FOK!forum / Werk, Geldzaken & Recht / [Crowdfunding] #187 Met het doorrollen van leningen
Mynheer007maandag 16 april 2018 @ 12:53
ztv2ifcv9bvj7.jpg

Crowdfunding is hot! In 2017 is in Nederland 223 miljoen euro opgehaald middels crowdfunding. Dat betekent opnieuw flinke groei van het fenomeen ten opzichte van het voorgaande jaar, toen de teller nog bleef steken op 170 miljoen euro. Crowdfunding maakte vorig jaar de realisatie van meer dan 4800 projecten en ondernemingsplannen mogelijk. En dat in een jaar dat crowdfunding ook onder een vergrootglas is komen te liggen omdat de risico's onderschat werden.

Vormen van crowdfunding
Er zijn 4 vormen van crowdfunding:
• Lening crowdfunding
• Aandelen crowdfunding
• Schenking / Donatie crowdfunding
• Aanschaf (nog te ontwikkelen) product / reward crowdfunding

Dit topic gaat voornamelijk over crowdfunding op basis van een lening die wordt terugbetaald.

Met crowdfunding betalen meerdere (soms honderden mensen) mee aan de lening van een bedrijf of particulier. Omdat er bij crowdfunding geen tussenkomst is van een financiŽle instelling zijn de kosten vaak lager en de rendementen over de investering over het algemeen hoger. Het risico is dat bedrijven 'omvallen' en je het geld kwijt bent.

Crowdfundingplatformen leningen
Geldvoorelkaar (GVE), leningen voor MKB en particulieren.
Collin Crowdfund (CCF), leningen voor MKB met crowdfundcoach.
Funding Circle (FNC), leningen voor MKB.
Kapitaal Op Maat (KOM), leningen voor MKB.
Samen In Geld (SIG), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Horeca Crowdfunding Nederland (HCN), leningen voor horeca.
Investormatch (IVM), kosteloos investeren in MKB projecten.
Waarde voor je Geld (WvjG), leningen met een christelijk normen- en waardenkader voor het MKB.
Capital Circle (CC), leningen voor MKB.
Lendahand (LDH), opkomende economieŽn met rentes van tussen 3 - 6%.
Crowdestate (CET), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
All4funding (A4F), inspirerend investeren
Knab crowdfunding (KNAB), investeren met een knab bankrekening
Duurzaam Investeren, combinatie van maatschappelijk en financieel rendement.
Bouwaandeel (BAD), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
New Funding, investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Crowd About Now (CAN), leningen voor food, horeca, retail.
Crowdpartners, investeren in het mkb
Crowdbricks, investeren in onroerend goed
NPEX, handel in aandelen en obligaties van MKB-bedrijven.
Zonnepanelen Delen, investeren in ZonneDelen van collectieve zonne-energieprojecten.
One Planet Crowd, groene investeringen, vorm: leningen, donaties, rewards, etc.
Green Crowd, markt plaats voor de financiering van duurzame-energie-projecten.
Voordegroei, leningen voor MKB.
Lenderspender, peer-to-peer lending
Lendico, kredieten MKB.
Aygo!Dutch (AGD), leningen voor MKB.

Resultaten crowdfundingplatformen
Via onderstaande links zijn de rapportages van de crowdfundingplatforms te raadplegen.
Geldvoorelkaar
Collin Crowdfund
Funding Circle
Kapitaal Op Maat
Lendahand
Investormatch
Horeca Crowdfunding Nederland
Crowd About Now
Knab Crowdfunding
Capital Circle
Oneplanetcrowd
The Dutch Deal
Voordegroei

ExitstrategieŽn platformen
Collin Crowdfund
Funding Circle
Kapitaal op Maat
Samen in Geld
Horeca Crowdfunding Nederland
Waarde voor je Geld
Investormatch

Scorings-matrix exit/continuÔteitsstrategie van CF platformen per 11-12-2017:
SPOILER
7b9se8tb.png

Toelichting bij de scoringsmatrix exit/continuÔteitsstrategie:
In overleg met een aantal investeerders zijn er 10 items geformuleerd die in onze ogen nodig zijn in een goede exit /continuÔteitsstrategie.

Voor de eenvoud hebben we ieder item een max score van 10 punten gegeven.

Die items die voor een platform niet aan de orde zijn worden buiten beschouwing gelaten.

Als einduitslag resulteert er een cijfer tussen 0 en 10 welke een indicatie geeft hoe goed de exit geregeld is. Eindcijfer 0 niets geregeld. Eindcijfer 10 goed geregeld, je hebt een goede kans dat als het platform in moeilijkheden raakt de betalingen, uitwinning van zekerheden, en het inzien van admin. via dashboard etc op internet gewoon blijft functioneren zonder bijkomende kosten.

Is een score matrix zaligmakend? Nee maar het geeft je in een oogopslag inzicht in de situatie. Bovendien kan je zien hoe het platform scoort op items die jij belangrijk vind in de exit strategie.

Ad1. Met een verdienmodel voor het platform met inkomsten gedurende de looptijd scoor je hoog max 10. Met een ander verdien model zal het platform aan moeten tonen dat er maatregelen genomen zijn om dit nadeel weg te nemen.

Ad 2. Scheiding van Geldstromen. Spreekt voor zich.

Ad3 Onderbrenging van zekerheden als Hypotheken, Pandrecht etc. Sommige platformen doen hier niet aan dan NVT

Ad4, Ad5. Stichtingen Zekerheden en Derden gelden dienen controleerbaar gekwalificeerde bestuurders te hebben. Met name in tijden wanneer het minder gaat met het CF bedrijf kunnen de belangen van CF platform en Stichtingen uit elkaar lopen. Dus bestuur idealiter >50% geen platform medewerker met tenminste een bestuurslid aantoonbaar belangenbehartiger van investeerders.

Ad 6 Zekerheden dienen goed vastgelegd te zijn, zeker als het cf bedrijf niet meer bestaat. Hier wordt een score gegeven waarin ervaringen uit het verleden meetellen.

Ad 7 Software en data moeten beschikbaar/te gebruiken zijn voor stichtingen/back-up provider. Hier dient een duidelijke overeenkomst over te zijn. Het kan niet zo zijn dat bij wegvallen van het CF bedrijf er gesteggeld moet worden over deze zaken met curator of toeleverend software bedrijf. De investeerder dient op normale wijze bij zijn data(contracten, betalingsdata etc) te kunnen en betalingen moeten gewoon doorgang kunnen vinden en niet gestoord worden door administratieve problemen.

Ad 8 De financiering van ad7 moet duidelijk geregeld zijn. Ad 1 kan helpen , maar ook moet duidelijk worden dat dit voldoende is. Is er geen goede continue inkomensstroom dan moet duidelijk zijn dat er een andere bron is waaruit het door functioneren betaald kan worden. Investeerders moeten niet verast worden door extra kosten.

Ad9 Er moet een toetsing zijn van het exit stappen plan door een externe deskundige bijvoorbeeld een gespecialiseerde externe register accountant. Alleen de mededeling dat er een stappenplan is door een CF directie met blauwe ogen geeft geen zekerheid

Ad 10 Er dient duidelijk op de website op een separate pagina/item gecommuniceerd te worden hoe de exit/continuÔteitsstrategie in elkaar zit. Alle onderdelen dienen benoemd te worden zodat de investeerder weet hoe het in elkaar steekt en waar hij aan toe is.


E-mail alerts
Er zijn meer mensen die willen investeren dan geld nodig hebben. Het is daarom van belang op tijd er bij te zijn als er een goed project voorbij komt. Vanuit FOK!-users is er een service die nieuwe projecten bijhoudt en een alert stuurt per @mail.

Aanmelden: Stuur een mail met onderwerp "gve" en/of "kom" en/of "ccf" en/of "agd" en/of "fnc" naar [email protected].
Zet 'fok' in de tekst, anders wordt je mail genegeerd. Je krijgt een bevestiging terug per inschrijving.

Afmelden: Om je uit te schrijven mail je "gve" en/of "kom" en/of "ccf" en/of "agd" en/of "fnc" naar [email protected].
Krijg je liever een melding via telegram, ga dan naar https://telegram.me/crowdfund

Andere crowdfundingplatformen
SPOILER
Symbid: voor startups en MKB. (vorm: aandelen)
Kickstarter: kickstart projecten. Daar is een ander topic voor.
Buitenlandse platformen
SPOILER
Uiteraard is crowdfunding internationaal, en zo zijn dus ook enkele internationale platformen interessant. Onderstaand zijn enkel nog platformen waarbij je daadwerkelijk investeert, niet uitleent, je krijgt dus aandelen in het betreffende bedrijf en het rendement zal onzekerder zijn.

Seedrs.com is een Engels crowdfundingplatform welk intussen enkele jaren bezig is. De aangeboden projecten zijn zeer gevarieerd. Zo kan je projecten tegenkomen voor een lokale winkel, maar ook voor wereldwijde internetplatformen. Naast aandelen in bedrijven, biedt Seedrs met grote regelmaat ook investeringsfondsen aan om in te investeren.
Companisto.com is een crowdfundingplatform van onze oosterburen. Het Duitse platform biedt ook zeer gevarieerde projecten aan. Het zijn nooit echt veel projecten maar degene die er staan zijn meestal wel interessant om in ieder geval te bestuderen.
Crowdcube.com is een Engels platform welke mooie projecten aanbiedt. Helaas is er het nadeel dat je als buitenlander een debitcard van Visa of Mastercard moet hebben om er te investeren. Een debitcard, dus geen creditcard, ook niet een prepaid creditcard.
Lendingclub.com is een groter amerikaans crowdfunding platform. Hierbij zal het faillissement risico waarschijnlijk wat lager zijn. Een ander voordeel is dat je hier automatisch diversificatie kunt toepassen, met een minimum van $25 per stuk. Dit vermindert je risico aanzienlijk. Echter, voor niet-Amerikanen is het minimale investeringsbedrag $100.000. (bron)
Mintos, a peer-to-peer lending marketplace that connects investors with borrowers of non-bank lenders. It is an easy and transparent alternative to the traditional banking system. At Mintos both retail and institutional investors can invest in fractions of loans originated across Europe. Currently, we serve mortgage loans, personal unsecured loans, secured car loans, and small business loans. The minimum investment in one loan is EUR 10. Loan originators, on the other hand, by connecting to the Mintos platform get an instant access to investors that are looking to purchase loans.
Twino, a privately-owned marketplace lender operating across 7 countries. The company, previously known as Finabay, started operations in 2009 in Latvia and has originated over EUR 240 million in unsecured consumer loans since then. In 2015, TWINO launched an investment marketplace, offering investors from across Europe the opportunity to earn premium returns by investing in unsecured consumer loans originated by its daughter companies in Poland, Georgia and Denmark. In combination with the company's strong management team, local presence and proprietary scoring models, the investment marketplace fuels the growth of the company in the existing markets, as well as its geographical expansion.
Bondora, a leading peer-to-peer lending platform for investing in European non-bank personal loans. All loans are issued by our mother company Bondora AS that retains a share of risk in all loans it sells through Bondora.com marketplace.
EstateGuru is a leading Nordic online peer-to-peer lending platform established by property and FinTech professionals facilitating short- and mid-term property loans. The cross-border marketplace offers flexible terms for borrowers and premium interest to its investors. The loans of EUR 50 000- 3 000 000 facilitated through the EstateGuru platform are secured against property with a maximum LTV of 75%.

Een overzicht van crowdfunding platforms staat op: wikipedia.
Risico
SPOILER
Crowdlending is risicovol!
Projecten kunnen failliet gaan. Dan ben je meestal al je geld kwijt!
Crowdfunding heeft een hoger risico op verlies dan sparen en beleggen in aandelen.
Informeer jezelf goed over de risico's, spreid je geld over meerdere projecten en over meerdere platformen en investeer alleen kleine bedragen.

Bij sommige crowdfundplatformen moet ook rekening gehouden worden met het risico dat het crowdfundplatform failliet kan gaan. Dit is minder van belang bij diverse platforms die via een derdenrekening werken en waar de contracten direct afgesloten worden tussen lener en verstrekker.
Zekerheden
SPOILER
Crowdlending is risicovol!
Als je je geld uitleent wil je de beste zekerheid dat je het terug krijgt. Alleen 100% zekerheid dat je je geld behoud heb je als je niets uitleent! In alle andere gevallen kan je je geld kwijtraken.

Hoe kan je nu aan een project zien of het een project is met risico's die aanvaardbaar zijn:

o Eerst kijk je naar de primaire zaken. Hoe staat het met het eigen vermogen, hoe is het eigen vermogen opgebouwd, hoe zit het met de solvabiliteit, liquiditeit en winstgevendheid nu en in de toekomst. Is er een non-ontrekkingsverklaring t.a.v. de hoogte van de solvabiliteit? Zijn er nog meer leninggevers in het spel en wat zijn hun rechten? Tekenen alle B.V.'s van de eigenaren mee met de lening overeenkomst? Of wordt er nu juist een belangrijke vergeten zodat de ondernemer makkelijk verder kan zonder de lening af te lossen? Zijn de mensen bekwaam? Bestaat het bedrijf al langer of is het een starter? Zijn de prognoses reŽel of gaat men er met de hockeystick methode tegenaan. Je moet er achter zien te komen of de lening bij een reŽle bedrijfsvoering en ook met een beetje tegenwind terug betaald kan worden. Platformen kunnen je helpen bij dit onderzoek met hun ratings en rapporten echter de praktijk heeft geleerd dat deze hulpmiddelen van platformen niet altijd kloppen en soms zelfs er geheel naast zitten. Je bent dus altijd zelf verantwoordelijk voor je beslissing om te kijken naar deze primaire zekerheid heeft het bedrijf of particulier genoeg mogelijkheden om de lening terug te betalen.

o De secundaire zekerheden. Wat krijg ik nog terug als er te veel tegenwind is en de lening nemer de lening niet meer kan terug betalen. Als een lening nemer zijn schulden niet meer kan betalen gaat hij in de meeste gevallen failliet. Daar er dan meestal preferente schuldeisers zijn ( fiscus, UWV en pandhouders) blijft er in het algemeen niets over uit de failliete boedel voor de CF geld uitlener zonder zekerheden. Daarom eisen sommige platformen extra (secundaire) zekerheden voor als de lening nemer niet meer aan zijn verplichtingen voldoet om toch nog een deel van de geleende bedrag terug te kunnen betalen aan de CF geld uitlener. Welke zeker heden praten we dan over:
o Hoofdelijke aansprakelijkheid van de eigenaren (materieel of moreel)
o Borgstellingen van personen voor een bepaald bedrag (materieel of moreel)
o Hypothecaire zekerheden op onroerend goed of schepen
o Verpanding van inventaris, machines, voorraad, debiteuren, contracten etc
Zekerheden dienen zo hard mogelijk te zijn, door hier op het forum mee te lezen leer je welke zekerheden hard zijn. Harde zekerheden verkleinen het risico en kunnen er voor zorgen dat je een deel van je geld alsnog terug krijgt.

Een voorbeeld van een boterzachte zekerheid:
De heer x geeft een borgstelling af van 100.000 euro. Deze borg stelling is op dit moment van morele aard. (Hier staat dus de heer x garant voor 100K maar x heeft niets)

Een voorbeeld van een harde zekerheid:
De heer x heeft een huis dat een maand geleden getaxeerd is op een waarde van 210.000 euro. Dit huis is op dit moment niet hypothecair belast. Voor de deelnemers aan deze lening wordt een eerste hypotheek afgegeven van 100K (100K is de grootte van de lening) aan de stichting zekerheden van het platform. De 1e hypotheek wordt via de notaris geregeld en het platform betaald pas uit na registratie van de hypotheek.

Hier een link naar een beschrijving van als het mis gaat en hoe een platform dat kan afhandelen. Dit https://www.aygodutch.com/als-het-mis-gaat/ is een voorbeeld van een platform dat de afhandeling redelijk/tot goed voor elkaar heeft. Je kan hier ook lezen hoe de volgorde van afhandeling is van zekerheden bij een faillissement. Let op! Niet alle platformen hebben deze afhandeling goed voor elkaar. Ook de communicatie aangaande mislukte projecten en het uitwinnen van de zekerheden laat vaak te wensen over.
Effectieve rente
SPOILER
Geldvoorelkaar (GVE) bruto rente-0,6% = netto rente
Collin Crowdfund (CCF) bruto rente-1,04%* = netto rente
Funding Circle (FNC) bruto rente -1,0% = netto rente
KapitaalOpMaat (KOM) netto rendement* fluctueert met looptijd**
Lendahand (LDH) bruto rente = netto rente
Investormatch (IVM) bruto rente = netto rente
Horecacrowdfunding (HCN) netto rendement fluctueert met looptijd**
SamenInGeld (SIG) bruto rente -0.30% = netto rente
NewFunding
Bouwaandeel (BAD) bruto rente = netto rente
Crowdestate netto rendement fluctueert met looptijd**
CrowdAboutNow (CAN) bruto rente = netto rente
Waardevoorjegeld bruto rente -1,0% = netto rente
Capital circle
Moneybrothers netto rendement fluctueert met looptijd**
Lendico bruto rente -1,0% = netto rente
Aygo!Dutch (AGD) netto rendement fluctueert met looptijd**
NPEX
Zonnepanelendelen
OnePlanetCrowd
GreenCrowd
Duurzaam investeren netto rendement fluctueert met looptijd**
Doorgaan

* Door veel te investeren krijg je een korting op de standaard fee. Door de korting op de fee neemt je netto rendement toe.
** Hoe langer de lening loopt hoe kleiner het verschil tussen bruto en netto. Bijvoorbeeld:
==> 36 maanden bruto rente - 0,6%= netto rente
==> 60 maanden bruto rente - 0,3%= netto rente.

Nominale en effectieve rente bij annuÔtaire lening:
Sommige Platformen geven het nominale (GvE) en andere het effectieve rente percentage (KOM, AGD, FNC, ...) op. In de effectieve rente wordt niet 1x per jaar de volledige rente vergoed maar elke maand 1/12. Bij gelijk rentepercentage krijg je bij effectieve rente meer dan bij nominaal voor je investering per jaar.

Precies omrekenen:
http://www.berekenhet.nl/berekenen/nominale-rente.html
http://www.berekenhet.nl/berekenen/effectieve-rente.html
Belastingen en de belastingdienst
SPOILER
Bent u particulier? In vrijwel alle gevallen valt de waarde van de lening - het saldo - in "box 3 voor de inkomstenbelasting. Dat betekent dat u het saldo moet opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting. Net zoals u dit doet met het saldo van uw bankrekening (saldo = waarde per 1 januari van het jaar waarover de belastingopgave wordt gedaan). De rente hoeft niet te worden opgegeven, tenzij deze wordt bijgeschreven bij het banksaldo.

Er kan een uitzondering worden gemaakt op bovenstaande als u als particulier (volgens de fiscus) aan meer dan normaal vermogensbeheer doet. Raadpleeg bij vragen hierover uw belastingadviseur.

Bent u ondernemer en handelt u vanuit een zakelijk account? Voor ondernemers/bedrijven die in het kader van hun onderneming handelen, vormt het uitgeleende bedrag een (vreemd vermogen) vordering die op de balans gezet moet worden. Ontvangen rente behoort tot het resultaat (de winst). Voor IB ondernemers wordt de winst belast in box 1, voor BVs valt e.e.a. onder de vennootschapsbelasting. Indien de lening onverhoopt niet kan worden afgelost, kan afgewaardeerd worden ten laste van de winst.

Zie hiervoor ook: WGR / Crowdfunden en de belastingdienst Zeker weten? Bel dan zelf de belastingdienst.
Kan ik wat aan het CF uitlenen overhouden?
SPOILER
Kan ik wat aan Crowdfunding leningen overhouden of kan ik mijn geld beter op een andere manier beleggen, sparen of misschien nog beter uitgeven of in de oude sok stoppen?
Dat is natuurlijk altijd de grote vraag. Onderstaande globale NRDZ sigarendoos berekening kan je helpen je koers te bepalen.

40 echte defaults van 1100 projecten bij GVE, KOM, CCF, HCN is op dit moment (december 2015) de beste schatting. Dus zo'n 3.6% van alle projecten is vroegtijdig definitief gestopt met betalen.

Bierviltjes berekening bij random gespreide investering in projecten:
• 100.000 euro geÔnvesteerd gespreid over alle projecten
• Opgegeven rente gemiddeld over alle projecten 7%
• Gemiddelde looptijd 4 jaar
• Rente te ontvangen over de gehele looptijd is dus ongeveer 14000 euro
• Fee gemiddeld 1% is ongeveer 1000 euro
• Default gemiddeld na 0.37 deel looptijd. (berekend uit de huidige bekende defaults)
• Default verlies inleg exclusief rente verlies 0.63 * 3600 euro is ongeveer 2300 euro
• Rente verlies defaults ongeveer 300 euro

Wat hou je dus over? Ongeveer 10000 euro oftewel ongeveer 5% netto per jaar over uitstaand kapitaal.

Kanttekeningen:
• 3.6% is het default percentage in aantal op dit moment. In geld ligt het iets hoger daar grotere projecten eerder in default gaan als projecten met een kleine geldswaarde.
• 3.6% default zou over de gehele looptijd van de fictieve investering van 100000 euro zomaar het dubbele of meer kunnen worden gezien de fase waarin de meeste van de 1100 projecten zich bevinden.
• Als default percentage verdubbelt dan hou je ongeveer 7500 euro over is zo'n 3.75 % netto rente per jaar over uitstaand kapitaal.
• Nog steeds 2.25% meer dan bij een deposito van 2 tot 4 jaar die op dit moment ongeveer 1.5% doen.
• Heb je 12% tot 13% van je initiŽle projecten in default dan speel je nog steeds quite t.o.v een deposito. Je moet dan wel kans zien je te verbeteren anders kan je beter stoppen en je geld op de bank zetten.

Crowdfunding heeft wel meer risico, met veel meer werk, maar ook met meer fun. Je kan benchmarken tegen de gemiddelden en kijken of je het zelf beter doet met het selectief uitzoeken van projecten.

Als je het goed doet beloning in extra rendement en een schouderklopje van je zelf.

Deze bierviltjes berekening geeft een aardige indicatie. Wil je het precies uitrekenen dan kan dat natuurlijk en ik zou zeggen doe je best een excel sheet is geduldig. Wil je het echt precies weten dan moet je wachten tot je projecten klaar zijn met aflossen want ook in de laatste maand van een lening kan er een ongelukje gebeuren.
Projecten met problemen
SPOILER
Aangezien vooralsnog te weinig openheid wordt gegeven over projecten in problemen en defaults door de platformen, hieronder een onvolledige lijst van projecten met problemen van GvE, KOM, CCF, HCN, FNC, AGD, IVM

Bij bedrijven met naam XXXXXXXXXXXX zijn er nog mogelijkheden dat het goed komt. Er is een nieuwe categorie problemen aangemeld maar betaald nog conform contract. Ook bij de andere projecten met naam genoemd kan nog steeds uitwinning plaats vinden uit boedel of persoonlijke aansprakelijkheid. Heb je info over defaults die niet vermeld staan of zich niet lenen voor een post op het forum dan graag een PM naar NRDZ. Zie je fouten in de lijsten dan ook graag je opmerkingen. bijgewerkt tot 09-10-2017

GVE 2n69rwi.jpg

KOM,CCF,AGD,LDH,HCN,FNC, etc idadcl.jpg

Projecten in problemen grafisch weergegeven per 03-12-2015 en per 11-01-2017.

2itq9ns.jpg

Note: de gegevens zijn zo goed mogelijk verzameld maar kunnen fouten bevatten.
Statistieken
SPOILER
g5orr3swp8wn.png

ltgcqfozqil.png

b9xpgb4th6t.png

lgc1egyfrsa.png

q5mdvthquyz.png

Punt van orde:
We hebben gemerkt dat elk platform helaas wel eens een betaling een paar dagen te laat doet. Dit is vervelend, maar mag de discussies niet gaan overheersen. We hebben daarom besloten alleen achterstanden van meer dan 3 werkdagen hier op het forum te melden.

Disclaimer: de informatie in dit topic is hoogstens informatief. Informeer je altijd goed zelf voordat je investeert. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
bleyenburgmaandag 16 april 2018 @ 15:06
Update van FNC omtrent achterstallige betalingen was bij mij niet volledig.

FNC reageert gewoon niet bij vraag om opheldering
CFrealistmaandag 16 april 2018 @ 15:57
quote:
0s.gif Op maandag 16 april 2018 15:06 schreef bleyenburg het volgende:
Update van FNC omtrent achterstallige betalingen was bij mij niet volledig.

FNC reageert gewoon niet bij vraag om opheldering
Ik heb inmiddels gebeld. Als het bij jou ook om ' personeel en software kantoor' gaat:
De leningnemer heeft inmiddels aan FNC betaald, daarom is dit niet meer meegenomen in de update. Betaling aan investeerders vindt eind van deze week, begin volgende week plaats.
djh77maandag 16 april 2018 @ 15:57
Nieuwe elektrische fietsen voor de jongere generatie op ccf:
https://www.collincrowdfund.nl/watt-fietsen/

Investeerders worden gelijk verkoper:
quote:
• Een WATT Fiets voor een gereduceerde prijs: investeerders krijgen de mogelijkheid om een hippe WATT e-bike aan te schaffen voor § 780,- inclusief BTW. De korting op de normale verkoopprijs bedraagt circa 40%.
• Ambassadeurscode: investeerders krijgen een ambassadeursvoucher op naam. Voor elke verkochte fiets met deze voucher ontvangt de ambassadeur § 50,- op zijn of haar bankrekening. De voucher kan als kortingscode worden verspreid onder vrienden, familie en relaties en geeft recht op een korting van § 50,- euro bij aankoop van een fiets.
Frandderouwmaandag 16 april 2018 @ 16:08
IVM trekt project Complex advies in.

Vervelend, maar keurig gedaan.

SPOILER
Wij moeten u helaas berichten dat de lening van Complex Advies wordt ingetrokken. De partij die eerder heeft toegezegd de lening te willen achterstellen op de Investormatch lening weigert de definitieve achterstellingsverklaring te ondertekenen.

Huidige situatie is dat alles klaar staat mits de achterstelling getekend zou worden, wij hebben vandaag definitief te horen gekregen dat dit niet gaat gebeuren. Omdat er geen achterstelling getekend wordt gaat uiteraard de lening niet door en zorgen wij dat alle investeerders z.s.m. hun inleg terug krijgen gestort.

Onze excuses voor het ongemak en bij voorbaat dank voor uw geduld. Wij zien u graag terug bij een volgende investeringsmogelijkheid.
NaRegenDeZonmaandag 16 april 2018 @ 16:16
quote:
0s.gif Op maandag 16 april 2018 15:57 schreef djh77 het volgende:
Nieuwe elektrische fietsen voor de jongere generatie op ccf:
https://www.collincrowdfund.nl/watt-fietsen/

Investeerders worden gelijk verkoper:

[..]

Op de site staan twee modellen een mannen en een vrouwen voor 1350 euro. In het filmpje wordt gesproken over een prijs van 1100 euro voor zo'n fietsje. Foutje............?
Vermoedelijk is de oorspronkelijk bedachte prijs wat opgeschroefd om de marge te vergroten.
bleyenburgmaandag 16 april 2018 @ 16:22
@ CF realist: het gaat bij mij om 3 projecten.

slordig als dat de reden zou zijn omdat in het overzicht bij andere projecten wel wordt vermeld dat betaling aanstaande is.
jsuijkermaandag 16 april 2018 @ 16:38
Ik had SIG gevraagd naar de achterliggende voorwaarden waarop het project uit Roermond was volgegooid (er stond nog een flink bedrag open).

Voor mij is het dikgedrukte een reden om mij terug te trekken en voorlopig geen investeringen meer te doen via SIG. Project staat al weken open en precies voor het publiceren wordt er een groot bedrag ingelegd. Mij iets te toevallig

mijn vraag:
SPOILER
Beste

Ik verbaas me dat onderstaand project ineens volgelopen is terwijl hiervoor nog een flink bedrag open stond.
Het bedrag wordt ook volgegooid vlak voordat het nieuwe project open gaat (geen concurrentie?).
Kunnen jullie uitleggen hoe dit geregeld is? Wie gooit deze projecten vol? Onder welke voorwaarden gebeurt dit? Waarom wordt er geen melding van gedaan dat er iets geregeld is?

Welk investeerders nummer heeft nu het project volgegooid en wat waren de investeerdersnummers van de investeerders die onder fundingszekerheidsvoorwaarden investeerden in de eerdere projecten?

Alvast bedankt,
antwoord
SPOILER
Beste,

Wij zijn enige tijd geleden gestopt met fundingzekerheid. Wij spreken niets af over een extra rentevergoeding.

Het is inderdaad wel heel toevallig dat het project vol is gelopen vlak voordat wij een nieuw project gingen plaatsen maar hier heeft SamenInGeld geen enkele sturing in gehad.

Nummers van investeerders doen wij geen uitspraken over.

Is je vraag hiermee voldoende beantwoord?

Met vriendelijke groet,
NaRegenDeZonmaandag 16 april 2018 @ 16:43
quote:
0s.gif Op maandag 16 april 2018 16:08 schreef Frandderouw het volgende:
IVM trekt project Complex advies in.

Vervelend, maar keurig gedaan.

SPOILER
Wij moeten u helaas berichten dat de lening van Complex Advies wordt ingetrokken. De partij die eerder heeft toegezegd de lening te willen achterstellen op de Investormatch lening weigert de definitieve achterstellingsverklaring te ondertekenen.

Huidige situatie is dat alles klaar staat mits de achterstelling getekend zou worden, wij hebben vandaag definitief te horen gekregen dat dit niet gaat gebeuren. Omdat er geen achterstelling getekend wordt gaat uiteraard de lening niet door en zorgen wij dat alle investeerders z.s.m. hun inleg terug krijgen gestort.

Onze excuses voor het ongemak en bij voorbaat dank voor uw geduld. Wij zien u graag terug bij een volgende investeringsmogelijkheid.
Ik zit er ook in. Mijn geld staat nu een maand bij IVM, zou netjes zijn als er een maand rente uitgekeerd wordt bij het terugstorten.

Bij het teruglezen van het teruggetrokken project zag ik ook een nieuw fitnessproject bij IVM van de personal fitness franchise groep staan. https://app.investormatch(...)fpbbclbrblbjgmgkhkhf
Lening gaat over 47 uur open.

Nog meer IVM...................... De steigerbouwer is niet op komen dagen bij de zitting en is derhalve veroordeeld. Moet nu proces kosten en lening terugbeatalen. Daar mag de deurwaarder dan weer achter aan. IVM pakt het goed aan de Steigerbouwer blijft zijn kop in het zand steken. Ben benieuwd of hier nog een euro terug komt.

[ Bericht 7% gewijzigd door NaRegenDeZon op 16-04-2018 17:04:54 ]
plesnermaandag 16 april 2018 @ 17:28
quote:
1s.gif Op maandag 16 april 2018 15:57 schreef CFrealist het volgende:

[..]

Ik heb inmiddels gebeld. Als het bij jou ook om ' personeel en software kantoor' gaat:
De leningnemer heeft inmiddels aan FNC betaald, daarom is dit niet meer meegenomen in de update. Betaling aan investeerders vindt eind van deze week, begin volgende week plaats.
Bedankt voor het bellen, ook ik zit in dit project. Had een e-mail gestuurd maar nog geen reactie ontvangen
djh77maandag 16 april 2018 @ 17:51
Nieuw handelsbedrijf op CcF:
https://www.collincrowdfund.nl/xworks-brand/
djh77maandag 16 april 2018 @ 17:52
quote:
0s.gif Op maandag 16 april 2018 16:38 schreef jsuijker het volgende:
Ik had SIG gevraagd naar de achterliggende voorwaarden waarop het project uit Roermond was volgegooid (er stond nog een flink bedrag open).

Voor mij is het dikgedrukte een reden om mij terug te trekken en voorlopig geen investeringen meer te doen via SIG. Project staat al weken open en precies voor het publiceren wordt er een groot bedrag ingelegd. Mij iets te toevallig

mijn vraag:
SPOILER
Beste

Ik verbaas me dat onderstaand project ineens volgelopen is terwijl hiervoor nog een flink bedrag open stond.
Het bedrag wordt ook volgegooid vlak voordat het nieuwe project open gaat (geen concurrentie?).
Kunnen jullie uitleggen hoe dit geregeld is? Wie gooit deze projecten vol? Onder welke voorwaarden gebeurt dit? Waarom wordt er geen melding van gedaan dat er iets geregeld is?

Welk investeerders nummer heeft nu het project volgegooid en wat waren de investeerdersnummers van de investeerders die onder fundingszekerheidsvoorwaarden investeerden in de eerdere projecten?

Alvast bedankt,
antwoord
SPOILER
Beste,

Wij zijn enige tijd geleden gestopt met fundingzekerheid. Wij spreken niets af over een extra rentevergoeding.

Het is inderdaad wel heel toevallig dat het project vol is gelopen vlak voordat wij een nieuw project gingen plaatsen maar hier heeft SamenInGeld geen enkele sturing in gehad.

Nummers van investeerders doen wij geen uitspraken over.

Is je vraag hiermee voldoende beantwoord?

Met vriendelijke groet,
Bovendien is dit vaker voorgekomen dat een project met nog een fors bedrag te gaan eerst wordt volgegooid voordat een nieuw project live gaat. Ik vermoed de laatste 8 projecten zo'n 200k

Zwak antwoord van SiG.

[ Bericht 1% gewijzigd door djh77 op 16-04-2018 18:43:58 ]
bridgetofarmaandag 16 april 2018 @ 18:04
quote:
1s.gif Op maandag 16 april 2018 17:52 schreef djh77 het volgende:

[..]

Bovendien is dit vaker voorgekomen dat een project met nog een fors bedrag te gaaneerst wordt volgegooide voordat een nieuw project live gaat. Ik vermoed de laatste 8 projecten zo'n 200k

Zwak antwoord van SiG.
In het recente verleden had men fundingszekerheid.. Daarbij kreeg die investeerder een hogere rente als hij het laatste pluk opnam. Ik heb daar toen tegen geageerd bij SIG en gezegd dat ik en ook anderen de inschrijving zouden stoppen en dat dit ook voor anderen opengesteld moest worden. Kort erna heeft men de rente toen verhoogd voor een ieder dus of dat door mijn verzoek komt weet ik niet. Maar ik denk dat die partij die fundings zekerheid gaf op het eind de rest opneemt als een ieder de kans heeft gehad om ook tegen die rente een stuk op te pakken.
djh77maandag 16 april 2018 @ 18:42
Fundingzekerheid zat vernuftiger in elkaar. De persoon gaf vooraf een zekerheidstelling enkreeg 1 procent rente over de zekerheidstelling. De daadwerkelijke inleg kon lager of zelfs 0 zijn. De rente in schijf 1 is m.i. verlaagd en alleen schijf 2 is wat verhoogd. We zouden met zijn allen achter het investeringsnummer moeten kunnen komen door gegevens van deze projecten te vergelijken. Het gaat om investeerders die een groot percentage van de funding voor hun rekening neemt.
SunnyCrowdermaandag 16 april 2018 @ 19:21
Klopt het dat de Javastraat 138 op SiG een B.V. betreft en er dus waarschijnlijk niet persoonlijk getekend wordt voor HA? Als ik de 'van' naam namelijk google kom ik uit bij een BV voor woonbemiddeling.
djh77maandag 16 april 2018 @ 19:35
quote:
0s.gif Op maandag 16 april 2018 19:21 schreef SunnyCrowder het volgende:
Klopt het dat de Javastraat 138 op SiG een B.V. betreft en er dus waarschijnlijk niet persoonlijk getekend wordt voor HA? Als ik de 'van' naam namelijk google kom ik uit bij een BV voor woonbemiddeling.
Het lijkt me dat de woonbemiddeling haar werk is en dat de javastraat een privť investering is.
djh77dinsdag 17 april 2018 @ 10:13
Trucje van GvE mbt project Werkkapitaal Onroerend goed
4nshvbf76.png
Ron1986dinsdag 17 april 2018 @ 10:15
quote:
0s.gif Op dinsdag 17 april 2018 10:13 schreef djh77 het volgende:
Trucje van GvE mbt project Werkkapitaal Onroerend goed
[ afbeelding ]
Even voor mijn beeldvorming, wat voor voor/nadelen heeft dit?
djh77dinsdag 17 april 2018 @ 10:19
quote:
0s.gif Op dinsdag 17 april 2018 10:15 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

Even voor mijn beeldvorming, wat voor voor/nadelen heeft dit?
Aflossingsvrij zat al even vol (meer vraag dan aanbod). AnnuÔteiten liep niet snel genoeg (minder vraag dan aanbod). Normaal wordt dan de rente verhoogd. Nu worden de leningdelen aangepast.
obligatairedinsdag 17 april 2018 @ 10:23
quote:
0s.gif Op maandag 16 april 2018 17:51 schreef djh77 het volgende:
Nieuw handelsbedrijf op CcF:
https://www.collincrowdfund.nl/xworks-brand/
Bedankt maar ik laat hem graag over aan anderen, ondanks dat er met enige fantasie nog wel iets te halen valt.
Aalsmeer15dinsdag 17 april 2018 @ 10:29
Ik had vooringeschreven bij crowdestate op lening Halen, nu zie ik weer als ik in soort van aanvullende voorwaarden kijk dat de lening na 4 jaar gewoon door kan lopen als er o.a. niet voldoende geld is om af te lossen, er geen nieuwe lening kan worden afgesloten enz.
Is dat bij andere platformen ook wel eens (SIG, GVE)
djh77dinsdag 17 april 2018 @ 10:32
quote:
0s.gif Op dinsdag 17 april 2018 10:29 schreef Aalsmeer15 het volgende:
Ik had vooringeschreven bij crowdestate op lening Halen, nu zie ik weer als ik in soort van aanvullende voorwaarden kijk dat de lening na 4 jaar gewoon door kan lopen als er o.a. niet voldoende geld is om af te lossen, er geen nieuwe lening kan worden afgesloten enz.
Is dat bij andere platformen ook wel eens (SIG, GVE)
Nee bij SIG of GVE staat dat er niets bij, maar kan wel gaan voorkomen als er geen alternatieve financiering is. Er kan dan besloten worden het onderpand te verkopen of de lening door te laten lopen totdat er een koper is.
Speekselklierdinsdag 17 april 2018 @ 10:34
quote:
0s.gif Op dinsdag 17 april 2018 10:32 schreef djh77 het volgende:
Nee bij SIG of GVE staat dat er niets bij, maar kan wel gaan voorkomen als er geen alternatieve financiering is. Er kan dan besloten worden het onderpand te verkopen of de lening door te laten lopen totdat er een koper is.
klopt, maar dan is dus een bepaalde druk (pand verkopen) om de lening af te lossen. Bij crowdestate is er blijkbaar geen druk. En als het dan ook nog onder dezelfde voorwaarde is dan is het wel heel prettig om niet af te lossen (zeker als de rente stijgt) .
djh77dinsdag 17 april 2018 @ 10:35
Ondanks dat het theehuis blijkbaar gesloten is: http://mabrowns.nl/
is de lening in april toch netjes volgens betaalschema volledig afgelost. ^O^
jsuijkerdinsdag 17 april 2018 @ 10:44
quote:
0s.gif Op dinsdag 17 april 2018 10:34 schreef Speekselklier het volgende:

[..]

klopt, maar dan is dus een bepaalde druk (pand verkopen) om de lening af te lossen. Bij crowdestate is er blijkbaar geen druk. En als het dan ook nog onder dezelfde voorwaarde is dan is het wel heel prettig om niet af te lossen (zeker als de rente stijgt) .
Zal de huidige rente geen rentevastperiode gedurende de projectsduur betekenen?
CaLeXdinsdag 17 april 2018 @ 10:48
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=17911

SPOILER
Bedankt voor uw mail en vragen over project 17911.
Ik zal de vragen puntsgewijs beantwoorden:

1. De hypothecaire lening via Nationale Nederlanden is volledig lineair. Er is geen aflosvrij deel meegenomen vanuit het overgangsrecht
2. De 'bruiklener' van de woning is een kennis/vriend van de heer Duin die de overeenkomst is aangegaan voor een periode van 6 maanden met de mogelijkheid tot verlenging.
SPOILER
Kan aan mij liggen, maar hoe kan je een lineaire hypotheek (Max 2.8%) nemen om daarna voor 6% 50k te gaan lenen voor 8 jaar 8)7 8)7 8)7 doe dan je hypotheek ook annuiteit, neem en kortere GVE lening en als je daarna geld overhoudt los dan je huis extra af als je dat zo graag wil....

Speekselklierdinsdag 17 april 2018 @ 10:52
quote:
1s.gif Op dinsdag 17 april 2018 10:44 schreef jsuijker het volgende:

[..]

Zal de huidige rente geen rentevastperiode gedurende de projectsduur betekenen?
De lening loopt door begrijp ik, dat klinkt niet als nieuwe afspraken maken.
Nieuwe rente bepalen is toch ook een afspraak?
obligatairedinsdag 17 april 2018 @ 11:12
quote:
0s.gif Op maandag 16 april 2018 16:08 schreef Frandderouw het volgende:
IVM trekt project Complex advies in.

Vervelend, maar keurig gedaan.

SPOILER
Wij moeten u helaas berichten dat de lening van Complex Advies wordt ingetrokken. De partij die eerder heeft toegezegd de lening te willen achterstellen op de Investormatch lening weigert de definitieve achterstellingsverklaring te ondertekenen.

Huidige situatie is dat alles klaar staat mits de achterstelling getekend zou worden, wij hebben vandaag definitief te horen gekregen dat dit niet gaat gebeuren. Omdat er geen achterstelling getekend wordt gaat uiteraard de lening niet door en zorgen wij dat alle investeerders z.s.m. hun inleg terug krijgen gestort.

Onze excuses voor het ongemak en bij voorbaat dank voor uw geduld. Wij zien u graag terug bij een volgende investeringsmogelijkheid.
Het zou zomaar kunnen dat het slechter met de winkel gaat dan aangegeven in de pitch want deze partij zit er dichter op.......

Achterstelling accepteren doe je m.i. alleen maar als het of hťťl goed gaat of als het hťťl slecht gaat..... :)
najra1990dinsdag 17 april 2018 @ 11:21
quote:
0s.gif Op dinsdag 17 april 2018 10:13 schreef djh77 het volgende:
Trucje van GvE mbt project Werkkapitaal Onroerend goed
[ afbeelding ]
Ik zit er niet in, maar ik zou bij de annuitaire lening 2x nadenken. GvE hanteert namelijk 0,4% per jaar aan kosten, met een maximum van 7 jaar. De kosten bij deze lening gaan dus van 0,28% naar 0,4%, terwijl de rente gelijk blijft. Dit is voor mij ook ťťn van de redenen om WEL voor 10 jarige leningen te gaan... De kosten zijn simpelweg lager.
Horsemendinsdag 17 april 2018 @ 11:24
quote:
0s.gif Op dinsdag 17 april 2018 10:13 schreef djh77 het volgende:
Trucje van GvE mbt project Werkkapitaal Onroerend goed
[ afbeelding ]
Wel slim bedacht. Even afwachten of alle investeerders in de 10 jaar lening nu ook in de 7 jaar lening blijven zitten (tegen een hoger risico en lagere netto rente) maar dit zou prima kunnen uitpakken. (hoe dom kunnen investeerders zijn :@ )

Voor mij blijft het onveranderd aangezien voor mij in zowel de oude als nieuwe situatie de geboden rente te laag is. Het aflossingsvrije deel is ook nog eens toegenomen dus het risico is ook toegenomen.
Ron1986dinsdag 17 april 2018 @ 11:43
quote:
14s.gif Op dinsdag 17 april 2018 11:24 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Wel slim bedacht. Even afwachten of alle investeerders in de 10 jaar lening nu ook in de 7 jaar lening blijven zitten (tegen een hoger risico en lagere netto rente) maar dit zou prima kunnen uitpakken. (hoe dom kunnen investeerders zijn :@ )

Voor mij blijft het onveranderd aangezien voor mij in zowel de oude als nieuwe situatie de geboden rente te laag is. Het aflossingsvrije deel is ook nog eens toegenomen dus het risico is ook toegenomen.
Vind het wel gek dat deze voorwaarden tussentijd weer aangepast mogen/kunnen worden, zeg dan iedereen opnieuw investeren andere voorwaarden.
obligatairedinsdag 17 april 2018 @ 11:50
quote:
0s.gif Op maandag 16 april 2018 16:43 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]Nog meer IVM...................... De steigerbouwer is niet op komen dagen bij de zitting en is derhalve veroordeeld. Moet nu proces kosten en lening terugbeatalen. Daar mag de deurwaarder dan weer achter aan. IVM pakt het goed aan de Steigerbouwer blijft zijn kop in het zand steken. Ben benieuwd of hier nog een euro terug komt.
Ik denk dat ik het antwoord al weet w/
Frandderouwdinsdag 17 april 2018 @ 11:53
Met betrekking tot het incomplete FNC overzicht "achterstanden". Ik miste er ook twee.

Antwoord FNC via mail:
SPOILER
Het overzicht lijkt incompleet: wij hebben inmiddels een betaling ontvangen van de kredietnemer, zodoende dat dit in onze systeem niet als vertraagd werd weergeven.
De vertraging in uitbetaling is vanuit onze kant. Voor beide projecten wordt vrijdag de betaalopdrachten naar de bank verzonden. Uiterlijk begin volgende week staat dit op uw rekening.
Horsemendinsdag 17 april 2018 @ 11:54
quote:
0s.gif Op dinsdag 17 april 2018 11:43 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

Vind het wel gek dat deze voorwaarden tussentijd weer aangepast mogen/kunnen worden, zeg dan iedereen opnieuw investeren andere voorwaarden.
Tja, het blijft crowdfunding |:( Je moet continu op je hoeden zijn.
xzazdinsdag 17 april 2018 @ 12:09
quote:
0s.gif Op dinsdag 17 april 2018 11:53 schreef Frandderouw het volgende:
Met betrekking tot het incomplete FNC overzicht "achterstanden". Ik miste er ook twee.

Antwoord FNC via mail:
SPOILER
Het overzicht lijkt incompleet: wij hebben inmiddels een betaling ontvangen van de kredietnemer, zodoende dat dit in onze systeem niet als vertraagd werd weergeven.
De vertraging in uitbetaling is vanuit onze kant. Voor beide projecten wordt vrijdag de betaalopdrachten naar de bank verzonden. Uiterlijk begin volgende week staat dit op uw rekening.
Waarom niet gewoon nu? Zo missen we rente.
Horsemendinsdag 17 april 2018 @ 12:43
quote:
0s.gif Op maandag 16 april 2018 19:21 schreef SunnyCrowder het volgende:
Klopt het dat de Javastraat 138 op SiG een B.V. betreft en er dus waarschijnlijk niet persoonlijk getekend wordt voor HA? Als ik de 'van' naam namelijk google kom ik uit bij een BV voor woonbemiddeling.
Zoals djh77 ook al aangaf, de leningnemer is in dit geval een natuurlijke persoon. Ik heb dit voor de zekerheid nog even nagevraagd en hiervan een bevestiging ontvangen van SiG.
jsuijkerdinsdag 17 april 2018 @ 12:56
quote:
0s.gif Op dinsdag 17 april 2018 10:52 schreef Speekselklier het volgende:

[..]

De lening loopt door begrijp ik, dat klinkt niet als nieuwe afspraken maken.
Nieuwe rente bepalen is toch ook een afspraak?
Dat is in principe met een box1 hypotheek toch ook?
Red_arrowdinsdag 17 april 2018 @ 14:21
Volgens dit artikel zouden beide "bestuurders" van het failliete

SPOILER
GVE 13488 Senioren Ondersteuning Nederland
"werken"

https://www.lindanieuws.n(...)-gezin-niet-nog-een/
ML45dinsdag 17 april 2018 @ 16:12
quote:
0s.gif Op dinsdag 17 april 2018 14:21 schreef Red_arrow het volgende:
Volgens dit artikel zouden beide "bestuurders" van het failliete

SPOILER
GVE 13488 Senioren Ondersteuning Nederland
"werken"

https://www.lindanieuws.n(...)-gezin-niet-nog-een/
Dank voor de link, ik heb de heren bij GVE zojuist per mail op de hoogte gebracht van het geweldige nieuws!
voetbalmanager2dinsdag 17 april 2018 @ 16:29
Ik krijg een maand extra rente omdat de start van een project op GvE wat langer dan gebruikelijk op zich laat wachten:

quote:
Geachte heer xxx,

met betrekking tot bovengenoemd project, Mijnnaaiatelier.nl, kunnen wij u het volgende berichten.
Wij zijn nog in afwachting van de laatste uitboekingsvoorwaarde, te weten de verkoopovereenkomst van het huidige bedrijfspand.
Het pand is verkocht en dit kan ieder moment in ons bezit komen.
Op dat moment zullen wij het project kunnen afronden.
De ondernemer is akkoord gegaan met het voorstel om u voor de opgelopen vertraging een maand vertragingsrente aan te bieden. Dit zal worden uitgekeerd bij uw eerste uitbetaling van dit project.
Met vriendelijke groet,

Klantenservice Geldvoorelkaar.nl
Red_arrowdinsdag 17 april 2018 @ 16:44
quote:
0s.gif Op dinsdag 17 april 2018 16:12 schreef ML45 het volgende:

[..]

Dank voor de link, ik heb de heren bij GVE zojuist per mail op de hoogte gebracht van het geweldige nieuws!
Ik blijf de mensen van dit project volgen, want ik heb het idee dat er een spelletje is gespeeld met ons geld. Het leenbedrag is laag, geld is weg (toevallig zijn ze voor het faillissement getrouwd) en daarna lekker in de bijstand (die vast geen haast hebben daaruit te komen). :?

Mocht je reactie krijgen dan hoor ik hier graag een update.
ML45dinsdag 17 april 2018 @ 18:27
quote:
0s.gif Op dinsdag 17 april 2018 16:44 schreef Red_arrow het volgende:

[..]

Ik blijf de mensen van dit project volgen, want ik heb het idee dat er een spelletje is gespeeld met ons geld. Het leenbedrag is laag, geld is weg (toevallig zijn ze voor het faillissement getrouwd) en daarna lekker in de bijstand (die vast geen haast hebben daaruit te komen). :?

Mocht je reactie krijgen dan hoor ik hier graag een update.
SPOILER
Van de heer Adams( GvE) het snelle bericht ontvangen dat het bericht doorgestuurd is naar de gerechtsdeurwaarder
.
Ik deel jouw mening dat de heer een spelletje gespeeld heeft op onze kosten en o.a. zijn huwelijk daarvan heeft betaald.

[ Bericht 5% gewijzigd door ML45 op 17-04-2018 18:35:44 ]
rockenfellerdinsdag 17 april 2018 @ 19:23
http://www.baaz.nl/de-vijf-beste-investeringen-anno-2018

hahahahaha. Met crowdfunding veel geld verdienen _O-
Ron1986dinsdag 17 april 2018 @ 19:29
Kan iemand me helpen hoe ik geld van LendaHand kan overboeken vanuit mijn Wallet naar mijn rekening? Zie enkel een investeer knop, moet er een min bedrag opstaan of moet je dat per mail aanvragen?

Zie nu dat ik het op terugstorten kan instellen geld dit ook voor bestaande bedragen op Mn wallet?
Ron1986dinsdag 17 april 2018 @ 19:40
quote:
0s.gif Op dinsdag 17 april 2018 19:23 schreef rockenfeller het volgende:
http://www.baaz.nl/de-vijf-beste-investeringen-anno-2018

hahahahaha. Met crowdfunding veel geld verdienen _O-
En niet te vergeten je blijft op de hoogte van je investering |:(, tot het doelbedrag is bereikt zeker en als het fout gaat..
djh77dinsdag 17 april 2018 @ 19:43
quote:
1s.gif Op dinsdag 17 april 2018 19:29 schreef Ron1986 het volgende:
Kan iemand me helpen hoe ik geld van LendaHand kan overboeken vanuit mijn Wallet naar mijn rekening? Zie enkel een investeer knop, moet er een min bedrag opstaan of moet je dat per mail aanvragen?

Zie nu dat ik het op terugstorten kan instellen geld dit ook voor bestaande bedragen op Mn wallet?
Menuknop 'instellingen' . Nu zal het saldo 2x per jaar worden uitbetaald op 1-1 en 1-7. Wanneer je de optie terugstorten aanzet, worden de terugbetalingen na 24 uur uitbetaald.
Ron1986dinsdag 17 april 2018 @ 19:52
quote:
1s.gif Op dinsdag 17 april 2018 19:43 schreef djh77 het volgende:

[..]

Menuknop 'instellingen' . Nu zal het saldo 2x per jaar worden uitbetaald op 1-1 en 1-7. Wanneer je de optie terugstorten aanzet, worden de terugbetalingen na 24 uur uitbetaald.
Ok, dus incl. betalingen welke al reeds op je wallet staan?
obligatairedinsdag 17 april 2018 @ 19:53
quote:
0s.gif Op dinsdag 17 april 2018 19:23 schreef rockenfeller het volgende:
http://www.baaz.nl/de-vijf-beste-investeringen-anno-2018

hahahahaha. Met crowdfunding veel geld verdienen _O-
Zeker als je zelf een Belhamel bent _O-
rockenfellerdinsdag 17 april 2018 @ 20:29
quote:
0s.gif Op dinsdag 17 april 2018 19:53 schreef obligataire het volgende:

[..]

Zeker als je zelf een Belhamel bent _O-
Of een Cowboy 's belt
Bambricks2dinsdag 17 april 2018 @ 23:13
of een Palmenboer
Ron1986woensdag 18 april 2018 @ 10:40
iemand al wat meer info over;

SPOILER
GvE 15856
Boedelruimers
Laatste update 6 mrt:

SPOILER
Met betrekking tot Boedelruimers hebben wij vorige week een investeerder aan de lijn gehad die heeft aangeboden om de administratie op orde te maken bij Boedelruimers.

Er is met de heer Blank een afspraak gemaakt voor vandaag, dinsdag 6 maart. In vogelvlucht is ea doorgenomen. Het gaat om de gehele interne administratie structuur. Dat brengen zij per onderdeel in kaart. Ieder onderdeel wordt dan aangepakt tot een overzichtelijk geheel.
Zodra wij hiervan de eerste terugkoppeling ontvangen, zullen wij dit delen met alle investeerders binnen het project.
26 mrt reactie gehad van dhr. Adams dat ze er boven op zitten en het inzicht van de administratie veel tijd kost...
djh77woensdag 18 april 2018 @ 12:05
HorecaCrowdfunding.nl heeft besloten de juridische structuur van haar platform verder te professionaliseren.

Dit houdt onder meer in dat de gehele onderneming van de huidige vennootschap onder firma: Horeca Crowdfunding Nederland ("VOF") wordt ingebracht in een besloten vennootschap met de naam: Horeca Crowdfunding Nederland B.V.("BV"). In de afgelopen jaren is de onderneming van Horeca Crowdfunding Nederland sterk gegroeid. De B.V. is een geschiktere rechtsvorm om deze grotere onderneming te drijven. Bovendien geeft een B.V. meer openheid en transparantie voor derden aangezien de jaarrekening van de B.V. wordt gepubliceerd en de statuten van de B.V. zijn gedeponeerd bij het handelsregister.

De Autoriteit FinanciŽle Markten heeft Horeca Crowdfunding Nederland B.V. de benodigde ontheffing verleend voor het bemiddelen in opvorderbare gelden (als bedoeld in art. 4:3 lid 4 van de Wft).

In dit kader zal de VOF al haar contractuele rechten en verplichtingen uit hoofde van alle (in het verleden) door VOF gesloten overeenkomsten overdragen aan de B.V. Dit gebeurt door middel van contractsovernemingen (als bedoeld in art. 6:159 BW).

U heeft in het verleden een Investeringsovereenkomst met de VOF gesloten.

Graag vragen wij in dit kader om uw medewerking voor de overgang van alle rechten en verplichtingen onder uw Investeringsovereenkomst van de VOF op de B.V. door middel van deze contractsoverneming.

Indien wij binnen dertig (30) dagen na het verzenden van dit bericht geen schriftelijke reactie hebben ontvangen, dan wordt u geacht medewerking te hebben verleend aan deze contractsoverneming. Uw schriftelijke reactie kunt u binnen de genoemde termijn aangetekend verzenden naar: Horeca Crowdfunding Nederland, Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam

Vanaf vandaag (18 april 2018) worden onze nieuwe algemene voorwaarden van kracht.
Deze nieuwe algemene voorwaarden zijn, samen met een nieuwe investeringsovereenkomst, van toepassing op alle nieuwe projecten en investeringen (aangeboden vanaf 18 april 2018).
Alvorens een nieuwe investering definitief van kracht wordt, wordt u gevraagd om deze nieuwe investeringsovereenkomst en de nieuwe algemene voorwaarden te accepteren.

Voor de goede orde, voor de lopende investeringen (die definitief zijn geworden op 17 april 2018 of daarvoor) blijven de thans vigerende algemene voorwaarden onverkort van kracht met dien verstande dat Horeca Crowdfunding Nederland B.V. alle rechten en verplichtingen van V.O.F. Horeca Crowdfunding Nederland overneemt.

Door uw medewerking, wordt de B.V. (in plaats van de VOF) partij bij uw investeringsovereenkomst en is de B.V. voortaan tegenover u (onverminderd) verplicht tot - en verantwoordelijk voor de juiste nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst
NaRegenDeZonwoensdag 18 april 2018 @ 13:16
quote:
0s.gif Op woensdag 18 april 2018 12:05 schreef djh77 het volgende:
HorecaCrowdfunding.nl heeft besloten de juridische structuur van haar platform verder te professionaliseren.

Dit houdt onder meer in dat de gehele onderneming van de huidige vennootschap onder firma: Horeca Crowdfunding Nederland ("VOF") wordt ingebracht in een besloten vennootschap met de naam: Horeca Crowdfunding Nederland B.V.("BV"). In de afgelopen jaren is de onderneming van Horeca Crowdfunding Nederland sterk gegroeid. De B.V. is een geschiktere rechtsvorm om deze grotere onderneming te drijven. Bovendien geeft een B.V. meer openheid en transparantie voor derden aangezien de jaarrekening van de B.V. wordt gepubliceerd en de statuten van de B.V. zijn gedeponeerd bij het handelsregister.

De Autoriteit FinanciŽle Markten heeft Horeca Crowdfunding Nederland B.V. de benodigde ontheffing verleend voor het bemiddelen in opvorderbare gelden (als bedoeld in art. 4:3 lid 4 van de Wft).

In dit kader zal de VOF al haar contractuele rechten en verplichtingen uit hoofde van alle (in het verleden) door VOF gesloten overeenkomsten overdragen aan de B.V. Dit gebeurt door middel van contractsovernemingen (als bedoeld in art. 6:159 BW).

U heeft in het verleden een Investeringsovereenkomst met de VOF gesloten.

Graag vragen wij in dit kader om uw medewerking voor de overgang van alle rechten en verplichtingen onder uw Investeringsovereenkomst van de VOF op de B.V. door middel van deze contractsoverneming.

Indien wij binnen dertig (30) dagen na het verzenden van dit bericht geen schriftelijke reactie hebben ontvangen, dan wordt u geacht medewerking te hebben verleend aan deze contractsoverneming. Uw schriftelijke reactie kunt u binnen de genoemde termijn aangetekend verzenden naar: Horeca Crowdfunding Nederland, Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam

Vanaf vandaag (18 april 2018) worden onze nieuwe algemene voorwaarden van kracht.
Deze nieuwe algemene voorwaarden zijn, samen met een nieuwe investeringsovereenkomst, van toepassing op alle nieuwe projecten en investeringen (aangeboden vanaf 18 april 2018).
Alvorens een nieuwe investering definitief van kracht wordt, wordt u gevraagd om deze nieuwe investeringsovereenkomst en de nieuwe algemene voorwaarden te accepteren.

Voor de goede orde, voor de lopende investeringen (die definitief zijn geworden op 17 april 2018 of daarvoor) blijven de thans vigerende algemene voorwaarden onverkort van kracht met dien verstande dat Horeca Crowdfunding Nederland B.V. alle rechten en verplichtingen van V.O.F. Horeca Crowdfunding Nederland overneemt.

Door uw medewerking, wordt de B.V. (in plaats van de VOF) partij bij uw investeringsovereenkomst en is de B.V. voortaan tegenover u (onverminderd) verplicht tot - en verantwoordelijk voor de juiste nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst
Dat wil dus zeggen dat de partners van de vof niet meer hoofdelijk aansprakelijk zijn. Wat op zich een verslechtering van de positie van de investeerders kan zijn wanneer er ernstige fouten zijn gemaakt.
impact9woensdag 18 april 2018 @ 13:52
quote:
1s.gif Op woensdag 18 april 2018 13:16 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Dat wil dus zeggen dat de partners van de vof niet meer hoofdelijk aansprakelijk zijn. Wat op zich een verslechtering van de positie van de investeerders kan zijn wanneer er ernstige fouten zijn gemaakt.
Maar wel een zeer logische stap uiteraard.
Tenzij de vennoten van de VOF reeds BV's waren (zoals bij GVE)
escortmk2woensdag 18 april 2018 @ 13:55
Ik snap HCN ook wel, hoop alleen niet dat dit een voorbode is wat er bij IVM gebeurd is.
Mynheer007woensdag 18 april 2018 @ 13:56
quote:
1s.gif Op woensdag 18 april 2018 13:16 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Dat wil dus zeggen dat de partners van de vof niet meer hoofdelijk aansprakelijk zijn. Wat op zich een verslechtering van de positie van de investeerders kan zijn wanneer er ernstige fouten zijn gemaakt.
Helemaal mee eens.

Vraag me af wat er gebeurt als je niet akkoord gaat.

Sowieso is reageren niet echt makkelijk:

quote:
Uw schriftelijke reactie kunt u binnen de genoemde termijn aangetekend verzenden naar: Horeca Crowdfunding Nederland, Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam
CFrealistwoensdag 18 april 2018 @ 14:02
Omdat je af en toe een gokje moet wagen heb ik een kleine investering gedaan in de reinigingsmachine voor een stomerij op FNC tegen 19,90%. Blijft toch een bizar percentage.
CFrealistwoensdag 18 april 2018 @ 14:05
Vanavond gaat er eindelijk weer eens een project open van WvjG, de theejongens. Ik heb de informatie doorgelezen (behoorlijk wat trouwens). Ik vind het er goed uitzien, hoewel het wel vooral een toekomstverwachting is. Maar ja een contract met AH krijg je ook niet zomaar. Ik doe denk ik mee als ik vanavond tijd heb.
Iemand anders al gelezen, zie ik nog iets over het hoofd?
CFrealistwoensdag 18 april 2018 @ 14:13
quote:
0s.gif Op woensdag 18 april 2018 14:02 schreef CFrealist het volgende:
Omdat je af en toe een gokje moet wagen heb ik een kleine investering gedaan in de reinigingsmachine voor een stomerij op FNC tegen 19,90%. Blijft toch een bizar percentage.
FNC wordt steeds sneller, vanmorgen rond 9 uur geinvesteerd. Om half 11 krijg ik een mail dat alle papieren in goede orde ontvangen zijn en of ik wil zorgen voor voldoende saldo. Zal waarschijnlijk morgen worden geincasseerd. Hoe zit dat dan met de bedenktermijn?
djh77woensdag 18 april 2018 @ 14:23
Doorstart Aygodutch?

quote:
crowd-fundiwoensdag 18 april 2018 @ 14:47
quote:
0s.gif Op woensdag 18 april 2018 14:05 schreef CFrealist het volgende:
...
Maar ja een contract met AH krijg je ook niet zomaar. Ik doe denk ik mee als ik vanavond tijd heb.
Iemand anders al gelezen, zie ik nog iets over het hoofd?
Contract met AH lijkt me niet zo veel te zeggen. FL heeft er ook een poosje gestaan, maar ik begrijp dat dat inmiddels al weer voorbij is.
Project wordt door Wvjg gekwalificeerd als verhoogd risico.
En toch lijkt het me op een of andere manier wel wat. Over 2 jaar zullen we het weten. Ik neem de gok met het minimale bedrag.
escortmk2woensdag 18 april 2018 @ 14:58
quote:
1s.gif Op woensdag 18 april 2018 14:13 schreef CFrealist het volgende:

[..]

FNC wordt steeds sneller, vanmorgen rond 9 uur geinvesteerd. Om half 11 krijg ik een mail dat alle papieren in goede orde ontvangen zijn en of ik wil zorgen voor voldoende saldo. Zal waarschijnlijk morgen worden geincasseerd. Hoe zit dat dan met de bedenktermijn?
incasso kan je evt storneren, bij afwezigheid van een formele bedenktermijn ;-)
ETphonehomewoensdag 18 april 2018 @ 14:58
quote:
1s.gif Op woensdag 18 april 2018 14:13 schreef CFrealist het volgende:

[..]

FNC wordt steeds sneller, vanmorgen rond 9 uur geinvesteerd. Om half 11 krijg ik een mail dat alle papieren in goede orde ontvangen zijn en of ik wil zorgen voor voldoende saldo. Zal waarschijnlijk morgen worden geincasseerd. Hoe zit dat dan met de bedenktermijn?
Die heb je toch voor het investeren, met de 48 uur voorpublicatie?
Ron1986woensdag 18 april 2018 @ 15:01
quote:
0s.gif Op woensdag 18 april 2018 14:58 schreef ETphonehome het volgende:

[..]

Die heb je toch voor het investeren, met de 48 uur voorpublicatie?
Volgens de AFM heb je 24 uur bedenktijd. Zie:
https://www.afm.nl/nl-nl/(...)wdfunding/bedenktijd
petercwoensdag 18 april 2018 @ 15:23
Project 126 Het Friethuys Drachten gefinancierd HCN

Chantal kan nu snel aan de gang, zodat ik asap een frietje kan gaan halen in het Friethuys te Drachten, dit dan na ruim 200 km rijden, dan heb ik wel honger, en legt een bodem voor de terugreis, dezelfde ruim 200km. Succes *O* w/
Red_arrowwoensdag 18 april 2018 @ 15:31
Die nieuwe vastgoed op GVE is zeker gefinanceerd door de ouders zelf :) vol zonder open te staan, niet op de homepage en 3 nieuwe investeerdernummers.
NaRegenDeZonwoensdag 18 april 2018 @ 15:33
Beleggings pand in Haarlem 400k zonder 48uur. Direct vol met 3 investeerders. Men passeert de crowd. Daar ben ik niet blij mee. 1.5 jaar 6.2% met deze ltv had ik ook wel mee willen nemen!

https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18085
Ron1986woensdag 18 april 2018 @ 15:35
quote:
1s.gif Op woensdag 18 april 2018 15:33 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Beleggingsinstelling pand in Haarlem 400k zonder 48uur. Direct vol met 3 investeerders. Men passeert de crowd. Daar ben ik niet blij mee. 1.5 jaar 6.2% met deze ltv had ik ook wel mee willen nemen!

https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18085
wellicht even belletje/mailtje naar GvE, wat hier de bedoeling van is..?
djh77woensdag 18 april 2018 @ 15:38
quote:
0s.gif Op woensdag 18 april 2018 15:31 schreef Red_arrow het volgende:
Die nieuwe vastgoed op GVE is zeker gefinanceerd door de ouders zelf :) vol zonder open te staan, niet op de homepage en 3 nieuwe investeerdernummers.
E 197.500 p.p kunnen geen prive personen zijn. Vreemde zaak. Vandaag is de akte gepasseerd bij de notaris. Zou zeggen dat dit buiten GvE om had gekund.
Sjowhanwoensdag 18 april 2018 @ 15:41
Gewoon OG zelf gefinancierd door het bedrijf zelf? Zou dat het kunnen zijn?

verkeerd gelezen
SunnyCrowderwoensdag 18 april 2018 @ 15:47
Waarom is een E, aardig verhaal en prima cijfers lijkt mij?

Onderhoudsbedrijf Hefbruggen
https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/36349
Red_arrowwoensdag 18 april 2018 @ 16:06
quote:
0s.gif Op woensdag 18 april 2018 15:38 schreef djh77 het volgende:

[..]

E 197.500 p.p kunnen geen prive personen zijn. Vreemde zaak. Vandaag is de akte gepasseerd bij de notaris. Zou zeggen dat dit buiten GvE om had gekund.
De vader heeft sowieso een BV

Bedrijfsnaam: Tom de Leeuw BV
Adres: Wijde Geldelozepad 22
Postcode: 2012 EK
Plaats: Haarlem
gaanmetdiebanaanwoensdag 18 april 2018 @ 16:18
quote:
0s.gif Op woensdag 18 april 2018 15:38 schreef djh77 het volgende:
Zou zeggen dat dit buiten GvE om had gekund.
Ik zou zeggen dat geldnemer en geldgever in samenspraak uitdrukkelijk voor GVE als tussenpersoon hebben gekozen. Waarom, geen idee. En waarom het project dan ook nog op de website komt snap ik ook niet helemaal.

Edit: GVE denk ik ook niet want het project is inmiddels van de website gehaald. Was dus "gewoon" een onderhands project.

quote:
Disclaimer
Op dit project is een vrijwaringsovereenkomst van toepassing, die Geldvoorelkaar.nl volledig vrijstelt van enige aansprakelijkheid met uitzondering van de overeengekomen diensten (publicatie, contracten opstellen en het betaalverkeer tussen leenpartijen verzorgen).


[ Bericht 6% gewijzigd door gaanmetdiebanaan op 18-04-2018 16:32:41 ]
NaRegenDeZonwoensdag 18 april 2018 @ 16:40
FNC heeft zijn dashboard veranderd. Wat ik nu mis is de te verwachte betaling!
Of kijk ik er overheen?
bleyenburgwoensdag 18 april 2018 @ 16:47
hier idem.
waardeloos nieuw dashboard FNC
idd lekker vereenvoudigd.
maar cruciale info die ik wil zien is nu niet meer beschikbaar
Frandderouwwoensdag 18 april 2018 @ 17:14
quote:
0s.gif Op woensdag 18 april 2018 16:40 schreef NaRegenDeZon het volgende:
FNC heeft zijn dashboard veranderd. Wat ik nu mis is de te verwachte betaling!
Of kijk ik er overheen?
Inderdaad waardeloos. Ook alles wat minder dan 90 dagen vertraagd is wordt ook voor het gemak weggelaten. :-( Als je nu nog fatsoenlijk kon exporteren naar excel, maar dat lukt ook niet voor 80 projecten
crowd-fundiwoensdag 18 april 2018 @ 17:18
quote:
0s.gif Op woensdag 18 april 2018 16:40 schreef NaRegenDeZon het volgende:
FNC heeft zijn dashboard veranderd. Wat ik nu mis is de te verwachte betaling!
Of kijk ik er overheen?
Is waardeloos geworden.
Enige pluspuntje is het plusje bij verwacht rendement. Dat is nog wel positief. Helaas lees ik bij het klikken op de plus dat het behaalde rendement negatief is. Ik hoop maar dat bedoeld wordt en dat zal blijken: tot nu toe nog negatief.
djh77woensdag 18 april 2018 @ 17:51
Niets aan de hand mensen, investeerders hebben om deze wijziging gevraagd
quote:
Vereenvoudigd dashboard voor investeerders
17 apr. 2018 door Lesley van der Velde
Als grootste crowdfundingplatform van Nederland streven wij ernaar om onze investeerders een aantrekkelijk en stabiel rendement te bieden. Naast het behalen van een hoog rendement speelt bij ons ook het gebruiksgemak en de gebruikerservaring een belangrijke rol. Om onze investeerders een beter overzicht te geven van hun investeringen, hebben wij daarom ons dashboard nu vereenvoudigd.

Via ons platform kunnen investeerders rechtstreeks geld uitlenen aan kleine en middelgrote ondernemingen in Nederland. Elk van deze gevestigde bedrijven is onderworpen aan ons strenge kredietbeoordelingsproces. Dit biedt een goede uitgangspositie voor een aantrekkelijk en stabiel rendement.

Dit stelt ons in staat om onze investeerders een aantrekkelijk en stabiel rendement te bieden. Het is voor ons belangrijk dat onze investeerders te allen tijde een duidelijk overzicht hebben van hun uitgeleende gelden. Het dashboard voor investeerders speelt hierin een hele grote rol.

Wij hechten veel waarde aan de feedback van onze investeerders. Uit deze feedback is gebleken dat de voorheen getoonde informatie in het dashboard voor investeerders als te complex wordt ervaren. We hebben deze feedback ter harte genomen en hebben de gegeven suggesties inmiddels verwerkt. Het nieuwe overzicht van investeringen is hierdoor duidelijker en eenvoudiger gemaakt. We onthouden ons hierbij van complexe en verwarrende informatie en laten onze investeerders precies zien wat zij willen zien.

Het nieuwe overzicht
Ons verbeterde investeerders dashboard biedt een vereenvoudigd overzicht van de investeringen en opbrengsten. Het dashboard bevat de volgende onderdelen:

Hoeveel kapitaal is er momenteel geÔnvesteerd? Investeerders zien direct hoeveel geld zij in totaal al hebben geÔnvesteerd in onze projecten, hoeveel daarvan ook alweer is terugbetaald en hoeveel men alweer aan investeringen heeft toegezegd.
Welke status hebben de projecten in het portfolio? Investeerders zien direct welke investeringen er nog lopen en welk deel van het portfolio mogelijk is afgeboekt of vertraagt met tenminste 90 dagen. Bij zowel vertraagde als afgeboekte projecten zal ons debiteurenbeheer zich blijven inzetten om de resterende gelden terug te ontvangen.
Hoe ontwikkelen de investeringen zich? Investeerders zien direct hoeveel hun investeringen hebben opgebracht, wat het verwachte bruto rendement is en wat het feitelijk behaalde rendement is.
Hoe presteren uw investeringen
In uw dashboard worden twee vormen van rendement beschreven:

Verwacht bruto rendement Het te verwachten bruto rendement toont de verwachte gewogen interest opbrengsten bij aanvang van de investeringen in projecten, minus 1% fee voor Funding Circle. Dit percentage verandert niet bij mindere of betere prestaties, enkel bij een toe- of afname van het aantal projecten waarin is geÔnvesteerd.
Behaald rendement Het behaalde rendement geeft inzicht in de huidige prestaties van de investeringen. Het rentepercentage is gebaseerd op de inkomende en uitgaande gelden sinds de investeerder is gestart met investeren bij Funding Circle. Bij de totstandkoming van dit percentage is aangenomen dat de uitstaande hoofdsom volledig zal worden afgelost en dat er geen gelden meer terug worden ontvangen van afgeboekte leningen of van leningen met een betalingsachterstand van tenminste 90 dagen. In andere woorden: het behaalde rendement is het rendement dat behaald zou zijn als de uitstaande som op dat moment in ťťn keer zou worden afgelost door de kredietnemer(s) en er achteraf geen gelden meer worden ontvangen van afgeboekte leningen of van leningen met een betalingsachterstand van tenminste 90 dagen.
nieuw dashboard
Afbeelding: Een blik op het nieuwe dashboard voor investeerders

Rendementsberekening bijgewerkt
Om onze investeerders een conservatiever beeld te geven van het behaalde rendement, hebben we de bijbehorende berekening in het dashboard voor investeerders bijgewerkt. Bij deze nieuwe berekening is er aangenomen dat er bij projecten met een vertraging van tenminste 90 dagen geen gelden meer worden ontvangen. In werkelijkheid zal ons debiteurenbeheer zich altijd blijven inzetten om de resterende gelden terug te ontvangen. Uit ervaring in het buitenland is bijvoorbeeld gebleken dat, op basis van een gediversifieerd portfolio, 25% tot 35% van het initieel afgeboekte bedrag alsnog terug wordt ontvangen.

Door de bijgewerkte berekening kan het weergegeven rendement bij een deel van de investeerders lager uitvallen, toch heeft dit verder geen invloed op de prestaties van de bedrijven waarin is geÔnvesteerd. Het werkelijke rendement blijft daardoor ongewijzigd.
Heeft u zelf feedback?
Dankzij de feedback van onze investeerders hebben we ons dashboard voor investeerders kunnen verbeteren. Heeft u zelf suggesties of kritiek? Dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice voor investeerders. Onze klantenservice is bereikbaar op het e-mailadres [email protected] of telefonisch op werkdagen van 09.00 tot 17.30 uur op het telefoonnummer 020 - 80 85 560
djh77woensdag 18 april 2018 @ 18:32
quote:
0s.gif Op woensdag 18 april 2018 14:47 schreef crowd-fundi het volgende:

[..]

Contract met AH lijkt me niet zo veel te zeggen. FL heeft er ook een poosje gestaan, maar ik begrijp dat dat inmiddels al weer voorbij is.
FJ is nog wel te koop bij AH, alleen niet in elk filiaal:
https://www.ah.nl/zoeken?rq=Faja+lobi&searchType=product
djh77woensdag 18 april 2018 @ 19:47
quote:
0s.gif Op dinsdag 17 april 2018 10:13 schreef djh77 het volgende:
Trucje van GvE mbt project Werkkapitaal Onroerend goed
[ afbeelding ]
Nu lijkt de annuiteiten weer veel eerder vol te zitten dan de aflossingsvrje lening.
FINONAFwoensdag 18 april 2018 @ 20:30
Theemeesters bij Wvjg staat inmiddels open. 17% gefund. Ik doe niet mee. Ik vind het risico te groot, grote afhankelijkheid van een afnemer, veel schulden op de balans en in 2017 een lagere marge in geld gemeten dan in 2016. Dat wil ik niet zien bij een groeiend bedrijf. Daarnaast zijn de conceptcijfers 2017 niet compleet: ik mis de afschrijvingskosten en de rentelasten. Dat kan zo in totaal 20k schelen, waardoor de winst in 2017 dus halveert in vergelijking met wat men nu (voorlopig) publiceert.

[ Bericht 3% gewijzigd door FINONAF op 18-04-2018 20:35:19 ]
CFrealistwoensdag 18 april 2018 @ 22:43
quote:
0s.gif Op woensdag 18 april 2018 20:30 schreef FINONAF het volgende:
Theemeesters bij Wvjg staat inmiddels open. 17% gefund. Ik doe niet mee. Ik vind het risico te groot, grote afhankelijkheid van een afnemer, veel schulden op de balans en in 2017 een lagere marge in geld gemeten dan in 2016. Dat wil ik niet zien bij een groeiend bedrijf. Daarnaast zijn de conceptcijfers 2017 niet compleet: ik mis de afschrijvingskosten en de rentelasten. Dat kan zo in totaal 20k schelen, waardoor de winst in 2017 dus halveert in vergelijking met wat men nu (voorlopig) publiceert.
Ik heb wel geinvesteerd. Concept spreekt mij als theeliefhebber en kenner aan. Veel schulden inderdaad. Maar afhankelijkheid van 1 afnemer klopt niet. Zowel de cijfers 2016 als 2017 zijn behaald bij 325 verkooppunten en nog zonder AH lees ik. Deze financiering is juist bedoeld voor een nieuw concept bij een andere retailer. Dus die afhankelijkheid valt wel mee. Juist vanwege de korte looptijd heb ik het toch gewaagd.
Mynheer007woensdag 18 april 2018 @ 22:45
quote:
0s.gif Op woensdag 18 april 2018 20:30 schreef FINONAF het volgende:
Theemeesters bij Wvjg staat inmiddels open. 17% gefund. Ik doe niet mee. Ik vind het risico te groot, grote afhankelijkheid van een afnemer, veel schulden op de balans en in 2017 een lagere marge in geld gemeten dan in 2016. Dat wil ik niet zien bij een groeiend bedrijf. Daarnaast zijn de conceptcijfers 2017 niet compleet: ik mis de afschrijvingskosten en de rentelasten. Dat kan zo in totaal 20k schelen, waardoor de winst in 2017 dus halveert in vergelijking met wat men nu (voorlopig) publiceert.
Ik laat hem ook aan mij voorbij gaan.

Mijn persoonlijke ervaring uit mijn tijd dat ik werkzaam was bij een supermarkt, is dat in de schappen komen van een supermarkt prima te doen is door je producten bijna tegen de kostprijs aan te bieden aan de supermarkt, echter tegen de tijd dat de supermarkt de normale prijs moet gaan betalen, is het vaak snel gedaan met het nieuwe product. De meeste supermarkten introduceren eens in de anderhalf jaar een nieuw schappenplan, waarbij de assortimentering kritisch wordt bekeken, en de minst verkopende/winstgevende items geschrapt worden om ruimte voor andere producten te maken.

Als je na gaat hoeveel bedrijven er al geprobeerd hebben een vaste plaats te veroveren in de supermarktschap, steekt dat schril af tegen de assortimentering die vooral uit het huismerk, de grote jongens(zoals unilever, procter, pepsico) en wat huismerken. De kleine partijen zijn op 1 hand te tellen.
Chantalvanderwalwoensdag 18 april 2018 @ 23:47
quote:
12s.gif Op woensdag 18 april 2018 15:23 schreef peterc het volgende:
Project 126 Het Friethuys Drachten gefinancierd HCN

Chantal kan nu snel aan de gang, zodat ik asap een frietje kan gaan halen in het Friethuys te Drachten, dit dan na ruim 200 km rijden, dan heb ik wel honger, en legt een bodem voor de terugreis, dezelfde ruim 200km. Succes *O* w/
Bedankt voor het vertrouwen! Ik heb er ontzettend veel zin in! Via social media is alle informatie te ontvangen: Friethuysdrachten. Tot snel 🍾

[ Bericht 7% gewijzigd door Chantalvanderwal op 18-04-2018 23:49:08 (Er ging iets fout) ]
obligatairedonderdag 19 april 2018 @ 08:13
quote:
1s.gif Op woensdag 18 april 2018 23:47 schreef Chantalvanderwal het volgende:

[..]

Bedankt voor het vertrouwen! Ik heb er ontzettend veel zin in! Via social media is alle informatie te ontvangen: Friethuysdrachten. Tot snel 🍾
Heel veel succes en wellicht tot ziens🍸
djh77donderdag 19 april 2018 @ 10:04
Titanium mountainbikes op ccf:
https://www.collincrowdfund.nl/pilot-cycles/
obligatairedonderdag 19 april 2018 @ 10:45
quote:
0s.gif Op donderdag 19 april 2018 10:04 schreef djh77 het volgende:
Titanium mountainbikes op ccf:
https://www.collincrowdfund.nl/pilot-cycles/
Laten de heren over drie jaar nog maar eens terug komen...... : als ze dan nog steeds bestaan als bedrijf en wat vlees op de botten hebben.....)
djh77donderdag 19 april 2018 @ 10:51
Dierspecialist op GvE:
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18117
Mynheer007donderdag 19 april 2018 @ 11:23
quote:
0s.gif Op donderdag 19 april 2018 10:45 schreef obligataire het volgende:

[..]

Laten de heren over drie jaar nog maar eens terug komen...... : als ze dan nog steeds bestaan als bedrijf en wat vlees op de botten hebben.....)
Inderdaad. Hoewel andere platformen er ook een potje van maken met hun risicoclassificaties, kan ik Collin nog het minst volgen; dit project wordt als laag risico geclassificeerd.
gaanmetdiebanaandonderdag 19 april 2018 @ 13:30
quote:
1s.gif Op donderdag 19 april 2018 11:23 schreef Mynheer007 het volgende:
laag risico
Dat is de D&B kwalificatie, Collin geeft een ruim voldoende. Maar goed, ik zie hem ook niet zitten. Te duur voor een startend merk, daar geloof ik niet in. Prijzen voor een 29" mtb TI frame beginnen bij 5-600 euro (rechtstreeks uit china) tot 1400 euro voor een goed bekend staand merk als Van Nicholas dat al jaren een titanium specialist is. Dan lijkt het me lastig om 2000 euro te vragen als nieuwkomer. Het zal het ongetwijfeld waard zijn, maar dat zullen niet veel kopers er voor over hebben.
djh77donderdag 19 april 2018 @ 18:07
Geen mogelijkheid meer om als privť persoon te investeren via lendico
quote:
Lendico zal in de toekomst geen mogelijkheden meer bieden om als consument te investeren in kredietprojecten. Wij zijn voortdurend bezig met de ontwikkeling van onze organisatie en ons businessmodel. Een van de keuzes die we daarbij hebben gemaakt, is om ons alleen nog te richten op het aanbieden van krediet aan mkb’ers. Daarbij heeft ook de strenger geworden regulering vanuit de overheid een rol gespeeld.
Uiteraard blijven we de lopende investeringsovereenkomsten met private investeerders uitvoeren en beheren. De actuele status van uw portfolio blijft ook inzichtelijk via het persoonlijke dashboard op www.lendico.nl.
Horsemendonderdag 19 april 2018 @ 19:58
Temperaturen met zomerse waarde en hier is meteen de komkommertijd begonnen…. B:)B
NaRegenDeZondonderdag 19 april 2018 @ 19:59
quote:
1s.gif Op woensdag 18 april 2018 17:51 schreef djh77 het volgende:
Niets aan de hand mensen, investeerders hebben om deze wijziging gevraagd
quote:
Vereenvoudigd dashboard voor investeerders
17 apr. 2018 door Lesley van der Velde
Als grootste crowdfundingplatform van Nederland streven wij ernaar om onze investeerders een aantrekkelijk en stabiel rendement te bieden. Naast het behalen van een hoog rendement speelt bij ons ook het gebruiksgemak en de gebruikerservaring een belangrijke rol. Om onze investeerders een beter overzicht te geven van hun investeringen, hebben wij daarom ons dashboard nu vereenvoudigd.

Via ons platform kunnen investeerders rechtstreeks geld uitlenen aan kleine en middelgrote ondernemingen in Nederland. Elk van deze gevestigde bedrijven is onderworpen aan ons strenge kredietbeoordelingsproces. Dit biedt een goede uitgangspositie voor een aantrekkelijk en stabiel rendement.

Dit stelt ons in staat om onze investeerders een aantrekkelijk en stabiel rendement te bieden. Het is voor ons belangrijk dat onze investeerders te allen tijde een duidelijk overzicht hebben van hun uitgeleende gelden. Het dashboard voor investeerders speelt hierin een hele grote rol.

Wij hechten veel waarde aan de feedback van onze investeerders. Uit deze feedback is gebleken dat de voorheen getoonde informatie in het dashboard voor investeerders als te complex wordt ervaren. We hebben deze feedback ter harte genomen en hebben de gegeven suggesties inmiddels verwerkt. Het nieuwe overzicht van investeringen is hierdoor duidelijker en eenvoudiger gemaakt. We onthouden ons hierbij van complexe en verwarrende informatie en laten onze investeerders precies zien wat zij willen zien.

Het nieuwe overzicht
Ons verbeterde investeerders dashboard biedt een vereenvoudigd overzicht van de investeringen en opbrengsten. Het dashboard bevat de volgende onderdelen:

Hoeveel kapitaal is er momenteel geÔnvesteerd? Investeerders zien direct hoeveel geld zij in totaal al hebben geÔnvesteerd in onze projecten, hoeveel daarvan ook alweer is terugbetaald en hoeveel men alweer aan investeringen heeft toegezegd.
Welke status hebben de projecten in het portfolio? Investeerders zien direct welke investeringen er nog lopen en welk deel van het portfolio mogelijk is afgeboekt of vertraagt met tenminste 90 dagen. Bij zowel vertraagde als afgeboekte projecten zal ons debiteurenbeheer zich blijven inzetten om de resterende gelden terug te ontvangen.
Hoe ontwikkelen de investeringen zich? Investeerders zien direct hoeveel hun investeringen hebben opgebracht, wat het verwachte bruto rendement is en wat het feitelijk behaalde rendement is.
Hoe presteren uw investeringen
In uw dashboard worden twee vormen van rendement beschreven:

Verwacht bruto rendement Het te verwachten bruto rendement toont de verwachte gewogen interest opbrengsten bij aanvang van de investeringen in projecten, minus 1% fee voor Funding Circle. Dit percentage verandert niet bij mindere of betere prestaties, enkel bij een toe- of afname van het aantal projecten waarin is geÔnvesteerd.
Behaald rendement Het behaalde rendement geeft inzicht in de huidige prestaties van de investeringen. Het rentepercentage is gebaseerd op de inkomende en uitgaande gelden sinds de investeerder is gestart met investeren bij Funding Circle. Bij de totstandkoming van dit percentage is aangenomen dat de uitstaande hoofdsom volledig zal worden afgelost en dat er geen gelden meer terug worden ontvangen van afgeboekte leningen of van leningen met een betalingsachterstand van tenminste 90 dagen. In andere woorden: het behaalde rendement is het rendement dat behaald zou zijn als de uitstaande som op dat moment in ťťn keer zou worden afgelost door de kredietnemer(s) en er achteraf geen gelden meer worden ontvangen van afgeboekte leningen of van leningen met een betalingsachterstand van tenminste 90 dagen.
nieuw dashboard
Afbeelding: Een blik op het nieuwe dashboard voor investeerders

Rendementsberekening bijgewerkt
Om onze investeerders een conservatiever beeld te geven van het behaalde rendement, hebben we de bijbehorende berekening in het dashboard voor investeerders bijgewerkt. Bij deze nieuwe berekening is er aangenomen dat er bij projecten met een vertraging van tenminste 90 dagen geen gelden meer worden ontvangen. In werkelijkheid zal ons debiteurenbeheer zich altijd blijven inzetten om de resterende gelden terug te ontvangen. Uit ervaring in het buitenland is bijvoorbeeld gebleken dat, op basis van een gediversifieerd portfolio, 25% tot 35% van het initieel afgeboekte bedrag alsnog terug wordt ontvangen.

Door de bijgewerkte berekening kan het weergegeven rendement bij een deel van de investeerders lager uitvallen, toch heeft dit verder geen invloed op de prestaties van de bedrijven waarin is geÔnvesteerd. Het werkelijke rendement blijft daardoor ongewijzigd.
Heeft u zelf feedback?
Dankzij de feedback van onze investeerders hebben we ons dashboard voor investeerders kunnen verbeteren. Heeft u zelf suggesties of kritiek? Dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice voor investeerders. Onze klantenservice is bereikbaar op het e-mailadres [email protected] of telefonisch op werkdagen van 09.00 tot 17.30 uur op het telefoonnummer 020 - 80 85 560
Wat een marketing praat! Wat hier gebeurd is onder het mom van door investeerders gewenste veranderingen een verandering door voeren die FNC wel goed uitkomt.

Immers in het oude dashboard kon je in een oogopslag zien hoe het stond met de 30 dagen achterstanden. Dus je kon gelijk zien in geld en rente welke risico's je mogelijker wijs loopt.

Daarnaast is het natuurlijk van de zotte dat je niet meer in een oogopslag kan zien welk bedrag je aan het eind van de maand kan verwachten op je rekening.

Omdat men veel vragen over deze bedragen kreeg omdat er uiteindelijk een ander bedrag overgemaakt weer heeft men het maar weggelaten. Lijkt me beter om wat accurater de juiste bedragen te publiceren i.p.v. deze essentiŽle info gewoon maar weg te laten.
tuiniertjedonderdag 19 april 2018 @ 20:47
default GVE project 015824: 13 termijnen van 60 betaald.

SPOILER
Helaas ontvangen wij geen betalingen meer van de heer Branderhorst (hierna: “schuldenaar of schuldenaren”) inzake project Branderhorst Character Wood (leningnummer: 015824).

Incassoprocedure via deurwaarder

Onlangs kreeg de heer Branderhorst te maken met onduidelijke lichamelijke klachten. Na onderzoek door een arts is gebleken dat deze klachten dermate serieus zijn waardoor het voor hem onmogelijk is geworden om zijn werkzaamheden voor Branderhorst Character Wood uit te voeren. Hierdoor is hij arbeidsongeschikt geraakt.

In de afgelopen periode is er gezocht naar een passende oplossing in de vorm van een verkoop van de onderneming. Helaas heeft dit niet geleidt tot een werkzame oplossing. Daarop hebben wij ons genoodzaakt gezien de betalingen aan u en de andere investeerders op te schorten totdat er meer bekend is over de overname van de onderneming. Om het traject te monitoren, hebben we de gerechtsdeurwaarder Flanderijn en Van Eck ingeschakeld. Deze heeft naast het minnelijke traject ook het gerechtelijke traject opgestart.

Het gevolg is dat Geldvoorelkaar.nl u voorlopig geen termijnbedragen voor deze investering zal doorstorten. Het spijt ons u niet beter te kunnen berichten. Wij zullen u uiteraard informeren wanneer deze situatie verandert en er meer bekend wordt over een eventuele overname.
Mynheer007donderdag 19 april 2018 @ 21:17
quote:
0s.gif Op donderdag 19 april 2018 20:47 schreef tuiniertje het volgende:
default GVE project 015824: 13 termijnen van 60 betaald.

SPOILER
Helaas ontvangen wij geen betalingen meer van de heer Branderhorst (hierna: “schuldenaar of schuldenaren”) inzake project Branderhorst Character Wood (leningnummer: 015824).

Incassoprocedure via deurwaarder

Onlangs kreeg de heer Branderhorst te maken met onduidelijke lichamelijke klachten. Na onderzoek door een arts is gebleken dat deze klachten dermate serieus zijn waardoor het voor hem onmogelijk is geworden om zijn werkzaamheden voor Branderhorst Character Wood uit te voeren. Hierdoor is hij arbeidsongeschikt geraakt.

In de afgelopen periode is er gezocht naar een passende oplossing in de vorm van een verkoop van de onderneming. Helaas heeft dit niet geleidt tot een werkzame oplossing. Daarop hebben wij ons genoodzaakt gezien de betalingen aan u en de andere investeerders op te schorten totdat er meer bekend is over de overname van de onderneming. Om het traject te monitoren, hebben we de gerechtsdeurwaarder Flanderijn en Van Eck ingeschakeld. Deze heeft naast het minnelijke traject ook het gerechtelijke traject opgestart.

Het gevolg is dat Geldvoorelkaar.nl u voorlopig geen termijnbedragen voor deze investering zal doorstorten. Het spijt ons u niet beter te kunnen berichten. Wij zullen u uiteraard informeren wanneer deze situatie verandert en er meer bekend wordt over een eventuele overname.
Niet om ook maar iets te insinueren, maar het komt voor mijn gevoel wel heel vaak voor dat gezondheidsproblemen van een leningnemer ten grondslag liggen aan een default. Toch iets wat toch meegenomen moet worden in project risico, of afgedekt dient te worden met een verzekering.
AQuila360donderdag 19 april 2018 @ 21:35
quote:
0s.gif Op donderdag 19 april 2018 20:47 schreef tuiniertje het volgende:
default GVE project 015824: 13 termijnen van 60 betaald.

SPOILER
Helaas ontvangen wij geen betalingen meer van de heer Branderhorst (hierna: “schuldenaar of schuldenaren”) inzake project Branderhorst Character Wood (leningnummer: 015824).

Incassoprocedure via deurwaarder

Onlangs kreeg de heer Branderhorst te maken met onduidelijke lichamelijke klachten. Na onderzoek door een arts is gebleken dat deze klachten dermate serieus zijn waardoor het voor hem onmogelijk is geworden om zijn werkzaamheden voor Branderhorst Character Wood uit te voeren. Hierdoor is hij arbeidsongeschikt geraakt.

In de afgelopen periode is er gezocht naar een passende oplossing in de vorm van een verkoop van de onderneming. Helaas heeft dit niet geleidt tot een werkzame oplossing. Daarop hebben wij ons genoodzaakt gezien de betalingen aan u en de andere investeerders op te schorten totdat er meer bekend is over de overname van de onderneming. Om het traject te monitoren, hebben we de gerechtsdeurwaarder Flanderijn en Van Eck ingeschakeld. Deze heeft naast het minnelijke traject ook het gerechtelijke traject opgestart.

Het gevolg is dat Geldvoorelkaar.nl u voorlopig geen termijnbedragen voor deze investering zal doorstorten. Het spijt ons u niet beter te kunnen berichten. Wij zullen u uiteraard informeren wanneer deze situatie verandert en er meer bekend wordt over een eventuele overname.
Mijn zoveelste alweer, ben nu ook definitief gestopt met CF want krijg de ene na de andere, wel is dit maar een klein bedrag dus we zullen toch wel iets terug krijgen lijkt me?
Ernie58donderdag 19 april 2018 @ 22:00
quote:
0s.gif Op donderdag 19 april 2018 20:47 schreef tuiniertje het volgende:
default GVE project 015824: 13 termijnen van 60 betaald.

SPOILER
Helaas ontvangen wij geen betalingen meer van de heer Branderhorst (hierna: “schuldenaar of schuldenaren”) inzake project Branderhorst Character Wood (leningnummer: 015824).

Incassoprocedure via deurwaarder

Onlangs kreeg de heer Branderhorst te maken met onduidelijke lichamelijke klachten. Na onderzoek door een arts is gebleken dat deze klachten dermate serieus zijn waardoor het voor hem onmogelijk is geworden om zijn werkzaamheden voor Branderhorst Character Wood uit te voeren. Hierdoor is hij arbeidsongeschikt geraakt.

In de afgelopen periode is er gezocht naar een passende oplossing in de vorm van een verkoop van de onderneming. Helaas heeft dit niet geleidt tot een werkzame oplossing. Daarop hebben wij ons genoodzaakt gezien de betalingen aan u en de andere investeerders op te schorten totdat er meer bekend is over de overname van de onderneming. Om het traject te monitoren, hebben we de gerechtsdeurwaarder Flanderijn en Van Eck ingeschakeld. Deze heeft naast het minnelijke traject ook het gerechtelijke traject opgestart.

Het gevolg is dat Geldvoorelkaar.nl u voorlopig geen termijnbedragen voor deze investering zal doorstorten. Het spijt ons u niet beter te kunnen berichten. Wij zullen u uiteraard informeren wanneer deze situatie verandert en er meer bekend wordt over een eventuele overname.
En tegelijkertijd weer ronkende woorden in de april nieuwsbrief:

"Wij feliciteren...
... alle ondernemers van wie de afgelopen maand een project succesvol is gefund. Inmiddels is er via Geldvoorelkaar.nl meer dan 130 miljoen euro gefund in ruim 1300 projecten! Een succesvolle projectfunding markeert voor de geldnemers een belangrijke stap in de ontwikkeling van hun bedrijf. Naast geluk wensen wij deze ondernemers dan ook veel succes!"

Investeerders worden niet genoemd, die zijn maar bijzaak. Dat blijkt ook keer op keer weer uit de belabberde communicatie rondom en afhandeling van defaults.
Aster1Xvrijdag 20 april 2018 @ 09:04
quote:
1s.gif Op donderdag 19 april 2018 18:07 schreef djh77 het volgende:
Geen mogelijkheid meer om als privť persoon te investeren via lendico

[..]

Lees ik het verkeerd of staat het krom opgeschreven? Als consument (particulier?) kun je niet meer investeren omdat ze alleen krediet aan gaan bieden aan het MKB?

Wat heeft het aanbieden van krediet te maken met het 'funden' ervan? Gaat het MKB dan projecten van andere MKB-ers funden? Of stoppen ze met het verstrekken van leningen aan particulieren?

Maakt op zich niet zoveel uit want je kon de afgelopen periode toch vrijwel niet investeren. Ik hoop dat ze de boel netjes afsluiten zoals toegezegd. Ik heb nog 3 projecten lopen (2 met vertraging) waarvan de laatste nog doorloopt t/m eind 2020.
djh77vrijdag 20 april 2018 @ 09:14
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 april 2018 09:04 schreef Aster1X het volgende:

[..]

Lees ik het verkeerd of staat het krom opgeschreven? Als consument (particulier?) kun je niet meer investeren omdat ze alleen krediet aan gaan bieden aan het MKB?

Wat heeft het aanbieden van krediet te maken met het 'funden' ervan? Gaat het MKB dan projecten van andere MKB-ers funden? Of stoppen ze met het verstrekken van leningen aan particulieren?

Maakt op zich niet zoveel uit want je kon de afgelopen periode toch vrijwel niet investeren. Ik hoop dat ze de boel netjes afsluiten zoals toegezegd. Ik heb nog 3 projecten lopen (2 met vertraging) waarvan de laatste nog doorloopt t/m eind 2020.
Misschien problemen met de vergunning/ontheffing van de AFM? Volgens staat er dat particulieren niet meer via lendico kunnen investeren. Alleen zakelijke beleggers zouden dit dan nog wel kunnen doen. Kredieten aan particulieren deed Lendico al geruime tijd niet meer. Ik heb er nog 4 projecten lopen waarvan 2 met achterstanden.
bleyenburgvrijdag 20 april 2018 @ 09:54
mail naar FNC verstuurd inzake nieuw dashboard:

Goedenmorgen.
SPOILER
n.a.v. het vernieuwde dashboard het volgende:

Ik mis "verwachte betalingen".

Ik mis "nog beschikbare investeringsruimte".

Ik vind het absoluut geen verbetering.

Verder is het m.i. niet juist de veranderingen te presenteren als zijnde dat dit is wat investeerders willen.

Ook zie ik graag een overzicht van verwachte, en reeds betaalde premies (als in de 1% cash back actie).

Met vriendelijke groet.

Bleyenburg
Ron1986vrijdag 20 april 2018 @ 09:58
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 april 2018 09:54 schreef bleyenburg het volgende:
mail naar FNC verstuurd inzake nieuw dashboard:

Goedenmorgen.
SPOILER
n.a.v. het vernieuwde dashboard het volgende:

Ik mis "verwachte betalingen".

Ik mis "nog beschikbare investeringsruimte".

Ik vind het absoluut geen verbetering.

Verder is het m.i. niet juist de veranderingen te presenteren als zijnde dat dit is wat investeerders willen.

Ook zie ik graag een overzicht van verwachte, en reeds betaalde premies (als in de 1% cash back actie).

Met vriendelijke groet.

Bleyenburg
Ik had vanmorgen ook al zoiets soortgelijks gestuurd. Wellicht dat ze d'r iets aan gaan doen 8)7
obligatairevrijdag 20 april 2018 @ 10:06
https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/38665
Klusbedrijf Nieuwe werkbus.

Lijkt me geen onaardige, loopt ook vlot vol zo te zien.

Cijfers keurig volgens het boekje. Grootste risico is denk ik arbeidsongeschiktheid en dergelijk ongemak?
Beagle_Wvrijdag 20 april 2018 @ 10:09
Zit er iemand in dit project:
SPOILER
GreenFerm van Greencrowd
?

Project heeft uitstel van rentebetaling/aflossing aangevraagd om verdere (her) financiering te kunnen regelen. Alternatief lijkt faillissement waarbij terugkomen van gelden niet groot lijkt.

Heeft iemand hier ideeen of meer informatie?
SunnyCrowdervrijdag 20 april 2018 @ 10:16
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 april 2018 10:06 schreef obligataire het volgende:
https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/38665
Klusbedrijf Nieuwe werkbus.

Lijkt me geen onaardige, loopt ook vlot vol zo te zien.

Cijfers keurig volgens het boekje. Grootste risico is denk ik arbeidsongeschiktheid en dergelijk ongemak?
Eens, ik heb hem meegepakt.
obligatairevrijdag 20 april 2018 @ 11:08
https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab4
Voorfinanciering bouwbedrijf.

Hier snap ik dan weer niet dat deze ook als B wordt geclassificeerd (zelfde klasse en rente als de vorige).

2 ton negatief EV :R

Niet te filmen hoe FNC tot hun keuze komt.......
SunnyCrowdervrijdag 20 april 2018 @ 11:13
Peter heeft weer eens zijn bui...

peterverhaar twitterde op vrijdag 20-04-2018 om 11:08:11 ik raad iedereen met klem af te investeren via @geldvoorelkaar en @FundingCircleNL ; beleggers spelen geen enkele rol in de afweging bij deze platformen, @AutoriteitFM lijkt ernaar en lacht ernaar (en ons , mij en u uit) reageer retweet
obligatairevrijdag 20 april 2018 @ 11:22
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 april 2018 11:13 schreef SunnyCrowder het volgende:
Peter heeft weer eens zijn bui...

peterverhaar twitterde op vrijdag 20-04-2018 om 11:08:11 ik raad iedereen met klem af te investeren via @geldvoorelkaar en @FundingCircleNL ; beleggers spelen geen enkele rol in de afweging bij deze platformen, @AutoriteitFM lijkt ernaar en lacht ernaar (en ons , mij en u uit) reageer retweet
Hij zal wel weer een paar defaults gescoord hebben bij deze platformen (zonder hoop op recovery).....
obligatairevrijdag 20 april 2018 @ 11:25
En nog eentje in het kader van "gooien ze met pijltjes om de classificatie te bepalen?"

https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab4

Wat is er mis met deze?
SunnyCrowdervrijdag 20 april 2018 @ 11:28
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 april 2018 11:25 schreef obligataire het volgende:
En nog eentje in het kader van "gooien ze met pijltjes om de classificatie te bepalen?"

https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab4

Wat is er mis met deze?
Die vraag vroeg ik een paar dagen geleden ook, even gekeken en heeft een paar niet zo'n beste reviews, wat er van waar is weet je natuurlijk niet.
obligatairevrijdag 20 april 2018 @ 11:30
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 april 2018 11:28 schreef SunnyCrowder het volgende:

[..]

Die vraag vroeg ik een paar dagen geleden ook, even gekeken en heeft een paar niet zo'n beste reviews, wat er van waar is weet je natuurlijk niet.
Ja, dat zag ik zojuist ook, misschien speelt zoiets dan toch mee bij FNC.
Klachten zijn wel 3 jaar oud, misschien intussen leven gebeterd? ~O>

https://opiness.nl/review(...)-crooswijk-kralingen
SunnyCrowdervrijdag 20 april 2018 @ 11:34
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 april 2018 11:30 schreef obligataire het volgende:
misschien intussen leven gebeterd?
In Google reviews staan er 2 van minder dan 6 maanden oud.
obligatairevrijdag 20 april 2018 @ 11:36
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 april 2018 11:34 schreef SunnyCrowder het volgende:

[..]

In Google reviews staan er 2 van minder dan 6 maanden oud.
Maar intussen bestaat hij toch al 13 jaar en zijn zijn cijfers op zich goed.
Zou je 'm aandurven?
SunnyCrowdervrijdag 20 april 2018 @ 11:39
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 april 2018 11:36 schreef obligataire het volgende:
Zou je 'm aandurven?
Nee ik heb er op een of andere manier geen goed gevoel over. Zou jij hem wel doen dan? Tevens vind ik het raar dat het een eenmanszaak betreft, er 2 werknemers zijn en dat de personeelskosten < §1000 zijn.
obligatairevrijdag 20 april 2018 @ 11:45
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 april 2018 11:39 schreef SunnyCrowder het volgende:

[..]

Nee ik heb er op een of andere manier geen goed gevoel over. Zou jij hem wel doen dan? Tevens vind ik het raar dat het een eenmanszaak betreft, er 2 werknemers zijn en dat de personeelskosten < §1000 zijn.
Tsja misschien hebben ze gerommeld met de cijfers, zou niet de eerste keer zijn dat dit bij een FNC project gebeurt. Soms zijn cijfers bijna te mooi om waar te zijn.

Aanvullend, snap ik ook niet waarom ze die dingen niet gewoon leasen dat is een stuk goedkoper.

Sla 'm over, ondanks het mooie rendement.........

[ Bericht 6% gewijzigd door obligataire op 20-04-2018 11:54:31 ]
flipjanisvrijdag 20 april 2018 @ 12:06
quote:
1s.gif Op vrijdag 20 april 2018 10:09 schreef Beagle_W het volgende:
ng/aflossing aangevraagd om verdere (her) financiering te kunnen regelen. Alternatief lijkt faillissement waarbij terugkomen van gelden niet groot lijkt.

Heeft iemand hier ideeen of meer informatie?
Ik heb gekozen voor de uitstel mogelijkheid. Ben benieuwd of er nog alternatieve ideeen komen die beter zijn.
dyna18vrijdag 20 april 2018 @ 12:12
Een update over de chaletverhuurders (waar er uiteindelijk nooit polen ingezeten hebben, maar wel een xtc lab).

SPOILER
Lodge Trading Company
Op 29 maart jl. om 9.00 uur 's ochtends heeft in opdracht van de Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat, onder politiebegeleiding, beslaglegging plaatsgevonden op het terrein van The Lodge in Zeeland (Noord Brabant). Deze week ontving de Stichting Zekerheden het proces-verbaal. Hieruit blijkt dat beslag is gelegd op zo veel mogelijk roerende goederen, waaronder een twaalftal paarden en 2 paardentrailers. In de vorige update kon helaas niet tot in detail over deze procedure gecommuniceerd worden, aangezien we er vanuit moeten gaan dat deze informatie ook bij de ondernemer zelf terecht komt, wat hen weer de mogelijkheid geeft daarop te anticiperen. De Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat wil nogmaals benadrukken dat ze alles wat juridisch mogelijk is, zal inzetten om tot een resultaat te komen.
Verder weinig info over hoe nu verder.
BillieCFvrijdag 20 april 2018 @ 12:20
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 april 2018 09:58 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

Ik had vanmorgen ook al zoiets soortgelijks gestuurd. Wellicht dat ze d'r iets aan gaan doen 8)7
Ik ga vanavond ook maar even een mail sturen naar FNC. Ik kan niet geloven dat er investeerders zijn die hebben gevraagd om de verwachte betalingen niet meer te zien! Ieder platform laat dit toch zien??
djh77vrijdag 20 april 2018 @ 12:32
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 april 2018 12:12 schreef dyna18 het volgende:
Een update over de chaletverhuurders (waar er uiteindelijk nooit polen ingezeten hebben, maar wel een xtc lab).

SPOILER
Lodge Trading Company
Op 29 maart jl. om 9.00 uur 's ochtends heeft in opdracht van de Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat, onder politiebegeleiding, beslaglegging plaatsgevonden op het terrein van The Lodge in Zeeland (Noord Brabant). Deze week ontving de Stichting Zekerheden het proces-verbaal. Hieruit blijkt dat beslag is gelegd op zo veel mogelijk roerende goederen, waaronder een twaalftal paarden en 2 paardentrailers. In de vorige update kon helaas niet tot in detail over deze procedure gecommuniceerd worden, aangezien we er vanuit moeten gaan dat deze informatie ook bij de ondernemer zelf terecht komt, wat hen weer de mogelijkheid geeft daarop te anticiperen. De Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat wil nogmaals benadrukken dat ze alles wat juridisch mogelijk is, zal inzetten om tot een resultaat te komen.
Verder weinig info over hoe nu verder.
Als ze niet betalen zullen de paarden en de trailers op de veiling belanden lijkt me.
william0199vrijdag 20 april 2018 @ 12:35
[..]

Als ze niet betalen zullen de paarden en de trailers op de veiling belanden lijkt me.
[/quote]

Lijkt mij ook, dat zal de incassokosten (gedeeltelijk) dekken.
Vraag is daarom: zijn de chalets er nog en in welke staat?
djh77vrijdag 20 april 2018 @ 12:38
Belhamels
quote:
De betalingsafspraken volgend uit het vonnis zijn door onderneemster niet nagekomen. Rijnland Gerechtsdeurwaarders heeft wederom beslag gelegd op de bankrekening van onderneemster. Met het resultaat van het bankbeslag zal komende week weer een termijn worden uitgekeerd aan de investeerders. De Stichting Zekerheden Kapitaal Op Maat wil nogmaals benadrukken dat ze alles wat juridisch mogelijk is, zal inzetten om tot een positief resultaat te komen.
Horsemenvrijdag 20 april 2018 @ 12:47
Nou, nou, KoM is tenminste wel actief bezig, nou GvE nog.

Palmenboer:

SPOILER
Op 12 april jl. heeft de rechtbank Oost-Brabant het vonnis toegewezen aan de Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat inzake de hoofdelijke aansprakelijkheid van de heer Van de Kimmenade. Ceres Legal is inmiddels overgegaan tot het betekenen van het vonnis en de heer Van de Kimmenade is verzocht tot betaling over te gaan. De heer Van de Kimmenade heeft het bureau Zuidweg & Partners ingeschakeld om hem in deze situatie bij te staan. Ceres Legal zal met beide partijen het contact voortzetten om het hoogst haalbare resultaat te behalen.
Aster1Xvrijdag 20 april 2018 @ 13:34
En weer een update van KOM.

SPOILER
Partyschip MPS Coventina
De opbrengst van de executieverkoop is door Rijnland Gerechtsdeurwaarders ontvangen en zal komende week worden doorgestort naar de Stichting Derdengelden Kapitaal Op Maat om vervolgens naar rato uit te keren aan de investeerders. De kosten van zowel Rijnland Gerechtsdeurwaarders als de Stichting Zekerheden Kapitaal Op Maat (kosten voor de taxatie en de verzekering) zullen hierop worden ingehouden. Ondertussen zet de Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat de procedure inzake de hoofdelijke aansprakelijkheid van de heren Timmer, Carry-Out BV en de bestuurlijke aansprakelijkheid van de heer Van Leeuwen onverminderd voort . De Stichting Zekerheden Kapitaal Op Maat wil benadrukken dat ze alles wat juridisch mogelijk is, zal inzetten om ook hier een verder positief resultaat te behalen.
Wordt vrijdag de - update investeerders dag - :P
Frandderouwvrijdag 20 april 2018 @ 13:37
Quetzal Purmerend
via KNAB betaald 6 van de 60

Was al gestopt bij knab, 3 probleem gevallen binnen 6 maanden na de start. Onderstaande zegt genoeg. :-)

update 1
SPOILER
Quetzal Purmerend heeft ons als volgt geÔnformeerd.

Sinds de start van de onderneming in het najaar van 2017 blijft de exploitatie en in het bijzonder de omzet achter bij de begroting. Deels komt dit door het winterseizoen maar deels wordt dit ook veroorzaakt doordat de ‘loop’ er (nog) niet in zit. Hierdoor zijn er liquiditeitsproblemen ontstaan, waarbij de onderneemster voornemens is om deze als volgt aan te pakken:

Er worden extra inspanningen geleverd (kinderfeestjes e.d) teneinde de ‘loop’ naar de winkel en daarmee de omzet te verhogen;
Er worden met enkele belangrijke crediteuren (franchisegever, verhuurder, financier) betaalafspraken gemaakt.

Om tot een meer structurele verlichting van de liquiditeitssituatie te komen en de onderneming de gelegenheid te geven om de opgelopen vertraging in de omzet- en rentabiliteitsprognoses in te halen, wordt aan je gevraagd om tijdelijk af te zien van de aflossingsverplichtingen gedurende 6 maanden. De renten en kosten worden uiteraard wel regulier voldaan. Derhalve zal de looptijd van de lening worden verlengd met zes maanden. Daarnaast zullen wij op basis van tussentijdse interne cijfers 2018 de ontwikkelingen op de voet volgen. Mocht blijken dat de onderneming niet levensvatbaar is dan zal de onderneemster in goed overleg met de franchisegever een voorstel doen hoe de onderneming te verkopen c.q. te beŽindigen.

Wij leggen het verzoek met een positief advies aan je voor en adviseren je in te stemmen met het verzoek, zoals hiervoor geformuleerd en nodigen je uit om je stem binnen een termijn van 14 dagen uit te brengen, via een respons op dit mailbericht met de keuze eens of oneens. De uitgebrachte stemmen worden gewogen naar rato van de investering.

Zodra de stemronde is afgerond zullen wij je informeren over de uitkomst en de vervolgstappen. Voor een akkoord is een (pro rata) meerderheid van de uitgebrachte stemmen benodigd.
update 2
SPOILER
Op 14 maart jl. hebben we je geÔnformeerd over betalingsproblemen van Quetzal Purmerend. In deze mail is overeengekomen om de onderneemster meer tijd te gunnen om de zaak weer op orde te krijgen. Sinds die tijd hebben wij ook intensieve gesprekken met de onderneemster gevoerd.

Verlieslatende exploitatie
Tijdens het laatste gesprek op 16 april jl. spraken we met mevrouw Garcia zelf en de heer Hoenderdos (franchisegever). We hebben moeten constateren dat een herstel van de omzet uitblijft en ook niet meer wordt verwacht. De exploitatie wordt hierdoor verlieslatend, waardoor mevrouw Garcia heeft besloten om de exploitatie af te bouwen en te stoppen per 1 juli 2018.

Financiering opgeŽist
In verband met de ontstane situatie hebben wij de verstrekte financiering opgezegd en per 1 juli 2018 opgeŽist. Dat betekent dat we in overleg met de onderneemster gaan kijken naar passende oplossingen om de resterende schuld in te lossen.

We blijven je op de hoogte houden en informeren je direct als er meer duidelijk is over de afwikkeling.
De komende maanden ontvang je naar verwachting geen betalingen van Quetzal Purmerend.
obligatairevrijdag 20 april 2018 @ 14:34
quote:
1s.gif Op vrijdag 20 april 2018 12:38 schreef djh77 het volgende:
Belhamels

[..]

Ik snap het gewoonweg niet, dat het mens niet uit eigen beweging betaalt. Telkens komen er zware kosten deurwaarder bij waardoor haar toch al geringe betalingscapaciteit verder wordt uitgehold.

Complimenten voor KOM trouwens.

Nu ze toch bezig zijn, verwacht ik vandaag ook nog bericht over die malloot met zijn dobbercabines :)
djh77vrijdag 20 april 2018 @ 15:10
Problemen met de CB actie van FNC
quote:
Wij hebben in februari een cashback betaling aan investeerders uitbetaald. Dit was niet goed gegaan: een aantal investeerders hadden dubbel betaald gekregen, een aantal wel correct en een aantal helemaal niet.
Wij doen onze uiterste best om een herhaling te voorkomen, zodoende dat het gehele process opnieuw wordt geŽvalueerd
Ron1986vrijdag 20 april 2018 @ 15:13
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 april 2018 15:10 schreef djh77 het volgende:
Problemen met de CB actie van FNC

[..]

Handig weer, ben ook nog aan het wachten op de CB van 3 projecten. Het eerste project dateert van Okt 2017, nog niks daarvan ontvangen.. Enig idee wanneer ik dat wel kan ontvangen?
SunnyCrowdervrijdag 20 april 2018 @ 15:16
Nieuwe GVE's:

Verbouwing woon- en bedrijfspand
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18006

Aankoop beleggingspand Delft
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=17550
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=17865
bleyenburgvrijdag 20 april 2018 @ 15:25
quote:
Problemen met de CB actie van FNC
Vandaar dus dat ik in mijn mail met kritiek op nieuwe dashboard ook gevraagd heb om overzicht in deze.

Niet echt vertrouwenwekkend dit.
Blijkt dus dat je echt alles zelf moet controleren bij FNC
SunnyCrowdervrijdag 20 april 2018 @ 15:29
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 april 2018 15:10 schreef djh77 het volgende:
Problemen met de CB actie van FNC
Ik heb eenmalig een keer een cashback bonus ontvangen voor 1 project. Van de projecten die al minstens 1 betaling hebben gedaan mis ik er nog 3.
obligatairevrijdag 20 april 2018 @ 15:31
quote:
Het verhaal in Delft; ondanks de eigenlijk veel te hoge LTV wil ik hem toch wel meepakken.
SunnyCrowdervrijdag 20 april 2018 @ 15:35
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 april 2018 15:31 schreef obligataire het volgende:

[..]

Het verhaal in Delft; ondanks de eigenlijk veel te hoge LTV wil ik hem toch wel meepakken.
Welk deel? Ik zit zelf te denken aan het annuÔtaire deel.
obligatairevrijdag 20 april 2018 @ 15:41
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 april 2018 15:35 schreef SunnyCrowder het volgende:

[..]

Welk deel? Ik zit zelf te denken aan het annuÔtaire deel.
Ik ook. Door die hoge LTV vind ik aflossing prettig, ook al is het vrij gering.
Beagle_Wvrijdag 20 april 2018 @ 15:55
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 april 2018 12:06 schreef flipjanis het volgende:

[..]

Ik heb gekozen voor de uitstel mogelijkheid. Ben benieuwd of er nog alternatieve ideeen komen die beter zijn.
Heb te weinig inzicht om andere opties voor te stellen, dus uitstel lijkt me ook de beste mogelijkheid (en dan maar duimen :-))
Horsemenvrijdag 20 april 2018 @ 15:59
quote:
0s.gif Op woensdag 18 april 2018 12:05 schreef djh77 het volgende:
HorecaCrowdfunding.nl heeft besloten de juridische structuur van haar platform verder te professionaliseren.

Dit houdt onder meer in dat de gehele onderneming van de huidige vennootschap onder firma: Horeca Crowdfunding Nederland ("VOF") wordt ingebracht in een besloten vennootschap met de naam: Horeca Crowdfunding Nederland B.V.("BV"). In de afgelopen jaren is de onderneming van Horeca Crowdfunding Nederland sterk gegroeid. De B.V. is een geschiktere rechtsvorm om deze grotere onderneming te drijven. Bovendien geeft een B.V. meer openheid en transparantie voor derden aangezien de jaarrekening van de B.V. wordt gepubliceerd en de statuten van de B.V. zijn gedeponeerd bij het handelsregister.

De Autoriteit FinanciŽle Markten heeft Horeca Crowdfunding Nederland B.V. de benodigde ontheffing verleend voor het bemiddelen in opvorderbare gelden (als bedoeld in art. 4:3 lid 4 van de Wft).

In dit kader zal de VOF al haar contractuele rechten en verplichtingen uit hoofde van alle (in het verleden) door VOF gesloten overeenkomsten overdragen aan de B.V. Dit gebeurt door middel van contractsovernemingen (als bedoeld in art. 6:159 BW).

U heeft in het verleden een Investeringsovereenkomst met de VOF gesloten.

Graag vragen wij in dit kader om uw medewerking voor de overgang van alle rechten en verplichtingen onder uw Investeringsovereenkomst van de VOF op de B.V. door middel van deze contractsoverneming.

Indien wij binnen dertig (30) dagen na het verzenden van dit bericht geen schriftelijke reactie hebben ontvangen, dan wordt u geacht medewerking te hebben verleend aan deze contractsoverneming. Uw schriftelijke reactie kunt u binnen de genoemde termijn aangetekend verzenden naar: Horeca Crowdfunding Nederland, Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam

Vanaf vandaag (18 april 2018) worden onze nieuwe algemene voorwaarden van kracht.
Deze nieuwe algemene voorwaarden zijn, samen met een nieuwe investeringsovereenkomst, van toepassing op alle nieuwe projecten en investeringen (aangeboden vanaf 18 april 2018).
Alvorens een nieuwe investering definitief van kracht wordt, wordt u gevraagd om deze nieuwe investeringsovereenkomst en de nieuwe algemene voorwaarden te accepteren.

Voor de goede orde, voor de lopende investeringen (die definitief zijn geworden op 17 april 2018 of daarvoor) blijven de thans vigerende algemene voorwaarden onverkort van kracht met dien verstande dat Horeca Crowdfunding Nederland B.V. alle rechten en verplichtingen van V.O.F. Horeca Crowdfunding Nederland overneemt.

Door uw medewerking, wordt de B.V. (in plaats van de VOF) partij bij uw investeringsovereenkomst en is de B.V. voortaan tegenover u (onverminderd) verplicht tot - en verantwoordelijk voor de juiste nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst
quote:
1s.gif Op woensdag 18 april 2018 13:16 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Dat wil dus zeggen dat de partners van de vof niet meer hoofdelijk aansprakelijk zijn. Wat op zich een verslechtering van de positie van de investeerders kan zijn wanneer er ernstige fouten zijn gemaakt.
quote:
0s.gif Op woensdag 18 april 2018 13:52 schreef impact9 het volgende:

[..]

Maar wel een zeer logische stap uiteraard.
Tenzij de vennoten van de VOF reeds BV's waren (zoals bij GVE)
quote:
1s.gif Op woensdag 18 april 2018 13:56 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]

Helemaal mee eens.

Vraag me af wat er gebeurt als je niet akkoord gaat.

Sowieso is reageren niet echt makkelijk:

[..]

Dit is mijn reactie die ik vandaag naar HcN heb gestuurd.

SPOILER
Horeca Crowdfunding Nederland (HcN)
T.a.v. de directie
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam

Betreft: Nieuwsflits

Geachte heer, mevrouw,

Mijn dank voor onderstaande “nieuwsflits”

Hierbij deel ik u mede dat ik niet akkoord ga met de voorgestelde wijziging waarbij HcN voor mijn bestaande projecten zal worden aangepast van een VOF naar een B.V., e.e.a. zoals in uw nieuwsflits beschreven.

Allereerst zal mijn rechtspositie hier slechter van worden voor mijn bestaande projecten. Op de tweede plaats erger ik mij erg aan de manier waarmee HcN zijn investeerders hiermee voor het blok zet (wie zwijgt stemt toe). En op de derde plaats erger ik mij er aan dat HcN zich er met een “nieuwsflits”, welke per e-mail verzonden is, vanaf maakt en dat de investeerders vervolgens verplicht worden om per aangetekende brief te reageren.

Voor de goede orde, ik heb er geen probleem mee dat toekomstige projecten wel onder de B.V. zullen vallen. Ik heb dan tzt de keuze om mij hierop te beraden en om wel dan niet te investeren.

Graag ontvang ik binnen 10 dagen een ontvangstbevestiging van deze e-mail omdat ik mij anders genoodzaakt zie om o.a. bij de AFM een klacht in te dienen over deze handelswijze.

Met vriendelijke groet,

Horsemen
Mynheer007vrijdag 20 april 2018 @ 16:52
quote:
14s.gif Op vrijdag 20 april 2018 15:59 schreef Horsemen het volgende:


[..]


[..]


[..]


[..]

Dit is mijn reactie die ik vandaag naar HcN heb gestuurd.

SPOILER
Horeca Crowdfunding Nederland (HcN)
T.a.v. de directie
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam

Betreft: Nieuwsflits

Geachte heer, mevrouw,

Mijn dank voor onderstaande “nieuwsflits”

Hierbij deel ik u mede dat ik niet akkoord ga met de voorgestelde wijziging waarbij HcN voor mijn bestaande projecten zal worden aangepast van een VOF naar een B.V., e.e.a. zoals in uw nieuwsflits beschreven.

Allereerst zal mijn rechtspositie hier slechter van worden voor mijn bestaande projecten. Op de tweede plaats erger ik mij erg aan de manier waarmee HcN zijn investeerders hiermee voor het blok zet (wie zwijgt stemt toe). En op de derde plaats erger ik mij er aan dat HcN zich er met een “nieuwsflits”, welke per e-mail verzonden is, vanaf maakt en dat de investeerders vervolgens verplicht worden om per aangetekende brief te reageren.

Voor de goede orde, ik heb er geen probleem mee dat toekomstige projecten wel onder de B.V. zullen vallen. Ik heb dan tzt de keuze om mij hierop te beraden en om wel dan niet te investeren.

Graag ontvang ik binnen 10 dagen een ontvangstbevestiging van deze e-mail omdat ik mij anders genoodzaakt zie om o.a. bij de AFM een klacht in te dienen over deze handelswijze.

Met vriendelijke groet,

Horsemen
Goedzo, dan ben ik iig niet de enige die protest heeft aangetekend bij HCN. Het gaat mij in deze niet zozeer om de verslechtering van mijn positie (want de aandeelhouders van de VOF zijn nu ook al b.v.'s), maar op de manier hoe ze dit opdringen aan de investeerders.

Ze hebben al op mijn mail gereageerd maar na een eerste reactie waarin gemeld werd dat het via een aangetekende brief moet, blijft een antwoord op mijn reactie uit. Slechte zaak wat mij betreft om je investeerders dingen op te dringen. Als het mijn toko zou zijn, zou ik de nieuwe constructie alleen toepassen op toekomstige projecten, en na een paar jaar ben je vanzelf van die andere projecten af.
Ron1986vrijdag 20 april 2018 @ 18:49
quote:
1s.gif Op vrijdag 20 april 2018 16:52 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]

Goedzo, dan ben ik iig niet de enige die protest heeft aangetekend bij HCN. Het gaat mij in deze niet zozeer om de verslechtering van mijn positie (want de aandeelhouders van de VOF zijn nu ook al b.v.'s), maar op de manier hoe ze dit opdringen aan de investeerders.

Ze hebben al op mijn mail gereageerd maar na een eerste reactie waarin gemeld werd dat het via een aangetekende brief moet, blijft een antwoord op mijn reactie uit. Slechte zaak wat mij betreft om je investeerders dingen op te dringen. Als het mijn toko zou zijn, zou ik de nieuwe constructie alleen toepassen op toekomstige projecten, en na een paar jaar ben je vanzelf van die andere projecten af.
Ik zal maandag even het zelfde doen.. Zijn ze nu helemaal van de pot afgerukt |:( . Het word hoe langer hoe gekker in CF land.
Dwarsindewegvrijdag 20 april 2018 @ 19:04
Ook ik heb HCN feedback gegeven dat deze manier van democratie/keuze wel erg slecht is.
Horsemenvrijdag 20 april 2018 @ 20:15
quote:
Altijd zo lekker neutraal ook die taxaties.
Aankoop pand 183.500,- verbouwing 25.000,- taxatiewaarde na verbouwing 220.000,- En van dat laatste bedrag nemen we dan de LTV :6
gaanmetdiebanaanvrijdag 20 april 2018 @ 20:21
quote:
1s.gif Op vrijdag 20 april 2018 20:15 schreef Horsemen het volgende:
Aankoop beleggingspand Delft
Staalbouw 1, brings back memories... (zat zelf in staalbouw 2 tijdens mijn studie ET begin jaren 80). Ga er eens over denken.
TisIkvrijdag 20 april 2018 @ 22:06
quote:
14s.gif Op vrijdag 20 april 2018 15:59 schreef Horsemen het volgende:


[..]

[..]

[..]

[..]

Dit is mijn reactie die ik vandaag naar HcN heb gestuurd.

SPOILER
Horeca Crowdfunding Nederland (HcN)
T.a.v. de directie
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam

Betreft: Nieuwsflits

Geachte heer, mevrouw,

Mijn dank voor onderstaande “nieuwsflits”

Hierbij deel ik u mede dat ik niet akkoord ga met de voorgestelde wijziging waarbij HcN voor mijn bestaande projecten zal worden aangepast van een VOF naar een B.V., e.e.a. zoals in uw nieuwsflits beschreven.

Allereerst zal mijn rechtspositie hier slechter van worden voor mijn bestaande projecten. Op de tweede plaats erger ik mij erg aan de manier waarmee HcN zijn investeerders hiermee voor het blok zet (wie zwijgt stemt toe). En op de derde plaats erger ik mij er aan dat HcN zich er met een “nieuwsflits”, welke per e-mail verzonden is, vanaf maakt en dat de investeerders vervolgens verplicht worden om per aangetekende brief te reageren.

Voor de goede orde, ik heb er geen probleem mee dat toekomstige projecten wel onder de B.V. zullen vallen. Ik heb dan tzt de keuze om mij hierop te beraden en om wel dan niet te investeren.

Graag ontvang ik binnen 10 dagen een ontvangstbevestiging van deze e-mail omdat ik mij anders genoodzaakt zie om o.a. bij de AFM een klacht in te dienen over deze handelswijze.

Met vriendelijke groet,

Horsemen
Heel goed! ^O^
Ik ga ook een dergelijk bericht sturen.
djh77zaterdag 21 april 2018 @ 06:21
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 april 2018 19:04 schreef Dwarsindeweg het volgende:
Ook ik heb HCN feedback gegeven dat deze manier van democratie/keuze wel erg slecht is.
ik ook
djh77zaterdag 21 april 2018 @ 06:21
De top 10 van week 16:
ccjepo.png
djh77zaterdag 21 april 2018 @ 06:34
Hier zijn ze trots op 8)7
FundingCircleNL twitterde op vrijdag 20-04-2018 om 16:46:26 Aankomende zondag is het Super Zondag bij Funding Circle. Op deze dag zullen er maar liefst zes nieuwe projecten tegelijkertijd beschikbaar komen op ons platform. Vanaf 10:00 heeft u als investeerder de mogelijkheid om hierin te investeren. https://t.co/dQ7qAyK7Iw https://t.co/dN8IgplJSJ reageer retweet
Gaat AFM oO/ geven?
Ron1986zaterdag 21 april 2018 @ 10:10
quote:
0s.gif Op zaterdag 21 april 2018 06:34 schreef djh77 het volgende:
Hier zijn ze trots op 8)7
FundingCircleNL twitterde op vrijdag 20-04-2018 om 16:46:26 Aankomende zondag is het Super Zondag bij Funding Circle. Op deze dag zullen er maar liefst zes nieuwe projecten tegelijkertijd beschikbaar komen op ons platform. Vanaf 10:00 heeft u als investeerder de mogelijkheid om hierin te investeren. https://t.co/dQ7qAyK7Iw https://t.co/dN8IgplJSJ reageer retweet
Gaat AFM oO/ geven?
Ik kreeg een mail binnen hierover.. wel AFM waarschuwing d’r bij, de 10% regel, dacht wel gelijk dit is weer lekker opdringerig.

Vind het vreemd dat ik deze mailings niet uit kan zetten, lijkt me dat dit na 25 mei niet meer toegestaan is volgens de nieuwe AVG regels

[ Bericht 3% gewijzigd door Ron1986 op 21-04-2018 11:07:53 ]
djh77zaterdag 21 april 2018 @ 11:44
Mondzorgcentrum op KoM
https://www.kapitaalopmaat.nl/Mondzorg-Centrum-Enkhuizen
Frandderouwzaterdag 21 april 2018 @ 11:49
quote:
Reguliere gezondheidszorg via CF doe ik niet. Banken financieren dit soort praktijken nog steeds makkelijk, tegen veel lagere percentages...dus als het via CF gaat is er meestal iets mis.

"Voor banken is deze lening te klein". Hmmm..... :-)
escortmk2zaterdag 21 april 2018 @ 14:44
Super Zondag bij FNC.

Ik dacht dat ze vanaf die dag meer info zouden geven bij pitches. Of hun tanden laten zien bij de Turkse supermarkt. Of stoppen met die twijfelachtige wervingscampagnes. Maar nee, gewoon wat nieuwe projecten.
obligatairezaterdag 21 april 2018 @ 17:43
https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab4
Beton Fundering Gereedschap

Geen schulden (blijkbaar.........), maar wel rente betalen en ook nog eens exact hetzelfde als het jaar ervoor. Hoe kunnen ze een dergelijke aanvraag publiceren als er niet een minimaal blijk van serieuze boekhouding bij zit.
mike79_nzaterdag 21 april 2018 @ 18:44
quote:
0s.gif Op zaterdag 21 april 2018 17:43 schreef obligataire het volgende:
https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab4
Beton Fundering Gereedschap

Geen schulden (blijkbaar.........), maar wel rente betalen en ook nog eens exact hetzelfde als het jaar ervoor. Hoe kunnen ze een dergelijke aanvraag publiceren als er niet een minimaal blijk van serieuze boekhouding bij zit.
Ze betalen niet, maar ontvangen rente o.i.d.... waarvan is een even groot raadsel als zouden ze het betalen.
Dwarsindewegzaterdag 21 april 2018 @ 18:52
quote:
0s.gif Op zaterdag 21 april 2018 17:43 schreef obligataire het volgende:
https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab4
Beton Fundering Gereedschap

Geen schulden (blijkbaar.........), maar wel rente betalen en ook nog eens exact hetzelfde als het jaar ervoor. Hoe kunnen ze een dergelijke aanvraag publiceren als er niet een minimaal blijk van serieuze boekhouding bij zit.
Geen cijfers over 2017. Ik niet.
obligatairezaterdag 21 april 2018 @ 21:48
https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab4
Metaalbewerker Nieuwe Bedrijfswagen

Deze ziet er beter uit. Helaas weer geen cijfers 2017.........
Maakt alles op zo te zien maar kan wel wat extra vaste lasten opbrengen en heeft (zakelijk) weinig schuld.
Incitatus3zaterdag 21 april 2018 @ 21:57
Windpark Krammer van Duurzaaminvesteren is inmiddels twee keer overtekend (205% van 10 miljoen). Ben benieuwd hoeveel van de beoogde obligaties ik ga krijgen. Laat wel zien hoeveel geld er in de markt zit voor dit soort initiatieven, zelfs zonder echt goede zekerheden.
obligatairezondag 22 april 2018 @ 09:43
quote:
0s.gif Op zaterdag 21 april 2018 21:48 schreef obligataire het volgende:
https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab4
Metaalbewerker Nieuwe Bedrijfswagen

Deze ziet er beter uit. Helaas weer geen cijfers 2017.........
Maakt alles op zo te zien maar kan wel wat extra vaste lasten opbrengen en heeft (zakelijk) weinig schuld.
http://www.dam-tech.nl/info.html
obligatairezondag 22 april 2018 @ 15:10
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=17550
Delft (AnnuÔtair) staat open.
peterczondag 22 april 2018 @ 17:56
quote:
17550 Delft bescheiden meegenomen.

GVE 13466 v Z,,,,, auto's en motoren , Ik denk al eerder gemeld, een update gehad een week of zo geleden, eea agv een auto-ongeval in 2016, dus echt wel een risico met ťťnpitters , bescheiden inleg

SPOILER
In november 2017 bent u geÔnformeerd over de ontstane betaalproblemen omtrent project 13466 | .............auto’s en motoren. Via deze weg willen wij u hierover nader informeren.

Wij hebben u geÔnformeerd over de situatie van de heer ........... met de melding dat wij er op rekenden dat het hierbij een tijdelijke maatregel betrof. Helaas is het de heer.......... en zijn schadeletseladvocaat niet gelukt om op tijd een uitkering van de verzekeraar te ontvangen om het faillissement af te wenden.

De gerechtsdeurwaarder heeft de vordering ingediend bij de curator. Omdat het gaat om een persoonlijk faillissement worden er tussentijds geen uitspraken gedaan over de afhandeling hiervan.

Tegelijkertijd is de advocaat van de heer .......... nog altijd bezig met de verzekeraar om tot een uitkering te komen. Om tot een uitkering te komen moet vastgesteld worden wat de schade is en hierin wordt uiteraard het faillissement opgenomen. Na de vaststelling van de omvang van de schade moet de causaliteit aangetoond worden tussen de fysieke klachten waardoor relatie niet in staat was de onderneming op de noodzakelijke wijze te voeren waardoor uiteindelijk het faillissement is uitgeroepen.

Met een mogelijke uitkering is het uiteraard de bedoeling dat schuldeisers alsnog worden voldaan. We hebben hierover met regelmaat contact over met de advocaat van de geldnemer.

Het spijt ons u niet beter te kunnen berichten hierover. Zodra er meer bekend is zullen wij u hierover informeren.
Groepfunderzondag 22 april 2018 @ 22:44
Zojuist ook maar 'ns een e-mail naar FNC gestuurd.

SPOILER
Geachte lezer,

Ik heb vandaag voor het eerst het nieuwe Dashboard op uw website gezien. Wat een enorme achteruitgang! Ik vind het helemaal niet overzichtelijker en er ontbreekt informatie. Vroeger was inzichtelijk hoeveel geld er tot 30, tot 60 of meer dan 90 dagen was vertraagd. Nu kiest u ervoor om alleen het laatste nog te noemen. Vroeger kon ik zien welk bedrag FNC voornemens was over te maken op mijn bankrekening en per wanneer. Nu is dat bedrag nergens meer terug te vinden. Plaats alstublieft het oude Dashboard terug. En hoewel ik wel heb geÔnvesteerd in een paar projecten die onder de cash-back actie vallen, is het mij ontgaan of dat bedrag ooit aan mij is uitbetaald. Als investeerder zou ik liever meer informatie willen, dan minder. Het huidige dashboard ervaar ik in elk geval als een flinke stap achteruit.

Overigens heb ik jullie twee jaar geleden al de suggestie gedaan om bij projecten die al volledig gefinancierd zijn geen 'Error 403' meer te laten zien (forbidden!), maar gewoon te melden wat er aan de hand is. Dat vonden jullie destijds een goede suggestie. Maar die feedback heeft helaas nog niet geleid tot een verbetering van uw website.
Ook heb ik toen de suggestie gedaan om niet alleen een staafdiagram te geven van alle gedane investeringen op uw website, maar ook van alleen de nog lopende investeringen. Wat jammer dat u ook die suggestie niet hebt overgenomen.

Met vriendelijke groet,
[Groepfunder]
Mynheer007maandag 23 april 2018 @ 09:07
Zo frustrerend bij FNC dat bij sommige aanvragen de financiŽle indicatoren per 31-12-2017 niet worden gepubliceerd. Ik zou een aantal projecten wel mee willen pakken, maar bij het ontbreken van recente cijfers vermoed ik toch dat er cruciale informatie achter gehouden wordt.
djh77maandag 23 april 2018 @ 09:26
Nieuwe brasserie op ccf:
https://www.collincrowdfund.nl/brasserie-josephine/
Met verpanding van een Range Rover Classic 3.9 custom build uit 1972
bleyenburgmaandag 23 april 2018 @ 09:42
Gegoochel met cijfers heeft nu een ongekend dieptepunt bereikt:
Project financiering voorseizoen evenementen op FNC

Omzet § 200.416
Brutomarge § 41.479
Personeelskosten § 0
Overige kosten § 25.046
Bedrijfsresultaat § 16.433
Financieel resultaat § 2.776-
Winst § 136.547
obligatairemaandag 23 april 2018 @ 09:56
quote:
0s.gif Op maandag 23 april 2018 09:26 schreef djh77 het volgende:
Nieuwe brasserie op ccf:
https://www.collincrowdfund.nl/brasserie-josephine/
Met verpanding van een Range Rover Classic 3.9 custom build uit 1972
Bijzondere pitch :) Die klassieke Rover, de instandhoudingseis van 85%(!).
Neig voorzichtig naar ja maar hoor graag jullie mening.

Er zit veel eigen vermogen in de holding blijkbaar maar misschien is dit niet liquide genoeg om echt veel comfort te bieden.
djh77maandag 23 april 2018 @ 09:56
Voor de investeerders in het pand van De Wenneker (CCF):
https://www.collincrowdfund.nl/de-wenneker/

Er is een digitale rondleiding van het pand beschikbaar: https://tourmake.it/nl/tour/7dfe95ddcb434dfd34346d08d4af4786
Ron1986maandag 23 april 2018 @ 10:57
quote:
0s.gif Op zondag 22 april 2018 22:44 schreef Groepfunder het volgende:
Zojuist ook maar 'ns een e-mail naar FNC gestuurd.

SPOILER
Geachte lezer,

Ik heb vandaag voor het eerst het nieuwe Dashboard op uw website gezien. Wat een enorme achteruitgang! Ik vind het helemaal niet overzichtelijker en er ontbreekt informatie. Vroeger was inzichtelijk hoeveel geld er tot 30, tot 60 of meer dan 90 dagen was vertraagd. Nu kiest u ervoor om alleen het laatste nog te noemen. Vroeger kon ik zien welk bedrag FNC voornemens was over te maken op mijn bankrekening en per wanneer. Nu is dat bedrag nergens meer terug te vinden. Plaats alstublieft het oude Dashboard terug. En hoewel ik wel heb geÔnvesteerd in een paar projecten die onder de cash-back actie vallen, is het mij ontgaan of dat bedrag ooit aan mij is uitbetaald. Als investeerder zou ik liever meer informatie willen, dan minder. Het huidige dashboard ervaar ik in elk geval als een flinke stap achteruit.

Overigens heb ik jullie twee jaar geleden al de suggestie gedaan om bij projecten die al volledig gefinancierd zijn geen 'Error 403' meer te laten zien (forbidden!), maar gewoon te melden wat er aan de hand is. Dat vonden jullie destijds een goede suggestie. Maar die feedback heeft helaas nog niet geleid tot een verbetering van uw website.
Ook heb ik toen de suggestie gedaan om niet alleen een staafdiagram te geven van alle gedane investeringen op uw website, maar ook van alleen de nog lopende investeringen. Wat jammer dat u ook die suggestie niet hebt overgenomen.

Met vriendelijke groet,
[Groepfunder]
Zijn er Fok! leden die Łberhaupt al een reactie hebben gehad? Ik mis nog steeds mijn CB van 3 projecten..
xzazmaandag 23 april 2018 @ 11:03
quote:
0s.gif Op maandag 23 april 2018 10:57 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

Zijn er Fok! leden die Łberhaupt al een reactie hebben gehad? Ik mis nog steeds mijn CB van 3 projecten..
Zal vrijdag worden gedaan, had 't in 't weekend verwacht. Nog steeds niets.
tnhbmaandag 23 april 2018 @ 11:28
quote:
0s.gif Op maandag 23 april 2018 09:42 schreef bleyenburg het volgende:
Omzet § 200.416
Brutomarge § 41.479
Personeelskosten § 0
Overige kosten § 25.046
Bedrijfsresultaat § 16.433
Financieel resultaat § 2.776-
Winst § 136.547
Zal wel "Winst § 13.657" moeten zijn, maar dat geeft wel des te meer aan aan hoe slordig er blijkbaar met de cijfers (en andere info?) wordt omgegaan, hoe goed is de rest gecontroleerd en hoe betrouwbaar is die informatie als je dit soort fouten maakt die direct horen op te vallen, wekt weinig vertrouwen!

TdJ
Ron1986maandag 23 april 2018 @ 11:31
quote:
0s.gif Op maandag 23 april 2018 09:42 schreef bleyenburg het volgende:
Gegoochel met cijfers heeft nu een ongekend dieptepunt bereikt:
Project financiering voorseizoen evenementen op FNC

Omzet § 200.416
Brutomarge § 41.479
Personeelskosten § 0
Overige kosten § 25.046
Bedrijfsresultaat § 16.433
Financieel resultaat § 2.776-
Winst § 136.547
Erg vervelend dat we alles dubbel en dwars moeten controleren.. Zouden we dit aan de AFM kunnen melden of werkt dat niet zo?
djh77maandag 23 april 2018 @ 11:46
Maestro Finace op GVE:
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=18090
gaanmetdiebanaanmaandag 23 april 2018 @ 12:10
quote:
0s.gif Op maandag 23 april 2018 11:46 schreef djh77 het volgende:
Maestro Finace op GVE:
Het lijkt me nog steeds een 1-pitter (in de kop staat ook 1 medewerker) met groeiambities. Maar om dan geld te lenen om een "innovatieve planningsapplicatie" van 50k te kopen en een recruiter aan te nemen, ik weet het niet hoor. Als je na een jaar nog geeneens een website voor elkaar hebt...

Ik sla over denk ik.
Ron1986maandag 23 april 2018 @ 12:12
vandaag als het goed is bericht van GvE over:

SPOILER
Eigen thermen
Ik verwacht eerlijk gezegd een default, dan kan het altijd nog meevallen...
djh77maandag 23 april 2018 @ 12:20
9%/24 mnd project op crowdpartners:
http://crowdpartners.nl/investeren-mkb
kopersneekmaandag 23 april 2018 @ 13:24
quote:
0s.gif Op maandag 23 april 2018 12:20 schreef djh77 het volgende:
9%/24 mnd project op crowdpartners:
http://crowdpartners.nl/investeren-mkb
"Er is een zeer grote belangstelling te zijn vanuit bedrijven, actief in de offshore en zodra de eerste OPTS unit voltooid en zich bewezen heeft, zal de verkoop naar verwachting snel op gang komen."

Wellicht al verscheidene jaren bezig maar nog geen launching customer kunnen vinden? Geeft naar ons toe toch wat meer zekerheid als de eerste unit al verhuurd zou zijn voor de komende x jaren na voltooing....
bleyenburgmaandag 23 april 2018 @ 13:33
ook maar mail naar HCN verstuurd:

SPOILER
Geachte Heer, mevrouw

Bij deze deel ik U mede dat ik NIET akkoord ga met de door u voorgestelde overdracht van mijn rechten/uw plichten van de VOF naar de nieuwe BV

Ik stoor mij enorm aan de manier waarop u dit communiceert.

Om dit te "verstoppen" in een "nieuwsflits" vind ik niet chic en wekt geen vertrouwen.

Ook is voornoemde handelswijze hoogst onvriendelijk en ik voel mij dan ook geschoffeerd.

Verder accepteer ik niet dat u mij verplicht schriftelijk en aangetekend bezwaar te maken.

Middels deze email maak ik bezwaar en ik verzoek u mij per ommegaande bericht van ontvangst van deze mail te sturen, alsmede bevestiging dat u van deze email kennis hebt genomen.

Mocht ik geen bevredigend antwoord krijgen of indien u volhardt in de door u voorgestelde handelswijze, zal ik verdere stappen ondernemen.

Ik zie uw reactie met bijzondere belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Bleyenburg


[ Bericht 0% gewijzigd door bleyenburg op 23-04-2018 13:50:52 ]
crowdiefundermaandag 23 april 2018 @ 13:34
quote:
0s.gif Op maandag 23 april 2018 09:56 schreef obligataire het volgende:

[..]

Bijzondere pitch :) Die klassieke Rover, de instandhoudingseis van 85%(!).
Neig voorzichtig naar ja maar hoor graag jullie mening.

Er zit veel eigen vermogen in de holding blijkbaar maar misschien is dit niet liquide genoeg om echt veel comfort te bieden.
Ik denk er ook nog even over. Normaal doe ik horeca via hcn. De HA is alleen volledig moreel maar dat komt lijkt me doordat ze zelf al een ton inleggen. Zelf zou ik alleen nooit al mijn geld investeren in 1 onderneming en met 0 (en een leuke auto) verder gaan.
bleyenburgmaandag 23 april 2018 @ 13:36
dit is dus ook een van de redenen waarom bij mij CF op een laag pitje gaat:
je moet echt ůveral op letten
je moet echt Šlles zelf controleren
teveel gedoe
te vaak word ik gedwongen actie te ondernemen op pietluttige zaken
als je niet alert genoeg bent word je genaaid waar je bij staat.
verder de ergernis over totaal gebrek aan respect voor investeerder.
xzazmaandag 23 april 2018 @ 15:15
quote:
0s.gif Op maandag 23 april 2018 13:36 schreef bleyenburg het volgende:
verder de ergernis over totaal gebrek aan respect voor investeerder.
Dit is wel het allerergste. De mensen die je platform maken staan op de laatste plek. Hoe dan?
obligatairemaandag 23 april 2018 @ 16:10
quote:
0s.gif Op maandag 23 april 2018 15:15 schreef xzaz het volgende:

[..]

Dit is wel het allerergste. De mensen die je platform maken staan op de laatste plek. Hoe dan?
Projecten lopen vťťl te snel vol, daardoor ontstaat de perceptie dat wij er voor hun zijn en niet andersom :6
Camoglimaandag 23 april 2018 @ 16:18
quote:
1s.gif Op vrijdag 20 april 2018 10:09 schreef Beagle_W het volgende:
Zit er iemand in dit project:
SPOILER
GreenFerm van Greencrowd
?

Project heeft uitstel van rentebetaling/aflossing aangevraagd om verdere (her) financiering te kunnen regelen. Alternatief lijkt faillissement waarbij terugkomen van gelden niet groot lijkt.

Heeft iemand hier ideeen of meer informatie?
Is deze vraag al besproken? Ik zit er zelf niet in maar heb wel een aantal projecten lopen bij Greencrowd. Is dit de tweede mestverwerker die in betalingsproblemen is na Serigas van GvE?
djh77maandag 23 april 2018 @ 17:02
Nieuwe op SiG in Geleen
https://investeren.sameni(...)estraat-37-te-geleen
AnnuÔteit 10 jaar. 6,3,% in schijf 2
jsuijkermaandag 23 april 2018 @ 17:27
quote:
1s.gif Op maandag 23 april 2018 17:02 schreef djh77 het volgende:
Nieuwe op SiG in Geleen
https://investeren.sameni(...)estraat-37-te-geleen
AnnuÔteit 10 jaar. 6,3,% in schijf 2
Apart project...weer zo'n leuke taxatie

Woz 171k
Vrije verkoop 213k
Verhuurde staat 289k

En dan in de financiele analyse zetten 93.5% van verhuurde staat...

Blijven toch een hoop slordigheden bij Sig
Dwarsindewegmaandag 23 april 2018 @ 17:29
quote:
1s.gif Op maandag 23 april 2018 17:02 schreef djh77 het volgende:
Nieuwe op SiG in Geleen
https://investeren.sameni(...)estraat-37-te-geleen
AnnuÔteit 10 jaar. 6,3,% in schijf 2
“ Schijf 1 en 2 belopen tezamen 68,9% van de waarde van het te financieren pand in verhuurde staat en 93,5% van
de vrije verkoopwaarde.
Een eerste hypotheek heeft voorrang op een tweede hypotheek.” verhuurd is het meer waard dan niet verhuurd??
Mynheer007maandag 23 april 2018 @ 18:02
Uit de pitch van het nieuwe SiG project:

quote:
Waarom investeren?

Waarom niet?
Komt niet bepaald professioneel over. Ondanks de hierboven genoemde bezwaren, pak ik dit project wel weer bescheiden mee in schijf 1.
TisIkmaandag 23 april 2018 @ 18:26
quote:
1s.gif Op maandag 23 april 2018 17:02 schreef djh77 het volgende:
Nieuwe op SiG in Geleen
https://investeren.sameni(...)estraat-37-te-geleen
AnnuÔteit 10 jaar. 6,3,% in schijf 2
Schijf 1:
- in de pitch en in de tekst van het te downloaden document: 127.800,00
- in de tabel het te downloaden document: 117.800
Ik sta positief tegenover SiG, maar ze kunnen maar niet nauwkeurig werken.
Welke fouten zouden er nog meer in zitten??
djh77maandag 23 april 2018 @ 18:32
quote:
Vol
obligatairemaandag 23 april 2018 @ 18:44
quote:
1s.gif Op maandag 23 april 2018 18:32 schreef djh77 het volgende:

[..]

Vol
Wederom met de mond vol tanden? :N
petercmaandag 23 april 2018 @ 22:59
quote:
0s.gif Op maandag 23 april 2018 18:44 schreef obligataire het volgende:

[..]

Wederom met de mond vol tanden? :N
klaar om gevuld en daarna getrokken te worden, om vervolgens met een lege portemonnee en volle mond achter te blijven *O* w/

[ Bericht 0% gewijzigd door peterc op 23-04-2018 23:04:31 ]
dyna18maandag 23 april 2018 @ 23:07
quote:
1s.gif Op maandag 23 april 2018 17:02 schreef djh77 het volgende:
Nieuwe op SiG in Geleen
https://investeren.sameni(...)estraat-37-te-geleen
AnnuÔteit 10 jaar. 6,3,% in schijf 2
Het lijkt erop dat SiG een wat groter risico neemt voor schijf 2 van dit project. Daar staat echter ook een hogere rente tegenover. En ze zijn er ook eerlijk en open over. Het is aan ieder voor zich om te bepalen hoeveel risico hij wil lopen.

Zelf doe ik denk ik wel aan de 2e schijf mee. Het geeft vertrouwen dat hij meerdere panden heeft en al andere projecten succesvol heeft afgerond. Ik kan wel wat meer risico in mijn portefeuille dragen. Ook hebben zowel schijf 1 als 2 tot nu toe 0% defaults, dus het risico lijkt mij beperkt voor deze aantrekkelijke rente (zeker vergeleken met andere CF platformen, waar het risico naar mijn mening hoger ligt).
dyna18maandag 23 april 2018 @ 23:26
Heidestraat 37 was trouwens al eerder aangeboden.
WGR / [Crowdfunding] #156 Schoonmaak bij KoM

Toen echter teruggetrokken omdat hij samen werd aangeboden met het project in Brunssum, echter dat was geen succes.

Laten we de verschillen zoeken.
Toen werd er 217.000 gevraagd voor de heidestraat 37. Nu 199.260
Toen was de marktwaarde verhuurde staat 290.000 nu 289.000

Vrije verkoopwaarde was niet bekend gemaakt, het percentage werd gezet op 74,83% van de marktwaarde in verhuurde staat. Nu 68.9%.

Huurinkomsten: 32.815 tegen 28.320
Toen werd er 7,8% afgelost, nu wordt er 42,2% afgelost (totaal gedurende de looptijd van 5 jaar).
Rente 5.3% tegen 6.3%

Samengevat wordt er minder geleend, en wordt er voor schijf 2 meer afgelost en wordt er een hogere rente gegeven.
Zoals eerder geschreven moet iedereen zijn eigen keuze maken voor risico vs rendement afweging.

[ Bericht 27% gewijzigd door dyna18 op 23-04-2018 23:38:15 ]
djh77dinsdag 24 april 2018 @ 09:07
quote:
0s.gif Op maandag 23 april 2018 23:26 schreef dyna18 het volgende:
Heidestraat 37 was trouwens al eerder aangeboden.
WGR / [Crowdfunding] #156 Schoonmaak bij KoM

Toen echter teruggetrokken omdat hij samen werd aangeboden met het project in Brunssum, echter dat was geen succes.
Stonden de 3 panden niet op 1 hypotheekakte? Ben benieuwd hoe ze dit nu oplossen?
djh77dinsdag 24 april 2018 @ 10:24
quote:
0s.gif Op maandag 23 april 2018 09:42 schreef bleyenburg het volgende:
Gegoochel met cijfers heeft nu een ongekend dieptepunt bereikt:
Project financiering voorseizoen evenementen op FNC

Omzet § 200.416
Brutomarge § 41.479
Personeelskosten § 0
Overige kosten § 25.046
Bedrijfsresultaat § 16.433
Financieel resultaat § 2.776-
Winst § 136.547
quote:
0s.gif Op maandag 23 april 2018 11:28 schreef tnhb het volgende:

[..]

Zal wel "Winst § 13.657" moeten zijn, maar dat geeft wel des te meer aan aan hoe slordig er blijkbaar met de cijfers (en andere info?) wordt omgegaan, hoe goed is de rest gecontroleerd en hoe betrouwbaar is die informatie als je dit soort fouten maakt die direct horen op te vallen, wekt weinig vertrouwen!

TdJ
De winst is aangepast:
fqth32nn9.png
djh77dinsdag 24 april 2018 @ 10:29
Waarschijnlijk 240k vervroegde aflossing eind 2018:
https://www.collincrowdfund.nl/hotel-brabant/
SPOILER
Zoals bij het onderdeel Risico is te lezen wordt er een 2de hypothecaire inschrijving verkregen op een horecapand gelegen aan de Rielseweg 875 – 879 te Tilburg. Dit pand zal na succesvolle funding in de actieve verkoop worden gezet. De panden zijn specifiek onroerend goed. Bij verkoop van het horecapand wordt de restantschuld van § 240.000,- vervroegd afgelost.
Mynheer007dinsdag 24 april 2018 @ 10:54
quote:
0s.gif Op dinsdag 24 april 2018 10:29 schreef djh77 het volgende:
Waarschijnlijk 240k vervroegde aflossing eind 2018:
https://www.collincrowdfund.nl/hotel-brabant/
SPOILER
Zoals bij het onderdeel Risico is te lezen wordt er een 2de hypothecaire inschrijving verkregen op een horecapand gelegen aan de Rielseweg 875 – 879 te Tilburg. Dit pand zal na succesvolle funding in de actieve verkoop worden gezet. De panden zijn specifiek onroerend goed. Bij verkoop van het horecapand wordt de restantschuld van § 240.000,- vervroegd afgelost.
Dit gaat toch over een project wat al in juli 2017 gefund is?
djh77dinsdag 24 april 2018 @ 10:57
quote:
1s.gif Op dinsdag 24 april 2018 10:54 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]

Dit gaat toch over een project wat al in juli 2017 gefund is?
Klopt, met een aankondiging van een verkooppoging van 1 van de onderpanden. De restschuld zal waarschijnlijk aan het jaar worden voldaan ipv na 60 maanden.
xzazdinsdag 24 april 2018 @ 11:44
quote:
Wij hebben het openstaande bedrag inmiddels ontvangen, dit wordt spoedig naar u overgemaakt.
Wat is Spoedig bij FNC?
jsuijkerdinsdag 24 april 2018 @ 11:54
quote:
0s.gif Op maandag 23 april 2018 23:07 schreef dyna18 het volgende:

[..]

Het lijkt erop dat SiG een wat groter risico neemt voor schijf 2 van dit project. Daar staat echter ook een hogere rente tegenover. En ze zijn er ook eerlijk en open over. Het is aan ieder voor zich om te bepalen hoeveel risico hij wil lopen.

Zelf doe ik denk ik wel aan de 2e schijf mee. Het geeft vertrouwen dat hij meerdere panden heeft en al andere projecten succesvol heeft afgerond. Ik kan wel wat meer risico in mijn portefeuille dragen. Ook hebben zowel schijf 1 als 2 tot nu toe 0% defaults, dus het risico lijkt mij beperkt voor deze aantrekkelijke rente (zeker vergeleken met andere CF platformen, waar het risico naar mijn mening hoger ligt).
Waarom geeft het vertrouwen dat hij al meerdere projecten heeft afgerond.
Afgerond hier heeft volgens mij de standaard 'succesvol afgerond'-sticker die platformen graag geven voor projecten die succesvol gefinancierd zijn. Dat afgerond moet nog blijken natuurlijk
Horsemendinsdag 24 april 2018 @ 12:22
quote:
1s.gif Op dinsdag 24 april 2018 11:54 schreef jsuijker het volgende:

[..]

Waarom geeft het vertrouwen dat hij al meerdere projecten heeft afgerond.
Afgerond hier heeft volgens mij de standaard 'succesvol afgerond'-sticker die platformen graag geven voor projecten die succesvol gefinancierd zijn. Dat afgerond moet nog blijken natuurlijk
Helemaal mee eens. De projecten zitten allemaal nog in de eerste helft van de looptijd en zijn verre van afgerond. Ze hebben de centen opgehaald en het platform heeft hun eigen “buit” voor het grootste deel binnen, dat is alles. Deze kromme gedachte heeft overigens niet alleen SiG maar hebben de meeste platformen. Ergerlijk })
Horsemendinsdag 24 april 2018 @ 13:12
quote:
1s.gif Op maandag 23 april 2018 17:02 schreef djh77 het volgende:
Nieuwe op SiG in Geleen
https://investeren.sameni(...)estraat-37-te-geleen
AnnuÔteit 10 jaar. 6,3,% in schijf 2
Dit is de eerste keer tot ik toch zit te twijfelen tussen schijf 1 en 2. Schijf 2 is, mede door de aflossing in deze schijf en de geboden rente vergoeding volgens mij nog niet eerder zo interessant geweest. Toch ga ik maar voor de extra zekerheid van de 1e schijf maar de 2e is niet slecht in mijn ogen.
djh77dinsdag 24 april 2018 @ 13:41
quote:
14s.gif Op dinsdag 24 april 2018 13:12 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Dit is de eerste keer tot ik toch zit te twijfelen tussen schijf 1 en 2. Schijf 2 is, mede door de aflossing in deze schijf en de geboden rente vergoeding volgens mij nog niet eerder zo interessant geweest. Toch ga ik maar voor de extra zekerheid van de 1e schijf maar de 2e is niet slecht in mijn ogen.
Er is ooit een project geweest met de duur van 10 jaar, met een 10-jarige annuÔteit. Vond ik nog net wat interessanter. Ik neem deze wel mee in schijf 2. De woning moet na 5 jaar nog minimaal 150k opbrengen om quitte te spelen.Gedurende de looptijd zie ik minder problemen omdat er een zeer ruim overschot is huur tov kosten.
djh77dinsdag 24 april 2018 @ 14:22
Mooie cijfers :6 :
k49gev.png
investeerdertjedinsdag 24 april 2018 @ 14:45
Vraagje, wie gebruikt hier crowdfundpanel en hoe verwerken jullie de kosten van bijvoorbeeld knab crowdfunding hier in? (0,85%)
djh77dinsdag 24 april 2018 @ 14:50
Verhoging rente IVM:
quote:
Een week geleden is de crowdfundingpitch van Personal Fitness Nederland live gegaan op Investormatch. Inmiddels is het doelbedrag van § 30.000 voor 53% volschreven. Om investeerders te overtuigingen is besloten om de rente te verhogen nar 9%. Met deze wijziging hoopt Personal Fitness de financiering spoedig af te kunnen ronden.

> Rating: B
> Looptijd: 48 maanden
> Rente: 9%
> Kapitaalbehoefte: § 30.000
Speekselklierdinsdag 24 april 2018 @ 14:53
quote:
0s.gif Op dinsdag 24 april 2018 14:22 schreef djh77 het volgende:
Mooie cijfers :6 :
[ afbeelding ]
Mooie ronde cijfers inderdaad.
crowdiefunderdinsdag 24 april 2018 @ 16:45
quote:
0s.gif Op dinsdag 24 april 2018 14:50 schreef djh77 het volgende:
Verhoging rente IVM:

[..]

Loopt niet hard, wel klein leningbedrag. Behoorlijke bedragen die ze rekenen aan de klanten zie ik in de pitch.
ETphonehomedinsdag 24 april 2018 @ 16:50
quote:
1s.gif Op dinsdag 24 april 2018 16:45 schreef crowdiefunder het volgende:

[..]

Loopt niet hard, wel klein leningbedrag. Behoorlijke bedragen die ze rekenen aan de klanten zie ik in de pitch.
De kerel is nog geen jaar geleden zijn eerste personal fitness begonnen, en gaat nu een tweede locatie openen twee stadjes verderop.
De eerste toko is gefinancierd via Capital Circle, omzet prognose wordt min of meer gehaald, winstprognose niet. Volgens mij rekent hij zich rijk met de toename van de winst, en verkijkt hij zich op het concept "het hebben van personeel", danwel "het inhuren van ZZP'ers". Ik doe niet mee.
djh77dinsdag 24 april 2018 @ 17:14
Nog een fitness verhoging naar 9%
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=17825
Geloof nooit dat deze vol komt
obligatairedinsdag 24 april 2018 @ 17:44
quote:
0s.gif Op dinsdag 24 april 2018 17:14 schreef djh77 het volgende:
Nog een fitness verhoging naar 9%
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=17825
Geloof nooit dat deze vol komt
Nee, dat wordt heel lastig.

Dan nog eerder die van IVM, kleine lening, netto rente 9% en er is overwaarde op de eigen woning >40K, (wat het ook moge voorstellen uiteindelijk).

[ Bericht 0% gewijzigd door obligataire op 24-04-2018 18:06:11 ]
obligatairedinsdag 24 april 2018 @ 18:16
WE HEBBEN ER ZIN IN!

We hebben gebouwd, gesjouwd en geschilderd. We hebben gezwoegd en gelachen... maar het is ons gelukt! We kunnen nu samen proosten, proeven en vooral genieten!

We gaan een groots openingsweekend tegemoet op 11, 12 en 13 mei. We nodigen u graag als bijzondere gast uit op onze besloten opening op vrijdag 11 mei tussen 17:00 en 19:00. Het feest zal zich na deze tijd voortzetten op de benedenverdieping, waar niemand minder dan Lange Frans op zal treden. Verwacht een gezellige avond!

Het lijkt ons geweldig als u hierbij aanwezig kunt zijn en u mag een introducť meenemen. Kunt u via deze link laten weten of u aanwezig bent? Dan zetten wij uw naam op de gastenlijst.

We houden u in de tussentijd op de hoogte van nodige informatie. Wilt u nu al op de hoogte blijven van Perron 22? Kijk dan op onze Facebookpagina.

Team Perron 22


Het is weliswaar een eind rijden maar ome obli heeft hier ook wel zin in. :)
petercdinsdag 24 april 2018 @ 21:00
Vertraging GVE project, 8 days overdue in dasboard GVE nog geen bericht hierover ontvangen van GVE

SPOILER
14926 Ethnic Chic 19 / 60 termijnen, § 186,600 / 8%,
Groepfunderdinsdag 24 april 2018 @ 21:00
FNC is wel snel met antwoorden. Ik heb inmiddels een reactie op mijn e-mail van 22 april.

SPOILER
Geachte Groepfunder,

Bedankt voor uw bericht en feedback.
• Het gedeelte van nog te ontvangen betaling komt binnenkort weer terug op het dashboard. Werkzaamheden om dit zichtbaar te maken zijn inmiddels gepland.
• Vertraagde betaling zijn vindbaar op de pagina ''investeringen'' onder status.
• Wij hebben in februari een cashback betaling aan investeerders uitbetaald. Dit was niet goed gegaan: een aantal investeerders hadden dubbel betaald gekregen, een aantal wel correct en een aantal helemaal niet. Wij doen onze uiterste best om een herhaling te voorkomen, zodoende dat het gehele proces opnieuw wordt geŽvalueerd. Zodra dit gereed is ontvangt u een betaling en een email met specificatie inzake uw 1%CB investeringen.
• Goed punt betreffende ''Error 403'', Ik zal dit nogmaals neerleggen bij de afdeling IT!
Excuses voor het ongemak.

Indien u aanvullende vragen heeft, neem gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
Goed om te lezen dat in elk geval de te ontvangen betaling terugkomt in het dasbhoard. Raar om alvast een nieuwe versie op te leveren als die kennelijk nog niet af is.
Vertraagde betalingen zijn uiteraard te vinden, maar niet cumulatief in een mooi overzichtje. En het was juist fijn te zien hoe de vertraging zich verhield ten opzichte van het totaal uitstaande bedrag.
En die cash-back betalingen gaan niet alleen over februari. Volgens mij heb ik nog 2 CB-betalingen uit december te goed, maar wellicht heb ik er overheen gekeken.
AQuila360dinsdag 24 april 2018 @ 22:01
quote:
12s.gif Op dinsdag 24 april 2018 21:00 schreef peterc het volgende:
Vertraging GVE project, 8 days overdue in dasboard GVE nog geen bericht hierover ontvangen van GVE

SPOILER
14926 Ethnic Chic 19 / 60 termijnen, § 186,600 / 8%,
Heb ik ook en nog een andere ook, maar is nu wel vaker en dan is het latee alsnog weer goed. Anders zit ik alweer op de 20 defaults en dan vallen ze met bosjes om.
mrbombasticdinsdag 24 april 2018 @ 23:30
quote:
1s.gif Op maandag 23 april 2018 17:02 schreef djh77 het volgende:
Nieuwe op SiG in Geleen
https://investeren.sameni(...)estraat-37-te-geleen
AnnuÔteit 10 jaar. 6,3,% in schijf 2
Volge https://www.wozwaardeloket.nl/ zijn het 3 adressen:
- 37 WOZ: 80k
- 37A WOZ: 48k
- 37B WOZ: 43k

Zou toch wel netjes zijn als ze dat ook even in de pitch vermelden.
dyna18woensdag 25 april 2018 @ 01:07
quote:
1s.gif Op dinsdag 24 april 2018 11:54 schreef jsuijker het volgende:

[..]

Waarom geeft het vertrouwen dat hij al meerdere projecten heeft afgerond.
Afgerond hier heeft volgens mij de standaard 'succesvol afgerond'-sticker die platformen graag geven voor projecten die succesvol gefinancierd zijn. Dat afgerond moet nog blijken natuurlijk
Goed punt, dank voor de toevoeging. Inderdaad een andere definitie van afgerond die jij en ik hanteren.

[ Bericht 0% gewijzigd door dyna18 op 25-04-2018 08:53:32 ]
djh77woensdag 25 april 2018 @ 05:23
Update Pensioenbureau (KoM)
SPOILER
De afgelopen week heeft ondernemer de St. Zekerheden KOM geÔnformeerd over de status van het NPB BV. Getracht is te komen tot een samengaan van de onderneming met NPB Rijnstreek BV, doch dit is medio maart plotseling niet doorgegaan. Inmiddels is NPB BV geliquideerd en is de lening van KOM ondergebracht in VH International BV, de persoonlijke holding van de heer ......, welke ook heeft mee getekend op de overeenkomst van geldlening. De St. Zekerheden KOM heeft de getekende 'overeenkomst voor in de plaatsstelling' ontvangen.

Ondernemer geeft aan dat hij zich op geen enkele wijze aan de verplichtingen richting zijn investeerders via KOM wil onttrekken, maar verzoekt wederom uitstel van betaling om een doorstart van NPB als nog mogelijk te maken.

De St. Zekerheden KOM stelt dat ondernemer alleen (tijdelijk) uitstel van betaling kan verkrijgen, mits de rente op de restschuld voldaan wordt. Ondernemer beraadt zich op dit moment of dit haalbaar is. De St. Zekerheden KOM wil ondernemer uiterlijk t/m maandag 30 april de mogelijkheid geven deze rentebetaling te voldoen. Zo niet, dan zal de St. Zekerheden KOM de procedure starten om de hoofdelijke aansprakelijkheid van VH International BV en de heer ...... in prive uit te winnen
djh77woensdag 25 april 2018 @ 08:28
quote:
1s.gif Op maandag 23 april 2018 17:02 schreef djh77 het volgende:
Nieuwe op SiG in Geleen
https://investeren.sameni(...)estraat-37-te-geleen
AnnuÔteit 10 jaar. 6,3,% in schijf 2
quote:
0s.gif Op dinsdag 24 april 2018 23:30 schreef mrbombastic het volgende:

[..]

Volge https://www.wozwaardeloket.nl/ zijn het 3 adressen:
- 37 WOZ: 80k
- 37A WOZ: 48k
- 37B WOZ: 43k

Zou toch wel netjes zijn als ze dat ook even in de pitch vermelden.
Tevens staat het appartement van 80k sinds 2 weken (11-4) te huur:
https://www.robprevoo.nl/(...)een-heidestraat-25-1

[ Bericht 14% gewijzigd door djh77 op 25-04-2018 10:31:10 ]
jsuijkerwoensdag 25 april 2018 @ 08:43
quote:
0s.gif Op woensdag 25 april 2018 01:07 schreef dyna18 het volgende:

[..]

Goed punt, dank voor de toevoeging. Inderdaad een andere definitie van afgerond dat jij en ik hanteren.
Het wordt een keer tijd dat platformen het verschil tussen succesvol gefinancierd en succesvol afgerond gaan gebruiken

Dit is eigenlijk gewoon misleiding
Tsundokuwoensdag 25 april 2018 @ 09:11
quote:
0s.gif Op woensdag 25 april 2018 08:28 schreef djh77 het volgende:

[..]

[..]

Tevens staat het appartement van 80k sinds 2 weken (11-4) te huur:
https://www.robprevoo.nl/(...)een-heidestraat-25-1

[..]

De bevolkingsontwikkeling in Geleen is ook een aandachtspunt...

SPOILER
impact9woensdag 25 april 2018 @ 10:03
quote:
0s.gif Op woensdag 25 april 2018 05:23 schreef djh77 het volgende:
Update Pensioenbureau (KoM)
SPOILER
De afgelopen week heeft ondernemer de St. Zekerheden KOM geÔnformeerd over de status van het NPB BV. Getracht is te komen tot een samengaan van de onderneming met NPB Rijnstreek BV, doch dit is medio maart plotseling niet doorgegaan. Inmiddels is NPB BV geliquideerd en is de lening van KOM ondergebracht in VH International BV, de persoonlijke holding van de heer ......, welke ook heeft mee getekend op de overeenkomst van geldlening. De St. Zekerheden KOM heeft de getekende 'overeenkomst voor in de plaatsstelling' ontvangen.

Ondernemer geeft aan dat hij zich op geen enkele wijze aan de verplichtingen richting zijn investeerders via KOM wil onttrekken, maar verzoekt wederom uitstel van betaling om een doorstart van NPB als nog mogelijk te maken.

De St. Zekerheden KOM stelt dat ondernemer alleen (tijdelijk) uitstel van betaling kan verkrijgen, mits de rente op de restschuld voldaan wordt. Ondernemer beraadt zich op dit moment of dit haalbaar is. De St. Zekerheden KOM wil ondernemer uiterlijk t/m maandag 30 april de mogelijkheid geven deze rentebetaling te voldoen. Zo niet, dan zal de St. Zekerheden KOM de procedure starten om de hoofdelijke aansprakelijkheid van VH International BV en de heer ...... in prive uit te winnen
KoM heeft de mogelijk tot reacties maar uitgezet.
Ik voel aan m'n water dat de zogenaamde verpanding van de erfenis ook bij dit project niet geregeld is.
Totaal drama platform
djh77woensdag 25 april 2018 @ 10:15
quote:
0s.gif Op woensdag 25 april 2018 10:03 schreef impact9 het volgende:

[..]

KoM heeft de mogelijk tot reacties maar uitgezet.
Ik voel aan m'n water dat de zogenaamde verpanding van de erfenis ook bij dit project niet geregeld is.
Totaal drama platform
inderdaad :N :
quote:
Vanaf de publicatie van een nieuw project tot het moment van 100% succesvolle funding kunnen investeerders via "Reacties" vragen stellen aan de ondernemer(s) als er onduidelijkheden zijn die onvoldoende in de Pitch zijn beschreven. Tot nu toe bleef deze interactieve functie ook open na de gerealiseerde financiering. Vanaf nu zal na de funding de communicatie met de investeerders in het specifieke project verlopen via het veld "Updates". Investeerders kunnen uiteraard te allen tijde hun eventuele vragen richten aan Kapitaal Op Maat via de gebruikelijke communicatie kanalen.
djh77woensdag 25 april 2018 @ 10:16
Directievoering KoM is ook duidelijk(er):
quote:
Peter-Paul van Dijk algemeen directeur Kapitaal Op Maat
Per 1 mei 2018 is Peter-Paul van Dijk benoemd tot algemeen directeur van crowdfunding platform Kapitaal Op Maat. Peter-Paul is al sinds de oprichting in 2013 dagelijks betrokken bij Kapitaal Op Maat en heeft een brede kennis op het gebied van MKB financieringen. Daarbij heeft hij veel affiniteit met het beheer van de financieringsportefeuille en is hij nauw betrokken bij Stichting Zekerheden KOM. Peter-Paul: “Ik heb sinds de oprichting met veel plezier het platform mede-opgezet vanuit verschillende rollen: als compliance officer, product manager & mede bestuurder. Ik ga nu als algemeen directeur van Kapitaal Op Maat vol enthousiasme de volgende fase tegemoet."
quote:
De dagelijkse beleidsbepalers van Kapitaal Op Maat zijn Peter-Paul van Dijk (Algemeen Directeur) en Stephan Persoon (Directeur). Peter-Paul initieert onder andere nieuwe financiŽle diensten, bewaakt de (financiŽle) processen en het acceptatiebeleid. Stephan is mede bestuurder.
investeerdertjewoensdag 25 april 2018 @ 10:59
FNC voorraad Puur Natuur, A+ 150000 5,99%

Bestaat 2 jaar. Wel een forse winst, maar oh dat schuldenbedrag :(

https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/37531
NaRegenDeZonwoensdag 25 april 2018 @ 11:11
quote:
0s.gif Op woensdag 25 april 2018 10:59 schreef investeerdertje het volgende:
FNC voorraad Puur Natuur, A+ 150000 5,99%

Bestaat 2 jaar. Wel een forse winst, maar oh dat schuldenbedrag :(

https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/37531
Veel vervelender is dat er geen 2017 cijfers zijn en dat er niet fatsoenlijk uitgelegd wordt waar die 150k voor nodig is. Het is nog al een bedrag!
investeerdertjewoensdag 25 april 2018 @ 11:15
quote:
0s.gif Op woensdag 25 april 2018 11:11 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Veel vervelender is dat er geen 2017 cijfers zijn en dat er niet fatsoenlijk uitgelegd wordt waar die 150k voor nodig is. Het is nog al een bedrag!
2017 had ik nog niet eens gezien, ik haakte al af toen ik de schuldenstapel zag 😅

SPOILER
Lees: tel de schulden op, kijk naar de gevraagde financiering. Zouden het geen leveranciers kunnen zijn?
djh77woensdag 25 april 2018 @ 11:32
quote:
14s.gif Op vrijdag 20 april 2018 15:59 schreef Horsemen het volgende:


[..]

[..]

[..]

[..]

Dit is mijn reactie die ik vandaag naar HcN heb gestuurd.

SPOILER
Horeca Crowdfunding Nederland (HcN)
T.a.v. de directie
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam

Betreft: Nieuwsflits

Geachte heer, mevrouw,

Mijn dank voor onderstaande “nieuwsflits”

Hierbij deel ik u mede dat ik niet akkoord ga met de voorgestelde wijziging waarbij HcN voor mijn bestaande projecten zal worden aangepast van een VOF naar een B.V., e.e.a. zoals in uw nieuwsflits beschreven.

Allereerst zal mijn rechtspositie hier slechter van worden voor mijn bestaande projecten. Op de tweede plaats erger ik mij erg aan de manier waarmee HcN zijn investeerders hiermee voor het blok zet (wie zwijgt stemt toe). En op de derde plaats erger ik mij er aan dat HcN zich er met een “nieuwsflits”, welke per e-mail verzonden is, vanaf maakt en dat de investeerders vervolgens verplicht worden om per aangetekende brief te reageren.

Voor de goede orde, ik heb er geen probleem mee dat toekomstige projecten wel onder de B.V. zullen vallen. Ik heb dan tzt de keuze om mij hierop te beraden en om wel dan niet te investeren.

Graag ontvang ik binnen 10 dagen een ontvangstbevestiging van deze e-mail omdat ik mij anders genoodzaakt zie om o.a. bij de AFM een klacht in te dienen over deze handelswijze.

Met vriendelijke groet,

Horsemen
Goede oplossing lijkt me
quote:
Wij hebben ervan kennisgenomen dat u geen medewerking verleend aan de overdracht (door de VOF HCN aan HCN B.V.) van de rechten en verplichtingen uit hoofde van uw investeringsovereenkomst.

Wij bevestigen hierbij dat VOF HCN haar verplichting jegens u, die voortvloeien uit uw investeringsovereenkomst en de door u gekozen projecten, zal blijven nakomen totdat deze projecten zijn afgerond.
bleyenburgwoensdag 25 april 2018 @ 11:35
hier idem:

SPOILER
Wij hebben ervan kennisgenomen dat u geen medewerking verleend aan de overdracht (door de VOF HCN aan HCN B.V.) van de rechten en verplichtingen uit hoofde van uw investeringsovereenkomst.



Wij bevestigen hierbij dat VOF HCN haar verplichting jegens u, die voortvloeien uit uw investeringsovereenkomst en de door u gekozen projecten, zal blijven nakomen totdat deze projecten zijn afgerond.
bleyenburgwoensdag 25 april 2018 @ 11:36
verleent is trouwens met een "t".
investeerdertjewoensdag 25 april 2018 @ 11:49
quote:
0s.gif Op woensdag 25 april 2018 11:36 schreef bleyenburg het volgende:
verleent is trouwens met een "t".
Klijnigheitjez hout ju tog 😁
Faraday01woensdag 25 april 2018 @ 12:32
Interessant dat ze het op het niveau van de investeringsovereenkomst willen regelen. Dan is de vraag in welke rechtspersoon ze de overeenkomsten met de leningnemers onderbrengen. Dit kan een leuke administratie worden voor hcn _O-
Horsemenwoensdag 25 april 2018 @ 12:37
quote:
0s.gif Op woensdag 25 april 2018 11:32 schreef djh77 het volgende:

[..]

Goede oplossing lijkt me

[..]

Zolang er niets veranderd aan de rechtspositie van de investeerders is het wat mij betreft prima.
Een excuus voor de onbehouwen manier van communiceren was nog wel op zijn plaats geweest maar dat zal wel teveel gevraagd zijn.
xzazwoensdag 25 april 2018 @ 12:59
Iemand iets gehoord over

SPOILER
Omzetbelasting + Debiteuren
bij FNC
Horsemenwoensdag 25 april 2018 @ 13:41
quote:
0s.gif Op dinsdag 24 april 2018 18:16 schreef obligataire het volgende:
WE HEBBEN ER ZIN IN!

We hebben gebouwd, gesjouwd en geschilderd. We hebben gezwoegd en gelachen... maar het is ons gelukt! We kunnen nu samen proosten, proeven en vooral genieten!

We gaan een groots openingsweekend tegemoet op 11, 12 en 13 mei. We nodigen u graag als bijzondere gast uit op onze besloten opening op vrijdag 11 mei tussen 17:00 en 19:00. Het feest zal zich na deze tijd voortzetten op de benedenverdieping, waar niemand minder dan Lange Frans op zal treden. Verwacht een gezellige avond!

Het lijkt ons geweldig als u hierbij aanwezig kunt zijn en u mag een introducť meenemen. Kunt u via deze link laten weten of u aanwezig bent? Dan zetten wij uw naam op de gastenlijst.

We houden u in de tussentijd op de hoogte van nodige informatie. Wilt u nu al op de hoogte blijven van Perron 22? Kijk dan op onze Facebookpagina.

Team Perron 22


Het is weliswaar een eind rijden maar ome obli heeft hier ook wel zin in. :)
Ik had het zeker ook leuk gevonden maar kan helaas deze avond niet.
namliamwoensdag 25 april 2018 @ 15:13
quote:
0s.gif Op woensdag 25 april 2018 08:28 schreef djh77 het volgende:
Tevens staat het appartement van 80k sinds 2 weken (11-4) te huur:
https://www.robprevoo.nl/(...)een-heidestraat-25-1

Heb je de datum gezien op die foto's ?? 19 feb 2008 !!!!
Horsemenwoensdag 25 april 2018 @ 15:39
quote:
0s.gif Op woensdag 25 april 2018 15:13 schreef namliam het volgende:

[..]

Heb je de datum gezien op die foto's ?? 19 feb 2008 !!!!
Wel bijzonder ja. Vooral omdat de geldnemers het pas op 07-01-2002 gekocht hebben en daarna de nieuwe keukens geplaatst zouden hebben :O
Horsemenwoensdag 25 april 2018 @ 16:10
quote:
0s.gif Op dinsdag 24 april 2018 23:30 schreef mrbombastic het volgende:

[..]

Volge https://www.wozwaardeloket.nl/ zijn het 3 adressen:
- 37 WOZ: 80k
- 37A WOZ: 48k
- 37B WOZ: 43k

Zou toch wel netjes zijn als ze dat ook even in de pitch vermelden.
Ik heb nog even navraag gedaan en het blijkt te gaan om (na na een kadastrale splitsing) de nummers 35B, 37A, 37B en 37C
Horsemenwoensdag 25 april 2018 @ 16:14
quote:
1s.gif Op dinsdag 24 april 2018 11:54 schreef jsuijker het volgende:

[..]

Waarom geeft het vertrouwen dat hij al meerdere projecten heeft afgerond.
Afgerond hier heeft volgens mij de standaard 'succesvol afgerond'-sticker die platformen graag geven voor projecten die succesvol gefinancierd zijn. Dat afgerond moet nog blijken natuurlijk
Ook deze tekst is inmiddels aangepast naar "Diverse projecten heb ik reeds met goed resultaat mogen financieren (zie gefinancierde projecten – Pastoor Hagenstraat 42 te Brunssum – Kastanjelaan 1A te Geleen – Schoonbroodstraat 8 te Geleen"
investeerdertjewoensdag 25 april 2018 @ 16:30
quote:
14s.gif Op woensdag 25 april 2018 16:14 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ook deze tekst is inmiddels aangepast naar "Diverse projecten heb ik reeds met goed resultaat mogen financieren (zie gefinancierde projecten – Pastoor Hagenstraat 42 te Brunssum – Kastanjelaan 1A te Geleen – Schoonbroodstraat 8 te Geleen"
Alsof ze meelezen
Horsemenwoensdag 25 april 2018 @ 16:37
quote:
1s.gif Op woensdag 25 april 2018 16:30 schreef investeerdertje het volgende:

[..]

Alsof ze meelezen
Nee, ik heb ze net gebeld. (En ik was niet de enige)
Horsemenwoensdag 25 april 2018 @ 16:46
quote:
14s.gif Op woensdag 25 april 2018 16:10 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ik heb nog even navraag gedaan en het blijkt te gaan om (na na een kadastrale splitsing) de nummers 35B, 37A, 37B en 37C
M.b.t. de WOZ waarde is dit ook "enigszins" onduidelijk allemaal, pfff.
djh77woensdag 25 april 2018 @ 17:03
Schilder met 1e hypotheek op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/schilderwerken-drachten/
obligatairewoensdag 25 april 2018 @ 17:15
quote:
0s.gif Op woensdag 25 april 2018 17:03 schreef djh77 het volgende:
Schilder met 1e hypotheek op ccf
https://www.collincrowdfund.nl/schilderwerken-drachten/
Een investeringslinkje zou gewaardeerd worden😀
Faraday01woensdag 25 april 2018 @ 17:20
quote:
1s.gif Op woensdag 25 april 2018 17:15 schreef obligataire het volgende:

[..]

Een investeringslinkje zou gewaardeerd worden😀
deze wil ik ook wel meenemen :Y
voetbalmanager2woensdag 25 april 2018 @ 17:31
De maandelijkse betaling van FNC is al binnen. Wel veel lager dan verwacht.
plesnerwoensdag 25 april 2018 @ 17:45
quote:
0s.gif Op woensdag 25 april 2018 17:31 schreef voetbalmanager2 het volgende:
De maandelijkse betaling van FNC is al binnen. Wel veel lager dan verwacht.
Bij mij ook aanzienlijk lager dan normaal, ben benieuwd of er nog een 2de betaling zal volgen
Mynheer007woensdag 25 april 2018 @ 18:57
quote:
1s.gif Op woensdag 25 april 2018 17:20 schreef Faraday01 het volgende:

[..]

deze wil ik ook wel meenemen :Y
Daar sluit ik me ook bij aan, al is de looptijd wel erg lang.
crowd-fundiwoensdag 25 april 2018 @ 19:14
Nieuwe op TRINE
24 maanden
§ 215000
6%
8% bij inleg vanaf § 1000
Met 60% investment protection van SIDA
jsuijkerwoensdag 25 april 2018 @ 20:15
quote:
14s.gif Op woensdag 25 april 2018 16:37 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Nee, ik heb ze net gebeld. (En ik was niet de enige)
Ik had ze er over gemaild inderdaad
petercwoensdag 25 april 2018 @ 20:59
quote:
1s.gif Op woensdag 25 april 2018 18:57 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]

Daar sluit ik me ook bij aan, al is de looptijd wel erg lang.
Zit ik nog een beetje tegen aan te hikken / 8jr voor een financiering / 100k aflossen tegen betere voorwaarden snap ik, 150k werkkapitaal verruiming + 50k bankkrediet. Ik slaap er een nachtje over
Groepfunderwoensdag 25 april 2018 @ 21:40
quote:
0s.gif Op woensdag 25 april 2018 17:31 schreef voetbalmanager2 het volgende:
De maandelijkse betaling van FNC is al binnen. Wel veel lager dan verwacht.
Bij mij ook, en veel hoger dan verwacht! Ik vermoed dat ten minste een van mijn projecten geheel of gedeeltelijk vervroegd aan het aflossen is geslagen.
Horsemenwoensdag 25 april 2018 @ 21:45
quote:
12s.gif Op woensdag 25 april 2018 20:59 schreef peterc het volgende:

[..]

Zit ik nog een beetje tegen aan te hikken / 8jr voor een financiering / 100k aflossen tegen betere voorwaarden snap ik, 150k werkkapitaal verruiming + 50k bankkrediet. Ik slaap er een nachtje over
Ik deel je mening over het bankkrediet,dat hadden ze prima kunnen beŽindiging waarbij de zekerheden vrijgevallen zouden zijn voor de Collin investeerders. Aan de andere kant lijken de zekerheden redelijk afgedekt, zeker met in het achterhoofd de maandelijkse aflossing. Wel begrijp ik dat het bedrijf nog niet al te best presteert en het is dus echt te hopen dat de prognose voor 2018 uit gaat komen. Nu nog even de investeringslink 8-)
Mynheer007woensdag 25 april 2018 @ 21:52
Een bekende van HCN:

https://www.ad.nl/rotterd(...)ige-keuken~ac80afc0/
Horsemenwoensdag 25 april 2018 @ 22:16
quote:
Bedankt voor het delen!
Ik hoop dat het een succes gaat worden (zit er zelf ook in) maar het zou niet direct mijn persoonlijke keuze zijn. Daarvoor smaakt mijn biefstukje nog veel te lekker. Maar wie weet als ik ooit weer eens in Rotterdam ben toch eens een kijkje nemen.
Mynheer007donderdag 26 april 2018 @ 08:43
quote:
1s.gif Op woensdag 25 april 2018 22:16 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Bedankt voor het delen!
Ik hoop dat het een succes gaat worden (zit er zelf ook in) maar het zou niet direct mijn persoonlijke keuze zijn. Daarvoor smaakt mijn biefstukje nog veel te lekker. Maar wie weet als ik ooit weer eens in Rotterdam ben toch eens een kijkje nemen.
Ik zal er ook niet snel een vaste klant worden, maar in het verjuppende Rotterdam is er wel markt voor zo'n tent.
Horsemendonderdag 26 april 2018 @ 09:57
quote:
0s.gif Op woensdag 25 april 2018 08:28 schreef djh77 het volgende:

[..]

[..]

Tevens staat het appartement van 80k sinds 2 weken (11-4) te huur:
https://www.robprevoo.nl/(...)een-heidestraat-25-1

Ook daar heb ik inmiddels een reactie op mogen ontvangen.
quote:
"Er staat nog geen appartement leeg, maar er is een huurder die per 30 april de huur heeft opgezegd en de eigenaar heeft nu meerdere personen die graag dat weer willen huren. Hij heeft nog geen keuze gemaakt voor een nieuwe huurder. Hij heeft de luxe om te kunnen kiezen!".
Duidelijk maar goed opgemerkt van djh77!

Ik neem het project mee in schijf 1 er vanuit gaande dat de nu genoemde huisnummers ook in de hypotheek akte genoemd zullen worden. Vooralsnog heb ik mijn investering gedaan.

Het loopt nog geen storm overigens.
escortmk2donderdag 26 april 2018 @ 09:57
Verbouwing Italiaans Restaurant Ristorante Il Mulino van FNC heeft vervroegd afgelost.

19 van de 36 probleemloos betaald en nu ook ineens het restant.
djh77donderdag 26 april 2018 @ 10:13
Ijszaak op GvE die al 10 dagen te laat is met betalen. Radiostilte vanuit GvE:
SPOILER
Daisy's - 9315
bleyenburgdonderdag 26 april 2018 @ 11:08
@djh77: Helaas leert de ervaring dat dat een slecht voorteken is.
petercdonderdag 26 april 2018 @ 12:03
quote:
12s.gif Op dinsdag 24 april 2018 21:00 schreef peterc het volgende:
Vertraging GVE project, 8 days overdue in dasboard GVE nog geen bericht hierover ontvangen van GVE

SPOILER
14926 Ethnic Chic 19 / 60 termijnen, § 186,600 / 8%,
Ook bij deze nog radiostilte GVE 10days overdue
crowd-fundidonderdag 26 april 2018 @ 12:03
*O*
Om toch ook maar eens goed nieuws te melden: deze week project 10152 CinQ ict afgerond. Echt afgerond, dus volledig terugbetaald zonder enige hapering.
§ 50000, 36 maanden, 8%, classificatie 4, Graydonscore BBB
bleyenburgdonderdag 26 april 2018 @ 12:52
Het lijkt wel of FNC volledig op zwart is gegaan
Of doe ik iets verkeerd?
crowd-fundidonderdag 26 april 2018 @ 13:03
quote:
0s.gif Op donderdag 26 april 2018 12:52 schreef bleyenburg het volgende:
Het lijkt wel of FNC volledig op zwart is gegaan
Of doe ik iets verkeerd?
Gaat nu misschien wel weer. Ik kom er gewoon in.
edit: geldt alleen voor betalingen (die sinds gisteren nog niet bijgewerkt zijn)
djh77donderdag 26 april 2018 @ 13:11
De top 10 van week 17:
85jkymqlad.png
obligatairedonderdag 26 april 2018 @ 13:39
Vandaag heb ik voor het eerst een project ingelegd op de Duitse Fundingcircle.
Die site is bijna een exacte kopie van de NL'se versie.
Het aanbod is nog zeer mager.
Je moet er wel een Duitse bankrekening of tegenrekening voor een creditcard voor hebben.
bleyenburgdonderdag 26 april 2018 @ 13:51
Wellicht dat ze in DE eerst de boel op orde willen hebben?

Ik zou best meer bij FNC gaan doen als het niet zo'n rommeltje was.

Betalingen zijn waardeloos.
Ze hebben een of ander systeem van doorstorten wat nogal onprettig is voor de investeerders.

Het is nu echter zo'n puinbak dat ik serieuze twijfels heb of er niet meer aan de hand is.

Ik stop daar even tot de boel daar op de rit is en ze mij duidelijkheid kunnen verschaffen.
BillieCFdonderdag 26 april 2018 @ 13:59
Kon ook even niet op de site van FNC komen, maar nu lukt het wel weer.

Ik heb ook al de betalingen binnen en het is zelfs meer dan verwacht! En voor het eerst kan ik het verschil zelf al verklaren!

Overigens is mijn laatste investering bij FNC in september geweest. Ben niet te spreken over het niveau van de projecten en ik beperkt mijzelf tot A(+) of B, voor maximaal 3 jaar. Daar voldoet bijna geen project aan en Šls ze dat al doen, vind ik ze inhoudelijk niet goed genoeg.

Eigenlijk investeer ik alleen nog bij Lendahand (maar daar ook een stuk minder sinds NPFC).
obligatairedonderdag 26 april 2018 @ 14:00
quote:
0s.gif Op donderdag 26 april 2018 13:59 schreef BillieCF het volgende:
Kon ook even niet op de site van FNC komen, maar nu lukt het wel weer.

Ik heb ook al de betalingen binnen en het is zelfs meer dan verwacht! En voor het eerst kan ik het verschil zelf al verklaren!

Overigens is mijn laatste investering bij FNC in september geweest. Ben niet te spreken over het niveau van de projecten en ik beperkt mijzelf tot A(+) of B, voor maximaal 3 jaar. Daar voldoet bijna geen project aan en Šls ze dat al doen, vind ik ze inhoudelijk niet goed genoeg.

Eigenlijk investeer ik alleen nog bij Lendahand (maar daar ook een stuk minder sinds NPFC).
Bij FNC sla ik de A(+) projecten tegenwoordig allemaal over omdat de rente erg laag is terwijl het risicoprofiel net zo hoog is als van de rest.

Ik kan trouwens nog geen specificatie zien van het gisteren gestorte bedrag......dat staat er normaliter daags erna toch op?
obligatairedonderdag 26 april 2018 @ 14:06
https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab4
Uitzendbureau.

Loopt als een speer vol om mij onduidelijke redenen. Zwaar negatief EV, niet voor niets een E'tje.
obligatairedonderdag 26 april 2018 @ 14:30
Nieuw project van SOBA op GvE:
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=17461

Blijkbaar is de vorige overname (# 15450) niet helemaal goed verwerkt want het EV was destijds 108K en nu 67K.

Ome SOBA heeft na overname ruim 2,4 mio schuldenlast; ik hoop dat hij er goed over nagedacht heeft.
impact9donderdag 26 april 2018 @ 15:00
quote:
0s.gif Op donderdag 26 april 2018 14:30 schreef obligataire het volgende:
Nieuw project van SOBA op GvE:
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=17461

Blijkbaar is de vorige overname (# 15450) niet helemaal goed verwerkt want het EV was destijds 108K en nu 67K.

Ome SOBA heeft na overname ruim 2,4 mio schuldenlast; ik hoop dat hij er goed over nagedacht heeft.
Beetje krom om zo te formuleren, haha
Ik zie wel dat ze de destijds afgegeven prognoses ruim hebben gehaald.

Ik zou echter eerder de overname andersom verwachten :P
djh77donderdag 26 april 2018 @ 15:07
Goed bericht Sportief Opgewekt (GvE):
quote:
In april 2017 is de aflossingsvrije lening voor Sportief Opgewekt (leningnummer 16003) mede dankzij u tot stand gekomen. Deze lening had een looptijd van 12 maanden.

Via deze weg willen wij u dan ook laten weten dat de volledige aflossing door ons is ontvangen en wordt doorgestort naar uw rekening. Afhankelijk van de verwerkingstijd bij de bank zal dit morgen, dan wel maandag 30 april, op uw rekening worden bijgeschreven.
impact9donderdag 26 april 2018 @ 15:17
quote:
1s.gif Op woensdag 25 april 2018 17:15 schreef obligataire het volgende:

[..]

Een investeringslinkje zou gewaardeerd worden😀
Heeft iemand m al?

SPOILER
Schilderwerken Drachten B.V.
is overigens al 5 jaar verlieslatend.
Ron1986donderdag 26 april 2018 @ 15:20
quote:
0s.gif Op donderdag 26 april 2018 14:00 schreef obligataire het volgende:

[..]

Bij FNC sla ik de A(+) projecten tegenwoordig allemaal over omdat de rente erg laag is terwijl het risicoprofiel net zo hoog is als van de rest.

Ik kan trouwens nog geen specificatie zien van het gisteren gestorte bedrag......dat staat er normaliter daags erna toch op?
Bij mij ook geen overzicht van de betalingen; ik meen idd dat die de volgende dag er op zou staan.
Frandderouwdonderdag 26 april 2018 @ 16:14
Update KNAP
R&S Paperconverting. 7 van de 44 termijnen betaald

SPOILER
Op 4 april jl. hebben we je geÔnformeerd over de betalingsproblemen van R&S Paperconverting. In deze mail hebben we je geÔnformeerd dat wij in gesprek zijn met de ondernemer om duidelijkheid te krijgen.

Faillissement R&S Paperconverting
Op 25 april is Collin Crowdfund beheer echter medegedeeld dat het faillissement van de onderneming R&S Paper Converting B.V. op 24 april 2018 is uitgesproken. Op 24 april zijn ook R&S Paper Converting Beauty B.V. en R&S Converting Productie B.V. gefailleerd. Dit faillissement komt voor ons onverwachts en we gaan dan ook de reden van het faillissement achterhalen.

Vervolgstappen
Uiteraard nemen wij zo snel mogelijk contact op met de curator om de vordering in te dienen en hem te informeren over de zekerheden die ten behoeve van Knab Crowdfunding zijn gevestigd. Daarnaast gaan wij de borgen informeren om deze vervolgens aan te spreken.

We blijven je op de hoogte houden en informeren je direct als er meer duidelijk is over de afwikkeling.
Vorige update van 4 april:
SPOILER
Je hebt via Knab Crowdfunding geÔnvesteerd in R&S Paper Converting. Volgende week ontvang je de rente en aflossing over de maand april. De ondernemer heeft echter een betalingsachterstand van een maand (maart).

Dit betekent dat je deze maand geen rente en aflossing ontvangt. Wij zijn in gesprek met de ondernemer en samen op zoek naar een oplossing. We houden je op de hoogte en komen uiterlijk eind mei met meer informatie.

Terwijl we naar die oplossing zoeken is het prettig als je deze informatie niet deelt met derden. Dat vergroot de kans dat we tot een oplossing komen waar jij als investeerder natuurlijk bij gebaat bent
Zoals gezegd blijf ik even ver weg van KNAB....dit is er ťťn van de drie die in de eerste maanden in de problemen is.

Vooral de zin: "Wij zijn in gesprek met de ondernemer en samen op zoek naar een oplossing." op 4 april, vandaag gevolgd door: " Dit faillissement komt voor ons onverwachts" zegt mij genoeg.

[ Bericht 2% gewijzigd door Frandderouw op 26-04-2018 16:25:15 ]
Bambricks2donderdag 26 april 2018 @ 16:21
R&S Paper Converting daar is 300000 euro geplaatst 1 jaar geleden.

niet best!!
Frandderouwdonderdag 26 april 2018 @ 16:27
quote:
0s.gif Op donderdag 26 april 2018 16:21 schreef Bambricks2 het volgende:
R&S Paper Converting daar is 300000 euro geplaatst 1 jaar geleden.

niet best!!
en een half jaar later nog 100K. Verwacht dat daarmee de banken zijn afgelost en de crowd met de schuld blijft zitten. Voor deze jongen geen stapel financieringen meer.
NaRegenDeZondonderdag 26 april 2018 @ 17:02
Van AFM:

26 april 2018 Nieuws

rapport
Crowdfundingplatformen stellen vaak niet voldoende informatie beschikbaar aan investeerders over de projecten die zij op hun website hebben staan. Voor investeerders is het hierdoor niet mogelijk om passende investeringsbeslissingen te nemen. Dit concludeert de AFM na een onderzoek naar de projectinformatie op de websites van 18 crowdfundingplatformen met een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden.

De AFM concludeert dat de informatievoorziening aangaande loan-based crowdfundingprojecten niet toereikend is. Op het merendeel van de platformen is de informatievoorziening matig tot (sterk) ondermaats, vooral als het gaat om relevante financiŽle gegevens van de aanvrager en zijn financiŽle vooruitzichten. Ook wordt door veel platformen geen of beperkte informatie verstrekt over het verdienmodel van de zakelijke aanvrager.

Eveneens schieten platformen vaak tekort als het gaat om de informatievoorziening over de relevante kenmerken van de lening, vooral ten aanzien van de opbrengsten en kosten voor investeerders en het risico dat de aanvrager zijn verplichtingen jegens investeerders niet kan nakomen.

Tot slot ziet de AFM op een aantal platformen (aanzienlijke) verschillen in de informatievoorziening tussen projecten. De AFM roept platformen op een consistente kwaliteit te waarborgen. Het strekt tot aanbeveling de informatie zo veel mogelijk te standaardiseren, en gedegen controles uit te voeren op de informatie die door de aanvrager ter publicatie op de website wordt aangeleverd.

Aanbevelingen
Tegelijkertijd is de AFM in haar onderzoek ook een aantal platformen tegengekomen die, op ťťn, meerdere, of alle onderdelen voldoende informatie verstrekt. Deze good practices zijn door de AFM gebruikt bij de totstandkoming van de aanbevelingen in het rapport.

In het rapport wordt een achttal aanbevelingen gedaan. De AFM roept de sector op om opvolging te geven aan deze aanbevelingen. De AFM gebruikt het aangekondigde self assessment in 2018 om vast te stellen of de sector voldoende vooruitgang boekt in de informatievoorziening.

Alle 18 platformen hebben een individuele terugkoppeling met de onderzoeksresultaten ontvangen.

Gehele Rapport:
https://www.afm.nl/~/prof(...)matievoorziening.pdf
NaRegenDeZondonderdag 26 april 2018 @ 17:28
Net even het rapport doorgelezen. De aanbevelingen zijn gedetailleerd, de meeste platformen hebben behoorlijk wat huiswerk te doen om aan de aanbevelingen te voldoen. Als ik het goed lees gaat de AFM deze aanbevelingen omzetten in richtlijnen als de sector zelf geen actie onderneemt om aan de aanbevelingen te voldoen.

Prima Actie! Krijgen we nu eindelijk de juiste transparante informatie in een pitch?!? ^O^

Het zou de platformen sieren snel actie te ondernemen om aan de aanbevelingen te voldoen. Ben benieuwd welk platform de eerste is die zich volledig aanpast aan de aanbevelingen van het AFM rapport. Denk zelf dat alleen IVM alleen kleine aanpassingen behoeft te maken. Bij alle andere is er behoorlijk wat werk te verzetten.

[ Bericht 2% gewijzigd door NaRegenDeZon op 26-04-2018 17:41:16 ]
NaRegenDeZondonderdag 26 april 2018 @ 17:58
quote:
9s.gif Op donderdag 26 april 2018 16:14 schreef Frandderouw het volgende:
Update KNAP
R&S Paperconverting. 7 van de 44 termijnen betaald

SPOILER
Op 4 april jl. hebben we je geÔnformeerd over de betalingsproblemen van R&S Paperconverting. In deze mail hebben we je geÔnformeerd dat wij in gesprek zijn met de ondernemer om duidelijkheid te krijgen.

Faillissement R&S Paperconverting
Op 25 april is Collin Crowdfund beheer echter medegedeeld dat het faillissement van de onderneming R&S Paper Converting B.V. op 24 april 2018 is uitgesproken. Op 24 april zijn ook R&S Paper Converting Beauty B.V. en R&S Converting Productie B.V. gefailleerd. Dit faillissement komt voor ons onverwachts en we gaan dan ook de reden van het faillissement achterhalen.

Vervolgstappen
Uiteraard nemen wij zo snel mogelijk contact op met de curator om de vordering in te dienen en hem te informeren over de zekerheden die ten behoeve van Knab Crowdfunding zijn gevestigd. Daarnaast gaan wij de borgen informeren om deze vervolgens aan te spreken.

We blijven je op de hoogte houden en informeren je direct als er meer duidelijk is over de afwikkeling.
Vorige update van 4 april:
SPOILER
Je hebt via Knab Crowdfunding geÔnvesteerd in R&S Paper Converting. Volgende week ontvang je de rente en aflossing over de maand april. De ondernemer heeft echter een betalingsachterstand van een maand (maart).

Dit betekent dat je deze maand geen rente en aflossing ontvangt. Wij zijn in gesprek met de ondernemer en samen op zoek naar een oplossing. We houden je op de hoogte en komen uiterlijk eind mei met meer informatie.

Terwijl we naar die oplossing zoeken is het prettig als je deze informatie niet deelt met derden. Dat vergroot de kans dat we tot een oplossing komen waar jij als investeerder natuurlijk bij gebaat bent
Zoals gezegd blijf ik even ver weg van KNAB....dit is er ťťn van de drie die in de eerste maanden in de problemen is.

Vooral de zin: "Wij zijn in gesprek met de ondernemer en samen op zoek naar een oplossing." op 4 april, vandaag gevolgd door: " Dit faillissement komt voor ons onverwachts" zegt mij genoeg.
Net even de twee pitches nagelezen. Bedrijf zat al geheel in de tang bij ING. Er zal niet veel overblijven voor de Knab investeerders. Denk dat de gedwongen verkoop van de machine van 200k uit eerste lening (waar verpanding op zit) maar weinig zal opbrengen. De mensen van de tweede lening vangen alleen wat als de borgtocht van de vader wat waard is.
djh77donderdag 26 april 2018 @ 19:00
Houthandelaar op gve
https://www.geldvoorelkaa(...)roject.aspx?id=17992
djh77donderdag 26 april 2018 @ 19:13
Kunskapsskolan op CcF
https://www.collincrowdfund.nl/kunskapsskolan-nederland/
djh77donderdag 26 april 2018 @ 19:14
Parfum abonnementen op CcF
https://www.collincrowdfund.nl/parfumado/
crowdiefunderdonderdag 26 april 2018 @ 19:27
Ik pas voor alledrie.
obligatairedonderdag 26 april 2018 @ 23:04
quote:
Greenwood International heeft nu nog een lening lopen bij FNC tegen 7,74% rente; deze is - als het goed is - gisteren afgelost (ik heb nog geen specificatie). Ik had de indruk dat het laatste stukje van de lening nog even een hobbel was voor ze. De opvolger sla ik over.

Dit was het verhaaltje bij de eerste lening:
SPOILER
Deels willen we het krediet gebruiken voor werkkapitaal financiering en deels voor voorfinanciering van de voorraden. Door het snel betalen van leveranciers in het Verre Oosten kunnen we veelal een korting bedingen. Door onze snelle betaling kan tevens onze leverancier op zijn beurt ook weer sneller hout kopen. Aangezien de grondstof prijzen voor de Europese markt alleen maar verder zullen oplopen* kan een interessant voordeel worden gehaald N.B: Sinds 2013 mag Europa alleen nog maar hout invoeren dat aantoonbaar legaal is. Omdat veel hout-exporterende landen niet aan deze Europese wetgeving kunnen voldoen, blijft er maar een handje vol landen over.


[ Bericht 7% gewijzigd door obligataire op 26-04-2018 23:11:54 ]
obligatairedonderdag 26 april 2018 @ 23:22
quote:
0s.gif Op donderdag 26 april 2018 19:14 schreef djh77 het volgende:
Parfum abonnementen op CcF
https://www.collincrowdfund.nl/parfumado/
Daar haal ik de neus voor op :|W en dat geldt ook voor die kapsalonschool :N
Ron1986vrijdag 27 april 2018 @ 09:22
Update GvE project:

SPOILER
Op 13 april jl. bent u geÔnformeerd over de stand van zaken omtrent de aflossing van lening 15368 | Eigen Thermen en Resort. Een volledige aflossing van het project is tot op heden niet mogelijk gebleken, waarna vanuit Geldvoorelkaar.nl meerdere malen overleg is gepleegd met ondernemers.

Inmiddels is er een deelbedrag ad § 40.000,- gereserveerd voor Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl. De restantschuld zal, zoals opgenomen in de toenmalige pitch, geherfinancierd worden via een annuÔtaire lening. Wij verwachten geen problemen met de haalbaarheid van deze financiering.

Na totstandkoming van de te publiceren annuÔtaire lening zal uw gehele investeringsbedrag inclusief rente (rente over reguliere looptijd Ťn vertragingsrente) aan u uitbetaald worden. Tenslotte melden we u graag dat ondernemers nog steeds de volledige focus hebben op de realisatie van Eigen Thermen en Resort. De geplande acties hiervoor worden dan ook doorgezet.
Frandderouwvrijdag 27 april 2018 @ 12:44
Nieuwe Lendahand

Type:Via lokale partner
Leningnemer:Umati
Leenbedrag:§200.000
Rente op jaarbasis:8.5%
Looptijd in maanden:12

SPOILER
crowd-fundivrijdag 27 april 2018 @ 13:05
quote:
0s.gif Op vrijdag 27 april 2018 12:44 schreef Frandderouw het volgende:
Nieuwe Lendahand

Type:Via lokale partner
Leningnemer:Umati
Leenbedrag:§200.000
Rente op jaarbasis:8.5%
Looptijd in maanden:12

SPOILER
De lokale partner is in dit geval dezelfde als de leningnemer.
Er wordt wel gesproken over een onderpand, dat deze lening ruim zou moeten dekken ($ 353000).
Loopt voor LAH-begrippen snel vol.
obligatairevrijdag 27 april 2018 @ 13:14
quote:
0s.gif Op vrijdag 27 april 2018 13:05 schreef crowd-fundi het volgende:

[..]

De lokale partner is in dit geval dezelfde als de leningnemer.
Er wordt wel gesproken over een onderpand, dat deze lening ruim zou moeten dekken ($ 353000).
Loopt voor LAH-begrippen snel vol.
Vreemd dat de leningvoorwaarden ineens zoveel beter zijn. Zouden ze hťťl krap zitten?
crowd-fundivrijdag 27 april 2018 @ 13:34
quote:
0s.gif Op vrijdag 27 april 2018 13:14 schreef obligataire het volgende:

[..]

Vreemd dat de leningvoorwaarden ineens zoveel beter zijn. Zouden ze hťťl krap zitten?
Het is geen ING in ieder geval.
Bijna 15% afgeschreven leningen plus nog heel wat vertragingen.
Hier de laatste cijfers van Umati
Toch zit-ie in 2 uur en 7 minuten vol. Lijkt CCF wel. Gisteren al 150K in 7 uur.

[ Bericht 5% gewijzigd door crowd-fundi op 27-04-2018 13:40:50 ]
obligatairevrijdag 27 april 2018 @ 13:41
quote:
0s.gif Op vrijdag 27 april 2018 13:34 schreef crowd-fundi het volgende:

[..]

Het is geen ING in ieder geval.
Bijna 15% afgeschreven leningen plus nog heel wat vertragingen.
Hier de laatste cijfers van Umati
2015 en 2016 dikke verliezen (hoewel teruglopend). Cijfers 2017 niet bekend blijkbaar.
Verliesfinanciering?

Ik verbaas me al langere tijd over de bedragen die deze club leent in relatie tot hun omvang. Disaster waiting to happen?
crowd-fundivrijdag 27 april 2018 @ 13:45
quote:
0s.gif Op vrijdag 27 april 2018 13:41 schreef obligataire het volgende:

[..]

2015 en 2016 dikke verliezen (hoewel teruglopend).
Verliesfinanciering?

Ik verbaas me al langere tijd over de bedragen die deze club leent in relatie tot hun omvang. Disaster waiting to happen?
Je zou het denken. Ik doe wel mee, maar met kleine bedragen. Ben intussen zover dat na NPFC er wel weer een klapje kan komen. Maar ja, daar doe je het toch niet voor.
Frandderouwvrijdag 27 april 2018 @ 18:09
Nieuwe HCN onderweg.

SPOILER
SPOILER
escortmk2vrijdag 27 april 2018 @ 18:56
Een tent in Ibiza zal ik niet snel doen, maar die borgstelling door een familielid klinkt wel goed.
Faraday01vrijdag 27 april 2018 @ 19:05
Iemand een investeringslink gevonden voor de hypothecaire gedekte lening voor het schildersbedrijf bij CCF?
obligatairevrijdag 27 april 2018 @ 23:08
quote:
0s.gif Op vrijdag 27 april 2018 18:56 schreef escortmk2 het volgende:
Een tent in Ibiza zal ik niet snel doen, maar die borgstelling door een familielid klinkt wel goed.
Er staat niet bij of deze (volledig) materieel is maar ik denk wel dat ik bescheiden mee doe.
crowdiefundervrijdag 27 april 2018 @ 23:18
Ik vind 7.5% voor een 3 sterren hcn niet echt je van het.
Mynheer007zaterdag 28 april 2018 @ 10:55
quote:
De pitch heeft wel een erg hoog bullshit-bingo gehalte. Normaal gesproken zou ik dit project gewoon aan mij voorbij laten gaan, maar een materiele borgstelling van 100% door een familielid kan zo maar een goede zekerheid zijn (al is het voor mij onduidelijk hoe liquide deze is).
investeerdertjezaterdag 28 april 2018 @ 12:07
En voor de 30e een nieuwe Knab:
https://www.knab.nl/crowdfunding/projecten/ihe-shop
En voor de 1e:
https://www.knab.nl/crowdfunding/projecten/astro-spatial-audio
escortmk2zaterdag 28 april 2018 @ 12:08
quote:
1s.gif Op zaterdag 28 april 2018 10:55 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]

De pitch heeft wel een erg hoog bullshit-bingo gehalte. Normaal gesproken zou ik dit project gewoon aan mij voorbij laten gaan, maar een materiele borgstelling van 100% door een familielid kan zo maar een goede zekerheid zijn (al is het voor mij onduidelijk hoe liquide deze is).
Vooral dat eerste ja. Van het filmpje word ik ook niet veel wijzer, behalve dat ik misschien oud wordt ;)
Ik heb alles nu wat rustiger gelezen en sla 'm toch over.
"mede door de borgstelling 3 sterren" => lees ik als "eigenlijk 1 of 2 sterren".
En dan ook nog eens tegen slechts 7,5% rente.
obligatairezaterdag 28 april 2018 @ 12:57
quote:
12s.gif Op zaterdag 28 april 2018 12:08 schreef escortmk2 het volgende:

[..]

Vooral dat eerste ja. Van het filmpje word ik ook niet veel wijzer, behalve dat ik misschien oud wordt ;)
Ik heb alles nu wat rustiger gelezen en sla 'm toch over.
"mede door de borgstelling 3 sterren" => lees ik als "eigenlijk 1 of 2 sterren".
En dan ook nog eens tegen slechts 7,5% rente.
Ik heb een vraag hierover gesteld aan HCN. Ik ben heel benieuwd hoeveel gewicht de borgstelling heeft.
bridgetofarzaterdag 28 april 2018 @ 15:52
quote:
0s.gif Op zaterdag 28 april 2018 12:57 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ik heb een vraag hierover gesteld aan HCN. Ik ben heel benieuwd hoeveel gewicht de borgstelling heeft.
Ik had de vraag ook gesteld en kreeg antwoord dat aan HCN voldoende is aangetoond dat deze volledig materieel is.
obligatairezaterdag 28 april 2018 @ 16:01
quote:
0s.gif Op zaterdag 28 april 2018 15:52 schreef bridgetofar het volgende:

[..]

Ik had de vraag ook gesteld en kreeg antwoord dat aan HCN voldoende is aangetoond dat deze volledig materieel is.
Dat kreeg ik ook te horen.

Ik vind het concept ook wel aardig. Iedere avond de beste house muziek, jammer dat hij zich niet in obliville vestigt :)
peterczaterdag 28 april 2018 @ 16:14
quote:
0s.gif Op zaterdag 28 april 2018 16:01 schreef obligataire het volgende:

[..]

Dat kreeg ik ook te horen.

Ik vind het concept ook wel aardig. Iedere avond de beste house muziek, jammer dat hij zich niet in obliville vestigt :)
Het totale invest bedrag van 104k valt ook best wel mee ; dit i.c.m. een goede vastgelegde materiele borg en HA van de ondernemer neem ik aan.

By the way, ook PCenter heeft HCN een briefje gestuurd aangaande de wijziging van de voorwaarden, in afwachting van de reply., of course was hij het er natuurlijk niet mee eens om de spelregels te wijzigen van pitches die al gespeeld zijn *O* w/

[ Bericht 13% gewijzigd door peterc op 28-04-2018 18:21:11 ]
SunnyCrowdermaandag 30 april 2018 @ 09:54
Ik heb vanochtend mijn saldo opgehoogd via ideal voor de CCF Schilderwerken Drachten. Echter toen de betaling akkoord was kreeg ik een 404 fout terwijl het geld wel is afgeschreven, gaat dus lekker bij collin... oO/
Jaerockmaandag 30 april 2018 @ 10:28
Zag toevallig dat bij onderstaande de deuren gesloten zijn en de ruimte te huur staat:

SPOILER
In december 2015 zelf over getwijfeld toen ik net was begonnen met crowdfunding, maar (gelukkig) niet ingestapt. Kan op de lijst in de topicstart gok ik.