FOK!forum / Brave New World / Antisemitisme en verschillende complotdenkers #2
Dance99Vvzondag 21 februari 2016 @ 17:25
Het valt mij op dat onder de aluhoedjes zich heel veel antisemitische sentimenten verschuilen.

Even gekopieerd uit een eerdere post:

Zelfs op een linksgeoriŽnteerde aluhoedjessite/wiki heb ik echt het vermoeden dat er best wat antisemitisme achter veel dingen zit.

Zie bijv. hoe positief ze bijvoorbeeld zijn over Corbyn. Dat verraadt toch wel een linkse positie:

https://wikispooks.com/wiki/Jeremy_Corbyn

Maar, dan beweren ze dat hij door de zionisten tegengehouden wordt die tevens de media zouden bezitten. Omdat hij kritisch op IsraŽl zou zijn.

Bijv:

quote:
A useful analysis of the paranoia of the Jewish-dominated British Establishment and its media at the prospect of the Labour Party being led by someone who is not 'de-rigeur' subservient to the Israel Lobby
Wat toch weer een "joods complot" zou voorstellen.

In die zin vind ik dat het concept New Antisemitism best valide is misschien.

Een ander voorbeeld van antisemitisme op zo'n aluhoedjessite. 9/11 is uiteraard gedaan door de zionisten. :')

https://wikispooks.com/wiki/9-11/Israel_did_it

Incl. davidsterren bij verdachte figuren.

Zowel van rechtse als linkse aluhoedjes heb ik geconstateerd dat heel vaak antisemitisme een groot verbindend element is.

Maar mijn grote vraag is eigenlijk, wat maakt het dat antisemitisme zo wijdverspreid is onder complotdenkers? Is het misschien toch de historische wortels die in de Protocollen van Zion zitten?

Wat mij opvalt bij veel complotdenkers is dat ze vaak in verschillende categorieŽn vallen:

- Het kapitalisme werkt perfect, maar de Ander zorgt ervoor dat het niet werkt. Vaak zijn deze complotdenkers reactionair van aard en verlangen ze naar "de goede oude tijd" waarin de Ander nog niet zorgde voor de onrust
- Het systeem werkt niet, maar de Ander zorgt ervoor dat mijn ideologische doelen niet worden bereikt (dit zie je naar mijn mening meer onder linkse complotdenkers). Hoewel hier wel een klein beetje validiteit in zit naar aanleiding van bijvoorbeeld Operatie Gladio en COINTELPRO.
Ryan3zondag 21 februari 2016 @ 17:42
Okee, vandaag bij toeval gestuit op een interessant artikeltje op het blog OpinieZ. Gaat over een interview met Joost NiemŲller waar terloops de naam van de auteur Kevin MacDonald valt. Hier de wikipedia pagina van MacDonald: https://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_B._MacDonald

En ik plaats hier meteen even het artikeltje van OpinieZ door Ruben Gischler. Ik vind het wel een sterk stuk aangezien het een aantal verbanden legt die ik niet gezien had iig.

quote:
Joost NiemŲllers flirt met antisemiet MacDonald

Maja Mischke en ondergetekende kwamen Joost interviewen over Janmaat en al gauw ging het gesprek over etniciteit. Joost trok een gewichtig gezicht en sprak over een etnische overlevingsstrategie.[/b]

Dat kon je volgens hem goed bij Joden zien, die bevinden zich altijd in de bovenste regionen van de maatschappij. Achteloos frommelde hij even een titeltje er tussendoor en mompelde een naam van een heuse professor. Heel interessant, een zekere Kevin B. Macdonald.

“Joodse etnische overlevingsstrategie”
MacDonald had zomaar de etnische strategie over 3000 jaar Joodse geschiedenis geanalyseerd. Niet in ťťn boek, maar in een trilogie. Naar buiten toe doen Joden volgens hem zich liever niet als Joden voor, maar naar binnen toe moeten zij hun groep wel in stand houden. Daar zit dus de uitdaging in. Wat heeft MacDonald nu over die etnische strategie ontdekt? Namelijk dat Joden het voortouw nemen in bewegingen die de postmoderne multiculturele samenlevingen stimuleren, want dat is Joods belang omdat zij dan niet zo opvallen.

Joost strooit daarbij met namen als Marcuse, de Frankfurter Schule en de antisemiet Marx. Zijn antisemitisme was volgens deze theorie alleen maar voor de bŁhne, terwijl hij ondertussen keihard bezig was Joodse belangen na te streven door zijn Joodse volgelingen aan te zetten tot genocide op het Russische volk. Dit zegt Joost niet, maar Kevin MacDonald. Dan hebben we nog Freud. Volgens Joost heeft Freud eigenhandig de traditioneel Westerse familiewaarden opgeblazen en alles gereduceerd tot seks en lust alleen maar om Joodse belangen na te streven. Nee, het is volgens Joost echt geen complottheorie, maar veel interessanter: een etnische overlevingsstrategie.

Joden die de westers christelijke samenleving ondermijnen door de traditionele gezinswaarden op te blazen, migratie te stimuleren en de multiculturele samenleving te promoten. Ik geloof dat ik daar het eerst over las in 2005 bij de buitencategorie reaguurders die zo nu en dan vanuit diepe krochten opdoken op de reguliere fora. Volgens hen waren het “Joden” als Ed van Thijn, Hedy d’Ancona en Jacques Wallage die achter de migratie en de multiculturele samenleving zaten en blijkbaar niet Marcel van Dam, Jan Pronk, Ella Vogelaar, Ria Becker, Bas de Gaay Fortman en noem maar op.

Waarschuwingsbordje
Inmiddels zijn dit soort ideeŽn bijna mainstream. Zie bijvoorbeeld het hitfilmpje With Open Gates op Dumpert en GeenStijl waarin met pompende adrenaline de huidige migranteninvasie nogal hitsig in beeld wordt gebracht. Schuld zijn de zionisten, blijkt uit een quote van Nick Griffin van de British National Party. Een totaal verknipt interviewfragmentje uit 2008 van een Joods Zweedse multicultina, waarmee de clip wordt afgesloten, doet de rest.

Joost zal waarschijnlijk ontkennen dat het zionisten zijn en het eerder verklaren uit de “Joods etnische overlevingsstrategie”. Dat iedereen – ook de lezers van dit blog – dit soort onzin klakkeloos als zoete koek slikt, verbaast mij misschien nog het meest en zegt veel over de totale verwarring waarin wij leven.

Het is jammer dat NiemŲller bijna onweersproken zijn gang kon gaan. Dat wij daar een klein waarschuwingsbordje bij hebben geplaatst kon Joost niet echt bekoren. Dat was volgens hem labelen en dan zit je te veel gevangen in politiekcorrect denken. Voor Joost NiemŲller aanleiding om op zijn eigen website nogmaals Kevin MacDonald aan te prijzen als een moedige wetenschapper die door sommigen voor verkapt antisemiet wordt uitgemaakt. Daar is NiemŲller het helemaal niet mee eens.

De Marx van de antisemieten
John Derbyshire – iemand die er bepaald niet om verlegen zit de politiek-correcte goegemeente op de kast te jagen – noemde Kevin MacDonald de “Marx van de antisemieten”. MacDonald is de grote inspiratiebron voor de nieuwe stijl pseudowetenschappelijke nazitaal die ook buiten neonazikringen steeds meer navolging krijgt. Voor opper-antisemiet, Holocaustontkenner en white supremacist David Duke, de voormalige Grand Wizzard van de Ku Klux Klan, is Kevin MacDonald een van de grootste hedendaagse wetenschappers. Hij heeft hem doen inzien dat racisme bij Joden genetisch bepaald is. Quasi beargumenteerd en maar verbaasd zijn dat “vrije zuivere” wetenschapsbeoefening en “waarheidsvinding” die zij bedrijven op zoveel weerstand stuit.

Het moet gezegd worden dat Kevin MacDonald nogal vindingrijk is in zijn disclaimers. Nee, er is niets zo kinderachtig als een Joods complot, maar er is wel sprake van een etnische strategie. Het is een argument waar de ongeÔnformeerde Niemoller als een blok voor valt. Waarschijnlijk heeft hij alleen bij MacDonald ooit iets over de geschiedenis van het Jodendom gelezen. Ik kan mij zomaar voorstellen dat het zelfs in de versie van MacDonald voor de de ongeÔnformeerde lezer iets adembenemends kan hebben, waardoor hij wellicht het gevoel kan krijgen de hele package deal in een keer te krijgen.

Moedwillige verdraaiingen
MacDonald haalt alles uit de kast om te bewijzen waarom de “Joods etnische strategie” er op gericht is de Blank Christelijke samenleving te ondermijnen. Gebaseerd op feiten in een kwaad daglicht, halve waarheden en moedwillige verdraaiingen. Zo is een stichtelijk licht provocerend artikeltje van een publicerende rabbijn over “de verdiensten van haat” voor MacDonald het bewijs voor “de normatieve fanatieke haat” in het Jodendom.

Elk artikel dat je van MacDonald aanklikt ontaardt vroeg of laat in het fulmineren tegen de “agressie” en de “openlijke vijandigheid” van Joden tegenover de traditionele christelijke samenleving in Europa en Amerika. Hun haat is volgens MacDonald zo diep, dat zij na duizenden jaren zelfs Nebukadnezar niet kunnen vergeten, want Edward Gibbon verbaasde zich in de achttiende eeuw ook al over het fanatisme van Joden in de oudheid.

Zo plukt Kevin MacDonald zijn notenapparaat bij elkaar om te bewijzen dat de “etnische strategie” van Joden gericht is op een program of ethnic warfare om door middel van migratie en multiculti de blanke samenleving kapot te maken. Wat vooral opvalt is Kevin MacDonalds eigen haat tegen het Jodendom en hoe hij zijn eigen obsessie met evolutie, genen en ras projecteert op Joden.

Openlijk antisemitisch
Tekenend is het tabelletje waar MacDonald graag mee wappert. Het gaat over de “culturele oorsprong” van Joden ten opzichte van Europeanen. Bij “sociale structuur” staat bij Europeanen: “individualistisch; republikeins en democratisch” en bij Joden: “collectivistisch; autoritair en charismatische leiders”. Xenofobie is bij Europeanen relatief laag en bij Joden “relatief hoog; hyperetnocentrisch”.

Intellectueel gezien stellen Europeanen belang in “reden en wetenschap”, terwijl Joden juist belang hechten aan “dogmatiek, groepsdwang en de autoriteit van charismatische leiders”. Dit is niet eens verkapt antisemitisch, maar openlijk antisemitisch. Zoals ťťn van zijn critici terecht opmerkt zegt het ook iets over zijn gammele wetenschappelijke methode om Joods collectivisme uit het Oude Testament te vergelijken met Engels individualisme uit de achttiende en negentiende eeuw. Op holocaustontkenning heb ik MacDonald niet kunnen betrappen. Wel dat volgens hem Joden het over zichzelf hebben afgeroepen.

Nazimuppets
In het aanprijzen van Kevin MacDonald verdoezelt Joost NiemŲller al dit soort kwesties of hij ziet het domweg niet. Hij beklaagt zich daarentegen dat wij MacDonald associŽren met de rabiate Jodenhater David Duke. Dat was volgens hem labelen waar niemand wijzer van wordt. Maar Kevin MacDonald schuift ondertussen wel maandelijks aan bij de podcasts van David Duke, waarin zij als twee nazimuppets gezamenlijk hun gal spuwen over de vermeende Joodse manipulatie van de komende Amerikaanse verkiezingen. Waarbij zij ook nog even hun beklag doen over genocides die Joden op hun naam zouden hebben staan. Daar hoor je volgens het tweetal niemand over.

De enige kritiek die Joost NiemŲller op Kevin MacDonald kon verzinnen, was dat hij het alleen maar over “linkse Joden” zou hebben, terwijl er volgens Joost ook rechtse nationalistische Joden zijn. Daar moet Joost wel heel lang over hebben nagedacht. Maar Kevin MacDonald schreef zijn werk in de jaren negentig, toen de Joodse stem op de Republikeinen amper een issue was. Toen al maakte MacDonald zich woedend over Joden die Amerika met een pro-migratie agenda kapot maakten, terwijl ze in Israel zelf wel aan een homogene samenleving werkten.

Inmiddels is MacDonald van mening dat de Joden nu ook als een koekoeksjong de Republikeinse Partij uitwonen. Volgens hun overlevingsstrategie doen zij zich alleen maar voor als rechts, maar ondertussen voeren zij gewoon hun anti blanke Amerika- en pro-Joodse agenda uit.

Etnische pionnen
Het gaat mij er niet om dat je George Soros of Richard Pearl geen eikels mag vinden, want dat zijn ze; of dat je geen terechte of onterechte kritiek op Freud of de erfenis van de Frankfurter Schule mag hebben. Zelfs de inbreng van links-liberale Joden in het versoepelen van de migratiewetten in de USA mag onder de loep genomen. In die tijd, de jaren zestig waren er tal van begrijpelijke en voorstelbare redenen voor progressieve Joden en de radical chic om daar voor te zijn. Het waren andere tijden. Amerika op het toppunt van haar macht. West Europa op het toppunt van haar welvaart. Ook Joost was toen anders. Hij was bij de PSP.

Om deze personen en bewegingen allemaal als etnische pionnen te beschouwen van de nogal monolithisch omschreven Joodse etnische overlevingsstrategie die in haar diepste wezen vijandig zou staan tegen de oorspronkelijke samenleving, is ronduit kwaadwillend. Het is eerder omgekeerd.

Daar waar de Joodse gemeenschap floreert, floreert de gehele samenleving. Daar waar Joden onder druk komen te staan, is sprake van onherstelbare neergang. Kijk naar wat er met de islamitische wereld is gebeurd sinds moslims hun landen van Joden hebben gezuiverd. Kijk wat er nu in Europa gebeurt of in Amerika waar Joodse invloed duidelijk tanende is.

Held van de neo-nazi’s
Iemand als David Duke is niet zonder invloed. Als held van de neonazi’s heeft hij het consequent over “zionazi’s” en zijn ideeŽn worden steeds sneller en wereldwijd opgepikt, door zowel rechts- als linksgekkies. De linksgekkies die je in de kringen rondom Jeremy Corbyn of hier bij Movement X ziet, zoals afgelopen week in Oxford bleek bij de universitaire Labourclub. Wat daar allemaal voor antisemitisch vuil naar boven kwam, verbaasde zelfs menig gestaald Labourlid. Vooral de felheid en enthousiasme waarmee de Oxfordstudenten het neonazi- en KuKluxKlanjargon als Zio’s bezigden. Van wie zouden zij dat nu hebben?

David Duke en Kevin MacDonald beleven nu echt toptijden. “Zowel Links als rechts beginnen zo genoeg te krijgen van de Joodse machinaties en leugens”, stelt Kevin MacDonald tevreden vast in een van zijn laatste podcasts met David Duke, die grif wordt gedeeld op allerlei groezelsites. Als Joost Niemoller hier in blijft hangen kan hij binnenkort shake hands met Appa en de zijnen. Wat voor een etnische overlevingsstrategie zou er eigenlijk achter die “normatieve Jodenhaat” van MacDonald en Duke zitten?

Volgens mij beleven we tegenwoordig een nieuwe golf antisemitische complottheorieŽn door de instroom van de vluchtelingen. Let wel veel mensen hebben het over de vernietiging van de Joods-Christelijke cultuur door instroom van moslims en dus verbinden het joodse nog wel aan het Europese, maar er zijn ook veel mensen die het gewoon koppelen aan de christelijke Europese cultuur. Ook wordt vaak medegedeeld dat we door "links" zwak, ziek en misselijk zijn gemaakt en men beroept zich als oorzaak niet zelden op het "cultureel marxisme". Omdat het zogenaamde "cultureel marxisme" door de Frankfurter Schule ook sterk beÔnvloed is door joodse academici en intellectuelen, past het eigenlijk ook weer naadloos in de theorieŽn van Kevin MacDonald, die je toch kunt zien als een pseudowetenschappelijk opgetoolde versie van het aloude nazistische antisemitisme, waarin joden de christelijke beschaving proberen te vernietigen, lees daarvoor de wiki van hem. De ideeŽn van MacDonald sluiten aan op oudere complottheorieŽn mbt NWO-vrijmetselarij, Protocollen van de Wijzen van Sion, de Rothschilds etc.

Interessant dus om te zien, en wrs zullen veel mensen zich er niet eens van bewust zijn.

[ Bericht 0% gewijzigd door Ryan3 op 21-02-2016 18:15:29 ]
Lavenderrzondag 21 februari 2016 @ 18:14
Quote uit artikel:

'What was and is at stake is not this or that policy of the government of Israel. Jerusalem itself seems instead to be the real problem; the very existence of Israel is what is under threat. There may not be military forces trying to invade the country, but other less visible and differently structured forces at play still seek the annihilation of the state of Israel.

'This delegitimization of Israel has many expressions but one goal: to make it impossible for Israel to exist as we know it, as the democratic and prosperous state of the Jewish people.'

http://www.elsevier.nl/Bu(...)el-critici-2663699W/
ChrisCarterzondag 21 februari 2016 @ 18:15
Jep, terwijl het hele concept natuurlijk belachelijk is. Want het gaat dan uit van het makkelijker onderwerpen van "niet-blanken/europeanen" alsof anderen zwaar inferieus zijn.

Zullen ze in AziŽ leuk vinden. :)
Szikha2zondag 21 februari 2016 @ 19:30
In Leviticus staat het volgende:

"Gij zult heilig ( = kedushim) want Ik de Heer uw god ben heilig ( = kadosh)

Dit is een gebod uit de bijbel ( een mitzvot). De vraag die vele geleerden zich eeuwenlang hebben afgevraagd is wat hiermee bedoeld wordt. Is dit een speciale reinheid? Heeft deze tekst te maken met het heiligdom . Dus dat iemand pas heilig/ zuiver is om daar binnen te mogen komen? Dus voor de priesters ( kohanim). Dat lijkt logisch. Immers golden er altijd speciale regels om zo'n heiligdom ( Oudheid kent vele van dit soort tempels) binnen te komen.
Bedoelen ze dat?

Maar men dacht dat het niet speciaal voor de priesters was maar voor dat hele volk ( stam) Israel die er rondhing. Dus een staat van heiligheid bereiken was voor de gehele gemeenschap bedoeld (Israel). Dat was de conclusies van hele vroegere verklaarders. En die heiligheid kan dus alleen gebeuren als het hele volk dat doet.

In de talmud wordt daar zeer uitgebreidt over gediscussieŽrd. Over de vraag " wat bedoeld de bijbel hiermee". En een veel voorkomende reden dat zij gaven was dat het volk (dus Israel) alleen maar heilig kon worden als zij de regels ( = geboden) van de bijbel volgden. Dus God had niet alleen het volk de opdracht om 'heilig' te zijn maar ze zeggen ook dat het volk de opdracht heeft om heilig te ZIJN
En dat kon dus bereikt worden om een speciek leven te leiden en een moreel leven te leiden. Omdat zij ( het volk Israel) een apart volk mogen zijn.
Dus talmud zegt dat het hun ( volk Israel) taak is = regels volgen omdat God hen die opdracht heeft gegeven.

En in de 4e eeuw verschijnt er een commentaar wat best belangrijk is om te weten. Een rabbijn gaat het woordje kedushim tihehu ( = GIJ ZULT HEILIG ZIJN) anders interpreteren. Deze rabbijn zegt dat het woordje kedushim tihehu ook als perushim tihehu ( = GIJ ZULT APART ZIJN) kan worden gezien. Perushim betekent namelijk in het Hebreeuws apart/ afscheiden. Het verwijst namelijk ook naar de farizeeŽn ( = perushim) en zij leerden namelijk dat Joden 'heiligheid' kunnen krijgen door apart te zijn.
Dus maw er werd al vrij snel duidelijk aan Joden geleerd en naar voren geshoven en zeker ergens 3e en 4e eeuw ( wanneer juist dogmatisch Christendom op kwam zetten) dat God hen ( de Joden) een speciale status zal geven indien ze alle geboden zouden naleven. Zij ( de Joden) waren apart gezet om dit te vervullen.
Dit was het resultaat van eeuwen discussieren over oa de zin van Leviticus 19:2

Verder werd er ook gezegd dat Joden een speciale verantwoordelijkheid hadden ( of hebben) door te zeggen jullie moeten " het koningkrijk van kohanim ( = priesters) en een goi kadosh (= een heilig volk) worden"
Die rabbijnen geloofden namelijk dat Joden zich door (dus een Joods leven te leiden door geboden na te leven) zich moesten onderscheiden van andere volkeren , religies en naties.

Dus door het woord 'kedushim' als 'perushim' te gaan zien en interpreteren zeggen de schrijvers van Sifre dat de woorden 'wees heilig' betekenen : wees apart, verschillend, leef anders dan anderen
En dat anders leven werd dus gekenmerkt door hun moraal en door rituelen uit te voeren. Een andere leefwijze dus

Niet dat Joden zich dan moesten terugtrekken of een andere etnischiteit hebben maar dat zij zichzelf als een heilige natie zagen. Een natie met een opdracht. Tegenwoordig is het leven van een Jood bepaald door die rituelen. Van sochtends vroeg tot savonds laat. Van geboorte totaan de dood , het staat volledig in het teken van geboden naleven. Dat is Jodendom die wij nu kennen.
Dat is ook het grote verschil tusseen bijvoorbeeld Islam en Christen versus het Jodendom.
Waar het Christendom ( en Islam) is een religie van geloven is geldt dat voor het Jodendom helemaal niet. Jodendom is een religie van doen het uitvoeren. Hun hele leven staat in het teken van dienstbaar zijn tot die God.
Lavenderrzondag 21 februari 2016 @ 21:19
@Szikha2
Bedankt voor weer zo'n uitgebreide en informatieve post ^O^
Szikha2zondag 21 februari 2016 @ 22:12
Toda, het kan daarom zijn dat Joden zich ook bijzonder voelen. Veel religieuze Joden zien dat ze een taak hebben. En sommigen zien zichzelf ook verheven boven anderen. Dat is helemaal geen geheim. En 'niet-Joden' zien hen ook weer als het 'uitverkorene' ( domme benaming eigenlijk) en raken daarvan gefrusteerd en is het circkel weer rond.

Daarom wil ik nogmaals mijn bericht neerzetten van een Palestijn die het zo mooi verwoord en ook volledig past in dit topic

Tijd is gekomen om een eind te maken aan haat en beschuldigingen. Antisemitisme is net zo'n gevaarlijk voor moslims en christenen als dat het voor joden is. Een minderheid zijn (of dit nu moslims in Europa zijn of Joden in Europa of christenen in het midden oosten, of moslims in Israel) betekent dat je altijd een deel bent van een klein gemeenschap. Een gemeenschap waar men om elkaar geven en elkaar ondersteunen. En dat is een mooi iets. Altijd weten dat wat er ook gebeurd je hebt altijd de gemeenschap dat om je geeft en je helpt.
Maar onderdeel zijn van een minderheid heeft ook zijn nadelen. Constant moeten opkomen voor gelijke rechten. Je wordt gediscrimineerd en zelfs slachtoffer van oorlogen

Een minderheid zijn is een uitdaging want een minderheid zijn betekent dat je anders bent. En geen enkel minderheid heeft een hoge prijs moeten betalen omdat ze minderheid zijn dan de joden. De joodse geschiedenis heeft vele woorden gebracht in onze woordenboeken. Woorden zoals expulsion, bekeren, inquisitie, getto , pogrom , en het woord holocaust.
Joden hebben eeuwenlang moeten lijden omdat ze anders waren. Ze waren de minderheid in Christelijk Europa met hun vooruitgang. En vandaag zijn ze de minderheid in moslim midden oosten met vooruitgang.

Maar, zijn we allemaal niet verschillend? De waarheid is dat verschillend zijn ons een mens maakt. Elke persoon, elke cultuur, elke religie , elk land is uniek en onvervangbaar. En als er in Europa en het Midden oosten geen plaats heeft voor Joden, dan heeft het geen plaats voor de mensheid. Want laten we nooit vergeten antisemitisme begint wellicht met Joden maar het eindigt nooit met Joden. Want Joden waren niet de enige die gedwongen waren om te bekeren tijdens de inquistitie. En Hitler zorgde er niet alleen voor dat Joden slachtoffer waren maar ook jehova's , roma's , gehandicapten en homosseksuelen en zoveel anderen hebben verschrikkelijk geleden

En het gebeurd nu weer opnieuw en dit keer in het Midden oosten. Arabieren lijken te vergeten dat ze eeuwenlang open stonden voor tolerantie voor diegenen die anders waren. Want een grote wiskunde geleerde was een moslim uit Oezbekistan, en de grote filosoof Mohammed Rumi was perzisch, en de glorieuze leider Saladin was een koerd , en de vader van Arabische nationalisme michel Aflaq was een christen. En diegene die de grote werken van oa Plato aan de rest van de wereld gaf was Maimonides een jood.

Maar inplaats van toenadering zoeken worden Arabieren geleerd om de Joden te haten. En dit geldt ook voor Europa met zijn antisemitisme. Door antisemitistische geluiden te laten klinken gemixt met Islamitische en christelijke extremisme. Dit geldt ook voor haat voor alles wat minderheid is ( moslim gemeenschap Europa en vluchtelingen)

En in het midden oosten wat begon als vijandschap ( dus antisemitisme) tegen joden is nu vijandschap tegen iedereen geworden. Recent zijn er tienduizenden koerden vanuit Syrie naar Turkije gevlucht uit angst om afgemaakt te worden. Dezelfde dag zijn 15 Palestijnen uit Gaza verdronken in de zee om de gruweldaden van Hamas te ontvluchten. De Bahai en yazidis lopen grote risico's en worden bedreigd in hun bestaan. En daarbovenop is het etnisch vernietigen van christenen vandaag de dag in het midden oosten bezig. En is de grootste misdaad tegen de mensheid in de 21ste eeuw. In een paar jaar tijd zijn christenen gereduceerd van 40% naar 4% van het populatie in het Midden oosten

Ook al zien we dat de grooste slachtoffers van Islamitisch geweld de moslims zelf zijn zie je maar weer dat uiteindelijk antisemitisme helemaal niet eindigt bij Joden

Want in the end the Hate destroys the hater

[ Bericht 1% gewijzigd door Szikha2 op 21-02-2016 22:18:51 ]
Ali_boodinsdag 1 maart 2016 @ 19:59
quote:
0s.gif Op zondag 21 februari 2016 17:42 schreef Ryan3 het volgende:
Okee, vandaag bij toeval gestuit op een interessant artikeltje op het blog OpinieZ. Gaat over een interview met Joost NiemŲller waar terloops de naam van de auteur Kevin MacDonald valt. Hier de wikipedia pagina van MacDonald: https://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_B._MacDonald

En ik plaats hier meteen even het artikeltje van OpinieZ door Ruben Gischler. Ik vind het wel een sterk stuk aangezien het een aantal verbanden legt die ik niet gezien had iig.

[..]

Volgens mij beleven we tegenwoordig een nieuwe golf antisemitische complottheorieŽn door de instroom van de vluchtelingen. Let wel veel mensen hebben het over de vernietiging van de Joods-Christelijke cultuur door instroom van moslims en dus verbinden het joodse nog wel aan het Europese, maar er zijn ook veel mensen die het gewoon koppelen aan de christelijke Europese cultuur. Ook wordt vaak medegedeeld dat we door "links" zwak, ziek en misselijk zijn gemaakt en men beroept zich als oorzaak niet zelden op het "cultureel marxisme". Omdat het zogenaamde "cultureel marxisme" door de Frankfurter Schule ook sterk beÔnvloed is door joodse academici en intellectuelen, past het eigenlijk ook weer naadloos in de theorieŽn van Kevin MacDonald, die je toch kunt zien als een pseudowetenschappelijk opgetoolde versie van het aloude nazistische antisemitisme, waarin joden de christelijke beschaving proberen te vernietigen, lees daarvoor de wiki van hem. De ideeŽn van MacDonald sluiten aan op oudere complottheorieŽn mbt NWO-vrijmetselarij, Protocollen van de Wijzen van Sion, de Rothschilds etc.

Interessant dus om te zien, en wrs zullen veel mensen zich er niet eens van bewust zijn.
Kevin McDonald O+

De opinie stuk de je plaatst is niets anders dan lachewekkend. Het is de ene persoonlijke aanval na het andere . De schrijver van het stuk heeft het over halve waarheden die Kevin verkondigt maar laat vervolgens niet zien op welke punten die plank volledig misslaat

'Ze' zijn niet in staat zijn werk inhoudelijk te ontkrachten dus moeten het wel hebben van het ridiculiseren

Haters gonna hate :7
Ryan3dinsdag 1 maart 2016 @ 20:43
quote:
0s.gif Op dinsdag 1 maart 2016 19:59 schreef Ali_boo het volgende:

[..]

Kevin McDonald O+

De opinie stuk de je plaatst is niets anders dan lachewekkend. Het is de ene persoonlijke aanval na het andere . De schrijver van het stuk heeft het over halve waarheden die Kevin verkondigt maar laat vervolgens niet zien op welke punten die plank volledig misslaat

'Ze' zijn niet in staat zijn werk inhoudelijk te ontkrachten dus moeten het wel hebben van het ridiculiseren

Haters gonna hate :7
Als je wijst op antisemitisme ben je tegenwoordig "haters gonna hate"? Lolbroek. :D.
Dat is niet eens logisch.
DeMolaydinsdag 1 maart 2016 @ 21:04
Szikha2....voor verplichte leesvoer ! ...om nuance te creeren
Ryan3dinsdag 1 maart 2016 @ 21:08
quote:
0s.gif Op dinsdag 1 maart 2016 21:04 schreef DeMolay het volgende:
Szikha2....voor verplichte leesvoer ! ...om nuance te creeren
Ik haakte hier af, eerlijk gezegd:
quote:
Antisemitisme is net zo'n gevaarlijk voor moslims en christenen als dat het voor joden is.
Ik dacht het kan niet waar zijn dat iemand dit beweerde, ja, of in een parallel universum misschien, maar dan kan de zaak dus ook net zo goed zo anders liggen dat degenen die antisemitisme ťťn van de meest kwalijke uitwassen van onze samenleving vindt gezien wordt als een "haters gonna hate".
:'( .
DeMolaydinsdag 1 maart 2016 @ 21:11
He Hey Ryan geen dingen planten he ! , en insinueren is nogal
Ryan3dinsdag 1 maart 2016 @ 21:58
quote:
0s.gif Op dinsdag 1 maart 2016 21:11 schreef DeMolay het volgende:
He Hey Ryan geen dingen planten he ! , en insinueren is nogal
Hoezo planten? :D.
Ik geloof dat ik werd weggezet als een hater, omdat ik even aangeef waar het antisemitisme zit.
En ik had al 1 zin gelezen van dat andere stuk, waarbij ik dacht ---> dude, seriously.
Ik vind het echt veel zeggend en los van alle logica dat je tegenwoordig gezien wordt als een hater als je tegen antisemitisme bent. Ik weet dat dit BNW is hoor, maar dan nog. De tering, denk ik dan, als er ťťn klassieke haatleer bestaat die voor de oorlog als een klamme lappendeken over het christelijke westen lag, dan was dat wel het antisemitisme. Kijk eens waar dat toe geleid heeft? Alleen maar uit een soort religiehaat? En dan nu in 2016 ben je een hater als je dat soort tendensen ziet in het werk van pseudowetenschappelijke werkjes van pseudowetenschappers en pundits die het kennelijk ook niet helemaal door hebben?
O RLY?
:D.
Het is om te huilen.

[ Bericht 0% gewijzigd door Ryan3 op 01-03-2016 22:03:24 ]
DeMolaydinsdag 1 maart 2016 @ 22:01
Klopt......Vaticaan vond "Kingdom of Heaven" Niet ok ....lol
DeMolaydinsdag 1 maart 2016 @ 22:14
Ryan ik begrijp niet waar je mij over beooordeelt
theguyverdinsdag 1 maart 2016 @ 22:18
quote:
0s.gif Op dinsdag 1 maart 2016 22:01 schreef DeMolay het volgende:
Klopt......Vaticaan vond "Kingdom of Heaven" Niet ok ....lol

Vermakelijke film, maar historisch gezien belabberd!
Dat had het Vaticaan ook zelf uit kunnen zoeken!
Ryan3dinsdag 1 maart 2016 @ 22:18
quote:
0s.gif Op dinsdag 1 maart 2016 22:14 schreef DeMolay het volgende:
Ryan ik begrijp niet waar je mij over beooordeelt
Het "planten".
Ali_boozaterdag 2 april 2016 @ 17:18
quote:
9s.gif Op dinsdag 1 maart 2016 20:43 schreef Ryan3 het volgende:

[..]

Als je wijst op antisemitisme ben je tegenwoordig "haters gonna hate"? Lolbroek. :D.
Dat is niet eens logisch.
Heb je niet op school opgelet?

Ze zijn altijd onschuldig ( ongeacht het bewijs die het tegendeel beweert)

De verklaring van de tegenpartij is bij voorbaat antisemitisch ( hoe sterk de claims ook zijn )

On a serious note : de term is zo vaak misbruikt dat het zijn betekenis heeft verloren. Het grote nadeel van zon label opplakken dat je een normale discussie meteen monddood maakt . Zie je wel het is niet anders dan blinde haat, move along , nothing too see here

Indien we het over eens zouden word het woord niet te gebruiken als de claims ondersteund worden door feiten wellicht zouden we dan op inhoud kunnen discussiŽren

Zolang je gevoelig blijft voor dit soort labels zullen we nooit tot de kern van het verhaal komen. Wat ik best wel jammer vind want ik zag dat je een oprechte interesse had in het culturele marxisme , zie dit topic in Pol:POL / Het cultureel marxisme...#1. Zelf vind ik dat het topic eerder thuis hoort in BNW maar dat is weer een andere verhaal :P
Ryan3maandag 11 april 2016 @ 13:32
quote:
0s.gif Op zaterdag 2 april 2016 17:18 schreef Ali_boo het volgende:

[..]

Heb je niet op school opgelet?

Ze zijn altijd onschuldig ( ongeacht het bewijs die het tegendeel beweert)

De verklaring van de tegenpartij is bij voorbaat antisemitisch ( hoe sterk de claims ook zijn )

On a serious note : de term is zo vaak misbruikt dat het zijn betekenis heeft verloren. Het grote nadeel van zon label opplakken dat je een normale discussie meteen monddood maakt . Zie je wel het is niet anders dan blinde haat, move along , nothing too see here

Indien we het over eens zouden word het woord niet te gebruiken als de claims ondersteund worden door feiten wellicht zouden we dan op inhoud kunnen discussiŽren

Zolang je gevoelig blijft voor dit soort labels zullen we nooit tot de kern van het verhaal komen. Wat ik best wel jammer vind want ik zag dat je een oprechte interesse had in het culturele marxisme , zie dit topic in Pol:POL / Het cultureel marxisme...#1. Zelf vind ik dat het topic eerder thuis hoort in BNW maar dat is weer een andere verhaal :P
Ik heb wel opgelet op school idd. :D.

Het grappige is dat het voor leraren steeds moeilijker wordt om een soort antidotum toe te dienen tegen het hermetische complotdenken van bepaalde leerlingen tegenwoordig. Getuige deze long read die afgelopen weekend in Trouw stond: We hebben een monster gecreŽerd, uit eindeloos respect

Een stukje hieruit ter illustratie:
quote:
Jacob begrijpt wel meer niet. "Waarom zou je als je hier in Nederland woont, een leuke studie doet, een leuk baantje bij de AH hebt, verliefd bent op een meisje in je straat, je bezighouden met iets als 'het antizionisme', zoals veel Marokkanen?" Een modieus woord voor antisemitisme, weet Jacob. "Waar haal je het vandaan? En als je zo betrokken bent bij mensen in Gaza, waarom ga je geen geld voor ze ophalen, er vrijwilligerswerk doen, waarom preek je op school de haat die je in de moskee hoort of op internet? Waarom ga je als Turkse of Marokkaanse broer voor het gebouw van de Hogeschool van Amsterdam lopen om je zus in de gaten houden die op school een vriendje heeft?"

Jacob wil zijn studenten meer laten twijfelen. "Maar als je zegt dat ze meer moeten twijfelen, dan gaan ze twijfelen waaraan ze niet moeten twijfelen. Zetten ze vraagtekens bij wetenschappelijk onderzoek, en stukken in degelijke kranten, want de media liegen vaak, zeggen ze." In complotdenken zijn ze goed, weet Jacob. Ze hechten helaas geen waarde aan hun eigen waarnemingsvermogen. "Twijfel komt van de duivel", roepen ze soms.
Waar komt het complotdenken vandaan? Uit de media en dan met name wrs het internet. En zoals de leraar uit de long read idd aangeeft: daar vandaan halen zijn, in dit geval, islamitische jongeren hun informatie ook vandaan. Daar kun je als leraar geschiedenis of maatschappijleer wrs nauwelijks tegenaan redeneren met je schoolboekjes. Ik zal een voorbeeld geven: de filmpjes van ene Ken O'Keefe:


Waarom zijn dit soort filmpjes zo ontzettend krachtig:
1) Er zit woede en verontwaardiging in over een grote leugen.
2) De leugen is dat er haat wordt gekweekt tegen moslims: moslims zijn eigenlijk onschuldig.
3) Alle aanslagen beginnend gemakshalve bij 9/11 zijn in scene gezet door geheime diensten c.q. een hoax.
4) Hierachter zitten de regerings- en staatshoofden van de westerse landen: maar eigenlijk zijn dit nuttige idioten.
5) Hierachter zitten namelijk de banken en multinationals die geld verdienen aan oorlog: maar ook zij zijn min of meer nuttige idioten.
6) Hierachter zitten namelijk weer de zionisten of eigenlijk gewoon de Joden. Voor de leerlingen is het ultieme bewijs daarvoor Palestina.
7) Wat zijn dat de Joden? Dat zijn duivels, zodat we alles ook weer in religieus kader kunnen plaatsen. (Overigens als je Jim Marss leest dan merk je dat daarin ook wel weer variaties zijn. Voor Marss zijn het een buitenaards ras dat hier op aarde goud wil delven en daarvoor de mensen als hybride-levensvorm hebben gecreŽerd om als slaven goud te delven voor de buitenaardsen. :{. :). :'). )

Wat het des te aantrekkelijker maakt voor moslimjongeren op de school van die leraar, is dat het, naast dat het woede laat zien, door een niet-moslim, in punt 1) over de onrechtvaardigheid van deze Grote Leugen en het in punt 2) de moslims vrijpleit, in punten 4) en 5) aansluit op mainstream kritiek, zeker na de kredietcrisis, de eurocrisis en in feite de gevolgen van de uit de hand gelopen Arabische Lente in SyriŽ: de vluchtelingencrisis. En punt 3) het idee dat al die aanslagen, beginnend bij 9/11, een inside job of een hoax zijn, leeft verder vrij breed nog steeds bij meerdere groepen mensen.

Overall sluit deze complottheorie in de uiteindelijk consequentie, als groot overkoepelend verhaal, als narratief, samen met de al langer bestaande zogenaamde "Grote Samenzwering", die met name steeds weer opduikt bij ultraconservatieve met name christelijke stromingen, min of meer al vanaf de Franse Revolutie en waarvan de theorie van de door mij eerder in dit topic aangehaalde MacDonald en alle theorieŽn over het cultureel-marxisme weer een afsplitsing zijn. De kern van dit denken heeft voor een deel te maken met een reactie op wat je bij gebrek aan een betere theorie de moderniteit kunt noemen (ook de verschillende heksenprocessen zijn daarvan een voorbeeld btw: denk aan Salem, New England) en het antisemitisme dat van oudsher een onderdeel vormt binnen de christelijk religies. Binnen de christelijke religies en door christelijke machthebbers is de macht en invloed van de Joden immer tot buitengewone proporties opgeblazen, omdat dit niet zelden vanuit een machiavellistisch perspectief goed uitkwam: het zogenaamde zondebok mechanisme.

[ Bericht 0% gewijzigd door Ryan3 op 11-04-2016 14:36:55 ]
Japie77dinsdag 12 april 2016 @ 17:16
quote:
9s.gif Op dinsdag 1 maart 2016 20:43 schreef Ryan3 het volgende:

[..]

Als je wijst op antisemitisme ben je tegenwoordig "haters gonna hate"? Lolbroek. :D.
Dat is niet eens logisch.
Als je bepaalde complotten in joodse hoek ziet wil dat niet zeggen dat je antisemiet bent he.
Ryan3vrijdag 15 april 2016 @ 03:52
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 april 2016 17:16 schreef Japie77 het volgende:

[..]

Als je bepaalde complotten in joodse hoek ziet wil dat niet zeggen dat je antisemiet bent he.
Het zionisme is ontstaan onder linkse, seculiere Joden aan het einde van de 19de eeuw als methode om de Joden te redden van de pogroms in met name Rusland. Ik zie er niet iets kwaads in an sich. Ze kochten gebieden op in een streek waar zij voor de diaspora, door toedoen van het islamitisch imperialisme ontstaan, vandaan kwamen. Gelukkig zijn we in landen zoals NL tegenwoordig ook seculier en atheÔstisch en vinden wij het antisemitisme door de christelijke religies altijd gepropageerd en aangemoedigd ťťn van de grootste fouten van onze geschiedenis.
Ik denk dan ook dat het beweren dat het zionisme, of een groepje Joodse mensen, achter al die complotten zit, zoals ik in de post hierboven uitleg, ongeveer ook de belachelijkste bewering is die je kunt maken. Sws bestaat antisemitisme alleen maar als je gelooft in het christendom of islam wrs. Ik bedoel een zinnig mens zal niet in zijn hoofd halen om te denken dat een groepje van wat is het? 16 miljoen mensen wereldwijd de hele geschiedenis van de mensheid bij zijn ballen heeft? En dat is het nog niet eens, want van die 16 miljoen Joden zijn maar misschien wat is het? 5.000 mensen belangrijk? Dat is gewoon een idee waarbij je eigenlijk denkt van: gaat het nog wel goed met je joh? :').

[ Bericht 13% gewijzigd door Ryan3 op 15-04-2016 04:04:41 ]
Japie77vrijdag 15 april 2016 @ 11:12
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 03:52 schreef Ryan3 het volgende:

[..]

Het zionisme is ontstaan onder linkse, seculiere Joden aan het einde van de 19de eeuw als methode om de Joden te redden van de pogroms in met name Rusland. Ik zie er niet iets kwaads in an sich. Ze kochten gebieden op in een streek waar zij voor de diaspora, door toedoen van het islamitisch imperialisme ontstaan, vandaan kwamen. Gelukkig zijn we in landen zoals NL tegenwoordig ook seculier en atheÔstisch en vinden wij het antisemitisme door de christelijke religies altijd gepropageerd en aangemoedigd ťťn van de grootste fouten van onze geschiedenis.
Ik denk dan ook dat het beweren dat het zionisme, of een groepje Joodse mensen, achter al die complotten zit, zoals ik in de post hierboven uitleg, ongeveer ook de belachelijkste bewering is die je kunt maken. Sws bestaat antisemitisme alleen maar als je gelooft in het christendom of islam wrs. Ik bedoel een zinnig mens zal niet in zijn hoofd halen om te denken dat een groepje van wat is het? 16 miljoen mensen wereldwijd de hele geschiedenis van de mensheid bij zijn ballen heeft? En dat is het nog niet eens, want van die 16 miljoen Joden zijn maar misschien wat is het? 5.000 mensen belangrijk? Dat is gewoon een idee waarbij je eigenlijk denkt van: gaat het nog wel goed met je joh? :').
Zo jij trekt wel opeens een hele ladingen veronderstellingen en oordelen uit 1 zinnetje van mij. Knap! ^O^
Wantievrijdag 15 april 2016 @ 11:40
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 april 2016 17:16 schreef Japie77 het volgende:

[..]

Als je bepaalde complotten in joodse hoek ziet wil dat niet zeggen dat je antisemiet bent he.
jawel
Summersvrijdag 15 april 2016 @ 12:12
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 11:40 schreef Wantie het volgende:

[..]

jawel
Wat een onzin dus als je naar een paar complotten kijkt waar moslims bij betrokken zijn ben je meteen islamofoob en kan je beter ergens anders naar kijken en moet je het negeren want anders ....
Wantievrijdag 15 april 2016 @ 12:15
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 12:12 schreef Summers het volgende:
als je naar een paar complotten kijkt waar moslims bij betrokken zijn ben je meteen islamofoob
Je zegt het zelf al 'waar moslims bij betrokken waren'
Summersvrijdag 15 april 2016 @ 12:22
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 12:15 schreef Wantie het volgende:

[..]

Je zegt het zelf al 'waar moslims bij betrokken waren'
Dan volg je waar het bewijs je naar toe leid , het maakt je nog geen moslimhater en het zegt niks over moslims in het algemeen , hetzelfde geld voor alle andere groepen .
Wantievrijdag 15 april 2016 @ 12:27
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 12:22 schreef Summers het volgende:

[..]

Dan volg je waar het bewijs je naar toe leid , het maakt je nog geen moslimhater en het zegt niks over moslims in het algemeen , hetzelfde geld voor alle andere groepen .
Precies, je volgt bewijs en komt dan bij personen uit die moslim zijn.
Maar dat moslim zijn staat los van hun daden.

Dat is wat anders als je bijv. stelt dat er complotten afkomstig zijn uit de moslimhoek.
Summersvrijdag 15 april 2016 @ 12:30
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 12:27 schreef Wantie het volgende:

[..]

Precies, je volgt bewijs en komt dan bij personen uit die moslim zijn.
Maar dat moslim zijn staat los van hun daden.

Dat is wat anders als je bijv. stelt dat er complotten afkomstig zijn uit de moslimhoek.
Je bedoeld zoals isis , nee hoor dat is niet anders
Wantievrijdag 15 april 2016 @ 12:31
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 12:30 schreef Summers het volgende:

[..]

Je bedoeld zoals isis , nee hoor dat is niet anders
ISIS heeft weinig met islam te maken.
Summersvrijdag 15 april 2016 @ 12:33
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 12:31 schreef Wantie het volgende:

[..]

ISIS heeft weinig met islam te maken.
Net zoals verschillende complotten uit israelische hoek niks met alle joden te maken hebben .
Wantievrijdag 15 april 2016 @ 12:33
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 12:33 schreef Summers het volgende:

[..]

Net zoals verschillende complotten uit israelische hoek niks met alle joden te maken hebben .
precies!
Summersvrijdag 15 april 2016 @ 12:34
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 12:33 schreef Wantie het volgende:

[..]

precies!
Maar jij beweerd dat je anti Semiet bent als je dat ziet en daar heb je het mis .
Japie77vrijdag 15 april 2016 @ 12:48
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 12:34 schreef Summers het volgende:

[..]

Maar jij beweerd dat je anti Semiet bent als je dat ziet en daar heb je het mis .
Precies!
Wantievrijdag 15 april 2016 @ 12:56
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 12:34 schreef Summers het volgende:

[..]

Maar jij beweerd dat je anti Semiet bent als je dat ziet en daar heb je het mis .
Nee, als je het hebt over complotten uit de Joodse hoek.
Overigens heb je antisemieten die zich daarachter proberen te verschuilen: die roepen dan dat ze anti-zionistisch zijn of dat het om het beleid van Israel gaat.

Maar om dit door te trekken: Moslimhaat is ook een probleem aan het worden en verder heb je personen die bepaade groeperingen of instanties overal de schuld van geven.
Net nog kreeg ik via DM een tirade over me heen omdat ik op Fok! NazisNASA zou verdedigen.
Japie77vrijdag 15 april 2016 @ 13:01
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 12:56 schreef Wantie het volgende:

[..]

Nee, als je het hebt over complotten uit de Joodse hoek.
Overigens heb je antisemieten die zich daarachter proberen te verschuilen: die roepen dan dat ze anti-zionistisch zijn of dat het om het beleid van Israel gaat.

Maar om dit door te trekken: Moslimhaat is ook een probleem aan het worden en verder heb je personen die bepaade groeperingen of instanties overal de schuld van geven.
Net nog kreeg ik via DM een tirade over me heen omdat ik op Fok! NazisNASA zou verdedigen.
Als je gelooft dat er een zionistisch complot gaande is op een bepaalde manier in de wereld wil dat niet zeggen dat je Joden haat. Persoonlijk haat ik niets of niemand, geen Joden en ook geen Moslims. Maar ik heb bv wel een sterke afkeer van families als de Rotschilds die vanal bekokstoven en manipuleren ten koste van de rest van de wereld.

Als je me dan een antisemiet wilt noemen moet jij dat zelf weten maar dan zie je de dingen toch niet helemaal in een helder licht. :)
Lavenderrvrijdag 15 april 2016 @ 13:05
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 13:01 schreef Japie77 het volgende:

[..]

Als je gelooft dat er een zionistisch complot gaande is op een bepaalde manier in de wereld wil dat niet zeggen dat je Joden haat. Persoonlijk haat ik niets of niemand, geen Joden en ook geen Moslims. Maar ik heb bv wel een sterke afkeer van families als de Rotschilds die vanal bekokstoven en manipuleren ten koste van de rest van de wereld.

Als je me dan een antisemiet wilt noemen moet jij dat zelf weten maar dan zie je de dingen toch niet helemaal in een helder licht. :)
En dat zijn joden. Zijn zij de enige machtige familie op aarde?
Wantievrijdag 15 april 2016 @ 13:16
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 13:05 schreef Lavenderr het volgende:

[..]

En dat zijn joden. Zijn zij de enige machtige familie op aarde?
In een eerdere thread bleek dat ze niet de macht hebben die hen is toegedicht.
Maar het is inderdaad wel opvallend dat vooral rijke Joodse families de schuld krijgen van alles wat er mis is in deze wereld.
Summersvrijdag 15 april 2016 @ 13:17
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 12:56 schreef Wantie het volgende:

[..]

Nee, als je het hebt over complotten uit de Joodse hoek.
Overigens heb je antisemieten die zich daarachter proberen te verschuilen: die roepen dan dat ze anti-zionistisch zijn of dat het om het beleid van Israel gaat.
Beoordeel mensen op wat ze zeggen en niet op wat jij denkt dat ze bedoelen
quote:
Maar om dit door te trekken: Moslimhaat is ook een probleem aan het worden en verder heb je personen die bepaade groeperingen of instanties overal de schuld van geven.
Net nog kreeg ik via DM een tirade over me heen omdat ik op Fok! NazisNASA zou verdedigen.
Alles zou bespreekbaar moeten zijn en je bent niet verplicht om elk beleid op de wereld te accepteren , als Saoedi Aabie een westerse bondgenoot is hoef ik het nog niet eens te zijn met hun beleid dat ze mensen onthoofden . Het is ok om zů'n leider gestoord te vinden en bij je eigen normen en waarden te blijven .
Wantievrijdag 15 april 2016 @ 13:18
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 13:01 schreef Japie77 het volgende:

[..]

Als je gelooft dat er een zionistisch complot gaande is op een bepaalde manier in de wereld wil dat niet zeggen dat je Joden haat.
Ongetwijfeld, toch zie je dat de zionistische complotten vooral worden bedacht in anti-semitische hoek.
Dat er vervolgens anderen zijn die niet anti-semitisch zijn maar wel aangetrokken worden door het complot is natuurlijk heel goed mogelijk.
Wantievrijdag 15 april 2016 @ 13:20
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 13:17 schreef Summers het volgende:

[..]

Beoordeel mensen op wat ze zeggen en niet op wat jij denkt dat ze bedoelen
Oh, een beetje discussie met iemand die zichzelf anti-zionist noemt levert vaak genoeg informatie op waaruit blijkt dat het anti-zionisme wordt gebruikt als een facade.
Lavenderrvrijdag 15 april 2016 @ 13:20
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 13:16 schreef Wantie het volgende:

[..]

In een eerdere thread bleek dat ze niet de macht hebben die hen is toegedicht.
Maar het is inderdaad wel opvallend dat vooral rijke Joodse families de schuld krijgen van alles wat er mis is in deze wereld.
Dat is al heel vaak voorbij gekomen maar het blijft een hardnekkig gerucht. Maar joden haten? Echt niet hoor. Alleen maar sommigen :')
Lavenderrvrijdag 15 april 2016 @ 13:21
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 13:20 schreef Wantie het volgende:

[..]

Oh, een beetje discussie met iemand die zichzelf anti-zionist noemt levert vaak genoeg informatie op waaruit blijkt dat het anti-zionisme wordt gebruikt als een facade.
Een facade van waarachter je alle vuil over joden kunt spuien.
Wantievrijdag 15 april 2016 @ 13:24
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 13:17 schreef Summers het volgende:
, als Saoedi Aabie een westerse bondgenoot is hoef ik het nog niet eens te zijn met hun beleid dat ze mensen onthoofden . Het is ok om zů'n leider gestoord te vinden en bij je eigen normen en waarden te blijven .
Toch krijgt Saudi Arabie amper de aandacht die Israel wel krijgt.
Op zich raar, Israel is een landje met 2/3 de oppervlakte van Belgie.
En dat geeft mij te denken. Bijv. 911: half uurtje youtube afstruinen en een groot deel van de videos geeft israel de schuld van de aanslagen.
De rol van Saudi Arabie wordt amper belicht.
Wantievrijdag 15 april 2016 @ 13:26
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 13:20 schreef Lavenderr het volgende:

[..]

Dat is al heel vaak voorbij gekomen maar het blijft een hardnekkig gerucht. Maar joden haten? Echt niet hoor. Alleen maar sommigen :')
Klopt, en hun Joodse afkomst wordt ook sterk benadrukt.
Terwijl de Christelijke afkomst van de Bush familie niet wordt benadrukt.
Bij 911 wordt altijd benadrukt dat Silverstein van Joodse afkomst is. Daardoor is hij bij voorbaat al schuldig.
Summersvrijdag 15 april 2016 @ 13:29
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 13:18 schreef Wantie het volgende:

[..]

Ongetwijfeld, toch zie je dat de zionistische complotten vooral worden bedacht in anti-semitische hoek.
Dat er vervolgens anderen zijn die niet anti-semitisch zijn maar wel aangetrokken worden door het complot is natuurlijk heel goed mogelijk.
Dat maak jij er weer van daar merk ik niks van als mensen het over zionisme hebben , jij kan die scheidslijn blijkbaar niet maken .
Summersvrijdag 15 april 2016 @ 13:30
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 13:21 schreef Lavenderr het volgende:

[..]

Een facade van waarachter je alle vuil over joden kunt spuien.
Wat een onzin dit soort berichten ga ik niet eens meer op reageren , persoonlijke paranoia .
Wantievrijdag 15 april 2016 @ 13:33
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 13:29 schreef Summers het volgende:

[..]

Dat maak jij er weer van daar merk ik niks van als mensen het over zionisme hebben , jij kan die scheidslijn blijkbaar niet maken .
Dat jij het niet merkt: blind heet dat.
Wantievrijdag 15 april 2016 @ 13:34
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 13:21 schreef Lavenderr het volgende:

[..]

Een facade van waarachter je alle vuil over joden kunt spuien.
Precies.
Ken je Aart Liberty? Een beruchte jodenhater waar ik in het verleden wel discussies mee heb gehad Die deed zich ook voor als iemand die gewoon tegen het beleid van Israel was. Maar als je lang genoeg door vroeg kwam er vanzelf een brok anti-semitisme uit waar de honden geen brood van lusten.
Lavenderrvrijdag 15 april 2016 @ 13:40
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 13:34 schreef Wantie het volgende:

[..]

Precies.
Ken je Aart Liberty? Een beruchte jodenhater waar ik in het verleden wel discussies mee heb gehad Die deed zich ook voor als iemand die gewoon tegen het beleid van Israel was. Maar als je lang genoeg door vroeg kwam er vanzelf een brok anti-semitisme uit waar de honden geen brood van lusten.
Deze man ken ik niet, het type ken ik wel.
Tingovrijdag 15 april 2016 @ 13:48
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 12:33 schreef Summers het volgende:

[..]

Net zoals verschillende complotten uit israelische hoek niks met alle joden te maken hebben .
Israel vreselijk fout bezig is. Dat weten Israelis/joden ook heel goed.
Maar we moeten heel voorzichtig anders je 'anti-semite! Jodenhater! Neo-nazis' roepers aan je nek krijgen.
Tis helemaal niks met anti-semitisme te maken.
De anti-semitic BS 'n discredit by association techniek is.
controlaltdeletevrijdag 15 april 2016 @ 13:51
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 13:30 schreef Summers het volgende:

[..]

Wat een onzin dit soort berichten ga ik niet eens meer op reageren , persoonlijke paranoia .
Of het nou zionisten zijn of niet over joden mag je geen verkeerd woord zeggen want WW2 en als je het toch doet ben je een antisemiet, de bekende dooddoener en meten met twee maten. Maar dat laatste zien we wel vaker.
Summersvrijdag 15 april 2016 @ 13:54
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 13:33 schreef Wantie het volgende:

[..]

Dat jij het niet merkt: blind heet dat.
Je zegt zelf dat mensen het niet zeggen maar dat jij denkt dat ze dat bedoelen , wat in jouw hoofd afspeelt is jouw zaak en niet een ander zijn leidraad .
Wantievrijdag 15 april 2016 @ 14:07
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 13:54 schreef Summers het volgende:

[..]

Je zegt zelf dat mensen het niet zeggen maar dat jij denkt dat ze dat bedoelen
Nee, ik zeg dat veel antisemieten zich verschuilen achter een facade.
En dat kom je te weten door die facade door te prikken.
Wantievrijdag 15 april 2016 @ 14:09
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 13:51 schreef controlaltdelete het volgende:

[..]

Of het nou zionisten zijn of niet over joden mag je geen verkeerd woord zeggen want WW2
Bekende dooddoener.
Feit blijft dat bijv. bij de Rotschild-familie hun joodese afkomst wordt benadrukt, terwijl bij de Bush-familie niet wordt benadrukt dat ze christelijk zijn. En dat is slechts 1 voorbeeld van vele.

Waarom is die Joodse afkomst zo belangrijk?
Dance99Vvvrijdag 15 april 2016 @ 15:48
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 14:09 schreef Wantie het volgende:

[..]

Bekende dooddoener.
Feit blijft dat bijv. bij de Rotschild-familie hun joodese afkomst wordt benadrukt, terwijl bij de Bush-familie niet wordt benadrukt dat ze christelijk zijn. En dat is slechts 1 voorbeeld van vele.

Waarom is die Joodse afkomst zo belangrijk?
Bij busch wordt ook benadrukt dat hij free mason is , wat gelinkt wordt met een zionistische achtergrond.
Lavenderrvrijdag 15 april 2016 @ 16:54
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 15:48 schreef Dance99Vv het volgende:

[..]

Bij busch wordt ook benadrukt dat hij free mason is , wat gelinkt wordt met een zionistische achtergrond.
Nee hoor, er zijn allerlei geloven bij de Vrijmetselarij. Ook mensen die geen geloof aanhangen.
Wantievrijdag 15 april 2016 @ 17:59
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 15:48 schreef Dance99Vv het volgende:

[..]

Bij busch wordt ook benadrukt dat hij free mason is , wat gelinkt wordt met een zionistische achtergrond.
Wat ook raar is,dat vrijmetselarij wordt gekoppeld aan zionisme
Dance99Vvvrijdag 15 april 2016 @ 18:17
quote:
1s.gif Op vrijdag 15 april 2016 17:59 schreef Wantie het volgende:

[..]

Wat ook raar is,dat vrijmetselarij wordt gekoppeld aan zionisme
Ach zo raar is dat niet, sommige figuren uit het verleden vonden dat ergens heel logisch.
Vooral degenen die het in het zionistiche complot zochten en alle ellende aan de zionisten toeschreven.
:X
Tingovrijdag 15 april 2016 @ 19:03
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 16:54 schreef Lavenderr het volgende:

[..]

Nee hoor, er zijn allerlei geloven bij de Vrijmetselarij. Ook mensen die geen geloof aanhangen.
Maar er zit 'n joodse invloed in.
Numerologie, symbolisme enz.
Lavenderrvrijdag 15 april 2016 @ 19:05
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 19:03 schreef Tingo het volgende:

[..]

Maar er zit 'n joodse invloed in.
Numerologie, symbolisme enz.
Ja, dat is toch wel vreselijk erg. Die joden ook altijd . Je zou ze }:|
Dance99Vvvrijdag 15 april 2016 @ 20:33
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 19:05 schreef Lavenderr het volgende:

[..]

Ja, dat is toch wel vreselijk erg. Die joden ook altijd . Je zou ze }:|
Ja gewoon een groot hek eromheen zetten en......oh wacht, waar is die foto... >:)
Lavenderrvrijdag 15 april 2016 @ 20:37
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 20:33 schreef Dance99Vv het volgende:

[..]

Ja gewoon een groot hek eromheen zetten en......oh wacht, waar is die foto... >:)
Nee. doe maar niet :N
Wantievrijdag 15 april 2016 @ 20:59
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 19:03 schreef Tingo het volgende:

[..]

Maar er zit 'n joodse invloed in.
Numerologie, symbolisme enz.
Want daar rust een Joodse monopoly op?
Japie77vrijdag 15 april 2016 @ 21:30
Ik denk dat de moslimhaat een veel groter probleem is tegenwoordig. Zeker in Nederland. Waarom is er voor Moslimhaat eigenlijk geen woord zoals ze wel voor Jodenhaat hebben?
Summerszaterdag 16 april 2016 @ 00:15
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 14:07 schreef Wantie het volgende:

[..]

Nee, ik zeg dat veel antisemieten zich verschuilen achter een facade.
En dat kom je te weten door die facade door te prikken.
Anti zionisme en anti israel beleid is niet hetzelfde en je zoekt het er zelf achter . In die zin praat je de msm en politiek na die dat graag gelijk wilt trekken zodat iedereen braaf zijn mond blijft houden bij bijv oorlogsmisdaden van bondgenoten en vriendjes politiek .
Wantiezaterdag 16 april 2016 @ 00:23
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 00:15 schreef Summers het volgende:

[..]

Anti zionisme en anti israel beleid is niet hetzelfde en je zoekt het er zelf achter
Je gaat voorbij aan het punt dat ik maak: het gaat niet om wat ik er achter zoek, maar wat ik er achter vindt.

Maar sprekend over het anti-israel beleid: met welk beleid van israel ben jij het niet eens?
Tingozaterdag 16 april 2016 @ 00:40
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 00:15 schreef Summers het volgende:

[..]

Anti zionisme en anti israel beleid is niet hetzelfde en je zoekt het er zelf achter . In die zin praat je de msm en politiek na die dat graag gelijk wilt trekken zodat iedereen braaf zijn mond blijft houden bij bijv oorlogsmisdaden van bondgenoten en vriendjes politiek .
Meeste joodse volk weten dondersgoed dat Israel fout bezig is.
Dat 'n niet-joodse mens dat ook vind geen anti-semiete taal is.
'Grappig' dat mensen 't allemaal zo makkelijk over 'ragheads,towelheads,haatbaarden', enz kunnen hebben.
Wantiezaterdag 16 april 2016 @ 01:15
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 00:40 schreef Tingo het volgende:

[..]

Meeste joodse volk weten dondersgoed dat Israel fout bezig is.

Wat heeft het Joodse volk met Israel te maken?
Wantiezaterdag 16 april 2016 @ 01:16
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 21:30 schreef Japie77 het volgende:
Waarom is er voor Moslimhaat eigenlijk geen woord zoals ze wel voor Jodenhaat hebben?
Welk deel van het woord moslimhaat is niet duidelijk genoeg?
Japie77zaterdag 16 april 2016 @ 09:34
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 01:16 schreef Wantie het volgende:

[..]

Welk deel van het woord moslimhaat is niet duidelijk genoeg?
Waarom wel voor jodenhaat twee woorden?
Wantiezaterdag 16 april 2016 @ 09:37
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 09:34 schreef Japie77 het volgende:

[..]

Waarom wel voor jodenhaat twee woorden?
Er zijn zoveel begrippen waarvoor synoniemen beschikbaar zijn, bij de ene term zijn het er meer dan bij de andere.
Waarom is het zo significant dat het haten van joden 2 synoniemen kent?
Japie77zaterdag 16 april 2016 @ 09:41
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 09:37 schreef Wantie het volgende:

[..]

Er zijn zoveel begrippen waarvoor synoniemen beschikbaar zijn, bij de ene term zijn het er meer dan bij de andere.
Waarom is het zo significant dat het haten van joden 2 synoniemen kent?
Omdat het het enige synoniem is bij het haten van volkeren op de wereld. Lijkt me relevant gezien de ideeen achter het zionisme. Uitverkoren volk bla bla en dat soort bs.
Lavenderrzaterdag 16 april 2016 @ 09:46
Dit topic is zeer verhelderend.
Wantiezaterdag 16 april 2016 @ 09:47
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 09:41 schreef Japie77 het volgende:

[..]

Omdat het het enige synoniem is bij het haten van volkeren op de wereld. Lijkt me relevant gezien de ideeen achter het zionisme. Uitverkoren volk bla bla en dat soort bs.
Tja, daar had je zelf eenvoudig achter kunnen komen: antisemitisme is een samenvoeging van anti en semiet, net zoals jodenhaat een samenvoeging is van jood en haat.
Antisemitisme betekent letterlijk 'tegen semitisme'
Het Joodse volk is een subgroep van de Semieten.
Jodenhaat heeft overigens niets van doen met zionisme: jodenhaat en jodenvervolging is al meer dan 1000 jaar oud.
Wantiezaterdag 16 april 2016 @ 09:48
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 09:46 schreef Lavenderr het volgende:
Dit topic is zeer verhelderend.
Het laat inderdaad heel mooi zien hoe het antisemitisme is geworteld in BNW
Wantiezaterdag 16 april 2016 @ 10:02
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 09:41 schreef Japie77 het volgende:
Lijkt me relevant gezien de ideeen achter het zionisme
Dat is ook zoiets: antizionisme.
Ooit gehoord van antineoconservatisme?

Zionisme is juist ontstaan uit de eeuwenlange Jodenvervolging in Europa, waardoor het Joodse volk steeds meer de behoefte had aan een eigen thuisfront. Dat is uiteindelijk Israel geworden.

Israel is een postzegel van amper 2/3 van Belgie qua oppervlakte.
Toch is de Jodenhaat zo groot dat Israel hoog op de agenda staat bij velen
Ook hier bij BNW.
Zelfs het feit dat Jodenhaat 2 synoniemen kent wordt met vraagtekens bekeken..
Japie77zaterdag 16 april 2016 @ 10:09
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 09:48 schreef Wantie het volgende:

[..]

Het laat inderdaad heel mooi zien hoe het antisemitisme is geworteld in BNW
En hoe zie je dat?

[ Bericht 15% gewijzigd door Dance99Vv op 16-04-2016 14:28:50 ]
Tingozaterdag 16 april 2016 @ 10:11
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 april 2016 19:05 schreef Lavenderr het volgende:

[..]

Ja, dat is toch wel vreselijk erg. Die joden ook altijd . Je zou ze }:|
Dat heb ik nooit gezegd.

'Vreselijk erg' maakt jij van.

[ Bericht 4% gewijzigd door Dance99Vv op 16-04-2016 14:29:28 ]
Wantiezaterdag 16 april 2016 @ 10:13
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 10:09 schreef Japie77 het volgende:

[..]

En hoe zie je dat?


Dit soort spiegelreacties bijvoorbeeld.

En dat je je druk maakt over het feit dat jodenhaat met 2 woorden te benoemen is.
En ga zo maar verder...

[ Bericht 12% gewijzigd door Dance99Vv op 16-04-2016 14:29:44 ]
Lavenderrzaterdag 16 april 2016 @ 10:21
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 09:48 schreef Wantie het volgende:

[..]

Het laat inderdaad heel mooi zien hoe het antisemitisme is geworteld in BNW
Best eng eigenlijk. Die onredelijke, nergens op gebaseerde haat tegen mensen.
Tingozaterdag 16 april 2016 @ 10:22
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 10:14 schreef Wantie het volgende:

[..]


En polticians,doctors,zakenmensen,justitie,media mensen misschien etc.Ik weet niet de procentages/statistieken over....is 't niet geheim?

[ Bericht 3% gewijzigd door Dance99Vv op 16-04-2016 14:30:47 ]
Tingozaterdag 16 april 2016 @ 10:24
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 10:21 schreef Lavenderr het volgende:

[..]

Best eng eigenlijk. Die onredelijke, nergens op gebaseerde haat tegen mensen.
Ik zie geen haat,gewoon discussie....
Edit: We mogen wel over secret societies praten.

[ Bericht 4% gewijzigd door Dance99Vv op 16-04-2016 16:20:45 ]
Wantiezaterdag 16 april 2016 @ 10:55
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 10:22 schreef Tingo het volgende:

[..]

En polticians,doctors,zakenmensen,justitie,media mensen misschien etc.Ik weet niet de procentages/statistieken over....is 't niet geheim?
En Joden..

Dat is het hele punt.
Waarom benadrukken dat iemand van Joodse afkomst is.
Wilders doet dat bijv bij de terroristen van de aanslagen in Brussel en dan gaan we daar ook tegen in, hun religie staat los van hun daden. Maar zodra die afkomst Joods is wordt die wel benadrukt. En dat is dan heel normaal.
Wantiezaterdag 16 april 2016 @ 10:55
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 10:24 schreef Tingo het volgende:

[..]

Edit: We mogen wel over secret societies praten.
Een geheim genootschap is iets anders dan tot welk volk of religie iemand behoort.
Japie77zaterdag 16 april 2016 @ 11:19
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 10:55 schreef Wantie het volgende:

[..]

Een geheim genootschap is iets anders dan tot welk volk of religie iemand behoort.
http://www.fourwinds10.ne(...)ews.php?q=1259090646
Tingozaterdag 16 april 2016 @ 11:28
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 10:55 schreef Wantie het volgende:

[..]

En Joden..

Dat is het hele punt.
Waarom benadrukken dat iemand van Joodse afkomst is.

Dat heb ik niet gedaan. Dat maakt jij van.Ik heb alleen gezegd dat er 'n joodse invloed in vrijmetselarij is.Misschien ook 'n christelijk invloed van de Knights Templar is.Ik weet 't niet precies.

[ Bericht 4% gewijzigd door Dance99Vv op 16-04-2016 14:32:52 ]
Ryan3zaterdag 16 april 2016 @ 12:07
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 10:24 schreef Tingo het volgende:

[..]

Ik zie geen haat,gewoon discussie....of is 't 'n gevoelige onderwerp voor je?
Edit: We mogen wel over secret societies praten.
Gewoon discussie:

CgJ-BEfWIAESfBI.jpg
Lavenderrzaterdag 16 april 2016 @ 12:11
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 12:07 schreef Ryan3 het volgende:

[..]

Gewoon discussie:

[ afbeelding ]
Brrrr :{
Er is nog niets veranderd. Het lijkt wel alsof de haat nog erger is geworden.
Ryan3zaterdag 16 april 2016 @ 12:17
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 12:11 schreef Lavenderr het volgende:

[..]

Brrrr :{
Er is nog niets veranderd. Het lijkt wel alsof de haat nog erger is geworden.
Nou ja, kijk dit soort mensen gaan het internet op, obviously, en vinden dan al die complottheorieŽn over het zionisme, eigenlijk over Joden, die overal achter zitten, volkeren tegen elkaar opzetten, met hun banken, in de VS gevestigd, oorlogen financieren en dan krijg je dus een bepaalde discussie zoals op FB hierboven en zoals die leraar aanhaalt in dat artikel in Trouw. En daar valt weinig meer tegen in te brengen als je leraar bent op het VMBO en je komt met je leerboek geschiedenis aan, denk ik.
Japie77zaterdag 16 april 2016 @ 12:21
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 12:17 schreef Ryan3 het volgende:

[..]

Nou ja, kijk dit soort mensen gaan het internet op, obviously, en vinden dan al die complottheorieŽn over het zionisme, eigenlijk over Joden, die overal achter zitten, volkeren tegen elkaar opzetten, met hun banken, in de VS gevestigd, oorlogen financieren en dan krijg je dus een bepaalde discussie zoals op FB hierboven en zoals die leraar aanhaalt in dat artikel in Trouw. En daar valt weinig meer tegen in te brengen als je leraar bent op het VMBO en je komt met je leerboek geschiedenis aan, denk ik.
Right. Dus het komt door kritische denkers en complottheorieen. Oplossing: Bannen van de complotsites en geen ruimte meer voor kritische denkers.
Tingozaterdag 16 april 2016 @ 12:22
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 12:11 schreef Lavenderr het volgende:

[..]

Brrrr :{
Er is nog niets veranderd. Het lijkt wel alsof de haat nog erger is geworden.
Vreselijk inderdaad. Zelf soort haat taal tegen moslims is nog makkelijker te vinden.
Japie77zaterdag 16 april 2016 @ 12:24
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 12:22 schreef Tingo het volgende:

[..]

Vreselijk inderdaad. Zelf soort haat taal tegen moslims is nog makkelijker te vinden.
^O^ :Y
Tingozaterdag 16 april 2016 @ 12:26
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 12:17 schreef Ryan3 het volgende:

[..]

Nou ja, kijk dit soort mensen gaan het internet op, obviously, en vinden dan al die complottheorieŽn over het zionisme, eigenlijk over Joden, die overal achter zitten, volkeren tegen elkaar opzetten, met hun banken, in de VS gevestigd, oorlogen financieren en dan krijg je dus een bepaalde discussie zoals op FB hierboven en zoals die leraar aanhaalt in dat artikel in Trouw. En daar valt weinig meer tegen in te brengen als je leraar bent op het VMBO en je komt met je leerboek geschiedenis aan, denk ik.
Ik weet niet wie of wat voor organisaties achter zitten. Er zijn ook moslims,christenen enz.die ook meedoet denk ik.
Dat we dat niet weten maakt de hele gedoe niet geloofwaardig(er) imo.
Wantiezaterdag 16 april 2016 @ 17:01
quote:
Christopher Bollyn is een goed voorbeeld van een antisemiet.
Oud-verslaggever van American Free Press, een ultrarechtse krant die oa de holocaust in twijfel trekt.
Bollyn is bij de krant vertrokken omdat zijn ideeen te rechts waren voor de krant (om het netjes uit te drukken).
Niet geheel verrassend is volgens Bollyn Israel de schuldige achter 911.
Wantiezaterdag 16 april 2016 @ 17:08
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 12:21 schreef Japie77 het volgende:

[..]

Right. Dus het komt door kritische denkers en complottheorieen. Oplossing: Bannen van de complotsites en geen ruimte meer voor kritische denkers.
Er is geen sprake van kritische denkers.
Wantiezaterdag 16 april 2016 @ 17:10
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 12:22 schreef Tingo het volgende:

[..]

Vreselijk inderdaad. Zelf soort haat taal tegen moslims is nog makkelijker te vinden.
Dat zie je ook veel in discussies over jodenhaat: men wil het bagatelliseren
Japie77zaterdag 16 april 2016 @ 17:21
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 17:08 schreef Wantie het volgende:

[..]

Er is geen sprake van kritische denkers.
Ah oke. Als men het niet met jou eens is, is men geen kritische denker. Weer wat geleerd. ^O^

[ Bericht % gewijzigd door Dance99Vv op 16-04-2016 19:03:33 ]
Wantiezaterdag 16 april 2016 @ 17:24
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 17:21 schreef Japie77 het volgende:

[..]

Ah oke. Als men het niet met jou eens is, is men geen kritische denker. Weer wat geleerd. ^O^
Nee, dat is jouw poging om er een ad hominem van te maken.
Meer niet.
Lavenderrzaterdag 16 april 2016 @ 17:34
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 17:08 schreef Wantie het volgende:

[..]

Er is geen sprake van kritische denkers.
Nee. Het is pure onversneden haat. Iets wat je op Stormfront verwacht.
Ryan3zaterdag 16 april 2016 @ 19:26
ComplottheorieŽn steeds groter probleem in de klas kopt 1Vandaag.

http://buitenland.eenvand(...)_probleem_in_de_klas

Mijn stelling: complottheorieŽn liggen aan de basis van radicalisering van jonge moslims, via internet. Niet per se de koran dus, maar complottheorieŽn. Of iig in combinatie.

Je moet ze in wezen niet anders zien dan: Timothy McVeigh. Imho althans.

[ Bericht 10% gewijzigd door Ryan3 op 16-04-2016 19:49:20 ]
Ryan3zaterdag 16 april 2016 @ 20:23
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 20:18 schreef Tingo het volgende:
Wow. Daar gaat de discredit by association card weer.
Laat maar.
Nee, ik zie dat echt als een soort brainwash als Timothy McVeigh ook is ondergaan voor zijn terroristische daad. Wees blij ik kan het voor meer dan de helft terugbrengen tot westerse shit het islamitische terrorisme. Uiteraard blijft het magisch denken dat dergelijke lieden meekrijgen van huis uit ook een belangrijke rol spelen, dat wel.

Toch stel ik wel voor een dam te leggen tegen het complotdenken.
Wantiezaterdag 16 april 2016 @ 21:00
quote:
En dan geef je een voorbeeld en dan is het nog niet goed 8)7

Ander voorbeeld is Japie, die Bollyn als bron gebruikt.
Ryan3zaterdag 16 april 2016 @ 21:23
[quote]0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 21:21 schreef Tingo het volgende:

[..]

Ken O'Keefe heb ik hierboven gepost dude. Reactie nummer 19. Filmpje erbij, is een veteraan van de Golfoorlog, net als McVeigh.

[ Bericht 23% gewijzigd door Dance99Vv op 16-04-2016 22:25:29 ]
Tingozaterdag 16 april 2016 @ 21:30
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 21:23 schreef Ryan3 het volgende:

[..]

Ken O'Keefe heb ik hierboven gepost dude. Reactie nummer 19. Filmpje erbij, is een veteraan van de Golfoorlog, net als McVeigh.
Ojee, is 't nog 'n half-truther/angry gatekeeper typje? Nee yo, heb ik geen interesse in.
Ryan3zaterdag 16 april 2016 @ 21:31
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 21:30 schreef Tingo het volgende:

[..]

Ojee, is 't nog 'n half-truther/angry gatekeeper typje? Nee yo, heb ik geen interesse in.
Nee, alle Joden zitten erachter. Zelfde als bij onze moslim terroristen. :).
Ryan3zaterdag 16 april 2016 @ 21:42
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 21:41 schreef Tingo het volgende:

[..]

En de vierde keer : Laat maar.
Dus dat met die Joden blijft gewoon overeind dus wat jou betreft?

[ Bericht % gewijzigd door Dance99Vv op 16-04-2016 22:28:38 ]
LelijKnapzaterdag 16 april 2016 @ 21:43
Het is wel ironisch dat ik het eens moet zijn met deze moslimjongeren. Wat ze alleen niet helemaal lijken te snappen is dat ze zelf juist het te gebruiken middel van de joden zijn om Europa om zeep te helpen.
DeMolayzaterdag 16 april 2016 @ 21:44
OK ik zie wat je brobeert te zeggen
Ryan3zaterdag 16 april 2016 @ 21:45
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 21:43 schreef LelijKnap het volgende:
Het is wel ironisch dat ik het eens moet zijn met deze moslimjongeren. Wat ze alleen niet helemaal lijken te snappen is dat ze zelf juist het te gebruiken middel van de joden zijn om Europa om zeep te helpen.
Now we're gettin' somewhere.
LelijKnapzaterdag 16 april 2016 @ 21:48
Fals flags zijn niet nodig; ze hoeven zichzelf namelijk niet direct met terroristische ondernemingen bezig te houden; islamitisch terrorisme ontstaat vanzelf wanneer men islam met bepaalde hoeveelheid toevoegt aan een maatschappij. Verder zou je zelfs kunnen stellen dat terrorisme nog niet echt gewenst is daar het de weerzin jegens de import van nog meer islam belemmert.
DeMolayzaterdag 16 april 2016 @ 21:49
Ok...i beg to differ , mbt baai of tonking argument

het woord conspiracy in een negatieve democratische gedachte is pas na de aanslag op kennedy gebezigd
Tingozaterdag 16 april 2016 @ 21:53
quote:
15s.gif Op zaterdag 16 april 2016 21:42 schreef Ryan3 het volgende:

[..]

Dus dat met die Joden blijft gewoon overeind dus wat jou betreft?
Ik heb nooit gezegd of gedacht dat 'het' allemaal een of ander joodse/zionistische/bildeberg/space alien/lizard person complot is.
Ryan3zaterdag 16 april 2016 @ 21:57
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 21:54 schreef LelijKnap het volgende:

[..]

[ afbeelding ]
Ja, en, dat hebben de zionisten/Joden gedaan dus?
Je begrijpt dat iedere correlatie met wat je wilt overbrengen en dit filmpje ontbreekt.
LelijKnapzaterdag 16 april 2016 @ 21:58
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 21:57 schreef Ryan3 het volgende:

[..]

Ja, en, dat hebben de zionisten/Joden gedaan dus?
Je begrijpt dat iedere correlatie met wat je wilt overbrengen en dit filmpje ontbreekt.
Oh Tonkin was door de joden gedaan?
Ryan3zaterdag 16 april 2016 @ 21:59
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 21:58 schreef LelijKnap het volgende:

[..]

Oh Tonkin was door de joden gedaan?
VS hŤ.
LelijKnapzaterdag 16 april 2016 @ 22:24
quote:
15s.gif Op zaterdag 16 april 2016 22:02 schreef Ryan3 het volgende:

[..]

Die worden toch geleid door de Joden?
Kun je wel een knipoogje geven, maar dat slaat nergens op.
Is dat zo? Zaten ze nou wel of niet achter Tonkin?
DeMolayzaterdag 16 april 2016 @ 22:25
Ja en Nee nu jij en google :P
Ryan3zaterdag 16 april 2016 @ 22:25
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 22:24 schreef LelijKnap het volgende:

[..]

Is dat zo? Zaten ze nou wel of niet achter Tonkin?
Zeg het maar. :).
Ryan3zaterdag 16 april 2016 @ 22:26
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 22:25 schreef DeMolay het volgende:
Ja en Nee nu jij en google :P
Wie?
LelijKnapzaterdag 16 april 2016 @ 22:27
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 22:25 schreef Ryan3 het volgende:

[..]

Zeg het maar. :).
Daarom..even onduidelijk
Ryan3zaterdag 16 april 2016 @ 22:27
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 22:27 schreef LelijKnap het volgende:

[..]

Daarom..even onduidelijk
Hoezo?
LelijKnapzaterdag 16 april 2016 @ 22:32
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 22:27 schreef Ryan3 het volgende:

[..]

Hoezo?
Jij komt met Tonkin als voorbeeld aanzetten. Geen direct verband met joden.
Ryan3zaterdag 16 april 2016 @ 22:34
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 22:32 schreef LelijKnap het volgende:

[..]

Jij komt met Tonkin als voorbeeld aanzetten. Geen direct verband met joden.
Nee, klopt idd.
Is dat een probleem?
LelijKnapzaterdag 16 april 2016 @ 22:35
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 22:34 schreef Ryan3 het volgende:

[..]

Nee, klopt idd.
Is dat een probleem?
Nee hoor, ik snap daarom alleen niet waarom je van mij dan plots een correlatie met joden eist...
Wantiezondag 17 april 2016 @ 00:48
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 21:43 schreef LelijKnap het volgende:
Wat ze alleen niet helemaal lijken te snappen is dat ze zelf juist het te gebruiken middel van de joden zijn om Europa om zeep te helpen
Ook weer een mooi voorbeeld van antisemitisme.
Summersdinsdag 19 april 2016 @ 00:02
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 20:23 schreef Ryan3 het volgende:

[..]

Toch stel ik wel voor een dam te leggen tegen het complotdenken.
Net als atheÔsme , broeinest van extremisten , indammen die gevaarlijke gedachtes :Y

DeMolaydinsdag 19 april 2016 @ 01:02
dan wachten we de amerikaanse wet af, niet dat ik er iets van verwacht !
Wantiedinsdag 19 april 2016 @ 09:18
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 april 2016 00:02 schreef Summers het volgende:

[..]

Net als atheÔsme , broeinest van extremisten , indammen die gevaarlijke gedachtes :Y

Saudi Arabie is best een naar land. Maar daar hoor je verder amper iets over. De focus ligt altijd op Israel.
Summersdinsdag 19 april 2016 @ 09:57
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 april 2016 09:18 schreef Wantie het volgende:

[..]

Saudi Arabie is best een naar land. Maar daar hoor je verder amper iets over. De focus ligt altijd op Israel.
En atheÔsten blijkbaar , ik vond het een goed voorbeeld van staatsindoctrinatie en vergelijkbaar met het afkeuren van complotdenken door westerse overheden . Dezelfde argumenten .

Het zou eigenlijk niet in het openbaar besproken moeten worden want mensen krijgen de verkeerde ideeen en verkeerd is het niet geloven in god wat in het westen het niet geloven in msm en autoriteiten is . Het ondermijnd het gezag , het ondermijnd de veiligheid en de vrede .

Ik hoop alleen dat mensen in Saoedi arabie niet zo goedgelovig zijn als mensen in het westen en niet ook een gevaar gaan zien in atheÔsme en hun niet geloof in het " normaal " en de enige waarheid .

Zouden ze daar ook op school met de kinderen beginnen met afkeuren van het gevaarlijke denken en de leraren instrueren ?
Wantiedinsdag 19 april 2016 @ 10:22
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 april 2016 09:57 schreef Summers het volgende:

[..]

En atheÔsten blijkbaar
Alles wat niet Soenniet moslim is.

quote:
Ik hoop alleen dat mensen in Saoedi arabie niet zo goedgelovig zijn als mensen in het westen en niet ook een gevaar gaan zien in atheÔsme en hun niet geloof in het " normaal " en de enige waarheid .
Ik vrees voor je dat dat niet het geval is.
Saudi Arabie is aardig monotheÔstisch, door de hele samenleving worden geen andere levensovertuigingen getolereerd.

quote:
Zouden ze daar ook op school met de kinderen beginnen met afkeuren van het gevaarlijke denken en de leraren instrueren ?
Uiteraard.

We moeten er natuurlijk voor waken dat we hier in het westen niet in de situatie komen als in Saudi Arabie, waarbij slechts 1 geloof of levensovertuiging toegestaan is en elke afwijkende vorm gelijk staat aan terrorisme of staatsgevaarlijk.
Ryan3dinsdag 19 april 2016 @ 13:57
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 april 2016 09:57 schreef Summers het volgende:

[..]

En atheÔsten blijkbaar , ik vond het een goed voorbeeld van staatsindoctrinatie en vergelijkbaar met het afkeuren van complotdenken door westerse overheden . Dezelfde argumenten .

Het zou eigenlijk niet in het openbaar besproken moeten worden want mensen krijgen de verkeerde ideeen en verkeerd is het niet geloven in god wat in het westen het niet geloven in msm en autoriteiten is . Het ondermijnd het gezag , het ondermijnd de veiligheid en de vrede .

Ik hoop alleen dat mensen in Saoedi arabie niet zo goedgelovig zijn als mensen in het westen en niet ook een gevaar gaan zien in atheÔsme en hun niet geloof in het " normaal " en de enige waarheid .

Zouden ze daar ook op school met de kinderen beginnen met afkeuren van het gevaarlijke denken en de leraren instrueren ?
Ik begreep wel wat je bedoelde hoor.
Maar mijn opmerking over een "dam opwerpen" tegen dit soort gedachtegoed gold in de eerste plaats specifiek het weghaalde filmpje van Lelijknap, heb je dat gezien?
In de tweede plaats ben ik geen overheid.
In de derde plaats ben ik juist als atheÔst/agnost moreel relativist, dus dat "dam op werpen" geldt niet als zijnde mijn waarheid is belangrijker dan jouw waarheid.
In de vierde plaats denk ik dat met name islamitische terroristen, die an sich toch redelijk schadelijk werk verrichten zoals 99,99% van de mensheid zou beamen, voor een niet onbelangrijk deel uit dit soort propaganda hun inspiratie putten. Ja, of je moet dan denken dat die islamitische terroristen geen schadelijk gedrag vertonen, maar dan zijn we snel uitgepraat natuurlijk. In het opgegeven filmpje van jou worden mensen in een islamitische staat als terrorist bestempeld louter door het uitspreken van hun ongeloof in een allah.

[ Bericht 2% gewijzigd door Ryan3 op 19-04-2016 14:05:54 ]
Szikha2woensdag 20 april 2016 @ 20:57
Mensen hebben veel vragen over Zionisme. Zo komt de vraag of Zionisme onderdeel van het Jodendom ook vaak naar voren. Ook wordt vaak allerlei beweringen gedaan

Ten eerste: er zijn verschillende Jodendommen. Sterker nog een echte Jodendom heeft nooit bestaan.
En met Zionisme is het zelfde eigenlijk. Er zijn verschillende definities van Zionisme , ook te vinden op het internet door verschillende groepen door tegenstanders als door voorstanders.

Modern Zionisme op dit moment is het idee dat Joden terug mogen keren naar het land Israel. Dat ze daar mogen leven in vrede en zekerheid mogen ervaren en hun leven mogen verdedigen. Zionisme heeft niets te maken met de eeuwenlange strijd tussen Soenieten en Sjeiten. Ook niet tussen Pakistanen en Hindus. Ook niets met de Balkan. Noch heeft Zionisme iets te maken met de aanslagen van 9/11, Hitler. Zionisme heeft ook niets te maken met aids, homo en pedoseksualiteit , economische crisis, Bašl of andere goden, wereldoverheersing enzovoort

Zionisme heeft altijd bestaan maar nooit georganiseerd, dus politiek. Het kon ook nog niet. Maar er zijn altijd familie's en individueen naar Palestina gegaan. Vooral niet Europese Joden van niet rabbijnse Joodse stroming.

Anti Zionisten en antisemieten ( grens is flinter dun) op het internet laten altijd berichten zien van 'ware tora joden' of de Neturei Karta' als bewijs dat zij de ware Joden zijn. Zowel op FOK!forum als op het gehele internet ( Facebook you name it) overal vindt je soort van aanbidding voor deze Joden. Dit zouden echte religieuze Joden zijn. Maar vaak wordt deze groep ook gezien als nep Joden ( Khazaren theorie) en hun talmud belachelijk gemaakt.

Wat duidelijk laat zien dat men eigenlijk geen idee heeft waar men het over heeft.

Maar goed. Ja, het argument dat anti Zionisten en antisemieten hebben is dat de meeste religieuze Joden ( allemaal Europese Joden van orgine) tegen modern Zionisme waren en dat klopt. Dat komt omdat het moderne Zionisme geleid werd door seculiere groepen en niet door hen ( dus deze religieuze Joden)
Het is een heel klein beetje te vergelijken met de Katholieke kerk. Deze wordt geleid door een religieuze geestelijke. Stel dat het hoofd van deze Kerk een seculiere persoon zou zijn. Dat wil de religieuze Christelijke gemeenschap onder geen enkel omstandigheden, toch?
Dit geldt voor elke dogmatische religieuze stroming. Stel dat er een seculiere Imaan in Pakistan zegt niet te geloven in Mohammed. Of zijn twijfels hierover heeft en vind dat de Koran door mensen handen is geschreven en in de context gezien moet worden gezien en gelezen. En ach eigenlijk is de Koran niet beter dan Charlie Hebdo. Hoe zou de religieuze Islamitische gemeenschap reageren? Zouden ze akkoord gaan?

Nee

De verglijking is wellicht niet goed omdat het Jodendom meer dan religie is. Maar het geeft een idee waarom Europese religieuze Joden zo'n weerstand hadden en sommigen nog hebben tegenover modern Zionisme. Overigens hadden religieuze Joden overal weerstand tegen. Alles wat een bedreiging voor hun religie heeft is en was een (groot) gevaar. Vandaar dat zij niet alleen de verlichting verafschuwde maar ook al de andere Joodse tora sekten ( die overal in de wereld verspreidt liggen) als een groot gevaar zagen en nog altijd zien voor hun religie. Maar modern Zionisme vormt inderdaad een grotere gevaar voor ze omdat het seculier was.
Maar vandaag de dag zijn dingen veranderd en vele religieuze Joden staan pal achter Zionisme. Al is er natuurlijk altijd nog weerstand tegen Zionisme. Zowel binnen Israel als daarbuiten door Joden.

De grootste reden bij religieuze Joden om tegen Zionisme te zijn is vooral het idee dat alleen God (via de Messias) het Volk Israel kan sturen naar het land IsraŽl. Dit argument wordt ook door zowel moslims de christenen en atheisten gezien als valide punt om tegen Zionisme te zijn en daarom ook tegen de Staat IsraŽl

Maar dit idee dat de Messias eerst moet komen is op geen enkel tekst uit de bijbel gebaseerd maar op een bepaalde passages uit de talmud. En deze passages zijn moeilijk te interpreteren.

Dus aan de ene kant zien we dat er eeuwenlang op de talmud wordt gekakt ( verbrandingen in de 14e en 15e eeuw, later in Nazi Duitsland) en vandaag de dag zie je de tractaten uit de talmud terugkomen , die meestal niet eens correct zijn, maar het is dweilen met de kraan open. Telkens duiken ze op. Vooral op Islamitische sites en sites waarmen niet zo dol zijn op Joden. En hier en daar zelfs ook op sites waarvan je denkt " he????"

In het verleden werden talmudische boeken dus verbrand door de kerk. En vandaag de dag door zowel moslims als niet- Joden gezien als de meest gevaarlijkste boek ter wereld. Sterker nog dit boek zou het bewijs zijn voor alle ellende in de wereld. Google maar eens op talmud tractates de gekste dingen kom je tegen. Waarbij je denkt 'dit kan niet waar zijn'

Dus dubbel. Want als 'antzionist kak je op de talmud maar aan de andere kant prijs je talmudische Joden de hemel in omdat ze het 'juist' hebben. Omdat ze tegen de staat IsraŽl zijn. Juist die groep die hun hele leven wijden aan het bestuderen van de talmud.
En om vervolgens te horen dat deze ware Joden gewoon nep Joden zijn (Khazaren)

Heel vreemd. Wat is het nou??

Dus het probleem met deze theorie ( dat de Messias de Joden naar het land zal brengen ) is dat je negeert dat God in feite het land heeft geopend voor Joden om terug te keren. En daarom zeg ik altijd dat het rabbijns Jodendom geen verlossing wil en het grootste gevaar voor Joden was, is en zal zijn zolang zij geloven dat hun religie de waarheid is. Want zeg nou zelf: het land het Joods land is weer terug. Joden kunnen na duizenden jaren terugkeren. Wellicht was Theodor Herzl toch de Messias waar ze op wachtte?

En wat je ook ziet bij Anti Zionistische Joden en dus bij moslims , chirstenen en anderen die tegen Joden en de staat Israel zijn , is het gebruik van talmudische literatuur! Het wordt steeds gekker. Ze maken namelijk allen gebruik van de zogenaamde 3 eden. Voor hen allen , ongeacht religie of afkomst, alle anti Zionisten zien ook deze eden als valide argument om tegen Joden die IsraŽl steunen.

Dus anti Zionistische Joden maken gebruik van 3 eden En dit staat beschreven in de talmud en kan gelezen worden in het Engels waar het precies over gaat op deze site

Daar staat " waarom de 3 eden? En wat zijn de 3 eden" Zie deze link wat de 3 eden zijn. Deze 3 eden worden zeer vaak gebruikt (naast de Messias gedoe) anti zionistische Joden maar ook door niet-Joden. De laatste groep lijken alles maar aan te grijpen om de staat Israel en Israelis en Zionistische Joden te demoniseren. Want zeg nou eerlijk heeft een gemiddelde Nederlander of een moslim uit Frankrijk de talmud bestudeert of de tanakh... ;(

Religieuze Joden zeggen dat deze 3 eden zijn vervuld. Maar anti Zionistische Joden en met hen de niet -Joden ( van Anja Meulenbelt tot een verdwaalde moslim of christen op internet) zeggen dat de eden helemaal niet zijn vervuld. Het is oke volgens anti Zionistische Joden dat families de alia maken naar het Heilige land maar volgens hen niet het aantal dat ooit heeft plaats gevonden. Want dat is volgens hen tegen de 1e eed. Vervolgens claimen of zeggen ze dat de staat Israel de 2e eed heeft geschonden door grond te stelen want volgens hen was de verdelings plan van de VN niet eerlijk want het ging tegen de wereld in en vooral van de lokale bewoners. De wereld zou tegen geweest zijn. Dus kan de staat IsraŽl nooit goedgekeurd worden want de talmud zegt....Of de talmud waarheid is??

Maar enfin we gaan er even in mee. We gaan de talmud zien als waarheid. Dan gaan we kijken. Waren mensen ,en met name de lokale leiders eens met een tehuis voor de Joden? We weten allemaal dat vele mensen mee eens waren met het idee van een Joodse land die zelfs Zionisten steunden. Ook de lokalen. Zoals Faisal maar ook Shukeiri, Nasser el Din, koning Hoessein enzvoort ( https://en.wikipedia.org/wiki/Muslim_supporters_of_Israel )

Omdat de meeste Joden het rabbijns Jodendom aanhangen wat het dominante Jodedom is was het voor andere Joden ( Samaritanen reken ik niet bij) altijd moeilijk. Zij leden niet alleen onder de bezetters (denk de Islam die opkwam in vele gebieden) maar ook en vooral onder het rabbijns Jodendom.
Deze Joodse sekten streden tegen de stroming FarizeeŽn die later Rabbijns Jodendom zou worden. Tot de dag van vandaag zijn er nog altijd van deze Joodse 'sekten' in conflict met het overheersende dominante Rabbijns Jodendom met de rabbijnen.

Grof gezegd kan je dus zeggen dat er twee soorten Jodendom waren ( en nog altijd zijn). Beide Jodendommen geloven in de tanakh (het Oud testament) met het verschil dat het rabbijns Jodendom ook geloofd in de talmud terwijl de andere veel kleinere Joodse sekten dit verwerpte (en nog altijd) omdat de talmud vaak tegen de tanakh in gaat
En deze laaste groep Joden die niet geloven in de talmud hadden een lange pro Zionistische geschiedenis lang voor Herzl werd geboren. De oudste synagoge in Jeruzalem die gebruikt wordt is niet rabbijns en is gebouwd in de 7e eeuw die later vernietigd door de kruisvaarders en is in de 11e eeuw terug her gebouwd.
Het is dus archeologisch bewijs dat er altijd Joden naar het land zijn gekomen. Deze synagoge kan zelfs post zionistisch genoemd worden.

Uit eindelijk is er maar 1 bron die bewijs kan geven wat nou waar is of niet voor allemaal (moslims, christenen , antisemiten en anti Zionisten) En dat is de tanakh (het oud testament )zelf. Als je die leest wat valt men op? Wat is de hoofd thema?

1. Abraham werd geroepen om in het land IsraŽl te leven.
2. Mozes werd geroepen om het volk IsraŽl terug te brengen naar het land.
3. Zerubbabel leidde Joden van Babylon terug naar het land
4. Ezra leidde Joden terug naar het land

enzvoort enzvoort

Kort gezegd de thema in de bijbel is duidelijk namelijk het volk verliet het land en kwam terug. En als je nog beter leest merk je dat de God uit de bijbel zelfs geboden stelt om terug te keren naar het land. Dat Joden zelfs hun leven moesten verdedigen en hun land. Die God uit het Oud testament geeft zelfs het gebod om je eigen familie niet te laten afslachten en te verdedigen ( zie Leviticus 19:16)

En laat nou veel Joden dit wel doen. Want hoeveel Joden verspreiden leugens over staat IsraŽl en de inwoners? En hoeveel Joden geven meer om anderen dan hun eigen families? Sommigen Joden huilen meer om de familie van terroristische Palestijnen dan vermoorde Joden. Ze helpen eerder hen dan hun eigen familie. Denk aan B'Tselem. Die niet alleen een gevaar is voor Joden maar ook nog eens voor Palestijnen

God gaf onze voorouders land om in te leven en veilig te voelen. Mozes en Jozua bracht hen naar het land om controle te nemen. Jozua liet de Joden IsraŽl land binnnen.

Kortom Zionisme het terugkeren naar het land en het verdedigen is absoluut 100% onderdeel van het Joodse geloof. Helaas zijn vele Joden ( religieus of niet) blind hierdoor maar het is ondanks dat wel gelukt. De staat IsraŽl is al tientallen jaren een feit. Het Joodse volk is veilig het lot van de Joden is niet langer meer onzeker. Geen dhimmi meer. Niet meer onderworpen aan vernietiging. En Joden blijven het land verdedigen. Of je nu religieus bent of niet. Moslim of Jood of Christen of Atheistisch. CircasieŽr , Druze, Bedouin , Arabier. De staat IsraŽl wordt verdedigt.

Orthodoxe Joden die bijvoorbeeld de Israelische vlaggen verbranden. Of het Nederlandse organistatie EJG is een groot gevaar voor het Joodse volk. Altijd geweest. Ze weigerden Gods naam JHWH (Jehova) uit te spreken en hebben Joden dit ook verboden. En het maakt niet uit wat de rabbijnen zeggen het uitspreken van Gods naam is duidelijk volgens de bijbel. Maar de rabbijnen hebben Joden geleerd dat Gods naam is 'vergeten'. Wist je dat in de tanakh ( Oud testament) het uitspreken van Gods naam een heel belangrijke gedeelte is van de profetie? Zij die Gods naam uitspreken zullen gered worden.

Desondanks zijn Joden de naam van hun God vergeten. Hoeveel Joden hadden de rabbijnen kunnen redden door hen Gods naam uit te laten spreken? Welke vuile en verdraaide wet wil Joden verbieden om de naam van hun God uit te spreken? De rabbijnen hebben dat gedaan. Joden roepen nu tot hasjem voor verlossing. Hun hoop is dat de god genaamd 'de naam' zal komen en hen zal redden. Het is zo spijtig dat Joden de naam van hun God niet meer uitspreken omdat dit geleerd is door de rabbijnen, de plaag van elke Jood.

Jeremiah :

Ik heb gehoord, wat de profeten zeggen, die in Mijn Naam leugen profeteren, zeggende: Ik heb gedroomd, ik heb gedroomd. Hoe lang? Is er dan een droom in het hart der profeten, die de leugen profeteren? Ja, het zijn profeten van huns harten bedriegerij. Die daar denken om Mijn volk Mijn Naam te doen vergeten, door hun dromen, die zij, een ieder zijn naaste, vertellen; gelijk als hun vaders Mijn Naam vergeten hebben door Bašl.

Het klinkt mischien hard dat ik vind dat het rabbijns Jodendom ware plaag voor Joden is. Maar het waren zij die alle pogingen van Joden om zich te verlossen hebben kapot gemaakt. Elke Messianisme werd de kop in gedrukt en waarom? Omdat het rabbijnse religie niets anders is dan controle. Controle volgens hun eigen tradities die koste wat het kost opgedrongen moest worden. Geschiedenis van Israelieten laten zien dat ze helemaal niet keurig de talmud studeerden maar vochten voor hun land met het zwaard. Het waren deze soort FarizeeŽn die de Romeinen Jeruzalem doorlieten. Door hen viel de tempel en kwam een einde aan de Joodse staat ( Judea Capta)
Het waren deze farizeeŽn die later zoveel invloed zouden uitoefenen op het Christendom door hun ideeeŽn ( wie denkt dat de 3 eenheid door de Romeinen komen heeft het mis, ze geloofden zelfs dat God uit 7 personen bestonden). Hun ideeŽn ging ten koste van alles en iedereen. Door hen viel het land en ontstond er later het Christendom en zou eeuwen later de Islam gaan ontstaan.
Als de FarizeeŽse sekte niet zoveel macht had gekregen en later een Jodendom ging worden was er nog altijd een Joods Land. En geen Christendom laat staan een Islam.

Maar om verder te gaan ja het is waar dat de God uit het OT voor moet gaan voor Joden om het het volk te herstellen MAAR er moet wel hoop en verlangen (nationalisme) zijn bij de Joden en ook massaal zijn. Dat is juist wat de bijbel zegt.

Joden moeten terug gaan naar de Wet van Mozes en de rabbijnse tradities afschudden. Maar als Joden niets eens het verleden kan zien en de leugens van de rabbijnen blijven komen hoe kan er dan hoop zijn? In de talmud staat er dat de Messias de mondelinge leer zal gaan volgen van de rabbijnen. In de talmud staat ook dat God heeft verloren van de rabbijnen en dus de bevelen van de rabbijnen moet opvolgen en onderschikt is ( ik lieg niet).
Het is volgens de talmud zelfs zo dat de rabbijnse autoriteit zo machtig is dat God niet tegen ze opkan. Volgens de traditie ( talmud) is het ook dat iedere profeet die komt ( zelf noemt de talmud Elia als voorbeeld) die niet volgens de wet van de tradities handelt gedood zal worden.

Rabbijnen willen helemaal niet dat er een messias komt. Ze willen geen verlossing. He? Hoe kun je dit zeggen? Nou omdat de Joodse geschiedenis dit laat zien. De FarizeeŽn verwezen elke Joodse onafhankelijkheid en nationalisme af. Geschiedenis laat zien dat de FarizeeŽn koste wat het kost hun tradities doorstampten. Het koste broederlijke slachtoffers
Geschiedenis laat zien dat de FarizeeŽn hun macht ook wilden behouden ten koste van alles. Ten koste van Joods bloed

Dus als morgen een messias komt en die zal zeggen " er is geen mondelinge leer er is alleen maar 1 tora die van Mozes" dan zullen de rabbijnen hem moeten doden. Als Elia terugkomt en zal zeggen " er is alleen maar de tora die van Mozes" dan zouden de rabbijnen Elia vermoorden
Goed voorbeeld is het verhaal van Jezus of Johannes de Doper
Precies hetzelfde zij moesten dood en werden vermoord. Nieuw testament laat daar een prachtig voorbeeld van de talmudische wet zien tussen Jezus en de Schriftgeleerden die hem uitdaagden. Nieuw testament kan je beter snappen als je de talmud of de Tradities van de Vaderen ( waar Paulus ook over spreekt) kent.

Rabbijns Jodendom is een zelf gecreerde monster dat niet kan omgaan met hun eigen geschiedenis. Het is ondoordringbaar in alles. Als het om God gaat of de profeten. Als Elia zou komen en de Messias dan zou dit betekenen dat het Rabbijns Jodendom hun macht zou moeten inleveren en hun tradities allemaal de prullenbak in kan worden gegooid. En omdat ze graag controle willen hebben en hadden doen ze er alles aan om dit te verkomen. En dus ook Zionisme. Dat is een bedreiding voor hun religieuze macht

Anti zionistische Joden zijn echt een ware plaag. Gaan zelfs tegen de tora in en nemen iedereen daarin mee. De moslims , christenen en Atheisten. Maar wij Joden moeten deze Joden blijven oproepen om terug te gaan naar de tora. Om te stoppen met blindelings hun talmud te volgen en dat ze de tora van Mozes snel mogen volgen. We vragen deze Joden ook dat ze de naam van God , de God van hun voorouders, te gebruiken.

En voor de rabbijnen, je kan citeren uit de talmud zoveel jullie willen maar jullie weten dat dit een religieuze pad is en niet die van God uit de tanakh. Als jullie echt claimen dat jullie het Joodse volk te vertegenwoordigen voor God dan dienen jullie verantwoordelijkheid te nemen voor de afvalligheid dat jullie hebben veroorzaakt door jullie en romdom julie alsook tegen jullie ( = Zionisme)

Am Ysrael Chai
Ryan3woensdag 20 april 2016 @ 22:54
Beetje een Stream of consciousness ook hŤ, Shikza? :D.
Ik wil alle toestanden meer bekijken niet vanuit het jodendom of vanuit welke religie ook, maar puur historisch. Dus dan begin je met idd de seculiere linkse Joden, die grond gingen opkopen in wat Palestina werd genoemd, maar dat IsraŽl was enerzijds.
Anderzijds bekijk ik antisemitisme dus vanuit het machiavellistische middel bij uitstek om een scape goat aan te wijzen in veruit de gehele Europese geschiedenis, vanaf het moment dat dit christelijk werd.
En dan zie je tegenwoordig dat dit oude antisemitisme in allerlei complottheorieŽn weer opduikt, bij reactionaire krachten in het christelijke westen, maar zie je ook aansluiting vanuit de islam. Sterker nog ik ben van mening dat deze complottheorie een grote aanjager is achter het terrorisme van islamieten, dat we tegenwoordig beleven.
Vanuit puur historisch perspectief bezien is het allemaal onzin, neem ik geen heilige boeken mee en allerlei andere nonsense.
Szikha2donderdag 21 april 2016 @ 00:04
quote:
10s.gif Op woensdag 20 april 2016 22:54 schreef Ryan3 het volgende:
Beetje een Stream of consciousness ook hŤ, Shikza? :D.
Ik wil alle toestanden meer bekijken niet vanuit het jodendom of vanuit welke religie ook, maar puur historisch. Dus dan begin je met idd de seculiere linkse Joden, die grond gingen opkopen in wat Palestina werd genoemd, maar dat IsraŽl was enerzijds.
Anderzijds bekijk ik antisemitisme dus vanuit het machiavellistische middel bij uitstek om een scape goat aan te wijzen in veruit de gehele Europese geschiedenis, vanaf het moment dat dit christelijk werd.
En dan zie je tegenwoordig dat dit oude antisemitisme in allerlei complottheorieŽn weer opduikt, bij reactionaire krachten in het christelijke westen, maar zie je ook aansluiting vanuit de islam. Sterker nog ik ben van mening dat deze complottheorie een grote aanjager is achter het terrorisme van islamieten, dat we tegenwoordig beleven.
Vanuit puur historisch perspectief bezien is het allemaal onzin, neem ik geen heilige boeken mee en allerlei andere nonsense.
Zeg we zijn niet allemaal een taalgeleerde :{ Mijn nederlands is niet zo goed.

Maar zionisme is een reactie juist door onderdukking van naionale gevoelens op Joden al eeuwenlang.

Joden kochten ook grond in Argentinie en zuid Afrika voor Palestina

Bij moslims heb ik het idee dat Palestina zo belangrijk voor ze is omdat hen dat in een eenheid brengt. Moslims zijn geen eenheid. Ze slachten elkaar al 1400 jaar af maar als het om israel/joden gaat dan zie je saamhorigheid. En dat is zo belangrijk die eenheid want het gaat helemaal niet goed met islam

Ik kijk weleens op facebook pagina "zionist a treat to mankind"

Schrikbarend. En wordt steeds erger. Maar aan de andere kant zie ik groei van moslims die voor israel zijn. Maar dat gebeurd meer achter gesloten deuren. Vooralsnog

Ik weet niet waarom moslims zo tegen zionisten en staat israel zijn eigenlijk. En dus ook tegen joden. Complotdenken is wel religieus , zeker bij veroverings religies zoals het christendom en islam
maar ook bij niet praktiserende moslims merk ik het dat ze gauw joden schuld van geven

Je zou verwachten dat juist moslims in europa , die zelf ook een minderheid zijn, en zoveel dingen overgenomen hebben van het jodendom (bidden , handwassen , hadj enzovoort) dat ze juist sympatie voor joden (ook zionitische joden) zouden hebben of op zijn minst verwant voelen
Maar het tegenovergestelde gebeurd er juist.

Maar zoals gezegd ik denk omdat islam van binnenuit aan het rotten is zoekt men wanhopig naar iets wat hen bindt en dan komt de oude vijand ( zie mohammed met de kaybar) goed van pas. de oeroude vijand van Allah.

Zoveel moslims in europa : turk of pakistaan , samen hand in hand tegen israel. Deze gezamelijkke vijand ( joden /israel) vormt zo een eenheid, de eenheid die ze zo ontzettend nodig hebben in deze tijden.
Ryan3donderdag 21 april 2016 @ 00:23
quote:
1s.gif Op donderdag 21 april 2016 00:04 schreef Szikha2 het volgende:

[..]

Zeg we zijn niet allemaal een taalgeleerde :{ Mijn nederlands is niet zo goed.

Maar zionisme is een reactie juist door onderdukking van naionale gevoelens op Joden al eeuwenlang.

Joden kochten ook grond in Argentinie en zuid Afrika voor Palestina

Bij moslims heb ik het idee dat Palestina zo belangrijk voor ze is omdat hen dat in een eenheid brengt. Moslims zijn geen eenheid. Ze slachten elkaar al 1400 jaar af maar als het om israel/joden gaat dan zie je saamhorigheid. En dat is zo belangrijk die eenheid want het gaat helemaal niet goed met islam

Ik kijk weleens op facebook pagina "zionist a treat to mankind"

Schrikbarend. En wordt steeds erger. Maar aan de andere kant zie ik groei van moslims die voor israel zijn. Maar dat gebeurd meer achter gesloten deuren. Vooralsnog

Ik weet niet waarom moslims zo tegen zionisten en staat israel zijn eigenlijk. En dus ook tegen joden. Complotdenken is wel religieus , zeker bij veroverings religies zoals het christendom en islam
maar ook bij niet praktiserende moslims merk ik het dat ze gauw joden schuld van geven

Je zou verwachten dat juist moslims in europa , die zelf ook een minderheid zijn, en zoveel dingen overgenomen hebben van het jodendom (bidden , handwassen , hadj enzovoort) dat ze juist sympatie voor joden (ook zionitische joden) zouden hebben of op zijn minst verwant voelen
Maar het tegenovergestelde gebeurd er juist.

Maar zoals gezegd ik denk omdat islam van binnenuit aan het rotten is zoekt men wanhopig naar iets wat hen bindt en dan komt de oude vijand ( zie mohammed met de kaybar) goed van pas. de oeroude vijand van Allah.

Zoveel moslims in europa : turk of pakistaan , samen hand in hand tegen israel. Deze gezamelijkke vijand ( joden /israel) vormt zo een eenheid, de eenheid die ze zo ontzettend nodig hebben in deze tijden.
Ja, het blijft gewoon de idiootste complottheorie die er bestaat. Hoeveel Joden zijn er? Hoeveel daarvan hebben iets in de melk te brokkelen? Jood zijn was een ander woord voor arm zijn eeuwen lang. Maar goed, het kwam voort uit de bijbel, het christendom en dus werd dat als zoete koek geslikt, en dat kwam de machthebbers mooi uit bij wijle. (Helikoptervlucht nu hŤ).
Maar goed, zoals zoveel Joden weten dat al die heilige poespas geen ene reet voorstelt, want volkomen inwisselbaar, het is gebaseerd op boekjes waarvan een normaal mens zegt: geloof je daar in joh? echt waar? Whehehehehe. :').
Dit soort dingen kun je bestuderen, ook als historicus moet je dat doen, maar het is wel gekte hŤ.
Religie is gekte en juist door het antisemitisme en de gevolgen daarvan kun je dat zo goed concluderen en onderkennen. En trouwens veel Joden die op het Iberische schiereiland woonden werden na de reconquista gedwongen om zich te bekeren in de 15de eeuw, wisten dat al.
En dus moet je de kwestie IsraŽl zien in 1) de aspiraties die bij Arabieren leven ťťn panArabisch nationalisme te stichten, maar tegelijkertijd het onvermogen van alles wat Arabisch en islamitisch is om ooit een eenheid te vormen. 2) Sykes-Picot. 3) anti-imperialisme in islamieten hun eigen verwrongen idee daarvan. 4) eer, mannelijkheid, dommigheid, ongeletterdheid, bloeddorst 5) ook de Koude-oorlog heeft ťťn en ander een impuls gegeven etc.
Imho.
Szikha2donderdag 21 april 2016 @ 13:55
quote:
0s.gif Op donderdag 21 april 2016 00:23 schreef Ryan3 het volgende:

[..]

Ja, het blijft gewoon de idiootste complottheorie die er bestaat.

Kijk vanaf 4:15...

Kort gezegd Zionisme is het as van het kwaad. Bron van alle ellende

Ik zie weinig verschil tussen antizionisme en antisemitisme. Al eeuwen hetzelfde alleen nu met een nieuwe term : antizionisme

En het wordt steeds erger heb ik het idee. Een gevaarlijke trend.

Het is een soort natuurlijk instinct van moderne mens om de joden de schuld te geven. Alles wat er gebeurd in de wereld worden joden erbij betrokken.
Op zich is dit interessant om te bestuderen. Volgens de kabbala ( baal hasulam) probeer ik dit fenomeen te begrijpen door zijn werken te bestuderen.
Ryan3maandag 25 april 2016 @ 18:59
Toevallig net een topic in NWS over het sektarisme van complottheorie-aanhangers.

NWS / Complotclubs zijn net sektes
controlaltdeletemaandag 25 april 2016 @ 19:13
Vice :{w een beetje complotter weet wie daar achter steken, weer een prachtig stukje om complotters als gekkies af te doen. Zijn ze volop mee bezig de laatste tijd want de groep wordt te groot.
Lavenderrmaandag 25 april 2016 @ 19:17
quote:
0s.gif Op maandag 25 april 2016 19:13 schreef controlaltdelete het volgende:
Vice :{w een beetje complotter weet wie daar achter steken, weer een prachtig stukje om complotters als gekkies af te doen. Zijn ze volop mee bezig de laatste tijd want de groep wordt te groot.
Ja, de complotgekte tiert welig.
Ryan3maandag 25 april 2016 @ 19:24
quote:
0s.gif Op maandag 25 april 2016 19:13 schreef controlaltdelete het volgende:
Vice :{w een beetje complotter weet wie daar achter steken, weer een prachtig stukje om complotters als gekkies af te doen. Zijn ze volop mee bezig de laatste tijd want de groep wordt te groot.
quote:
0s.gif Op maandag 25 april 2016 19:17 schreef Lavenderr het volgende:

[..]

Ja, de complotgekte tiert welig.
Mijn stelling is dat de complotgekte niet vaak meegenomen wordt in de reden waarom jonge moslims radicaliseren, maar dat het waarschijnlijk voor een heel groot deel ertoe bijdraagt.
Lavenderrmaandag 25 april 2016 @ 19:27
quote:
0s.gif Op maandag 25 april 2016 19:24 schreef Ryan3 het volgende:

[..]

[..]

Mijn stelling is dat de complotgekte niet vaak meegenomen wordt in de reden waarom jonge moslims radicaliseren, maar dat het waarschijnlijk voor een heel groot deel ertoe bijdraagt.
Daar zou je best weleens een heel goed punt mee kunnen hebben.
Ryan3maandag 25 april 2016 @ 19:29
quote:
0s.gif Op maandag 25 april 2016 19:27 schreef Lavenderr het volgende:

[..]

Daar zou je best weleens een heel goed punt mee kunnen hebben.
Ja, maar dat wordt dus niet echt nog ingezien, volgens mij.
controlaltdeletemaandag 25 april 2016 @ 19:30
quote:
0s.gif Op maandag 25 april 2016 19:17 schreef Lavenderr het volgende:

[..]

Ja, de complotgekte tiert welig.
Gekte dat vind jij ervan, dat is bekend maar de groep 'waarheidzoekers' groeit inderdaad.

Als jonge moslims al radicaliseren komt dat doordat het westen ze een oor aannaait en ze de joker toegespeeld krijgen. Ergens kan ik het me wel voorstellen als je de berichten leest hoe ze weggezet worden en hoe mensen erop reageren. Dan nog, heb ik het idee dat dat radicaliseren aangedikt wordt.
Ryan3maandag 25 april 2016 @ 19:34
quote:
0s.gif Op maandag 25 april 2016 19:30 schreef controlaltdelete het volgende:

[..]

Gekte dat vind jij ervan, dat is bekend maar de groep 'waarheidzoekers' groeit inderdaad.

Als jonge moslims al radicaliseren komt dat doordat het westen ze een oor aannaait en ze de joker toegespeeld krijgen. Ergens kan ik het me wel voorstellen als je de berichten leest hoe ze weggezet worden en hoe mensen erop reageren. Dan nog, heb ik het idee dat dat radicaliseren aangedikt wordt.
Dus dat is een apologie dan in feite. Hun idee van de wereld klopt wel en bovendien valt het radicaliseren wel mee?
Szikha2maandag 25 april 2016 @ 19:38
Zoiets bedoel ik dus:

quote:
IsraŽl is de grote vijand van de Joden. Opgericht te Basel 29-31 augustus 1897 door de helden van Wilders met het oorlogsdoel de remigratie van Joden te bevorderen. De Joden zijn sinds Jezus Christus in de Diaspora geplaatst door de Eeuwig Liefhebbende Vader. Daardoor wonen Joden in Europa. De onwil Joden in de Paapse samenleving te accepteren is antisemitisme. Sinds het jaar nul zijn Joden gehouden het verbond met G-d aldus te begrijpen dat zij zich eigener beweging aan de Drie Eden houden

De Drie Eden betekenen dat op grond van het Jodendom voor Joden ten eerste een massale Alia (remigratie) niet is toegestaan en dat ten tweede de Joden niet opstaan tegen de naties en ten derde in nederigheid de komst van de Masjieach afwachten. Deze kernwaarden van het Jodendom zijn absoluut. Personen die zich hieraan niet houden zijn geen Joden. De eerste les van elke Rabbijn moet gaan over handhaving van de Drie Eden. Dat is al meer dan 2000 jaar de staande Joodse wet en traditie.
In het Jodendom is sinds het begin van de jaartelling nooit sprake geweest van enige beweging tot oprichting van een Joodse Staat. Joden willen geregeerd worden door G-d. Niet door enig wereldlijk bestuur.
Even voor de goede orde. De 3 eden komt uit de talmud ook de zogenaamde afwachten van de Messias. En wat lees ik even verderop:

quote:
Meerderheid der Joden zijn een groot gevaar voor de veiligheid van Europa en de overige Joden. Joden die geen probleem zijn voor de veiligheid van Europa of zichzelf zijn de belijdende Joden. De Joden die trouw zijn aan de Thora. "Joden die de Talmoed of erger de Kabbala of het Zionisme volgen zijn een directe bedreiging voor de veiligheid van Nederland, de wereld en Europa."
Wat??? :')

Snap je mijn punt? Voor anti zionisten ( nogmaals ik vind de grens heel dun) geldt blijkbaar de 3 eden uit de talmud en de Messias gedoe als ware valide redenen om tegen IsraŽl en Joden te zijn die pro IsraŽl zijn. Of je nu religieuze Jood bent of Christen of Moslim of AtheÔst : een ware Jood dient zich te houden aan de 3 eden en moet wachten op de Messias. Dus IsraŽl is niet conform het Jodendom. Dus een ware Jood houdt zich aan de talmud . Die de komst van de Messias moet afwachten en zich aan de 3 eden. Beiden zijn talmudische ideeŽn.

Maar ...men zegt ook dat Joden die aan de talmud houden de vijand zijn niet alleen van het Jodendom maar gehele wereld.

Ik begrijp er geen yota van
Lavenderrmaandag 25 april 2016 @ 19:38
quote:
15s.gif Op maandag 25 april 2016 19:34 schreef Ryan3 het volgende:

[..]

Dus dat is een apologie dan in feite. Hun idee van de wereld klopt wel en bovendien valt het radicaliseren wel mee?
Ja eerst iets stellen en in dezelfde zin weer tegenspreken.
controlaltdeletemaandag 25 april 2016 @ 19:48
Ik zeg niet dat hun beeld van de wereld klopt, ik zeg als ze al radicaliseren dat ik me goed kan voorstellen waarom. Als je een gemiddeld bericht leest wat over moslims gaat regent het racistische opmerkingen door Henk en Ingrid, wat allemaal door de beugel kan ook op Fok. Maak er verder maar van wat jullie willen.
Tingomaandag 25 april 2016 @ 19:53
quote:
0s.gif Op maandag 25 april 2016 19:30 schreef controlaltdelete het volgende:

[..]

Gekte dat vind jij ervan, dat is bekend maar de groep 'waarheidzoekers' groeit inderdaad.

Als jonge moslims al radicaliseren komt dat doordat het westen ze een oor aannaait en ze de joker toegespeeld krijgen. Ergens kan ik het me wel voorstellen als je de berichten leest hoe ze weggezet worden en hoe mensen erop reageren. Dan nog, heb ik het idee dat dat radicaliseren aangedikt wordt.
Enorm overdrevend op z'n minst. MSM alllang bezig is met de 'geradicaliseerde jong westerse moslim' bullshit verhalen.
LXIVmaandag 25 april 2016 @ 21:24
quote:
0s.gif Op zaterdag 16 april 2016 21:43 schreef LelijKnap het volgende:
Het is wel ironisch dat ik het eens moet zijn met deze moslimjongeren. Wat ze alleen niet helemaal lijken te snappen is dat ze zelf juist het te gebruiken middel van de joden zijn om Europa om zeep te helpen.
Wat zou het belang van 'de Joden' zijn om Europa om zeep te helpen? Dan ligt IsraŽl helemaal in een zee van moslims. Dan maken ze geen kans.
Het enige wat ik me voorstellen kan is dat ze zo'n haat willen aanwakkeren tegen moslims dat wij niet in protest komen wanneer IsraŽl een paar hťle harde klappen gaat uitdelen. Maar wel omslachtig, dus Ockhams Razor.
LelijKnapmaandag 25 april 2016 @ 21:31
quote:
0s.gif Op maandag 25 april 2016 21:24 schreef LXIV het volgende:

[..]

Wat zou het belang van 'de Joden' zijn om Europa om zeep te helpen? Dan ligt IsraŽl helemaal in een zee van moslims. Dan maken ze geen kans.
Het enige wat ik me voorstellen kan is dat ze zo'n haat willen aanwakkeren tegen moslims dat wij niet in protest komen wanneer IsraŽl een paar hťle harde klappen gaat uitdelen. Maar wel omslachtig, dus Ockhams Razor.
'om zeep helpen' betekent natuurlijk niet per se dat Europa volledig geÔslamiseerd zal raken. De weg daarnaar toe (met segregatie, opkomst extreem-rechts, verval /verdunning welvaart) is genoeg voor verval; afname macht/invloed (en misschien nog makkelijker te grijpen in Europa zelf later na)...
Wat Israel betreft; vele Joden uit Europa vluchten daar momenteel heen. Gezien de veranderende demografische verhoudingen in Israel zelf ook zeker geen klein motief.

[ Bericht 2% gewijzigd door LelijKnap op 25-04-2016 21:36:38 ]
LXIVmaandag 25 april 2016 @ 21:37
quote:
0s.gif Op maandag 25 april 2016 21:31 schreef LelijKnap het volgende:

[..]

'om zeep helpen' betekent natuurlijk niet per se dat Europa volledig geÔslamiseerd zal raken. De weg daarnaar toe (met segregatie, opkomst extreem-rechts, verval /verdunning welvaart) is genoeg voor verval; afname macht/invloed.
Wat Israel betreft; vele Joden uit Europa vluchten daar momenteel heen. Gezien de veranderende demografische verhoudingen in Israel zelf ook zeker geen klein motief.
Maar dan blijft mijn vraag staan: wat is het Joodse belang daarvan? Als de Joden tegenwoordig op grote schaal (Frankrijk 5700) Europa moeten ontvluchten omdat ze hier niet meer veilig zijn ivm de islamisering? Ik kan me dat Joodse complot dus moeilijk voorstellen.
LelijKnapmaandag 25 april 2016 @ 21:42
quote:
0s.gif Op maandag 25 april 2016 21:37 schreef LXIV het volgende:

[..]

Maar dan blijft mijn vraag staan: wat is het Joodse belang daarvan? Als de Joden tegenwoordig op grote schaal (Frankrijk 5700) Europa moeten ontvluchten omdat ze hier niet meer veilig zijn ivm de islamisering? Ik kan me dat Joodse complot dus moeilijk voorstellen.
Het zijn natuurlijk niet de vluchtende joden die de plannen opstellen. Die zijn evengoed een pion. Een Joods complot zal natuurlijk niet bestaan om het leven van een x aantal joden in een bepaald land (niet-Israel) te vergemakkelijken.
DeMolaymaandag 25 april 2016 @ 21:44
Dat allemaal op het grondgebied van Megidda , allemaal hamsteren :D

De vraag ligt hem in de US lobby .
LXIVmaandag 25 april 2016 @ 21:45
quote:
0s.gif Op maandag 25 april 2016 21:42 schreef LelijKnap het volgende:

[..]

Het zijn natuurlijk niet de vluchtende joden die de plannen opstellen. Die zijn evengoed een pion. Een Joods complot zal natuurlijk niet bestaan om het leven van een x aantal joden in een bepaald land (niet-Israel) te vergemakkelijken.
Wat is het doel van het Joodse complot dan wel? Het kan dus niet zijn om de positie van IsraŽl te verbeteren, want dat doet het niet. Het is ook niet gunstig voor de Joden in Europa. Een raar complot, het lijkt eerder een complot tťgen de Joden dan. Wij als niet-Joden kunnen ons altijd nog tot de islam bekeren en daarmee ook in het kalifaat onder de pannen zijn. Die Joden worden straks gewoon afgemaakt.

Ik denk dat de Joden, wegens hun bovengemiddelde intellectuele begaafdheid, in veel -politieke- organisaties een prominente rol vervullen. Zowel bij de communisten (Soviet-revolutie) als bij de kapitalisten trof je veel Joden aan. En dan nu ook bij wat we voor het gemak, maar het cultureel-Marxisme zullen noemen. Dat heeft niets te maken met een complot of een algehele Joodse drang tot vernietiging, maar met hun talent waardoor ze in staat zijn invloed te verwerven. Ook hier dus.
DeMolaymaandag 25 april 2016 @ 21:46
De vraag is of de US lobby de EU ondergeschikt wil hebben.
Lavenderrmaandag 25 april 2016 @ 22:58
quote:
0s.gif Op maandag 25 april 2016 21:37 schreef LXIV het volgende:

[..]

Maar dan blijft mijn vraag staan: wat is het Joodse belang daarvan? Als de Joden tegenwoordig op grote schaal (Frankrijk 5700) Europa moeten ontvluchten omdat ze hier niet meer veilig zijn ivm de islamisering? Ik kan me dat Joodse complot dus moeilijk voorstellen.
Ik ook. Ook een aantal kennissen en familie vertrekt uit Nederland of maakt plannen om te vertrekken dus dat zogenaamde complot klopt helemaal niets van.
StarGazerzaterdag 30 april 2016 @ 12:25
quote:
0s.gif Op maandag 25 april 2016 21:45 schreef LXIV het volgende:

[..]

Wat is het doel van het Joodse complot dan wel? Het kan dus niet zijn om de positie van IsraŽl te verbeteren, want dat doet het niet. Het is ook niet gunstig voor de Joden in Europa. Een raar complot, het lijkt eerder een complot tťgen de Joden dan. Wij als niet-Joden kunnen ons altijd nog tot de islam bekeren en daarmee ook in het kalifaat onder de pannen zijn. Die Joden worden straks gewoon afgemaakt.

Ik denk dat de Joden, wegens hun bovengemiddelde intellectuele begaafdheid, in veel -politieke- organisaties een prominente rol vervullen. Zowel bij de communisten (Soviet-revolutie) als bij de kapitalisten trof je veel Joden aan. En dan nu ook bij wat we voor het gemak, maar het cultureel-Marxisme zullen noemen. Dat heeft niets te maken met een complot of een algehele Joodse drang tot vernietiging, maar met hun talent waardoor ze in staat zijn invloed te verwerven. Ook hier dus.
^O^
Tingozaterdag 30 april 2016 @ 13:58
Het gaat ook op andere religies en volk. Tis niet perse 'n 'joodse complot'.imo.
Mystikvmdinsdag 3 mei 2016 @ 13:52
quote:
15s.gif Op zaterdag 16 april 2016 19:26 schreef Ryan3 het volgende:
ComplottheorieŽn steeds groter probleem in de klas kopt 1Vandaag.

http://buitenland.eenvand(...)_probleem_in_de_klas

Mijn stelling: complottheorieŽn liggen aan de basis van radicalisering van jonge moslims, via internet. Niet per se de koran dus, maar complottheorieŽn. Of iig in combinatie.

Je moet ze in wezen niet anders zien dan: Timothy McVeigh. Imho althans.
Dank. Nooit bij stilgestaan, ik heb altijd vrij snel naar de islam gewezen. Ook na het lezen van je andere posts verbaast het me hoeveel jonge moslims gevoelig zijn voor deze nonsens.

Overigens verbaast het me ook dat ze Hitler tof vinden, terwijl moslims waarschijnlijk gewoon aan hadden kunnen sluiten in de rij naar de gaskamers :')
crystal_methdinsdag 3 mei 2016 @ 16:21
quote:
0s.gif Op zondag 21 februari 2016 17:25 schreef Dance99Vv het volgende:
Zie bijv. hoe positief ze bijvoorbeeld zijn over Corbyn. Dat verraadt toch wel een linkse positie:

https://wikispooks.com/wiki/Jeremy_Corbyn

Maar, dan beweren ze dat hij door de zionisten tegengehouden wordt die tevens de media zouden bezitten. Omdat hij kritisch op IsraŽl zou zijn.

Bijv:

A useful analysis of the paranoia of the Jewish-dominated British Establishment and its media at the prospect of the Labour Party being led by someone who is not 'de-rigeur' subservient to the Israel Lobby

Wat toch weer een "joods complot" zou voorstellen.

In die zin vind ik dat het concept New Antisemitism best valide is misschien.
De Britse Jewish Socialists zeggen iets soortgelijks. Maken die ook deel uit van het New Antisemitism?
quote:
Accusations of antisemitism are currently being weaponised to attack the Jeremy Corbyn-led Labour party with claims that Labour has a “problem” of antisemitism. This is despite Corbyn’s longstanding record of actively opposing fascism and all forms of racism, and being a firm a supporter of the rights of refugees and of human rights globally.

[..]

The attack is coming from four main sources, who share agendas: to undermine Jeremy Corbyn as leader of Labour; to defend Israeli government policy from attack, however unjust, racist and harmful towards the Palestinian people; and to discredit those who make legitimate criticisms of Israeli policy or Zionism as a political ideology. As anti-racist and anti-fascist Jews who are also campaigning for peace with justice between Israelis and Palestinians, we entirely reject these cynical agendas that are being expressed by:

• The Conservative Party

• Conservative-supporting media in Britain and pro-Zionist Israeli media sources

• Right-wing and pro-Zionist elements claiming to speak on behalf of the Jewish community

• Opponents of Jeremy Corbyn within the Labour party.
http://www.jewishsocialis(...)-jewish-socialists-g

Als je ziet hoe actief men wereldwijd aan het lobbyen is om wetten tegen BDS (Boycott, Divest, Sanction) in te voeren, hoe men het tracht gelijk te stellen aan antisemitisme, en hoe succesrijk men is, dan kan kan je stellen dat Joden buitenproportioneel veel invloed hebben imo:

- Het Canadees parlement heeft de BDS beweging veroordeeld als anti-semitisch.

- In Frankrijk werd de circulair Alliot-Marie naar alle parketten gestuurd: personen die oproepen tot een boycot van Israel moeten vervolgd worden wegens discriminatie. Zijn reeds mensen veroordeeld tot boetes van 12000§ voor een betoging bij een supermarkt.

In de VS zijn er op elk bestuurlijk niveau wetsvoorstellen ingediend die boycots van Isareal zouden verbieden, of bestraffen.
Het congres keurde de "Trade Promotion Authority" goed:
quote:
This broad free trade law included provisions opposing BDS and making it a principle trade objective during negotiations with the European Union for the United States to discourage “politically-motivated actions to boycott, divest from, or sanction” Israel and “Israeli-controlled territories,”
De Britten gaan local governments, studentenorganisaties etc .. verbieden om Israel of goederen uit nederzettingen te boycotten.
quote:
News has emerged this week that “shunning Israeli goods” is about to become a criminal offence for public bodies and student unions in the UK. Put simply, the law will prevent publicly funded institutions - including local authorities – choosing to refuse to buy goods from companies involved in the arms trade, fossil fuels, tobacco products or illegal Israeli settlements in the West Bank.

From here-on out, these institutions will face severe penalties for attempting to implement morally driven boycotts.
Secretary of State for Justice, Michael Gove, has stated that the BDS movement is committing “a crime worse than apartheid”

In Israel riep een minister op tot het elimineren van BDS leiders:
quote:
An especially alarming statement came from Israeli Minister of Transport, Intelligence and Atomic Energy Yisrael Katz who called on Israel to engage in “targeted civil eliminations” of BDS leaders with the help of Israeli intelligence.
http://www.amnestyusa.org(...)ct-them-from-attacks
Szikha2dinsdag 3 mei 2016 @ 20:26
De BDS is vreselijk en wordt gesponsord door moslimbroederschap. Ze isoleren IsraŽl. Dat is de tactiek van antisemieten. Immers oorlog voeren lukt niet (meer) dan maar zo. Meeste leden van BDS zijn moslims. Hoe toevallig.
BDS gaat het nu bij Turkije proberen overigens. Heerlijk om de Turken te zien steigeren en er scheuringen ontstaan. Ik geniet hiervan.

Maar ze worden wel ontzettend snel populair. Via geld donaties van het buitenland (moslimbroederschap) komen ze overal. Ik kreeg van de week bericht van BDS lid ( moslim overigens dus geen Jood) om producten van de Action hier in Nederland niet te kopen omdat ze in IsraŽl zijn gemaakt. Ik moest opletten op de streepjes code.
Ze zijn nu ook actief in Latijns Amerika. Dus in (Latijns) Amerika en Canada en Europa. In Universiteiten overal.

Net zoals de B'Tselem een kanker organisatie. Dat wordt gezegd een organistatie uit IsraŽl. Klopt maar overwegend zelf hatende Joden? Nee hoor :

SPOILER
23h2iz5.jpg
kefbm1.jpg
Deze beweging is trouwens ook nog eens gevaarlijk voor de Arabieren. Net als de BDS. Maar goed laat ze lekker. Blijft niets meer van de Arabische wereld over op deze manier. Joden redden zichzelf wel.

Vorige week was er een wedstrijd ergens in JordaniŽ tegen een Palestijnse club. Maar Jordaanse club verloor en het ging er niet zo vriendelijk aan toe en begon het Jordaanse publiek spontaan pro IsraŽlische liederen te zingen. _O-
Ali_boozondag 16 oktober 2016 @ 00:10
quote:
0s.gif Op maandag 25 april 2016 21:45 schreef LXIV het volgende:

[..]

Ik denk dat de Joden, wegens hun bovengemiddelde intellectuele begaafdheid, in veel -politieke- organisaties een prominente rol vervullen. Zowel bij de communisten (Soviet-revolutie) als bij de kapitalisten trof je veel Joden aan. En dan nu ook bij wat we voor het gemak, maar het cultureel-Marxisme zullen noemen. Dat heeft niets te maken met een complot of een algehele Joodse drang tot vernietiging, maar met hun talent waardoor ze in staat zijn invloed te verwerven. Ook hier dus.
Kijk eens aan
Iemand die bekend is met de 10 geboden ^O^

1) Thou shall believe that “they” are the “Chosen”

2) If you see their numbers extremely over-represented in high positions of power and control thou shall not mention, except if it was to praise their “superior” IQ

3) If you become aware that they are “running the show” in the media thou shall
only glorify “their talents”

4) If you come to notice their grip in the world of finance thou shall be in awe of their “outstanding aptitude”

5) If you detect their attempted steering of social progress or revolutionary movements, thou shall only explain it with their “admirable righteousness, evolved integrity and exceptional morality”

6) Thou shall not compare their unique suffering with any other

7) Thou shall revere the holocaust –faithfully, as narrated by their gurus, with all thy heart

8) Thou shall have no doubt in your heart of the number 6 million

9) Thou shall not criticize “Israel” the “light unto nations”, and thou shall honour it’s
eternal right to exist as a “Jewish state”

10) Thou shall sacrifice as many “goyim” humans as possible (especially those who dare to say NO), and on the altar of their conquest, greed, arrogance, and supremacy, thou shall bow down and worship

nahidaexiledpalestinian.wordpress.com/20...ew-ten-commandments/
Ryan3zondag 16 oktober 2016 @ 00:23
quote:
0s.gif Op zondag 16 oktober 2016 00:10 schreef Ali_boo het volgende:

[..]

Kijk eens aan
Iemand die bekend is met de 10 geboden ^O^

1) Thou shall believe that “they” are the “Chosen”

2) If you see their numbers extremely over-represented in high positions of power and control thou shall not mention, except if it was to praise their “superior” IQ

3) If you become aware that they are “running the show” in the media thou shall
only glorify “their talents”

4) If you come to notice their grip in the world of finance thou shall be in awe of their “outstanding aptitude”

5) If you detect their attempted steering of social progress or revolutionary movements, thou shall only explain it with their “admirable righteousness, evolved integrity and exceptional morality”

6) Thou shall not compare their unique suffering with any other

7) Thou shall revere the holocaust –faithfully, as narrated by their gurus, with all thy heart

8) Thou shall have no doubt in your heart of the number 6 million

9) Thou shall not criticize “Israel” the “light unto nations”, and thou shall honour it’s
eternal right to exist as a “Jewish state”

10) Thou shall sacrifice as many “goyim” humans as possible (especially those who dare to say NO), and on the altar of their conquest, greed, arrogance, and supremacy, thou shall bow down and worship

nahidaexiledpalestinian.wordpress.com/20...ew-ten-commandments/

Ja, en dit is gewoon antisemitisme dus.
SicSicSicsmaandag 17 oktober 2016 @ 10:51
quote:
0s.gif Op zondag 16 oktober 2016 00:23 schreef Ryan3 het volgende:
Ja, en dit is gewoon antisemitisme dus.
Nee, want zo bedoelt ali het niet, dus dan kan ook geen antisemitisme zijn.
topdeckdinsdag 8 november 2016 @ 18:31

oy vey
controlaltdeletedinsdag 8 november 2016 @ 18:59
quote:
Daarom kon hij gaan, hij begon vaker uit de school te klappen. Dood brengt ie hij ook nog eens meer op.
Lavenderrdinsdag 8 november 2016 @ 19:05
quote:
Ah, want zo'n filmpje kan niet bewerkt worden. Kom op zeg.
Lavenderrdinsdag 8 november 2016 @ 19:06
quote:
0s.gif Op dinsdag 8 november 2016 18:59 schreef controlaltdelete het volgende:

[..]

Daarom kon hij gaan, hij begon vaker uit de school te klappen. Dood brengt ie hij ook nog eens meer op.
Ja hoor, natuurlijk. De joden hebben Michael Jackson vermoord.
schommelstoeldinsdag 8 november 2016 @ 19:06
Is Sony joods?
Als iemand ruzie had met Jackson dan was het Sony wel.

Waar dat joodse ineens vandaan komt is totaal nieuw voor mij.
En ook onzin.
topdeckdinsdag 8 november 2016 @ 23:24
quote:
0s.gif Op dinsdag 8 november 2016 19:05 schreef Lavenderr het volgende:

[..]

Ah, want zo'n filmpje kan niet bewerkt worden. Kom op zeg.
ok bewijs het maar, want mij lijkt het helemaal niet bewerkt.

quote:
0s.gif Op dinsdag 8 november 2016 19:06 schreef schommelstoel het volgende:
Is Sony joods?
Als iemand ruzie had met Jackson dan was het Sony wel.

Waar dat joodse ineens vandaan komt is totaal nieuw voor mij.
En ook onzin.
"Heb het niet eerder gehoord dus het is onzin" :')
topdeckdinsdag 8 november 2016 @ 23:25
http://www.nytimes.com/19(...)kson-uses-slurs.html

quote:
(...)

Because most of the lyrics on the album have been kept secret, few here appeared to be aware of its contents beyond the single "Scream," which has been released along with a music video. In the song "They Don't Care About Us," however, Mr. Jackson sings, "Jew me, sue me, everybody do me/ Kick me, kike me, don't you black or white me." The song also says: "Skinhead, deadhead, everybody gone dead/ Hit me, kick me, you can never get me." And at one point, Mr. Jackson sings, "I'm tired of being the victim of shame." The song's refrain is, "They don't care about us."

(...)

Lavenderrdinsdag 8 november 2016 @ 23:29
quote:
0s.gif Op dinsdag 8 november 2016 23:24 schreef topdeck het volgende:

[..]

ok bewijs het maar, want mij lijkt het helemaal niet bewerkt.

[..]

"Heb het niet eerder gehoord dus het is onzin" :')
Dat dit topic "Antisemitisme en verschillende complotdenkers'' heet betekent niet dat we hier nu antisemitische posts gaan plaatsen.
topdeckdinsdag 8 november 2016 @ 23:44
quote:
0s.gif Op dinsdag 8 november 2016 23:29 schreef Lavenderr het volgende:

[..]

Dat dit topic "Antisemitisme en verschillende complotdenkers'' heet betekent niet dat we hier nu antisemitische posts gaan plaatsen.
wat is er antisemitisch aan mijn post....
Lavenderrdinsdag 8 november 2016 @ 23:49
Beetje laat om nog te gaan discussieren hierover maar in het kort komt het er op neer dat je niet zomaar zo'n post van een uitspraak over joden die aan MJ wordt toegeschreven hier plaatst.
Lavenderrdinsdag 8 november 2016 @ 23:49
En nu truste :Z
WodanIsGrootvrijdag 2 juni 2017 @ 23:57
quote:
0s.gif Op dinsdag 8 november 2016 23:49 schreef Lavenderr het volgende:
En nu truste :Z
Lekker geslapen?
Ryan3zaterdag 3 juni 2017 @ 11:52
Over het huidige complotdenken op de rechterflank zeer interessante analyse van Joshua Livestro in de VK:

http://www.volkskrant.nl/(...)a437a6378cb58e9652c0