niet meer dan één maand mag bedragen. De ondernemer heeft een hardloop en wandel speciaalzaak geopend in Goes. Uit de exploitatie van deze speciaalzaak zullen de toekomstige termijnen worden betaald. Uitgangspunt is dat per 1 oktober aanstaande of zoveel eerder als mogelijk de Collin lening algeheel vervroegd afgelost gaat worden uit de gelden die vrijkomen uit de verkoop of een mogelijke herfinanciering. Tevens wordt onderzocht hoe meer grip te krijgen op de verkoopopbrengst uit hoofde van de overeenkomst.

Op basis van de gemaakte afspraken zullen wij heden dan ook de termijnen van mei en juni op uw rekening-courant bijstorten, ondanks het feit dat wij de termijn van juni nog niet hebben ontvangen. In de veronderstelling dat de gemaakte afspraken worden nagekomen en er geen grotere achterstand gaat ontstaan dan één maand.
Merendeel van de projecten wel betalingsachterstanden of speciale gevallen.
Nu we het daar toch over hebben, iemand recent nog iets vernomen over Pro-cede Holding?
Horsemendinsdag 26 juni 2018 @ 17:32
quote:
0s.gif Op dinsdag 26 juni 2018 17:13 schreef obligataire het volgende:

[..]

Welke reactie doel je op?
Zie hierboven bij 11.50 uur.
tnhbdinsdag 26 juni 2018 @ 18:12
Re ccf ruimt problemen inbox op

Naast de verkoop speelt meer, volgens mij een recent faillisement van partner, het lijkt iets met een franchise gever van haar hardloopzaak, zijn nu onder andere naam in bv vorm verder gegaan meen ik. Ben nu niet thuis en heb geen toegang tot die gegevens, over ca 3 weken ben ik thuis en zal kijken wat ik nog kan vinden indien nog gewenst.

TdJ
Tsundokudinsdag 26 juni 2018 @ 20:14
Iemand een mening over deze pitch op FNC van een (taxi)chauffeur & acteur? (met zowaar cijfers over 2017)
Op het eerste oog zit er verder weinig soeps tussen de openstaande projecten.
MyTiredFeetdinsdag 26 juni 2018 @ 21:58
Op One Planet Crowd. De eerste aflossing zou moeten plaatsvinden in 2017. Deze is destijds uitgesteld naar 2018....
SPOILER
Geachte investeerder,

We hebben geconstateerd dat de op 25 juni 2018 geplande rente- en aflossing betaling van Uit Je Eigen Stad niet heeft plaatsgevonden. Deze betaling was al onderdeel van een aangepast betalingsschema.

De ondernemer heeft ons laten weten dat de bedrijfsactiviteiten op het Centraal Station van Rotterdam geen bestaansrecht meer hebben. We zijn in overleg om de situatie te inventariseren en tot een oplossing te komen. Hiervoor staat een afspraak met de betrokken bestuurders van Lokaal 010 B.V. en de borgen gepland op 3 juli aanstaande.

Daarnaast hebben we - conform de leenovereenkomst - Lokaal 010 B.V. middels een sommatiebrief in gebreke gesteld voor het niet nakomen van de leningsverplichtingen. Dit betekent dat we de ondernemer formeel hebben verzocht om de betaling alsnog binnen 14 dagen te voldoen.

Zodra we een compleet inzicht hebben in de stand van zaken en de vervolgstappen zullen we u nader informeren.
OpDieFietsdinsdag 26 juni 2018 @ 23:13
quote:
0s.gif Op dinsdag 26 juni 2018 17:18 schreef obligataire het volgende:
Nu we het daar toch over hebben, iemand recent nog iets vernomen over Pro-cede Holding?
Ik heb hier vorige week naar geinformeerd. Geen reaktie nog.
Zal binnenkort wel weer een update mailtje naar alle investeerders komen dat de indruk moet wekken dat het op hun eigen initiatief is gestuurd (in plaats van naar aanleiding van vragen van meerdere investeerders die willen weten wanneer de beloofde update nu eens komt).
Remond1977dinsdag 26 juni 2018 @ 23:42
SPOILER
Beste investeerder,

Eerder zeiden wij u dat de ondernemer van RO Montagebedrijf met een betalingsregeling zou komen. Dit is tot op heden niet gebeurd. De deurwaarder onderzoekt nu andere verhaalmogelijkheden, waaronder beslagmogelijkheden op bankrekening en/of (on)roerende zaken. Het vonnis is op 13 juni betekend door de ondernemer.

Wij staan in contact met de deurwaarder, maar het blijft een lang proces waar alle regels moeten worden gevolgd. Hierdoor gaat het allemaal minder snel dan wij zelf zouden willen.

Met vriendelijke groet / With kind regards,

Peter van Meersbergen
Managing Partner
quote:
0s.gif Op maandag 25 juni 2018 22:13 schreef Horsemen het volgende:
Iemand nog iets van IvM gehoord betreffende de steigerbouwer want het blijft steeds langer stil :O Volgens mij hadden we twee weken geleden een bericht moeten krijgen.
investeerdertjedinsdag 26 juni 2018 @ 23:52
Het begint mij op te vallen dat je bij EstateGuru relatief lang je geld kwijt bent om een financiering rond te krijgen, maar op het moment dat je geld toegezegd hebt er "During the continuing due diligence process, we revealed that the borrower had presented us with compromised data." plaats vind. Nogal vervelend, want dit is bij mij op dit moment in 40% van de gevallen al voorgekomen (en dit zorgt voor stil staand geld)

Meer mensen die hier ervaring mee hebben?
djh77woensdag 27 juni 2018 @ 04:11
quote:
0s.gif Op dinsdag 26 juni 2018 21:58 schreef MyTiredFeet het volgende:
Op One Planet Crowd. De eerste aflossing zou moeten plaatsvinden in 2017. Deze is destijds uitgesteld naar 2018....
SPOILER
Geachte investeerder,

We hebben geconstateerd dat de op 25 juni 2018 geplande rente- en aflossing betaling van Uit Je Eigen Stad niet heeft plaatsgevonden. Deze betaling was al onderdeel van een aangepast betalingsschema.

De ondernemer heeft ons laten weten dat de bedrijfsactiviteiten op het Centraal Station van Rotterdam geen bestaansrecht meer hebben. We zijn in overleg om de situatie te inventariseren en tot een oplossing te komen. Hiervoor staat een afspraak met de betrokken bestuurders van Lokaal 010 B.V. en de borgen gepland op 3 juli aanstaande.

Daarnaast hebben we - conform de leenovereenkomst - Lokaal 010 B.V. middels een sommatiebrief in gebreke gesteld voor het niet nakomen van de leningsverplichtingen. Dit betekent dat we de ondernemer formeel hebben verzocht om de betaling alsnog binnen 14 dagen te voldoen.

Zodra we een compleet inzicht hebben in de stand van zaken en de vervolgstappen zullen we u nader informeren.
Ze lijken nog wel open te zijn:
http://www.uitjeeigenstad.nl/reserveer-een-tafel
djh77woensdag 27 juni 2018 @ 08:14
FNC heeft een nieuwe status toegevoegd in het dashboard: Afgeboekt:
e75ati9jywp7g.png
petercwoensdag 27 juni 2018 @ 08:20
quote:
1s.gif Op woensdag 27 juni 2018 04:11 schreef djh77 het volgende:

[..]

Ze lijken nog wel open te zijn:
http://www.uitjeeigenstad.nl/reserveer-een-tafel
volgens mij werkt de reserveer button niet meer, blijft melding geven dat er geen tafels beschikbaar zijn, of ik doe het niet goed natuurlijk. Gelukkig niet in mijn portefeuille
djh77woensdag 27 juni 2018 @ 08:23
quote:
12s.gif Op woensdag 27 juni 2018 08:20 schreef peterc het volgende:

[..]

volgens mij werkt de reserveer button niet meer, blijft melding geven dat er geen tafels beschikbaar zijn, of ik doe het niet goed natuurlijk. Gelukkig niet in mijn portefeuille
Er staan ook nog actuele zaken in de agenda en ze schijnen vacatures te hebben:
igawtdba0z6.png
http://www.uitjeeigenstad.nl/actueel/nieuwe-vacatures

Misschien is het probleem met de reserveringsknop wel de oorzaak dat ze niet kunnen terugbetalen en er te weinig mensen komen O-)

[ Bericht 20% gewijzigd door djh77 op 27-06-2018 08:30:36 ]
escortmk2woensdag 27 juni 2018 @ 08:33
quote:
0s.gif Op woensdag 27 juni 2018 08:14 schreef djh77 het volgende:
FNC heeft een nieuwe status toegevoegd in het dashboard: Afgeboekt:
[ afbeelding ]
Ik ben benieuwd of we nog wat van die groothandel horen. Looptijd 24 mnd, slechts 2 uitbetaald (plus een heel kleine 0-betaling voor rente). Is het geld naar Turkije gebracht, waren er schulden die niet in de pitch stonden, is er wel iets van de plannen uitgevoerd?
DeGewoneManwoensdag 27 juni 2018 @ 08:36
quote:
0s.gif Op woensdag 27 juni 2018 08:14 schreef djh77 het volgende:
FNC heeft een nieuwe status toegevoegd in het dashboard: Afgeboekt:
[ afbeelding ]
Helaas komt de dashboard totale achterstand van 90 dagen of afgeboekt (nog) niet overeen met de statussen bij de investeringen. Bij mij staat in het dashboard een groter bedrag als bij de investeringen.
Bengerwoensdag 27 juni 2018 @ 08:38
quote:
0s.gif Op dinsdag 26 juni 2018 23:52 schreef investeerdertje het volgende:
Het begint mij op te vallen dat je bij EstateGuru relatief lang je geld kwijt bent om een financiering rond te krijgen, maar op het moment dat je geld toegezegd hebt er "During the continuing due diligence process, we revealed that the borrower had presented us with compromised data." plaats vind. Nogal vervelend, want dit is bij mij op dit moment in 40% van de gevallen al voorgekomen (en dit zorgt voor stil staand geld)

Meer mensen die hier ervaring mee hebben?
Ik heb een stuk of 20 projecten en dit nog niet meegemaakt. Je hebt dus waarschijnlijk gewoon pech.
djh77woensdag 27 juni 2018 @ 08:39
quote:
1s.gif Op woensdag 27 juni 2018 08:33 schreef escortmk2 het volgende:

[..]

Ik ben benieuwd of we nog wat van die groothandel horen. Looptijd 24 mnd, slechts 2 uitbetaald (plus een heel kleine 0-betaling voor rente). Is het geld naar Turkije gebracht, waren er schulden die niet in de pitch stonden, is er wel iets van de plannen uitgevoerd?
Waarschijnlijk niet veel soeps:
quote:
Afgelopen maand hebben wij contact gehad met een familielid van de Kredietnemer. De zaak is ontruimd en de Kredietnemer zal de schuldsanering in gaan. Wij hebben nog geen contact gehad met de gemeente, maar verwachten deze maand wel meer informatie te krijgen. Wij zullen hier geen afwachtende houding aannemen, maar actief contact met de gemeente zoeken om tot een oplossing te komen.
djh77woensdag 27 juni 2018 @ 09:26
Dashboard FNC is bijgewerkt (betalingen juni 2018): Maar liefst 17% van de projecten heeft deze maand (nog) niet betaald. Nog niet eerder zo meegemaakt ;(
Ron1986woensdag 27 juni 2018 @ 09:33
quote:
0s.gif Op dinsdag 26 juni 2018 23:52 schreef investeerdertje het volgende:
Het begint mij op te vallen dat je bij EstateGuru relatief lang je geld kwijt bent om een financiering rond te krijgen, maar op het moment dat je geld toegezegd hebt er "During the continuing due diligence process, we revealed that the borrower had presented us with compromised data." plaats vind. Nogal vervelend, want dit is bij mij op dit moment in 40% van de gevallen al voorgekomen (en dit zorgt voor stil staand geld)

Meer mensen die hier ervaring mee hebben?
Wat versta jij onder relatief lang?
investeerdertjewoensdag 27 juni 2018 @ 09:52
quote:
0s.gif Op woensdag 27 juni 2018 08:38 schreef Benger het volgende:

[..]

Ik heb een stuk of 20 projecten en dit nog niet meegemaakt. Je hebt dus waarschijnlijk gewoon pech.
Ik ben overigens blij dat ze zo zorgvuldig werken hoor. Maar het is gewoon ietwat vervelend haha
investeerdertjewoensdag 27 juni 2018 @ 09:53
quote:
0s.gif Op woensdag 27 juni 2018 09:33 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

Wat versta jij onder relatief lang?
Mijn laatste melding was bijvoorbeeld weer 2 maand na inleg. Ruim na volledige financiering
Ron1986woensdag 27 juni 2018 @ 09:57
quote:
1s.gif Op woensdag 27 juni 2018 09:53 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Mijn laatste melding was bijvoorbeeld weer 2 maand na inleg. Ruim na volledige financiering
Ik heb er nu 2 lopen, gemiddeld na ongeveer een dag of 6 tot 10 waren ze rond. Dus denk dat je gewoon net de verkeerde hebt gehad.
escortmk2woensdag 27 juni 2018 @ 10:36
quote:
0s.gif Op woensdag 27 juni 2018 09:26 schreef djh77 het volgende:
Dashboard FNC is bijgewerkt (betalingen juni 2018): Maar liefst 17% van de projecten heeft deze maand (nog) niet betaald. Nog niet eerder zo meegemaakt ;(
Gaat het dan niet vooral om relatief nieuwe projecten waarvan de verwachte betaaldatum ook later staat, dus begin juli?

FNC was bezig met het plannen van andere uitbetaalmomenten, het lijkt er op dat ze dit voor oude projecten niet doen en voor nieuwere wel.
(Voor zover ik kan beoordelen, ik doe niet veel bij FNC)
djh77woensdag 27 juni 2018 @ 10:51
quote:
1s.gif Op woensdag 27 juni 2018 10:36 schreef escortmk2 het volgende:
Gaat het dan niet vooral om relatief nieuwe projecten waarvan de verwachte betaaldatum ook later staat, dus begin juli?

FNC was bezig met het plannen van andere uitbetaalmomenten, het lijkt er op dat ze dit voor oude projecten niet doen en voor nieuwere wel.
(Voor zover ik kan beoordelen, ik doe niet veel bij FNC)
3% veroorzaakt door nieuwe, 14% door lopende
djh77woensdag 27 juni 2018 @ 11:57
Herenmode met de naam Brandstof op CCF:
https://www.collincrowdfund.nl/brandstof/
Ron1986woensdag 27 juni 2018 @ 12:08
quote:
1s.gif Op woensdag 27 juni 2018 09:52 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Ik ben overigens blij dat ze zo zorgvuldig werken hoor. Maar het is gewoon ietwat vervelend haha
Best ziek hoe snel dit nieuwe project weer vol zit, je krijgt de kans niet om even aandachtig te kijken :{
djh77woensdag 27 juni 2018 @ 12:14
Pelletkachels deel 3 op KOM:
https://www.kapitaalopmaat.nl/K-Stove-gaat-internationaal
deel 1 wordt vervroegd afgelost (nog 5 termijnen)

[ Bericht 8% gewijzigd door djh77 op 27-06-2018 12:19:41 ]
Red_arrowwoensdag 27 juni 2018 @ 12:34
Wat zijn het toch een borstkloppers hè })

• Collin: Marktleider in crowdfunding

• Funding circle: HET GROOTSTE CROWDFUNDING­PLATFORM VAN NEDERLAND

• Via Geldvoorelkaar.nl, het grootste crowdfunding platform van Nederland, vinden MKB ondernemers en particulieren financiering

De ene is vast het grootst in defaults, de andere de grootste in het niet terughalen van recovery en de andere in het niet beantwoorden van emails >:)
Mynheer007woensdag 27 juni 2018 @ 13:05
Ik ben van plan om binnenkort gebruik te maken van de incentive bij perron 22. Echter kan ik hier over geen informatie vinden in de emails van HCN. Kan iemand mij vertellen hoe dit werkt?
kopersneekwoensdag 27 juni 2018 @ 13:26
quote:
1s.gif Op woensdag 27 juni 2018 13:05 schreef Mynheer007 het volgende:
Ik ben van plan om binnenkort gebruik te maken van de incentive bij perron 22. Echter kan ik hier over geen informatie vinden in de emails van HCN. Kan iemand mij vertellen hoe dit werkt?
Ik wil hetzelfde maar dan bij Backyard Rotterdam. Ik heb daar het info mailadres gemaild. Nog geen reactie mogen ontvangen. Zal het hier posten als ik daar verder kom. Zal ook kort verslagje maken + piccies... :)
escortmk2woensdag 27 juni 2018 @ 13:32
Ik heb op 23 mei een mail gehad

“Bedankt voor uw investering in Perron 22! Hierbij uw incentive” van afzender “[email protected] perron22 .nl”
ETphonehomewoensdag 27 juni 2018 @ 13:35
quote:
0s.gif Op woensdag 27 juni 2018 12:14 schreef djh77 het volgende:
Pelletkachels deel 3 op KOM:
https://www.kapitaalopmaat.nl/K-Stove-gaat-internationaal
deel 1 wordt vervroegd afgelost (nog 5 termijnen)
risico is iets gestegen: van B+ naar B, rente 0.5% hoger terwijl de rente van de diverse categorieen onlangs aangepast is bij KoM.
Ik doe weer niet mee.
investeerdertjewoensdag 27 juni 2018 @ 14:31
quote:
0s.gif Op woensdag 27 juni 2018 12:08 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

Best ziek hoe snel dit nieuwe project weer vol zit, je krijgt de kans niet om even aandachtig te kijken :{
Er zitten bij estateguru veel automatische beleggers. Als je genoeg belegd om de filters te hanteren is zelf kijken ook minder belangrijk.
Ron1986woensdag 27 juni 2018 @ 15:15
quote:
1s.gif Op woensdag 27 juni 2018 14:31 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Er zitten bij estateguru veel automatische beleggers. Als je genoeg belegd om de filters te hanteren is zelf kijken ook minder belangrijk.
Ja, dat is ook zo, jij gebruikt deze ook toch? Even voor mijn beeldvorming hoe staat deze bij jou ingesteld?
rockenfellerwoensdag 27 juni 2018 @ 17:08
Uit het FD:

https://fd.nl/beurs/1259793/staat-neemt-aandeel-in-npex

Oeps
escortmk2woensdag 27 juni 2018 @ 17:19
quote:
0s.gif Op woensdag 27 juni 2018 10:51 schreef djh77 het volgende:

[..]

3% veroorzaakt door nieuwe, 14% door lopende
Ik heb vandaag nog een FNC betaling gehad, ik hou als richtdatum voor FNC altijd de 27e aan en dat is voor "mijn" projecten nu voor allemaal gehaald. Op dit Turkse groothandel na dan.
Horsemenwoensdag 27 juni 2018 @ 17:22
quote:
Het artikel:
SPOILER
[quote]Staat plots aandeelhouder mkb-beurs NPEX
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft eind maart een belang genomen in minibeurs NPEX door een lening om te zetten in aandelen. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een ministerie op deze manier een aandeel neemt in een bedrijf.
De producten van De Vegetarische Slager. Het bedrijf haalde geld op via mkb-beurs NPEX, dat nu steun van de staat krijgt.
De schuld-voor-aandelenruil gebeurde onder druk van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB), laat het ministerie weten in antwoord op vragen van Het Financieele Dagblad. Ook een nieuwe financier, investeerder Jan Kluft, drong aan op de 'herstructurering' van de schuld. Bij NPEX kan het midden- en kleinbedrijf (mkb) geld ophalen buiten de bank om.
'Met alle gevolgen van dien'
'Als we niets hadden gedaan dan was de herstructurering niet doorgegaan, met alle gevolgen van dien', zegt de woordvoerder van het ministerie. 'Je riskeert dan dat je én de lening kwijtraakt én dat er geen extra financiering komt voor het mkb.'
De overheid heeft nu een belang van ongeveer 20% in de aandelenbeurs. De Nederlandsche Bank gaf eind maart een verklaring van geen bezwaar af voor de schuld-voor-aandelenruil, die pas deze maand werd gepubliceerd in de Staatscourant.
Doorgaans is een herstructurering nodig als een bedrijf te veel vreemd vermogen aanhoudt in vergelijking met het eigen vermogen. Directeur Alan van Griethuysen wil niet bevestigen of dat bij NPEX ook het geval was. Ook over de noodzaak en de inhoud van die herstructurering wil hij weinig kwijt. NPEX is met de schuld-voor-aandelenruil wel 'klaar voor de toekomst', zegt hij. 'Het is een keuze die we in goed overleg met alle partijen hebben afgesproken.'
Wagamama, De Vegetarische Slager, Fastned
NPEX kreeg in 2014 een lening van ¤1 mln uit een innovatiefonds van het ministerie. 'Nu het voor veel MKB-ers lastig is om bij banken financiering te krijgen, zijn alternatieve vormen van financiering nodig', zei toenmalig minister Henk Kamp destijds over het verstrekken van het krediet. 'NPEX speelt in op die behoefte.’
Maar sinds kort zit NPEX in de hoek waar de klappen vallen. In totaal haalden bedrijven als De Vegetarische Slager, restaurantketen Wagamama en kledingketen The Society Shop ¤55 mln op via deze beurs. Maar in november werd de handel in die leningen en aandelen plots stilgelegd op last van de AFM. Het bedrijf beschikte niet over de juiste papieren en kreeg pas in de eerste week van april de benodigde vergunning.

Die timing is opmerkelijk. Want vlak voor het verstrekken van de vergunning werd de lening omgezet in aandelen, blijkt nu. Zo daalde de schuldenberg van NPEX. Dat zette de deur open voor de blijkbaar broodnodige nieuwe financier. Dat is Jan Kluft. Hij investeerde eerder in vergelijkingssite Independer, BinckBank en was aandeelhouder van videobedrijf Zoomin. Ook Kluft drong aan op de schuld-voor-aandelenruil. Hij wil niet zeggen hoe groot zijn minderheidsbelang is en hoeveel geld hij in het beursbedrijf stak. 'Maar het is genoeg om NPEX de winter door te helpen.'
Niet zonder risico's
De omzetting is niet zonder risico's voor de overheid. Het ministerie rekent niet op het uitkeren van dividend of op een snelle verkoop van de stukken. 'We gaan niet voor maximalisatie van onze positie. NPEX dient een beleidsmatig doel, geen winstdoel', zegt de woordvoerder. Mocht het aandelenbelang in de toekomst geld opleveren, bijvoorbeeld bij een verkoop, dan vloeien die middelen naar de regeringskas.
Dat er geld binnenkomt via dividend is overigens nog maar de vraag. NPEX heeft immers geen dividendbeleid en keert zo dus ook geen winst uit. Dat zal 'op een gegeven moment' wel komen, zegt directeur Van Griethuysen.

[/quote]
obligatairewoensdag 27 juni 2018 @ 17:59
quote:
0s.gif Op woensdag 27 juni 2018 13:32 schreef escortmk2 het volgende:
Ik heb op 23 mei een mail gehad

“Bedankt voor uw investering in Perron 22! Hierbij uw incentive” van afzender “[email protected] perron22 .nl”
De opening van Perron22 is al geweest, was er daarnaast nog sprake van een andere incentive?
djh77woensdag 27 juni 2018 @ 18:00
Druk, druk, druk voor de ict-ers van FNC
quote:
Onlangs hebben wij besloten om projecten die 90 dagen over langer vertraagd zijn, een rood bolletje krijgen en de status afgeboekt. Het omzetten van geel naar rood betreft een tijdrovende handmatige klus wat één voor één gedaan dient te worden door IT.
Op dit moment hebben wij nog een tiental projecten die 90 dagen of langer vertraagd zijn. Deze zullen op den duur allen worden bijgewerkt
Vreemde reactie is het...

[ Bericht 1% gewijzigd door djh77 op 27-06-2018 18:27:00 ]
Aalsmeer15woensdag 27 juni 2018 @ 18:37
quote:
1s.gif Op woensdag 27 juni 2018 18:00 schreef djh77 het volgende:
Druk, druk, druk voor de ict-ers van FNC

[..]

Vreemde reactie is het...
en daarna is het maar te hopen dat ze niet meer betalen, anders moeten ze van het rode bolletje weer een geel bolletje maken
Frandderouwwoensdag 27 juni 2018 @ 18:48
quote:
1s.gif Op woensdag 27 juni 2018 18:00 schreef djh77 het volgende:
Vreemde reactie is het...
Vooral het vinden van ICT'ers die netjes binnen de lijnen kunnen kleuren schijnt een probleem te zijn.
obligatairewoensdag 27 juni 2018 @ 18:54
FNC/Folie Totaal Drachten helemaal afgelost, complimenten _O_
Crowdfunder99woensdag 27 juni 2018 @ 19:19
quote:
0s.gif Op woensdag 27 juni 2018 09:26 schreef djh77 het volgende:
Dashboard FNC is bijgewerkt (betalingen juni 2018): Maar liefst 17% van de projecten heeft deze maand (nog) niet betaald. Nog niet eerder zo meegemaakt ;(
Gisteren de betaling over juni ontvangen. Inderdaad een fors aantal projecten waarvan het geld niet overgemaakt is. Vanmiddag ontving ik nogmaals een(kleine) bijschrijving, maar per saldo mis ik nog circa 10% van de uitbetaling die ik zou moeten ontvangen ;(
Tsundokuwoensdag 27 juni 2018 @ 19:40
quote:
8s.gif Op woensdag 27 juni 2018 19:19 schreef Crowdfunder99 het volgende:

[..]

Gisteren de betaling over juni ontvangen. Inderdaad een fors aantal projecten waarvan het geld niet overgemaakt is. Vanmiddag ontving ik nogmaals een(kleine) bijschrijving, maar per saldo mis ik nog circa 10% van de uitbetaling die ik zou moeten ontvangen ;(
Bij mij is met de bijschrijving van vandaag gelukkig alles binnen (al heb ik een project dat structureel een maand achterloopt). Van de 42 projecten zijn er inmiddels 11 afgelost, waarvan vijf vervroegd.
investeerdertjewoensdag 27 juni 2018 @ 19:52
quote:
0s.gif Op woensdag 27 juni 2018 15:15 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

Ja, dat is ook zo, jij gebruikt deze ook toch? Even voor mijn beeldvorming hoe staat deze bij jou ingesteld?
Uit mijn hoofd, durf ik zo niet te zeggen. Ik zal zo even voor je inloggen om het te checken
investeerdertjewoensdag 27 juni 2018 @ 19:52
quote:
1s.gif Op woensdag 27 juni 2018 18:00 schreef djh77 het volgende:
Druk, druk, druk voor de ict-ers van FNC

[..]

Vreemde reactie is het...
En ik maar denken dat een fatsoenlijke IT'er dat met 1 query kan oplossen
jsuijkerwoensdag 27 juni 2018 @ 20:56
quote:
1s.gif Op woensdag 27 juni 2018 19:52 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

En ik maar denken dat een fatsoenlijke IT'er dat met 1 query kan oplossen
Die worden gewoon per uur betaald
escortmk2woensdag 27 juni 2018 @ 21:32
quote:
0s.gif Op woensdag 27 juni 2018 17:59 schreef obligataire het volgende:

[..]

De opening van Perron22 is al geweest, was er daarnaast nog sprake van een andere incentive?
Ik heb van Perron22 een uitnodiging gehad voor de opening, en een andere mail over de inventive. In mijn vorige post verwees ik naar de incentive. In die mail staat verderop “Om u te bedanken voor uw investering in Perron 22 krijgt u van ons, naast een aantrekkelijke rente op uw investeringsbedrag een incentive! Via deze link(...) kan je reserveren”

Zoek dus ff in je mail/spam box naar een bericht van 23 mei.
Ron1986woensdag 27 juni 2018 @ 22:10
quote:
1s.gif Op woensdag 27 juni 2018 19:52 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

En ik maar denken dat een fatsoenlijke IT'er dat met 1 query kan oplossen
Dit zit naar mijn inzien gewoon in myssql tabel maar is ook afhankelijk hoe de site is geschreven. Zeer waarschijnlijk freelance ICT die het druk heeft. Maar vind het wel een creatief excuus..
Ron1986woensdag 27 juni 2018 @ 22:11
quote:
1s.gif Op woensdag 27 juni 2018 19:52 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Uit mijn hoofd, durf ik zo niet te zeggen. Ik zal zo even voor je inloggen om het te checken
Thx alvast, ben benieuwd.
obligatairewoensdag 27 juni 2018 @ 22:35
quote:
1s.gif Op woensdag 27 juni 2018 21:32 schreef escortmk2 het volgende:

[..]

Ik heb van Perron22 een uitnodiging gehad voor de opening, en een andere mail over de inventive. In mijn vorige post verwees ik naar de incentive. In die mail staat verderop “Om u te bedanken voor uw investering in Perron 22 krijgt u van ons, naast een aantrekkelijke rente op uw investeringsbedrag een incentive! Via deze link(...) kan je reserveren”

Zoek dus ff in je mail/spam box naar een bericht van 23 mei.
Ik heb een uitnodiging gehad voor de openingsreceptie en heb daarop middels een link ingeschreven. Daarna kwam er nogmaals een uitnodiging voor de receptie waardoor ik twijfelde of de aanmelding wel was verwerkt. Uiteindelijk contact opgenomen hierover en de receptie tot mijn genoegen mogen meebeleven. Bijzonder leuke avond met muziek en de hamburger smaakte uitstekend :)

Het lijkt me niet dat ik nóg een keer verwacht word, lijkt me iets teveel van het goede :)
djh77donderdag 28 juni 2018 @ 09:04
Meubelzaak op cc:
https://www.capitalcircle.nl/investeren/337-gewoonstijlnl
investeerdertjedonderdag 28 juni 2018 @ 09:22
quote:
0s.gif Op woensdag 27 juni 2018 15:15 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

Ja, dat is ook zo, jij gebruikt deze ook toch? Even voor mijn beeldvorming hoe staat deze bij jou ingesteld?
all interest rates, up to 60% LTV, any loan type (helaas kan je bullet niet uitsluiten) any security, no stageloans of refinancing.
Horsemendonderdag 28 juni 2018 @ 09:36
quote:
1s.gif Op woensdag 27 juni 2018 21:32 schreef escortmk2 het volgende:

[..]

Ik heb van Perron22 een uitnodiging gehad voor de opening, en een andere mail over de inventive. In mijn vorige post verwees ik naar de incentive. In die mail staat verderop “Om u te bedanken voor uw investering in Perron 22 krijgt u van ons, naast een aantrekkelijke rente op uw investeringsbedrag een incentive! Via deze link(...) kan je reserveren”

Zoek dus ff in je mail/spam box naar een bericht van 23 mei.
Hier idem ook op de 23e eerste helft van de middag. Of en welke incentive je krijgt is afhankelijk van de hoogte van je investering.
Ron1986donderdag 28 juni 2018 @ 09:38
quote:
0s.gif Op donderdag 28 juni 2018 09:22 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

all interest rates, up to 60% LTV, any loan type (helaas kan je bullet niet uitsluiten) any security, no stageloans of refinancing.
En de periode max 12 maanden of 24 maanden?
investeerdertjedonderdag 28 juni 2018 @ 10:16
quote:
0s.gif Op donderdag 28 juni 2018 09:38 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

En de periode max 12 maanden of 24 maanden?
Ik hanteer 12 maanden nog. Mocht ik een langer track record bij dit platform gaan krijgen dan is de kans goed aanwezig dat dit nog uitgebreid gaat worden naar 24.
kopersneekdonderdag 28 juni 2018 @ 10:32
Uit je eigen stad....

SPOILER
en de recensie...

SPOILER
NaRegenDeZondonderdag 28 juni 2018 @ 10:45
quote:
Is deze met CF gefinancierd? Zo ja waar?
Horsemendonderdag 28 juni 2018 @ 10:51
quote:
0s.gif Op donderdag 28 juni 2018 10:45 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Is deze met CF gefinancierd? Zo ja waar?
https://www.symbid.nl/ide(...)rd-uit-je-eigen-stad
https://symbid.pr.co/3313(...)wdfunding-via-symbid
http://www.rotterdam-kantelt.nl/uitjeeigenstad/

[ Bericht 18% gewijzigd door Horsemen op 28-06-2018 10:56:57 ]
Horsemendonderdag 28 juni 2018 @ 10:52
quote:
Man, man, man wat een recensie :6 :X
djh77donderdag 28 juni 2018 @ 10:57
quote:
0s.gif Op donderdag 28 juni 2018 10:45 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Is deze met CF gefinancierd? Zo ja waar?
quote:
0s.gif Op dinsdag 26 juni 2018 21:58 schreef MyTiredFeet het volgende:
Op One Planet Crowd. De eerste aflossing zou moeten plaatsvinden in 2017. Deze is destijds uitgesteld naar 2018....
SPOILER
Geachte investeerder,

We hebben geconstateerd dat de op 25 juni 2018 geplande rente- en aflossing betaling van Uit Je Eigen Stad niet heeft plaatsgevonden. Deze betaling was al onderdeel van een aangepast betalingsschema.

De ondernemer heeft ons laten weten dat de bedrijfsactiviteiten op het Centraal Station van Rotterdam geen bestaansrecht meer hebben. We zijn in overleg om de situatie te inventariseren en tot een oplossing te komen. Hiervoor staat een afspraak met de betrokken bestuurders van Lokaal 010 B.V. en de borgen gepland op 3 juli aanstaande.

Daarnaast hebben we - conform de leenovereenkomst - Lokaal 010 B.V. middels een sommatiebrief in gebreke gesteld voor het niet nakomen van de leningsverplichtingen. Dit betekent dat we de ondernemer formeel hebben verzocht om de betaling alsnog binnen 14 dagen te voldoen.

Zodra we een compleet inzicht hebben in de stand van zaken en de vervolgstappen zullen we u nader informeren.
NaRegenDeZondonderdag 28 juni 2018 @ 10:59
quote:
0s.gif Op donderdag 28 juni 2018 10:57 schreef djh77 het volgende:

[..]

[..]

Daar zal dus wel nooit meer wat van terugkomen.
kopersneekdonderdag 28 juni 2018 @ 11:01
Erg jammer hoor, ik zit zelf wel eens bij Marconiplein. Je zit daar super relaxed... Bijzonder dat ze deze tent niet aan het draaien krijgen.. Het schamele karakter hoort er wat mij betreft bij en kan ik mij minder aan storen, alhoewel handdoeken met gaten erin voor mij ook wel een no go zijn _O-
Horsemendonderdag 28 juni 2018 @ 11:11
quote:
0s.gif Op donderdag 28 juni 2018 11:01 schreef kopersneek het volgende:
Erg jammer hoor, ik zit zelf wel eens bij Marconiplein. Je zit daar super relaxed... Bijzonder dat ze deze tent niet aan het draaien krijgen.. Het schamele karakter hoort er wat mij betreft bij en kan ik mij minder aan storen, alhoewel handdoeken met gaten erin voor mij ook wel een no go zijn _O-
Als ik de recensie zo lees zijn de producten die ze leveren ook totaal niet in overeenstemming met hetgeen ze proberen uit te stralen. De mensen / Je klanten zijn niet gek… :N
NaRegenDeZondonderdag 28 juni 2018 @ 14:23
https://www.capitalcircle(...)h-smit-lex-antonisse
in 1 minuut vol! :?
Frandderouwdonderdag 28 juni 2018 @ 14:36
HCN update status Cantina e Cucina

SPOILER
Geachte investeerder,

U heeft geïnvesteerd in het project Cantina e Cucina. De ondernemer zal via een andere partij invulling geven aan de de financieringsbehoefte. Het project zal derhalve niet meer online gaan. Uw reeds eerder toegezegde investeringsbedrag zal daarmee komen te vervallen.

Wij vertrouwen erop u voldoende geïnformeerd te hebben.
Horsemendonderdag 28 juni 2018 @ 14:47
quote:
0s.gif Op donderdag 28 juni 2018 14:36 schreef Frandderouw het volgende:
HCN update status Cantina e Cucina

SPOILER
Geachte investeerder,

U heeft geïnvesteerd in het project Cantina e Cucina. De ondernemer zal via een andere partij invulling geven aan de de financieringsbehoefte. Het project zal derhalve niet meer online gaan. Uw reeds eerder toegezegde investeringsbedrag zal daarmee komen te vervallen.

Wij vertrouwen erop u voldoende geïnformeerd te hebben.
Ja ook ontvangen, jammer.
escortmk2donderdag 28 juni 2018 @ 14:58
quote:
38 jaar Sales ervaring en financiële kennis hebben, en dan 25k op moeten halen via crowdfunding. In zo’n geval ben ik direct klaar met lezen.
Horsemendonderdag 28 juni 2018 @ 16:40
Nieuwe GvE met een 2e hypotheek

Naam: Rob
Leendoel: Financiering werkkapitaal
Bedrag: 85.000 euro
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden
Classificatie: 5
Graydon rating: 0,69

https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18314

Jammer dat er in de pitch geen adres en/of WOZ waarde van het onderpand staat. Waarom nu weer niet?? Ik heb even geen zin om het weer na te vragen. Mij geeft dit project daardoor te veel onzekerheid zeker omdat ik slecht ervaring heb met horeca in combinatie met een station.

Wel een (nieuw?) nette bijlage met wat extra info overigens.
impact9donderdag 28 juni 2018 @ 16:50
quote:
14s.gif Op donderdag 28 juni 2018 16:40 schreef Horsemen het volgende:
Nieuwe GvE met een 2e hypotheek

Naam: Rob
Leendoel: Financiering werkkapitaal
Bedrag: 85.000 euro
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden
Classificatie: 5
Graydon rating: 0,69

https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18314

Jammer dat er in de pitch geen adres en/of WOZ waarde van het onderpand staat. Waarom nu weer niet?? Ik heb even geen zin om het weer na te vragen. Mij geeft dit project daardoor te veel onzekerheid zeker omdat ik slecht ervaring heb met horeca in combinatie met een station.

Wel een (nieuw?) nette bijlage met wat extra info overigens.
Na wat onderzoek zal het waars om het volgende adres gaan:
SPOILER
Wighenerhorst 75 te Wijchen
WOZ van 125k en het is een soort vakantiehuis op een recreatiepark.
Aan de te koop staande huisjes op Funda (6 maanden +) leert dat dit geen courante huisjes zijn.

De zekerheid stelt mi weinig voor.

Propositie is verder voor een horecazaak wel aardig
dubbeltjezdonderdag 28 juni 2018 @ 16:57
mosterd (na de maaltijd)
ML45donderdag 28 juni 2018 @ 20:02
Van twee( van de twee) ondernemers van WvjG een halfjaarupdate gehad hoe het tot nu loopt. Inhoudelijk niet erg veel nieuws maar wel leuk en geruststellend dat zij beiden goed het geld besteed hebben en de verwachtingen uitgekomen zijn. WvjG compliment.
petercdonderdag 28 juni 2018 @ 23:30
quote:
1s.gif Op donderdag 28 juni 2018 14:58 schreef escortmk2 het volgende:

[..]

38 jaar Sales ervaring en financiële kennis hebben, en dan 25k op moeten halen via crowdfunding. In zo’n geval ben ik direct klaar met lezen.
idem, ik blijf me er ook over verbazen., ik snap de achtergrond waarschijnlijk wel, maar toch....
obligatairevrijdag 29 juni 2018 @ 00:33
https://www.capitalcircle.nl/investeren/337-gewoonstijlnl

Waarom dan geen tweede hypotheek op het huis, als er zoveel overwaarde op zit.

Van het verhaal raak ik niet enthousiast. Eerst een boel enthousiaste tekst en veel veren in de kont maar later komt de aap uit de mouw: een verlies(je) in 2017, een current ratio van 0.47. Dat is niet best.

Wel een goede solvabiliteit van 47% maar gezien de current ratio zit het vermogen vooral vast in de vaste activa waarbij ik het vermoeden heb dat er veel 'boterzachte' activa op de balans staan.

Zonder 2e hypotheek op dat huis doe ik niet mee.
WvjGvrijdag 29 juni 2018 @ 08:15
quote:
0s.gif Op donderdag 28 juni 2018 20:02 schreef ML45 het volgende:
Van twee( van de twee) ondernemers van WvjG een halfjaarupdate gehad hoe het tot nu loopt. Inhoudelijk niet erg veel nieuws maar wel leuk en geruststellend dat zij beiden goed het geld besteed hebben en de verwachtingen uitgekomen zijn. WvjG compliment.
Beste ML45,

Dank voor het compliment. En inderdaad valt er inhoudelijk geen breed uitgemeten verhaal van te maken, maar als we dit niet communiceren, weten investeerders niets en blijft het vaag. We hebben meerdere positieve reacties ontvangen op de (beknopte) terugkoppeling. Dank!
WvjGvrijdag 29 juni 2018 @ 08:36
quote:
0s.gif Op donderdag 28 juni 2018 20:02 schreef ML45 het volgende:
Van twee( van de twee) ondernemers van WvjG een halfjaarupdate gehad hoe het tot nu loopt. Inhoudelijk niet erg veel nieuws maar wel leuk en geruststellend dat zij beiden goed het geld besteed hebben en de verwachtingen uitgekomen zijn. WvjG compliment.
Overigens gaat het om 3 van de 6 projecten, die gerapporteerd hebben. De andere drie zijn nog te kort bezig. Binnenkort meer projecten!
lykkefundvrijdag 29 juni 2018 @ 10:04
quote:
0s.gif Op vrijdag 29 juni 2018 08:36 schreef WvjG het volgende:

[..]

Overigens gaat het om 3 van de 6 projecten, die gerapporteerd hebben. De andere drie zijn nog te kort bezig. Binnenkort meer projecten!
Sluit me aan bij het compliment van ML45, en leuk te horen dat er binnenkort weer projecten komen. :)
Raymond-711vrijdag 29 juni 2018 @ 11:49
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18549

Had hier een klein bedrag ingedaan meteen toen deze online kwam dat lukte maar kreeg daarna toch een email met het volgende:

SPOILER
Onlangs heeft u geïnvesteerd in project 018549. Uw investering is gedeactiveerd. Wij doen dat in de volgende omstandigheden:

Als u daar zelf om verzoekt; of
Als wij geen getekende investeringsovereenkomst hebben ontvangen; of
Als wij geen kopie van uw identiteitsbewijs hebben ontvangen; of
Als wij uw toegezegde investering niet tijdig hebben ontvangen; of
Als het project door ons is teruggetrokken.
Geen van deze omstandigheden kloppen volgens mij, jammer
Aalsmeer15vrijdag 29 juni 2018 @ 12:08
quote:
0s.gif Op vrijdag 29 juni 2018 11:49 schreef Raymond-711 het volgende:
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18549

Had hier een klein bedrag ingedaan meteen toen deze online kwam dat lukte maar kreeg daarna toch een email met het volgende:

SPOILER
Onlangs heeft u geïnvesteerd in project 018549. Uw investering is gedeactiveerd. Wij doen dat in de volgende omstandigheden:

Als u daar zelf om verzoekt; of
Als wij geen getekende investeringsovereenkomst hebben ontvangen; of
Als wij geen kopie van uw identiteitsbewijs hebben ontvangen; of
Als wij uw toegezegde investering niet tijdig hebben ontvangen; of
Als het project door ons is teruggetrokken.
Geen van deze omstandigheden kloppen volgens mij, jammer
denk niet dat die online moest komen, is door 1 investeerder 200K ingelegd
Aalsmeer15vrijdag 29 juni 2018 @ 12:13
is nu offline gehaald

Leenvoorwaarden

SPOILER
Maandelijkse rentebetaling ad ¤ 900,- aan Investeerder
Looptijd: minimaal 3 en maximaal 12 maanden
Na 3 maanden is boetevrije aflossing (in één keer) mogelijk
Als zekerheid worden 10 obligaties in het Expat Real Estate Fund III ter waarde van ¤ 25.000,- per stuk verpand aan de Stiching Zekerheden Geldvoorelkaar.nl, ten behoeve van de investeerder. Dit betreft een stille verpanding met een onderhandse akte, die geregistreerd wordt bij de Belastingdienst. Meer informatie over de betreffende obligaties leest u in de bijlagen.
Lange en Partners bemiddelt als intermediair tussen Geldnemer en Investeerder en heeft de aanvraag beoordeeld.
Geldvoorelkaar.nl stelt uitsluitend haar platform ter beschikking voor de contractuele en administratieve afhandeling van dit project. Hiervoor wordt een vrijwaringsverklaring getekend door de Geldnemer en Investeerder.
djh77vrijdag 29 juni 2018 @ 13:16
De kachelman heeft zijn 150k erg snel binnen via KoM. zelfs E 5.600 meer het doelbedrag.
obligatairevrijdag 29 juni 2018 @ 14:49
quote:
0s.gif Op vrijdag 29 juni 2018 13:16 schreef djh77 het volgende:
De kachelman heeft zijn 150k erg snel binnen via KoM. zelfs E 5.600 meer het doelbedrag.
Als dat geld maar niet in rook op gaat :@
djh77vrijdag 29 juni 2018 @ 14:55
De top 10 van week 26:
j1mjb5rfc8t.png
djh77vrijdag 29 juni 2018 @ 15:44
Overname assurantiënportefeuille op gve
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18371
crowd-fundivrijdag 29 juni 2018 @ 15:45
Voor het eerst een Nigeriaan op TRINE
¤ 500000
36 maanden
6,25%
Bij ¤ 1000 of meer: 8,25%
Met SIDA investment protection (60% van de oorspronkelijk geïnvesteerde hoofdsom)
obligatairezaterdag 30 juni 2018 @ 11:15
quote:
0s.gif Op vrijdag 29 juni 2018 15:44 schreef djh77 het volgende:
Overname assurantiënportefeuille op gve
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18371
Wat vinden jullie van deze? De ondernemer lijkt me geloofwaardig en met keurige resultaten tot dusver, maar qua zekerheden biedt hij eigenlijk niets. Bescheiden bijdrage doen?
paardendokterzaterdag 30 juni 2018 @ 14:58
quote:
0s.gif Op zaterdag 30 juni 2018 11:15 schreef obligataire het volgende:

[..]

Wat vinden jullie van deze? De ondernemer lijkt me geloofwaardig en met keurige resultaten tot dusver, maar qua zekerheden biedt hij eigenlijk niets. Bescheiden bijdrage doen?
De koopsom voor een ass. portefeuille bedraagt 2 á 3 keer de jaarprovisie. Met andere woorden na 3 jaar heb je je koopsom al weer terugverdiend. Ben je een goede ondernemer, dan haal je uit je nieuwe klanten vaak ook extra inkomsten. Daarom vind ik het raar dat de lening in 5 jaar wordt terugbetaald. Daarom blijf ik er bij weg.
ML45zaterdag 30 juni 2018 @ 15:58
quote:
0s.gif Op zaterdag 30 juni 2018 14:58 schreef paardendokter het volgende:

[..]

De koopsom voor een ass. portefeuille bedraagt 2 á 3 keer de jaarprovisie. Met andere woorden na 3 jaar heb je je koopsom al weer terugverdiend. Ben je een goede ondernemer, dan haal je uit je nieuwe klanten vaak ook extra inkomsten. Daarom vind ik het raar dat de lening in 5 jaar wordt terugbetaald. Daarom blijf ik er bij weg.
Paardendokter, dank voor de info. Voor mij is dit juist een reden om wel mee te doen. Ten eerste zorgt de ondernemer voor enige marge en ten tweede moet de ondernemer ook rente betalen gedurende de eerste jaren. Vanuit de cash flow redenerend is dus 5 jaar logisch.
obligatairezaterdag 30 juni 2018 @ 17:00
Een deel van de lening wordt gebruikt voor aflossing oud krediet ING, dus dat heeft ook nog invloed, misschien hoefde hij daarop niet af te lossen.
Horsemenzaterdag 30 juni 2018 @ 17:07
quote:
0s.gif Op zaterdag 30 juni 2018 11:15 schreef obligataire het volgende:

[..]

Wat vinden jullie van deze? De ondernemer lijkt me geloofwaardig en met keurige resultaten tot dusver, maar qua zekerheden biedt hij eigenlijk niets. Bescheiden bijdrage doen?
Als je het allemaal zo leest is het zeker een aannemelijk verhaal en zou je er van uit moeten kunnen gaan dat hij dit netjes kan terugbetalen. Aan de andere kant, het blijft een 5 met 0 zekerheden.
BruderKlauszaterdag 30 juni 2018 @ 18:41
quote:
0s.gif Op maandag 2 april 2018 12:13 schreef BruderKlaus het volgende:
Weer eens een p2p update:

Q1 2018
Bondora: -2.53%
Twino: +3.09%
Mintos: +4.54%
Viainvest: +2.92%
Finbee: +0.68%
Totaal: +3.23%
Rendementen over eerste half jaar 2018:
Bondora: -1.03%
Twino: +5.75%
Mintos: +8.32%
Viainvest: +5.73%
Finbee: +1.17%
Totaal: +6.28%
investeerdertjezaterdag 30 juni 2018 @ 19:53
quote:
0s.gif Op zaterdag 30 juni 2018 18:41 schreef BruderKlaus het volgende:

[..]

Rendementen over eerste half jaar 2018:
Bondora: -1.03%
Twino: +5.75%
Mintos: +8.32%
Viainvest: +5.73%
Finbee: +1.17%
Totaal: +6.28%
Raak je zoveel kwijt op mintos, of investeer je alleen in lager percentage leningen?
crowdiefunderzaterdag 30 juni 2018 @ 19:59
quote:
0s.gif Op zaterdag 30 juni 2018 19:53 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Raak je zoveel kwijt op mintos, of investeer je alleen in lager percentage leningen?
Volgens mij is het voor een half jaar, dus voor een heel jaar zou je het x2 moeten doen, prima rendement lijkt mij.
investeerdertjezaterdag 30 juni 2018 @ 20:04
quote:
1s.gif Op zaterdag 30 juni 2018 19:59 schreef crowdiefunder het volgende:

[..]

Volgens mij is het voor een half jaar, dus voor een heel jaar zou je het x2 moeten doen, prima rendement lijkt mij.
ah ja, klinkt logisch. Idd een prima rendement.
BruderKlauszaterdag 30 juni 2018 @ 20:09
quote:
1s.gif Op zaterdag 30 juni 2018 19:59 schreef crowdiefunder het volgende:

[..]

Volgens mij is het voor een half jaar, dus voor een heel jaar zou je het x2 moeten doen, prima rendement lijkt mij.
Klopt 8-)
investeerdertjezaterdag 30 juni 2018 @ 20:13
quote:
0s.gif Op zaterdag 30 juni 2018 20:09 schreef BruderKlaus het volgende:

[..]

Klopt 8-)
Je doet veel op de secondary market?
BruderKlauszaterdag 30 juni 2018 @ 20:41
quote:
0s.gif Op zaterdag 30 juni 2018 20:13 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Je doet veel op de secondary market?
Grootste deel van bovengemiddeld rendement komt van meedoen van paar cashback bonus periodes. Verder doe ik wel een beetje op de secondary market (alhoewel dat wat opdroogt de laatste tijd) maar secondary market is goed voor ongeveer 0.1% van het totaal rendement waar de bonussen voor zo'n 1.5% van het rendement. Ervan uitgaande dat er geen cashback bonussen zijn in tweede halfjaar verwacht ik niet dat mijn jaarrendement het dubbele zal zijn van het halfjaarsrendement.
dubbeltjezzaterdag 30 juni 2018 @ 20:55
quote:
0s.gif Op zaterdag 30 juni 2018 20:09 schreef BruderKlaus het volgende:

[..]

Klopt 8-)
waarschijnlijk ook gebruik gemaakt van de cash back campaigns :-)
dubbeltjezzaterdag 30 juni 2018 @ 20:55
quote:
0s.gif Op zaterdag 30 juni 2018 20:55 schreef dubbeltjez het volgende:

[..]

waarschijnlijk ook gebruik gemaakt van de cash back campaigns :-)
woops, dat schrijf je al
investeerdertjezaterdag 30 juni 2018 @ 20:57
quote:
0s.gif Op zaterdag 30 juni 2018 20:41 schreef BruderKlaus het volgende:

[..]

Grootste deel van bovengemiddeld rendement komt van meedoen van paar cashback bonus periodes. Verder doe ik wel een beetje op de secondary market (alhoewel dat wat opdroogt de laatste tijd) maar secondary market is goed voor ongeveer 0.1% van het totaal rendement waar de bonussen voor zo'n 1.5% van het rendement. Ervan uitgaande dat er geen cashback bonussen zijn in tweede halfjaar verwacht ik niet dat mijn jaarrendement het dubbele zal zijn van het halfjaarsrendement.
Vandaar, ja ik zit nog niet zo lang bij mintos, dus dat deel heb ik gemist :P

Ik zit nu op een verwacht netto jaarrendement van 17,49%. Vandaag kwam ik ook niet door mijn geld heen doordat de secondary market gewoon leeg was :(. Ik heb nog geen idee hoe dit de rest van het jaar gaat ontwikkelen.
Bengerzaterdag 30 juni 2018 @ 22:40
quote:
0s.gif Op zaterdag 30 juni 2018 20:41 schreef BruderKlaus het volgende:

[..]

Grootste deel van bovengemiddeld rendement komt van meedoen van paar cashback bonus periodes. Verder doe ik wel een beetje op de secondary market (alhoewel dat wat opdroogt de laatste tijd) maar secondary market is goed voor ongeveer 0.1% van het totaal rendement waar de bonussen voor zo'n 1.5% van het rendement. Ervan uitgaande dat er geen cashback bonussen zijn in tweede halfjaar verwacht ik niet dat mijn jaarrendement het dubbele zal zijn van het halfjaarsrendement.
Ik verwacht eind dit jaar wel weer cashback campagnes. Veel bedrijven willen dan hun balans opschonen.
rechtsbackjezondag 1 juli 2018 @ 10:31
quote:
1s.gif Op zaterdag 30 juni 2018 17:07 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Als je het allemaal zo leest is het zeker een aannemelijk verhaal en zou je er van uit moeten kunnen gaan dat hij dit netjes kan terugbetalen. Aan de andere kant, het blijft een 5 met 0 zekerheden.
Zwak punt in het verhaal is dat de prive-onttrekkingen niet worden toegelicht. In 2017 heeft hij 103.000 prive opgenomen. In de prognose is dat 70.000. Daar kan een goed verhaal achter zitten, maar noem dat dan ook.
ML45zondag 1 juli 2018 @ 12:10
quote:
0s.gif Op zondag 1 juli 2018 10:31 schreef rechtsbackje het volgende:

[..]

Zwak punt in het verhaal is dat de prive-onttrekkingen niet worden toegelicht. In 2017 heeft hij 103.000 prive opgenomen. In de prognose is dat 70.000. Daar kan een goed verhaal achter zitten, maar noem dat dan ook.
Mi is de reden heel simpel, het verschil heeft hij nodig om de lening van GvE af te lossen. In de W&V rekening zit wel de rentekosten maar niet de aflossing van de lening. Je zou het dus ook positief kunnen interpreteren als dat de man weet waar hij het over heeft( moet ook wel met zijn achtergrond) en dus al met zijn prive onttrekkingen anticipeert op een voor prive lagere kasstroom de eerste jaren.
rechtsbackjezondag 1 juli 2018 @ 13:18
quote:
0s.gif Op zondag 1 juli 2018 12:10 schreef ML45 het volgende:

[..]

Mi is de reden heel simpel, het verschil heeft hij nodig om de lening van GvE af te lossen. In de W&V rekening zit wel de rentekosten maar niet de aflossing van de lening. Je zou het dus ook positief kunnen interpreteren als dat de man weet waar hij het over heeft( moet ook wel met zijn achtergrond) en dus al met zijn prive onttrekkingen anticipeert op een voor prive lagere kasstroom de eerste jaren.
Ik snap hoe het verschil tot stand is gekomen, maar het betekent wel een stuk taakstelling. En dat wordt nergens benoemd. De (historische) prive onttrrekkingen worden in het overzicht weggelaten, maar in de prognose niet.
Ron1986zondag 1 juli 2018 @ 13:20
Kan iemand me een beetje op weg helpen met Mintos? Kom dr niet helemaal uit.
Bengerzondag 1 juli 2018 @ 14:31
E
quote:
0s.gif Op zondag 1 juli 2018 13:20 schreef Ron1986 het volgende:
Kan iemand me een beetje op weg helpen met Mintos? Kom dr niet helemaal uit.
Een nogal algemene vraag.
Als de vraag is: waar moet ik in investeren?
Dat kan ik je niet vertellen, maar wel wat ik nu zelf doe.
Stap 1: filter op Euro's.
Op dit moment investeer ik in 14,1% leningen van Mozipo met buyback van de secondairy market.
Als ik daar een bepaald % van heb stap ik over op 14% leningen van andere partijen van de primaire markt om te spreiden. Hopelijk komen er binnenkort ook weer leningen met een nog hoger rendement, maar volgens mij hebben ze een beetje last van een summer slump.
Leningen zonder buyback vind ik het risico over het algemeen niet waard. Voorheen waren er wel goede hypothecair gedekte leningen, maar de rente daarop is tegenwoordig een stuk lager.
Als je niet zo lang je geld wilt hebben uitstaan zal je ook op looptijd moeten filteren.

[ Bericht 1% gewijzigd door Benger op 01-07-2018 14:56:00 ]
investeerdertjezondag 1 juli 2018 @ 19:56
quote:
0s.gif Op zondag 1 juli 2018 13:20 schreef Ron1986 het volgende:
Kan iemand me een beetje op weg helpen met Mintos? Kom dr niet helemaal uit.
Als je je vraag iets concreter kan maken idd
Ron1986zondag 1 juli 2018 @ 20:44
quote:
1s.gif Op zondag 1 juli 2018 19:56 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Als je je vraag iets concreter kan maken idd
Ik denk dat ik meer bedoel wat een goede tactiek is van investeren.
Als ik bijv. 100 euro spreid in de sec. markt over een aantal projecten van bij. Mozipo (overal het min. bedrag), dit lijkt me wel een goede spreiding. Het is me trouwens nog niet geheel duidelijk wat Borrower APR inhoud. En +.x.xx% bij de prijs is dan de korting op het investeerdersbedrag?
investeerdertjezondag 1 juli 2018 @ 22:07
quote:
0s.gif Op zondag 1 juli 2018 20:44 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

Ik denk dat ik meer bedoel wat een goede tactiek is van investeren.
Als ik bijv. 100 euro spreid in de sec. markt over een aantal projecten van bij. Mozipo (overal het min. bedrag), dit lijkt me wel een goede spreiding. Het is me trouwens nog niet geheel duidelijk wat Borrower APR inhoud. En +.x.xx% bij de prijs is dan de korting op het investeerdersbedrag?
Een korting is een negatief percentage. Heb je de uitleg over borrower apr gelezen. Spreiding is bij mintos niet alleen over projecten maar ook originators
BruderKlauszondag 1 juli 2018 @ 22:11
quote:
0s.gif Op zondag 1 juli 2018 20:44 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

Ik denk dat ik meer bedoel wat een goede tactiek is van investeren.
Als ik bijv. 100 euro spreid in de sec. markt over een aantal projecten van bij. Mozipo (overal het min. bedrag), dit lijkt me wel een goede spreiding. Het is me trouwens nog niet geheel duidelijk wat Borrower APR inhoud. En +.x.xx% bij de prijs is dan de korting op het investeerdersbedrag?
APR = Annual Percentage Rate
Zie https://www.investopedia.com/terms/a/apr.asp
Ofwel, rente/kosten door leningnemer.

+% is de toeslag die je moet betalen op de hoofdsom. -% (in blauw) is de korting die je krijgt.
obligatairemaandag 2 juli 2018 @ 00:23
quote:
0s.gif Op zondag 1 juli 2018 12:10 schreef ML45 het volgende:

[..]

Mi is de reden heel simpel, het verschil heeft hij nodig om de lening van GvE af te lossen. In de W&V rekening zit wel de rentekosten maar niet de aflossing van de lening. Je zou het dus ook positief kunnen interpreteren als dat de man weet waar hij het over heeft( moet ook wel met zijn achtergrond) en dus al met zijn prive onttrekkingen anticipeert op een voor prive lagere kasstroom de eerste jaren.
Anticiperen is één ding, maar het naleven daarvan is inderdaad een uitdagende taakstelling. We zullen het zien. Met een winst van ruim een ton gaat sowieso een fors deel op aan IB/PVV.

Met zekerheden had ik er wat meer in gestopt, maar heb vanwege de voorspelbare regelmatige inkomsten toch ook wel vertrouwen in deze man. Het ReMax verhaal levert hem nog extra inkomsten op waarvoor hij weinig hoeft te investeren (vanuit hetzelfde pand?).
Ron1986maandag 2 juli 2018 @ 08:45
quote:
1s.gif Op zondag 1 juli 2018 22:07 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Een korting is een negatief percentage. Heb je de uitleg over borrower apr gelezen. Spreiding is bij mintos niet alleen over projecten maar ook originators
Zie dat ze ook auto invest hebben; deze spreekt me wel aan:

Secured Loan Strategy hoe is jou visie hier op?
petercmaandag 2 juli 2018 @ 09:18
quote:
0s.gif Op maandag 2 juli 2018 00:23 schreef obligataire het volgende:

[..]

Anticiperen is één ding, maar het naleven daarvan is inderdaad een uitdagende taakstelling. We zullen het zien. Met een winst van ruim een ton gaat sowieso een fors deel op aan IB/PVV.

Met zekerheden had ik er wat meer in gestopt, maar heb vanwege de voorspelbare regelmatige inkomsten toch ook wel vertrouwen in deze man. Het ReMax verhaal levert hem nog extra inkomsten op waarvoor hij weinig hoeft te investeren (vanuit hetzelfde pand?).
Re-max zit in hetzelfde pand, zie ook streetview, en website Re-max, wat me wel opviel als je via Re-max website naar Naaldwijk gaat , hij blijkbaar 0 woningen in sale heeft, alhoewel hij deze vestiging aan het opstarten is. Twee zaken tegelijk?
djh77maandag 2 juli 2018 @ 10:07
quote:
12s.gif Op maandag 2 juli 2018 09:18 schreef peterc het volgende:

[..]

Re-max zit in hetzelfde pand, zie ook streetview, en website Re-max, wat me wel opviel als je via Re-max website naar Naaldwijk gaat , hij blijkbaar 0 woningen in sale heeft, alhoewel hij deze vestiging aan het opstarten is. Twee zaken tegelijk?
Er zit wel een andere makelaar op hetzelfde adres in Naaldwijk: https://www.maatenraad.nl/
Horsemenmaandag 2 juli 2018 @ 12:13
quote:
1s.gif Op vrijdag 22 juni 2018 14:05 schreef djh77 het volgende:

[..]

Ik zit in schijf 2 obv de pitch en de aflossing in 10 jaar IPV 30 jaar. Ik heb SiG om opheldering gevraagd, maar het blijft erg stil....
En inmiddels weer ruim een week verder en het blijft nog steeds erg stil.... :( Meer dan een ontvangstbevestiging hebben ze nog niet kunnen ophoesten. Klaarblijkelijk hebben ze zich aardig in de nesten gewerkt.
petercmaandag 2 juli 2018 @ 13:17
PREVIEW NIEUW PROJECT BOUTIQUE HOTEL CAN SASTRE IBIZA
RENTE 7,5%, LOOPTIJD 36 MAANDEN, 5 STERREN
SPOILER
Recensie HCN: Er is sprake van een ervaren horeca ondernemerskoppel. Het boutique hotel is kortgeleden overgenomen door het ondernemerskoppel. Zij wensen een deel eigen vermogen om te zetten in een langlopende financiering. De overname van dit type hotel concept beschouwen wij als bedrijfseconomisch verantwoord. Op basis van de geprognotiseerde cashflow is een 5 sterren classificatie naar onze mening te rechtvaardigen. De ondernemers tekenen hoofdelijk mee en er zal verpanding op de inventaris rusten. De lening wordt verstrekt aan een Nederlandse BV (holding) die op haar beurt een lening heeft verstrekt aan de Spaanse entiteit waarmee het hotel wordt geëxploiteerd.
Het concept
Boutique hotel Can Sastre is een oude Finca op een schitterend centraal gelegen stuk grond in Ibiza, Spanje. Omringt met sinaasappelbomen, olijfbomen, bougainvilles en palmen is dit een privé paradijs. De authentieke stijl van de Finca is in de inrichting behouden gebleven, echter hebben wij ons wel laten beïnvloeden door onze vele reizen. Over heel de wereld heeft Ibiza iets magisch dat iedereen kent. Een magisch gevoel dat ook in het hotel naar voren komt. Het hotel beschikt over 3 casita's en 2 villa suites. Iedere suite heeft veel privacy en is voorzien van alle gemakken en services van een 5 sterren hotel. Het gevoel dat wij onze gasten willen geven is ongedwongen, vrijheid en luxe. Op ieder moment van de dag is het mogelijk om gebruik van te maken van de F&B faciliteiten. Onze chef heeft een healthy fusion menu samengesteld voor zowel ontbijt, lunch als diner. Al onze producten komen van de lokale leveranciers en worden dagelijks dagvers geleverd. Verder zijn er verschillende services die het verblijf nog aannemelijker kunnen maken. Denk hierbij aan een gecertificeerde nanny service, VIP tickets voor de beste clubs, personal training, massages, yoga, mental coaching, car rental en meer. Daarnaast is ons hotel ook beschikbaar om in zijn geheel afgehuurd te worden voor evenementen, bruiloften, shoots, private meetings etc.
Het hotel is centraal gelegen op Ibiza, tussen Santa Gertrudis en San Rafael. Vrijwel alles is bereikbaar op 10-15 minuten met de auto. Het stadje Santa Getrudis is zeer geliefd bij de Nederlandse toerist, maar niet overlopen. Het hotel zelf is een agroturismo, wat betekent dat een groot stuk grond tot het terrein behoort waar groente en fruit wordt verbouwd. Door de uitgestrekte locatie hebben de casita's en villa's veel privacy. Er zijn meerdere plekken om te ontspannen, zonnen en te genieten. Zo is er een zwembad met cocktailbar, loungebedden en buitendouche.
De ondernemers
Bibi Post heeft jarenlange ervaring in de horeca en evenementen. Ze werkte o.a. bij The Harbour Club, gericht op het hogere segment. Als mede-eigenaar van Buena Vista Beach Club in Scheveningen verzorgde ze hier de partijen en het restaurant. Daarna startte ze haar eigen bedrijf in de evenementen branche opgezet in de regio Scheveningen en gespecialiseerd in corporate events. Het organiseren en service leveren zit Bibi in het bloed. Daarnaast heeft zij een passie voor fotografie, styling en inrichting. De passie voor inrichten komt terug in de hele uitstraling van het hotel.
Raymond van der Hout werkte naast zijn studie in de makelaardij. Na meerdere banen in de horeca te hebben gehad maakte hij in 2004 de overstap naar een eigen beach club. Hij exploiteerde Buena Vista Beach Club Scheveningen uiteindelijk 12 jaar succesvol en verkocht de club in 2016 om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. In 2017 begon hij aan deze nieuwe uitdaging met het openen van beach club Rehab in Ibiza. Na een jaar deed zich de mogelijkheid voor om een andere koers te kiezen en kwam Hotel Can Sastre op zijn pad.
"Wij hebben het gevoel dat alle facetten hier samenvallen. Hospitality, gevoel voor inrichting, gastronomie, liefde voor muziek en het creëren van sfeer."
De financiering
De financiering is bestemd voor herfinanciering. De totale financieringsbehoefte voor de overname en herinrichting van het hotel inclusief waarborg en alle kosten bedraagt ¤ 265.000. De eigen inbreng bedraagt ¤ 73.000. De resterende langlopende financieringsbehoefte komt daarmee uit op ¤ 192.000.
De vooruitzichten
Daar het een bestaand hotel is, nemen de ondernemers de huidige boekingen over. De planning is om ook in de winters open te blijven en op evenementen te focussen. Dit werd voorheen niet gedaan. De omzet is voor het eerste exploitatiejaar begroot op afgerond ¤ 345.000. De geprognosticeerde kasstroom over dit jaar bedraagt afgerond ¤ 160.000. De omzet zal naar verwachting verder groeien naar een niveau van ¤ 370.000 in 2019 met een netto-kasstroom van ¤ 180.000. De beschikbare kasstroom is ruim voldoende om aan de langlopende financieringsverplichtingen te kunnen voldoen.
Crowdfunding
Crowdfunding geeft ons een platform om te laten zien wie we zijn en wat we doen. Daarnaast hopen we de support te krijgen van mensen om ons heen die weten wat we kunnen, wat we hebben gedaan en een goed gevoel hebben met de plannen die we hebben voor het hotel. Wij kiezen bewust voor crowdfunding om zoveel mogelijk potentiële gasten te werven.
.
ik denk dat het deze is ;
https://www.booking.com/hotel/es/can-sastre.en-gb.html?aid=352058;

ff een beetje typen voor een boeking geeft 2k+ voor een weekje verblijf i h seizoen

345k omzet prognose voor 3x cassita's en 2x villa's, moet ik nog ff over denken

recensies of booking.com zijn goed.

[ Bericht 3% gewijzigd door peterc op 02-07-2018 13:34:21 ]
optrandjemaandag 2 juli 2018 @ 14:48
quote:
0s.gif
Zie dat ze ook auto invest hebben; deze spreekt me wel aan:
auto-invest werkt, maar niet op de secundaire markt. En daar haal ik aardig wat leuke dingen vandaan.
xzazmaandag 2 juli 2018 @ 16:18
Ik heb wat staan bij Mintos maar weet niet zeker als er meer bij gaat. Veel mensen blijken gewoon niet te betalen...
djh77maandag 2 juli 2018 @ 18:36
Zoals vorige week kenbaar gemaakt wordt de propositie 'Nieuwbouw Halen' momenteel afgewikkeld bij de notaris. Aankomende donderdag staat de inschrijving van het eerste recht van hypotheek gepland en spoedig zal de eerste en opgebouwde rente uitbetaald worden.

Door een vervallen reservering is het op het laatste moment nog mogelijk om voor een additioneel bedrag van maximaal ¤ 3.000 deel te nemen. Via de projectpagina kunt u een additionele investering afronden.
https://www.crowdestate.nl/projecten/148-nieuwbouw-halen
Bengermaandag 2 juli 2018 @ 18:47
quote:
0s.gif Op maandag 2 juli 2018 08:45 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

Zie dat ze ook auto invest hebben; deze spreekt me wel aan:

Secured Loan Strategy hoe is jou visie hier op?
Ik ben geen fan van de strategieën die Mintos standaard aanbied. Ik doe zelf vooral leningen met buyback garantie. Die worden door deze strategieën niet met voorkeur gekozen. Daarbij gaat de aangeboden diversificatie ten koste van het rendement. Omdat ik sowieso al een beperkt deel van mijn vermogen investeer in crowdfunding èn diversifieer over verschillende platformen vind ik het minder belangrijk om ook binnen een platform te diversifiëren (maar ik diversifieer daarbij wel enigszins). Ik pak dus vooral de leningen met de hogere rente, met goede zekerheden of buyback garantie.
Faraday01maandag 2 juli 2018 @ 19:48
quote:
14s.gif Op maandag 2 juli 2018 12:13 schreef Horsemen het volgende:

[..]

En inmiddels weer ruim een week verder en het blijft nog steeds erg stil.... :( Meer dan een ontvangstbevestiging hebben ze nog niet kunnen ophoesten. Klaarblijkelijk hebben ze zich aardig in de nesten gewerkt.
Ook bij het bijschrijven van de maandbetalingen op de wallet is het stil....
fok321maandag 2 juli 2018 @ 21:56
quote:
0s.gif Op maandag 2 juli 2018 19:48 schreef Faraday01 het volgende:

[..]

Ook bij het bijschrijven van de maandbetalingen op de wallet is het stil....
Van 1 op de 4 projecten is bij mij de rente inmiddels bijgeschreven ...
petercdinsdag 3 juli 2018 @ 09:43
nieuwsbrief Sprout ptn 4 Crowdfunding groeit als een malle

https://www.sprout.nl/art(...)ampaign=nbr_20180703
Horsemendinsdag 3 juli 2018 @ 11:24
Info Crowdfundmarkt:
https://www.crowdfundmark(...)land-niet-te-stoppen
Crowdfunder99dinsdag 3 juli 2018 @ 13:55
Ik heb bij FundingCircle een aantal projecten die de laatste keer niet betaald hebben. Als ik echter op het overzicht Investeringen kijk, staat er direct achter het project dat de status Uitbetaald is. Als ik doorklik naar de project-gegevens dan staat daar bij de betaling van vorige maand echter Vertraagd xx dagen. Hebben meer mensen daar last van ? In het verleden heb ik dit soort zaken al eens gemeld, maar is nog steeds niet aangepast blijkbaar.
paardendokterdinsdag 3 juli 2018 @ 14:12
quote:
Grappig die verschillen in cijfers over dezelfde markt.
Volgens Sprout steeg de markt met 55 % van 99,4 mio naar 154 mio,
Volgens Crowdfundmarkt is het allemaal wat minder, de markt steeg met 36 % van 84,7 mio naar 115 mio .....

Die van elkaar afwijkende cijfers zijn geheel in lijn met de gemiddelde CF-pitch. Dat dan weer wel.
Mynheer007dinsdag 3 juli 2018 @ 14:40
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 juli 2018 14:12 schreef paardendokter het volgende:

[..]

Grappig die verschillen in cijfers over dezelfde markt.
Volgens Sprout steeg de markt met 55 % van 99,4 mio naar 154 mio,
Volgens Crowdfundmarkt is het allemaal wat minder, de markt steeg met 36 % van 84,7 mio naar 115 mio .....

Die van elkaar afwijkende cijfers zijn geheel in lijn met de gemiddelde CF-pitch. Dat dan weer wel.
Zal wel komen doordat crowdfundingmarkt alleen p2p lending en equite crowdfunding meeneemt, terwijl de definitie van Sprout een stuk breder is.
Frankvdldinsdag 3 juli 2018 @ 15:32
quote:
1s.gif Op dinsdag 3 juli 2018 14:40 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]

Zal wel komen doordat crowdfundingmarkt alleen p2p lending en equite crowdfunding meeneemt, terwijl de definitie van Sprout een stuk breder is.
Inderdaad. Om onduidelijkheden te voorkomen en vergelijk mogelijk te maken rapporteren wij (https://www.crowdfundmarkt.nl) altijd op basis van Nederlandse lening- en aandelenprojecten van de AFM geregistreerde crowdfundingplatformen (https://www.afm.nl/nl-nl/(...)owdfundingplatformen)
djh77dinsdag 3 juli 2018 @ 16:00
juni cijfers platformen (excl. FNC):
xnzlig.png
NaRegenDeZondinsdag 3 juli 2018 @ 16:05
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 juli 2018 16:00 schreef djh77 het volgende:
juni cijfers platformen:
[ afbeelding ]
Ik mis funding circle in je lijstje. Heb je daar geen gegevens van? Ben wel benieuwd daar het wel de grootste groeier lijkt het laatste half jaar.
djh77dinsdag 3 juli 2018 @ 16:08
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 juli 2018 16:05 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Ik mis funding circle in je lijstje. Heb je daar geen gegevens van? Ben wel benieuwd daar het wel de grootste groeier lijkt het laatste half jaar.
Klopt
• 4,0M in juni 2018
• 4,4M in mei 2018
• 1e halfjaar: 18,7M
NaRegenDeZondinsdag 3 juli 2018 @ 16:21
N
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 juli 2018 16:08 schreef djh77 het volgende:

[..]

Klopt
• 4,0M in juni 2018
• 4,4M in mei 2018
• 1e halfjaar: 18,7M
dank! Zo 18.7 miljoen is niet mis.

Nieuwe GvE. https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18435
Wel korte looptijd. Na fee blijft er niet zo veel over denk ik.
optrandjedinsdag 3 juli 2018 @ 16:23
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 juli 2018 16:21 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Nieuwe GvE. https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18435
Wel korte looptijd. Na fee blijft er niet zo veel over denk ik.
Precies. Helemaal als er (volgens de pitch) boetevrij eerder afgelost mag worden.
bleyenburgdinsdag 3 juli 2018 @ 16:37
FNC dashboard bij mij idd ook niet correct danwel compleet
crowdiefunderdinsdag 3 juli 2018 @ 17:20
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 juli 2018 16:23 schreef optrandje het volgende:

[..]

Precies. Helemaal als er (volgens de pitch) boetevrij eerder afgelost mag worden.
0.6% eraf, blijft er 4.5% op jaarbasis over voor 8 maanden (of zie ik wat over het hoofd?). Met kans op vervroegde aflossing.
djh77dinsdag 3 juli 2018 @ 17:43
quote:
1s.gif Op dinsdag 3 juli 2018 17:20 schreef crowdiefunder het volgende:

[..]

0.6% eraf, blijft er 4.5% op jaarbasis over voor 8 maanden (of zie ik wat over het hoofd?). Met kans op vervroegde aflossing.
Is het niet 5,1 - (0,6/12*8=0,9) = 4,2 op jaarbasis?
crowdiefunderdinsdag 3 juli 2018 @ 17:55
quote:
1s.gif Op dinsdag 3 juli 2018 17:43 schreef djh77 het volgende:

[..]

Is het niet 5,1 - (0,6/12*8=0,9) = 4,2 op jaarbasis?
Ik twijfelde zelf al, dus bedankt voor de correctie!
djh77dinsdag 3 juli 2018 @ 18:20
Vergaderapp op CcF
https://www.collincrowdfund.nl/yabbu/
obligatairedinsdag 3 juli 2018 @ 19:44
quote:
1s.gif Op dinsdag 3 juli 2018 17:43 schreef djh77 het volgende:

[..]

Is het niet 5,1 - (0,6/12*8=0,9) = 4,2 op jaarbasis?
5,1 - (0,6*12/8=0,9) = 4,2 op jaarbasis.......met uiteraard dezelfde uitkomst.
Dwarsindewegdinsdag 3 juli 2018 @ 19:47
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 juli 2018 18:20 schreef djh77 het volgende:
Vergaderapp op CcF
https://www.collincrowdfund.nl/yabbu/
Net als je denkt dat het niet slechter kan...
BruderKlausdinsdag 3 juli 2018 @ 19:54
Ter informatie; Mintos houdt op dit moment (lopende tot 6-8-18) een referral promotie.
1% bonus over het binnen 90 dagen gestorte geld, voor zowel de referrer als ook voor de nieuwe klant.
Dus als je niet eerder op Mintos geregistreerd bent geweest en toch al nadacht om het wel te gaan doen is dit misschien wel het moment. Schiet je vriend/vriendin aan met een Mintos account voor de refferal code.
Diegene zonder vrienden met Mintos of zonder vrienden whatsoever die toch willen profiteren kunnen eventueel ook mij een pm zenden.

https://www.mintos.com/en/campaigns/refer-a-friend-program
Crowdfunder99dinsdag 3 juli 2018 @ 20:24
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 juli 2018 19:54 schreef BruderKlaus het volgende:
Ter informatie; Mintos houdt op dit moment (lopende tot 6-8-18) een referral promotie.
1% bonus over het binnen 90 dagen gestorte geld, voor zowel de referrer als ook voor de nieuwe klant.
Dus als je niet eerder op Mintos geregistreerd bent geweest en toch al nadacht om het wel te gaan doen is dit misschien wel het moment. Schiet je vriend/vriendin aan met een Mintos account voor de refferal code.
Diegene zonder vrienden met Mintos of zonder vrienden whatsoever die toch willen profiteren kunnen eventueel ook mij een pm zenden.

https://www.mintos.com/en/campaigns/refer-a-friend-program
Volgens mij werkt het ook via onderstaande link: https://www.mintos.com/en(...)76-98ee-1bfc5cac7b2c en dan kiezen voor Register.

Dan heb je helemaal geen vrienden nodig ... ;(
ETphonehomedinsdag 3 juli 2018 @ 20:26
Strakke actie van FnC - NOT -.:
https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab2

Citaat:
.... heeft inmiddels een financiering bij Funding Circle. Deze bedrijfsfinanciering is aangevraagd om dit tegen een gunstiger rentepercentage te herfinancieren aangezien de bedrijfsresultaten zijn verbeterd.

zonder boeterente vervroegd aflossen is al best wel een issue, maar dit is wat mij betreft echt meerdere stappen te ver!!

zit er hier iemand in het eerste project van
SPOILER
pure water, Tilburg
?

Ook de festivaltoilettenverhuurder komt langs voor een tweede lening. eerste lening uit maart 2017, 24 maanden tegen 12.86% loopt goed. De tweede lening gaat in de etalage voor 6.49%. Hier zit ik wel in de eerste lening, mooi om te lezen dat het goed gaat, en hier wordt gelukkig niet gesproken over vervroegde aflossing van lening no. 1
BruderKlausdinsdag 3 juli 2018 @ 20:41
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 juli 2018 20:24 schreef Crowdfunder99 het volgende:

[..]

Volgens mij werkt het ook via onderstaande link: https://www.mintos.com/en(...)76-98ee-1bfc5cac7b2c en dan kiezen voor Register.

Dan heb je helemaal geen vrienden nodig ... ;(
Is een affiliate link waar dus wel iemand de sign up bonus opstrijkt natuurlijk.
obligatairedinsdag 3 juli 2018 @ 21:58
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 juli 2018 20:26 schreef ETphonehome het volgende:
Strakke actie van FnC - NOT -.:
https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab2

Citaat:
.... heeft inmiddels een financiering bij Funding Circle. Deze bedrijfsfinanciering is aangevraagd om dit tegen een gunstiger rentepercentage te herfinancieren aangezien de bedrijfsresultaten zijn verbeterd.

zonder boeterente vervroegd aflossen is al best wel een issue, maar dit is wat mij betreft echt meerdere stappen te ver!!

zit er hier iemand in het eerste project van
SPOILER
pure water, Tilburg
?
Ik zit niet in dit project maar ik vind de handelwijze van FNC volstrekt onacceptabel. Gaat het goed met een onderneming, wordt de lening boetevrij ineens afgelost. Was het slecht gegaan met dit bedrijf, was je je inleg helemaal kwijt geweest. Te triest voor woorden dit, ze hebben compleet lak aan hun investeerders :R
Crowdfunder99dinsdag 3 juli 2018 @ 22:10
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 juli 2018 20:26 schreef ETphonehome het volgende:
Strakke actie van FnC - NOT -.:
https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab2

Citaat:
.... heeft inmiddels een financiering bij Funding Circle. Deze bedrijfsfinanciering is aangevraagd om dit tegen een gunstiger rentepercentage te herfinancieren aangezien de bedrijfsresultaten zijn verbeterd.

zonder boeterente vervroegd aflossen is al best wel een issue, maar dit is wat mij betreft echt meerdere stappen te ver!!

zit er hier iemand in het eerste project van
SPOILER
pure water, Tilburg
?

Ook de festivaltoilettenverhuurder komt langs voor een tweede lening. eerste lening uit maart 2017, 24 maanden tegen 12.86% loopt goed. De tweede lening gaat in de etalage voor 6.49%. Hier zit ik wel in de eerste lening, mooi om te lezen dat het goed gaat, en hier wordt gelukkig niet gesproken over vervroegde aflossing van lening no. 1
Heb je dit al aangekaart bij FnC ?
CFrealistdinsdag 3 juli 2018 @ 23:47
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 juli 2018 20:26 schreef ETphonehome het volgende:
Strakke actie van FnC - NOT -.:
https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab2

Citaat:
.... heeft inmiddels een financiering bij Funding Circle. Deze bedrijfsfinanciering is aangevraagd om dit tegen een gunstiger rentepercentage te herfinancieren aangezien de bedrijfsresultaten zijn verbeterd.

zonder boeterente vervroegd aflossen is al best wel een issue, maar dit is wat mij betreft echt meerdere stappen te ver!!

zit er hier iemand in het eerste project van
SPOILER
pure water, Tilburg
?

Ook de festivaltoilettenverhuurder komt langs voor een tweede lening. eerste lening uit maart 2017, 24 maanden tegen 12.86% loopt goed. De tweede lening gaat in de etalage voor 6.49%. Hier zit ik wel in de eerste lening, mooi om te lezen dat het goed gaat, en hier wordt gelukkig niet gesproken over vervroegde aflossing van lening no. 1
Ik zit in dat eerste project. Was mijn eerste project in de E categorie bij FNC. Toen een gokje, inmiddels heb ik er meer.
Ik vraag me wel af of dit nou persé slecht is. Hij heeft 18 van de 36 termijnen betaald. 50% ongeveer afgelost en 75% van de totale rente is betaald. Nu kan ik dat geld opnieuwe investeren in een project. Maak ik een denkfout als ik denk dat het zelfs gunstig is om nu af te lossen en opnieuw te investeren in een nieuw project?
investeerdertjewoensdag 4 juli 2018 @ 00:05
quote:
1s.gif Op dinsdag 3 juli 2018 23:47 schreef CFrealist het volgende:

[..]

Ik zit in dat eerste project. Was mijn eerste project in de E categorie bij FNC. Toen een gokje, inmiddels heb ik er meer.
Ik vraag me wel af of dit nou persé slecht is. Hij heeft 18 van de 36 termijnen betaald. 50% ongeveer afgelost en 75% van de totale rente is betaald. Nu kan ik dat geld opnieuwe investeren in een project. Maak ik een denkfout als ik denk dat het zelfs gunstig is om nu af te lossen en opnieuw te investeren in een nieuw project?
Het gaat goed met het bedrijf. Je risico is nagenoeg weg. Is het dan niet tijd om van het rendement van je risico te genieten? Zoals hierboven al gesteld is, als het fout gaat ben je je geld kwijt. Gaat het goed dan betalen ze je niets meer....


Nog mensen overigens die mintos overwegen met 1% signup bonus? 😅
obligatairewoensdag 4 juli 2018 @ 00:48
quote:
1s.gif Op dinsdag 3 juli 2018 23:47 schreef CFrealist het volgende:

[..]

Hij heeft 18 van de 36 termijnen betaald. 50% ongeveer afgelost en 75% van de totale rente is betaald.
Dat lijkt me rekenkundig niet mogelijk.
18 van de 36 termijnen is de helft van alle rente+aflossing. De rente zal boven de 50% zitten (omdat in het begin vooral rente betaald wordt), maar dan zal de aflossing logischerwijze onder de 50% uitkomen.
Bengerwoensdag 4 juli 2018 @ 05:36
quote:
1s.gif Op dinsdag 3 juli 2018 23:47 schreef CFrealist het volgende:

[..]

Maak ik een denkfout als ik denk dat het zelfs gunstig is om nu af te lossen en opnieuw te investeren in een nieuw project?
Normaal gesproken is het beter om het geld wat je tegen de hogere rente hebt uitstaan tegen die rente te laten uit staan. Opnieuw investeren in een project zou gunstiger zijn als je de aflossing plus rente op een bankrekening tegen 0% apart zou hebben gezet, totdat de lening volledig is afgelost. Ik mag aannemen dat je het zo niet doet.
NaRegenDeZonwoensdag 4 juli 2018 @ 09:56
Nieuw GvE met 1 ste hypotheek annuïteit 10jaar 5% - kosten.
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18376
CaLeXwoensdag 4 juli 2018 @ 10:55
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 juli 2018 16:23 schreef optrandje het volgende:

[..]

Precies. Helemaal als er (volgens de pitch) boetevrij eerder afgelost mag worden.
Boetevrij houdt niet in dat de rente over de looptijd (of datum+3 maanden) dan niet betaald hoeft te worden. Al zal GVE daar wel zijn eigen mening over hebben.

Ik heb ze in elk geval gevraagd het te verduidelijken
NaRegenDeZonwoensdag 4 juli 2018 @ 11:00
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 juli 2018 20:26 schreef ETphonehome het volgende:
Strakke actie van FnC - NOT -.:
https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab2

Citaat:
.... heeft inmiddels een financiering bij Funding Circle. Deze bedrijfsfinanciering is aangevraagd om dit tegen een gunstiger rentepercentage te herfinancieren aangezien de bedrijfsresultaten zijn verbeterd.

zonder boeterente vervroegd aflossen is al best wel een issue, maar dit is wat mij betreft echt meerdere stappen te ver!!

zit er hier iemand in het eerste project van
SPOILER
pure water, Tilburg
?

Ook de festivaltoilettenverhuurder komt langs voor een tweede lening. eerste lening uit maart 2017, 24 maanden tegen 12.86% loopt goed. De tweede lening gaat in de etalage voor 6.49%. Hier zit ik wel in de eerste lening, mooi om te lezen dat het goed gaat, en hier wordt gelukkig niet gesproken over vervroegde aflossing van lening no. 1
Ik zit ook in het festival sanitair. Daarvoor heb ik het een en ander net berekend.
Lening 30000 euro. 24 maanden rente 12.86%
15 van de 24 maanden betaald.
Dan 84 % van rente en 60% van aflossing betaald.
Nog te betalen rente is 777 euro.
Rest schuld 12091 euro.
Als ik deze 12091 tegen de nieuwe rente over 9 maanden zou lenen tegen 6.49% is lening nemer volgens site berekenhet.nl 319.50 euro aan rente kwijt.
Oversluiten zou voordeel geven van zo'n 450 euro. Afsluitkosten van een CF lening zijn zo'n 8% van de hoofdsom dus oversluiten bij deze wc lening is vermoedelijk voor leningnemer niet lucratief. Dat doet hij dan ook niet als ik het goed begrijp uit de nieuwe aanvraag.

Kennelijk ligt het bij de water zuiveraars wat anders. ken hier niet de setails dus kan het een en ander niet uitrekenen.

Ben het natuurlijk geheel eens met @Obli dat hier de :R :R past voor FNC om de mensen van Pure water op deze manier te laten herfinancieren. Wij blijven verdorie met de groothandel en het duikcentrum die niet aflossen zitten terwijl de goed lopende projecten vrolijk gratis vervroegd aflossen!

Herfinancieren is voor FNC big business want men vangt opnieuw afsluitprovisie, wij bljiven met lege handen achter.

[ Bericht 0% gewijzigd door NaRegenDeZon op 04-07-2018 11:05:36 ]
optrandjewoensdag 4 juli 2018 @ 11:08
quote:
99s.gif [b]
Boetevrij houdt niet in dat de rente over de looptijd (of datum+3 maanden) dan niet betaald hoeft te worden. Al zal GVE daar wel zijn eigen mening over hebben.

Ik heb ze in elk geval gevraagd het te verduidelijken
Er staat letterlijk in de pitch:
"Het is de geldnemer toegestaan om boetevrij vervroegd af te lossen."
optrandjewoensdag 4 juli 2018 @ 11:09
quote:
0s.gif Op woensdag 4 juli 2018 09:56 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Nieuw GvE met 1 ste hypotheek annuïteit 10jaar 5% - kosten.
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18376
LTV bij aanvang bijna 104,6%. Daar hoort m.i. een ander rentepercentage bij.
NaRegenDeZonwoensdag 4 juli 2018 @ 11:11
quote:
0s.gif Op dinsdag 26 juni 2018 11:08 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Voor de liefhebber heb ik nog even de woz waarden (Peildatum 01-01-2017) nagezocht en wat andere data op een rijtje gezet.

Villa Oostkapelseweg 4
Peildatum 01-01-2017 WOZ waarde 1205k
Tax vrije verkoop waarde jun-2018 Collin 1600k, Tax waarde jun-2015 GvE na restauratie 1650k
Vloeropp 1148 m2
1 ste hypotheek derden ¤ 805.204,00
2 de hypotheek Collin ¤ 1.200.000,00

KoetshuisOostkapelseweg 2a
Peildatum 01-01-2017 WOZ waarde 959K
Taxatie waarde Collin 1800K (geen datum, geen toevoeging na restauratie)
Vloeropp 467 m2
1 ste hypotheek derden ¤ 1.300.000,00
2 de hypotheek Collin ¤ 800.000,00

Ik zie vreemde zaken in combinatie van vloeroppervlak en tax waarden. Daarnaast overtreffen de hypotheken de woz waarden behoorlijk. Ik zou niet zoveel waarde hechten aan deze 2 e hypotheken als er echt stront aan de knikker is en er verkoop bij executie plaatsvindt,

let op volgens mij is er geen HA van de eigenaar van het bedrijf.

Mijn conclusie alleen schijnzekerheden en aangezien ik geen blind vertrouwen heb in het business model van dit bedrijf (b.v.)stap ik niet in.
Voor de liefhebber de lening van OOS staat nu open. https://www.collincrowdfu(...)e-oos-international/

Is er al bekend hoe er met de GvE lening omgegaan wordt daar door de hypotheekverklaring op een van de twee panden geen 2e hypotheek afgesloten kan worden?
petercwoensdag 4 juli 2018 @ 11:14
Horeca Crowdfunding
STAAT OPEN

Boutique hotel Can Sastre Ibiza

Project Nr. : 149
Type bedrijf : Boutique hotel restaurant
Financiering : Herfinanciering
Categorie : (?)

Kredietbedrag : ¤ 192.000,00
Geinvesteerd : ¤ 80.750,00
Rente per jaar : 7,5 %
Looptijd : 36 maanden
CaLeXwoensdag 4 juli 2018 @ 11:19
quote:
0s.gif Op woensdag 4 juli 2018 11:08 schreef optrandje het volgende:

[..]

Er staat letterlijk in de pitch:
"Het is de geldnemer toegestaan om boetevrij vervroegd af te lossen."
Boetevrij staat bij mij niet gelijk aan kwijtschelding van de renteverplichtingen (zeker niet als het een project van 8 maanden is). Al kan ik begrijpen dat een ander daar zijn eigen mening over heeft, dus wil ik graag verduidelijking van GVE.
djh77woensdag 4 juli 2018 @ 11:19
quote:
0s.gif Op woensdag 4 juli 2018 11:11 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Voor de liefhebber de lening van OOS staat nu open. https://www.collincrowdfu(...)e-oos-international/

Is er al bekend hoe er met de GvE lening omgegaan wordt daar door de hypotheekverklaring op een van de twee panden geen 2e hypotheek afgesloten kan worden?
Lening GVE wordt afgelost
djh77woensdag 4 juli 2018 @ 12:24
Souveniershop Utrecht op CCF:
https://www.collincrowdfund.nl/utrecht-souvenirs/
NaRegenDeZonwoensdag 4 juli 2018 @ 12:35
quote:
0s.gif Op woensdag 4 juli 2018 12:24 schreef djh77 het volgende:
Souveniershop Utrecht op CCF:
https://www.collincrowdfund.nl/utrecht-souvenirs/
Jammer dat de incidentele hoge prive uitgave in 2017 niet gespecificeerd wordt zodat we kunnen beredeneren of het inderdaad incidenteel is. Nu moet je maar op de blauwe ogen van ondernemer en platform vertrouwen.

De omzet groei van zo'n 30% neem ik ook met een korreltje zout. Positief is dat ik nergens lees dat er andere verpandingen zijn. Dus Collin zit met de verpandingen van de voorraad etc naar ik aanneem op de de eerste stoel.
Wat brengen souvenirs per kilo op? :)

[ Bericht 3% gewijzigd door NaRegenDeZon op 04-07-2018 13:20:24 ]
Bengerwoensdag 4 juli 2018 @ 13:00
quote:
0s.gif Op woensdag 4 juli 2018 11:00 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Ik zit ook in het festival sanitair. Daarvoor heb ik het een en ander net berekend.
Lening 30000 euro. 24 maanden rente 12.86%
15 van de 24 maanden betaald.
Dan 84 % van rente en 60% van aflossing betaald.
Nog te betalen rente is 777 euro.
Rest schuld 12091 euro.
Als ik deze 12091 tegen de nieuwe rente over 9 maanden zou lenen tegen 6.49% is lening nemer volgens site berekenhet.nl 319.50 euro aan rente kwijt.
Oversluiten zou voordeel geven van zo'n 450 euro. Afsluitkosten van een CF lening zijn zo'n 8% van de hoofdsom dus oversluiten bij deze wc lening is vermoedelijk voor leningnemer niet lucratief. Dat doet hij dan ook niet als ik het goed begrijp uit de nieuwe aanvraag.

Kennelijk ligt het bij de water zuiveraars wat anders. ken hier niet de setails dus kan het een en ander niet uitrekenen.

Ben het natuurlijk geheel eens met @Obli dat hier de :R :R past voor FNC om de mensen van Pure water op deze manier te laten herfinancieren. Wij blijven verdorie met de groothandel en het duikcentrum die niet aflossen zitten terwijl de goed lopende projecten vrolijk gratis vervroegd aflossen!

Herfinancieren is voor FNC big business want men vangt opnieuw afsluitprovisie, wij bljiven met lege handen achter.
De afsluitprovisie van FNC is 2-5%.
https://www.fundingcircle.com/nl/online-krediet-aanvragen
In geval van Festival Sanitair komt dat net niet uit. Voordeel zou wel zijn: lagere maandlasten, vanwege het verlengen van de looptijd t.o.v. de nog lopende lening. Gezien het hoge aandeel kortlopend vreemd vermogen zou dat geen overbodige luxe zijn.
xzazwoensdag 4 juli 2018 @ 13:21
Dit is ook één van de redenen waarom ik niet meer bij FNC zit. Alle risico's voor de funder. Een tweede reden was het geschuif met datums wat nu redelijk onder de knie is. Nog steeds te weinig inzicht in projecten overigens.
bridgetofarwoensdag 4 juli 2018 @ 13:24
quote:
0s.gif Op woensdag 4 juli 2018 13:21 schreef xzaz het volgende:
Dit is ook één van de redenen waarom ik niet meer bij FNC zit. Alle risico's voor de funder. Een tweede reden was het geschuif met datums wat nu redelijk onder de knie is. Nog steeds te weinig inzicht in projecten overigens.
Ik heb zojuist deze mail aan FNC gezonden en ik denk dat iedere investeerder een dergelijk verzoek zou moeten sturen om de druk er op te zetten.:

"Ik heb met uw afdeling en een collega van U als eens mijn ongenoegen geuit over de mogelijkheid van volledige boetevrij aflossen van een lening terwijl ook nog eens als er een of meerdere maanden achterstand is, de debiteur zelfs dan geen extra rentevergoeding verschuldigd is.
Uw argument was en is altijd wij willen het een bedrijf zo makkelijk mogelijk maken.
Nog vreemder is de situatie waarbij een debiteur de oude lening boetevrij aflost en er tegen een veel lagere rente bij U opnieuw een nieuwe lening aanvraagt al dan niet met een langere looptijd en dus lagere maandlasten.
Ook in deze situatie is de investeerder weer het kind van de rekening. Het bedrijf bespaart, Funding Circle krijgt opnieuw een afsluitprovisie en de investeerder zit met de gebakken peren. Bij slechte leningen loopt het door en wordt dan vrijwel zeker een keer afgeboekt en bij goede leningen profiteer je maar kort van de hoge rente.

U hebt meerdere malen al gezegd aan het boetevrij aflossen niets te willen doen. Ik dring er mede namens vele andere investeerders op aan om in een dergelijke situatie de helft van uw afsluitprovisie pro rata te verdelen onder de investeerders van de oude lening.
Immers U profiteert, het bedrijf profiteert en daarmee wordt het nadeel voor de investeerder in ieder geval iets kleiner.
Belangrijker is nog dat U met een dergelijk actie aangeeft de belangen van de investeerder ook belangrijk te vinden.

Te uwer informatie ik spreek hier over de lening herfinanciering waterbehandelaar. Ik heb deze niet maar het gaat mij om eventueel een gelijke situatie in de toekomst.

Ik zet iedere verdere investering stop tot het moment dat U aan mijn verzoek of op een andere wijze tegemoet komt."
xzazwoensdag 4 juli 2018 @ 13:26
Prima bericht. Je kan veel zeggen van GvE, maar die heeft dit veel beter geregeld.
investeerdertjewoensdag 4 juli 2018 @ 14:03
quote:
99s.gif Op woensdag 4 juli 2018 10:55 schreef CaLeX het volgende:

[..]

Boetevrij houdt niet in dat de rente over de looptijd (of datum+3 maanden) dan niet betaald hoeft te worden. Al zal GVE daar wel zijn eigen mening over hebben.

Ik heb ze in elk geval gevraagd het te verduidelijken
Dat is mijn bank met je eens :P
investeerdertjewoensdag 4 juli 2018 @ 14:03
quote:
0s.gif Op woensdag 4 juli 2018 13:26 schreef xzaz het volgende:
Prima bericht. Je kan veel zeggen van GvE, maar die heeft dit veel beter geregeld.
Dat is dan ook ongeveer het enige. :-x
djh77woensdag 4 juli 2018 @ 16:06
Aankondiging WvjG: 75k, 48mnd, 8,75%
https://www.densproducts.nl/
djh77woensdag 4 juli 2018 @ 16:07
Importeur motorrijtuigen:
https://www.kapitaalopmaat.nl/Trade-Traffic-Plus-B-V-
eenjongen...woensdag 4 juli 2018 @ 22:18
quote:
0s.gif Op woensdag 4 juli 2018 13:21 schreef xzaz het volgende:
Dit is ook één van de redenen waarom ik niet meer bij FNC zit. Alle risico's voor de funder. Een tweede reden was het geschuif met datums wat nu redelijk onder de knie is. Nog steeds te weinig inzicht in projecten overigens.
Precies, ook de reden waarom ik er nog nooit ben ingestapt bij hun.
eenjongen...woensdag 4 juli 2018 @ 22:22
Wat vinden jullie trouwens van het project dat morgen online komt?
Behalve dat het minder rendabel is door de korte termijn, wat denken jullie van het risico?

https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18435
dyna18woensdag 4 juli 2018 @ 23:12
quote:
0s.gif Op woensdag 4 juli 2018 12:24 schreef djh77 het volgende:
Souveniershop Utrecht op CCF:
https://www.collincrowdfund.nl/utrecht-souvenirs/
WInkeltje ken ik wel. Is een piepklein winkeltje met 2 a 3 m2 oppervlakte. Wel op AAA locatie qua toeristen, want staat in schaduw van de Dom.

PS. kleine ergernis van mijn kant veel producten in zijn winkel gaan over Amsterdam...

Even selectief quoten.

quote:
Leendoel
De lening wordt gebruikt voor de uitbreiding van de winkelverkoopruimte, het ontwikkelen van eigen artikelen in de toeristische branche en de automatisering van het voorraadbeheer.

Investeringsoverzicht
Ontwikkeling eigen collectie en voorraad eerste seizoen ¤ 28.000,-
Verbetering liquiditeitspositie/oude crediteuren ¤ 19.500,-
Herinrichting kelder & kantoor ¤ 2.500,-
Hardware en software Kassa ¤ 3.000,-
Uiteindelijk wordt er maar zo'n 10% van het geld gepland besteed aan de zaken die in het leendoel beschreven staan.

Ben ik nou te zwartgallig of komt het leendoel nauwelijks overeen met waar het geld naar toe gaat? Ik lees vooral het aanschaffen van voorraad en aflossen bestaande leningen.

Hier wordt ik niet echt enthousiast van.
Hoe lezen jullie dit?
rechtsbackjewoensdag 4 juli 2018 @ 23:20
quote:
0s.gif Op woensdag 4 juli 2018 22:22 schreef eenjongen... het volgende:
Wat vinden jullie trouwens van het project dat morgen online komt?
Behalve dat het minder rendabel is door de korte termijn, wat denken jullie van het risico?

https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18435
Als er voor 163.000 wordt geinvesteerd, dan zal de huidige marktwaarde gemakkelijk worden overtroffen. De marktwaarde na verbouwing was interessanter geweest, maar het risico is beperkt.
djh77donderdag 5 juli 2018 @ 07:45
quote:
0s.gif Op woensdag 4 juli 2018 11:11 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Voor de liefhebber de lening van OOS staat nu open. https://www.collincrowdfu(...)e-oos-international/
quote:
Er is thans gekozen voor Collin omdat er bij Collin meer ruimte is voor maatwerk en de funding veelal sneller plaatsvindt
Tot nu toe valt de snelle funding erg tegen. Deze gaat zo te zien niet snel volkomen.
rechtsbackjedonderdag 5 juli 2018 @ 08:58
quote:
1s.gif Op donderdag 5 juli 2018 07:45 schreef djh77 het volgende:

[..]

[..]

Tot nu toe valt de snelle funding erg tegen. Deze gaat zo te zien niet snel volkomen.
Het is een leuk bedrijf, maar het verhaal van Collin is te warrig. Onder het kopje rentabiliteit staat gebrabbel in plaats van duidelijke geconsolideerde cijfers te noemen. Gemiste kans.
NaRegenDeZondonderdag 5 juli 2018 @ 10:00
quote:
1s.gif Op donderdag 5 juli 2018 07:45 schreef djh77 het volgende:

[..]

[..]

Tot nu toe valt de snelle funding erg tegen. Deze gaat zo te zien niet snel volkomen.
Tja tot nog toe 600k binnen. Dat is net genoeg om GvE en Rabo af te betalen. En het was nu juist de bedoeling om meer geld uit de markt te trekken.
Ik zie niet zo gauw de 1500k binnen stromen waar op men mikt. Men mag blij zijn als het minimaal beoogde bedrag van 1000k binnen komt.
OpDieFietsdonderdag 5 juli 2018 @ 10:50
quote:
0s.gif Op woensdag 4 juli 2018 23:12 schreef dyna18 het volgende:

[..]

WInkeltje ken ik wel. Is een piepklein winkeltje met 2 a 3 m2 oppervlakte. Wel op AAA locatie qua toeristen, want staat in schaduw van de Dom.

PS. kleine ergernis van mijn kant veel producten in zijn winkel gaan over Amsterdam...

Even selectief quoten.

[..]

Uiteindelijk wordt er maar zo'n 10% van het geld gepland besteed aan de zaken die in het leendoel beschreven staan.

Ben ik nou te zwartgallig of komt het leendoel nauwelijks overeen met waar het geld naar toe gaat? Ik lees vooral het aanschaffen van voorraad en aflossen bestaande leningen.

Hier wordt ik niet echt enthousiast van.
Hoe lezen jullie dit?
Ik ben ook niet heel enthousiast. Het verhaal van het aantrekken van een nieuwe doelgroep (Utrechters) met nieuwe Utrechtse produkten vind ik niet heel sterk. Locals zullen m.i. niet snel naar een dergelijke toeristenwinkel gaan om lokale produkten te kopen.
NaRegenDeZondonderdag 5 juli 2018 @ 12:00
https://www.collincrowdfund.nl/parkalert-b-v/ is vanochtend in 1 uur door ruim 400 investeerders vol geschreven. 400k in de tas voor een app waar de meesten hier niet in geloven. We gaan zien of we het mis hebben.
De borgtochten voor de helft van het geleende bedrag geven natuurlijk wel wat zekerheden.
Horsemendonderdag 5 juli 2018 @ 15:19
Update SiG m.b.t. project Heidestraat 37

SPOILER
Geachte investeerders in het project Heidestraat 37,Er is enige onduidelijkheid ontstaan over het project Heidestraat 37 waarin u geïnvesteerd heeft.

De onduidelijkheid zit in de omschrijving en vastlegging in de hypotheekakte van het onderpand.

SamenInGeld is bezig om informatie te vergaren bij de projecteigenaar, de taxateur en de betrokken notaris.Omdat nog niet alle reacties binnen zijn kan SamenInGeld op dit moment geen helderheid verschaffen.

Wij zullen dit op een zo kort mogelijke termijn doen.
Klaarblijkelijk is er bij SiG onduidelijkheid ontstaan. Dat ga je krijgen als je niet duidelijk ben in je pitch. Dan krijg je uiteindelijk problemen met je investeerders....
Een ding is helemaal duidelijk, het is allemaal niet in overeenstemming met de hypotheekakte.

[ Bericht 1% gewijzigd door Horsemen op 05-07-2018 15:43:14 ]
Frandderouwdonderdag 5 juli 2018 @ 15:20
Update SIG

Hoe dan?
Hoe kan er onduidelijkheid ontstaan?
Iets met contracten, hypotheken en een Notaris

SPOILER
Geachte investeerders in het project Heidestraat 37,


Er is enige onduidelijkheid ontstaan over het project Heidestraat 37 waarin u geïnvesteerd heeft.

De onduidelijkheid zit in de omschrijving en vastlegging in de hypotheekakte van het onderpand.

SamenInGeld is bezig om informatie te vergaren bij de projecteigenaar, de taxateur en de betrokken notaris.

Omdat nog niet alle reacties binnen zijn kan SamenInGeld op dit moment geen helderheid verschaffen.

Wij zullen dit op een zo kort mogelijke termijn doen.
petercdonderdag 5 juli 2018 @ 16:02
Boswijk vastgoed GVE open
djh77donderdag 5 juli 2018 @ 16:40
quote:
14s.gif Op donderdag 5 juli 2018 15:19 schreef Horsemen het volgende:
Update SiG m.b.t. project Heidestraat 37

SPOILER
Geachte investeerders in het project Heidestraat 37,

Er is enige onduidelijkheid ontstaan over het project Heidestraat 37 waarin u geïnvesteerd heeft.

De onduidelijkheid zit in de omschrijving en vastlegging in de hypotheekakte van het onderpand.

SamenInGeld is bezig om informatie te vergaren bij de projecteigenaar, de taxateur en de betrokken notaris.

Omdat nog niet alle reacties binnen zijn kan SamenInGeld op dit moment geen helderheid verschaffen.

Wij zullen dit op een zo kort mogelijke termijn doen.
Klaarblijkelijk is er bij SiG onduidelijkheid ontstaan. Dat ga je krijgen als je niet duidelijk ben in je pitch. Dan krijg je uiteindelijk problemen met je investeerders....
Een ding is helemaal duidelijk, het is allemaal niet in overeenstemming met de hypotheekakte.
Nog erger is dat toen de notaris constateerde dat het onderpand juridisch niet in overeenstemming was met de onderliggende taxatie, er toch een hypotheek is gevestigd.
Frandderouwdonderdag 5 juli 2018 @ 16:41
quote:
1s.gif Op donderdag 5 juli 2018 16:40 schreef djh77 het volgende:
Nog erger is dat toen de notaris constateerde dat het onderpand juridisch niet in overeenstemming was met de onderliggende taxatie, er toch een hypotheek is gevestigd.
Precies... dat dus. :(
marathon2000donderdag 5 juli 2018 @ 16:42
Waka waka update
https://www.rtlz.nl/beurs(...)-krijgen-inleg-terug
Horsemendonderdag 5 juli 2018 @ 16:49
quote:
1s.gif Op donderdag 5 juli 2018 16:40 schreef djh77 het volgende:

[..]

Nog erger is dat toen de notaris constateerde dat het onderpand juridisch niet in overeenstemming was met de onderliggende taxatie, er toch een hypotheek is gevestigd.
En dan te bedenken dat het de notaris is die SiG heeft geselecteerd (voor al haar projecten). Ook schandelijk dat ook SiG hiermee akkoord is gegaan en hun handtekening onder de akte heeft (laten) zetten. En dan vooral de investeerders niet (vooraf) op de hoogte stellen maar achteraf een onduidelijke opmerking maken bij het verstrekken van een afschrift van de hypotheekakte zodat het merendeel van de investeerders nog niet in de gaten heeft dat er fouten zitten in de zekerheden (hypotheek) van het project.
petercdonderdag 5 juli 2018 @ 16:59
update 17556 Esthers Taarten (GVE)

SPOILER
bericht ontvangen problemen, winkel wordt gesloten, omzet wilde niet op gang komen, ondanks professionele ondersteuning, reclame en artikel in plaatselijk nieuwsblad.
Komende 3 termijnen zijn door derden gegarandeerd, middels dienstverband (loondienst) tracht men de rest af te lossen
.

SPOILER
Ik zelf kleine inleg, gunfactor, sneu dat de swung er niet in is gekomen, locatie net buiten het centrum zat niet in de loop. Beetje kip en ei, goedkope locatie, lage kosten of A1 locatie hoge kosten en dan moet er ook dik omzet komen.
Jammer en helaas, ik had Esther het gegund
crowdiefunderdonderdag 5 juli 2018 @ 17:17
quote:
12s.gif Op donderdag 5 juli 2018 16:59 schreef peterc het volgende:
update 17556 Esthers Taarten (GVE)

SPOILER
bericht ontvangen problemen, winkel wordt gesloten, omzet wilde niet op gang komen, ondanks professionele ondersteuning, reclame en artikel in plaatselijk nieuwsblad.
Komende 3 termijnen zijn door derden gegarandeerd, middels dienstverband (loondienst) tracht men de rest af te lossen
.

SPOILER
Ik zelf kleine inleg, gunfactor, sneu dat de swung er niet in is gekomen, locatie net buiten het centrum zat niet in de loop. Beetje kip en ei, goedkope locatie, lage kosten of A1 locatie hoge kosten en dan moet er ook dik omzet komen.
Jammer en helaas, ik had Esther het gegund
Net 4 maanden onderweg...
obligatairedonderdag 5 juli 2018 @ 18:56
Vraagje, heb net de bijschrijving van KOM gezien en verwerkt. Klopt bij jullie het totaal van de losse bedragen met het eindtotaal (overgemaakt bedrag)? Ik heb daar een paar euro verschil in zitten, op 2 verschillende manieren berekend. Méér ontvangen.

(Kan dat iets met het partyschip te maken hebben?)
djh77donderdag 5 juli 2018 @ 19:15
quote:
0s.gif Op donderdag 5 juli 2018 18:56 schreef obligataire het volgende:
Vraagje, heb net de bijschrijving van KOM gezien en verwerkt. Klopt bij jullie het totaal van de losse bedragen met het eindtotaal (overgemaakt bedrag)? Ik heb daar een paar euro verschil in zitten, op 2 verschillende manieren berekend. Méér ontvangen.

(Kan dat iets met het partyschip te maken hebben?)
Je moet de begindatum in mijn transacties even 1 of 2 jaar terugzetten. De selectie is nu te krap om alle terugbetalingen te zien.
paardendokterdonderdag 5 juli 2018 @ 19:22
quote:
0s.gif Op zaterdag 30 juni 2018 15:58 schreef ML45 het volgende:

[..]
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18371

Paardendokter, dank voor de info. Voor mij is dit juist een reden om wel mee te doen. Ten eerste zorgt de ondernemer voor enige marge en ten tweede moet de ondernemer ook rente betalen gedurende de eerste jaren. Vanuit de cash flow redenerend is dus 5 jaar logisch.
Het heeft even geduurd, maar de lening dreigt nu vol te komen. Wat mij betreft een accident waiting to happen.

Assurantiebemiddeling behoort tot de oude economie. Vooral voor de particuliere verzekeringen weet de klant steeds makkelijker zijn polis online te sluiten, rechtstreeks bij een verzekeraar. Assurantietussenpersonen zijn vergelijkbaar met de fotowinkels van zo’n 25 jaar terug. Ook allemaal verdwenen door de digitale ontwikkelingen.

Tussenpersonen worstelen al lang met hun verdienmodel. Vroeger kregen ze voor iedere polis provisie van de verzekeraar. Voor veel verzekeringen ( o.a. AOV, ongevallen, levensverzekeringen, uitvaart) is dat inmiddels verboden en de verwachting is dat straks voor alle verzekeringen geen provisie meer mag worden verstrekt.

Op zeer korte termijn hangt de actieve transparantie als een zwaard van Damocles boven het intermediair: tussenpersonen zullen hun klant moeten gaan vertellen hoeveel provisie zij van de verzekeraar voor een schadeverzekering krijgen. Betaalt een klant bijvoorbeeld 100 ¤ per maand voor zijn schadepakket, dan ontvangt de tussenpersoon daar 20 ¤ van. Iedere maand weer. Naar verwachting zal dit de leegloop van intermediairklanten versnellen.

Er zijn de laatste jaren al duizenden tussenpersonen gestopt met het vak, niet meer opgewassen tegen de sterk stijgende toezichtkosten en regelgeving van de AFM en niet de overstap hebbende kunnen maken naar nieuwe verdienmodellen.

Voor het intermediair dat zich specifiek richt op bedrijven of bepaalde doelgroepen zijn de verwachtingen gematigd gunstig. Maar voor het intermediair met vooral particuliere klanten wordt het erg moeilijk.

[ Bericht 2% gewijzigd door paardendokter op 05-07-2018 19:33:37 ]
obligatairedonderdag 5 juli 2018 @ 19:57
quote:
1s.gif Op donderdag 5 juli 2018 19:15 schreef djh77 het volgende:

[..]

Je moet de begindatum in mijn transacties even 1 of 2 jaar terugzetten. De selectie is nu te krap om alle terugbetalingen te zien.
Ik bedoelde eigenlijk de laatste betaling. Dat ene grote bedrag wat overgemaakt is. Dat sluit niet met de optelling van de bedragen uit de lijst.....Het scheelt wel eens vaker een paar centen maar niet bijna 4 euro in dit geval.

[ Bericht 4% gewijzigd door obligataire op 05-07-2018 20:12:45 ]
rechtsbackjedonderdag 5 juli 2018 @ 20:47
quote:
0s.gif Op donderdag 5 juli 2018 19:22 schreef paardendokter het volgende:

[..]

Het heeft even geduurd, maar de lening dreigt nu vol te komen. Wat mij betreft een accident waiting to happen.

Assurantiebemiddeling behoort tot de oude economie. Vooral voor de particuliere verzekeringen weet de klant steeds makkelijker zijn polis online te sluiten, rechtstreeks bij een verzekeraar. Assurantietussenpersonen zijn vergelijkbaar met de fotowinkels van zo’n 25 jaar terug. Ook allemaal verdwenen door de digitale ontwikkelingen.

Tussenpersonen worstelen al lang met hun verdienmodel. Vroeger kregen ze voor iedere polis provisie van de verzekeraar. Voor veel verzekeringen ( o.a. AOV, ongevallen, levensverzekeringen, uitvaart) is dat inmiddels verboden en de verwachting is dat straks voor alle verzekeringen geen provisie meer mag worden verstrekt.

Op zeer korte termijn hangt de actieve transparantie als een zwaard van Damocles boven het intermediair: tussenpersonen zullen hun klant moeten gaan vertellen hoeveel provisie zij van de verzekeraar voor een schadeverzekering krijgen. Betaalt een klant bijvoorbeeld 100 ¤ per maand voor zijn schadepakket, dan ontvangt de tussenpersoon daar 20 ¤ van. Iedere maand weer. Naar verwachting zal dit de leegloop van intermediairklanten versnellen.

Er zijn de laatste jaren al duizenden tussenpersonen gestopt met het vak, niet meer opgewassen tegen de sterk stijgende toezichtkosten en regelgeving van de AFM en niet de overstap hebbende kunnen maken naar nieuwe verdienmodellen.

Voor het intermediair dat zich specifiek richt op bedrijven of bepaalde doelgroepen zijn de verwachtingen gematigd gunstig. Maar voor het intermediair met vooral particuliere klanten wordt het erg moeilijk.
Ik denk dat je veel te kort door de bocht gaat. In de crisis werd op het dieptepunt de factor 1 betaald voor een assurantieportefeuille. Nu ligt dat een stuk hoger. Die factor is gebaseerd op toekomstverwachtingen. Veel particulieren lijken toch behoefte te hebben aan een mens als intermediair, die met name bij schade meer voor verzekerde doet (of althans een beter gevoel geeft).
AQuila360donderdag 5 juli 2018 @ 22:01
quote:
12s.gif Op donderdag 5 juli 2018 16:59 schreef peterc het volgende:
update 17556 Esthers Taarten (GVE)

SPOILER
bericht ontvangen problemen, winkel wordt gesloten, omzet wilde niet op gang komen, ondanks professionele ondersteuning, reclame en artikel in plaatselijk nieuwsblad.
Komende 3 termijnen zijn door derden gegarandeerd, middels dienstverband (loondienst) tracht men de rest af te lossen
.

SPOILER
Ik zelf kleine inleg, gunfactor, sneu dat de swung er niet in is gekomen, locatie net buiten het centrum zat niet in de loop. Beetje kip en ei, goedkope locatie, lage kosten of A1 locatie hoge kosten en dan moet er ook dik omzet komen.
Jammer en helaas, ik had Esther het gegund
Had hem ook, zie het bedrag wel terugkomen (uiteindelijk)

En verder goed nieuws over WakaWaka.
AQuila360donderdag 5 juli 2018 @ 22:01
quote:
0s.gif Op donderdag 5 juli 2018 20:47 schreef rechtsbackje het volgende:

[..]

Ik denk dat je veel te kort door de bocht gaat. In de crisis werd op het dieptepunt de factor 1 betaald voor een assurantieportefeuille. Nu ligt dat een stuk hoger. Die factor is gebaseerd op toekomstverwachtingen. Veel particulieren lijken toch behoefte te hebben aan een mens als intermediair, die met name bij schade meer voor verzekerde doet (of althans een beter gevoel geeft).
Eens.
paardendokterdonderdag 5 juli 2018 @ 22:17
quote:
0s.gif Op donderdag 5 juli 2018 20:47 schreef rechtsbackje het volgende:

[..]

Veel particulieren lijken toch behoefte te hebben aan een mens als intermediair, die met name bij schade meer voor verzekerde doet (of althans een beter gevoel geeft).
Nee jôh, voor hulp bij schade heeft-ie je een (verhaals)rechtsbijstandverzekering "geadviseerd". En 20 % van de premie is (voorlopig nog) voor hem....

Ik heb met één van mijn ondernemingen 35 jaar in de branche gewerkt, dus ik weet echt wel waar ik het over heb...
Crowdfunder99donderdag 5 juli 2018 @ 22:51
quote:
0s.gif Op donderdag 5 juli 2018 19:57 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ik bedoelde eigenlijk de laatste betaling. Dat ene grote bedrag wat overgemaakt is. Dat sluit niet met de optelling van de bedragen uit de lijst.....Het scheelt wel eens vaker een paar centen maar niet bijna 4 euro in dit geval.
Kan het zijn dat er een project nog niet betaald heeft ? In het onderdeel Mijn transacties het hokje Incl. niet uitbetaalde transacties aanvinken geeft ook de projecten weer die te laat zijn met betalen.
obligatairedonderdag 5 juli 2018 @ 23:06
Ik kreeg juist teveel....... dus vandaar dat ik even aan de netto netto veilingopbrengst van het partyship zat te denken.
djh77vrijdag 6 juli 2018 @ 05:19
quote:
0s.gif Op donderdag 5 juli 2018 19:57 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ik bedoelde eigenlijk de laatste betaling. Dat ene grote bedrag wat overgemaakt is. Dat sluit niet met de optelling van de bedragen uit de lijst.....Het scheelt wel eens vaker een paar centen maar niet bijna 4 euro in dit geval.
Komt meestal toch door de filterinstelling. Wanneer je het filter vergroot door de begindatum van het filter aan te passen, verspringt het bedrag met datum overmaking 5-7. Bij mij sluit het dan redelijk aan met het bedrag op de bankrekening.
investeerdertjevrijdag 6 juli 2018 @ 08:58
quote:
1s.gif Op vrijdag 6 juli 2018 05:19 schreef djh77 het volgende:

[..]

Komt meestal toch door de filterinstelling. Wanneer je het filter vergroot door de begindatum van het filter aan te passen, verspringt het bedrag met datum overmaking 5-7. Bij mij sluit het dan redelijk aan met het bedrag op de bankrekening.
Ben ik de enige die altijd zenuwachtig word van het woord redelijk?
djh77vrijdag 6 juli 2018 @ 09:08
quote:
1s.gif Op vrijdag 6 juli 2018 08:58 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Ben ik de enige die altijd zenuwachtig word van het woord redelijk?
Bij mij is het maximale verschil tussen de optelling in het dashboard en het bedrag dat wordt overgemaakt E 0,04 geweest. Ik heb dat gemeld bij KoM. Was iets met een afrondingsverschil, ze zouden het verder uitzoeken. Uiteraard nooit meer iets van gehoord. Euro's scheelt het volgens mij nooit.
investeerdertjevrijdag 6 juli 2018 @ 09:40
quote:
0s.gif Op vrijdag 6 juli 2018 09:08 schreef djh77 het volgende:

[..]

Bij mij is het maximale verschil tussen de optelling in het dashboard en het bedrag dat wordt overgemaakt E 0,04 geweest. Ik heb dat gemeld bij KoM. Was iets met een afrondingsverschil, ze zouden het verder uitzoeken. Uiteraard nooit meer iets van gehoord. Euro's scheelt het volgens mij nooit.
Nu snap ik wel waar de afrondverschillen vandaan komen, maar het is natuurlijk een rare gedachte dat men hier niet (by design) iets voor gevonden heeft.
Horsemenvrijdag 6 juli 2018 @ 09:56
quote:
0s.gif Op woensdag 4 juli 2018 09:56 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Nieuw GvE met 1 ste hypotheek annuïteit 10jaar 5% - kosten.
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18376
Dit project gaat zo live. Ik twijfel nog een beetje mede door de geboden rente na kosten (kosten wel iets lager door de langere looptijd) en de erg hoge LTV bij aanvang. Wel zal deze natuurlijk snel terug lopen. Ook heb ik mijn vragen nog niet beantwoord kunnen krijgen vanuit GvE en dat maakt mij twijfel alleen maar groter.....

[ Bericht 1% gewijzigd door Horsemen op 06-07-2018 10:14:19 ]
Beagle_Wvrijdag 6 juli 2018 @ 09:57
quote:
0s.gif Op vrijdag 6 juli 2018 09:40 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Nu snap ik wel waar de afrondverschillen vandaan komen, maar het is natuurlijk een rare gedachte dat men hier niet (by design) iets voor gevonden heeft.
Bij mij klopt het altijd perfect
johnaliciavrijdag 6 juli 2018 @ 11:37
Bij FNC "leverancier lichtconcepten groeifinanciering" open.
Ricsicoklasse A+
3 jaar 4,99%
Geen cijfers 2017 helaas....
Overweeg kleine bedrag te investeren.

Lijkt me niet verkeerd, wat is jullie mening???
djh77vrijdag 6 juli 2018 @ 11:45
quote:
0s.gif Op vrijdag 6 juli 2018 11:37 schreef johnalicia het volgende:
Bij FNC "leverancier lichtconcepten groeifinanciering" open.
Ricsicoklasse A+
3 jaar 4,99%
Geen cijfers 2017 helaas....
Overweeg kleine bedrag te investeren.

Lijkt me niet verkeerd, wat is jullie mening???
Veel te lage rente voor deze beperkte info
impact9vrijdag 6 juli 2018 @ 11:51
quote:
14s.gif Op vrijdag 6 juli 2018 09:56 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Dit project gaat zo live. Ik twijfel nog een beetje mede door de geboden rente na kosten (kosten wel iets lager door de langere looptijd) en de erg hoge LTV bij aanvang. Wel zal deze natuurlijk snel terug lopen. Ook heb ik mijn vragen nog niet beantwoord kunnen krijgen vanuit GvE en dat maakt mij twijfel alleen maar groter.....
Welke vragen heb je gesteld?
Ik wacht dan wellicht ook nog even af;)

Rente vind ik persoonlijk ook net 1% te laag icm huidige LTV
Horsemenvrijdag 6 juli 2018 @ 11:57
quote:
0s.gif Op vrijdag 6 juli 2018 11:51 schreef impact9 het volgende:

[..]

Welke vragen heb je gesteld?
Ik wacht dan wellicht ook nog even af;)

Rente vind ik persoonlijk ook net 1% te laag icm huidige LTV
Ik verwacht de antwoorden op mijn vragen te kunnen halen uit het taxatieverslag. Deze heb ik opgevraagd en die hoop ik op korte termijn ook te ontvangen.
djh77vrijdag 6 juli 2018 @ 12:56
De top 10 van week 27:
au50lh1x.png
djh77vrijdag 6 juli 2018 @ 14:10
Koffie op CC:
https://www.capitalcircle.nl/investeren/338-30ml-zadelstraat

Let op: Hebben reeds diverse leningen via CAN;
https://crowdaboutnow.nl/campagnes/30ml-espresso
https://crowdaboutnow.nl/campagnes/30mlvredenburg
https://crowdaboutnow.nl/campagnes/30mlvredenburg2
https://crowdaboutnow.nl/campagnes/crop
https://crowdaboutnow.nl/campagnes/30mlovertoom
OpDieFietsvrijdag 6 juli 2018 @ 14:23
quote:
Wat deze nieuwe lening op CC mogelijk interessanter maakt is dat hier wat zekerheden zijn in de vorm van HA en verpanding van inventaris. De CAN leningen hebben voor zover ik weet nul zekerheden (en een lagere rente, en een langere looptijd...)
SPOILER
Die saladebar is overigens ondertussen alweer gesloten.
NaRegenDeZonvrijdag 6 juli 2018 @ 14:47
quote:
0s.gif Op vrijdag 6 juli 2018 14:23 schreef OpDieFiets het volgende:

[..]

Wat deze nieuwe lening op CC mogelijk interessanter maakt is dat hier wat zekerheden zijn in de vorm van HA en verpanding van inventaris. De CAN leningen hebben voor zover ik weet nul zekerheden (en een lagere rente, en een langere looptijd...)
SPOILER
Die saladebar is overigens ondertussen alweer gesloten.
De laatste lening bij CAN voor een toko op de overtoom in Amsterdam is niet vol gekomen dan wel vroegtijdig afgeblazen. Slechts 36k van de 75 K is toegezegd. Ik ken het het platform CAN niet dus weet niet of het project nu wel of niet is doorgegaan.

Vreemd dat we over al deze CAN leningen niets lezen bij CC.

Totaal is er via CAN (als ik het goed opgeteld heb) tussen de 175k en ruim 200K geleend al naar gelang het laatste project met deze 36K toezegging door gegaan is.

Zoals ik het nu zie is dit trendy bedrijfje met behoorlijk wat schuld gefinancierd. Denk dat ik hier maar van weg blijf.
obligatairevrijdag 6 juli 2018 @ 14:54
quote:
0s.gif Op vrijdag 6 juli 2018 14:47 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

De laatste lening bij CAN voor een toko op de overtoom in Amsterdam is niet vol gekomen dan wel vroegtijdig afgeblazen. Slechts 36k van de 75 K is toegezegd. Ik ken het het platform CAN niet dus weet niet of het project nu wel of niet is doorgegaan.

Vreemd dat we over al deze CAN leningen niets lezen bij CC.

Totaal is er via CAN (als ik het goed opgeteld heb) tussen de 175k en ruim 200K geleend al naar gelang het laatste project met deze 36K toezegging door gegaan is.

Zoals ik het nu zie is dit trendy bedrijfje met behoorlijk wat schuld gefinancierd. Denk dat ik hier maar van weg blijf.
Wat betreft ronkende teksten is CC zo mogelijk nog erger dan Collin. Veel commercieel geblaat maar weinig echt relevante info. Zekerheden worden niet hypothecair vastgelegd. Vragen worden niet of veel te laat beantwoord.

Ik ben zeer selectief bij CC. Dit project gaat 'm ook niet worden. Inventaris wordt tegenwoordig bij KOM voor 30% meegenomen in de dekkingswaarde, wat me realistisch lijkt.
obligatairevrijdag 6 juli 2018 @ 15:00
quote:
14s.gif Op vrijdag 6 juli 2018 09:56 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Dit project gaat zo live. Ik twijfel nog een beetje mede door de geboden rente na kosten (kosten wel iets lager door de langere looptijd) en de erg hoge LTV bij aanvang. Wel zal deze natuurlijk snel terug lopen. Ook heb ik mijn vragen nog niet beantwoord kunnen krijgen vanuit GvE en dat maakt mij twijfel alleen maar groter.....
Hij is privé HA dus wat dat betreft valt er nog wel wat te halen denk ik als deze panden te weinig op zouden leveren.

Ik vind het geen verkeerd project op zich, maar zou de rente graag wat hoger zien. Laat 'm maar zweten, het loopt nu toch niet hard. En de vorige financiering had ook al een hele hoge LTV, dus je krijgt wel een stapeling van toch al hoge risico's.

[ Bericht 5% gewijzigd door obligataire op 06-07-2018 15:06:45 ]
OpDieFietsvrijdag 6 juli 2018 @ 15:32
quote:
0s.gif Op vrijdag 6 juli 2018 14:47 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

De laatste lening bij CAN voor een toko op de overtoom in Amsterdam is niet vol gekomen dan wel vroegtijdig afgeblazen. Slechts 36k van de 75 K is toegezegd. Ik ken het het platform CAN niet dus weet niet of het project nu wel of niet is doorgegaan.

Vreemd dat we over al deze CAN leningen niets lezen bij CC.

Totaal is er via CAN (als ik het goed opgeteld heb) tussen de 175k en ruim 200K geleend al naar gelang het laatste project met deze 36K toezegging door gegaan is.

Zoals ik het nu zie is dit trendy bedrijfje met behoorlijk wat schuld gefinancierd. Denk dat ik hier maar van weg blijf.
Voor wat het waard is: mijn indruk is dat de bestaande Utrechtse koffietent wel goed loopt.
Jammer dat het CC memorandum alleen een prognose voor de nieuwe vestiging geeft en geen cijfers van de bestaande vestiging en de holding.
Crowdfunder87vrijdag 6 juli 2018 @ 17:23
Project van KoM vordering overgedragen aan Rijnland Gerechtsdeurwaarders.

SPOILER
djh77vrijdag 6 juli 2018 @ 17:58
quote:
0s.gif Op vrijdag 6 juli 2018 17:23 schreef Crowdfunder87 het volgende:
Project van KoM vordering overgedragen aan Rijnland Gerechtsdeurwaarders.

SPOILER
Ook het Timmerbedrijf van de aardige dame waarbij kom vanwege een vertrouwensrelatie de gelden had overgeboekt zonder het vestigen van een hypotheek (inmiddels wel gebeurd) ligt bij de deurwaarder
SPOILER
Wellicht is u opgevallen dat er nog geen 2e hypothecaire inschrijving heeft plaatsgevonden. Alhoewel het onze standaardprocedure is dit voor het uitboeken van de lening te doen is hier van afgeweken gezien de goede vertrouwensrelatie met de onderneemster
Crowdfunder87vrijdag 6 juli 2018 @ 18:05
quote:
1s.gif Op vrijdag 6 juli 2018 17:58 schreef djh77 het volgende:

[..]

Ook het Timmerbedrijf van de aardige dame waarbij kom vanwege een vertrouwensrelatie de gelden had overgeboekt zonder het vestigen van een hypotheek (inmiddels wel gebeurd) ligt bij de deurwaarder
SPOILER
Wellicht is u opgevallen dat er nog geen 2e hypothecaire inschrijving heeft plaatsgevonden. Alhoewel het onze standaardprocedure is dit voor het uitboeken van de lening te doen is hier van afgeweken gezien de goede vertrouwensrelatie met de onderneemster
Daar valt waarschijnlijk meer te halen dan bij het project wat geen omzet genereert zonder enige zekerheden.
tnhbvrijdag 6 juli 2018 @ 20:06
quote:
0s.gif Op dinsdag 26 juni 2018 12:27 schreef Gijsbertus het volgende:
Grote schoonmaak in de "problemen" inbox bij Collin
Zoals belooft nog wat extra (lokale) achtergrond info:

SPOILER
Re: Le Beau, zie https://insolventies.rech(...)wb.18.65.F.1100.1.18 voor het faillisement van de eenmanszaak van de gastvrouw die daarnaast dus ook die winkel had. Sinds dec 2016 was er ook al een BV actief (met als enig aandeelhouder de restaurant eigenaar) van waaruit in hetzelfde winkelpand in Goes (nadat de winkel even dicht was geweest) opnieuw de loopwinkel is voortgezet. Er is nooit duidelijk geworden waarom het geheel even dicht was, maar ik schat zelf in ruzie met een franchische gever, en die zou ook wel eens aan de basis van het faillisement kunnen staan. Het lijkt dat er nu ook nog een tweede winkel komt in Barendrecht als nevenvestiging conform KvK. Op basis van de beschikbare info lijkt het me een niet transparante move, zeker omdat de verhuurder dus blijkbaar nog de verkoopsom (50k?) blokkeert?
obligatairevrijdag 6 juli 2018 @ 20:56
quote:
0s.gif Op donderdag 5 juli 2018 18:56 schreef obligataire het volgende:
Vraagje, heb net de bijschrijving van KOM gezien en verwerkt. Klopt bij jullie het totaal van de losse bedragen met het eindtotaal (overgemaakt bedrag)? Ik heb daar een paar euro verschil in zitten, op 2 verschillende manieren berekend. Méér ontvangen.

(Kan dat iets met het partyschip te maken hebben?)
Mijn vermoeden blijkt toch juist; het verschil is 1 termijn van Partyship Coventina. Staat nu wel in de lijst. Vraag me af wie van de betrokken partijen hiervoor de portemonnee heeft getrokken _O_
AQuila360vrijdag 6 juli 2018 @ 21:47
Gve heeft mn gister en vandaag een hoop updates gestuurd, niet verkeerd. Misschien gaan ze er wat strakker opzitten?

[ Bericht 0% gewijzigd door AQuila360 op 06-07-2018 22:29:50 ]
obligatairemaandag 9 juli 2018 @ 10:35
Vrouwen bloot, handel dood? :)
djh77maandag 9 juli 2018 @ 10:40
quote:
1s.gif Op vrijdag 6 juli 2018 17:58 schreef djh77 het volgende:

[..]

Ook het Timmerbedrijf van de aardige dame waarbij kom vanwege een vertrouwensrelatie de gelden had overgeboekt zonder het vestigen van een hypotheek (inmiddels wel gebeurd) ligt bij de deurwaarder
SPOILER
Wellicht is u opgevallen dat er nog geen 2e hypothecaire inschrijving heeft plaatsgevonden. Alhoewel het onze standaardprocedure is dit voor het uitboeken van de lening te doen is hier van afgeweken gezien de goede vertrouwensrelatie met de onderneemster
De eigenaar is bijzonder kritisch op haar eigen bedrijf. Ze geeft een review van 1 ster :X
h3u2pv.png
djh77maandag 9 juli 2018 @ 16:07
Reclamemasten op CCF:
https://www.collincrowdfund.nl/beyond-outdoor/
dubbeltjezmaandag 9 juli 2018 @ 17:51
WakaWaka maakt doorstart


Alle verplichtingen tot terugbetalingen uit crowdfunding zullen worden nagekomen.
obligatairemaandag 9 juli 2018 @ 18:05
quote:
Dank voor het plaatsen. Het gaat 'm echter niet worden wat mij betreft. Dit is een winkel die door leningen van aandeelhouders en de Rabobank in de lucht wordt gehouden, die erg weinig verhaalsmogelijkheid biedt en nu al een krappe liquiditeit heeft. Wat ik niet kan plaatsen is waarom de Rabobank wél hypotheek heeft op oudere masten en de CCF investeerders een dergelijke zekerheid niet krijgen op de nieuwe masten. Anders had ik hem misschien wel interessant gevonden.
Horsemenmaandag 9 juli 2018 @ 21:25
quote:
0s.gif Op maandag 9 juli 2018 18:05 schreef obligataire het volgende:

[..]

Dank voor het plaatsen. Het gaat 'm echter niet worden wat mij betreft. Dit is een winkel die door leningen van aandeelhouders en de Rabobank in de lucht wordt gehouden, die erg weinig verhaalsmogelijkheid biedt en nu al een krappe liquiditeit heeft. Wat ik niet kan plaatsen is waarom de Rabobank wél hypotheek heeft op oudere masten en de CCF investeerders een dergelijke zekerheid niet krijgen op de nieuwe masten. Anders had ik hem misschien wel interessant gevonden.
Eens met je conclusies.
Voor mij is de samenwerking met de Rabobank al een reden om deze stapelfinanciering te laten lopen. Ook bij dit project heeft de bank weer betere zekerheden aangeboden gekregen dan de crowd. Met een dergelijke hypotheek als zekerheid zou je hem inderdaad kunnen overwegen.
NaRegenDeZonmaandag 9 juli 2018 @ 21:34
quote:
1s.gif Op maandag 9 juli 2018 21:25 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Eens met je conclusies.
Voor mij is de samenwerking met de Rabobank al een reden om deze stapelfinanciering te laten lopen. Ook bij dit project heeft de bank weer betere zekerheden aangeboden gekregen dan de crowd. Met een dergelijke hypotheek als zekerheid zou je hem inderdaad kunnen overwegen.
Zie het ook zo.
Goede projecten zijn op dit moment niet voorhanden. Komkommertijd in CF.
WvjGmaandag 9 juli 2018 @ 23:57
quote:
0s.gif Op maandag 9 juli 2018 21:34 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Zie het ook zo.
Goede projecten zijn op dit moment niet voorhanden. Komkommertijd in CF.
Komkommertijd ja, daar lijkt het wel op. Maar WvjG komt deze week met een groeifinaniering, waarbij de Rabobank juist wordt afgelost om zo de zekerheden te verkrijgen die in het uiterste geval nodig zijn.

DenS Products
75.000
annuitair 8,75 % bruto
4 jaar
Meer informatie volgt deze week.
obligatairedinsdag 10 juli 2018 @ 00:11
quote:
0s.gif Op maandag 9 juli 2018 23:57 schreef WvjG het volgende:

[..]

Komkommertijd ja, daar lijkt het wel op. Maar WvjG komt deze week met een groeifinaniering, waarbij de Rabobank juist wordt afgelost om zo de zekerheden te verkrijgen die in het uiterste geval nodig zijn.

DenS Products
75.000
annuitair 8,75 % bruto
4 jaar
Meer informatie volgt deze week.
Maak ons blij _O_
WvjGdinsdag 10 juli 2018 @ 00:17
quote:
0s.gif Op dinsdag 10 juli 2018 00:11 schreef obligataire het volgende:

[..]

Maak ons blij _O_
Zwarte cijfers, positief eigen vermogen, Potentieel klantenbestand. Wij zijn al blij, nu de investeerders nog. Wordt vervolgd. Goede nacht gewenst!
djh77dinsdag 10 juli 2018 @ 04:47
Pizza op CcF
https://www.collincrowdfund.nl/papa-johns-rotterdam/
Mynheer007dinsdag 10 juli 2018 @ 09:56
quote:
Op zich klinkt het als een verhaal met een redelijke kans van slagen, maar het blijven horeca-starters zonder ondernemerservaring.

En echt, waarom wordt er hier geen gratis pizza als incentive geboden? Qua inkoop kost een pizza nog geen 2 euro, en als een investeerder zijn incentive komt verzilveren, is de kans groot dat er ook een paar extra pizza's verkocht worden voor de rest van het huishouden. Dus op de incentive zelf kan je al prima winst maken. Daarnaast heb je ook een kans dat de investeerder later nog een keer terug komt, want investeerders hebben toch een stukje (financiele) binding met de zaak.

[ Bericht 26% gewijzigd door Mynheer007 op 10-07-2018 10:02:27 ]
kopersneekdinsdag 10 juli 2018 @ 10:57
quote:
Bijna in mijn achtertuin. "Lastig" stukje Rotterdam. Gemeente heeft hier veel geld ingepompt, matig succesvol. Er zitten vier pizza bakkers "dichtbij", waaronder een Domino's. Verder veel eet concurrentie op dit stukje (waaronder mijn favoriet Warung Mirosso :9~ )

Ligt het aan mij of zijn de investerings kosten ontzettend hoog voor een pizzabakker? Hoeveel pizza's moet je wel niet verkopen om en de kosten terug te betalen en de fee af te dragen aan paps John en zelf nog wat cash te hebben? Ze zullen het van takeaway / delivery moeten hebben, zo gezellig zit je hier nu ook weer niet....
djh77dinsdag 10 juli 2018 @ 11:06
Goed nieuws van NPFC:
quote:
Met de komende betaling van NPFC in de loop van juli (28.000 euro) wordt ongeveer 85% van het nog openstaande bedrag dat gedurende de 1e 10 werkdagen van augustus 2017 terugbetaald had moeten worden, op de wallets gestort.

Procedure terugbetalingen
De komende betalingen van NPFC worden, zolang NPFC verwacht aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, eerst gebruikt voor de langst openstaande investeringen bij NPFC.

Verwachting
NPFC heeft zich recent kunnen committeren om ook de komende 12-18 maanden ongeveer 28.000 euro per maand naar Lendahand over te maken. Het ziet er op dit moment zodoende naar uit dat NPFC in/kort na de zomer van 2019 alles heeft terugbetaald.
Zomer 2019 alles terugbetaald. Openstaand bedrag E 403.788 / E 28.000 = 15 maanden (waarbij een deel openstaand bedrag regulier doorloopt conform terugbetalingsschema na zomer 2019)

[ Bericht 4% gewijzigd door djh77 op 10-07-2018 11:37:31 ]
petercdinsdag 10 juli 2018 @ 11:53
quote:
0s.gif Op dinsdag 10 juli 2018 10:57 schreef kopersneek het volgende:

[..]

Bijna in mijn achtertuin. "Lastig" stukje Rotterdam. Gemeente heeft hier veel geld ingepompt, matig succesvol. Er zitten vier pizza bakkers "dichtbij", waaronder een Domino's. Verder veel eet concurrentie op dit stukje (waaronder mijn favoriet Warung Mirosso :9~ )

Ligt het aan mij of zijn de investerings kosten ontzettend hoog voor een pizzabakker? Hoeveel pizza's moet je wel niet verkopen om en de kosten terug te betalen en de fee af te dragen aan paps John en zelf nog wat cash te hebben? Ze zullen het van takeaway / delivery moeten hebben, zo gezellig zit je hier nu ook weer niet....
heeft iemand referentie cijfers / kengetallen van een pizza toko ;

640k omzet gedeeld door een gem pizza prijs van ¤ 6,= / ¤ 7,= zijn 100.000 pizza per jaar / 350 dagen zijn er toch 300 per dag.
Nu heb je natuurlijk ook de frisdrankjes, kippenvleugeltjes, ijsjes of weet ik wat.
Niet om een mening over dit project te geven, maar meer om een mening te kunnen vormen.
Iemand ervaring?

De ander Papa John zit op de Goudsesingel 96, blijkbaar op voldoende afstand
djh77dinsdag 10 juli 2018 @ 12:00
quote:
12s.gif Op dinsdag 10 juli 2018 11:53 schreef peterc het volgende:

[..]

heeft iemand referentie cijfers / kengetallen van een pizza toko ;

640k omzet gedeeld door een gem pizza prijs van ¤ 6,= / ¤ 7,= zijn 100.000 pizza per jaar / 350 dagen zijn er toch 300 per dag.
Nu heb je natuurlijk ook de frisdrankjes, kippenvleugeltjes, ijsjes of weet ik wat.
Niet om een mening over dit project te geven, maar meer om een mening te kunnen vormen.
Iemand ervaring?

De ander Papa John zit op de Goudsesingel 96, blijkbaar op voldoende afstand
De goedkoopste pizza is E 7,95. Gemiddelde prijs zal wel hoger liggen dan de 6 of 7 euro. Bij E 10 zijn het 175 pizza's per dag. Excl. bijverkoop.
Mynheer007dinsdag 10 juli 2018 @ 12:17
quote:
0s.gif Op dinsdag 10 juli 2018 12:00 schreef djh77 het volgende:

[..]

De goedkoopste pizza is E 7,95. Gemiddelde prijs zal wel hoger liggen dan de 6 of 7 euro. Bij E 10 zijn het 175 pizza's per dag. Excl. bijverkoop.
10 euro is denk ik wel een redelijke inschatting, maar 175 pizzas is nog steeds best veel. De meeste omzet zal toch uit de avondspits moeten komen, en dan moet je wel 1 pizza per minuut verkopen om aan deze cijfers te komen. Is op zich niet onmogelijk, maar makkelijk gaat het niet worden, ook gezien de concurrentie.
kopersneekdinsdag 10 juli 2018 @ 12:39
Bij Domino's elke week aanbieding, gemiddelde prijs na 17:00 onder de ¤5 per pizza. Voor 17:00 nog goedkoper.. Ik ken de kwaliteit niet van PJ, maar de vraag is of er genoeg publiek is die extra wil betalen daarvoor of gewoon voor kwantiteit gaat.

Ik heb ooit eens een gesprek met wat bouwvakkers gehad die op de Binnenweg aan het klussen waren. Deze konden mij vertellen dat de enige mensen die rijk worden op de Binnenweg de klussers zijn die daar elke keer weer de pandjes komen vertimmeren. Er is daar zo ontzettend veel verloop....
Frandderouwdinsdag 10 juli 2018 @ 12:52
Vooraankondiging nieuwe Innax op duurzaaminvesteren vanaf donderdag 12 juli om 13:00

Seniore obligatie lening 6 jaar, netto rendement 4%

SPOILER
Belangrijkste kenmerken van de Obligatielening

Uitgevende instelling: INNAX SPV 3 B.V.
Hoofdsom: Maximaal ¤240.000
Kenmerk lening: Seniore positie (géén achterstelling)
Nominale waarde: ¤1000 per obligatie
Rentevergoeding: 5,0% op jaarbasis. Jaarlijks uitbetaald.
Looptijd: 72 maanden (6 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Gedurende de looptijd
Zekerheden: Pandrecht op alle Energiemeters en vorderingen van de Uitgevende Instelling
Transactiekosten: Eénmalig 3,0% over het geïnvesteerde bedrag

U betaalt per obligatie ¤1.030 dat is de nominale waarde (¤1.000) plus transactiekosten (¤30);
Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 5,0%, op jaarbasis over de nog niet terugbetaalde hoofdsom;
Gedurende de looptijd (6 jaar) wordt ook een deel van de Hoofdsom afgelost. Jaarlijks ontvangt u dus zowel rente als een deel van de Hoofdsom terug;
In totaal ontvangt u dus per obligatie ¤1.175 op een investering van ¤1.030;
Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde effectieve rendement 4,0% op jaarbasis.
djh77dinsdag 10 juli 2018 @ 13:05
quote:
0s.gif Op dinsdag 10 juli 2018 12:52 schreef Frandderouw het volgende:
Vooraankondiging nieuwe Innax op duurzaaminvesteren vanaf donderdag 12 juli om 13:00

Seniore obligatie lening 6 jaar, netto rendement 4%

SPOILER
Belangrijkste kenmerken van de Obligatielening

Uitgevende instelling: INNAX SPV 3 B.V.
Hoofdsom: Maximaal ¤240.000
Kenmerk lening: Seniore positie (géén achterstelling)
Nominale waarde: ¤1000 per obligatie
Rentevergoeding: 5,0% op jaarbasis. Jaarlijks uitbetaald.
Looptijd: 72 maanden (6 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Gedurende de looptijd
Zekerheden: Pandrecht op alle Energiemeters en vorderingen van de Uitgevende Instelling
Transactiekosten: Eénmalig 3,0% over het geïnvesteerde bedrag

U betaalt per obligatie ¤1.030 dat is de nominale waarde (¤1.000) plus transactiekosten (¤30);
Gedurende de looptijd ontvangt u een rentevergoeding van 5,0%, op jaarbasis over de nog niet terugbetaalde hoofdsom;
Gedurende de looptijd (6 jaar) wordt ook een deel van de Hoofdsom afgelost. Jaarlijks ontvangt u dus zowel rente als een deel van de Hoofdsom terug;
In totaal ontvangt u dus per obligatie ¤1.175 op een investering van ¤1.030;
Rekening houdend met transactiekosten is uw gemiddelde effectieve rendement 4,0% op jaarbasis.
lage rente zoals vaak