abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
  vrijdag 28 maart 2008 @ 23:59:59 #101
36858 Semisane
Iemand nog een koekje?
pi_57686712
quote:
Op vrijdag 28 maart 2008 23:38 schreef Yavido het volgende:
Qua landverraad is Arthur Seyss-Inquart nog een braaf jongetje in vergelijking met wat Balkenende de afgelopen maanden het volk van Nederland heeft geflikt....
Nou..... Je maakt toch wel een beetje een geintje toch? Ik ben geen fan van Balkenende...en dan omschrijf ik het nog mooi, maar Balkenende is toch echt in de verste verte niet te vergelijken met Seyss-en-een-kwart.

Balkenende heeft in deze kwestie imho gefaalt, zoals hij al 6 jaar lang lekker aan het falen is ten kosten van Nederland...maar dat is dan ook alles hoor.
Putting the Fun back into Fundamentally Wrong since 1975.
"Yes, of course, I knew you would volunteer, Mr. Feynman, but I was wondering if there would be anybody else."
  zaterdag 29 maart 2008 @ 00:12:28 #102
172704 zulthoofd
Ja heb je nee kun je krijgen!
pi_57686997
quote:
Op vrijdag 28 maart 2008 23:53 schreef Semisane het volgende:

[..]


Die vrijheid van meningsuiting die ook de vrijheid op godsdienst van al die gelovigen waarborgt, maar dit even terzijde.

Ja, die is leuk!

En dan rare dingen rechtvaardigen door dat zelfde zogenaamde geloof die in strijd zijn met!
Expertus dico
pi_57687024
quote:
Op vrijdag 28 maart 2008 23:59 schreef Semisane het volgende:

[..]

Nou..... Je maakt toch wel een beetje een geintje toch? Ik ben geen fan van Balkenende...en dan omschrijf ik het nog mooi, maar Balkenende is toch echt in de verste verte niet te vergelijken met Seyss-en-een-kwart.

Balkenende heeft in deze kwestie imho gefaalt, zoals hij al 6 jaar lang lekker aan het falen is ten kosten van Nederland...maar dat is dan ook alles hoor.
Nouja, wat mij betreft mag hij zoals Wilders al aangaf, lekker opstappen Vooralsnog zie ik het n.a.v. deze film niet gebeuren. Tenzij.......

Tenzij Ehsan Jami die tekenfilm released. Ik voorzie hiermee grotere problemen dan met de film van Geert Wilders. Dus allemaal Jetix in de gaten houden, en laat die tekenfilm maar komen
pi_57687181
quote:
Op vrijdag 28 maart 2008 23:59 schreef Semisane het volgende:

[..]

Nou..... Je maakt toch wel een beetje een geintje toch? Ik ben geen fan van Balkenende...en dan omschrijf ik het nog mooi, maar Balkenende is toch echt in de verste verte niet te vergelijken met Seyss-en-een-kwart.

Balkenende heeft in deze kwestie imho gefaalt, zoals hij al 6 jaar lang lekker aan het falen is ten kosten van Nederland...maar dat is dan ook alles hoor.
Nee klopt, Seyss-Inquart heeft zijn land nooit verraden.
pi_57687217
quote:
Op zaterdag 29 maart 2008 00:12 schreef zulthoofd het volgende:

[..]

Ja, die is leuk!

En dan rare dingen rechtvaardigen door dat zelfde zogenaamde geloof die in strijd zijn met!
Het enige wat dingen rechtvaardigd of niet-rechtvaardigd in Nederland is nog altijd zo'n stapel wetboeken die ergens rondzwerven. Geen geloof wat daarboven staat en uitzonderingen op de regels heeft.
Op zondag 10 december 2006 01:47 schreef -Angelus- het volgende:
Uitgezonderd van deelname aan dit topic zijn de volgende personen: Lord_Vetinari, Zyggie, Sack_Blabbath, arneaux en Mwanatabu.
pi_57687235
heel die voorbarige ophef had vermeden moeten worden. laat de vernedering om Wilders sirieus te nemen is een kabinet en minister niet waardig. wat zijn ze erin getrapt, zwak begaaafd om Nederland te besturen.
De Puta Madre
pi_57687443
quote:
Op zaterdag 29 maart 2008 00:18 schreef Sack_Blabbath het volgende:

[..]

Het enige wat dingen rechtvaardigd of niet-rechtvaardigd in Nederland is nog altijd zo'n stapel wetboeken die ergens rondzwerven. Geen geloof wat daarboven staat en uitzonderingen op de regels heeft.
Bwehehe als je een geloof hebt mag je weldegelijk dingen zeggen/doen die je niet mag zeggen/doen als je ongelovig bent.
pi_57687609
quote:
Op vrijdag 28 maart 2008 23:53 schreef Semisane het volgende:

[..]

Maar jij vind dus dat Balkenende de boodschap "dat er in Nederland een tot op zekere hoogte een vrijheid van meningsuiting is en dat Nederland niet gaat toornen aan dat recht door een film te verbieden die nog niet is uitgekomen" goed heeft uit gedragen?
nou nee, want dat heeft die niet gezegd .. hij heeft gezegd dat die niets kan verbieden als het niet tegen de wet verstoot en zolang die niets van die film heeft gezien kan die dus niets doen .. in de tussentijd begrijpt hij, als gelovige, dat dit soort dingen hard kunnen aankomen, maar helaas, zolang als het niet tegen de wet verstoot valt er niets te verbieden
quote:
Die vrijheid van meningsuiting die ook de vrijheid op godsdienst van al die gelovigen waarborgt, maar dit even terzijde.
mwah, zolang als dat de meerderheid gelovig is en een minderheid een bepaalde godsdienst de vrijheid om die godsdienst te volgen wil beperken door het verscheuren van de Koran te propageren denk ik dat je beter niet aan dat artikel kan gaan tornen
pleased to meet you
pi_57687681
quote:
Op zaterdag 29 maart 2008 00:25 schreef Diederik_Duck het volgende:

[..]

Bwehehe als je een geloof hebt mag je weldegelijk dingen zeggen/doen die je niet mag zeggen/doen als je ongelovig bent.
Wat mag een Jood, Moslim, Christen, Hindoe, Zonne-aanbidder, Scientology-er, Boedhist of Regendansers dan doen of zeggen waar ik celstraf of een prent voor krijg?
Op zondag 10 december 2006 01:47 schreef -Angelus- het volgende:
Uitgezonderd van deelname aan dit topic zijn de volgende personen: Lord_Vetinari, Zyggie, Sack_Blabbath, arneaux en Mwanatabu.
pi_57687803
quote:
Op zaterdag 29 maart 2008 00:33 schreef Sack_Blabbath het volgende:

[..]

Wat mag een Jood, Moslim, Christen, Hindoe, Zonne-aanbidder, Scientology-er, Boedhist of Regendansers dan doen of zeggen waar ik celstraf of een prent voor krijg?
waarom zou je dat willen? beetje normaal leven en je leeft met elkaar. al die ophef is niet nodig.
De Puta Madre
pi_57687849
quote:
Op zaterdag 29 maart 2008 00:36 schreef Killer_Mom het volgende:

[..]

waarom zou je dat willen? beetje normaal leven en je leeft met elkaar. al die ophef is niet nodig.
Op zondag 10 december 2006 01:47 schreef -Angelus- het volgende:
Uitgezonderd van deelname aan dit topic zijn de volgende personen: Lord_Vetinari, Zyggie, Sack_Blabbath, arneaux en Mwanatabu.
pi_57687992
quote:
Op zaterdag 29 maart 2008 00:33 schreef Sack_Blabbath het volgende:

[..]

Wat mag een Jood, Moslim, Christen, Hindoe, Zonne-aanbidder, Scientology-er, Boedhist of Regendansers dan doen of zeggen waar ik celstraf of een prent voor krijg?
Google maar eens op El Moumni of Leen van Dijke, specifiek de uitspraak van het Hof 's Gravenhage in de zaak El Moumni is reuze illustratief.
pi_57688101
quote:
Op zaterdag 29 maart 2008 00:42 schreef Diederik_Duck het volgende:

[..]

Google maar eens op El Moumni of Leen van Dijke, specifiek de uitspraak van het Hof 's Gravenhage in de zaak El Moumni is reuze illustratief.
Dus als ik doe wat zij gedaan hebben wordt ik wel bestraft? Doe eens een voorbeeld waar een gelijk geval door on- of anders gelovigen wel bestraft is.
Op zondag 10 december 2006 01:47 schreef -Angelus- het volgende:
Uitgezonderd van deelname aan dit topic zijn de volgende personen: Lord_Vetinari, Zyggie, Sack_Blabbath, arneaux en Mwanatabu.
pi_57688282
quote:
Op zaterdag 29 maart 2008 00:46 schreef Sack_Blabbath het volgende:

[..]

Dus als ik doe wat zij gedaan hebben wordt ik wel bestraft? Doe eens een voorbeeld waar een gelijk geval door on- of anders gelovigen wel bestraft is.
Geen zin om te zoeken, maar lees zelf maar wat er in El Moumni staat:

http://www.ivir.nl/rechtspraak/elmoumni.HTM


5. Motivering van de vrijspraak

Ook naar het oordeel van het hof is niet bewezen hetgeen aan de verdachte is tenlastegelegd. De verdachte moet hiervan -overeenkomstig de vordering van de advocaat-generaal- worden vrijgesproken.
De (gewijzigde) tenlastelegging heeft betrekking op fragmenten uit het interview van de verdachte, zoals uitgezonden door het televisieprogramma Nova op 3 mei 2001. Zo al deze fragmenten op zichzelf beschouwd, los van de context, als beledigend zouden zijn aan te merken, dan zou zulks niet tot een veroordeling van de verdachte leiden op grond van het volgende.

Het hof is van oordeel dat vorenbedoelde fragmenten, waarvan genoegzaam is gebleken dat zij door een aantal personen als aanstootgevend zijn ervaren, niet op zichzelf bezien moeten worden doch in samenhang met de overige inhoud van het interview, waarbij met name moet worden gelet op de strekking daarvan. Die context en de daaruit blijkende kennelijke bedoeling ontneemt in elk geval, naar het oordeel van het hof, het mogelijk beledigende karakter aan deze fragmenten. Het hof kent in dit verband in het bijzonder betekenis toe aan het feit dat de gewraakte fragmenten dienden ter aanduiding van de in de islamitische geloofsovertuiging van de verdachte verankerde opvatting omtrent het zondige karakter van de homoseksuele levenswijze, gelijk hierna wordt toegelicht.
De getuige-deskundige prof. dr. mr. R. Peters (o.a. bijzonder hoogleraar islam) heeft op 1 november 2001 een rapport in de onderhavige zaak uitgebracht. Hij heeft geconcludeerd dat verdachte zijn uitlatingen kon baseren op teksten van de Koran en op uitspraken van de profeet, d.w.z. op fundamentele geschriften, waaraan verdachte zijn godsdienstige overtuiging (mede) ontleent. Een tweede deskundige, prof. dr. E. Platti (hoofddocent islam en christendom) heeft in een door hem uitgebracht rapport van 25 oktober 2002 geconcludeerd dat het rapport van voornoemde deskundige Peters "homoseksualiteit benadert vanuit het traditionele standpunt van de islamitische wet en van daaruit een perfecte weergave is van het traditionele standpunt van moslimjuristen."
Mede in het licht van de conclusies van genoemde deskundigen is het hof van oordeel dat de in de tenlastelegging weergegeven uitlatingen zijn aan te merken als een weergave van een in de islamitische godsdienst verankerde geloofsopvatting van verdachte.
Gezien de in de grondwet en internationale verdragen verankerde vrijheid van godsdienst stond het verdachte vrij zijn op zijn geloofsovertuiging stoelende opvattingen omtrent homoseksualiteit uit te dragen. De wijze waarop hij dat deed valt naar het oordeel van het hof binnen de grenzen van het aanvaardbare. Bij dit oordeel heeft het hof laten meewegen dat het door verdachte in het interview gebezigde woord "marat" in de visie van verdachte niet moet worden vertaald met ziekte (zoals dat in de Nova-uitzendig is gebeurd), maar dat een juiste vertaling is "afwijking" of "opvoedingsziekte". De reeds genoemde getuige-deskundige Peters heeft ter terechtzitting in eerste instantie bevestigd dat het woord "marat" niet moet worden vertaald met ziekte en dat het woord moet worden opgevat in overdrachtelijke zin.
Nu er naar het oordeel van het hof geen sprake is van in strafrechtelijke zin beledigende uitlatingen dient de verdachte van het tenlastegelegde te worden vrijgesproken.
Gelet op het vorenoverwogene, alsmede op de omstandigheid dat de verdachte in een niet uitgezonden gedeelte van het interview onder meer ook te kennen gaf dat de islam verbiedt anderen lastig te vallen en dat de moslim respect moet geven aan iedereen, dient de verdachte tevens te worden vrijgesproken van de tenlastelegging voorzover inhoudende dat de verdachte -kort omschreven- heeft aangezet tot haat en/of discriminatie van homoseksuelen.

6. BESLISSING

Het hof:

Bevestigt met aanvulling en verbetering van gronden het vonnis waarvan beroep.

Dit arrest is gewezen door
mrs. Verheij, Oosterhof en Reinking,
in bijzijn van de griffier mr. Conté.
Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 18 november 2002.
pi_57688410
quote:
Op zaterdag 29 maart 2008 00:52 schreef Diederik_Duck het volgende:

[..]

Geen zin om te zoeken, maar lees zelf maar wat er in El Moumni staat:

http://www.ivir.nl/rechtspraak/elmoumni.HTM

-knip-
Dat staat er ongelukkig. Maar wordt ik als ongelovige hond wel gestraft voor identieke uitspraken? Volgens mij niet: nu wordt het via vrijheid van godsdienst gespeeld, maar het kan ook over vrijheid van meningsuiting gespeeld worden. Potéto, potato.
Op zondag 10 december 2006 01:47 schreef -Angelus- het volgende:
Uitgezonderd van deelname aan dit topic zijn de volgende personen: Lord_Vetinari, Zyggie, Sack_Blabbath, arneaux en Mwanatabu.
pi_57688596
quote:
Op zaterdag 29 maart 2008 00:56 schreef Sack_Blabbath het volgende:

[..]

Dat staat er ongelukkig. Maar wordt ik als ongelovige hond wel gestraft voor identieke uitspraken? Volgens mij niet: nu wordt het via vrijheid van godsdienst gespeeld, maar het kan ook over vrijheid van meningsuiting gespeeld worden. Potéto, potato.
Neuh, de vrijheid van godsdienst geeft je extra rechten bovenop de normale rechten (probeer bv ook maar eens halal te slachten omdat je daardoor het vlees lekkerder vindt, dat zal niet mogen).
pi_57688675
quote:
Op zaterdag 29 maart 2008 01:04 schreef Diederik_Duck het volgende:

[..]

Neuh, de vrijheid van godsdienst geeft je extra rechten bovenop de normale rechten (probeer bv ook maar eens halal te slachten omdat je daardoor het vlees lekkerder vindt, dat zal niet mogen).
Dat is redelijk krom, maar an sich geen extra recht voor gelovigen. Ik als ongelovige mag ook halal slachten.

Het is wetgeving gebaseerd op geloof, geen uitzondering op de wetgeving voor gelovigen.
Op zondag 10 december 2006 01:47 schreef -Angelus- het volgende:
Uitgezonderd van deelname aan dit topic zijn de volgende personen: Lord_Vetinari, Zyggie, Sack_Blabbath, arneaux en Mwanatabu.
pi_57688922
quote:
Op zaterdag 29 maart 2008 01:07 schreef Sack_Blabbath het volgende:

[..]

Dat is redelijk krom, maar an sich geen extra recht voor gelovigen. Ik als ongelovige mag ook halal slachten.

Het is wetgeving gebaseerd op geloof, geen uitzondering op de wetgeving voor gelovigen.
quote:
Maar artikel 5b van de leerplichtwet biedt een opening. Namelijk als ouders bezwaar hebben ‘tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand gelegen scholen’. Met ‘richting’ wordt religie of levensbeschouwing bedoeld, niet de manier van onderwijsgeven.

Vader van achttien kinderen. Geen school, geen huisarts.
Probeer als rechtgeaarde atheist een je kinderen legaal thuis les te geven, ik denk niet dat het je lukt.


Ook interessant hierbij: Stelling: De vrijheid van godsdienst moet afgeschaft worden
pi_57689017
quote:
Op zaterdag 29 maart 2008 01:18 schreef Wokkel het volgende:
Probeer als rechtgeaarde atheist een je kinderen legaal thuis les te geven, ik denk niet dat het je lukt.
Thuis lesgeven is ook voor atheisten een mogelijkheid. Je hebt een hoop van die doorgeslagen zweefhippies die dat doen.
Op zondag 10 december 2006 01:47 schreef -Angelus- het volgende:
Uitgezonderd van deelname aan dit topic zijn de volgende personen: Lord_Vetinari, Zyggie, Sack_Blabbath, arneaux en Mwanatabu.
pi_57691062
quote:
Op zaterdag 29 maart 2008 01:07 schreef Sack_Blabbath het volgende:

[..]

Dat is redelijk krom, maar an sich geen extra recht voor gelovigen. Ik als ongelovige mag ook halal slachten.

Het is wetgeving gebaseerd op geloof, geen uitzondering op de wetgeving voor gelovigen.
Dat is een kronkelredenering. Het is weldegelijk een extra recht voor gelovigen, je mag het namelijk niet doen als je je niet beroept op een geloof. En het is ook weldegelijk relevant of je ook echt gelovig bent (ok, bij halaslachten niet, zolang je het maar voor moslims doet, en niet omdat je het zelf zo lekker vindt), als je dingen roept zoals El Moumni en je zegt achteraf 'ja maar ik ben moslim dus het mag!' zul je dat ook moeten onderbouwen; als nl blijkt dat je geen moslim/christen bent, dan kun je je nl niet hierop beroepen.
pi_57691100
quote:
Op donderdag 27 maart 2008 23:49 schreef Elfletterig het volgende:
De man die wordt geacht om premier te zijn van alle Nederlanders heeft vanavond gereageerd op de film van Geert Wilders:
[..]

Ik vind deze reactie VERBIJSTEREND. Hier spreekt niet iemand die premier is van alle Nederlanders, zoals eerdere premiers wél waren. Ik moest onbewust denken aan Lubbers - zelf gelovig - en zijn woorden aan het adres van de paus die in 1985 Nederland bezocht. Natuurlijk werd popie-jopie keurig ontvangen, maar hem werd ook verteld dat zijn bezoek in de Nederlandse samenleving gemengde gevoelens oproept.

Wat Balkenende doet, is spreken als een CDA-politicus. Zijn oordeel is subjectief en hij verdedigt met name zijn - nogal voorbarig - vooraf ingenomen standpunten. Misplaatste borstklopperij. Waarom gebruikt Balkenende bijvoorbeeld het woord "uiteraard" als hij zegt dat het OM de film op strafbare feiten onderzoekt? Hoezo is dat uiteraard? Moeten er niet eerst klachten of aangiftes naar aanleiding van de film zijn?

Naar mijn idee had Balkenende meer iets moeten zeggen in de richting van:
- Het kabinet heeft kennis genomen van de film Fitna en diens inhoud
- Het kabinet neemt afstand van het beeld dat in de film wordt geschetst
- (Geen waardeoordeel over de film vellen)
- De film is de persoonlijke interpretatie van de maker en verwoordt niet het standpunt van de Nederlandse regering.
- De regering betreurt het wanneer mensen zich door de film gekwetst voelen, maar dat mag nooit een vrijbrief zijn om geweld te gebruiken.
- (Geen enkele uitspraak over dreigingen)

Het is trouwens niet de eerste keer dat Balkenende zo slecht reageert. Als premier van dit land voerde hij enkele jaren geleden een discussie met Indonesische studenten (moslims voor de goede orde), die zich afvroegen hoe het in vredesnaam mogelijk is dat Nederland toelaat dat homo's trouwen. In plaats van uit te leggen hoe dergelijke besluitvorming tot stand komt en dat de openstelling van het huwelijk binnen de Nederlandse waarden en normen past, heeft Balkenende dat nagelaten en gemeld dat hij als kamerlid tegen het homohuwelijk heeft gestemd. In plaats van dus namens Nederland een deel van het taboe rond homoseksualiteit weg te nemen, heeft hij zich minder of meer geëxcuseerd en zich erbij aangesloten: http://www.nrc.nl/binnenland/article280622.ece

Stelling: Balkenende laat herhaaldelijk na om een premier van ALLE Nederlanders te zijn. Hij is een partijpoliticus in de functie van premier. Een goede premier had heel anders gereageerd op deze kwesties dan Balkenende deed.
Ik had eigenlijk een andere benadering voor zijn uitspraken en schreef hem daarom mijn onderstaand bericht aan zijn adres op Hyves:

Lees en Huiver!


"Misschien heeft u wel gelijk?

Maar wat ik mij toch blijf afvragen... Als moslims zo heftig reageren op een film als Fitna? Blijf ik me nog zeker afvragen waarom die heftige reactie niet ontstaan als één of andere Terroristische aanslag door een extreme Moslimgroepering wordt opgeëist. Dan zie je geen heftige protestmarsen, verbranden van groeperings vlaggen e.d.

Als iets schade aan de religie brengt, dan stelt die Film van Wilders zeker niets voor in vergelijking met een aanslag opgeëist door een Moslimextremistische groepering. Ik geloof niet dat elke Moslim zo is.. Maar een heftig protest ken ik eigenlijk niet tegen dat soort misbruik... En dat valt mij op.

Daardoor ben ik meer geneigt te geloven wat Wilders ons wil vertellen dan wat Moslims aangaat.. Het lijkt alsof ze het stiekem wel steunen.

Want waarom bestrijden de Moslims het misbruik van hun geloof niet zodanig dat de wereld het weet, kan zien dat ze er erg mee zitten? Waarom zijn er geen demonstraties, net zo heftig tegen het misbruik van hun geloof als tegen de film Fitna?

Waarom vraagt de Moslimgemeenschap geen begrip? Geen hulp? Ze weten dondersgoed dat hulp beschikbaar is!

Ik mis iets concreets vanuit de Moslimwereld. Waarom zorgt de politiek niet voor die antwoorden? Dat zou Nederland echt helpen. Hun een handje boven het hoofd houden zonder werkelijke feiten doet mij geen deugt.. Ik ben nu niet overtuigd terwijl ik dat liever wel ben. Ik geloof liever dat ze onschuldig zijn, dan hebben we geen zorgen.

Of is Nederland bang om achter de waarheid te komen en een werkelijk mikpunt van geweld te worden?

Ik denk dat Wilders ons dat duidelijk probeert te maken.. Dat we eigenlijk ons identiteit dreigen te verliezen. En niet zozeer om haat te zaaien.

Ik geloof dat Wilders een voorbeeld wilt stellen... Alles wat in de komende tijd voor ons merkbaar zal zijn wat Wilders overkomt.. Zal ons, elke Nederlander over gaan komen in de toekomst.. Daar ben ik van overtuigd! En dan met name wat onder invloed van het Nederlands recht te zien zal zijn.."
pi_57691538
quote:
Op zaterdag 29 maart 2008 08:06 schreef Diederik_Duck het volgende:

[..]

Dat is een kronkelredenering. Het is weldegelijk een extra recht voor gelovigen, je mag het namelijk niet doen als je je niet beroept op een geloof. En het is ook weldegelijk relevant of je ook echt gelovig bent (ok, bij halaslachten niet, zolang je het maar voor moslims doet, en niet omdat je het zelf zo lekker vindt), als je dingen roept zoals El Moumni en je zegt achteraf 'ja maar ik ben moslim dus het mag!' zul je dat ook moeten onderbouwen; als nl blijkt dat je geen moslim/christen bent, dan kun je je nl niet hierop beroepen.
Heb je voorbeelden? Bij mijn weten zijn die er niet namelijk, maar het zou best kunnen dat je gelijk hebt.
Op zondag 10 december 2006 01:47 schreef -Angelus- het volgende:
Uitgezonderd van deelname aan dit topic zijn de volgende personen: Lord_Vetinari, Zyggie, Sack_Blabbath, arneaux en Mwanatabu.
  zaterdag 29 maart 2008 @ 14:20:45 #123
89730 Drugshond
De Euro. Mislukt vanaf dag 1.
  zondag 30 maart 2008 @ 13:49:23 #124
177053 Klopkoek
QE for the people
pi_57713775
Ook in de peiling van Maurice de Hond spint het CDA garen bij deze crisis. De Verbodpartij stijgt deze week twee zetels en de PvdA daalt twee zetels.

Kennelijk is het angstzaaien succesvol.
En dat al in 1993
Gandhi - “The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed.”
  Donald Duck held zondag 30 maart 2008 @ 14:10:51 #125
46149 __Saviour__
Superstapelsmoor op Kristel
pi_57714212
Dat effect ebt wel weg. Deze tussentijdse peilingen hebben geen enkele betekenis.
♥ Rozen zijn rood ♥
❤ Viooltjes zijn blauw ❤
♥ Kristel, ik hou van jou! ♥
abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')