abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
  vrijdag 17 maart 2017 @ 11:09:37 #76
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_169587531
Financieel Dagblad:

quote:
Arbeiders vieren eeuw stemrecht met harde afstraffing van de PvdA

'Mannen en vrouwen zonder kiesrecht zijn slaven!' Met deze strijdkreet zweepte de SDAP, voorloper van de PvdA, haar achterban rond 1900 op om te demonstreren voor 'den arbeiderseisch: het algemeen kiesrecht'.

Dit jaar exact een eeuw geleden was het zover, althans voor de mannelijke arbeiders. In 1919 mochten ook de vrouwen gaan stemmen. Het legde toenmalig SDAP-voorman Pieter Jelles Troelstra geen windeieren. Vanaf dat moment konden de sociaaldemocraten decennialang rekenen op zeker 20% van het electoraat.
Ongetwijfeld is het nooit in Troelstra opgekomen dat precies honderd jaar na de invoering van het algemeen kiesrecht de gewone Nederlander zich zo massaal van de sociaaldemocratie zou afkeren. Sterker: ook de hedendaagse PvdA-leider Lodewijk Asscher heeft zelfs in zijn ergste nachtmerrie niet voorzien dat zijn voorheen zo grote en trotse volkspartij wegzakt naar een historisch dieptepunt van negen zetels, oftewel 5,7% van de stemmen.

Melkert
Dat is nog dramatischer dan de uitslag van 2002, toen kiezers de gruwelijke moord op Pim Fortuyn moesten verwerken en de weinig charismatische PvdA-voorman Ad Melkert als zondebok aanwezen ('de kogel kwam van links'). Melkert kon zich onmogelijk tegen zo'n aantijging verweren.

Ditmaal kon de PvdA wél teruggrijpen op haar lange traditie van degelijk besturen. De afgelopen jaren werd de partij dan ook niet moe het bezuinigingsbeleid van het kabinet-Rutte II te verdedigen met het argument dat de schatkist bij de PvdA áltijd veilig is geweest.
De prudente minister van Financiën Dijsselbloem past volgens de sociaaldemocraten prima in een lange rij illustere PvdA'ers: van de zeer zuinige wederopbouwpremier Willem Drees en de gezaghebbende centralebankpresident Wim Duisenberg tot staatsman Wim Kok. Als de tering naar de nering moet worden gezet, dan dóét de PvdA dat, zo werd de morrende kiezers voorgehouden. 'Wij zijn geen potverteerders.'
Den Uyl
De PvdA heeft de afgelopen vier jaar ook constant het verhaal proberen te verkopen dat de partij niet louter heeft gesneden en hervormd, maar ook zeker mooie winstpunten heeft binnengehaald. Zo is Rutte II volgens Asscher het 'grootste nivelleringskabinet' sinds dat van zijn legendarische voorganger Joop den Uyl (1973-1977).
Belangrijker is nog dat de economie uit het slop is getrokken, de werkloosheid sinds 2014 stevig is gedaald en de overheidsfinanciën weer floreren. Maar ook dat mocht op verkiezingsdag niet baten. Zelfs de populariteit van PvdA-kopstukken als de burgemeesters Eberhard van der Laan en Ahmed Aboutaleb had geen enkel positief effect op de uitslagen in de voormalige rode bolwerken Amsterdam en Rotterdam.
Wat is er toch aan de hand met de PvdA? Waarom wordt de bestuurderspartij, verantwoordelijk voor de opbouw van een welvaartsstaat van formaat, zo ongekend afgestraft? Partijvoorzitter Hans Spekman zei donderdag dat het wantrouwen van de kiezers door de regeringsdeelname gewoon te groot was geworden. 'Daar is het moeilijk tegenop boksen'.

WAO-crisis
PvdA-prominent Jacques Wallage vindt die verklaring te simpel. Volgens hem verkeert de sociaaldemocratie al veel langer in crisis. Hij wijst erop dat de PvdA tot diep in de jaren tachtig moeiteloos zowel laag- als hoogopgeleiden aan zich wist te binden, onder wie 'drs. Drees en drs. Den Uyl'. 'Deze brede coalitie begon af te brokkelen vanaf de WAO-crisis in 1991, toen cultureel-progressieve PvdA'ers begrip kregen voor de versobering van de verzorgingsstaat en de gewone man zich bedreigd voelde.' Oud-PvdA-stemmers kozen steeds vaker voor GroenLinks en D66 enerzijds en de SP anderzijds.'
Tweede splijtzwam is volgens Wallage het integratiebeleid dat de PvdA tegenwoordig voorstaat. 'Wij gingen in het verleden om de arbeiders, de vrouwen en andere achtergestelden heen staan om hen te helpen emanciperen. Maar voor de immigranten geldt nu het PvdA-adagium dat hun cultuur hen belemmert succesvol te zijn, dat het probleem bij hén ligt en dat zíj zich maar moeten aanpassen.'

Denk

Daarmee heeft de PvdA niet alleen de stem van allochtonen verspeeld die deze week en masse naar de PvdA-afsplitsing Denk zijn overgestapt. Ook zijn de sociaaldemocraten volgens Wallage zodoende in het frame van 'wij-zij' gestapt dat Geert Wilders heeft gecreëerd. 'Als je een soort Wilders-light wordt, dan impliceer je dat de PVV deugt. En dan kiezen mensen liever voor het origineel. Elke keer als de PvdA het verwijt kreeg de Partij van de Allochtonen te zijn, had ze moeten zeggen: precies! Én van de arbeiders, de vrouwen enzovoort. En ze had Wilders moeten aanvallen op al die ongrondwettige plannen van hem. Allochtonen én anderen voelen zich door ons in de steek gelaten en missen onze kernwaarden.'
Tegelijk is de kiezer hoe dan ook rechtser geworden als gevolg van de individualisering en ontzuiling, meent politicoloog Meindert Fennema. Het idee dat arme mensen hun gebrek aan succes aan zichzelf te wijten hebben, doet steeds meer opgang. In de tijd van Troelstra en Den Uyl heette het dat de 'kapitalisten falen in hun taak iedereen werk te geven', aldus Fennema. 'Nu stemmen kiezers als consumenten op de partij die hen op dat moment het meest te bieden heeft. Ze beschouwen die goede politici en bestuurders binnen een partij ook niet meer als "een van ons". Heel links heeft hier last van én worstelt met het immigrantenvraagstuk.'

Gaan er PvdA-koppen rollen?

De PvdA-leden komen zaterdag in de Utrechtse Jaarbeurs bijeen om hun wonden te likken en de verkiezingen te evalueren. De Enschedese fractievoorman Laurens van der Velde heeft een motie ingediend om te stemmen over de positie van partijvoorzitter Hans Spekman.
De 'pijnlijke' verkiezingsuitslag vraagt volgens Van der Velde om reflectie. 'Hoe zorgen we weer dat onze sociaaldemocratische idealen leiden tot een betere wereld? Daar hoort ook de vraag bij hoe en met wie we dat doen.'
Spekman heeft laten weten dat hij niet uit zichzelf opstapt, maar wel vertrekt als de leden daarom vragen. De afgelopen dagen beklaagden anonieme PvdA'ers zich al over de man onder wiens leiding alle verkiezingen sinds 2012 in een bloedbad uitliepen.
Oud-partijvoorzitter Liliane Ploumen, de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, moet in ieder geval naar ander werk omzien. Ze is nummer tien op de kandidatenlijst en valt daarmee net buiten de boot. Dat geldt ook voor het populaire Kamerlid Ahmed Marcouch, de integratiewoordvoerder op plek dertien. Bij vorige verkiezingen kreeg hij wel flink wat voorkeursstemmen.
https://fd.nl/economie-po(...)fstraffing-van-links


Eronder een aantal treffende reacties:
quote:
Iedereen zag aankomen dat de PvdA vrijwel zou verdwijnen. Eerst vervreemde ze haar oude achterban van zich door de bewoners van de arbeiderswijken 20 jaar geleden weg te zetten als racisten toen ze klaagden over wangedrag door Marokkanen. Vervolgens ondersteunden ze de instroom van kansarme immigranten die de sociale voorzieningen zo erg belastten dat ze werden beperkt. Daarna kregen we de PvdA-bestuurders die de wooncorporaties leegstalen zonder dat de PvdA daar veel tegen deed. Tenslotte vervreemde ze haar vele allochtone kiezers van zich en lieten toe dat Denk een aantal zetels afnam.
Het zal na al die strategische blunders heel lastig worden om weer terug te komen.
[...]
Verhuurdersheffing, woningnood, vervreemding in eigen wijk, Denk, slopen van het (vak)onderwijs, Wwz, flexibilisering, (kinder)pardon op pardon met aanzuigende werking, stadsdeelraden, baantjesjager/salonsocialist (bij WBV/ziekenhuizen/commissariaten bij ING/openbaar bestuur/scholenkolossen enz.), gebroken geweertje, arrogantie, geen verdediging buitengrenzen enz. enz. Zo maar wat begrippen waar de PvdA mee te associëren is. De achterban zit met de gevolgen en is het beu. Daar kan geen arrogante partijvoorzitter in soeptrui wat aan veranderen
[...]
Om te beginnen is er niet genivelleerd maar is tijdens de crisis de inkomensongelijkheid zelfs toegenomen. Voorts is de werkloosheid niet gedaald maar vooral verborgen in de bijstandscijfers welke grotendeels gewoon niet wordt meegeteld. Als de overheidsfinanciën al floreren, waarbij desondanks de staatsschuld onder Rutte II toch weer fors is opgelopen, is dat ten koste gegaan van veel faillissementen, een hoog verlies aan banen en daarmee ontstellend veel kennis een vaardigheden waardoor de noodzakelijke groei nog jaren zal achterblijven. de afbraak van de sociale voorzieningen, ooit ingezet met het afschaffen van de WWV is onverdroten voortgezet met het uitkleden van de WAO, de AOW, de pensioenen en de zorg voor ouderen.
Allemaal zaken die rechtstreeks de achterban van de PvdA hebben geraakt, net zo goed als de mislukte integratie waarvan de lasten vooral op de voormalige bewoners van de oude stadswijken terecht zijn gekomen en daarmee de "witte " vlucht heeft veroorzaakt. Dat dit alles ook nog eens gepaard is gegaan met de opbouw van een baantjescarrousel ten bate van de gekozen bestuurders en waardoor de belangen van de arbeiders snoeihard werden ingeruild voor het pluche was de druppel die de emmer deed omkieperen zoals nu uiteindelijk is gebeurd. Vooral het laatste was al veel langer een vervelende gewoonte van de PvdA die daardoor meerdere malen een mogelijke meerderheid heeft verspeeld. Men leze het boek van van de PvdA coryfee Arie van der Zwan: Van Drees tot Bos hier maar eens over na.
Dat aan dit staaltje pure volksverlakkerij door toedoen van de eigen achterban eindelijk een punt is gezet valt alleen maar toe te juichen. Hopelijk dat uit deze finale puinhoop de Fenix van de echte Sociaal Democratie weer op kan rijzen en definitief afscheid genomen kan worden van carrièrejagers en andere gelukszoekers ten last van de kiezer. Dat de arbeider zich daarvan na een eeuw heeft bevrijd mag zeker gedenkwaardig heten.
[...]
Het probleem van de pensioenen heeft de PvdA niet goed aangepakt. De franchise werd niet afgeschaft, waarmee de laagst betaalden (vaak vrouwen) weinig pensioen op bleven bouwen. Werknemers met een salaris boven de ¤100.000 werden echter met een netto regeling gefêteerd en gecompenseerd. Vrouwen van 30 jaar kunnen nog steeds, bij een goed verdienende partner, levenslang pensioen ontvangen zonder daarvoor te hebben hoeven werken of betalen. Zelfs als ze geen kinderen hebben. Daarentegen zijn er jonge vaders met kleine kinderen die niets krijgen als ze weduwnaar worden. Toen de pensioendatum werd verhoogd werden bijzondere groepen, zoals militairen en de top van de politie, gecompenseerd. Daarmee werd een signaal gegeven dan sommige mensen werden bevoordeeld en anderen niet, zonder dat we hebben kunnen kiezen. Overigens kan er ook niet worden gekozen voor een burgemeester, wethouder, staatssecretaris of minister. Stemrecht lijkt dus een illusie te zijn geworden.
[..]
Ik heb nooit PvA gestemd, maar het mislukken van de plannen om de zorgververzekeringspremie inkomensafhankelijk te maken, zag ik de bui al wel hangen. De PvdA heeft geen armoede beleid weten af te dwingen. De sociale werkplaatsen zijn niet meer. De zorg is ontoegankelijker geworden en het studeren voor kinderen uit lagere mileu's ook. Dan heeft de wet van Asscher zelf ook nog meer onzekerheid dan zekerheid gebracht. Waarvoor zou men dan nog PvdA stemmen?
Er wordt inderdaad effectief niet zoveel herverdeeld, ook voordat Rutte aan de macht kwam.
gini-coefficient-dif-before-and-after-taxes-transfers-oecd-2010.png

En over de relatieve problemen van het schoolsysteem (tov de rest van West Europa), en andere wetgeving, is ook genoeg bekend.

Apartheid is niet voor niets een Nederlandse uitvinding.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  zaterdag 18 maart 2017 @ 16:19:32 #77
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_169609473
ewaldeng twitterde op zaterdag 18-03-2017 om 13:32:04 Gaan we weer: we hebben het niet goed utgelegd - nee, je hebt geen idee waar #pvda voor staat https://t.co/f1ikWa1JzM reageer retweet
dewaremerijn twitterde op zaterdag 18-03-2017 om 12:19:18 @mvanhulten Yep, dat komt omdat onvrede voornamelijk cultureel is gekanaliseerd. Discussies over kerstbomen, paaseieren, en zwarte pieten. reageer retweet
dewaremerijn twitterde op zaterdag 18-03-2017 om 12:20:54 @mvanhulten Dat is Thomas Frank's argument in What's the Matter with Kansas. What's the Matter with the Netherlands? zou goede insteek zijn. reageer retweet
C7MmyTOX0AAHpIc.jpg:large

dewaremerijn twitterde op vrijdag 17-03-2017 om 18:20:50 @M_Wiedemeijer @MartijnTonies @nikkidekker Als er unanimiteit is over sociaal-economisch beleid, dan gaan mensen eerder cultureel stemmen. reageer retweet
dewaremerijn twitterde op vrijdag 17-03-2017 om 17:54:19 1. Wat crisis PvdA gedeeltelijk heeft verhuld, is dat journalistiek unaniem overtuigd was van nut & noodzaak bezuinigingen. Bevolking niet. reageer retweet
dewaremerijn twitterde op vrijdag 17-03-2017 om 17:57:52 2. Eindeloos herhaalde idee dat saneringen kabinet Rutte II ons uit crisis hebben geholpen, weersproken door economen van IMF, OESO, ING. reageer retweet
dewaremerijn twitterde op vrijdag 17-03-2017 om 17:59:52 3. Mensen ervaren economische opleving niet zo, en bij journalistiek was er geen ruimte voor tegenspraak, op een enkele Bas Jacobs na. reageer retweet
dewaremerijn twitterde op vrijdag 17-03-2017 om 18:01:15 4. Dat heeft het lastig gemaakt voor linkse partijen om sociaal-economische thema's centraal te stellen in campagne. Identiteit overheerst. reageer retweet
De media hebben inderdaad de waanvoorstelling van "we staan in de top van de meeste (irrelevante) lijstjes" en "we zijn het sterkst uit de crisis gekomen van heel Europa" mooi in stand gehouden.

Over fake news gesproken.

Griekse toestanden (inclusief aanpassen van definities).
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
pi_169609493
quote:
14s.gif Op zaterdag 18 maart 2017 16:19 schreef Klopkoek het volgende:
ewaldeng twitterde op zaterdag 18-03-2017 om 13:32:04 Gaan we weer: we hebben het niet goed utgelegd - nee, je hebt geen idee waar #pvda voor staat https://t.co/f1ikWa1JzM reageer retweet
dewaremerijn twitterde op zaterdag 18-03-2017 om 12:19:18 @mvanhulten Yep, dat komt omdat onvrede voornamelijk cultureel is gekanaliseerd. Discussies over kerstbomen, paaseieren, en zwarte pieten. reageer retweet
dewaremerijn twitterde op zaterdag 18-03-2017 om 12:20:54 @mvanhulten Dat is Thomas Frank's argument in What's the Matter with Kansas. What's the Matter with the Netherlands? zou goede insteek zijn. reageer retweet
[ afbeelding ]

dewaremerijn twitterde op vrijdag 17-03-2017 om 18:20:50 @M_Wiedemeijer @MartijnTonies @nikkidekker Als er unanimiteit is over sociaal-economisch beleid, dan gaan mensen eerder cultureel stemmen. reageer retweet
dewaremerijn twitterde op vrijdag 17-03-2017 om 17:54:19 1. Wat crisis PvdA gedeeltelijk heeft verhuld, is dat journalistiek unaniem overtuigd was van nut & noodzaak bezuinigingen. Bevolking niet. reageer retweet
dewaremerijn twitterde op vrijdag 17-03-2017 om 17:57:52 2. Eindeloos herhaalde idee dat saneringen kabinet Rutte II ons uit crisis hebben geholpen, weersproken door economen van IMF, OESO, ING. reageer retweet
dewaremerijn twitterde op vrijdag 17-03-2017 om 17:59:52 3. Mensen ervaren economische opleving niet zo, en bij journalistiek was er geen ruimte voor tegenspraak, op een enkele Bas Jacobs na. reageer retweet
dewaremerijn twitterde op vrijdag 17-03-2017 om 18:01:15 4. Dat heeft het lastig gemaakt voor linkse partijen om sociaal-economische thema's centraal te stellen in campagne. Identiteit overheerst. reageer retweet
De media hebben inderdaad de waanvoorstelling van "we staan in de top van de meeste (irrelevante) lijstjes" en "we zijn het sterkst uit de crisis gekomen van heel Europa" mooi in stand gehouden.

Over fake news gesproken.

Griekse toestanden (inclusief aanpassen van definities).
Jij vertelt de waarheid, mijn linkse broeder.
  zaterdag 18 maart 2017 @ 16:52:04 #79
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_169610156
quote:
0s.gif Op zaterdag 18 maart 2017 16:20 schreef MisterFoxIT het volgende:

[..]

Jij vertelt de waarheid, mijn linkse broeder.
Steel huizen en land van de normale mensen en de huidige Democraten/PvdA staan erbij te klappen.

Precies wat Thomas Frank zegt.

Zie ook
https://mobile.twitter.com/dewaremerijn/status/843125186459262976
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  zaterdag 18 maart 2017 @ 17:14:48 #80
418547 Old_Pal
Meningfabriek
pi_169610691
Ik heb weer op de PvdA gestemd maar niet van harte. Ik vind dat zij nog steeds niet hebben begrepen dat effectief immigratiebeleid iets anders is dan alle verworpenen der aarde binnen laten komen.
"Vroeger toen alles beter was, was alles slechter"
  zaterdag 18 maart 2017 @ 17:18:50 #81
460259 kladderadatsch
MAKEaMEricAGREATaGAIN
pi_169610804
quote:
0s.gif Op zaterdag 18 maart 2017 17:14 schreef Old_Pal het volgende:
Ik heb weer op de PvdA gestemd maar niet van harte. Ik vind dat zij nog steeds niet hebben begrepen dat effectief immigratiebeleid iets anders is dan alle verworpenen der aarde binnen laten komen.
Had ik niet gedacht, zo zie je maar hoe verneukeratief 'discussies' op internet kunnen zijn.
But something is happening and you don't know what it is
Do you, Mr. Jones?
pi_169610848
quote:
0s.gif Op zaterdag 18 maart 2017 17:14 schreef Old_Pal het volgende:
Ik heb weer op de PvdA gestemd maar niet van harte. Ik vind dat zij nog steeds niet hebben begrepen dat effectief immigratiebeleid iets anders is dan alle verworpenen der aarde binnen laten komen.
Eens wat betreft je kritiek op het immigratiebeleid. Maar afgaande op posts van jou in andere topics had ik je ingeschat als D66-er of VVD-er.

Met zulke PvdA-ers hebben we geen VVD-ers meer nodig zullen we maar zeggen....
'De neiging rijke en machtige mensen te bewonderen, zelfs welhaast te aanbidden en mensen van arme of gewone komaf te verachten dan wel te negeren is de belangrijkste en meest universele oorzaak van de corruptie van ons morele besef' Adam Smith
  zaterdag 18 maart 2017 @ 17:25:57 #83
418547 Old_Pal
Meningfabriek
pi_169610979
quote:
0s.gif Op zaterdag 18 maart 2017 17:20 schreef Tomatenboer het volgende:

[..]

Eens wat betreft je kritiek op het immigratiebeleid. Maar afgaande op posts van jou in andere topics had ik je ingeschat als D66-er of VVD-er.

Met zulke PvdA-ers hebben we geen VVD-ers meer nodig zullen we maar zeggen....
Klopt. Ik heb vele jaren geleden het neo-liberalisme afgezworen maar de SP vind ik op een niet-productieve wijze politiek bedrijven. Daar heb je niks aan in praktisch oogpunt. Wel lullen over 'sociaal' en 'rechtvaardige inkomensverdeling' maar door hun starre opstelling nauwelijks wat bereiken.

Eigenlijk best we een schande voor een 40 jaar oude partij om al die tijd populistisch bezig te zijn.

Of ik de volgende keer weer op de PvdA stem, weet ik niet.
"Vroeger toen alles beter was, was alles slechter"
  zaterdag 18 maart 2017 @ 18:32:29 #84
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_169612118
Karaktermoord op de PvdA door Andere Tijden

https://www.npo.nl/andere-tijden/18-02-2017/VPWON_1267521

:)
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  zaterdag 18 maart 2017 @ 20:32:59 #85
312994 deelnemer
ff meedenken
pi_169614517
The view from nowhere.
pi_169618805
Twijfelde tussen PvdA en D66 deze verkiezingen, toch maar voor D66 gegaan vanwege de vooruitstrevende initiatieven op het gebied van zelfbeschikking, donoren, softdrugs. Verder vind ik het standpunt van de PvdA wat betreft ontslagrecht te traditioneel links.
pi_169618968
quote:
0s.gif Op donderdag 16 maart 2017 20:22 schreef quo_ het volgende:

[..]

En daar komt mijn hartgrondige hekel, of diepgewortelde haat, m.b.t. D66 vandaan. Zelfgenoegzaamheid en arrogantie overgoten met een waterig sausje van redelijkheid en sociale rechtvaardigheid.

En dat ben ik terug gaan zien in de PvdA om bij de topicstart aan te haken. Ik stem al jaren niet meer op ze vanwege de vervreemding van de basis die al jaren gaande is.
Kan me wel vinden in deze vergelijking; PvdA, de verantwoordelijke bestuurderspartij met een sociaal-democratisch hart, wat in de praktijk een sociaal-liberaal beleid betekent.
pi_169619074
Een radicalere linkse partij zonder bestuursambitie bestaat toch al? De SP?

Links en establishment is voor veel van het oorspronkelijke electoraat een no-go geworden.
Nu de moslimgemeenschap ook nog eens een eigen partij heeft valt dat deel ook weg.
  zaterdag 18 maart 2017 @ 23:40:41 #89
321876 Cherna
Fuck the System
pi_169619168
quote:
0s.gif Op zaterdag 18 maart 2017 23:36 schreef pils420 het volgende:
Een radicalere linkse partij zonder bestuursambitie bestaat toch al? De SP?

Links en establishment is voor veel van het oorspronkelijke electoraat een no-go geworden.
Nu de moslimgemeenschap ook nog eens een eigen partij heeft valt dat deel ook weg.
Tja als je Maarten van Rossem ooit als lijstduwer inzet ben je van het pad af. Deze man heeft geen enkele binding met een arbeider. De PvdA is overgenomen door academici die totaal geen binding hebben met een arbeider laat staan een werkvloer.
krik, krak, sjiemela, sjiemela, sjiemela
krik, krak, sjiemela, sjiemela
pi_169619613
Wat vinden de voormalig PvdA stemmers dan van de SP?
Is dat geen geschikte linkse partij als je het niet eens bent met de koers van de PvdA?
  zondag 19 maart 2017 @ 00:08:50 #91
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_169619846
quote:
0s.gif Op zaterdag 18 maart 2017 23:58 schreef pils420 het volgende:
Wat vinden de voormalig PvdA stemmers dan van de SP?
Is dat geen geschikte linkse partij als je het niet eens bent met de koers van de PvdA?
De koers van steeds slechtere ontslagbescherming? Sinds de jaren 90 staat dat op de helling.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  zondag 19 maart 2017 @ 00:10:19 #92
321876 Cherna
Fuck the System
pi_169619877
quote:
0s.gif Op zaterdag 18 maart 2017 23:58 schreef pils420 het volgende:
Wat vinden de voormalig PvdA stemmers dan van de SP?
Is dat geen geschikte linkse partij als je het niet eens bent met de koers van de PvdA?
Als je het woord kameraad gaat gebruiken dan ga je een grens voorbij. Het zijn geen sociaal democraten. Ik krijg niet het idee dat zij kapitalisme met een menselijk oog zien zitten. De PvdA in het verleden ging die grens niet voorbij.
krik, krak, sjiemela, sjiemela, sjiemela
krik, krak, sjiemela, sjiemela
pi_169620012
quote:
1s.gif Op zondag 19 maart 2017 00:10 schreef Cherna het volgende:

[..]

Als je het woord kameraad gaat gebruiken dan ga je een grens voorbij. Het zijn geen sociaal democraten. Ik krijg niet het idee dat zij kapitalisme met een menselijk oog zien zitten. De PvdA in het verleden ging die grens niet voorbij.
Het zijn ook zeker geen revolutionairen, dat maakt ze voor mij radicale sociaal-democraten met wat dogmatische trekjes. Maar met jouw kritiek op de PvdA, dat het een establishment partij geworden is lijkt SP me het enige alternatief op dit moment.
pi_169620091
quote:
1s.gif Op zondag 19 maart 2017 00:10 schreef Cherna het volgende:

[..]

Als je het woord kameraad gaat gebruiken dan ga je een grens voorbij. Het zijn geen sociaal democraten. Ik krijg niet het idee dat zij kapitalisme met een menselijk oog zien zitten. De PvdA in het verleden ging die grens niet voorbij.
Dat lijkt me wat gezocht hoor.

Voor mij zijn het gewoon sociaal-democraten, zeg maar de PvdA van de jaren 70.
'De neiging rijke en machtige mensen te bewonderen, zelfs welhaast te aanbidden en mensen van arme of gewone komaf te verachten dan wel te negeren is de belangrijkste en meest universele oorzaak van de corruptie van ons morele besef' Adam Smith
  zondag 19 maart 2017 @ 00:25:36 #95
321876 Cherna
Fuck the System
pi_169620098
quote:
0s.gif Op zondag 19 maart 2017 00:18 schreef pils420 het volgende:

[..]

Het zijn ook zeker geen revolutionairen, dat maakt ze voor mij radicale sociaal-democraten met wat dogmatische trekjes. Maar met jouw kritiek op de PvdA, dat het een establishment partij geworden is lijkt SP me het enige alternatief op dit moment.
De PvdA moet gewoon het Joop den Uyl effect weer herontdekken.
GL is ook tegen marktwerking. Het verschil is dat zij op het gebied van euthanasie etc.wat liberaal zijn. Mogelijk iets te groen.
Dus persoonlijk zie ik GL als een beter alternatief in de tijdgeest waar we nu in leven.

Een GL met een oude PvdA in een mix als partij vind ik helaas niet.
krik, krak, sjiemela, sjiemela, sjiemela
krik, krak, sjiemela, sjiemela
  zondag 19 maart 2017 @ 00:31:30 #96
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_169620182
quote:
1s.gif Op zondag 19 maart 2017 00:25 schreef Tomatenboer het volgende:

[..]

Dat lijkt me wat gezocht hoor.

Voor mij zijn het gewoon sociaal-democraten, zeg maar de PvdA van de jaren 70.
De PvdA tot 1986 om precies te zijn. Was ook de laatste keer dat ze boven de 50 zetels aan tikten.

De PvdA van vóór 1986 was helemaal niet zo pro-EEG. Dat is ook begrijpelijk als je ziet hoe lang de sociaal democratische Scandinavische landen er buiten zijn gebleven, opt outs hebben of niet mee doen aan de euro.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
pi_169620253
quote:
0s.gif Op zaterdag 18 maart 2017 23:58 schreef pils420 het volgende:
Wat vinden de voormalig PvdA stemmers dan van de SP?
Is dat geen geschikte linkse partij als je het niet eens bent met de koers van de PvdA?
Gek/jammer dat Nieuwe Wegen niet door meer mensen als optie gezien is.
pi_169620288
quote:
7s.gif Op zondag 19 maart 2017 00:36 schreef WammesWaggel het volgende:

[..]

Gek/jammer dat Nieuwe Wegen niet door meer mensen als optie gezien is.
Vond het een goed idee.
Maar Monasch heeft het op geen enkele manier van de grond weten te krijgen, heb hem buiten het slotdebat ook nergens gezien.
pi_169623578
quote:
0s.gif Op zaterdag 18 maart 2017 23:58 schreef pils420 het volgende:
Wat vinden de voormalig PvdA stemmers dan van de SP?
Is dat geen geschikte linkse partij als je het niet eens bent met de koers van de PvdA?
De SP is lange tijd een geschikt alternatief geweest. Het profiel van hardwerkende mensen die oog hebben voor hen die het minder getroffen hebben is echter inmiddels ook weer ingeruild voor wat anders.
Het soort links dat nu gepredikt wordt gaat uit van maximaal meeliften op de inspanningen van anderen, profiteren lijkt de norm geworden.

[ Bericht 5% gewijzigd door quo_ op 19-03-2017 12:00:24 ]
"Sommige mensen hebben juist genoeg gelezen om verkeerd te citeren."
  zondag 19 maart 2017 @ 11:52:43 #100
312994 deelnemer
ff meedenken
pi_169623749
quote:
0s.gif Op zondag 19 maart 2017 11:43 schreef quo_ het volgende:

[..]

De SP is lange tijd een geschikt alternatief geweest. Het profiel van hardwerkende mensen die oog hebben voor hen die het minder getroffen hebben is echter inmiddels ook weer ingeruild voor wat anders.
Het soort links dat nu gepredikt wordt gaat uit van maximaal meeliften op de inspanningen van anderen, profiteren lijkt de norm geworden.
Een partij voor mensen met het profiel van een groep . maar van een partij voor maar is
Allemaal rechtse beeldvorming. Wat mij opvalt, is dat de kritiek op links eigenlijk gewoon propaganda is, zeker hier op FOK.
The view from nowhere.
abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')