abonnementen ibood.com bol.com
pi_167391899
registreer om deze reclame te verbergen
aardbevingen.jpg

Voorgaande topics
Topicreeks: Aardbevingen

Samenvatting
Een aardbeving is een trilling of schokkende beweging van de aardkorst. Aardbevingen vinden plaats als er in de aardkorst plotseling veel energie vrijkomt. De energie plant zich dan in een golfbeweging vanuit het centrum naar de omgeving voort. Het denkbeeldige punt waar de beving ontstaat, het zwaartepunt van de energiedichtheid, heet het hypocentrum. Het punt aan het aardoppervlak daar loodrecht boven wordt het epicentrum genoemd. Een lijn van gelijke bevingintensiteit rond een epicentrum heet een isoseist. Seismologie is de wetenschap van aardbevingen.

De meeste aardbevingen komen voor in de aardkorst tot op een diepte van ongeveer 30 kilometer. Er komen echter ook bevingen voor op dieptes tot ongeveer 700 kilometer. De meeste aardbevingen komen voor rondom de Grote Oceaan, in het Middellandse Zeegebied, in de Himalaya en Indonesi�. Ook midden in oceanen komen bevingen voor. Aardbevingen die ontstaan onder de zeespiegel worden, minder correct, ook wel zeebevingen genoemd; een vloedgolf of tsunami kan dan het gevolg zijn. Bij aardbevingen is het zo dat 'hoe ondieper een beving des te groter de kans op schade of een tsunami'.

Veel aardbevingen hangen samen met de langzame interne bewegingen van de aardkorst. Op grote schaal kan het de aardschollen betreffen, die langzaam ten opzichte van elkaar bewegen (platentektoniek). Op kleinere schaal vindt er ook binnen de platen deformatie plaats.

Door deze relatieve beweging wordt spanning opgebouwd in de korst. Als de spanning hoog genoeg is kan er een schoksgewijze beweging van het materiaal aan weerszijden van een breuk in de korst optreden: de aardbeving. Hierbij wordt (een deel van) de opgebouwde spanning ontladen. Naschokken zijn kleinere bevingen die binnen enkele uren na de eerste beving voelbaar zijn. Deze zijn vaak het gevolg van spanningsontlading op andere, nabijgelegen delen van dezelfde breuk of op andere nabije breuken. Dit type aardbevingen komt binnen platen voor tot een diepte van enkele tientallen kilometers en aan plaatranden ook tot op grotere diepte.

Aardbevingen op dieptes van enkele honderden kilometers worden vaak toegeschreven aan andere mechanismen. Ten eerste kunnen deze worden veroorzaakt in een subducerende plaat door de overgang van mineralen van een fase naar de andere (zie convectie in de aarde). Wanneer de oude fase metastabiel was, kan de overgang naar de nieuwe fase zeer plotseling zijn. Op een vergelijkbare wijze kan het plotseling loslaten van water uit waterhoudende mineralen in de subducerende plaat een aardbeving veroorzaken.

Kleine aardbevingen zijn het gevolg van vulkanische activiteit (vulkanische aardbevingen) of ontstaan door instorting van holtes in kalksteenformaties of mijnen (instortingsbevingen). Mogelijke andere oorzaken zijn ondergrondse kernproeven en meteorietinslagen.

Menselijk ingrijpen kan bevingen veroorzaken. De bodemdaling door de winning van aardgas brengt aardschokken teweeg. Dit fenomeen doet zich onder meer voor in de provincie Groningen bij het dorp Loppersum.

Hoe ontstaan ze?
Een aardbeving is een trilling of schokkende beweging van de aardkorst. Aardbevingen worden veroorzaakt als er ergens in de aardkorst plotseling veel energie vrijkomt. Dit kan door bijvoorbeeld het langs elkaar heen schuiven van de aardschollen. (Platentektoniek genoemd) Of doordat aardschollen onder/over elkaar schuiven met brute kracht. De wrijving/spanning veroorzaakt dan een breuk/aardbeving.

Breuklijnen, Aardschollen
Op onderstaand plaatje kun je zien waar ter wereld de 'aardschollen' liggen. Op de grens van twee schollen komen dan ook de meeste aardbevingen ter wereld voor.

350px-Tectonic_plates.png


E�n van de bekendste breuken ter wereld is de San Andreas Faultline (=breuklijn) in Californie. Deze is ontstaan doordat de Pacifische Plaat langzaam langs/onder de Noord Amerikaanse plaat schuift.

earthquake-san-andreas.jpg


Hoe worden ze gemeten?
Aardbevingen komen meestal voor op een diepte tussen de 0 en 30 km. Maar ze kunnen ook op 600 km diepte voorkomen. Het punt aan de aardkorst oppervlakte dat loodrecht boven de plek van de beving staat noemen we het "epicentrum" De bevingen worden in kaart gebracht mbv de "Schaal van Richter (Vernoemd naar de geoloog Francis Richter uit 1935).

De Richter schaal wordt gebruikt om de kracht van een aardbeving aan te geven. Het gaat daarbij om de hoeveelheid energie de vrijkomt tijdens de aardbeving. Op de Richter schaal wordt de kracht aangegeven met een getal. De Schaal van Richter is logaritmisch, dat wil zeggen dat de kracht van de aardbeving 10 keer zo groot is als het Richter getal met 1 toeneemt. Een aardbeving met kracht 6 is dus 10 keer zo zwaar als een aardbeving met kracht 5. Meer info over de richterschaal vind je o.a. in onderstaande links.

De zeventien zwaarste aardbevingen sinds 1900 zijn:

10_largest_world.gif

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
    Locatie                      Datum       Kracht 
 1. Chile                        22-mei-1960 9.5
 2. Prince William Sound, Alaska 28-mrt-1964 9.2
 3. Off W. Coast of N. Sumatra   26-dec-2004 9.1
 4. Japan, Honshu                11-mrt-2011 9.0
 5. Kamchatka                    04-nov-1952 9.0
 6. Offshore Maule, Chili        27-feb-2010 8.8
 7. Off the Coast of Ecuador     31-jan-1906 8.8
 8. Rat Islands, Alaska          04-feb-1965 8.7
 9. Northern Sumatra, Indonesia  28-maa-2005 8.6
10. Andreanof Islands, Alaska    09-maa-1957 8.6
11. Assam - Tibet                15-aug-1950 8.6
12. Northern Sumatra, Indonesia  11-apr-2012 8.6
13. Southern Sumatra, Indonesia  12-sep-2007 8.5
14. Kuril Islands                13-okt-1963 8.5
15. Banda Sea, Indonesia         01-feb-1938 8.5
16. Kamchatka                    03-feb-1923 8.5
17. Chili-Argentinian border     11-nov-1922 8.5

De aardbeving die de meeste slachtoffers kostte was overigens veel lichter. In 1976 deed zich in China een aardbeving voor met een kracht van 8.0. Omdat het een zeer dicht bevolkt gebied was waren er ongeveer 250.000 doden te betreuren. Op 26 december 2004 vond een aardbeving plaats voor de kust van het Indonesische eiland Sumatra. Deze zeebeving had een kracht van 9.0 op de schaal van Richter. Er vielen echter slachtoffers in de hele regio Zuid-Oost Azi� (India, Sri Lanka, Thailand, Indonesi� zelf) als gevolg van de tsunami (vloedgolf) die volgde op de zeebeving. Waarschijnlijk zijn daar ook 200.000 slachtoffers gevallen. Zeer recent, in januari 2010, zorgde een beving van 7.0 voor meer dan 220.000 slachtoffers in HaÔti. In mei 2008 vielen er in de Chinese provincie Sichuan ruim 65.000 doden bij een beving van 8.0. In 2003 vielen bij een aardbeving in Iran meer dan 40.000 doden bij een beving in Bam van 6.2, terwijl in 1999 ruim 44.000 mensen de dood vonden bij een beving in Turkije.

Aardbevingen? Ook in Nederland?
Ook in Nederland komen aardbevingen voor. In het zuidoosten worden elk jaar kleine aardbevingen gemeten met een kracht van 2 tot 3 op de schaal van Richter. Soms zijn er sterkere aardbevingen, zoals op 13 april 1992 in de buurt van Roermond met een kracht van 5.8 en in 2002 iets ten oosten van Roermond in Duitsland met een kracht van 4.9.

In Noord-Nederland komen, vooral in Groningen en Drenthe, lichte aardbevingen voor. Die worden naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door de gaswinning uit de bodem, waardoor de aardbodem zakt. Op 24 oktober 2003 was er in de omgeving van Loppersum een lichte aardbeving met een kracht van 3.0. Het verslag van het KNMI over deze aardbeving vind je hier. In diezelfde omgeving vond ook op 22 september 2003 een (lichtere) aardbeving plaats, kracht 2.3.

Hoeveel aardbevingen vinden er plaats?
Het gemiddeld aantal bevingen per jaar met de bijbehorende magnitude (kracht) zijn:

-3000 met magnitude 5.0-5.9
-100 met magnitude 6.0-6.9
-18 met magnitude 7.0-7.9
-1 met magnitude 8.0 of meer

Dit plaatje geeft weer waar er aardbevingen zijn geweest tussen 1963 en 1998.
Dit plaatje geeft weer waar er aardbevingen zijn geweest tussen 1978 en 1987.

Filmpje: Aardbevingskracht in vergelijking tot Aardbevingsintensiviteit

Tsunami's - een gevolg van een zeebeving
Sinds de catastrofale zeebeving op 2e kerstdag 2004 is het woord 'tsunami' niet meer weg te denken uit de woordenboeken. Wat is nou een Tsunami?

Alle gebeurtenissen waarmee een grote hoeveelheid water in korte tijd wordt verplaatst kunnen een tsunami veroorzaken. Vloedgolven kunnen veroorzaakt worden door een zeebeving, een aardbeving waarvan het epicentrum onder de zeespiegel ligt, door een meteoriet, of door een vulkanische uitbarsting onder zee of vlak aan zee, vooral als daarbij door een grote aardverschuiving veel gesteente de zee in schuift. Ook bij plotseling afkalven van een gletsjer of ijsberg kan een vloedgolf ontstaan. Ook kan het zo zijn dat er grote stukken land of gebergte het water invallen. Hierdoor ontstaan vaak kleinere tsunami's omdat er minder water wordt verplaatst.

De meeste tsunami's komen voor rondom de Grote Oceaan, omdat langs de randen daarvan door de platentektoniek de meeste aardbevingen plaatsvinden.

2004_Indonesia_Tsunami_Complete.gif

Verloop van de tsunami in 2004

Door de verplaatsing van de zeebodem, vooral als deze kilometers diep plaatsvindt, wordt een enorme kolom water opgetild. Aan het wateroppervlak is daarvan weinig te zien, er ontstaat een golf van misschien een hoogte van enkele decimeters, met een enorme golflengte van 100 tot 400 kilometer. Door deze grote golflengte zijn er op volle zee maar enkele pieken en dalen merkbaar; op een schip zal de tsunami ongemerkt voorbij gaan. Een golf die door de wind wordt veroorzaakt kan weliswaar een veel grotere hoogte bereiken, tot 10 meter, bij een golflengte van 200 meter, maar de energie die in de tsunami is opgeslagen is veel groter. De waterbeweging vindt bij een tsunami plaats tot op de zeebodem, terwijl een golf door de wind slechts aan het oppervlak van de zee te merken is. Een normale golf bereikt een snelheid tot 40 km/uur, maar een tsunami kan zich met een veel hogere snelheid verplaatsen. De periode van de tsunami (het tijdsverloop tussen twee toppen) bedraagt een kwartier tot een uur.

Wat is GEE?
GEE betekent Global Earthquake Explorer. Het is een programma voor je desktop waar je live aardbevingen en data mee ontvangt.

Developer page
Download GEE
Screenshots

top_legend.gif
topMap.eveday_big.gif

Overzichten Real-time aardbevingen
Europa
kaart_aardbevingen_realtime.php?id=1&rnd=141ff61ba047cb8b43a8a74dea1fe9db

Rest van de wereld
kaart_aardbevingen_realtime.php?id=3&rnd=141ff61ba047cb8b43a8a74dea1fe9db

Naslagwerken / Informatie / Nuttige Links / Sites

Aardbevingen
Nederlandse Aardbevingsite
US Geological Survey Website
WikiPedia Aardbeving
Natuurrampen pagina
Europese (realtime) Aardbevingen
Earthquake - Report
Aardbevingsdossier Kennislink
Aardbevingen, overzicht, hoe en waarom

Tsunami's
WikiPedia Tsunami
Tsunamidossier Kennislink

Deze OP is te vinden in de FOK!Wiki:
Fok!Wiki OP/Aardbevingen
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_167417248
Hoe zat het ook alweer met die knakker in NWS met z'n deep focus aardbevingen die gevolgd zouden worden door een flinke klapper? :P

Deze gebeurde net, 6.1 op meer dan 600km diepte.

3b033284c8.png
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_167417346
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
0s.gif Op zondag 18 december 2016 14:58 schreef heywoodu het volgende:
Hoe zat het ook alweer met die knakker in NWS met z'n deep focus aardbevingen die gevolgd zouden worden door een flinke klapper? :P

Deze gebeurde net, 6.1 op meer dan 600km diepte.

[ afbeelding ]
Zou toch tot 4 dec oid duren?
"You know, boys, a nuclear reactor is a lot like a woman. You just have to read the manual and press the right buttons."
pi_167417373
quote:
1s.gif Op zondag 18 december 2016 15:02 schreef marsan het volgende:

[..]

Zou toch tot 4 dec oid duren?
Oh gelukkig dan :+
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_167417388
quote:
0s.gif Op zondag 18 december 2016 15:03 schreef heywoodu het volgende:

[..]

Oh gelukkig dan :+
Pfiieeeeuw :)
"You know, boys, a nuclear reactor is a lot like a woman. You just have to read the manual and press the right buttons."
pi_167429321
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
0s.gif Op zondag 18 december 2016 14:58 schreef heywoodu het volgende:
Hoe zat het ook alweer met die knakker in NWS met z'n deep focus aardbevingen die gevolgd zouden worden door een flinke klapper? :P

Deze gebeurde net, 6.1 op meer dan 600km diepte.

[ afbeelding ]
die knakker zat in TRU :P
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_167467708
quote:
Three people dead after strong quake Ecuador
At least 3 people have been killed and more than 47 injured after a strong and shallow earthquake registered by Ecuador's Geophysical Institute (IGEPN) as M5.7 hit Ecuador on December 19, 2016. The quake occurred at 07:11 UTC at a shallow depth of 5.2 km (3.2 miles). USGS registered it as M5.4 at a depth of 10 km (6.2 miles). EMSC is reporting M5.5 at the same depth.

According to the USGS, the epicenter was located 18.5 km (11.5 miles) SSW of Esmeraldas (population 165 2016), 38.4 km (23.9 miles) NE of Muisne (population 13 393), 61.6 km (38.3 miles) NNW of Rosa Zarate (population 42 121), and 96.9 km (60.2 miles) WSW of Valdez (population 11 441), Ecuador.

IGEPN recorded the quake off the coast of Atacames in Esmeraldas province, about 175 km (108.7 miles) NW of Quito, the capital. It was followed by 15 lesser-magnitude aftershocks (M3.4 - 4.5).

A tsunami alert was not issued but the institute warned that aftershocks could be expected.

This region was devastated by a massive M7.8 earthquake on April 16, 2016. That quake killed about 670 people.
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_167467831
Ook nog een flinke naschok van de 7.8 afgelopen week bij de Solomons

quote:
Magnitude 6.7 quake strikes off Solomons

A magnitude 6.7 quake has struck off the Solomon Islands at a depth of 44 kilometres but there's no threat of a tsunami.

An earthquake with a magnitude of 6.7 has struck off the Solomon Islands, according to the United States Geological Survey, the second powerful tremor in the islands to Australia's north in less than two weeks.

The Pacific Tsunami Warning Centre said Tuesday's quake, which was centred about 120km northwest of Kira Kira at a depth of 44km, had not triggered any tsunami threat.

It came less than two weeks after a powerful 7.8 earthquake struck off the Solomons, triggering a tsunami warning for a wide swathe of the South Pacific that sent hundreds of villagers rushing to higher ground.
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_167468780
5.5+ op 2km diepte ergens in the middle of nowhere in China:

553989.regional.jpg

Hopen dat het inderdaad niet te dicht in de buurt van bewoond gebied is.

Edit: Inmiddels staat de diepte op 40km, zaten er maar een factor 20 naast :+

[ Bericht 24% gewijzigd door heywoodu op 20-12-2016 11:32:31 ]
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_167491724
DisaWorldNews twitterde op woensdag 21-12-2016 om 05:34:14 Indonesian earthquake shakes Darwin - Yahoo7 News #Earthquake https://t.co/XS7LCPDWem reageer retweet
MYi247 twitterde op woensdag 21-12-2016 om 05:32:11 Darwin earthquake: NT shakes as magnitude 6.7 earthquake hits off Indonesia - The Guardian https://t.co/mXUjrfgi9T... https://t.co/QA8aa68Vty reageer retweet
Dictators free themselves but they enslave the people. Let us fight to free the world!
pi_167492175
FQIHbPL.png
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_167599490
NewEarthquake twitterde op zondag 25-12-2016 om 15:34:23 7.7 earthquake, 77km WSW of Puerto Quellon, Chile. 2016-12-25 10:22:22 at epicenter (12m ago, depth 15km). https://t.co/fU0w2djALn reageer retweet
I was built to be the best, the number one and nothing less!
pi_167599663
Oei, das een flinke.

IntensityMapThumbnails.png?t=1482677252
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_167599952
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_167662903
5.3 in RoemeniŽ op 100km diepte.

IntensityMapThumbnails.png?t=1482881859

Nog geen twintig minuten geleden en EMSC heeft al 550+ meldingen binnen waar er per seconde meer bij komen :X

3bed88cc4b.png
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_167665597
5.5+ in Nevada op 0km diepte, minuut of 10 geleden.

IntensityMapThumbnails.png?t=1482914234
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_167665772
quote:
11s.gif Op woensdag 28 december 2016 09:38 schreef heywoodu het volgende:
5.5+ in Nevada op 0km diepte, minuut of 10 geleden.

[ afbeelding ]
Zou dat iets te maken kunnen hebben met verhoogde thermische activiteiten in Yellowstone (Wyoming)? Ik weet dat het relatief gezien best ver weg zit van elkaar nog (ook al ligt het er in de staat naast) maar mijn kennis hierover gaat niet bepaald ver genoeg.

Kan het zijn dat thermische activiteit zorgt voor dit soort trillingen/werkingen op andere delen van een plaat bijvoorbeeld? Als soort kettingreactie?
pi_167666370
Flink aan het rommelen daar :P

d55b330321.png
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_167666385
Ook genoeg aardbevingen hier te vinden:

WKN / WKN Jaaroverzicht 2016
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_167666392
quote:
0s.gif Op woensdag 28 december 2016 10:22 schreef heywoodu het volgende:
Flink aan het rommelen daar :P

[ afbeelding ]
Ja ze zijn goed wakker geschud net :D
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_167666468
Nog een 5+ erbij :X

Hopen dat dit geen voorschokjes ofzo zijn.
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_167666491
quote:
0s.gif Op woensdag 28 december 2016 10:26 schreef heywoodu het volgende:
Nog een 5+ erbij :X

Hopen dat dit geen voorschokjes ofzo zijn.
Ja dan kan ik het jaaroverzicht weer gaan aanpassen :')
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_167666526
Kernproeven in Area 51 :(
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_167666581
quote:
0s.gif Op woensdag 28 december 2016 10:27 schreef Frutsel het volgende:
Kernproeven in Area 51 :(
Independence Day 2-spoiler:

SPOILER
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_167666642
:D
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
  woensdag 28 december 2016 @ 10:46:23 #27
381517 Zapata
held op sokken
pi_167667001
Beetje jammer dat er in de openingspost de aardbevingen uit 2003 in Groningen genoemd worden en niet veel recentere die ook nog eens zwaarder waren.

Alsof de aardbevingen van de laatste 13 jaar niet gebeurt zijn.
pi_167667216
quote:
0s.gif Op woensdag 28 december 2016 10:46 schreef Zapata het volgende:
Beetje jammer dat er in de openingspost de aardbevingen uit 2003 in Groningen genoemd worden en niet veel recentere die ook nog eens zwaarder waren.

Alsof de aardbevingen van de laatste 13 jaar niet gebeurt zijn.
Nou ja, valt op zich mee allemaal, buiten dat de OP natuurlijk al wat oud is :P

75a1c8b687.png
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
  woensdag 28 december 2016 @ 10:55:21 #29
381517 Zapata
held op sokken
pi_167667259
quote:
0s.gif Op woensdag 28 december 2016 10:53 schreef heywoodu het volgende:

[..]

Nou ja, valt op zich mee allemaal, buiten dat de OP natuurlijk al wat oud is :P

[ afbeelding ]
lijst is behoorlijk incompleet.
http://www.rtvnoord.nl/aardbevingen2015
pi_167667340
quote:
0s.gif Op woensdag 28 december 2016 10:46 schreef Zapata het volgende:
Beetje jammer dat er in de openingspost de aardbevingen uit 2003 in Groningen genoemd worden en niet veel recentere die ook nog eens zwaarder waren.

Alsof de aardbevingen van de laatste 13 jaar niet gebeurt zijn.
True... de OP kan wel weer een boost gebruiken. Schrijf het wel op de "to-do-list" voor begin 2017. Of als iemand zelf wil ?
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_167667372
quote:
0s.gif Op woensdag 28 december 2016 10:55 schreef Zapata het volgende:

[..]

lijst is behoorlijk incompleet.
http://www.rtvnoord.nl/aardbevingen2015
Nee, EMSC of USGS noteren alleen 2.5 of hoger.
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_167667385
quote:
0s.gif Op woensdag 28 december 2016 10:55 schreef Zapata het volgende:

[..]

lijst is behoorlijk incompleet.
http://www.rtvnoord.nl/aardbevingen2015
Met name doordat vrijwel alles daar bevinkjes van < 1.5 of zelfs nog kleiner zijn. Als je die ook mee gaat tellen is de lijst inderdaad wel groter :P
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_167667395
quote:
0s.gif Op woensdag 28 december 2016 10:59 schreef Frutsel het volgende:

[..]

Nee, EMSC of USGS noteren alleen 2.5 of hoger.
De laatste vier bij EMSC voldoen daar allemaal niet aan O~)

eaa7855b02.png
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
  woensdag 28 december 2016 @ 11:01:19 #34
381517 Zapata
held op sokken
pi_167667405
quote:
0s.gif Op woensdag 28 december 2016 10:59 schreef Frutsel het volgende:

[..]

Nee, EMSC of USGS noteren alleen 2.5 of hoger.
ah. dan mist er inderdaad maar 1. die van 6 januari 2015.
pi_167667621
quote:
0s.gif Op woensdag 28 december 2016 11:00 schreef heywoodu het volgende:

[..]

De laatste vier bij EMSC voldoen daar allemaal niet aan O~)

[ afbeelding ]
Dan weet ik ut ook niet... denk dat het per regio verschilt of hoe de meldingen gedaan zijn :{
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_167670004
quote:
0s.gif Op woensdag 28 december 2016 00:39 schreef heywoodu het volgende:
5.3 in RoemeniŽ op 100km diepte.

[ afbeelding ]

Nog geen twintig minuten geleden en EMSC heeft al 550+ meldingen binnen waar er per seconde meer bij komen :X

[ afbeelding ]
Ah. Dat voelde ik dus :D _O-
Дайба
pi_167672771
nealDonaldTrump twitterde op woensdag 28-12-2016 om 14:06:21 Just testing some nukes in the dessert #earthquake reageer retweet
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_167731231
MailOnline twitterde op vrijdag 30-12-2016 om 03:15:50 BREAKING: Indonesia's tourist hotspot Bali is hit by a massive 6.2 magnitude earthquake https://t.co/b41Tu5W5wG https://t.co/RqPx00IMjI reageer retweet
Dictators free themselves but they enslave the people. Let us fight to free the world!
pi_167800888
Honderdmiljoenmilard bevingen in CaliforniŽ :o

19401cde24.png
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_167829088
Als dit maar geen zware aardbeving op mindere diepte inluidt :P

a90816cd6e.png
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_167849894
quote:
0s.gif Op zondag 1 januari 2017 01:24 schreef heywoodu het volgende:
Honderdmiljoenmilard bevingen in CaliforniŽ :o

quote:
Earthquake swarm near Brawley California has scientists attention
warm of more than 250 small earthquakes have struck since New Year’s Eve near the California-Mexico border, causing unease among residents and attention from scientists.

The strongest earthquake in the sequence was magnitude 3.9, striking directly underneath the town of Brawley, about 170 miles southeast of Los Angeles.

The earthquakes struck in the southern end of the Brawley Seismic Zone, a seismically active region where tectonic plates are moving away from each other and the Earth’s crust is getting stretched out “and basically adding land,” said Caltech seismologist Egill Hauksson.

The Brawley Seismic Zone is particularly important to watch because it is the region that connects the San Andreas and Imperial faults, both of which can produce damaging earthquakes. The seismic zone extends for about 30 miles from the city of Brawley, across the Salton Sea’s southern half, and ends near Bombay Beach

In 1979, a magnitude-6.5 earthquake sent violent shaking into El Centro, injuring 91 and causing so much damage to the concrete Imperial County Services Building that it had to be demolished.

There was major damage to the irrigation system in the Imperial Valley, a desert region that is a prolific producer of salad vegetables during the winter. Levees lining the All-American Canal, which funnels water from the Colorado River, collapsed along an eight-mile stretch.

The magnitude-7.1 earthquake that hit El Centro in 1940 claimed nine lives and swayed buildings as far away as Los Angeles. Irrigation systems were damaged, and railroad tracks were left warped where they crossed the fault.

Earthquake swarms that occur in the other end of the Brawley Seismic Zone -- to the north -- could trigger a major event on the San Andreas fault, one of California's most dangerous, that could send catastrophic shaking into Riverside, San Bernardino and Los Angeles counties.

In late September, one such swarm began in the northern Brawley Seismic Zone, with three measuring above magnitude 4. That event led the U.S. Geological Survey to warn that chances of a magnitude 7 or greater earthquake on the San Andreas fault had risen as a result of the swarm.

Another swarm of small earthquakes, topping out at magnitude 3.5, struck the town of Niland near the eastern shore of the Salton Sea on Halloween.

The last major earthquake to hit Brawley was in 2012, registering at magnitude 5.4.

Brawley Mayor Sam Couchman said the earthquakes have placed the city of 26,000 on edge since Saturday afternoon. The combination of the earthquakes and New Year's pyrotechnics spooked some of the town's dogs, who went missing, he said.

"We're just kind of listening to it, and when you can hear it coming, it'll rattle things," Couchman said. "Last night, we had the rain, the earthquakes, and the fireworks.

"All we needed were frogs and locusts."
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_167850607
quote:
Magnitude M 5.6
Region INDIA-BANGLADESH BORDER REGION
Date time 2017-01-03 09:09:02.4 UTC
Location 24.07 N ; 92.08 E
Depth 30 km
Distances 175 km E of Dhaka, Bangladesh / pop: 10,357,000 / local time: 15:09:02.4 2017-01-03
75 km NW of Āīzawl, India / pop: 266,000 / local time: 14:39:02.4 2017-01-03
29 km SE of Kamalpur, India / pop: 5,600 / local time: 14:39:02.4 2017-01-0
xQaCTdL.jpg
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
  dinsdag 3 januari 2017 @ 20:46:40 #43
83025 INViCTuS
Mountains & Nature
pi_167864673
NoodweerBe twitterde op dinsdag 03-01-2017 om 20:40:51 Net binnen! Lichte #aardbeving in de Noordzee. Seismografen hebben de #aardschok waargenomen. Magnitude: 4.2 (diept… https://t.co/houdl1aDKo reageer retweet
C1RS9NwUUAAd-o7.jpg
Never Stop Exploring!
Life begins at the end of your comfort zone!
Follow me on Twitter: https://twitter.com/EdwinKr83
  woensdag 4 januari 2017 @ 00:11:21 #44
83025 INViCTuS
Mountains & Nature
pi_167870222
C1SC_wxWgAEiE4z.jpg
Never Stop Exploring!
Life begins at the end of your comfort zone!
Follow me on Twitter: https://twitter.com/EdwinKr83
pi_167870375
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 januari 2017 20:46 schreef INViCTuS het volgende:
NoodweerBe twitterde op dinsdag 03-01-2017 om 20:40:51 Net binnen! Lichte #aardbeving in de Noordzee. Seismografen hebben de #aardschok waargenomen. Magnitude: 4.2 (diept… https://t.co/houdl1aDKo reageer retweet
[ afbeelding ]
Is dat door de gas- en olieboringen?
Op zondag 14 november 2010 18:11 schreef liesje1979 het volgende:
Zo is daar Godshand, met zijn sarcastische toon,
Die regelmatig een topic voorziet van spot en hoon.
pi_167871779
7.2 bij Fiji..naja in de buurt van.. tis nog 200 km weg ofzo

I2fpbb1.png

edit: stond hierboven al zie ik nu :@ bijgeschaald naar 6.9

[ Bericht 63% gewijzigd door Frutsel op 04-01-2017 09:13:16 ]
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_167873121
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 januari 2017 20:46 schreef INViCTuS het volgende:
NoodweerBe twitterde op dinsdag 03-01-2017 om 20:40:51 Net binnen! Lichte #aardbeving in de Noordzee. Seismografen hebben de #aardschok waargenomen. Magnitude: 4.2 (diept… https://t.co/houdl1aDKo reageer retweet
[ afbeelding ]
Deze nacht een aardbeving met dezelfde kracht op de schaal van Richter gehad hier in de stad. Althans, 20 KM buiten de stad. Hopen dat het geen voorschokje van "Golyamite" is :o

quote:
A 4.2-magnitude quake been registered in north central Bulgaria, seismologists say.

There are no reports of injured people or damaged property.

The quake struck just after midnigt local time on Wednesday, its epicenter being 2 km beneath the surface, 19 km east of Veliko Tarnovo.

According to the National Seismological Institute of Bulgaria, the tremor was measured at 3.5 on the Richter scale, not far from the area of Strazhitsa.

In 1986, the area of Strazhitsa was devastated by 5.7-magnitude quake which left three people dead and 80 injured and desroyed 15 000 buildings. Thousands of families are forced to live in temporary shelters for years.
- See more at: http://www.novinite.com/a(...)sthash.55kXHgsB.dpuf
Дайба
  woensdag 4 januari 2017 @ 10:42:36 #48
83025 INViCTuS
Mountains & Nature
pi_167873781
quote:
0s.gif Op woensdag 4 januari 2017 00:21 schreef Godshand het volgende:

[..]

Is dat door de gas- en olieboringen?
Geen idee of ze dat daar doen. lijkt mij niet
Never Stop Exploring!
Life begins at the end of your comfort zone!
Follow me on Twitter: https://twitter.com/EdwinKr83
pi_167876766
Meer over bevingen in de Noordzee en eentje van 6.1 die daar ooit al eens voorkwam
http://www.hulldailymail.(...)34-detail/story.html
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_168023040
quote:
Magnitude Mw 7.0
Region CELEBES SEA
Date time 2017-01-10 06:13:47.9 UTC
Location 4.44 N ; 122.64 E
Depth 626 km
Distances 363 km SW of Malingao, Philippines / pop: 1,122,000 / local time: 14:13:47.9 2017-01-10
334 km SW of Koronadal, Philippines / pop: 126,000 / local time: 14:13:47.9 2017-01-10
280 km S of Zamboanga, Philippines / pop: 458,000 / local time: 14:13:47.9 2017-01-10
194 km SE of Tabiauan, Philippines / pop: 2,400 / local time: 14:13:47.9 2017-01-10
evyyiNh.jpg

Heeeele diepe beving, zal niet zon probleem opleveren denk ik.
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_168069445
1JwuDDI.png

quote:
Magnitude Mw 5.6
Region MADAGASCAR
Date time 2017-01-11 22:06:59.5 UTC
Location 20.17 S ; 46.59 E
Depth 15 km
Distances 171 km SW of Antananarivo, Madagascar / pop: 1,392,000 / local time: 01:06:59.5 2017-01-12
149 km N of Fianarantsoa, Madagascar / pop: 168,000 / local time: 01:06:59.5 2017-01-12
46 km SW of Betafo, Madagascar / pop: 29,800 / local time: 01:06:59.5 2017-01-12
Opmerkelijke beving daar? Zie ze daar niet vaak.
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_168239304
Gaan we weer, weer ItaliŽ

zLyStd6.jpg

quote:
Magnitude M 5.6
Region CENTRAL ITALY
Date time 2017-01-18 09:25:45.1 UTC
Location 42.67 N ; 13.32 E
Depth 60 km
Distances
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_168239330
Nog geen tien minuten geleden en al bijna honderd meldingen op EMSC..
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_168239465
Zo te zien wel in een dunbevolkt gebied.
No one in this world, so far as I know—and I have researched the records for years, and employed agents to help me—has ever lost money by underestimating the intelligence of the great masses of the plain people.
pi_168239666
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_168240112
5.7 er achteraan een paar minuten geleden

560781.regional.jpg
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_168240167
quote:
2s.gif Op woensdag 18 januari 2017 10:43 schreef Reya het volgende:
Zo te zien wel in een dunbevolkt gebied.
Maar dan nog.. Veel gebouwen in de omgeving hebben natuurlijk al wat schokken gehad de laatste jaren..
pi_168240180
Was vorige keer ook zo dat er later een sterkere beving volgde
wie weet volgt er nog een 6+ deze of volgende week
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_168240217
En een derde beving...

zoutbergIT twitterde op woensdag 18-01-2017 om 11:26:28 Rome. Derde beving nu. reageer retweet
pi_168240228
Ruptly twitterde op woensdag 18-01-2017 om 11:29:11 BREAKING: Rome metro reportedly evacuated as earthquake hits central Italy reageer retweet
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_168240250
quote:
99s.gif Op woensdag 18 januari 2017 11:28 schreef Roel_Jewel het volgende:
En een derde beving...

zoutbergIT twitterde op woensdag 18-01-2017 om 11:26:28 Rome. Derde beving nu. reageer retweet
5.5?
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_168240308
Dit begint zo langzamerhand wel een dingetje te worden :{
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_168240322
quote:
0s.gif Op woensdag 18 januari 2017 11:33 schreef heywoodu het volgende:
Dit begint zo langzamerhand wel een dingetje te worden :{
Ja en dan straks in 2020 de Campi Flegrei d'r bij... :X
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_168240338
quote:
0s.gif Op woensdag 18 januari 2017 11:34 schreef Frutsel het volgende:

[..]

Ja en dan straks in 2020 de Campi Flegrei d'r bij... :X
Het goede nieuws is dat we dan niet druk op Twitter hoeven te kijken hier....want dan zijn we toch dood.
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_168240340
16ac5434dc.png
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_168240345
LastQuake twitterde op woensdag 18-01-2017 om 11:35:34 This is the 6th felt #earthquake in Central Italy in the last 2 hours https://t.co/OSr2jaub9Y reageer retweet
pi_168240346
Lol je was me net voor :D
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_168240351
Amateur
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_168240369
quote:
6s.gif Op woensdag 18 januari 2017 11:36 schreef heywoodu het volgende:
Amateur
Ja inderdaad, dat bleek om 10.32 toen ik dat bericht er al 2 minuten op had :(
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_168240387
quote:
6s.gif Op woensdag 18 januari 2017 11:37 schreef Frutsel het volgende:

[..]

Ja inderdaad, dat bleek om 10.32 toen ik dat bericht er al 2 minuten op had :(
_O-
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_168240392
Wel weer bij Amatrice daar waar ze vorig jaar ook waren.... naschokken hopelijk en geen voorschokken
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_168240415
quote:
Nieuwe aardbeving treft ingesneeuwd gebied ItaliŽ

Een nieuwe aardbeving met een kracht van 5,4 heeft vanochtend het al eerder getroffen gebied tussen Lazio en Abruzzen in ItaliŽ getroffen. Het epicentrum lag bij de stad L'Aquila.

De trillingen werden ook gevoeld in Rome, vertelt correspondent Rop Zoutberg. De stad kreeg ook te maken met een grote naschok. Er zijn nog geen meldingen van doden of gewonden.

Het gebied in het midden en zuiden van ItaliŽ is eerder dit jaar ook getroffen door een aardbeving. De afgelopen tijd is er heel veel sneeuw gevallen en staat er een hevige wind. In de Abruzzen zit een kwart van de bevolking, zo'n 300.000 mensen, zonder stroom. Mensen raken ingesneeuwd en er zijn al meldingen over mensen die zijn doodgevroren.

Leger

Het Italiaanse leger is ingezet om de getroffen bevolking te helpen. Een medische post in een tent is ingestort door het gewicht van de vele sneeuw. De weersverwachting voor het gebied is niet gunstig. Er wordt nog veel meer sneeuw verwacht. Er is opgeroepen niet het gebied in te gaan.
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_168240420
quote:
0s.gif Op woensdag 18 januari 2017 11:39 schreef Frutsel het volgende:
Wel weer bij Amatrice daar waar ze vorig jaar ook waren.... naschokken hopelijk en geen voorschokken
Als dit allemaal voorschokken zijn is het niet best nee.
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_168240428
quote:
0s.gif Op woensdag 18 januari 2017 11:41 schreef Frutsel het volgende:
Het gebied in het midden en zuiden van ItaliŽ is eerder dit jaar ook getroffen door een aardbeving.
Oh? :P
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_168240431
quote:
0s.gif Op woensdag 18 januari 2017 11:39 schreef Frutsel het volgende:
Wel weer bij Amatrice daar waar ze vorig jaar ook waren.... naschokken hopelijk en geen voorschokken
Blijft lastig aan te geven. Ik vrees dat daar de komende jaren nog wel zwaardere bevingen gaan plaatsvinden...

https://www.nemokennislin(...)steren-midden-italie

quote:
ItaliŽ bevindt zich dan ook te midden van een aantal tektonische platen en micro-platen, die allemaal een andere kant op bewegen. Er wordt aan het land zowel geduwd als getrokken.

Ten oosten van ItaliŽ bevindt zich de microplaat Adria, die zich naar ItaliŽ toe beweegt en onder de Apennijnen de diepe aarde in duikt. Ten westen ligt de Tyrreense Zee, die door uitrekking steeds groter aan het worden is. En op de achtergrond daarvan is de grote botsing bezig van de Afrikaanse en Euraziatische Plaat.

De krachten van die platen veroorzaken spanningen in de Italiaanse aardkorst. Waar die spanning te groot wordt treedt beweging op langs ťťn van de vele breuken in het gebied: een aardbeving.

De aardbevingen van 24 augustus vonden plaats langs een rekbreuk of 'afschuiving' (zie kader), concludeerden de seismologen uit de richting waarin de trillingen van de aarde optraden. De locaties van de schok en de naschokken vormen op de kaart een lijn die dezelfde oriŽntatie heeft als deze breuk, hetgeen deze conclusie bevestigt. De aardbeving van 2009 bij L'Aquila vond plaats langs een dergelijke breuk.

De beweging langs de breuk duidt erop dat het gebergte oprekt in de oost-west richting. Hier kunnen meerdere redenen voor zijn. Veel aardwetenschappers denken dat de spreiding van de Tyrreense Zee zich inmiddels tot de Apennijnen heeft uitgebreid. Anderen vermoeden dat het gebergte wellicht onder zijn eigen gewicht aan het instorten is. Ook is al geopperd dat er warm materiaal onder de Apennijnen tegen de aardkorst aan duwt, en het gebergte dus als het ware 'openbarst' - zoals de bovenkant van een cake in de oven.
pi_168240461
quote:
0s.gif Op woensdag 18 januari 2017 11:41 schreef heywoodu het volgende:

[..]

Oh? :P
Prutsers bij de NOS :P
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_168240467
quote:
6s.gif Op woensdag 18 januari 2017 11:43 schreef Frutsel het volgende:

[..]

Prutsers bij de NOS :P
Maar FOK! had de regio nog niet echt en ook niks over het weer, dus dat is dan weer positief :+
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_168240487
Rome wasn't build in one day but it could be destroyed in a single minute
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_168240503
quote:
0s.gif Op woensdag 18 januari 2017 11:45 schreef Frutsel het volgende:
Rome wasn't build in one day but it could be destroyed in a single minute
Dat zou me wat zijn zeg, dat je zo iets ziet over 8.5 met epicentrum Rome ofzo :X
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_168240504
quote:
99s.gif Op woensdag 18 januari 2017 11:42 schreef Roel_Jewel het volgende:

[..]

Blijft lastig aan te geven. Ik vrees dat daar de komende jaren nog wel zwaardere bevingen gaan plaatsvinden...

https://www.nemokennislin(...)steren-midden-italie

[..]

Dat zou me inderdaad ook niet verbazen. En dat in combinatie met de vulkanische spanningen :X
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_168240579
quote:
0s.gif Op woensdag 18 januari 2017 11:46 schreef heywoodu het volgende:

[..]

Dat zou me wat zijn zeg, dat je zo iets ziet over 8.5 met epicentrum Rome ofzo :X
Zwaarste ooit in ItaliŽ was 7.2 denk ik
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_168240611
iiuunniioo twitterde op woensdag 18-01-2017 om 11:48:50 Sources of main the events of the central #Italy 2016 sequence and the epicenter of first two today. #Earthquakehttps://t.co/NsT5ii0awIC2co3CJXcAAFe1P.jpg reageer retweet
  woensdag 18 januari 2017 @ 12:02:12 #83
330648 zenkelly
Curious nature
pi_168240876
9 miljoen inwoners in dat gebied. 5.3,5.7,en 5.3 lijken me geen naschokken(waarvan? Die van augustus/oktober 2016?)
Crazy as Always...met vleugels natuurlijk..;-0
pi_168240924
quote:
0s.gif Op woensdag 18 januari 2017 12:02 schreef zenkelly het volgende:
9 miljoen inwoners in dat gebied. 5.3,5.7,en 5.3 lijken me geen naschokken(waarvan? Die van augustus/oktober 2016?)
6.2 van augustus bij Amatrice zou kunnen... gevaar bestaat natuurlijk dat beschadigde gebouwen van toen nu instorten.

Maar tot op heden gelukkig geen doden gemeld
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
  woensdag 18 januari 2017 @ 12:05:56 #85
452713 Gutmensch
Sociaal-liberaal
pi_168240930
Dat is een flinke lijst ondertussen: http://www.ilmeteo.it/terremoto/

De laatste 4.1 om 11:14 bij Capitignano.
In verscheidenheid verenigd
pi_168240955
quote:
11s.gif Op woensdag 18 januari 2017 12:05 schreef Gutmensch het volgende:
Dat is een flinke lijst ondertussen: http://www.ilmeteo.it/terremoto/

De laatste 4.1 om 11:14 bij Capitignano.
ja het rommelt maar door daar, meeste natuurlijk van 1+ en 2+ die nauwelijks waarneembaar zijn maar ze zijn d'r wel.
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
  woensdag 18 januari 2017 @ 12:10:54 #87
452713 Gutmensch
Sociaal-liberaal
pi_168241017
quote:
0s.gif Op woensdag 18 januari 2017 12:06 schreef Frutsel het volgende:

[..]

ja het rommelt maar door daar, meeste natuurlijk van 1+ en 2+ die nauwelijks waarneembaar zijn maar ze zijn d'r wel.
Alleen vandaag (18 januari) al 62 metingen geregistreerd.
In verscheidenheid verenigd
pi_168241105
quote:
Why Italy has so many earthquakes

Italy is at the point of contact of two large tectonic plates. It’s a geological situation that’s clearly visible: volcanoes dot the fault line in Sicily and the islands around it. The Eurasian plate, in the north, covers all of Europe and most of Asia (with the exception of the Arabian and Indian peninsulas). The African plate to the south covers Africa all the way to Antarctica.
About 30 million years ago, the African plate bumped into the European one, and birthed the Alps. At the same time, the Indian and Arabian plates pushed up against Europe; the interactions between these plates is the origin of the mountain ranges from the Pyrenees all the way to the Himalayas.

This movement hasn’t stopped since. It’s why the Alps—and the Himalayas—keep growing every year: the plates keep pushing against one another and forcing the mountain peaks higher and higher. It’s also the a main reason why large earthquakes are so common in Italy.
There’s also a a smaller fault line coinciding with the Apennine range, which starts northwest in Liguria where the Alps end and runs like a vertebral column down the center of the country for 1,200 km (745 miles) all the way to Calabria, in the very south.

Combined, these two fault lines put most of Italy at high or very high risk of large seismic events.
There are other European countries—Greece or Iceland, for instance—that share a relatively high likelihood of being hit by earthquakes,. But Italy’s development and population density makes it particularly vulnerable to high death tolls, especially since many of the highest-risk areas in the country are mountainous, which means ruinous landslides are common.
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_168241120
quote:
Magnitude M 4.8
Region CENTRAL ITALY
Date time 2017-01-18 11:07:39.0 UTC
Location 42.69 N ; 13.32 E
Depth 10 km
Distances 112 km NE of Roma, Italy / pop: 2,564,000 / local time: 12:07:39.0 2017-01-18
38 km N of L’Aquila, Italy / pop: 68,600 / local time: 12:07:39.0 2017-01-18
28 km SW of Ascoli Piceno, Italy / pop: 51,400 / local time: 12:07:39.0 2017-01-18
Een van de zwaardere naschokken lijkt me
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
  woensdag 18 januari 2017 @ 12:34:51 #90
330648 zenkelly
Curious nature
pi_168241503
LastQuake twitterde op woensdag 18-01-2017 om 12:26:30 Unfortunately we cannot predict how this will evolve. This is already exceptional & every new quake make this seque… https://t.co/l4NqdElCCb reageer retweet
Zelfs het EMSC weet het niet....
Crazy as Always...met vleugels natuurlijk..;-0
pi_168241804
Laatste jaar daar:

C2cyHv1W8AEKdUl.jpg:large
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
pi_168242166
quote:
0s.gif Op woensdag 18 januari 2017 12:02 schreef zenkelly het volgende:
9 miljoen inwoners in dat gebied. 5.3,5.7,en 5.3 lijken me geen naschokken(waarvan? Die van augustus/oktober 2016?)
Lijkt me sowieso lastig om aan te geven of iets een naschok is of niet...
pi_168244346
Nog een 5.2 erbij net
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_168245046
quote:
0s.gif Op woensdag 18 januari 2017 14:50 schreef heywoodu het volgende:
Nog een 5.2 erbij net
Is toch minder krachtig als de eerdere aardbeving dus waarom word dit gezien als een nieuwe beving en niet als een naschok?
pi_168259725
News_Executive twitterde op woensdag 18-01-2017 om 23:38:23 BREAKING: At least 25 people feared dead and buried under the snow after a massive avalanche buries a hotel near Gran Sasso mountain #Italy. reageer retweet
Lawine mogelijk door aardbeving veroorzaakt.
pi_168260667
quote:
99s.gif Op woensdag 18 januari 2017 23:42 schreef Roel_Jewel het volgende:
News_Executive twitterde op woensdag 18-01-2017 om 23:38:23 BREAKING: At least 25 people feared dead and buried under the snow after a massive avalanche buries a hotel near Gran Sasso mountain #Italy. reageer retweet
Lawine mogelijk door aardbeving veroorzaakt.
oei..
Well done Baku!!
pi_168261823
quote:
Twee mensen gered bij bedolven hotel

FARINDOLA - Reddingswerkers hebben twee mensen gered bij het Italiaanse hotel dat woensdag werd bedolven onder een lawine. De twee zaten buiten het hotel in een auto.

Het gaat om de twee mensen die in contact waren met de autoriteiten. Ze zeiden dat er zeker drie mensen waren bedolven door de lawine.

Volgens Italiaanse media zitten er mogelijk nog 27 mensen vast in de kelders van het deels verwoeste gebouw. Mogelijk zijn er gewonden en zelfs doden, aldus de president van de provincie Pescara, Antonio Di Marco. Daarover is nog niets bevestigd.

Het hotel Rigopiano in de buurt van de plaats Farindola werd na de aardbevingen woensdag bedolven onder een lawine. Pas donderdagochtend om vier uur bereikten de eerste reddingswerkers het afgelegen gebied. Het is ze nog niet gelukt om het hotel binnen te komen. Het deel dat nog overeind staat ligt bedolven onder de sneeuw.

Het gebouw staat aan de oostkant van De Gran Sasso d'Italia (vertaald: grote steen van ItaliŽ).

Het midden van ItaliŽ wordt geplaagd door sneeuw en aardbevingen. Zeker ťťn persoon is woensdagochtend om het leven gekomen. Scholen werden geŽvacueerd en het treinverkeer stilgelegd.

De vele bevingen, waaronder drie met een kracht boven de 5 op de schaal van Richter, deden zich voor in in de regio’s die de afgelopen jaren door een serie dodelijke aardbevingen werden getroffen. Het midden van ItaliŽ wordt op dit moment ook nog geplaagd door sneeuwval.
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_168261839
AFP twitterde op donderdag 19-01-2017 om 08:42:46 #BREAKING 'Many dead' in avalanche-hit hotel after Italy quake: reports reageer retweet
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_168261879
;(
Well done Baku!!
pi_168261952
StuartNorval twitterde op donderdag 19-01-2017 om 08:54:11 BREAKING Media in Italy now saying up to 30 people may be killed in hotel buried by an avalanche reageer retweet
pi_168262057
Crap :{

Daar ligt ook een sneeuw zeg :o
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_168262789
tcb2G6l.jpg

Hmmm...daar kan ook wel heel veel sneeuw op af denderen... :X

Zo ziet het er nu uit...

rdx6bHf.jpg
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
  donderdag 19 januari 2017 @ 10:14:40 #103
176400 humorduck28
Humor, levensdraad des levens.
pi_168263392
Gisteren leek het nog mee te vallen, alhoewel 1 dode al te veel is, nu misschien 30.. :{
Herman Finkers... He buurman, ik hier ?
pi_168270203
561199.regional.thumb.jpg
Medellin, Colombia
4,4 M op 30 km diepte
Op zondag 14 november 2010 18:11 schreef liesje1979 het volgende:
Zo is daar Godshand, met zijn sarcastische toon,
Die regelmatig een topic voorziet van spot en hoon.
pi_168337001
7.9 bij papoa new guinea??
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_168337025
quote:
0s.gif Op zondag 22 januari 2017 10:27 schreef Frutsel het volgende:
7.9 bij papoa new guinea??
5 uur geleden ja, tsunamiwaarschuwing en alles is al ingetrokken, was ook op 150km diepte :P
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_168650446
5.7 bij Martinique:

IntensityMapThumbnails.png?t=1486156018

Shampoo uit de schappen gevallen en alles

564926_20170203205436.jpg

Alcohol op de grond dit dat

564926_20170203205437.jpg
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
  vrijdag 3 februari 2017 @ 22:21:41 #108
181124 chufi
Algun dia
pi_168650888
Dat laatste is wel erg ja
Cuando haya sol, hay CHUFI
Muziek, Music y Musica
Proud to be 40+
Un beso y una flor
pi_168651430
Aardbeving van 4.2 op schaal van richter in Italie.
Schrijf wat leuks in m'n gastenboek :): http://secretpret.mygb.nl/
Op zondag 5 februari 2017 21:45 schreef Cyanide- het volgende:
Ok man, nu al meest nutteloze reactie 2017.
pi_168651449
1 uur geleden: aardbeving van 5.6 in centraal Amerika, martinique
Schrijf wat leuks in m'n gastenboek :): http://secretpret.mygb.nl/
Op zondag 5 februari 2017 21:45 schreef Cyanide- het volgende:
Ok man, nu al meest nutteloze reactie 2017.
pi_168662833
Aardbeving van 3.7 in californie
Schrijf wat leuks in m'n gastenboek :): http://secretpret.mygb.nl/
Op zondag 5 februari 2017 21:45 schreef Cyanide- het volgende:
Ok man, nu al meest nutteloze reactie 2017.
pi_168675446
quote:
2s.gif Op zaterdag 4 februari 2017 14:55 schreef SecretPret het volgende:
Aardbeving van 3.7 in californie
Daar liggen ze nauwelijks wakker van daar ...
Cuando haya sol, hay CHUFI
Muziek, Music y Musica
Proud to be 40+
Un beso y una flor
pi_168675570
Hoe staat het met Yellowstone? Daar al voldoende activiteit om het Noordelijk halfrond een paar jaar in de kou te laten zitten?
pi_168690300
Wat gebeurt er allemaal in Turkmenistan? :?

af28cd2a28.png

Beetje context, vier keer op ťťn dag minstens 4.5 is best wel veel:

8df6a5d67f.png
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_168705548
5.2 bij Turkije vannacht en sindsdien al tientallen naschokken

IntensityMapThumbnails.png?t=1486371903
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_168707849
en nog een 5.3

quote:
Magnitude ML 5.3
Region NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
Date time 2017-02-06 10:58:01.7 UTC
Location 39.51 N ; 26.13 E
Depth 10 km
Distances 148 km NW of İzmir, Turkey / pop: 2,501,000 / local time: 12:58:02.0 2017-02-06
56 km NW of MytilŪni, Greece / pop: 28,400 / local time: 12:58:02.0 2017-02-06
25 km SW of Ayvacık, Turkey / pop: 6,900 / local time: 12:58:02.0 2017-02-06
15 km N of MŪthymna, Greece / pop: 1,600 / local time: 12:58:02.0 2017-02-06
40l1dRW.jpg
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_168713777
quote:
Aardbevingen treffen Lesbos en Turkse kust

ATHENE - De bewoners van het Griekse eiland Lesbos zijn maandag opgeschrikt door een serie aardbevingen. Ook aan de nabijgelegen Turkse kust voelden de mensen de grond trillen.

Drie bevingen hadden een kracht van rond de 5 en er waren ook nog acht bevingen met een kracht van tussen de 3 en 3,9. Volgens het Turkse persbureau DHA raakten in een dorp in de regio Ayvacik vijf mensen lichtgewond. Sommige huizen en schuren raakten beschadigd. De Griekse autoriteiten melden geen schade.

Het centrum van de reeks bevingen lag ongeveer 60 kilometer ten noorden van de stad Mytilene op Lesbos, op een diepte van 2 tot 12 kilometer.
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_168721302
Het blijft maar doorgaan daar joh
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_168734785
Dit is toch wel een beetje vaag, het houdt gewoon niet op :o

297c692d27.png
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_168734857
Allemaal de schuld van Erdogan... ;( en Trump. En Katie Hopkins. En Farage. De aarde kan het allemaal niet meer aan.
Well done Baku!!
pi_168735480
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 februari 2017 15:16 schreef motorbloempje het volgende:
Allemaal de schuld van Erdogan... ;( en Trump. En Katie Hopkins. En Farage. De aarde kan het allemaal niet meer aan.
Zet je donkere Fokbril ff af, je zit in WKN :(
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_168735718
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 februari 2017 15:16 schreef motorbloempje het volgende:
Allemaal de schuld van Erdogan... ;( en Trump. En Katie Hopkins. En Farage. De aarde kan het allemaal niet meer aan.
:')

Die man is begonnen aan de "hernieuwing". Sinds zijn macht heeft hij honderdduizenden huizen die niet aarbevingsvestendig zijn gesloopt en daar nieuwe gebouwen geplant. :Y ^O^
Schrijf wat leuks in m'n gastenboek :): http://secretpret.mygb.nl/
Op zondag 5 februari 2017 21:45 schreef Cyanide- het volgende:
Ok man, nu al meest nutteloze reactie 2017.
pi_168738073
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 februari 2017 15:12 schreef heywoodu het volgende:
Dit is toch wel een beetje vaag, het houdt gewoon niet op :o

[ afbeelding ]
Turkije verwijdert zich verder van Griekenland :)
Misschien volgt er zo een van 8 en zijn de 2 landen weer 1 cm verder van elkaar af...
Op zondag 14 november 2010 18:11 schreef liesje1979 het volgende:
Zo is daar Godshand, met zijn sarcastische toon,
Die regelmatig een topic voorziet van spot en hoon.
pi_168747987
EMSC twitterde op dinsdag 07-02-2017 om 23:11:59 #Earthquake M6.4 strikes 94 km SE of #Turbat (#Pakistan) 8 min ago. More info: https://t.co/90mkXDhoLn reageer retweet
C4GFPAZWAAE1apH.jpg
pi_168779509
Paar 4+ bevingen de laatste uren weer in Centraal ItaliŽ
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_168797548
En een 5.0 bij Turkije nadat het daar al sinds maandag achter elkaar los gaat met bevingen van 2-3.5, echt non-stop.

c2b7fb24d0.png
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
  vrijdag 10 februari 2017 @ 10:15:12 #127
38496 Perrin
Sapere aude
pi_168797621
quote:
0s.gif Op vrijdag 10 februari 2017 10:10 schreef heywoodu het volgende:
En een 5.0 bij Turkije nadat het daar al sinds maandag achter elkaar los gaat met bevingen van 2-3.5, echt non-stop.

[ afbeelding ]
Misschien heiwerkzaamheden voor alle nieuwe paleizen.
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
pi_168803109
6.3 op 10km diepte bij de Filipijnen:

IntensityMapThumbnails.png?t=1486736859
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_168852416
En de volgende bij Turkije, 5.4 dit keer
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_168852634
IntensityMapThumbnails.png?t=1486908084
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_168875563
8qVPZQA.png

quote:
Earthquake swarm hits western Turkey
A series of shallow and damaging earthquakes are shaking the tip of the Biga Peninsula in Western Turkey this month. The sequence includes four damaging M5+ earthquakes in which over 350 buildings sustained extensive damage. The quakes are occurring at the intersection of the Kestanbol Fault and the Edremit Fault Zone. ​

The strongest so far was M5.4 on February 6, 2017. This quake hit at a depth of 6 km (3.7 miles) at 13:08 UTC and was preceded by M5.2 at 08:36 UTC. The same area was hit by M5.3 at 08:08 UTC on February 7 and M5.0 at 13:55 UTC today. All quakes occurred at depths between 6 and 10 km (6.2 miles).

Since January 1, the region saw a total of 1 096 earthquakes, according to data provided by the EMSC. 879 of them occurred between February 1 and 12, and 841 between 00:19 UTC on February 6 and 13:55 UTC on February 12.

According to Volkan Sevilgen, Akın KŁrÁer and Hasan Elmacı (Temblor, MTA), the quakes are occurring at the intersection of the Kestanbol Fault and the Edremit Fault Zone.

As a result of the three damaging M5+ earthquakes, over 350 buildings sustained extensive damage. The Turkish Government has swiftly built a small village from container houses for those who needed shelter and asked residents not to enter any building before official building assessment.

"We calculated that the recent seismic swarm stressed the western portions of the Edremit Fault Zone by about 0.1 bar," the team wrote in their analysis.

A series of shallow and damaging earthquakes are shaking the tip of the Biga Peninsula in Western Turkey this month. The sequence includes four damaging M5+ earthquakes in which over 350 buildings sustained extensive damage. The quakes are occurring at the intersection of the Kestanbol Fault and the Edremit Fault Zone. ​

The strongest so far was M5.4 on February 6, 2017. This quake hit at a depth of 6 km (3.7 miles) at 13:08 UTC and was preceded by M5.2 at 08:36 UTC. The same area was hit by M5.3 at 08:08 UTC on February 7 and M5.0 at 13:55 UTC today. All quakes occurred at depths between 6 and 10 km (6.2 miles).

Since January 1, the region saw a total of 1 096 earthquakes, according to data provided by the EMSC. 879 of them occurred between February 1 and 12, and 841 between 00:19 UTC on February 6 and 13:55 UTC on February 12.

According to Volkan Sevilgen, Akın KŁrÁer and Hasan Elmacı (Temblor, MTA), the quakes are occurring at the intersection of the Kestanbol Fault and the Edremit Fault Zone.

As a result of the three damaging M5+ earthquakes, over 350 buildings sustained extensive damage. The Turkish Government has swiftly built a small village from container houses for those who needed shelter and asked residents not to enter any building before official building assessment.

"We calculated that the recent seismic swarm stressed the western portions of the Edremit Fault Zone by about 0.1 bar," the team wrote in their analysis.

Earthquake swarm in Western Turkey with faults - February 2017

Credit: Temblor.Net

"If we start seeing larger numbers of small earthquakes on the Edremit Fault Zone, it would suggest the fault was triggered by the seismic swarm. The last large earthquake on the Edremit fault was a magnitude 6.7 earthquake in 1944. Therefore, a similar quake in the future would not be surprising. Thus, we think the seismicity around the Edremit fault should be closely monitored."

Seismic swarms generally occur in geothermal areas where faults are lubricated by hot water, making them easier to slip, they explained.

"This area is one of the most active geothermal regions in Turkey, with some water temperatures reaching 174 ļC (345 ļF). Water boils at 100 ļC (212 ļF) at sea level but the high pressure environment underground prevents evaporation. Most seismic swarms end without triggering a large earthquake."
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_168876282
Bergbeving?

568389.regional.jpg
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_169047602
6.5 in Bolivia, maar wel op een kilometertje of 600 onder de grond :+

570475.regional.jpg
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_169047622
:o das wel diep inderdaad
zal vermoedelijk dan ook weinig schade aanrichten denk ik
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
  dinsdag 21 februari 2017 @ 21:22:05 #135
11839 DemonRage
[ Eindhoven ]
pi_169055661
quote:
10s.gif Op maandag 13 februari 2017 16:35 schreef heywoodu het volgende:
Bergbeving?

[ afbeelding ]
Of een lawine. :)
pi_169056106
Bergen zijn uiteindelijk het gevolg van miljoenen jaren aardbevingen als gevolg van het schuiven van onze aardkorst ...

Lawines zijn een bijverschijnsel
Cuando haya sol, hay CHUFI
Muziek, Music y Musica
Proud to be 40+
Un beso y una flor
pi_169121992
quote:
Region: SOUTH OF FIJI ISLANDS
Geographic coordinates: 23.203S, 178.845W
Magnitude: 6.9
Depth: 396 km
Universal Time (UTC): 24 Feb 2017 17:28:44
Time near the Epicenter: 25 Feb 2017 05:28:44
Local standard time in your area: 24 Feb 2017 18:28:44

Location with respect to nearby cities:
436 km (271 miles) WSW (238 degrees) of NUKU'ALOFA, Tonga
3111 km (1933 miles) WSW (253 degrees) of PAPEETE, Tahiti, French Polynesia
Flinke beving, maar wel heel diep
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_169239454
Aardbeving (5.2) in de omgeving Aleppo, want ja, daar is nog niet genoeg ellende.

IntensityMapThumbnails.png?t=1488454163

Nou goed, 200km is wel redelijk ver weg eigenlijk.
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_169245370
quote:
0s.gif Op donderdag 2 maart 2017 12:30 schreef heywoodu het volgende:
Aardbeving (5.2) in de omgeving Aleppo, want ja, daar is nog niet genoeg ellende.

[ afbeelding ]

Nou goed, 200km is wel redelijk ver weg eigenlijk.
Redelijk verweg? In adiyaman is er grote materiele schade zie ik nu op het turkse nieuws. En het was een aardbeving van 5.5
Schrijf wat leuks in m'n gastenboek :): http://secretpret.mygb.nl/
Op zondag 5 februari 2017 21:45 schreef Cyanide- het volgende:
Ok man, nu al meest nutteloze reactie 2017.
pi_169245436
quote:
1s.gif Op donderdag 2 maart 2017 17:37 schreef SecretPret het volgende:

[..]

Redelijk verweg? In adiyaman is er grote materiele schade zie ik nu op het turkse nieuws. En het was een aardbeving van 5.5
Dat wijzigt wel eens, inmiddels is het inderdaad naar 5.5 gebracht. En ja, redelijk ver weg. Adimayan ligt zo te zien dan ook een heel stuk dichterbij dan Aleppo.
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_169245566
quote:
0s.gif Op donderdag 2 maart 2017 17:41 schreef heywoodu het volgende:

[..]

Dat wijzigt wel eens, inmiddels is het inderdaad naar 5.5 gebracht. En ja, redelijk ver weg. Adimayan ligt zo te zien dan ook een heel stuk dichterbij dan Aleppo.
Dan is het wel vreemd dat je Allepo erbij haalt.

Ben bang dat er een enorme aardbeving gaat komen voor Turkije. Het gaat nu al bijna een maand zo verder:
N9lY1qj.jpg
Schrijf wat leuks in m'n gastenboek :): http://secretpret.mygb.nl/
Op zondag 5 februari 2017 21:45 schreef Cyanide- het volgende:
Ok man, nu al meest nutteloze reactie 2017.
pi_169248813
Twee keer in een paar minuten bij IJsland net. Even alles van IJsland met 4+ gezocht voor context.

8430abfac0.png
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_169309680
Het begint bij Hawaii ineens te rommelen :P

e03acde522.png
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_169340789
4.7 op 6km diepte in Zwitserland, veel geschrokken reacties erbij.

IntensityMapThumbnails.png?t=1488833185

Zwaarste aardbeving in meer dan elf jaar daar.

0946f59743.png
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_169341207
CeRn is bezig zeker lol
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_169341245
quote:
0s.gif Op maandag 6 maart 2017 22:24 schreef Frutsel het volgende:
CeRn is bezig zeker lol
_O-
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
  maandag 6 maart 2017 @ 22:59:08 #147
38496 Perrin
Sapere aude
pi_169342110
quote:
0s.gif Op maandag 6 maart 2017 22:24 schreef Frutsel het volgende:
CeRn is bezig zeker lol
Hopen dat ze geen schade hebben daar :{
I didn't say it would be easy. I just said it would be the truth.
pi_169392478
quote:
Earthquake on the beach: Scientists think a 7.4 temblor could reach from L.A. to San Diego

The discovery of missing links between earthquake faults shows how a magnitude 7.4 earthquake could rupture in the same temblor underneath Los Angeles, Orange and San Diego counties, a new study finds.

Such an earthquake would be 30 times more powerful than the magnitude 6.4 earthquake that caused the 1933 Long Beach earthquake, which killed 120 people.

But to get to a 7.4, the earthquake would not only have to again rupture the Newport-Inglewood fault in Los Angeles and Orange counties. The temblor would also have to jolt the adjacent Rose Canyon fault system, which runs all the way through downtown San Diego and hasn’t ruptured since roughly 1650.

“These two fault zones are actually one continuous fault zone,” said Valerie Sahakian, the study’s lead author, who wrote it while working on her doctorate at Scripps Institution of Oceanography at UC San Diego. Sahakian is now a research geophysicist with the U.S. Geological Survey.

In the past, scientists reported gaps between the two fault systems of as much as 3 miles apart. But the latest study shows the gaps are actually less than 1¼ miles apart.

“That kind of characterizes it as one continuous fault zone, as opposed to two different, distinct fault systems,” Sahakian said, making it far easier for an earthquake to keep shaking land as it races down a longer fault, widening the seismic reach of the temblor.

There had already been consensus among scientists over the last three decades that the fault systems were actually one, said Caltech seismologist Egill Hauksson, who was not involved with this study. “We now have real evidence that this is the case,” Hauksson said.

The difficulty in proving it was caused by the location of the gap — under the Pacific Ocean between Newport Beach and La Jolla. Drawing a better map meant trying to figure out where the fault was underwater.

So Scripps researchers hopped aboard boats, and in the fall of 2013 spent more than 100 days at sea collecting data. They created an image of what the earth looks like under the seafloor to estimate where the fault lies.

To do so, they used a technique kind of similar to how submarines use sonar or bats use echoes to see.

From the ship, scientists towed a machine that generates acoustic waves that bounce off the seafloor and deeper underground layers and returns to the ship, giving the data the scientists need to produce a better map of where the faults actually are located. The researchers also used previously collected data to perfect their new map.
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_169392915
Curacao is kapot denk ik

quote:
4.8 magnitude earthquake 62 km from Dorp Soto, Curacao
28 minutes ago

UTC time: Thursday, March 09, 2017 13:29 PM
Your time: Thursday, March 9 2017 2:29 PM
Magnitude Type: mb
USGS page: M 4.8 - 62km WSW of Dorp Soto, CuraÁao
USGS status: Reviewed by a seismologist
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_169392936
quote:
0s.gif Op donderdag 9 maart 2017 14:59 schreef Frutsel het volgende:
Curacao is kapot denk ik

[..]

quote:
Desk and chair swayed back and forth
Het was de hel op aarde, zo te lezen.
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_169392994
quote:
0s.gif Op donderdag 9 maart 2017 15:00 schreef heywoodu het volgende:

Het was de hel op aarde, zo te lezen.
:D
het was dan ook 62 km from Dorp Soto

hele dorp kaduuk
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_169693575
Bali 5.7 (al zeggen ze op de radio nog steeds 6.4?)

VJCDs1y.png

quote:
Magnitude Mw 5.7
Region BALI REGION, INDONESIA
Date time 2017-03-21 23:10:25.7 UTC
Location 8.67 S ; 115.25 E
Depth 120 km
Distances 317 km SE of Surabaya, Indonesia / pop: 2,375,000 / local time: 06:10:25.7 2017-03-22
4 km SE of Denpasar, Indonesia / pop: 406,000 / local time: 07:10:25.7 2017-03-22
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_169978433
BNONews twitterde op maandag 03-04-2017 om 19:59:03 BREAKING: Earthquake that struck Botswana has a preliminary magnitude of 6.8 - EMSC reageer retweet
pi_169978533
quote:
0s.gif Op maandag 3 april 2017 20:00 schreef Houtenbeen het volgende:
BNONews twitterde op maandag 03-04-2017 om 19:59:03 BREAKING: Earthquake that struck Botswana has a preliminary magnitude of 6.8 - EMSC reageer retweet
Wat is een botswana?
Schrijf wat leuks in m'n gastenboek :): http://secretpret.mygb.nl/
Op zondag 5 februari 2017 21:45 schreef Cyanide- het volgende:
Ok man, nu al meest nutteloze reactie 2017.
pi_169978565
quote:
0s.gif Op maandag 3 april 2017 20:04 schreef SecretPret het volgende:

[..]

Wat is een botswana?
:') :') :')
  maandag 3 april 2017 @ 20:06:08 #156
218617 YazooW
Up like Donald Trump
pi_169978585
quote:
0s.gif Op maandag 3 april 2017 20:04 schreef SecretPret het volgende:

[..]

Wat is een botswana?
MBO niveau 1 gespot.
pi_169978595
quote:
0s.gif Op maandag 3 april 2017 20:06 schreef YazooW het volgende:

[..]

MBO niveau 1 gespot.
Waar is het land MBO dan? Maps zegt dat het niet bestaat.
Schrijf wat leuks in m'n gastenboek :): http://secretpret.mygb.nl/
Op zondag 5 februari 2017 21:45 schreef Cyanide- het volgende:
Ok man, nu al meest nutteloze reactie 2017.
pi_169979177
Opmerkelijke plek zeg. Bijzonder krachtig
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
  maandag 3 april 2017 @ 20:28:55 #159
218617 YazooW
Up like Donald Trump
pi_169979371
Zuid afrika kreeg al een 5+ vandaag en nu de zwaarste aardbeving ooit in botswana. Wel dunbevolkt gebied.
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_169980449
Rare is dat botswana niet bij de rift vallei hoort maar volgens de kaartjes die wijzen op gevaarlijke aardbevinggebieden in afrika ligt er in Botswana een zeer gevaarlijk gebiedje. Geen idee waarom. Dat kan ik nog niet vinden.
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_169986749
quote:
Zware aardbeving Botswana
Een zware aardbeving heeft zuidelijk Afrika door elkaar geschud. Het epicentrum van de beving met een kracht van 6,5 lag op twaalf kilometer diepte en in het dunbevolkte centrum van Botswana.

Dat meldt de Amerikaanse seismologische dienst. Volgens data van de aardbevingsmonitor van het Duitse Helmholtzcentrum in Potsdam had de aardbeving zelfs een magnitude van 6,8.

De schok was ook voelbaar in de Zuid-Afrikaanse handelsmetropool Johannesburg en volgens media ook tot in Zimbabwe. Er is voorlopig geen nieuws over mogelijke schade of slachtoffers.
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_169986770
quote:
Botswana quake may have caused Durban tremor
Monday’s earthquake is reportedly the largest earthquake on record to have struck Botswana.

THE tremor felt in Durban and other parts of South Africa this evening may have been caused by an earthquake in Botswana.

A registered earthquake occurred in Botswana of 6.5 on the Richter Scale, according to earthquaketrack.com.

Several people took to social media, and reported feeling the tremor in Durban and surrounding areas, Johannesburg and Pretoria.

There has been no reports of any possible damage or casualties at the moment. Monday’s earthquake is reportedly the largest earthquake on record to have struck Botswana.

Here are more reactions from Twitter users over the tremor with some taking a light-hearted approach while others linking the tremor to South Africa’s political troubles.
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_170013787
6.1 in Iran

4MFz4Pv.png

eJk9Eah.png

quote:
You felt this earthquake. Tell us!

Magnitude Mw 6.1
Region NORTHEASTERN IRAN
Date time 2017-04-05 06:09:11.7 UTC
Location 35.82 N ; 60.47 E
Depth 10 km
Distances 94 km SE of Mashhad, Iran, Islamic Republic of / pop: 2,308,000 / local time: 10:39:11.7 2017-04-05
65 km N of Torbat-e Jām, Iran, Islamic Republic of / pop: 59,000 / local time: 10:39:11.7 2017-04-05
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_170467789
BNONews twitterde op maandag 24-04-2017 om 23:45:33 BREAKING: Strong earthquake hits off the coast of central Chile, felt in capital Santiago reageer retweet
USGSBigQuakes twitterde op maandag 24-04-2017 om 23:55:30 Prelim M7.1 earthquake off the coast of Valparaiso, Chile Apr-24 21:38 UTC, updates https://t.co/UbvoS1Puvf reageer retweet


[ Bericht 35% gewijzigd door Houtenbeen op 24-04-2017 23:59:07 ]
pi_170470372
Opvallend... gister las ik net dit:

quote:
Earthquake swarm registered near coast of Valparaiso, Chili

A series of moderate to strong earthquakes were registered near the coast of Valparaiso, Chile on April 22 and 23, 2017. EMSC is reporting at least 25 earthquakes since 22:46 UTC on Saturday, April 22, 2017, with the strongest registered as M6.0 at a depth 20 km (12.4 miles). USGS is reporting this one as M5.9 at a depth of 9.8 km (5.6 miles).

The quakes are occurring some 30 km (18.6 miles) west of Valparaiso (population 283 000) and 130 km (80.7 miles) west of capital Santiago (population 4 838 00) at depths between 10 and 30 km (6.2 - 18.6 miles). There are about 1 337 405 people living within 100 km (62 miles).

ONEMI director, Ricardo Toro, said seven earthquakes were felt by population between the regions of Coquimbo and O'Higgins. The maximum perceived intensity was VI on Mercalli scale in the communes of ValparaŪso, PuchuncavŪ, Casablanca, San Antonio and Villa Alemana, in the ValparaŪso Region and in the commune of Tiltil, in the Metropolitan Region.

"According to information provided by the National Seismological Center, the strongest earthquake was 6.0 on the Richter scale, whose epicenter was 48 km (30 miles) west of Valparaiso," Toro said and added that tsunami from this one was not expected. "There were no reports of injuries or damage."

"We call on the population to remain calm, inform themselves through official channels and prioritize text messages or social networks to communicate, in addition to having their emergency kit ready in case of a major emergency," he said.

Ross Stein and Volkan Sevilgen of Temblor said the quakes are occurring on or near the megathrust surface 30 km (18 miles) offshore the major port city of Valparaiso.

"Sustained sequences of moderate shocks are rare; most instead begin with the largest shock, termed the ‘mainshock,’ followed by ‘aftershocks’ that become less frequent with time, and are only rarely larger than the mainshock. So, in both respects - magnitude and frequency - this sequence looks different. Staccato seismic swarms like this one probably accompany slow slip on either the megathrust, or a thrust fault that splays off the megathrust. The depth and location of the sequence, as well as the ‘focal mechanism’ of the largest shock, suggest that the sequence is occurring on, or more likely above, the megathrust surface, where the Nazca Plate is descending beneath the South American Plate," they explained.
Het is al ff onrustig daar dus
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_170473115
PBJbATD.jpg
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_170473214
Volgens mij is die tsunami waarschuwing al weg toch?
Schrijf wat leuks in m'n gastenboek :): http://secretpret.mygb.nl/
Op zondag 5 februari 2017 21:45 schreef Cyanide- het volgende:
Ok man, nu al meest nutteloze reactie 2017.
pi_170475843
quote:
1s.gif Op dinsdag 25 april 2017 11:29 schreef SecretPret het volgende:
Volgens mij is die tsunami waarschuwing al weg toch?
jep
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_170554636
Dik kwartiertje geleden, 7.2 bij de Filipijnen.

IntensityMapThumbnails.png?t=1493412377
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_170554660
quote:
Everything was moving, I was waken up by the Image of Jesus moving and saying wake up, go and ensure your grandfather ia safe...
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
pi_170554710
C-hyUzCXgAENMRH.jpg
Goodbye Friends - Friends forever
NIEUW: WKN JAAROVERZICHT 2016
pi_170554797
Men verwacht 'hazardous waves', hopelijk niet al te groot allemaal.
Noriaki Kasai _O_
Laura Dahlmeier O+
Bruna Moura _O_ O+
abonnementen ibood.com bol.com
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')