abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
pi_141159762
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
0s.gif Op maandag 16 juni 2014 16:37 schreef oJaJohIsDatZo het volgende:

[..]

Ben jij soms ook een vrijmetselaar?

Zou wel erg duistere humor zijn, 2 vrijmetselaars als mods hier. Over infiltreren gesproken.
Maar waarom beantwoord je de vraag niet, ipv insinuaties te spuien? Hoe kom je erbij dat het lidmaatschap erg duur zou zijn. Hebben ze dat op die open dag verteld?
pi_141160983
quote:
0s.gif Op maandag 16 juni 2014 13:16 schreef oJaJohIsDatZo het volgende:

[..]

Misschien kan ik jou wel leren hoe ze selecteren. Dan doen ze namelijk wel op status en wat voor werk iemand doet. Mensen die ze uitkiezen moeten namelijk handig kunnen zijn. Zodra een advocaat of rechter zich aanmeldt zullen ze niet moeilijk doen en deze snel "selecteren" als goedgekeurd.
Want een advocaat heeft status? Ha.
And I keeps one in the chamber case you ponderin’
pi_141208897
quote:
0s.gif Op zondag 15 juni 2014 10:08 schreef oJaJohIsDatZo het volgende:

[..]

Wat noem jij op de persoon spelen? Omdat ik je met je neus op een feit druk? Namelijk je gigantisch rare opmerking dat de vrijmetselarij geen geheimen heeft? Zo een domme opmerking heb ik in tijden niet gehoord. Geheimhouding in de vrijmetselarij heeft niks te maken met "normale omgangsvorm" zoals jij dat noemt. Maar goed. Jij bent vrijmetselaar of geweest vrijmetselaar. Zoals ik al eerder zei, net als bij de meeste sektes is het grootste gedeelte van de piramide onwetend. De echte corrupte psychopaten zitten zoals overal aan de top. Heb ik ook al eerder verteld. Dus heel raar dat jij zo onwetend bent vindt ik het niet.
Ga ik jou de alvast een paar vragen stellen, als zogenaamde vrijmetselarij expert;
Welk doel heeft een ritueel?
Welk doel hebben al die rare costuums die ze hierbij gebruiken?
Waarom kost een lidmaatschap zoveel geld? (Ik weet het antwoord wel)
Vanwaar het tegenstrijdige verhaaltje dat zogenaamd iedereen gelijk is terwijl er duidelijk sprake is van rangen en standen met al hun graden?
Eerst zeg je dat de meeste mensen die meedoen onwetend zijn, alle informatie is voorbehouden aan de top van de piramide. Hoe weet jij dan dat het waar is wat je zegt?

Vervolgens zeg je dat mensen die geheimen verraden gedood worden, en dan kunnen ingewijden wel boeken vol schrijven hoe het er aan toe gaat?
"Bettler aber sollte man ganz abschaffen! Wahrlich, man ärgert sich ihnen zu geben und ärgert sich ihnen nicht zu geben."
Friedrich Nietzsche
pi_141276076
registreer om deze reclame te verbergen
De wereld is verwikkeld in een oorlog, een strijd en ieder is in deze strijd betrokken en speelt er een rol in. Deze strijd speelt zich af op de geestelijke dimensie, dwz de dimensie van gedachten en intelligentie, welke de materiele wereld vorm geven. De materiele wereld, of dat nu via beelden, geluid, lectuur of een andere vorm is, beinvloedt vervolgens de geest, welke opnieuw via gedrag de materiele wereld vormt. De mens is als een materieel kanaal voor geestelijke realiteiten, en de materiele wereld een reflectie van de menselijke geest. We zien dus dat de strijd zich niet afspeelt op materieel, wetenschappelijk, of natuurlijk gebied, maar op het geestelijke, die van het geloof. Alleen overtuiging schept de wil tot verandering van gedrag, en verandering van gedrag vorm de materiele wereld.

Buiten onze zintuiglijke waarneming zijn intelligente wezens in strijd voor ons welzijn, ons leven. Deze wezens kun je geesten noemen, of demonen, of duivels, en engelen, en God. Geen van deze wezens hebben een lichaam op het materiele vlak zoals wij dat hebben, en daarom zijn ze voor onze zintuigen niet waarneembaar. Echter zijn we wel in staat om met deze wezens te communiceren. Zij kunnen ook met ons communiceren door middel van het geven van ideeen, gedachten en inspiratie. Inspiratie komt van het woord spiritus wat adem betekent. Een voor ons geestelijk wezen is als de wind; ontastbaar, onzichtbaar, maar zijn invloed herkenbaar en voelbaar.

In de westerse wereld wordt het bestaan van dergelijke realiteiten ontkend, in het grootste deel van de rest van de wereld worden deze realiteiten volledig aanvaard. De westerse rationalistische visie is er een van de minderheid, zowel in het aantal lieden die hem aanhangen, als de tijdsperiode waarin hij de norm is.

De strijd is er een tussen goed en kwaad. Wat is goed en wat is kwaad? Goed is zelfopofferende liefde. Kwaad is zelfverheerlijkende uitbuiting. Goed is geven, kwaad is parasiteren. Goed dient niet tot vergroten van het ik, en kwaad zoekt niets anders dan dat.

Deze strijd komt voor uit een rebellie tegen de Schepper van dit universum, wiens substantie goed is, dwz wiens substantie zelfopofferende liefde is. De Schepper heeft de wereld geschapen met schoonheid, met een natuur waarin elk element een co-afhankelijke relatie heeft met de schepsels om hem heen. De bloemen kunnen niet bloeien zonder de bijen, de bijen zich niet voeden zonder de bloemen. Deze schepping is beladen met schoonheid, harmonie, majestueus, en is een expressie van de geest van de Schepper.

Een schepsel van deze Schepper, welke hetzelfde karakter bezat als de schepper, is zich echter afgekeerd van de Schepper, in de overtuiging dat hij gelijk kon zijn aan de Schepper. In plaats van de zelfopofferende liefde, keerde hij tot zelfverheerlijking. Zijn geest, zijn gedachten, veranderden. Zijn doel werd om gelijk te worden aan de Schepper in termen van autoriteit. Zijn overtuiging werd dat de Schepper niet nodig is, dat onderwerping aan die Schepper en Zijn autoriteit niet nodig is. Zijn doel werd om vele andere geschapen wezens hem te laten volgen, en zijn eigen autoriteit te laten accepteren. Dit waren engelen. Naarmate deze engelen zich afkeerden van de schepper, verloren ze ook het karakter van de schepper, en kregen een zelfverheerlijkend karakter, gericht op eigenbelang, bevrediging van het ik.

De mens diende als interventie in deze strijd, maar werd verleid zich ook van de Schepper af te keren door middel van leugens. Sindsdien is de schepping waarin de mens geplaatst werd gevallen; de harmonie is verdwenen, schoonheid is vaak in lelijkheid veranderd, schepsels zijn beginnen te parasiteren op elkaar. De oorspronkelijke orde is niet meer, kwaadaardigheid heeft zich genesteld in de natuur. Dit met alle gevolgen van dien: dood, ziekte, leed, pijn. De natuur van de mens is veranderd, en niet langer meer in contact met de Schepper.

Sinds de val van de mens is de wereld verdeeld in 2 groepen: zij die onder de autoriteit van de Schepper staan, en zij die onder de autoriteit van de rebel staan. Die rebel heeft vele namen: Satan, Lucifer, de Duivel, welke in wezen geen eigennamen zijn, maar karaktertrekken.

Het woord duivel, of diabolisch, wil zich 'delen', in groepen verdelen, en zo heersen. Wat hij wil is zelf als God op aarde heersen over alle mensen. Dit doet hij door mensen te verdelen in verschillende groepen, om ze uiteindelijk allemaal te herenigen onder zijn heerschappij. Het idee is dat die vele groepen elkaar het leven zuur maken, maar aangezien niemand dit daadwerkelijk wil, is de logische oplossing eenheid van alle mensen. Deze eenheid dient plaats te vinden door middel van een spirituele transformatie, waarin alleen de overtuiging ontvangen dat zij allen deel zijn van een universeel bewustzijn, god. Het besef dat men god is, is tevens de manier waarop men verlossing ontvangt van het aardse leed. Het idee is dat de wereld door 2 krachten geregeeerd wordt, goed en kwaad, welke inwisselbare reflecties zijn van hetzelfde 'limietloze licht der nietsheid', welke binnen de vrijmetselarij Lucifer genoemd wordt.

Het doel van de vrijmetselaar is omzichzelf te verbeteren, een hoger menselijk bestaan te leiden, door het evenwicht in deze 2 krachten te vinden, en daarmee 1 te worden met dit licht. De vrijmetselaar ontvangt op deze manier de hogere rede van het licht, en regeert zijn dierlijke natuur met goddelijke rede en liefde. Indien iedereen deze ervaring heeft, is de gedachte, kan men een utopie stichten.

Vele religies in de wereld onderwijzen de mens op verschillende manieren om deze verlichting te ontvangen. Dit gaat vaak gepaard met meditatie, herhalende zang, gebed of muziek, pijnigen van het lichaam, gebruik van bewustzijnsveranderende middelen, enzovoorts. Al deze technieken, of de persoon in kwestie er bewust van is of niet, zijn gericht op het in lijn komen met de wereld van de geesten, de communicatie met hen vergemakkelijken en versterken, en uiteindelijk om deze wezens in zich te verwelkomen, waardoor de transformatie plaatsvindt. Dit noemt men ook wel bezetenheid.

Het doel van de duivel is dus om ieder mens op aarde bezeten te laten zijn van zijn geest, van zijn gedachten, manier van denken, voelen en handelen, en de mens op die manier aan zijn autoriteit te doen onderwerpen. Deze autoriteit wordt gevestigd door het initieren van mensen en hen op invloedrijke plaatsen te vestigen in de wereld van religie, politiek, media, enzovoorts. De initiatie is gradueel. Er is een hierarchie van geinitieerden op deze wereld. De hierarchie functioneert dankzij het in onwetendheid houden van de lagere orden in die hierarchie. Door middel van onwetendheid worden grote groepen mensen geregeerd en geleid door een kleine geiniteerde elite.

De vrijmetselarij is 1 van de groepen waarin initiatie mogelijk is. Er zijn echter weinig werkelijk geinitieerde vrijmetselaars, of vrijmetselaars die zelf grote kennis hebben van wat de organisatie in werkelijkheid inhoudt. Dit is typisch voor de esoterische organisaties en is te zien in alle religies. Zo hebben weinig katholieken ooit een bijbel gelezen, en kennen vele moslims de koran niet in detail. Echter weerhoudt dat hen er niet van om zichzelf katholiek of moslim te noemen, en hun geloof te verkondigen en verdedigen.

De kerndoctrine van de vrijmetselarij is de joodse kaballah, welke een reflectie is van de esoterische denkbeelden van de Sumeriers, de Babyloniers, de Egyptenaren, enzovoorts. De kaballa legt de bijbel op een esoterische manier uit, dwz dat de slang gezien wordt als de bevrijder van de mens, want hij geeft hen intelligentie. Tevens worden alle historische figuren beschouwd als geinitieerden en waarborgers van de 'ware religie' welke ik hierboven beschreven heb.

De vrijmetselarij is echter slechts een werktuig geworden van hogere geinitieerden en is gebruikt voor onder andere het omver werpen van de aurotiteit van enkele Europese koningshuizen tijdens en na de Franse Revolutie evenals die van de regerende elite in de katholieke kerk van die tijd. Een groot deel van wat vandaag de dag vrijmetselarij is, is ook gecreeerd door hen die de vrijmetselarij voor hun eigen doeleinden gebruikten. Deze groep was de orde van de Illuminati, welke een front-organisatie was voor de orde van de Jezuieten.

De orde van Jezuieten is een occulte militaire organisatie welke het haar doelt maakt om de wereld te initieren in de religie die ik hierboven beschrijf, op de manier waarop ik die beschrijf: in een hierarchie van geinitieerden en lagere dienstknechten. Zij bereiden de wereld voor op het komen van hun messias, welke Lucifer zelf is. Deze messias zal als god op aarde regeren, en de wereld om hem heen scharen in eenheid onder zijn autoriteit.

De symbolentaal is er opdat geinitieerden met elkaar kunnen communiceren, zonder dat ongeinitieerden dit kunnen. Het biedt eveneens een universele taal welke niet meer verward kan worden, zoals dat in Babylon gebeurde bij de babylonische spraakverwarring. Babylon was de eerste poging tot het vestigen van een wereldeenheid onder esoterische autoriteit. De nieuwe wereld orde is de tweede poging hiertoe, nadat de naties zich verspreid hebben over de aarde en verschillen in cultuur, taal, gebruiken, en religies.

Zie de vrijmetselarij dus als een spaak in een wiel, een organisatie met een interessante historische achtergrond, maar waarin eigenlijk alleen de werken van geinitieerden interessant zijn en de werkelijke kern van de organisatie weergeven.

De meeste vrijmetselaars zijn onwetend en kennen deze werken niet, noch de personen die ze geschreven hebben. Dat kan ze niet kwalijk genomen worden, aangezien vele christenen de bijbel niet kennen, vele moslims de koran niet, enzovoorts.

De ware messias geeft de mens eveneens een transformatie, maar niet met de zelfverheerlijkende gedachte dat men god is, maar met de verzekering dat de god die ons geschapen heeft, een zelfopofferend karakter van liefde heeft, een ons een nieuwe wereld belooft waarin vrede, rechtvaardigheid, harmonie en schoonheid opnieuw zullen regeren, omdat Hij zal regeren.

Deze messias nodigt ieder uit om zich af te keren van alle kwaadaardigheid, onreinheid, onrechtvaardigheid, en voor het goede te kiezen en zich eraan te onderwerpen. Zijn verlangen is om met ons te communiceren, ons te genezen, volwassen te laten worden, verantwoordelijk te laten zijn, verstandig te handelen.

De duivel probeert deze boodschap op alle mogelijke manieren te verhullen en te demoniseren, en lukt daar aardig in. Echter is er altijd een groep mensen welke trouw zijn en blijven aan de Schepper. Dit is Zijn volk, Zijn kerk, zijn Zijn kinderen. Hij nodigt ieder uit om Zijn kind te worden, met alle zegeningen die daarmee gepaard gaan, zoals een vader zijn kinderen liefheeft.
  donderdag 19 juni 2014 @ 02:07:03 #105
40150 Manke
'tis but a scratch
pi_141276532
Goed geschreven stukje, ben het er volledig mee eens en geloof dat dat de waarheid is.
pi_141283039
quote:
0s.gif Op maandag 16 juni 2014 18:07 schreef Enneacanthus_Obesus het volgende:

[..]

Maar waarom beantwoord je de vraag niet, ipv insinuaties te spuien? Hoe kom je erbij dat het lidmaatschap erg duur zou zijn. Hebben ze dat op die open dag verteld?
Waarom hamer je steeds hierop en negeer je de rest? Er komt wel meer bij als alleen die 300 euro. Regelmatig dure etentjes, je moet dure kostuums kopen als je erbij wilt horen etc..

Waarom beantwoord ze de vraag niet of ze ook vrijmetselaar is (als het een zij is, ga ik maar vanauit).

Nogmaals, 2 vrijmetselaars als mods in dit subforum.. duistere humor.
pi_141283159
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
0s.gif Op donderdag 19 juni 2014 12:51 schreef oJaJohIsDatZo het volgende:

[..]

Waarom hamer je steeds hierop en negeer je de rest? Er komt wel meer bij als alleen die 300 euro. Regelmatig dure etentjes, je moet dure kostuums kopen als je erbij wilt horen etc..

Waarom beantwoord ze de vraag niet of ze ook vrijmetselaar is (als het een zij is, ga ik maar vanauit).

Nogmaals, 2 vrijmetselaars als mods in dit subforum.. duistere humor.
Om dezelfde reden waarom ik jou niet naar je pincode of wat je stemt vraag.
pi_141285271
quote:
0s.gif Op donderdag 19 juni 2014 12:55 schreef Lavenderr het volgende:

[..]

Om dezelfde reden waarom ik jou niet naar je pincode of wat je stemt vraag.
Wat een kromme vergelijking. Of moet je dat soms geheim houden van de vrijmetselaars? Alleen elkaar met bepaalde handshakes groeten en verder mondje dicht dat je vrijmetselaar bent? Maar goed, met zo een reactie ga ik er gewoon vanuit dat je inderdaad een vrijmetselaar bent, ha ha, 2 vrijmetselaars inderdaad die hier de mod spelen, ziek!
pi_141285811
quote:
Liever spreek ik van scheppende kracht dat niet los staat van dat wat is, alles is namelijk voortkomend uit, in, en keert weder in het grote niets.
Also is het onmogelijk voor welk wezen dan ook om zich af te keren daar het deel is van de scheppende kracht, leven is geest in actie.
Goed en slecht zijn subjectieve begrippen, die verschillen van mens tot mens, van groep tot groep, van volk tot volk.
Een paar honder jaar geleden was het bijvoorbeeld goed om mensen te vervolgen en te doden omdat ze verdacht werden van hekserij, nu vinden we dat slecht.

vele mensen zijn bezeten, verenigd in een ideaal van goddelijke gerechtigheid en hoe we volgens zijn woord zouden moeten leven, trachten zij de wereld in overeenstemming te brengen met hun ideaal en dit gaat altijd gepaard met veel bloed vergieten.
De waarheid in iemands hoofd is vaak onbuigzamer dan het sterkste staal.
pi_141292219
quote:
0s.gif Op donderdag 19 juni 2014 14:22 schreef bedachtzaam het volgende:

[..]

Liever spreek ik van scheppende kracht dat niet los staat van dat wat is, alles is namelijk voortkomend uit, in, en keert weder in het grote niets.
Also is het onmogelijk voor welk wezen dan ook om zich af te keren daar het deel is van de scheppende kracht, leven is geest in actie.
Goed en slecht zijn subjectieve begrippen, die verschillen van mens tot mens, van groep tot groep, van volk tot volk.
Een paar honder jaar geleden was het bijvoorbeeld goed om mensen te vervolgen en te doden omdat ze verdacht werden van hekserij, nu vinden we dat slecht.

vele mensen zijn bezeten, verenigd in een ideaal van goddelijke gerechtigheid en hoe we volgens zijn woord zouden moeten leven, trachten zij de wereld in overeenstemming te brengen met hun ideaal en dit gaat altijd gepaard met veel bloed vergieten.
Voor wie was het goed om mensen te vervolgen? Voor de vervolgers, of voor de vervolgden? Wat maakt het dat de mening van de vervolgers hoger is dan die van de vervolgden? Wat maakt dat hun gedrag de norm is? Goed en kwaad hangen niet af van een heersende autoriteit, maar zijn principes waar men naar kan buigen. De principes veranderen niet, maar menselijke normen en waarden veranderen. Als menselijke normen en waarden veranderen, veranderen de principes niet automatisch mee. Er is geen reden om een mens meer waarde te geven dan een ander mens, tenzij een hogere autoriteit die die mensen geschapen heeft dat bepaalt. Anders geldt het recht van de sterkste. Het recht van de sterskte bepaalt echter niet wat goed en kwaad is.
pi_141292382
quote:
0s.gif Op donderdag 19 juni 2014 12:51 schreef oJaJohIsDatZo het volgende:

[..]

Waarom hamer je steeds hierop en negeer je de rest? Er komt wel meer bij als alleen die 300 euro. Regelmatig dure etentjes, je moet dure kostuums kopen als je erbij wilt horen etc..

Waarom beantwoord ze de vraag niet of ze ook vrijmetselaar is (als het een zij is, ga ik maar vanauit).

Nogmaals, 2 vrijmetselaars als mods in dit subforum.. duistere humor.
SPOILER
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
Omdat je steeds loopt te roepen dat het zo duur is en je niet reageerde op informatie over de feiten ging ik er op door. Geneuzel over bijkomende kosten is nauwelijks relevant. Een pak heb je nodig, ja. Als je dat niet hebt is dat een eenmalige uitgave. Ze hebben geen 'dure etentjes'. Wel een broedermaal, dat kost een paar keer per jaar tussen de 10 en de 20 euro per keer.
Oh ja, je moet ook nog je drankjes zelf betalen aan de bar :') Maar dat heeft allemaal weinig met het lidmaatschap te maken, dacht ik toch.
En zo zijn er wel meer dingen waaruit blijkt dat je gewoon maar roept en niet bij een open dag bent geweest. Anders had je ook wel geweten wat de ballotagecommissie precies doet.
pi_141292620
quote:
0s.gif Op donderdag 19 juni 2014 17:20 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]

Voor wie was het goed om mensen te vervolgen? Voor de vervolgers, of voor de vervolgden? Wat maakt het dat de mening van de vervolgers hoger is dan die van de vervolgden? Wat maakt dat hun gedrag de norm is? Goed en kwaad hangen niet af van een heersende autoriteit, maar zijn principes waar men naar kan buigen. De principes veranderen niet, maar menselijke normen en waarden veranderen. Als menselijke normen en waarden veranderen, veranderen de principes niet automatisch mee. Er is geen reden om een mens meer waarde te geven dan een ander mens, tenzij een hogere autoriteit die die mensen geschapen heeft dat bepaalt. Anders geldt het recht van de sterkste. Het recht van de sterskte bepaalt echter niet wat goed en kwaad is.
Dat ben ik niet met je eens.. Goed en kwaad zijn geen ingebakken begrippen, maar idd cultureel bepaald.
pi_141293145
quote:
0s.gif Op donderdag 19 juni 2014 17:31 schreef Enneacanthus_Obesus het volgende:

[..]

Dat ben ik niet met je eens.. Goed en kwaad zijn geen ingebakken begrippen, maar idd cultureel bepaald.
Ik zie ze als principes die los staan van menselijke opinie of natuur. Menselijke cultuur schept rangen, standen, hierarchien en autoriteiten. Hierdoor wordt de manier waarop mensen beschouwd en behandeld worden beinvloed. Echter is er altijd een meetlat te hanteren om menselijk gedrag te analyseren. De persoon die de macht heeft om zijn wil uit te oefenen ten koste van de wil en integriteit van degenen op wie hij die uitoefent, maakt niet dat wat die persoon doet ook automatisch goed is. Zo is het vervolgen van christenen in een moslimland is niet goed omdat de meerderheid moslim is. Het onderdrukken van vrouwen omdat mannen sterker zijn is niet goed simpelweg omdat ze het kunnen. Menselijke cultuur en gedrag kan afwijken van wat eerlijk is. Hiermee verandert het principe van eerlijkheid echter niet.
pi_141293196
quote:
0s.gif Op donderdag 19 juni 2014 17:48 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]Het onderdrukken van vrouwen omdat mannen sterker zijn is niet goed simpelweg omdat ze het kunnen.
Wat is daar niet goed aan dan?
quote:
Menselijke cultuur en gedrag kan afwijken van wat eerlijk is. Hiermee verandert het principe van eerlijkheid echter niet.
Eerlijkheid is net zo goed een relatief begrip, lijkt me.
And I keeps one in the chamber case you ponderin’
pi_141293395
quote:
0s.gif Op donderdag 19 juni 2014 17:48 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]

Ik zie ze als principes die los staan van menselijke opinie of natuur. Menselijke cultuur schept rangen, standen, hierarchien en autoriteiten. Hierdoor wordt de manier waarop mensen beschouwd en behandeld worden beinvloed. Echter is er altijd een meetlat te hanteren om menselijk gedrag te analyseren. De persoon die de macht heeft om zijn wil uit te oefenen ten koste van de wil en integriteit van degenen op wie hij die uitoefent, maakt niet dat wat die persoon doet ook automatisch goed is. Zo is het vervolgen van christenen in een moslimland is niet goed omdat de meerderheid moslim is. Het onderdrukken van vrouwen omdat mannen sterker zijn is niet goed simpelweg omdat ze het kunnen. Menselijke cultuur en gedrag kan afwijken van wat eerlijk is. Hiermee verandert het principe van eerlijkheid echter niet.
Maar dan zou er dus een absoluut goed en kwaad bestaan, terwijl ons geweten gevormd wordt in sociale interactie. Het schijnt dat moreel besef ook een sociale functie heeft, zodat je niet snel iets zou doen waarmee je je buiten je naasten plaatst.
Je ziet het ook aan het gedrag van mensen met veel macht. Ze zijn onaantastbaar en worden dan - vaak - ook immoreel. Je ziet het ook aan mensen die nooit een geweten hebben kunnen ontwikkelen door een verwaarloosde opvoeding.
Ik stel me zo voor dat vaak gedacht wordt dat goed en kwaad absolute normen zijn, omdat die ideeën heel diep geworteld zijn. Logisch ook, want in de prehistorie was het voor je overleving belangrijk dat je je niet buiten je clan plaatste, door al te gestoord gedrag te vertonen. Alleen kon je immers niet overleven.
pi_141294008
quote:
0s.gif Op donderdag 19 juni 2014 17:56 schreef Enneacanthus_Obesus het volgende:

[..]

Maar dan zou er dus een absoluut goed en kwaad bestaan, terwijl ons geweten gevormd wordt in sociale interactie.
Dat is een statement dat je dient te onderbouwen.

Ook is mijn standpunt niet dat goed en kwaad afhangen van de menselijke natuur, ik ga uit van principes, absolute principes die buiten de mens bestaan en niet afhankelijk zijn van de mens.

quote:
Het schijnt dat moreel besef ook een sociale functie heeft, zodat je niet snel iets zou doen waarmee je je buiten je naasten plaatst.
Je ziet het ook aan het gedrag van mensen met veel macht. Ze zijn onaantastbaar en worden dan - vaak - ook immoreel. Je ziet het ook aan mensen die nooit een geweten hebben kunnen ontwikkelen door een verwaarloosde opvoeding.
Ik stel me zo voor dat vaak gedacht wordt dat goed en kwaad absolute normen zijn, omdat die ideeën heel diep geworteld zijn. Logisch ook, want in de prehistorie was het voor je overleving belangrijk dat je je niet buiten je clan plaatste, door al te gestoord gedrag te vertonen. Alleen kon je immers niet overleven.
Ik denk dat er enkele manieren zijn waarop je het absolute goede kan formuleren:

Doe aan anderen zoals je wil dat anderen aan jou doen.
Heb je naasten lief als jezelf.

En alles wat daaruit voortvloeit, zoals het liefhebben van zelfs je vijanden.

Dit zijn geen overlevingsprincipes maar morele idealen die vaak juist tot het tegenovergestelde leiden: zelfopoffering. Het ernaar leven impliceert niet automatisch dat een ander er ook naar zal leven, en je zal sparen. Ze scheppen een mogelijkheid voor een cultuur van het recht van de sterkste, en werken niet per sé een sociale gelijkheid in de hand. Dit hangt af van individuele keuzes.

Zodoende zien we dat die principes niet zijn voortgekomen uit een evolutioneel proces van overleving van de sterksten, maar dat het goddelijke absoluten zijn waarmee het gedrag van de mens gemeten en beoordeeld kan worden.

[ Bericht 2% gewijzigd door Ali_Kannibali op 19-06-2014 18:19:56 ]
pi_141294281
quote:
0s.gif Op donderdag 19 juni 2014 18:14 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]

Dat is een statement dat je dient te onderbouwen.

Ook is mijn standpunt niet dat goed en kwaad afhangen van de menselijke natuur, ik ga uit van principes, absolute principes die buiten de mens bestaan en niet afhankelijk zijn van de mens.

[..]

Ik denk dat er enkele manieren zijn waarop je het absolute goede kan formuleren:

Doe aan anderen zoals je wil dat anderen aan jou doen.
Heb je naasten lief als jezelf.

En alles wat daaruit voortvloeit, zoals het liefhebben van zelfs je vijanden.

Dit zijn geen overlevingsprincipes maar morele idealen die vaak juist tot het tegenovergestelde leiden: zelfopoffering. Het ernaar leven impliceert echter niet automatisch dat een ander er ook naar zal leven, en je zal sparen. Ze scheppen een mogelijkheid voor een cultuur van het recht van de sterkste.

Zodoende zien we dat die principes niet zijn voortgekomen uit een evolutioneel proces van overleving van de sterksten, maar dat het goddelijke absoluten zijn waarmee het gedrag van de mens gemeten en beoordeeld kan worden.
De onderbouwing voor mijn statement staat gewoon in mijn post, meen ik

De eerste twee morele waarden zijn wel ingegeven door overlevingsdrang.

De laatste is wel een goeie, een opvolger van het oog-om-oog-tand-om-tand principe. Dat is zeker wel voortgekomen uit een hogere geestelijke waarde, althans het gaat hier om meer dan overleven. Of dat een bewijs is voor het 'goddelijk absolute' zal wel een eeuwige discussie blijven.
pi_141295127
quote:
0s.gif Op donderdag 19 juni 2014 17:25 schreef Enneacanthus_Obesus het volgende:

[..]

SPOILER
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
.
En zo zijn er wel meer dingen waaruit blijkt dat je gewoon maar roept en niet bij een open dag bent geweest. Anders had je ook wel geweten wat de ballotagecommissie precies doet.
Mij voor leugenaar uitmaken maakt je zelf een leugenaar, aangezien ik wel bij een open dag ben geweest. Wil je er soms geld op inzetten als je er zo zeker van bent? Gaan we samen naar de vestiging waar ik ben geweest voor getuigenis van een van je "broeders". Want als ik echt heel eerlijk ga vertellen hoe ik over je valse beschuldigingen denk dan krijg ik vast en zeker een ban. Dus laat ik mij inhouden... Ben trouwens wel klaar met jou om een discussie te voeren. Is hetzelfde als met een Jehova figuur aan mijn deur een discussie voeren om hem proberen duidelijk te maken dat hij lid is van een sekte... kansloos. Dag meneer de vrijmetselaar, de groeten aan je "broeders".
pi_141295362
quote:
0s.gif Op donderdag 19 juni 2014 18:47 schreef oJaJohIsDatZo het volgende:

[..]

Mij voor leugenaar uitmaken maakt je zelf een leugenaar, aangezien ik wel bij een open dag ben geweest. Wil je er soms geld op inzetten als je er zo zeker van bent? Gaan we samen naar de vestiging waar ik ben geweest voor getuigenis van een van je "broeders". Want als ik echt heel eerlijk ga vertellen hoe ik over je valse beschuldigingen denk dan krijg ik vast en zeker een ban. Dus laat ik mij inhouden... Ben trouwens wel klaar met jou om een discussie te voeren. Is hetzelfde als met een Jehova figuur aan mijn deur een discussie voeren om hem proberen duidelijk te maken dat hij lid is van een sekte... kansloos. Dag meneer de vrijmetselaar, de groeten aan je "broeders".
Maar hoe kun je dan beweren dat het lidmaatschap zo duur is en dat je dezelfde screening krijgt als door de AIVD?
Ik wil best met je met je meegaan hoor, maar dan print ik dit soort posts ook even uit.
pi_141295619
quote:
0s.gif Op donderdag 19 juni 2014 18:54 schreef Enneacanthus_Obesus het volgende:

[..]

Maar hoe kun je dan beweren dat het lidmaatschap zo duur is en dat je dezelfde screening krijgt als door de AIVD?
Ik wil best met je met je meegaan hoor, maar dan print ik dit soort posts ook even uit.
Een zelfde soort screening, moeilijk he lezen?
-edit-

[ Bericht 8% gewijzigd door Lavenderr op 19-06-2014 19:03:19 ]
pi_141295851
quote:
0s.gif Op donderdag 19 juni 2014 19:01 schreef oJaJohIsDatZo het volgende:

[..]

Een zelfde soort screening, moeilijk he lezen?
-edit-
Het heeft er zelfs helemaal niets mee te maken, net zo min als een pak met de prijs van het lidmaatschap.
Maar goed, er zijn nog meer vragen die je categorisch onbeantwoordt laat.
pi_141298315
quote:
0s.gif Op donderdag 19 juni 2014 18:23 schreef Enneacanthus_Obesus het volgende:

[..]

De onderbouwing voor mijn statement staat gewoon in mijn post, meen ik.
Worden mensen niet geboren met of zonder geweten? Afgezien van het feit of dit geweten later onder invloed van sociale interactie verandert.[/quote]

quote:
De eerste twee morele waarden zijn wel ingegeven door overlevingsdrang.
Zijn er geen voorbeelden te geven waarbij deze waarden ingaan tegen de kansen op overleven?

Ik kan me moeilijk voorstellen dat een populatie met dergelijke principes, pacifistisch, grotere kansen heeft op overleven wanneer die populatie in conflict komt met een andere populatie die geweld en onderdrukking als overlevingsmechanisme hanteren.
Voor mij zou zo'n populatie logischerwijs al uitgeroeid zijn, aangezien de wereldgeschiedenis er een van het recht van de sterkste is.
We zien ook dat een populatie met dergelijke principes in het verleden continue vervolgd is met het doel haar uit te roeien, beginnend bij haar Oprichter.

quote:
De laatste is wel een goeie, een opvolger van het oog-om-oog-tand-om-tand principe. Dat is zeker wel voortgekomen uit een hogere geestelijke waarde, althans het gaat hier om meer dan overleven. Of dat een bewijs is voor het 'goddelijk absolute' zal wel een eeuwige discussie blijven.
pi_141298649
quote:
0s.gif Op donderdag 19 juni 2014 17:20 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]

Voor wie was het goed om mensen te vervolgen? Voor de vervolgers, of voor de vervolgden? Wat maakt het dat de mening van de vervolgers hoger is dan die van de vervolgden? Wat maakt dat hun gedrag de norm is? Goed en kwaad hangen niet af van een heersende autoriteit, maar zijn principes waar men naar kan buigen. De principes veranderen niet, maar menselijke normen en waarden veranderen. Als menselijke normen en waarden veranderen, veranderen de principes niet automatisch mee.
Aangezien ik de heksenvervolging aanhaalde als voorbeeld is het natuurlijk de kerkelijke macht die vervolgde, hun woord was van zelfsprekend hoger dan de vervolgde die zich zogenaamd van hun godje had afgekeerd en dus met de duivel danste.

Jij ziet goed en kwaad als een basisbeginsel, ik zie dat niet zo, het is net als liefde en haat voortkomend uit jezelf en jou levensovertuiging die overigens ook van mens tot mens verschilt en gewoon subjectief is, 'de' waarheid bestaat immers niet.

quote:
Er is geen reden om een mens meer waarde te geven dan een ander mens, tenzij een hogere autoriteit die die mensen geschapen heeft dat bepaalt. Anders geldt het recht van de sterkste.
Wat dat aangaat leven we in een zieke wereld waar hedendaags nog sectarische en religieus bloedvergieten plaats heeft.

Ik ben geen vrijmetselaar maar wat ik tot nu toe gelezen heb is dat het vooral om ontwikkeling van het individu gaat, 'verbeter de wereld, begin bij jezelf', iets waar ik volledig achter sta.
De waarheid in iemands hoofd is vaak onbuigzamer dan het sterkste staal.
pi_141306749
quote:
0s.gif Op donderdag 19 juni 2014 19:59 schreef bedachtzaam het volgende:

[..]

Aangezien ik de heksenvervolging aanhaalde als voorbeeld is het natuurlijk de kerkelijke macht die vervolgde, hun woord was van zelfsprekend hoger dan de vervolgde die zich zogenaamd van hun godje had afgekeerd en dus met de duivel danste.
Om precies te zijn was het de staat die de daadwerklijke vervolging uitvoerde.
De kerkelijke macht diende meer om mensen voor het gerecht te slepen. Maar de straffen werden door de staat uitgevoerd. Zodoende de noodzaak voor de scheiding tussen kerk en staat: wanneer de staat geloofsdenkbeelden bestraft, is dat de basis voor een absolute dictatuur.

quote:
Jij ziet goed en kwaad als een basisbeginsel, ik zie dat niet zo, het is net als liefde en haat voortkomend uit jezelf en jou levensovertuiging die overigens ook van mens tot mens verschilt en gewoon subjectief is, 'de' waarheid bestaat immers niet.
Ik ben dat uiteraard niet met je eens.
De waarheid bestaat en we kunnen die kennen of in ieder geval benaderen.
Het menselijk lichaam is als een camera, een microfoon, een computer, informatie komt binnen en kunnen we interpreteren. De interpretatie is echter niet altijd juist. Dat maakt niet dat de informatie incorrect is, of de bron van de informatie niet bestaat.

quote:
Wat dat aangaat leven we in een zieke wereld waar hedendaags nog sectarische en religieus bloedvergieten plaats heeft.

Ik ben geen vrijmetselaar maar wat ik tot nu toe gelezen heb is dat het vooral om ontwikkeling van het individu gaat, 'verbeter de wereld, begin bij jezelf', iets waar ik volledig achter sta.
Dat is inderdaad waar men naar beweert te streven, in ieder geval in theorie.

In de praktijk, zowel op hogere als lagere niveaus, is er helaas vaak sprake van vriendjespolitiek. Dit zie je vooral binnen justitie waar veel lieden vrijmetselaars zijn en elkaar een hand boven het hoofd houden, zoals ze gezworen hebben te doen.
Ook in de politiek en het bedrijfsleven trekt men elkaar voor.

Dan is er de esoterische kant van de vrijmetselarij die duidelijk luciferianistisch is en de mens goddelijke status geeft.

Het beste voorbeeld van het in de praktijk brengen van de vrijmetselaars/luciferianistische filosofie was de Franse Revolutie waarin de 'godin van de Rede', een half naakte prostituee door Parijs geparadeerd werd en op het altaar van de Notre Dame geplaatst. Zij droeg boven haar hoofd een zonnesymbool.

De menselijke rede werd tot goddelijk verklaard en alle andere vormen van godheid tot afgoderij.
Humanisme werd de norm.
Rationalisme werd de gangbare filosofie.
Atheisme werd de staatsgodsdienst.

Een 'reign of terror' werd in gang gezet en de guillotine bracht opstandelingen ter dood: aanhangers van de monarchie en de kerk.

Het manifesto van de mensenrechten werd geschreven in de vorm van 2 stenen tafelen met de slogan 'Liberté, égalité, fraternité'. Een grote versie van dit manifesto hangt in de Parijse loge van de Grand Orient.

Deze filosofie is nog steeds de filosofie van Frankrijk en het grootste deel van West Europa, evenals die van de Verenigde Naties.

Zo streeft men in theorie inderdaad naar 'verbeter de wereld, begin bij jezelf', maar zien we dat dit in de praktijk ook met bloedvergieten te paard is gegaan.

Wat echter belangrijk is, en wat ik in mijn vorige post ook heb vermeld, is dat de hand van de Jezuieten in met name de Schotse Rite sterk aanwezig is, en dat de loges tijdens de revolutie ook door de Jezuieten geleid werden via infiltratie door de Illuminatie.

De Jezuieten heetten oorspronkelijk 'Los Alumbrados', wat 'de verlichten' betekent, de illuminati. Het gaat steeds om dezelfde filosofie, die van de vergoddelijking van de mens, als echo van wat in Genesis 3 de mens werd verteld: 5 Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.

Uit eigen ervaring zeg ik dat deze filosofie uitloopt niet op zelfverbetering, maar zelfverheerlijking, en daarmee zijn eigen voorgestelde doel mist. Het is een spiritueel pad dat het ego opblaast in plaats van er korte metten mee maakt. Het leidt tot een elitaire mindset in plaats van nederige dienst. Dit is niet de fout van de aanhangers, maar van de spirituele wezens die de basis hebben gelegd van het idee dat de mens goddelijk is of goddelijk kan worden. Spiritualiteit is als voeding: als je ongezond eet, word je ziek. De spiritualite entiteiten die de leden voeden met hun eigen manier van denken, voelen en handelen zijn ongezond.

[ Bericht 1% gewijzigd door Ali_Kannibali op 19-06-2014 23:09:05 ]
pi_141335024
quote:
0s.gif Op donderdag 19 juni 2014 22:14 schreef Ali_Kannibali het volgende:

[..]

Om precies te zijn was het de staat die de daadwerklijke vervolging uitvoerde.
De kerkelijke macht diende meer om mensen voor het gerecht te slepen. Maar de straffen werden door de staat uitgevoerd. Zodoende de noodzaak voor de scheiding tussen kerk en staat: wanneer de staat geloofsdenkbeelden bestraft, is dat de basis voor een absolute dictatuur.

[..]

Ik ben dat uiteraard niet met je eens.
De waarheid bestaat en we kunnen die kennen of in ieder geval benaderen.
Het menselijk lichaam is als een camera, een microfoon, een computer, informatie komt binnen en kunnen we interpreteren. De interpretatie is echter niet altijd juist. Dat maakt niet dat de informatie incorrect is, of de bron van de informatie niet bestaat.

[..]

Dat is inderdaad waar men naar beweert te streven, in ieder geval in theorie.

In de praktijk, zowel op hogere als lagere niveaus, is er helaas vaak sprake van vriendjespolitiek. Dit zie je vooral binnen justitie waar veel lieden vrijmetselaars zijn en elkaar een hand boven het hoofd houden, zoals ze gezworen hebben te doen.
Ook in de politiek en het bedrijfsleven trekt men elkaar voor.

Dan is er de esoterische kant van de vrijmetselarij die duidelijk luciferianistisch is en de mens goddelijke status geeft.

Het beste voorbeeld van het in de praktijk brengen van de vrijmetselaars/luciferianistische filosofie was de Franse Revolutie waarin de 'godin van de Rede', een half naakte prostituee door Parijs geparadeerd werd en op het altaar van de Notre Dame geplaatst. Zij droeg boven haar hoofd een zonnesymbool.

De menselijke rede werd tot goddelijk verklaard en alle andere vormen van godheid tot afgoderij.
Humanisme werd de norm.
Rationalisme werd de gangbare filosofie.
Atheisme werd de staatsgodsdienst.

Een 'reign of terror' werd in gang gezet en de guillotine bracht opstandelingen ter dood: aanhangers van de monarchie en de kerk.

Het manifesto van de mensenrechten werd geschreven in de vorm van 2 stenen tafelen met de slogan 'Liberté, égalité, fraternité'. Een grote versie van dit manifesto hangt in de Parijse loge van de Grand Orient.

Deze filosofie is nog steeds de filosofie van Frankrijk en het grootste deel van West Europa, evenals die van de Verenigde Naties.

Zo streeft men in theorie inderdaad naar 'verbeter de wereld, begin bij jezelf', maar zien we dat dit in de praktijk ook met bloedvergieten te paard is gegaan.

Wat echter belangrijk is, en wat ik in mijn vorige post ook heb vermeld, is dat de hand van de Jezuieten in met name de Schotse Rite sterk aanwezig is, en dat de loges tijdens de revolutie ook door de Jezuieten geleid werden via infiltratie door de Illuminatie.

De Jezuieten heetten oorspronkelijk 'Los Alumbrados', wat 'de verlichten' betekent, de illuminati. Het gaat steeds om dezelfde filosofie, die van de vergoddelijking van de mens, als echo van wat in Genesis 3 de mens werd verteld: 5 Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.

Uit eigen ervaring zeg ik dat deze filosofie uitloopt niet op zelfverbetering, maar zelfverheerlijking, en daarmee zijn eigen voorgestelde doel mist. Het is een spiritueel pad dat het ego opblaast in plaats van er korte metten mee maakt. Het leidt tot een elitaire mindset in plaats van nederige dienst. Dit is niet de fout van de aanhangers, maar van de spirituele wezens die de basis hebben gelegd van het idee dat de mens goddelijk is of goddelijk kan worden. Spiritualiteit is als voeding: als je ongezond eet, word je ziek. De spiritualite entiteiten die de leden voeden met hun eigen manier van denken, voelen en handelen zijn ongezond.
tja, het al of niet bestaan van een god, en of die persoonlijk is of niet, daar kun je eindeloos over twisten.
Ik heb alleen nog nooit gehoord van deze uitleg over de Vrijmetselarij. Ze zweren niet dat ze elkaar de hand boven het hoofd houden. Ook de verafgoding van de rede en de promotie van het atheisme komt me niet bekend voor.
abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')