FOK!forum / Werk, Geldzaken & Recht / [Crowdfunding] #179 Komkommertijd al begonnen?
Horsemenwoensdag 7 februari 2018 @ 13:05
ztv2ifcv9bvj7.jpg

Crowdfunding is hot! In 2017 is in Nederland 223 miljoen euro opgehaald middels crowdfunding. Dat betekent opnieuw flinke groei van het fenomeen ten opzichte van het voorgaande jaar, toen de teller nog bleef steken op 170 miljoen euro. Crowdfunding maakte vorig jaar de realisatie van meer dan 4800 projecten en ondernemingsplannen mogelijk. En dat in een jaar dat crowdfunding ook onder een vergrootglas is komen te liggen omdat de risico's onderschat werden.

Vormen van crowdfunding
Er zijn 4 vormen van crowdfunding:
• Lening crowdfunding
• Aandelen crowdfunding
• Schenking / Donatie crowdfunding
• Aanschaf (nog te ontwikkelen) product / reward crowdfunding

Dit topic gaat voornamelijk over crowdfunding op basis van een lening die wordt terugbetaald.

Met crowdfunding betalen meerdere (soms honderden mensen) mee aan de lening van een bedrijf of particulier. Omdat er bij crowdfunding geen tussenkomst is van een financiŽle instelling zijn de kosten vaak lager en de rendementen over de investering over het algemeen hoger. Het risico is dat bedrijven 'omvallen' en je het geld kwijt bent.

Crowdfundingplatformen leningen
Geldvoorelkaar (GVE), leningen voor MKB en particulieren.
Collin Crowdfund (CCF), leningen voor MKB met crowdfundcoach.
Funding Circle (FNC), leningen voor MKB.
Kapitaal Op Maat (KOM), leningen voor MKB.
SamenInGeld (SIG), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Horecacrowdfunding (HCN), leningen voor horeca.
Lendahand (LDH), opkomende economieŽn met rentes van tussen 3 - 6%.
Investormatch (IVM), kosteloos investeren in MKB projecten.
Waardevoorjegeld, leningen met een christelijk normen- en waardenkader voor het MKB.
Capital Circle, leningen voor MKB.
Bouwaandeel (BAD), investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
Crowdestate, investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
NewFunding, investeren in vastgoed met hypothecaire zekerheid.
DuurzaamInvesteren, combinatie van maatschappelijk en financieel rendement.
CrowdAboutNow (CAN), leningen voor food, horeca, retail.
NPEX, handel in aandelen en obligaties van MKB-bedrijven.
ZonnepanelenDelen, investeren in ZonneDelen van collectieve zonne-energieprojecten.
OnePlanetCrowd, groene investeringen, vorm: leningen, donaties, rewards, etc.
GreenCrowd, markt plaats voor de financiering van duurzame-energie-projecten.
Voordegroei, leningen voor MKB.
Lendico, kredieten MKB.
Aygo!Dutch (AGD), leningen voor MKB.
The Dutch Deal, leningen voor MKB.
Moneybrothers, leningen voor MKB.

Resultaten crowdfundingplatformen
Via onderstaande links zijn de rapportages van de crowdfundingplatforms te raadplegen.
Geldvoorelkaar
Collin Crowdfund
Funding Circle
Kapitaal Op Maat
Lendahand
Investormatch
Horecacrowdfunding
Crowdaboutnow
Knab Crowdfunding
Capital Circle
Oneplanetcrowd
The Dutch Deal
Voordegroei

ExitstrategieŽn platformen
Collin Crowdfund
Funding Circle
Kapitaal op Maat
Samen in Geld
Horecacrowdfunding
Waardevoorjegeld
Investormatch

Scorings-matrix exit/continuÔteitsstrategie van CF platformen per 11-12-2017:
SPOILER
7b9se8tb.png

Toelichting bij de scoringsmatrix exit/continuÔteitsstrategie:
In overleg met een aantal investeerders zijn er 10 items geformuleerd die in onze ogen nodig zijn in een goede exit /continuÔteitsstrategie.

Voor de eenvoud hebben we ieder item een max score van 10 punten gegeven.

Die items die voor een platform niet aan de orde zijn worden buiten beschouwing gelaten.

Als einduitslag resulteert er een cijfer tussen 0 en 10 welke een indicatie geeft hoe goed de exit geregeld is. Eindcijfer 0 niets geregeld. Eindcijfer 10 goed geregeld, je hebt een goede kans dat als het platform in moeilijkheden raakt de betalingen, uitwinning van zekerheden, en het inzien van admin. via dashboard etc op internet gewoon blijft functioneren zonder bijkomende kosten.

Is een score matrix zaligmakend? Nee maar het geeft je in een oogopslag inzicht in de situatie. Bovendien kan je zien hoe het platform scoort op items die jij belangrijk vind in de exit strategie.

Ad1. Met een verdienmodel voor het platform met inkomsten gedurende de looptijd scoor je hoog max 10. Met een ander verdien model zal het platform aan moeten tonen dat er maatregelen genomen zijn om dit nadeel weg te nemen.

Ad 2. Scheiding van Geldstromen. Spreekt voor zich.

Ad3 Onderbrenging van zekerheden als Hypotheken, Pandrecht etc. Sommige platformen doen hier niet aan dan NVT

Ad4, Ad5. Stichtingen Zekerheden en Derden gelden dienen controleerbaar gekwalificeerde bestuurders te hebben. Met name in tijden wanneer het minder gaat met het CF bedrijf kunnen de belangen van CF platform en Stichtingen uit elkaar lopen. Dus bestuur idealiter >50% geen platform medewerker met tenminste een bestuurslid aantoonbaar belangenbehartiger van investeerders.

Ad 6 Zekerheden dienen goed vastgelegd te zijn, zeker als het cf bedrijf niet meer bestaat. Hier wordt een score gegeven waarin ervaringen uit het verleden meetellen.

Ad 7 Software en data moeten beschikbaar/te gebruiken zijn voor stichtingen/back-up provider. Hier dient een duidelijke overeenkomst over te zijn. Het kan niet zo zijn dat bij wegvallen van het CF bedrijf er gesteggeld moet worden over deze zaken met curator of toeleverend software bedrijf. De investeerder dient op normale wijze bij zijn data(contracten, betalingsdata etc) te kunnen en betalingen moeten gewoon doorgang kunnen vinden en niet gestoord worden door administratieve problemen.

Ad 8 De financiering van ad7 moet duidelijk geregeld zijn. Ad 1 kan helpen , maar ook moet duidelijk worden dat dit voldoende is. Is er geen goede continue inkomensstroom dan moet duidelijk zijn dat er een andere bron is waaruit het door functioneren betaald kan worden. Investeerders moeten niet verast worden door extra kosten.

Ad9 Er moet een toetsing zijn van het exit stappen plan door een externe deskundige bijvoorbeeld een gespecialiseerde externe register accountant. Alleen de mededeling dat er een stappenplan is door een CF directie met blauwe ogen geeft geen zekerheid

Ad 10 Er dient duidelijk op de website op een separate pagina/item gecommuniceerd te worden hoe de exit/continuÔteitsstrategie in elkaar zit. Alle onderdelen dienen benoemd te worden zodat de investeerder weet hoe het in elkaar steekt en waar hij aan toe is.


E-mail alerts
Er zijn meer mensen die willen investeren dan geld nodig hebben. Het is daarom van belang op tijd er bij te zijn als er een goed project voorbij komt. Vanuit FOK!-users is er een service die nieuwe projecten bijhoudt en een alert stuurt per @mail.

Aanmelden: Stuur een mail met onderwerp "gve" en/of "kom" en/of "ccf" en/of "agd" en/of "fnc" naar [email protected].
Zet 'fok' in de tekst, anders wordt je mail genegeerd. Je krijgt een bevestiging terug per inschrijving.

Afmelden: Om je uit te schrijven mail je "gve" en/of "kom" en/of "ccf" en/of "agd" en/of "fnc" naar [email protected].
Krijg je liever een melding via telegram, ga dan naar https://telegram.me/crowdfund

Andere crowdfundingplatformen
SPOILER
Symbid: voor startups en MKB. (vorm: aandelen)
Kickstarter: kickstart projecten. Daar is een ander topic voor.
Buitenlandse platformen
SPOILER
Uiteraard is crowdfunding internationaal, en zo zijn dus ook enkele internationale platformen interessant. Onderstaand zijn enkel nog platformen waarbij je daadwerkelijk investeert, niet uitleent, je krijgt dus aandelen in het betreffende bedrijf en het rendement zal onzekerder zijn.

Seedrs.com is een Engels crowdfundingplatform welk intussen enkele jaren bezig is. De aangeboden projecten zijn zeer gevarieerd. Zo kan je projecten tegenkomen voor een lokale winkel, maar ook voor wereldwijde internetplatformen. Naast aandelen in bedrijven, biedt Seedrs met grote regelmaat ook investeringsfondsen aan om in te investeren.
Companisto.com is een crowdfundingplatform van onze oosterburen. Het Duitse platform biedt ook zeer gevarieerde projecten aan. Het zijn nooit echt veel projecten maar degene die er staan zijn meestal wel interessant om in ieder geval te bestuderen.
Crowdcube.com is een Engels platform welke mooie projecten aanbiedt. Helaas is er het nadeel dat je als buitenlander een debitcard van Visa of Mastercard moet hebben om er te investeren. Een debitcard, dus geen creditcard, ook niet een prepaid creditcard.
Lendingclub.com is een groter amerikaans crowdfunding platform. Hierbij zal het faillissement risico waarschijnlijk wat lager zijn. Een ander voordeel is dat je hier automatisch diversificatie kunt toepassen, met een minimum van $25 per stuk. Dit vermindert je risico aanzienlijk. Echter, voor niet-Amerikanen is het minimale investeringsbedrag $100.000. (bron)
Mintos, a peer-to-peer lending marketplace that connects investors with borrowers of non-bank lenders. It is an easy and transparent alternative to the traditional banking system. At Mintos both retail and institutional investors can invest in fractions of loans originated across Europe. Currently, we serve mortgage loans, personal unsecured loans, secured car loans, and small business loans. The minimum investment in one loan is EUR 10. Loan originators, on the other hand, by connecting to the Mintos platform get an instant access to investors that are looking to purchase loans.
Twino, a privately-owned marketplace lender operating across 7 countries. The company, previously known as Finabay, started operations in 2009 in Latvia and has originated over EUR 240 million in unsecured consumer loans since then. In 2015, TWINO launched an investment marketplace, offering investors from across Europe the opportunity to earn premium returns by investing in unsecured consumer loans originated by its daughter companies in Poland, Georgia and Denmark. In combination with the company's strong management team, local presence and proprietary scoring models, the investment marketplace fuels the growth of the company in the existing markets, as well as its geographical expansion.
Bondora, a leading peer-to-peer lending platform for investing in European non-bank personal loans. All loans are issued by our mother company Bondora AS that retains a share of risk in all loans it sells through Bondora.com marketplace.
EstateGuru is a leading Nordic online peer-to-peer lending platform established by property and FinTech professionals facilitating short- and mid-term property loans. The cross-border marketplace offers flexible terms for borrowers and premium interest to its investors. The loans of EUR 50 000- 3 000 000 facilitated through the EstateGuru platform are secured against property with a maximum LTV of 75%.

Een overzicht van crowdfunding platforms staat op: wikipedia.
Risico
SPOILER
Crowdlending is risicovol!
Projecten kunnen failliet gaan. Dan ben je meestal al je geld kwijt!
Crowdfunding heeft een hoger risico op verlies dan sparen en beleggen in aandelen.
Informeer jezelf goed over de risico's, spreid je geld over meerdere projecten en over meerdere platformen en investeer alleen kleine bedragen.

Bij sommige crowdfundplatformen moet ook rekening gehouden worden met het risico dat het crowdfundplatform failliet kan gaan. Dit is minder van belang bij diverse platforms die via een derdenrekening werken en waar de contracten direct afgesloten worden tussen lener en verstrekker.
Zekerheden
SPOILER
Crowdlending is risicovol!
Als je je geld uitleent wil je de beste zekerheid dat je het terug krijgt. Alleen 100% zekerheid dat je je geld behoud heb je als je niets uitleent! In alle andere gevallen kan je je geld kwijtraken.

Hoe kan je nu aan een project zien of het een project is met risico's die aanvaardbaar zijn:

o Eerst kijk je naar de primaire zaken. Hoe staat het met het eigen vermogen, hoe is het eigen vermogen opgebouwd, hoe zit het met de solvabiliteit, liquiditeit en winstgevendheid nu en in de toekomst. Is er een non-ontrekkingsverklaring t.a.v. de hoogte van de solvabiliteit? Zijn er nog meer leninggevers in het spel en wat zijn hun rechten? Tekenen alle B.V.'s van de eigenaren mee met de lening overeenkomst? Of wordt er nu juist een belangrijke vergeten zodat de ondernemer makkelijk verder kan zonder de lening af te lossen? Zijn de mensen bekwaam? Bestaat het bedrijf al langer of is het een starter? Zijn de prognoses reŽel of gaat men er met de hockeystick methode tegenaan. Je moet er achter zien te komen of de lening bij een reŽle bedrijfsvoering en ook met een beetje tegenwind terug betaald kan worden. Platformen kunnen je helpen bij dit onderzoek met hun ratings en rapporten echter de praktijk heeft geleerd dat deze hulpmiddelen van platformen niet altijd kloppen en soms zelfs er geheel naast zitten. Je bent dus altijd zelf verantwoordelijk voor je beslissing om te kijken naar deze primaire zekerheid heeft het bedrijf of particulier genoeg mogelijkheden om de lening terug te betalen.

o De secundaire zekerheden. Wat krijg ik nog terug als er te veel tegenwind is en de lening nemer de lening niet meer kan terug betalen. Als een lening nemer zijn schulden niet meer kan betalen gaat hij in de meeste gevallen failliet. Daar er dan meestal preferente schuldeisers zijn ( fiscus, UWV en pandhouders) blijft er in het algemeen niets over uit de failliete boedel voor de CF geld uitlener zonder zekerheden. Daarom eisen sommige platformen extra (secundaire) zekerheden voor als de lening nemer niet meer aan zijn verplichtingen voldoet om toch nog een deel van de geleende bedrag terug te kunnen betalen aan de CF geld uitlener. Welke zeker heden praten we dan over:
o Hoofdelijke aansprakelijkheid van de eigenaren (materieel of moreel)
o Borgstellingen van personen voor een bepaald bedrag (materieel of moreel)
o Hypothecaire zekerheden op onroerend goed of schepen
o Verpanding van inventaris, machines, voorraad, debiteuren, contracten etc
Zekerheden dienen zo hard mogelijk te zijn, door hier op het forum mee te lezen leer je welke zekerheden hard zijn. Harde zekerheden verkleinen het risico en kunnen er voor zorgen dat je een deel van je geld alsnog terug krijgt.

Een voorbeeld van een boterzachte zekerheid:
De heer x geeft een borgstelling af van 100.000 euro. Deze borg stelling is op dit moment van morele aard. (Hier staat dus de heer x garant voor 100K maar x heeft niets)

Een voorbeeld van een harde zekerheid:
De heer x heeft een huis dat een maand geleden getaxeerd is op een waarde van 210.000 euro. Dit huis is op dit moment niet hypothecair belast. Voor de deelnemers aan deze lening wordt een eerste hypotheek afgegeven van 100K (100K is de grootte van de lening) aan de stichting zekerheden van het platform. De 1e hypotheek wordt via de notaris geregeld en het platform betaald pas uit na registratie van de hypotheek.

Hier een link naar een beschrijving van als het mis gaat en hoe een platform dat kan afhandelen. Dit https://www.aygodutch.com/als-het-mis-gaat/ is een voorbeeld van een platform dat de afhandeling redelijk/tot goed voor elkaar heeft. Je kan hier ook lezen hoe de volgorde van afhandeling is van zekerheden bij een faillissement. Let op! Niet alle platformen hebben deze afhandeling goed voor elkaar. Ook de communicatie aangaande mislukte projecten en het uitwinnen van de zekerheden laat vaak te wensen over.
Effectieve rente
SPOILER
Geldvoorelkaar (GVE) bruto rente-0,6% = netto rente
Collin Crowdfund (CCF) bruto rente-1,04%* = netto rente
Funding Circle (FNC) bruto rente -1,0% = netto rente
KapitaalOpMaat (KOM) netto rendement* fluctueert met looptijd**
Lendahand (LDH) bruto rente = netto rente
Investormatch (IVM) bruto rente = netto rente
Horecacrowdfunding (HCN) netto rendement fluctueert met looptijd**
SamenInGeld (SIG) bruto rente -0.30% = netto rente
NewFunding
Bouwaandeel (BAD) bruto rente = netto rente
Crowdestate netto rendement fluctueert met looptijd**
CrowdAboutNow (CAN) bruto rente = netto rente
Waardevoorjegeld bruto rente -1,0% = netto rente
Capital circle
Moneybrothers netto rendement fluctueert met looptijd**
Lendico bruto rente -1,0% = netto rente
Aygo!Dutch (AGD) netto rendement fluctueert met looptijd**
NPEX
Zonnepanelendelen
OnePlanetCrowd
GreenCrowd
Duurzaam investeren netto rendement fluctueert met looptijd**
Doorgaan

* Door veel te investeren krijg je een korting op de standaard fee. Door de korting op de fee neemt je netto rendement toe.
** Hoe langer de lening loopt hoe kleiner het verschil tussen bruto en netto. Bijvoorbeeld:
==> 36 maanden bruto rente - 0,6%= netto rente
==> 60 maanden bruto rente - 0,3%= netto rente.

Nominale en effectieve rente bij annuÔtaire lening:
Sommige Platformen geven het nominale (GvE) en andere het effectieve rente percentage (KOM, AGD, FNC, ...) op. In de effectieve rente wordt niet 1x per jaar de volledige rente vergoed maar elke maand 1/12. Bij gelijk rentepercentage krijg je bij effectieve rente meer dan bij nominaal voor je investering per jaar.

Precies omrekenen:
http://www.berekenhet.nl/berekenen/nominale-rente.html
http://www.berekenhet.nl/berekenen/effectieve-rente.html
Belastingen en de belastingdienst
SPOILER
Bent u particulier? In vrijwel alle gevallen valt de waarde van de lening - het saldo - in "box 3 voor de inkomstenbelasting. Dat betekent dat u het saldo moet opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting. Net zoals u dit doet met het saldo van uw bankrekening (saldo = waarde per 1 januari van het jaar waarover de belastingopgave wordt gedaan). De rente hoeft niet te worden opgegeven, tenzij deze wordt bijgeschreven bij het banksaldo.

Er kan een uitzondering worden gemaakt op bovenstaande als u als particulier (volgens de fiscus) aan meer dan normaal vermogensbeheer doet. Raadpleeg bij vragen hierover uw belastingadviseur.

Bent u ondernemer en handelt u vanuit een zakelijk account? Voor ondernemers/bedrijven die in het kader van hun onderneming handelen, vormt het uitgeleende bedrag een (vreemd vermogen) vordering die op de balans gezet moet worden. Ontvangen rente behoort tot het resultaat (de winst). Voor IB ondernemers wordt de winst belast in box 1, voor BVs valt e.e.a. onder de vennootschapsbelasting. Indien de lening onverhoopt niet kan worden afgelost, kan afgewaardeerd worden ten laste van de winst.

Zie hiervoor ook: WGR / Crowdfunden en de belastingdienst Zeker weten? Bel dan zelf de belastingdienst.
Kan ik wat aan het CF uitlenen overhouden?
SPOILER
Kan ik wat aan Crowdfunding leningen overhouden of kan ik mijn geld beter op een andere manier beleggen, sparen of misschien nog beter uitgeven of in de oude sok stoppen?
Dat is natuurlijk altijd de grote vraag. Onderstaande globale NRDZ sigarendoos berekening kan je helpen je koers te bepalen.

40 echte defaults van 1100 projecten bij GVE, KOM, CCF, HCN is op dit moment (december 2015) de beste schatting. Dus zo'n 3.6% van alle projecten is vroegtijdig definitief gestopt met betalen.

Bierviltjes berekening bij random gespreide investering in projecten:
• 100.000 euro geÔnvesteerd gespreid over alle projecten
• Opgegeven rente gemiddeld over alle projecten 7%
• Gemiddelde looptijd 4 jaar
• Rente te ontvangen over de gehele looptijd is dus ongeveer 14000 euro
• Fee gemiddeld 1% is ongeveer 1000 euro
• Default gemiddeld na 0.37 deel looptijd. (berekend uit de huidige bekende defaults)
• Default verlies inleg exclusief rente verlies 0.63 * 3600 euro is ongeveer 2300 euro
• Rente verlies defaults ongeveer 300 euro

Wat hou je dus over? Ongeveer 10000 euro oftewel ongeveer 5% netto per jaar over uitstaand kapitaal.

Kanttekeningen:
• 3.6% is het default percentage in aantal op dit moment. In geld ligt het iets hoger daar grotere projecten eerder in default gaan als projecten met een kleine geldswaarde.
• 3.6% default zou over de gehele looptijd van de fictieve investering van 100000 euro zomaar het dubbele of meer kunnen worden gezien de fase waarin de meeste van de 1100 projecten zich bevinden.
• Als default percentage verdubbelt dan hou je ongeveer 7500 euro over is zo'n 3.75 % netto rente per jaar over uitstaand kapitaal.
• Nog steeds 2.25% meer dan bij een deposito van 2 tot 4 jaar die op dit moment ongeveer 1.5% doen.
• Heb je 12% tot 13% van je initiŽle projecten in default dan speel je nog steeds quite t.o.v een deposito. Je moet dan wel kans zien je te verbeteren anders kan je beter stoppen en je geld op de bank zetten.

Crowdfunding heeft wel meer risico, met veel meer werk, maar ook met meer fun. Je kan benchmarken tegen de gemiddelden en kijken of je het zelf beter doet met het selectief uitzoeken van projecten.

Als je het goed doet beloning in extra rendement en een schouderklopje van je zelf.

Deze bierviltjes berekening geeft een aardige indicatie. Wil je het precies uitrekenen dan kan dat natuurlijk en ik zou zeggen doe je best een excel sheet is geduldig. Wil je het echt precies weten dan moet je wachten tot je projecten klaar zijn met aflossen want ook in de laatste maand van een lening kan er een ongelukje gebeuren.
Projecten met problemen
SPOILER
Aangezien vooralsnog te weinig openheid wordt gegeven over projecten in problemen en defaults door de platformen, hieronder een onvolledige lijst van projecten met problemen van GvE, KOM, CCF, HCN, FNC, AGD, IVM

Bij bedrijven met naam XXXXXXXXXXXX zijn er nog mogelijkheden dat het goed komt. Er is een nieuwe categorie problemen aangemeld maar betaald nog conform contract. Ook bij de andere projecten met naam genoemd kan nog steeds uitwinning plaats vinden uit boedel of persoonlijke aansprakelijkheid. Heb je info over defaults die niet vermeld staan of zich niet lenen voor een post op het forum dan graag een PM naar NRDZ. Zie je fouten in de lijsten dan ook graag je opmerkingen. bijgewerkt tot 09-10-2017

GVE 2n69rwi.jpg

KOM,CCF,AGD,LDH,HCN,FNC, etc idadcl.jpg

Projecten in problemen grafisch weergegeven per 03-12-2015 en per 11-01-2017.

2itq9ns.jpg

Note: de gegevens zijn zo goed mogelijk verzameld maar kunnen fouten bevatten.
Statistieken
SPOILER
g5orr3swp8wn.png

ltgcqfozqil.png

b9xpgb4th6t.png

lgc1egyfrsa.png

q5mdvthquyz.png

Punt van orde:
We hebben gemerkt dat elk platform helaas wel eens een betaling een paar dagen te laat doet. Dit is vervelend, maar mag de discussies niet gaan overheersen. We hebben daarom besloten alleen achterstanden van meer dan 3 werkdagen hier op het forum te melden.

Disclaimer: de informatie in dit topic is hoogstens informatief. Informeer je altijd goed zelf voordat je investeert. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Thomas88woensdag 7 februari 2018 @ 13:44
quote:
Is dat niet de buurman ?
Horsemenwoensdag 7 februari 2018 @ 14:05
quote:
0s.gif Op woensdag 7 februari 2018 13:44 schreef Thomas88 het volgende:

[..]

Is dat niet de buurman ?
Klopt!
SPOILER
Het adres van het GvE project is: Noordvest 81, 3111 PG Schiedam
Uit de "Huizendata":
SPOILER
Interessante info over Noordvest 81 in Schiedam:
- Dit pand is in 1900 gebouwd.
- Het totale oppervlak van de grond is 288 m2.
- Dit pand heeft het energielabel onbekend.
- De woningwaarde is momenteel 500.000 tot 600.000 euro.
- De gemeentelijke woonlasten zijn naar schatting 40 tot 60 euro per maand.
- In 2016 is dit pand het laatst verkocht.
Die woning waarde die Huizendata aangeeft klopt dus voor geen meter 8)7

Ik twijfel een beetje wat ik nu aanmoet met die project. Helaas ook geen woz waarde beschikbaar welke enige houvast geeft. Wat is jullie idee over dit project?

[ Bericht 20% gewijzigd door Horsemen op 07-02-2018 14:15:39 ]
Horsemenwoensdag 7 februari 2018 @ 14:14
Dubbel
Thomas88woensdag 7 februari 2018 @ 14:21
quote:
14s.gif Op woensdag 7 februari 2018 14:05 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Klopt!
SPOILER
Het adres van het GvE project is: Noordvest 81, 3111 PG Schiedam
Uit de "Huizendata":
SPOILER
Interessante info over Noordvest 81 in Schiedam:
- Dit pand is in 1900 gebouwd.
- Het totale oppervlak van de grond is 288 m2.
- Dit pand heeft het energielabel onbekend.
- De woningwaarde is momenteel 500.000 tot 600.000 euro.
- De gemeentelijke woonlasten zijn naar schatting 40 tot 60 euro per maand.
- In 2016 is dit pand het laatst verkocht.
Die woning waarde die Huizendata aangeeft klopt dus voor geen meter 8)7

Ik twijfel een beetje wat ik nu aanmoet met die project. Helaas ook geen woz waarde beschikbaar welke enige houvast geeft. Wat is jullie idee over dit project?
Zowel nr 81 als 83 worden aan het pand in kwestie gekoppeld, geen idee of ze allebei aangekocht zijn. Taxatieverslag was fijn geweest. Maar lijkt me sterk dat het pand met nieuwe daken, kozijnen en glaswerk niet al 250k oplevert ( uitgaande van een taxatie van 225k voor verbouwing ) waardoor je redelijk safe zit qua hypothecaire dekking.
impact9woensdag 7 februari 2018 @ 14:25
quote:
0s.gif Op woensdag 7 februari 2018 14:21 schreef Thomas88 het volgende:

[..]

Zowel nr 81 als 83 worden aan het pand in kwestie gekoppeld, geen idee of ze allebei aangekocht zijn. Taxatieverslag was fijn geweest. Maar lijkt me sterk dat het pand met nieuwe daken, kozijnen en glaswerk niet al 250k oplevert ( uitgaande van een taxatie van 225k voor verbouwing ) waardoor je redelijk safe zit qua hypothecaire dekking.
Ik geloof alleen niet dat voor 50k dat hele pand verbouwt kan worden. Daar kom je niet heel ver mee
leolinedancewoensdag 7 februari 2018 @ 14:52
Al bekend dat GVE 5449 de laatste 10 termijnen in 1x gaat aflossen?
ITradewoensdag 7 februari 2018 @ 15:01
GVE project 14157 | Domino’s Pizza Arnhem gaat vervroegd aflossen.

20 termijnen betaald. Termijnen (21-60) worden in ťťn keer afgelost (met de rente).
obligatairewoensdag 7 februari 2018 @ 15:14
quote:
0s.gif Op woensdag 7 februari 2018 14:25 schreef impact9 het volgende:

[..]

Ik geloof alleen niet dat voor 50k dat hele pand verbouwt kan worden. Daar kom je niet heel ver mee
Dit, plus dat ik niet kan geloven dat de omzet 2018 niet zou lijden onder de verbouwingswerkzaamheden. Uiteraard maken zijn eigen uren het project goedkoper, maar hij zal wat opdrachten minder kunnen aannemen (of hťle lange dagen maken).
SunnyCrowderwoensdag 7 februari 2018 @ 15:26
Ik ga het GvE project denk ik wel proberen mee te nemen. Aardige zekerheden met een aardig rentepercentage. Je mag er toch vanuit gaan dat hij alles op alles zal zetten zodat het pand eventueel niet verkocht hoeft te worden in de toekomst.
MSRwoensdag 7 februari 2018 @ 15:49
quote:
0s.gif Op woensdag 7 februari 2018 15:01 schreef ITrade het volgende:
GVE project 14157 | Domino’s Pizza Arnhem gaat vervroegd aflossen.

20 termijnen betaald. Termijnen (21-60) worden in ťťn keer afgelost (met de rente).
Al een geruime tijd niet meer geweest hier.
Zag de email ook voorbij komen. Ik heb echter reeds 21 termijnen geregistreerd staan als uitbetaald.
Hoe dan ook zijn zulke vroege uitbetalingen natuurlijk prachtig.
Horsemenwoensdag 7 februari 2018 @ 16:18
quote:
0s.gif Op woensdag 7 februari 2018 15:14 schreef obligataire het volgende:

[..]

Dit, plus dat ik niet kan geloven dat de omzet 2018 niet zou lijden onder de verbouwingswerkzaamheden. Uiteraard maken zijn eigen uren het project goedkoper, maar hij zal wat opdrachten minder kunnen aannemen (of hťle lange dagen maken).
Ik vraag mij ook af of het nog een nadeel kan zijn dat de 1e hypotheekhouder een voor mij onbekende is (Holding FTH B.V.).
FINONAFwoensdag 7 februari 2018 @ 17:11
AMSTERDAM (AFN) - De financiŽle start-up Jungo heeft Aegon als investeerder aan zich weten te binden. De verzekeraar heeft een belang genomen in het online platform dat particulieren door middel van crowdfunding laat investeren in individuele Nederlandse hypotheken, zo bracht Jungo zelf naar buiten.

Jungo is een initiatief van IT-bedrijf Topicus en is in 2015 opgericht. De onderneming verwacht ergens in de eerste helft van dit jaar naar de markt te komen. Er zijn verder geen financiŽle details gemeld over de deal met Aegon. De verzekeraar was zelf niet bereikbaar voor commentaar.

,,Met Aegon aan boord kunnen we sneller groeien en ons platform verder ontwikkelen'', verklaart mede-oprichter Vincent van den Noort van Jungo. ,,Bovendien beschikt Aegon over waardevolle kennis en ervaring, waar we graag van leren.''
obligatairewoensdag 7 februari 2018 @ 17:43
quote:
0s.gif Op woensdag 7 februari 2018 15:26 schreef SunnyCrowder het volgende:
Ik ga het GvE project denk ik wel proberen mee te nemen. Aardige zekerheden met een aardig rentepercentage. Je mag er toch vanuit gaan dat hij alles op alles zal zetten zodat het pand eventueel niet verkocht hoeft te worden in de toekomst.
Ik niet want volgens mij is het ťťn groot luchtkasteel dit plan.
Thomas88woensdag 7 februari 2018 @ 17:52
quote:
14s.gif Op woensdag 7 februari 2018 16:18 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ik vraag mij ook af of het nog een nadeel kan zijn dat de 1e hypotheekhouder een voor mij onbekende is (Holding FTH B.V.).
Volgens mij hoort dat bij deze partij : http://www.hordijkvastgoed.nl/ons-aanbod/
djh77woensdag 7 februari 2018 @ 18:38
quote:
dinsdag 6 februari 2018 @ 20:04 • 289
djh77
De uitgever op kom verlaagd zijn aanvraag gewoon met een ton
Wij hebben een voorstel van Jan Auke Steegstra van Actief Media ontvangen. Het voorstel is om het doelbedrag van zijn aanvraag te verlagen van 150k naar 50k.

Jan Auke: "De financiering zoals die in zijn totaliteit is beoogd, gaat helaas niet lukken binnen de huidige opzet. Er is binnen de financiering een splitsing gemaakt tussen het inperken van de rekening courant (§ 100.000) en de (door)ontwikkelkosten van de Actief+ app (§50.000). Gezien de huidige ontwikkeling willen we de vraag aanpassen: Het inperken van de r.c. laten vervallen en de financieringsaanvraag terugbrengen tot §50.000 euro voor het (verder) ontwikkelen van de Actief+ app. Wij zouden graag willen dat dit voorstel wordt voorgelegd aan de huidige investeerders."

Een dergelijke aanpassing past binnen het acceptatiebeleid van Kapitaal Op Maat en heeft geen gevolgen voor de rating, rente, looptijd en zekerheden. Deze blijven onverkort van kracht
Zo'n 7k aan annuleringen na dit besluit. Met nog 7 dagen te gaan is de vraag of deze nog vol gaat komen.
crowdiefunderwoensdag 7 februari 2018 @ 19:26
quote:
0s.gif Op woensdag 7 februari 2018 17:11 schreef FINONAF het volgende:
AMSTERDAM (AFN) - De financiŽle start-up Jungo heeft Aegon als investeerder aan zich weten te binden. De verzekeraar heeft een belang genomen in het online platform dat particulieren door middel van crowdfunding laat investeren in individuele Nederlandse hypotheken, zo bracht Jungo zelf naar buiten.

Jungo is een initiatief van IT-bedrijf Topicus en is in 2015 opgericht. De onderneming verwacht ergens in de eerste helft van dit jaar naar de markt te komen. Er zijn verder geen financiŽle details gemeld over de deal met Aegon. De verzekeraar was zelf niet bereikbaar voor commentaar.

,,Met Aegon aan boord kunnen we sneller groeien en ons platform verder ontwikkelen'', verklaart mede-oprichter Vincent van den Noort van Jungo. ,,Bovendien beschikt Aegon over waardevolle kennis en ervaring, waar we graag van leren.''
https://www.daskapital.nl(...)illig-naaien-voor-3/
TisIkwoensdag 7 februari 2018 @ 22:01
quote:
Interessant artikel.
Ik ben het er helemaal mee eens.
Ook trouwens met dit hilarisch commentaar (drie keer de spijker op zijn kop):
Hoort toch tot het standaard rijtje van niet doen voor beleggers:
Beleggen met geleend geld, beleggen in iets wat aangeprezen wordt in Business Class, je geld steken in iets waar je na een bank komt als rechthebbende.
Maar goed, als je in december bitcoins hebt gekocht met koers 20.000, je al eerder in het teakhout zat of nog wacht op de erfenis van een Nigeriaanse prins, dan pas je in de doelgroep
djh77donderdag 8 februari 2018 @ 08:04
Verdwenen investeerders van de Zegenstraat (SIG) zijn weer gecorrigeerd. Het project is weer zichtbaar in het dashboard.
djh77donderdag 8 februari 2018 @ 09:38
Weer een schip op ccf:
https://www.collincrowdfund.nl/korteweg-partners/
edit de naam van de link is aangepast

[ Bericht 7% gewijzigd door djh77 op 08-02-2018 10:03:18 ]
kopersneekdonderdag 8 februari 2018 @ 09:58
quote:
Ziet er interessant uit, rente zou wat hoger mogen, hypotheekrecht dekt de waarde. Iemand investeringslinkje?
SunnyCrowderdonderdag 8 februari 2018 @ 10:30
quote:
0s.gif Op donderdag 8 februari 2018 09:58 schreef kopersneek het volgende:

[..]

Ziet er interessant uit, rente zou wat hoger mogen, hypotheekrecht dekt de waarde. Iemand investeringslinkje?
Hierbij de link:
SPOILER
Horsemendonderdag 8 februari 2018 @ 10:40
Vandaag weer een update ontvangen van AgD m.b.t. CFS.
Top dat de heren van AgD zich zo goed blijven inzetten om ook de laatste centjes van dit project op te halen.
Horsemendonderdag 8 februari 2018 @ 10:42
quote:
Ik heb nog niet naar het project gekeken maar super dat je de link al zo snel hebt! ^O^
Ik zou trouwens maar voor jezelf houden hoe je dat zo snel gedaan hebt want anders maakt Collin er zo weer een einde aan. O-)
Vooral hier blijven delen :)

[ Bericht 7% gewijzigd door Horsemen op 08-02-2018 10:54:34 ]
NaRegenDeZondonderdag 8 februari 2018 @ 11:20
quote:
Dank voor de investeerderslink!
Ziet er inderdaad aardig uit. Jonge vent die al een jaar op de boot vaart die hij voor 50% overneemt. Wordt in 6 jaar lineair afbetaald. Behoorlijke eigen inbreng. Redelijke rente had inderdaad wat meer mogen zijn. De komende 6 jaar zal er nog niet veel concurrentie zijn van elektrische boten/vrachtwagens. Denk erover om het minimale bedrag erin te steken.
obligatairedonderdag 8 februari 2018 @ 11:29
quote:
0s.gif Op donderdag 8 februari 2018 11:20 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Dank voor de investeerderslink!
Ziet er inderdaad aardig uit. Jonge vent die al een jaar op de boot vaart die hij voor 50% overneemt. Wordt in 6 jaar lineair afbetaald. Behoorlijke eigen inbreng. Redelijke rente had inderdaad wat meer mogen zijn. De komende 6 jaar zal er nog niet veel concurrentie zijn van elektrische boten/vrachtwagens. Denk erover om het minimale bedrag erin te steken.
Is de tweede partner tevens de verkoper van het schip? Ik heb die Romeynders al diverse malen voorbij zien komen. De eigen inbreng is een deel van de verkoopopbrengst die hij er in laat zitten?
Horsemendonderdag 8 februari 2018 @ 11:32
quote:
0s.gif Op donderdag 8 februari 2018 11:20 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Dank voor de investeerderslink!
Ziet er inderdaad aardig uit. Jonge vent die al een jaar op de boot vaart die hij voor 50% overneemt. Wordt in 6 jaar lineair afbetaald. Behoorlijke eigen inbreng. Redelijke rente had inderdaad wat meer mogen zijn. De komende 6 jaar zal er nog niet veel concurrentie zijn van elektrische boten/vrachtwagens. Denk erover om het minimale bedrag erin te steken.
Jammer dat de andere 3 heren tekenen vanuit de b.v.’s dus zonder h.a.

Verder mis ik nog de taxatie waarde en is bij aanvang de current ratio hoogstwaarschijnlijk slecht aangezien hij pas “Na het eerste exploitatiejaar 2018 en toevoeging van het geprognosticeerde cashflow overschot aan de liquide middelen", 0,8 (score Matig) zal worden.

Aan de andere kant weten ze wel wat ze kopen aangezien Bert al 1,5 jaar op de Mira Daruda werkt en woont.

Het milieu verhaal blijft met al deze diesel boten toch wel “een dingetje” vrees ik voor de komen jaren.

Ik overweeg wel om hem ook mee te pakken.
NaRegenDeZondonderdag 8 februari 2018 @ 11:33
quote:
0s.gif Op donderdag 8 februari 2018 11:29 schreef obligataire het volgende:

[..]

Is de tweede partner tevens de verkoper van het schip? Ik heb die Romeynders al diverse malen voorbij zien komen. De eigen inbreng is een deel van de verkoopopbrengst die hij er in laat zitten?
Daar zullen we een vraag over moeten stellen. Jij denkt dat de prijs van het schip kunstmatig omhoog is gebracht om een papieren eigen inbreng te kunnen tonen?
obligatairedonderdag 8 februari 2018 @ 11:54
quote:
0s.gif Op donderdag 8 februari 2018 11:33 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Daar zullen we een vraag over moeten stellen. Jij denkt dat de prijs van het schip kunstmatig omhoog is gebracht om een papieren eigen inbreng te kunnen tonen?
Tsja het zou zo maar kunnen dat hij in de slechte tijd wat scheepjes gekocht heeft en nog op voorraad heeft. Met de huidige hoogconjunctuur zal hij daar een aardige winst op maken.

Het staat me trouwens ook voor de geest dat ze een handelsvoorraad schepen hadden/hebben en dat ze daar in het verleden slechte resultaten mee behaalden.

De lening Collin is de echte waarde van het schip? :?
Horsemendonderdag 8 februari 2018 @ 12:01
quote:
0s.gif Op donderdag 8 februari 2018 11:54 schreef obligataire het volgende:

[..]

Tsja het zou zo maar kunnen dat hij in de slechte tijd wat scheepjes gekocht heeft en nog op voorraad heeft. Met de huidige hoogconjunctuur zal hij daar een aardige winst op maken.

Het staat me trouwens ook voor de geest dat ze een handelsvoorraad schepen hadden/hebben en dat ze daar in het verleden slechte resultaten mee behaalden.

De lening Collin is de echte waarde van het schip? :?
Tja, nu kunnen we de taxatie waarde bij Collin opvragen maar dan blijft weer de vraag over in hoeverre deze wat is opgeklopt…
Aan de andere kant zal "Bert" toch ook wel enig verstand van zaken hebben en zich geen oor aan laten naaien...
NaRegenDeZondonderdag 8 februari 2018 @ 12:15
quote:
14s.gif Op donderdag 8 februari 2018 12:01 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Tja, nu kunnen we de taxatie waarde bij Collin opvragen maar dan blijft weer de vraag over in hoeverre deze wat is opgeklopt…
Aan de andere kant zal "Bert" toch ook wel enig verstand van zaken hebben en zich geen oor aan laten naaien...
Ik heb twee projecten uit het verleden gevonden waar Kevin Romeijnders bij betrokken is. Beiden met stapel financiering. Kan zijn dat er meer projecten zijn.

https://www.collincrowdfund.nl/mcs-jager/
https://www.kapitaalopmaa(...)34-A70C-873B347B5AEC
Horsemendonderdag 8 februari 2018 @ 13:13
quote:
0s.gif Op donderdag 8 februari 2018 12:15 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Ik heb twee projecten uit het verleden gevonden waar Kevin Romeijnders bij betrokken is. Beiden met stapel financiering. Kan zijn dat er meer projecten zijn.

https://www.collincrowdfund.nl/mcs-jager/
https://www.kapitaalopmaa(...)34-A70C-873B347B5AEC
Goed gevonden!

Ik zit in beide niet maar ja, dan zou het maar zo eens kunnen zijn dat Maasland Scheepvaart makelaardij, dat in 2016 is omgedoopt tot Maasland Shipbrokers de taxatie zal hebben uitgevoerd dan wel de taxateur heeft aangestuurd ….

Ik begin meer en meer te twijfelen.
Horsemendonderdag 8 februari 2018 @ 13:27
Voor de liefhebbers: SiG Begijnhofstraat 24b en 20f staat open

https://investeren.sameni(...)0f-met-p-te-roermond

Klopt het dat je nu nog steeds met een vergrootglas moet zoeken naar indicaties dat dit appartementen zijn met/op erfpacht?

[ Bericht 10% gewijzigd door Horsemen op 08-02-2018 13:39:59 ]
bubbels234donderdag 8 februari 2018 @ 13:32
Mcs-jager is na een maand terugbetaald omdat Collin er achter kwam dat de investeerder met de 1e hypotheek zodanige voorwaarden had dat deze de belangen van de collin-investeerders ernstig zou schaden. Ik snap niet dat Collin nog zaken met hem doet aangezien hij Collin duidelijk niet goed heeft geÔnformeerd over de voorwaarden van de 1e investeerder. Bewust of onbewust is niet relevant, hij is in beide gevallen verantwoordelijk.
Horsemendonderdag 8 februari 2018 @ 13:39
quote:
0s.gif Op donderdag 8 februari 2018 13:32 schreef bubbels234 het volgende:
Mcs-jager is na een maand terugbetaald omdat Collin er achter kwam dat de investeerder met de 1e hypotheek zodanige voorwaarden had dat deze de belangen van de collin-investeerders ernstig zou schaden. Ik snap niet dat Collin nog zaken met hem doet aangezien hij Collin duidelijk niet goed heeft geÔnformeerd over de voorwaarden van de 1e investeerder. Bewust of onbewust is niet relevant, hij is in beide gevallen verantwoordelijk.
o ja, dat verhaal.
impact9donderdag 8 februari 2018 @ 13:48
Weet iemand waarom scheepsprojecten oververtegenwoordigd zijn in CF?
Is dat een branche waar de bank zijn vingers (bewust) niet meer aan brandt?
djh77donderdag 8 februari 2018 @ 13:49
quote:
14s.gif Op donderdag 8 februari 2018 13:27 schreef Horsemen het volgende:
Voor de liefhebbers: SiG Begijnhofstraat 24b en 20f staat open

https://investeren.sameni(...)0f-met-p-te-roermond

Klopt het dat je nu nog steeds met een vergrootglas moet zoeken naar indicaties dat dit appartementen zijn met/op erfpacht?
Staat volgens mij alleen in de financiŽle onderbouwing. Daarnaast moet je ook met een vergrootglas zoeken dat dit een project is vanuit een BV en niet vanuit een privť persoon. Bij informatie over de aanvrager wordt gewoon privť informatie vermeld, terwijl de aanvrager in werkelijkheid een bv is en geen privť persoon. De BV is echt geen 49 jaar met een eigen woning
SunnyCrowderdonderdag 8 februari 2018 @ 13:54
quote:
0s.gif Op donderdag 8 februari 2018 13:49 schreef djh77 het volgende:

[..]

Staat volgens mij alleen in de financiŽle onderbouwing. Daarnaast moet je ook met een vergrootglas zoeken dat dit een project is vanuit een BV en niet vanuit een privť persoon. Bij informatie over de aanvrager wordt gewoon privť informatie vermeld, terwijl de aanvrager in werkelijkheid een bv is en geen privť persoon. De BV is echt geen 49 jaar met een eigen woning
Klopt. Omtrent de BV was dit de reactie van SiG aan mij:
SPOILER
Ben zelf van mening dat dit niet iets zou moeten toevoegen aan de zekerheid. Belangrijkste is en blijft wat mij betreft het onderpand en de huur. Natuurlijk moet de aanvrager okť zijn en daarom plaatsen wij ook informatie over de aanvrager ook al is het een BV.
Horsemendonderdag 8 februari 2018 @ 14:13
quote:
0s.gif Op donderdag 8 februari 2018 13:49 schreef djh77 het volgende:

[..]

Staat volgens mij alleen in de financiŽle onderbouwing. Daarnaast moet je ook met een vergrootglas zoeken dat dit een project is vanuit een BV en niet vanuit een privť persoon. Bij informatie over de aanvrager wordt gewoon privť informatie vermeld, terwijl de aanvrager in werkelijkheid een bv is en geen privť persoon. De BV is echt geen 49 jaar met een eigen woning
Ja, met sommige dingen zijn ze hardleers. Zo brokkelt mijn vertrouwen heel langzamerhand wel af. Ze moeten eens leren heldere, correcte en betrouwbare informatie te verstrekken. Ze boffen dat een grotere investeerder er wat in gegooid heeft anders zou hij binnen twee uur al stagneren. Ik stop in ieder geval geen cent meer in dergelijke onduidelijke en misleidende projecten.
djh77donderdag 8 februari 2018 @ 14:14
quote:
14s.gif Op donderdag 8 februari 2018 13:27 schreef Horsemen het volgende:
Voor de liefhebbers: SiG Begijnhofstraat 24b en 20f staat open

https://investeren.sameni(...)0f-met-p-te-roermond

Klopt het dat je nu nog steeds met een vergrootglas moet zoeken naar indicaties dat dit appartementen zijn met/op erfpacht?
Ruim 46k ingelegd door 9 investeerders

[ Bericht 0% gewijzigd door djh77 op 08-02-2018 14:24:14 ]
kopersneekdonderdag 8 februari 2018 @ 14:19
quote:
0s.gif Op donderdag 8 februari 2018 13:48 schreef impact9 het volgende:
Weet iemand waarom scheepsprojecten oververtegenwoordigd zijn in CF?
Is dat een branche waar de bank zijn vingers (bewust) niet meer aan brandt?
Banken vinden scheepvaart al sinds langere tijd niet interessant. De Rabo was lange tijd de enige bank die hierin nog wat kon betekenen in het verstrekken van hypotheken, maar de deskundigheid hiervan is al jaren geleden vertrokken bij de bank. Ergo, geen deskundigheid om risico's in te schatten is geen zaken doen in de betreffende branche.
Horsemendonderdag 8 februari 2018 @ 14:29
Ik heb vorig jaar bij twee voor mij nieuwe platformen een investering gedaan, New Funding en Bouwaandeel. De betalingen komen netjes binnen maar verder heb ik niet echt het idee dat ze nog aan de weg timmeren of dat ik nog nieuwe projecten voorbij heb zien komen. Of heb ik iets gemist?
djh77donderdag 8 februari 2018 @ 14:34
quote:
14s.gif Op donderdag 8 februari 2018 14:29 schreef Horsemen het volgende:
Ik heb vorig jaar bij twee voor mij nieuwe platformen een investering gedaan, New Funding en Bouwaandeel. De betalingen komen netjes binnen maar verder heb ik niet echt het idee dat ze nog aan de weg timmeren of dat ik nog nieuwe projecten voorbij heb zien komen. Of heb ik iets gemist?
Klopt. Bouwaandeel heeft nu alleen een pro-project waarbij je minimaal 100k moet inleggen als privť persoon. Ze zijn dus nog wel actief.
SunnyCrowderdonderdag 8 februari 2018 @ 14:36
quote:
1s.gif Op donderdag 8 februari 2018 14:34 schreef djh77 het volgende:

[..]

Klopt. Bouwaandeel heeft nu alleen een pro-project waarbij je minimaal 100k moet inleggen als privť persoon. Ze zijn dus nog wel actief.
De AFM is hier zeker heel blij mee? |:( :?
djh77donderdag 8 februari 2018 @ 14:39
quote:
0s.gif Op donderdag 8 februari 2018 14:36 schreef SunnyCrowder het volgende:

[..]

De AFM is hier zeker heel blij mee? |:( :?
Ze geven aan dat de ondergrens van 100k juist is gekozen zodat er geen toezicht is van de AFM. De eisen van de AFM zijn dan niet van toepassing.

Wel richten ze zich op investeerders met meer dan een miljoen aan vrij besteedbaar vermogen.
SunnyCrowderdonderdag 8 februari 2018 @ 14:50
quote:
1s.gif Op donderdag 8 februari 2018 14:39 schreef djh77 het volgende:

[..]

Ze geven aan dat de ondergrens van 100k juist is gekozen zodat er geen toezicht is van de AFM. De eisen van de AFM zijn dan niet van toepassing.

Wel richten ze zich op investeerders met meer dan een miljoen aan vrij besteedbaar vermogen.
Bedankt voor de verduidelijking.
Horsemendonderdag 8 februari 2018 @ 14:58
quote:
1s.gif Op donderdag 8 februari 2018 14:34 schreef djh77 het volgende:

[..]

Klopt. Bouwaandeel heeft nu alleen een pro-project waarbij je minimaal 100k moet inleggen als privť persoon. Ze zijn dus nog wel actief.
Ja gelukkig nog wel actief ook al vraag ik mij af of die spaarzame projecten allemaal vol komen / gekomen zijn.
Iemand nog iets van New Funding gehoord?
zeilertdonderdag 8 februari 2018 @ 17:15
quote:
Een paar maanden geleden heb ik telefonisch een adviseur van New Funding gesproken en naar nieuwe projecten bij hen gevraagd.
Hij zei dat ze plannen maakten om in de toekomst voor Geld voor Elkaar de vastgoed projecten te gaan doen. Ik vond het vaag en merkte op dat er wel wat gecommuniceerd mocht worden.
Horsemendonderdag 8 februari 2018 @ 17:24
quote:
0s.gif Op donderdag 8 februari 2018 17:15 schreef zeilert het volgende:

[..]

Een paar maanden geleden heb ik telefonisch een adviseur van New Funding gesproken en naar nieuwe projecten bij hen gevraagd.
Hij zei dat ze plannen maakten om in de toekomst voor Geld voor Elkaar de vastgoed projecten te gaan doen. Ik vond het vaag en merkte op dat er wel wat gecommuniceerd mocht worden.
Dank!

Inderdaad een beetje vaag. Blijkbaar nog niet van de grond gekomen.... Ik heb GvE er ook nog niet over gehoord maar zal daar tzt eens naar vragen.

Iemand anders nog nieuws over New Funding?
djh77donderdag 8 februari 2018 @ 17:36
Kwam wel weer een nieuw platform tegen dat zich ook richt op vastgoed: https://www.yourfund.nl
Horsemendonderdag 8 februari 2018 @ 17:42
quote:
0s.gif Op donderdag 8 februari 2018 17:36 schreef djh77 het volgende:
Kwam wel weer een nieuw platform tegen dat zich ook richt op vastgoed: https://www.yourfund.nl
Ja, die kwam ik enige tijd geleden ook tegen en heb mij toen aangemeld voor de nieuwsbrief waarvan ik vandaag de 1e heb ontvangen. Stond eigenlijk niets in. Ze zitten nog te wachten op een AFM vergunning/ontheffing. Wij ook maar afwachten dus :P
obligatairedonderdag 8 februari 2018 @ 18:02
Het is een klein wereldje die scheepvaart.

- Mira Daruda (CCF) 50% participatie door Romeijnders, Peters en Van Sandijk.
- Mira Vita (KOM) 50% participatie door Van Sandijk (Pesaro bv)
- Mira Maris (GvE) naam doet vermoeden dat dit schip bij dezelfde rederij wordt gekocht. Ik vermoed dat dit Riversail is.
- Mira Auratus 100% bezit van Romeijnders (via Riveryards)

En dan is er ook nog een accountantskantoor:

Peters & van Sandijk is een gespecialiseerd accountantskantoor voor de binnenvaart.
Het kantoor en de vennoten maken deel uit van de Mira Forti Groep die op meerdere terreinen belangen heeft in de binnenvaartsector. Romeijnders zit ook in de Mira Forti Groep.

[ Bericht 17% gewijzigd door obligataire op 08-02-2018 18:47:54 ]
djh77donderdag 8 februari 2018 @ 18:05
Fitness 100k op CcF
https://www.collincrowdfund.nl/af-fitness/
Een van de ondernemers is de man achter de pizzahut restaurants in Nederland https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Soeniel_Sewnarain

[ Bericht 14% gewijzigd door djh77 op 08-02-2018 18:36:05 ]
NaRegenDeZondonderdag 8 februari 2018 @ 18:40
quote:
1s.gif Op donderdag 8 februari 2018 18:05 schreef djh77 het volgende:
Fitness 100k op CcF
https://www.collincrowdfund.nl/af-fitness/
Een van de ondernemers is de man achter de pizzahut restaurants in Nederland https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Soeniel_Sewnarain
Lijkt erop dat de bank krediet heeft opgezegd. Waar was de pizza hut financiering bij? Ook ccf?
djh77donderdag 8 februari 2018 @ 19:18
quote:
1s.gif Op donderdag 8 februari 2018 18:40 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Lijkt erop dat de bank krediet heeft opgezegd. Waar was de pizza hut financiering bij? Ook ccf?
Nee, GvE. Liepen daar maar moeizaam vol. Wellicht dat ze over stappen naar CcF voor de volgende locaties.
https://www.geldvoorelkaa(...)pagne-pizza-hut.aspx
quote:
Pizza Hut kondigt aan volgend jaar vestigingen te gaan openen in Den Haag, Zoetermeer, Delft en Gouda. Dat laat ondernemer Soeniel Sewnarain weten aan Omroep West. De van oorsprong Amerikaanse restaurantketen werkt sinds vorig jaar aan een comeback in ons land
gaanmetdiebanaandonderdag 8 februari 2018 @ 21:27
quote:
1s.gif Op donderdag 8 februari 2018 18:05 schreef djh77 het volgende:
Fitness 100k op CcF
https://www.collincrowdfund.nl/af-fitness/
Een van de ondernemers is de man achter de pizzahut restaurants in Nederland
Pizza en fitness, hij hedget zijn bedrijven goed in elk geval.
djh77vrijdag 9 februari 2018 @ 10:03
quote:
1s.gif Op donderdag 8 februari 2018 18:05 schreef djh77 het volgende:
Fitness 100k op CcF
https://www.collincrowdfund.nl/af-fitness/
Een van de ondernemers is de man achter de pizzahut restaurants in Nederland https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Soeniel_Sewnarain
Trouwens de 2e lening via ccf:
https://www.collincrowdfund.nl/anytime-fitness-nesselande/ Een half jaar geleden al 50k voor de 50% overname
obligatairevrijdag 9 februari 2018 @ 10:07
quote:
14s.gif Op donderdag 8 februari 2018 14:29 schreef Horsemen het volgende:
Ik heb vorig jaar bij twee voor mij nieuwe platformen een investering gedaan, New Funding en Bouwaandeel. De betalingen komen netjes binnen maar verder heb ik niet echt het idee dat ze nog aan de weg timmeren of dat ik nog nieuwe projecten voorbij heb zien komen. Of heb ik iets gemist?
Bij mij is de betaling februari Den Burg (NF) nog niet bijgeschreven.
Faraday01vrijdag 9 februari 2018 @ 10:08
Fitness loop ik met een grote boog omheen, de veehandel heb ik wel meegenomen. De laatste maanden heb ik bijna alleen maar hypothecair gedekte crowdfund investeringen gedaan. Door schade en schande wijs geworden :X
impact9vrijdag 9 februari 2018 @ 10:13
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 10:08 schreef Faraday01 het volgende:
Fitness loop ik met een grote boog omheen, de veehandel heb ik wel meegenomen. De laatste maanden heb ik bijna alleen maar hypothecair gedekte crowdfund investeringen gedaan. Door schade en schande wijs geworden :X
Ik kan de investeringslink van de veehandel even niet vinden, heb jij die voor mij? Alvast bedankt!
obligatairevrijdag 9 februari 2018 @ 10:20
quote:
14s.gif Op donderdag 8 februari 2018 21:27 schreef gaanmetdiebanaan het volgende:

[..]

Pizza en fitness, hij hedget zijn bedrijven goed in elk geval.
_O- ha ja, met zijn ene bedrijf mest hij zijn klanten vet en met het andere laat hij ze weer afvallen.
Faraday01vrijdag 9 februari 2018 @ 10:23
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 10:13 schreef impact9 het volgende:

[..]

Ik kan de investeringslink van de veehandel even niet vinden, heb jij die voor mij? Alvast bedankt!
quote:
0s.gif Op dinsdag 6 februari 2018 12:23 schreef SunnyCrowder het volgende:
Inmiddels de link ontvangen van het nieuwe CCF project:

SPOILER
SPOILER
Die investeerder-1700 is zeker iemand van Collin zelf? Heb ik al meerdere malen nu als eerste voorbij zien komen.
djh77vrijdag 9 februari 2018 @ 11:01
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 10:13 schreef impact9 het volgende:

[..]

Ik kan de investeringslink van de veehandel even niet vinden, heb jij die voor mij? Alvast bedankt!
Geheime link is niet meer nodig. Hij staat nu online:
https://www.collincrowdfund.nl/verweijen-veehandel/
djh77vrijdag 9 februari 2018 @ 11:03
Fotograaf met een EV van meer dan 250K op FNC:
https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab4
Wil 15k lenen. Meningen?
obligatairevrijdag 9 februari 2018 @ 11:11
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 11:03 schreef djh77 het volgende:
Fotograaf met een EV van meer dan 250K op FNC:
https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab4
Wil 15k lenen. Meningen?
Blijkbaar een stevige overwaarde in zijn bedrijfspand. Wel dalende omzet en winst. Ik zou in zo'n geval dolgraag de cijfers 2017 willen zien maar dat is teveel gevraagd bij FNC.
kopersneekvrijdag 9 februari 2018 @ 11:14
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 11:03 schreef djh77 het volgende:
Fotograaf met een EV van meer dan 250K op FNC:
https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab4
Wil 15k lenen. Meningen?
Enige dat ik kan verzinnen is dat het vastgoed betreft waar de studio in zit? Cijfers over 2017 zouden verhelderend kunnen zijn. Minder omzet in 2016 tov 2015, minder winst maar schulden wel omlaag. Te weinig cashflow om te investeren nu vandaar CF? Zou wellicht kunnen betekenen dat 2017 ook niet zo florissant was.
obligatairevrijdag 9 februari 2018 @ 11:20
Die viswinkel op FNC vind ik op zich wel interessant, lijken me serieuze hardwerkend mensen in familiebedrijf en hebben goed EV opgebouwd.
Coelhovrijdag 9 februari 2018 @ 11:40
Ik heb niet teruggelezen, maar is het jullie opgevallen dat de zoon van de veehandel nu geld via Collin probeert te betrekken terwijl de vader nog een lening bij KOM heeft lopen met hetzelfde onderpand? Hopelijk wordt het netjes geregeld met een totale afkoop van de nog resterende termijnen + rente.
impact9vrijdag 9 februari 2018 @ 11:45
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 11:40 schreef Coelho het volgende:
Ik heb niet teruggelezen, maar is het jullie opgevallen dat de zoon van de veehandel nu geld via Collin probeert te betrekken terwijl de vader nog een lening bij KOM heeft lopen met hetzelfde onderpand? Hopelijk wordt het netjes geregeld met een totale afkoop van de nog resterende termijnen + rente.
Die lening wordt met deze lening afgelost, dit staat ook in de pitch.
Of ben jij van mening dat dit een andere lening betreft?

ps. KoM vestigt bijna nooit daadwerkelijk zekerheden (ze claimen dit alleen in hun pitch). 99% zeker dat er dus gewoon een eerste hypotheekrecht gevestigd kan worden zonder problemen.
Speekselkliervrijdag 9 februari 2018 @ 11:45
onderpand als zijnde hypotheek bij kom is nooit geregeld.
lening is vrijwel afgelost en in de pitch van collin staat dat deze wordt afgelost.

ondanks dat KOM de hypo had moeten regelen maak ik me geen zorgen.
kopersneekvrijdag 9 februari 2018 @ 11:48
Penning wordt teruggetrokken. Raar. Je doet toch gedegen onderzoek voordat je een traject opstart.. Of zou de alternatieve financiering zijn getriggert door CF?
Faraday01vrijdag 9 februari 2018 @ 11:48
Penning Vastgoed bij CcF wordt teruggetrokken
Jaerockvrijdag 9 februari 2018 @ 11:49
Ja krijg de mail ook net, waardeloos. Zeker weer een bank die er mee vandoor gaat...
djh77vrijdag 9 februari 2018 @ 11:57
Mode op ccf:
https://www.collincrowdfund.nl/djonel-fashion/
Met 3e hypotheek (wel materieel)
quote:
Vader geeft een persoonlijke borgstelling af voor § 50.000,-, gesecureerd met een derde hypothecaire inschrijving op de woning van § 50.000,-. De woning is voorbelast met een eerste en tweede hypotheek met een totale inschrijving van § 25.310,-. De WOZ-waarde van de woning bedraagt op dit moment § 164.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiŽle waarde.


[ Bericht 32% gewijzigd door djh77 op 10-02-2018 07:25:52 ]
SunnyCrowdervrijdag 9 februari 2018 @ 12:04
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 11:20 schreef obligataire het volgende:
ieuze hardwerkend mensen in familiebedrijf en hebben goed EV opgebouwd.
Het is maar afwachten hoe de nieuwe winkels gaan lopen en hoe de concurrentie daar is. Zijn eerste winkel moet hij dus nu afscheid van nemen met al zijn vaste klanten erbij. Zie ook de FB video.

SPOILER
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 11:57 schreef djh77 het volgende:
Mode op ccf:
https://www.collincrowdfund.nl/djonel-fashion/
Met 3e hypotheek (wel materieel)

[..]

Mode blijf ik normaal gesproken ver weg van en de solvabiliteit is ook echt dramatisch maar ik denk persoonlijk dat vader de droom van dochter sponsort dus deze zou ik dan toch overwegen, zeker ook gezien de zekerheid met de hypotheek.

[ Bericht 10% gewijzigd door SunnyCrowder op 09-02-2018 12:10:26 ]
kopersneekvrijdag 9 februari 2018 @ 12:17
Zo, veehandel vol. Go with the kalveren!
NaRegenDeZonvrijdag 9 februari 2018 @ 12:19
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 11:48 schreef Faraday01 het volgende:
Penning Vastgoed bij CcF wordt teruggetrokken
Balen!
Projecten als deze zijn schaars.
Dat dacht de kaper van dit project zeker ook. Zou Collin toch af moeten dekken zodat de beoogd lening nemer toch minimaal de boete rente aan de investeerders betaald als het project in deze fase is beland.
Faraday01vrijdag 9 februari 2018 @ 12:23
quote:
1s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 12:19 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Balen!
Projecten als deze zijn schaars.
Dat dacht de kaper van dit project zeker ook. Zou Collin toch af moeten dekken zodat de beoogd lening nemer toch minimaal de boete rente aan de investeerders betaald als het project in deze fase is beland.
CcF zal wel geregeld hebben dat ze de eigen fee opstrijken en dan vinden ze het verder prima
impact9vrijdag 9 februari 2018 @ 12:43
quote:
1s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 12:19 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Balen!
Projecten als deze zijn schaars.
Dat dacht de kaper van dit project zeker ook. Zou Collin toch af moeten dekken zodat de beoogd lening nemer toch minimaal de boete rente aan de investeerders betaald als het project in deze fase is beland.
Ik deed juist bewust niet mee met dit stukje incourant onderpand..
impact9vrijdag 9 februari 2018 @ 12:47
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 12:04 schreef SunnyCrowder het volgende:

[..]

Het is maar afwachten hoe de nieuwe winkels gaan lopen en hoe de concurrentie daar is. Zijn eerste winkel moet hij dus nu afscheid van nemen met al zijn vaste klanten erbij. Zie ook de FB video.

SPOILER
[..]

Mode blijf ik normaal gesproken ver weg van en de solvabiliteit is ook echt dramatisch maar ik denk persoonlijk dat vader de droom van dochter sponsort dus deze zou ik dan toch overwegen, zeker ook gezien de zekerheid met de hypotheek.
Dit gaat natuurlijk gegarandeerd mis, echter biedt het onderpand wel comfort. Kan weinig misgaan mbt het uiteindelijk terugkrijgen van je geld...

SPOILER
Horsemenvrijdag 9 februari 2018 @ 12:51
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 11:48 schreef kopersneek het volgende:
Penning wordt teruggetrokken. Raar. Je doet toch gedegen onderzoek voordat je een traject opstart.. Of zou de alternatieve financiering zijn getriggert door CF?
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 11:49 schreef Jaerock het volgende:
Ja krijg de mail ook net, waardeloos. Zeker weer een bank die er mee vandoor gaat...
Dat is het eerste wat ik ook dacht.

quote:
1s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 12:19 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Balen!
Projecten als deze zijn schaars.
Dat dacht de kaper van dit project zeker ook. Zou Collin toch af moeten dekken zodat de beoogd lening nemer toch minimaal de boete rente aan de investeerders betaald als het project in deze fase is beland.
Je had het niet beter kunnen zeggen. Dit is ook niet de eerste keer dat de investeerders maar ook een platform op het laatste moment worden ingehaald door een bank. Ook GvE heeft hier recentelijk nog mee te maken gehad. De platformen moeten dit gat echt gaan dichten in hun eigenbelang maar zeker ook in het belang van de investeerders .

quote:
1s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 12:23 schreef Faraday01 het volgende:

[..]

CcF zal wel geregeld hebben dat ze de eigen fee opstrijken en dan vinden ze het verder prima
Ook Collin loopt hier links of rechtsom geld door mis en zal hier dus niet blij mee zijn.
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 12:43 schreef impact9 het volgende:

[..]

Ik deed juist bewust niet mee met dit stukje incourant onderpand..
Zo incourant lijkt het dus niet te zijn.
SunnyCrowdervrijdag 9 februari 2018 @ 13:14
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 11:57 schreef djh77 het volgende:
Mode op ccf:
https://www.collincrowdfund.nl/djonel-fashion/
Met 3e hypotheek (wel materieel)

[..]

Hierbij de link:
SPOILER
obligatairevrijdag 9 februari 2018 @ 13:54
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 12:04 schreef SunnyCrowder het volgende:

[..]Het is maar afwachten hoe de nieuwe winkels gaan lopen en hoe de concurrentie daar is. Zijn eerste winkel moet hij dus nu afscheid van nemen met al zijn vaste klanten erbij. Zie ook de FB video.
Dat is waar maar dat risico is enigszins ingeprijsd in de classificatie en rente (12%) netto. Het zal een hele klus worden voordat alles loopt zoals voorheen. Het zijn echter wel bestaande viswinkels zoals ik het begrijp dus beginnen ze niet op nul.

(inzake de viswinkel op FNC)
djh77vrijdag 9 februari 2018 @ 13:58
De top 10 van week 6:
zny416nkwu4.png
Horsemenvrijdag 9 februari 2018 @ 14:03
quote:
en weer snel gevonden :Y ^O^
TisIkvrijdag 9 februari 2018 @ 14:05
quote:
^O^ Weer bedankt!
obligatairevrijdag 9 februari 2018 @ 14:07
quote:
14s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 14:05 schreef TisIk het volgende:

[..]

^O^ Weer bedankt!
Inderdaad. Ik ben benieuwd of deze ook in de voorverkoop vol komt. Het project spreekt me absoluut niet aan om diverse redenen maar het huisje van pa zorgt voor voldoende dekking. Ik snap trouwens niet goed waarom ze hiermee niet naar een bank zijn gegaan maar dat kan met zijn leeftijd te maken hebben?
SunnyCrowdervrijdag 9 februari 2018 @ 14:10
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 13:54 schreef obligataire het volgende:

[..]

Dat is waar maar dat risico is enigszins ingeprijsd in de classificatie en rente (12%) netto. Het zal een hele klus worden voordat alles loopt zoals voorheen. Het zijn echter wel bestaande viswinkels zoals ik het begrijp dus beginnen ze niet op nul.

(inzake de viswinkel op FNC)
Daar heb je gelijk in. Toch maar weer eens heroverwegen. Blijft lastig om te beslissen op alleen jaarcijfers en een korte toelichting. Eerst maar eens de update omtrent het duikcentrum van FNC afwachten.

Edit: Toch geÔnvesteerd voor mijn minimale bedrag. Dank voor de waardevolle discussie.

[ Bericht 2% gewijzigd door SunnyCrowder op 09-02-2018 18:32:24 ]
gaanmetdiebanaanvrijdag 9 februari 2018 @ 14:14
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 14:07 schreef obligataire het volgende:
Inderdaad. Ik ben benieuwd of deze ook in de voorverkoop vol komt. Het project spreekt me absoluut niet aan om diverse redenen maar het huisje van pa zorgt voor voldoende dekking. Ik snap trouwens niet goed waarom ze hiermee niet naar een bank zijn gegaan maar dat kan met zijn leeftijd te maken hebben?
+1. De rente is wel hoog voor een hypothecair gesecureerde borg. Er zal wel een lijk in de kast zitten ergens, there is no such thing as a free lunch tenslotte. We gaan het zien, ik doe wel mee.
impact9vrijdag 9 februari 2018 @ 14:15
quote:
14s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 14:14 schreef gaanmetdiebanaan het volgende:
+1. De rente is wel hoog voor een hypothecaire gesecureerde borg. Er zal wel een lijk in de kast zitten ergens, there is no such thing as a free lunch tenslotte. We gaan het zien, ik doe wel mee.
Wie schrijft er uberhaupt 2 hypotheken in voor 25k?
Gulden tijdperk?
Horsemenvrijdag 9 februari 2018 @ 14:20
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 14:07 schreef obligataire het volgende:

[..]

Inderdaad. Ik ben benieuwd of deze ook in de voorverkoop vol komt. Het project spreekt me absoluut niet aan om diverse redenen maar het huisje van pa zorgt voor voldoende dekking. Ik snap trouwens niet goed waarom ze hiermee niet naar een bank zijn gegaan maar dat kan met zijn leeftijd te maken hebben?
Zoals al eerder genoemd, kleding/mode en in dit geval ook nog voor een specifieke doelgroep (maatje meer) en starter. Eigenlijk zie ik dat ook helemaal niet zitten.

De zekerheden zien er dan op het eerste gezicht wel weer goed uit alhoewel ik altijd een beetje mijn twijfels heb over 2e of 3e hypotheken. Wat als de eerste en/of tweede hypotheek verstrekker niet mee wil werken aan een gedwongen verkoop? Helaas hebben we nog geen voorbeelden hoe dat in een dergelijke zaak zou gaan. Vooralsnog neem ik hem toch maar mee of er moet hier nog iets raars boven komen drijven.
Marquitovrijdag 9 februari 2018 @ 14:31
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 12:17 schreef kopersneek het volgende:
Zo, veehandel vol. Go with the kalveren!
Ideaal voor de mensen die in de lening van KOM zitten, deze word afgelost met inbegrip van aflossing en rente vanuit de lening van Colin :)
NaRegenDeZonvrijdag 9 februari 2018 @ 14:31
quote:
14s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 14:20 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Zoals al eerder genoemd, kleding/mode en in dit geval ook nog voor een specifieke doelgroep (maatje meer) en starter. Eigenlijk zie ik dat ook helemaal niet zitten.

De zekerheden zien er dan op het eerste gezicht wel weer goed uit alhoewel ik altijd een beetje mijn twijfels heb over 2e of 3e hypotheken. Wat als de eerste en/of tweede hypotheek verstrekker niet mee wil werken aan een gedwongen verkoop? Helaas hebben we nog geen voorbeelden hoe dat in een dergelijke zaak zou gaan. Vooralsnog neem ik hem toch maar mee of er moet hier nog iets raars boven komen drijven.
Ik geloof totaal niet in het succes van deze starter. Doe dan ook niet mee ondanks de materiŽle 3e hypotheek.
djh77vrijdag 9 februari 2018 @ 14:52
Kleine lening (25k) op ivm:
https://www.investormatch(...)ches/411-bedgenoten/
Geen hyp zekerheid, maar wel een forse overwaarde op de woning van 175k
impact9vrijdag 9 februari 2018 @ 14:57
quote:
14s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 14:20 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Zoals al eerder genoemd, kleding/mode en in dit geval ook nog voor een specifieke doelgroep (maatje meer) en starter. Eigenlijk zie ik dat ook helemaal niet zitten.

De zekerheden zien er dan op het eerste gezicht wel weer goed uit alhoewel ik altijd een beetje mijn twijfels heb over 2e of 3e hypotheken. Wat als de eerste en/of tweede hypotheek verstrekker niet mee wil werken aan een gedwongen verkoop? Helaas hebben we nog geen voorbeelden hoe dat in een dergelijke zaak zou gaan. Vooralsnog neem ik hem toch maar mee of er moet hier nog iets raars boven komen drijven.
Uiteindelijk komt het geld ooit weer terug, anders kan het pand nooit verkocht worden. In dit geval zal de vader van de onderneemster (48) toch minimaal 68+ moeten zijn.
In het ergste geval zal er moeten worden gewacht tot overlijden van vader? Of zie ik dat verkeerd?
Faraday01vrijdag 9 februari 2018 @ 15:03
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 14:57 schreef impact9 het volgende:

[..]

Uiteindelijk komt het geld ooit weer terug, anders kan het pand nooit verkocht worden. In dit geval zal de vader van de onderneemster (48) toch minimaal 68+ moeten zijn.
In het ergste geval zal er moeten worden gewacht tot overlijden van vader? Of zie ik dat verkeerd?
Ik zit te twijfelen of ik hier aan mee ga doen. Zoals ik het zie wordt de vordering behalve richting dochter opeisbaar richting de vader als het mis gaat met de winkel. Dan gaat de deurwaarder aan de slag en zal er beslag gelegd worden op een deel van zijn pensioen/inkomen. Omdat zijn 1e en 2e hypotheek zo laag is zal hij amper woonlasten hebben en mag je verwachten dat er zeker een beslag van tenminste enkele honderden euro's per maand gelegd moet kunnen worden waarbij dus sowieso de rentelasten kan dragen. Dat is dus nog los van een eventuele verkoop van de woning.

Ik neig naar ja omdat het geld altijd wel terug komt maar ik geloof ook helemaal niet in het bedrijfsmodel...
obligatairevrijdag 9 februari 2018 @ 15:14
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 15:03 schreef Faraday01 het volgende:

[..]Ik neig naar ja omdat het geld altijd wel terug komt maar ik geloof ook helemaal niet in het bedrijfsmodel...
Als het geld gegarandeerd terug komt, hoeft dat ook eigenlijk niet:) Het zal misschien een afgeleefde, uitgewoonde en niet aan de eisen van deze tijd aangepaste woning zijn, maar de helft van de WOZ zal het toch gauw opbrengen neem ik aan.

Bij uitgestelde verkoop loopt de rente gewoon door dus uiteindelijk komt dat bij verkoop/vererving ook tot uitkering.
djh77vrijdag 9 februari 2018 @ 15:18
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 15:14 schreef obligataire het volgende:

[..]

Als het geld gegarandeerd terug komt, hoeft dat ook eigenlijk niet:) Het zal misschien een afgeleefde, uitgewoonde en niet aan de eisen van deze tijd aangepaste woning zijn, maar de helft van de WOZ zal het toch gauw opbrengen neem ik aan.

Bij uitgestelde verkoop loopt de rente gewoon door dus uiteindelijk komt dat bij verkoop/vererving ook tot uitkering.
In deze woning in Etten Leur woont een J.J. Dirven: https://www.google.nl/map(...).5762259!4d4.6325973
Horsemenvrijdag 9 februari 2018 @ 15:22
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 15:18 schreef djh77 het volgende:

[..]

In deze woning in Etten Leur woont een J.J. Dirven: https://www.google.nl/map(...).5762259!4d4.6325973
daar is de woz 485k van dus dat zal hem niet zijn.
Horsemenvrijdag 9 februari 2018 @ 15:24
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 14:52 schreef djh77 het volgende:
Kleine lening (25k) op ivm:
https://www.investormatch(...)ches/411-bedgenoten/
Geen hyp zekerheid, maar wel een forse overwaarde op de woning van 175k
Tja, ook weer een twijfelgeval.

Het geld gaat gebruikt worden om voor 7k een bestaande lening af te lossen (welke klaarblijkelijk een nog veel hogere rente heeft dan de 9% van IvM). De overige 18k gaan gebruikt worden om de achterstanden in de openstaande (kortlopende) rekeningen in te lopen. Het bedrijf draait verre van florissant naar mijn mening. Volgens mij kan de ondernemer net aan zijn kop boven water houden. De zekerheden zouden dan voldoende moeten zijn maar geen hypotheek dus allemaal erg onzeker. Ondanks dat het IvM is denk ik toch dat ik hem laat lopen. Hoe staan jullie hierin?
bleyenburgvrijdag 9 februari 2018 @ 15:42
nieuwe op FNC: schilder wil 10K lenen tegen 19,9%
pitch meldt: al eerder FNC lening die netjes betaald wordt.
weet iemand hier iets van vorige lening?
wanneer? hoeveel?
gaanmetdiebanaanvrijdag 9 februari 2018 @ 16:04
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 14:57 schreef impact9 het volgende:
Uiteindelijk komt het geld ooit weer terug, anders kan het pand nooit verkocht worden. In dit geval zal de vader van de onderneemster (48) toch minimaal 68+ moeten zijn.
In het ergste geval zal er moeten worden gewacht tot overlijden van vader? Of zie ik dat verkeerd?
Dat zie je juist volgens mij. Dat scenario lijkt me ook het meest waarschijnlijke, want de rechter zal een oud baasje echt niet uit zijn huis gaan zetten. Dus je zal het ofwel bewoond/verhuurd moeten executeren (met lagere opbrengst), ofwel wachten tot hij niet meer zelfstandig kan wonen of overlijdt. Of de winkel moet gewoon goed draaien natuurlijk, je weet nooit hoe een koe een haas vangt.
BillieCFvrijdag 9 februari 2018 @ 16:17
quote:
14s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 16:04 schreef gaanmetdiebanaan het volgende:

[..]

Dat zie je juist volgens mij. Dat scenario lijkt me ook het meest waarschijnlijke, want de rechter zal een oud baasje echt niet uit zijn huis gaan zetten. Dus je zal het ofwel bewoond/verhuurd moeten executeren (met lagere opbrengst), ofwel wachten tot hij niet meer zelfstandig kan wonen of overlijdt. Of de winkel moet gewoon goed draaien natuurlijk, je weet nooit hoe een koe een haas vangt.
'Hoe een koe een haas vangt' zou ook de naam van deze grote-maten winkel kunnen worden!
crowdiefundervrijdag 9 februari 2018 @ 16:22
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 16:17 schreef BillieCF het volgende:

[..]

'Hoe een koe een haas vangt' zou ook de naam van deze grote-maten winkel kunnen worden!
Doel je dan met die koe op het maatje meer? :)
BillieCFvrijdag 9 februari 2018 @ 16:26
quote:
1s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 16:22 schreef crowdiefunder het volgende:

[..]

Doel je dan met die koe op het maatje meer? :)
Yep :+
Royvevrijdag 9 februari 2018 @ 17:51
Iemand vandaag een update van FNC ontvangen?
djh77vrijdag 9 februari 2018 @ 17:54
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 17:51 schreef Royve het volgende:
Iemand vandaag een update van FNC ontvangen?
Nee, maar wel een betaling. Update zal maandag wel komen
escortmk2vrijdag 9 februari 2018 @ 18:01
Ah, de betaling van de Leidse schoonmaker is idd binnen.
zeilertvrijdag 9 februari 2018 @ 18:03
quote:
1s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 17:54 schreef djh77 het volgende:

[..]

Nee, maar wel een betaling. Update zal maandag wel komen
We 2 "na-"betalingen en 2 cashback betalingen. Nog geen update
petercvrijdag 9 februari 2018 @ 18:10
https://www.horecacrowdfu(...)s-amsterdam-72d12e57

is nagenoeg tot stilstand gekomen, nw impuls nodig, omzet doelstelling >1,000k is ambitieus.
Ik pak veel HCN projecten mee, maar deze nu nog niet.
Camoglivrijdag 9 februari 2018 @ 18:33
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 18:03 schreef zeilert het volgende:

[..]

We 2 "na-"betalingen en 2 cashback betalingen. Nog geen update
twee cashbacks zijn ook binnen, maar de eerste!! annuiteit van het Duikcentrum niet. Raar dat je daar niets over hoort van FNC terwijl de betaling al medio januari moest worden geind.

[ Bericht 0% gewijzigd door Camogli op 09-02-2018 18:49:09 ]
djh77vrijdag 9 februari 2018 @ 19:04
quote:
1s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 18:33 schreef Camogli het volgende:

[..]

twee cashbacks zijn ook binnen, maar de eerste!! annuiteit van het Duikcentrum niet. Raar dat je daar niets over hoort van FNC terwijl de betaling al medio januari moest worden geind.
Update komt. Was vandaag verwacht. Zal zeer waarschijnlijk maandag worden. FNC doet dit op vaste momenten in de maand
NaRegenDeZonvrijdag 9 februari 2018 @ 19:30
quote:
1s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 19:04 schreef djh77 het volgende:

[..]

Update komt. Was vandaag verwacht. Zal zeer waarschijnlijk maandag worden. FNC doet dit op vaste momenten in de maand
Vreemd nu heb ik de problemen met inloggen bij FNC waar anderen van de week over hebben geklaagd! Ben ik nu de enige?
gaanmetdiebanaanvrijdag 9 februari 2018 @ 19:45
Ik kom er op mijn telefoon nu ook niet in maar op mijn PC wel. Wachtwoord zowel opnieuw getikt als gecopy/paste vanuit password kluis, is absoluut goed. Raadselachtig.
Horsemenvrijdag 9 februari 2018 @ 19:59
quote:
1s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 19:30 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Vreemd nu heb ik de problemen met inloggen bij FNC waar anderen van de week over hebben geklaagd! Ben ik nu de enige?
Ik kan met mijn mobiel probleemloos inloggen.
Wat een waardeloze site is dat trouwens (mobiel) met name voor nieuwe investeringen. Ik kan helemaal geen project namen zien, is dat normaal?
djh77vrijdag 9 februari 2018 @ 20:29
quote:
1s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 19:59 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Ik kan met mijn mobiel probleemloos inloggen.
Wat een waardeloze site is dat trouwens (mobiel) met name voor nieuwe investeringen. Ik kan helemaal geen project namen zien, is dat normaal?
Op iPad liggend wel,
Mobiel niet. Je kan wel op een bedrag klikken, dan zie je alle gegevens die je op een pc ook ziet.

[ Bericht 0% gewijzigd door djh77 op 10-02-2018 05:44:21 ]
Horsemenvrijdag 9 februari 2018 @ 21:27
quote:
1s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 20:29 schreef djh77 het volgende:

[..]

Opdrachtgever iPad liggend wel,
Mobiel niet. Je kan wel op een bedrag klikken, dan zie je alle gegevens die je op een pc ook ziet.
Ja, dat heb ik gezien maar erg handig is dat niet als je bijvoorbeeld een bepaald project zoekt.
Op een pc werkt het wel prima inderdaad.
djh77zaterdag 10 februari 2018 @ 05:43
quote:
12s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 18:10 schreef peterc het volgende:
https://www.horecacrowdfu(...)s-amsterdam-72d12e57

is nagenoeg tot stilstand gekomen, nw impuls nodig, omzet doelstelling >1,000k is ambitieus.
Ik pak veel HCN projecten mee, maar deze nu nog niet.
Is ook het eerste project van 3* dat meer dan 200k probeert op te halen. Zal net iets teveel zijn voor 3*
djh77zaterdag 10 februari 2018 @ 07:26
quote:
1s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 11:57 schreef djh77 het volgende:
Mode op ccf:
https://www.collincrowdfund.nl/djonel-fashion/
Met 3e hypotheek (materieel)
Al 16k ingelegd van de 50k
Appeltje58zaterdag 10 februari 2018 @ 09:33
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 februari 2018 07:26 schreef djh77 het volgende:

[..]

Al 16k ingelegd van de 50k
Wat gebeurd met de borg (door een particulier afgegeven) en 3e hypotheek als de vader (binnenkort) overlijd ??
Hoeveel erfgenamen zijn er ??
Zakelijk zie ik dit project niet echt zitten.
Hoe hard is de zekerheid ??
djh77zaterdag 10 februari 2018 @ 09:39
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2018 09:33 schreef Appeltje58 het volgende:

[..]

Wat gebeurd met de borg (door een particulier afgegeven) en 3e hypotheek als de vader (binnenkort) overlijd ??
Hoeveel erfgenamen zijn er ??
Zakelijk zie ik dit project niet echt zitten.
Hoe hard is de zekerheid ??
m.i.moet bij overlijden het huis verkocht worden. Erfgenamen zijn tot die tijd verantwoordelijk voor de rentebetaling. Bij verkoop worden de hypotheekhouders betaald. Hoeveel erfgenamen maakt dan niet veel uit? Bij overlijden voor einde looptijd lening, zou de lening m.i.vervroegd afgelost moeten worden.

[ Bericht 2% gewijzigd door djh77 op 10-02-2018 09:45:21 ]
Ron1986zaterdag 10 februari 2018 @ 12:40
quote:
1s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 19:30 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Vreemd nu heb ik de problemen met inloggen bij FNC waar anderen van de week over hebben geklaagd! Ben ik nu de enige?
Heb je al gecheckt of dr /nl achter het domein staat? Viel me laatst op dat je zonder niet kunt inloggen.Vermoedelijk is dat de VK i.p.v. NL omgeving.

Dat viel me iig laatst op toen ik weer niet kon inloggen.
Speekselklierzaterdag 10 februari 2018 @ 12:46
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 februari 2018 09:39 schreef djh77 het volgende:

[..]

m.i.moet bij overlijden het huis verkocht worden. Erfgenamen zijn tot die tijd verantwoordelijk voor de rentebetaling. Bij verkoop worden de hypotheekhouders betaald. Hoeveel erfgenamen maakt dan niet veel uit? Bij overlijden voor einde looptijd lening, zou de lening m.i.vervroegd afgelost moeten worden.
erfgenamen erven dus schuld met betalingsafspraak.
ze kunnen er ook voor kiezen om de schuld volgens afspraak af te lossen. als erfgenamen de erfenis weigeren dan wordt het huis verkocht.
djh77zaterdag 10 februari 2018 @ 12:48
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 februari 2018 12:46 schreef Speekselklier het volgende:
ze kunnen er ook voor kiezen om de schuld volgens afspraak af te lossen.
Alleen als de erfgenamen besluiten het huis niet te verkopen toch?
ML45zaterdag 10 februari 2018 @ 12:52
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 februari 2018 12:48 schreef djh77 het volgende:

[..]

Alleen als de erfgenamen besluiten het huis niet te verkopen toch?
Bij het aanvaarden van een erfenis neem je zowel de lusten als de lasten. Dus wanneer de erfgenamen het huis aanvaarden dan aanvaarden zij ook de hypotheken en dus de daarmee samenvallende betalingen. Het staat hen natuurlijk vrij om het huis te verkopen en dus ook de hypotheken af te lossen om bijvoorbeeld de overwaarde te cashen.
ML45zaterdag 10 februari 2018 @ 12:58
Bij Greencrowd staan twee projecten open met een weliswaar laag financieel rendement van 4% maar ook een rendement in de energietransitie. Ten opzichte van de oorspronkelijke pitch zijn de zekerheden door twee garanties verbeterd.
https://greencrowd.nl/project/iederzon-nederland en https://greencrowd.nl/project/iederzon-amsterdam. Mede ook voor de transitie heb ik ze meegenomen.
Benger2zaterdag 10 februari 2018 @ 17:25
Het lijkt er op dat het project Overname Viswinkels op FundingCircle vol gaat lopen. Het is niet gebruikelijk op FnC dat daar projecten van een ton vol lopen. Het aantal openstaande projecten loopt terug. Het lijkt er op dat er nu wat meer geÔnvesteerd wordt op FnC dan een tijdje terug.
Aalsmeer15zaterdag 10 februari 2018 @ 17:56
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2018 12:52 schreef ML45 het volgende:

[..]

Bij het aanvaarden van een erfenis neem je zowel de lusten als de lasten. Dus wanneer de erfgenamen het huis aanvaarden dan aanvaarden zij ook de hypotheken en dus de daarmee samenvallende betalingen. Het staat hen natuurlijk vrij om het huis te verkopen en dus ook de hypotheken af te lossen om bijvoorbeeld de overwaarde te cashen.
De vader heeft geen schuld aan platfom.
de dochter heeft een schuld en moet betalen.
Vader staat alleen borg dus de erfgenamen erven de borgstelling.
obligatairezaterdag 10 februari 2018 @ 18:06
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2018 17:56 schreef Aalsmeer15 het volgende:

[..]

De vader heeft geen schuld aan platfom.
de dochter heeft een schuld en moet betalen.
Vader staat alleen borg dus de erfgenamen erven de borgstelling.
Erfgenamen kunnen geen borgstelling erven, die is persoonsgebonden. Daarom wordt er een zakelijk recht van hypotheek gevestigd; die is gebonden aan de woning. Wat de achtergrond is van het vestigen van de hypotheek doet voor de erven niet ter zake.
crowdiefunderzaterdag 10 februari 2018 @ 19:04
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2018 12:58 schreef ML45 het volgende:
Bij Greencrowd staan twee projecten open met een weliswaar laag financieel rendement van 4% maar ook een rendement in de energietransitie. Ten opzichte van de oorspronkelijke pitch zijn de zekerheden door twee garanties verbeterd.
https://greencrowd.nl/project/iederzon-nederland en https://greencrowd.nl/project/iederzon-amsterdam. Mede ook voor de transitie heb ik ze meegenomen.
Ik neem ze niet mee, maar heb dat eigenlijk met LaH, zonnepanelendelen, duurzaaminvesteren en met deze ook. Eigenlijk kan ik het geld gewoon beter extra storten in mijn spaarhypotheek, meer zekerheid, meer rente (4.75 nog). Het komt dan alleen niet direct meer terug, Maarja crowdfunding moet je ook alleen doen met geld wat je over hebt.

Maarja, crowdfunding is ook beetje hobby :)
Speekselklierzaterdag 10 februari 2018 @ 21:27
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 februari 2018 12:48 schreef djh77 het volgende:

[..]

Alleen als de erfgenamen besluiten het huis niet te verkopen toch?
uiteraard.
voetbalmanager2zaterdag 10 februari 2018 @ 21:44
Iemand stort even de laatste vijfduizend in 1x bij de viswinkel van FNC.
Net voordat ik mijn bescheiden bijdrage kon toevoegen }:|
djh77zondag 11 februari 2018 @ 06:06
Nieuwe bmx-shop op kom
https://www.kapitaalopmaat.nl/Van-Gemert-Designs-en-indoortrack

[ Bericht 1% gewijzigd door djh77 op 11-02-2018 07:46:54 ]
Dwarsindewegzondag 11 februari 2018 @ 09:07
quote:
“Samenvattend classificeert Finstage deze aanvraag als een hoog risico met beperkte zekerheden voor de investeerders.”
70K voor een veredelde hobby. Ik sla hem graag over.
obligatairezondag 11 februari 2018 @ 09:56
quote:
1s.gif Op zondag 11 februari 2018 09:07 schreef Dwarsindeweg het volgende:

[..]

“Samenvattend classificeert Finstage deze aanvraag als een hoog risico met beperkte zekerheden voor de investeerders.”
70K voor een veredelde hobby. Ik sla hem graag over.
Verliesfinanciering (2017) en een onrealistische omzetprognose (2018).

[ Bericht 1% gewijzigd door obligataire op 11-02-2018 10:35:20 ]
obligatairezondag 11 februari 2018 @ 09:56
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 februari 2018 21:44 schreef voetbalmanager2 het volgende:
Iemand stort even de laatste vijfduizend in 1x bij de viswinkel van FNC.
Net voordat ik mijn bescheiden bijdrage kon toevoegen }:|
Ik ben benieuwd hoe het hem zal vergaan. Ik heb er wel vertrouwen in, maar toch niet zoveel dat ik er 5K in zou stoppen :7

[ Bericht 24% gewijzigd door obligataire op 11-02-2018 10:42:53 ]
voetbalmanager2zondag 11 februari 2018 @ 13:58
quote:
0s.gif Op zondag 11 februari 2018 09:56 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ik ben benieuwd hoe het hem zal vergaan. Ik heb er wel vertrouwen in, maar toch niet zoveel dat ik er 5K in zou stoppen :7

Mijn standaard investering is 300-500 en ik ben nog nooit boven dat bedrag gegaan bij een FNC project. Vorig jaar had ik 5 projecten van 1000 euro of meer.
obligatairezondag 11 februari 2018 @ 14:17
Bij FNC hanteer ik een vast bedrag. Vooral omdat de ratings bij FNC toch weinig zeggen, getuige de samenstelling van mijn (bijna)defaults daar. Zit een A en een A+ tussen.

[ Bericht 2% gewijzigd door obligataire op 11-02-2018 14:30:33 ]
SunnyCrowderzondag 11 februari 2018 @ 17:50
quote:
0s.gif Op zondag 11 februari 2018 14:17 schreef obligataire het volgende:
Bij FNC hanteer ik een vast bedrag. Vooral omdat de ratings bij FNC toch weinig zeggen, getuige de samenstelling van mijn (bijna)defaults daar. Zit een A en een A+ tussen.
Ik doe ook altijd een vast bedrag bij FNC. Hoeveel (bijna) defaults heb je nu op hoeveel projecten?
djh77zondag 11 februari 2018 @ 17:56
quote:
1s.gif Op zondag 11 februari 2018 17:50 schreef SunnyCrowder het volgende:

[..]

Ik doe ook altijd een vast bedrag bij FNC. Hoeveel (bijna) defaults heb je nu op hoeveel projecten?
Hier ook altijd een vast bedrag. Ik heb 4 defaults ingeboekt op 102 projecten. Daarnaast nog 4-6 projecten die wat achterlopen of altijd te laat betalen.
dyna18zondag 11 februari 2018 @ 21:31
quote:
0s.gif Op donderdag 8 februari 2018 18:02 schreef obligataire het volgende:
Het is een klein wereldje die scheepvaart.

- Mira Daruda (CCF) 50% participatie door Romeijnders, Peters en Van Sandijk.
- Mira Vita (KOM) 50% participatie door Van Sandijk (Pesaro bv)
- Mira Maris (GvE) naam doet vermoeden dat dit schip bij dezelfde rederij wordt gekocht. Ik vermoed dat dit Riversail is.
- Mira Auratus 100% bezit van Romeijnders (via Riveryards)

En dan is er ook nog een accountantskantoor:

Peters & van Sandijk is een gespecialiseerd accountantskantoor voor de binnenvaart.
Het kantoor en de vennoten maken deel uit van de Mira Forti Groep die op meerdere terreinen belangen heeft in de binnenvaartsector. Romeijnders zit ook in de Mira Forti Groep.
Goed gevonden.
En zeker opvallend dat het allemaal zo nauw verweven is...
obligatairezondag 11 februari 2018 @ 23:38
quote:
1s.gif Op zondag 11 februari 2018 17:50 schreef SunnyCrowder het volgende:

[..]

Ik doe ook altijd een vast bedrag bij FNC. Hoeveel (bijna) defaults heb je nu op hoeveel projecten?
Op alle ooit gestarte projecten (in bijna 4 jaar) hebben er 3,6% zodanige problemen dat ik er op afgeboekt heb.
Bij FNC ligt dat percentage op 4,7%. Echter daar liggen de rentes wel wat hoger zodat het netto netto niet echt uit de pas loopt. De recovery is bij FNC verbeterd heb ik de indruk.
djh77maandag 12 februari 2018 @ 10:21
Nieuwe preview op HCN:
https://horecacrowdfundin(...)EW-NIEUW-PROJECT.pdf
prins01maandag 12 februari 2018 @ 10:38
Ik kreeg een bericht dat de Beddenspeciaalzaak te Haarlem op Investormatch open is. Maar ik zag snel dat de pitch al reeds volgeschreven is! heeft iemand kunnen investeren?
gaanmetdiebanaanmaandag 12 februari 2018 @ 10:44
Ja, ik heb vanochtend nog kunnen inschrijven. Was wel snel vol maar was ook een klein bedrag natuurlijk.
djh77maandag 12 februari 2018 @ 10:44
quote:
0s.gif Op maandag 12 februari 2018 10:38 schreef prins01 het volgende:
Ik kreeg een bericht dat de Beddenspeciaalzaak te Haarlem op Investormatch open is. Maar ik zag snel dat de pitch al reeds volgeschreven is! heeft iemand kunnen investeren?
Ja, kon vanaf gisteren 13.30uur. Vanochtend zat zo'n 60% vol. Na de mail van IVM was de rest zo bijgestort.
petercmaandag 12 februari 2018 @ 10:49
https://www.crowdestate.nl/projecten/138-monumentaal-kantoorpand
djh77maandag 12 februari 2018 @ 11:12
Haha, CCF wordt het een beetje benauwd of deze wel vol gaan lopen
6fca29x0b4.png
bleyenburgmaandag 12 februari 2018 @ 11:50
quote:
Ik kreeg een bericht dat de Beddenspeciaalzaak te Haarlem op Investormatch open is. Maar ik zag snel dat de pitch al reeds volgeschreven is! heeft iemand kunnen investeren?
Ik had gisteren al wat eurootjes in bed gestopt......
bleyenburgmaandag 12 februari 2018 @ 12:07
Vandaag nog een nabrandertje van FNC betalingen binnen gekregen.
Benieuwd naar de grote smoezen mail van de overige achterstalligen
kopersneekmaandag 12 februari 2018 @ 12:12
quote:
Leuk! Tea lab loopt als een tierelier, relaxte tent. Korte Hoogstraat is druk gebied, prima locatie hiervoor. Ik kan niet zo snel vinden wanneer deze "opengesteld" wordt... Iemand?
xzazmaandag 12 februari 2018 @ 12:15
Wat is het laatste nieuws van de escaperoom van gve?
djh77maandag 12 februari 2018 @ 12:27
50k met 1e hypotheek op ccf voor nog te bouwen bedrijfspand extreme sporten:
https://www.collincrowdfund.nl/event-world/

Hierbij de plek op google maps: https://www.google.nl/map(...).3730401!4d4.7037008
djh77maandag 12 februari 2018 @ 12:28
Zorgaanbieder met 2e hypotheek op ccf:
https://www.collincrowdfund.nl/de-bloesem/
NaRegenDeZonmaandag 12 februari 2018 @ 13:33
quote:
0s.gif Op maandag 12 februari 2018 12:27 schreef djh77 het volgende:
50k met 1e hypotheek op ccf voor nog te bouwen bedrijfspand extreme sporten:
https://www.collincrowdfund.nl/event-world/

Hierbij de plek op google maps: https://www.google.nl/map(...).3730401!4d4.7037008
Dank voor het posten!
Event world wil ik wel aan mee doen. Dus als iemand een link kan vinden graag. De zorg aanbieder laat ik aan me voorbij gaan. Stapel financiering met De Bank doe ik niet aan mee.
kopersneekmaandag 12 februari 2018 @ 13:38
quote:
1s.gif Op maandag 12 februari 2018 13:33 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Dank voor het posten!
Event world wil ik wel aan mee doen. Dus als iemand een link kan vinden graag. De zorg aanbieder laat ik aan me voorbij gaan. Stapel financiering met De Bank doe ik niet aan mee.
Newbie vraagje, is 5% niet een beetje laag ondanks de "zekerheden"?
BillieCFmaandag 12 februari 2018 @ 13:41
quote:
0s.gif Op maandag 12 februari 2018 12:07 schreef bleyenburg het volgende:
Vandaag nog een nabrandertje van FNC betalingen binnen gekregen.
Benieuwd naar de grote smoezen mail van de overige achterstalligen
Zit nog op een verlate betaling van een A+ te wachten ťn op de eindbetaling van Socrates, die enige weken geleden al beloofd was.
SunnyCrowdermaandag 12 februari 2018 @ 13:43
quote:
1s.gif Op maandag 12 februari 2018 13:33 schreef NaRegenDeZon het volgende:
Dus als iemand een link kan vinden graag.
Link:
SPOILER
obligatairemaandag 12 februari 2018 @ 14:26
quote:
0s.gif Op maandag 12 februari 2018 13:38 schreef kopersneek het volgende:

[..]

Newbie vraagje, is 5% niet een beetje laag ondanks de "zekerheden"?
Had van mij ook mťťr gemogen maar gezien het hele verhaal snap ik wel dat ze niet meer willen bieden. Het voorkomt in ieder geval een '' Penninkje ' :6
petercmaandag 12 februari 2018 @ 14:34
quote:
0s.gif Op maandag 12 februari 2018 14:26 schreef obligataire het volgende:

[..]

Had van mij ook mťťr gemogen maar gezien het hele verhaal snap ik wel dat ze niet meer willen bieden. Het voorkomt in ieder geval een '' Penninkje ' :6
idem, project is een zekerheidje, voor 5% dus maar meegepakt,
prins01maandag 12 februari 2018 @ 14:34
quote:
Veel dank! ik heb zojuist geÔnvesteerd.
djh77maandag 12 februari 2018 @ 15:07
Problemen project GvE 10899
SPOILER
“De oorzaak van de slechte financiŽle situatie van cliŽnt is gelegen in economische omstandigheden. Toen cliŽnt in de zomer van 2015 het restaurant startte, waren er goede perspectieven aanwezig. In de beginfase van het restaurant was cliŽnt ook van voldoende bezoek en aandacht verzekerd. Helaas zijn de bezoekersaantallen na deze gunstige opstartfase van het restaurant teruggelopen. Hierdoor heeft het restaurant uiteindelijk onvoldoende vaste omzet weten te genereren om de doorlopende kosten te kunne voldoen. Tevergeefs heeft mevrouw Kool getracht het spreekwoordelijke tij te keren door middel van wijzigingen in de exploitatie en middels het zoeken naar aanvullende financiŽle investeringen. Deze pogingen mochten helaas niet baten.“
5s, 8%, 31 van 60 termijnen voldaan

Schikkingsvoorstel (20% van restbedrag) is afgewezen door GvE

[ Bericht 2% gewijzigd door djh77 op 12-02-2018 16:51:57 ]
marathon2000maandag 12 februari 2018 @ 15:10
quote:
Dank, mijn eerste CCF investering van 2018.
ML45maandag 12 februari 2018 @ 15:11
quote:
0s.gif Op maandag 12 februari 2018 13:38 schreef kopersneek het volgende:

[..]

Newbie vraagje, is 5% niet een beetje laag ondanks de "zekerheden"?
Newbie; de rente kan je vergelijken met andere projecten bij andere platformen zoals SIG waar de rente 4,8% voor de eerste schijf is tot 55% en 5,5% voor de tweede schijf van 55 tot 80%. Ook bij GVE zijn percentages van 5% gebruikelijk. Vergelijk het ook met de percentages bij banken waar crowdfunding boven moet zitten omdat deze ondernemers veelal niet voor een bankfinanciering in aanmerking komen.
TisIkmaandag 12 februari 2018 @ 15:12
quote:
^O^ Bedankt! ^O^
bleyenburgmaandag 12 februari 2018 @ 15:18
wat was naam van: project GvE 10899 ?
crowdiefundermaandag 12 februari 2018 @ 15:37
quote:
Neem hem ook mee.
escortmk2maandag 12 februari 2018 @ 15:39
quote:
0s.gif Op maandag 12 februari 2018 15:18 schreef bleyenburg het volgende:
wat was naam van: project GvE 10899 ?
SPOILER
Corhoen C.V.
Is het trouwens gebruikelijk dat projectpagina's verwijderd worden als er problemen zijn?


quote:
thnx!
Mynheer007maandag 12 februari 2018 @ 16:02
quote:
12s.gif Op maandag 12 februari 2018 15:39 schreef escortmk2 het volgende:

[..]

SPOILER
Corhoen C.V.
Is het trouwens gebruikelijk dat projectpagina's verwijderd worden als er problemen zijn?

[..]

thnx!
Alle projectpagina's worden naar verloop van tijd van het openbare gedeelte van de website gehaald. Volgens GvE wordt hiermee de site niet onnodig traag, en staat er niet onnodig vertrouwelijke bedrijfsinformatie online. De pagina blijft uiteraard wel zichtbaar voor de investeerders via mijngeldvoorelkaar.

Ik heb de nieuwe collin ook maar meegepakt. Hoewel collin even was stil gevallen bij mij, groeit het uitstaande bedrag nu weer behoorlijk (tot nu toe 33 projecten, waarvan 1 betalingsproblemen heeft).
Pazziemaandag 12 februari 2018 @ 16:16
quote:
0s.gif Op maandag 12 februari 2018 12:07 schreef bleyenburg het volgende:
Vandaag nog een nabrandertje van FNC betalingen binnen gekregen.
Benieuwd naar de grote smoezen mail van de overige achterstalligen
Zojuist heb ik telefonisch contact met FNC gehad. Morgen komt deze mail.

SPOILER
Voor wat betreft het duikcentrum. Daar is al een deelbetaling van ontvangen en de rest verwachten ze ook nog te ontvangen. Het is daar een lastige maand voor geweest. In de winter hebben ze het sowieso al wat moeilijker. Verder is de straat bij hen opengebroken, waardoor de winkel moeilijk toegankelijk is. De communicatie met FNC verloopt in ieder geval goed.
SunnyCrowdermaandag 12 februari 2018 @ 16:17
quote:
0s.gif Op maandag 12 februari 2018 16:16 schreef Pazzie het volgende:

[..]

Zojuist heb ik telefonisch contact met FNC gehad. Morgen komt deze mail.

SPOILER
Voor wat betreft het duikcentrum. Daar is al een deelbetaling van ontvangen en de rest verwachten ze ook nog te ontvangen. Het is daar een lastige maand voor geweest. In de winter hebben ze het sowieso al wat moeilijker. Verder is de straat bij hen opengebroken, waardoor de winkel moeilijk toegankelijk is. De communicatie met FNC verloopt in ieder geval goed.
Dank voor de update! O-)
NaRegenDeZonmaandag 12 februari 2018 @ 16:26
quote:
Dank! Zit al bijna half vol!
NaRegenDeZonmaandag 12 februari 2018 @ 16:34
quote:
0s.gif Op maandag 12 februari 2018 16:16 schreef Pazzie het volgende:

[..]

Zojuist heb ik telefonisch contact met FNC gehad. Morgen komt deze mail.

SPOILER
Voor wat betreft het duikcentrum. Daar is al een deelbetaling van ontvangen en de rest verwachten ze ook nog te ontvangen. Het is daar een lastige maand voor geweest. In de winter hebben ze het sowieso al wat moeilijker. Verder is de straat bij hen opengebroken, waardoor de winkel moeilijk toegankelijk is. De communicatie met FNC verloopt in ieder geval goed.
Dank voor de update.
Ik lees niets in de pitch over het feit dat het Krediet is aangevraagd om: de moeilijke winterperiode en de moeilijke situatie met een opgebroken straat door te komen
Ik voel me behoorlijk belazerd door FNC en de ondernemer! Nog geen enkele termijn betaald! 8)7

Pitch!:
SPOILER
DTG Den Haag B.V. is een duiksportcentrum waar snorkel-, en duikopleidingen worden gegeven van verschillende niveaus. Daarnaast worden de benodigde materialen verkocht in de winkel met een verkoopruimte van 250 vierkante meter. Het bedrijf heeft tevens de beschikking over een inpandig zwembad en een outdoor centrum met een totaaloppervlakte van 750 vierkante meter. Het krediet is aangevraagd om een groter assortiment aan technische duikmaterialen aan te kunnen bieden aan de klant. Een gedeelte van de financiering wordt gebruikt voor het voordelig inkopen van maskers en snorkels.
marathon2000maandag 12 februari 2018 @ 16:37
quote:
0s.gif Op maandag 12 februari 2018 16:34 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Dank voor de update. Ik lees niets in de pitch over het feit dat het Krediet is aangevraagd om: de moeilijke winterperiode en de moeilijke situatie met een opgebroken straat door te komen
Ik voel me behoorlijk belazerd door FNC en de ondernemer!
SPOILER
DTG Den Haag B.V. is een duiksportcentrum waar snorkel-, en duikopleidingen worden gegeven van verschillende niveaus. Daarnaast worden de benodigde materialen verkocht in de winkel met een verkoopruimte van 250 vierkante meter. Het bedrijf heeft tevens de beschikking over een inpandig zwembad en een outdoor centrum met een totaaloppervlakte van 750 vierkante meter. Het krediet is aangevraagd om een groter assortiment aan technische duikmaterialen aan te kunnen bieden aan de klant. Een gedeelte van de financiering wordt gebruikt voor het voordelig inkopen van maskers en snorkels.
#MeToo, ze hebben heel even de tijd om het te regelen wat mij betreft.
Anders gelijk invorderen van de gehele schuld.
Dan maar failliet, je laat toch niet met je sollen?
prins01maandag 12 februari 2018 @ 16:41
quote:
0s.gif Op maandag 12 februari 2018 16:37 schreef marathon2000 het volgende:

[..]

#MeToo, ze hebben heel even de tijd om het te regelen wat mij betreft.
Anders gelijk invorderen van de gehele schuld.
Dan maar failliet, je laat toch niet met je sollen?
Ik sluit me hierbij aan. Zowel FNC als de ondernemer hebben ons misleid. Ik heb de neiging om FNC aansprakelijk te maken voor de schade als het zover is.
NaRegenDeZonmaandag 12 februari 2018 @ 16:50
quote:
1s.gif Op maandag 12 februari 2018 15:07 schreef djh77 het volgende:
Problemen project GvE 10899
SPOILER
“De oorzaak van de slechte financiŽle situatie van cliŽnt is gelegen in economische omstandigheden. Toen cliŽnt in de zomer van 2015 het restaurant startte, waren er goede perspectieven aanwezig. In de beginfase van het restaurant was cliŽnt ook van voldoende bezoek en aandacht verzekerd. Helaas zijn de bezoekersaantallen na deze gunstige opstartfase van het restaurant teruggelopen. Hierdoor heeft het restaurant uiteindelijk onvoldoende vaste omzet weten te genereren om de doorlopende kosten te kunne voldoen. Tevergeefs heeft mevrouw Kool getracht het spreekwoordelijke tij te keren door middel van wijzigingen in de exploitatie en middels het zoeken naar aanvullende financiŽle investeringen. Deze pogingen mochten helaas niet baten.“
5s, 8%, 31 van 60 termijnen voldaan
Is er al een regeling bekend hoe de schuld verder afgelost wordt? Wordt tenminste de rente doorbetaald?
djh77maandag 12 februari 2018 @ 16:53
quote:
0s.gif Op maandag 12 februari 2018 16:50 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Is er al een regeling bekend hoe de schuld verder afgelost wordt? Wordt tenminste de rente doorbetaald?
Nee voorlopig niets. Ondernemer heeft voorgesteld tegen 20% van het nog te betalen bedrag finaal te schikken. Dit voorstel is afgewezen.
NaRegenDeZonmaandag 12 februari 2018 @ 16:58
quote:
1s.gif Op maandag 12 februari 2018 16:53 schreef djh77 het volgende:

[..]

Nee voorlopig niets. Ondernemer heeft voorgesteld tegen 20% van het nog te betalen bedrag finaal te schikken. Dit voorstel is afgewezen.
Goed te horen dat er ten minste niet met het eerste het beste bod genoegen genomen is!
darktowermaandag 12 februari 2018 @ 17:03
quote:
0s.gif Op maandag 12 februari 2018 12:27 schreef djh77 het volgende:
50k met 1e hypotheek op ccf voor nog te bouwen bedrijfspand extreme sporten:
https://www.collincrowdfund.nl/event-world/
huh, deze directe link werkt, maar als ik naar de collin site ga en 'm dan zoek, zie ik 'm niet??
ML45maandag 12 februari 2018 @ 17:14
quote:
0s.gif Op maandag 12 februari 2018 17:03 schreef darktower het volgende:

[..]

huh, deze directe link werkt, maar als ik naar de collin site ga en 'm dan zoek, zie ik 'm niet??
Ik denk dat djh77 Directeur Jeroen ter Huurne is -)
SunnyCrowdermaandag 12 februari 2018 @ 17:41
quote:
10s.gif Op maandag 12 februari 2018 17:14 schreef ML45 het volgende:

[..]

Ik denk dat djh77 Directeur Jeroen ter Huurne is -)
Zou kunnen. Andere mogelijkheid is dat deze al zichtbaar is in de RSS feed van CCF.
SPOILER
ML45maandag 12 februari 2018 @ 18:30
Aanstaande woensdag gaat om 11.00 uur het project Zorg Vastgoed Management bij CCF live. Op 31 januari is dit project hier besproken en hebben een aantal van jullie twijfels geuit. Ik heb het zojuist nogmaals gelezen en neem hem in overweging. Ook ik heb mijn twijfels, waarom willen de huidige investeerders hun geld terug en moet deze man tegen 8,5% zijn woning in de waagschaal leggen. Er is reeds 21% ingelegd. Gezien de ogenschijnlijke mooie zekerheden twijfel ik. Hoe kijken jullie nu naar dit project?
Investeringslink: https://www.collincrowdfu(...)2e267eb9f326b179fa76
Camoglimaandag 12 februari 2018 @ 19:16
quote:
0s.gif Op maandag 12 februari 2018 16:16 schreef Pazzie het volgende:

[..]

Zojuist heb ik telefonisch contact met FNC gehad. Morgen komt deze mail.

SPOILER
Voor wat betreft het duikcentrum. Daar is al een deelbetaling van ontvangen en de rest verwachten ze ook nog te ontvangen. Het is daar een lastige maand voor geweest. In de winter hebben ze het sowieso al wat moeilijker. Verder is de straat bij hen opengebroken, waardoor de winkel moeilijk toegankelijk is. De communicatie met FNC verloopt in ieder geval goed.
ook mijn dank!
Is de hoogte van die deelbetaling met fok te delen? (3 euro is ook een deelbetaling).
Dit zaakje riekt inderdaad....
obligatairemaandag 12 februari 2018 @ 19:21
quote:
0s.gif Op maandag 12 februari 2018 18:30 schreef ML45 het volgende:
Aanstaande woensdag gaat om 11.00 uur het project Zorg Vastgoed Management bij CCF live. Op 31 januari is dit project hier besproken en hebben een aantal van jullie twijfels geuit. Ik heb het zojuist nogmaals gelezen en neem hem in overweging. Ook ik heb mijn twijfels, waarom willen de huidige investeerders hun geld terug en moet deze man tegen 8,5% zijn woning in de waagschaal leggen. Er is reeds 21% ingelegd. Gezien de ogenschijnlijke mooie zekerheden twijfel ik. Hoe kijken jullie nu naar dit project?
Investeringslink: https://www.collincrowdfu(...)2e267eb9f326b179fa76
Ik ben niet van mening veranderd. Het lijkt mooi allemaal maar ik denk dat hij redelijk in het nauw zit anders zou hij niet met dit voorstel komen en met deze rente. De woning mag ruim 9 ton waard zijn maar niet in geval van gedwongen verkoop. Het project is voor een buitenstaander heel moeilijk in te schatten, ze kunnen schrijven wat ze willen in de pitch en als je geen insider bent haal je daar de zwakke punten (leugens en halve leugens) toch niet uit.
Horsemenmaandag 12 februari 2018 @ 19:26
quote:
0s.gif Op maandag 12 februari 2018 12:27 schreef djh77 het volgende:
50k met 1e hypotheek op ccf voor nog te bouwen bedrijfspand extreme sporten:
https://www.collincrowdfund.nl/event-world/

Hierbij de plek op google maps: https://www.google.nl/map(...).3730401!4d4.7037008
Wat mij niet helemaal duidelijk is is of die hypotheek nu alleen op de grond is of ook op het nog te bouwen pand, of lees ik ergens over heen?
obligatairemaandag 12 februari 2018 @ 19:39
quote:
1s.gif Op maandag 12 februari 2018 19:26 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Wat mij niet helemaal duidelijk is is of die hypotheek nu alleen op de grond is of ook op het nog te bouwen pand, of lees ik ergens over heen?
Voor allebei, zoals ik het lees. Echter wat ik niet zo begrijp is dat er op een toekomstig pand hypotheek kan worden verleend.
Is het dan in eerste instantie een toezegging, waarvoor men dan later nog een 2e keer naar de notaris moet als het pand is opgeleverd?
djh77maandag 12 februari 2018 @ 19:40
quote:
1s.gif Op maandag 12 februari 2018 19:26 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Wat mij niet helemaal duidelijk is is of die hypotheek nu alleen op de grond is of ook op het nog te bouwen pand, of lees ik ergens over heen?
Volgens mij gewoon beide
quote:
In Nederland is de eigenaar van grond ook eigenaar van alles wat op dat stuk grond is gebouwd. Dit heet natrekking
Pazziemaandag 12 februari 2018 @ 19:43
quote:
1s.gif Op maandag 12 februari 2018 19:16 schreef Camogli het volgende:

[..]

ook mijn dank!
Is de hoogte van die deelbetaling met fok te delen? (3 euro is ook een deelbetaling).
Dit zaakje riekt inderdaad....
SPOILER
Die hoogte is niet bij mij bekend. Ik denk dat het verstandig is om de mail van morgen af te wachten. Misschien kunnen ze het in die mail ook beter uitleggen.

Ik volg dit topic al een tijdje al "leecher". Onder andere na aanleiding van de berichten in dit topic over het duikcentrum, heb ik besloten om te investeren. In totaal heb ik nu 7 investeringen bij FNC lopen. Mijn eerste was in november 2017.

Ik vind het ook vreemd dat het bij de eerste aflossing al mis gaat. Hopelijk gaat het hierna wel beter. Anders wordt het misschien nog lastig om een positief rendement bij FNC te behalen...

Naast FNC heb ik onder andere ook wat geld geÔnvesteerd bij Mintos. Als daar een aflossing te laat wordt betaald, ontvang je daar ook een vergoeding voor. Weten jullie misschien of dat bij FNC ook het geval is?
Horsemenmaandag 12 februari 2018 @ 19:51
quote:
0s.gif Op maandag 12 februari 2018 19:39 schreef obligataire het volgende:

[..]

Voor allebei, zoals ik het lees. Echter wat ik niet zo begrijp is dat er op een toekomstig pand hypotheek kan worden verleend.
Is het dan in eerste instantie een toezegging, waarvoor men dan later nog een 2e keer naar de notaris moet als het pand is opgeleverd?
Ja, behalve bij erfpacht maar dit is hier niet van toepassing.

De zin
SPOILER
“Er wordt een 1e hypothecaire inschrijving ter hoogte van § 50.000,- verkregen op de grond met het daarop te bouwen pandgelegen te Spaarnwouderweg 1121a, unit 2 te Vijfhuizen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.”
maakte mij namelijk een beetje aan het twijfelen. Volgens mij hebben jullie inderdaad wel gelijk.
TisIkmaandag 12 februari 2018 @ 21:25
quote:
0s.gif Op maandag 12 februari 2018 19:39 schreef obligataire het volgende:

[..]

Voor allebei, zoals ik het lees. Echter wat ik niet zo begrijp is dat er op een toekomstig pand hypotheek kan worden verleend.
Is het dan in eerste instantie een toezegging, waarvoor men dan later nog een 2e keer naar de notaris moet als het pand is opgeleverd?
Je hoeft maar ťťn keer naar de notaris en de hypotheek is dan op de grond en op het te bouwen huis, wat later 'automatisch' op het gebouwde huis wordt.
Ik heb het zelf ook zo gedaan: eerst een hypotheek op alles, dan grond gekocht met de deels uitgekeerde lening, daarna tijdens de bouw werden steeds weer delen van de lening uitgekeerd.
petercmaandag 12 februari 2018 @ 21:48
GVE 13386 Tooltje online, gisteren termijnbetaling 21e termijn , vanavond staat het in het afgelost gedeelte van de GVE overzicht (vervroegd) termijn 22-60 incl rente 13 feb 2018 , nog geen e-mail / melding ontvangen van GVE.

IK had zo mijn twijfels bij het project, maar indien inderdaad vervoegde aflossing mijn complimenten aan Dhr Oostveen van Tooltje online -O- w/
ML45maandag 12 februari 2018 @ 23:03
quote:
0s.gif Op maandag 12 februari 2018 19:21 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ik ben niet van mening veranderd. Het lijkt mooi allemaal maar ik denk dat hij redelijk in het nauw zit anders zou hij niet met dit voorstel komen en met deze rente. De woning mag ruim 9 ton waard zijn maar niet in geval van gedwongen verkoop. Het project is voor een buitenstaander heel moeilijk in te schatten, ze kunnen schrijven wat ze willen in de pitch en als je geen insider bent haal je daar de zwakke punten (leugens en halve leugens) toch niet uit.
Dank voor jouw kijk. Nogmaals gelezen en de website bezocht waar ik deels andere projecten en deels niet de genoemde projecten tegen kom als projecten in ontwikkeling. Ik heb besloten om deze niet mee te nemen gezien het feit dat het te mooi klinkt en ik de huidige investeerders vertrouw in hun visie om hun geld er zo snel mogelijk uit te halen.
Benger2dinsdag 13 februari 2018 @ 00:00
quote:
0s.gif Op maandag 12 februari 2018 19:43 schreef Pazzie het volgende:

[..]

Ik volg dit topic al een tijdje al "leecher".
Welkom.
quote:
[...]
Naast FNC heb ik onder andere ook wat geld geÔnvesteerd bij Mintos. Als daar een aflossing te laat wordt betaald, ontvang je daar ook een vergoeding voor. Weten jullie misschien of dat bij FNC ook het geval is?[/spoiler]
Nee, bij FNC is het helaas pindakaas. De voorwaarden zijn bij FNC vaak niet in het voordeel van de investeerder.
obligatairedinsdag 13 februari 2018 @ 10:33
Vandaag is bij KOM enige duidelijkheid verschaft over myt-ripbooker. Hun website liet slechts boekingen toe tot oktober 2017 dus daar was terecht wat ongerustheid over ontstaan. Ook al omdat ze soms laat zijn met betalen. Gelukkig geen default :)

SPOILER
Excuses voor de late reactie.
Dit jaar hebben wij besloten om geen nieuw seizoen voor MyTripBooker op te voeren omdat we focus willen hebben op onze andere merken.
Met hetzelfde systeem, dat gebruikt wordt voor MyTripBooker, hebben we de merken Suntime.nl en SnowPoort.nl en deze lopen momenteel erg goed.
Ondertussen blijven we wel bezig, en zijn we met nieuwe leveranciers aan het onderhandelen voor toekomstige producten voor MyTripBooker.

Het gaat dus goed met het bedrijf. Om zo goed mogelijke producten te kunnen leveren, is besloten om voor het komende seizoen voorrang te geven aan de andere merken.
escortmk2dinsdag 13 februari 2018 @ 10:42
Event World zit al voor 32 van de 50 vol, zouden dit allemaal fokkers zijn?
obligatairedinsdag 13 februari 2018 @ 10:56
Bij FNC een nieuwe lening van H-eli Vos. Na juni 2017 de 2e lening.
https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/34744

Opvallend is dat de vorige keer 10,12% (C) werd vergoed, nu 12,99% (C).
Winstcijfer is stijgend, weinig schuld.
Vreemd dat ze de cijfers 2014 niet vermelden terwijl ze die vorig jaar uiteraard wel hadden.
xzazdinsdag 13 februari 2018 @ 11:02
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2018 10:56 schreef obligataire het volgende:
Bij FNC een nieuwe lening van H-eli Vos. Na juni 2017 de 2e lening.
https://www.fundingcircle.com/nl/investor/loans/34744

Opvallend is dat de vorige keer 10,12% (C) werd vergoed, nu 12,99% (C).
Winstcijfer is stijgend, weinig schuld.
Vreemd dat ze de cijfers 2014 niet vermelden terwijl ze die vorig jaar uiteraard wel hadden.
Zit je er in?
obligatairedinsdag 13 februari 2018 @ 11:02
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2018 11:02 schreef xzaz het volgende:

[..]

Zit je er in?
Ja. De man is ex-politieagent (hopelijk niet betrokken bij de ondernemingsraad ;) ).
SunnyCrowderdinsdag 13 februari 2018 @ 11:04
Het bootje waar hier eerder al een link van was en nog wel een aantal vragen staat nu open op CCF.

https://www.collincrowdfund.nl/korteweg-partners/
ML45dinsdag 13 februari 2018 @ 11:06
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2018 11:02 schreef obligataire het volgende:

[..]

Ja. De man is ex-politieagent (hopelijk niet betrokken bij de ondernemingsraad ;) ).
Ik zit er ook in, door het ontbreken van de cijfers over 2017 is nu dus niet zichtbaar dat de schuld waarschijnlijk hoger is ivm de schuld bij FNC. Daarnaast vind ik het niet netjes dat er niets over gezegd wordt. Obligataire weet jij hoe hoog de lening van juni 2017 was en waarvoor deze was? Wordt hier niet het ene gat met het andere gedicht?
obligatairedinsdag 13 februari 2018 @ 11:13
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2018 11:06 schreef ML45 het volgende:

[..]

Ik zit er ook in, door het ontbreken van de cijfers over 2017 is nu dus niet zichtbaar dat de schuld waarschijnlijk hoger is ivm de schuld bij FNC. Daarnaast vind ik het niet netjes dat er niets over gezegd wordt. Obligataire weet jij hoe hoog de lening van juni 2017 was en waarvoor deze was? Wordt hier niet het ene gat met het andere gedicht?
De lening van 2017 betrof slechts 15K voor aankoop Materiaal Verkeersregelaars.
Zou nu een gedeeltelijke herfinanciering kunnen zijn maar voor het grootste deel toch wel voor uitbreidingsinvesteringen. Ik pak hem mee.

Zijn winst vertoont een goede stijgende lijn en de schulden zijn goed te overzien en op te brengen.

Ik vind het alleen zo typisch dat de rentevoet 3% is gestegen.
Is dat iets wat je over de hele linie ziet bij FNC?
SunnyCrowderdinsdag 13 februari 2018 @ 11:17
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2018 11:13 schreef obligataire het volgende:

[..]

De lening van 2017 betrof slechts 15K voor aankoop Materiaal Verkeersregelaars.
Zou een gedeeltelijke herfinanciering kunnen zijn maar voor het grootste deel toch wel voor uitbreidingsinvesteringen. Ik pak hem mee.

Zijn winst vertoont een goede stijgende lijn en de schulden zijn goed te overzien en op te brengen.

Ik vind het alleen zo typisch dat de rentevoet 3% is gestegen.
Is dat iets wat je over de hele linie ziet bij FNC?
Ik heb deze helemaal gemist. Ik heb hem ook nog meegepakt, cijfers zijn aardig voor dit percentage.
ML45dinsdag 13 februari 2018 @ 11:20
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2018 11:13 schreef obligataire het volgende:

[..]

De lening van 2017 betrof slechts 15K voor aankoop Materiaal Verkeersregelaars.
Zou nu een gedeeltelijke herfinanciering kunnen zijn maar voor het grootste deel toch wel voor uitbreidingsinvesteringen. Ik pak hem mee.

Zijn winst vertoont een goede stijgende lijn en de schulden zijn goed te overzien en op te brengen.

Ik vind het alleen zo typisch dat de rentevoet 3% is gestegen.
Is dat iets wat je over de hele linie ziet bij FNC?
Ik heb zojuist wel de heer Chow een mail gestuurd omdat ik het verzwijgen hiervan niet netjes vind. Wij als crowdfunders moeten op basis van cijfers uit 2016 beoordelen wat o.a. de schuld positie is en wanneer FNC zelf bij haar bekende gegevens niet opneemt vind ik dat kwalijk.
petercdinsdag 13 februari 2018 @ 11:25
U bent een van de investeerders in het project 13386 | Tooltje: online korting. Van dit project zijn reeds 21 termijnen betaald. De geldnemer heeft besloten de overige termijnen (22-60) in ťťn keer af te lossen, inclusief de volledige toegezegde rente.

*O* w/ bevestiging GVE
crowdiefunderdinsdag 13 februari 2018 @ 11:30
En nog een:

U bent een van de investeerders in het project 11636 | Kenneth Smit / de heer W.J. Dissel. Van dit project zijn reeds 29 termijnen betaald. De geldnemer heeft besloten de overige termijnen (30-36) in ťťn keer af te lossen, inclusief de volledige toegezegde rente. Dit conform artikel 28 van de Algemene Voorwaarden. Hierdoor stijgt uw effectieve rendement.

Wij zullen deze betalingen deze week aan u overmaken. U ontvangt per termijn een losse uitbetaling. Project 11636 is hiermee volledig afgehandeld.
obligatairedinsdag 13 februari 2018 @ 11:33
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2018 11:04 schreef SunnyCrowder het volgende:
Het bootje waar hier eerder al een link van was en nog wel een aantal vragen staat nu open op CCF.

https://www.collincrowdfund.nl/korteweg-partners/
Klopt mijn indruk dat ze nu meer openheid van zaken geven met name rondom de onderlinge relaties tussen de personen en BV's ?
SunnyCrowderdinsdag 13 februari 2018 @ 11:42
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2018 11:33 schreef obligataire het volgende:
en geven met name rondom de onderlinge relaties tussen de personen en BV's ?
Is er iets aangepast dan aan de tekst?
obligatairedinsdag 13 februari 2018 @ 11:48
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2018 11:42 schreef SunnyCrowder het volgende:

[..]

Is er iets aangepast dan aan de tekst?
Lastig te zeggen. Ik heb hem eerder slechts globaal doorgenomen. Voor mijn gevoel is het nu wat duidelijker hoe de heren elkaar allemaal kennen al blijft het een enorme wirwar aan BV's en heeft die jongen niet al te veel te vertellen in al dat geweld. Blijft dat het misschien toch wel een aardig project is door de overwaarde en de aflossingen.
SunnyCrowderdinsdag 13 februari 2018 @ 11:54
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2018 11:48 schreef obligataire het volgende:

[..]

Lastig te zeggen. Ik heb hem eerder slechts globaal doorgenomen. Voor mijn gevoel is het nu wat duidelijker hoe de heren elkaar allemaal kennen al blijft het een enorme wirwar aan BV's en heeft die jongen niet al te veel te vertellen in al dat geweld. Blijft dat het misschien toch wel een aardig project is door de overwaarde en de aflossingen.
Het ging hier toch over Romeijnders, die wellicht ook de verkoper van het schip was? Dat was de vraagstelling dacht ik?
NaRegenDeZondinsdag 13 februari 2018 @ 11:57
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2018 11:17 schreef SunnyCrowder het volgende:

[..]

Ik heb deze helemaal gemist. Ik heb hem ook nog meegepakt, cijfers zijn aardig voor dit percentage.
FNC heeft weer eens inlog problemen. Nu ook met de computer niet mogelijk aan te loggen. Ligt dit aan mij? Of zijn er anderen die ook op dit moment niet aan kunnen loggen.
obligatairedinsdag 13 februari 2018 @ 12:01
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2018 11:54 schreef SunnyCrowder het volgende:

[..]

Het ging hier toch over Romeijnders, die wellicht ook de verkoper van het schip was? Dat was de vraagstelling dacht ik?
Volgens mij is dat ook zo (Mira Forti Groep), dat kun je alleen al uit de naam afleiden. Dus dubbele belangen (afstoten handelsvoorraad?). Die afweging moet je maken of je dat een belemmering vindt om te investeren. Lastig.
Ron1986dinsdag 13 februari 2018 @ 12:04
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2018 11:57 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

FNC heeft weer eens inlog problemen. Nu ook met de computer niet mogelijk aan te loggen. Ligt dit aan mij? Of zijn er anderen die ook op dit moment niet aan kunnen loggen.
Ik kom er gewoon in. Staat er bij de URL: https://www.fundingcircle.com/nl/ en geen https://www.fundingcircle.com/uk teoevallig?
NaRegenDeZondinsdag 13 februari 2018 @ 12:04
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2018 12:01 schreef obligataire het volgende:

[..]

Volgens mij is dat ook zo (Mira Forti Groep), dat kun je alleen al uit de naam afleiden. Dus dubbele belangen (afstoten handelsvoorraad?). Die afweging moet je maken of je dat een belemmering vindt om te investeren. Lastig.
Heb net even bij de Q&A gekeken , volgens mij zijn de benodigde vragen gesteld.
NaRegenDeZondinsdag 13 februari 2018 @ 12:06
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2018 12:04 schreef Ron1986 het volgende:

[..]

Ik kom er gewoon in. Staat er bij de URL: https://www.fundingcircle.com/nl/ en geen https://www.fundingcircle.com/uk teoevallig?
neen, ik heb heb de goede url! Als jij er wel via je computer inkomt zal er dus iets bij mij mis zijn.
Ga het nog eens proberen.

edit:
Vreemd kom er met internet expl wel in maar niet met mijn normaal gebruikte browser Chrome.

[ Bericht 3% gewijzigd door NaRegenDeZon op 13-02-2018 12:15:15 ]
Aster1Xdinsdag 13 februari 2018 @ 12:07
Ik heb een 'last tot incasso' van KOM ontvangen voor
SPOILER
PWR Technology
en het verzoek tot een vrijwillige betaling van het voorschot aan de Stichting zekerheden. Project is nog uit de tijd voor die stichting. Iemand hier enige ervaring mee?

Ter info: 25 van 48 termijnen betaald in 2016 een paar maanden betalingsproblemen gehad en ook in december 17 laat dus was al geen vlekkeloos project.
bleyenburgdinsdag 13 februari 2018 @ 12:14
hier geen problemen bij FNC
FINONAFdinsdag 13 februari 2018 @ 12:27
Twee vervroegde aflossingen bij GVE . Eťn al genoemd (11636) en:

U bent een van de investeerders in het project 11541 | Opknappen van de tuin. Van dit project zijn reeds 27 termijnen betaald. De geldnemer heeft besloten de overige termijnen (28-36) in ťťn keer af te lossen, inclusief de volledige toegezegde rente.
ML45dinsdag 13 februari 2018 @ 12:38
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2018 12:04 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Heb net even bij de Q&A gekeken , volgens mij zijn de benodigde vragen gesteld.
Maar de vragen zijn nog niet beantwoord, je mag toch verlangen/eisen dat de ondernemers bij het live gaan scherp zijn op de vragen die gesteld gaan worden. Of denken de heren dat het project toch volloopt zonder dat zij de heikele vragen hoeven te beantwoorden. Van mij geen investering in dit project.
EDIT: Om 13.05 uur heeft Collin de vragen beantwoord.

[ Bericht 3% gewijzigd door ML45 op 13-02-2018 13:10:50 ]
djh77dinsdag 13 februari 2018 @ 12:43
En de volgende vervroegde aflossing bij GvE:
quote:
U bent een van de investeerders in het project 12290 | OAMKB Tilburg. Van dit project zijn reeds 26 termijnen betaald. De geldnemer heeft besloten de overige termijnen (27-60) in ťťn keer af te lossen, inclusief de volledige toegezegde rente. Dit conform artikel 28 van de Algemene Voorwaarden. Hierdoor stijgt uw effectieve rendement aanzienlijk.
AQuila360dinsdag 13 februari 2018 @ 12:49
quote:
12s.gif Op dinsdag 13 februari 2018 11:25 schreef peterc het volgende:
U bent een van de investeerders in het project 13386 | Tooltje: online korting. Van dit project zijn reeds 21 termijnen betaald. De geldnemer heeft besloten de overige termijnen (22-60) in ťťn keer af te lossen, inclusief de volledige toegezegde rente.

*O* w/ bevestiging GVE
Nice :P

Nu ik even doorlees lijkt het wel vervroegde aflossingen te regenen! Ik heb er helaas geen van.
Certecodinsdag 13 februari 2018 @ 13:20
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2018 12:06 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

neen, ik heb heb de goede url! Als jij er wel via je computer inkomt zal er dus iets bij mij mis zijn.
Ga het nog eens proberen.

edit:
Vreemd kom er met internet expl wel in maar niet met mijn normaal gebruikte browser Chrome.
Ook ik kom er niet in via pc of mobiel.
bleyenburgdinsdag 13 februari 2018 @ 13:27
zitten jullie niet toevallig op de UK versie?
bleyenburgdinsdag 13 februari 2018 @ 13:29
Bij mij is nu wel mijn FNC dashboard van slag
Certecodinsdag 13 februari 2018 @ 14:03
Ik kan er weer in.
crowdiefunderdinsdag 13 februari 2018 @ 15:03
Even opletten dat je een NL loginpage ziet. Als ik naar fundingcircle.com ga, dan werkt het niet. Als ik naar fundingcircle.nl ga word ik geredirect naar fundingcircle.com maar werkt het daar wel :)
NaRegenDeZondinsdag 13 februari 2018 @ 15:21
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2018 12:38 schreef ML45 het volgende:

[..]

Maar de vragen zijn nog niet beantwoord, je mag toch verlangen/eisen dat de ondernemers bij het live gaan scherp zijn op de vragen die gesteld gaan worden. Of denken de heren dat het project toch volloopt zonder dat zij de heikele vragen hoeven te beantwoorden. Van mij geen investering in dit project.
EDIT: Om 13.05 uur heeft Collin de vragen beantwoord.
De Boot bij Collin is dus al eigendom van 3 van de 4 die hem nu via de VOF kopen. Mijn conclusie: je kan dus je vraagtekens zetten bij 3/4 van de eigen inbreng. Deze zal zeker niet in geld zijn maar hooguit in natura! :?
Daar naast wordt er geen antwoord gegeven op de vraag over de executie waarde. :?

Heb dit gevonden: http://www.debinnenvaart.nl/schip_detail/356/ de boot is dus sinds 2012 reeds in handen van 2 van de 4.

Nog eens even goed nadenken. O-)

[ Bericht 1% gewijzigd door NaRegenDeZon op 13-02-2018 15:53:53 ]
Benger2dinsdag 13 februari 2018 @ 17:03
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2018 11:13 schreef obligataire het volgende:

[..]

De lening van 2017 betrof slechts 15K voor aankoop Materiaal Verkeersregelaars.
Zou nu een gedeeltelijke herfinanciering kunnen zijn maar voor het grootste deel toch wel voor uitbreidingsinvesteringen. Ik pak hem mee.

Zijn winst vertoont een goede stijgende lijn en de schulden zijn goed te overzien en op te brengen.

Ik vind het alleen zo typisch dat de rentevoet 3% is gestegen.
Is dat iets wat je over de hele linie ziet bij FNC?
Ja, de rente is bij FNC over de hele linie gestegen, nadat het gemiddelde rendement in 2015 en 2016 erg laag was na aftrek van defaults. Dit is de nieuwe standaard rente voor leningen van 5 jaar looptijd en klasse C. De risicoklasse is hetzelfde gebleven.
voetbalmanager2dinsdag 13 februari 2018 @ 17:08
Ik wacht overigens nog altijd op mijn, vandaag beloofde, maandelijkse mailtje van FNC met updates.
Iemand al gehad?

edit: binnen.
De info over mijn andere project met achterstand is wederom nietszeggend.

[ Bericht 17% gewijzigd door voetbalmanager2 op 13-02-2018 17:41:01 ]
obligatairedinsdag 13 februari 2018 @ 17:56
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2018 17:03 schreef Benger2 het volgende:

[..]

Ja, de rente is bij FNC over de hele linie gestegen, nadat het gemiddelde rendement in 2015 en 2016 erg laag was na aftrek van defaults. Dit is de nieuwe standaard rente voor leningen van 5 jaar looptijd en klasse C. De risicoklasse is hetzelfde gebleven.
Dat is dan toch wel positief om te constateren. Bij andere platformen zijn de risico's ook groot en lijken ze zelfs groter te worden, maar de rente wordt niet aangepast. De rente is soms zo laag dat het suggereert dat het project relatief veilig is wat helemaal niet zo hoeft te zijn........
amp25dinsdag 13 februari 2018 @ 18:04
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2018 12:43 schreef djh77 het volgende:
En de volgende vervroegde aflossing bij GvE:

[..]

zit hier ok in wel veel laaste tijd die ineens alles aflossen
BillieCFdinsdag 13 februari 2018 @ 18:23
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2018 17:08 schreef voetbalmanager2 het volgende:
Ik wacht overigens nog altijd op mijn, vandaag beloofde, maandelijkse mailtje van FNC met updates.
Iemand al gehad?

edit: binnen.
De info over mijn andere project met achterstand is wederom nietszeggend.
Kreeg de mail ook net binnen.

De A+ waar ik op zat te wachten, gaat vervroegd aflossen: gaat om 41 van de 60. Had alleen niet genoeg overgemaakt naar FNC...
Aalsmeer15dinsdag 13 februari 2018 @ 18:28
Voor mensen die nog willen investeren in een boot.
Binnenkort veiling van KOM rondvaart/partyboot Coventina /Magnifique .
https://www.openbareverko(...)z%C3%A9lande-ouddorp
NaRegenDeZondinsdag 13 februari 2018 @ 18:29
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2018 18:04 schreef amp25 het volgende:

[..]

zit hier ok in wel veel laaste tijd die ineens alles aflossen
Wees blij dat het bij GvE is. De condities voor vervroegd aflossen zijn daar nog prima!

quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2018 17:08 schreef voetbalmanager2 het volgende:
Ik wacht overigens nog altijd op mijn, vandaag beloofde, maandelijkse mailtje van FNC met updates.
Iemand al gehad?

edit: binnen.
De info over mijn andere project met achterstand is wederom nietszeggend.
Heb ook net mijn FNC update ontvangen. O.a. over het duikcentrum dat hier gisteren besproken is.
SPOILER
C Duikcentrum Technisch Duikmateriaal


Wij waren verbaasd dat deze kredietnemer zo snel een achterstand heeft opgelopen. Wij hebben contact met ze opgenomen en uitgebreid hierover met ze gesproken. De lening is aangewend waarvoor deze is aangevraagd. Het winterseizoen is echter een lastige periode voor de duiksport. Tevens is de toeloop naar de winkel, gelegen aan Den Haag Holland Spoor, opengebroken. Het aantal bezoekers van de winkel is daardoor verder gedaald. Wel hebben zij alvast meer dan de helft van de maandbetaling overgemaakt en zullen zij zo spoedig mogelijk het restant overmaken, waarna wij deze aan u kunnen uitbetalen.

Kan me niet aan de indruk onttrekken dat FNC hier mee gelezen heeft en als zodanig de tekst aangepast heeft in mail met, dat men zelf ook verbaasd is en dat de lening wel degelijk gebruikt zijn conform de in pitch genoemde doelen, om zich tegen boze investeerders in te dekken.

Als ik FNC was zou ik de bank afschriften van de tijd na funding opvragen om te controleren waar het geld daadwerkelijk voor gebruikt is.
Ik kan me nog steeds niet aan de indruk onttrekken dat het gebruikt is om bestaande gaten te dempen. De Nood zal wel heel hoog zijn geweest anders had je toch tenminste geld achter gehouden om de eerste maandtermijnen van je nieuwe lening te betalen.

Afijn we gaan het zien hoe FNC dit probleem gaat managen van deze C lening die na NUL termijnen al problemen geeft.

[ Bericht 8% gewijzigd door NaRegenDeZon op 13-02-2018 18:57:27 ]
djh77dinsdag 13 februari 2018 @ 18:38
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2018 18:28 schreef Aalsmeer15 het volgende:
Voor mensen die nog willen investeren in een boot.
Binnenkort veiling van KOM rondvaart/partyboot Coventina /Magnifique .
https://www.openbareverko(...)z%C3%A9lande-ouddorp
Had graag een kijkje genomen op de veiling. Ben bang dat dit weinig gaat opleveren. Je zou verwachten dat er een makelaar op wordt gezet IPV executieverkoop.
Aalsmeer15dinsdag 13 februari 2018 @ 19:36
quote:
1s.gif Op dinsdag 13 februari 2018 18:38 schreef djh77 het volgende:

[..]

Had graag een kijkje genomen op de veiling. Ben bang dat dit weinig gaat opleveren. Je zou verwachten dat er een makelaar op wordt gezet IPV executieverkoop.
Ze hebben geprobeerd te verkopen o.a. aan oude eigenaar, nu kost het KOM iedere dag geld (liggeld, verzekering) executie brengt misschien niet veel op maar verkopen is ook lastig, als je voor minder dan het leenbedrag verkoopt schreeuwt de helft van de investeerders moord en brand omdat ze denken dat de boot meer waard is.
Bij een executieverkoop kunnen dergelijke schreeuwers zelf meebieden, als het dan te weinig is hebben ze of een boot of niks meer te zeggen.
obligatairedinsdag 13 februari 2018 @ 20:50
CrowdEstate/Wilhelmshaven staat nu open voor afronding voorinschrijving.
Pazziedinsdag 13 februari 2018 @ 21:18
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2018 00:00 schreef Benger2 het volgende:

[..]

Welkom.

[..]

Nee, bij FNC is het helaas pindakaas. De voorwaarden zijn bij FNC vaak niet in het voordeel van de investeerder.
Bedankt.

Okť, ik las hier inderdaad ook al een discussie over het boetevrij vervroegd aflossen.

quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2018 18:29 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Wees blij dat het bij GvE is. De condities voor vervroegd aflossen zijn daar nog prima!

[..]

Heb ook net mijn FNC update ontvangen. O.a. over het duikcentrum dat hier gisteren besproken is.
SPOILER
C Duikcentrum Technisch Duikmateriaal


Wij waren verbaasd dat deze kredietnemer zo snel een achterstand heeft opgelopen. Wij hebben contact met ze opgenomen en uitgebreid hierover met ze gesproken. De lening is aangewend waarvoor deze is aangevraagd. Het winterseizoen is echter een lastige periode voor de duiksport. Tevens is de toeloop naar de winkel, gelegen aan Den Haag Holland Spoor, opengebroken. Het aantal bezoekers van de winkel is daardoor verder gedaald. Wel hebben zij alvast meer dan de helft van de maandbetaling overgemaakt en zullen zij zo spoedig mogelijk het restant overmaken, waarna wij deze aan u kunnen uitbetalen.

Kan me niet aan de indruk onttrekken dat FNC hier mee gelezen heeft en als zodanig de tekst aangepast heeft in mail met, dat men zelf ook verbaasd is en dat de lening wel degelijk gebruikt zijn conform de in pitch genoemde doelen, om zich tegen boze investeerders in te dekken.

Als ik FNC was zou ik de bank afschriften van de tijd na funding opvragen om te controleren waar het geld daadwerkelijk voor gebruikt is.
Ik kan me nog steeds niet aan de indruk onttrekken dat het gebruikt is om bestaande gaten te dempen. De Nood zal wel heel hoog zijn geweest anders had je toch tenminste geld achter gehouden om de eerste maandtermijnen van je nieuwe lening te betalen.

Afijn we gaan het zien hoe FNC dit probleem gaat managen van deze C lening die na NUL termijnen al problemen geeft.
SPOILER
Tja, het is ook niet zo dat we nu het allereerste winterseizoen hebben. Daar hadden ze inderdaad al rekening mee kunnen houden. Ik vraag me ook af of het openbreken van de straat voor zoveel problemen heeft gezorgd.
Horsemendinsdag 13 februari 2018 @ 21:49
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2018 18:29 schreef NaRegenDeZon het volgende:

[..]

Wees blij dat het bij GvE is. De condities voor vervroegd aflossen zijn daar nog prima!

[..]

Nog wel. Helaas blijft het voor recentere projecten beperkt dacht ik. Was het niet iets van 8 of 10 maandtermijnen? Wel nog steeds beter dan bij de meeste andere platforms maar wel een flinke teruggang.
djh77woensdag 14 februari 2018 @ 08:05
Update FNC:
• Bruidsmode (C) - Openstaand : 62.66%
quote:
Net zoals de vorige maand, was het de afgelopen maand voor de ondernemer niet mogelijk om de achterstand in te lopen, maar de normale incasso is wel geslaagd. Hierdoor blijft de achterstand vooralsnog op twee termijnen staan. Wij hebben goed contact met de ondernemer en zullen proberen om samen met hem de achterstand verder terug te brengen.
• Manage (A) - Openstaand : 55.53%
quote:
Wij hebben afgelopen maand contact gehad met de vennoten van het bedrijf. Bijgaand kopieren wij 1 op 1 de uitleg van de vennoten. Quote: "De manege ('t Hoogt in Utrecht) liep goed, echter wilde onze verhuurder van het pand af. Vraagprijs aan ons was in eerste instantie 1,6 mio, waar nog eens 1,2 mio aan verbouwing bovenop zou komen (asbest verwijderen, stallen opnieuw opbouwen, etc.). In de loop van 2017 werd duidelijk dat we dit niet zouden doen en zouden stoppen op 't Hoogt, de huur is opgezegd per 31 december 2017. Hierop zijn we in contact gekomen met een projectontwikkelaar voor een nieuwbouw-manege in Houten. Er was afgesproken dat we ťťn-op-een door zouden starten, en als het nog niet af zou zijn er tijdelijke voorzieningen getroffen zouden worden. 80% Van onze klanten (ruim 300) hadden al aangegeven dat ze met ons mee zouden verhuizen naar Houten. Begin december zijn de gesprekken opgestart met de verhuurder van het pand in Utrecht om eventueel per maand te verlengen. Eind eerste week december hoorden we dat dat niet kon waarop we dinsdag de 12e met de ontwikkelaar zouden praten over de tijdelijke voorzieningen in Houten. Na een zwaar gesprek heeft deze uiteindelijk de stekker uit het project getrokken... Omdat we ťn uit ons pand in Utrecht moesten, ťn nu geen alternatief hadden, werd het ineens een hel". Het lijkt dus te gaan om een opeenstapeling van problemen. Wij hebben desondanks aangegeven dat wij de vordering voldaan willen zien, maar wij zijn uiteraard bereid om mee te denken in oplossingen. Normaliter zal de Gemeente Utrecht zich nu bij ons gaan melden, maar wij zullen daar een actieve houding in aannemen. De insteek daarbij zal zijn dat wij een betalingsregeling willen, waarbij wij uiteindelijk voldoening van de vordering inclusief rente willen.
• Video-materialen (C) - Openstaand : 64.57%
quote:
Het is de kredietnemer niet gelukt om de gehele achterstand weg te werken, maar wij ontvingen wel twee achterstallige termijnen. De achterstand is daarom teruggelopen naar een termijn. De aankomende periode zullen wij samen met de kredietnemer proberen de achterstand volledige weg te werken.
• Groothandel (D) - Openstaand : 92.54%
quote:
Wij hebben de formele stappen genomen in het incassoproces. Indien de kredietnemer niet spoedig contact met ons opneemt, dan zullen wij het dossier overdragen aan een Deurwaarder. Tevens wordt de kredietnemer negatief geregistreerd bij het BKR.
• Behang & Schilderbedrijf (D) - Openstaand : 77.17%
quote:
Vorige maand slaagde wederom de incasso niet, maar hebben wij wel een betaling ontvangen aan het begin van deze maand. De achterstand blijft daarom op 1 maand staan. Wij zullen deze maand wederom proberen om de achterstand weg te werken.
• Stucadoors (C) - Openstaand : 57.90%
quote:
Het blijft bijzonder lastig om in contact te komen met de kredietnemer. Vanaf deze maand zijn de betaling weer op gang gekomen, mede door hulp van het familielid. Desondanks zullen wij dit nauwgezet blijven volgen, aangezien wij er nog geen vertrouwen in hebben dat de betalingen nu goed zullen blijven lopen.
• Timmerwerken & onderhoud (E) - Openstaand : 53.20%
quote:
Wij hebben nog niet terug mogen vernemen van de Deurwaarder deze maand en hebben ze om een update verzocht. In de eerste fase van een Deurwaarderstraject wordt vaak een adrescheck gedaan in gemeentelijk basisadministratie en een kort onderzoek naar mogelijk verhaal. Daarna wordt de kredietnemer voor de laatste keer in gelegenheid gesteld om een betalingsregeling aan te gaan, bij gebreke waarvan de Deurwaarder over zal gaan tot maatregelen.
• uitzendprojecten (A) - Openstaand : 35.05%
quote:
Wij hebben deze maand wederom geen contact kunnen krijgen met de kredietnemer. Wij gaan daarom de Borg aanspreken, op de door hem afgegeven Borgstelling en verder incassomaatregelen treffen. Doel zal zijn om zo spoedig mogelijk de betalingen weer op gang te krijgen.
FINONAFwoensdag 14 februari 2018 @ 08:07
quote:
Bedankt voor het vinden van de link. Zojuist ook geÔnvesteerd. Lage rente maar mijn inziens prima zekerheden. Reeds 65% gevuld.
petercwoensdag 14 februari 2018 @ 08:25
https://www.horecacrowdfu(...)s-amsterdam-72d12e57

ik meende dat het % inschrijvingen eerst wat hoger was. Ik blijf de omzet doelstelling van > 1.000k met privť onttrekking te ambitieus vinden. Misschien dat HCN ism de betrokken hierop een onderbouwing kunnen geven. Zitplaatsen, Terrasplaatsen, couverts zodat we een beetje mee kunnen rekenen en toetsen.

Weet iemand wanneer de nw HCN pitch in R'dam, vrij komt?
djh77woensdag 14 februari 2018 @ 08:35
quote:
12s.gif Op woensdag 14 februari 2018 08:25 schreef peterc het volgende:
Weet iemand wanneer de nw HCN pitch in R'dam, vrij komt?
Hierbij de investeringslink voor Backyard:
SPOILER
djh77woensdag 14 februari 2018 @ 08:42
Nieuw project van de heer Koole op SiG:
https://investeren.sameni(...)en-15-b-te-rotterdam
edit: project is verwijderd

[ Bericht 6% gewijzigd door djh77 op 14-02-2018 09:18:39 ]
obligatairewoensdag 14 februari 2018 @ 09:03
quote:
0s.gif Op woensdag 14 februari 2018 08:35 schreef djh77 het volgende:

[..]

Hierbij de investeringslink voor Backyard:
SPOILER
Tnx:) Zit al bijna 11% vol en met o.a. een inleg van 10K _O_
SunnyCrowderwoensdag 14 februari 2018 @ 09:17
quote:
0s.gif Op woensdag 14 februari 2018 08:35 schreef djh77 het volgende:
Hierbij de investeringslink voor Backyard:
Dank, ik doe mee.
obligatairewoensdag 14 februari 2018 @ 09:22
quote:
0s.gif Op woensdag 14 februari 2018 09:17 schreef SunnyCrowder het volgende:

[..]

Dank, ik doe mee.
Ik ook, ik twijfel alleen nog over de inleg. Het is een nieuw concept en moet zich nog bewijzen, anderzijds hebben ze al een onderneming die goed loopt.

Kijk voor de grap eens naar de investeerdersnummers :)
escortmk2woensdag 14 februari 2018 @ 09:33
quote:
Kijk voor de grap eens naar de investeerdersnummers :)
nieuwe investeerders, uit de kring van de ondernemer, niet zo gek toch?
(gokje: Chinese ondernemers, Chinese horeca ondernemers in familie en vriendenkring?)
obligatairewoensdag 14 februari 2018 @ 09:39
quote:
12s.gif Op woensdag 14 februari 2018 09:33 schreef escortmk2 het volgende:

[..]

nieuwe investeerders, uit de kring van de ondernemer, niet zo gek toch?
(gokje: Chinese ondernemers, Chinese horeca ondernemers in familie en vriendenkring?)
Inderdaad, eerst de 'coach', dan de 'incrowd', en vervolgens de 'Fokkers'. Komen later nog de automatische investeerders bij :)
gaanmetdiebanaanwoensdag 14 februari 2018 @ 10:09
quote:
En vol voordat de pitch Łberhaupt is gepubliceerd.

Dank @Sunnycrowder voor de investeringslink!
amp25woensdag 14 februari 2018 @ 11:09
ben volopig gestopt met investeren doe alleen nog SiG rest gaat na mijn hypotheek
petercwoensdag 14 februari 2018 @ 11:22
https://www.collincrowdfu(...)b37e465cee2c30fe6df7

Event World , VOL, zonder publicatie, strak project, prima tussendoortje, geen super R, maar wel zekerheidje *O* w/
Nog dank voor de invest link, collega fok forummers

& Backyard R'dam meegenomen voor mijn vaste HCN inleg, vanwege 4* , plus nw concept., idem dank voor de link

FF terugkijken in mijn GVE dossiers, meende dat er een soort toezegging voor vervroegde APOC aflossing in the pipeline komt de komende periode.
bleyenburgwoensdag 14 februari 2018 @ 11:24
mijn FNC dashboard klopt niet.
anderen hier ook last van?

met name "mijn te ontvangen betalingen" per 01-03-2018 zijn verre van correct.
prins01woensdag 14 februari 2018 @ 11:29
quote:
0s.gif Op woensdag 14 februari 2018 11:24 schreef bleyenburg het volgende:
mijn FNC dashboard klopt niet.
anderen hier ook last van?

met name "mijn te ontvangen betalingen" per 01-03-2018 zijn verre van correct.
Klopt. Bij mij is hetzelfde. Ook verwacht rendement bij mij staat erg laag.
FINONAFwoensdag 14 februari 2018 @ 11:41
quote:
0s.gif Op woensdag 14 februari 2018 11:09 schreef amp25 het volgende:
ben volopig gestopt met investeren doe alleen nog SiG rest gaat na mijn hypotheek
Aflossen van onze hypotheek voelt een beetje als een dief van mijn eigen portemonnee. Wij hebben 1 maands Euribor rente + een opslag. Betaal de laatste jaren minder dan 0,2% bruto. Dat percentage overtreffen met investeren in crowdfunden lukt tot op heden ruimschoots.

[ Bericht 0% gewijzigd door FINONAF op 14-02-2018 12:28:36 ]
kopersneekwoensdag 14 februari 2018 @ 11:58
quote:
0s.gif Op woensdag 14 februari 2018 08:35 schreef djh77 het volgende:

[..]

Hierbij de investeringslink voor Backyard:
SPOILER
Dank weer, ik doe ook mee :)
djh77woensdag 14 februari 2018 @ 13:04
quote:
0s.gif Op woensdag 14 februari 2018 11:41 schreef FINONAF het volgende:

[..]

Aflossen van onze hypotheek voelt een beetje als een dief van mijn eigen portemonnee. Wij hebben 1 maands Euribor rente + een opslag. Betaal de laatste jaren minder dan 0,2% bruto. Dat percentage overtreffen met investeren in crowdfunden lukt tot op heden ruimschoots.
We hebben niet allemaal zulke goede voorwaarden. Veel zitten nog met rentes boven de 4%. Dat komt aardig in de buurt van het rendement van cf.
xzazwoensdag 14 februari 2018 @ 13:28
quote:
0s.gif Op woensdag 14 februari 2018 11:24 schreef bleyenburg het volgende:
mijn FNC dashboard klopt niet.
anderen hier ook last van?

met name "mijn te ontvangen betalingen" per 01-03-2018 zijn verre van correct.
FNC dashboard bij mij heeft nooit geklopt; ooit een project teruggetrokken en die staat er nog steeds in.
djh77woensdag 14 februari 2018 @ 13:36
Nieuwe op IVM:
https://www.investormatch(...)itches/413-typeqast/
xzazwoensdag 14 februari 2018 @ 13:39
quote:
Een big no no:

quote:
Het bedrijf is gestart door die ondernemende broers. Zij zijn van mening dat softwareontwikkelaars in Nederland erg duur zijn en dat zij niet goed luisteren naar de wensen van de klant.
De grootste bullshit die ik ooit heb gelezen in een pitch.

Ter info: een softwareontwikkelaar luistert ook niet naar de klant; dat doet de product owner. De softwareontwikkelaar pakt bij Agile zijn taak op en verwerkt die, hij kan wel meedenken met deklant maar luisteren naar de klant doen ze in Agile bijna nooit omdat de tasks al gerefined zijn voordat deze bij de ontwikkelaar komt.

Het is zeggen tegen de conducteur waarom maakt de NS verlies.

quote:
De autonome teams van Typeqast werken op afstand en hanteren de beste methoden voor agile software development.
Welke methoden dan?

quote:
Typeqast richt zich op ambitieuze en snelgroeiende Nederlandse MKB-ondernemingen met 50-500 werknemers.
mkb is met kleine letters.

quote:
Klanten worden benaderd via LinkedIn, beurzen en eigen netwerk. Typeqast realiseert een marge van circa §25 per uur op de development uren en heeft weinig overheadkosten.
Dus ze benaderen klanten via LinkedIn zetten zelf de prijs maar vinden de prijs die Nederlandse programmeurs vragen te hoog?

Trouwens, outsourcing in de IT is echt teruggedrongen omdat de kwaliteit gewoon te huilen is.

[ Bericht 11% gewijzigd door xzaz op 14-02-2018 13:48:44 ]
Mishuwoensdag 14 februari 2018 @ 13:40
Zonnepanelendelen.nl reageert niet meer op mijn e-mails, meer mensen hier met dat probleem? :{

Er is ook nog niks uitbetaald...
SunnyCrowderwoensdag 14 februari 2018 @ 14:45
Een nieuwe WAAR op CC. Wellicht dat ik deze ook probeer mee te pakken. Met de vorige was ik te laat.

https://www.capitalcircle.nl/investeren/311-waar-nijmegen
goldengeckowoensdag 14 februari 2018 @ 15:22
quote:
0s.gif Op woensdag 14 februari 2018 13:40 schreef Mishu het volgende:
Zonnepanelendelen.nl reageert niet meer op mijn e-mails, meer mensen hier met dat probleem? :{

Er is ook nog niks uitbetaald...
Beste Mishu,
Dat lijkt mij vreemd aangezien we alle emails hebben verwerkt. Zou je voor de zekerheid jouw spambox kunnen controleren ťn / of mij nog een keer een email sturen.

Dat kan naar [email protected]

Thanks!
amp25woensdag 14 februari 2018 @ 15:22
quote:
0s.gif Op woensdag 14 februari 2018 11:41 schreef FINONAF het volgende:

[..]

Aflossen van onze hypotheek voelt een beetje als een dief van mijn eigen portemonnee. Wij hebben 1 maands Euribor rente + een opslag. Betaal de laatste jaren minder dan 0,2% bruto. Dat percentage overtreffen met investeren in crowdfunden lukt tot op heden ruimschoots.
Betaal 4.65% rente
Horsemenwoensdag 14 februari 2018 @ 15:27
quote:
0s.gif Op woensdag 14 februari 2018 08:35 schreef djh77 het volgende:

[..]

Hierbij de investeringslink voor Backyard:
SPOILER
Dank!
Ik heb hem ook meegenomen.
Inmiddels op ruim 17%
Horsemenwoensdag 14 februari 2018 @ 16:23
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 februari 2018 12:07 schreef Aster1X het volgende:
Ik heb een 'last tot incasso' van KOM ontvangen voor
SPOILER
PWR Technology
en het verzoek tot een vrijwillige betaling van het voorschot aan de Stichting zekerheden. Project is nog uit de tijd voor die stichting. Iemand hier enige ervaring mee?

Ter info: 25 van 48 termijnen betaald in 2016 een paar maanden betalingsproblemen gehad en ook in december 17 laat dus was al geen vlekkeloos project.
Als je kans wil maken om nog wat van je geld terug te zien zal je aan de procedure moeten meedoen. Het risico is dat de ondernemer op de fles gaat en er niets te halen is. In principe kan/zal KoM dan de gemaakte kosten dan verhalen op de investeerder.
djh77woensdag 14 februari 2018 @ 16:59
De steiger van ivm is verkocht, maar nog geen betaling vanuit de ondernemer. Gaat moeilijk verhaal worden
NaRegenDeZonwoensdag 14 februari 2018 @ 17:09
Dubbel
Camogliwoensdag 14 februari 2018 @ 20:20
quote:
0s.gif Op woensdag 14 februari 2018 16:59 schreef djh77 het volgende:
De steiger van ivm is verkocht, maar nog geen betaling vanuit de ondernemer. Gaat moeilijk verhaal worden
ik vrees het ook: ivm lijkt er bovenop te zitten maar er is nog wenig terugbetaald. Ik ben benieuwd of de rechtszaak iets op gaat leveren.
De kosten daarvoor worden vooralsnog door ivm gedragen.
Horsemenwoensdag 14 februari 2018 @ 21:15
quote:
0s.gif Op woensdag 14 februari 2018 16:59 schreef djh77 het volgende:
De steiger van ivm is verkocht, maar nog geen betaling vanuit de ondernemer. Gaat moeilijk verhaal worden
Het blijft mij toch verbazen hoe moeizaam het allemaal gaat (bij alle platformen) als er achterstanden ontstaan. Toch mijn complimenten voor de communicatie van IvM en AgD. Toch ben ik tegen het vele praten en door laten etteren wat ik regelmatig zie bij met name FnC, Collin en GvE. Ook bij IvM duurt het steigerbouwer verhaal veel te lang. Te zot voor woorden dat de steigerbouwer de koper onzichtbaar heeft gemaakt. Dit zegt eigenlijk al genoeg. Keihard aanpakken!
Camogliwoensdag 14 februari 2018 @ 21:55
quote:
1s.gif Op woensdag 14 februari 2018 21:15 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Het blijft mij toch verbazen hoe moeizaam het allemaal gaat (bij alle platformen) als er achterstanden ontstaan. Toch mijn complimenten voor de communicatie van IvM en AgD. Toch ben ik tegen het vele praten en door laten etteren wat ik regelmatig zie bij met name FnC, Collin en GvE. Ook bij IvM duurt het steigerbouwer verhaal veel te lang. Te zot voor woorden dat de steigerbouwer de koper onzichtbaar heeft gemaakt. Dit zegt eigenlijk al genoeg. Keihard aanpakken!
ik denk dat ivm hier ook te goed van vertrouwen is geweest: de steigerbouwer houdt ivm al maanden aan het lijntje en er wordt geen cent betaald. Goed dat ze doorpakken maar de juridische weg is ook al 6 weken geleden ingezet, zonder resultaat helaas.
ML45woensdag 14 februari 2018 @ 22:02
Gaat Collin deze week of volgende week de grens van 100 mio beslechten. Zorg Vastgoed Management zit voor 99% vol en bij Festijn Culinair heeft om 19.56 uur een nieuwe investeerder § 40.000 gestort, zo gaat het snel.
Dat Collin blijft groeien is duidelijk, maar wat doen GvE en KOM. FNC zal de kleine projecten pakken en voor de niche markt is daar SIG, HCN, Greencrowd en ???
Benger2woensdag 14 februari 2018 @ 22:16
quote:
0s.gif Op woensdag 14 februari 2018 22:02 schreef ML45 het volgende:
[...] voor de niche markt is daar SIG, HCN, Greencrowd en ???
Lendahand
Thomas88woensdag 14 februari 2018 @ 22:57
quote:
1s.gif Op woensdag 14 februari 2018 21:15 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Het blijft mij toch verbazen hoe moeizaam het allemaal gaat (bij alle platformen) als er achterstanden ontstaan. Toch mijn complimenten voor de communicatie van IvM en AgD. Toch ben ik tegen het vele praten en door laten etteren wat ik regelmatig zie bij met name FnC, Collin en GvE. Ook bij IvM duurt het steigerbouwer verhaal veel te lang. Te zot voor woorden dat de steigerbouwer de koper onzichtbaar heeft gemaakt. Dit zegt eigenlijk al genoeg. Keihard aanpakken!
De communicatie bij defaults is echt enorm beroerd, zelfs bij 1 van jouw positieve belichtingen kan ik alles behalve complimenten uitdelen. Was inmiddels dusdanig teleurgesteld in de non-communicatie bij crowdfunding-defaults en verkeerde financiŽle voorlichting in de bijhorende pitches dat ik een eerste zaak bij het Kifid had ondergebracht.
Binnen enkele weken een antwoord en een oplossing, terwijl ik daarvoor bijna een jaar niks heb gehoord. Het werkt dus wel een platform met juridische hulp aanspreken op hun verantwoordelijkheden wat betreft financiŽle voorlichting en waarschijnlijk ook default-afhandeling.
Nu een nieuwe default waar ik me beraad op stappen, helaas is het platform niet aangesloten bij Kifid maar gezien het potje wat ze er van maken wegen juridische kosten wss wel op.

Wat wel jammer is, is dat de crowd zich na een default niet kan verenigen omdat je niet de gegevens van je mede-investeerders hebt. Andere investeerders bereiken is waarschijnlijk een onmogelijk iets ? Best krom voor 'crowd'funding :P
Horsemendonderdag 15 februari 2018 @ 02:02
quote:
0s.gif Op woensdag 14 februari 2018 22:57 schreef Thomas88 het volgende:

[..]

De communicatie bij defaults is echt enorm beroerd, zelfs bij 1 van jouw positieve belichtingen kan ik alles behalve complimenten uitdelen. Was inmiddels dusdanig teleurgesteld in de non-communicatie bij crowdfunding-defaults en verkeerde financiŽle voorlichting in de bijhorende pitches dat ik een eerste zaak bij het Kifid had ondergebracht.
Binnen enkele weken een antwoord en een oplossing, terwijl ik daarvoor bijna een jaar niks heb gehoord. Het werkt dus wel een platform met juridische hulp aanspreken op hun verantwoordelijkheden wat betreft financiŽle voorlichting en waarschijnlijk ook default-afhandeling.
Nu een nieuwe default waar ik me beraad op stappen, helaas is het platform niet aangesloten bij Kifid maar gezien het potje wat ze er van maken wegen juridische kosten wss wel op.

Wat wel jammer is, is dat de crowd zich na een default niet kan verenigen omdat je niet de gegevens van je mede-investeerders hebt. Andere investeerders bereiken is waarschijnlijk een onmogelijk iets ? Best krom voor 'crowd'funding :P
Kun je iets meer vertellen over je Kifid procedure, al dan niet in een privť bericht?
Ik denk dan bijvoorbeeld aan welk platform je hebt aangesproken, m.b.t. welke project en wat je ze verweten hebt en natuurlijk wat de reactie en uitkomst/schade vergoeding was? Nog andere interessante constateringen of tips?
Thomas88donderdag 15 februari 2018 @ 02:31
quote:
1s.gif Op donderdag 15 februari 2018 02:02 schreef Horsemen het volgende:

[..]

Kun je iets meer vertellen over je Kifid procedure, al dan niet in een privť bericht?
Ik denk dan bijvoorbeeld aan welk platform je hebt aangesproken, m.b.t. welke project en wat je ze verweten hebt en natuurlijk wat de reactie en uitkomst/schade vergoeding was? Nog andere interessante constateringen of tips?
Ik kan er helaas niet teveel over zeggen ( qua project/platform), maar kan wel aangeven dat ik de zaak alleen nog maar had aangemeld bij het Kifid. Deze sturen de klacht nogmaals door naar het platform en daardoor heb ik een reactie/oplossing gehad die ik anders denk ik niet had gehad.
Mijn mails bleven daarvoor al lange tijd inhoudelijk onbeantwoord.

Ik wil ook niet iedereen valse hoop geven dat door het Kifid alle defaults wel geschikt worden, maar iedereen weet wel wanneer je een goede zaak zou hebben : verkeerde financiŽle voorlichting in pitch, waardeloze financiŽle screening lener, niet juist vastleggen zekerheden, niet uitwinnen zekerheden en meer van dat.
Dan kan het Kifid zaken in beweging zetten.
djh77donderdag 15 februari 2018 @ 06:16
quote:
0s.gif Op donderdag 15 februari 2018 02:31 schreef Thomas88 het volgende:
Mijn mails bleven daarvoor al lange tijd inhoudelijk onbeantwoord.
Klinkt ieder geval als KoM. Die reageren echt nooit (inhoudelijk) op mails. Laatst weer op 2 mails geen reactie nav voorstel Kaprun

[ Bericht 0% gewijzigd door djh77 op 15-02-2018 08:07:18 ]
djh77donderdag 15 februari 2018 @ 06:21
quote:
0s.gif Op donderdag 15 februari 2018 02:31 schreef Thomas88 het volgende:
Ik wil ook niet iedereen valse hoop geven dat door het Kifid alle defaults wel geschikt worden, maar iedereen weet wel wanneer je een goede zaak zou hebben : verkeerde financiŽle voorlichting in pitch, waardeloze financiŽle screening lener, niet juist vastleggen zekerheden, niet uitwinnen zekerheden en meer van dat.
Dan kan het Kifid zaken in beweging zetten.
Toch jammer dat alle investeerders het wiel zelf moeten uitvinden. Een dergelijk bezwaar zou moeten gelden voor alle investeerders ofwel zouden we als investeerders meer met elkaar op moeten trekken in dit soort zaken.
drollenvangerdonderdag 15 februari 2018 @ 06:22
Defaultafhandeling blijft een groot probleem bij alle platformen idd. GvE is daarin voor mij nog het absolute dieptepunt.. maar de recovery logt sowieso veel te laag vind ik.
Horsemendonderdag 15 februari 2018 @ 07:21
quote:
0s.gif Op donderdag 15 februari 2018 02:31 schreef Thomas88 het volgende:

[..]

Ik kan er helaas niet teveel over zeggen ( qua project/platform), maar kan wel aangeven dat ik de zaak alleen nog maar had aangemeld bij het Kifid. Deze sturen de klacht nogmaals door naar het platform en daardoor heb ik een reactie/oplossing gehad die ik anders denk ik niet had gehad.
Mijn mails bleven daarvoor al lange tijd inhoudelijk onbeantwoord.

Ik wil ook niet iedereen valse hoop geven dat door het Kifid alle defaults wel geschikt worden, maar iedereen weet wel wanneer je een goede zaak zou hebben : verkeerde financiŽle voorlichting in pitch, waardeloze financiŽle screening lener, niet juist vastleggen zekerheden, niet uitwinnen zekerheden en meer van dat.
Dan kan het Kifid zaken in beweging zetten.
Dank je.
Laatste vraag.
Waaruit bestond in dit geval het onderdeel "oplossing"?
djh77donderdag 15 februari 2018 @ 08:11
Ik word hier elke keer door op het verkeerde been gezet. Yes een betaling B:)B
zf07dgze.png
maar nee het is slechts een factuur /verzoek tot overmaken van geld

[ Bericht 6% gewijzigd door djh77 op 15-02-2018 08:20:46 ]
SunnyCrowderdonderdag 15 februari 2018 @ 09:54
Vanaf vandaag gelden de nieuwe tarieven van GvE als je op de knop investeren drukt.
crowd-fundidonderdag 15 februari 2018 @ 09:55
quote:
0s.gif Op woensdag 14 februari 2018 22:16 schreef Benger2 het volgende:

[..]

Lendahand
Er zijn er nog wel een paar.
Wat te denken van TRINE (met nu de mogelijkheid om een fors deel van de managementfee van Trine als extra te ontvangen), Lendahand UK, duurzaaminvesteren, zonnepanelendelen
crowd-fundidonderdag 15 februari 2018 @ 09:59
quote:
0s.gif Op donderdag 15 februari 2018 09:54 schreef SunnyCrowder het volgende:
Vanaf vandaag gelden de nieuwe tarieven van GvE als je op de knop investeren drukt.
Tsja, GVE streeft nu eenmaal niet naar het maximale rendement voor de investeerders, maar hoopt op 4,5% te komen. Gaan ze volgens hetzelfde bericht dus al niet redden. Het 90dagen-rendement ligt er al onder.
SunnyCrowderdonderdag 15 februari 2018 @ 10:08
quote:
0s.gif Op donderdag 15 februari 2018 09:59 schreef crowd-fundi het volgende:

[..]

Tsja, GVE streeft nu eenmaal niet naar het maximale rendement voor de investeerders, maar hoopt op 4,5% te komen. Gaan ze volgens hetzelfde bericht dus al niet redden. Het 90dagen-rendement ligt er al onder.
Waar zie je dit rendement? Ondanks herhaaldelijke mailtjes van mijn kant is de statistiek nog steeds niet bijgewerkt. Denk dat ik maar eens een mailtje naar de AFM ga doen.

https://www.geldvoorelkaar.nl/geldvoorelkaar/statistiek.aspx
crowd-fundidonderdag 15 februari 2018 @ 10:08
Verlaat project bij GVE (6866), staat ook voor vandaag of morgen nog niet geprogrammeerd. Betaalt in de regel op de 11e. 43 van de 60 voldaan
SPOILER
Phone House Sneek, Bolsward, Franeker en Joure
crowd-fundidonderdag 15 februari 2018 @ 10:09
quote:
0s.gif Op donderdag 15 februari 2018 10:08 schreef SunnyCrowder het volgende:

[..]

Waar zie je dit rendement? Ondanks herhaaldelijke mailtjes van mijn kant is de statistiek nog steeds niet bijgewerkt. Denk dat ik maar eens een mailtje naar de AFM ga doen.

https://www.geldvoorelkaar.nl/geldvoorelkaar/statistiek.aspx
Staat in de nieuwsbrief, die vandaag is verzonden naar de funders
SunnyCrowderdonderdag 15 februari 2018 @ 10:10
quote:
0s.gif Op donderdag 15 februari 2018 10:09 schreef crowd-fundi het volgende:
Staat in de nieuwsbrief, die vandaag is verzonden naar de funders
Vreemd ik heb niets ontvangen. Wacht dan nog maar even af.
Edit:
Nieuwsbrief is ook hier te lezen: https://www.geldvoorelkaa(...)s/februari-2018.aspx
xzazdonderdag 15 februari 2018 @ 10:12
Fnc is snel met incasso als ze okk zo snel zijn met de betalingen.
crowd-fundidonderdag 15 februari 2018 @ 10:12
quote:
0s.gif Op donderdag 15 februari 2018 10:10 schreef SunnyCrowder het volgende:

[..]

Vreemd ik heb niets ontvangen. Wacht dan nog maar even af.
Als je ingelogd bent kun je hem ook lezen
crowd-fundidonderdag 15 februari 2018 @ 10:15
quote:
0s.gif Op donderdag 15 februari 2018 10:12 schreef xzaz het volgende:
Fnc is snel met incasso als ze okk zo snel zijn met de betalingen.
Ja, is wel heel verschil met Wvjg :) Die laten je rustig een paar maanden wachten :?
djh77donderdag 15 februari 2018 @ 10:57
De Friese uitgever van KoM heeft de financiering niet rond kunnen krijgen ondanks dat ze al met een ton waren gezakt.

Dit getal in hun statistieken kunnen ze wel een keer bijwerken. Veel zullen inactief zijn geworden.
wym3u69je.png
crowd-fundidonderdag 15 februari 2018 @ 11:12
quote:
0s.gif Op donderdag 15 februari 2018 10:57 schreef djh77 het volgende:
De Friese uitgever van KoM heeft de financiering niet rond kunnen krijgen ondanks dat ze al met een ton waren gezakt.

Dit getal in hun statistieken kunnen ze wel een keer bijwerken. Veel zullen inactief zijn geworden.
[ afbeelding ]
Inderdaad. Ik ben 1 keer per maand actief bij KoM: de uitbetaaldag.
Helaas lukt het meestal niet om het daartoe te beperken omdat er altijd wel een project te laat is.
obligatairedonderdag 15 februari 2018 @ 11:18
quote:
0s.gif Op donderdag 15 februari 2018 10:15 schreef crowd-fundi het volgende:

[..]

Ja, is wel heel verschil met Wvjg :) Die laten je rustig een paar maanden wachten :?
Wvjg?? Wie zijn dat ook al weer? :z
obligatairedonderdag 15 februari 2018 @ 11:21
Project 'je weet nooit hoe een koe een haas vangt' zit op 500 euro na vol.
Mynheer007donderdag 15 februari 2018 @ 11:39
quote:
0s.gif Op donderdag 15 februari 2018 11:18 schreef obligataire het volgende:

[..]

Wvjg?? Wie zijn dat ook al weer? :z
Waardevoorjegeld neem ik aan.
djh77donderdag 15 februari 2018 @ 11:43
quote:
1s.gif Op donderdag 15 februari 2018 11:39 schreef Mynheer007 het volgende:

[..]

Waardevoorjegeld neem ik aan.
Opmerking leek me vrij cynisch omdat ze alweer een tijd geen nieuwe projecten hebben :Z
crowd-fundidonderdag 15 februari 2018 @ 11:48
quote:
0s.gif Op donderdag 15 februari 2018 11:43 schreef djh77 het volgende:

[..]

Opmerking leek me vrij cynisch omdat ze alweer een tijd geen nieuwe projecten hebben :Z
Precies. Ze zullen voor mijn geld niet van al te veel waarde zijn.
Ik mag hopen dat die kaasboer het volhoudt, nu hij zo lang op zijn kredietje heeft moeten wachten.
djh77donderdag 15 februari 2018 @ 11:59
quote:
0s.gif Op donderdag 15 februari 2018 11:48 schreef crowd-fundi het volgende:

[..]

Precies. Ze zullen voor mijn geld niet van al te veel waarde zijn.
Ik mag hopen dat die kaasboer het volhoudt, nu hij zo lang op zijn kredietje heeft moeten wachten.
Volgens mij is de financiele situatie alleen meer beter geworden omdat er inmiddels een aantal rabo kredieten zijn afgelopen waardoor de ondernemer inmiddels +/- E 1000 per maand meer te besteden heeft. In juli loopt de laatste rabo lening af. Dan scheelt het hem zo'n E 1400 per maand. Ik vraag me eerder af of de ondernemer de lening van WvjG nog wel nodig heeft.
Ron1986donderdag 15 februari 2018 @ 14:10
Ik heb een kleine bijdrage in het nieuwe bootje gedaan van GvE.
Tevens heb ik ook al een andere boot binnen mijn porto ook van Mira maar dan via KoM.
kopersneekdonderdag 15 februari 2018 @ 14:24
Weet iemand waar deze is gebleven?

https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab4

Heeft niet zijn target gehaald, maar is ook uit dashboard / in behandeling verdwenen...
djh77donderdag 15 februari 2018 @ 14:35
quote:
0s.gif Op donderdag 15 februari 2018 14:24 schreef kopersneek het volgende:
Weet iemand waar deze is gebleven?

https://www.fundingcircle(...)parentHorizontalTab4

Heeft niet zijn target gehaald, maar is ook uit dashboard / in behandeling verdwenen...
Zal dan wel verwijderd zijn