abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
  dinsdag 1 november 2016 @ 15:57:26 #126
84430 kanovinnie
Wie dit leest is gek!
pi_166348014
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
14s.gif Op dinsdag 1 november 2016 15:54 schreef Kreator het volgende:

[..]

Wat ik écht wil doen:

Ik heb een Excel met 26 sheets.
Op sheet 1 staat een overzicht.
Ik wil op tig van die regels in het overzicht een hyperlink zetten naar een bepaald veld op 1 van die 26 sheets. Máár, als ik een link maak op Sheet1 naar Sheet24 Cel A612 en morgen ga ik in sheet 24 ineens een heleboel nieuwe regels toevoegen, dan verwijst de link uit Sheet 1 naar een verkeerde cel, want die verwijst dan nog steeds naar Sheet24 Cel A612, terwijl de waarde waar ik naar wil linken misschien wel op Sheet24 cel A632 staat.

Ik weet niet of het nog duidelijk is.
Wie helpt Krea?
Op dinsdag 25 augustus 2015 15:48 schreef Toekito het volgende:
de grootste schande van heel FOK! naast Fylax is Kano als mod.
pi_166349330
Wat nou als je een unieke waarde naast/voor de cel zet waar naar je verwijst in de link en dan op basis van die unieke waarde het rijnummer bepaald? Moet wel in elkaar te flansen zijn met RIJ(), VERGELIJKEN() en VERT.ZOEKEN() denk ik?
Aldus.
pi_166364828
Ik ben bezig met een inventarisatie van vastgoedplattegronden.
Deze worden vanuit AutoCad naar Excel geëxporteerd.

Een ruimte heeft altijd een nummer, bijvoorbeeld "00.00.01".
Dit is ruimte 01 op verdieping 00 (Begane Grond), de eerste twee getallen zijn bij ons in de praktijk altijd 00 en dus nu nvt.

Hoe maak ik een formule die a.d.h.v. het ruimtenummer de verdieping weergeeft?

Dus wanneer er 00.00.01 staat in cel A1, komt in cel A2 "Begane Grond", of 00.01.01, komt er "Eerste verdieping" etc.
If you shoot this man, you die next. Repeat. If you shoot this man, you die next.
pi_166367108
registreer om deze reclame te verbergen
1=IF(MID(A1,4,2)="00","Begane grond", CHOOSE(MID(A1,4,2), "Eerste","Tweede","Derde","Vierde","Vijfde","Zesde","Zevende","Achtste","Negende","Tiende","Elfde","Twaalfde","Dertiende")&" verdieping")
pi_166820530
Hi,

Ik heb een Excel vraag. Samen met een groep vrienden willen we graag stemmen op welke clubs we graag willen bezoeken. In een cel (bijv. E1 in dit voorbeeld) voert iemand de naam van de club in. Vervolgens kan iedereen in dropdown menus kiezen of ze dit een goed idee vinden. Ze kunnen op het moment kiezen tussen 'ja' en 'nee'. In cel D2 gebruik ik deze formule op het moment:

=if(COUNTIF(E2:J2,"JA")=6,"WE GAAN","WE GAAN NIET")

Dus als iedereen tussen cel E2 en J2 ja zegt (6 man in totaal) dan zegt cel D2 'WE GAAN'.

Dit werkt allemaal prima, maar nu wil ik graag de formule uitbreiden:

1) In plaats van 'ja' en 'nee' wil ik ook graag dat mensen kunnen kiezen voor 'maakt me niet uit'. En dat wordt dan standaard ook als 'ja' gezien.

2) Als iemand voor 'nee' kiest, wil ik graag dat cel D2 rood wordt van kleur.

Ik heb nu een paar dagen zitten spelen met verschillende formules, en me suf gezocht op het internet, maar ik krijg het niet voor elkaar.

Iemand die me hier mee zou kunnen helpen?

Alvast bedankt :)
pi_166820851
quote:
5s.gif Op dinsdag 22 november 2016 10:35 schreef G-Mart het volgende:
Hi,

Ik heb een Excel vraag. Samen met een groep vrienden willen we graag stemmen op welke clubs we graag willen bezoeken. In een cel (bijv. E1 in dit voorbeeld) voert iemand de naam van de club in. Vervolgens kan iedereen in dropdown menus kiezen of ze dit een goed idee vinden. Ze kunnen op het moment kiezen tussen 'ja' en 'nee'. In cel D2 gebruik ik deze formule op het moment:

=if(COUNTIF(E2:J2,"JA")=6,"WE GAAN","WE GAAN NIET")

Dus als iedereen tussen cel E2 en J2 ja zegt (6 man in totaal) dan zegt cel D2 'WE GAAN'.

Dit werkt allemaal prima, maar nu wil ik graag de formule uitbreiden:

1) In plaats van 'ja' en 'nee' wil ik ook graag dat mensen kunnen kiezen voor 'maakt me niet uit'. En dat wordt dan standaard ook als 'ja' gezien.

2) Als iemand voor 'nee' kiest, wil ik graag dat cel D2 rood wordt van kleur.

Ik heb nu een paar dagen zitten spelen met verschillende formules, en me suf gezocht op het internet, maar ik krijg het niet voor elkaar.

Iemand die me hier mee zou kunnen helpen?

Alvast bedankt :)
quote:
0s.gif Op dinsdag 22 november 2016 10:53 schreef bambino het volgende:
Gewoon je formule omdraaien
Countif "e2-j2" = Nee, We gaan niet, anders we gaan wel

Zo dus

=if(COUNTIF(E2:J2,"NEE")=6,"WE GAAN NIET","WE GAAN")
Op donderdag 1 december 2011 13:57 schreef mootie het volgende:
Het voelt toch vreemd, Bambino niet als ts.
pi_166822015
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
0s.gif Op dinsdag 22 november 2016 10:55 schreef bambino het volgende:

[..]

[..]

Oh ja :D Bedankt!

Heb je een suggestie voor m'n 2e vraag?
pi_166822397
quote:
0s.gif Op woensdag 2 november 2016 11:05 schreef Niveath het volgende:
Ik ben bezig met een inventarisatie van vastgoedplattegronden.
Deze worden vanuit AutoCad naar Excel geëxporteerd.

Een ruimte heeft altijd een nummer, bijvoorbeeld "00.00.01".
Dit is ruimte 01 op verdieping 00 (Begane Grond), de eerste twee getallen zijn bij ons in de praktijk altijd 00 en dus nu nvt.

Hoe maak ik een formule die a.d.h.v. het ruimtenummer de verdieping weergeeft?

Dus wanneer er 00.00.01 staat in cel A1, komt in cel A2 "Begane Grond", of 00.01.01, komt er "Eerste verdieping" etc.
Zet op A2 in blad 1:
=VERT.ZOEKEN(+DEEL(A1;4;2);Blad2!A:B;2;ONWAAR)

Zet in Blad 2:
Op A1 00
Op A2 01
Op A3 02
Op B1 Begane Grond
Op B2 Eerste verdieping
Op B3 Tweede verdieping
Je kunt beter één kaars opsteken dan duizend maal de duisternis vervloeken.
pi_166871523
Ik ben bezig met een data-analyse en heb 1 grote inputfile met data die ik op basis van een criteria in meerdere tabbladen wil laten pakken. Dat is mij inmiddels al gelukt via een macro. Het enige nadeel is dat de nieuw aangemaakte tabbladen even groot zijn als het tabblad waar ze vandaan komen en daardooor bevatten deze tabbladen onnodig veel witte rijeen aan de onderkant. Hierdoor worden een aantal van mijn berekeningen onnodig traag en daarom wil ik van deze witte rijen af en het liefst door te voorkomen dat deze worden aangemaakt. Daarvoor moet ik de onderstaande macro aanpassen maar ik heb echt geen flauw idee hoe.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
Sub Copy_To_Worksheets_2()
'Note: This macro use the function LastRow and SheetExists
Dim My_Range As Range
Dim FieldNum As Long
Dim CalcMode As Long
Dim ViewMode As Long
Dim ws2 As Worksheet
Dim Lrow As Long
Dim cell As Range
Dim CCount As Long
Dim WSNew As Worksheet
Dim ErrNum As Long
Dim DestRange As Range
Dim Lr As Long
'Set filter range on ActiveSheet: A1 is the top left cell of your filter range
'and the header of the first column, D is the last column in the filter range.
'You can also add the sheet name to the code like this :
'Worksheets("Sheet1").Range("A1:AO" & LastRow(Worksheets("Sheet1")))
'No need that the sheet is active then when you run the macro when you use this.
Set My_Range = Range("A1:AO" & LastRow(ActiveSheet))
My_Range.Parent.Select
If ActiveWorkbook.ProtectStructure = True Or _
My_Range.Parent.ProtectContents = True Then
MsgBox "Sorry, not working when the workbook or worksheet is protected", _
vbOKOnly, "Copy to new worksheet"
Exit Sub
End If
'This example filters on the first column in the range(change the field if needed)
'In this case the range starts in A so Field:=1 is column A, 2 = column B, ......
FieldNum = 1
'Turn off AutoFilter
My_Range.Parent.AutoFilterMode = False
'Change ScreenUpdating, Calculation, EnableEvents, ....
With Application
CalcMode = .Calculation
.Calculation = xlCalculationManual
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
End With
ViewMode = ActiveWindow.View
ActiveWindow.View = xlNormalView
ActiveSheet.DisplayPageBreaks = False
'Add a worksheet to copy the a unique list and add the CriteriaRange
Set ws2 = Worksheets.Add
With ws2
'first we copy the Unique data from the filter field to ws2
My_Range.Columns(FieldNum).AdvancedFilter _
Action:=xlFilterCopy, _
CopyToRange:=.Range("A1"), Unique:=True
'loop through the unique list in ws2 and filter/copy to a new sheet
Lrow = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
For Each cell In .Range("A2:A" & Lrow)
My_Range.Parent.Select
'Filter the range
My_Range.AutoFilter Field:=FieldNum, Criteria1:="=" & _
Replace(Replace(Replace(cell.Value, "~", "~~"), "*", "~*"), "?", "~?")
'Check if there are no more then 8192 areas(limit of areas)
CCount = 0
On Error Resume Next
CCount = My_Range.Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeVisible) _
.Areas(1).Cells.Count
On Error GoTo 0
If CCount = 0 Then
MsgBox "There are more than 8192 areas for the value: " & cell.Value _
& vbNewLine & "It is not possible to copy the visible data." _
& vbNewLine & "Tip: Sort your data before you use this macro.", _
vbOKOnly, "Split in worksheets"
Else
'Add a new worksheet or set a reference to a existing sheet
If SheetExists(cell.Text) = False Then
Set WSNew = Worksheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count))
On Error Resume Next
WSNew.Name = cell.Value
If Err.Number > 0 Then
ErrNum = ErrNum + 1
WSNew.Name = "Error_" & Format(ErrNum, "0000")
Err.Clear
End If
On Error GoTo 0
Set DestRange = WSNew.Range("A1")
Else
Set WSNew = Sheets(cell.Text)
Lr = LastRow(WSNew)
Set DestRange = WSNew.Range("A" & Lr + 1)
End If
'Copy the visible data to the worksheet
My_Range.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
With DestRange
.Parent.Select
' Paste:=8 will copy the columnwidth in Excel 2000 and higher
' Remove this line if you use Excel 97
.PasteSpecial Paste:=8
.PasteSpecial xlPasteValues
.PasteSpecial xlPasteFormats
Application.CutCopyMode = False
.Select
End With
End If
' Delete the header row if you copy to a existing worksheet
If Lr > 1 Then WSNew.Range("A" & Lr + 1).EntireRow.Delete
'Show all data in the range
My_Range.AutoFilter Field:=FieldNum
Next cell
'Delete the ws2 sheet
On Error Resume Next
Application.DisplayAlerts = False
.Delete
Application.DisplayAlerts = True
On Error GoTo 0
End With
'Turn off AutoFilter
My_Range.Parent.AutoFilterMode = False
If ErrNum > 0 Then
MsgBox "Rename every WorkSheet name that start with ""Error_"" manually" _
& vbNewLine & "There are characters in the name that are not allowed" _
& vbNewLine & "in a sheet name or the worksheet already exist."
End If
'Restore ScreenUpdating, Calculation, EnableEvents, ....
My_Range.Parent.Select
ActiveWindow.View = ViewMode
With Application
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
.Calculation = CalcMode
End With
End Sub
Function LastRow(sh As Worksheet)
On Error Resume Next
LastRow = sh.Cells.Find(What:="*", _
After:=sh.Range("A1"), _
Lookat:=xlPart, _
LookIn:=xlValues, _
SearchOrder:=xlByRows, _
SearchDirection:=xlPrevious, _
MatchCase:=False).Row
On Error GoTo 0
End Function
Function SheetExists(SName As String, _
Optional ByVal WB As Workbook) As Boolean
'Chip Pearson
On Error Resume Next
If WB Is Nothing Then Set WB = ThisWorkbook
SheetExists = CBool(Len(WB.Sheets(SName).Name))
End Function

Ik maak gebruik van excel 2010(English) maar heb ook toegang tot excel 2016(Nederlands).

Edit: Misschien overbodig maar ik noem toch even dat het om een bestand met 170K rijen gaat
  donderdag 24 november 2016 @ 17:55:28 #135
77676 The_vice
alweer 'n idee?
pi_166873156
quote:
0s.gif Op donderdag 24 november 2016 16:32 schreef Mynheer007 het volgende:
Ik ben bezig met een data-analyse en heb 1 grote inputfile met data die ik op basis van een criteria in meerdere tabbladen wil laten pakken. Dat is mij inmiddels al gelukt via een macro. Het enige nadeel is dat de nieuw aangemaakte tabbladen even groot zijn als het tabblad waar ze vandaan komen en daardooor bevatten deze tabbladen onnodig veel witte rijeen aan de onderkant. Hierdoor worden een aantal van mijn berekeningen onnodig traag en daarom wil ik van deze witte rijen af en het liefst door te voorkomen dat deze worden aangemaakt. Daarvoor moet ik de onderstaande macro aanpassen maar ik heb echt geen flauw idee hoe.
[ code verwijderd ]

Ik maak gebruik van excel 2010(English) maar heb ook toegang tot excel 2016(Nederlands).

Edit: Misschien overbodig maar ik noem toch even dat het om een bestand met 170K rijen gaat
Eérste vraag, waarom moet de data uberhaupt naar afzonderlijke sheets worden gekopieerd alvorens ze te kunnen analyseren?

Als het je om de witte rijen te doen is, en de rest uniek is zou je met de functie remove duplicates de witregels kunnen verwijderen.
Bijv met:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sub Macro1()
For Each ws In ThisWorkbook.Sheets
    ' do something on each worksheet
    Debug.Print ws.Name
    ws.Activate
    
    ActiveSheet.Range("$A$1:$c$100").RemoveDuplicates Columns:=Array(1, 2), Header:=xlNo
Next
End Sub


[ Bericht 18% gewijzigd door The_vice op 24-11-2016 18:03:08 ]
Hendrik de Heette heette Hendrik de Heette omdat zijn vader ook Hendrik heette.
-vandaag was 't ook mooi-
Excel; zet het eens in een pivot table
pi_166886604
Zo kun je een stuk tekst laten oplezen, als deze staat in het rijtje A1 t/m A5.

For i = 1 To 5
a$ = Cells(i, 1)
Application.Speech.Speak a$
Next i

Maar: bestaat er ook een Nederlandse stem, die Nederlandse tekst leest in het Nederlands.
en andere talen.
Ik heb wel gezocht, maar kon het toch niet vinden.
Je kunt beter één kaars opsteken dan duizend maal de duisternis vervloeken.
pi_166893554
Ik heb de volgende situatie:
1) Kolom F t/m Z (dus horizontaal) gevuld met tekstdata. Dit gaat per regel door naar beneden, dus regel 2 t/m hoe ver het gaat.
2) In kolom E heb ik juist van boven naar beneden tekst staan (bijv. E2:E10).

Ik wil een voorwaardelijke opmaak hebben dat de cellen in kolom E een kleur krijgen als deze allen in een regel van kolom F t/m Z voorkomen. Dit hoeft niet in identieke volgorde te zijn, als maar ik wil snel kunnen zien of de cellen in kolom E al als een bestaande regel voorkomen.

Voorbeeld:
Kolom E verticaal: appel, peer, kaas, geit
Kolom F horizontaal regel 1: appel, koe, konijn
Kolom F horizontaal regel 2: appel, konijn, peer
Kolom F horizontaal regel 3: peer, kaas, appel, geit

In dit geval moet kolom E gekleurd worden, omdat in regel 3 alle woorden voorkomen.
Als het andersom moet, en alleen Kolom F regel 3 wordt volledig gekleurd en de rest blijft wit ben ik ook tevreden :)

Het liefst houd ik het bij een simpele voorwaardelijke opmaak en geen matrixformules oid, omdat mijn collega's er ook mee uit de voeten moeten. Alvast bedankt!
  zondag 27 november 2016 @ 13:58:28 #138
77676 The_vice
alweer 'n idee?
pi_166929965
quote:
0s.gif Op vrijdag 25 november 2016 16:15 schreef Zocalo het volgende:
...
Ik wil een voorwaardelijke opmaak hebben dat de cellen in kolom E een kleur krijgen als deze allen in een regel van kolom F t/m Z voorkomen. Dit hoeft niet in identieke volgorde te zijn, als maar ik wil snel kunnen zien of de cellen in kolom E al als een bestaande regel voorkomen.
...
Als je dit direct in Voorwaardelijke Opmaak met formules op wil gaan lossen wordt het onnodig complex. Voorwaardelijke opmaak is al beperkt genoeg van zichzelf,

Om het simpel te houden in voorwaardelijke opmaak zelf een VBA formule maken die True of False als resultaat geeft. Op basis daarvan laat je de rij kleuren.

Handigst is om met Arrays te werken in VBA, en de twee met elkaar te laten vergelijken.

Code verderop:

Leest Kolom en Rij naar Arrays
Kijkt dan of een waarde uit de Rij in Kolom voorkomt, zo ja
• In de Resultaat Array wordt dan die positie op True gezet
Als laatste wordt de Resultaat Array nagelopen om te kijken of er een waarde False is, zo ja
• Niet alle waarden uit de kolom zijn gevonden, dus resulaat is False
zo nee
• Alle waarden uit de Kolom komen in de Rij voor, resultaat is True

Code in Spoiler
SPOILER
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
Dan in voorwaardelijke opmaak:
1=VergelijkKolomMetRij($A$1:$A$5;$C1:$H1)
let op de dollar tekens

of in één cell als
1=VergelijkKolomMetRij($A$1:$A$5;C1:H1)
(Ik zet meestal het resultaat van dit soort vergelijken in één van de eerste kolommen, B1 en verder in dit geval, dan kan je er ook makkelijk op sorteren, filteren, of tellen. Ook de Voorwaardelijke Opmaak kan je dan op basis van B1 meenemen ["=$B1=TRUE"])

Noot: een nadeel van voorwaardelijke opmaak is dat ie zelf extra nieuwe opmaak regels aanmaakt als je gaat sorteren, of regels invoegt. Vaak merk je dit in eerste instantie niet, maar als je sheet langzamer wordt dan is het zaak om dubbele voorwaardelijke opmaak regels op te schonen

[ Bericht 3% gewijzigd door The_vice op 27-11-2016 14:30:33 ]
Hendrik de Heette heette Hendrik de Heette omdat zijn vader ook Hendrik heette.
-vandaag was 't ook mooi-
Excel; zet het eens in een pivot table
pi_166993566
quote:
0s.gif Op donderdag 24 november 2016 17:55 schreef The_vice het volgende:

[..]

Eérste vraag, waarom moet de data uberhaupt naar afzonderlijke sheets worden gekopieerd alvorens ze te kunnen analyseren?

Als het je om de witte rijen te doen is, en de rest uniek is zou je met de functie remove duplicates de witregels kunnen verwijderen.
Bijv met:
[ code verwijderd ]

Bedankt voor de tip. Strikt gezien zal het wel allemaal op één tabblad kunnen maar ik denk dat voor het overzicht makkelijker is om de data op te delen in verschillende tabbladen.
pi_167009452
Yo Excellers :7
Ik merk dat mijn Excel kennis echt onder peil is. Basis basis zegmaar :P Nu is het niet dringend nodig dit bij te spijkeren, ik heb ook geen deadline of opdracht of iets dergelijks, maar ik wil gewoon wat meer leren.
Kan iemand van jullie mij een cursus oid aanraden? Ik weet dat er op youtube veel te vinden is, maar als je niet naar een specifiek probleem op zoek bent is het allemaal een beetje ongestructureerd. Wat ik eigenlijk zoek is een opbouwend iets, waardoor je steeds meer moet toepassen. Het liefst in de vorm van een korte uitleg gevolgd door een case ofzo, dat je dus zelf kunt "puzzelen" maar daarna wel tekst en uitleg kunt krijgen over de oplossing.

Ik zag hier zo gauw niets van in de OP, dus vandaar. Het liefst natuurlijk gratis, maar als het een tientje of 2 is dan is dat ook geen ramp. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is :@ Zoals ik al zei is het niet dringend, maar meer bijspijkeren voor erbij. Iig alvast bedankt! :)
pi_167011285
Excel is zó uitgebreid en multifunctioneel dat je wel iets specifieker moet zijn in je leerdoelen. :) Ik denk dat velen het gewoon hebben geleerd door veel te spelen/prutsen. :P Oh, spijker iig je Google-skills bij. :D
  zaterdag 3 december 2016 @ 00:42:35 #142
62215 qu63
..de tijd drinkt..
pi_167064034
quote:
0s.gif Op woensdag 30 november 2016 21:38 schreef sylvesterrr het volgende:
Excel is zó uitgebreid en multifunctioneel dat je wel iets specifieker moet zijn in je leerdoelen. :) Ik denk dat velen het gewoon hebben geleerd door veel te spelen/prutsen. :P Oh, spijker iig je Google-skills bij. :D
Vooral dat ja. "ik wil iets, hoe gaan we dat fixen" was mijn leerschool :P

Daarna kan er altijd geoptimaliseerd worden..
It's Time To Shine
What would life be like without rhethorical questions?
pi_167152628
Hoi,

Ik heb een reeks getallen/data:
o8twBPs.jpg

Deze getallen zijn niet gebaseerd op berekeningen of iets dergelijks. Nu wil ik de lege vakken invullen, gebaseerd op de grafiek. Is dit mogelijk met excel?

Ik geloof dat de TREND, FORECAST en LOGEST functies de achterliggende berekening gebruiken, en omdat die niet bestaat, komen daar verkeerde getallen uit. Weet iemand een manier om exacte getallen te krijgen die op de grafiek zouden liggen? (met vloeiende kromme)

Ik gebruik MS Office Professional Plus 2010 (English)

Alvast bedankt!
pi_167153156
Een vloeiende lijn gaat je niet lukken met een interval van 1 vrees ik.
pi_167158123
quote:
0s.gif Op dinsdag 6 december 2016 20:32 schreef Frenzei het volgende:
Hoi,

Ik heb een reeks getallen/data:
[ afbeelding ]

Deze getallen zijn niet gebaseerd op berekeningen of iets dergelijks. Nu wil ik de lege vakken invullen, gebaseerd op de grafiek. Is dit mogelijk met excel?

Ik geloof dat de TREND, FORECAST en LOGEST functies de achterliggende berekening gebruiken, en omdat die niet bestaat, komen daar verkeerde getallen uit. Weet iemand een manier om exacte getallen te krijgen die op de grafiek zouden liggen? (met vloeiende kromme)

Ik gebruik MS Office Professional Plus 2010 (English)

Alvast bedankt!
Voor zover ik weet is het niet mogelijk om de exacte getallen uit de grafiek te krijgen met "vloeiende lijn".

Het dichtsbijzijnde wat je kan doen is zelf deze punten interpoleren met een cubic spline (en hopen dat het er een beetje in de buurt zit; er zijn nogal wat verschillende in omloop).

Volgens deze link is het zelfs nog heftiger, met (hoop ik) nuttige info verder: https://blog.splitwise.co(...)-line-interpolation/
pi_167160792
Wat fijn dat er een topic als dit bestaat! Ben pas aan het leren met Excel te werken, dus even een tvp.
  woensdag 7 december 2016 @ 12:02:19 #147
78416 IJsmuts
Huh.., wat kijk je?
pi_167164548
Beste mensen,

Ik heb de volgende vraag: voor een analyse van openstaande posten heb ik een lijst waarin ik de waarde "Aantal dagen te laat" heb. Nu wil ik grag een kolom toevoegen die kijkt naar dit aantal en dan vervolgens aangeeft of de openstaande post in de categorie 0-30 dagen/30-60 dagen/60-90 dagen etc. valt. dit lukt mij niet, kunnen jullie mij helpen? Ik maak gebruik van NL Excel 2007

Thanks

-edit-
ik heb het voor nu trouwens opgelost door alle nummers van 1 t/m 1000 ofzo in een apart sheet te categoriseren en vervolgens via vertikaal zoeken de waarde ophalen

[ Bericht 17% gewijzigd door IJsmuts op 07-12-2016 12:32:54 ]
pi_167165380
quote:
0s.gif Op woensdag 7 december 2016 12:02 schreef IJsmuts het volgende:
Beste mensen,

Ik heb de volgende vraag: voor een analyse van openstaande posten heb ik een lijst waarin ik de waarde "Aantal dagen te laat" heb. Nu wil ik grag een kolom toevoegen die kijkt naar dit aantal en dan vervolgens aangeeft of de openstaande post in de categorie 0-30 dagen/30-60 dagen/60-90 dagen etc. valt. dit lukt mij niet, kunnen jullie mij helpen? Ik maak gebruik van NL Excel 2007

Thanks

Het zou zo kunnen

=ALS(B6<30;"categorie 1";ALS(B6<60;"categorie 2";ALS(B6<90;"categorie 3";"volgendetest")))

deze formule gebruiken om het aantal dagen om te zetten naar verschillende catergorieen.

In B6 staat in dit voorbeeld dan het aantal dagen.

Ik zou alleen het niet "categorie 1"noemen maar gewoon een 1 2 of 3 gebruiken

De formule is dan naar beneden te kopieren.
  woensdag 7 december 2016 @ 13:06:32 #149
78416 IJsmuts
Huh.., wat kijk je?
pi_167165610
quote:
0s.gif Op woensdag 7 december 2016 12:52 schreef Basp1 het volgende:

[..]

Het zou zo kunnen

=ALS(B6<30;"categorie 1";ALS(B6<60;"categorie 2";ALS(B6<90;"categorie 3";"volgendetest")))

deze formule gebruiken om het aantal dagen om te zetten naar verschillende catergorieen.

In B6 staat in dit voorbeeld dan het aantal dagen.

Ik zou alleen het niet "categorie 1"noemen maar gewoon een 1 2 of 3 gebruiken

De formule is dan naar beneden te kopieren.
top dat werkt! dank, hier kan ik goed mee verder!
pi_167190314
Ik ben nog steeds met dezelfde dataset bezig en heb het over meerdere tabbladen staan. De structuur van de data is als volgt

instituutnaamA Publicatie1
instituutnaamB Publicatie 1
instituutnaamC Publicatie 2
instituutnaamB Publicatie 2
instituutnaamB Publicatie 2
instituutnaamD Publicatie 2

Nu wil ik de bijdrage van de instituten fractioneel gaan tellen, d.w.z.; elke rij krijgt een fractie van de totale publicatie toegewezen; bij publicatie 1 schrijven er twee instituten aan dus krijgen ze allebei 0,5. Bij publicatie 3 schrijven er 3 verschillende instituten aan...dus krijgen ze allebei 1/3 publicatie toegewezen echter moet die scoren voor instituut B nog door twee zodat beide regels voor instituut B samen op 1/3 uitkomen.

Om dit alles te bewerkstelligen had ik de volgende formules:
Eerst telde ik het aantal unieke instituten met de volgende formule: ={SOM(--(INTERVAL(ALS(AB:AB=AB2;VERGELIJKEN(F:F;F:F;0));RIJ(F:F)-RIJ($F$2)+1)>0))}
In deze formule is F de kolom met de instituutnaam en AB de kolom met het publicatieID.

Vervolgens liet ik excel berekenen hoe vaak hetzelfde instituut mee schreef aan één en dezelfde publicatie: AANTALLEN.ALS(AB:AB;AB2;F:F;F2)

In een derde kolom berekende vervolgens de fractionele telling door: 1/(uitkomst eerste formule)/(uitkomst tweede formule)

Het is mij gelukt om excel dit voor een lijst te laten doen die zo'n 32k rijen lang was...maar vandaag probeer ik het weer maar doet hij er bij een korte lijst al heel lang over. Hebben jullie tips voor mij hoe ik dit proces kan versnellen (door bijvoorbeeld formules te optimaliseren)?

Of zou ik dit misschien beter in access kunnen doen?
abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')