abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
  vrijdag 6 april 2018 @ 23:14:19 #251
396730 EttovanBelgie
Alles komt goed.
pi_178357376
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
0s.gif Op vrijdag 6 april 2018 12:33 schreef hoatzin het volgende:

[..]

O ja er zijn natuurlijk allemaal verklaringen waarom dat niet zou gelden en ik snap best dat jij jouw kerk, die volstaat met gesneden beelden, wilt verdedigen maar:

1. gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gelijkenis..etc
2. gij zult u voor dien niet buigen of hen dienen.

Beiden gebeuren al eeuwen in de RK kerk.Er wordt naar een beeld gewandeld, er wordt gegroet, er wordt geknield (gebogen) en er wordt (aan of tot) gebeden. Niet alleen tot beelden van Jezus, maar ook Maria of andere heilig verklaarden.

Foei. :P
Alleen worden de beelden niet 'gediend'. En het gebod spreekt over het uitbeelden van zaken - hetzij onder de aarde, op de aarde of boven de aarde - om die vervolgens als goden te aanbidden. Kunst in dienst van God is geen overtreding.

De vroege kerk ontwikkelde een beeldcultuur aan de hand van het voorbeeld van Mozes en de Ark des Verbonds, met diens gouden cherubs, op het tafereel van de koperen slang, 1 Koningen 6 aangaande de Tempel van Salomo en vooral op het visioen van EzechiŽl over de hemelse Tempel:

"Van de vloer tot aan de vensters en tot boven de ingang zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde, was de hele muur in vlakken verdeeld. Daarop waren afwisselend kerubs en palmen aangebracht. Elke kerub had twee gezichten: een mensengezicht gekeerd naar de palm aan de ene kant, en het gezicht van een leeuw, gekeerd naar de palm aan de andere kant. Met deze afbeeldingen waren alle muren van de tempel versierd, van de vloer tot boven de ingang."

En:

"Het schip en het heilige der heiligen hadden elk twee deuren met geheel openslaande deurvleugels, twee voor elke deur. Ook op de deuren van het schip waren kerubs en palmen afgebeeld, zoals op de muren."

Kun je van alles van vinden, maar als de Katholieke en Orthodoxe kerken leren dat hun gebedshuizen de werkelijke tempels van God zijn, waar God zelf ook aanwezig is (sacrament). dan is het alleen maar logisch dat zij hun kerken versieren. Niet met afgodsbeelden, maar met verwijzingen naar en herinneringen aan het heilige.

[ Bericht 0% gewijzigd door EttovanBelgie op 06-04-2018 23:22:23 ]
Omnibus in omnibus.
pi_178359836
quote:
0s.gif Op vrijdag 6 april 2018 20:17 schreef hoatzin het volgende:

[..]

Er zijn vele zaken die Bijbels zijn en niet worden opgevolgd, ook niet door JG.
Ja, dat is zo. Maar wat ik bedoelde was zaken die niet in de bijbel staan maar wel worden gedaan.

quote:
1s.gif Op vrijdag 6 april 2018 21:06 schreef dop het volgende:

[..]

Wie of wat stelt dat als iets niet in de bijbel staat dat het dan geen deel uit kan maken van de christelijke traditie.
Het Christendom is in 2000 jaar veranderd JG waren ooit ook geen deel van de christelijke traditie.
Dingen die toen niet bestonden zijn nu onderdeel van de traditie.
Ook zaken die niet door alle stromingen worden gevolgd of gedragen.
De feestdagen van de Rkk zijn lang deel van die traditie.
Ook als de JG of sommige andere stromingen ze niet christelijke vind.
Voor mij als ongelovigen is dat echt een mijn geloof is beter dan het jouwe.
Pot verwijt de ketel.

De bijbel zoals we hem nu kennen is zelfs oorspronkelijk geen deel van de christelijke traditie.

Valt het kwartje?

Zoals ik eerder ook al zei:
Wat vroeger was doet er niet toe. Tegenwoordig ben je christen omdat je de NT aanneemt.
Tussen vůůr de christenheid en nu is idd veel veranderd, zoal bijv nu die sola scriptura. Hoezo kunnen zij die onchristelijke tradities (niet alleen RK) dan niet afschaffen? Welke betekenis heeft dan die sola scriptura?

Eigenlijk sluit dit onderwerp dus ook aan op de TT: je doet dingen buiten de bijbel (dus eigenlijk vertrouw/geloof je er niet echt in), kun je je dan christelijk noemen? (maar dan hele kerken ipv personen).

En ik geloof niet, dus er is geen sprake van mijn geloof jouw geloof.
pi_178359844
quote:
0s.gif Op vrijdag 6 april 2018 22:58 schreef EttovanBelgie het volgende:
De RKK heeft carnaval nooit als 'feest' ingesteld, dat was voortgekomen uit datgene wat de kerk wel vastlegde: de Vastentijd. Gaandeweg de eeuwen werden de drie dagen voor de veertig dagen vasten gezien als het moment om de wereld op zijn kop zetten; overigens nauwelijks tot vreugde van de destijds heersende bisschoppen en priesters, die het volksfeest zelfs in de ban wilden doen.

Reeds in 325 legde de kerk vast dat dergelijke uitspattingen voorkomen moesten worden; daarna heeft het steevast de losbandigheid van het feest veroordeeld. Niet vreemd ook, als men weet dat vanaf de Middeleeuwen de carnaval werd aangegrepen om 'spotmissen' op te voeren, waarbij mensen zich als priester uitdosten en de kerk belachelijk maakten.

Niet echt iets waar de kerk een goedkeuring voor gegeven heeft. Integendeel.

Dus: Carnaval is helemaal geen 'katholiek' feest; het woord is enkel afgeleid van carne levare, het 'ontdoen van het vlees' voorafgaande aan de vastentijd.

En dan 'dodenverering'. Ook zoiets. De kerk heeft nooit 'dodenverering' ingesteld, enkel het bidden voor de zielen van de overledenen, hetgeen werd onderbouwd met passages uit 2 MakkabeeŽn 12,38-46:

"Judas [de MakkabeeŽr] trok zijn leger samen en ging naar de stad Adullam. Daar de sabbat aanbrak, reinigden ze zich naar gebruik en vierden daar de sabbat. De volgende dag wijdden Judas en zijn mannen zich aan de dringende taak de lijken van de gevallenen te bergen en ze bij hun verwanten in hun familiegraf bij te zetten. Daarbij ontdekte men onder de kleren van al de gevallenen amuletten van de afgoden van Jamnia, dingen dus die de joden volgens de wet niet mogen bezitten. Toen was het voor allen duidelijk, waarom ze gesneuveld waren. Allen prezen de Heer, de rechtvaardige rechter, die het verborgene aan het licht brengt. Maar ze baden en smeekten ook, dat de zonde, door de gevallenen bedreven, geheel mocht worden vergeven. De edele Judas vermaande het volk zich van zonde vrij te houden; met eigen ogen hadden ze bij de gevallenen de gevolgen van de zonde kunnen aanschouwen. Daarna hield hij onder zijn soldaten een inzameling die tweeduizend drachmen zilver opbracht. Hij zond dat geld naar Jeruzalem voor een zondeoffer. Dat was een mooie en edele daad, ingegeven door de gedachte aan de verrijzenis. Want als hij niet gehoopt had, dat de gevallenen zouden verrijzen, dan was het nutteloos en dwaas geweest voor de overledenen te bidden. Bovendien overwoog hij, dat voor degenen die godvruchtig ontslapen een heerlijke beloning is weggelegd; inderdaad een heilige en vrome gedachte! Daarom liet hij voor de overledenen een zoenoffer opdragen, opdat ze van hun zonde zouden worden vrijgesproken."

Zoals ik reeds heb aangetoond werd het boek 2 MakkabeeŽn door de vroege kerk gewoon gezien als canoniek, en 'goddelijk geÔnspireerd'. Pas met de komst van Luther en Calvijn werd er twaalf eeuwen later besloten om dit - en de andere 'deuterocanonieken' - boek eruit te halen.

Ergo, ook al is men het niet eens met de leer hieromtrent zoals de kerk die stelt, het was wel degelijk gebaseerd op de Schrift. Dat tegenstanders - conform de Reformatoren - de oorspronkelijke canon niet accepteren, en vervolgens kunnen smalen dat de kerk 'onbijbelse zaken' leert, getuigt slechts van onwetendheid wat betreft de canon van de bijbel, de vroege kerk en hoe deze tradities en overleveringen altijd heeft gebruikt om zich te manifesteren.

Maar zo gaat het al eeuwen in de anti-katholieke retoriek. Men verwerpt de canon van de bijbel, accepteert de aangepaste variant van Luther en Calvijn, en gaat van daaruit 1500 jaar traditie 'onbijbels' noemen. Want het is niet zo maar dat de Reformatoren met deze boeken in hun maag zaten... 2 MakkabeeŽn sprak overduidelijk van bidden voor de overleden zielen; het boek Wijsheid, eveneens door de Reformatoren bij het grof vuil geparkeerd, preekt over de vrije wil en de wens van God om allen te redden. Dat strookte uiteraard niet met Luther en vooral Calvijn, die van vrije wil niets wilden weten en leerden dat er maar een klein select groepje van gepredestineerden naar de hemel zou gaan.

Het had trouwens weinig gescheeld of Luther had ook de brief van Jakobus eruit gegooid; dat was iets teveel 'goede werken' en dergelijke, en noemde het "een epistel gemaakt van hooi", zeggende: "Ik erken het niet als zijnde van de hand van Jakobus, en ik kan het niet bij de 'kapitale' boeken plaatsen" (Luther: Vorrede zum Neuen Testament (1522), eigen vertaling uit het Duits).

Ironisch genoeg noemde ook juist hij Openbaring, dat boek dat sinds zijn beweging door jan en alleman wordt geciteerd als bron voor het bewijzen van de RKK als hoer van Babel een suspect boek:

"Veel zaken in dit boek zijn zeer bezwaarlijk; mijns inziens bevat het geenszins de tekenen van een profetisch of apostolisch karakter. Ieder mag er zijn eigen opinie over vormen, maar wat mij betreft, ik voel er een aversie voor, en dat is voor mij voldoende reden om het te verwerpen"
(Luther: Sammtliche Werke, Vol. LXIII, p. 169-170, eigen vertaling uit het Duits).

Dat men ook even ziet hoe gemakkelijk iemand als Luther voor zichzelf bepaalde wat wel en wat niet bijbels was. Traditie? Concilies? Bisschoppen? Eeuwen geschiedenis en overleveringen? Niet nodig; Luther bepaalde zelf wel.
Maar als de katholieken die feesten vieren, waarom wordt er niet tegen opgetreden?

Zie ook mijn post aan Dop, over NT, christenen en onbijbels.
quote:
0s.gif Op vrijdag 6 april 2018 23:14 schreef EttovanBelgie het volgende:

[..]

Alleen worden de beelden niet 'gediend'. En het gebod spreekt over het uitbeelden van zaken - hetzij onder de aarde, op de aarde of boven de aarde - om die vervolgens als goden te aanbidden. Kunst in dienst van God is geen overtreding.

De vroege kerk ontwikkelde een beeldcultuur aan de hand van het voorbeeld van Mozes en de Ark des Verbonds, met diens gouden cherubs, op het tafereel van de koperen slang, 1 Koningen 6 aangaande de Tempel van Salomo en vooral op het visioen van EzechiŽl over de hemelse Tempel:

"Van de vloer tot aan de vensters en tot boven de ingang zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde, was de hele muur in vlakken verdeeld. Daarop waren afwisselend kerubs en palmen aangebracht. Elke kerub had twee gezichten: een mensengezicht gekeerd naar de palm aan de ene kant, en het gezicht van een leeuw, gekeerd naar de palm aan de andere kant. Met deze afbeeldingen waren alle muren van de tempel versierd, van de vloer tot boven de ingang."

En:

"Het schip en het heilige der heiligen hadden elk twee deuren met geheel openslaande deurvleugels, twee voor elke deur. Ook op de deuren van het schip waren kerubs en palmen afgebeeld, zoals op de muren."

Kun je van alles van vinden, maar als de Katholieke en Orthodoxe kerken leren dat hun gebedshuizen de werkelijke tempels van God zijn, waar God zelf ook aanwezig is (sacrament). dan is het alleen maar logisch dat zij hun kerken versieren. Niet met afgodsbeelden, maar met verwijzingen naar en herinneringen aan het heilige.
En het bidden tot Moeder Maria dan?
Worden die gebeden verhoord, terwijl er geschreven wordt dat je alleen via Jezus tot de Vader komt?

[ Bericht 0% gewijzigd door anoniem_301020180758 op 07-04-2018 07:08:12 ]
  zaterdag 7 april 2018 @ 07:23:41 #254
545 dop
:copyright: dop
pi_178359872
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
1s.gif Op zaterdag 7 april 2018 06:59 schreef Hexxenbiest het volgende:

[..]

Ja, dat is zo. Maar wat ik bedoelde was zaken die niet in de bijbel staan maar wel worden gedaan.

[..]

Zoals ik eerder ook al zei:
Wat vroeger was doet er niet toe. Tegenwoordig ben je christen omdat je de NT aanneemt.
Tussen vůůr de christenheid en nu is idd veel veranderd, zoal bijv nu die sola scriptura. Hoezo kunnen zij die onchristelijke tradities (niet alleen RK) dan niet afschaffen? Welke betekenis heeft dan die sola scriptura?

Eigenlijk sluit dit onderwerp dus ook aan op de TT: je doet dingen buiten de bijbel (dus eigenlijk vertrouw/geloof je er niet echt in), kun je je dan christelijk noemen? (maar dan hele kerken ipv personen).

En ik geloof niet, dus er is geen sprake van mijn geloof jouw geloof.
ik geloof niet in de schrift dus wat moet ik met Sola scriptura.
Alleen volgend het schrift is onmogelijk.
Dat moet je ook gaan leven als 2000 jaar geleden wat mij betreft.
Hoe veel en hoe ver je van de bijbel mag gaan om nog christelijke te mogen zijn is een welles niets waar in dus niemand 100% christelijke is.
Voor mij ben je christelijke als je in god en de bijbel geloofd.
Of dat dan 1% of 100% dat zal mij worst zijn.
Nutteloze discussie.
Mijn geloof jou geloof doel ik niet speciaal op jou.
Zelfs als ik JG invul mag je zelf invullen dat het niet over jou gaat.
Gaat voor mij duidelijk over de verschillende stromingen binnen het christendom.
Ons beeld is altijd besmet door waar we mee zijn opgegroeid.
Ook bij mij dat besef ik.

[ Bericht 4% gewijzigd door dop op 07-04-2018 07:31:29 ]
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_178359946
quote:
1s.gif Op zaterdag 7 april 2018 07:23 schreef dop het volgende:

[..]

ik geloof niet in de schrift dus wat moet ik met Sola scriptura.
Alleen volgend het schrift is onmogelijk.
Dat moet je ook gaan leven als 2000 jaar geleden wat mij betreft.
Hoe veel en hoe ver je van de bijbel mag gaan om nog christelijke te mogen zijn is een welles niets waar in dus niemand 100% christelijke is.
Voor mij ben je christelijke als je in god en de bijbel geloofd.
Of dat dan 1% of 100% dat zal mij worst zijn.
Nutteloze discussie.
Mijn geloof jou geloof doel ik niet speciaal op jou.
Zelfs als ik JG invul mag je zelf invullen dat het niet over jou gaat.
Gaat voor mij duidelijk over de verschillende stromingen binnen het christendom.
Ons beeld is altijd besmet door waar we mee zijn opgegroeid.
Ook bij mij dat besef ik.
Ik geloof ook helemaal niet meer in de bijbel. Maar daarom kunnen we nog wel praten over wat we ervan weten en hoe we het bezien.
Je hoeft daarvoor niet een gelovige te zijn.
  zaterdag 7 april 2018 @ 08:10:56 #256
545 dop
:copyright: dop
pi_178359993
quote:
1s.gif Op zaterdag 7 april 2018 07:52 schreef Hexxenbiest het volgende:

[..]

Ik geloof ook helemaal niet meer in de bijbel. Maar daarom kunnen we nog wel praten over wat we ervan weten en hoe we het bezien.
Je hoeft daarvoor niet een gelovige te zijn.
dat klopt.
Maar onze eigen normen en waarden set waar mee we bepalen wat we zelf wel en niet christelijke vinden.
komt ook ergens vandaan.
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_178360039
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
1s.gif Op zaterdag 7 april 2018 08:10 schreef dop het volgende:

[..]

dat klopt.
Maar onze eigen normen en waarden set waar mee we bepalen wat we zelf wel en niet christelijke vinden.
komt ook ergens vandaan.
En hiermee maak je dus een discussie dood.
  zaterdag 7 april 2018 @ 09:11:13 #258
167383 Molurus
the talking snake
pi_178360366
De Bijbel beschrijft een moreel raamwerk dat inmiddels toch wel heel sterk verouderd is. Dit proberen te rijmen met hedendaagse moraliteit heeft op voorhand al iets heel krampachtigs.

Sommige mensen hebben behoefte aan het idee dat moraliteit iets absoluuts is, en worden liever verteld wat goed en slecht is dan dat ze daar zelf over moeten nadenken.

In de praktijk komt het erop neer dat ze dat alsnog wel doen, en dat vervolgens projecteren op de Bijbel en zichzelf wijsmaken dat hun eigen morele gedrag niet uit zichzelf komt maar uit die Bijbel. In zekere zin is het een trucje om verantwoordelijkheid voor morele waarden te ontkennen, ook voor zichzelf. Dat trucje werkt vandaag de dag gelukkig een stuk slechter dan een paar honderd jaar geleden.
Philosophy: questions that may never be answered.
Religion: answers that must never be questioned.
  zaterdag 7 april 2018 @ 09:15:31 #259
545 dop
:copyright: dop
pi_178360415
quote:
1s.gif Op zaterdag 7 april 2018 08:22 schreef Hexxenbiest het volgende:

[..]

En hiermee maak je dus een discussie dood.
ik snap dat jij dat vind.
Maar wat mij betreft is geloof geloven. Er is niet een vast regeltje hoe dat dan precies moet zijn.
En gezien gelovigen daar onderling ook telkens weer niet uit lijken te komen.
Lijkt het dat het gelijk vooralsnog aan mijn kant is.
😋
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
  zaterdag 7 april 2018 @ 09:57:30 #260
396730 EttovanBelgie
Alles komt goed.
pi_178360917
quote:
1s.gif Op zaterdag 7 april 2018 06:59 schreef Hexxenbiest het volgende:

[..]

Ja, dat is zo. Maar wat ik bedoelde was zaken die niet in de bijbel staan maar wel worden gedaan.

[..]

Zoals ik eerder ook al zei:
Wat vroeger was doet er niet toe. Tegenwoordig ben je christen omdat je de NT aanneemt.
Tussen vůůr de christenheid en nu is idd veel veranderd, zoal bijv nu die sola scriptura. Hoezo kunnen zij die onchristelijke tradities (niet alleen RK) dan niet afschaffen? Welke betekenis heeft dan die sola scriptura?

Eigenlijk sluit dit onderwerp dus ook aan op de TT: je doet dingen buiten de bijbel (dus eigenlijk vertrouw/geloof je er niet echt in), kun je je dan christelijk noemen? (maar dan hele kerken ipv personen).

En ik geloof niet, dus er is geen sprake van mijn geloof jouw geloof.
Ook jij wil het kennelijk maar niet snappen.

Sola Scriptura is nooit een christelijke zaak geweest, totdat Luther het 1500 jaar later formuleerde.

Ook aan jou de vraag: wetende dat er voor 393 geen eenduidige bijbel was om uit te 'sola scripturen', waren er dan voor 393 geen echte christenen?

Als je antwoord is 'nee', hebben we een probleem: dan waren de apostelen geen echte christenen.

Als je antwoord is 'ja', hebben we nog steeds een probleem. Want die christenen konden zich niet beroepen op een bijbel om uit te sola scripturen, hetgeen dus betekent dat christenen in de vroegste kerk het deden met boeken die nu in de bijbel staan, EN er iets naast: namelijk mondelinge overlevering en traditie, hetgeen sola scriptura een onmogelijkheid maakt om 'christen zijn' te definiŽren
Omnibus in omnibus.
  zaterdag 7 april 2018 @ 10:00:44 #261
396730 EttovanBelgie
Alles komt goed.
pi_178360964
quote:
1s.gif Op zaterdag 7 april 2018 08:22 schreef Hexxenbiest het volgende:

[..]

En hiermee maak je dus een discussie dood.
De discussie wordt doodgemaakt wanneer mensen het verrekken zich in de materie in te lezen.
Omnibus in omnibus.
pi_178361168
quote:
0s.gif Op zaterdag 7 april 2018 09:57 schreef EttovanBelgie het volgende:

Als je antwoord is 'nee', hebben we een probleem: dan waren de apostelen geen echte christenen.
Neen, niet wat we nu verstaan onder " christenen ". :)
pi_178361181
quote:
0s.gif Op zaterdag 7 april 2018 10:00 schreef EttovanBelgie het volgende:
De discussie wordt doodgemaakt wanneer mensen het verrekken zich in de materie in te lezen.
Volkomen mee eens ! :Y
  zaterdag 7 april 2018 @ 11:42:45 #264
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_178362056
quote:
Ziet er niet al te best voor je uit...

Wie heeft geen eeuwige zekerheid?
1. Zij die wel belijden maar zich niet tot God bekeren (Lukas 3:7-14; Handelingen 26:20). 2. Zij die
enkel met het hoofd geloven3

, louter intellectueel (Johannes 2:23-25; Jakobus 2:17-20). 3. Zij die
een eigenwillig geloof hebben, die enkel geloven wat zij willen geloven in plaats van het getuigenis

van de Schrift (Johannes 6:60-66). 4. Zij die een religieuze ijver hebben, los van het Evangelie
(Romeinen 10:1-4).

[ Bericht 0% gewijzigd door hoatzin op 07-04-2018 11:55:35 ]
  zaterdag 7 april 2018 @ 11:50:46 #265
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_178362191
quote:
0s.gif Op vrijdag 6 april 2018 23:14 schreef EttovanBelgie het volgende:

[..]

Alleen worden de beelden niet 'gediend'. En het gebod spreekt over het uitbeelden van zaken - hetzij onder de aarde, op de aarde of boven de aarde - om die vervolgens als goden te aanbidden. Kunst in dienst van God is geen overtreding.

De vroege kerk ontwikkelde een beeldcultuur aan de hand van het voorbeeld van Mozes en de Ark des Verbonds, met diens gouden cherubs, op het tafereel van de koperen slang, 1 Koningen 6 aangaande de Tempel van Salomo en vooral op het visioen van EzechiŽl over de hemelse Tempel:

"Van de vloer tot aan de vensters en tot boven de ingang zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde, was de hele muur in vlakken verdeeld. Daarop waren afwisselend kerubs en palmen aangebracht. Elke kerub had twee gezichten: een mensengezicht gekeerd naar de palm aan de ene kant, en het gezicht van een leeuw, gekeerd naar de palm aan de andere kant. Met deze afbeeldingen waren alle muren van de tempel versierd, van de vloer tot boven de ingang."

En:

"Het schip en het heilige der heiligen hadden elk twee deuren met geheel openslaande deurvleugels, twee voor elke deur. Ook op de deuren van het schip waren kerubs en palmen afgebeeld, zoals op de muren."

Kun je van alles van vinden, maar als de Katholieke en Orthodoxe kerken leren dat hun gebedshuizen de werkelijke tempels van God zijn, waar God zelf ook aanwezig is (sacrament). dan is het alleen maar logisch dat zij hun kerken versieren. Niet met afgodsbeelden, maar met verwijzingen naar en herinneringen aan het heilige.
Protestanten leggen het heel anders uit. Ik heb de koperen slang van Mozes dan ook altijd hoogst verwonderlijk gevonden. Volgens de schrift is deze later nog aanbeden door het volk (!) en daarom ook vernietigd door een latere koning, ik meen Hizkia.
  zaterdag 7 april 2018 @ 11:52:49 #266
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_178362223
quote:
1s.gif Op zaterdag 7 april 2018 06:59 schreef Hexxenbiest het volgende:

[..]

Ja, dat is zo. Maar wat ik bedoelde was zaken die niet in de bijbel staan maar wel worden gedaan.

Zoals het kommaatje verplaatsen in de uitspraak: Ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn.
  zaterdag 7 april 2018 @ 11:55:15 #267
440166 Sigaartje
Geraniumbejaarde
pi_178362268
quote:
0s.gif Op zaterdag 7 april 2018 11:42 schreef hoatzin het volgende:

[..]

Ziet er niet al te best voor je uit...

Wie heeft geen eeuwige zekerheid?
1. Zij die wel belijden maar zich niet tot God bekeren (Lukas 3:7-14; Handelingen 26:20). 2. Zij die
enkel met het hoofd geloven3
, louter intellectueel (Johannes 2:23-25; Jakobus 2:17-20). 3. Zij die
een eigenwillig geloof hebben, die enkel geloven wat zij willen geloven in plaats van het getuigenis
van de Schrift (Johannes 6:60-66). 4. Zij die een religieuze ijver hebben, los van het Evangelie
(Romeinen 10:1-4).
We zijn de sjaak. ;(
Vredesdruif schreef op 5 september: Nog een grote bek ook. Triest geval ben je.
Flippingcoin schreef op 30 september: Koekebakker.
Wollah schreef op 30 september: Slaat nergens op. Reageer gewoon inhoudelijk of reageer anders niet.
  zaterdag 7 april 2018 @ 11:58:43 #268
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_178362320
quote:
1s.gif Op zaterdag 7 april 2018 11:55 schreef Sigaartje het volgende:

[..]

We zijn de sjaak. ;(
Hoezo? Er staat niets over ongelovigen. Als die ook eeuwige zekerheid krijgen, namelijk eeuwige pijniging, zou dat er wel bij gestaan hebben toch?
  zaterdag 7 april 2018 @ 12:03:22 #269
396730 EttovanBelgie
Alles komt goed.
pi_178362397
quote:
0s.gif Op zaterdag 7 april 2018 11:50 schreef hoatzin het volgende:

[..]

Protestanten leggen het heel anders uit. Ik heb de koperen slang van Mozes dan ook altijd hoogst verwonderlijk gevonden. Volgens de schrift is deze later nog aanbeden door het volk (!) en daarom ook vernietigd door een latere koning, ik meen Hizkia.
Inderdaad, toen de koperen slang ZELF werd aanbeden, werd het een afgodsbeeld.

En natuurlijk leggen protestanten de beeldendienst anders uit; zij erkennen de aanwezigheid van God in de hostie niet (hun goed recht). Dan valt ook direct de noodzaak weg om het gebouw waarin de hostie wordt bewaard te zien als buitenaardse, hemelse vestiging van het goddelijke.
Omnibus in omnibus.
pi_178362793
quote:
0s.gif Op zaterdag 7 april 2018 09:57 schreef EttovanBelgie het volgende:

[..]

Ook jij wil het kennelijk maar niet snappen.

Sola Scriptura is nooit een christelijke zaak geweest, totdat Luther het 1500 jaar later formuleerde.

Ook aan jou de vraag: wetende dat er voor 393 geen eenduidige bijbel was om uit te 'sola scripturen', waren er dan voor 393 geen echte christenen?

Als je antwoord is 'nee', hebben we een probleem: dan waren de apostelen geen echte christenen.

Als je antwoord is 'ja', hebben we nog steeds een probleem. Want die christenen konden zich niet beroepen op een bijbel om uit te sola scripturen, hetgeen dus betekent dat christenen in de vroegste kerk het deden met boeken die nu in de bijbel staan, EN er iets naast: namelijk mondelinge overlevering en traditie, hetgeen sola scriptura een onmogelijkheid maakt om 'christen zijn' te definiŽren
Het antwoord is "Nee".
Dat probeer ik dan ook steeds te zeggen. Christen is pas wanneer je het NT aanneemt.
Welke regels of tradities er daarvoor zijn die er niet in zijn opgenomen, zijn dus niet christelijk.

quote:
0s.gif Op zaterdag 7 april 2018 11:52 schreef hoatzin het volgende:

[..]

Zoals het kommaatje verplaatsen in de uitspraak: Ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn.
Ik denk niet dat ik dat ermee bedoel....
Want het staat er wel tenminste.

Niet de interpretatie gaat het mij om, maar het ontbreken van een gebruik in de bijbel.

[ Bericht 10% gewijzigd door anoniem_301020180758 op 07-04-2018 12:35:10 ]
  zaterdag 7 april 2018 @ 12:49:23 #271
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_178363092
quote:
0s.gif Op zaterdag 7 april 2018 12:03 schreef EttovanBelgie het volgende:

[..]

Inderdaad, toen de koperen slang ZELF werd aanbeden, werd het een afgodsbeeld.

En natuurlijk leggen protestanten de beeldendienst anders uit; zij erkennen de aanwezigheid van God in de hostie niet (hun goed recht). Dan valt ook direct de noodzaak weg om het gebouw waarin de hostie wordt bewaard te zien als buitenaardse, hemelse vestiging van het goddelijke.
Dank voor de uitleg maar ik blijf het vreemd vinden. De slang werd ook "aanbeden" ten tijde van Mozes. Ondanks dat JHWH witheet werd van een gouden kalf (duizenden doden) moest het strijdende volk een oog houden op de koperen slang om te kunnen winnen....zeer in tegenspraak met zijn eigen gebod.

Maar goed, opgravingen hebben aangetoond dat er eigenlijk altijd, naast JHWH nog talloze andere goden werden aanbeden in het oude IsraŽl en Juda. Zelfs onder de "goede" koningen van Juda, die wel af en toe de afgodendiensten verboden, maar nooit de heidense (offer) hoogtes afbraken.
  zaterdag 7 april 2018 @ 12:50:00 #272
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_178363105
quote:
0s.gif Op zaterdag 7 april 2018 12:32 schreef Hexxenbiest het volgende:
Welke regels of tradities er daarvoor zijn die er niet in zijn opgenomen, zijn dus niet christelijk.
Dan is JW niet christelijk. ;)
pi_178363710
quote:
0s.gif Op zaterdag 7 april 2018 12:50 schreef hoatzin het volgende:

[..]

Dan is JW niet christelijk. ;)
Waarom?
pi_178365602
quote:
0s.gif Op zaterdag 7 april 2018 11:42 schreef hoatzin het volgende:

[..]

Ziet er niet al te best voor je uit...

Wie heeft geen eeuwige zekerheid?
1. Zij die wel belijden maar zich niet tot God bekeren (Lukas 3:7-14; Handelingen 26:20). 2. Zij die
enkel met het hoofd geloven3

, louter intellectueel (Johannes 2:23-25; Jakobus 2:17-20). 3. Zij die
een eigenwillig geloof hebben, die enkel geloven wat zij willen geloven in plaats van het getuigenis

van de Schrift (Johannes 6:60-66). 4. Zij die een religieuze ijver hebben, los van het Evangelie
(Romeinen 10:1-4).
Ik geloof niet alleen intellectueel en ik geloof alleen wat het schrift leert dus mij maak je niet bang hoor. Dus ik val zeker niet onder die vetgedrukte woorden van je jammer joh....
  zaterdag 7 april 2018 @ 16:03:05 #275
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_178366095
quote:
0s.gif Op zaterdag 7 april 2018 13:30 schreef Hexxenbiest het volgende:

[..]

Waarom?
Worden niet genoemd in de Bijbel. De naam Jehova ook niet. En hun aanpassingen aan de schrift zijn volgens diezelfde schrift ook niet toegestaan.
abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')