abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
pi_168123703
registreer om deze reclame te verbergen
Welkom in: Evolutie in het Nieuws #4

charles-darwin.jpg

Delen uit de voormalige reeks
Evolutie. Deel XIV
Evolutie. Deel XV
Centraal] Evolutie in het Nieuws
W&T / Evolutie in het Nieuws #2
W&T / Evolutie in het Nieuws #3

Wat hoort er in dit topic thuis?
Interessante artikelen uit de media of publicaties met betrekking tot de evolutie.

Evolutie

Wie Darwin denkt, denkt evolutie. Maar wat is evolutie eigenlijk precies? Hoe kwam Darwin aan zijn ideeŽn? Hoe ziet de evolutie van het leven op aarde er precies uit en hoe zijn we zelf ontstaan? Hoeveel invloed heeft Darwin nog in de moderne wetenschap? Op al deze vragen krijg je antwoord in dit evolutiedossier.

Op 12 februari 2009 was het 200 jaar geleden dat Charles Darwin, ontdekker van de evolutietheorie, werd geboren. Bovendien publiceerde hij zijn invloedrijke werk ‘On the origin of species’ precies 150 jaar geleden. Tijd dus voor een dossier over evolutie. Hierin lees je alles over de man achter de theorie, de evolutie van oersoep tot moderne mens en de invloed van Darwin in de rest van de wetenschap.

276484_962_1233218956124-Darwin-als-aap.gif

Wetenschappers hadden niet altijd zoveel bewondering voor Darwin's evolutietheorie als nu. Toen hij zijn theorie net presenteerde, vonden veel onderzoekers en theologen de gedachte dat mensen zouden afstaan van apen maar aanstootgevend. Nu kunnen we ons dat niet meer goed voorstellen, maar toen was het idee van een Darwinjaar waarschijnlijk net zo raar als het idee dat iemand de evolutie ontkent nu is.

De jonge Darwin
Charles Robert Darwin werd in 1809 geboren in Shrewsbury, vlakbij Birmingham in West-Engeland. Al vanaf het begin las de jonge Darwin boeken over de natuur en hield hij zich bezig met het verzamelen van schelpen, insecten en mineralen. Zijn vader (zelf arts) zag geen toekomst voor zijn zoon als natuurwetenschapper en stuurde Charles daarom op zijn zestiende naar de universiteit van Edinburgh om medicijnen te studeren.

276487_962_1233219202673-Darwin_7_jaar.jpg
Darwin als jochie van 7 jaar. Zoals je ziet op dit schilderij was hij een grote liefhebber van de natuur.

Na twee jaar verliet Darwin de opleiding. Het belangrijkst dat hij geleerd had, was het opzetten en conserveren van vogels en andere dieren. Volgens zijn vader moest Charles dan maar dominee worden. Daartoe verbleef hij drie jaar op het Christ College van de universiteit van Cambridge, waar alle wetenschappers de natuurlijke theologie (zie kader) aanhingen.

276488_962_1233219492153-George-Cuvier.jpg
Darwin’s inspiratiebronnen

In de tijd van Darwin geloofden mensen in de westerse wereld dat de aarde enkele duizenden jaren oud is. De planeet wordt bewoond door vormen van leven die onveranderlijk zijn. Dit idee is afkomstig van de filosofen Plato en Aristoteles (427 tot 322 jaar voor Christus), maar werd nog versterkt door het opkomen van de natuurlijke theologie rond 1700. Deze leer gaat er vanuit dat alle levensvormen in ťťn week zijn gemaakt door een Schepper die eerst het heelal creŽerde.

Een aantal wetenschappers zag halverwege de zestiende eeuw al barstjes in de natuurlijke theologie theorie. Zo realiseerde de Fransman Georges Cuvier zich dat de geschiedenis van het leven op aarde vastligt in afdrukken in de rotsen (fossielen). Ook ontdekte hij dat hoe dieper de fossielen in de rotsen lagen, hoe ouder ze zijn en hoe minder ze lijken op moderne soorten. Zelfs het uitsterven van soorten behoorde volgens Cuvier tot de mogelijkheden.

Twee Schotse geologen, James Hutton (1726-1797) en Charles Lyell (1797-1875), vormen de belangrijkste inspiratiebron van Darwin. Zij deden de ontdekking dat de aarde verandert door continue, langzame acties en niet door plotselinge gebeurtenissen. Dit betekent niet alleen dat de aarde veel ouder moet zijn dan duizenden jaren, de wetenschappers zagen ook in dat langzame processen op de lange termijn grote verschillen kunnen bewerkstelligen. Natuurlijke theologie zien we tegenwoordig nog terug in stromingen als het creationisme en intelligent design.
(Op de foto: Georges Cuvier)

Meer over creationisme en intelligent design:
Creationisme en evolutie (Kennislinkartikel ism NIBI)
Intelligent Design: oude wijn, nieuwe zakken (Kennislinkartikel)
Scheppingstheorie verdonkeremaant 4,5 miljard jaar (Kennislinkartikel)
Discussie over Intelligent Design en Evolutietheorie (Kennislinkartikel)
Minister ontvangt boek over ID (Kennislinkartikel)
Webquest: Het lagerhuisdebat van het leven (Kennislinkartikel ism NIBI)
Evolutie of Intelligent Design (Kennislinkartikel van Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde)

Op reis met de Beagle
Darwin’s professor in de botanie (John Henslow) introduceerde hem na het behalen van zijn graad bij de kapitein (Robert Fitzroy) van het schip de Beagle. Fitzroy was van plan een reis rond de wereld te maken om de waarheid van natuurlijke theologie te bewijzen. In december 1831 vertrok de Beagle richting Zuid-Amerika. Darwin concentreerde zich tijdens de reis voornamelijk op het verzamelen van planten en dieren. Na bijna vijf jaar varen bestond zijn collectie uit duizenden exemplaren. Hij merkte op dat Zuid-Amerikaanse soorten hele andere eigenschappen hebben dan Europese soorten.

276499_962_1233220468264-Darwins-reis-per-beagle.jpg
Darwin's reis met de Beagle.

Meer over Darwin:
Charles Darwin schrijft Hugo de Vries (Kennislinkartikel van Natuur en Techniek)
Alles over Darwin (Engels)
Complete werken van Darwin online (Engels)

De evolutietheorie
Eenmaal weer thuis deed Darwin de ontdekkingen die hem op het spoor van de evolutietheorie zette. Aan zijn collectie van de GalŠpagos eilanden (vulkanische eilanden 900 km van de westkust van Zuid-Amerika) zag hij dat de meeste soorten die hij daar verzameld had nergens anders ter wereld voorkomen. Toch lijken zij wel een beetje op soorten van het Zuid-Amerikaanse vasteland. Zou het mogelijk zijn dat planten en dieren van de ene plek naar de andere plek verhuizen en zich aanpassen aan hun nieuwe omgeving? Darwin dacht van wel, maar was terughoudend met het introduceren van zijn theorie in de samenleving.

276505_962_1233220921653-Darwins_finches.jpg

Een van de diersoorten die Darwin op het idee van evolutie brachten, waren de vinken op de GalŠpagos eilanden. Op het ene eiland zag hij een vink met een scherpe, spitse snavel. Op het andere eiland trof Darwin nagenoeg dezelfde vink aan, maar dan met een stompe snavel. Klaarblijkelijk was er ooit ťťn soort vink, die zich door de verschillende omstandigheden op de beide eilanden net iets anders had ontwikkeld - oftewel: net iets anders was geŽvolueerd.

Pas in 1959 publiceerde Darwin zijn ‘On the origin of species’. In dit werk maakte de natuurwetenschapper twee belangrijke punten. Elke soort die op dit moment op aarde leeft, is ontstaan uit een voorouder (met andere woorden: soorten zijn geleidelijk ontstaan). Een groep planten of dieren kan veranderen doordat sommige individuen gunstige eigenschappen hebben en daardoor meer nakomelingen krijgen dan anderen (voortbestaan van de best passende of ook wel survival of the fittest). Dit mechanisme staat bekend als natuurlijke selectie en zorgt er uiteindelijk voor dat soorten aangepast raken aan hun omgeving. De combinatie van deze twee punten vormt de basis van de evolutietheorie.

276508_962_1233221571632-Mutatie_en_selectie.png

Geen twee wezens zijn hetzelfde. Dat komt ten eerste natuurlijk doordat we een combinatie zijn van de genen van onze vader en onze moeder. Maar er kan ook nog iets anders gebeuren: per ongeluk verandert een stukje van onze genetische code. Zo'n toevallige verandering noemen we een mutatie. Meestal is die mutatie niet handig of zelfs schadelijk. Dan is de kans niet groot dat hij wordt doorgegeven aan de volgende generatie. Maar als die mutatie er toevallig voor zorgt dat je beter aan je omgeving aangepast bent, dan heb je juist meer kans dat je veel nakomelingen krijgt die ook die mutatie hebben. Gefeliciteerd! Je kinderen zijn zojuist een beetje geŽvolueerd.

Meer over evolutie:
Survival of the fittest? (Kennislinkartikel ism NIBI)
Complexe evolutie (Kennislinkartikel)
Wandelen door de evolutie (Kennislinkartikel van Universiteit Leiden)
Natuurlijke selectie onder de loep (Kennislinkartikel ism NIBI)
De buitenaardse blik op evolutie herzien (Kennislinkartikel ism NIBI)
Breaking the law (Kennislinkartikel ism NIBI)
Evolutie op het hoogste niveau: het ontstaan van nieuwe soorten (Kennislinkartikel ism NIBI)
De evolutie van genen (Kennislinkartikel ism NIBI)

Van oersoep tot moderne mens
Darwin stelde dat elke soort is ontstaan uit een voorouder. Dit betekent dat we de stamboom van het leven op aarde moeten kunnen reconstrueren van oersoep tot moderne mens. De aarde ontstond ongeveer 4,5 miljard jaar geleden, maar was toen nog onbewoonbaar. Onze planeet werd gebombardeerd door rotsen, afkomstig van de vorming van de rest van het zonnestelsel. De extreme hitte die hierbij vrijkwam, zorgde ervoor dat zeeŽn en oceanen niet ontstonden.

276518_962_1233222874291-Darwins-tree-of-life.jpg

Darwin had ongelijk

Darwin dacht dat er ťťn enkele voorouder was. Vanuit deze voorouder – de stam van de ‘tree of life’ - waren alle levende soorten – de takken - ontstaan. Zodra een soort zich splitste in twee nieuwe soorten, kwamen die nooit meer bij elkaar. Op de afbeeldingen zie je een pagina uit zijn notitieboek waarin hij dat idee voor zichzelf op papier zette.

Ondertussen weten we dat dit niet helemaal klopt. Zo wisselen microbes van verschillende soorten links en rechts toch stukjes genetisch materiaal uit. En dat geldt niet alleen voor microben. Ook zoogdieren van twee soorten kunnen DNA uitwisselen. Dat doen ze op de ‘ouderwetse’ manier: door samen kinderen te maken. Zo zijn er aanwijzingen dat de homo erectus en de neanderthalers samen succesvol hybride nakomelingen kregen.

Bron: Why Darwin was wrong about the tree of life (New Scientist, 21-1-2009)

Ongeveer 3,9 miljard jaar geleden was de stenenregen ten einde en koelde de aarde langzaam af naar een temperatuur waarbij vloeibaar water voorkwam. Vlak daarna ontwikkelden zich waarschijnlijk ook de eerste tekenen van leven. Het gaat voornamelijk om eencelligen zonder celkern (prokaryoten) die leven van koolstofdioxide en zuurstof uitstoten in de atmosfeer: cyanobacteriŽn. 2,7 miljard jaar geleden hadden deze cyanobacteriŽn zoveel zuurstof geproduceerd dat veel meer levensvormen een kans kregen.

Meer over ontstaan van het leven
De oorsprong van het leven (Kennislinkartikel ism NIBI)
Ontstaan van RNA en DNA (Kennislinkartikel van Natuur en Techniek)
Het ontstaan van leven in een sodaoceaan (Kennislinkartikel van Natuur en Techniek)
Zuurstofrijke supercontinenten (Kennislinkartikel)
Het eerste dier op aarde (Kennislinkartikel van Geonieuws)
Proef voor fabriceren van kunstmatig 'eerste leven' mislukt (Kennislinkartikel van Geonieuws)

Al snel ontstonden eencelligen met een celkern (eukaryoten). 1,2 miljard jaar geleden voegden ook de meercelligen zich bij het leven op aarde. Dit gaf aanleiding voor het in gang zetten van de Cambrium explosie (543-510 miljoen jaar geleden) waarin de basis werd gelegd voor het ontstaan van de meeste moderne diergroepen. In de perioden daarna koloniseerden de eerste planten, schimmels en dieren het land. Op de komst van de zoogdieren moeten we wachten tot ongeveer 60 miljoen jaar geleden. Wijzelf zijn pas ontstaan ten tijde van de ijstijden (tussen 1,8 en 0,01 miljoen jaar geleden).

276530_962_1233227883172-De-evolutie-van-het-leven-2.jpg

Meer over evolutie van het leven:
De evolutie van het plantenrijk (Kennislinkartikel ism NIBI)
Stamboom van het leven verliest tak (Kennislinkartikel)
Nieuwe overgangsvorm van vis naar landdier (Kennislinkartikel)
Evolutie van vin naar voet (Kennislinkartikel van Natuur en Techniek)
Een nieuwe ijstijd? (Kennislinkartikel van Universiteit Leiden)
MitochondriŽn vertellen over de evolutie (Kennislinkartikel van Natuur en Techniek)
Het aanpassingsvermogen van zeehonden (Kennislinkartikel van Natuur en Techniek)

Over mensen en apen
Darwin meende dat ook de mens een product is van evolutie. Wij zouden zijn ontstaan uit een aapachtige voorouder. Het belangrijkste kenmerk van de groep apen, mensapen en mensen is de opponeerbare duim. Daarmee hebben soorten uit deze groep als enige de mogelijkheid om met hun duim de topjes van iedere vinger aan te raken. Deze eigenschap is waarschijnlijk ontstaan als aanpassing aan het leven in bomen, maar wordt door de moderne mens benut voor precisie bij het werken met voorwerpen. Mensapen zijn 25 tot 30 miljoen jaar geleden afgesplitst van de oude wereld (Afrika en AziŽ) apen. Uit DNA-onderzoek blijkt dat mensen het dichtst bij chimpansees en bonobo’s staan (met beide mensapen delen we 98 procent van ons DNA). De laatste gemeenschappelijke voorouder van mensaap en mens leefde waarschijnlijk vijf tot zeven miljoen jaar geleden.

276556_962_1233233873759-stamboom-mens-en-aap.jpg
De stamboom van de mensapen. Van de gemeenschappelijke voorouder splitste zich als eerste een aapsoort af, die zich sindsdien heeft ontwikkeld tot orang oetan. De volgende tak is voor de hedendaagse gorilla's. De moderne mens is het meest verwant met de chimpansee en de bonobo. Het is overigens erg waarschijnlijk dat er ooit nog meer mensaapachtige soorten zijn geweest, die ondertussen zijn uitgestorven.

Meer over mensen en apen:
98% aap (Kennislinkartikel)
Notenkrakende gorilla veroorzaakt discussie rond evolutie (Kennislinkartikel)
De mens als foetale aap (Kennislinkartikel van Natuur en Techniek)
Gezichtsherkenning aap en mens hetzelfde (Kennislinkartikel)
Stenen werktuigen waarschijnlijk niet door de mens uitgevonden (Kennislinkartikel van Geonieuws)
Betty bezit een menselijke gave (Kennislinkartikel ism NIBI)
Evolutie en het ontstaan van de schroevendraaier (Kennislinkartikel van Natuur en Techniek)
Moleculaire biologie en paleontologie (Kennislinkartikel van Natuur en Techniek)
Op zoek naar het verschil (Kennislinkartikel van Bionieuws)
Chimpansees gebruiken al lang gereedschap (Kennislinkartikel ism NIBI)

Evolutie van de moderne mens
De oudste mensachtigen behoorden tot de groep van de Australopithecus soorten. Deze groep ontstond vier miljoen jaar geleden en ontwikkelde het lopen op twee voeten. Er waren robuuste Australopithecus met sterke kaken en grote tanden, aangepast aan het eten van hard voedsel. Daarnaast leefden ook dunne, slanke soorten waarvan het gebit voornamelijk zacht voedsel verwerkte. Uit deze laatste groep zijn vermoedelijk de mensachtige soorten van de groep Homo ontstaan. Dit gebeurde ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden.

276569_962_1233235016672-180px-A_afarensis.jpg
Lucy in the sky with diamonds

Op de afbeelding zie je de reconstructie van een vrouwelijke Australopithecus afarensis. Het meest bekende lid van deze voorouder is waarschijnlijk Lucy. Ze is genoemd naar het Beatlenummer 'Lucy in the sky with diamonds', dat op de avond dat ze werd ontdekt opstond in het kamp van de vinders van haar skelet.

Overigens zijn er wetenschappers, zoals de Amerikaanse archeoloog Lori D. Hager - die betwijfelen of Lucy wel echt een vrouw is. De voornaamste reden om dit aan te nemen is dat ze, hoewel volwassen, toch behoorlijk klein is. Dat past in de theorie dat bij de a. afarensis mannen veel groter en sterker waren dan vrouwen. Helaas zijn er maar een paar exemplaren van a. afarensis gevonden, dus er iets niet veel vergelijkingsmateriaal. Dat maakt de conclusie dat Lucy een vrouw was omdat ze klein was extra dubieus, aldus Hager. Je gebruikt dan namelijk je theorie om dezelfde theorie te bevestigen.

Bij de latere voorouders van de mens - die tot het geslacht homo behoren is het gemakkelijker om te zien of een skelet aan een vrouw toebehoort. Omdat deze vroege mensen al hele grote schedels hebben zijn de heupen van de vrouw breder dan die van de man, zodat ze een baby met een groot hoofd kon baren.

276573_962_1233235810601-stamboom-moderne-mens.jpg
Zo heeft de stamboom van de moderne mens en haar voorouders er waarschijnlijk uitgezien. Het is voor wetenschappers lastig om dit precies te weten, omdat er maar zo weinig skeletten van onze voorouders gevonden zijn. Bovendien zouden er nog best meer mensensoorten geweest kunnen zijn, waarvan de resten (nog) niet zijn gevonden.

Ergens tussen 1,8 en 500.000 jaar geleden was Homo erectus de eerste soort die Afrika verliet en AziŽ (en waarschijnlijk later ook Europa) koloniseerde. In Europa vormde erectus de voorouder van de Neanderthaler die 200.000 tot 40.000 jaar geleden ontstond. Ook vanuit Afrika ging de evolutie van de mens intussen door. De moderne mens (Homo sapiens) verspreidde zich over de hele wereld door een tweede massale migratie vanuit Afrika, 100.000 jaar geleden. Deze groep verdreef regionale populaties (zoals de Neanderthalers in Europa), zodat uiteindelijk alle mensen van dezelfde voorouder afstammen. Dit scenario staat bekend als de ´Out of Africa´ theorie en wordt onderschreven door het meeste moderne DNA/onderzoek.

276571_962_1233235432264-homo-sapiens-migration-out-.jpg
De verspreiding van homo sapiens over de planeet. In het rood de homo sapiens, in het geel de neanderthalers en in het groen de vroege homoniden, zoals homo erectus en homo ergaster.

Meer over evolutie van de moderne mens:
Ook Neanderthaler had grote hersenen (Kennislinkartikel)
Rechtshandigheid en taal in de evolutie (Kennislinkartikel van Natuur en Techniek)
Egyptische grotbewoners (Kennislinkartikel van Natuur en Techniek)
Schudden aan de menselijke stamboom (Kennislinkartikel ism Marco van Kerkhoven)
Uit eten in de steentijd (Kennsilinkartikel)
Datering van oude fossielen (Kennislinkartikel van Natuur en Techniek)
Nieuwe prehistorische ‘hobbit’ uit MicronesiŽ (Kennislinkartikel van Geonieuws)
Nieuwe schedel van de Javamens gevonden (Kennislinkartikel van Natuurwetenschap en Techniek)
De prijs van de menselijke evolutie (Kennislinkartikel)
Voorouder mens at al gekookt voedsel (Kennislinkartikel)
Micro-RNA’s maken de mens (Kennislinkartikel van Bionieuws)
Evolutie mens versnelt (Kennislinkartikel)
Oermens wel of gťťn Afrikaan? (Kennislinkartikel van Universiteit Leiden)
‘Genoom van Nederland’ gekraakt (Kennislinkartikel)

Wetenschap na Darwin
Tegenwoordig weten we dat DNA en genen belangrijk zijn bij het bepalen van evolutie. Darwin besefte wel dat er voor natuurlijke selectie een soort erfelijkheid nodig was, maar had op dat moment nog geen idee hoe dit eruit kon zien. In 1865 publiceerde Gregor Mendel zijn beroemde erfelijkheidswerk. Begin twintigste eeuw werd ingezien dat de natuurlijke selectie van Darwin een genetische basis moest hebben. Alleen de best passende genen worden doorgegeven aan de volgende generatie. Vanaf dat moment kwamen ook termen als ‘kin selection’ (oma investeert in de verzorging van kleinkinderen, omdat een kwart van haar genen daardoor in de populatie blijft) en ‘ the selfish gene’ (evolutie werkt niet ten gunste van het voortbestaan van de soort, maar is slechts gericht op het doorgeven van gunstige genen).


Gelukkig zijn we na Darwin niet opgehouden met nadenken over de evolutie. In deze documentaire legt evolutiebioloog Richard Dawkins - bekend van zijn 'zelfzuchtige genen'-theorie en ook wel Darwin's pitbull genoemd - onder meer uit wat we na Darwin nog allemaal te weten zijn gekomen over de evolutie van de moderne mens.

Ook andere wetenschappelijke vakgebieden maken dankbaar gebruik van Darwin’s werk. Zo is er de sociobiologie dat probeert menselijk gedrag te verklaren aan de hand van evolutie. De astrobiologie kijkt naar de mogelijkheden voor het ontstaan en ontwikkelen van leven op andere planeten. En dan is er nog de evolutionaire geneeskunde. Deze discipline zoekt verklaringen voor het voorkomen van bepaalde moderne ziekten en bestudeert ook de evolutie van allerlei ziekteverwekkende micro-organismen. Kortom 150 jaar na het verschijnen van zijn werk vormt Darwin nog steeds een inspiratiebron voor de moderne wetenschap.

Evolutie en sociobiologie:
Misdaad en menselijke evolutie (Kennislinkartikel van Cicero)
Evolutionaire verklaringen voor menselijk gedrag (I) (Kennislinkartikel ism NIBI)
Evolutionaire verklaringen voor menselijk gedrag (II) (Kennislinkartikel ism NIBI)
Evolutionaire verklaringen voor menselijk gedrag (III) (Kennislinkartikel ism NIBI)

Evolutie en astrobiologie:
Veerpontjes voor leven tussen Mars en aarde (Kennislinkartikel van UvA)
Korstmos overleeft ruimtereis (Kennislinkartikel van ESA)
Leven uit de ruimte (Kennislinkartikel van Natuur en Techniek)
Koolstofdioxide ontdekt op verre planeet (Kennislinkartikel)
Teken van leven (Kennislinkartikel)

Evolutie en geneeskunde:
Op consult bij dokter Darwin (Kennislinkartikel)
Waarom we nog steeds een blinde darm hebben (Kennislinkartikel van Bionieuws)

Evolutie en psychologie:
Waarom mannen en vrouwen even goed kunnen inparkeren... (Kennislinkartikel)
De evolutie van god
De prijs van menselijke evolutie (Kennislinkartikel)
Jongetjesaap speelt liever met autootjes (Kennislinkartikel)
Uit eten in de steentijd (Kennislinkartikel)

Meer weten over het Darwinjaar en evolutie?
Algemene website over het Darwinjaar 2009
Boeken over de evolutie

(Kennislink)

[ Bericht 0% gewijzigd door ExperimentalFrentalMental op 14-01-2017 09:57:04 ]
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_168262043
18-01-2017

Wetenschapper vernoemt nieuwe mot met blond haar en kleine penis naar Trump

media_xll_9462755.jpg
De Amerikaanse president-elect Donald Trump naast zijn naamgenoot, de Neopalpa donaldtrumpi. © AP/Vazrick Nazari.

Evolutionair bioloog Vazrick Nazari heeft de nieuwe mot die hij ontdekte vernoemd naar Donald Trump. Het diertje heeft op het hoofd een uitbundig oranje-gele haardos, wat Nazari aan de toekomstige Amerikaanse president deed denken.

Nazari doopte de ťťn centimeter grote mot 'Neopalpa donaldtrumpi', omwille van de opvallende 'haardos' van het dier. Een ander belangrijk kenmerk van de Neopalpa donaldtrumpi is zijn kleine penis, die "in vergelijking kleiner" is dan die van zijn naaste verwant, de Neopalpa neonata. De nieuwe motsoort leeft aan de Amerikaans-Mexicaanse grens.

Nazari hoopt Trump met het - ietwat twijfelachtige - eerbetoon attent te maken op de kwetsbaarheid van de ecosystemen in de VS. Maar die boodschap verdween op Twitter volledig naar de achtergrond, waar mensen zich masaal vrolijk maakten over de aparte kenmerken van de mot.

(HLN)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_168442798
:D

Zo, die heeft Trump alvast maar binnen.
  zondag 29 januari 2017 @ 18:37:54 #4
463668 MrRatio
Never underestimate ratio
pi_168523387
registreer om deze reclame te verbergen
En Obama kreeg de eer om naar een parasiet genoemd te worden:
https://www.theguardian.c(...)-flatworm-name-honor
Environmentalism and its most extreme version, global warming alarmism, asks for an almost unprecedented expansion of government intrusion and intervention into our lives and of government control over us.
VŠclav Klaus
  zondag 29 januari 2017 @ 18:40:47 #5
463668 MrRatio
Never underestimate ratio
pi_168523472
Oeps, net andersom. Een parasitaire platworm die in schildpadbloed leeft is naar Obama vernoemd.
Het evolutie-aspect: er waren eerder gastheren dan parasieten.
Environmentalism and its most extreme version, global warming alarmism, asks for an almost unprecedented expansion of government intrusion and intervention into our lives and of government control over us.
VŠclav Klaus
pi_168565281
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
pi_168911308
registreer om deze reclame te verbergen
Dit forum heet niet voor niets Wetenschap & Technologie. Dubieuze YT-filmpjes en artikelen uit de Daily Mail mogen wegblijven.
pi_168998254
562aa3f79dcf4775897e058f680f03af.jpg?uuid=gW5PIPWaEeaEdFIuueW_lg

quote:
Biologists find weird cave life that may be 50,000 years old

In a Mexican cave system so beautiful and hot that it is called both Fairyland and hell, scientists have discovered life trapped in crystals that could be 50,000 years old.

The bizarre and ancient microbes were found dormant in caves in Naica, Mexico, and were able to exist by living on minerals such as iron and manganese, said Penelope Boston, head of NASA's Astrobiology Institute.
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
pi_169171679
neanderthalers.jpg?fit=1024%2C492&ssl=1

Neanderthaler-DNA heeft nog steeds onvloed op onze genen

Ben jij een blanke Europeaan? Dan heb jij ťťn tot vier procent van jouw genen geŽrfd van Neanderthalers. Maar heeft Neanderthaler-DNA nog steeds een grote impact op ons leven of zijn deze genen passagiers in de stiltecoupe van een trein, die ongemerkt meereizen van generatie tot generatie? Dat eerste, beweren onderzoekers in het wetenschappelijke vakblad Cell.

“Ook al is het 50.000 jaar geleden dat mensen en Neanderthalers voor het laatst geslachtsgemeenschap hadden, toch heeft Neanderthaler-DNA nog steeds invloed op de genexpressie”, zegt geneticus Joshua Akey van de universiteit van Washington. Genexpressie is het proces waarbij informatie in een gen tot expressie komt. Dit gebeurt doordat het gen afgelezen wordt en RNA en eiwitten worden gemaakt. “Variaties in de genexpressie zorgen voor alle waarneembare verschillen tussen mensen en hoe gevoelig iemand is voor bepaalde ziekten.”

Het is lastig om een verband te vinden tussen Neanderthaler-genen en specifieke eigenschappen. Wetenschappers kunnen DNA uit fossielen halen, maar dit geldt niet voor RNA. Zonder deze belangrijke bron van informatie weten onderzoekers niet of Neanderthaler-genen anders functioneerden dan de genen van mensen.

Daarom besloten de onderzoekers om een andere route te kiezen. Zij keken naar hoe een Neanderthaler-gen tot expressie komt in moderne mensen. Ze selecteerden mensen die twee varianten van genen met zich mee droegen: het Neanderthaler-gen en het menselijke gen. Oftewel: ťťn versie van iedere ouder. Daarna onderzochten de wetenschappers hoe deze genen tot expressie komen in 52 verschillende weefsels.

Schizofrenie en lichaamslengte

“Op 25% van alle plekken merkten we een verschil in expressie tussen het Neanderthaler-allel en het menselijke allel”, zegt hoofdauteur Rajiv McKoy. Een allel is een bepaalde variant van een gen. In het brein en de teelballen zijn de grootste verschillen te zien. Mogelijk zijn onze hersenen snel geŽvolueerd sinds we 700.000 jaar geleden van de Neanderthalers afsplitsten. Zo verkleint een Neanderthaler-allel van een gen genaamd ADAMTSL3 de kans op schizofrenie. Ook beÔnvloedt dit allel de lengte van een persoon.

Denisova-mens

En hoe zit het dan met andere mensachtigen, zoals de Denisova-mens? Dat hopen wetenschappers binnenkort uit te zoeken. Moderne Aziaten bezitten genetisch materiaal van de Denisova-mens en daaruit blijkt dat denisova-mensen diverser waren dan Neanderthalers. Het volledige genoom van een Denisova-mens is enkele jaren geleden in kaart gebracht, dus dat biedt hoop voor de toekomst.
“The fundamental cause of the trouble in the modern world today is that the stupid are cocksure while the intelligent are full of doubt.”— Bertrand Russell
pi_169213970
28-02-2017

Uitzonderlijk gedetailleerd fossiel van zeedino toont vetlaag en zacht weefsel


media_xll_9558124.jpg
© reuters.

In Mexico is een 93 miljoen jaar oud fossiel voorgesteld dat in uitzonderlijk goede staat verkeert. "Het is de eerste dinosaurus ter wereld die zoveel details toont."

Het gaat om een zeereptiel dat 93 miljoen jaar geleden leefde. De dinosaurus was zo'n 180 centimeter lang en had een spanwijdte van 120 centimeter.

Het skelet van de dinosaurus werd in 2011 gevonden door Mauricio Fernandez, een ex-burgemeester die gepassioneerd is door dinosaurussen. Het reptiel kreeg dan ook de passende naam 'mauriciosaurus fernandezi'.

media_xll_9558122.jpg
© reuters.

"De Mauriciosaurus is de eerste dinosaurus ter wereld die zoveel details toont", zegt professor paleontologie Wolfgang Stinnesbeck van de universiteit van Heidelberg.

media_xll_9558121.jpg
© reuters.

Het fossiel is zo goed bewaard dat experts kunnen zien dat het reptiel een dunne huid had met een dikke vetlaag eronder. Niet enkel de botten maar ook het zachtere weefsel is goed te zien.

media_xll_9558123.jpg
© reuters.

(HLN)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
  woensdag 1 maart 2017 @ 19:56:30 #11
38496 Perrin
Sapere aude
pi_169225581
web_0203ihn_wetbacteriedef1.jpg

quote:
Oorsprong leven ‘nog verder terug’

In Canada zijn de oudste sporen van leven gevonden. Het zijn fossielen van ijzervretende bacteriŽn van minstens 3,75 miljard jaar oud. Mogelijk zijn ze zelfs 4,28 miljard jaar oud. Het vorige ‘record’ stond op 3,70 miljard jaar. De aarde zelf is 4,55 miljard jaar oud. De ontdekking van de fossielen wordt donderdag gepubliceerd in Nature.

„Het is verbijsterend hoe oud deze fossielen zijn”, zegt Matthew Dodd. Dodd is promovendus planeetwetenschappen bij het University College London en eerste auteur van het artikel. „Ze duwen de oorsprong van leven verder terug, naar de tijd dat de aarde net was gevormd.”
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
pi_169225801
quote:
1s.gif Op woensdag 1 maart 2017 19:56 schreef Perrin het volgende:
[ afbeelding ]

[..]

De kans dat leven zo snel op aarde gevormd is lijkt me heel erg klein. Dus hiermee wordt de theorie van een buitenaardse oorsprong steeds waarschijnlijker, niet?

Overigens heb ik altijd begrepen dat het dateren van iets ouder dan 3,9-4,0 miljard jaar op aarde niet mogelijk is omdat geen enkel onderdeel van de oppervlakte van toen nog steeds bestaat. Hoe kunnen ze zo'n schatting dan maken?
  woensdag 1 maart 2017 @ 20:25:35 #13
38496 Perrin
Sapere aude
pi_169226118
quote:
0s.gif Op woensdag 1 maart 2017 20:08 schreef Tchock het volgende:

[..]

De kans dat leven zo snel op aarde gevormd is lijkt me heel erg klein. Dus hiermee wordt de theorie van een buitenaardse oorsprong steeds waarschijnlijker, niet?

Overigens heb ik altijd begrepen dat het dateren van iets ouder dan 3,9-4,0 miljard jaar op aarde niet mogelijk is omdat geen enkel onderdeel van de oppervlakte van toen nog steeds bestaat. Hoe kunnen ze zo'n schatting dan maken?
Dit wordt wel toegelicht in paragraaf 5 van het artikel, het is erg moeilijk idd om zulk oud gesteente te vinden.

quote:
Microfossielen van meer dan drie miljard jaar oud zijn extreem zeldzaam. Cellen zijn zo fragiel dat ze alleen Ūn gesteenten bewaard kunnen blijven. Maar de meeste rotsen van de juiste ouderdom zijn al lang verweerd, vervormd of weer door de aardmantel verzwolgen. Ook de Canadese rotslaag is in het verleden verhit en samengeperst, maar de kristalstructuren in sommige gesteenten (jaspis) kan microfossielen tegen vervorming beschermen.


De ouderdom was ťťn reden om in de Nuvvuagittuq-belt naar tekenen van leven te zoeken. De vele ijzerafzettingen in de Canadese rotsen vormen de tweede. Het ijzer duidt op vulkanische heetwaterbronnen (hydrothermal vents). Dodd: „Zulke bronnen zijn vaak genoemd als plek waar het leven kan zijn ontstaan.”
Hoe waarschijnlijk het ontstaan van leven is, daarvoor zullen we denk ik nog wat andere planeten of hun manen voor moeten onderzoeken..

Als we nergens sporen van leven vinden zou dat verbazingwekkend zijn, aangezien het hier op aarde dus idd vrij rap lijkt te zijn ontstaan.
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
pi_169226141
quote:
1s.gif Op woensdag 1 maart 2017 20:25 schreef Perrin het volgende:

[..]

Dit wordt wel toegelicht in paragraaf 5 van het artikel, het is erg moeilijk idd om zulk oud gesteente te vinden.
Ik kan het NRC niet lezen door de betaalmuur, helaas.

edit: Oh, omzeild. Interessante materie.
  woensdag 1 maart 2017 @ 21:54:08 #15
452300 DuizendGezichten
Komedie? Tragedie?
pi_169229210
Spannend. Vooral ook omdat de vinding aannemelijk maakt dat leven een gevolg is van een geologisch actieve planeet. Dat is troostrijk nieuws.
Op het scherp van de snede.
pi_169279335
03-03-2017

Laatste wolharige mammoeten kampten met een "genetische meltdown"

Het DNA van de laatste wolharige mammoeten verdiende niet de schoonheidsprijs. De genenpoel kromp, waardoor de laatste mammoeten kampten met mutaties en genetische afwijkingen.

De onderzoekers gebruiken in het paper in het wetenschappelijke vakblad PLOS Genetics regelmatig het woord “genetische meltdown”. Ze vergeleken het genoom van een wolharige mammoet die 45.000 jaar geleden op het vasteland leefde met dat van een eilandbewoner die 4.300 jaar geleden stierf. Deze mammoet leefde samen met 300 andere soortgenoten op Wrangel, een eiland ten noorden van de Russische regio Tsjoekotka.

Het is al langer bekend dat de mammoeten op Wrangel mogelijk iets kleiner waren dan mammoeten op het vasteland. Dit wordt in de biologie eilanddwerggroei genoemd. Maar nu blijkt dat de mammoeten met meer problemen te maken hadden. Zo konden de laatste mammoeten niet goed meer ruiken, omdat ze veel olfactorische receptoren kwijtraakten. Daarnaast hadden de mammoeten op Wrangel een ongewone doorschijnende satijnen vacht. Het is het gevolg van inteelt, wat leidt tot een verminderde genetische variatie van populaties. Dit noemen biologen inteeltdepressie.

Zo moet het dus niet
Het paper is een waarschuwing voor natuurbeschermers. Het is niet verstandig om een kleine groep dieren te isoleren om zo de negatieve gevolgen van inteelt en een genetische meltdown te voorkomen. Ook concluderen de onderzoekers dat de mammoet niet zo maar tot leven gewekt kan worden. Eerst moet gekeken worden welke mutaties er aanwezig zijn en hoe die eruit gefilterd kunnen worden.

Mammoet terugbrengen
Het is de vraag of het slim is om de mammoet ooit weer terug te brengen. Eerder deze week waarschuwden onderzoekers dat het terugbrengen van uitgestorven soorten een te hoge prijs heeft. Er sterven dan namelijk meer bestaande soorten. “Gelukkig staan niet alle wetenschappers te springen om een wolharige mammoet te klonen,” vertelde Frans Stafleu, medewerker bij het Ethiek-Instituut in Utrecht, vorig jaar in gesprek met Scientias.nl. “Deze diersoort is ooit uitgestorven, om wat voor reden dan ook, en daar moeten wij het bij laten.”

(scientias.nl)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_169285788
quote:
0s.gif Op zaterdag 4 maart 2017 09:22 schreef ExperimentalFrentalMental het volgende:
03-03-2017


Mammoet terugbrengen
Het is de vraag of het slim is om de mammoet ooit weer terug te brengen. Eerder deze week waarschuwden onderzoekers dat het terugbrengen van uitgestorven soorten een te hoge prijs heeft. Er sterven dan namelijk meer bestaande soorten. “Gelukkig staan niet alle wetenschappers te springen om een wolharige mammoet te klonen,” vertelde Frans Stafleu, medewerker bij het Ethiek-Instituut in Utrecht, vorig jaar in gesprek met Scientias.nl. “Deze diersoort is ooit uitgestorven, om wat voor reden dan ook, en daar moeten wij het bij laten.”

(scientias.nl)
Mammoeten terugbrengen zou best een commercieel succes kunnen zijn, iets als Jurassic Park. Die te hoge kosten gaat er vanuit dat al het geld voor het terugbrengen van uitgestorven soorten van bestaande bescherming programma's komt. En dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Een legitieme vraag, maar de veronderstellingen zijn denk ik wat te streng.
pi_169347071
06-03-2017

'Klimaatverandering kan de natuurlijke selectie veranderen'

Met name veranderingen in de hoeveelheid neerslag lijken een grote invloed te hebben op de evolutie van planten en dieren.

Klimaatverandering leidt tot andere neerslagpatronen. In sommige gebieden valt er minder vaak neerslag, maar als er neerslag valt, valt er meer dan voorheen. In andere gebieden overheerst de droogte. Planten en dieren kunnen zich – middels evolutie – aan die veranderende omstandigheden aanpassen. Maar alleen als er een verband is tussen variaties in het klimaat en natuurlijke selectie. Nieuw onderzoek toont nu aan dat dat verband er daadwerkelijk is. “We tonen aan dat veranderingen in de selectie doorgaans verband houden met klimaatomstandigheden,” vertelt onderzoeker Stephanie Carlson.

Neerslag
Aan welke klimaatomstandigheden moet je dan denken? Temperatuur? Neerslag? Met name het laatste, zo stelt Carlson. Zij en haar collega’s baseren die conclusie op een analyse van 168 studies over natuurlijke selectie onder dieren- en plantensoorten wereldwijd. Zo’n 20 tot 40 procent van de veranderingen in de selectie die onder deze soorten plaatsvindt, bleek terug te leiden te zijn naar lokale veranderingen in neerslag.

Klimaatvariabelen
“Eerder onderzoek suggereerde dat klimaatvariaties grote invloed hebben op hoe planten en dieren evolueren,” vertelt onderzoeker Adam Siepielski. “Wij wilden weten of we variatie in selectie onder diverse planten- en dierenpopulaties kunnen verklaren aan de hand van een paar simpele klimaatvariabelen. En wat blijkt: ja, dat kan.” Onderzoeker Doug Levey voegt toe: “Deze resultaten laten zien dat veranderingen in de hoeveelheid neerslag verrassende evolutionaire effecten hebben op planten en dieren wereldwijd.”

Aanpassing
Of dat ook betekent dat dieren zich daadwerkelijk – middels evolutie – aanpassen aan een veranderend klimaat, is met dit onderzoek niet bewezen, benadrukt Carlson. “Of er een adaptieve evolutie plaats zal vinden in reactie op deze selectie is onduidelijk.” In hun studie – verschenen in het blad Science – verwoorden de onderzoekers het als volgt: “Onze resultaten wijzen erop dat veranderingen in het klimaat veranderingen kunnen veroorzaken in selectieregimes en zo de evolutie op wereldwijde schaal kunnen veranderen.”

Hoe gaat dat dan precies? Siepielski haalt een voorbeeldje aan: de middelste grondvink op de Galapagos-eilanden (zie de foto bovenaan dit artikel). De omvang en vorm van de snavel van deze vogels is in een paar generaties veranderd. “Veranderingen in de neerslag hebben de omvang van de zaden die de vogels eten, veranderd. Vogels die snavels hadden die zeer geschikt waren voor het nuttigen van zaden van een specifieke grootte, hadden betere overlevingskansen.” Die vogels konden zich dus ook beter voortplanten, waardoor ze de populatie gaandeweg zijn gaan domineren.

(scientist.nl)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_169563862
15-03-2017

Wetenschappers vinden 400.000 jaar oude mensenschedel in Portugal

media_xll_9590556.jpg
© Elena Santos.

In Portugal hebben wetenschappers een 400.000 jaar oude menselijke schedel teruggevonden. Het gaat om ťťn van de oudste menselijke fossielen ooit gevonden in Europa. Dat meldt het internationaal onderzoeksteam onder leiding van de Portugese archeoloog Jo„o Zilh„o.

De wetenschappers vonden de oude schedel tijdens opgravingen in een grot in Aroeira, ten zuiden van de Portugese hoofdstad Lissabon. Het gaat zeker om de oudste menselijke fossiel ontdekt in Portugal, zegt Rolf Quam, antropoloog van de Binghamton Universiteit in New York en lid van het internationaal onderzoeksteam. "Dit is een interessante ontdekking op het Iberisch schiereiland", zegt Quam. "Deze regio is immers cruciaal om de evolutie en de oorsprong van de Neanderthalers te begrijpen."

De mensenschedel vertoont volgens de wetenschappers gelijkenissen met andere fossielen uit dezelfde periode die gevonden werden in Spanje, Frankrijk en ItaliŽ.

(HLN)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
  dinsdag 28 maart 2017 @ 15:49:07 #20
38496 Perrin
Sapere aude
pi_169837169
tasmanian-tiger.jpg?w=900

quote:
'Sightings' of extinct Tasmanian tiger prompt search in Queensland

“Plausible” possible sightings of a Tasmanian tiger in north Queensland have prompted scientists to undertake a search for the species thought to have died out more than 80 years ago.

The last thylacine is thought to have died in Hobart zoo in 1936, and it is widely believed to have become extinct on mainland Australia at least 2,000 years ago.

But sightings of large, dog-like animals that are neither dingos nor foxes have persisted over the decades, despite widespread scepticism.

Recent eyewitness accounts of potential thylacines in far north Queensland have spurred scientists from James Cook University to launch a search for the animal long considered extinct.
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
pi_169837468
Ook in AustraliŽ, maar dan aan de andere kant:
Grootste voetsporen dinosauriŽrs ooit ontdekt in AustraliŽ

xpompompomxreistip:
In het nabij gelegen stadje Broome kun je, als het eb is, dinovoetsporen zien liggen bij de vuurtoren.
ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn
pi_169898365
quote:
0s.gif Op dinsdag 28 maart 2017 15:49 schreef Perrin het volgende:
[ afbeelding ]

[..]

Mocht het echt waar blijken, dan zou dat echt te vet zijn. Maar de kans dat het een verdwaalde Dingo is lijkt me veel groter.
pi_170161055
11-04-2017

Nieuwe theorie: "Kwallen zijn voorouders van alle dierlijk leven"

media_xll_9656034.jpg
Ribkwallen zouden aan de oorsprong van alle dierlijk leven liggen. © ap.

Kwallen zouden de eerste vorm van dierlijk leven op aarde zijn geweest. Dat ontdekten Amerikaanse onderzoekers. De nieuwe theorie weerlegt voorgaand onderzoek dat de spons als de oudste tak in het dierenrijk zag.


"De truc is om de genensequenties van verschillende organismen te vergelijken om zo uit te zoeken welke organismen het meest verwant zijn"

Professor Atonis Rokas
Een nieuwe genetische analyse van onderzoekers aan de Vanderbilt- en Wisconsin-Madison-universiteiten claimt dat kwallen de eerste vorm van dierlijk leven op onze planeet waren. Die bewering werd voordien sterk gecontesteerd door aanhangers van de sponstheorie, die dat simpele organisme als ultieme voorouder bestempelden.

Het onderzoek benaderde de theorie vanuit een compleet andere invalshoek om de discussie voor eens en voor altijd te beslechten. Terwijl wetenschappers voordien de stamboom van de dieren probeerden reconstrueren op basis van bestaande genetische data, focusten zij nu op de genen die de organismen allemaal deelden.

"De truc is om de genensequenties van verschillende organismen te vergelijken om zo uit te zoeken welke organismen het meest verwant zijn", aldus professor Antonis Rokas van Vanderbilt.
Baanbrekend
De analyse resulteerde in een zogenaamd "fylogenetisch signaal" dat de ribkwallen ontegensprekelijk aanduidde als eerste leven. De onderzoekers gebruikten diezelfde fylogenetische techniek ook om te achterhalen of krokodillen het meest verwant zijn aan vogels of schildpadden. Daaruit bleek dat schildpadden een zustersoort waren en vogels eerder dichte neven.

De onderzoekers benadrukten wel dat niet alle onenigheid hiermee zou wegebben. Eťn eigenwijs gen kan genoeg zijn om de conclusie helemaal te doen keren van de ene soort naar de andere. Evolutie zou dan nagenoeg geen sporen in de genen achterlaten. Al gelooft professor Rokas dat de aanpak een baanbrekende impact zal hebben op de evolutiebiologie.

(HLN)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_170161067
11-04-2017

Gevonden fossiel vult gat in de geschiedenis

media_xll_9655556.jpg
© RV.

Het is waarschijnlijk dankzij fossiel Tiny dat we op de aardbol rondlopen. In 2012 ontdekten onderzoekers in Schotland de overblijfselen van het eerste gewervelde dier dat op land leefde. Sindsdien vonden wetenschappers meerder fossielen zoals Tiny. Paleontoloog Nick Fraser wil het dier nu meer bekendheid geven, want het belang van de gevonden overblijfselen is enorm groot.

Het fossiel heeft vier ledematen, twee longen, minstens vijf vingers en een ruggengraat. Met een schedel van slechts vier centimeter heeft het dier zijn naam Tiny (klein) niet gestolen. "Tiny is een cruciale stap in de geschiedenis", zegt Nick Fraser in een interview met BBC Radio 4. "Zonder dat dier zouden er geen vogels, dinosauriŽrs, krokodillen, zoogdieren of zelfs mensen bestaan."

Ondertussen hebben wetenschappers al meerdere gelijkaardige fossielen gevonden, sommigen de grootte van een hond. Dat fossiel Tiny en zijn soortgenoten weinig bekend zijn, is misschien te wijten aan het feit ze niet zo groot zijn als overblijfselen die in het verleden al werden gevonden. Fossiel Tiny is ook niet zichtbaar voor het publiek, de overblijfselen zitten nog steeds vast in gesteente.

media_xll_9655576.jpg
Fossiel Tiny zit nog vast in gesteente © RV.

Romer's gap
Met de vondst van fossiel Tiny kunnen wetenschappers nu de zogenoemde 'Romer's gap' invullen. Dat is een gat in de geschiedenis van 15 miljoen jaar waar onderzoekers tot voor kort dus nooit antwoorden konden vinden. De Amerikaanse paleontoloog was de eerste die een hiaat opmerkte in het fossielenbestand.

Aanvankelijk speelde het leven op onze aarde zich vooral in de oceanen af, tijdens het Devoon-tijdperk zo'n 416 miljoen jaar geleden. In de volgende periode, het Carboon, kwamen de dieren aan land. Uit beide tijdperken zijn veel fossielen gevonden, maar uit de overgangsperiode - tussen 360 en 345 miljoen jaar geleden- vonden wetenschappers amper iets. Sommige paleontologen beweerden dat een lager zuurstofniveau in de atmosfeer de reden was. De recente ontdekking van verschillende vierpotige dieren zoals Tiny bewijst echter dat er weldegelijk voldoende leven was op aarde in die periode.

(HLN)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_170208457
13-04-2017

Stokoud neefje van de dino ontdekt (en zijn uiterlijk zet de paleontologie op zijn kop)

Dit reptiel zet alles wat we over de prille stadia van de evolutie van de dino dachten te weten, op zijn kop.

Alle dinosaurussen behoren tot de archosauria: een groep waarbinnen we de dinosaurussen, vogels, pterosaurussen (vliegende reptielen) en krokodilachtigen aantreffen. Zo’n 250 miljoen jaar geleden viel deze groep uiteen in twee groepen: een vogelachtige groep waarbinnen we de dinosaurussen, vogels en pterosaurussen aantreffen. En een krokodilachtige groep waarbinnen we de alligators en krokodillen van vandaag de dag en tal van inmiddels uitgestorven familieleden aantreffen.

Teleocrater-final-Witton-2017.jpg?zoom=1.9599999666213987&resize=728%2C410&ssl=1
T. rhadinus doet zich tegoed aan een familielid van de eerste zoogdieren. Afbeelding: Natural History Museum, London / Mark Witton.

Neefje
Wetenschappers hebben nu in Tanzania de resten van een reptiel teruggevonden. En dat reptiel is bijzonder. Het leefde namelijk in de periode kort nadat de Archosauria in twee groepen uiteenviel en is het oudste lid van de vogelachtige subgroep die ons tot op heden bekend is. Het is volgens de onderzoekers geen directe voorouder van de dinosaurussen, maar moet meer gezien worden als een ‘neef’ van de dinosaurussen. En niet zomaar een neef: de oudste neef die de wetenschap tot op heden heeft ontdekt.

Teleocrater-rhadinus.jpg?zoom=1.9599999666213987&resize=278%2C384&ssl=1
T. rhadinus eigent zichzelf een prooi toe. Afbeelding: Gabriel Lio.

Mini-dino’s
Voorafgaand aan dit onderzoek hadden wetenschappers wel ideeŽn over hoe de eerste familieleden van de dinosaurussen eruit zagen. Het zouden miniatuur-dino’s zijn geweest: ongeveer zo groot als kippen en tweebenig. Maar het reptiel dat nu in Tanzania is ontdekt, dwingt ons dat beeld te herzien. Het reptiel – Teleocrater rhadinus – is namelijk krokodilachtig.

Krokodilachtig
T. rhadinus was zo’n 2 tot 3 meter lang en had een lange nek en staart. En het reptiel liep niet op twee benen, maar op vier krokodilachtige poten. “De ontdekking van Teleocrater verandert onze ideeŽn over de prille geschiedenis van de familieleden van dinosaurussen fundamenteel,” stelt onderzoeker Sterling Nesbitt. Onderzoeker Richard Butler voegt toe: “Dinosaurussen waren ongelofelijk succesvolle dieren. Het is heel natuurlijk dat je dan wilt weten waar ze vandaan kwamen en hoe ze zo dominant werden. Teleocrater is enorm opwindend, omdat deze gaten slaat in veel van onze klassieke ideeŽn over de oorsprong van de dinosaurus.”

De eerste resten van T. rhadinus werden al in 1933 opgegraven. Maar doordat er een paar cruciale botten – zoals de enkelbotten – ontbraken, konden de paleontologen in die tijd niet goed beoordelen of Teleocrater nu nauw verwant was aan de krokodil of aan de dinosaurus. Onlangs vonden onderzoekers in Tanzania nieuwe resten van Teleocrater terug. En die resten onthulden dat T. rhadinus toch echt familie van de dinosaurus is.

skelet11.jpg?zoom=1.9599999666213987&resize=728%2C162&ssl=1
Het skelet van T. rhadinus. Afbeelding: Scott Hartman.

(sientias.nl)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_170397688
21-04-2017

Eindelijk weten we waar de hobbits vandaan komen

De Indonesische mini-mensen lijken toch niet af te stammen van Homo erectus.

Dat stellen Australische onderzoekers in het blad Journal of Human Evolution. Volgens de wetenschappers is het veel aannemelijker dat Homo floresiensis een ‘zusje’ was van Homo habilis. “Dat betekent dat de twee (H. floresiensis en H. habilis, red.) een gemeenschappelijke voorouder hadden,” legt onderzoeker Debbie Argue uit.

Homo erectus
Homo floresiensis werd in 2003 op het Indonesische eiland Flores ontdekt en kreeg al snel de bijnaam ‘hobbit’. Die bijnaam heeft de mensachtige te danken aan zijn postuur: H. floresiensis was amper ťťn meter groot. Grote vraag was natuurlijk: van wie stamt deze kleine mensachtige af? Lang werd daarbij gekeken naar de veel grotere Homo erectus, de enige andere vroege mensachtige waarvan we zeker weten dat deze in het huidige IndonesiŽ voorkwam. Maar dat idee vegen Argue en collega’s nu dus van tafel.

99 procent
De onderzoekers bestudeerden de schedel, kaken, tanden, armen, benen en schouders van Homo floresiensis. “We keken of Homo floresiensis af kon stammen van Homo erectus,” legt Argue uit. En dat lijkt onmogelijk te zijn. Zo zijn veel kenmerken van H. floresiensis – waaronder de kaken – veel primitiever dan die van H. erectus. “Waarom zou de kaak van Homo erectus terug evolueren naar de primitieve omstandigheden die we zien in Homo floresiensis?” vraagt Argue zich hardop af. En dat lijkt inderdaad onlogisch. “We zijn voor 99 procent zeker dat hij (H. floresiensis, red.) niet verwant is aan Homo erectus,” vertelt onderzoeker Mike Lee.

schedel.jpg?zoom=1.9599999666213987&resize=728%2C485&ssl=1
Een gereconstrueerde schedel van H. floresiensis. Afbeelding: Stuart Hay / ANU.

Homo habilis
Geen nakomeling van H. erectus dus, maar waarschijnlijk een ‘zustersoort’ van Homo habilis: ťťn van de oudste mensachtigen die we kennen, die zo’n 1,75 miljoen jaar geleden in Afrika leefde. “Het is mogelijk dat Homo floresiensis evolueerde in Afrika en migreerde,” stelt Argue. Een andere mogelijkheid is dat de gezamenlijke voorouder van H. floresiensis en H. habilis Afrika verliet en elders evolueerde tot H. floresiensis.

De Floresmens is al sinds zijn ontdekking onderwerp van discussie. Zo was lang niet elke wetenschapper ervan overtuigd dat met H. floresiensis een nieuwe mensachtige soort was ontdekt. Sommige wetenschappers stelden dat de kleine mensen op Flores geen nieuwe soort, maar zieke Homo sapiens waren. Maar ook die hypothese kan wat Lee betreft definitief van tafel. “We weten bijna 100 procent zeker dat het geen misvormde Homo sapiens was.”

(scientias.nl)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_170518789
quote:
Revolutie in archeologie: eerste mens zou al 130.000 jaar geleden in Amerika zijn aangekomen

do 27/04/2017 - 12:23 Alexander Verstraete

In CaliforniŽ hebben archeologen sporen gevonden van menselijke activiteit van 130.000 jaar oud. Dat staat te lezen in Nature. De ontdekking is spectaculair omdat lang is gedacht dat de mens ten vroegste 25.000 jaar geleden op het Amerikaanse continent is aangekomen. Andere archeologen trekken de conclusies dan ook in twijfel.
Wanneer heeft de eerste mens(achtige) voet aan de grond gezet op wat vandaag de Amerika's zijn? Over die vraag debatteren archeologen sinds jaar en dag. Algemeen heerst wel een consensus dat dit pas ten vroegste 25.000 jaar geleden gebeurde en velen zien pas 15.000 jaar geleden echte bewijzen van menselijke activiteit.

Onderzoekers verbonden aan het San Diego Natural History Museum in de VS gooien nu de knuppel in het hoenderhok met een nieuwe en spectaculaire analyse van een site die in 1992 in de buurt van San Diego is ontdekt tijdens graafwerken voor een nieuwe snelweg. Zij stellen dat ze bewijzen hebben gevonden van menselijke activiteit van liefst 130.000 jaar oud.

Uranium-thoriumdatering

Concreet hebben de archeologen de botten onderzocht van een mastodont, een uitgestorven prehistorisch slurfdier. Op basis van een uranium-thoriumdatering hebben ze vastgesteld dat de botten 130.000 jaar oud zijn. Tegelijk menen ze verschillende kenmerken te ontwaren die moeten bewijzen dat mensachtigen de botten destijds hebben bewerkt.

Zo vertonen de grootste en stevigste botten van de mastodont breukpatronen die enkel mensenhanden kunnen hebben aangebracht, een stelling die de archeologen bewijzen met experimenten met botten van olifanten.

Bovendien zijn alle botten in een patroon aangetroffen dat niet overeenkomt met een natuurlijke spreiding. Daarnaast zijn in de bewuste aardlaag grote keien en stenen fragmenten gevonden die daar geologisch niet thuishoren.

Op basis van al deze aanwijzingen concluderen de archeologen dat de site niet door natuurlijke processen tot stand is gekomen, maar door mensen is vorm gegeven.

Als die bevindingen kloppen, dan zijn ze niks minder dan een ware revolutie in de archeologie. Het zou betekenen dat mensachtigen 115.000 jaar eerder dan aangenomen op het Amerikaanse continent rondwandelden.

De grote vraag is dan om wat voor mensachtige het ging. Naast de homo sapiens bevolkte ook de neanderthaler en de denisovamens op dat moment de aarde, twee mensachtigen die inmiddels zijn uitgestorven. Om die vraag te beantwoorden, moeten archeologen resten van de mensachtige in kwestie kunnen onderzoeken. Zulke fossielen zijn echter (nog) niet gevonden.

"Natuur is ondeugend en kan op allerlei manieren botten en stenen breken"

Hoewel het onderzoek van de Amerikaanse archeologen in het prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift Nature is verschenen, zijn niet alle archeologen even overtuigd. "Om een dergelijke vroege menselijke bewoning van de Amerika's te bewijzen, zijn ondubbelzinnige stenen artefacten nodig", vertelt professor Michael Water van de Texas A&M University aan de BBC. "Bij deze botten zijn geen ondubbelzinnige stenen werktuigen gevonden. Dit is waarschijnlijk gewoon een interessante paleontologische site."

Professor David Meltzer van de Southern Methodist University in Texas betwijfelt dan weer dat de breukpatronen in de botten enkel door mensen kunnen zijn veroorzaakt. "De natuur is ondeugend en kan op allerlei manieren botten en stenen breken." Volgens hem moeten de archeologen eerst bewijzen dat de breuken niet het gevolg van natuurlijke processen kunnen zijn.
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/wetenschap/1.2963400
  vrijdag 28 april 2017 @ 14:52:38 #28
38496 Perrin
Sapere aude
pi_170543323
quote:
New analysis relocates the “hobbit” on the human family tree

The story of how modern humans got to be where we are is constantly changing as new evidence is found. This often forces us to confront the idea that we aren’t as unique as we thought, as we find evidence of behaviors like tool use further and further back in our family tree. New evidence hints that our ancestors may have left Africa—and gone farther from it—than we had thought previously.

A paper currently in press at the Journal of Human Evolution takes a look at how Homo floresiensis, the diminutive “hobbit” species, fits into this picture. Its findings suggest that the hobbit lies further down on the family tree than previously thought, something that would only be possible if our ancestors had migrated out of Africa much earlier than any other data suggested.
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
pi_170821416
09-05-2017

Eerste moderne mens leefde niet alleen in Afrika


media_xll_9717549.jpg
Een replica van de schedel van de homo naledi, gevonden in Johannesburg in Zuid-Afrika. © afp.

De eerste moderne mens die in Afrika woonde, heeft de Aarde gedeeld met een andere mensachtige soort. Dat concludeert de Universiteit van de Witwatersrand in Johannesburg vandaag. De soort staat bekend als de 'homo naledi' en werd in 2013 ontdekt in Zuid-Afrika.

Uit onderzoek blijkt dat de homo naledi tussen 335.000 en 236.000 jaar geleden leefde in plaats van de vooropgestelde drie miljoen jaar geleden. De mensachtigen leefden dus nog toen de eerste moderne mens zijn opmars maakte. Dat wijst nader onderzoek van de beenderen van de mensachtigen uit, die in 2013 in Johannesburg werden ontdekt.

"Als er een soort is die de wereld met de moderne mens kon delen, dan is het zeer waarschijnlijk dat er nog andere soorten waren die dat ook konden", zegt professor Lee Berger van Witwatersrand. "We moeten ze alleen nog vinden."

De resten werden aangetroffen in twee grotten die enkel bereikbaar waren via smalle tunnels. Wetenschappers leiden daaruit af dat de homo naledi de doden ook al begroeven.

media_xll_9717465.jpg
De fossiele resten van de homo naledi. © reuters.

media_xll_9717491.jpg
Een schets van de grotten waarin de resten van de homo naledi werden aangetroffen. © epa.

(HLN)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_170823327
Beroemd dinosaurusembryo blijkt 'babydraak'
extra_large-1494348152-cover-image.PNG

quote:
When a tiny embryonic dinosaur that died some 90 million years ago was featured on the front of a National Geographic magazine in 1996, it suddenly became known the world over. It now turns out that the embryo, dubbed “Baby Louie”, belongs to an entirely new species of giant bird-like dinosaur.

The fossil was identified as being that of a type of oviraptorosaur, a theropod dinosaur that would have been coated in feathers and sported an impressive beak. Although no fossil bones of the adults have been found, the researchers have been able to estimate that they weighed up to a staggering 2.7 tonnes (3 tons), which would make them the largest species of dinosaur known to incubate eggs and care for its young.

“Thanks to this fossil, we now know that these eggs were laid by a gigantic oviraptorosaur, a dinosaur that would have looked a lot like an overgrown cassowary,” explains Dr. Darla Zelenitsky, who helped describe the new species in Nature Communications, in a statement. “It would have been a sight to behold with a three ton animal like this sitting on its nest of eggs.”

During the 1980s and 1990s, thousands of dinosaur eggs dating to the Cretaceous were discovered by local farmers in China, with many of them exported for international sales, until the country clamped down on the practice. Baby Louie was among these that were sold, and it would be two decades before the tiny embryo and half a dozen associated eggs made their way back to their country of origin.

Now that the eggs – and the tiny embryos associated with them – have been returned to China, researchers have finally been able to properly analyze them. It turns out that they may once have belonged to an entirely new species, called Beibeilong sinensis, which translates to “Chinese baby dragon”.

The eggs, measuring 45 centimeters (17.7 inches) long and weighing at the time around 5 kilograms (11 pounds), are some of the largest dinosaur eggs ever discovered. This gave the researchers a hint that they were the young of a big beast, and comparisons with other eggs from known species meant they could describe the famous fossil as being a new species of giant oviraptor.

Fossil eggs similar to that of Baby Louie's, which are collectively known as Macroelongatoolithus, dating to the Late Cretaceous have been found throughout much of China, Korea, Mongolia, and North America. The researchers therefore suspect that the giant oviraptors were quite common during this period, despite the fact that very few fossil bones from adults have been discovered.
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
  woensdag 10 mei 2017 @ 14:11:24 #31
38496 Perrin
Sapere aude
pi_170827358
oldesteviden.png

quote:
Oldest evidence of life on land found in 3.48-billion-year-old Australian rocks

Fossil evidence of early life has been discovered by UNSW scientists in 3.48 billion year old hot spring deposits in the Pilbara of Western Australia - pushing back by 3 billion years the earliest known existence of inhabited terrestrial hot springs on Earth.

Previously, the world's oldest evidence for microbial life on land came from 2.7- 2.9 billion year old deposits in South Africa containing organic matter-rich ancient soils.

"Our exciting findings don't just extend back the record of life living in hot springs by 3 billion years, they indicate that life was inhabiting the land much earlier than previously thought, by up to about 580 million years," says study first author, UNSW PhD candidate, Tara Djokic.
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
  woensdag 10 mei 2017 @ 15:23:44 #32
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_170828862
quote:
0s.gif Op woensdag 10 mei 2017 14:11 schreef Perrin het volgende:
[ afbeelding ]

[..]

Begreep uit een boek van Bill Bryson over Australie dat daar, in Australie, ook nog kolonien van de oudste levensvormen op aarde zijn.
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
  woensdag 10 mei 2017 @ 15:31:52 #33
38496 Perrin
Sapere aude
pi_170829074
quote:
1s.gif Op woensdag 10 mei 2017 15:23 schreef Pietverdriet het volgende:

[..]

Begreep uit een boek van Bill Bryson over Australie dat daar, in Australie, ook nog kolonien van de oudste levensvormen op aarde zijn.
Yup, stromatolieten!

GSWA_stromatolites_01_rdax_620x465.jpg

quote:
ProterozoÔcum

De eerste organismen die een duidelijk spoor nalaten, zijn stromatolieten. Hoewel deze levensvormen zo'n drie miljard jaar geleden zijn ontstaan, bestaan ze nog steeds.

Aan de westkust van AustraliŽ in de getijdenzone zijn kleine bulten en zuilen te zien van ongeveer een halve meter hoogte. Ze groeien heel langzaam. Een speling van de natuur? Pas in de vorige eeuw wordt ontdekt, dat ze afstammen van de oudste herkenbare levensvormen uit de begintijd van de aarde.
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
pi_171006061
In Canada is een briljant fossiel aan de wereld getoond. Het gaat om een nodosaurus die ontzettend goed bewaard is gebleven _O_

Nat Geo heeft er een 3D-versie van:
http://www.nationalgeogra(...)ive-dinosaur-fossil/
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_171149891
23-05-2017

Wetenschappers zeggen dat ze een nieuwe missing link gevonden hebben en die zou de wieg van de mensheid in Europa zetten


media_xll_9749391.jpg
© University of Toronto.

Het zou het wel eens kunnen dat de geschiedenis van de mensheid herschreven moet worden. Twee fossielen die ontdekt werden in Griekenland en Bulgarije zouden volgens een nieuwe studie toebehoren aan een aapachtige met mensachtige tanden. En ze dateren van 7,2 miljoen jaar geleden, nog voor er sprake was van de eerste mensachtigen in Centraal-Afrika.

Volgens de huidige opvattingen zou de mens zich 7 miljoen jaar geleden afgesplitst hebben van de chimpansee in Centraal-Afrika. De eerste hominiden zouden vervolgens nog 5 miljoen jaar op het Afrikaanse continent gebleven zijn, voor ze zich over de wereld begonnen te verspreiden.

Losse schroeven
Maar twee fossielen die in Europa werden gevonden, zouden die these nu op losse schroeven zetten. Ze werden onderzocht door een internationaal team onder leiding van professor Madelaine BŲhme van de universiteit van TŁbingen en professor Nikolai Spassov van de Bulgaarse Academy of Science. Zij publiceren hun ontdekking in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE.

De fossielen van de 'Graecopithecus freybergi' zouden al van 200.000 jaar voor de eerste Afrikaanse hominide dateren. En deze laatste gemeenschappelijke voorouder van mens en chimpansee zou volgens het onderzoek in het oosten van het Middellandse Zeegebied geleefd hebben.

Klimaatswijziging
In die tijd had een klimaatswijziging Oost-Europa volgens de onderzoekers omgevormd tot open savanne, waardoor apen op zoek moesten naar nieuwe voedselbronnen en op twee poten begonnen te lopen. "De Graecopithecus zelf was geen aap, maar een lid van de stam van mensachtigen en een directe voorouder van de mens", aldus professor Spassov. "Zijn voedsel bestond uit de harde en droge vegetatie van de savanne, in tegenstelling tot de huidige apen die in bossen leven. Daardoor hadden ze net als de mens brede kiezen en dik tandglazuur. Je kan dit als een nieuwe missing link zien. Vermoedelijk zag de Graecopithecus eruit als een mensaap met kortere hoektanden." (lees hieronder verder)

media_xll_9749395.jpg
© University of TŁbingen.

media_xll_9749377.jpg
© University of TŁbingen.

Het team onderzocht een onderkaak die gevonden werd in Griekenland en een bovenvoorkies uit Bulgarije. Het maakte met de computer een dwarsdoorsnede van de fossielen om de binnenkant te bestuderen. En daaruit bleek dat de wortels van de voorkiezen samengesmolten waren.

Wortels
"Terwijl mensapen typisch twee of drie uiteenlopende wortels hebben, zie je bij de Graecopithecus op elkaar toelopende wortels, die zelfs deels versmolten zijn", aldus professor BŲhme. "Dat is typisch voor de moderne mens, de vroege mens en verscheidene pre-hominiden."

Tijdens de periode dat de mens en de chimpansee zich van elkaar afscheidden, droogde de Middellandse Zee regelmatig volledig op, waardoor een landbrug ontstond tussen Europa en Afrika. En daardoor zouden apen en vroege mensen zich tussen de continenten hebben kunnen verplaatsen.

Zand
De onderzoekers vermoeden dat de evolutie van de hominiden aangedreven werd door ingrijpende veranderingen in hun omgeving, waardoor de Noord-Afrikaanse Sahara ontstond, meer dan 7 miljoen jaar geleden. Die zou soorten verder naar het noorden gedreven hebben. Dat wordt nog bevestigd door de vondst van grote hoeveelheden Sahara-zand in Europese bodemlagen uit die periode, die suggereren dat de Sahara veel noordelijker lag dan vandaag.

Uitsterven
"Onze bevindingen zouden de gangbare ideeŽn over het ontstaan van de mensheid kunnen veranderen", aldus professor BŲhme. "Ik denk persoonlijk niet dat de afstammelingen van de Graecopithecus uitstierven, maar dat ze zich later naar Afrika verspreidden."

media_xll_9749399.jpg
Een impressie van een Graecopithecus. © National Museum of Natural History.

Niet iedereen is echter overtuigd van de studie. "Het is niet onmogelijk dat de mensheid in Europa ontstaan is, maar er is flink wat overtuigend bewijs dat onze wieg in Afrika stond", aldus de gepensioneerde antropoloog dokter Peter Andrews van het Natural History Museum in Londen. "Ik denk aan verscheidene onvolledige skeletten en schedels. Ik zou voorzichtig zijn om te veel conclusies te verbinden aan ťťn eigenschap van een geÔsoleerd fossiel."

"Kort door de bocht"
Ook David Alba van het Catalaans Palaeontolgisch Instituut in Barcelona heeft zijn twijfels. "Alleen op basis van de wortels van een tand concluderen dat de Graecopithecus een hominide is, lijkt me kort door de bocht

(HLN)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_171149909
quote:
0s.gif Op woensdag 17 mei 2017 16:08 schreef heywoodu het volgende:
In Canada is een briljant fossiel aan de wereld getoond. Het gaat om een nodosaurus die ontzettend goed bewaard is gebleven _O_

Nat Geo heeft er een 3D-versie van:
http://www.nationalgeogra(...)ive-dinosaur-fossil/
Briljant fossiel idd :)
_O_
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_171162508
23-05-2017

Nieuwe vondst schijnt licht op ontwikkeling wervelkolom

Al drie miljoen jaar ligt de 2,5 jaar oude peuter Selam in de grond. Archeologen hebben haar opgegraven en troffen iets moois aan. Zo is de wervelkolom van deze Australopithecus afarensis volledig intact.

Het is de meest complete ruggengraat van een vroegere mensachtige. Dankzij Selam weten onderzoekers nu dat bepaalde delen van het menselijke skelet miljoenen jaren eerder zijn ontwikkeld dan eerder werd gedacht.

Niet alleen mensen, maar ook andere dieren hebben een wervelkolom. Toch is de onze uniek. Dankzij onze ruggengraat kunnen wij namelijk op twee benen lopen. De wervelkolom is dus in korte tijd flink veranderd. Helaas is de evolutie van de ruggengraat lastig in kaart te brengen, omdat er weinig fossiele vondsten zijn om de lijnen te verbinden. Vandaar dat de vondst van Selam een schot in de roos is.

“Tot nu toe wisten we niet hoeveel wervels onze voorouders hadden”, vertelt hoofdauteur Carol Ward van de universiteit van Missouri-Columbia. Zij en haar teamleden publiceerden deze week een paper in het wetenschappelijke vakblad Proceedings of the National Academy of Science. “Selam laat ons precies zien hoe de wervelkolom van onze voorouder was gepositioneerd.”

blank.gif

Aantal gelijkenissen
De wervelkolom van Selam lijkt al aardig op die van de moderne mens. Dit betekent dat onze ruggengraat al miljoenen jaren geleden is gevormd. Net als de moderne mens heeft Selam twaalf borstwervels en twaalf paar ribben. Dat zijn er minder dan in de meeste apen.

Over Selam
Selam is dezelfde mensachtige als Lucy de Australopithecus. Het kind leefde ongeveer 100.000 jaar voor Lucy. Dankzij Selam leerden onderzoekers ook aardig wat over de ontwikkeling van A. afarensis. Zo weten we dat kinderen van A. afarensis zich ongeveer net zo snel ontwikkelden als jonge chimpansees. Ook weten we dankzij Selam dat de Australopithecus afarensis nog regelmatig in bomen klom.

(scientias.nl)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
  vrijdag 26 mei 2017 @ 10:43:58 #38
36858 Semisane
Iemand nog een koekje?
pi_171216173
Darwin was right: females prefer sex with good listener

quote:
In 1871, Charles Darwin suggested that a female’s choice of mate could drive the evolution of mating signals in males. His idea stems from his observations of the iconic courtship displays of peacocks, the songs of crickets and his contemporary insights into the whimsical nature of human females. [...]

[...] “But Darwin also proposed that sexual selection can favour males who are better at detecting and responding to signals from females, including chemical signals like pheromones. So males with sensory structures that can better detect female signals may have the edge in finding them in order to mate and pass on their genes.”
But he says this idea has been largely overlooked until now.

https://pursuit.unimelb.e(...)al&utm_content=story
Putting the Fun back into Fundamentally Wrong since 1975.
"Yes, of course, I knew you would volunteer, Mr. Feynman, but I was wondering if there would be anybody else."
  woensdag 7 juni 2017 @ 19:55:29 #39
224960 highender
Travellin' Light
pi_171532708
Oldest Fossils of Homo Sapiens Found in Morocco, Altering History of Our Species

quote:
Fossils discovered in Morocco are the oldest known remains of Homo sapiens, scientists reported on Wednesday.

Dating back roughly 300,000 years, the bones indicate that mankind evolved earlier than had been known, experts say, and open a new window on our origins.

The fossils also show that early Homo sapiens had faces much like our own, although their brains differed in fundamental ways.

Until now, the oldest fossils of our species, found in Ethiopia, dated back just 195,000 years. The new fossils suggest our species evolved across Africa.

We did not evolve from a single cradle of mankind somewhere in East Africa, said Phillipp Gunz, a paleoanthropologist at the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Liepzig, Germany, and a co-author of two new studies on the fossils, published in the journal Nature.

Today, the closest living relatives to Homo sapiens are chimpanzees and bonobos, with whom we share a common ancestor that lived over six million years ago.

After the lineages split, our ancient relatives evolved into many different species, known as hominins. For millions of years, hominins remained very ape-like. They were short, had small brains, and could fashion only crude stone tools.

Until now, the oldest fossils that clearly belonged to Homo sapiens were discovered in Ethiopia. In 2003, researchers working at a site called Herto discovered a skull estimated to be between 160,000 and 154,000 years old.

A pair of partial skulls from another site, Omo-Kibish, dated to around 195,000 years of age, making these the oldest fossils of our species.

Findings such as these suggested that our species evolved in a small region perhaps in Ethiopia, or nearby in East Africa. After Homo sapiens arose, researchers believed, the species spread out across the continent.

Only much later roughly 70,000 years ago did a small group of Africans make their way to other continents.

Yet paleoanthropologists were aware of mysterious hominin fossils discovered in other parts of Africa that didnt seem to fit the narrative.

In 1961, miners in Morocco dug up a few pieces of a skull at a site called Jebel Irhoud. Later digs revealed a few more bones, along with flint blades.

Using crude techniques, researchers estimated the remains to be 40,000 years old. In the 1980s, however, a paleoanthropologist named Jean-Jacques Hublin took a closer look at one jawbone.

The teeth bore some resemblance to those of living humans, but the shape seemed strangely primitive. It did not make sense, Dr. Hublin, now at the Max Planck Institute, recalled in an interview.

Since 2004, Dr. Hublin and his colleagues have been working through layers of rocks on a desert hillside at Jebel Irhoud. Theyve found a wealth of fossils, including skull bones from five individuals who all died around the same time.

Just as important, the scientists discovered flint blades in the same layer as the skulls. The people of Jebel Irhoud most likely made them for many purposes, putting some on wooden handles to fashion spears.

Many of the flint blades showed signs of having been burned. The people at Jebel Irhoud probably lit fires to cook food, heating discarded blades buried in the ground below. This accident of history made it possible to use the flints as clocks.

Dr. Hublin and his colleagues used a method called thermoluminescence to calculate how much time had passed since the blades were burned. They estimated that the blades were roughly 300,000 years old. The skulls, which were discovered in the same rock layer, must have been the same age.

Despite the age of the teeth and jaws, anatomical details showed they nevertheless belonged to Homo sapiens, not to another hominin lineage such as the Neanderthals.

Resetting the clock on mankinds debut would be achievement enough. But the new research is also notable for the discovery of several early humans rather than just one, as so often happens, said Marta Mirazon Lahr, a paleoanthropologist at the University of Cambridge who was not involved in the new study.

We have no other place like it, so its a fabulous finding, she said.

The people at Jebel Irhoud shared a general resemblance to one another and to living humans. Their brows were heavy, their chins small, their faces flat and wide. But all in all, they were not so different from people today.

The face is that of somebody you could come across in the Metro, Dr. Hublin said.

The flattened faces of early Homo sapiens may have something to do with the advent of speech, speculated Christopher Stringer, a paleoanthropologist at the National Museum in London.

We really are at very early stages of trying to explain these things, Dr. Stringer said.

The brains of the inhabitants of Jebel Irhoud, on the other hand, were less like our own.

Although they were as big as modern human brains, they did not yet have its distinctively round shape. They were long and low, like those of earlier hominins.

Dr. Gunz, of the Max Planck Institute, said that the human brain may have become rounder at a later phase of evolution. Two regions in the back of the brain, known as the parietal lobe and the cerebellum, appear to have become enlarged over thousands of years.

I think what we see reflect adaptive changes in the way the brain functions, he said. Still, he added, no one knows how a rounder brain changed how we think.

The people of Jebel Irhoud were certainly sophisticated. They could make fires and craft complex weapons, such as wooden handled spears, needed to kill gazelle and other animals that grazed the savanna that covered the Sahara 300,000 years ago.

The flint is interesting for another reason: Researchers traced its origin to another site about 20 miles south of Jebel Irhoud. Early Homo sapiens, then, knew how to search out and to use resources spread over long distances.

Similar flint blades of about the same age have been found at other sites across Africa, and scientists have long wondered who made them. The fossils at Jebel Irhoud raise the possibility that they were made by early Homo sapiens.

And if thats true, Dr. Gunz and his colleagues argue, then our species may have been evolving as a network of groups spread across the continent.

John Hawks, a paleoanthropologist at the University of Wisconsin who was not involved in the new study, said that it was a plausible idea, but that recent discoveries of fossils from the same era raise the possibility that they were used by other hominins. The only way to resolved the question will be to find more hominin fossils from the time when our species emerged.
https://www.nytimes.com/2(...)7682222&ref=cta&_r=0
pi_171581741
Laten wij bij het begin beginnen.
Wat was het eerst?

Geest of stof?

Is stof uit geest ontstaan of is geest uit stof ontstaan?

Uit geest (energie) zijn gassen, vloeistoffen en stof (materie) ontstaan.

En uit een combinatie hiervan is leven ontstaan.
'Hij die een slaaf bezit, is zelf ook een slaaf!'
pi_171582001
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 juni 2017 20:59 schreef Begripvol het volgende:
Laten wij bij het begin beginnen.
Wat was het eerst?

Geest of stof?

Is stof uit geest ontstaan of is geest uit stof ontstaan?

Uit geest (energie) zijn gassen, vloeistoffen en stof (materie) ontstaan.

En uit een combinatie hiervan is leven ontstaan.
?
It isn't about the cards you're dealt, nor the value it represents.
It's about how to play 'em.
  zaterdag 10 juni 2017 @ 10:39:40 #42
226981 Gehenna
Volksmenner
pi_171591865
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 juni 2017 20:59 schreef Begripvol het volgende:
Laten wij bij het begin beginnen.
Wat was het eerst?

Geest of stof?

Is stof uit geest ontstaan of is geest uit stof ontstaan?

Uit geest (energie) zijn gassen, vloeistoffen en stof (materie) ontstaan.

En uit een combinatie hiervan is leven ontstaan.
:')
pi_171907308
23-06-2017

Turkije bant evolutietheorie in middelbare scholen


media_xll_9816691.jpg
Turks president Erdogan. © ap.

Buitenland De evolutieleer is een "controversieel onderwerp" en mag daarom niet meer ter sprake komen in middelbare scholen in Turkije. De maatregel, die is goedgekeurd door president Recep Tayyip Erdogan, maakt deel uit van het nieuwe leerplan dat later deze maand gepubliceerd wordt.

Vanaf 2019 leren Turkse scholieren niets meer over Darwin en zijn evolutietheorie. Dat heeft het Turkse ministerie van Onderwijs bekendgemaakt. "We hebben controversiŽle onderwerpen geschrapt voor studenten die op een leeftijd zijn waarop ze niet in staat zijn de wetenschappelijke achtergrond te begrijpen", klinkt het in de krant Hurriyet.

Het onderwerp mag voortaan pas aangesneden worden wanneer jongeren hogere studies aanvatten. Wel zouden kinderen in de lagere school nog vanuit een "evolutionair standpunt" onderricht worden. Volgens het ministerie sluit de richtlijn aan bij de "lokale en nationale waarden".

Academici in Turkije bekritiseren de maatregel, en wijzen erop dat Saoedi-ArabiŽ het enige andere land is dat Darwin uitsluit in het onderwijs.

Andere wijzigingen in het leerplan zijn een vermindering van het huiswerk, en minder aandacht voor Mustafa Kemal AtatŁrk, grondlegger van de republiek Turkije.

(HLN)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
  zaterdag 24 juni 2017 @ 11:04:00 #44
463668 MrRatio
Never underestimate ratio
pi_171909103
Tsja Turkije en evolutie.

Het leek er even dat Turkije een bijdrage kon leveren aan de evolutietheorie. Een familie had gezinsleden die niet rechtop konden lopen.
http://news.nationalgeogr(...)60308_all_fours.html
http://www.dailymail.co.u(...)verse-evolution.html


Helaas voor de wetenschap, het was geen genenkwestie, maar een kwestie van opvoeding: de volwassenen hadden niet geleerd om te lopen, en bleven daardoor in een kruipstadium hangen.

Disclaimer: niet alle Turken zijn zo primitief.
Environmentalism and its most extreme version, global warming alarmism, asks for an almost unprecedented expansion of government intrusion and intervention into our lives and of government control over us.
VŠclav Klaus
pi_171910695
quote:
Helaas voor de wetenschap, het was geen genenkwestie, maar een kwestie van opvoeding: de volwassenen hadden niet geleerd om te lopen, en bleven daardoor in een kruipstadium hangen.
Nou ja, helaas voor de wetenschap.. Ik denk niet dat er veel waren die serieus dachten dat het een gevalletje 'reverse evolution' was, meer de media die het destijds zo naar voren bracht. Ik haal trouwens uit het national geographic artikel dat het wel een genenkwestie is, maar dan vooral een aandoening ervan. Niet zozeer dat ze niet geleerd hebben te lopen, maar meer dat ze het niet kunnen.
  zaterdag 24 juni 2017 @ 16:17:13 #46
463668 MrRatio
Never underestimate ratio
pi_171916216
Kijk maar even het Youtoep filmpje wat ik erbij gezet heb. Meerdere wetenschappers waren zeer enthousiast over deze kans.
Environmentalism and its most extreme version, global warming alarmism, asks for an almost unprecedented expansion of government intrusion and intervention into our lives and of government control over us.
VŠclav Klaus
  vrijdag 30 juni 2017 @ 15:08:40 #47
38496 Perrin
Sapere aude
pi_172068734
quote:
Meet Rare Sea Wolves Who Live Off The Ocean And Can Swim For Hours

Along the wild Pacific coast of British Columbia, there lives a population of the sea wolves. “We know from exhaustive DNA studies that these wolves are genetically distinct from their continental kin,” says McAllister. “They are behaviourally distinct, swimming from island to island and preying on sea animals. They are also morphologically distinct — they are smaller in size and physically different from their mainland counterparts,” says Ian McAllister, an award-winning photographer who has been studying these animals for almost two decades.
swimming-sea-wolves-pacific-coast-canada-ian-mcallister-11.jpg
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
  vrijdag 30 juni 2017 @ 16:02:39 #48
167383 Molurus
the talking snake
pi_172070163
*;
Philosophy: questions that may never be answered.
Religion: answers that must never be questioned.
  vrijdag 30 juni 2017 @ 16:30:37 #49
264429 Keep_Walking
N'ja... leven gaat door
pi_172070722
🙂🙃😀🙃🙂
Pain is temporary, Pride is forever.
pi_173034080
Wow!

cc_8_Alesi-front-view_black-2_16x9.jpg

quote:
Ancient infant ape skull sheds light on the ancestor of all humans and living apes

Anthropologists have waited decades to find the complete cranium of a Miocene ape from Africa—one that lived in the hazy period before the human lineage split off from the common ancestors we share with chimpanzees some 7 million years ago. Now, scientists in Kenya have found their prize at last: an almost perfectly preserved skull roughly the size of a baseball.
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
pi_173057179
quote:
1s.gif Op donderdag 10 augustus 2017 08:48 schreef Perrin het volgende:
Wow!

[ afbeelding ]

[..]

10-08-2017

Deze schedel suggereert dat de wieg van de mensheid toch echt in Afrika stond

De schedel kan bovendien onthullen hoe de laatste gemeenschappelijke voorouder van alle levende apen en mensen er ongeveer uitzag.

Wetenschappers ontdekten de schedel in Kenia, in gesteentelagen die zo’n 13 miljoen jaar oud zijn. De schedel behoort toe aan een soort die ons tot voor kort onbekend was en de naam Nyanzapithecus alesi heeft gekregen. Het is een belangrijke ontdekking, zo stellen de onderzoekers. Want deze schedel kan wel eens meer inzicht geven in een mysterieus tijdvak van de menselijke evolutie: de tijd waarin apen en mensen zich van hun gemeenschappelijke voorouder afsplitsten.

Twee prangende vragen
Al lang is bekend dat mensen nauw verwant zijn aan apen zoals de chimpansee, gorilla, orang-oetan en gibbon. Maar over de laatste gemeenschappelijke voorouder van de mens en deze apen is bar weinig bekend. “We hebben veel spectaculaire fossielen teruggevonden die laten zien hoe mensen de laatste zes tot zeven miljoen jaar in Afrika geŽvolueerd zijn nadat ze zich van de chimpansees hebben afgesplitst,” vertelt onderzoeker Fred Spoor. Maar veel minder is bekend over de evolutie van de gemeenschappelijke voorouders van apen en mensen die meer dan 10 miljoen jaar geleden leefden. Er zijn weinig relevante fossiele resten teruggevonden en wat er werd ontdekt, is incompleet. En daardoor is het lastig gebleken om een antwoord te vinden op twee zeer belangrijke vragen: ontstond de gemeenschappelijke voorouder van de levende apen en mensen in Afrika en hoe zag die gemeenschappelijke voorouder eruit?”

Afrikaanse oorsprong
Met de nieuwe ontdekking komen we dichter bij de antwoorden op deze vragen in de buurt. Want de schedel is niet alleen verrassend compleet. Deze is ook nog eens zo’n 13 miljoen jaar oud en stamt dus uit een periode waarover we nog vrij weinig weten. “Nyanzapithecus alesi maakte deel uit van een groep primaten die meer dan 10 miljoen jaar in Afrika leefde,” vertelt onderzoeker Isaiah Nengo. “Wat de ontdekking van N. alesi laat zien, is dat deze groep dicht op de oorsprong van de levende apen en mensen zat en dat die oorsprong in Afrika ligt.”

schedel89.jpg?zoom=1.9599999666213987&resize=728%2C546&ssl=1

Volgens de onderzoekers behoorde de schedel toe aan een jong dier dat ongeveer 1 jaar en vier maanden oud moet zijn geweest. “Een nabijgelegen vulkaan begroef het bos waarin de baby-aap leefde, waardoor het fosiel en talloze bomen bewaard zijn gebleven en voorzag ons ook van de belangrijke vulkanische mineralen waarmee we het fossiel konden dateren,” legt onderzoeker Craig Feibel uit. Afbeelding: Fred Spoor.

Eerder zijn al wel verwanten van N. alesi teruggevonden. Maar uit die vondst kon weinig worden afgeleid. “Tot nu waren van alle Nyanzapithecus-soorten die we kenden alleen de tanden teruggevonden en was onduidelijk of het nu apen waren of niet,” vertelt onderzoeker John Fleagle. “Wat belangrijk is, is dat de schedel volledig ontwikkelde benige oorbuizen heeft, een belangrijk kenmerk waarmee we deze kunnen linken aan levende apen.

De ontdekte schedel is ongeveer zo groot als een citroen en heeft een opvallend smalle snuit. Op het eerste gezicht doet de schedel dan ook een beetje denken aan die van een jonge gibbon. “Daardoor zou je in eerste instantie denken dat het een uitgestorven gibbon is, maar onze analyse laat zien dat dit uiterlijk niet exclusief onder gibbons te vinden is, maar meerdere malen evolueerde onder uitgestorven mensapen, apen en hun verwanten,” legt onderzoeker Chris Gilbert. Bovendien blijkt uit onderzoek dat N. alesi zich ook zeker niet als een gibbon gedroeg. “Gibbons staan bekend om hun snelle en acrobatische gedrag in bomen, maar het binnenoor van N. alesi laat zien dat deze zich veel voorzichtiger verplaatste,” vertelt Spoor.

(scientias.nl)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_173227915
17-08-2017

Mysterie ontrafeld: zo kwamen eerste dieren op Aarde


media_xll_9941491.jpg
De Aarde was ooit haast volledig bedekt met gletsjers en die hebben een sleutelrol gespeeld bij het ontstaan van complex leven. © Wikipedia.

Recent onderzoek werpt nieuw licht op de oorsprong van de eerste dieren. Daarin spelen reuzengletsjers een hoofdrol. Tijdens de periode van de 'Sneeuwbalaarde' verpulverden die gletsjers hele bergen en de daaropvolgende periode waarin de Aarde spectaculair opwarmde zou hebben bijgedragen tot complex leven. Daarmee was de dominantie van bacteriŽn voorbij.

Dit voltrok zich over een periode van miljoenen jaren: hele bergketens werden tot stof vermalen door gigantische gletsjers die de hele Aarde bedekten en daarna luidde een drastische klimaatverandering een nieuw biologisch tijdperk in.

Volslagen mysterie
Tot zowat 650 miljoen jaar geleden werd het leven op Aarde gedomineerd door eenvoudige bacteriŽn, tot complexere levensvormen het overnamen. Waarom dit gebeurde, was tot voor kort een volslagen mysterie.

Australische en Duitse wetenschappers stellen nu dat ze het keerpunt hebben vastgepind waarop het leven op Aarde begon te evolueren naar een gevarieerd dierenrijk: van insecten tot dinosaurussen en mensen.

Deze "revolutie van ecosystemen" begon 700 miljoen jaar geleden, toen onze planeet de 'Sneewbalaarde' werd en zowat het hele aardoppervlak met ijs bedekt was.

Levensnoodzakelijke voedingsstoffen

Gigantische gletsjers vermaalden bergketens tot poeder, waarbij levensnoodzakelijke voedingsstoffen zoals fosfaten vrijkwamen. Daarna, tijdens een "extreme opwarming van de Aarde", smolt de Sneeuwbal en voerden rivieren die voedingsstoffen naar de oceaan.

Het nieuwe gematigde klimaat en de plotse toestroom van voedsel schiepen de perfecte omstandigheden voor het eerste complexe leven. Denk daarbij niet aan gewervelde dieren, laat staan zoogdieren. Het ging toen om algen, ons aller voorouders.

Hoe de onderzoekers dat uitvogelden? Professor Jochen Brocks, van de nationale universiteit van AustraliŽ, verklaart dat ze bewijzen hebben gevonden door gesteente uit die periode te verpletteren en er zo 'molecules van oude organismen' aan te onttrekken. "Die molecules leren ons dat het 650 miljoen jaar geleden interessant werd. Dat was een revolutie van ecosystemen, de opkomst van de algen".

Basis van voedselketen
De bacteriŽn die tot dan de oceanen domineerden, werden weggedrongen door deze complexere levensvormen. "Deze grote en voedzame organismen lagen aan de basis van de voedselketen en zorgden voor de energie die nodig was voor de ontwikkeling van complexe ecosystemen waarin steeds grotere en complexere dieren, zoals de mens, konden floreren", stel Brocks.

De restanten van die oude organismen werden aangetroffen in afzettingsgesteente uit AustraliŽ dat dateert uit de periode net na het smelten van de Sneeuwbalaarde. Daarin werden tekenen van moleculaire fossielen gevonden. "Toen wisten we meteen dat we een baanbrekende ontdekking hadden gedaan, namelijk dat de Sneeuwbalaarde betrokken was bij de ontwikkeling van grote en complexe levensvormen", stelt professor Amber Jarrett van dezelfde universiteit.

Het onderzoek werd gepubliceerd in het vakblad Nature.


(HLN)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_173577328
02-09-2017

Mensachtige voetafdrukken gevonden die ouder zijn dan voeten zelf


media_xll_9980534.jpg
© Andrzej Boczarowski.

Wetenschappers hebben op het eiland Kreta voetafdrukken ontdekt die daar eigenlijk niet zouden mogen zijn. Verkeerde plaats, verkeerde tijd. De rotsformaties met de prints dateren van 5,7 miljoen jaar geleden. Toen hadden onze voorouders nog 'aapachtige' voeten en leefden ze in Afrika. Zo werd altijd al verondersteld. Het zou kunnen betekenen dat we al veel langer rechtop lopen dan gedacht.

De voetafdrukken werden gevonden in Trachilos in het westen van het Griekse eiland Kreta. Na onderzoek bleken ze duidelijke kenmerken van rechtopstaande mensen te vertonen. Met een unieke vorm: een lange zool, vijf korte tenen, geen klauwen en een grote teen. Met een opvallende bal onder de voet. Terwijl de voeten van mensachtigen veel meer lijken op een menselijke hand. De stap in de evolutie naar modernere voeten zou, zo wordt aangenomen, pas 4 miljoen jaar geleden hebben plaatsgevonden.

De huidige theorieŽn rond de oorsprong van de mens zijn onder meer gebouwd rond vondsten van fossielen van de Australopithecus in Zuid- en Oost-Afrika. En in de 3,7 miljoen jaar oude Laetoli-voetafdrukken van een rechtopstaande voorouder (behordend tot de Hominini) die aangetroffen werden in Tanzania. Terwijl in EthiopiŽ voetafdrukken van 4,4 miljoen jaar oud gevonden werden, afkomstig van de Ardipithecus ramidus, ook behorend tot de geslachtengroep Hominini (van wie wij afstammen). Die voetafdrukken lijken nog veel meer op die van een aap dan op die van de moderne mens. Maar de voetafdrukken van Trachilos zijn dus nůg ouder, 5,7 miljoen jaar, ťn lijken tegelijkertijd 'menselijker' dan die van de Ardipithecus.

Kreta nog geen eiland
Mysterie dus, of minstens een contradictie met de sinds lang aangenomen theorie dat de Ardipithecus een rechtstreekse voorouder is van latere mensachtigen. De onderzoekers komen dan ook tot een conclusie die "controversieel kan zijn", geven ze toe. Het zou erop neerkomen dat er mogelijk nog een andere, vooralsnog onbekende, mensachtige op aarde rechtop rondliep, lang voor de wetenschap dat tot nu toe bevroedde. En ook ťlders, want voor het eerst zouden fossielen van mensachtigen die ouder zijn dan 1,8 miljoen jaar NIET uit Afrika komen.

Let wel: 5,7 miljoen jaar geleden - tijdens het Mioceen - was Kreta geen eiland maar hing het nog vast aan Griekenland. De Sahara bestond bovendien nog niet en de savanne strekte zich uit van Noord-Afrika tot wat nu Zuid-Oost-Europa is. Het is dus niet ondenkbaar dat het leefgebied van mensachtigen zich zou uitgebreid hebben tot dat deel van de mediterrane regio.

Het was paleontoloog Gerard Gierlinski die tijdens zijn vakantie op Kreta in 2002 de voetafdrukken ontdekte. Hij heeft er met zijn team meer dan tien jaar over gedaan om zijn vondst grondig te onderzoeken. Het is afwachten hoe de wetenschap zal reageren en de paper, gepubliceerd in Proceedings of the Geologists' Association, al dan niet als overtuigend bewijs zal beschouwen.

Onlangs nog werden 7,2 miljoen jaar oude fossielen van de primaat Graecopithecus, gevonden in Griekenland en Bulgarije, geherklasseerd als behorend tot de stamboom van onze voorouders. Dat leek ook al te suggereren dat de menselijke oorsprong toch niet in Afrika ligt maar in Europa. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

(HLN)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_173651154
quote:
0s.gif Op zaterdag 24 juni 2017 11:04 schreef MrRatio het volgende:
Tsja Turkije en evolutie.

Het leek er even dat Turkije een bijdrage kon leveren aan de evolutietheorie. Een familie had gezinsleden die niet rechtop konden lopen.
http://news.nationalgeogr(...)60308_all_fours.html
http://www.dailymail.co.u(...)verse-evolution.html


Helaas voor de wetenschap, het was geen genenkwestie, maar een kwestie van opvoeding: de volwassenen hadden niet geleerd om te lopen, en bleven daardoor in een kruipstadium hangen.

Disclaimer: niet alle Turken zijn zo primitief.
Dat laatste klopt, er zijn een heleboel moderne Turken, ook wat betreft de plaats van religie. Maar een deel daarvan heeft toch op het verleden gestemd. Want daar staat Erdogan voor.. Wat die familie betreft, dat heeft inderdaad niks mef Evolutie te maken. Ook niet met Turkije, al kun je er - met wat moeite - symboliek in zien: ze konden maar even staan, en gingen meteen weer kruipen.

Maar wat jij verder over die familie vertelt, klopt voor geen meter: er is wel degelijk een lichamelijke oorzaak, zelfs een genetisch bepaalde. En nergens heeft de wetenschap die onzin zelfs maar als idee geopperd. Laat staan als • theorie• Die paar loslopende idioten neemt niemand serieus. Het idee dat gaan lopen een kwestie van opvoeding is, is ook al grote onzin. Hoe lang heb jel naar de video gekeken 5 minuten? Hoeveel regels van die flutkrant? Minder dan 7, want daar staat a byproduct of a hereditary condition relating to balance

Maar zelfs als je geen Engels verstaat, is het knetterduidelijk: ze, hebben grote evenwichtsproblemen, ook bij het lopen op handen en voeten.

En wat een k*t-docu, een clown uit het museum die beroemd wil worden met een soort aapmensen te "onderzoeken". Wat hij helemaal niet kan, omdat ie nog uitgelegd moet krijgen wat een cerebellum is. Nadat 'ie terug is van het aapjes kijken met een cameraploeg. En dat stompzinnige commentaar: geen dier loopt zo goed op twee benen als wij, en dat komt door ons geweldige gevoel voor evenwicht. Dus de struisvogel stumpert maar wat, apen razen door de boomtoppen, en klipgeiten nemen met gladde hoeven de smalste randjes van steile rotsen, met een gevoel voor evenwicht dat niet kan tippen aan het onze.

Waarom post je zulke bagger eigenlijk, als je niet de moeite neemt om te lezen of te kijken?

[ Bericht 5% gewijzigd door Pinpoint op 08-09-2017 03:26:57 ]
-- <br />Pinpoint
pi_173651349
quote:
2s.gif Op vrijdag 26 mei 2017 10:43 schreef Semisane het volgende:
quote:
In 1871, Charles Darwin suggested that a female’s choice of mate could drive the evolution of mating signals in males. His idea stems from his observations of the iconic courtship displays of peacocks, the songs of crickets and his contemporary insights into the whimsical nature of human females. [...]

[...] “But Darwin also proposed that sexual selection can favour males who are better at detecting and responding to signals from females, including chemical signals like pheromones. So males with sensory structures that can better detect female signals may have the edge in finding them in order to mate and pass on their genes.”
But he says this idea has been largely overlooked until now.
Seksuele selectie kan alles verklaren. Kaalhoofdigheid? Even denken waar dat gunstig voor kan zijn.. hm... kweenie, zal dus wel sexy gevonden zijn. Geen vacht meer? lijkt me duidelijk: als jij de keuze had tussen een harige en een naakte vrouw/man, waar zou je het mee doen? Langere benen en alleen daarmee lopen? nogal wiedes: om die harige types te ontlopen, want die hadden ook liever ons, dan eentje met kriebelhaar en vlooien Of gewoon om beter te laten zien wat voor vlees je in de kuip te brokkelen hebt. En zo splitste de mens zich af van de andere apen. Als we in koudere streken weer een vacht hadden gekregen, was dat geen enkel probleem geweest. Dan waren de voorkeuren blijkbaar weer terug veranderd, of werd zo'n gladde huid kennelijk toch onhoudbaar, en kozen de wijfjes toch maar geld een kriebelige engerd voor hun eieren.

Seksuele selectie is voor evolutiebiologen een pain in the ass. Het bestaat, en komt veel voor. Maar iets dat zo makkelijk alles kan verklaren, maar waar geen bewijs voor is, behalve "er is geen andere verklaring" kan net zo goed niet de oorzaak geweest zijn. En hindert dan wel het vinden van de echte. Dus dat "overlooked until now" is een tricky argument, als collega's aarzelen bij je hypothese dat iets door seksuele selectie zo gekomen is. Er is een reden voor hun aarzeling.

[ Bericht 2% gewijzigd door Pinpoint op 08-09-2017 04:32:04 ]
-- <br />Pinpoint
pi_173651363
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 juni 2017 20:59 schreef Begripvol het volgende:
Laten wij bij het begin beginnen.
Wat was het eerst?
Slecht idee, je moet beginnen bij iets waar je wat zinnigs over kunt zeggen.
-- <br />Pinpoint
  vrijdag 8 september 2017 @ 08:32:01 #57
36858 Semisane
Iemand nog een koekje?
pi_173652219
quote:
0s.gif Op vrijdag 8 september 2017 04:21 schreef Pinpoint het volgende:

[..]

Seksuele selectie kan alles verklaren. Kaalhoofdigheid? Even denken waar dat gunstig voor kan zijn.. hm... kweenie, zal dus wel sexy gevonden zijn. Geen vacht meer? lijkt me duidelijk: als jij de keuze had tussen een harige en een naakte vrouw/man, waar zou je het mee doen? Langere benen en alleen daarmee lopen? nogal wiedes: om die harige types te ontlopen, want die hadden ook liever ons, dan eentje met kriebelhaar en vlooien Of gewoon om beter te laten zien wat voor vlees je in de kuip te brokkelen hebt. En zo splitste de mens zich af van de andere apen. Als we in koudere streken weer een vacht hadden gekregen, was dat geen enkel probleem geweest. Dan waren de voorkeuren blijkbaar weer terug veranderd, of werd zo'n gladde huid kennelijk toch onhoudbaar, en kozen de wijfjes toch maar geld een kriebelige engerd voor hun eieren.

Seksuele selectie is voor evolutiebiologen een pain in the ass. Het bestaat, en komt veel voor. Maar iets dat zo makkelijk alles kan verklaren, maar waar geen bewijs voor is, behalve "er is geen andere verklaring" kan net zo goed niet de oorzaak geweest zijn. En hindert dan wel het vinden van de echte. Dus dat "overlooked until now" is een tricky argument, als collega's aarzelen bij je hypothese dat iets door seksuele selectie zo gekomen is. Er is een reden voor hun aarzeling.
Volgens mijbegrijp jij dat artikel niet zo goed. Waar precies claimt iemand dat seksuele selectie "alles" verklaard? Het gaat toch over een vrij specifiek onderwerp en een vrij specifieke voorspelling. :)
Putting the Fun back into Fundamentally Wrong since 1975.
"Yes, of course, I knew you would volunteer, Mr. Feynman, but I was wondering if there would be anybody else."
pi_173655742
quote:
1s.gif Op vrijdag 8 september 2017 08:32 schreef Semisane het volgende:

[..]

Volgens mijbegrijp jij dat artikel niet zo goed. Waar precies claimt iemand dat seksuele selectie "alles" verklaard? Het gaat toch over een vrij specifiek onderwerp en een vrij specifieke voorspelling. :)
Dat het alles verklaart? Dat zeg ik, en dat is precies het probleem: wat voor eigenschap je ook wilt evolutionair wilt verklaren, met seksuele selectie lukt het altijd. En elke keer gaat het om iets specifieks. Dat maakt het niet tot een onjuiste verklaring, het kan heel goed zo gegaan zijn. En als niemand een andere, plausibele verklaring heeft, is seksuele selectie voorlopig de enige. Die is dan geschikt om te noemen, als creationisten, maar ook serieuze geÔnteresseerden bijv. op school, vragen hoe het door evolutie zo geworden kan zijn.

Het is te vergelijken met een archeologische vondst van een prehistorisch kledingstuk, waarvan de herkomst onbekend is, tussen 2 plekken waar ooit nederzettingen zijn geweest. Sommige eigenschappen zijn functioneel gezien in omgeving A te verwachten maar niet in omgeving B. Dan kan onderzoek naar pollen enz. de hypothese ondersteunen, dat het daar vandaan komt. Maar er is ook een eigenschap die daar niet bij past, iets dat in A nooit nodig was. Of waar niemand een functie voor kan bedenken. Dan kan het mode geweest zijn. Maar of het dat was, weet je niet, want misschien was er toch een functie. Stel je een eiland voor, waar het bij regen altijd noodweer is met zware storm. De bewoners weten niet beter of dat is overal zo. Daar spoelt een paraplu aan. Goh, wat een aparte wandelstok. Die zal vast van van een elitair figuur geweest zijn, op een ander eiland.

[ Bericht 4% gewijzigd door Pinpoint op 08-09-2017 12:06:30 ]
-- <br />Pinpoint
  zaterdag 9 september 2017 @ 08:11:20 #59
36858 Semisane
Iemand nog een koekje?
pi_173670845
Je begrijpt dat seksuele selectie een heel specifieke subset is van natuurlijke selectie en dat de eerste vorm maar bij bepaalde voorspellingen wordt gebruikt als verklaring?

Geen enkele bioloog die beweerd dat seksuele selectie "alles" verklaard binnen de evolutie theorie, dat beweerd men ook niet m.b.t. Natuurlijke selectie.

Ik begrijp eigenlijk je kritiek specifiek op het artikel niet zo, maar de discussie daarover hoort eigenlijk plaats in het topic W&T / [ Centraal ] Evolutie discussie & vragentopic. #2 dit topic puur over evolutie nieuws-artikelen kan gaan. :)
Putting the Fun back into Fundamentally Wrong since 1975.
"Yes, of course, I knew you would volunteer, Mr. Feynman, but I was wondering if there would be anybody else."
pi_173671065
08-09-2017

Warme grotten onder ijs Antarctica herbergen mogelijk nieuwe diersoorten


media_xll_9995803.jpg
© afp.

Het is koud op Antarctica, maar onder het ijs bevinden zich ook grotten met warme temperaturen tot 25 graden Celsius. Onderzoekers hebben in bodemstalen uit ondergrondse holen rond de vulkaan Mount Erebus op Antarctica DNA van mossen, algen en kleine diertjes gevonden. Ook DNA dat niet matcht met bekende soorten.

Mount Erebus is een actieve vulkaan op het eiland Ross op Antarctica. Rond de vulkaan bevinden zich verscheidene holen uitgehouwen onder het ijs door stoom. Wetenschappers hebben onderzoek verricht dat gepubliceerd werd in het tijdschrift Polar Biology.

"Er is licht bij de grotopeningen en licht dringt dieper door in bepaalde grotten die bedekt zijn met een dunnere laag ijs", zegt co-auteur, dr. Ceridwen Fraser van de Australian National University (ANU) in Canberra. Het meeste DNA komt overeen met dat van planten en dieren die al elders op Antarctica aangetroffen werden. Maar ander DNA kon dan weer niet helemaal geÔdentificeerd worden, zegt Fraser.

Nieuwe wereld
Zijn collega-onderzoeker, prof. Craig Cary van de Nieuw-Zeelandse University of Waikato, bevestigt dat eerdere studies al wezen op een scala aan bacteriŽn en schimmels in de vulkanische holen. "Maar dit onderzoek wijst op de aanwezigheid van hogere planten en dieren", zegt hij.

Een derde mede-auteur van het wetenschapsartikel, prof. Laurie Connell van de University of Maine, zegt dat de studie nog niet bewijst dat de planten en dieren vandaag nog altijd in de grotten leven. "Nu moeten we die van naderbij bekijken en gaan zoeken naar levende organismen. Als die bestaan, dan opent dit de deur naar een opwindende nieuwe wereld", zegt ze.

Antarctica telt wel meer vulkanen. Er zouden zich dus weleens meer van dat soort grottensystemen onder het ijs op het continent kunnen bevinden

media_xll_9995802.jpg

(HLN)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_174086670
29-09-2017

Moderne mens ontstond meer dan 300.000 jaar geleden

Het zou betekenen dat de moderne mens tot wel 170.000 jaar ouder is dan gedacht.

De onderzoekers bestudeerden het genoom van zeven mensen die lang geleden leefden in wat vandaag de dag Zuid-Afrika is. Drie van hen waren boeren ten tijde van de IJzertijd en leefden tussen 500 en 300 jaar geleden. De andere vier individuen waren jagers en verzamelaars die zo’n 2000 jaar geleden leefden. De onderzoekers analyseerden het genoom van deze zeven personen en keken tevens naar databases gevuld met informatie over moderne en archaÔsche genomen.

Jager en verzamelaar
Al snel kwam de focus te liggen op het DNA van een Zuid-Afrikaans jongetje dat zo’n 2000 jaar geleden leefde. Niet alleen omdat zijn genetische materiaal nog van hoge kwaliteit was, maar ook omdat hij een jager en verzamelaar was die leefde in een tijd vůůr migranten uit noordelijker Afrika de Zuid-Afrikaanse kust bereikten. Het betekent dat zijn genetische materiaal zich nog niet gemixt had met dat van mensen uit andere delen van Afrika en EuraziŽ.

Tot wel 350.000 jaar oud
De onderzoekers vergeleken het genoom van de jongen met dat van andere mensen afkomstig uit andere tijdvakken en gebieden. En op basis daarvan konden de onderzoekers inschatten wanneer de eerste populatie moderne mensen ontstond. Dat zou zo’n 350.000 tot 260.000 jaar geleden zijn gebeurd. “Dat betekent dat moderne mensen eerder ontstonden dan eerder werd gedacht,” stelt onderzoeker Marlize Lombard.

“Onderzoek wijst erop dat de transitie van archaÔsche mensen naar moderne mensen niet op ťťn plek in Afrika plaatsvond”

Homo naledi
In het verleden zijn fossiele vondsten uit Oost-Afrika vaak gebruikt om het ontstaan van moderne mensen te dateren. En daaruit rolde dan dat de moderne mens zo’n 180.000 jaar geleden ontstond. Maar dit nieuwe onderzoek stelt dus dat het veel eerder gebeurde: zo’n 350.000 tot 260.000 jaar geleden. In datzelfde tijdvlak leefde in Zuid-Afrika zeker nog ťťn en mogelijk zelfs twee andere soorten mensachtigen, waaronder de recent ontdekte Homo naledi.

Daarnaast wijzen fossiele vondsten, archeologische ontdekkingen en genetisch onderzoek erop dat de transitie van archaÔsche mensen naar moderne mensen niet op ťťn plek in Afrika plaatsvond. In plaats daarvan lijken zowel het zuidelijke als noordelijke deel van Afrika hierin een rol te hebben gespeeld. “Dus zowel paleo-antropologisch als genetisch bewijs wijst in steeds sterkere mate op een multiregionale oorsprong van anatomisch gezien moderne mensen in Afrika, dat wil zeggen dat Homo sapiens niet op ťťn plek in Afrika ontstond, maar op verschillende plaatsen op het continent geŽvolueerd is uit oudere vormen en er sprake was van een gene flow tussen groepen van verschillende plekken,” aldus onderzoeker Carina Schlebusch.

(scientias.nl)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_174211697
quote:
Fossiele monsterkrokodil wijst op vroegere opkomst van voorouders krokodillen

Paleontologen aan de University of Edinburgh hebben een nieuwe soort fossiele zeekrokodil ontdekt, die nieuw licht werpt op de oorsprong van de verre afstammelingen van de moderne krokodillen. De ontdekking toont aan dat een uitgestorven groep van waterreptielen miljoenen jaren eerder ontstaan is dan tot nu gedacht werd.

Luc De Roy
wo 04 okt 18:56

De nieuw ontdekte soort was geen kleintje: de krokodil was meer dan 3 meter lang en leefde in de warme, ondiepe zeeŽn die een groot deel van wat nu Europa is, bedekten. De krokodil had krachtige kaken en grote, gezaagde tanden, die haar toelieten zich te voeden met grote prooien, zoals prehistorische inktvissen.
https://www.vrt.be/vrtnws(...)komst-van-voorouder/
pi_174364298
quote:
'Vrouwen kunnen nog wat leren van apen'

LEIDEN - Volgens de Universiteit Leiden kunnen vrouwelijke wetenschappers wat leren van bonobo's. Dat concluderen enkele onderzoekers na een studie over het delen van informatie.

Voor het onderzoek werden bijna 300 onderzoekers benaderd over de hele wereld. De vraag: of ze bepaalde onderzoeksresultaten wilden delen, zonder tegenprestatie. Die resultaten op zich waren niet interessant, maar of er een reactie volgde des te meer.

Een groot deel van de onderzoekers wilde wel informatie delen. Maar nu komt het. Mannen die van een man een verzoek kregen, stemden 15 procent vaker toe dan mannen die het verzoek van een vrouw kregen, of vrouwen die het verzoek van een man ůf vrouw kregen.

Vrouwelijke leider bij bonobo's

De grote sekseverschillen zijn volgens de Leidse onderzoekers te wijten aan de toenemende competitie die vrouwelijke onderzoekers ervaren. Ook ouderwetse netwerken met mannen kunnen een rol spelen.

Maar dat vrouwen niet op dezelfde schaal vrouwen willen helpen, is opmerkelijk. Volgens onderzoekster Mariska Kret kunnen vrouwen wat dat betreft nog wat leren van bonobo-apen. 'Die hebben een vrouwelijke leider juist omdat de vrouwen elkaar zo goed supporten.'

Alleen bij wetenschappers of breder

De onderzoekers willen in de toekomst onderzoeken of de sekseverschillen alleen bij wetenschappers voorkomen, of dat het een algemeen patroon is.
https://www.omroepwest.nl(...)g-wat-leren-van-apen
  vrijdag 20 oktober 2017 @ 11:20:00 #64
36858 Semisane
Iemand nog een koekje?
pi_174534628
quote:
Evolution in your back garden: Great tits may be adapting their beaks to birdfeeders

A British enthusiasm for feeding birds may have caused UK great tits to have evolved longer beaks than their European counterparts, according to new research. The findings identify for the first time the genetic differences between UK and Dutch great tits which researchers were then able to link to longer beaks in UK birds.
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171019143010.htm
Putting the Fun back into Fundamentally Wrong since 1975.
"Yes, of course, I knew you would volunteer, Mr. Feynman, but I was wondering if there would be anybody else."
pi_174597008
quote:
Ergens heb ik het idee dat tits in deze context iets anders betekend dan op de rest van Fok! :+
Kan iemand dat woordje voor me vertalen?
  maandag 23 oktober 2017 @ 08:08:55 #66
36858 Semisane
Iemand nog een koekje?
pi_174597109
quote:
0s.gif Op maandag 23 oktober 2017 07:48 schreef nanuk het volgende:

[..]

Ergens heb ik het idee dat tits in deze context iets anders betekend dan op de rest van Fok! :+
Kan iemand dat woordje voor me vertalen?
Engelse Vogelliefhebbers hebben kennelijk ook behoeftes inderdaad. ;)

Maar wij hier in Nederland noemen het de Koolmees (Parus major). :P
Putting the Fun back into Fundamentally Wrong since 1975.
"Yes, of course, I knew you would volunteer, Mr. Feynman, but I was wondering if there would be anybody else."
pi_174839397
02-11-2017

Nieuwe soort orang-oetan ontdekt

En hij is nu al de meest bedreigde mensaap ter wereld.

Tot voor kort waren ons – naast de mens – zes grote mensapen bekend: de Sumatraanse en Borneose orang-oetan, de chimpansee, de bonobo en oostelijke- en westelijke gorilla. Maar nieuw onderzoek toont aan dat we er eentje over het hoofd hebben gezien. Een geÔsoleerde populatie orang-oetans op Sumatra blijkt namelijk echt een aparte soort te zijn. En die soort heeft de naam Tapanuli-orang-oetans gekregen (Pongo tapanuliensis).

Sumatra
De nieuwe soort leeft in het noordelijke deel van Sumatra. Het bestaan van de populatie is al lang bekend. Ook het vermoeden dat deze orang-oetans tot een nieuwe soort behoorden, is niet nieuw. Eerder onderzoek toonde al aan dat hun gedrag anders was dan dat van bekende orang-oetans. Ook genetisch waren er de nodige verschillen. Maar de echte doorbraak kwam in 2013 toen onderzoekers de handen konden leggen op het skelet van ťťn van deze op Noord-Sumatra levende orang-oetans. Onderzoek wees uit dat zowel de schedel als de tanden van de orang-oetan radicaal anders waren dan die van bekende orang-oetans. En daarmee verdiende deze populatie een eigen soortnaam. “Het gebeurt niet elke dag dat we een nieuwe soort mensaap ontdekken, dus de ontdekking is zeker opwindend,” stelt onderzoeker Michael Krutzen.

Batang-Toru-Maxime-Aliaga-58-1.jpg?zoom=1.9599999666213987&resize=728%2C485&ssl=1
De nieuwe orang-oetan. Afbeelding: Maxime Aliaga / Sumatran Orangutan Conservation Program, SOCP.

Zorgelijk
De gloednieuwe soort geeft echter direct reden tot zorg. Want de populatie telt slechts 800 apen ťn wordt ernstig bedreigd. Zo zijn stropers een probleem. Net als de plannen die er liggen voor de aanleg van dam die ervoor zou zorgen dat een groot deel van het leefgebied van deze apen onder water komt te staan.

Batang-Toru-Maxime-Aliaga-42-cropped.jpg?zoom=1.9599999666213987&resize=728%2C807&ssl=1
De nieuwe soort in close-up. Afbeelding: Maxime Aliaga / Sumatran Orangutan Conservation Program, SOCP.

Al met al ziet de toekomst er somber uit. Onderzoek suggereert dat een sterftecijfer van minder dan 1 procent per jaar al tot het uitsterven van de soort zou kunnen leiden. “Als per jaar 8 van de 800 dieren gedood of op een andere manier uit de populatie verwijderd worden, kan de soort al gedoemd zijn om te verdwijnen,” aldus de onderzoekers. Ze pleiten er dan ook voor om alles in het werk te stellen om deze apen van de ondergang te redden. Dat betekent: een betere bescherming van hun leefgebied en de apen zelf. En tevens meer onderzoek doen naar wat deze apen hindert. “Mensapen behoren tot de best bestudeerde soorten ter wereld,” vertelt onderzoeker Erik Meijaard. “Als we na 200 jaar serieus biologisch onderzoek nog steeds nieuwe soorten binnen deze groep kunnen ontdekken, wat vertelt ons dat dan over al het andere dat we over het hoofd zien: onbekende soorten, onbekende ecologische relaties, kritieke grenzen die we niet zouden moeten overschrijden? Mensen voeren een wereldwijd experiment uit, maar hebben geen idee welke impact dat echt heeft en hoe het uiteindelijk onze eigen overlevingskansen kan ondermijnen.”

Batang-Toru-Maxime-Aliaga-34.jpg?zoom=1.9599999666213987&resize=728%2C485&ssl=1
Afbeelding: Maxime Aliaga / Sumatran Orangutan Conservation Program, SOCP

(scientias.nl)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_174850906
quote:
Mammoet-mannetjes stierven vaker in "natuurlijke valstrikken", zo blijkt uit DNA

Zeven op de tien fossiele overblijfselen van wolharige mammoeten blijken afkomstig te zijn van mannetjes. Dat blijkt uit DNA-onderzoek op 98 specimens uit verschillende delen van SiberiŽ. De onderzoekers denken dat de onervaren jonge mannetjes vaker alleen rondtrokken, meer risico's namen, en vaker aan hun einde kwamen door in een "natuurlijke valstrik" te vallen, die het waarschijnlijker maakte dat hun overblijfselen bewaard zijn gebleven.

Luc De Roy
18:34
Meer: https://www.vrt.be/vrtnws(...)jke-valstrikken---z/
pi_174936106
07-11-2017

Dit stofje kan wel eens van cruciaal belang zijn geweest voor het ontstaan van leven op aarde

Met diamidofosfaat vallen puzzelstukjes op hun plaats.

Voor de eerste levensvormen op aarde konden ontstaan, waren er eerst drie ingrediŽnten nodig. Namelijk: korte strengen nucleotiden voor het opslaan van genetische informatie, korte ketens van aminozuren (peptiden) die de belangrijkste functies van cellen vervulden en lipiden die een soort celwand-achtige structuur konden vormen. Onderzoekers denken dat een chemische reactie – die ze fosforylering noemen – van cruciaal belang is geweest voor de ‘montage’ van deze drie ingrediŽnten. Een fraaie theorie. Maar er is ťťn probleem: tot voor kort was er geen stofje bekend dat in de begintijd van het leven op aarde aanwezig was ťn deze drie ingrediŽnten voor leven zij-aan-zij onder dezelfde, realistische omstandigheden kon produceren.

Diamidofosfaat
Maar een nieuw onderzoek brengt daar verandering in. Onderzoekers hebben namelijk zo’n stofje gevonden. En het heet diamidofosfaat. “Wij suggereren een fosforylering die leidde tot oligonucelotiden, oligopeptiden en de cel-achtige structuren om ze mee in te kapselen,” vertelt onderozeker Ramanarayanan Krishnamurthy. “En dat moet weer geleid hebben tot andere chemische processen die eerder niet mogelijk waren, wat mogelijk weer leidde tot de eerste simpele, op cellen gebaseerde levende wezens.”

Experiment
De onderzoekers baseren zich op experimenten. Tijdens deze experimenten toonden ze aan dat diamidofosfaat in water onder een breed scala aan temperaturen de vier nucleosiden die dienst doen als bouwblokken van RNA kon fosforyleren. Voeg er een ander simpel organisch stofje waarvan wordt aangenomen dat het op de jonge aarde aanwezig was – imidazol – aan toe en de activiteiten van diamidofosfaat leiden tot het ontstaan van korte, RNA-achtige ketens van deze gefosforyleerde bouwblokken. En van de bouwblokken van lipiden bleek diamidofosfaat – met wat water en imidazool – ook primitieve versies van cellen te kunnen knutselen. Bovendien bleek het stofje in water op kamertemperatuur verschillende aminozuren te fosforyleren en aan elkaar te koppelen, zodat korte ketens peptiden (kleinere versies van eiwitten) ontstonden. “Met diamidofosfaat en water en milde omstandigheden kun je ervoor zorgen dat deze drie belangrijke klassen van pre-biologische moleculen samenkomen en transformeren, zodat de mogelijkheid ontstaat dat ze de interactie met elkaar aangaan.”

Het doet Krishnamurthy allemaal een beetje denken aan de goede fee uit Assepoester. “Die zwaait met haar stokje: ‘poef, poef, poef’ en al het eenvoudige wordt getransformeerd tot iets complex en interessants.” Of het werkelijk zo gegaan is toen de eerste levensvormen op aarde het levenslicht zagen? Dat blijft gissen. Zo is bijvoorbeeld nog niet bewezen dat diamidofosfaat op de jonge aarde aanwezig was. De volgende stap is dan ook: zoeken naar aanwijzingen dat dit stofje – of stofjes die een vergelijkbare rol konden spelen – op aarde te vinden waren vůůr het leven ontstond.

(scientias.nl)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_174936813
Interessant ^O^
pi_174936896
Krishnamurthy1_image.jpg
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
pi_175082134
14-11-2017

Oudste leven op aarde gevonden: stromatolieten

stromatolieten2.jpg

Het lijkt misschien niet veel, maar de gele vlekjes op de foto hebben de wetenschappelijke wereld in rep en roer gebracht. Het zijn stromatolieten, een organisme dat biologen tot nu toe vooral in versteende vorm hebben gevonden. Het is het oudste leven op aarde, er zijn fossielen van stromatolieten gevonden in Groenland die 3,7 miljard jaar oud zijn.

Maar deze exemplaren leven. Het gaat om eencellige bacteriŽn die in zeer zoute en zure omgevingen gedijen. Daar produceren ze een zachte laag biologisch materiaal die de textuur heeft van vilt. Andere vindplaatsen zijn Turkije en Mexico. Maar deze exemplaren zijn gevonden op TasmaniŽ, ten zuiden van AustraliŽ.

Biologen zijn dolblij dat ze nu de gelegenheid hebben om dit organisme van dichtbij te bestuderen. De bron op TasmaniŽ waar de stromatolieten zijn gevonden heeft precies de juiste zuurgraad om deze zeer simpele levensvorm te laten gedijen. Toen de aarde net was gevormd, overheersten deze omstandigheden op veel meer delen van onze planeet. In versteende vorm hebben onderzoekers hele velden ontdekt.

Deze levende exemplaren zijn aangetroffen in een nationaal park, ver van de bewoonde wereld. Dat betekent dat ze goed kunnen worden beschermd. In de buurt troffen de onderzoekers veel dode slakken aan, een teken dat het water hier erg zuur is. Slecht voor de slakken, maar goed voor de organismes, die dus niet opgegeten kunnen worden door de slakken.

(faqt.nl)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_175193383
d41586-017-05921-w_15226440.gif

quote:
Biology’s beloved amphibian — the axolotl — is racing towards extinction

The axolotl is on the brink of annihilation in the canals of Mexico City, its only natural habitat. But although there might be just a few hundred individuals left in the wild, tens of thousands can be found in home aquariums and research laboratories around the world. They are bred so widely in captivity that certain restaurants in Japan even serve them up deep-fried.

“The axolotl is a complete conservation paradox,” says Richard Griffiths, an ecologist at the University of Kent in Canterbury, UK, who recruited Zambrano to the project. “Because it’s probably the most widely distributed amphibian around the world in pet shops and labs, and yet it’s almost extinct in the wild.”

This creates a problem for biologists. Thanks to its unique physiology and remarkable ability to regenerate severed limbs, the axolotl has become an important lab model for everything from tissue repair to development and cancer. But after centuries of inbreeding, captive populations are vulnerable to disease. And the loss of genetic diversity in wild axolotls — owing to their diminishing population — means that scientists lose out on learning all they can about the animal’s biology.
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
pi_175340204
27-11-2017

Primeur: uitgerekend vinken van Darwin demonstreren hoe snel een nieuwe soort kan ontstaan

763?appId=2dc96dd3f167e919913d808324cbfeb2&quality=0.8
 © Thinkstock - Een grondvink.

Dieren Voor de allereerste keer hebben wetenschappers in het wild vanop de eerste rij soortvorming kunnen observeren, het proces waarbij een nieuwe diersoort ontstaat. Dat gebeurde uitgerekend met vinken op de Galapagoseilanden, net de plaats ťn de soort die Charles Darwin hielp zijn evolutietheorie vorm te geven. Het onderzoek werd gepubliceerd in vakblad Science.

Wetenschappers volgen al jarenlang de vinken op het eiland Daphne Major en in 1981 zagen professoren Rosemary en Peter Grant hoe een vink arriveerde van een ander eiland, EspaŮola. Het ging om een grote cactusvink, een soort die niet voorkwam op het eiland. Het dier moet meer dan 100 kilometer hebben afgelegd om het eiland te bereiken en paarde daar met een inheemse middelgrote grondvink. Daar kwamen nakomelingen van, die zo’n 40 jaar later een eigen soort zijn gaan vormen die bestaat uit een dertigtal individuen.

763?appId=2dc96dd3f167e919913d808324cbfeb2&quality=0.8
 © Creative Commons/Snowmanradio~commonswiki - Een grote cactusvink.

Hybridisatie

In het verleden werd aangenomen dat twee verschillende soorten niet in staat mochten zijn om vruchtbare nakomelingen te krijgen om te worden beschouwd als aparte soort. Maar de voorbije jaren is gebleken dat veel vogels en andere dieren die we beschouwen als unieke soorten toch wel met elkaar kunnen paren en vruchtbare jongen kunnen produceren.

“We zijn geneigd om niet meer te discussiŽren over wat een soort bepaalt, omdat dat je niets oplevert”, zegt professor Butlin, een expert in soortvorming die niet betrokken was bij het onderzoek. Hij legt aan BBC News uit dat het interessanter is om te begrijpen welke rol hybridisatie kan spelen bij het ontstaan van een nieuwe soort, precies waarom de observaties van de Galapagosvinken zo belangrijk zijn.

Het is een unieke kans om het proces zich te zien voltrekken in een tijdspanne die we kunnen observeren. In de meeste gevallen waarbij dieren van verschillende soorten met elkaar paren, zijn de nakomelingen slecht aangepast aan hun omgeving. Maar in dit geval zijn de nieuwe vinken van Daphne Major groter dan de andere soorten op het eiland, en hebben ze ook nieuw voedsel ontdekt dat eerst nog onaangeroerd bleef. De onderzoekers noemen de vinken dan ook de “Grote Vogel-populatie”.

763?appId=2dc96dd3f167e919913d808324cbfeb2&quality=0.8
 © Thinkstock - Een grondvink.

Geen paring tussen soorten

De nieuwe populatie verschilt genoeg qua uiterlijk en gedrag om te spreken van een nieuwe soort. Wat meer is, de leden van de nieuwe soort paren niet met de drie inheemse vinkensoorten, zo werd bevestigd door genetisch onderzoek waarvoor Rosemary en Peter Grant samenwerkten met professor Leif Andersson van de Zweedse Universiteit van Uppsala. We zouden verwachten dat de hybride zou paren met een van de andere soorten op het eiland en daarin dan zou opgaan,” zegt professor Andersson aan BBC News. “Maar we hebben bevestigd dat het gaat om een afgesloten parende groep.”

Blijkbaar willen de inheemse vrouwtjes niet paren met de nieuwe soort omdat ze de liederen van de mannetjes niet begrijpen. De nieuwe genetische data wijst uit dat er na twee generaties complete reproductieve isolatie was van de inheemse soorten. Ze paren alleen onderling, waardoor ze reproductief ťn genetisch geÔsoleerd zijn.

“Wat we zeggen is dat deze groep volgens zich gedraagt als een aparte soort. Als je niets zou weten over de geschiedenis en een taxonomist zou aankomen op het eiland, zou die zeggen dat hier vier soorten leven”, zegt professor Andersson.

763?appId=2dc96dd3f167e919913d808324cbfeb2&quality=0.8
 © Thinkstock - Een grondvink.

Groter

Er zijn geen aanwijzingen dat de nieuwe soort opnieuw zou paren met de middelgrote grondvink, maar zelfs als dat zou gebeuren, hebben ze nu een grotere omvang en meer mogelijkheden. Die voordelen kunnen blijven behouden door natuurlijke selectie.

Op die manier kan hybridisatie leiden tot soortvorming, simpelweg door de toevoeging van ťťn individu aan een populatie. Op die manier kunnen nieuwe kenmerken zich snel ontwikkelen. “Wanneer je gewoon wacht tot mutaties leiden tot een verandering per keer, kan dat het moeilijker maken om op die manier een nieuwe soort te ontwikkelen. Zo kan hybridisatie efficiŽnter zijn dan mutatie”, zegt professor Butlin. “Het is een extreem geval van iets wat we in de loop der jaren steeds beter zijn gaan beseffen. Evolutie kan doorgaans heel snel gebeuren.”

(HLN)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_175419344
Weet ff niet waar ik het moet plaatsen en wil er ook niet een apart topic over aanmaken. Dus zet ik het maar hier neer :)

30-11-2017

De yeti lijkt echt een legende te zijn

DNA-onderzoek onthult de ware aard van negen vermeende yeti’s.

De yeti – ook wel verschrikkelijke sneeuwman genoemd – spreekt tot de verbeelding. Het mysterieuze aapachtige wezen zou in de hogere gebergtes van AziŽ wonen en duikt op in de mythes van Nepal en Tibet. En al eeuwenlang komt het regelmatig voor dat mensen beweren een yeti – of zijn voetstappen – gespot te hebben. En de twijfel regeert dan ook. Want bestaat die yeti nu echt of niet?

hair.jpg?zoom=1.9599999666213987&resize=278%2C417&ssl=1
Haren van een vermeende yeti. Afbeelding: Icon Films Ltd.

Huid en haar
Wetenschappers hebben zich nu in die vraag vastgebeten. Ze verzamelden botten, tanden, huid, haar en uitwerpselen van negen vermeende yeti’s die in museum- en privťcollecties waren opgenomen en onderwierpen deze aan een DNA-analyse. Acht van de resten bleken toe te behoren aan Aziatische zwarte beren, Himalayaberen of de Tibetaanse bruine beer. En ťťn vermeende yeti bleek zelfs een hond te zijn.

Beren
“Een groot deel van de yeti-legende heeft duidelijk te maken met beren,” stelt onderzoeker Charlotte Lindqvist. “En onze studie laat zien dat genetisch onderzoek in staat zou moeten zijn om andere, vergelijkbare mysteries op te lossen.”

Het is niet voor het eerst dat onderzoekers DNA-onderzoek doen naar yeti’s. Maar volgens Lindqvist waren eerdere genetische analyses niet zo diepgaand als de meest recente analyse en bleven belangrijke vragen daardoor onbeantwoord.

(scientias.nl)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_175543817
06-12-2017

“Eerste bewijs van zwemmende dino’s”: nieuwe soort lijkt kruising tussen zwaan en ‘klassieke’ dinosaurus

763?appId=2dc96dd3f167e919913d808324cbfeb2&quality=0.8
 © AP

Wetenschap Naast lopende en vliegende dinosaurussen bestonden ook zwemmende exemplaren, zo blijkt uit het onderzoek van een fossiel dat ontdekt werd in MongoliŽ. Het gaat om een nieuwe soort die tussen 71 en 75 miljoen jaar oud is. Het onderzoek, dat staat in het wetenschappelijke tijdschrift Nature, werd gevoerd door een internationaal team van paleontologen, onder wie twee Belgen.

De dino, die luistert naar de naam Halszkaraptor escuilliei, had een lange, zwaanachtige nek, kleine vleugelachtige uitstulpingen en een snavel met kleine tanden. Het dier leefde zowel op het land als in het water. Zijn poten lijken op deze van loopvogels, zijn vleugels op de korte vinachtige voorste ledematen van pinguÔns. Op basis van die eigenschappen besloten de wetenschappers dat nood was aan een nieuwe subfamilie in de grote dino-stamboom, die van de Halszkaraptorinae.

Belgen

Aan het onderzoek, onder leiding van de Italiaan Andrea Cau van het Museo Geologico Giovanni Capellini in Bologna, namen twee Brusselse wetenschappers deel: Pascal Godefroit van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) en Koen Stein van de afdeling AMGC (Analytical, Environmental and Geo- Chemistry) van de VUB. Godefroit zorgde er mee voor dat het fossiel onderzocht kon worden en dat het uiteindelijk werd teruggegeven aan MongoliŽ.

“Het fossiel was illegaal opgegraven en uit MongoliŽ gesmokkeld”, zegt Godefroit. “Daarna belandde het achtereenvolgens bij minstens vijf verschillende privť-eigenaars. Het was (de Franse paleontoloog) FranÁois Escuilliť, een bekend verzamelaar, die het fossiel opmerkte en aankocht, waarna hij het aan het KBIN bezorgde voor repatriŽring.”

763?appId=2dc96dd3f167e919913d808324cbfeb2&quality=0.8
 © √ā¬©PHOTO NEWS - Pascal Godefroit in 2008.

Nieuwe soort

Onderzoek van het fossiel door een synchrotron in het Franse Grenoble (de European Synchrotron Radiation Facility) bracht verborgen anatomische kenmerken van het dier aan het licht, waardoor het als een volledig nieuwe soort werd erkend. “Vroeger gingen we er altijd vanuit dat dinosauriŽrs op het land leefden”, verduidelijkt Godefroit. “Sedert een tiental jaar weten we ook dat er vliegende exemplaren bestonden. Nu ontdekten we door de scan met de synchrotron een speciale aanpassing aan de voorste ledematen van het dier, waarbij de eerste vinger langer is dan de andere. Eenzelfde aanpassing zien we bij nog levende dieren als de pinguÔn.” Het fossiele dier bleek voorts een lange zwanenhals te hebben.

Koen Stein van de VUB deed onderzoek naar de leeftijd van het dier. “Ik onderzocht enkele stalen van het scheenbeen van het fossiel”, zegt Stein. Daaruit bleek “dat het dier ťťn tot twee jaar oud moet zijn geweest toen het stierf”. Het was bijna volgroeid. “Op zich is dat al een aanwijzing dat het wellicht niet om een vogel gaat. De meeste moderne vogels zijn volgroeid binnen een periode van enkele maanden. Alleen bij grotere loopvogels kan de groei meer dan een jaar duren. Vogelachtige dinosauriŽrs hebben dikwijls een langere groeitijd.”

763?appId=2dc96dd3f167e919913d808324cbfeb2&quality=0.8
 © AP

Tanden

Bij de scans in Grenoble waren duidelijk tanden in de onderkaak van het dier te zien. “De tanden verschillen opmerkelijk van deze van aan land jagende dinosauriŽrs. Waarschijnlijk was het een viseter.”

“Het is de eerste keer dat bewezen wordt dat er naast lopende en vliegende ook zwemmende dinosauriŽrs zijn”

“Het fossiel heeft enkele opvallende kenmerken van waterdieren, zowel van in het water levende reptielen als van watervogels”, aldus Stein. “Niet alleen zijn er de vinachtige voorste ledematen. Ook de relatief grote holtes rond de snavel (...) doen denken aan waterdieren.”

Verder is het borstbeen van de Halszkaraptor escuilliei relatief licht, waardoor de eventuele vliegcapaciteit gehypothekeerd wordt, en is de botwand van de beenderen dik, een kenmerk van waterdieren.

“Dat alles doet ons besluiten dat het over een dier gaat dat zich ook in het water waagde, een watervogelachtige dinosauriŽr”, zegt Stein. “Daarmee is het de eerste keer dat bewezen wordt dat er naast lopende en vliegende ook zwemmende dinosauriŽrs zijn”, concludeert Godefroit.

Naam en vindplaats

De naam van de soort, Halszkaraptor escuilliei, is een eerbetoon aan de Poolse paleontologe Halszka Osmůlska (1930-2008) voor haar bijdragen aan de paleontologie van de theropoden, en aan Escuilliť.

De exacte vindplaats is niet bekend. “We weten waar de sedimenten voorkomen waarin het fossiel gevangen zit”, zegt Godefroit. “En dus ook de geologische formatie waar het in thuishoort. Daarmee kunnen we de vindplaats op een tiental kilometer precies benaderen.”

(HLN)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_175593476
08-12-2017

Fossiel van 530 miljoen jaar mogelijk oudste oog dat we ooit te zien zullen krijgen

763?appId=2dc96dd3f167e919913d808324cbfeb2&quality=0.8
 © Gennadi Baranov - Trilobite S. reetae BergstrŲm (1973) met facetoog.

Dieren Paleontologen hebben een uitzonderlijk goed bewaard trilobietenoog van 530 miljoen jaar oud kunnen onderzoeken. Volgens de wetenschappers is de kans groot dat dit het oudste optische systeem is dat ooit voorhanden zal zijn.

Het oog stamt uit het Cambrium, het geologische tijdvak van zo’n half miljard jaar geleden, het oudste waarin goed herkenbare meercellige fossielen gevonden worden. Het gaat om een samengesteld oog van een trilobiet met dezelfde structuur als de ogen van bijen en libellen vandaag. Maar dan zonder moderne lenzen.

Trilobieten behoren tot de klasse van uitgestorven geleedpotigen. Ze bereikten hun piek in het Cambrium. Meer dan 270 miljoen jaar lang bevolkten ze onze zeeŽn overvloedig. Voorouders van krabben en spinnen en als een van de oudste levende wezens op onze planeet die in staat waren te zien. Dankzij hun samengesteld oog.

Uitzonderlijk goed bewaard

In het verleden vonden onderzoekers al fossiele bewijzen van zo’n samengesteld trilobietenoog uit het Cambrium, maar de interne structuur bleef een mysterie. Maar nu wierpen wetenschappers uit Estland, Duitsland en Schotland zich op een erg uitzonderlijke vondst uit Saviranna, een gebied in het noorden van Estland, gekend voor fossielen van de eerste volledige organismen. Het bestudeerde oog bleek zo goed gepreserveerd dat het kon ontleed worden tot op celniveau.

Geen lens

Wat opviel, was het schijnbaar gebrek aan een interne lensstructuur, die aan de buitenkant wel aanwezig leek. De onderzoekers zien een mogelijke verklaring in het exoskelet van trilobieten, waarvan de schelp niet het nodige materiaal zou hebben gehad om een lens te vormen die het licht onder water kon breken.

Verder, en dat is ook straf, blijken de structuur en functie van facetogen nauwelijks veranderd te zijn in een half miljard jaar tijd. Trilobieten zagen weliswaar minder scherp dan bijen vandaag, maar konden toch makkelijk de zeebodem scannen op obstakels en vijanden.

(HLN)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_175593581
08-12-2017

Levendbarende hagedis gaat weer eieren leggen: evolutie in zijn achteruit?

Hagedis lijkt de voortplanting van zijn voorouders weer te omarmen.

Het is ťťn van de meest voorkomende landreptielen in Europa: Zootoca vivipara, beter bekend als de levendbarende hagedis. De voorouders van deze hagedis plantten zich – net als de meeste reptielen vandaag de dag doen – voort door eieren te leggen. Maar gaandeweg is dat veranderd en vandaag de dag is de kleine hagedis levendbarend. Tenminste: de meeste kleine hagedissen zijn levendbarend. In het noorden van Spanje en zuidwesten van Frankrijk leven namelijk nog kleine hagedissen die wťl eieren leggen. Gedacht werd dat het een soort achtergebleven populaties waren die het leggen van eieren nooit hadden ingeruild voor levendbarendheid. Maar in een nieuw onderzoek komen wetenschappers daar voorzichtig op terug. De hagedissen zouden in het verleden eieren hebben gelegd, levendbarend zijn geworden en weer terug zijn gegaan naar het leggen van eieren.

Wet van Dollo
In zekere zin zou de evolutie hier dus in zijn achteruit zijn gegaan. Dat werd lang onmogelijk geacht. De Wet van Dollo – die in 1893 door de Belg Louis Dollo werd geformuleerd – stelde namelijk dat evolutie een soort eenrichtingsverkeer is. Wanneer een organisme middels evolutie een complexe eigenschap – zoals het leggen van eieren – is kwijtgeraakt, kan deze die complexe eigenschap niet meer verkrijgen. Inmiddels is – mede doordat we nu veel meer weten over de genetische mechanismen achter evolutie – wel duidelijk dat er op de Wet van Dollo nogal wat aan te merken valt (zie kader). Maar het neemt niet weg dat er tot op heden maar weinig organismen bekend zijn bij wie de evolutie een draai van 180 graden heeft gemaakt.

Eerder zijn aanwijzingen gevonden dat sommige insecten hun vleugels in het verleden zijn kwijtgeraakt en later weer hebben verkregen. Ook is er onderzoek dat uitwijst dat zandboa’s na eerst levendbarend te zijn geworden, weer eieren zijn gaan leggen.

Het onderzoek
Terug naar de kleine hagedissen. Want waarom vermoeden de onderzoekers dat deze die draai wel hebben gemaakt? De onderzoekers verzamelden hagedissen uit verschillende (levendbarende en eieren leggende) populaties en onderzochten hun DNA om de evolutionaire geschiedenis van de populaties helder te krijgen. Daaruit blijkt dat de populatie in Frankrijk inderdaad nooit levendbarend is geweest. Maar voor de populatie in Spanje lijkt dat anders te liggen: het onderzoek wijst er sterk op dat zij levendbarend zijn geweest, maar weer eieren zijn gaan leggen.

Maar de onderzoekers houden een slag om de arm, zo blijkt uit hun paper (dat nog geen peer review heeft ondergaan). “Hoewel we gebaseerd op de grootste genetische dataset ooit substantieel bewijs vonden voor de re-evolutie van oviparie (het leggen van eieren, red.) is meer kennis over de ontwikkeling en genetica achter het kenmerk nodig om met zekerheid vast te stellen of er een ommekeer naar oviparie heeft plaatsgevonden onder kleine hagedissen.” Ook zal vervolgonderzoek moeten uitwijzen of soorten vaker zo’n radicale ommekeer maken.

(scientias.nl)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_175748457
quote:
0s.gif Op zaterdag 9 december 2017 09:36 schreef ExperimentalFrentalMental het volgende:
Wet van Dollo
In zekere zin zou de evolutie hier dus in zijn achteruit zijn gegaan. Dat werd lang onmogelijk geacht. De Wet van Dollo – die in 1893 door de Belg Louis Dollo werd geformuleerd – stelde namelijk dat evolutie een soort eenrichtingsverkeer is. Wanneer een organisme middels evolutie een complexe eigenschap – zoals het leggen van eieren – is kwijtgeraakt, kan deze die complexe eigenschap niet meer verkrijgen. Inmiddels is – mede doordat we nu veel meer weten over de genetische mechanismen achter evolutie – wel duidelijk dat er op de Wet van Dollo nogal wat aan te merken valt (zie kader). Maar het neemt niet weg dat er tot op heden maar weinig organismen bekend zijn bij wie de evolutie een draai van 180 graden heeft gemaakt.

Hmm, Wikipedia schrijft dat dit een misinterpretatie van de wet van Dollo is. De definitie die daar gegeven wordt:
quote:
Dollo's law of irreversibility: "an organism never returns exactly to a former state, even if it finds itself placed in conditions of existence identical to those in which it has previously lived ... it always keeps some trace of the intermediate stages through which it has passed."
https://en.wikipedia.org/wiki/Dollo%27s_law_of_irreversibility
Lijkt me eerder dat de onderzoekers impliciet uitgaan van de geldigheid van de wet van Dollo:
quote:
ze onderzochten hun DNA om de evolutionaire geschiedenis van de populaties helder te krijgen. Daaruit blijkt dat de populatie in Frankrijk inderdaad nooit levendbarend is geweest.
Experiencing minor difficulties. Have positive up-angle and attempting to blow. Will keep you informed.
pi_175837152
2-oldestfossil.jpg
The Apex Chert, a rock formation in western Australia that is among the oldest and best-preserved rock deposits in the world.

1-oldestfossil.jpg
An example of one of the microfossils discovered in a sample of rock recovered from the Apex Chert

quote:
Scientists finally confirm there was life on Earth 3.5 billion years ago

As humans, it’s difficult to take the long view of history because we’re the new kids on the block, having only been around 3 million years or so. Although you may feel old by the time you’re an adult, the reality is that people are a recent development. The first life forms existed long before our arrival, now confirmed as some 3.5 billion years ago.

For more than two decades, there has been a dispute in the scientific community over the oldest fossils ever found. Paleobiologists have finally laid the debate to rest today (Dec. 18), with a new study in the Proceedings of the National Academy of Sciences that uses the latest techniques to date the most aged remains available, confirming the existence of bacteria and microbes nearly 3.5 billion years ago, possibly living on a planet without oxygen.
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
pi_176295788
04-01-2018

Genetische sporen van de allereerste Native Americans gevonden

De vondst werpt mogelijk een nieuw licht op de kolonisatie van de Amerika’s.

Hoe en wanneer kwamen de allereerste mensen in de Amerika’s terecht? Het lijkt een simpele vraag, maar schijn bedriegt. Over het algemeen wordt aangenomen dat de eerste Native Americans aan het eind van de laatste ijstijd vanuit Rusland over de Beringlandbrug (zie kader) naar Alaska wandelden. Maar onduidelijk is nog wanneer dat exact gebeurde en of er ťťn of meerdere migratiegolven waren.

Beringlandbrug

Tijdens ijstijden daalde de zeespiegel waardoor op sommige plekken op aarde (delen van) de zeebodem bloot kwamen te liggen. Dat gebeurde ook herhaaldelijk in de Beringzee. Daarbij ontstond een landbrug die SiberiŽ en Alaska met elkaar verbond en de mogelijkheid bood om van het ene naar het andere continent te lopen.

Nieuwe studie
Een nieuw onderzoek werpt een nieuw licht op de zaak en suggereert onder meer dat de voorouders van de moderne Native Americans in ťťn migratiegolf naar de Amerika’s kwamen. En dat die kolonisten meer dan 20.000 jaar geleden voet in de Amerika’s zetten. Dat schrijven onderzoekers in het blad Nature.

Meisje
De onderzoekers baseren die conclusies op de resten van een meisje die in 2013 in Alaska zijn teruggevonden. De resten zijn zo’n 11.500 jaar oud. Dat betekent dat dit meisje lang nadat de eerste mensen voet zetten in deze regio, leefde. En toch kwam het DNA van dit meisje niet overeen met het DNA van de twee erkende takken van heel vroege Native Amerikanen (zie kader). In plaats daarvan lijkt ze te behoren tot een tot voor kort onbekende populatie Native Amerikanen die de onderzoekers de Ancient Beringians noemen.

Tot voor kort werden de eerste Native Americans op basis van hun genetische materiaal in twee groepen opgedeeld: er was een Northern Native American Group en een Southern Native American Group. Grote vraag was echter of deze twee groepen zich van elkaar afscheidden nadat ze in de Amerika’s waren gearriveerd ůf daarvoor al (in dat geval zou er dus sprake zijn van meerdere migratiegolven).

De Ancient Beringians
Nader onderzoek wijst uit dat de Ancient Beringians afstammen van dezelfde voorouders als de Northern en Southern Native American Groups. Alleen hebben de Ancient Berigians zich veel eerder van die voorouders losgemaakt. “De Ancient Beringians maakten zich eerder los van andere Native Americans dan elke andere oude of nog bestaande Native American-populatie waarvan we tot op heden het genoom in kaart hebben gebracht,” legt onderzoeker Eske Willerslev uit. “Het is in feite een overblijfsel van een voorouderlijke groep waar alle Native Americans van afstammen, dus de genetische data biedt enorme mogelijkheden als het gaat om het beantwoorden van vragen die verband houden met de bevolking van de Amerika’s.”

Klimaatverandering
Volgens de onderzoekers ontstond de voorouderlijke populatie – waar dus alle Native Americans van afstammen – zo’n 36.000 jaar geleden, waarschijnlijk ergens in het noordoosten van AziŽ. Zo’n 25.000 jaar geleden viel het contact tussen deze groep en Aziatische populaties stil, waardoor er ook geen genen meer werden uitgewisseld en de voorouders van de Native Americans een geÔsoleerde groep werden. Die isolatie is waarschijnlijk te herleiden naar heftige veranderingen in het klimaat. “En daarom is dit waarschijnlijk ook het moment waarop mensen voor het eerst Alaska binnengingen,” aldus Willerslev.

Eťn migratiestroom
Vervolgens maakten de Ancient Beringians zich eerder – zo’n 20.000 jaar geleden – van deze voorouderlijke groep los dan de Northern en Southern Native American Groups. Wel bleef er – in ieder geval tot het meisje dat onderzoekers nu in Alaska hebben ontdekt leefde – genetisch contact tussen de groepen. Dat genetisch contact was echter alleen mogelijk als de verschillende groepen relatief dicht bij elkaar woonden. En op basis van die gedachtegang concluderen de onderzoekers dan ook dat de Amerika’s al gekoloniseerd waren toen de Ancient Beringians zich losmaakten van de voorouderlijke groep. “We zijn in staat om aan te tonen dat mensen Alaska waarschijnlijk meer dan 20.000 jaar geleden binnengingen. Het is voor het eerst dat we direct genetisch bewijs hebben dat alle Native Americans kunnen worden herleid naar ťťn bronpopulatie, via een enkele migratiegolf.”

Meer weten?
Wie ontdekte Amerika het eerst? Het antwoord op die vraag blijkt met name de laatste jaren een stuk complexer te zijn dan gedacht. Zo zijn er recent ontdekkingen gedaan die voorzichtig suggereren dat mensen 30.000 of 40.000 of misschien zelfs 130.000 jaar geleden al in de Amerika’s te vinden waren. Wie waren die mensen dan? En hoe kwamen ze daar? Rob Oele zette wat we op dit moment weten recent op een rijtje in dit artikel. Een aanrader!

De verdwijning van de Ancient Beringians
De Northern en Southern Native American Groups zouden zich tussen 17.000 en 14.000 jaar geleden van de voorouderlijke lijn hebben losgemaakt. Afgaand op eerdere studies gebeurde dat toen ze zich reeds ten zuiden van de ijskappen bevonden. Die ijskappen bedekten wat nu Canada en (een deel van) Noord-Amerika is. Ze begonnen in de periode tussen 17.000 en 14.000 jaar geleden te dooien, maar zouden er in de periode ervoor voor gezorgd hebben dat de mensen die naar het zuidelijke deel van de Amerika’s reisden geÔsoleerd raakten van de Ancient Beringians in Alaska. Die Ancient Beringians zouden later vervangen of opgenomen zijn door andere populaties Native Americans. Hoewel de moderne Native Americans in zowel Alaska als het noorden van Canada tot de Northern Native American Group worden gerekend, wijst de analyse erop dat zij niet afstammen van de Ancient Beringians, maar van Native Americans die in een later stadium vanuit het zuiden weer naar het noorden reisden.

De onderzoekers suggereren op basis van genetisch bewijs dus dat de voorouders van de Native Americans in ťťn migratiegolf rond 20.000 jaar geleden naar de Amerika’s kwamen. Maar hoe zit het dan met al dat andere bewijs dat suggereert dat de Amerika’s al veel eerder – misschien wel 130.000 jaar geleden! – al door mensen bewoond werden? “We kunnen niet bewijzen dat deze beweringen onjuist zijn,” benadrukt onderzoeker Willerslev. “Maar wat wij zeggen, is dat als deze beweringen correct zijn, het onmogelijk kan gaan om de directe voorouders van de huidige Native Americans.”

(scientias.nl)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_176434858
quote:
Vlinders bestonden al voor er bloemen waren

Vandaag, 08:36
Aangepast om 13:25
Binnenland

De oudste fossiele resten van vlinders zijn 70 miljoen jaar ouder dan de oudste fossielen van bloeiende planten. Dat hebben onderzoekers van de Universiteit Utrecht ontdekt.

Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat de ontwikkeling van bloeiende planten en bestuivende insecten hand in hand ging. De huidige vlinders en motten hebben vergelijkbare zuigende monddelen als sommige fossielen. Die 'tong' werd gezien als een aanpassing om voedsel uit bloemen te kunnen halen. Deze ontdekking toont aan dat vlinders en motten er al waren toen er nog geen bloeiende planten bestonden.

Het lijkt erop dat de insecten tijdens de massale uitsterving van 201 miljoen jaar geleden (de overgang van het Trias naar het Jura) zelfs hebben geprofiteerd van de veranderende omstandigheden, schrijven de wetenschappers. Ze vergelijken de expansie van de motten en vlinders met de opkomst van de dinosauriŽrs.

De fossiele resten zijn gevonden tijdens een boring in Schandela in Noord-Duitsland, zo'n 75 kilometer ten oosten van Hannover.

Overleven op de vulkaan

In het genoemde tijdperk brak het supercontinent Pangea in stukken, waardoor de huidige continenten ontstonden. Dat ging gepaard met massaal vulkanisme, waardoor de biodiversiteit enorm afnam en veel primitieve reptielen uitstierven. De vlinders en motten lijken er juist van te hebben geprofiteerd. Ze zijn veel diverser geworden.

Hun voedsel moet hebben bestaan uit niet-bloeiende planten. Ze zogen waarschijnlijk de bestuivingsdruppels op die door de planten werden uitgescheiden.

"Door te bestuderen hoe insecten en hun evolutie beÔnvloed zijn door het broeikaseffect aan het begin van het Jura, hopen we inzicht te krijgen in hoe insecten mogelijk reageren op de huidige klimaatopwarming," zegt onderzoeker Timo van Eldijk. Hij voerde het onderzoek uit met collega's uit Utrecht, Boston, Darmstadt en Stuttgart.
https://nos.nl/artikel/22(...)r-bloemen-waren.html
pi_176731916
quote:
Waarom hanen van hun eigen gekraai niet doof worden

Als hanen kraaien, dan produceren ze een geluid van wel 140 decibel. Een mens zou er doof van worden, maar hanen blijkbaar niet. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent hebben ontdekt hoe dat komt.

Wim Schepens
do 18 jan 05:29
https://www.vrt.be/vrtnws(...)ai-niet-doof-worden/
pi_176736840
d41586-018-00923-8_15404778.jpg
(bron)

quote:
Hidden in plain sight: massive new family of ocean virus uncovered

A team led by postdoc Kathryn Kauffman, environmental microbiologist Martin Polz, both at the Massachusetts Institute of Technology, and Libusha Kelly of Albert Einstein College of Medicine, US, has now discovered a previously undetected type of virus that seems to dominate the world’s oceans.

It has long been thought that most marine viruses belong to the group Caudovirales, tailed viruses that prey on bacteria. However, the team managed to isolate and study a diverse group of non-tailed viruses with short genomes, while studying viral loads in a common family of marine bacteria, known as Vibrionaceae.

They named this new family of viruses Autolykiviridae after Autolykus, the son of the fleet-footed trickster Greek god Hermes, a mythological figure who could turn invisible. The classical reference alludes to the fact that viruses have, until now, largely escaped notice.
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
  donderdag 25 januari 2018 @ 13:36:38 #85
384435 klappernootopreis
Pleens treens en ottomobile
pi_176737054
Ik heb ook een vraag:

Nu we allemaal een mobieltje hebben, en enorm veel informatie in de ether verstuurt wordt, zou het kunnen dat mensen op gegeven moment electro-sentitief worden? Dat we een soort van orgaan ontwikkelen die het ons mogelijk maakt om radiosignalen te "lezen" ?
Evolutie gebeurt doorgaans als een noodzakelijk fenomeen. En het kan zo maar gebeuren dat gaandeweg iets gaat evolueren.
Mag ik je vandaag weer eens irriteren?
pi_176737223
quote:
0s.gif Op donderdag 25 januari 2018 13:36 schreef klappernootopreis het volgende:
Ik heb ook een vraag:

Nu we allemaal een mobieltje hebben, en enorm veel informatie in de ether verstuurt wordt, zou het kunnen dat mensen op gegeven moment electro-sentitief worden? Dat we een soort van orgaan ontwikkelen die het ons mogelijk maakt om radiosignalen te "lezen" ?
Evolutie gebeurt doorgaans als een noodzakelijk fenomeen. En het kan zo maar gebeuren dat gaandeweg iets gaat evolueren.
Als het een voordeel geeft in het doorgeven van je genen en het biologisch haalbaar is..
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
  donderdag 25 januari 2018 @ 13:50:34 #87
384435 klappernootopreis
Pleens treens en ottomobile
pi_176737345
quote:
0s.gif Op donderdag 25 januari 2018 13:44 schreef Perrin het volgende:

[..]

Als het een voordeel geeft in het doorgeven van je genen en het biologisch haalbaar is..
mijn vriendin heeft al aardig soepele whatsapp duimen gekregen in een paar jaar tijd. :P
Mag ik je vandaag weer eens irriteren?
pi_176750273
quote:
0s.gif Op donderdag 25 januari 2018 13:50 schreef klappernootopreis het volgende:

[..]

mijn vriendin heeft al aardig soepele whatsapp duimen gekregen in een paar jaar tijd. :P
En dat maakt haar aantrekkelijker of jij geeft een voorkeur aan dit 'talent' bij een mogelijke partner?
Op donderdag 4 juni 2009 15:52 schreef Disorder het volgende:
Mannen van Nederland: Neuk niet met Californium.
  vrijdag 26 januari 2018 @ 08:29:13 #89
384435 klappernootopreis
Pleens treens en ottomobile
pi_176753096
quote:
1s.gif Op donderdag 25 januari 2018 23:48 schreef Californium het volgende:

[..]

En dat maakt haar aantrekkelijker of jij geeft een voorkeur aan dit 'talent' bij een mogelijke partner?
eigenlijk niet; ik noem ze roddelduimen. -O-
Mag ik je vandaag weer eens irriteren?
pi_176773656
26--01-2018

Dit nieuwe fossiel werpt een heel ander licht op onze geschiedenis

763?appId=2dc96dd3f167e919913d808324cbfeb2&quality=0.8
 © EPA

Wetenschap & Planeet Antropologen over heel de wereld zijn erg enthousiast over een nieuw fossiel dat in IsraŽl ontdekt werd. Het eeuwenoude bot - een stuk kaakbeen - werpt een heel nieuw licht op de ontwikkeling van de Homo sapiens.

Israel Hershkovitz, antropoloog aan de universiteit van Tel Aviv, vond het fossiel in zijn thuisland en voerde er ook een onderzoek naar. Zijn studie, die nu gepubliceerd werd in het tijdschrift Science, meldt dat het stuk kaakbeen - compleet met goed bewaarde tanden - tussen de 177.000 en de 194.000 jaar oud is.

Hershkovitz vond het fossiel eigenlijk al in 2002, maar bestudeerde het samen met zijn collega’s 15 jaar lang vooraleer ze hun bevindingen durfden neerpennen. De gevolgen van hun conclusies zijn immers erg verregaand: tot voorheen was het oudste menselijke fossiel dat buiten Afrika gevonden werd ‘maar’ 90.000 tot 120.000 jaar oud. Dit overblijfsel is dus gevoelig ouder en ondermijnt zo de gangbare gedachten over de verspreiding van de Homo sapiens. De ‘moderne’ mens zou Afrika 100.000 tot 200.000 jaar eerder verlaten hebben dan oorspronkelijk gedacht.

“We moeten nu een heel nieuw verhaal schrijven over de Homo sapiens”, aldus Hershkovitz. “Er was waarschijnlijk niet ťťn grote diaspora; de mens trok eerder voortdurend rond en is meerdere keren uit Afrika vertrokken.”

763?appId=2dc96dd3f167e919913d808324cbfeb2&quality=0.8

 © EPA

Vorm van industrie

Het kaakbeen behoort toe aan een jongvolwassene waarvan het geslacht onbekend is. In de grot waar het fossiel gevonden werd, vonden de wetenschappers ook 60.000 stukken gereedschap zoals lemmeten en scherpe punten. Volgens de onderzoekers wijst dat op een vorm van industrie. “Deze persoon had waarschijnlijk een druk leven, en was zeker niet alleen. Hij moet vrienden of familie gehad hebben, want hij of zij kon dat niet allemaal alleen maken.” Niet iedereen is echter overtuigd dat het gereedschap van de Homo sapiens is, omdat ook de neanderthaler vergelijkbare stukken maakte.

Het kaakbeen is daarentegen wel zeker van een Homo sapiens afkomstig. De vondst betekent niet alleen dat we Afrika vroeger verlaten hebben dan gedacht, maar ook dat onze soort ouder kan zijn dan we denken. De oudste fossielen in Afrika zijn zo’n 300.000 jaar oud, “maar het zou kunnen dat we 500.000 jaar geleden al opdoken op dat continent”, meent Hershkovitz.

Volgens hem moeten we opnieuw nadenken over het ontstaan van onze soort en hoe die geŽvolueerd is naast de neanderthaler. Over het algemeen wordt aangenomen dat de Homo sapiens niet rechtstreeks geŽvolueerd is uit de neanderthaler, maar dat de twee soorten enige tijd naast elkaar bestaan hebben. Ook de interactie met onze evolutionaire neven zou dus veel langer geduurd kunnen hebben dan gedacht.

763?appId=2dc96dd3f167e919913d808324cbfeb2&quality=0.8
 © EPA

(HLN)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_176822498
29-01-2018

Chemische cocktail in het brein kan mogelijk verklaren waarom wij zo anders zijn dan chimpansees

Begon alles met een dramatische verandering in het brein?

Wij mensen onderscheiden ons duidelijk van andere primaten. Onder meer door wat onderzoeker Owen Lovejoy “geavanceerde sociale kenmerken” noemt. Hij denkt dan aan “taal, empathie en altruÔsme”. Hoe die kenmerken onder de eerste mensachtigen geŽvolueerd zijn, is echter nog een raadsel. “Verklaren hoe het menselijke sociale gedrag geŽvolueerd kan zijn door het verbeteren van individueel voortplantingssucces is lastig gebleken.”

Striatum
Maar een nieuw onderzoek lijkt daar verandering in te brengen. De studie richt zich op het corpus striatum: een gebied dat volgens de onderzoekers het sociale gedrag onder mensen, chimpansees, gorilla’s en apen moduleert. Daarbij worden verschillende chemische stofjes gebruikt. En de onderzoekers ontdekten dat de mens een unieke mix herbergt, die onder meer gekenmerkt wordt door opvallend veel dopamine. Een door dopamine gedomineerd striatum zou ons gevoeliger hebben gemaakt voor sociale aanwijzingen en sociale conformiteit. Daarnaast zou het onder de eerste mensachtigen geleid hebben tot minder agressie binnen de eigen groep en mannen aangemoedigd hebben om monogaam te zijn en voor hun vrouw en kinderen te zorgen (wat hun overlevingskansen weer ten goede kwam).

Ardi
De waarnemingen zijn perfect in lijn met wat we weten over Ardipithecus ramidus, een mensachtige die zo’n 4,4 miljoen jaar geleden leefde en waarschijnlijk ťťn van de eerste mensachtigen was. Hij vertoont twee kenmerken die hem duidelijk onderscheiden van primaten. Zo is zijn hoektand veel kleiner dan die van andere primaten. Onder primaten werd die hoektand onder meer ingezet om agressie te laten zien en andere mannetjes angst aan te jagen. Dat die hoektand bij ‘Ardi’ kleiner is, wijst op een afname in de agressie onder mannetjes, wat in lijn is met een door dopamine gedomineerd striatum. Daarnaast weten we dat Ardi rechtop kon lopen, wat weer handig was als de mannetjes voor hun vrouw en kinderen moesten zorgen.

De laatste gemeenschappelijke voorouder van de mens en chimpansee zou tussen 7 en 9 miljoen jaar geleden geleefd hebben. De eerste voorouders van de mens hadden een hersenpan die net zo groot was als die van de chimpansee. Maar toch konden zij zich – volgens dit onderzoek – tot een heel andere, sociale soort gaan ontwikkelen dankzij dramatische veranderingen in de chemie in hun brein. “Het verschil in neurochemie ligt waarschijnlijk aan de oorsprong van de mensachtige en is mogelijk verantwoordelijk geweest voor hun ongeŽvenaarde succes,” aldus onderzoeker Mary Ann Raghanti

(scientias.nl)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_176878486
31-01-2018

Opvallend geavanceerde stenen gereedschappen ontdekt in India

Het verhaal der mensachtigen wordt continu herschreven.

Er wordt op dit moment intensief onderzoek gedaan naar de evolutie van de mens. Dat gebeurt onder meer in EuraziŽ. Helaas zijn fossiele resten van mensachtigen daar relatief schaars. Om toch een beeld te kunnen krijgen van de evolutie die deze mensachtigen hebben doorgemaakt, wordt dan ook vaak gekeken naar andere sporen die ze hebben achtergelaten: stenen gereedschappen, bijvoorbeeld. Dat laatste is ook wat een internationaal team van onderzoekers nu in India heeft gedaan. Ze bestudeerden een verzameling van maar liefst 7000 stenen objecten die in het zuiden van India zijn teruggevonden en deden een opmerkelijke ontdekking.

Vuistbijl
Om te begrijpen wat de onderzoekers precies hebben ontdekt, moeten we even terug naar het begin. Zo’n 1,7 miljoen jaar geleden zouden de eerste mensachtigen Afrika verlaten hebben. En zij brachten een zogenoemd ‘kerngereedschap uit het Vroeg-paleolithicum’ met zich mee: de vuistbijl. Maar de ontwikkeling van deze mensachtigen stond natuurlijk niet stil. En ook hun gereedschappen veranderden door de jaren heen. Zo werd in het Midden-Paleolithicum de Levalloistechniek geÔntroduceerd: een nieuwe techniek om kleinere stenen gereedschappen te maken.

Midden-Paleolithische cultuur
Aangenomen wordt dat dergelijke geavanceerdere technieken pas tussen 140.000 en 90.000 jaar geleden in Zuid-AziŽ (en dus ook India) hun intrede deden. En aangezien de eerste moderne mensen rond die tijd uit Afrika kwamen zetten, gingen veel onderzoekers ervan uit dat zij de Midden-Paleolithische cultuur naar onder meer India brachten.

7000 objecten
Terug naar de 7000 objecten die in het zuiden van India zijn ontdekt en opnieuw zijn geanalyseerd. De objecten getuigen samen van een verandering: gaandeweg gingen de mensachtigen in plaats van de vuistbijl uit het Vroeg-Paleolithicum geavanceerdere Midden-Paleolithische gereedschappen gebruikten. Tot zover niets nieuws. Maar nu komt het: de ontdekkingen suggereren dat de Midden-Paleolithische gereedschappen reeds tussen 172.000 en 385.000 jaar geleden in India gebruikt werden. Dus lang voordat de eerste moderne mensen uit Afrika kwamen zetten.

Implicaties
Wat betekent dat nu precies voor de evolutie van de mens? Dat is nog een beetje gissen. Zo is onbekend welke mensachtige deze stenen gereedschappen tot zo’n 385.000 jaar geleden maakte. Het lijkt weinig aannemelijk dat het om onze voorouders gaat. Steeds meer onderzoeken suggereren weliswaar dat zij Afrika eerder verlieten dan gedacht, maar er is geen reden om aan te nemen dat ze 385.000 jaar geleden al door India strompelden. Het maakt de ontdekking echter niet minder interessant. Want als het geen moderne mensen waren, hebben we blijkbaar dus te maken met andere mensachtigen die zeker 172.000 jaar geleden al vrij geavanceerde gereedschappen konden maken.

De onderzoekers gooien met hun studie een steen in de toch al zo woelige vijver die de ‘oorsprong der mensheid’ heet. Grote uitdaging zal nu zijn om duiding te geven aan al deze reuring.

(scientias.nl)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_176929037
quote:
'Eenzaamste vogel' Nigel dood naast zijn betonnen liefde

VANDAAG, 15:53 AANGEPAST OM 15:53

Vijf jaar lang leefde Nigel als enige jan-van-gent op Mana Island, voor de kust van het Nieuw-Zeelandse Noordereiland. Hij was het enige dier dat op betonnen lokvogels was afgekomen - en vond er zelfs een partner van steen. Nu is hij dood.

In 1997 zetten milieubeschermers tachtig nepvogels neer op Mana Island, in de hoop dat de diersoort zich er wilde vestigen. Ook werd er het geluid van de vogels afgespeeld.

Pas in 2013 trapte een vogel erin: Nigel arriveerde en zou niet meer vertrekken. Hij was de eerste jan-van-gent die in 40 jaar tijd een thuis vond op Mana.
Nigel meende zelfs dat hij er de liefde had gevonden: hij maakte een van de betonnen vrouwtjes het hof en bouwde een nestje voor haar. "Het moet een vreemde ervaring voor hem zijn geweest", zegt een van de beheerders van het eiland, die hem de bijnaam eenzaamste vogel van de wereld gaven. "We hadden allemaal een zwak voor hem, omdat het zo'n hopeloze situatie was."

Vijf jaar lang bleef Nigel de enige jan-van-gent van vlees en bloed op het eiland. Toen eind vorig jaar drie soortgenoten arriveerden, liet hij ze zelfs links liggen, tot spijt van de onderzoekers. "Hij heeft geholpen hen aan te trekken, jan-van-genten broeden graag waar anderen ook een nest hebben."

Eerder deze maand werd Nigel dood gevonden, naast zijn betonnen partner, bij het nest wat hij voor haar bouwde. De beheerders vinden het jammer dat hij niet een grotere kolonie op Mana heeft kunnen zien ontstaan. "Het voelt als het verkeerde eind. Hij stierf net nu er iets fantastisch gaat gebeuren."
https://nos.nl/artikel/22(...)betonnen-liefde.html
pi_177243706
quote:
Afrikaanse mieren verzorgen hun lichtgewonde soldaten, zwaargewonde mieren offeren zich op

Een soort "oorlogszuchtige" mieren redt niet alleen de mieren die gewond zijn geraakt op het slagveld, maar verzorgt die gewonde mieren ook. En die verzorging verhoogt de overlevingskansen van de gewonde mieren aanzienlijk. Opvallend is nog dat zwaar gewonde mieren niet gered willen worden, en zich blijkbaar opofferen voor de kolonie.

Luc De Roy
do 15 feb 23:45
https://www.vrt.be/vrtnws(...)soldaten--zwaargewo/
pi_177399476
quote:
“De eerste kunstenaars in Europa waren neanderthalers"

Kunst begrijpen en uiten werd tot nu beschouwd als een unieke eigenschap van de homo sapiens, de moderne mens. Dat de neanderthaler, zijn evolutionaire neef, daartoe in staat zou zijn, wordt in twijfel getrokken. Onderzoek van grotschilderingen en artefacten in Spanje zegt nu voor het eerst duidelijk aan te tonen dat de neanderthaler wel degelijk kunstzinnige vaardigheden bezat.

Kathleen Heylen
13:03
https://www.vrt.be/vrtnws(...)s-waren-kunstenaars/
pi_177626119
05-03-2018

Wetenschappers onthullen mysterie rond 127 miljoen jaar oud kuiken

763?appId=2dc96dd3f167e919913d808324cbfeb2&quality=0.8
 © Thinkstock - Beeld ter illustratie.

Wetenschap & Planeet In Spanje is een fossiel van een kuikentje van 127 miljoen jaar geleden gevonden. Het vogeltje was maar vijf centimeter groot en moet ongeveer tien gram hebben gewogen toen het nog leefde. Het kuikentje was piepjong en net uit het ei toen het doodging. Zijn botten waren nog zwak en het kon nog niet vliegen.

De vondst kan wetenschappers iets leren over de evolutie van vogels. “Het is bijzonder om te zien dat veel eigenschappen van vogels nu, meer dan 100 miljoen jaar geleden al ontwikkeld waren”, zei onderzoeker Luis Chiappe van het Museum voor Natuurgeschiedenis in Los Angeles.

Het kuikentje behoort tot een uitgestorven groep vogels, de enantiornithes. Die hadden klauwen aan hun vleugels en tanden in hun snavels, maar verder leken ze vrij veel op vogels van nu.

(HLN)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_177895427
quote:
Moderne mens vermengde zich twee keer met de mysterieuze denisova-mens

Homo sapiens, de moderne mens, heeft zich niet alleen gekruist met de neanderthaler, maar ook met een andere soort van archaÔsche mens, de mysterieuze denisova-mens. Een nieuwe studie beschrijft nu hoe onderzoekers onverwacht ontdekt hebben dat er twee afzonderlijke episodes van genetische vermenging met de denisova's geweest zijn. Dat doet veronderstellen dat de genetische geschiedenis tussen de denisova-mensen en de moderne mensen gevarieerder is geweest dan tot nog toe werd gedacht.

Luc De Roy
19:43
https://www.vrt.be/vrtnws(...)mysterieuze-denisov/
pi_178104555
26-03-2018

Hoe kunnen stekelbaarzen zo snel evolueren?

Deze visjes hebben door de jaren heen heel wat genetische variatie opgebouwd die nu goed van pas komt.

De driedoornige stekelbaars is een klein visje dat op het noordelijk halfrond in oceanen en meren zwemt. Deze vissen staan erom bekend zich snel aan te passen aan een nieuwe omgeving. Door de jaren heen hebben diverse populaties de zoute oceaan ingeruild voor zoetwatermeren. Vissen uit oceaanpopulaties zijn gepantserd met benige platen en stekels om zich te beschermen tegen roofdieren. Maar wanneer ze zich vestigen in zoetwatermeren, dan verdwijnt die bepantsering razendsnel. In een tijdspanne van slechts enkele tientallen jaren passen deze vissen zich aan hun nieuwe zoetwaterhabitat aan met veranderingen in vorm, grootte, kleur en gedrag. Maar hoe slagen deze kleine visjes erin om zich zo snel aan te passen?

Mutaties
De snelheid van evolutie hangt onder meer af van de genetische variatie in een populatie. Alle genetische variatie is uiteindelijk het gevolg van mutaties, veranderingen in de DNA-code. Meestal gaat het om een kleine verandering, bijvoorbeeld de mutatie van ťťn DNA-letter (een puntmutatie). Maar soms is de verandering groter, zoals het omdraaien van een hele regio in het genoom (een inversie). Mutaties zijn echter zeldzaam. Een recente studie naar mensen vond bijvoorbeeld ongeveer 50 nieuwe puntmutaties per generatie. Vijftig aanpassingen in een boek van 3 miljard letters, dat is niet om over naar huis te schrijven.

Ook wij mensen evolueren dus nog steeds. Maar wat verandert er dan precies? En kan er bijvoorbeeld nog een heel nieuwe soort mens ontstaan? Lees er hier alles over!

Genetische variatie
De meerderheid van de nieuwe mutaties zijn neutraal, ze bieden geen voor- of nadeel. Door de generaties heen stapelen deze mutaties zich op in het genoom en zo groeit de genetische variatie binnen een populatie. Biologen noemen dit staande genetische variatie (in het Engels: standing genetic variation). Maar op een bepaald moment verandert de omgeving en blijkt dat sommige van die oude neutrale mutaties plots wel een voordeel opleveren. Natuurlijke selectie grijpt zijn kans en de populatie past zich razendsnel aan.

Parallele evolutie
Dit gebeurde meermaals bij de driedoornige stekelbaars. In een studie in het vakblak Evolution Letters, vergeleken Amerikaanse wetenschappers drie populaties in Alaska: ťťn populatie uit een zeearm van zoutwater en twee populaties die onafhankelijk van elkaar een zoetwatermeer koloniseerden. Diverse delen van het genoom waren verschillend tussen de zoutwater- en zoetwatervissen. In die regio’s vonden de onderzoekers onder andere het gen eda waarvan al bekend was dat het een cruciale rol speelt bij de bepantsering van deze vissen. Toen men de leeftijd van deze variatie berekende, kwam men tot een verrassende conclusie: bepaalde genetische varianten waren meer dan 10 miljoen jaar geleden al aanwezig. Tot nu toe waren die oude mutaties neutraal. Maar eenmaal de vissen het zoetwatermeer bereikten, bleken heel wat genetische varianten voordelig te zijn. Daarnaast gebruikten beide zoetwaterpopulaties onafhankelijk van elkaar dezelfde genetische variatie. Een mooi voorbeeld van parallelle evolutie.

Jente Ottenburghs promoveerde aan de Universiteit Wageningen waar hij onderzoek deed naar de evolutie van ganzen. Na een stage bij de wetenschapsredactie van de Volkskrant werkt hij nu als postdoc aan de Uppsala Universiteit in Zweden. Meer weten over Jente? Neem een kijkje op zijn website. Recent kon je in een artikel van de hand van Jente al lezen hoe een genoom in kaart wordt gebracht. Nieuwsgierig? Klik hier! En hier kun je lezen hoe de genetische code precies werkt.

(scientias.nl)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_178208291
30-03-2018

Zeldzame voetafdrukken van 13.000 jaar oud aan Canadese westkust bevestigen: “Eerste Amerikanen kwamen uit AziŽ”

763?appId=2dc96dd3f167e919913d808324cbfeb2&quality=0.8
 © Duncan McLaren/University of Victoria - Een van de gevonden voetafdrukken, met rechts het digitaal gemanipuleerde beeld ervan.

Wetenschap Wetenschappers hebben 29 voetafdrukken van 13.000 jaar oud gevonden op Calvert Island in het Canadese Brits-Columbia. De voetsporen zijn afkomstig van minstens twee volwassenen en een kind, blijkt uit het onderzoek dat gepubliceerd werd in Plos-One. De vondst lijkt te bevestigen dat de eerste Amerikanen uit Oost-AziŽ kwamen.

“Versteende voetafdrukken worden maar zelden gevonden op archeologische sites”, zegt onderzoeksleider Duncan McLaren van de University of Victoria en van het Hakai Institute. Toch kon zijn team er 29 opgraven aan de kust van Calvert Island. Ze stammen uit het tijdperk tussen 11.000 en 14.000 jaar geleden, toen het einde van de laatste ijstijd in zicht kwam en het zeeniveau twee tot drie meter lager was dan vandaag. “Waarschijnlijk komen de voetafdrukken uit een gebied dat 13.000 jaar geleden net boven de vloedlijn lag”, zegt McLaren.

Minstens drie personen

Zijn team begon al in 2014 met opgravingen op het Canadese eiland, een dichtbebost gebied dat enkel toegankelijk is per schip. De archeologen doen daar onderzoek omdat er eerder al door mensen gemaakte vuilnishopen van zo’n 6.000 jaar oud werden gevonden. “De site omvat een groot, afgeschermd strand, waarvan we dachten dat het gedurende millennia wel mensen zou aangetrokken hebben”, aldus McLaren. “De laatste 14.000 jaar was het zeepeil relatief stabiel in de regio en daarom gingen we ervan uit dat we er heel oude archeologische overblijfselen zouden kunnen aantreffen.”


763?appId=2dc96dd3f167e919913d808324cbfeb2&quality=0.8
 © Duncan McLaren/University of Victoria - Duncan McLaren (R) aan het werk met collega Daryl Fedje.

De wetenschappers ontdekten een eerste menselijke voetafdruk, 60 centimeter onder de oppervlakte van het huidige strand en gedrukt in een laag bruine klei. In de hiel bevonden zich stukjes hout, waardoor de ouderdom kon worden vastgesteld. In 2015 en 2016 trokken ze terug naar het gebied voor opgravingen en vonden ze nog eens 28 voetsporen. Bij sommige kon je de afzonderlijke tenen en voetbogen zien. Ze bleken afkomstig van minstens drie personen: twee volwassenen en een kind.

Landbrug en bootjes

De vondst kan het mysterie mee helpen ontrafelen van hoe mensen tijdens de laatste ijstijd van Beringia naar het gebied ten zuiden van Canada konden trekken. In die laatste ijstijd waren SiberiŽ en Alaska nog met elkaar verbonden door een brede landbrug in het gebied dat Beringia genoemd wordt. Canada was toen bedekt met ijskappen. De nieuwe studie ondersteunt de theorie dat mensen zich langs de kust tussen ijsvrije stukken land bewogen. “Het suggereert dat ze al heel vroeg bootjes gebruikten om de kustgebieden te verkennen”, stelt antropoloog Duncan McLaren.

Professor Nick Ashton van het British Museum is opgetogen over de studie: “Dit is een erg belangrijke vondst met implicaties voor de eerste kolonisaties van Amerika. Het staaft de theorie dat de eerste Amerikaanse volkeren uit Oost-AziŽ kwamen, toen het zeeniveau nog lager was en de landmassa’s groter. Maar waarschijnlijk gebruikten ze ook wel boten. De voetsporen leveren een erg tastbare link naar de eerste Amerikanen.”

(HLN)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_178234810
quote:
Kikker in Panama overwint schimmelplaag

DONDERDAG, 22:49BUITENLAND
AFP

Na jaren van afwezigheid zijn er weer kikkers in Panama. Tussen 2004 en 2007 stierven de dieren vrijwel uit in het land door een uitbraak van een dodelijke schimmelziekte.

Amerikaanse en Panamese wetenschappers hebben nu ontdekt dat bepaalde soorten weer terugkeren. In het toonaangevende tijdschrift Scienceschrijven zij dat het een opvallende ontdekking is, omdat de schimmel nog steeds aanwezig is in het gebied. Het lijkt er daarom op dat de nieuwe dieren inmiddels minder vatbaar zijn voor de ziekte.

Eerst werd ook gedacht dat de de schimmel wellicht minder sterk was geworden, maar dat bleek niet het geval. Uiteindelijk is de meest voor de hand liggende verklaring dat de huid van de kikkers zich dusdanig heeft ontwikkeld dat ze beter bestand zijn tegen de schimmelziekte.

"Je wordt moedeloos als je jaar in jaar uit langs dezelfde rivier loopt in de hoop de biodiversiteit te zien die je hier ooit kon vinden", zegt bioloog Corinne Richards-Zawacki, die bij het onderzoek betrokken was. "Dus je kan je voorstellen hoe goed het voelt om zulk mooi nieuws te kunnen brengen."

De wetenschappers benadrukken tegelijkertijd dat de kikkerpopulatie in Panama nog lang niet op het oude niveau is en zeggen dat het leefgebied ook een stuk kleiner is dan het was. Maar het begin is er, zeggen ze.

De observaties van de wetenschappers bevestigen het beeld dat al langer leeft onder biologen, dat een diersoort zelden uitsterft door een hevige uitbraak van een ziekte. Door evolutie passen dieren zich aan, waardoor ze beter bestand zijn tegen de ziekte dan hun voorouders.
https://nos.nl/artikel/22(...)t-schimmelplaag.html
pi_178434046
quote:
Speelden wenkbrauwen een rol in de menselijke evolutie?

Mensen kunnen met hun wenkbrauwen allerlei subtiele emoties uitdrukken, en mogelijk heeft dat een belangrijke rol gespeeld in de evolutie van de mens. Een nieuwe studie stelt dat de expressieve wenkbrauwen van Homo sapiens een uitgesproken voordeel boden op de starre, onbeweeglijke wenkbrauwbogen van de voorouders van de mens, en dat ze de moderne mens toegelaten hebben makkelijker sociale contacten te leggen. Daardoor kon Homo sapiens beter samenwerken, terugvallen op bredere netwerken en grotere groepen vormen, wat maakte dat inteelt minder voorkwam.

Luc De Roy
16:05
https://www.vrt.be/vrtnws(...)e-menselijke-evolut/
  dinsdag 10 april 2018 @ 21:20:14 #102
7380 Treinhomo
Bring me Edelweiss
pi_178435228
Mike Pence and ISIS are both homophobic,
but Mike doesn't throw gay men off the roof
so he is better
this isn't that hard, people !
pi_178442477
10-04-2018

Zet de vondst van ťťn klein vingerkootje de theorie over de moderne mens op zijn kop?
Vondst versterkt kritiek op ‘Out of Africa’-model

763?appId=2dc96dd3f167e919913d808324cbfeb2&quality=0.8
 © REUTERS - Het vingerkootje dat werd teruggevonden.

Wetenschap Wetenschappers hebben in de woestijn van Saoedi-ArabiŽ een vingerkootje gevonden dat volgens hen toebehoorde aan een homo sapiens, de moderne mens. Het kootje van 85.000 jaar oud zou het eerste en oudste fossiel ooit zijn van een moderne mens op het Arabische schiereiland, en aantonen dat de mens veel vroeger uit Afrika is getrokken dan tot nu toe werd aangenomen.

Het kootje van niet meer dan 3 centimeter lang werd gevonden in de archeologische site van Al-Wusta in wat vandaag de Nefud-woestijn is. Maar 85.000 jaar geleden was de plaats waarschijnlijk een groen gebied vol meren, rivieren en vooral een plaats vol leven, met dank aan aanhoudende moessonregens. Op de plek vonden wetenschappers naast het vingerkootje ook fossielen van meer dan 800 dieren, waaronder gazelles en nijlpaarden. De theorie luidt dat die dieren Afrika op een gegeven moment hebben verlaten, waarna de homo sapiens - toen nog een jager-verzamelaar - hen gevolgd is.

De moderne mens ontstond zo’n 300.000 jaar geleden in Afrika. Lang werd onder veel wetenschappers aangenomen dat die homo sapiens pas zo’n 60.000 jaar geleden in een enkele golf uit het continent is vertrokken. Volgens die ‘Out of Africa’-theorie zou hij zich daarna geleidelijk aan over de rest van de wereld hebben verspreid en andere vroege mensensoorten, zoals de Neanderthaler, hebben verdrongen.

Maar de vondst van het vingerkootje, het oudste dat ooit is gevonden buiten Afrika en de oostelijke kust van de Middellandse Zee, versterkt de aanzwellende kritiek op dat model. De ontdekking, gepubliceerd in het vakblad Nature Ecology and Evolution, toont volgens hoofdauteur Huw Groucutt van de universiteit van Oxford aan dat “de vroege uittocht van de homo sapiens ruimtelijk veel verspreider is gebeurd dan tot nu toe gedacht”.

763?appId=2dc96dd3f167e919913d808324cbfeb2&quality=0.8
 © REUTERS - De Al-Wusta site in Saoedi-ArabiŽ.

Geleidelijke verspreiding

In plaats van ťťn snelle migratiegolf, zou de moderne mens zich dus veel geleidelijker hebben verspreid, en bovendien veel vroeger dan gedacht. Op de Al-Wusta site vonden de wetenschappers ook 380 stenen werktuigen. Ze vermoeden dat er 20 tot 40 vroege mensen geleefd hebben. Wat er uiteindelijk met hen is gebeurd, is niet duidelijk. Zijn ze gestorven, of verder weggetrokken richting AziŽ?

Maar hoewel de wetenschappers claimen dat het vingerkootje afkomstig is van een homo sapiens, komt er meteen kritiek op het model. Volgens professor Rolf Quam van het Binghamton University Department of Anthropology in New York valt niet uit te sluiten dat het fossiel toebehoorde aan een andere soort, die misschien gelijkaardige vingers had.

Quam meldde eerder dit jaar al de ontdekking van het oudste fossiel van de moderne mens buiten Afrika. In de Misliya-grot in IsraŽl vond hij een kaakbeen van 177.000 tot 194.000 jaar oud. Ook Quam zei toen bewijs te hebben dat “de moderne mens veel vroeger uit Afrika emigreerde dan tot nu toe aangenomen”, al gaan andere wetenschappers er van uit dat die migratie richting het bosrijke gebied net naast Afrika mogelijk slechts van korte duur was.

763?appId=2dc96dd3f167e919913d808324cbfeb2&quality=0.8
 © REUTERS - De Al-Wusta site in Saoedi-ArabiŽ.

(HLN)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_178442590
10-04-2018

Gigantisch zeereptiel ontdekt in Groot-BrittanniŽ

Het prehistorische beest moet zo’n 26 meter(!) lang zijn geweest.

En daarmee is het de grootste ichthyosaurus die tot op heden is ontdekt. Sterker nog: dit 205 miljoen jaar oude beest is ťťn van de grootste dieren die ons bekend zijn en is slechts iets kleiner dan de blauwe vinvis: de grootste nog levende diersoort op aarde.

Somerset
De resten van de gigantische ichthyosaurus werden in 2016 op het strand van Lilstock, in het graafschap Somerset – in het zuidwestelijke deel van Groot-BrittanniŽ – ontdekt. Onderzoeker Paul de la Salle vermoedde al snel dat het om de resten van een ichthyosaurus kon gaan en nam contact op met enkele collega’s die de resten verder bestudeerden en dateerden. De studie wijst uit dat het inderdaad om een ichthyosaurus gaat die zo’n 205 miljoen jaar geleden leefde. Bovendien konden de onderzoekers vaststellen dat ťťn van de botten onderdeel uitmaakte van de onderkaak van een ichthyosaurus. En afgaand op de omvang van dat bot moest het zeereptiel wel gigantisch zijn geweest: zijn lichaamslengte wordt geschat op zo’n 26 meter.

167230_web.jpg?zoom=1.9599999666213987&resize=728%2C274&ssl=1
De botfragmenten die in Somerset zijn ontdekt, vormen samen een bot dat in de onderkaak van de ichthyosaurus thuishoorde. Afbeelding: Dean Lomax / The University of Manchester.

Vorige recordhouder
De onderzoekers besloten de resten van deze flinke ichthyosaurus te vergelijken met die van de vorige recordhouder: een 21 meter lang exemplaar dat in een museum in Canada ligt opgeslagen. Deze ichthyosaurus behoort tot de soort Shonisaurus sikanniensis en bleek nogal wat overeenkomsten te vertonen met het exemplaar dat in Somerset is aangetroffen. Het suggereert dat de Britse ichthyosaurus tot dezelfde klade – de Shastasauridae – behoort.

1920_shonisauruslifeandskeletalreconstructioncnobumichitamuraampscotthartman.jpg?zoom=1.9599999666213987&resize=728%2C353&ssl=1
Een reconstructie van een Shonisaurus. Afbeelding: © Nobumichi Tamura & Scott Hartman.

De ontdekking van deze enorme ichthyosaurus werpt ook een nieuw licht op grote botten die lang geleden voor de kust van Gloucestershire zijn ontdekt. Recent werd gesteld dat de meer dan 200 miljoen jaar oude botten afkomstig zijn van op het land levende reptielen die een dinosaurusachtige omvang hadden aangenomen. Maar bij nader onderzoek denken De La Salle en collega’s nu dat ook deze resten afkomstig zijn van gigantische ichthyosaurussen. Eťn van de botten lijkt namelijk verdacht veel op het stukje kaak dat in Somerset is aangetroffen. Als dat het geval is, kunnen de Gloucestershire-resten wel eens toebehoren aan een nůg grotere ichthyosaurus dan nu in Somerset is ontdekt.

(scientias.nl)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
  maandag 16 april 2018 @ 13:19:50 #105
38496 Perrin
Sapere aude
pi_178551678
merlin_136706406_cb36d32c-466f-4743-b2e4-90bbc7af41f5-superJumbo.jpg

quote:
Trillions Upon Trillions of Viruses Fall From the Sky Each Day

High in the Sierra Nevada mountains of Spain, an international team of researchers set out four buckets to gather a shower of viruses falling from the sky.

Scientists have surmised there is a stream of viruses circling the planet, above the planet’s weather systems but below the level of airline travel. Very little is known about this realm, and that’s why the number of deposited viruses stunned the team in Spain. Each day, they calculated, some 800 million viruses cascade onto every square meter of the planet.

Most of the globe-trotting viruses are swept into the air by sea spray, and lesser numbers arrive in dust storms.

“Unimpeded by friction with the surface of the Earth, you can travel great distances, and so intercontinental travel is quite easy” for viruses, said Curtis Suttle, a marine virologist at the University of British Columbia. “It wouldn’t be unusual to find things swept up in Africa being deposited in North America.”

The study by Dr. Suttle and his colleagues, published earlier this year in the International Society of Microbial Ecology Journal, was the first to count the number of viruses falling onto the planet. The research, though, is not designed to study influenza or other illnesses, but to get a better sense of the “virosphere,” the world of viruses on the planet.
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
pi_178672275
20-04-2018

Knap staaltje evolutie: hoe deze onderwatervissers langzaam maar zeker transformeren in ‘aquamensen’

763?appId=2dc96dd3f167e919913d808324cbfeb2&quality=0.8
 © AFP - Een duiker van de Bajau jaagt onder het water op vissen nabij IndonesiŽ, met een houten duikbril en traditionele speer.

Wetenschap & Planeet Maak kennis met de Bajau, een volk dat leeft op de Zuidoost-Aziatische zeeŽn. Op en in het water. Uit onderzoek blijkt dat de milt van deze ‘zeenomaden’ tot wel anderhalf keer zo groot is als die van naburige volkeren. Handig bij hun vele duiken, want de milt geeft extra zuurstof in het bloed. Nog opvallender: die grotere milt kregen ze niet door oefening. Hun genen zijn veranderd. Een boeiend staaltje evolutie.

De Bajau wonen ofwel op boten of in hutten op palen op ondiepe riffen. In vloten migreren ze met volledige clans van de ene naar de andere plaats op het water. Bijna 60 procent van hun dagen spenderen ze in de zee, op zoek naar eten. Hun dieet bestaat vrijwel volledig uit vis en schaaldieren. De duikcapaciteiten van deze zeenomaden zijn wonderbaarlijk. Ze kunnen tot 70 meter diep duiken en houden het tot wel 13 minuten lang vol onder water, gewapend met enkel een houten duikbril en een speer. Al minstens 1.000 jaar lang leven de Bajau op die manier. Nu blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat hun lichaam zich al even wonderbaarlijk heeft aangepast aan hun levensstijl. De Bajau zijn minder mens en meer zeewezen geworden. Het geleidelijke evolutieproces van Darwin door natuurlijke selectie? Het gaat nog steeds verder.

De wetenschappers onderzochten via een speekseldonatie het DNA van 59 Bajau en analyseerden ook hun milten ultrasonisch. Ook 34 leden van de Saluan, een volk van echte ‘landrotten’, maar nauw verwante buren van de Bajau, werden als controlegroep onderzocht. Uit de miltscans blijkt dat die van de Bajau maar liefst anderhalf tot twee keer groter zijn dan die van de Saluan. Zo’n grotere milt is bijzonder interessant voor de onderwatervissers, want het zorgt voor meer zuurstof in het bloed. Bovendien was er geen verband met of een lid een productieve duiker was binnen de groep of in vergelijking meer tijd op een boot doorbracht. Bewijs dat de evolutie bij de hele bevolkingsgroep is ingeslepen en niet een gevolg is van veel oefenen tijdens ťťn mensenleven.

Als deze mensen nog miljoenen jaren zo zouden leven, worden ze op termijn misschien wel een soort dolfijnen of walvissen.

De DNA-analyse vertelt een gelijkaardig verhaal: de onderzoekers ontdekten mutaties in de genen van de Bajau. Zo is er een mutatie in een genoom dat de activiteit van een gen betrokken bij de bloedcirculatie regelt, zodat bloed naar zuurstofhongerige vitale organen kan vloeien. Daarnaast is er een mutatie in een gen verantwoordelijk voor de productie van koolzuuranhydrase, een enzym dat de opbouw van koolstofdioxide in de bloedbaan vertraagt, een fenomeen dat wordt geassocieerd met extreem duiken. De veranderingen in de genen konden daarenboven gelinkt worden aan spiersamentrekkingen rond de milt. Alles samen argumenteren de wetenschappers dat de noodzaak van de Bajau om aan voedsel te geraken via duiken heeft geleid tot de evolutie.

“Als deze mensen nog miljoenen jaren zo zouden leven, worden ze op termijn misschien wel een soort dolfijnen of walvissen”, klinkt het bij Mihai Netea van het Radboud UMC, die de lab-analyses leidde. “Walvissen waren ook ooit een soort koeien die evolueerden tot zeewezens.”

763?appId=2dc96dd3f167e919913d808324cbfeb2&quality=0.8
 © EPA

(HLN)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_178837298
26-04-2018

Dit organisme heeft nog nooit seks gehad en tůch evolueert het

Hoe is dat mogelijk? Wetenschappers staan voor een raadsel.

De meeste dieren planten zich voort door seks te hebben. Daarbij wordt het genetisch materiaal van de ouders in het nageslacht gecombineerd. Het proces biedt ruimte voor een efficiŽnte natuurlijke selectie (ťťn van de drijvende krachten achter evolutie) en stelt dieren in staat om zich sneller aan veranderende omstandigheden – en dan met name ziekten – aan te passen (zie kader).

Natuurlijke selectie is ťťn van de drijvende krachten achter de evolutie. In dat scenario ontstaat elke keer nageslacht dat genetisch net wat anders is dan de ouders. Er is dus sprake van genetische diversiteit. Wanneer een fatale ziekte de kop opsteekt of het klimaat rap verandert, is de kans groot dat er binnen de populatie organismen zijn met een nťt iets andere set genen die deze beter bestand maken tegen de ziekte of verandering. Deze organismen zullen – in tegenstelling tot de organismen zonder deze set genen – overleven en zich voortplanten, waardoor deze genenset vrij snel dominant wordt binnen de populatie. Het resulteert in een soort populatie 2.0: een populatie die in het licht van de ziekte of klimaatverandering weet te overleven of zelfs kan gedijen doordat er natuurlijke selectie plaatsvindt op de daarvoor benodigde genenset. Het is evolutie in uitvoering!

Seks maakt het proces van natuurlijke selectie dus behoorlijk efficiŽnt. Geen wonder dat de meeste organismen zich dan ook middels seks voortplanten. Maar de bdelloidea – een onderklasse van raderdiertjes – doen dat niet. Deze raderdiertjes zijn namelijk allemaal van het vrouwelijk geslacht en het nageslacht is een kloon van de moeder. Wat echter heel verbazingwekkend is, is dat deze raderdiertjes – ondanks dat ze niet aan seks doen – de afgelopen tientallen miljoenen jaren wel geŽvolueerd zijn tot meer dan 500 soorten! Hoe is dat mogelijk?

Uitdroging
Enige tijd geleden, dachten onderzoekers het antwoord te weten. Het zou alles te maken hebben met het feit dat deze kleine diertjes lange perioden van uitdroging kunnen overleven. Nieuw onderzoek veegt die conclusie echter van tafel. En dus zijn we weer terug bij af: niemand weet hoe deze seksloze diertjes tot zo’n grote verscheidenheid aan soorten hebben kunnen evolueren.

Evolutie door uitdroging
Bdelloidea zijn microscopisch kleine diertjes die van oorsprong in het water leven. Maar als dat water om wat voor reden verdwijnt, zijn de diertjes niet kansloos: ze kunnen het in uitgedroogde toestand heel lang uitzingen. Maar die uitdroging heeft een prijs; het proces beschadigt het DNA, dat vervolgens als de diertjes weer vocht verkrijgen, hersteld moet worden. Gedacht werd dat die reparaties wel eens resulteerden in de verwijdering van schadelijke mutaties en mogelijk zelfs een recombinatie van genen. Oftewel: de reparaties zouden leiden tot evolutie. Op basis van die hypothese deden de onderzoekers een aantal voorspellingen over hoe het genoom van bdelloidea die nŪet in staat zijn om lange perioden van uitdroging te overleven, eruit zou zien. Onderzoekers hebben nu het genoom van bdelloidea die wťl en bdelloidea die nŪet in staat zijn om langdurige uitdroging te overleven, met elkaar vergeleken. En ze stuitten niet op de verschillen die het eerdere onderzoek voorspelde. Het wijst er sterk op dat DNA-herstel na uitdroging niet zo belangrijk is als eerder werd gedacht.


Horizontale gen-transfer
Wel kunnen de onderzoekers bevestigen dat de bdelloidea aan zogenoemde horizontale gen-transfers doen. Dat betekent dat ze DNA van andere organismen – die ergens in de verte nog familie zijn – in hun eigen genoom op kunnen nemen. Zo is bekend dat bdelloidea duizenden genen van planten, bacteriŽn, schimmels en eencellige organismen hebben opgenomen, waarbij verschillende soorten zich aan hun unieke leefomgeving lijken te hebben aangepast door DNA op te nemen dat de overlevingskansen vergroot. Wellicht maakt dat de evolutie van de bdelloidea mogelijk. In dit stadium is echter nog onduidelijk hoe de bdelloidea zich dat ‘vreemde DNA’ eigen maken. Daar moet dan ook nog meer onderzoek naar worden gedaan.

Eerdere studies suggereerden verder – op basis van de structuur van het genoom – dat het onmogelijk is dat bdelloidea zich middels seks voortplanten. Maar de nieuwe analyse van het genoom wijst uit dat men op basis van het genoom niet kan uitsluiten dat de diertjes aan seks doen. “We hebben niet bewezen dat ze seks hebben, maar we kunnen op basis van de huidige resultaten simpelweg niet bewijzen dat dat niet het geval is,” benadrukt onderzoeker Reuben Nowell. “Andere soorten raderdiertjes hebben identificeerbare mannetjes, maar er zijn nog nooit mannelijke bdelloidea ontdekt. We blijven deze fascinerende organismen bestuderen, maar voor nu is het mysterie alleen maar groter geworden.”

(scientias.nl)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_178888854
‘Evolutie zou een onmogelijkheid zijn, zowel voor de vorm als voor het leven, want slechts in antwoord op de toename in geestelijke groei kunnen ook de vormen hogere volmaaktheid bereiken.’

‘Wij zien nergens een plotseling scheppings- of vernielingsproces, zoals de theoloog aanneemt, maar wij vinden overal ‘Evolutie’. Evolutie is de geschiedenis van de voortschrijding van de Geest in de tijd. Overal, wanneer wij om ons heen de verschillende verschijnselen in het heelal nagaan, zien wij dat het pad der evolutie spiraalsgewijs loopt. Elke winding van de spiraal is een cyclus. Elke cyclus gaat in een volgende over, daar de windingen van de spiraal steeds doorlopen; elke cyclus is dus de hogere uitkomst van de voorafgaande winding en de maker van de hoger liggende toestanden, welke later volgen.’
'Hij die een slaaf bezit, is zelf ook een slaaf!'
pi_178896887
Nederlanders scheppen leven zonder zaad- en eicellen
2-5-2018

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat celbiologen beginnende embryo’s hebben kunnen maken, zůnder dat die ontstonden door natuurlijke voortplanting.
Deze bijzondere ontkoppeling van seksualiteit en voortplanting, na vijf jaar experimenteren door een kleine groep Nederlandse onderzoekers, wordt vanavond om 19.00 uur online gepubliceerd door het vooraanstaande wetenschappelijke vaktijdschrift Nature. Dat spreekt al van een doorbraak.

Mens op de maan
In de wetenschappelijke wereld wordt reikhalzend uitgezien naar de uitgebreide Nature-publicatie van de onderzoekers van het MERLN Instituut (Universiteit Maastricht) en het Hubrecht Instituut te Utrecht. De verwachtingen zijn buitengewoon hooggespannen, temeer omdat niemand ter wereld ooit zo ver kwam.

Hier en daar klinkt al de vergelijking met de eerste stap die de mens ooit op de maan zette. ,,Dat was het begin van een nieuwe wereld, door een eerste stap. Zo ook hier: dit kan de start zijn van een nieuwe ontstaanswijze van leven.”

Beginnende zwangerschappen
Prof. dr. Clemens van Blitterswijk, directeur van het MERLN Institute, zegt: ,,Deze synthetische vroeg-embryo’s leidden zelfs al tot beginnende zwangerschappen; ze waren reeds met innesteling in de baarmoeder begonnen.”

In de wetenschappelijke wereld groeit nu voorzichtig de overtuiging dat het ooit mogelijk zal zijn mensen te maken zonder dat daar een natuurlijke bevruchting voor nodig is.
'Hij die een slaaf bezit, is zelf ook een slaaf!'
pi_178913590
03-05-2018

Wetenschappers ontdekken 'de allereerste vogelsnavel'

De snavel behoort toe aan een overgangsvorm tussen dino’s en vogels.

“De eerste snavel was een met hoorn bedekte tangbek aan het eind van de kaak,” zo vertelt onderzoeker Bhart-Anjan Bhullar. “De rest van de kaak was gevuld met tanden. Oorspronkelijk was de snavel een heel precies grijpmechanisme dat dienst deed als een extra hand op een moment dat de voorpoten transformeerden tot vleugels.”

Nieuwe vondsten
De snavel die Bhullar beschrijft, behoort toe aan een soort die de naam Ichthyornis dispar draagt. Deze soort leefde zo’n 100 miljoen jaar geleden en werd al in de negentiende eeuw beschreven. Er zijn meerdere incomplete resten van teruggevonden. Bhullar en collega’s presenteren nu enkele nieuwe exemplaren – waaronder eentje met een complete schedel – en twee schedelfragmenten die al in het bezit waren van Yale University, maar eigenlijk altijd over het hoofd zijn gezien. De vondsten onthullen nieuwe details over hoe deze soort – die gezien wordt als een overgangsvorm tussen dinosaurussen en vogels – eruitzag.


Eerste snavel
Met name de prille snavel hebben de onderzoekers op basis van de resten goed kunnen reconstrueren. Volgens Bhullar laat de soort ons zien hoe de snavel eruitzag op het moment dat deze voor het eerst in de natuur opdook.

Brein
Ook kunnen de onderzoekers meer zeggen over het brein van I. dispar. Dat leek in veel opzichten op dat van moderne vogels. Tegelijkertijd zijn er echter ook nog wat dinosaurus-trekjes te vinden. Zo zijn de kaakspieren dinosaurus-achtig. Het is best verrassend dat de soort nog zo lang aan die dinosaurus-trekjes heeft vastgehouden, vindt Bhullar. Het zegt veel over de evolutie van vogels. Blijkbaar transformeerde het brein daarbij als eerste, terwijl het overige deel van de schedel primitiever en dinosaurusachtiger bleef. “Ichthyornis moet er ongeveer net zo uit hebben gezien als de zeevogels van vandaag de dag, waarschijnlijk zoals een meeuw of stern,” vertelt onderzoeker Michael Hanson. “De tanden waren waarschijnlijk niet zichtbaar – tenzij deze de mond open had – maar bedekt met een soort lipachtig extra oraal weefsel.”

Bhullar benadrukt dat de nieuwe ontdekkingen en reconstructies zeer belangrijk zijn. “Het verhaal van de evolutie van de vogel – de meest soortenrijke groep gewervelden op het land is ťťn van de belangrijkste in de hele geschiedenis.”

(scientias.nl)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
  woensdag 30 mei 2018 @ 13:36:12 #111
38496 Perrin
Sapere aude
pi_179489701
3218992711_4b170d51ec_b.jpg

quote:
Plants repeatedly got rid of their ability to obtain their own nitrogen

Plants, like all living things, need nitrogen to build amino acids and other essential biomolecules. Although nitrogen is the most abundant element in air, the molecular form of nitrogen found there is largely unreactive. To become useful to plants, that nitrogen must first be "fixed," or busted out of its molecular form and linked with hydrogen to make ammonia. The plants can then get at it by catalyzing reactions with ammonia.

But plants can't fix nitrogen. Bacteria can.

Some legumes and a few other plants have a symbiotic relationship with certain bacterial species. The plants build specialized structures on their roots called nodules to house and feed the bacteria, which in turn fix nitrogen for the plants and assure them a steady supply of ammonia. Only 10 families of plants have the ability to do this, and even within these families, most genera opt out. Ever since the symbiosis was discovered in 1888, plant geneticists have wondered: why? If you could ensure a steady supply of nitrogen for use, why wouldn't you?
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
pi_179537814
31-05-2018

Belgische onderzoekers ontdekken waarom ons brein zo groot is

763?appId=2dc96dd3f167e919913d808324cbfeb2&quality=0.8
 © REUTERS

Wetenschap Belgische onderzoekers van de Universitť Libre de Bruxelles (ULB) en VIB-KU Leuven hebben ontdekt hoe het komt dat net onze soort over zo’n sterk ontwikkeld stel hersenen beschikt. Het antwoord zit in genen die enkel bij de mens voorkomen.

De onderzoekers onder leiding van Pierre Vanderhaegen, rapporteren in het prestigieuze vakblad Cell over hun zoektocht in het menselijke DNA. Dat is voor 99 procent identiek aan dat van de chimpansee, dus de sleutel ligt in kleine stukjes genetische informatie.

De wetenschappers ontdekten dat de unieke eigenschappen van het menselijke brein konden ontwikkelen dankzij nieuwe genen die heel recent in de evolutie van onze soort ontstonden. De NOTCH2NL-genfamilie stimuleerde de groei van stamcellen in de hersenschors, en dat leidde tot meer hersencellen.

NOTCH2NL-genen

De NOTCH2NL-genen zijn een cluster genen die door verdubbeling geŽvolueerd zijn uit de receptor van een signaalmolecule, Notch, dat de ontwikkeling, groei en specialisatie van allerlei cellen reguleert, inclusief die in de hersenen.

“Het is ongelooflijk fascinerend dat deze genen, die nog maar heel recent in onze evolutie ontstonden, toch inspelen op een van de oudste signalisatiemechanismen die we bij alle dieren vinden”, zegt Vanderhaeghen.

De NOTCH2NL-genen bevinden zich in een regio die eerder al gelinkt werd aan aandoeningen die de hersengrootte aantasten. Een DNA-analyse bij patiŽnten met over- of onderontwikkeling van de hersenen door een groep Amerikaanse wetenschappers onder leiding van David Haussler (UC Santa Cruz en het Howard Hughes Medical Institute) bevestigt dat de genfamilie een invloed heeft op de grootte van de hersenen.

“De resultaten wijzen erop dat een select aantal genetische dubbels die specifiek voorkomen bij de mens een grote impact hebben op onze hersenontwikkeling en evolutie: hoe minder exemplaren van NOTCH2NL hoe kleiner de hersenen, en hoe meer exemplaren hoe groter”, aldus Vanderhaeghen.

Worm

Nieuwe genen ontstaan door duplicatie: een bestaand gen verdubbelt en de kopie wijzigt lichtjes naar een gelijkaardig, zogenaamd paraloog gen. Op die manier kunnen soorten evolueren. Professor Vanderhaeghen en zijn team waren vooral geÔnteresseerd in verdubbelingen die enkel bij de mens gebeuren.

Ontwikkelingsbiologen bestuderen evolutionaire verschillen meestal op basis van hoe bepaalde genen worden ingezet, en niet zozeer de aanwezigheid van genen zelf, aangezien we het overgrote deel van onze genen delen met zelfs heel simpele diersoorten zoals de worm. Maar een genverdubbeling kan zorgen voor een relatief snelle evolutie van unieke menselijke eigenschappen, zoals een grotere hersenschors.”

Volgens Vanderhaeghen zijn nog heel wat unieke genen in kaart te brengen. “In dezelfde DNA-regio vinden we nog andere genen terug die uniek zijn voor de mens. Voorlopig hebben we geen idee welke rol ze spelen. Het zou goed kunnen dat zij instaan voor nog andere aspecten van onze hersenontwikkeling.”

(HLN)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_180252130
05-07-2018

Ook de kinderen van onze voorouder Australopithecus afarensis liepen op twee benen

Maar ze gingen ook nog – vaker dan hun ouders – de boom in.

Dat blijkt uit een analyse van de meest complete voet die van het kind van een oude mensachtige is teruggevonden. Het gaat om de fossiele resten van een Australopithecus afarensis die 3,32 miljoen jaar geleden in Afrika leefde en op het moment van overlijden tussen de 2,5 en 3 jaar oud was. De voet is ongeveer net zo groot als een menselijke duim en werd in 2002 al in EthiopiŽ teruggevonden.

174357_web.jpg?zoom=1.9599999666213987&resize=278%2C507&ssl=1
Hier zie je het voetje van de 2,5 tot 3 jaar oude A. afarensis, liggend op de voetafdruk van een menselijke peuter. Afbeelding: Jeremy DeSilva.

De boom in
Amerikaanse onderzoekers hebben de anatomie van de voet nu geanalyseerd en kunnen op basis daarvan een aantal interessante conclusies trekken. Zo moet de peuter al op twee benen hebben gelopen. Daarnaast zijn er echter aanwijzingen gevonden dat deze ook tijd doorbracht in bomen. Met name de grote teen van de peuter wijst erop dat deze vaker in bomen te vinden was dan volwassen Australopithecus afarensis. Dat is ook wel te verklaren, zo vertelt onderzoeker Jeremy DeSilva. “Als je drie miljoen jaar geleden in Afrika leefde zonder vuur, zonder gebouwen en zonder enige vorm van verdediging dan kun je zodra de zon ondergaat maar beter in een boom kruipen.”

Lucy
Australopithecus afarensis was een mensachtige die meer dan drie miljoen jaar geleden in Afrika leefde. De eerste fossiele resten van deze mensachtige werden in 1974 al in EthiopiŽ ontdekt. Dat eerste halfcomplete skelet kreeg de naam Lucy en die aanduiding is langzaam maar zeker uitgegroeid tot een synoniem voor A. afarensis. Lucy werd niet ver van de plek waar de voet van deze peuter is aangetroffen, ontdekt, maar leefde een slordige 200.000 jaar later.

Kort na de ontdekking van Lucy concludeerden onderzoekers al dat deze mensachtige zich rechtop, dus op twee benen voortbewoog. Maar er bleef altijd discussie over de vraag of dat de enige manier was waarop Lucy zich verplaatste. Uiteindelijk namen de meeste onderzoekers aan dat Lucy zich voornamelijk op twee benen voortbewoog en slechts zelden nog in bomen klom. Die aanname komt enigszins op losse schroeven te staan na de analyse van de voet van de A. afarensis-peuter.

(scientias.nl)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_180392948
10-07-2018

Fossiel van “eerste reuzendinosaurus” ontdekt in ArgentiniŽ

763?appId=2dc96dd3f167e919913d808324cbfeb2&quality=0.8
 © REUTERS - Reconstructie van de 'Ingentia prima' uit het late Trias.

Dieren Dino’s zijn de grootste levende wezens die ooit op onze planeet hebben rondgewaard. De zwaarste exemplaren wogen zoveel als een ruimteschip vandaag. In ArgentiniŽ zijn dinoresten van 200 miljoen jaar oud ontdekt, van een nieuwe soort.

Wetenschappers vonden in totaal vier skeletten tijdens een excursie in 2015 op de paleontologische site Balde de Leyes in het noordwesten van ArgentiniŽ, zo’n 1.100 kilometer ten westen van Buenos Aires. Een was van een nieuwe soort, de drie andere van daaraan verwante dinosaurussen. Volgens paleontologen maakte het eerste dier snelle groeispurten door en had het erg efficiŽnte vogelachtige longen. “We zagen dat het een nieuwe soort was die we ‘Ingenia prima’ doopten”, zegt dr. Cecilia Apaldetti van de Argentijnse Universidad Nacional de San Juan. Dat is Latijn voor “eerste reus”.

Deze vierpotige dinosaurus gaat terug tot het Trias, 215 miljoen jaar geleden. Dat is ongeveer 47 miljoen jaar voordat de iconische Diplodocus en Brachiosaurus opdoken, de bekende planteneters met hun lange nek. De nieuwe soort blijkt niet zo groot te zijn, met een gewicht van zo’n tien ton en een lengte van ongeveer 9 meter. Maar de ontdekking is wel een verrassing, zo vroeg in de evolutie van de dino’s. De dino wordt samen met die van de andere ontdekte skeletten ondergebracht in de groep van de ‘lessemsauridae’, ook al een nieuwe benaming.


763?appId=2dc96dd3f167e919913d808324cbfeb2&quality=0.8
 © REUTERS - De 'Ingentia prima', een nieuwe dinosaurussoort.

Tot nu toe werd gedacht dat de eerste reuzendino’s pas vroeg in de Jura (201,3-145 miljoen jaar geleden) ten tonele verschenen. Maar de vondst van de vier skeletten van lessemsauridae wijst erop dat minstens enkele dino’s al gigantisch groot waren op het einde van het Trias, dus nog voor de Trias-Jura-extinctie in plaats van erna.

Nog opvallender is dat de lessemsauridae hun enorme gestalte los van de sauropoda zoals de Brontosaurus en de Diplodocus ontwikkelden, want die evolueerden pas later tijdens de Jura. Met andere woorden: de sauropoda waren niet de enige dino’s die kolossaal werden.

De nieuwe dinosaurus maakt deel uit van de groep van sauropodomorphae, die later zouden uitgroeien tot de allergrootste dierensoort ooit op Aarde. De dino had een lange nek van zo’n tien meter, minder lang dan die van de Diplodocus.

(HLN)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_181341033
20-08-2018

Iconisch voorbeeld van evolutie houdt moedig stand in nieuw onderzoek

De motjes zijn – terecht – een schoolvoorbeeld van evolutie in actie.

Het is ťťn van de eerste soorten die werd aangehaald om Darwins evolutietheorie te onderschrijven: de peper-en-zoutvlinder. “Dit is ťťn van de meest iconische voorbeelden van evolutie, gebruikt in biologieboeken wereldwijd,” vertelt onderzoeker Martin Stevens. “Maar ook fel bestreden door creationisten die erop uit waren om de evolutietheorie in diskrediet te brengen.”

IndustriŽle revolutie
Dat de nachtvlinder uitgroeide tot het schoolvoorbeeld van evolutie is te danken aan de industriŽle revolutie die het leefgebied van de vlinder ingrijpend veranderde. De meeste motjes zijn licht van kleur, waardoor je ze nauwelijks op de met lichte korstmossen bedekte stam van bomen ziet zitten. Maar tijdens de industriŽle revolutie zorgde vervuiling ervoor dat de lichte korstmossen doodgingen en de schors van bomen zwart kleurde door roet. In die tijd ontstond er een donkere variant van de peper-en-zoutvlinder. Toen er later afspraken werden gemaakt om de luchtvervuiling terug te dringen, nam de roetuitstoot af en keerden de korstmossen terug. Daarop werden ook de nachtvlinders weer lichter van kleur.

blue_tit_1534752998.jpg?resize=954%2C636&ssl=1
De pimpelmees is ťťn van de vogelsoorten die het op peper-en-zout-vlinders voorzien heeft. Afbeelding: WenPhotos / Pixabay.

Nieuw onderzoek
Een prachtig voorbeeld van natuurlijke selectie, de drijvende kracht achter evolutie. Toch? Hoewel het voorbeeld in tal van boeken is aangehaald, is eigenlijk nooit onderzocht of de overlevingskansen van de motten echt beÔnvloed werden door hun camouflagekleur. Een nieuw onderzoek van wetenschappers van de universiteit van Exeter brengt daar nu verandering in. De onderzoekers tonen aan dat lichte motten in de ogen van hun belangrijkste vijand – vogels – echt minder goed zichtbaar zijn op met korstmossen bedekte bomen dan donkere motten. Het betekent dat deze lichte motten dus in het voordeel zijn; ze hebben betere overlevingskansen en dus meer kans om zich voort te planten dan de donkere motten. Het resultaat: in een paar generaties tijd domineren de lichte motten.

Natuurlijke selectie
“Onze resultaten bevestigen het verhaal dat vroege evolutiebiologen vertelden, namelijk dat veranderingen in de frequentie waarmee donkere en lichte peper-en-zoutvlinders voorkwamen, werd bepaald door veranderingen in vervuiling en camouflage,” stelt Stevens. Het bewijst dat deze soort terecht een iconisch voorbeeld van evolutie in actie is.

De onderzoekers baseren zich op verschillende experimenten. Zo plaatsten ze bijvoorbeeld nagemaakte donkere en lichte motten op bomen en keken hoe vaak ze door vogels werden aangevallen. De lichtere modellen bleken een 21% grotere kans te hebben om het experiment te ‘overleven’, oftewel niet door vogels te worden opgegeten.

(scientias.nl)
Death Makes Angels of us all
And gives us wings where we had shoulders
Smooth as raven' s claws...
pi_181755953
quote:
Twee nieuwe Chinese dino's zijn "missing links" in evolutie van een bizarre groep

Een internationaal team heeft twee recent ontdekte dinosauriŽrs voor het eerst wetenschappelijk beschreven, en ondergebracht in een groep met vreemd uitziende, insectenetende theropoden, de alvarezsaurussen. In het fossielenbestand van die groep zit een gat van zo'n 70 miljoen jaar, en de twee nieuwe dino's vallen bijna in het midden van dat hiaat. De "missing links", de ontbrekende schakels, werpen een nieuw licht op de evolutie van die bizarre groep van predatoren, die leefden tussen 160 en 90 miljoen jaar geleden.

Luc De Roy
ma 03 sep 21:19
hele artikel inclusief foto's: https://www.vrt.be/vrtnws(...)nks-in-evolutie-van/
pi_182347155
quote:
Nobelprijswinnaars Chemie passen de evolutietheorie van Darwin toe in hun onderzoek

De Nobelprijs voor Chemie gaat dit jaar naar ťťn vrouw en twee mannen: de Amerikaanse Frances Arnold, de Amerikaan George Smith en de Brit Gregory Winter. Volgens het Nobelprijscomitť hebben zij als eersten het principe van evolutie, zoals we dat kennen van Darwin, toegepast in de chemie.

wo 03 okt 13:02
Daardoor zijn ze erin geslaagd om het proces van evolutie bij eiwitten ook te versnellen. Hun ontdekkingen kunnen bijvoorbeeld de zoektocht naar geneesmiddelen of naar biobrandstoffen gevoelig versnellen.

De Britse biochemicus Gregory Winter heeft een baanbrekend geneesmiddel op zijn naam staan, een middel om reumatoÔde artritis te behandelen.

De Amerikaanse Frances Arnold is pas de vijfde vrouw die de Nobelprijs voor Chemie krijgt. Arnold doet vooral onderzoek naar biobrandstoffen en heeft daar al tien patenten op. Tijdens de bekendmaking van de Nobelprijzen belde de jury in Stockholm haar op om wat uitleg te geven, maar de telefoonlijn was niet al te best en Arnold was moeilijk te verstaan. Gisteren was er ook al een vrouw bij de winnaars van de Nobelprijs voor Fysica.
voor korte video zie: https://www.vrt.be/vrtnws(...)heorie-van-darwin-t/
pi_182582638
quote:
Mooie mannelijke vogels zijn geen goede zangers (en vice versa)

Britse wetenschappers hebben de lokroepen en veren van meer dan 250 vogelsoorten onderzocht. Ze hebben vastgesteld dat mannetjes met opvallende veren niet meteen de beste zangers zijn.

Wim Schepens
11:42
https://www.vrt.be/vrtnws(...)ngers-en-vice-versa/
pi_182647477
quote:
Boek over natuur in de stad krijgt Jan Wolkers Prijs 2018
Vandaag, 10:03
NPO Radio 1
@NPORadio1

Menno Schilthuizen wint de Jan Wolkers Prijs 2018! De prijs is zojuist uitgereikt in @VroegeVogels: 'De jury heeft gekozen voor de verrassing, waarin wijsheid rijkelijk overgoten met feiten wordt opgediend. Die je leert kijken op een andere manier'
2 uur geleden
De Jan Wolkers Prijs 2018, de prijs voor het beste natuurboek, gaat naar Menno Schilthuizen voor zijn boek Darwin in de stad. Hij kreeg de prijs uit handen van Karina Wolkers tijdens de uitzending van het radioprogramma Vroege Vogels op NPO Radio 1, dat voor de gelegenheid uit het Rijksmuseum Boerhaave in Leiden kwam.

Schilthuizen is evolutiebioloog. Hij beschrijft in het boek hoe de natuur zich ontwikkelt in de stad en zich aan de stad aanpast. Dieren passen zich zo aan dat zelfs hun dna verandert. Zo hebben stadsmerels dikkere snavels dan bosmerels. "Het is slechts een kwestie van tijd voor we twee soorten merels in de vogelboekjes hebben staan", staat in het boek.

Andere kijk

De jury zegt te hebben gekozen voor "de verrassing waarin wijsheid rijkelijk overgoten met feiten wordt opgediend. Die je leert kijken op een andere manier, die je opnieuw versteld doet staan van het wonder van zogenaamd alledaagse natuur".

Ook prijst de jury de uiterst leesbare schrijfstijl, "door een verteller die wat te zeggen heeft". Schilthuizen krijgt 5000 euro en een portret dat Siegfried Woldhek van hem heeft getekend.

Bij veel zoogdieren evolueert het dna, zei Schilthuizen bij de uitreiking van de prijs. Het verandert in de loop van de tijd, het past zich aan de leefomgeving aan. Ook bij planten gebeurt dat.

De prijs is voor de zesde keer uitgereikt. Er was een grote keuze aan natuurboeken, de jury heeft er 120 bekeken. Dat komt doordat het thema van de boekenweek dit jaar de natuur was.

De prijs is een initiatief van Vroege Vogels, het Wereld Natuur Fonds en de Volkskrant.
https://nos.nl/artikel/22(...)kers-prijs-2018.html
pi_182661403
quote:
University of California Television (UCTV)
Published on Oct 20, 2018

Most people are part-Neanderthal, the closest extinct human relative. Svante Pššbo explores human genetic evolution by analyzing preserved genetic material from the remains of ancient organisms, including Neanderthals. What can we learn from the genomes of our closest evolutionary relatives? Pššbo is an evolutionary anthropologist and pioneer of paleogenetics and the director of the Max Plank Institute of Evolutionary Genetics.
Mogelijk zijn de Neanderthaler en Denisovan verdwenen doordat er veel gemengde relaties waren en de homo sapiens veel talrijker was. De genenpool van de Neanderthalers en Denisovan is daardoor steeds verder "verdund" t.o.v. sapiens. Er waren waarschijnlijk ook veel gemengde relaties tussen Neanderthaler en Denisovan.

[ Bericht 0% gewijzigd door Digi2 op 22-10-2018 01:58:41 ]
We can't afford the illusion anymore
pi_182732521
quote:
Dino's konden overheersen dankzij "superlongen"

In het mesozoÔcum, het tijdperk van de dinosauriŽrs dat liep van 251 tot 65 miljoen jaar geleden, bevatte de lucht op aarde maar 10 tot 15 procent zuurstof in plaats van de huidige 20 procent. Toch waren dinosauriŽrs in staat om behoorlijk snel te rennen in die zuurstofarme atmosfeer, Velociraptors hebben hun naam niet gestolen, en zouden meer dan 60 km/u gehaald hebben. Volgens een nieuwe studie was dat te danken aan hun superefficiŽnte, vogelachtige longen, die voor een constante stroom aan zuurstof zorgden. Mogelijk heeft dat de dino's ook toegelaten om in dat tijdperk de dominante diersoort op aarde te worden.

Luc De Roy
wo 24 okt 23:32

De nieuwe studie vergeleek de longen van dinosauriŽrs met die van nu nog levende krokodilachtigen, als krokodillen en alligators, en met de longen van hedendaagse vogels, zoals de struisvogel. De onderzoekers deden dat omdat krokodilachtigen een gemeenschappelijke voorouder delen met de dinosauriŽrs, en omdat vogels de moderne afstammelingen zijn van een bepaalde groep dinosauriŽrs.

"Het ademhalingssysteem van niet-aviaire [niet vogelachtige] dinosauriŽrs is in de loop der jaren al behoorlijk goed bestudeerd, zowel om nieuw licht te laten schijnen op de biologie van nu uitgestorven leden van de dinosaurus-familie, als om de oorsprong en de evolutie van moderne vogels en reptielen beter te begrijpen", zei onderzoeker Robert Brocklehurst in een persmededeling van University of Manchester. Brocklehurst werkt in het Animal Simulation Lab van de School of Earth en Environmental Sciences van de universiteit, en hij was de leider van de studie.

Om de verschillende soorten longen te vergelijken, gebruikten de onderzoekers CT-scans om te kijken naar de longholten van vier hedendaagse krokodilachtigen en 29 hedendaagse vogels, en hun structuur te vergelijken met die van 16 verschillende soorten dinosauriŽrs.

Rigide longen

Het is al lang bekend dat vogels een ongewoon, gesocifisticeerd ademhalingssysteem hebben. In tegenstelling met de longen van mensen en andere zoogdieren, die uitzetten en leeglopen, zijn de longen van vogels rigide en onbuigzaam.

Speciale luchtzakken die langs de longen liggen, doen bij vogels al het harde werk, en pompen lucht door de longen, waar de zuurstof zich verspreidt in de bloedsomloop. De longen hangen vast aan de wervels en de ribben, die de bovenkant van de ribbenkast vormen, en dat helpt om de longen onbeweeglijk te houden. En het costovertrebale gewricht, een verbinding tussen de ribben en de ruggengraat, biedt nog meer steun aan de longen. Die structuur laat een constante aanvoer van zuurstof toe, en vraagt minder energie dan het opblazen en leeglopen van de longen.

Ze laat paleontologen ook toe om bij fossielen veel te weten te komen over de - niet bewaarde -longen door de beenderen er omheen te bestuderen, maar toch wordt er al lang gedebatteerd over de vraag of die "superlongen" enkel bij vogels geŽvolueerd zijn, of al vroeger bij de dinosauriŽrs.

Uit de scans in de nieuwe studie is nu gebleken dat al de dino's wervels hadden die meer de vorm hadden van die van vogels dan van reptielenwervels. Bovendien staken de wervels van de dinosauriŽrs vooruit in de longholte, wat men ook vindt bij hedendaagse vogels.

"We dachten dat sommige dinosauriŽrs longen zouden hebben die meer op die van vogels leken, terwijl andere van hun longen zouden lijken op die van reptielen, maar dat was helemaal niet het geval. Elk staal van een dinosauriŽr dat we scanden, zag er net zo uit als de vogels die we scanden", zei Brocklehurst.

Naast de CT-scans verwijderden de onderzoekers ook de longen van een alligator en een struisvogel, en ze ontdekten dat de structuren van het skelet die de longen omringden en ondersteunden, erg verschilden bij de twee diersoorten.

De longholte van de alligator was glad en liet de longen en andere inwendige organen toe te verschuiven als ze bewegen om lucht in en uit te pompen. De longholte van de struisvogel was daarentegen doorgroefd, net als die van de dinosauriŽrs.

"Met deze nieuwe studie tonen we op een kwantitatieve manier aan dat alle niet-aviaire dinosauriŽrs costovertrebrale gewrichten bezaten die, wat hun structuur betreft, meer leken op die van vogels dan die van krokodilachtigen", zo voegde Brocklehurst er nog aan toe.

Overheersen dankzij efficiŽnte longen

Volgens de onderzoekers is een gevolg van hun bevindingen dat de dinosauriŽrs zich, dankzij hun efficiŽnte longen, konden aanpassen, en konden gedijen in de zuurstofarme omgeving waar andere diersoorten het moeilijk zullen gehad hebben.

"Als zelfs de allereerste dinosauriŽrs die ontstaan zijn, vogelachtige longen hadden, vormt dit een aanzienlijk deel van de verklaring waarom dinosauriŽrs zodanig de dominante diersoorten van hun tijd zijn geworden. Andere groepen van dieren hadden eenvoudigweg niet dergelijke longen, die zo goed aangepast waren om zuurstof uit de lucht te halen. Dat eenvoudige evolutionaire verschil kan de dinsoauriŽrs toegelaten hebben de wereld te overheersen", zei professor Bill Sellers in de persmededeling. Sellers werkt eveneens aan de School of Earth and Environmental Sciences en is een mede-auteur van de studie.

De studie van Brocklehurst, Sellers en Emma R. Schachner van de Louisiana State University in New Orleans is gepubliceerd in "Royal Society Open Science".
https://www.vrt.be/vrtnws(...)dankzij-superlongen/
abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')