abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
pi_63159577
432 Hz = A

Het zit soms nog in de zweverige conspiracie sfeer maar dat is geen rede om dit weg te zetten als onzin.
De nazi propaganda minister Joseph Goebbels heeft destijds een onnatuurlijke nieuwe standaard gecreeerd van 440 Hz (die vandaag nog steeds wordt gebruikt als grondtoon bij het produceren van muziek.) om de eeuwen oud, geroemde en in vele opzichten meer natuurlijke 432 Hz te vervangen.
Het protest was groot destijds en nu dankzij het internet, boeken en artiesten komt dit weer onder de aandacht.Je hoeft natuurlijk geen genie te zijn om in te begrijpen dat muziek een grote invloed heeft op de wereld. Maar ook grote denkers als Socrates, Plato en Einstein kende muziek een zeer grote rol toe.

432 Hz = A is trouwens op zichzelf verre van zweverig het valt te onderbouwen vanuit wiskunde en physica.

A

Gedachten hierover iemand? / dit topic ook te gebruiken voor interesante en/of rare links, filmpjes en nieuws over dit onderwerp. / Ook quotes van wetenschappers en filosofen omtrent de rol van muziek welkom.
  woensdag 12 november 2008 @ 14:56:06 #2
100297 teamlead
Nu met Napoleon complex
pi_63159818
ik snap er geen hout van...

een grondtoon kun je toch niet "zomaar" even wijzigen En waarom is dat na de oorlog dan niet weer terug gedraaid?
If you wish to be a success in the world, promise everything, deliver nothing.
Nothing is more difficult, and therefore more precious, than to be able to decide.
Victory belongs to the most persevering
pi_63160008
quote:
Op woensdag 12 november 2008 14:56 schreef teamlead het volgende:
ik snap er geen hout van...


een grondtoon kun je toch niet "zomaar" even wijzigen
Alle instrumenten kun je stemmen. Instrumenten van voor die tijd waren simpel een kleine belangrijke fractie lager gestemd.
quote:
En waarom is dat na de oorlog dan niet weer terug gedraaid?
Daar heb ik geen uitsluitsel over.

Hier heb je trouwens een site die er op hun manier op in gaat: http://www.terugnaar432hz.org/
quote:
Geluid en muziek bestaan uit trillingen, hoe hoger het aantal trillingen per seconde, hoe hoger de toon. De eenheid hiervoor is de Hertz, afgekort Hz.

432 Hz is de natuurlijke "grondtoon" of "stem(toon)hoogte" in het universum, in tegenstelling tot 440 Hz, dat in de hedendaagse muziek gebruikt wordt op bijvoorbeeld muziekcd's en mp3'tjes.

In 1939 is in Duitsland besloten om deze 440 Hz als stem(toon)hoogte in de muziek in te voeren. De Engelsen wilden dit wereldwijd laten overnemen, maar dat mislukte toen. Later, in 1953, is in Londen op een congres van musici alsnog besloten 440 Hz internationaal als ISO 16-standaard te hanteren. Vele protesten van (onder meer) Franse musici, die voor 432 Hz als standaard waren, mochten helaas niet baten.

Ook zijn de meeste muziekinstrumenten tegenwoordig standaard ingesteld op 440 Hz, wat niet altijd zo geweest blijkt te zijn. Als je instrumenten bijvoorbeeld vindt uit veel vroegere tijden, en tegenwoordig in nog afgelegen gebieden op aarde, blijken deze instrumenten meestal op 432 Hz gestemd te zijn.

Wat zijn nu de voordelen van 432 Hz boven 440 Hz? 432 Hz ligt volgens veel muziekliefhebbers prettiger in het gehoor, is zachter, mooier en helderder dan 440 Hz.

Omdat 432 Hz een grotere helderheid heeft dan 440 Hz hoef je muziek in 432 Hz minder hard af te spelen om aangenaam te kunnen luisteren. Dit betekent dat je minder snel gehoorschade zult oplopen, zolang je het volume niet te hoog zet. Het is bekend dat bij bijvoorbeeld een geluidssterkte van 90 dB na 8 uur gehoorbeschadiging optreedt.

Verder lijkt 432 Hz ook een gunstiger invloed op de chakra's te hebben. 440 Hz lijkt te werken op de voorhoofdchakra, "het denken", terwijl 432 Hz lijkt te werken op de hartchakra, het "voelen". Het luisteren van muziek in 432 Hz kan daarom de spirituele ontwikkeling van de muziekliefhebber ten goede komen.

Het comité 'Terug naar 432 Hz' pleit, vanwege deze redenen, voor een wereldwijde invoering van 432 Hz als grondtoon in de muziek, zoals het meestal ook in lang vervlogen tijden geweest blijkt te zijn.

Het comité wil in eerste instantie dat zo veel mogelijk muziekliefhebbers bekend raken met dit verschil van 8 Hz. Als steeds meer mensen dit weten en ook de kwaliteiten van 432 Hz inzien, kan dat hopelijk de muziekindustrie bewegen uiteindelijk de standaard te veranderen.

Alle muziekinstrumenten zijn ook om te stemmen naar 432 Hz, al is dat voor het ene instrument makkelijker te doen dan voor de ander.

De initiatiefnemer van dit comité, opgericht in april 2008, is de Enschedese journalist en muziekliefhebber Richard Huisken.

U hoort nu het nummer "What you're made of" van de zangeres Lucie Silvas, uiteraard in 432 Hz.


Back to 432 Hz (English)

Sound and music consist of vibrations, the more vibrations per second, the higher the pitch. The unit for this is the Hertz, abbreviated Hz.

432 Hz is the natural "keynote" in the universe, as opposed to 440 Hz, which is the standard in the music nowadays in, for example, music albums and mp3 files.

In 1939 Germany determined 440 Hz as the keynote in the music. The Englishmen wanted this worldwide, but they didn't succeed for then. But in 1953 at a congres of musicians in London, 440 Hz still became the international ISO 16-standard. Many protests of (among others) French musicians, who wanted 432 Hz as the standard, didn't help unfortunately.

Most musical instruments are also adjusted at 440 Hz nowadays, that wasn't earlier always the fact. If you find musical instruments from much earlier times, and nowadays in still distant areas on Earth, these instruments are mostly adjusted at 432 Hz.

What are the advantages of 432 Hz above 440 Hz? 432 Hz is, in according to many music lovers, nicer for hearing, is softer, brighter and more beautiful than 440 Hz.

Because 432 Hz gives a greater clarity than 440 Hz, there's less need to play music in 432 Hz as loud as in 440 Hz. This means less hearing damage, as long as you put the volume not too high. It's known that, for example, 90 dB gives hearing damage after 8 hours.

432 Hz is likely more favourable for the chakras too. 440 Hz seems to work at the third eye chakra, "the thinking", while 432 Hz seems to work at the heart chakra, "the feeling". Listening to music in 432 Hz therefore could have a good influence at the spiritual development of the music lover.

The committee 'Back to 432 Hz' wants, because of these reasons, a worldwide introduction of 432 Hz as the keynote in the music, like it seems most in days gone by too.

The committee thinks it's important that at first so many people as possible get acquainted with the difference of 8 Hz. If many people know this and also believe the qualities of 432 Hz, it's to be hoped that the music industry will change the standard finally.

All musical instruments can be adjusted at 432 Hz too, although it's not so easy for every instrument.

The Dutch journalist and music lover Richard Huisken is the initiator of this committee, founded in April 2008.


[ Bericht 24% gewijzigd door Odysseuzzz op 12-11-2008 15:09:13 ]
pi_63160906
WAT?Q!?!?!?!
kaasboer
  woensdag 12 november 2008 @ 16:00:25 #5
45622 merlin693
Huh ! Asmodeus & me
pi_63161575
Voor verdere uitleg van de griekse oorsprong
quote:
According to recorded history, Pythagoras was the first individual to study the relationships between music and mathematics. He established that the perfect consonances of music were simple, whole-number ratios — octave (1:2), perfect fifth (2:3), and perfect fourth (3:4) — and that all musical relationships could be described mathematically. Both the tonal pitches of a given scale, and the string lengths used to produce them, could be described through whole-number ratios.
In mapping the spaces of mathematics and music, I use color as a key to indicate relations between tone, as well as shapes to map the different types of intervals.

Pure Pythagorean tuning uses only ratios or divisors of 2 and 3. This is used as a starting point, numbers further up in the overtone series are introduced to generate the ratios of what is often called “Just tuning”: for example, 6:5, the just minor third (D–F).

The diagrams available in the music section present a complete analysis of the musical ratios 2-3-5, and information on the modes, the pattern of whole and half steps based on those ratios. Links to audio recordings of the modes appear at the bottom of this page. — Connie Achilles

> Download entire 28-page Music section in PDF format (1.1 MB)
Selections from Music section provided below


Harmonic Lattice from D
In describing the musical scale, modern discussions usually illustrate the octave using the span from C–C, which is easily demonstrated using only the white keys on a piano keyboard.

In my approach, I use the starting note of D 288 Hz to represent unison. The reason for this is that D, if placed in the center of an ascending and descending octave, is the only note that offers the same symmetry whether ascending or descending.

This diagram showing the harmonic latice derived from D is an important one that underlies my work and also illustrates the symbols I use to denote pitches. Circles are used for perfect intervals: unison (1/1), octave (2/1), perfect fifth (3/2), and perfect fourth (4/3). Ovals are used for other intervals that appear in the cycle of fourths and fifths. Finally, diamonds are used to indicate intervals with divisors of 2, 3, and 5, rather than just 2 and 3.


> View as large JPG
> View as PDF


Overview of the Arithmetic, Harmonic, and Geometric Means
This illustration shows that perfect symmetry of the ratios in a double-octave with D as a starting point rather than C.

As the diagram shows, starting from the center D, the rising and falling pitch ratios are a perfect mirror image of one another.

This chart also gives the formulas of the Arthimetic, Harmonic, and Geometric Means from classical Greek mathematics and music theory. These means are used in tuning to find the intermediate intervals that exist between two extremes.


> View as large JPG
> View as PDF


Color Tunings in Hue, Saturation, and Brightness
In this tone mandala, the innermost circle shows 12 equal divisions of the octave. This circle of squares thus corresponds to 12-tone equal temperament tuning, in which Gb and F#, for example, represent the same pitch.

In the middle circle, the enharmonic notes of 12-tone ET represent different pitches. For example, Gb and F# are now slightly different tones.

The outermost circle shows the 2-3-5 limit harmonic ratios, which divides the octave into 22 separate notes.

The colors associated with each tone value are taken from the 360-degree circular color model of hue, saturation, and brightness on the Macintosh computer.


> View as large JPG
> View as PDF


How A B C D E F G are Generated
Using D as a starting point, this diagram shows how the diatonic scale can be generated using only the ratios of 3/2 and 4/3 — the arithmetic and harmonic means of the octave.

Defining D as 288 hertz, the Greek gematria value of stibos (path), the corresponding gematria values of 288 and the other notes are given. This section deals extensively with the relations between hertz and corresponding gematria values.


> View as large JPG
> View as PDF


The Arithmetic and Harmonic Mean of the Perfect Fifth
Applying the arithmetic and harmonic means to the perfect fifth — G:D and D:A — describes the location of the intermediate intervals of major and minor thirds.

In this diagram, the arithmetic means are shown above, the harmonic means are shown below. The gematria values of the summed triads are also given.


> View as large JPG
> View as PDF


The Triads of Pythagoras and Jesus
Using the means generated in the previous diagram, we see that the arithmetic-generated triad of B-D-F# (above) gives the gematria value of 888 — Jesus — teacher of the Christian mysteries.

Similarly, the harmonic-generated triad of Bb-D-F (below) gives the sum of 864 — Pythagoras — the teacher of the Pythagorean mysteries.


> View as large JPG
> View as PDF


Arithmetic and Harmonic Means of the Major Third
In the complete collection of music diagrams that is available for download, I have conducted an extensive analysis of the arithmetic and harmonic means of the octave, fifth, and third.

This particular example shows the arithmetic and harmonic means of the major third, which produces the large 9/8 major second and the small 10/9 major second. The hertz sum of the harmonic mean of C-D-E in this case is equivalent again to 864, the gematria value of Pythagoras.


> View as large JPG
> View as PDF


The Pattern of Whole and Half Steps in Musical Modes where the Pattern is the Same in Both Upper and Lower Tetrachords
The seven classical modes formed the basis of musical performance in ancient Greece.

Each Greek mode consists of an upper and lower tetrachord (group of four adjacent notes) joined together to form the mode. In this diagram, I have shown the three modes where the pattern of steps is the same in both the upper and lower tetrachords.

Recordings of the modes in mp3 format are also provided on this website via the links below. (Note: the names of the modes given are the names used in modern music theory.)
  woensdag 12 november 2008 @ 16:01:01 #6
45622 merlin693
Huh ! Asmodeus & me
pi_63161592
quote:
Geheel tegen de waarheid in wordt verteld dat de Nazi's van Adolf Hitler in 1939 besloten de standaardtrilling van geluid aan te passen naar 440 Hz. Sindsdien zouden alle stemvorken en instrumenten daarop gestemd zijn. In werkelijkheid hebben de Nazi's er bitter weinig mee te maken en werd de norm van 440 Hz midden de 19e eeuw internationaal bepaald. Daarnaast was de 1939-toonwijziging geen beslissing van de Nazi's maar wel van de Amerikanen die de US Standard Pitch vastlegden.
  woensdag 12 november 2008 @ 16:02:42 #7
45622 merlin693
Huh ! Asmodeus & me
pi_63161648
werk via een proxy dus kan niet editten...sorry

hier de oorspronkelijke links

http://www.harmonictheory.com/music/

http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=1921&p=2
  woensdag 12 november 2008 @ 16:21:58 #8
45622 merlin693
Huh ! Asmodeus & me
pi_63162210
quote:
What you are seeing is a speaker mounted to the bottom of a steel
plate and then sand is poured on it while a note is produced to make the plate vibrate and the note is constantly raising in pitch ...ok?

now when you see a perfect shape and if you were to find out
excactly what that note was that is causing that perfect geometic
shape? then you would find out (which is what I did)
that this note (or notes) are all based on the resonant frequency of
a-432hz, which is a bit lower than 440 (8hz) but for guitarist its not
a fret down(it would be like kinda half way down....almost)
  woensdag 12 november 2008 @ 16:25:38 #9
45622 merlin693
Huh ! Asmodeus & me
pi_63162321
ah what the heck... why wait huh?
here are some math and science facts about 432
that may blow your mind....enjoy

1hz =186282.4 miles

speed of light 186000 miles/second

432hz= 431.21 miles

432000 seconds in every 12hour period

radius of the sun is 432000 miles

3600 seconds in one hour ( completing the 360 degrees cycle/pulse/frequency)

86400 seconds in one day (864, one octave higher that 432)

and Bruce Cathie`s 144hz and 288hz findings.

All this...to me... shows strong evidence of direct harmonic relationship.

this all can`t be by coincidence.

432 and distance

hertz / miles
864 = 215.6 A
572 = 325.67 D
512 = 363.83 C
432 = 431.21 A
see....like damn magic..its the only one in the ENTIRE Existence thats a match.
288 = 646.81 D
256 = 727.67 C
216 = 862.42 A
144 = 1293.63 D
72 = 2587.26 D
54 = 3449.67 A


Colour:

Red 780-640 nm .. Orange 640-595 nm .. Yellow 595-570 nm .. Green 570-500 nm .. Blue 500-450 nm .. Violet 450-380 nm

in frequencies (Hz) this is
Red 3,85E+14 4,69E+14 .. Orange 4,69E+14 5,04E+14 .. Yellow 5,04E+14 5,26E+14 .. Green 5,26E+14 6,00E+14 .. Blue 6,00E+14 6,67E+14 .. Violet 6,67E+14 7,89E+14


Once they are brought down by octaves,, we get

D 288..... 2^41 6,333E+14 474 - Do -Blue
E 324..... 2^41 7,125E+14 421 - Re -Indigo
F 341..... 2^41 7,504E+14 400 - Mi -Violet
G 384..... 2^40 4,222E+14 711 - Fa -Red
A 432..... 2^40 4,750E+14 632 - So -Orange
B 486..... 2^40 5,344E+14 561 - La -Yellow
C 512..... 2^40 5,629E+14 533 - Ti -Green

its like its the cosmic center of reality...
and Music is the ......???????....


This is the chart from the mathematics department
at Birkley University showing the natural harmonic
frequencies below 1000hz.


1................3.......9....... 27........ 81 ........243 ........729
2 ...............6 .....18...... 54....... 162........ 486
8 ..............12.... 36..... 108....... 324........ 972
16 .............24.... 72..... 216....... 648
32............. 48... 144.... 432
64............. 96.... 288... 864
128............192... 512.
256........... 384
512........... 768


these are NATURES FREQUENCIES ....do you see the pattern?
always moving up harmonically by major 3rds
and simultaneously doubling.
this is how our cells and dna sequence behaves.


We (the 432 community) will do all we can to
make people more aware of their surroundings.

Our universe is literally ALIVE....and we are one with it.

-Music is Magic
-Bobby
pi_63163077
Bedankt Merlin je weet er veel over te vinden.
Het was per toeval dat ik hier vandaag op suite, wel interesante materie zo.
Ik hoop dat de ware wiskundigen, denkers, artiesten en musici wat hen toekomt weer zullen claimen.
Blij te zien dat steeds meer artiesten die zich hier op toezetten. Kwestie van doen.
^_^
pi_63164331
Cewl topic en idee!

Tvp voor nu, had hier verder nog nooit wat van gehoord. Verdient de aandacht!
Ware Wijsheid Liefdevolle Vrede
Peaceful Warrior "What are you?" "This Moment"
pi_63166405
@ merlin693 ... doet me terugdenken aan boek dat ik onlangs gelezen heb van Drunvalo Melchizedek "De Geometrie van de Schepping".
Daar kwam dit oa ook aan bod mits de vergelijking van de muzieknoten en de chakra's, zelfs de afstanden tussen noten en afstanden tussen chakra's.
En natuurlijk het feit dat wij mensen serieus onderhevig zijn aan oa trillingen/geluidsfrequenties.
En ook de voorbeelden van figuren die tevoorschijn komen wanneer bepaalde geluidsgolven erop gestuurd worden ... wederom Heilige Geometrie ...
(Momenteel ben ik bezig in "De Maya-kalender en de transformatie van het Bewustzijn" van Carl Calleman, over de heilige kalender die eindigt op 28/10/2011 ... ook een aanrader en misschien ooit nog es een topic waard, maar dat zal dan voor TRU zijn )

[ Bericht 71% gewijzigd door UncleScorp op 12-11-2008 18:59:17 ]
I understand how you feel. You see, it's all very clear to me now. The whole thing. It's wonderful.
pi_63167977
quote:
Op woensdag 12 november 2008 18:53 schreef UncleScorp het volgende:
@ merlin693 ... doet me terugdenken aan boek dat ik onlangs gelezen heb van Drunvalo Melchizedek "De Geometrie van de Schepping".
Daar kwam dit oa ook aan bod mits de vergelijking van de muzieknoten en de chakra's, zelfs de afstanden tussen noten en afstanden tussen chakra's.
En natuurlijk het feit dat wij mensen serieus onderhevig zijn aan oa trillingen/geluidsfrequenties.
En ook de voorbeelden van figuren die tevoorschijn komen wanneer bepaalde geluidsgolven erop gestuurd worden ... wederom Heilige Geometrie ...
Jaa dat boek van Melchizedek moet ik echt nog een keer lezen!
thnx voor de tip, is het de moeite van de aanschaf waard? (kan em nml niet in de bieb krijgen)
Ware Wijsheid Liefdevolle Vrede
Peaceful Warrior "What are you?" "This Moment"
pi_63168587
tvp en de gebruikelijke linkjes.

http://www.432hz.nl/

432Hz - De Natuurlijke Stemming van het Universum


SCHILLER INSTITUTE
Revolution in Music:A Brief History of Tuning


Geert Hunnink, componeert o.a. muziek voor Tiesto.
http://www.streamline-sou(...)geert-huinink-6.html
Brengt zijn muziek standaard op 430 hz uit.
We must guard against the aquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex.
We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes.
Eisenhower1961.
  zondag 16 november 2008 @ 20:45:13 #15
74056 ToT
The Gothfather
pi_63271816
quote:
Op woensdag 12 november 2008 20:02 schreef Resonancer het volgende:
tvp en de gebruikelijke linkjes.

http://www.432hz.nl/

432Hz - De Natuurlijke Stemming van het Universum


SCHILLER INSTITUTE
Revolution in Music:A Brief History of Tuning


Geert Hunnink, componeert o.a. muziek voor Tiesto.
http://www.streamline-sou(...)geert-huinink-6.html
Brengt zijn muziek standaard op 430 hz uit.
1e linkje is wat magertjes, maar in ieder geval is dit wel een erg interessant onderwerp. Zweeft een beetje tussen TRU en BNW in. Zou tof zijn als ik een klankschaal kon vinden die precies op deze frequentie resoneert. Ik ben wel into deze shizzle.
pi_63273343
quote:
Op zondag 16 november 2008 20:45 schreef ToT het volgende:

[..]

1e linkje is wat magertjes, maar in ieder geval is dit wel een erg interessant onderwerp. Zweeft een beetje tussen TRU en BNW in. Zou tof zijn als ik een klankschaal kon vinden die precies op deze frequentie resoneert. Ik ben wel into deze shizzle.
Vrij mager i.d.d. , maar had 1 linkje van die site toch nog niet bekeken.en van het een komt het ander..HogerNog hoger..

We must guard against the aquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex.
We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes.
Eisenhower1961.
  maandag 17 november 2008 @ 01:45:32 #17
47122 ATuin-hek
theguyver's sidekick!
pi_63279614
quote:
Op zondag 16 november 2008 20:45 schreef ToT het volgende:

[..]

1e linkje is wat magertjes, maar in ieder geval is dit wel een erg interessant onderwerp. Zweeft een beetje tussen TRU en BNW in. Zou tof zijn als ik een klankschaal kon vinden die precies op deze frequentie resoneert. Ik ben wel into deze shizzle.
Zodra zaken als Chakra's erbij worden gebracht lijkt me dat het beter in TRU past.
Egregious professor of Cruel and Unusual Geography
Onikaan ni ov dovah
  maandag 17 november 2008 @ 01:51:54 #18
151257 Odysseuzzz
U bestaat niet
pi_63279698
quote:
Op maandag 17 november 2008 01:45 schreef ATuin-hek het volgende:

[..]

Zodra zaken als Chakra's erbij worden gebracht lijkt me dat het beter in TRU past.
Ik begrijp je opmerking maar dit topic is niet bedoeld voor TRU. En dit topic kan bijna overal wel passen. Muziek raakt vrijwel alles. Maar ja had het dus in BNW bedoeld.
  maandag 17 november 2008 @ 11:03:20 #19
41051 Rasing
Taalnazis vereinigt euch!
pi_63283513
Het is allemaal wel leuk, terug naar 432 Hz, en als het makkelijk in te voeren zou zijn, zou ik t prachtig vinden, alleen om nostalgisch-historische redenen. Maar het maakt natuurlijk geen bal uit, al die chakra's en numerologische onzin overtuigen mij niet van het feit dat 432 mooier zou moeten klonken dan 440.

Dus dan zit je met twee standaarden, en dat is alleen maar onhandig. Bovendien is dan alle muziek van tussen 1939 en 2008 van een andere toon, ook dat is onhandig. Laten we maar mooi op 440 Hz blijven.
Ten es gheen wondere, dat mi tderuen grief gheeft:
Niemant en scheet gheerne van dat hi lief heeft.
  maandag 17 november 2008 @ 15:20:15 #20
151257 Odysseuzzz
U bestaat niet
pi_63289783
quote:
Op maandag 17 november 2008 11:03 schreef Rasing het volgende:
Het is allemaal wel leuk, terug naar 432 Hz, en als het makkelijk in te voeren zou zijn, zou ik t prachtig vinden, alleen om nostalgisch-historische redenen. Maar het maakt natuurlijk geen bal uit, al die chakra's en numerologische onzin overtuigen mij niet van het feit dat 432 mooier zou moeten klonken dan 440.

Dus dan zit je met twee standaarden, en dat is alleen maar onhandig. Bovendien is dan alle muziek van tussen 1939 en 2008 van een andere toon, ook dat is onhandig. Laten we maar mooi op 440 Hz blijven.
Juist, de standaard plots terug brengen zou wat ver gaan. Al die stemvorken, lesboeken enz. Maar de aanzet en beweging is er.

Het is trouwens niet een vaag numerologishe verband. Het is goed te onderbouwen vanuit de physica en wiskunde. Het complimenteerd/ligt in het verlengde van de gouden ratio in fysieke zin. Net als ons dna trouwens.

Hoe dan ook, welke ideeen andere daar dan weer aan verbinden vind ik ook wel interesant. Sommige zien zelfs een onlosmakelijk verband tussen de stemming van de instrumenten en de opkomst van de renaissance.

Sluit ik nog even af met wat qoutes van Plato.
quote:
"In order to take the spiritual temperature of an individual or society, one must mark the music."
quote:
"For the introduction of a new kind of music must be shunned as imperiling the whole state; since styles of music are never disturbed without affecting the most important political institutions."[ Bericht 1% gewijzigd door Odysseuzzz op 17-11-2008 15:53:20 ]
  dinsdag 18 november 2008 @ 09:37:33 #21
41051 Rasing
Taalnazis vereinigt euch!
pi_63308956
quote:
Op maandag 17 november 2008 15:20 schreef Odysseuzzz het volgende:
Het is trouwens niet een vaag numerologishe verband. Het is goed te onderbouwen vanuit de physica en wiskunde. Het complimenteerd/ligt in het verlengde van de gouden ratio in fysieke zin. Net als ons dna trouwens.
Die 'science facts' van merlin693, dat is geen science, dat is numerologie. 86400 seconden in een dag heeft niets te maken met 432 Hz. En de diameter van de zon al helemaal niet.

Zou het verschil te horen zijn? En dan bedoel ik niet als je het al weet, maar wordt 432 Hz door nietsvermoedende muziekliefhebbers als mooier/beter/aangenamer ervaren dan 440 Hz?
Ten es gheen wondere, dat mi tderuen grief gheeft:
Niemant en scheet gheerne van dat hi lief heeft.
pi_63309160
quote:
Op dinsdag 18 november 2008 09:37 schreef Rasing het volgende:

[..]

Die 'science facts' van merlin693, dat is geen science, dat is numerologie. 86400 seconden in een dag heeft niets te maken met 432 Hz. En de diameter van de zon al helemaal niet.

Zou het verschil te horen zijn? En dan bedoel ik niet als je het al weet, maar wordt 432 Hz door nietsvermoedende muziekliefhebbers als mooier/beter/aangenamer ervaren dan 440 Hz?
Het word door 'n aantal muzikanten i.i.g wel als aangenamer ervaren, zowel het produceren als het consumeren.
We must guard against the aquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex.
We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes.
Eisenhower1961.
  dinsdag 18 november 2008 @ 13:50:21 #23
151257 Odysseuzzz
U bestaat niet
pi_63315637
quote:
Op dinsdag 18 november 2008 09:37 schreef Rasing het volgende:

[..]

Die 'science facts' van merlin693, dat is geen science, dat is numerologie. 86400 seconden in een dag heeft niets te maken met 432 Hz. En de diameter van de zon al helemaal niet.

Zou het verschil te horen zijn? En dan bedoel ik niet als je het al weet, maar wordt 432 Hz door nietsvermoedende muziekliefhebbers als mooier/beter/aangenamer ervaren dan 440 Hz?
Zoals ik al eerder zei: wel interesant wat andere er van maken.

Het gaat echter over de physieke schaal en niet over googelen met willekeurige nummers. Het is een simpel gegeven dat die harmonie van C=256 recht doet aan de gouden ratio. De gouden ratio is trouwens verre van willekeurig en komt overal in de natuur terug- t/m dna toe.

Over smaak van de luisteraar valt te twisten. Het schrijven van boeken moet je ook niet aan de lezers overlaten. Ditzelfde geldt voor muziek.
Iemand zei ooit "De kunstenaar moet het publiek niet geven wat ze willen, maar moet hen geven wat ze nodig hebben."

Dus ja, ik ben iig wel blij dat deze bewegingen er zijn...en vind het ook interesant hoe zweverig er soms over gedaan wordt. Het heeft iig een physieke basis en er zijn genoeg argumenten die ik zelf nog niet eens ken.

[ Bericht 1% gewijzigd door Odysseuzzz op 18-11-2008 18:49:56 ]
  dinsdag 18 november 2008 @ 14:50:47 #24
45622 merlin693
Huh ! Asmodeus & me
pi_63317209
dan is het mischien ook interresant om de oorsrpong van de "zwevende stemming" er ook bij te pakken
  dinsdag 18 november 2008 @ 14:51:59 #25
45622 merlin693
Huh ! Asmodeus & me
pi_63317246
p.s. als ik mijn elec. gitaar naar mn gevoel stem kom ik ook rond de 430 Hz ipv 440 ...merkbaar opener
pi_63349315
quote:
Op woensdag 12 november 2008 16:25 schreef merlin693 het volgende:
1hz =186282.4 miles
En ik maar denken dat 1 Hz simpelweg 1 trilling per seconde was... Mijn natuurkunde leraar heeft mij helemaal niet verteld dat een Hz een afstandsmaat was...
You can't convince a believer of anything; for their belief is not based on evidence, it's based on a deep seated need to believe
C. Sagan
  woensdag 19 november 2008 @ 17:19:10 #27
45622 merlin693
Huh ! Asmodeus & me
pi_63350384
LOL vaag geschreven ja

ik was op zoek naar tabellen komende uit het werk van Carl P munck en dit was de eerste die ik tegen kwam die er op leek

http://www.earthmatrix.com/munck/extrac16.htm
  donderdag 20 november 2008 @ 19:11:46 #28
41051 Rasing
Taalnazis vereinigt euch!
pi_63381633
quote:
Op woensdag 19 november 2008 16:41 schreef The_stranger het volgende:

[..]

En ik maar denken dat 1 Hz simpelweg 1 trilling per seconde was... Mijn natuurkunde leraar heeft mij helemaal niet verteld dat een Hz een afstandsmaat was...
432 Hz blijkt ook precies 37 graden Celsius te zijn. Raar maar waar!
Ten es gheen wondere, dat mi tderuen grief gheeft:
Niemant en scheet gheerne van dat hi lief heeft.
pi_63387355
Dit is nog eens een fantastisch onderwerp. dikke tvp.
If you want your dreams to come true,
don't sleep.
pi_63394031Audacity kan zelfs direct .flac importeren zonder eerst om te zetten naar .wav..


Volgens de Bijbel in het boek Numeri zijn 396 Hz, 417 Hz, 528 Hz, 639 Hz, 741 Hz, en
852 Hz. de heilige frequenties.

Zo zou de frequentie van 528 Hz een helend effect hebben op ons DNA.

Bron: Boek - Ontheemde Zielen Ontwaken van Jan Wicherink

[ Bericht 42% gewijzigd door Skadi2012 op 21-11-2008 02:43:36 ]
pi_63395664
quote:
Op vrijdag 21 november 2008 02:36 schreef Skadi2012 het volgende:

Zo zou de frequentie van 528 Hz een helend effect hebben op ons DNA.

Bron: Boek - Ontheemde Zielen Ontwaken van Jan Wicherink
Ja, dat komt rechtstreeks uit de bijbel...

(en dan vraag ik me af of en hoe het überhaupt is aangetoond)
You can't convince a believer of anything; for their belief is not based on evidence, it's based on a deep seated need to believe
C. Sagan
  vrijdag 21 november 2008 @ 13:11:53 #32
41051 Rasing
Taalnazis vereinigt euch!
pi_63402398
quote:
Op vrijdag 21 november 2008 02:36 schreef Skadi2012 het volgende:


[ afbeelding ]
Audacity kan zelfs direct .flac importeren zonder eerst om te zetten naar .wav..


Volgens de Bijbel in het boek Numeri zijn 396 Hz, 417 Hz, 528 Hz, 639 Hz, 741 Hz, en
852 Hz. de heilige frequenties.
Boek en vers, bitte. Overigens staat 432 hier niet bij.
quote:
Zo zou de frequentie van 528 Hz een helend effect hebben op ons DNA.

Bron: Boek - Ontheemde Zielen Ontwaken van Jan Wicherink
Ten es gheen wondere, dat mi tderuen grief gheeft:
Niemant en scheet gheerne van dat hi lief heeft.
  vrijdag 21 november 2008 @ 13:24:33 #33
52164 pfaf
pfief, pfaf, pfoef!
pi_63402762
quote:
Op woensdag 12 november 2008 16:25 schreef merlin693 het volgende:
ah what the heck... why wait huh?
here are some math and science facts about 432
that may blow your mind....enjoy

1hz =186282.4 miles

speed of light 186000 miles/second

432hz= 431.21 miles

432000 seconds in every 12hour period

radius of the sun is 432000 miles

3600 seconds in one hour ( completing the 360 degrees cycle/pulse/frequency)

86400 seconds in one day (864, one octave higher that 432)

and Bruce Cathie`s 144hz and 288hz findings.

All this...to me... shows strong evidence of direct harmonic relationship.

this all can`t be by coincidence.

432 and distance

hertz / miles
864 = 215.6 A
572 = 325.67 D
512 = 363.83 C
432 = 431.21 A
see....like damn magic..its the only one in the ENTIRE Existence thats a match.
288 = 646.81 D
256 = 727.67 C
216 = 862.42 A
144 = 1293.63 D
72 = 2587.26 D
54 = 3449.67 A


Colour:

Red 780-640 nm .. Orange 640-595 nm .. Yellow 595-570 nm .. Green 570-500 nm .. Blue 500-450 nm .. Violet 450-380 nm

in frequencies (Hz) this is
Red 3,85E+14 4,69E+14 .. Orange 4,69E+14 5,04E+14 .. Yellow 5,04E+14 5,26E+14 .. Green 5,26E+14 6,00E+14 .. Blue 6,00E+14 6,67E+14 .. Violet 6,67E+14 7,89E+14


Once they are brought down by octaves,, we get

D 288..... 2^41 6,333E+14 474 - Do -Blue
E 324..... 2^41 7,125E+14 421 - Re -Indigo
F 341..... 2^41 7,504E+14 400 - Mi -Violet
G 384..... 2^40 4,222E+14 711 - Fa -Red
A 432..... 2^40 4,750E+14 632 - So -Orange
B 486..... 2^40 5,344E+14 561 - La -Yellow
C 512..... 2^40 5,629E+14 533 - Ti -Green

its like its the cosmic center of reality...
and Music is the ......???????....


This is the chart from the mathematics department
at Birkley University showing the natural harmonic
frequencies below 1000hz.


1................3.......9....... 27........ 81 ........243 ........729
2 ...............6 .....18...... 54....... 162........ 486
8 ..............12.... 36..... 108....... 324........ 972
16 .............24.... 72..... 216....... 648
32............. 48... 144.... 432
64............. 96.... 288... 864
128............192... 512.
256........... 384
512........... 768


these are NATURES FREQUENCIES ....do you see the pattern?
always moving up harmonically by major 3rds
and simultaneously doubling.
this is how our cells and dna sequence behaves.


We (the 432 community) will do all we can to
make people more aware of their surroundings.

Our universe is literally ALIVE....and we are one with it.

-Music is Magic
-Bobby
Kun je me hier één regel van uitleggen?
Bijvoorbeeld de eerste:
1hz =186282.4 miles
  vrijdag 21 november 2008 @ 13:51:21 #34
45622 merlin693
Huh ! Asmodeus & me
pi_63403559
lees boven

spuit11
  vrijdag 21 november 2008 @ 13:56:13 #35
52164 pfaf
pfief, pfaf, pfoef!
  vrijdag 21 november 2008 @ 14:03:23 #36
45622 merlin693
Huh ! Asmodeus & me
pi_63403930
quote:
432 = Consecration (also the square root of the classical speed of light, 186624 miles per second).
Hier de links naar het Carl P munck grid uitleg

http://www.greatdreams.com/gem1.htm

http://www.greatdreams.com/gem2.htm

veel lees plezier
pi_63406586
quote:
Op vrijdag 21 november 2008 14:03 schreef merlin693 het volgende:

432 = Consecration (also the square root of the classical speed of light, 186624 miles per second
Die 186624 mag dan wel het kwadraat zijn van 432, maar is verder nutteloos. De snelheid van licht is in elk medium weer anders. Hebben we het over een vacuüm, water, glas etc etc...
Ook is die 186624 niet accuraat..

Dus eigenlijk zeggen ze dat 432 de wortel is van een getal dat enigszins, maar geheel niet in de buurt komt van de snelheid van het licht in een vacuüm... (186.282,397 mijl per seconde).

Met andere woorden, er worden verbanden gezocht/gegeven die er niet zijn...
You can't convince a believer of anything; for their belief is not based on evidence, it's based on a deep seated need to believe
C. Sagan
  vrijdag 21 november 2008 @ 15:36:24 #38
52164 pfaf
pfief, pfaf, pfoef!
pi_63406712
quote:
Op vrijdag 21 november 2008 15:33 schreef The_stranger het volgende:

[..]

Die 186624 mag dan wel het kwadraat zijn van 432, maar is verder nutteloos. De snelheid van licht is in elk medium weer anders. Hebben we het over een vacuüm, water, glas etc etc...
Ook is die 186624 niet accuraat..

Dus eigenlijk zeggen ze dat 432 de wortel is van een getal dat enigszins, maar geheel niet in de buurt komt van de snelheid van het licht in een vacuüm... (186.282,397 mijl per seconde).

Met andere woorden, er worden verbanden gezocht/gegeven die er niet zijn...
Waarbij mijlen per seconde ook nog eens een volledig arbitraire eenheid is.
  vrijdag 21 november 2008 @ 15:43:38 #39
123869 Merkie
Surprisingly contagious
pi_63406941
De golflengte van 1Hz in normale lucht is 343 meter (geluidssnelheid / trillingstijd). Dat stukje slaat echt nergens op. Sowieso werken die verbanden al niet meer als je het in m/s of km/h gaat bekijken aangezien de eerste regel dan al faalt.
2000 light years from home
  vrijdag 21 november 2008 @ 16:21:46 #40
45622 merlin693
Huh ! Asmodeus & me
pi_63408083
Hier nog wat Triviaal spul

Bruce Cathies The Harmonic Conquest of Space

http://www.whale.to/m/cathie.html

Hier een Link naar de Nexus lezing uit 1992

http://video.google.com/videoplay?docid=8098931181733256862
pi_63934213
quote:
Is "simpelweg" een apparaat wat DNA kan aflezen en gebaseerd op de volgorde van drie opeenvolgende nucleotiden een melodie produceert. In feite niets anders dan een ouderwets draaiorgel die muziek baseert op de gaatjes in ponskaarten..
quote:
1. An apparatus for generating music, comprising: a. a harmonic sequence generator that is configured to receive a nucleotide sequence, determine an amino acid that is defined by a three-segment nucleotide sequence, and determine a chord in response to the defined amino acid, whereby a harmonic sequence is generated in response to a succession of defined amino acids;
You can't convince a believer of anything; for their belief is not based on evidence, it's based on a deep seated need to believe
C. Sagan
pi_63936603
quote:
Op donderdag 11 december 2008 15:00 schreef The_stranger het volgende:

[..]

Is "simpelweg" een apparaat wat DNA kan aflezen en gebaseerd op de volgorde van drie opeenvolgende nucleotiden een melodie produceert. In feite niets anders dan een ouderwets draaiorgel die muziek baseert op de gaatjes in ponskaarten..
[..]


Claim 5 en de aanvullingen daarop zijn wat verstrekkender als ik het als leek zo lees.
Hoe dan ook sinds ze zelfs normale zaden en gewassen patenteren verbaast niet veel me nog.
pi_63937777
quote:
Op donderdag 11 december 2008 16:31 schreef Odysseuzzz het volgende:

[..]

Claim 5 en de aanvullingen daarop zijn wat verstrekkender als ik het als leek zo lees.
Hoe dan ook sinds ze zelfs normale zaden en gewassen patenteren verbaast niet veel me nog.
Claim 5 behelst de methode voor het ontcijferen (bepalen) van de volgorde van de verschillende nucleotiden en de bepaling van de juiste akkoorden.

Er wordt niets gezegd over het effect van de muziek op het DNA en er wordt neits gezegd over het aanpassen van het DNA. Het is simpelweg een input in de muziekmachine...
You can't convince a believer of anything; for their belief is not based on evidence, it's based on a deep seated need to believe
C. Sagan
pi_63938636
Btje off topic, maar laatste posten deden mij hier aan denken:
http://www.nemeton.com/axis-mutatis/s2.html
quote:
a remarkable piece of software devised by Colin to convert the DNA structures of human life into electronic music. "S2 Translation", a track on "Axis Mutatis", was generated using this software.
http://www.indian.co.uk/shamen/
Om zelf te proberen:
http://www.algoart.com/
We must guard against the aquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex.
We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes.
Eisenhower1961.
pi_63938893
quote:
Op donderdag 11 december 2008 17:52 schreef Resonancer het volgende:
Btje off topic, maar laatste posten deden mij hier aan denken:
http://www.nemeton.com/axis-mutatis/s2.html
[..]

Om zelf te proberen:
http://www.algoart.com/
Is inderdaad in principe hetzelfde, alleen beschrijft het patent een fysieke machine die dat doet...
You can't convince a believer of anything; for their belief is not based on evidence, it's based on a deep seated need to believe
C. Sagan
pi_63938949
quote:
Op donderdag 11 december 2008 17:19 schreef The_stranger het volgende:

[..]

Claim 5 behelst de methode voor het ontcijferen (bepalen) van de volgorde van de verschillende nucleotiden en de bepaling van de juiste akkoorden.

Er wordt niets gezegd over het effect van de muziek op het DNA en er wordt neits gezegd over het aanpassen van het DNA. Het is simpelweg een input in de muziekmachine...
Idd dat heb je mij ook niet horen beweren.

Het gaat mij hier simpel over dat de IP rechten weer eens doorslaan. Niet over de toepassing maar over het exclusieve recht. Daar zijn wel schrijnendere gevallen van te vinden natuurlijk. Maar dit geval past een beetje in de geest van dit topic.
pi_63942845
Toen ik 440hz/432Hz las moest ik aan 8 Hz, ook wel brainwave denken. Het lijkt me niet toevallig dat er dus een verhoging van 8Hz is?!

8Hz HAARP en Mind Control
quote:
bron:
Q:
What are the foods etc that are used to control us? Is there anything we should and shouldn´t concume that would help us to see the reality more clearly? What constitutes "temperance"? - is it moderation in all things or more than that?
A:
See above for the food part. It is 1 part of the manipulation, it is used in combination with 6 other methods of control in your daily life.
If you can "delete" a few from your life or have less exposure to them, the effect will reduce dramatically, but this is not what will make you more self-conscious. These methods are used to wear you out, lower your quality of life. They are interlinked. The methods are:
1. Food and drinks
2. Medication, "Health care" (include vitamins)
3. Electrical waves (including your PC and cellphone, house electr. network, everything chipped)
4. Media, be it TV-radio-newspapers-magazines-internet (the most obvious method, yet the most enslaving)
5. Music, Sounds (different method than media, used in a different way although most times through the media)
6. Air pollution
7. Education system (including known literature which is mostly corrupt, be it history, psychology, metapsychology, "philosophy", art, science, poetry, religion, even fairy tales told to infants).

Politics takes these methods and bombard you with this every day and make sure they are maintained.

The rule is: If promoted/praised/applauded/critically acclaimed/free, be very wary. Be it food, medicines, latest technological product, "artist", politician, musician, book, show, beverage, etc. Some of these allegedly "stand the test of time", that is orchestrated for a reason. Problem is if too wary, you could miss a few gems that are deliberately passed on in between the manipulation tools by some. There are a few other methods (societies/cults/sects, people policing each other, etc) but the above 6 are the core which has been promoted since the French "Revolution".

Temperance: conscious form of restraint based on self-knowing to achieve inner order of the Soul (which is the unseen you as a whole, the Soul is not a part of you, you are one). Restraining the emotions/desires/passions/energies does not mean cutting it off (that will harm you, beware), but channeling them to work for higher causes after taming them gently. This all does lead to a sober life, yet simpler, filled with gifts because you fully become your own master, instead of your emotions/desires/passions dictating you how to be. Simultaneously with this process you will be cleansing yourself and will be ready to be enlightened by the Universal Mind. Be like that which you want to connect with as much as possible.

nu is punt 6 ook duidelijk geworden.
Door dat het door Hitler en consorten is ingevoerd lijkt me bovenstaande evident.

Nu ik ook het terugnaar432hz.org gelezen heb.
quote:
Omdat 432 Hz een grotere helderheid heeft dan 440 Hz hoef je muziek in 432 Hz minder hard af te spelen om aangenaam te kunnen luisteren. Dit betekent dat je minder snel gehoorschade zult oplopen, zolang je het volume niet te hoog zet. Het is bekend dat bij bijvoorbeeld een geluidssterkte van 90 dB na 8 uur gehoorbeschadiging optreedt.

Verder lijkt 432 Hz ook een gunstiger invloed op de chakra's te hebben. 440 Hz lijkt te werken op de voorhoofdchakra, "het denken", terwijl 432 Hz lijkt te werken op de hartchakra, het "voelen". Het luisteren van muziek in 432 Hz kan daarom de spirituele ontwikkeling van de muziekliefhebber ten goede komen.
Tada daar is het antwoord. Gezondheid ondermijning. Slecht gevoel EN gehoorbeschadiging.

Het past dus precies in het plaatje waarbij we negatief beïnvloed worden door educatie, gezondheid, lucht Het grote plaatje begint steeds duidelijker te worden. Het is terreur naar ons, de mens, dat we maar een naar gevoel hebben.

Waarom ?!!

[ Bericht 18% gewijzigd door Lambiekje op 11-12-2008 21:12:51 ]
Everything is backwards, everything is upside down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, psychiatrists destroy minds, scientists destroy truth, media destroys information, religions destroy spirituality and governments destroy freedom.
pi_63944246
Ha zie je wel een NWO beleid
quote:
http://www.godlikeproductions.com/forum1/message566391/pg1

NWO is responsible for concert pitch A-440hz

In 1939 Joseph Geobbels( propaganda Minister for Nazi Germany)was the first to push for all music world wide to be played and listened to at A-440hz. He failed. But in 1953 the Elite had a meeting in London to finally IMPOSE the a-440hz Standard Concert Pitch.And Succeeded. prof Dussaut of the Paris conservatory had a poll of over 20,000 of the head classical musicians of France and they all voted unanimously for A-432hz but the Elite does not care what others think now do they?

There is more than one reason for doing this.
1) Goebbels knew that a-432 was the ONLY resonant frequency
that had perfect harmonic balance.
2) he also new that locked inside the A-432 structure was one
of Pandora's boxes.

the math that is evident when tuned to a-432 show what I like to call
"the Plato Code"

Just like there are hidden codes written into the bible.
there are also hidden codes in the 432 matrix.
432 is THE ONLY resonant frequency that is capable of naturally reproducing what is called the "Pythagorean Musical Spiral"
its the same sequence of growth that all life follows.
it utilizes the formula of "Phi" also know as the "Golden Mean"
and is also found in the "Fibonacci sequence"
Everything is backwards, everything is upside down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, psychiatrists destroy minds, scientists destroy truth, media destroys information, religions destroy spirituality and governments destroy freedom.
pi_63945109
quote:
Op maandag 17 november 2008 11:03 schreef Rasing het volgende:
Het is allemaal wel leuk, terug naar 432 Hz, en als het makkelijk in te voeren zou zijn, zou ik t prachtig vinden, alleen om nostalgisch-historische redenen. Maar het maakt natuurlijk geen bal uit, al die chakra's en numerologische onzin overtuigen mij niet van het feit dat 432 mooier zou moeten klonken dan 440.

Dus dan zit je met twee standaarden, en dat is alleen maar onhandig. Bovendien is dan alle muziek van tussen 1939 en 2008 van een andere toon, ook dat is onhandig. Laten we maar mooi op 440 Hz blijven.
Dus Goebbels en Hitler hebben hun zin .... dat men het niet WIL zien. ONBEGRIJPELIJK. Wat is gedachten gang van Goebbels om het in te voeren?

Hij was nu niet het voorbeeld van iemand die het beste met de mens voorheeft!?
Het is bespottelijk dat het in 1953 is ingevoerd.
Everything is backwards, everything is upside down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, psychiatrists destroy minds, scientists destroy truth, media destroys information, religions destroy spirituality and governments destroy freedom.
  vrijdag 12 december 2008 @ 00:02:39 #51
47122 ATuin-hek
theguyver's sidekick!
pi_63949581
quote:
Op donderdag 11 december 2008 20:47 schreef Lambiekje het volgende:
Toen ik 440hz/432Hz las moest ik aan 8 Hz, ook wel brainwave denken. Het lijkt me niet toevallig dat er dus een verhoging van 8Hz is?!

...
Dat lijkt mij wel.
Egregious professor of Cruel and Unusual Geography
Onikaan ni ov dovah
pi_63983051
ik had het gevraagd aan de mythbusters
http://community.discover(...)1967776/m/2671905599

hier werd het volgende gezegd: Het idee komt van het Schiller_Institute

Music

In 1988, the Institute initiated a campaign to return to the so-called "Verdi tuning" in the world of classical music, so-called because it was Italian composer Giuseppe Verdi who originally waged a battle to stop the rising of the pitch to which orchestras are tuned. The "Verdi tuning" is one where C=256HZ, or A=432HZ, as opposed to the common practice today of tuning to anywhere from A=440 to A in the 450+ range.

Many prominent singers and instrumentalists actively campaigned for the Schiller Institute's proposal, including several who performed recitals for the Institute to demonstrate the different quality of the Verdi tuning, compared with contemporary tuning. Beginning in 1988, the Institute starting circulating petitions calling for a change in pitch.[16] In 1999, the Institute circulated a petition calling for the establishment of a permanent orchestra in Verdi's childhood home in Busseto, Italy, employing the special tuning in order to mark the composer's centennial.[17] Signers of the petitions have included Norbert Brainin, former First Violinist of the Amadeus Quartet, and the following vocalists: William Warfield (baritone), Carlo Bergonzi (tenor), and Piero Cappuccilli (baritone). Other well known vocalists who endorsed the initiative include Shirley Verrett (soprano), Joan Sutherland (soprano), George Shirley (tenor), Luciano Pavarotti (tenor), Sherrill Milne (baritone), Fedora Barbier (mezzosoprano), Grace Bumbry (soprano), Elly Ameling (soprano), Peter Schreier (tenor), Birgit Nilsson (soprano), Dietrich Fischer-Dieskau (baritone), Kurt Moll (basso), Marilyn Horne (mezzosoprano), and Ruggero Raimondi (basso).

The tuning initiative is opposed by Stefan Zucker. According to Zucker, the Institute offered a bill in Italy to impose the Verdi tuning on state-sponsored musicians that included provisions for fines and confiscation of non-Verdi tuning forks. Zucker has written that he believes the claims about the Verdi tuning are historically inaccurate. Institute followers are reported by Tim Page of Newsday to have stood outside concert halls with petitions to ban the music of Vivaldi and even to have disrupted a concert conducted by Leonard Slatkin in order to pass out pamphlets titled "Leonard Slatkin Serves Satan."[18]

In 1992, the Institute published A Manual on the Rudiments of Tuning and Registration: Book I: Introduction and Human Singing Voice, which discusses the tuning issue from the artistic and the scientific point of view. The Institute asserts the Bel Canto method of singing is "one of the best examples of mankind's ability to discover an existing physical principle, and to use that discovery to create new works of science and art, which then increase humanity's power to build civilization." They also assert that composers such as J.S. Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, and Guiseppi Verdi all wrote with the distinct vocal registers of the Bel Canto system in mind, and that their compositions intentionally exploit the different tone colors that these registers produce.[19]

In 1998, it co-sponsored a tour of the United States by the Thomanerchor, the 800-year-old "St.Thomas Choir" of Leipzig, Germany. The Thomanerchor is a boy's choir and teaching institution, among whose members at one time was Johann Sebastian Bach. The tour concluded with a performance at National Shrine of the Immaculate Conception in Washington, D.C. before an audience of nearly 9,000 people, many of them young children who had never before been exposed to classical music.[20]

[ Bericht 92% gewijzigd door Bame op 13-12-2008 12:28:28 ]
pi_63984185
Het idee dat de standaard voor 440 dus 432 was dat heb ik inderdaad van het internet. Vele bronnen wellicht allemaal misleid. Toch deze materie heeft mijn intresse. Simpel omdat ik hou van muziek en philosofie.
quote:
Op zaterdag 13 december 2008 12:21 schreef Bame het volgende:
ik had het gevraagd aan de mythbusters
http://community.discover(...)1967776/m/2671905599
(...)
Nice. Maar het idee van de 432hz komt dus niet van dat instituut zoals de bron van dat discovery forum al aangeeft gaat het over de "Philosophical pitch" en is ook ouder dan dat instituut.

Hoewel die bron dus wel erkent dat het gaat over de "Philosophical pitch" maken ze het min of meer belagelijk. Ach ja, ieder zo zijn ideeen zullen we maar zeggen.
quote:
Low Pitch References
It seems likely that the century started with low pitch only, set around 420-425 Hz. This rose slowly to around 430Hz mid century and persevered into the 20th century as Philosophical pitch - the notion that it had a particular significance in relation to nature.

The perceived connection to nature is an amusing one. A=430Hz is the equivalent of C=256Hz. 256 is 2 raised to the power of 8 - i.e. C 256 is 8 octaves above C1 - an inaudible note whose frequency would be 1 cycle per second. So? Because the second is a whole number subdivision of the day (60 x 60 x 24 = 86400), music at that pitch is seen as being in tune with the rotation of the earth. Handy.

It is important to note that, from the evidence gathered, low pitch wasn't actually replaced by High Pitch, contrary to popular opinion. It appears to have remained as the domestic standard until presumably taken over by modern pitch. Interestingly a movement continues to the present to reinstate 430Hz, or more accurately C 256.
bron[ Bericht 2% gewijzigd door Odysseuzzz op 13-12-2008 13:51:04 ]
pi_63987536
Van Halen's eerste albums zijn ook in Es gestemde gitaren ingespeelt en aangezien ik zelf ook gitaar speel klinkt het allemaal iets dramatischer, dus werkt beter op je gevoel, dan in E gestemt.
D'r zal zeker een kern van waarheid inzitten !
Quote : "Early" (Brad Pitt) from the motion picture "Kalifornia"
"De regering stuurt continue mensen naar de maan, ze willen gewoon niet dat wij dat weten"
  donderdag 18 december 2008 @ 09:39:48 #55
41051 Rasing
Taalnazis vereinigt euch!
pi_64111024
quote:
Op donderdag 11 december 2008 21:56 schreef Lambiekje het volgende:

[..]

Dus Goebbels en Hitler hebben hun zin .... dat men het niet WIL zien. ONBEGRIJPELIJK. Wat is gedachten gang van Goebbels om het in te voeren?

Hij was nu niet het voorbeeld van iemand die het beste met de mens voorheeft!?
Het is bespottelijk dat het in 1953 is ingevoerd.
Wat doet het ertoe of Goebbels het heeft ingevoerd of Ghandi?

Hitler c.s. hebben ook de Autobahn bedacht. Moeten we dan maar over de provinciale wegen gaan rijden in Duitsland?
Ten es gheen wondere, dat mi tderuen grief gheeft:
Niemant en scheet gheerne van dat hi lief heeft.
  zondag 21 december 2008 @ 16:39:16 #56
69415 Buschetta
Jouw IP toevallig ?
pi_64212218
Hmm. Erg interesant.

Als ik dat 433 hz stukje download en luister via m'n stereo. En ik zet hem gelijdelijk harder dan lijkt het alsof er een "leeg" stuk zit in de gevoelde toename van het geluid. Met andere woorden het geluid lijkt niet toe te nemen. En ik heb een flinke stereo.

Rare ervaring. Ga me er een beetje in verdiepen.
pi_64382141
tvp
“Everyone wants to live at the expense of the state. They forget that the state lives at the expense of everyone.” ― Frédéric Bastiat
pi_64783198
Ik heb net nog gelezen dat Plato muziek erg belangrijk vindt.
Muziek zou de ziel vormen, zoals gymnastiek het lichaam. Beide zorgen voor harmonie.
Plato streeft naar ''Eros'' (lgeslachtsdrift) : Om van het zinnelijke naar het geestelijke op te stijgen.
Muziek (en wiskunde) leert ons af te zien van 't zinnelijke en de pure vormen te beschouwen.

Immers is de werkelijke wereld die van de ideeën en alles wat we hier zien zijn afspiegelingen.
Een boom hier geeft ons het idee van de boom die in zijn volmaaktheid bestaat in de ideeënwereld.

Maar waarom zouden we terug willlen naar 432 Hz, is dat niet onnodig?
Omdat het eens zo is geweest vind ik eigenlijk geen goede reden.
abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')