abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
  vrijdag 24 november 2017 @ 03:28:20 #51
396730 EttovanBelgie
Vive la Belgique / Leve België
pi_175272489
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
0s.gif Op vrijdag 24 november 2017 03:09 schreef Doedelzak77 het volgende:

[..]

De apocriefen niet claimen profetisch te zijn en ze niet komen met werkelijk gezag van God. Weinig origineel opbouwend materiaal,geen voorzeggingen en geen nieuwe waarheid over de Messias (Gods gezalfde Verlosser) verschaffen.Soms vol zitten met historische dwalingen en leerstellige ketterijen zoals het bidden tot doden.Door het volk van God waaraan zij het eerst gericht waren,afgewezen zijn.De joodse gemeenschap heeft ze nimmer als canoniek aanvaard, Christus en de nieuwtestamentische schrijvers hebben dat evenmin gedaan,en de christelijke kerk als geheel heeft ze ook nooit geaccepteerd, op welk tijdstip dan ook.De meeste grote kerkvaders van de vroege kerk hebben ze als niet‑canoniek verworpen.Geen kerkconcilie heeft ze als canoniek beschouwd totdat de kleine, plaatselijke concilies van Hippo en Carthago (zie boven) dit deden, vooral onder invloed van Augustinus en de Septuaginta; maar zelfs Augustinus beschouwde ze slechts als beperkt canoniek, en bovendien werd hij op dit punt scherp aangevallen door de grootste Hebreeuwse christengeleerde van die tijd, Hieronymus, die zelfs weigerde de apocriefen in het Latijn te vertalen.Pas na zijn dood werden ze aan de Vulgaat toegevoegd.Zelfs tot in de tijd van de Reformatie verwierpen veel Rooms-katholieke geleerden deze boeken als niet‑canoniek.

We hebben al gezien waarom de apocriefen wel in de Septuaginta terechtgekomen waren.De Alex­andrijnse joden hadden deze Griekse vertaling gemaakt, maar zij hadden geen enkel gezag om een canon vast te stellen; hun vertaling claimt trouwens ook niet een canon te bieden.Net als we dat bij de eerste christelijke Bijbels zien (Sinaïticus, Vaticanus, etc.), namen oude manuscripten vaak de apocriefen op om ze beschikbaar te stellen voor bestudering en voorlezing, zonder ze daarmee canoniek te verklaren.Dit blijkt uit het getuigenis van de antieke schrijvers en de kerkvaders.Toen tenslotte het Concilie van Trente in 1546 de apocriefen canoniek verklaarde, was dit een polemische en bevooroordeelde handeling. In discussies met Luther beriepen de Rooms-katholieken zich op Maccabeeën om het bidden tot de doden te verdedigen.Toen Luther dit boek als apocrief afwees, antwoordde Rome door het boek in Trente eenvoudig canoniek te verklaren. Dat dit niet alleen polemisch maar ook bevooroordeeld gebeurde,blijkt daaruit dat niet alle apocriefen canoniek verklaard werden; zo werd onder andere 2 Esdras afgewezen,dat een krachtige waarschuwing tégen het bidden tot de doden bevat!

Met de apocriefe boeken van het Nieuwe Testament staat de zaak nog eenvoudiger, omdat geen ervan door enige christelijke groepering vandaag als canoniek beschouwd wordt,ook niet door Rome.Daardoor is ook het verschil met de pseudepigrapha vaag; het verschil zit hierin dat de apocriefen elk door minstens één kerkvader min of meer als canoniek beschouwd werden, en dit met de pseudepigrapha nimmer het geval is geweest.Deze apocriefen zijn op zich heel belangwekkend omdat zij ons waardevolle informatie verstrekken over de leerstellingen en kerkinrichting van de vroege christelijke kerk en over de ontwikkeling van de werkelijke nieuwtestamentische canon.Dit unieke karakter van de canonieke boeken kan alleen verklaard worden uit het wonder van de goddelijke inspiratie
Ik ben benieuwd naar je bronnen voor deze argumenten.

Redactie: al gevonden, een EO-bron uit 1979.

Ik vertrouw liever op wat de kerkvaders en de vroege concilies daadwerkelijk zeggen.

[ Bericht 1% gewijzigd door EttovanBelgie op 24-11-2017 03:34:13 ]
O dierbaar België, o heilig land der vaad'ren,
Onze ziel en ons hart zijn U gewijd
  vrijdag 24 november 2017 @ 03:31:33 #52
396730 EttovanBelgie
Vive la Belgique / Leve België
pi_175272497
quote:
0s.gif Op vrijdag 24 november 2017 02:54 schreef Doedelzak77 het volgende:

[..]

De bijbel zoals hij nu is is perfect,dus waarom kan je dan niet met Johannes de drie-eenheid onderbouwen..?
U bent van de Sola Scriptura en niet van de 'paapse verzinsels die niet in de Schrift staan'. Wijs me dan de concrete passage aan in Johannes - of elders - waar over 'triniteit' wordt gesproken?
O dierbaar België, o heilig land der vaad'ren,
Onze ziel en ons hart zijn U gewijd
pi_175273279
quote:
0s.gif Op vrijdag 24 november 2017 02:54 schreef Doedelzak77 het volgende:

[..]

De bijbel zoals hij nu is is perfect,dus waarom kan je dan niet met Johannes de drie-eenheid onderbouwen..?
Dus je mag wel zaken aan de tekst toevoegen?

Snap je het zelf nog?
  vrijdag 24 november 2017 @ 10:54:06 #54
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_175276072
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
0s.gif Op donderdag 23 november 2017 21:29 schreef Doedelzak77 het volgende:

[..]

Omdat het niet in de bijbel staat en Lucas wel en omdat alleen de bijbel Gods woord is neem ik alleen dat als waarheid aan....Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn.En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn.
Dat is al heel vaak gebeurd.
  vrijdag 24 november 2017 @ 10:55:00 #55
130830 hoatzin
begint, eer ge bezint...
pi_175276088
quote:
1s.gif Op vrijdag 24 november 2017 07:52 schreef Haushofer het volgende:

[..]

Dus je mag wel zaken aan de tekst toevoegen?

Snap je het zelf nog?
Als hij er niet uitkomt gaat hij trollen.
pi_175278926
quote:
0s.gif Op vrijdag 24 november 2017 03:31 schreef EttovanBelgie het volgende:

[..]

U bent van de Sola Scriptura en niet van de 'paapse verzinsels die niet in de Schrift staan'. Wijs me dan de concrete passage aan in Johannes - of elders - waar over 'triniteit' wordt gesproken?
De Drie-eenheid bestaat uit drie Personen: Genesis 1:1; 1:26; 3:22; 11:7; Jesaja 6:8; 48:16; 61:1; Matteüs 3:16-17; Matteüs 28:19; 2 Korintiërs 13:14. Voor de passages in het Oude Testament is kennis van het Hebreeuws nuttig. In Genesis 1:1 wordt het meervoudig zelfstandig naamwoord “Elohim” gebruikt. In Genesis 1:26; 3:22; 11:7 en Jesaja 6:8 wordt het meervoudige voornaamwoord voor “ons” gebruikt. Dat de woorden “Elohim” en “ons” betrekking hebben op meer dan twee kan NIET in twijfel worden getrokken. In het Nederlands bestaan er maar twee vormen: enkelvoud en meervoud. In het Hebreeuws bestaan echter drie vormen: enkelvoud, tweevoud en meervoud. Tweevoud wordt ALLEEN voor twee gebruikt. In het Hebreeuws wordt de tweevoudige vorm gebruikt voor dingen die in paren voorkomen, zoals ogen, oren en handen. De woorden "Elohim" en "ons" zijn meervoudsvormen – zeer zeker meer dan twee – en moeten dus betrekking hebben op drie of meer (Vader, Zoon, Heilige Geest).

1 Joh 5:7 Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één.

Johannes 14:10 Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken.

De taken van de individuele leden van de Drie-eenheid: De Vader is de uiteindelijke bron of oorzaak van: 1) Het universum (1 Korintiërs 8:6; Openbaring 4:11); 2) Goddelijke openbaringen (Openbaring 1:1); 3) Verlossing (Johannes 3:16-17) en 4) De menselijke werken van Jezus (Johannes 5:17; 14:10). De Vader INITËERT al deze dingen.

De Zoon is de actor door wie de Vader de volgende werken verricht: 1) De schepping en de instandhouding van het universum (1 Korintiërs 8:6; Johannes 1:3; Kolossenzen 1:16-17); 2) Goddelijke openbaringen (Johannes 1:1; Matteüs 11:27; Johannes 16:12-15; Openbaring 1:1) en 3) Verlossing (2 Korintiërs 5:19; Matteüs 1:21; Johannes 4:42). De Vader doet al deze dingen door middel van de Zoon, die optreedt als Zijn vertegenwoordiger.

De Heilige Geest is het middel waarmee de Vader de volgende werken verricht: 1) De schepping en de instandhouding van het universum (Genesis 1:2; Job 26:13; Psalm 104:30); 2) Goddelijke openbaringen (Johannes 16:12-15; Efeziërs 3:5; 2 Petrus 1:21); 3) Verlossing (Johannes 3:6; Titus 3:5; 1 Petrus 1:2); en 4) De werken van Jezus (Jesaja 61:1; Handelingen 10:38). De Vader doet al deze dingen dus door middel van de macht van de Heilige Geest.

De Bijbel onderwijst ons dat de Vader God is, dat Jezus God is en dat de Heilige Geest God is. De Bijbel onderwijst ons ook dat er maar één God is.
pi_175278937
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
1s.gif Op vrijdag 24 november 2017 07:52 schreef Haushofer het volgende:

[..]

Dus je mag wel zaken aan de tekst toevoegen?

Snap je het zelf nog?
Wat voeg ik dan toe..?
  vrijdag 24 november 2017 @ 13:42:26 #58
396730 EttovanBelgie
Vive la Belgique / Leve België
pi_175278945
quote:
0s.gif Op vrijdag 24 november 2017 13:41 schreef Doedelzak77 het volgende:

[..]

De Drie-eenheid bestaat uit drie Personen: Genesis 1:1; 1:26; 3:22; 11:7; Jesaja 6:8; 48:16; 61:1; Matteüs 3:16-17; Matteüs 28:19; 2 Korintiërs 13:14. Voor de passages in het Oude Testament is kennis van het Hebreeuws nuttig. In Genesis 1:1 wordt het meervoudig zelfstandig naamwoord “Elohim” gebruikt. In Genesis 1:26; 3:22; 11:7 en Jesaja 6:8 wordt het meervoudige voornaamwoord voor “ons” gebruikt. Dat de woorden “Elohim” en “ons” betrekking hebben op meer dan twee kan NIET in twijfel worden getrokken. In het Nederlands bestaan er maar twee vormen: enkelvoud en meervoud. In het Hebreeuws bestaan echter drie vormen: enkelvoud, tweevoud en meervoud. Tweevoud wordt ALLEEN voor twee gebruikt. In het Hebreeuws wordt de tweevoudige vorm gebruikt voor dingen die in paren voorkomen, zoals ogen, oren en handen. De woorden "Elohim" en "ons" zijn meervoudsvormen – zeer zeker meer dan twee – en moeten dus betrekking hebben op drie of meer (Vader, Zoon, Heilige Geest).

1 Joh 5:7 Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één.

Johannes 14:10 Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken.

De taken van de individuele leden van de Drie-eenheid: De Vader is de uiteindelijke bron of oorzaak van: 1) Het universum (1 Korintiërs 8:6; Openbaring 4:11); 2) Goddelijke openbaringen (Openbaring 1:1); 3) Verlossing (Johannes 3:16-17) en 4) De menselijke werken van Jezus (Johannes 5:17; 14:10). De Vader INITËERT al deze dingen.

De Zoon is de actor door wie de Vader de volgende werken verricht: 1) De schepping en de instandhouding van het universum (1 Korintiërs 8:6; Johannes 1:3; Kolossenzen 1:16-17); 2) Goddelijke openbaringen (Johannes 1:1; Matteüs 11:27; Johannes 16:12-15; Openbaring 1:1) en 3) Verlossing (2 Korintiërs 5:19; Matteüs 1:21; Johannes 4:42). De Vader doet al deze dingen door middel van de Zoon, die optreedt als Zijn vertegenwoordiger.

De Bijbel onderwijst ons dat de Vader God is, dat Jezus God is en dat de Heilige Geest God is. De Bijbel onderwijst ons ook dat er maar één God is.

De Heilige Geest is het middel waarmee de Vader de volgende werken verricht: 1) De schepping en de instandhouding van het universum (Genesis 1:2; Job 26:13; Psalm 104:30); 2) Goddelijke openbaringen (Johannes 16:12-15; Efeziërs 3:5; 2 Petrus 1:21); 3) Verlossing (Johannes 3:6; Titus 3:5; 1 Petrus 1:2); en 4) De werken van Jezus (Jesaja 61:1; Handelingen 10:38). De Vader doet al deze dingen dus door middel van de macht van de Heilige Geest.
Klopt allemaal, maar het woord triniteit kom nergens terug. Dat is namelijk door de traditie zo vastgesteld als dogma, gebaseerd op interpretatie van de Schrift en de Kerkvaders.

Of je bent sola scriptura, of je bent sola scriptura plus
O dierbaar België, o heilig land der vaad'ren,
Onze ziel en ons hart zijn U gewijd
pi_175279037
quote:
0s.gif Op vrijdag 24 november 2017 13:42 schreef EttovanBelgie het volgende:

[..]

Klopt allemaal, maar het woord triniteit kom nergens terug. Dat is namelijk door de traditie zo vastgesteld als dogma, gebaseerd op interpretatie van de Schrift en de Kerkvaders.

Of je bent sola scriptura, of je bent sola scriptura plus
Het woord zelf niet nee maar als je die verzen leest is dat wel duidelijk het geval en dan nog niet willen geloven...

Het woord drie-eenheid wordt ook niet in de Schriftteksten gebruikt. Dit is een term wie wordt gebruikt in een poging om de drieledige God te beschrijven: het feit dat er drie Personen zijn, die samen tegelijkertijd bestaan en die alle drie eeuwig samen bestaan, die samen God vormen. Je moet begrijpen dat dit op GEEN ENKELE manier suggereert dat er drie Goden zijn. De Drie-eenheid is één God die bestaat uit drie Personen. Er is niets mis met het gebruik van het woord “Drie-eenheid” ondanks het feit dat het niet in de Bijbel kan worden gevonden. Het is namelijk eenvoudiger om “Drie-eenheid” te zeggen dan “drie Personen, die samen tegelijkertijd bestaan en die alle drie eeuwig samen bestaan en die samen één God vormen”. Als dit een probleem voor je is, dan moet je het volgende eens overwegen: het woord grootvader werd oorspronkelijk ook niet in de Bijbel gebruikt (zie bijvoorbeeld de Statenvertaling die dit weerspiegelt). En toch weten we dat er grootvaders in de Bijbel voorkwamen. Abraham was de grootvader van Jakob. Dus je moet niet te veel gewicht aan de term “Drie-eenheid” zelf toekennen. Wat werkelijk van belang is, is dat het concept dat door het woord “Drie-eenheid” wordt GEREPRESENTEERD wel in de Schriftteksten voorkomt.
  vrijdag 24 november 2017 @ 13:52:09 #60
396730 EttovanBelgie
Vive la Belgique / Leve België
pi_175279139
quote:
0s.gif Op vrijdag 24 november 2017 13:46 schreef Doedelzak77 het volgende:

[..]

Het woord zelf niet nee
maar als je die verzen leest is dat wel duidelijk het geval en dan nog niet willen geloven...

Het woord drie-eenheid wordt ook niet in de Schriftteksten gebruikt. Dit is een term wie wordt gebruikt in een poging om de drieledige God te beschrijven: het feit dat er drie Personen zijn, die samen tegelijkertijd bestaan en die alle drie eeuwig samen bestaan, die samen God vormen. Je moet begrijpen dat dit op GEEN ENKELE manier suggereert dat er drie Goden zijn. De Drie-eenheid is één God die bestaat uit drie Personen. Er is niets mis met het gebruik van het woord “Drie-eenheid” ondanks het feit dat het niet in de Bijbel kan worden gevonden. Het is namelijk eenvoudiger om “Drie-eenheid” te zeggen dan “drie Personen, die samen tegelijkertijd bestaan en die alle drie eeuwig samen bestaan en die samen één God vormen”. Als dit een probleem voor je is, dan moet je het volgende eens overwegen: het woord grootvader werd oorspronkelijk ook niet in de Bijbel gebruikt (zie bijvoorbeeld de Statenvertaling die dit weerspiegelt). En toch weten we dat er grootvaders in de Bijbel voorkwamen. Abraham was de grootvader van Jakob. Dus je moet niet te veel gewicht aan de term “Drie-eenheid” zelf toekennen. Wat werkelijk van belang is, is dat het concept dat door het woord “Drie-eenheid” wordt GEREPRESENTEERD wel in de Schriftteksten voorkomt.
Sola Scriptura... het woord alleen.
O dierbaar België, o heilig land der vaad'ren,
Onze ziel en ons hart zijn U gewijd
pi_175279352
quote:
0s.gif Op vrijdag 24 november 2017 13:52 schreef EttovanBelgie het volgende:

[..]

Sola Scriptura... het woord alleen.
Hou je kop maar in het zand want als je er niet uit kan halen dat de drie-eenhied er is spoor je niet...

De Vader (1 Korinthe 8:4-6; Mattheüs 6:26-30), de Zoon (Romeinen 9:5; 1 Johannes 5:20) en de Heilige Geest (Handelingen 5:3,4) worden in de Bijbel alle drie God genoemd.

De Vader, de Zoon en de Heilige Geest hebben dezelfde eigenschappen. Eigenschappen die alleen God bezit. Dus moeten de Vader, de Zoon en de Heilige Geest alle drie God zijn. Alleen God is eeuwig, almachtig, alwetend en Heilig. En alleen van God kan gezegd worden dat Hij de Waarheid is.De bijbel zegt dat er maar één ware God is en toch worden de Vader en de Zoon en de Heilige Geest God genoemd. De conclusie is dat er dus één God is die bestaat in drie personen.

[ Bericht 36% gewijzigd door Doedelzak77 op 24-11-2017 14:53:13 ]
  vrijdag 24 november 2017 @ 16:03:58 #62
40150 Manke
'tis but a scratch
pi_175281545
Zijn mensen een drie-eenheid? Kan je dan zeggen dat wij ook één met 3 personen zijn?
pi_175281795
quote:
0s.gif Op vrijdag 24 november 2017 13:41 schreef Doedelzak77 het volgende:

[..]

Wat voeg ik dan toe..?
:{

Nou, nog 1 keer dan. Eerst zeg je

quote:
Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn.
Het comma johanneum wat jij laatst aandroeg als "bewijs voor de 3-eenheid" is een Middeleeuwse toevoeging aan de 1e brief van Johannes,

https://nl.wikipedia.org/wiki/Comma_Johanneum

Dus wat is het nou? Mag je nou wel zaken toevoegen aan de grondtekst, of niet?
  vrijdag 24 november 2017 @ 16:34:50 #64
40150 Manke
'tis but a scratch
pi_175282110
quote:
0s.gif Op vrijdag 24 november 2017 16:16 schreef Haushofer het volgende:

[..]

:{

Nou, nog 1 keer dan. Eerst zeg je

[..]

Het comma johanneum wat jij laatst aandroeg als "bewijs voor de 3-eenheid" is een Middeleeuwse toevoeging aan de 1e brief van Johannes,

https://nl.wikipedia.org/wiki/Comma_Johanneum

Dus wat is het nou? Mag je nou wel zaken toevoegen aan de grondtekst, of niet?
http://www.studytoanswer.net/bibleversions/gnostic.pdf
http://www.studytoanswer.net/bibleversions/commadefense.pdf
  vrijdag 24 november 2017 @ 19:58:48 #65
396730 EttovanBelgie
Vive la Belgique / Leve België
pi_175285552
quote:
0s.gif Op vrijdag 24 november 2017 14:05 schreef Doedelzak77 het volgende:

[..]

Hou je kop maar in het zand want als je er niet uit kan halen dat de drie-eenhied er is spoor je niet...

De Vader (1 Korinthe 8:4-6; Mattheüs 6:26-30), de Zoon (Romeinen 9:5; 1 Johannes 5:20) en de Heilige Geest (Handelingen 5:3,4) worden in de Bijbel alle drie God genoemd.

De Vader, de Zoon en de Heilige Geest hebben dezelfde eigenschappen. Eigenschappen die alleen God bezit. Dus moeten de Vader, de Zoon en de Heilige Geest alle drie God zijn. Alleen God is eeuwig, almachtig, alwetend en Heilig. En alleen van God kan gezegd worden dat Hij de Waarheid is.De bijbel zegt dat er maar één ware God is en toch worden de Vader en de Zoon en de Heilige Geest God genoemd. De conclusie is dat er dus één God is die bestaat in drie personen.
Ik onderschrijf gewoon de leer van de triniteit, hoor. Maar omdat dat zo door de apostelen en hun eerste opvolgers, de katholieke kerk, is geleerd en vastgelegd, want in de Schrift zelf komt het woord niet voor.
O dierbaar België, o heilig land der vaad'ren,
Onze ziel en ons hart zijn U gewijd
pi_175285845
quote:
0s.gif Op vrijdag 24 november 2017 19:58 schreef EttovanBelgie het volgende:

[..]

Ik onderschrijf gewoon de leer van de triniteit, hoor. Maar omdat dat zo door de apostelen en hun eerste opvolgers, de katholieke kerk, is geleerd en vastgelegd, want in de Schrift zelf komt het woord niet voor.
Tja, wat die daar later allemaal aan hebben bij verzonnen. 8)7
  vrijdag 24 november 2017 @ 20:14:03 #67
396730 EttovanBelgie
Vive la Belgique / Leve België
pi_175285882
quote:
0s.gif Op vrijdag 24 november 2017 20:11 schreef ATON het volgende:

[..]

Tja, wat die daar later allemaal aan hebben bij verzonnen. 8)7
Wanneer je uitgangspunt een afkeer van geloof is, is alles suspect. En neem je ook de meest bizarre theorieën voor waar aan - niet uit liefde voor de waarheid, maar uit haat jegens een geloofssysteem dat je niet wil onderschrijven.
O dierbaar België, o heilig land der vaad'ren,
Onze ziel en ons hart zijn U gewijd
pi_175286438
quote:
0s.gif Op vrijdag 24 november 2017 19:58 schreef EttovanBelgie het volgende:

[..]

Ik onderschrijf gewoon de leer van de triniteit, hoor. Maar omdat dat zo door de apostelen en hun eerste opvolgers, de katholieke kerk, is geleerd en vastgelegd, want in de Schrift zelf komt het woord niet voor.
Na de reformatie wel.
pi_175286664
quote:
0s.gif Op vrijdag 24 november 2017 20:14 schreef EttovanBelgie het volgende:

[..]

Wanneer je uitgangspunt een afkeer van geloof is, is alles suspect. En neem je ook de meest bizarre theorieën voor waar aan - niet uit liefde voor de waarheid, maar uit haat jegens een geloofssysteem dat je niet wil onderschrijven.
Ik interesseer me enkel voor de geschiedenis achter de religie. Voor de rest mag je jezelf wijsmaken naar believen.
  vrijdag 24 november 2017 @ 20:52:35 #70
396730 EttovanBelgie
Vive la Belgique / Leve België
pi_175286750
quote:
0s.gif Op vrijdag 24 november 2017 20:49 schreef ATON het volgende:

[..]

Ik interesseer me enkel voor de geschiedenis achter de religie. Voor de rest mag je jezelf wijsmaken naar believen.
Dat kan ik inderdaad niet geloven, dat dit een zuivere 'interesse' is. In dat geval zou je al die Zeitgeist-achtige non-wetenschap wel doorzien hebben.
O dierbaar België, o heilig land der vaad'ren,
Onze ziel en ons hart zijn U gewijd
pi_175286778
quote:
0s.gif Op vrijdag 24 november 2017 20:52 schreef EttovanBelgie het volgende:

[..]

Dat kan ik inderdaad niet geloven, dat dit een zuivere 'interesse' is. In dat geval zou je al die Zeitgeist-achtige non-wetenschap wel doorzien hebben.
Wat heb je toch met dat Zeitgeist ding ? Fan ? Of weet je niks beters ?
  vrijdag 24 november 2017 @ 20:54:47 #72
396730 EttovanBelgie
Vive la Belgique / Leve België
pi_175286804
quote:
0s.gif Op vrijdag 24 november 2017 20:53 schreef ATON het volgende:

[..]

Wat heb je toch met dat Zeitgeist ding ? Fan ? Of weet je niks beters ?
Omdat de argumenten die je steeds aanhaalt allemaal lijken te komen uit die sinds lange tijd door de wetenschappelijke wereld verworpen documentaire.
O dierbaar België, o heilig land der vaad'ren,
Onze ziel en ons hart zijn U gewijd
pi_175288593
quote:
0s.gif Op vrijdag 24 november 2017 16:16 schreef Haushofer het volgende:

[..]

:{

Nou, nog 1 keer dan. Eerst zeg je

[..]

Het comma johanneum wat jij laatst aandroeg als "bewijs voor de 3-eenheid" is een Middeleeuwse toevoeging aan de 1e brief van Johannes,

https://nl.wikipedia.org/wiki/Comma_Johanneum

Dus wat is het nou? Mag je nou wel zaken toevoegen aan de grondtekst, of niet?
Het komt op vele plekken voor in de bijbel dat het overduidelijk is dat God,Jezus en Heilige Geest allen volledig God zijn en toch 3 aparte personen...en de bijbel zoals hij nu is,is zoals God het zelf wou en dat willen jullie niet snappen blijkbaar.
  vrijdag 24 november 2017 @ 22:20:24 #74
396730 EttovanBelgie
Vive la Belgique / Leve België
pi_175289037
quote:
0s.gif Op vrijdag 24 november 2017 22:03 schreef Doedelzak77 het volgende:

[..]

Het komt op vele plekken voor in de bijbel dat het overduidelijk is dat God,Jezus en Heilige Geest allen volledig God zijn en toch 3 aparte personen...en de bijbel zoals hij nu is,is zoals God het zelf wou en dat willen jullie niet snappen blijkbaar.
Dus jij vindt traditie net zo belangrijk als de katholieke kerk.
O dierbaar België, o heilig land der vaad'ren,
Onze ziel en ons hart zijn U gewijd
pi_175289237
quote:
0s.gif Op vrijdag 24 november 2017 22:20 schreef EttovanBelgie het volgende:

[..]

Dus jij vindt traditie net zo belangrijk als de katholieke kerk.
De Katholieke kerk heeft veel meer tradities die buiten de bijbel vallen en die hebben christenen niet....en is puur alleen de bijbel als waarheid aannemen een traditie dan..? zo zie ik dat niet want God zegt zelf niet er aan toe te voegen of weg te laten toch....
abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')